SJE főmenü
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
Név: Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
Dékán
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: G304A
E-mail: |
Telefon: +421 35 32 60 777
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Matematika tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Matematika szak (3. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika - fizika szakos tanár
1995 - 2000
Rigorózus eljárás
Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika
2001 - 2002
Doktori képzés (PhD.)
Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
A matematika oktatásának elmélete
2000 - 2003
Habilitáció
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
neveléstudomány
2020

Munkaviszonyok
Magyar tannyelvű Alapiskola, Ekel
tanár
1999 - 2000
Egyesített Magyar Tannyelvű Középiskola, Dunaszerdahely, tanár
tanár
2003 - 2004
Selye János Egyetem
adjunktus
2004 -


Kutatási terület matematika módszertan

Kutatási projektek Kognitív technológiák használata a matematika oktatásában
3/3080/05
KEGA
2005 - 2007

A természetes számok súlyozott sűrűségei és a blokksorozatok eloszlasa
1/4006/07
VEGA
2006 - 2008

Az interaktív tananyagok létrehozása a középiskolák számára matematikai szoftverek segítségével, han
3/5277/07
KEGA
2007 - 2009

Sorozatok eloszlása és a természetes számok halmazainak általánosított sűrűségei
1/0753/10
VEGA
2010 - 2011

Sorozatok eloszlása és azok alkalmazásai, a természetes számok halmazainak additív mértékei
1/1022/12
VEGA
2012 - 2014

A matematika oktatásának támogatása szabad matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Interaktív elektronikus tananyagok a modern technológiák implementálásának támogatására a matematika és informatika oktatásában
002UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2017

A természettudományos és matematika oktatásának analízise a középiskolákon és a szakmódszertanok tartalmának innovációja
VEGA 1/0663/19
VEGA
2019 -

A diákok eredményesség/eredménytelenség okainak vizsgálata a matematikában az elektronikus, távolléti oktatásra való tekintettel
1/0386/21
VEGA
2021 -

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 0

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 33
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (2)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (12)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (3)
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (1)

Bejegyzések száma összesen: 37

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (16)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (14)
Összesen 36

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ACD 001 CSIBA, Peter, Soňa ČERETKOVÁ, Alena HAŠKOVÁ, Gabriela LOVÁSZOVÁ, Milan TURČÁNI a Dušan VALLO. Počítačom podporované vyučovanie matematiky. In: Prírodovedec. Nitra: UKF v Nitre, 2003, 82 s. ISBN 80-8050-604-3.

Hivatkozások:
2011  [4] VANKÚŠ, P. Dynamické modelovanie matematických problémov v programe Microsoft Excel ako súčasť prípravy budúcich učiteľov matematiky. In Nové Trendy v teórii vyučovania matematiky - Dynamický softvér vo vyučovaní : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 1. decembra 2010. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5, s. 72, 77.

2009  [1] MAROS, M. - KOPRDA, S. - BRECKA P. Efficiency of Teaching Mathematics with Using Computer. In Trends in Education 2009 : Information Technologies and Technical Education. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-7220-316-1, p. 497-500. WoSACD 002 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Použitie programu Cabri vo vyučovaní geometrie na základných školách: oblasť konštrukčných úloh. In: Počítačom podporované vyučovanie matematiky: učebný text. Nitra: UKF v Nitre, 2003, S. 7-82. ISBN 80-8050-604-3.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADE 001 CSIBA, Peter. A háromszögek Fermat- és Napóleon-féle pontjainak általánosítása. Polygon. Zv. 11, č. 2 (2002), s. 57-60. ISSN 1215-3044.

ADE 002 CSIBA, Peter. Számítógépek a matematika oktatásában. Pont. Sz. 1 (2005), p. 1-7. ISSN 1336-135X.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.ADE 003 CSIBA, Peter. A háromszög Fermat féle pontjától a Kiepert hiperbola rendkívüli bizonyításáig. Polygon. Köt. 15, sz. 2 (2007), p. 54-62. ISSN 1215-3044.

ADE 004 TÓTH, János, Ferdinánd FILIP a Peter CSIBA. Distribution of terms of a logarithmic sequence. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 34 (2007), p. 33-45. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.

ADE 005 BUKOR, József a Peter CSIBA. Notes on functions preserving density. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 3, no. 2 (2011), p. 129-134. ISSN 1844-6094.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 CSIBA, Peter a Mária KMEŤOVÁ. Veta o troch dotyčniciach paraboly z pohľadu projektívnej a afinnej geometrie. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Vol. 30, no. 1 (2001), p. 8-15. ISSN 1335-4981.

ADF 002 BUKOR, József a Peter CSIBA. On estimations of dispersion of ratio block sequences. DOI 10.2478/s12175-009-0124-5 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3 (2009), p. 283-290. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,451. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2022  [1] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FILIP, F. - LIPTAI, K. - MÁTYÁS, F. - T. TÓTH, J. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2010, vol. 37, pp. 85-93. SCOPUS
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 BUKOR, József a Peter CSIBA. A remark on (C,1) means of sequences. DOI 10.12988/ijma International Journal of Mathematical Analysis. Vol. 8, no. 9-12 (2014), p. 525-528. ISSN 1312-8876. SCOPUS. SNIP (2014): 0,566.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 002 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP, Attila KOMZSÍK a János TÓTH. On the existence of the generalized gauss composition of means. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 43 (2014), p. 55-65. ISSN 1787-6117. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. WINGEOM - vyučovanie geometrie inak a z iného pohľadu. In: Acta didactica: Edícia Prírodovedec. Nitra: UKF Nitra, Vol. 6 (2003), p. 141-145. ISBN 978-80-8050-643-4.

AED 002 CSIBA, Peter. Nové nástroje vo vyučovaní matematiky. In: Acta Mathematica 12. Nitra: FPV UKF, P. 71-75. ISBN 978-80-8094-614-2.

AED 003 CSIBA, Peter. Vlastnosti softvéru geogebra a jeho používanie. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG., Č. 18 (2009), s. 33-38. ISBN 978-80-227-3141-6.

Hivatkozások:
2019  [3] VALLO, D. - VALOVICOVA, L. - KRAMAREKOVA, H. Mercator projection as a tool for development of interdisciplinary relations among physics, mathematics and geography. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0000-1984, 2019, vol. 2152, no. 1.

2018  [3] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.

2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFC 001 SZÉNÁSI, Sándor a Peter CSIBA. Clustering algorithm in order to find accident black spots identified by GPS coordiantes. DOI 10.5593/SGEM2014/B21/S8.063 SGEM 2014. Vol. 1 (2014), p. 497-504. ISSN 1314-2704. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] SANTOS, D. - SAIAS, J. - QUARESMA, P. - et al. Machine Learning Approaches to Traffic Accident Analysis and Hotspot Prediction. In. Computers. ISSN 2073-431X, 2021, vol. 10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2020  [1] CHANTAMIT-O-PAS, P. - PONGPUM, W. - KONGSAKSRI, K. Road Traffic Injury Prevention Using DBSCAN Algorithm. In ICONIP 2020. 27th International Conference on Neural Information Processing. Berlin : Springer Science and Business Media Deutschland, 2020. ISBN 978-303063822-1, p. 180-187. SCOPUS

2018  [1] TÓTH, L. - KISS, G. The Relationship Between Standard and Autonomous Vehicles. In 2018 18th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-1117-9, p. 269-272. WoS

2018  [1] SEVCIK, M. - GASPAROVICOVÁ, P. - ZIGOVA, M. -et al. The computation of real area using gis demonstrated on management of invasive plants. In Useful geography: Transfer from research to practice. Brno : Masaryk University Press, 2018. ISBN 978-80-210-8907, p. 326-335. WoS

2018  [1] ALMJEWAIL, A. - ALMJEWAIL, A. - ALSENAYDI, S. Analysis of traffic accident in riyadh using clustering algorithms. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin : Springer Verlag, 2018. ISBN 978-331978752-7, p. 12-25. SCOPUS

2017  [1] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74. WoS ; SCOPUSAFC 002 CSIBA, Peter a Zoltán FEHÉR. Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014, P. 45-52. ISBN 978-80-7464-561-7.

Hivatkozások:
2016  [1] BERKOVA, A. - KULICKA, J. Advantages and disadvantages of the involvement of computer-aided assessment system in mathematics. In EDULEARN Proceedings. Valencia : IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4, p. 8493-8500. WoSAFC 003 SZÉNÁSI, Sándor a Peter CSIBA. Planar sliding window technique for searching accident hot spots. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Vol. 1, no. 2 (2015), p. 767-772. ISSN 1314-2704. WoS, SCOPUS.

AFC 004 KISS, Gábor a Peter CSIBA. Analyzing of the self reported ICT literacy level of Slovakian and Serbian Students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701076 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P SCIENCES, 2017, Vol. 37 (2017), p. [1-8]. WoS.

Hivatkozások:
2018  [3] TONGORI, Á. - MOLNÁR, GY. Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In Magyar pedagógia. ISSN 0025–-0260, 2018, vol. 118, no. 2, p. 105-131.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 12


AFD 001 CSIBA, Peter. Dôkaz vety o troch dotyčniciach paraboly. In: Zborník 1. vedeckej konferencie doktorandov FPV. Nitra: UKF v Nitre, 2000, P. 170-172. ISBN 978-80-8050-289-7.

AFD 002 CSIBA, Peter. Overenie geometrických hypotéz pomocou počítača. In: Zborník 2. vedeckej konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou: Edícia prírodovedec c. 66. Nitra: UKF v Nitre, 2001, S. 3-7. ISBN 978-80-8050-386-9.

AFD 003 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Riešenie jedného geometrického problému kružnicovou inverziou. In: 2. vedecká konferencia doktorandov. Nitra: UKF v Nitre, 2001, P. 8-11.

AFD 004 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Geometrický softvér Euklides. In: Zborník konferencie: Aplimat 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002, P. 121-125. ISBN 978-80-227-1654-5.

AFD 005 CSIBA, Peter. Hľadanie, overovanie a dôkaz novej hypotézy o trojuholníkoch. In: Zborník 3. vedeckej konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2002, S. 21-25. ISBN 978-80-8050-501-2.

AFD 006 CSIBA, Peter. Szerkesszünk számítógéppel, avagy maradjunk meg a rajztáblánál?. In: Szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók I.-II. találkozója. Révkomárom: Kempelen Farkas Társaság, 2002, P. [9].

AFD 007 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Geometrický softvér Wingeom. In: Zborník konferencie: Aplimat 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003, S. 279-282. ISBN 978-80-227-1813-0.

AFD 008 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Program Euklides - verzia 2.4. In: 3. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2003, S. 7-10. ISBN 978-80-8050-501-2.

AFD 009 CSIBA, Peter. Geometrické softvéry vo vyučovaní. In: Proceedings of symposium on computer geometry SCG´2006. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, S. 28-33. ISBN 978-80-227-2489-0.

Hivatkozások:
2009  [4] SZARKOVÁ, D. Tvorba výučbových materiálov a geogebra. In Zborník sympózia o počítačovej geometrii SCG´2009. Kočovce : Vydavateľstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3141-6, p. 107-113.AFD 010 CSIBA, Peter. Voľne šíriteľné geometrické softvéry. In: 5th International Conference APLIMAT. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, 2006, S. 47-54.

Hivatkozások:
2010  [4] VALLO, D. - ĎURIŠ, V. - ZÁHORSKÁ, J. Parabola v aplikačných prípadoch a ich aplety v programe GeoGebra - Parabola in Applications and its Applets in Software Geogebra. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2911-8, p. 75-81.

2010  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. - ĎURIŠI, V. Geometria včelej bunky. In Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky a budovanie geometrických predstáv. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-723-1, s. 22.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2754-1, p.73-81.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 28. januára 2009 v Nitre. Nitra : SPU, 2009. ISBN 978-80-552-0197-9, s. 151-156.

2008  [4] BUKOR, J. Tvorba dynamických obrázkov pomocou Java appletu "geometry". In InfoMat 2008 : Zborník príspevkov 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín : Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. ISBN 978-80-8075-347-4, p. 54-57.AFD 011 CSIBA, Peter. GeoGebra - Dynamická matematika pre školy. In: Zborník príspevkov z konferencie ematik 2007. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2008, S. 21-26. ISBN 978-80-89186-34-1.

AFD 012 CSIBA, Peter. Nové aspekty a možnosti vo vyučovaní matematiky. In: InfoMat 2008: Zborník príspevkov I. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, S. 58-63. ISBN 978-80-8075-347-4.

Hivatkozások:
2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.

2010  [4] VALLO, D. - ĎURIŠ, V. - ZÁHORSKÁ, J. Parabola v aplikačných prípadoch a ich aplety v programe GeoGebra - Parabola in Applications and its Applets in Software Geogebra. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2911-8, p. 75-81.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2754-1, p.73-81.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 28. januára 2009 v Nitre. Nitra : SPU, 2009. ISBN 978-80-552-0197-9, s. 151-156.
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Convergence of sequences defined by means. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [21]. ISBN 978-80-8122-003-6.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BED 001 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Interaktívne geometrické softvéry. In: Acta didactica 5: formovanie prírodovedných poznávacích metód. Nitra: UKF v Nitre, 2002, S. 101-104. ISBN 978-80-8050-524-1.

Hivatkozások:
2011  [4] VANKÚŠ, P. Dynamické modelovanie matematických problémov v programe Microsoft Excel ako súčasť prípravy budúcich učiteľov matematiky. In Nové Trendy v teórii vyučovania matematiky - Dynamický softvér vo vyučovaní : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 1. decembra 2010. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5, s. 72, 77.BED 002 CSIBA, Peter. GeoGebra – dynamická matematika pre školy. In: DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, S. 339-343. ISBN 978-80-89234-23-3.

Hivatkozások:
2015  [1] DRABEKOVA, J. - SVECOVA, S. Solving the Microeconomics Problems by Using the Tools of GeoGebra. In Proceedings ICABR 2015. Brno : Mendel University in Brno, 2015. ISBN 978-80-7509-379-0, p. 235-240. WoSBED 003 CSIBA, Peter. Tvorba interaktívnych matematických www stránok pomocou softvéru GeoGebra. In: ACTA MATHEMATICA 11. Nitra: UKF v Nitre, 2008, S. 55-60. ISBN 978-80-8094-396-7.

Hivatkozások:
2012  [3] PAVLOVIČOVÁ, G. - RUMANOVÁ, L. - ŠVECOVÁ, V. Geometria v parku z pohľadu žiakov - Geometry on the playground from the student´s view - Geometrie am Spielplatz aus Sicht der SchülerInnen. In DynaMAT E-book [online]. [cit. 2012.10.22.] Dostupné na internete: .

2008  [4] DRÁBEKOVÁ, J. - RUMANOVÁ, L. Didaktický softvér v matematickom vzdelávaní. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník recenzovaných príspevkov z XII. ročníka medzinárodného vedeckého seminára. Nitra : SPU, 2008. ISBN 978-80-552-0151-1, s. 396-397.
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFB 001 CSIBA, Peter. Nové aspekty a možnosti vo vyučovaní matematiky. In: InfoMat 2008: Zborník abstraktov. Trenčín: Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, P. [1]. ISBN 978-80-8075-341-8.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 1


GHG 001 CSIBA, Peter. GeoGebra Nápoveda 3.0.

Počet výstupov spolu: 62


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 80

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 11

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 69


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 49

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 29

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 6

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 14


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 129Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Csiba, Peter, Svitek, Szilárd. The Presence and Future of Teaching Mathematics online - Focus on Hungarian Language in Education in Slovakia [elektronický dokument] In: DisCo 2020: education in the age of Covid-19. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2020, s. 25-33 [online]. ISBN (online) 978-80-86302-86-7. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Vontszemű, Miklós. Tapasztalatok és nehézségek az általános iskolai feladatok készítése során STACK felületen. DOI 10.36007/4492.2023.225 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 225-232 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/VONTSZEMU.pdf. [maďarčina]


2022 [02/20] Annuš, Norbert. Assisting the Teaching of Mathematics in Primary Schools Using Intelligent Software In: EDULEARN22 Proceedings: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, SPAIN. Palma: IATED, 2022, s. 5096-5102 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Csiba, Peter, Németh, László. Side-side-angle triangle congruence axiom and the complete quadrilaterals [elektronický dokument]. DOI 10.3934/era.2023065 In: Electronic Research Archive. Springfield: AIMS Press, 2023, Roč. 31, č. 3, s. 1271-1286. ISSN (online) 2688-1594. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


V3_002 Csiba, Peter, Vajo, Peter. Problems and challenges of using randomized automatically evaluating geometric construction problems in Moodle LMS [elektronický dokument]. DOI 10.3934/math.2024253 In: AIMS Mathematics. Springfield: American Institute of Mathematical Sciences, 2024, Roč. 9, č. 3, s. 5234-5249 [online]. ISSN (online) 2473-6988. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


O1_001 Csiba, Peter, Antalík, Imrich, Puzsér, Cyntia, Szabó, Dávid. 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia - Közgazdaságtudományi Szekció: Rezümékötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-453-9. https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/wp-content/uploads/2023/05/REZUMEKOTET_36_OTDK_KOZGAZDASAGTUDOMANYI_SZEKCIO.pdf. [maďarčina]


O1_002 Antalík, Imrich, Csiba, Peter, Szabó, Dávid, Takácsné György, Katalin, Wimmer, Ágnes. Litera Oeconomiae 4. [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Ifjú tudósok tudományos eredményei - Válogatás a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-473-7. ISBN (online) 978-80-8122-474-4. ISSN 2630-8673. ISSN (online) 2786-2577. DOI 10.36007/4744.2023. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


ACB_001 Árki, Zuzana, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Tóth, János. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1 vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. ISBN 978-80-8122-036-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_002 Bukor, József, Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Jaruska, Ladislav. Függvények nemcsak felvételizőknek. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-035-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_003 Csiba, Peter. Analitikus geometria. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-195-8. [maďarčina]


ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACD_001 Csiba, Peter, Vallo, Dušan, Čeretková, Soňa. Použitie programu Cabri vo vyučovaní geometrie na základných školách: oblasť konštrukčných úloh In: Počítačom podporované vyučovanie matematiky: učebný text. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 7-82. ISBN 80-8050-604-3. [slovenčina]


ACD_002 Csiba, Peter, Čeretková, Soňa, Hašková, Alena, Lovászová, Gabriela, Turčáni, Milan, Vallo, Dušan. Počítačom podporované vyučovanie matematiky In: Počítačom podporované vyučovanie matematiky: učebný text. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. ISBN 80-8050-604-3. [slovenčina]


Ohlasy:

2011 [04/12] VANKÚŠ, P. Dynamické modelovanie matematických problémov v programe Microsoft Excel ako súčasť prípravy budúcich učiteľov matematiky. In Nové Trendy v teórii vyučovania matematiky - Dynamický softvér vo vyučovaní : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 1. decembra 2010. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5, s. 72, 77.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2009 [01/12] MAROS, M. - KOPRDA, S. - BRECKA P. Efficiency of Teaching Mathematics with Using Computer. In Trends in Education 2009 : Information Technologies and Technical Education. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-7220-316-1, p. 497-500.. [s.l.] : [s.n.], 2009


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 5


ADC_001 Karballaeezadeh, Nader, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Nabipour, Narjes, Zaremotekhases, Farah, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Intelligent road inspection with advanced machine learning; Hybrid prediction models for smart mobility and transportation maintenance systems [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13071718 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 7, s. 1-21 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000537688400187. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082875059&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Wu, Xu, Yan, Guifeng, Zhang, Wei, Bao, Yuping. Prediction of compressive strength of high-performance concrete using multi-layer perceptron [elektronický dokument]. DOI 10.6180/jase.202407_27(7).0004 In: Journal of Applied Science and Engineering, 2024, Roč. 27, č. 7, s. 2719-2733 [tlačená forma] [online]. ISSN 2708-9967. ISSN (online) 2708-9975. ISSN (chybné) 1560-6686. [angličtina]. - SCO


2024 [01/20] Tan, Yi, Xu, Wenyu, Chen, Penglu, Zhang, Shuyan. Building defect inspection and data management using computer vision, augmented reality, and BIM technology [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.autcon.2024.105318 In: Automation in construction. Amsterdam: Elsevier, 2024, Roč. 160, [tlačená forma] [online]. ISSN 0926-5805. ISSN (online) 1872-7891. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Wu, Honglin, Gao, Tong, Ji, Zhenming, Song, Mou, Zhang, Lianzhen, Kong, Dezhi. Dark-Channel soft-constrained and object-perception-enhanced deep dehazing networks used for road inspection images [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s23218932 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 23, č. 21, s. [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Roh, Seunghyun, Lee, Jinwoo, Urbino, Ivan Jan, Lin, Wuguang, Cho, Yoonho. Airport pavement maintenance decision-making system with condition cases optimization [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app132413167 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 24, s. [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2023 [01/20] Kaloop, Mosbeh R., El-Badawy, Sherif M., Hu, Jong Wan, Abd El-Hakim, Ragaa T. International Roughness Index prediction for flexible pavements using novel machine learning techniques. DOI 10.1016/j.engappai.2023.106007 In: Engineering applications of artificial intelligence: the international journal of intelligent real-time automation. Swansea: Pineridge Periodicals, 2023, Roč. 122, [tlačená forma]. ISSN 0952-1976. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Xu, Tao, Sun, Youchao. Prefetch and push method of flight information based on migration workflow [elektronický dokument]. DOI 10.2514/1.I011197 In: Journal of Aerospace Information Systems. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2023, Roč. 20, č. 12, s. 794-806. ISSN (online) 23273097. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Angelo, Asnake Adraro, Sasai, Kotaro, Kaito, Kiyoyuki. Assessing critical road sections: A decision matrix approach considering safety and pavement condition [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su15097244 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 15, č. 9, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Azam, Abdelhalim, Alshehri, Abdulaziz H., Alharthai, Mohammad, El-Banna, Mona M., Yosri, Ahmed M., Beshr, Ashraf A.A. Applications of terrestrial laser scanner in detecting pavement surface defects [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr11051370 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 11, č. 5, [online]. ISSN (online) 2227-9717. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] del Río-Barral, P., Grandío, J., Riveiro, B., Arias, P. Identification of relevant point cloud geometric features for the detection of pavement cracks using MLS data. DOI 10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-W1-2023-107-2023 In: International Symposium on Mobile Mapping Technology. Göttingen: Copernicus Publications, 2023, s. 107-112. ISSN 16821750. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Nguyen, Long Hoang, Vu, Dung Quang, Nguyen, Duc Dam, Jalal, Fazal E., Iqbal, Mudassir, Dang, Vinh The, Le, Hiep Van, Prakash, Indra, Pham, Binh Thai. Prediction of falling weight deflectometer parameters using hybrid model of genetic algorithm and adaptive neuro-fuzzy inference system [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11709-023-0940-7 In: Frontiers of Structural and Civil Engineering. [s.l.]: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2023, Roč. 17, č. 5, s. 812-826. ISSN 20952430. ISSN (online) 20952449. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Lee, Jung Hee, Eldor, Ibragimov, Gil, Heungbae, Lee, Jong Jae. A vision-based system for inspection of expansion joints in concrete pavement [elektronický dokument]. DOI 10.12989/sss.2023.32.5.309 In: Smart structures and systems. Daejeon: Techno Press, 2023, Roč. 32, č. 5, s. 309-318 [tlačená forma] [online]. ISSN 1738-1584. ISSN (online) 1738-1991. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Svilar, Mila, Peško, Igor, Šešlija, Miloš. Model for estimating the modulus of elasticity of asphalt layers using machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app122010536 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 20, [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Behrooz, Hojat, Hayeri, Yeganeh M. Machine learning applications in surface transportation systems: a literature review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12189156 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 18, [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Fournier, Nicholas, Farid, Yashar Zeinali, Patire, Anthony. Erroneous high occupancy vehicle lane data: detecting misconfigured traffic sensors with machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981221126515 In: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Washington, DC: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation Research Board, 2022, s. [tlačená forma]. ISSN 0361-1981. ISSN (online) 2169-4052. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Zeng, Jiangyu, Gül, Mustafa, Mei, Qipei. A computer vision-based method to identify the international roughness index of highway pavements [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.iintel.2022.100004 In: Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 1, č. 1. ISSN (online) 27729915. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Masoud, Arezoo, Safaei, Babak. An Automatic Image Processing Algorithm Based on Crack Pixel Density for Pavement Crack Detection and Classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s42947-021-00006-4 In: International Journal of Pavement Research and Technology. Jhongli: Chinese Society of Pavement Engineering, 2022, Roč. 15, č. 1, 159-172 [tlačená forma] [online]. ISSN 1996-6814. ISSN (online) 1997-1400. - SCO


2022 [01/20] Jittawiriyanukoon, Chanintorn, Srisarkun, Vilasinee. Simulation for predictive maintenance using weighted training algorithms in machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.11591/ijece.v12i3.pp2839-2846 In: International Journal of Electrical and Computer Engineering. Melaka: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2022, Roč. 12, č. 3, 2839-2846 [online]. ISSN (online) 2088-8708. - SCO


2022 [01/20] Shtayat, Amir, Moridpour, Sara, Best, Berthold, Rumi, Shahriar. An Overview of Pavement Degradation Prediction Models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/7783588 In: Journal of Advanced Transportation. London: Wiley-Hindawi, 2022, č. 31. január, [tlačená forma] [online]. ISSN 0197-6729. ISSN (online) 2042-3195. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Ali, Yousaf, Khan, Amin Ullah, Bin Hameed, Hameem. Selection of Sustainable Mode of Transportation Based on Environmental, Economic, and Social Factors: Pakistan a Case in Point [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40890-022-00152-9 In: TRANSPORTATION IN DEVELOPING ECONOMIES. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 8, č. 1, s. ISSN 2199-9287. ISSN (online) 2199-9295. - WOS CC


2022 [01/20] Mishra, Ayushi, Jalaluddin, Zuber Mohammed, Mahamuni, Chaitanya V. Air quality analysis and smog detection in smart cities for safer transport using machine learning (ML) regression models. DOI 10.1109/CSNT54456.2022.9787618 In: Proceedings - 2022 IEEE 11th International Conference on Communication Systems and Network Technologies, CSNT 2022. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 200-206. ISBN 9781665480383. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Founoun, Adnane, Hanafi, Mahdi Alaoui, Hayar, Aawatif, Haqiq, Abdelkrim. Machine learning to support smart city initiatives [elektronický dokument] In: Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Islamabad: Little Lion Scientific, 2022, Roč. 100, č. 7, s. 1654-1663 [tlačená forma]. ISSN 1992-8645. ISSN (online) 1817-3195. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Li, Hao, Fang, Naren, Wang, Xuancang, Fang, Yang, Li, Xianghang, Li, Chao, Ding, Siyin. Load transfer efficiency analysis and void evaluation of composite pavement cement concrete slab [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/4490485 In: Advances in Materials Science and Engineering. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, č. 27. marec, [tlačená forma] [online]. ISSN 1687-8434. ISSN (online) 1687-8442. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Xu, Yang, Zhang, Zhanmin. Review of applications of artificial Intelligence algorithms in pavement management [elektronický dokument]. DOI 10.1061/JPEODX.0000373 In: Journal of Transportation Engineering Part B: Pavements, 2022, Roč. 148, č. 3. ISSN (online) 2573-5438. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Zhong, Ping, Yin, Hang, Li, Yuanfu. Construction of risk control decision-making model platform for transportation hub projects under the background of message technique [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/1199289 In: Mobile Information Systems. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, č. 28. jún, [tlačená forma] [online]. ISSN 1574-017X. ISSN (online) 1875-905X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Chavan, Aradhana, Pimplikar, Sunil, Deshmukh, Ashlesha. An overview of machine learning techniques for evaluation of pavement condition. DOI 10.1109/ICCCMLA56841.2022.9989164 In: Proceedings of 4th International Conference on Cybernetics, Cognition and Machine Learning Applications. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 139-143. ISBN 9781665462464. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Sharma, Neeraj, Kalra, Mala. Predictive maintenance for commercial vehicles tyres using machine learning. DOI 10.1109/ICCCNT54827.2022.9984497 In: 2022 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2022. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. [1-6]. ISBN 9781665452625. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Safaei, Babak, Masoud, Arezoo. Efficient road crack detection based on an adaptive pixel-level segmentation algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211002203 In: Transportation Research Record. California: SAGE Publications, 2021, 370-381. ISSN 03611981. ISSN (online) 21694052. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Kalathas, Ilias, Papoutsidakis, Michail. Predictive maintenance using machine learning and data mining: A pioneer method implemented to greek railways [elektronický dokument]. DOI 10.3390/designs5010005 In: Designs. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 5, č. 1, 1-18 [online]. ISSN (online) 2411-9660. - SCO


2021 [01/12] Perez, Husein, Tah, Joseph H. M. Deep learning smartphone application for real-time detection of defects in buildings [elektronický dokument]. DOI 10.1002/stc.2751 In: Structural control and health monitoring. Chichester: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 28, č. 7, [tlačená forma] [online]. ISSN 1545-2255. ISSN (online) 1545-2263. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Safaei, Babak, Masoud, Arezoo. Efficient Road Crack Detection Based on an Adaptive Pixel-Level Segmentation Algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211002203 In: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Washington, DC: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation Research Board, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0361-1981. ISSN (online) 2169-4052. - WOS CC


2021 [01/12] Paiva, Sara, Ahad, Mohd Abdul, Tripathi, Gautami, Feroz, Noushaba, Casalino, Gabriella. Enabling technologies for urban smart mobility [elektronický dokument]: recent trends, opportunities and challenges. DOI 10.3390/s21062143 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 6, art. no. 2143, s. [1-45] [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Matei, Oliviu, Erdei, Rudolf, Pintea, Camelia-M. Selective Survey: Most Efficient Models and Solvers for Integrative Multimodal Transport [elektronický dokument]. DOI 10.15388/21-INFOR449 In: Informatica: an International Journal of Computing and Informatics. Amsterdam: IOS Press, 2021, Roč. 32, č. 2, 371-396 [tlačená forma]. ISSN 0868-4952. ISSN (online) 1822-8844. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Kovacic, Bostjan, Zelodec, Damjan, Doler, Damjan. Prototype of the Runway Monitoring Process at Smaller Airports: Edvard Rusjan Airport Maribor [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr8121689 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 12, [online]. ISSN (online) 2227-9717. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Maldonado Silveira Alonso Munhoz, Paulo Antonio, Dias, Fabricio da Costa, Chinelli, Christine Kowal, Azevedo Guedes, Andre Luis, Neves dos Santos, Joao Alberto, e Silva, Wainer da Silveira, Pereira Soares, Carlos Alberto. Smart Mobility: The Main Drivers for Increasing the Intelligence of Urban Mobility [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su122410675 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 24, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Woschank, Manuel, Rauch, E., Zsifkovits, Helmut. A Review of Further Directions for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning in Smart Logistics [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12093760 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 9, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Kaloop, Mosbeh R., El-Badawy, Sherif M., Ahn, Jungkyu, Sim, Hyoung Bo, Hu, Jong Wan, Abd El-Hakim, Ragaa T. A hybrid wavelet-optimally-pruned extreme learning machine model for the estimation of international roughness index of rigid pavements [elektronický dokument]. DOI 10.1080/10298436.2020.1776281 In: The International journal of pavement engineering. Colchester,Essex: Taylor & Francis Group, 2020, [tlačená forma]. ISSN 1029-8436. ISSN (online) 1477-268X. - WOS CC ; SCO


ADC_002 Asghar, Muhammad Zubair, Subhan, Fazli, Imran, Muhammad, Kundi, Fazal Masud, Khan, Adil, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Performance Evaluation of Supervised Machine Learning Techniques for Efficient Detection of Emotions from Online Content [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2020.07709 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 63, č. 3, s. 1093-1118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000530861300002. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Alohali, Manal Abdullah, Alasmari, Naif, Almalki, Nabil Sharaf, Khalid, Majdi, Alnfiai, Mrim M., Assiri, Mohammed, Abdelbagi, Sitelbanat. Textual emotion analysis using improved metaheuristics with deep learning model for intelligent systems [elektronický dokument]. DOI 10.1002/ett.4846 In: Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2023, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 2161-5748. ISSN (online) 2161-3915. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Zhang, Shunxiang, Yu, Hongbin, Zhu, Guangli. An emotional classification method of Chinese short comment text based on ELECTRA [elektronický dokument]. DOI 10.1080/09540091.2021.1985968 In: Connection Science. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0954-0091. ISSN (online) 1360-0494. - WOS CC


2021 [01/20] Rouf, Nusrat, Malik, Majid Bashir, Arif, Tasleem, Sharma, Sparsh, Singh, Saurabh, Aich, Satyabrata, Kim, Hee-Cheol. Stock Market Prediction Using Machine Learning Techniques: A Decade Survey on Methodologies, Recent Developments, and Future Directions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics10212717 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; CCC


2021 [01/12] Chen, Heng, Duan, Jinying, Yin, Rui, Ponkratov, Vadim V., Grimaldo Guerrero, John William. Prediction of penetration rate by Coupled Simulated Annealing-Least Square Support Vector Machine (CSA_LSSVM) learning in a hydrocarbon formation based on drilling parameters [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.egyr.2021.06.080 In: Energy Reports. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 7, s. 3971-3978 [online]. ISSN (online) 2352-4847. - WOS CC ; CCC


2021 [01/12] Yu, Zhonggen, Yu, Liheng. A Meta-Analysis of Online Learning Outcomes and Their Gender Differences [elektronický dokument]. DOI 10.4018/IJDET.2021070103 In: International Journal of Distance Education Technologies, 2021, Roč. 19, č. 3, 33-50 [tlačená forma] [online]. ISSN 1539-3100. ISSN (online) 1539-3119. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Qazi, Emad-ul-Haq, Hussain, Muhammad, AboAlsamh, Hatim A. Electroencephalogram (EEG) Brain Signals to Detect Alcoholism Based on Deep Learning [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2021.013589 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2021, Roč. 67, č. 3, 3329-3348 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Erenel, Zafer, Adegboye, Oluwatayomi Rereloluwa, Kusetogullari, Huseyin. A New Feature Selection Scheme for Emotion Recognition from Text [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10155351 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 15, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_003 Bemani, Amin, Baghban, Alireza, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Applying ANN, ANFIS and LSSVM Models for Estimation of Acid Solvent Solubility in Supercritical CO2 [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2020.07723 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 63, č. 3, s. 1175-1204 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000530861300007. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Makarov, Dmitriy M., Kalikin, Nikolai N., Budkov, Yury A. Prediction of Drug-like Compounds Solubility in Supercritical Carbon Dioxide: A Comparative Study between Classical Density Functional Theory and Machine Learning Approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.iecr.3c03208 In: Industrial & Engineering Chemistry Research. Washington: American Chemical Society, 2024, Roč. 63, č. 3, s. 1589-1603 [tlačená forma] [online]. ISSN 0888-5885. ISSN (online) 1520-5045. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Latif, Sarmad Dashti, Almalayih, Mustafa, Yafouz, Ayman, Ahmed, Ali Najah, Zaini, Nur'atiah, Irwan, Dani, AlDahoul, Nouar, Sherif, Mohsen, El-Shafie, Ahmed. Prediction of atmospheric carbon monoxide concentration utilizing different machine learning algorithms: A case study in Kuala Lumpur, Malaysia [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eti.2023.103387 In: Environmental Technology and Innovation. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 32, [online]. ISSN (online) 2352-1864. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Ozbek, Arif. Deep learning approach for one-hour ahead forecasting of weather data [elektronický dokument]. DOI 10.1080/15567036.2023.2222690 In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. [S.l.]: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 45, č. 3, s. 7606-7628. ISSN 1556-7036. ISSN (online) 1556-7230. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Fujii, Tatsuya, Kobune, Marina. Prediction of partition coefficient in high-pressure carbon dioxide–water systems using machine learning. DOI 10.1016/j.supflu.2021.105421 In: Journal of Supercritical Fluids. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 179. ISSN 08968446. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Sabouri, Hossein, Sajadi, Sayed Javad. Predicting hybrid rice performance using AIHIB model based on artificial intelligence [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-022-13805-x In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2022, Roč. 12, č. 1, [online]. ISSN (online) 2045-2322. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Huynh, Ngoc Thai, Nguyen, Tien V.T., Nguyen, Quoc Manh. Optimum design for the magnification mechanisms employing fuzzy logic–ANFIS [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2022.029484 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2022, Roč. 73, č. 3, s. 5961-5983 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Huang, Yundi, Li, Fashe, Bao, Guirong, Xiao, Qingtai, Wang, Hua. Modeling the effects of biodiesel chemical composition on iodine value using novel machine learning algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fuel.2022.123348 In: Fuel: the science and technology of fuel and energy. Oxford: Elsevier, 2022, Roč. 316, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 0016-2361. ISSN (online) 1873-7153. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Li, Jun, Ahmed, Raheel, Shi, Huanwei, Wang, Yan. An extension of gases-brine mutual solubility models to include geochemical reactions: Modeling and applications [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jconhyd.2022.104030 In: Journal of Contaminant Hydrology. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 249, [tlačená forma] [online]. ISSN 0169-7722. ISSN (online) 1873-6009. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Rituraj, Rituraj, Ecker, Diana. A comprehensive investigation into the application of convolutional neural networks (ConvNet/CNN) in smart grids [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI-MACRo57952.2022.10029542 In: IEEE Joint 22nd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 8th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics: proceedings. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 359-368. ISBN 979-8-3503-9882-3. ISBN (online) 979-8-3503-9881-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Elveny, Marischa, Akhmadeev, Ravil, Dinari, Mina, Abdelbasset, Walid Kamal, Bokov, Dmitry O., Jafari, Mohammad Mahdi Molla. Implementing PSO-ELM Model to Approximate Trolox Equivalent Antioxidant Capacity as One of the Most Important Biological Properties of Food [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3805748 In: BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2314-6133. ISSN (online) 2314-6141. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Xu, Gang, Wang, Xinyue, Zhang, Na, Wang, Zhifei, Yu, Lin, He, Liqiang. A Routing Algorithm for the Sparse Opportunistic Networks Based on Node Intimacy [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/6666211 In: Wireless communications and mobile computing. Londýn: Wiley-Hindawi, 2021, Roč. 2021, [online] [tlačená forma]. ISSN 1530-8669. ISSN (online) 1530-8677. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Yu, Gang, Tang, Jian, Zhang, Jian, Wang, Zhonghui. Adaptive Multi-Layer Selective Ensemble Least Square Support Vector Machines with Applications [elektronický dokument]. DOI 10.32604/iasc.2021.016981 In: Intelligent Automation and Soft Computing. Nevada: Tech Science Press, 2021, Roč. 29, č. 1, 273-290. ISSN 1079-8587. ISSN (online) 2326-005X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Jamil, Sonain, Rahman, Muhibur, Haider, Amir. Bag of features (Bof) based deep learning framework for bleached corals detection [elektronický dokument]. DOI 10.3390/bdcc5040053 In: Big Data and Cognitive Computing. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 5, č. 4, [tlačená forma]. ISSN (online) 2504-2289. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Cao, Ning, Wang, Wenli. Research on SVM Parameter Optimization Mechanism Based on Particle Swarm Optimization [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-78615-1_29 In: Communications in Computer and Information Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, 328-337. ISBN 9783030786144. ISSN 18650929. ISSN (online) 18650937. - SCO


ADC_004 Band, Shahab S., Mohammadzadeh, Ardashir, Csiba, Peter, Mosavi, Amirhosein, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Voltage Regulation for Photovoltaics-Battery-Fuel Systems Using Adaptive Group Method of Data Handling Neural Networks (GMDH-NN) [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3037134 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, s. 213748-213757 [online]. ISSN (online) 2169-3536. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000597218800001. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000597218800001. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098055101&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Xu, Lixiang, Xu, Wei, Cui, Qingzhe, Li, Mengying, Luo, Bin, Tang, Yuanyan. Deep heuristic evolutionary regression model based on the fusion of BiGRU and BiLSTM [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12559-023-10135-6 In: Cognitive Computation. New York: Springer Nature. Springer Verlag, 2023, Roč. 15, č. 5, s. 1672-1686 [tlačená forma]. ISSN 1866-9956. ISSN (online) 1866-9964. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Al-Hawary, Sulieman Ibraheem Shelash, Muda, Iskandar, Sayed, Biju Theruvil, Fenjan, Mohammed N., Kareem, A. K. A comparative study of MARS, GEP, and GMDH methods for modeling soil thermal conductivity [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10765-023-03215-0 In: International Journal of Thermophysics: Journal of Thermophysical Properties and Thermophysics and Its Applications. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2023, Roč. 44, č. 8, [tlačená forma]. ISSN 0195-928X. ISSN (online) 1572-9567. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Batiha, Belal. An iterative method for solving the dispersive partial differential equations [elektronický dokument]. DOI 10.18576/isl/120612 In: Information Sciences Letters: An International Journal. [s.l.]: Natural Sciences Publishing, 2023, Roč. 12, č. 6, s. 2357-2364. ISSN 20909551. ISSN (online) 2090956X. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Liu, Tianyuan, Zheng, Pai, Bao, Jinsong, Chen, Huabin. A state-of-the-art survey of welding radiographic image analysis: Challenges, technologies and applications [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.measurement.2023.112821 In: Measurement: journal of the International Measurement Confederation. London: Institute of Measurement and Control, 2023, Roč. 214, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-2241. ISSN (online) 1873-412X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Rabie, Wafaa B., Ahmed, Hamdy M. Constructing new soliton solutions for Kudryashov’s quintuple self-phase modulation with dual-form of generalized nonlocal nonlinearity using extended F-expansion method [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11082-022-04526-6 In: Optical and Quantum Electronics. [S.l.]: Springer Nature, 2023, Roč. 55, č. 3, [tlačená forma]. ISSN 0306-8919. ISSN (online) 1572-817X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Kazemi-Varnamkhasti, Hamed, Khazaee, Iman, Ameri, Mohammad, Toghraie, Davood. Heat storage and increasing the rate of heat transfer in polymer electrolyte membrane fuel cell by adding nano-encapsulated phase change material to water in the cooling process [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.est.2022.106497 In: Journal of Energy Storage. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 59, [tlačená forma] [online]. ISSN 2352-152X. ISSN (online) 2352-1538. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Baghoolizadeh, Mohammadreza, Dehkordi, Seyed Amir Hossein Hashemi, Rostamzadeh-Renani, Mohammad, Rostamzadeh-Renani, Reza, Azarkhavarani, Narjes Khabazian, Toghraie, Davood. Optimization of annual electricity consumption costs and the costs of insulation and phase change materials in the residential building using artificial neural network and genetic algorithm methods [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.est.2023.106916 In: Journal of Energy Storage. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 62, [tlačená forma] [online]. ISSN 2352-152X. ISSN (online) 2352-1538. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Fang, Jianfeng, Zhao, Jinbin, Mao, Ling, Qu, Keqing, Gao, Zixuan. An improved virtual synchronous generator power control strategy considering time-varying characteristics of SOC. DOI 10.1016/j.ijepes.2022.108454 In: International journal of electrical power & energy systems: the international journal for power systems computation. Oxford: Elsevier. Elsevier Science, 2023, Roč. 144, [tlačená forma]. ISSN 0142-0615. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Henda, Mouna Ben, Jebli, Marwa, Dara, Rebwar Nasir, Le, Quynh Hoang. The significance and effectiveness of combining integrated photovoltaic systems and biomaterials to improve renewable energy utilization in the built environment via molecular dynamics method. DOI 10.1016/j.enganabound.2022.12.018 In: Engineering analysis with boundary elements: the international journal for boundary element research and applications. Southampton: Computational Mechanics Publications, 2023, Roč. 148, s. 15-21 [tlačená forma]. ISSN 0955-7997. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Baghoolizadeh, Mohammadreza, Rostamzadeh-Renani, Mohammad, Dehkordi, Seyed Amir Hossein Hashemi, Rostamzadeh-Renani, Reza, Toghraie, Davood. A prediction model for CO2 concentration and multi-objective optimization of CO2 concentration and annual electricity consumption cost in residential buildings using ANN and GA [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2022.134753 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2022, Roč. 379, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Batiha, Belal, Ghanim, Firas, Alayed, O., Hatamleh, Ra'Ed, Heilat, Ahmed Salem, Zureigat, Hamzeh, Bazighifan, Omar. Solving multispecies Lotka-Volterra equations by the Daftardar-Gejji and Jafari Method [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/1839796 In: International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma]. ISSN 0161-1712. ISSN (online) 1687-0425. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Barnoon, Pouya, Toghraie, Davood, Mehmandoust, Babak, Fazilati, Mohammad Ali, Eftekhari, S. Ali. Numerical modeling of species transport and functional characteristics of a proton exchange membrane fuel cell using an agglomerate model with a multi-phase model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.egyr.2022.08.238 In: Energy Reports. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 8, s. 11343-11362 [online]. ISSN (online) 2352-4847. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Sabzalian, Mohammad Hosein, Alattas, Khalid A., El-Sousy, Fayez F.M., Mohammadzadeh, Ardashir, Mobayen, Saleh, Vu, Mai The, Aredes, Mauricio. A neural controller for induction motors: Fractional-Order stability analysis and online learning algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10061003 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 6, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Amiri, Mehdi, Soleimani, Seyfollah. ML-based group method of data handling: an improvement on the conventional GMDH [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40747-021-00480-0 In: Complex and intelligent systems. Heidelberg: Springer Nature, 2021, Roč. 7, č. 6, 2949-2960 [tlačená forma] [online]. ISSN 2199-4536. ISSN (online) 2198-6053. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_005 Csiba, Peter, Németh, László. Some Properties of the Exeter Transformation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math9070721 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 9, č. 7, Art. no. 721, s. 1-13 [online]. ISSN (online) 2227-7390. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/7/721. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 5


ADE_001 Tóth, János, Filip, Ferdinánd, Csiba, Peter. Distribution of terms of a logarithmic sequence [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2007, Roč. 34, s. 33-45 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADE_002 Bukor, József, Csiba, Peter. Notes on functions preserving density [elektronický dokument] In: Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica: The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania, 2011, Roč. 3, č. 2, s. 129-134 [tlačená forma]. ISSN 1844-6094. ISSN (online) 2066-7752. [angličtina]


ADE_003 Csiba, Peter. Számítógépek a matematika oktatásában In: Pont: társadalomtudományi folyóirat. Komárno: Pont Kutatóintézet, 2005, č. 1, s. 1-7. ISSN 1336-135X. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [03/12] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADE_004 Csiba, Peter. A háromszögek Fermat- és Napóleon-féle pontjainak általánosítása In: Polygon : matematikai, szakdidaktikai közlemények. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 2002, č. 2, s. 57-60. ISSN 1215-3044. [maďarčina]


ADE_005 Csiba, Peter. A háromszög Fermat féle pontjától a Kiepert hiperbola rendkívüli bizonyításáig In: Polygon : matematikai, szakdidaktikai közlemények. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 2007, Roč. 15, s. 54-62. ISSN 1215-3044. [maďarčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 3


ADF_001 Bukor, József, Csiba, Peter. On estimation of dispersion of ratio block sequences [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2009, Roč. 59, č. 3, s. 283-290 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. P-Adic quotient sets: Linear recurrence sequences [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972722001563 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2023, Roč. 108, č. 1, s. 19-28 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. P-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2010 [01/20] Filip, Ferdinánd, Liptai, Kálmán Csaba, Mátyás, Ferenc, Tóth, János. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2010, Roč. 37, s. 85-93 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADF_002 Bukor, József, Csiba, Peter. On estimations of dispersion of ratio block sequences [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2009, Roč. 59, s. 283-290 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/12] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149.. [s.l.] : [s.n.], 2022


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2019 [01/12] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [01/12] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2010 [01/12] FILIP, F. - LIPTAI, K. - MÁTYÁS, F. - T. TÓTH, J. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2010, vol. 37, pp. 85-93.. [s.l.] : [s.n.], 2010


ADF_003 Csiba, Peter, Kmeťová, Mária. Veta o troch dotyčniciach paraboly z pohľadu projektívnej a afinnej geometrie In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky: časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách: the Journal for Theory and Applied Issues of Mathematics, Informatics and Physics Teaching at Primary and Secondary Schools. Nitra: Protonit, 2001, Roč. 30, č. 1, s. 8-15 [tlačená forma]. ISSN 1335-4981. [slovenčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 3


ADM_001 Bukor, József, Csiba, Peter. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018, č. 49, s. 55-60 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_002 Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Komzsík, Attila, Tóth, János. On the existence of the generalized gauss composition of means [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2014, č. 43, s. 55-65 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84920397939&origin=inward. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2019 [01/12] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667.. [s.l.] : [s.n.], 2019


ADM_003 Bukor, József, Csiba, Peter. A remark on (C,1) means of sequences [elektronický dokument]. DOI 10.12988/ijma In: International Journal of Mathematical Analysis. Rousse: Hikari, 2014, Roč. 8, č. 9, s. 525-528 [tlačená forma]. ISSN 1312-8876. ISSN (online) 1314-7579. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Csiba, Peter. Vlastnosti softvéru geogebra a jeho používanie In: Zborník sympózia o počítačovej geometrii SCG´2009: Roč. 18. Kočovce,SR, október 2009. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2009, s. 33-38. ISBN 978-80-227-3141-6. [slovenčina]


Ohlasy:

2019 [03/12] VALLO, D. - VALOVICOVA, L. - KRAMAREKOVA, H. Mercator projection as a tool for development of interdisciplinary relations among physics, mathematics and geography. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0000-1984, 2019, vol. 2152, no. 1.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [04/12] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AED_002 Csiba, Peter. Nové nástroje vo vyučovaní matematiky In: Acta mathematica 12: zborník zo VII. nitrianskej matermatickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v dňoch 24. - 25. septembra 2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 71-75 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-614-2. [slovenčina]


AED_003 Csiba, Peter, Vallo, Dušan. WINGEOM - vyučovanie geometrie inak a z iného pohľadu In: Acta didactica: Edícia Prírodovedec. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003, s. 141-145. ISBN 978-80-8050-643-4. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 5


AFC_001 Dineva, Adrienn Alexandra, Tusor, Balázs, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Robot control in ispace by applying weighted likelihood function [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_31 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 243-248 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2018 [01/20] Nagy, István, Tuloki, Szilárd. Fault Analysis and System Modelling in Vehicle Engineering. DOI 10.1109/CINTI.2018.8928203 In: 2018 IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York: IEEE, 2018, 313-317 [online]. ISBN 9781728111179. - WOS CC ; SCO


AFC_002 Csiba, Peter, Fehér, Zoltán. Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK In: Information and Communication Technology in Education : Proceedings [elektronický zdroj]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014, s. 45-52. ISBN 978-80-7464-561-7. [angličtina]


Ohlasy:

2016 [01/12] BERKOVA, A. - KULICKA, J. Advantages and disadvantages of the involvement of computer-aided assessment system in mathematics. In EDULEARN Proceedings. Valencia : IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4, p. 8493-8500.. [s.l.] : [s.n.], 2016


AFC_003 Szénási, Sándor, Csiba, Peter. Clustering algorithm in order to find accident black spots identified by GPS coordiantes. DOI 10.5593/SGEM2014/B21/S8.063 In: SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: conference proceedings. Volume I. Sofia: SGEM, 2014, s. 497-504. ISBN 978-619-7105-10-0. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] SANTOS, D. - SAIAS, J. - QUARESMA, P. - et al. Machine Learning Approaches to Traffic Accident Analysis and Hotspot Prediction. In. Computers. ISSN 2073-431X, 2021, vol. 10, no. 12.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [01/12] CHANTAMIT-O-PAS, P. - PONGPUM, W. - KONGSAKSRI, K. Road Traffic Injury Prevention Using DBSCAN Algorithm. In ICONIP 2020. 27th International Conference on Neural Information Processing. Berlin : Springer Science and Business Media Deutschland, 2020. ISBN 978-303063822-1, p. 180-187.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [01/12] TÓTH, L. - KISS, G. The Relationship Between Standard and Autonomous Vehicles. In 2018 18th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-1117-9, p. 269-272.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] ALMJEWAIL, A. - ALMJEWAIL, A. - ALSENAYDI, S. Analysis of traffic accident in riyadh using clustering algorithms. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin : Springer Verlag, 2018. ISBN 978-331978752-7, p. 12-25.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] SEVCIK, M. - GASPAROVICOVÁ, P. - ZIGOVA, M. -et al. The computation of real area using gis demonstrated on management of invasive plants. In Useful geography: Transfer from research to practice. Brno : Masaryk University Press, 2018. ISBN 978-80-210-8907, p. 326-335.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [01/12] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFC_004 Szénási, Sándor, Csiba, Peter. Planar sliding window technique for searching accident hot spots In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Albena: SGEM World Science, 2015, s. 767-772 [online]. ISBN 9786197105346. [angličtina]. - WOS CC


AFC_005 Kiss, Gábor, Csiba, Peter. Analyzing of the self reported ICT literacy level of Slovakian and Serbian Students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701076 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P SCIENCES, 2017, s. 1-8. ISSN 2261-2424. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2018 [03/12] TONGORI, Á. - MOLNÁR, GY. Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In Magyar pedagógia. ISSN 0025�-0260, 2018, vol. 118, no. 2, p. 105-131.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 17


AFD_001 Csiba, Peter. Automatikusan kiértékelődő geometriai feladatok készítése In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 8-12 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


AFD_002 Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Matematikai ismeretek mérésének összehasonlítása In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 5-15 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_003 Csiba, Peter. O vyučovaní matematiky na prelome tretieho tisícročia In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 38-42 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Svitek, Szilárd, Annuš, Norbert, Filip, Ferdinánd. Math Can Be Visual-Teaching and Understanding Arithmetical Functions through Visualization [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10152656 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 15, art. no. 2656, s. 1-14 [online]. ISSN (online) 2227-7390. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [02/20] Annuš, Norbert, Svitek, Szilárd. Visualization of Arithmetical Functions in Education In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 2047-2053 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2018 [02/20] Fehér, Zoltán, Szarka, Katarína. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica: Újvidéki Egyetem. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 349-357 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-81-6. [maďarčina]


AFD_004 Csiba, Peter. GeoGebra appletek webes felületeken és online oktatási környezetekben In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 21-24 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-190-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. A fizikai gondolkodás támogatása a GeoGebra segítségével In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 58-85 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


2018 [02/20] Jaruska, Ladislav, Juhász, György. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica: Újvidéki Egyetem. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 385-396 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-81-6. [maďarčina]


2018 [02/20] Jaruska, Ladislav. A GOCONQR webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 35-48 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


2018 [02/20] Fehér, Zoltán. Hallgatói véleményfelmérés a Web-alapú applikációk használatáról In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 13-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


AFD_005 Csiba, Peter. Ťažkosti a výzvy vyučovania geometrie pomocou softvéru Geogebra In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 421-424 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. A fizikai gondolkodás támogatása a GeoGebra segítségével In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 58-85 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


2018 [02/20] Jaruska, Ladislav, Juhász, György. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica: Újvidéki Egyetem. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 385-396 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-81-6. [maďarčina]


2018 [02/20] Jaruska, Ladislav. Možnosti GEOGEBRY ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari, s. 63-79 [1,76 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-2597-1. [slovenčina]


AFD_006 Csiba, Peter. GeoGebra - Dynamická matematika pre školy In: EMATIK 2007 : Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2008, s. 21-26. ISBN 978-80-89186-34-1. [slovenčina]


AFD_007 Csiba, Peter. Nové aspekty a možnosti vo vyučovaní matematiky In: Infomat 2008: zborník príspevkov z vedeckej konferencie na tému výučba informatiky a matematiky. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta mechatroniky, 2008, s. 58-63 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8075-347-4. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2010 [04/12] VALLO, D. - ĎURIŠ, V. - ZÁHORSKÁ, J. Parabola v aplikačných prípadoch a ich aplety v programe GeoGebra - Parabola in Applications and its Applets in Software Geogebra. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2911-8, p. 75-81.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [04/12] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2754-1, p.73-81.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 28. januára 2009 v Nitre. Nitra : SPU, 2009. ISBN 978-80-552-0197-9, s. 151-156.. [s.l.] : [s.n.], 2009


AFD_008 Csiba, Peter, Vallo, Dušan. Program Euklides - verzia 2.4 In: Vedecká konferencia doktorandov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003, s. 7-10. ISBN 978-80-8050-501-2. [slovenčina]


AFD_009 Csiba, Peter. Hľadanie, overovanie a dôkaz novej hypotézy o trojuholníkoch In: Vedeckej konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2002, s. 21-25. ISBN 978-80-8050-501-2. [slovenčina]


AFD_010 Csiba, Peter. Dôkaz vety o troch dotyčniciach paraboly In: Zborník 1. vedeckej konferencie doktorandov FPV. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000, s. 170-172. ISBN 978-80-8050-289-7. [slovenčina]


AFD_011 Csiba, Peter, Vallo, Dušan. Geometrický softvér Euklides In: Aplimat 2002. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 121-125. ISBN 978-80-227-1654-5. [slovenčina]


AFD_012 Csiba, Peter, Vallo, Dušan. Geometrický softvér Wingeom In: Aplimat 2003. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2003, s. 279-282. ISBN 978-80-227-1813-0. [slovenčina]


AFD_013 Csiba, Peter, Vallo, Dušan. Riešenie jedného geometrického problému kružnicovou inverziou. DOI [] In: 2. vedecká konferencia doktorandov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, s. 8-11. [slovenčina]


AFD_014 Csiba, Peter. Overenie geometrických hypotéz pomocou počítača In: Zborník 2. vedeckej konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou: Edícia prírodovedec c. 66. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, s. 3-7. ISBN 978-80-8050-386-9. [slovenčina]


AFD_015 Csiba, Peter. Geometrické softvéry vo vyučovaní In: Proceedings of symposium on computer geometry SCG´2006. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2006, s. 28-33. ISBN 978-80-227-2489-0. [slovenčina]


Ohlasy:

2009 [04/12] SZARKOVÁ, D. Tvorba výučbových materiálov a geogebra. In Zborník sympózia o počítačovej geometrii SCG´2009. Kočovce : Vydavateľstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3141-6, p. 107-113.. [s.l.] : [s.n.], 2009


AFD_016 Csiba, Peter. Szerkesszünk számítógéppel, avagy maradjunk meg a rajztáblánál?. DOI 1 In: Szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók I.- II. találkozója. Komárom: Kempelen Farkas Társaság, 2002, s. 9-9. [maďarčina]


AFD_017 Csiba, Peter. Voľne šíriteľné geometrické softvéry. DOI 111 In: 5th International Conference APLIMAT. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2006, s. 47-54. [slovenčina]


Ohlasy:

2010 [04/12] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. - ĎURIŠI, V. Geometria včelej bunky. In Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky a budovanie geometrických predstáv. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-723-1, s. 22.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [04/12] VALLO, D. - ĎURIŠ, V. - ZÁHORSKÁ, J. Parabola v aplikačných prípadoch a ich aplety v programe GeoGebra - Parabola in Applications and its Applets in Software Geogebra. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2911-8, p. 75-81.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [04/12] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 28. januára 2009 v Nitre. Nitra : SPU, 2009. ISBN 978-80-552-0197-9, s. 151-156.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2754-1, p.73-81.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [04/12] BUKOR, J. Tvorba dynamických obrázkov pomocou Java appletu "geometry". In InfoMat 2008 : Zborník príspevkov 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín : Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. ISBN 978-80-8075-347-4, p. 54-57.. [s.l.] : [s.n.], 2008


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFH_001 Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Convergence of sequences defined by means In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 21-21. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Gunčaga, Ján, Jaruska, Ladislav, Velichová, Daniela. GeoGebra v praxi. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 3


BED_001 Csiba, Peter. Tvorba interaktívnych matematických www stránok pomocou softvéru GeoGebra In: Acta mathematica 11: zborník zo VI. Nitrianskej matematickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre . Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 55-60 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-396-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2012 [03/12] PAVLOVIČOVÁ, G. - RUMANOVÁ, L. - ŠVECOVÁ, V. Geometria v parku z pohľadu žiakov - Geometry on the playground from the student´s view - Geometrie am Spielplatz aus Sicht der SchülerInnen. In DynaMAT E-book [online]. [cit. 2012.10.22.] Dostupné na internete: .. [s.l.] : [s.n.], 2012


2008 [04/12] DRÁBEKOVÁ, J. - RUMANOVÁ, L. Didaktický softvér v matematickom vzdelávaní. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník recenzovaných príspevkov z XII. ročníka medzinárodného vedeckého seminára. Nitra : SPU, 2008. ISBN 978-80-552-0151-1, s. 396-397.. [s.l.] : [s.n.], 2008


BED_002 Csiba, Peter, Vallo, Dušan. Interaktívne geometrické softvéry In: Acta didactica 5: formovanie prírodovedných poznávacích metód. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2002, s. 101-104. ISBN 978-80-8050-524-1. [slovenčina]


Ohlasy:

2011 [04/12] VANKÚŠ, P. Dynamické modelovanie matematických problémov v programe Microsoft Excel ako súčasť prípravy budúcich učiteľov matematiky. In Nové Trendy v teórii vyučovania matematiky - Dynamický softvér vo vyučovaní : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 1. decembra 2010. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5, s. 72, 77.. [s.l.] : [s.n.], 2011


BED_003 Csiba, Peter. GeoGebra – dynamická matematika pre školy In: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2006, [tlačená forma]. ISBN 978-80-89234-23-3. [slovenčina]


Ohlasy:

2015 [01/20] Drábeková, Janka, Švecová, Soňa. Solving the microeconomics problems by using the tools of GeoGebra In: ICABR 2015: X. international conference on Applied business research: proceedings: September 14 - September 18, 2015, Madrid, Spain. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 235-240. ISBN 978-80-7509-379-0. Poznámka: Názov z web stránky (stav zo dňa 26.02.2016). Poznámka: Spôsob prístupu: World Wide Web. Poznámka: Bibliografické odkazy. http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2015.pdf. [angličtina]


BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

Počet výstupov: 1


BFB_001 Csiba, Peter. Nové aspekty a možnosti vo vyučovaní matematiky In: Infomat 2008: zborník abstraktov príspevkov z konferencie na tému výučba informatiky a matematiky. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta mechatroniky, 2008, s. 1-1. ISBN 978-80-8075-341-8. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Juhász, György, Árki, Zuzana, Csiba, Peter. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_002 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2014/2015. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-141-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2015/2016: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2015/2016. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-173-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Novotný, Peter, Horák, Karel, Csiba, Peter, Kováč, Ivan, Kukan, Marek, Mazák, Ján, Sládek, Filip. 60. ročník matematickej olympiády [textový dokument (print)] : Správa o riešení úloh zo súťaže konanej v školskom roku 2010/2011: 52. medzinárodná matematická olympiáda: 5. stredoeurópska matematická olympiáda. 1. vyd. Bratislava: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2012. ISBN 978-80-8072-124-4. SIGN-UKO MF12-001258. [slovenčina]


GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Počet výstupov: 1


GHG_001 Csiba, Peter. GeoGebra Nápoveda 3.0. 1. vyd. [s.l.]: [s.l.], 2007. http://www.geogebra.org/help/docusk/. [slovenčina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 11

Hlavná databáza WOS CC: 11

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 8

Hlavná databáza SCO: 8

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 7

Hlavná databáza CCC: 7


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 5

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 1

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 2

O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok: 2


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 54

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 3

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách: 2

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 5

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 5

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 3

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 3

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 3

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 5

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 17

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 1

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 1

BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...): 1

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 4

GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup: 1


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 25

Počet jedinečných ohlasov: 129

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 49

Z toho bez autocitácií: 49

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 29

Z toho bez autocitácií: : 29

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 6

Z toho bez autocitácií: : 6

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 14

Z toho bez autocitácií: : 14

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 80

Z toho bez autocitácií: 80

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 69

Z toho bez autocitácií: : 69

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 11

Z toho bez autocitácií: : 11

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 35

Počet zahraničných vydaní: 19

Počet bez krajiny vydania: 10


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 9

020 Humanitné vedy: 1

080 Ekonómia a manažment: 2

160 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie: 9

240 Matematika a štatistika: 28


Podľa študijného odboru

1113 matematika: 7

6213 ekonómia a manažment: 2

7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 2


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 8

Z toho na domácich podujatiach: 4

Z toho na zahraničných podujatiach: 4

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 1

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 4


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 7

CCC Current Content Connect: 7

SCO SCOPUS: 8

SCO SCOPUS: 8

WOS CC Web of Science Core Collection: 11

WOS CC Web of Science Core Collection: 11


Podľa metrík

AIS: 5

CiteScore: 9

IF: 5

SJR: 9

SNIP: 9


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 5

Z toho Q2: 1

Computer science, information systems: 1

Engineering, electrical & electronic: 1

Telecommunications: 1

Z toho Q3: 4

Computer science, information systems: 2

Energy & fuels: 1

Materials science, multidisciplinary: 2

Mathematics: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 5

Z toho Q1: 1

Mathematics: 1

Z toho Q2: 3

Computer science, information systems: 3

Engineering, electrical & electronic: 1

Materials science, multidisciplinary: 2

Telecommunications: 1

Z toho Q3: 1

Energy & fuels: 1

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 7

Z toho Q1: 3

Computer science (miscellaneous): 1

Electrical and electronic engineering: 2

Engineering (miscellaneous): 1

Mechanics of materials: 2

Modeling and simulation: 2

Z toho Q2: 5

Biomaterials: 2

Computer science (miscellaneous): 1

Computer science applications: 2

Control and optimization: 1

Electrical and electronic engineering: 1

Energy (miscellaneous): 1

Energy engineering and power technology: 1

Engineering (miscellaneous): 1

Fuel technology: 1

Materials science (miscellaneous): 1

Mathematics (miscellaneous): 1

Renewable energy, sustainability and the environment: 1

Z toho Q3: 2

Computer science (miscellaneous): 2

Z toho Q4: 2

Control and systems engineering: 1

Mathematics (miscellaneous): 1
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem