SJE főmenü
Mgr. Endre Hevesi, PhD.
Név: Mgr. Endre Hevesi, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G318
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 630

Egyetemi tanulmányok
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Angol-Amerikai Tanszék
angol nyelv, pedagógia
1995 - 1998
Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet
tolmács-fordítói képzés
2006 - 2006
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2016 - 2019

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem - Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
adjunktus
2006 -
Selye János Egyetemért Alapítvány
szaknyelvi oktató - üzleti angol, Nyelvi Központ vezetője
2001 - 2006


Kutatási terület menedzsment, tudásmenedzsment, idegenforgalom

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 6
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 19
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 5
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 30

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (9)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
Összesen 20

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Endre HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Background to trends in youth unemployment. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Vol. 16, no. 3 (2013), pp. 299-312. ISSN 1435-2869.

Hivatkozások:
2021  [4] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.

2016  [4] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.ADE 002 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Endre HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 003 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Endre HEVESI. Selected aspects of business networks. Actual Problems of Economics. Vol. 186, no. 12 (2016), p. 147-156. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [1] OLÁH, J. - KOVÁCS, S. - VIRGLEROVA, Z. -et al. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1. SCOPUS

2018  [1] BACIK, R. - FEDORKO, R. NASTISIN, L. -et al. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image. In Management & marketing-challenges for the knowledge society. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 3, p. 1108-1118. WoS

2018  [1] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176. SCOPUS

2017  [1] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168. WoS

2017  [1] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209. SCOPUSADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Hivatkozások:
2021  [1] SIMONOVA, I. - PROCHAZKOVA, Z. - LORENC, V. - et al. Students’ motivation types in the smart approach to ESP instruction. In Australasian Journal of Educational Technology. ISSN 1449-3098, 2021, vol. 37, no. 2, p. 66-80. WoS ; SCOPUS

2020  [3] GULABDIN, S. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality and the agent's performance in multilevel marketing mediated by interpersonal identification. In Asian journal of entrepreneurship. ISSN 2716-6635, 2020, vol. 1, no. 2, p. 17-25.

2020  [3] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.

2019  [3] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [3] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.

2018  [3] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 005 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Endre HEVESI. Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market. DOI 10.21272/mmi.2017.3-02 Marketing and Management of Innovations. No. 3 (2017), p. 23-32. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 HEVESI, Endre. A munkahelyi bizalom és annak más tényezőkre valamint a tudásmegosztásra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 52-62. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 002 HEVESI, Endre. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban, a KKV-k előnyei és hátrányai. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 68-82 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 003 HEVESI, Endre. Lengyelország. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 68-74. ISBN 978-80-8122-346-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFC 001 KORCSMÁROS, Enikő a Endre HEVESI. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 002 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Endre HEVESI. Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern Slovakia. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 79-91. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 004 BENCSIK, Andrea a Endre HEVESI. The Symbiosis of Knowledge Management and Innovation. In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: ACPI, 2017, P. 98-106. ISBN 978-1-911218-48-7. WoS, SCOPUS.

AFC 005 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Endre HEVESI. Trust at the Workplace. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 11-21. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 006 BENCSIK, Andrea, Endre HEVESI a Péter MOLNÁR. Correlation between Knowledge Sharing Willingness and (Intrinsically - Extrinsically Motivated) Life Goals. In: IFKAD 2018 : Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands: Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands. Delft: University of Basilicata, 2018, s. 829-844. ISBN 978-88-96687-11-6.

AFC 007 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Endre HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 008 MEZEIOVÁ, Adriana, Endre HEVESI a Andrea BENCSIK. The Examination of the Spread and Disadvantages of Gamified Didactics. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 4202-4210. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 HEVESI, Endre a Vanda PAPP. Language and Popular Culture A Case Study of the Influence of English in the Language of Hungarian Popular Culture. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 412-421.

AFD 002 MURA, Ladislav, Zsuzsanna TÓTH a Endre HEVESI. Úloha miestnej samosprávy v rozvoji podnikania. In: Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013, S. 43-48. ISBN 978-80-89600-10-6.

AFD 003 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Endre HEVESI. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 532-547. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 004 HEVESI, Endre. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 141-151 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Endre HEVESI. Client Groups in the Early Stage of the Lifecycle of Business Relationships on the Advertising Market. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [34]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 DUDÁŠ, Tomáš, Lilla FEHÉR, Endre HEVESI, Zsuzsanna KULCSÁR, Ladislav MURA, Vanda PAPP, Erika PISOŇOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II. = Angol-magyar-német-szlovák tematikus gazdasági szótár II. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017. 112 s. [6AH] [print]. ISBN 978-80-89453-38-2.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 SÁNTA, Szilárd, Lilla FEHÉR, Endre HEVESI, Vanda PAPP, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Felvételi útmutató és segédanyag : angol és német nyelv. Komárno: UJS Komárno, 2012. 92 s. ISBN 978-80-8122-032-6.

BCI 002 HEVESI, Endre, Vanda PAPP, Szilárd SÁNTA, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 187 s. ISBN 978-80-8122-070-8.

BCI 003 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Endre HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 HEVESI, Endre a Szilárd SÁNTA. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv.

Počet výstupov spolu: 34


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 20

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 9

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 11


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 16

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 9

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 36Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Bencsik, Andrea, Hevesi, Endre. A tudásmegosztás gyakorlata magyar és szlovák borászatoknál In: Agrár-felsőoktatás, agrárgazdasági elemzések. Debrecen: Debreceni Egyetem. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022, s. 119-146 [tlačená forma]. ISBN 978-96-36150-26-6. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Pató, Beáta Sz. G., Poór, József, Hevesi, Endre, Kovács,, Klaudia, Kőműves, Zsolt, Grotte, Judit, Szabó, Szilvia, Kunos, István, Metszősy, Gabriella, Hegedűs, Henrik, Karácsony, Péter, Dajnoki, Krisztina. Coronavirus crisis challenges and HR responses - Hungary 2020 - framework of domestic research [elektronický dokument]. DOI 10.5771/0949-6181-2022-3-552 In: Journal of East European management studies. Mering: Hampp, 2022, Roč. 27, č. 3, s. 552-558 [tlačená forma] [online]. ISSN 0949-6181. ISSN (online) 1862-0019. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_002 Szeiner, Zsuzsanna, Juhász, Tímea, Hevesi, Endre, Poór, József. HRM challenges in Slovakia generated by the Covid-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1108/CEMJ-02-2022-0024 In: Central European Management Journal. Varšava: SCIENDO, 2023, Roč. 31, č. 2, s. 1-16 [tlačená forma] [online]. ISSN 2658-0845. ISSN (online) 2658-2430. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001068440900007. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CEMJ-02-2022-0024/full/html. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2024 [01/20] Jaškevičiūtė, Vaida, Zsigmond, Tibor, Berke, Szilárd, Berber, Nemanja. Investigating the impact of person-organization fit on employee well-being in uncertain conditions: a study in three central European countries [elektronický dokument]. DOI 10.1108/ER-12-2022-0535 In: Employee Relations: The International Journal. Bingley: Emerald Group Publishing, 2024, Roč. 46, č. 1, s. 188-211 [tlačená forma] [online]. ISSN 0142-5455. ISSN (online) 1758-7069. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [02/20] Grenčíková, Adriana, Španková, Jana, Rigo, Richard, Gullerová, Monika. Population aging in terms of generational cohorts in the context of labor productivity in the Slovak Republic [elektronický dokument]. DOI 10.21511/ppm.21(4).2023.43 In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2023, Roč. 21, č. 4, s. 577-590 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467. https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-442/population-aging-in-terms-of-generational-cohorts-in-the-context-of-labor-productivity-in-the-slovak-republic. [angličtina]. - SCO


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Mura, Ladislav, Nagyová, Nikoleta, Hevesi, Endre, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Dávid, Szobi, Ádám, Tóth, Zsuzsanna, Vlacseková, Dominika, Halasi, Dániel. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-212-2. PEVŠ 2017ACB0012. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kinczerová, Adriana. A KKV-k helye és szerepe a nemzetgazdaságokban kiemelten Szlovákia és Magyarország terén = The Place and Role of SMEs in National Economies with a Special Focus on Slovakia and Hungary In: Mladí vedci 2023: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta, 2023, s. 94-108 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8275-015-0. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 2


ADE_001 Poór, József, Antalík, Imrich, Engle, Allen D., Juhász, Tímea, Kumpikaite-Valiuniene, Vilmante, Stankeviciute, Zivile, Kovács, Ádám, Karácsony, Péter, Kerekes, Kinga, Zaharie, Monica, Slavica, Agnes, Berber, Nemanja, Szeiner, Zsuzsanna, Caha, Zdeněk, Covarrubias Venegas, Barbara, Horbulák, Zsolt, Hevesi, Endre, Szitás, Péter. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19 In: Journal of Corporate Governance Research. Las Vegas: Macrothink Institute, 2021, Roč. 5, č. 1, s. 62-92 [online]. ISSN 1948-4658. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Das, Sumon, Paul, Ripon. Exploring the employment opportunities in East European countries for less-skilled, semi-skilled and skilled migrant workers of Bangladesh: prospects, challenges & way forward [elektronický dokument]. DOI 10.53808/KUS.2024.21.01.1096-mb In: Khulna University Studies. Khulna: Khulna University, 2024, Roč. 21, č. 1, s. 1-18. ISSN 1563-0897. ISSN (online) 2789-2697. [angličtina]


2024 [01/20] Juska, Arunas, Lazutka, Romas. Labour markets in a moral crisis: structural unemployment and the employment service reform in Lithuania [elektronický dokument]. DOI 10.1080/21599165.2024.2309663 In: East European Politics. Oxon: Taylor & Francis Group. Routledge, 2024, [tlačená forma] [online]. ISSN 2159-9165. ISSN (online) 2159-9173. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Kapsdorferová, Zuzana, Zábojníková, Veronika, Čereš, Matej, Švikruhová, Petronela, Fronc, Karol. Innovation Activities to Reduce Food Losses and Food Waste in the Slovak Republic [elektronický dokument]. DOI 10.5755/j01.erem.79.4.33604 In: Environmental research, engineering and management. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2023, Roč. 79, č. 4, s. 57-66 [online] [tlačená forma]. ISSN 1392-1649. ISSN (online) 2029-2139. https://doi.org/10.5755/j01.erem.79.4.33604. [angličtina]. - SCO


ADE_002 Mura, Ladislav, Machová, Renáta, Hevesi, Endre. Background to trends in youth unemployment In: South-East Europe Review for Labour and Social Affairs: the Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Brusel: European Trade Union Institute, 2013, Roč. 16, č. 3, s. 299-312 [tlačená forma]. ISSN 1435-2869. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [04/12] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2016 [04/12] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.. [s.l.] : [s.n.], 2016


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 6


ADM_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2018, Roč. 9, č. 3, s. 174-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2022 [02/20] Silva, Américo, Braga, José, Magalhães, Miguel, Mota, Catarina, Brás, Sandra. The Importance of Industry 4.0 for a Company. DOI 10.1007/978-981-16-9701-2_48 In: Advances in Tourism, Technology and Systems: Selected Papers from ICOTTS 2021. Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 585-593 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-16-9701-2. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Bilan, Svitlana, Šuleř, Petr, Krajňák, Emília, Vasilyeva, Tetyana, Skrinnyk, Olena. Systematic bibliometric review of artificial intelligence technology in organizational management, development, change and culture [elektronický dokument]. DOI 10.3846/btp.2022.13204 In: Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius Gediminas Technical University Press, 2022, Roč. 23, č. 1, s. 1-13 [tlačená forma] [online]. ISSN 1648-0627. ISSN (online) 1822-4202. [angličtina]. - SCO


2020 [02/20] Rinaldi, Justin. Extrinsic motivation within the workplace In: Motivation in Learning, Training, and Development: A Collection of Essays. Montréal: Pressbooks, 2020


2020 [02/20] Romero-Hall, Enilda. Motivation in Learning, Training, and Development: A Collection of Essays. Montréal: Pressbooks, 2020


2019 [02/12] Gallo, Peter, Mihalčová, Bohuslava, Végsöová, Oľga, Dzurov Vargová, Tünde, Bušová, Natália. Innovative trends in human resources management: evidence for the health care system [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.2-01. SIGN-PU FM-19 37/19, PBF-19 134/19. SIGN-TUKE 209453 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 11-20 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/01_MMI-02-2019_A241-2019_Gallo%20et%20al.pdf. [angličtina]. - WOS CC


ADM_002 Korcsmáros, Enikő, Mura, Ladislav, Hevesi, Endre. Selected aspects of business networks In: Actual Problems of Economics. Kyjev: National Academy of Management, 2016, Roč. 186, č. 12, s. 147-156 [tlačená forma] [online]. ISSN 1993-6788. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Shpak, Nestor, Kulyniak, Ihor, Novakivskyi, Ihor, Oleksiv, Ihor. Clusterization in Tourism Development Level's Assessment of Regions: Example of Ukraine. DOI 10.29036/jots.v14i26.444 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2023, Roč. 14, č. 26, s. 45-56 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Peráček, Tomáš. E-commerce and its limits in the context of the consumer protection [elektronický dokument]: the case of the Slovak Republic. DOI 10.24818/TBJ/2022/12/1.03 In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica. Bukurešť: The Bucharest University of Economic Studies, 2022, Roč. 12, č. 1, March, s. 35-50 [tlačená forma] [online]. ISSN 2247-7195. ISSN (online) 2248-0382. https://doi.org/10.24818/TBJ/2022/12/1.03. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000783207000003. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85128777237&origin=resultslist. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Oláh, Judit, Kovács, Sándor, Virglerová, Zuzana, Lakner, Zoltán, Kováčová, Mária, Popp, József. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11071853 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 7, s. [1-19] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Ključnikov, Aleksandr, Vincúrová, Zuzana, Sobeková Majková, Monika. Credit standards and factors affecting their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-1/12. PEVŠ 2018ADM0001 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2018, Roč. 11, č. 1, s. 163-176 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. http://www.jois.eu/?407,en_credit-standards-and-factors-affecting-their-strictness-in-the-segment-of-smes-in-the-slovakia. [angličtina]. - SCO


2018 [01/20] Bačík, Radovan, Fedorko, Richard, Nastišin, Ľudovít, Gavurová, Beáta. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 198574. SIGN-PU FM 374/18 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2018, Roč. 13, č. 3, s. 1108-1118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2017 [01/20] Majková, Monika Sobeková, Ključnikov, Aleksandr, Solík, Ján. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia [elektronický dokument] In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, Roč. 24, č. 40, s. 199-209 [tlačená forma] [online]. ISSN 1211-555X. ISSN (online) 1804-8048. [angličtina]. - SCO


2017 [01/12] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADM_003 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Hevesi, Endre. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 In: International Business Management. Sargodha: Medwell Publishing, 2015, Roč. 9, č. 2, s. 169-181 [tlačená forma]. ISSN 1993-5250. [angličtina]. - SCO


ADM_004 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Poór, József, Hevesi, Endre. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia [elektronický dokument] In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2015, Roč. 13, č. 1, s. 143-151 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2017 [03/12] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2015 [01/12] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADM_005 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Hevesi, Endre. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 In: International Business Management. Sargodha: Medwell Publishing, 2016, Roč. 10, č. 3, s. 183-193 [tlačená forma]. ISSN 1993-5250. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Baihaqqy, Mochammad. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dengan Kelompok Generasi sebagai Mediasi dan Moderasi [elektronický dokument] In: Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen. [s.l.]: Universitas Ikopin, 2022, Roč. 13, č. 1, s. 73-78. ISSN 2086-4620. ISSN (online) 2615-4978. [indonézsky jazyk]


2021 [01/20] Simonova, Ivana, Prochazkova, Zuzana, Lorenc, Vladimír, Škoda, Jiří. Students’ motivation types in the smart approach to ESP instruction In: Australasian Journal of Educational Technology. Tugun: Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, 2021, Roč. 37, č. 2, s. 66-80. ISSN 1449-5554. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [02/20] Baihaqqy, Mochammad. Manajemen Keuangan: Keputusan Investasi Setiap Generasi. 1. vyd. [s.l.]: Amerta Media, 2021. ISBN 978-623-5510-76-7. [indonézsky jazyk]


2020 [02/20] Baihaqqy, Mochammad, Sugiyanto. Investment decisions of investors based on generation groups : A case study In Indonesia Stock Exchange [elektronický dokument] In: Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen. [s.l.]: Universitas Ikopin, 2020, Roč. 11, č. 3, s. 189-196. ISSN 2086-4620. ISSN (online) 2615-4978. [angličtina]


2020 [03/12] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] GULABDIN, S. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality and the agent's performance in multilevel marketing mediated by interpersonal identification. In Asian journal of entrepreneurship. ISSN 2716-6635, 2020, vol. 1, no. 2, p. 17-25.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [03/12] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [03/12] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADM_006 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László, Hevesi, Endre. Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2017.3-02 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2017, Roč. 8, č. 3, s. 23-32 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2019 [01/12] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Hevesi, Endre. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban, a KKV-k előnyei és hátrányai In: Mladí vedci 2018: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete: scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, s. 68-82 [CD-ROM] [tlačená forma]. ISBN 978-80-89453-46-7. [maďarčina]


AED_002 Hevesi, Endre. A munkahelyi bizalom és annak más tényezőkre valamint a tudásmegosztásra gyakorolt hatásának vizsgálata In: Mladí vedci 2017: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Fiatal kutatók 2017 : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete = Young scientists 2017 : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 52-62 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-8122-200-9. [maďarčina]


AED_003 Hevesi, Endre. Lengyelország In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 68-74 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 8


AFC_001 Bencsik, Andrea, Hevesi, Endre, Molnár, Péter. Correlation between Knowledge Sharing Willingness and (Intrinsically - Extrinsically Motivated) Life Goals In: IFKAD 2018: Societal Impact of Knowledge and Design. Delft: University of Basilicata, 2018, s. 829-844. ISBN 978-88-96687-11-6. ISSN 2280-787X. [angličtina]


AFC_002 Poór, József, Juhász, Tímea, Karácsony, Péter, Kovács, Ádám, Antalík, Imrich, Szeiner, Zsuzsanna, Csapó, Ildikó, Horbulák, Zsolt, Szitás, Péter, Hevesi, Endre. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, s. 99-120 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-586-0. [maďarčina]


AFC_003 Mezeiová, Adriana, Hevesi, Endre, Bencsik, Andrea. The Examination of the Spread and Disadvantages of Gamified Didactics. DOI 10.21125/iceri.2021.0979 In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 4202-4210 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/MEZEIOVA2021EXA. [angličtina]


AFC_004 Machová, Renáta, Bálintová, Monika, Hevesi, Endre. Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern Slovakia In: Znalosti pro tržní praxi 2014 : Médiá a komunikace v 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2014, s. 79-91. ISBN 978-80-87533-07-9. [angličtina]. - WOS CC


AFC_005 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Hevesi, Endre. The Personality Types and Motivation In: RELIK 2016 [elektronický zdroj]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2016, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4. [angličtina]


AFC_006 Bencsik, Andrea, Hevesi, Endre. The Symbiosis of Knowledge Management and Innovation In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. New York: Academic Conferences and Publishing International, 2017, s. 98-106. ISBN 978-1-911218-48-7. [angličtina]. - WOS CC


AFC_007 Bencsik, Andrea, Juhász, Tímea, Hevesi, Endre. Trust at the Workplace In: RELIK 2017 [elektronický zdroj]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2017, s. 11-21. ISBN 978-80-245-2238-8. http://relik.vse.cz/2017/download/pdf/148-Timea-Juhasz-paper.pdf. [angličtina]


AFC_008 Korcsmáros, Enikő, Hevesi, Endre. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia In: Znalosti pro tržní praxi 2014 : Médiá a komunikace v 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2014, s. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 4


AFD_001 Hevesi, Endre. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 141-151 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6. [maďarčina]


AFD_002 Mura, Ladislav, Tóth, Zsuzsanna, Hevesi, Endre. Úloha miestnej samosprávy v rozvoji podnikania In: Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013, s. 43-48. ISBN 978-80-89600-10-6. [slovenčina]


AFD_003 Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 532-547 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-225-2. [maďarčina]


AFD_004 Hevesi, Endre, Papp, Vanda. Language and Popular Culture A Case Study of the Influence of English in the Language of Hungarian Popular Culture In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 412-421. ISBN 978-80-8122-025-8. [angličtina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFG_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation In: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System: Proceedings of abstracts. Považská Bystrica: BCSS, 2017, s. 56-56. ISBN 978-80-8154-208-4. [angličtina]


AFG_002 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László, Hevesi, Endre. Client Groups in the Early Stage of the Lifecycle of Business Relationships on the Advertising Market In: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System: Proceedings of abstracts. Považská Bystrica: BCSS, 2017, s. 34-34. ISBN 978-80-8154-208-4. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Dudáš, Tomáš, Fehér, Lilla, Hevesi, Endre, Kulcsár, Zsuzsanna, Mura, Ladislav, Papp, Vanda, Pisoňová, Erika, Tóth, Zsuzsanna. Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II. [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-38-2. PEVŠ 2017BCI0003. CREPČ1 BVŠP.Bratislava.78995. [slovenčina. maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 3


BCI_001 Mura, Ladislav, Bodó, Zoltán, Czibula, Ádám, Szobi, Ádám, Tóth, Zsuzsanna, Halasi, Dániel, Hevesi, Endre, Matus, Andor, Nagyová, Nikoleta, Parádiová, Mária, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Dávid, Szakál, Flórián, Szénássy, Tímea, Vlacseková, Dominika. Üzleti terv [textový dokument (print)] : egyetemi jegyzet: vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-214-6. PEVŠ 2017BCI0004. [maďarčina]


BCI_002 Fehér, Lilla, Hevesi, Endre, Papp, Vanda, Šimonová, Monika, Sánta, Szilárd, Tóth, Zsuzsanna. Felvételi útmutató és segédanyag : angol és német nyelv. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-032-6. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


BCI_003 Hevesi, Endre, Papp, Vanda, Sánta, Szilárd, Šimonová, Monika, Tóth, Zsuzsanna. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-070-8. [angličtina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 1


FAI_001 Hevesi, Endre, Sánta, Szilárd. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-070-8. [angličtina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 6

Hlavná databáza WOS CC: 6

Podradená databáza ESCI: 1

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 5

Hlavná databáza SCO: 5


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 3

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 1

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 2


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 31

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 6

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 3

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 8

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 4

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 2

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 1

BCI - Skriptá a učebné texty: 3

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 1


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 9

Počet jedinečných ohlasov: 36

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 16

Z toho bez autocitácií: 16

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 4

Z toho bez autocitácií: : 4

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 9

Z toho bez autocitácií: : 9

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 2

Z toho bez autocitácií: : 2

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 20

Z toho bez autocitácií: 20

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 11

Z toho bez autocitácií: : 11

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 9

Z toho bez autocitácií: : 9

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 15

Počet zahraničných vydaní: 19

Počet bez krajiny vydania: 0


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

060 Spoločenské a behaviorálne vedy: 1

080 Ekonómia a manažment: 33


Podľa študijného odboru

6213 ekonómia a manažment: 6


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 11

Z toho na domácich podujatiach: 3

Z toho na zahraničných podujatiach: 8

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 0


Podľa databáz a citačných indexov

SCO SCOPUS: 5

SCO SCOPUS: 5

WOS CC Web of Science Core Collection: 6

ESCI Emerging Sources Citation Index: 1

WOS CC Web of Science Core Collection: 6


Podľa metrík

AIS: 1

CiteScore: 3

IF: 1

SJR: 3

SNIP: 3


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 1

Z toho Q4: 1

Management: 1

Počet záznamov s kvartilom JCI: 1

Z toho Q4: 1

Management: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 1

Z toho Q4: 1

Management: 1

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 1

Z toho Q4: 1

Business and international management: 1

Industrial relations: 1

Management, monitoring, policy and law: 1

Strategy and management: 1
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem