SJE főmenü
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Név: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: G316
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 621

Egyetemi tanulmányok
Gazdaságtudományi Egyetem Pozsonyban, Kereskedelmi Kar
Külkereskedelem szakirány
1989 - 1994
Doktori képzés (PhD.)
Gazdaságtudományi Egyetem Pozsonyban, Kereskedelmi Kar
Nemzetközi Vállalkozás
1996 - 2005

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
oktatási tevékenység és a hallgatókról való szociális gondoskodás dékánhelyettese
2011 -
Munkaügyi Hivatal Komárom
Európai Szociális Alap osztály vezetője és projektirányítás
2007 - 2010
Rieker Slovakia , Kft.
Önálló értékesítési referens
2004 - 2007
Nemzeti Munkaügyi Hivatal , Főigazgatóság, Pozsony
Önálló szakreferens, specialista
1997 - 2003
Technopol részvénytársaság
osztályvezető – kereskedelmi csoport, specialista
1987 - 1997


Kutatási projektek Az oktatás minőségének javítása tanulmányi programok kidolgozása, innovációja, valamint emberi erőfo
2611023010
Európsky sociálny fond
2013 - 2015

Az üzleti hálózat innovációs potenciáljának értékelése megalakulásuk korai szakaszában
VEGA 1/0381/13
MŠVVaŠ SR a SAV
2013 - 2015A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 7
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 12
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 73
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (17)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (18)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (12)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 21
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (21)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)

Bejegyzések száma összesen: 115

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (21)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (46)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (22)
Összesen 91

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAA 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

AAA 002 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 003 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 127 s. [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2016  [4] HANÁČKOVÁ, D. - BABULOVÁ, M. Inovácie v samospráve : Innovations in Self-government. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 95.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Teoretické aspekty implementácie manažérstva kvality v inštitúciach verejnej správy. In Political Science Forum. ISSN 1338-6859, 2016, vol. 5, no. 1, p. 69.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Modely manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. In e-studies [online]. 05/2016 [cit. 2016-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1598.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Monika BÁLINTOVÁ. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

Hivatkozások:
2016  [3] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 002 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Martin VOLOŠIN, Barnabás AMBRUS a Ádám SZOBI. Slovakia [print]., 2017.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADE 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Specific Form of Corporate Financing at Hungarian Market. Journal on Law, Economy & Management. Vol. 1, No. 2 (2011), s. 106-110. ISSN 2048-4186.

ADE 002 POÓR, József, Martin VOLOŠIN, Allen ENGLE, Renáta MACHOVÁ a Mártonné KAROLINY. Human resource management under changes at foreign subsidiaries in Slovakia in light of regional comparison. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol. 18, no. 24 (2012), p. 137-151. ISSN 1211-555X.

ADE 003 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania. Trendy v podnikání. (2012), s. 88-95. ISSN 1805-0603.

Hivatkozások:
2018  [4] CSÓKÁS, L. A bizalom, mint az etikus szervezeti környezet kialakításának kulcsa. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 48-56.

2013  [4] SZABO, S. - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8, s. 6, 179.ADE 004 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES, Ágnes KIRÁLY a Taras VAS. Az X-Culture nemzetközi esettanulmány program tanulságai és tapasztalatai. Humánpolitika Szemle. Sz. szeptember-október, (2013), p. 13-23. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2016  [4] BENCSIK, A. - CSANADI, A. - HORVATH-CSIKOS, G. et al. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 18.ADE 005 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. Background to trends in youth unemployment. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Vol. 16, no. 3 (2013), pp. 299-312. ISSN 1435-2869.

Hivatkozások:
2016  [4] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.ADE 006 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 007 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. The Economic consequences of Mitigation of the Population aging through the Fiscal Policy. Journal of Economics and Business Research. Vol. 19, no. 1 (2013), s. 134-152. ISSN 2068-3537.

Hivatkozások:
2016  [3] MÁTÉ, D. - FENYVES, V. A foglalkoztatás regionális kérdései a tudás-intenzív üzleti szolgáltatásokat nyújtó ágazatokban a Kárpát-medencei országok összevetésében. In Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 5. sz., 5-12. old.ADE 008 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 009 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió?: Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. 6 (2014), p. 61-68. ISSN 0133-0179.

ADE 010 MACHOVÁ, Renáta, Mónika BÁLINT a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján. Tér - gazdaság - ember. Évf. 1, sz. 4 (2013), p. 46-60. ISSN 2064-1176.

ADE 011 STOR, Marzena, József POÓR, Katalin SZABÓ, Ágnes SLAVIC, Monica ZAHARIE a Renáta MACHOVÁ. The Emerging Outline of Selected HRM Business Practices in MNC in Central Europe - The Empirical Research Findings. DOI 10.1515/joim-2016-0019 Journal of Intercultural Management. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 105-136. ISSN 2080-0150.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 17


ADF 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Factors motivating and discouragin innovation performance of the small and medium sized enterprises. Journal of innovations and applied statistics - Vedecký internetový časopis. roč. 2, č. 1 (2012), s. 43-47. ISSN 1338-5224.

ADF 002 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Ladislav MURA. Komparácia inovačného výkonu maďarského a slovenského sektoru malého a stredného podnikania. Forum Statisticum Slovacum. č. 3. (2012), s. 146-151. ISSN 1336-7420.

Hivatkozások:
2013  [3] BOBENIČ HINOTOŠOVÁ, A. - BROUTHOVÁ, M. - DEMJANOVÁ, L. Efekt veľkosti podniku na inovačnú aktivitu. In "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete". Brno : TRIBUN EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3.ADF 003 VAS, Taras, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Skúsenosti z medzinárodného programu "X-Culture". Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 229-236. ISSN 1338-6581.

ADF 004 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Katarína VÉGHOVÁ. Štatistika pracovných úrazov na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum. č. 2 (2012), s. 136-140. ISSN 1336-7420.

ADF 005 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. A kis- és középvállalatok támogatási rendszere Szlovákiában. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 167-176. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2013  [3] MURA, L. Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch. In Sborník příspěvků RELIK 2013 : Reproduction of the Human Capital connections and relations [CD-ROM]. Slaný : MELANDRIUM, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.ADF 006 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az innovatív vállalkozói tevékenység támogatási fokának elemzése Szlovákiában és Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 121-137. ISSN 1338-6581.

ADF 007 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Fiscal politics versus migration. Selye e-studies. Roč. 4, č. 4 (2013), s. 25-35. ISSN 1338-1598.

ADF 008 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Kisvállalati marketing magatartás - innováció a 2010-es években Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 285-293. ISSN 1338-6581.

ADF 009 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. The current trend modelling of the conscious in healthy lifstyle in the context of intergenerational management. In: Management: Science and education. Žilina: Edis, 2013, Vol. 2, no. 1 (2013), p. 92-97.

ADF 010 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES a Monica ZAHARIE. The new trends of Human Resource Management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 4-14. ISSN 1338-1598.

ADF 011 MACHOVÁ, Renáta. Mi mozgatja az embert?: What motivates a human?. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 2 (2014), p. 88-100. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [1] STRAKOVÁ, R. Regional disparities and unemployment rate: Role of education in regional development. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 1843-6110, vol. 13, no. 3, p. 663-672. SCOPUS

2018  [1] HITKA, M. - LIŽBETINOVÁ, L. - SCHMIDTOVÁ, J. - et al How to manage careers in Slovak small and medium-sized Wood-processing enterprises. In bioresources.com. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 3, p. 6300-6320. WoS

2018  [3] STRAKOVÁ, R. Regional disparities and unemployment rate: role of education in regional development. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2018, vol. XIII, no. 3(57), p. 663-672.

2018  [1] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - BARTÁKOVÁ, G. P. -et al. Strategic tool of human resource management for operation of SMEs in the wood-processing industry. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 2, p. 2759-2774. SCOPUSADF 012 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA a Monika BÁLINTOVÁ. Regionálne nerovnosti v kontexte východného Slovenska. Sociálno - ekonomická revue. Roč. 12, č. 3 (2014), p. 44-55. ISSN 1336-3727.

ADF 013 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Slovensko v srdci geopolitických síl: Slovakia in the heart of geopolitical forces. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. ISSN 1338-6581.

ADF 014 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Ľudské zdroje ako determinant inovácií. Sociálno-ekonomická revue. Roč. 13, č. 1 (2015), s. 67-78. ISSN 1336-3727.

ADF 015 CSÓKÁS, Lilla a Renáta MACHOVÁ. Hatékony vezetési stílus. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 6, č. 1 (2017), s. 39-51. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [3] SZEINER, ZS. - SZOBI, Á. - SKLENÁR, D. Employee benefits practice in Slovakia. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2018, vol. 8, no. 2, p. 246-253.ADF 016 LENTNER, Csaba, Krisztína SZEGEDI, Tibor TATAY a Renáta MACHOVÁ. Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk. Podniková Revue. Roč. 16, č. 37 (2017), s. 7-25. ISSN 1335-9746.

ADF 017 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Nové formy vzdelávania prostredníctvom projektu "X-Culture". Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 47, č. 1 (2018), s. 7-23. ISSN 0323-262X.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 21


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. ISSN 1785-8860. SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

Hivatkozások:
2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2017  [3] VARGA, E. - MAROSNÉ KUNA, ZS. - MISKOLCINÉ MIKÁCZÓ, A. et al. A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése. In Polgári Szemle [online]. 2017, 12. évf., 4-6. sz. [cit. 2017-11-08]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-6553.

2017  [2] VLACSEKOVÁ, D. - MURA, L. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. In Oeconomica. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no. 1, p. 113, 121. WoS

2017  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. - MULLINS, R- et al. Investigating incentives that encouraged and can encourage Polish and UK-based prosumers to engage in knowledge sharing. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2017, vol. 5, no. 1, p. 72-100.

2017  [1] RUZICIC, V. S. - MICIC, Z. M. Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security. In Computers & Security. ISSN 0167-4048, 2017, vol. 70, p. 455-466. WoS

2016  [4] VLACSEKOVÁ, D. Vplyv pracovnej dôvery na motiváciu zamestnancov. In Journal of Innovation and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s.144, 152.

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [3] VLACSEKOVÁ, D. - TÓBIÁS KOSÁR, S. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 607-619.

2016  [3] MADARÁSZ, T. Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképességének fenntartása Magyarországon. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 4. sz. No 25, p. 29, 34.

2016  [1] MURA, L. - ORLÍKOVÁ, M. Social entrepreneurship and social enterprises: The case of Slovakia. In Proceedings of the 4th International Conference. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 495-505. WoS

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2015  [4] JUHASZ KLER, A. The Personal Aspects of Organizational Commitment. In Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Nitra : Proceedings from International Scientific Conference, 2015. ISBN 978-80-552-1432-0, p. 278, 284.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: What is next in human resource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 BRÁNYI, Tamás, László JÓZSA a Renáta MACHOVÁ. The role of dominant power in supply chains. Problems and Perspectives in Management. Vol. 12, no. 3 (2014), p. 91-98. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

ADM 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

IF=0,649

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [3] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis. Actual Problems of Economics. Vol. 173, no. 11 (2015), p. 32-42. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

ADM 006 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Andrej HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 007 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. The role of shockvertising in the context of various generations. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 104-112. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2018  [4] VINCZE, D. How does experience appear in young consumers´social media posting activites? In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 359-371.

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies. In Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 18 [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS_18_Zapletalova.pdf

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization of Czech Companies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 120 s. ISBN 978-3-659-79233-5.ADM 008 BRÁNYI, Árpád, László JÓZSA a Renáta MACHOVÁ. The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study. Actual Problems of Economics. Vol. 170, no. 8 (2015), p. 100-110. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2014): 0,085.

ADM 009 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Hivatkozások:
2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 010 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Is advertising innovation the same as shocking?. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 247-250. ISSN 1843-6110. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic policy in global environment. Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-175.

2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Conference proceedings international scientific conference : Economic policy in global environment. Ostravice : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-174.

2017  [1] LINCENYI, M. Enteroreneurship Ecosystem Facets: the European Migran Crisis and Public Opinion in Slovakia. In Entreprenurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoS

2017  [3] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Decisions. In In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522.

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Dimensions. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.

2016  [4] LINCÉNYI, M. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 779.ADM 011 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Requirements of Practical Life versus Possessed Competencies in Highers Education. International Journal of Education and Information Technologies. Vol. 10 (2016), p. 102-111. ISSN 2074-1316. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.ADM 012 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. DOI 10.14254/2071-8330.2016/9-2/17 Journal of International Studies. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 219-232. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [4] KORCSMÁROS, E. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 561-570.

2018  [3] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299.

2017  [3] MELNICHUK, M. V. - MENTEL, G. Small and medium enterprises in the context of regional development and innovations. In. Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2017, vol. 10, no. 4, p. 259-271.ADM 013 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Hivatkozások:
2018  [3] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80.

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 014 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: An International Project in the Light of Experience Gained over of the Years (2010-2016). DOI 10.15549/jeecar.v3i2.139 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

ADM 015 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

IF=0,745

ADM 016 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Renáta MACHOVÁ a Monika ŠIMONOVÁ. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 Marketing and Management of Innovations. No. 2 (2017), p. 182-195. ISSN 2227-6718. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 017 MURA, Ladislav, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Renáta MACHOVÁ. Empirical results of entrepreneurs' network: Case study of Slovakia. DOI 10.5937/sjm12-10418 Serbian Journal of Management. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 121-131. ISSN 1452-4864. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,581.

ADM 018 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. The Entrepreneur’s Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 160-169. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2018  [3] BELAS, J. - GAVUROVÁ, B. - CEPEL, M. -et al. Relationship of gender to the position of Slovak University students on the socio-economic determinants of the business environmnet and the development of entrepreneurship. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 8, no. 2, p. 968-978.

2018  [3] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608.

2018  [1] KOZUBÍKOVÁ, L. - ČEPEL, M. - ZLÁMALOVÁ, M. Attitude toward innovativeness based on personality traits in the SME sector. Czech Republic case study. In Sciendo. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 2, 913-928. SCOPUSADM 019 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

ADM 020 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Roč. 11, č. 3 (2018), s. 295-308 [print, online]. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

ADM 021 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Andrej HEVESI. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation. DOI DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 Marketing and Management of Innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. č. 3 (2018), s. 174-185 [print]. ISSN 2218-4511. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov na Slovensku. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 190-197. ISBN 978-80-8122-088-3.

AEC 002 MACHOVÁ, Renáta. A Railjet prémium vonat catering cégeinek stratégiái. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 397-406. ISBN 978 963 05 9536 0.

AEC 003 DOBRAI, Katalin, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Tudásmenedzsment a HR-ben nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainál - empirikus kutatások tükrében. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-293. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 004 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: a nemzetközi együttműködés egy példája. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 134-148. ISBN 978-963-414-267-6.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AED 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Az erkölcsi kockázat kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején. Actual problems of modern education in 21st century. (2012), s. 171-177.

AED 002 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu. In: Managements Trend sin Theory and Practice: Scientific Papers. Žilina: EDIS Žilina, 2013, S. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4.

AED 003 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transition Countries of Europe. S. 25-35.

AED 004 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 18-31. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 005 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, Ruth ALAS, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 17-31. ISBN 978-80-8122-151-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 18


AFC 001 MACHOVÁ, Renáta. Aspects of human potential development as a factor of regional development in the region. In: Sborník příspevků: IV. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2011, P. 1039-1047. ISBN 978-80-7248-711-0.

Hivatkozások:
2012  [4] Véghová, K.-Buleca, J.-Mura, L. The Importance of Marketing Strategy In: Transactions of the Universieties of Košice 2/2012, Research reports from the Universities of Košice. Technical University of Košice, p. 103-111. ISSN 1335-2334

2012  [3] Véghová, K. Nyitott innováció - a szlovákiai kis- és középvállalkozások kitörési lehetősége. In Absztraktkötet. Szakmai nap és üzletember-találkozó "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". SJE GTK, Komárno, EDUTUS Főiskola Tatabánya, s. 58-68, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2AFC 002 MACHOVÁ, Renáta. Vplyv implementácie štrukturálnych fondov na ekonomickú prosperitu regiónu Komárno v kontexte trhu práce. Sborník príspevku z mezinárodní vedecké konference. (2011), s. 244-253.

AFC 003 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Management and Ethics from the Business point of view. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-12. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

Hivatkozások:
2015  [3] DOBAI KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Kráolvé : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 440, 445.AFC 004 MACHOVÁ, Renáta. Ľudské zdroje vo svetle nezamestnanosti. Sborník příspěvku. (2012), s. 1-12.

AFC 005 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Andrej HEVESI. Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern Slovakia. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 79-91. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 006 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: The 8th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 007 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising to shock various generations. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 008 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Evaluation of innovation performance of the business networks. In: Peer-Reviewe Conference Proceedings, Vol. 5: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, online, s. 41-47. ISBN 978-80-7435-550-9. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] KORCSMÁROS, E. - ŠIMONOVÁ, M. Factors affecting the development of SMEs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 573-580.

2018  [1] GAVUROVÁ, B. - BACIK, R. - FEDORKO, R. Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns´ personalization in Slovakia. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 2, p. 186-200. WoS

2017  [2] KORCSMÁROS, E. - SIMONOVÁ, M. The Main Barriers to the Development of SMEs. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 146-152. WoSAFC 009 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Higher Education Versus Practical Life from the Viewpoint of Competences. In: Recent Researches in Engineering Education: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ´15). Salerno: WSEAS Press, 2015, P. 63-71. ISBN 978-1-61804-312-2.

AFC 010 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Vera KELLER. Innovation and Knowledge Management. In: Economics, Law and Political Science: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS´15). Rome: WSEAS Press, 2015, P. 85-94. ISBN 978-1-61804-348-1.

AFC 011 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016, P. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. SCOPUS.

Hivatkozások:
2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.AFC 012 MACHOVÁ, Renáta. Osobnostný rozvoj zamestnancov vo verejnej správe a ich vplyv na veci verejné. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 367-378. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 013 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 014 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Generácia Z versus trh práce. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 015 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. The Problems Created by the Arrival of Generations Z and Y in the Workplace. In: Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance ICMLG 2017. Johannesburg: Business School University of Witwatersrand, 2017, P. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [3] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80.AFC 016 BENCSIK, Andrea, Péter MOLNÁR, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z. In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso. Sonning Common: Academic conferences and publishing international limited, 2018, s. 84-103 [print]. ISBN 978-1-911218-94-4. SCOPUS.

AFC 017 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Monika ŠIMONOVÁ. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 018 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [print]. ISBN 978-963-429-238-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 12


AFD 001 MACHOVÁ, Renáta. Aspekty rozvoja ľudského potenciálu ako jedného z činiteľov regionálneho rozvoja v regióne Komárno. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 2. ročník. roč. 2 (2011), s. 159-167.

Hivatkozások:
2015  [1] MURA, L. - HORVÁTH, P. Some Aspects of Human Resource Management. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia : STEF92 Technology LTD, 2015. ISBN 978-619-7105-44-5, p. 863-870. WoS

2013  [3] MURA, L. Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch. In Sborník příspěvků RELIK 2013 : Reproduction of the Human Capital connections and relations [CD-ROM]. Slaný : MELANDRIUM, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.

2012  [4] MURA, L. - BULECA, J. Vedenie ľudí v medzinárodne podnikajúcich agropotravinárskych podnikoch Slovenska. In Ekonomika poľnohospodárstva, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. ISSN 1335-6186, 2012, s. 113-126.AFD 002 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Efektívnosť implementácie aktívnej politiky trhu práce. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 97-106.

AFD 003 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Implementácia znalostného manažmentu a vzdelávania ľudských zdrojov vo verejnej správe. In:. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. ISBN 978-80-8075-530-0.

AFD 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Tímea JUHÁSZ. Participácia mužov na rodičovskej dovolenke - empirický výskum v Maďarsku a Slovensku. Podnikanie v konkurenčnom prostredí - Zborník príspevkov z vedeckého seminára. (2012), s. 26-35.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az Euró bevezetésének hatása a gazdaság versenyképességére Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 391-422. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 007 MACHOVÁ, Renáta. Štrukturálne fondy EÚ v kontexte vybraného mikroregiónu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 238-249. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 008 KARÁCSONY, Péter a Renáta MACHOVÁ. Comparison of the Employee Motivational Tools in Industrial Companies. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 346-350. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2017  [1] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120. WoS ; SCOPUS

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.AFD 009 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Evaluation of the Innovation Performance of Business Networks. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 634-642. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] GAJDOVÁ, D. - FOLTÍNOVÁ, Ľ. Klastrovanie podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárskej produkcie v Českej Republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, 345-358.

2018  [1] VETRAKOVA, M. - SMEREK, L. - SEKOVA, M. Approaches of multinational companies to the human resource management in their subsidiaries in Slovak Republic. In Innovation management and education excellence through vision 2020, 2018, vols I-XI. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 1321-1328. WoS

2018  [1] HITKA, M. - LIŽBETINOVÁ, L. - SCHMIDTOVÁ, J. - et al How to manage careers in Slovak small and medium-sized Wood-processing enterprises. In bioresources.com. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 3, p. 6300-6320. WoS

2017  [3] VOLEK, T. - NOVOTNÁ, M. Labour market in the context of industry 4.0. In The 11th International days of statistics and economics. Prague : University of Economics, 2017. ISBN 978-80-87990-12-4, p. 1790-1799.

2017  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. The Specific Character Traits of Young Entereneurs in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. ISSN 2336-2960, 2017, vol. 5, no. 1, p. 48.

2016  [3] HALASI, D. Actual HR Issues in Small and Medium-sized Enterprises. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 134-144.

2016  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. Differences in the Specific Character Traits Between Potential Young Entrepreneurs and Other Young People. Case Study from Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 469-483.AFD 010 MACHOVÁ, Renáta a Barbara PETRO. Női vezetők lehetőségei nemzetközi viszonylatokban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreatitiva vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-92. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 011 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 012 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 170-182 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Andrej HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 MACHOVÁ, Renáta a Lilla FEHÉR. Management in a Multicultural Environment. In: Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU : book of abstracts: book of abstracts. Jasmina Starc. Novo mesto: University of Novo mesto, 2018, S. 65-65. ISBN 978-961-6770-41-5.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Az erkölcsi kockázat, mint kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 97.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBA 001 MACHOVÁ, Renáta, Norbert SZAKÁCS, József POÓR a Martin VOLOŠIN. Szlovákia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyei leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 134-160. ISBN 978-963-642-866-2.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

BCI 002 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 94 s. ISBN 978-80-8122-046-3.

Hivatkozások:
2012  [3] Mura, L. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania In: Zborník z medzinárodného workshopu doktorandských prác. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4632-8BCI 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 104 s. ISBN 978-80-8122-068-5.

BCI 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ a Ágnes SZLÁVICZ. Az emberi erőforrás menedzsment legújabb trendjei a nemzetközi cégek helyi leány-vállalatainál: Fókuszban Magyarország, Románia és Szlovákia. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 179-202. ISSN 1586-0698.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Innovatív tanulási megoldások nemzetközi környezetben: az X-Culture projekt. In: Tradíció és innováció - 2016. Gödöllő: Szent István Kiadó, 2016, P. 19-32. ISBN 978-963-269-628-7.


BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFA 001 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in five CEE countries. In: XI. CHEMNITZ EAST FORUM: "Corporate Governance in Central and Eastern Europe". Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2013, S. [61].


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 MACHOVÁ, Renáta. Recenzia odbornej knihy. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 117-118. ISSN 1338-6581.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 MACHOVÁ, Renáta a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. A marketing alapjai.

FAI 002 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 203 s. ISBN 978-80-8122-088-3.

FAI 003 MACHOVÁ, Renáta a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok.

FAI 004 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

FAI 005 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

FAI 006 MACHOVÁ, Renáta a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.

FAI 007 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd.: Tribun EU, 2015. 127 s., [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.