SJE főmenü
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Név: doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Rektorhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: R14
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 693

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Pozsony, Matematikai és Fizikai Kar
elméleti kibernetika, matematikai informatika és rendszerelmélet
1982 - 1987
Doktori képzés (PhD.)
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
matematika tanításának elmélete
1998 - 2001

Munkaviszonyok
Comenius Egyetem, Pozsony, Informatika Tanszék
ösztöndíjas
1987 - 1990
Konstantin Egyetem, Nyitra, Matematika Tanszék
adjunktus
1990 - 2001
Szlovák Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai Kar (Nagyszombat) komáromi kihelyezett tagozata
2001 - 2004
2004 -


Kutatási terület számelmélet

Kutatási projektek Kognitív technológiák használata a matematika oktatásában
3/3080/05
KEGA
2005 - 2007

A természetes számok súlyozott sűrűségei és a blokksorozatok eloszlása
1/4006/07
VEGA
2006 - 2008

Az interaktív tananyagok létrehozása a középiskolák számára matematikai szoftverek segítségéve
3/5277/07
KEGA
2007 - 2009

Sorozatok eloszlása és a természetes számok halmazainak általánosított sűrűségei
1/0753/10
VEGA
2010 - 2011

Sorozatok eloszlása és azok alkalmazásai, a természetes számok halmazainak additív mértékei
1/1022/12
VEGA
2012 - 2014

A matematika oktatásának támogatása szabad matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013


002UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 19
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (14)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 4
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 43
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (12)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 6
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 74

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (44)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (13)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (10)
Összesen 69

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Ferdinánd FILIP a Ladislav JARUSKA. Függvények nemcsak felvételizőknek. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 162 s. ISBN 978-80-8122-035-7.

ACB 002 ÁRKI, Zuzana, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a János TÓTH. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 140 s. ISBN 978-80-8122-036-4.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On Accumulation Points of Ratio Sets of Positive Integers. American Mathematical Monthly. Vol. 103, no. 6 (1996), p. 502-504. ISSN 0002-9890. WoS. IF (2013): 0,315. SNIP (2013): 1,158.

Hivatkozások:
2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. SCOPUS

2019  [1] MISKA, P. - MURRU, N. - SANNA, C. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 197, p. 218-227. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GARCIA, S. R. - LUCA, F. Quotients of Fibonacci numbers. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2016, vol. 123, no. 10, p. 1039-1044. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GARCIA, S. R. Quotients of Gaussian Primes. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2013, vol. 120, no. 9, p. 851-853. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2002  [4] MIŠÍK, L. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.ADC 002 TÓTH, László a József BUKOR. On the alternating series 1-1/2+1/3-1/4+... Journal of Mathematical Analysis and Applications. Vol. 282 (2003), pp. 21-25. ISSN 0022-247X.

Hivatkozások:
2017  [1] MAHMOUD, M. - ALMUASHI, H. On some inequalities of the Bateman's G-function. In Journal of Computational Analysis and Applications. ISSN 1521-1398, 2017, vol. 22, no. 4, p. 672-683. WoS ; SCOPUS

2016  [1] MAHMOUND, M. - AGARWAL, R. P. Bounds for Bateman's G-function and its applications. In Georgian Mathematical Journal. ISSN 1072-947X, 2016, vol. 23, no. 4, p. 579-586. SCOPUS

2015  [1] SINTEMERIAN, A. Sharp estimates regarding the remainder of the alternating harmonic series. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2015, vol. 18, no. 1, p. 347-352. SCOPUS

2011  [1] GUO, B-N, QI, F. Sharp bounds for harmonic numbers. In Applied Mathamatics and Computation, 2011, vol. 218, no. 3, p. 991-995.

2006  [1] KECHRINIOTIS, A. I. - ANASTASIOU, K. S. - KOTSOS, B. A. New forms of the Taylor´s remainder. In Journal of Interdisciplinary Mathematics. ISSN 0972-0502, 2006, vol. 9, no. 1, p. 37-48. SCOPUS

2005  [1] TIMOFTE, V. Integral estimates for convergent positive series. In Journal of Mathematical Analysis and Applications. ISSN 0022-247X, 2005, vol. 303, no. 1, p. 90-102. WoS ; SCOPUS

2004  [1] TIMOFTE, V. On Leibniz series defined by convex functions. In Journal of Mathematical Analysis and Applications. ISSN 0022-247X, 2004, vol. 300, no. 1, p. 160-171. WoS ; SCOPUSADC 003 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dependence of densities on a parameter. DOI 10.1016/j.ins.2009.04.014 Information Sciences. Vol. 17, no. 179 (2009), p. 2903-2911. ISSN 0020-0255. WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Hivatkozások:
2017  [2] GIULIANO, R. - GREKOS, G. On the upper and lower exponential density functions. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2017, vol. 67, no. 5, p. 1105-1128. WoS ; SCOPUS

2015  [1] LEE, C.-W. - CHEN, P.-L. - HSIEH, S.-Y. Weight-constrained and density-constrained paths in a tree: Enumerating, counting, and k-maximum density paths. In Discrete Applied Mathematics. ISSN 0166-218X, 2015, vol. 180, p. 126-134. WoS ; SCOPUS

2011  [1] STUPŇANOVÁ, A. 2011. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64. WoS ; SCOPUS

2011  [3] SEMBIRING, R. W. - ZAIN, J. M. 2011. The design of pre-processing multidimensional data based on component analysis. In Computer and Information Science. ISSN 1913-8989, 2011, vol. 4, no. 3, p. 106-115.ADC 004 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mappings preserving measurability. DOI 10.1016/j.ins.2013.02.007 Information Sciences. Vol. 235 (2013), p. 323-328. ISSN 0020-0255. WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Hivatkozások:
2013  [4] PAŠTÉKA, M. On four approaches to density. Bratislava : University of Trnava, 2013. 97 s. ISBN 978-80-224-1327-5.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADE 001 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. The logarithmic mean and the power mean of positive numbers. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 2, no. 1 (1994), p. 19-24. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2013  [3] PAN, X. - MENG, X. 2013. Optimal Convex Combination Bounds for the First Contraharmonic and the Logarithmic Means. In Journal of Hebei University (Natural Science Edition). ISSN 1000-1565, 2013, vol. 33, no. 2, p. 124-127.

2012  [1] XIA, W. - HOU, S. - WANG, G. - CHU., Y. 2012. Optimal one-parameter, mean bounds for the convex combination of arithmetic and geometric means. In Journal of Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2012, vol. 18, no. 2, p. 197-207. WoS ; SCOPUS

2012  [1] CHU, Y,-M. - SHI, M.-Y. - JIANG, Y.-P. 2012. Optimal Inequalities for the Power, Harmonic and Logarithmic Means. In Bulletin of the Iranian Mathematical Society. ISSN 1735-8515 . 2012, vol. 38, no. 3, p. 597-606. WoS ; SCOPUS

2011  [1] CHU, Y. - LONG, B. 2011. Sharp Inequalities Between Means. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2011, vol. 14, no. 3, p. 647-655. WoS ; SCOPUS

2010  [1] CHU, Y.-M. - LONG, B.-Y. 2010. Optimal Power Mean Bounds for the Weighted Geometric Mean of Classical Means. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2010, Vol. 2010, art no. 905679. WoS ; SCOPUS

2010  [3] SHI, M. - CHU, Y. - JIANG, Y. 2010. Three Best Inequalities for Means in Two Variables. In International Mathematical Forum. ISSN 1312-7594, vol. 5, no. 22, p. 1059-1066.

2009  [1] CHU, Y.-M. - XIA, W.-F. 2009. Two Sharp Inequalities for Power Mean, Geometric Mean, and Harmonic Mean. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2009, Vol. 2009, art no. 741923. WoS ; SCOPUS

2009  [1] SHI, M.-Y. - CHU, Y.-M., - JIANG, Y.-P. 2009. Optimal Inequalities Among Various Means of Two Arguments. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2009, art. no. 694394. WoS ; SCOPUS

2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.ADE 002 BUKOR, József a János TÓTH. Estimation of the mean value of some arithmetical functions. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 3, no. 2 (1995), p. 31-32. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2004  [3] GUY, R. K. Unsolved problems in number theory. New York : Springer, 2004. p. 140.

1997  [4] TÓTH, L. Asymptotic formulae concerning the product and the quotient of the arithmetical functions sigma s and phi s. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 1997, vol. 11, p. 175.ADE 003 BUKOR, József a János TÓTH. On some properties of values of a class of arithmetical functions. Publicationes Mathematicae Debrecen. Tomus 46, fasc. 1-2 (1995), p. 187-193. ISSN 0033-3883. WoS. IF (2013): 0,519.

Hivatkozások:
2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 004 BUKOR, József. On a certain density problem. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 5, no. 2 (1997), p. 73-75. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2013  [4] AISTLEITNER, C. - HOFER, M. - MADRITSCH, M. On the distribution functions of two oscillating sequences. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2013, vol. 8, no. 2, p. 157-169.ADE 005 BUKOR, József a János TÓTH. On completely dense sequences. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 6, no. 1 (1998), p. 37-40. ISSN 1211-4774.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 006 BUKOR, József, Péter FILAKOVSZKY a János TÓTH. On the diophantine equation x1x2...xn = h(n)(x1 + x2 + ... + xn). Annales Mathematicae Silesianae. Vol. 12 (1998), p. 123-130. ISSN 0860-2107.

ADE 007 BUKOR, József a János TÓTH. On accumulation points of generalized ratio sets of positive integers. Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 30. Vol. 30 (2003), p. 37-43. ISSN 1787-6117.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 008 BUKOR, József a János TÓTH. On some criteria for the density of the ratio sets of positive integers. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 3, no. 2 (2003), p. 277-287. ISSN 0972-5555.

Hivatkozások:
2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 009 BUKOR, József. On the existence of triangle with given angle and opposite angle bisectors length. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 36 (2009), pp. 43-46. ISSN 1787-5021. SCOPUS.

ADE 010 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Sets with prescribed lower and upper weighted densities. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 2, no. 1 (2010), p. 92-98. ISSN 1844-6094.

ADE 011 BUKOR, József a Peter CSIBA. Notes on functions preserving density. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 3, no. 2 (2011), p. 129-134. ISSN 1844-6094.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADF 001 BUKOR, József. A note on the Folkman number F (3,3;5). Mathematica Slovaca. Vol. 44, no. 4 (1994), p. 479-480. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2013  [3] GRAHAM, R. L., NEŠETŘIL, J. The mathematics of Paul Erdős. New York : Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-7253-7, p. 171-193.

2002  [1] GRAHAM, R. L. - NEŠETŘIL, J. Ramsey theory and Paul Erdo's (recent results from a historical perspective). In Paul Erdos and His Mathematics II. Berlin : Springer, 2002. ISBN 3-540-42236-6, p. 339-365. WoS

1999  [1] PIWAKOWSKI, K. - RADZISZOWSKI, S. P. - URBAŃSKI, S. Computation of the Folkman number Fe(3, 3; 5). In Journal of Graph Theory. ISSN 0364-9024, 1999, vol. 32, no. 1, p. 41-49. WoS ; SCOPUSADF 002 BUKOR, József, Pál ERDŐS, Tibor ŠALÁT a János TÓTH. Remarks on (R)-density of sets of numbers II. Mathematica Slovaca. Vol. 47, no. 5 (1997), p. 517-526. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GARCIA, S. R. - LUCA, F. Quotients of Fibonacci Numbers. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2016, vol. 123, no. 10, p. 1039-1044. Wos ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

1998  [4] KOMZSÍK, A. - LÁSZLÓ, B. On quotient base of sets of natural numbers. In Acta Mathematica 3. Nitra : UKF, 1998. ISBN 80-8050-202-1, s. 54.ADF 003 BUKOR, József, Tibor ŠALÁT a János TÓTH. Remarks on R-density of sets of numbers. Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 11 (1997), p. 159-165. ISSN 1210-3195.

Hivatkozások:
2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. SCOPUS

2019  [1] MISKA, P. - MURRU, N. - SANNA, C. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 197, p. 218-227. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2017  [1] SANNA, C. The quotient set of k-generalised Fibonacci numbers is dense in Qp. In Bulletin of the Australian Mathematical Society. ISSN 0004-9727, 2017, vol. 96, no. 1, p. 24-29. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GARCIA, S. R. - LUCA, F. Quotients of Fibonacci numbers. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2016, vol. 123, no. 10, p. 1039-1044. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

1998  [4] KOMZSÍK, A. - LÁSZLÓ, B. On quotient base of sets of natural numbers. In Acta Mathematica 3. Nitra : UKF, 1998. ISBN 80-8050-202-1, s. 54.ADF 004 BUKOR, József. A note on the decomposition of maximal planar bipartite graphs into two trees. Eruditio - Educatio. Vol. 3 (2006), p. 7-10. ISSN 1336-8893.

ADF 005 BUKOR, József. On divisibility property of determinants with integer entries. Eruditio - Educatio. Vol. 3 (2006), p. 27-30. ISSN 1336-8893.

ADF 006 BUKOR, József a Peter CSIBA. On estimations of dispersion of ratio block sequences. DOI 10.2478/s12175-009-0124-5 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3 (2009), p. 283-290. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,451. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FILIP, F. - LIPTAI, K. - MÁTYÁS, F. - T. TÓTH, J. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2010, vol. 37, pp. 85-93. SCOPUS
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADM 001 BEGE, Antal, József BUKOR a János TÓTH. On (log-) convexity of power mean. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 42 (2013), p. 3-7. ISSN 1787-5021. SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2018  [1] DINH, T. H. - DUMITRU, R. - FRANCO, J. A. The matrix power means and interpolations. In Adv. Oper. Theory. ISSN 2538-225X, 2018 , vol. 3 (2018), no. 3, p. 647-654. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALZER, H. Inequalities for mean values in two variables. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 2016, vol. 41, no. 1, p. 101-122. WoS ; SCOPUS

2016  [1] RAISSOULI, M. - SÁNDOR, J. Sub-super-stabilizability of certain bivariate means via mean-convexity. In Journal of Inequalities and Applications. ISSN 1029-242X, 2016, art. n. 273. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SÁNDOR, J. A note on log-convexity of power means. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2015, vol. 45, p. 107-110. WoS ; SCOPUS

2015  [1] MATEJÍČKA, L. Short note on convexity of powermean. In Tamkang Journal of Mathematics. ISSN 00492930, 2015, vol. 46, no. 4, p. 423-426. SCOPUSADM 002 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. A criterion for comparability of weighted densities. DOI 10.12988/ams.2014.43162 Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 56 (2014), p. 2793-2799. ISSN 1312-885X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,781.

ADM 003 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. A note on more rapid convergence to a density. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 32, no. 2 (2014), p. 79-86. ISSN 0972-5555. SCOPUS. SNIP (2013): 0,737.

ADM 004 BUKOR, József a Peter CSIBA. A remark on (C,1) means of sequences. DOI 10.12988/ijma International Journal of Mathematical Analysis. Vol. 8, no. 9-12 (2014), p. 525-528. ISSN 1312-8876. SCOPUS. SNIP (2014): 0,566.

ADM 005 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a József BUKOR. Improving the Model Convergence Properties of Classifier Feed-Forward MLP Neural Networks. DOI 10.1007/978-3-319-06323-2 Studies in Fuzziness and Soft Computing. Vol. 317 (2014), p. 281-293. ISSN 1434-9922. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,149.

ADM 006 BUKOR, József a Peter CSIBA. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 Annales Mathematicae et Informaticae. Roč. 49 (2018), s. 55-60. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Sándor HANCSICSKA a József BUKOR. Fuzzy information measure for improving HDR imaging. DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_9 Studies in Fuzziness and Soft Computing. Vol. 342 (2016), p. 113-126. ISSN 1434-9922. SCOPUS. SNIP (2015): 0,132.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 12


AED 001 BUKOR, József. Baire category and distribution of sequences. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 43-48. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 002 ŠALÁT, Tibor, József BUKOR, János TÓTH a László ZSILINSZKY. Means of positive numbers and certain types of series. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 49-57. ISBN 978-80-85183-84-6.

Hivatkozások:
2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.AED 003 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On certain subsets of the space of all real sequences. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 33-37. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 004 BUKOR, József, Mária KMEŤOVÁ a János TÓTH. Notes on ratio sets of natural numbers. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 35-40. ISBN 978-80-8050-013-4.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [3] GANGULY, D. K. - BHATTACHARJEE, R. - DASGUPTA, M. Some results on mid-point sets of sets of natural numbers. In Vietnam Journal of Mathematics. ISSN 2305-221X, 2005, vol. 33, no. 1, p. 89.

2000  [1] ŠALÁT, T. Remarks on Steinhaus´ property and ratio sets of sets of positive integers. In Czechoslovak Mathematical Journal. 2000, vol. 50, no. 1, s. 175-183. WoS ; SCOPUSAED 005 BUKOR, József, Béla LÁSZLÓ a János TÓTH. Notes on the function lambda (n) - the minimal universal exponent of n. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 29-34. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 006 BUKOR, József, Tibor KMEŤ a Alena PILLANKOVÁ. On the elementary open question of Erdős Pál. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Science, Constantine the Philosopher University, 1998, P. 67-71. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 007 BUKOR, József a Attila KOMZSÍK. Typická funkcia nie je spojitá v žiadnom bode. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 1998, P. 55-59. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 008 BUKOR, József a Béla LÁSZLÓ. Dolný odhad pre funkciu najmenšieho univerzálneho exponenta. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2000, P. 97-103. ISBN 978-80-8050-350-8.

AED 009 BUKOR, József a Béla LÁSZLÓ. O hustote množiny {n/ƛ(n)/n : n є N}. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2000, P. 73-78. ISBN 978-80-8050-350-8.

AED 010 BUKOR, József. O súčte prevrátených hodnôt pi(n). In: ACTA MATHEMATICA 11: Zborník zo VI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra, 2008, P. 45-47. ISBN 978-80-8094-396-7.

AED 011 BUKOR, József. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In: Acta Mathematica 12. Nitra, (2009), s. 65-70. ISBN 978-80-8094-614-2.

AED 012 BUKOR, József a János TÓTH. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról. In: Ab igne ignem: László Béla 75. születésnapjára. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015, P. 13-17. ISBN 978-80-558-0792-8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On more rapid convergence to a density. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sect. Computatorica. Budapest, Vol. 36 (2012), p. 99-102.

Hivatkozások:
2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUSAFC 002 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a József BUKOR. Data classification based on fuzzy-RBF networks. DOI 10.1007/978-3-319-18416-6_65 Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 357 (2016), p. 829-840. ISSN 2194-5357. SCOPUS. SNIP (2014): 0,154.

Hivatkozások:
2018  [1] KUMAR, R. - SRIVASTAVA, S. - GUPTA, J. R. P. Online modeling and adaptive control of robotic manipulators using Gaussian radial basis function networks. In Neural computing and applications. ISSN 0941-0643, vol. 30, no. 1, p. 223-239. SCOPUSAFC 003 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. A fast line extraction method based on basic segment grouping. DOI 10.1109/I2MTC.2018.8409852 In: I2MTC 2018 - 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference: Discovering New Horizons in Instrumentation and Measurement, Proceedings. Casey Henshaw. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6 [print]. ISBN 9781538622223. SCOPUS.

AFC 004 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. An iSpace-based Dietary Advisor. DOI 10.1109/MeMeA.2018.8438705 In: MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Emanuele Piuzzi. Piscataway: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018, S. 1035-1041. ISBN 978-15-3863-391-5. SCOPUS.

AFC 005 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. A Parallel Fuzzy Filter Network for Pattern Recognition. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_36 In: Recent advances in technology research and education : proceedings of the 17th international conference on global research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Giedrius Laukaitis. Cham: Springer Nature, 2019, P. 275-282. ISBN 978-3-319-99833-6. SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 BUKOR, József a Emőke BUKOR. Divergence criteries for some series. In: Zborník 1. vedeckej konferencie doktorandov FPV 1999/2000. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2000, P. 167-169. ISBN 978-80-8050-289-7.

AFD 002 BUKOR, József a János TÓTH. An algebraic proof of the Steiner-Lehmus theorem. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Vzdelávanie - veda - spoločnosť". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 35-38. ISBN 978-80-89234-84-4.

AFD 003 BUKOR, József. Remarks on certain factorial sums. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 32-35. ISBN 978-80-89234-84-4.

AFD 004 BUKOR, József. Tvorba dynamických obrázkov pomocou Java appletu "geometry". In: InfoMat 2008: Zborník príspevkov I. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, P. 54-57. ISBN 978-80-8075-347-4.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On functions which preserve weighted density. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [20]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 002 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mapping preserving universal fuzzy measurability. In: Abstracts of the Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications: FSTA 2010, February 1-5, 2010, Liptovský Ján. Liptovský Ján: Printing House of the Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2010, P. [41]. ISBN 978-80-8040-3991-1.

AFH 003 FILIP, Ferdinánd, József BUKOR a János TÓTH. On weighted densities. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [22]. ISBN 978-80-8122-003-6.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 FEHÉR, Zoltán. Vybrané didaktické aspekty vyučovania kombinatoriky. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 111 s. ISBN 978-80-8122-060-9.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 LÁSZLÓ, Béla, József BUKOR a János TÓTH. Polinomok, egyenletek, egyenletrendszerek. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. 125 s.

BCI 002 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 BUKOR, József a Emőke BUKOR. Invariánsok. In: Talentumok: A révkomáromi matematikai diáktalálkozókon. Debrecen: Studium 96 Bt., 2012, P. 23-30. ISBN 978-963-87892-1-1.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Sándor HANCSICSKA a József BUKOR. Fuzzy Information Measure for Improving HDR Imaging. In: 4th World Conference on Soft Computing. Berkeley, USA: University of California at Berkeley, 2014, P. 491-497.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 14


FAI 001 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno, 2010. 66 s. ISBN 978-80-8122-003-6.

FAI 002 ZAKAR, Piroska, György JUHÁSZ, János TÓTH, József BUKOR a József LISZKA. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 168 s. ISBN 978-80-8122-210-8.

FAI 003 BUKOR, József a Enikő KORCSMÁROS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 620 s. [47 AH]. ISBN 978-80-8122-225-2.

FAI 004 BUKOR, József, Erzsébet DRAHOTA-SZABÓ, Szabolcs SIMON a Sándor János TÓTH. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Humántudományi szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 349 s. [28 AH]. ISBN 978-80-8122-223-8.

FAI 005 BUKOR, József a Alfréd SOMOGYI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 149 s. [11 AH]. ISBN 978-80-8122-224-5.

FAI 006 BUKOR, József a Štefan GUBO. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 147 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-8122-221-4.

FAI 007 BUKOR, József, Terézia STRÉDL, Melinda NAGY, Vilmos VASS, Yvette ORSOVICS a Beáta DOBAY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 400 s. [32 AH]. ISBN 978-80-8122-222-1.

FAI 008 A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 = Ročenka Univerzity J. Selyeho 2017/2018. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 204 s. ISBN 978-80-8122-250-4.

FAI 009 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Tantárgypedagógiai szekció: Sekcia: Predmetová pedagogika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 143 s. [9,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8.

FAI 010 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció: Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 183 s. [14,8AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2.

FAI 011 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók: Sekcie humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 251 s. [18,6AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

FAI 012 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció: Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 380 s. [27,2AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

FAI 013 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 101 s. [5,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

FAI 014 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció: Sekcia: "Project Life Management". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 73 s. [4,5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.