SJE főmenü
Mgr. Dávid Szabó, PhD.
Név: Mgr. Dávid Szabó, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G320
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 648

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Vállalatirányítás
2014 - 2016
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2013 - 2015
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Vállalatigazdaságtan és menedzsment
2010 - 2013
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2016 - 2019

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Adjunktus
2019 -


Kutatási terület Motiváció, Menedzsment, KKV, Leadership

Kutatási projektek Foglalkoztatási stratégiák kutatása és elemzése a V4 országokban
1/0688/21
VEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 8
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 3
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)

Bejegyzések száma összesen: 13

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Endre HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 SZABÓ, Dávid. A politikai marketing eszközeinek alkalmazása a szlovákiai önkormányzati választásokon = The Aplication of Political Marketing Tools in Municipal Elections in Slovakia. Selye e-studies. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 83-101. ISSN 1338-1548.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 SZABÓ, Dávid. A Gombaszögi Nyári Tábor és a Martosi Szabadegyetem marketing kampánya = Marketing Campaign of Gombaszögi Nyári Tábor and Martosi Szabadegyetem. In: Mladí vedci 2017 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 254-272. ISBN 978-80-8122-200-9.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Dávid SZABÓ a Ádám CZIBULA. Analysis of Leadership Characteristics at Hungarian Nonprofit Organizations. In: Sustainable Development and Resilience of Local Communities and Public Sector Organizations. Cristina Haruţa, Cristina M. Hintea, Octavian Moldovan. Cluj-Napoca: Accent & M-SPHERE, 2019, P. 326-336. ISBN 978-606-561-202-0.

AFC 002 SZEINER, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY, Norbert GYURIÁN, Ádám KOVÁCS, Dávid SZABÓ a József POÓR. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 682-691. ISBN 978-80-245-2429-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 SZABÓ, Dávid. A kis- és középvállalkozások közti bizalom elemzése. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hondota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 451-458. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 002 SZOBI, Ádám, Dávid SZABÓ, Dániel HALASI a Rita ZSIDEKOVÁ. Marketing communication! One of the main issue of small and medium enterprises. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 1025-1035. ISBN 978-80-225-4536-5 (online).


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 SZABÓ, Dávid, Péter KARÁCSONY a Ádám CZIBULA. Motivációs eszközök elemzése kis- ls középvállalkozásoknál = A Study of Motivational Tools at Small and Medium-sized Business. In: Lokális, regionális és globális kihívások = Local, Regional and Global Challenges. Anikó Novák. = Local, Regional and Global Challenges Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, P. 56-57. ISBN 978-86-89635-13-3.

AFG 002 SZABÓ, Barnabás, Dávid SZABÓ a János MORVAI. Ösztönzésmenedzsment egy telekommunikációs szervezetnél = Incentive Management in a Telecommunications Organisation. In: Lokális, regionális és globális kihívások = Local, Regional and Global Challenges. Anikó Novák. = Local, Regional and Global Challenges Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, P. 40-41. ISBN 978-86-89635-13-3.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Endre HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 SZABÓ, Dávid, Boglárka FÓNADOVÁ, Katalin PANKOVICS, Barnabás SZABÓ a Szabina TAKÁCS. Bodrogszerdahely. In: Felső-Bodrogköz Kollégium. Szatmári Mária, Szalai Viktor. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2018, P. 67-74. ISBN 978-615-5862-15-1.

BEE 002 SZABÓ, Dávid, Boglárka FÓNADOVÁ, Katalin PANKOVICS, Barnabás SZABÓ a Szabina TAKÁCS. Lelesz. In: Felső-Bodrogköz Kollégium. Szatmári Mária, Szalai Viktor. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2018, P. 129-134. ISBN 978-615-5862-15-1.

BEE 003 SZABÓ, Dávid, Boglárka FÓNADOVÁ, Katalin PANKOVICS, Barnabás SZABÓ a Szabina TAKÁCS. Szentmária. In: Felső-Bodrogköz Kollégium. Szatmári Mária, Szalai Viktor. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2018, P. 173-176. ISBN 978-615-5862-15-1.

Počet výstupov spolu: 19


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 2

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 1

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 2Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 4


V2_001 Poór, József, Caha, Zdeněk, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Kőműves, Zsolt, Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Employee Retention in Light of Organizational Responses of Czech and Hungarian Companies In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 625-635 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


V2_002 Kőműves, Zsolt, Caha, Zdeněk, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Szabó, Dávid, Karácsony, Péter, Poór, József. Munkaerő megtartás csehországi és magyarországi jellemzői - szervezeti válaszok tükrében. DOI 10.36007/4492.2023.95 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 95-108 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/KOMUVES.pdf. [maďarčina]


V2_003 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Szabó, Dávid, Potháczky Rácz, Irma, Tóbiás Kosár, Silvia, Balázs, Klaudia. Munkaerőhiány - munkaerőmegtartás Szlovákiában - empirikus tapasztalatok tükrében = Labor Shortage - Labor Retention in Slovakia - in the Reflection of Empirical Experiences In: 15th International Conference of J. Selye University: Employment and Labor Market. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 41-57. ISBN 978-80-8122-486-7. [maďarčina]


V2_004 Karácsony, Péter, Szabó, Dávid, Antalík, Imrich. A Study of the Factors Influencing the Turnover of Slovakian Small and Medium-Sized Enterprises [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-44131-8_22 In: Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer Science and Business Media, 2024, s. 214-223 [online] [tlačená forma]. ISBN 9783031441301. ISSN 23673370. ISSN (online) 23673389. [angličtina]. - SCO


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


V3_001 Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Analysis of Employee Motivation in Small and Medium-Sized Companies in Western Slovakia Region [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(33) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, 508-520 [online]. ISSN (online) 2345-0282. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2023 [01/20] Mokra, Katerina, Polakova, Gabriela, Horvathova, Petra, Stverkova, Hana. Work engagement and burnout syndrome of civil servants during and after the COVID-19 pandemic. DOI 10.17512/pjms.2023.27.1.13 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2023, Roč. 27, č. 1, s. 221-240 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


O1_001 Csiba, Peter, Antalík, Imrich, Puzsér, Cyntia, Szabó, Dávid. 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia - Közgazdaságtudományi Szekció: Rezümékötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-453-9. https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/wp-content/uploads/2023/05/REZUMEKOTET_36_OTDK_KOZGAZDASAGTUDOMANYI_SZEKCIO.pdf. [maďarčina]


O1_002 Antalík, Imrich, Csiba, Peter, Szabó, Dávid, Takácsné György, Katalin, Wimmer, Ágnes. Litera Oeconomiae 4. [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Ifjú tudósok tudományos eredményei - Válogatás a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-473-7. ISBN (online) 978-80-8122-474-4. ISSN 2630-8673. ISSN (online) 2786-2577. DOI 10.36007/4744.2023. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Szeiner, Zsuzsanna, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. A V4 országok aktuális munkaerőpiaci trendjeinek összehasonlítása. DOI 10.36007/4119.2022.09 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-29 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Mura, Ladislav, Nagyová, Nikoleta, Hevesi, Endre, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Dávid, Szobi, Ádám, Tóth, Zsuzsanna, Vlacseková, Dominika, Halasi, Dániel. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-212-2. PEVŠ 2017ACB0012. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kinczerová, Adriana. A KKV-k helye és szerepe a nemzetgazdaságokban kiemelten Szlovákia és Magyarország terén = The Place and Role of SMEs in National Economies with a Special Focus on Slovakia and Hungary In: Mladí vedci 2023: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta, 2023, s. 94-108 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8275-015-0. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Karácsony, Péter, Viničenko, Michail Vasilievič, Szabó, Dávid, Czibula, Ádám. Analysis of Leadership Characteristics at Hungarian Nonprofit Organizations In: Sustainable Development and Resilience of Local Communities and Public Sector Organizations. Cluj-Napoca: Accent & M-SPHERE, 2019, s. 326-336. ISBN 978-606-561-202-0. [angličtina]


AFC_002 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 682-691 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFD_001 Szobi, Ádám, Szabó, Dávid, Halasi, Dániel, Zsideková, Rita. Marketing communication! One of the main issue of small and medium enterprises [elektronický dokument] In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 1025-1035 [online]. ISBN (online) 978-80-225-4536-5. [angličtina]


AFD_002 Szabó, Dávid. A kis- és középvállalkozások közti bizalom elemzése In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 451-458 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-225-2. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFG_001 Szabó, Barnabás, Szabó, Dávid, Morvai, János. Ösztönzésmenedzsment egy telekommunikációs szervezetnél = Incentive Management in a Telecommunications Organisation In: Lokális, regionális és globális kihívások. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, s. 40-41 [tlačená forma]. ISBN 978-86-89635-13-3. [angličtina. maďarčina]


AFG_002 Szabó, Dávid, Karácsony, Péter, Czibula, Ádám. Motivációs eszközök elemzése kis- ls középvállalkozásoknál = A Study of Motivational Tools at Small and Medium-sized Business In: Lokális, regionális és globális kihívások. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, s. 56-57 [tlačená forma]. ISBN 978-86-89635-13-3. [angličtina. maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Mura, Ladislav, Bodó, Zoltán, Czibula, Ádám, Szobi, Ádám, Tóth, Zsuzsanna, Halasi, Dániel, Hevesi, Endre, Matus, Andor, Nagyová, Nikoleta, Parádiová, Mária, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Dávid, Szakál, Flórián, Szénássy, Tímea, Vlacseková, Dominika. Üzleti terv [textový dokument (print)] : egyetemi jegyzet: vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-214-6. PEVŠ 2017BCI0004. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Szabó, Dávid, Fónad, Boglárka, Pankovics, Katalin, Szabó, Barnabás, Takács, Szabina. Szentmária In: Felső-Bodrogköz Kollégium. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2018, s. 173-176 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5862-15-1. [maďarčina]


BEE_002 Szabó, Dávid, Fónad, Boglárka, Pankovics, Katalin, Szabó, Barnabás, Takács, Szabina. Lelesz In: Felső-Bodrogköz Kollégium. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2018, s. 129-134 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5862-15-1. [maďarčina]


BEE_003 Szabó, Dávid, Fónad, Boglárka, Pankovics, Katalin, Szabó, Barnabás, Takács, Szabina. Bodrogszerdahely In: Felső-Bodrogköz Kollégium. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2018, s. 67-74 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5862-15-1. [maďarčina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 1

Hlavná databáza WOS CC: 1

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 1

Hlavná databáza SCO: 1


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 8

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 4

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 1

O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok: 2

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 1


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 11

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 2

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 2

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 2

BCI - Skriptá a učebné texty: 1

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 3


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 2

Počet jedinečných ohlasov: 2

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 0

Z toho bez autocitácií: 0

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 2

Z toho bez autocitácií: 2

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 9

Počet zahraničných vydaní: 10

Počet bez krajiny vydania: 0


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

080 Ekonómia a manažment: 19


Podľa študijného odboru

6213 ekonómia a manažment: 8


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 12

Z toho na domácich podujatiach: 6

Z toho na zahraničných podujatiach: 6

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 1


Podľa databáz a citačných indexov

SCO SCOPUS: 1

SCO SCOPUS: 1

WOS CC Web of Science Core Collection: 1

WOS CC Web of Science Core Collection: 1


Podľa metrík

AIS: 1

SNIP: 1


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 1

Z toho Q3: 1

Business: 1
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem