SJE főmenü
Dr. habil. József Káposzta, PhD.
Név: Dr. habil. József Káposzta, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G***
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 ***

Egyetemi tanulmányok
Gödöllői Agrártudományi Egyetem
okl. agrármérnök
1986 - 1992
Gödöllői Agrártudományi Egyetem
okl. külgazdasági szakmérnök
1992 - 1994
Doktori képzés (PhD.)
Magyar Tudományos Akadémia
közgazdaság tudomány (CSc.)
1992 - 1995
Gödöllői Agrártudományi Egyetem
közgazdaság tudomány (PhD.)
1999 - 1999
Habilitáció
Szent István Egyetem
regionális tudomány
2018
Professzori-inaugurációs folyamat
Szent István Egyetem
regionális tudomány
2019

Munkaviszonyok
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
egyetemi tanár
1995 -
Selye János Egyetem
professor
2022 -


Kutatási terület A vidéki térségek térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, átfogó stratégiai SMART fejlesztések irányainak kidolgozása   Napjainkban jelentős gazdasági változásokon megyünk át. A világ globalizált trendjei mellett vidéken jelentős gazdasági és társadalmi eróziónak lehetünk szemtanúi, a természet adta tevékenységük háttérbe szorult, a környezethez alkalmazkodó mezőgazdálkodása, a hagyományokra épülő élelmiszertermelése már csak nyomokban található meg, a forrásmegkötő képessége gyakorlatilag megszűnt. Mindezek következtében a centrumok folyamatos erőforrás elszívása mellett a perifériák kézzel fogható elszegényedése, a társadalom, élelmezési-, víz- és energiaellátási, foglalkoztatási, szociális kiszolgáltatottsága egyre súlyosabbá vált. Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az újabb és újabb fejlesztési stratégiák kidolgozása, a nemzetközi SMART példák adaptálási lehetőségeinek vizsgálata egyre fontososabbá válik. Ezen kutatási irányok vizsgálatához, a területi különbségek csökkentéséhez kapcsolódnak kutatási témáim.  

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 0

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 1

Publikációk listája

FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 SIKOS T., Tamás a József KÁPOSZTA. New Elements and Research in Spatial Economy.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 1

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (1)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 0


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 0


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 6

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (6)


Počet výstupov spolu: 7


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 32

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 22

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 10


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 32Menný zoznam publikácií:


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 6


V3_001 Káposzta, József, Nagy, Henrietta. Status Report about the Progess of the Visegrad Countries in Relation to Europe 2020 Targets [elektronický dokument]. DOI 10.1515/esrp-2015-0018 In: European Spatial Research and Policy: interdisciplinary studies on environment, society and economy. Lodž: Uniwersytet Lódzki. Lódź University Press, 2015, Roč. 22, č. 1, s. 81-99 [tlačená forma] [online]. ISSN 1231-1952. ISSN (online) 1896-1525. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Osicka, Jan, Cernoch, Filip, Lehotsky, Lukas, Kimbrell, Colin, Zapletalova, Veronika. Ready to react: Contextualizing the Visegrad Group's Energy Cooperation [elektronický dokument]. DOI 10.5817/PC2021-1-59 In: Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2021, č. 1, s. 59-84 [tlačená forma] [online]. ISSN 1211-3247. ISSN (online) 1805-9503


2019 [01] Kozma, Dorottya Edina. Comparative analysis of the sustainable development strategies and indicators of the V4 [elektronický dokument] In: Deturope: The Central European Journal of Regional Development and Tourism. [s.l.]: Regional Science Association of Subotica, 2019, Roč. 11, č. 2, s. 101-120 [online]. ISSN (online) 1821-2506


2019 [01] Döring, Franziska. Visegrad Group and its Presence in the Mashriq Region [elektronický dokument]. DOI 10.2478/pce-2019-0026 In: Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science Association. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2019, Roč. 15, č. 3, s. 479-495 [online]. ISSN (online) 1801-3422


2018 [01] Ambrus, Tuende, Dávid, Lóránt Dénes, Artemyev, Alexandr, Barczak, Mariusz, Dombay, Stefan. Renewable energy sources, rural development, tourism [elektronický dokument]. DOI 10.22616/ERDev2018.17.N492 In: Engineering for Rural Development. [s.l.]: Latvia University of Agriculture, 2018, s. 1909-1915. ISSN 16913043. ISSN (online) 16915976


2017 [01] Kijek, Arkadiusz. Spectral Analysis Of Business Cycles In The Visegrad Group Countries [elektronický dokument]. DOI 10.1515/cer-2017-0012 In: Comparative Economic Research: Central and Eastern Europe. Varšava: De Gruyter, 2017, Roč. 20, č. 2, s. 53-71 [tlačená forma]. ISSN 1508-2008. ISSN (online) 2082-6737


2016 [01] Faragó, László, Varró, Krisztina. Shifts in EU cohesion policy and processes of peripheralization: A view from central Eastern Europe [elektronický dokument]. DOI 10.1515/esrp-2016-0001 In: European Spatial Research and Policy: interdisciplinary studies on environment, society and economy. Lodž: Uniwersytet Lódzki. Lódź University Press, 2016, Roč. 23, č. 1, s. 5-19 [tlačená forma] [online]. ISSN 1231-1952. ISSN (online) 1896-1525


2016 [01] Áldorfai, György, Czabadai, Lilla, Topa, Zoltán. An innovative methodology for supporting the CLLD. DOI 10.17512/pjms.2016.13.1.01 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2016, Roč. 13, č. 1, s. 7-17 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2016 [01] Kollar, Kitti Nemedi, Peli, Laszlo, Madar, Franciska. Covasna county in the mirror of economic, social, environmental factors [elektronický dokument] In: INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2016. [s.l.]: Grant Agency of the Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s. 484-492. ISBN (online) 978-80-552-1503-7


-/-- [01] Illés, Bálint Csaba, Oravecz, Titanilla, Žufan, Pavel, Šedík, Peter, Mucha, László. Honey production competitiveness between the Visegrad countries analysis based on the relative comparative advantages indices [elektronický dokument]. DOI 10.21003/EA.V189-06 In: Economic Annals-XXI, 2021, Roč. 189, s. 57-68. ISSN 17286220. ISSN (online) 17286239


-/-- [01] Fedajev, Aleksandra, Stanujkic, Dragisa, Karabašević, Darjan, Brauers, Willem K.M., Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Assessment of progress towards “Europe 2020” strategy targets by using the MULTIMOORA method and the Shannon Entropy Index. DOI 10.1016/j.jclepro.2019.118895 In: Journal of Cleaner Production, 2020, Roč. 244. ISSN 09596526


-/-- [01] Meyer, Daniel Francois, Hassan, Adewale. An assessment of the impact of various macroeconomic variables on the manufacturing sector: The case of the visegrÁd four [elektronický dokument]. DOI 10.15549/jeecar.v7i3.561 In: Journal of Eastern European and Central Asian Research, 2020, Roč. 7, č. 3, s. 351-362. ISSN 23288272. ISSN (online) 23288280


-/-- [01] Plešivčák, Martin. How successful are member states when following eu cohesion policy priorities? focus on the visegrad four countries [elektronický dokument]. DOI 10.31577/geogrcas.2020.72.1.03 In: Geograficky Casopis, 2020, Roč. 72, č. 1, s. 51-69. ISSN 00167193. ISSN (online) 24538787


V3_002 Nagy, Henrietta, Káposzta, József, Meta, Bledar. The potentials of rural tourism in developing rural areas in Albania [elektronický dokument] In: Deturope: The Central European Journal of Regional Development and Tourism. [s.l.]: Regional Science Association of Subotica, 2017, Roč. 9, č. 3, s. 188-206 [online]. ISSN (online) 1821-2506. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Sulaj, Anila, Tërpollari, Arben, Kondi, Brunilda. Villages’ revitalization supports a sustainable agritourism in Albania [elektronický dokument]. DOI 10.14505/jemt.v13.2(58).23 In: Journal of environmental management and tourism. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2022, Roč. 13, č. 2, s. 546-560 [online]. ISSN (online) 2068-7729


2020 [01] Dasic, Dejan, Zivkovic, Dragan, Vujic, Tamara. Rural tourism in development function of rural areas in Serbia [elektronický dokument]. DOI 10.5937/ekoPolj2003719D In: Ekonomika poljoprivrede. Belgrade: The Balkan scientific association of agrarian economists, 2020, Roč. 67, č. 3, s. 719-733 [tlačená forma] [online]. ISSN 0352-3462. ISSN (online) 2334-8453


2020 [01] Astefanoaiei, Roxana, Surugiu, Camelia, Cristea, Anca, Surugiu, Marius, Mazilescu, Raluca. Romanian spa tourism: Growth, tourism patterns, perspectives [elektronický dokument] In: Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Bukarest: University of agricultural sciences and veterinary medicine, 2020, Roč. 20, č. 2, s. 19-27 [tlačená forma] [online]. ISSN 1844-5640. ISSN 2284-7995. ISSN (online) 2285-3952


2019 [01] Gurbuz, Ismail Bulent, Nesirov, Elcin, Macabangin, Modassir. Awareness level of students Towards rural tourism: A case study from Azerbaijan state university [elektronický dokument] In: Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Bukarest: University of agricultural sciences and veterinary medicine, 2019, Roč. 19, č. 3, s. 247-257 [tlačená forma] [online]. ISSN 1844-5640. ISSN 2284-7995. ISSN (online) 2285-3952


2018 [01] Vujko, Aleksandra, Petrovic, Marko D., Gostovic, Danica, Radovanovic, Milan, Vukovic, Darko. The role of natural resources in the ecotourism development - Residents' perceptions in Subotica (Northern Serbia) [elektronický dokument] In: Deturope: The Central European Journal of Regional Development and Tourism. [s.l.]: Regional Science Association of Subotica, 2018, Roč. 10, č. 2, s. 112-123 [online]. ISSN (online) 1821-2506


V3_003 Szűcs, Antónia, Káposzta, József. The complex development rankings and dynamics of the municipalities in Gyöngyösi District [elektronický dokument]. DOI 10.15196/TS580503 In: Teruleti Statisztika. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2018, Roč. 58, č. 5, s. 489-504 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-7828. ISSN (online) 2064-8251. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [01] Kocziszky, György, Szendi, Dóra. Comparative analysis of the economic development paths of Hungarian counties. DOI 10.35551/PFQ_2021_S_2_1 In: Pénzügyi szemle: a Pénzügy minisztérium folyóírata. Budapest: Állami Számvevőszék, 2021, Roč. 66, č. 2, s. 7-30 [tlačená forma]. ISSN 0031-496X


2021 [01] Kocziszky, György, Szendi, Dóra. A magyar megyék gazdasági fejlődési pályáinak összehasonlító vizsgálata. DOI 10.35551/PSZ_2021_K_2_1 In: Pénzügyi szemle: a Pénzügy minisztérium folyóírata. Budapest: Állami Számvevőszék, 2021, Roč. 66, č. 2, s. 7-30 [tlačená forma]. ISSN 0031-496X


2021 [01] Kocziszky, György, Szendi, Dóra. Quo vadis Northern Hungary? Ex-ante analysis of the possible development paths of the region [elektronický dokument]. DOI 10.15196/TS610601 In: Teruleti Statisztika. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2021, Roč. 61, č. 6, s. 679-711 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-7828. ISSN (online) 2064-8251


2020 [01] Demeter, Gábor. Estimating regional inequalities in the Carpathian Basin-Historical origins and recent outcomes (1880-2010) [elektronický dokument]. DOI 10.15196/RS100105 In: Regional statistics: journal of the Hungarian Central Statistical Office. Budapešť: HCSO, 2020, Roč. 10, č. 1, s. 23-59 [tlačená forma] [online]. ISSN 2063-9538. ISSN (online) 2064-8243


2019 [01] Judit, Gajzágó Éva, Gergo, Gajzágó. Local aspects of innovation financing [elektronický dokument]. DOI 10.15196/TS590104 In: Teruleti Statisztika. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2019, Roč. 59, č. 1, s. 69-96 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-7828. ISSN (online) 2064-8251


V3_004 Káposzta, József, Nagy, Henrietta, Kollár, Kitti. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek településszerkezeti, foglalkoztatási jellemzői az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban [elektronický dokument] In: Teruleti Statisztika. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2010, Roč. 50, č. 6, s. 641-658 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-7828. ISSN (online) 2064-8251. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [02] Urbánné Malomsoki, Mónika, Szántai, Szilvia, Péter, Balázs. Debt Consolidation impact on Hungarian municipalities In: 11th Annual International conference on economics and business: Challenges in the Carpathian basin: Global challenges, local answers. Csíkszereda: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2014, s. 704-716. ISBN 9789735312879


2013 [02] Nagyné Molnár, Melinda. A szociálgeográfia helye a falukutatásokban = Function of the social geography in village research In: A falutipológiától a marketingföldrajzig: Tanulmányok Sikos T. Tamás tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, s. 97-116. ISBN 978-963-269-364-4


2013 [02] Urbánné Malomsoki, Mónika, Nagyné Pércsi, Kinga, Szabó, Virág. A járási rendszer és az átalakított önkormányzati feladat ellátási struktúra kialakításának hatása a településekre In: Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press, 2013, s. 261-279. ISBN 978-963-306-247-0


2013 [02] Ritter, K., Oláh, I., Péter, Balázs. The role of agricultural employment in local rural development strategies In: Review on agriculture and rural development. [s.l.]: Szegedi Tudományegyetem, 2013, Roč. 2, č. 1. ISSN 2063-4803


2012 [02] Kassai, Zsuzsanna, Goda, Pál, Al-Boainin, Mubarak. A 2004-2010 közötti gazdaságfejlesztő és regionális operatív programok értékelése In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 2012, Roč. 4, č. 1, s. 59-66 [tlačená forma]. ISSN 2062-1396


V3_005 Káposzta, József, Nagy, Henrietta. The Major Relationships in the Economic Growth of the Rural Space [elektronický dokument]. DOI 10.2478/euco-2022-0004 In: European Countryside: The Journal of Mendel University in Brno. Brno: SCIENDO, 2022, Roč. 14, č. 1, s. 67-86 [online]. ISSN (online) 1803-8417. [angličtina]


V3_006 Toth, Tamas, Káposzta, József. Succesful management of settlements to boost rural development [elektronický dokument]. DOI 10.2478/euco-2021-0044 In: European Countryside: The Journal of Mendel University in Brno. Brno: SCIENDO, 2021, Roč. 13, č. 4, s. 819-833 [online]. ISSN (online) 1803-8417. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Malatyinszki, Szilárd. Az oktatás és a tudatosság jelentősége a családok digitális eszközhasználatában: The importance education and awareness in the digital use of families. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.68-77 In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 1, s. 67-77 [online]. ISSN 2415-9395


2022 [02] Némediné Kollár, Kitti. A hazai okos és autonóm falvak területi összefüggései. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.57-67 In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 1, s. 57-67 [online]. ISSN 2415-9395


2022 [02] Kelemen, Réka, Urbánné Malomsoki, Mónika, Lőrinc, Balázs. Románia középvárosainak gazdasági és társadalmi összehasonlítása Kárpátokon innen és túl. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.45-56 In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 1, [online]. ISSN 2415-9395


2021 [02] Borbás, Péter. A városi közösségi közlekedés minőségének értékelése a Combinex módszer alkalmazásával. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2021.08.05.2-16 In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 5, s. 2-16 [online]. ISSN 2415-9395


2021 [02] Peredy, Zoltán. A COVID-19 járvány hatásai Komárom-Esztergom megye gazdaságára néhány autóipari vállalat 2020. évi esettanulmányos vizsgálatán keresztül. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2021.08.04.83-95 In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 4, s. 83-95 [online]. ISSN 2415-9395


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 1


FAI_001 Sikos, Tamás, Káposzta, József. New Elements and Research in Spatial Economy. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009. ISBN 978-80-89234-72-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [angličtina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem