SJE főmenü
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
Név: Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
Dékán
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: G304A
E-mail: |
Telefon: +421 35 32 60 777
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Matematika tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Matematika szak (3. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika - fizika szakos tanár
1995 - 2000
Rigorózus eljárás
Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika
2001 - 2002
Doktori képzés (PhD.)
Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
A matematika oktatásának elmélete
2000 - 2003
Habilitáció
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
neveléstudomány
2020

Munkaviszonyok
Magyar tannyelvű Alapiskola, Ekel
tanár
1999 - 2000
Egyesített Magyar Tannyelvű Középiskola, Dunaszerdahely, tanár
tanár
2003 - 2004
Selye János Egyetem
adjunktus
2004 -


Kutatási terület matematika módszertan

Kutatási projektek Kognitív technológiák használata a matematika oktatásában
3/3080/05
KEGA
2005 - 2007

A természetes számok súlyozott sűrűségei és a blokksorozatok eloszlasa
1/4006/07
VEGA
2006 - 2008

Az interaktív tananyagok létrehozása a középiskolák számára matematikai szoftverek segítségével, han
3/5277/07
KEGA
2007 - 2009

Sorozatok eloszlása és a természetes számok halmazainak általánosított sűrűségei
1/0753/10
VEGA
2010 - 2011

Sorozatok eloszlása és azok alkalmazásai, a természetes számok halmazainak additív mértékei
1/1022/12
VEGA
2012 - 2014

A matematika oktatásának támogatása szabad matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Interaktív elektronikus tananyagok a modern technológiák implementálásának támogatására a matematika és informatika oktatásában
002UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2017

A természettudományos és matematika oktatásának analízise a középiskolákon és a szakmódszertanok tartalmának innovációja
VEGA 1/0663/19
VEGA
2019 -

A diákok eredményesség/eredménytelenség okainak vizsgálata a matematikában az elektronikus, távolléti oktatásra való tekintettel
1/0386/21
VEGA
2021 -

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 5
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 39
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (2)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (17)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (3)
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (1)

Bejegyzések száma összesen: 53

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (16)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (10)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (16)
Összesen 42

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


ACB 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Ferdinánd FILIP a Ladislav JARUSKA. Függvények nemcsak felvételizőknek. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 162 s. ISBN 978-80-8122-035-7.

ACB 002 ÁRKI, Zuzana, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a János TÓTH. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 140 s. ISBN 978-80-8122-036-4.

ACB 003 CSIBA, Peter. Analitikus geometria. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 173 s. ISBN 978-80-8122-195-8.


ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ACD 001 CSIBA, Peter, Soňa ČERETKOVÁ, Alena HAŠKOVÁ, Gabriela LOVÁSZOVÁ, Milan TURČÁNI a Dušan VALLO. Počítačom podporované vyučovanie matematiky. In: Prírodovedec. Nitra: UKF v Nitre, 2003, 82 s. ISBN 80-8050-604-3.

Hivatkozások:
2011  [4] VANKÚŠ, P. Dynamické modelovanie matematických problémov v programe Microsoft Excel ako súčasť prípravy budúcich učiteľov matematiky. In Nové Trendy v teórii vyučovania matematiky - Dynamický softvér vo vyučovaní : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 1. decembra 2010. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5, s. 72, 77.

2009  [1] MAROS, M. - KOPRDA, S. - BRECKA P. Efficiency of Teaching Mathematics with Using Computer. In Trends in Education 2009 : Information Technologies and Technical Education. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-7220-316-1, p. 497-500. WoSACD 002 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Použitie programu Cabri vo vyučovaní geometrie na základných školách: oblasť konštrukčných úloh. In: Počítačom podporované vyučovanie matematiky: učebný text. Nitra: UKF v Nitre, 2003, S. 7-82. ISBN 80-8050-604-3.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADC 001 BEMANI, Amin, Alireza BAGHBAN, Shahaboddin SHAMSHIRBAND, Amir MOSAVI, Peter CSIBA a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Applying ANN, ANFIS and LSSVM Models for Estimation of Acid Solvent Solubility in Supercritical CO2. DOI 10.32604/cmc.2020.07723 Computers, Materials & Continua. Vol. 63, no. 3 (2020), p. 1175-1204. ISSN 1546-2218. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1

ADC 002 KARBALLAEEZADEH, Nader, Shahaboddin SHAMSHIRBAND, Amir MOSAVI, Narjes NABIPOUR, Farah ZAREMOTEKHASES, Peter CSIBA a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Intelligent road inspection with advanced machine learning; Hybrid prediction models for smart mobility and transportation maintenance systems. DOI 10.3390/en13071718 Energies. online, vol. 13, no. 7 (2020), p. [1-21]. ISSN 1996-1073 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1 Q Scopus=Q2

ADC 003 ASGHAR, Muhammad Zubair, Fazli SUBHAN, Muhammad IMRAN, Fazal Masud KUNDI, Adil KHAN, Shahaboddin SHAMSHIRBAND, Amir MOSAVI, Peter CSIBA a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Performance Evaluation of Supervised Machine Learning Techniques for Efficient Detection of Emotions from Online Content. DOI 10.32604/cmc.2020.07709 Computers, Materials & Continua. Vol. 63, no. 3 (2020), p. 1093-1118. ISSN 1546-2218. CCC, WoS. IF (2019): 3,024.

H-index=33 Q WoS=Q1

ADC 004 BAND, Shahab S., Ardashir MOHAMMADZADEH, Peter CSIBA, Amirhosein MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Voltage Regulation for Photovoltaics-Battery-Fuel Systems Using Adaptive Group Method of Data Handling Neural Networks (GMDH-NN). DOI 10.1109/ACCESS.2020.3037134 IEEE Access : practical innovations, open solutions. online, vol. 8 (2020), p. 213748-213757. ISSN 2169-3536 (online). CCC, WoS.

Q WoS=Q1

ADC 005 CSIBA, Peter a László NÉMETH. Some Properties of the Exeter Transformation. DOI 10.3390/math9070721 Mathematics. Vol. 9, no. 7 (2021), p. 1-13. ISSN 2227-7390 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADE 001 CSIBA, Peter. A háromszögek Fermat- és Napóleon-féle pontjainak általánosítása. Polygon. Zv. 11, č. 2 (2002), s. 57-60. ISSN 1215-3044.

ADE 002 CSIBA, Peter. Számítógépek a matematika oktatásában. Pont. Sz. 1 (2005), p. 1-7. ISSN 1336-135X.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.ADE 003 CSIBA, Peter. A háromszög Fermat féle pontjától a Kiepert hiperbola rendkívüli bizonyításáig. Polygon. Köt. 15, sz. 2 (2007), p. 54-62. ISSN 1215-3044.

ADE 004 TÓTH, János, Ferdinánd FILIP a Peter CSIBA. Distribution of terms of a logarithmic sequence. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 34 (2007), p. 33-45. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.

ADE 005 BUKOR, József a Peter CSIBA. Notes on functions preserving density. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 3, no. 2 (2011), p. 129-134. ISSN 1844-6094.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 CSIBA, Peter a Mária KMEŤOVÁ. Veta o troch dotyčniciach paraboly z pohľadu projektívnej a afinnej geometrie. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Vol. 30, no. 1 (2001), p. 8-15. ISSN 1335-4981.

ADF 002 BUKOR, József a Peter CSIBA. On estimations of dispersion of ratio block sequences. DOI 10.2478/s12175-009-0124-5 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3 (2009), p. 283-290. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,451. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2022  [1] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FILIP, F. - LIPTAI, K. - MÁTYÁS, F. - T. TÓTH, J. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2010, vol. 37, pp. 85-93. SCOPUS
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADM 001 BUKOR, József a Peter CSIBA. A remark on (C,1) means of sequences. DOI 10.12988/ijma International Journal of Mathematical Analysis. Vol. 8, no. 9-12 (2014), p. 525-528. ISSN 1312-8876. SCOPUS. SNIP (2014): 0,566.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 002 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP, Attila KOMZSÍK a János TÓTH. On the existence of the generalized gauss composition of means. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 43 (2014), p. 55-65. ISSN 1787-6117. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 003 BUKOR, József a Peter CSIBA. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 Annales Mathematicae et Informaticae. Roč. 49 (2018), s. 55-60. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. WINGEOM - vyučovanie geometrie inak a z iného pohľadu. In: Acta didactica: Edícia Prírodovedec. Nitra: UKF Nitra, Vol. 6 (2003), p. 141-145. ISBN 978-80-8050-643-4.

AED 002 CSIBA, Peter. Nové nástroje vo vyučovaní matematiky. In: Acta Mathematica 12. Nitra: FPV UKF, P. 71-75. ISBN 978-80-8094-614-2.

AED 003 CSIBA, Peter. Vlastnosti softvéru geogebra a jeho používanie. In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG., Č. 18 (2009), s. 33-38. ISBN 978-80-227-3141-6.

Hivatkozások:
2019  [3] VALLO, D. - VALOVICOVA, L. - KRAMAREKOVA, H. Mercator projection as a tool for development of interdisciplinary relations among physics, mathematics and geography. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0000-1984, 2019, vol. 2152, no. 1.

2018  [3] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.

2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFC 001 SZÉNÁSI, Sándor a Peter CSIBA. Clustering algorithm in order to find accident black spots identified by GPS coordiantes. DOI 10.5593/SGEM2014/B21/S8.063 SGEM 2014. Vol. 1 (2014), p. 497-504. ISSN 1314-2704. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] SANTOS, D. - SAIAS, J. - QUARESMA, P. - et al. Machine Learning Approaches to Traffic Accident Analysis and Hotspot Prediction. In. Computers. ISSN 2073-431X, 2021, vol. 10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2020  [1] CHANTAMIT-O-PAS, P. - PONGPUM, W. - KONGSAKSRI, K. Road Traffic Injury Prevention Using DBSCAN Algorithm. In ICONIP 2020. 27th International Conference on Neural Information Processing. Berlin : Springer Science and Business Media Deutschland, 2020. ISBN 978-303063822-1, p. 180-187. SCOPUS

2018  [1] TÓTH, L. - KISS, G. The Relationship Between Standard and Autonomous Vehicles. In 2018 18th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-1117-9, p. 269-272. WoS

2018  [1] SEVCIK, M. - GASPAROVICOVÁ, P. - ZIGOVA, M. -et al. The computation of real area using gis demonstrated on management of invasive plants. In Useful geography: Transfer from research to practice. Brno : Masaryk University Press, 2018. ISBN 978-80-210-8907, p. 326-335. WoS

2018  [1] ALMJEWAIL, A. - ALMJEWAIL, A. - ALSENAYDI, S. Analysis of traffic accident in riyadh using clustering algorithms. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin : Springer Verlag, 2018. ISBN 978-331978752-7, p. 12-25. SCOPUS

2017  [1] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74. WoS ; SCOPUSAFC 002 CSIBA, Peter a Zoltán FEHÉR. Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014, P. 45-52. ISBN 978-80-7464-561-7.

Hivatkozások:
2016  [1] BERKOVA, A. - KULICKA, J. Advantages and disadvantages of the involvement of computer-aided assessment system in mathematics. In EDULEARN Proceedings. Valencia : IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4, p. 8493-8500. WoSAFC 003 SZÉNÁSI, Sándor a Peter CSIBA. Planar sliding window technique for searching accident hot spots. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Vol. 1, no. 2 (2015), p. 767-772. ISSN 1314-2704. WoS, SCOPUS.

AFC 004 KISS, Gábor a Peter CSIBA. Analyzing of the self reported ICT literacy level of Slovakian and Serbian Students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701076 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P SCIENCES, 2017, Vol. 37 (2017), p. [1-8]. WoS.

Hivatkozások:
2018  [3] TONGORI, Á. - MOLNÁR, GY. Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In Magyar pedagógia. ISSN 0025–-0260, 2018, vol. 118, no. 2, p. 105-131.AFC 005 DINEVA, Adrienn Alexandra, Balázs TUSOR, Peter CSIBA a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Robot control in ispace by applying weighted likelihood function. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_31 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 243-248 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 17


AFD 001 CSIBA, Peter. Dôkaz vety o troch dotyčniciach paraboly. In: Zborník 1. vedeckej konferencie doktorandov FPV. Nitra: UKF v Nitre, 2000, P. 170-172. ISBN 978-80-8050-289-7.

AFD 002 CSIBA, Peter. Overenie geometrických hypotéz pomocou počítača. In: Zborník 2. vedeckej konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou: Edícia prírodovedec c. 66. Nitra: UKF v Nitre, 2001, S. 3-7. ISBN 978-80-8050-386-9.

AFD 003 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Riešenie jedného geometrického problému kružnicovou inverziou. In: 2. vedecká konferencia doktorandov. Nitra: UKF v Nitre, 2001, P. 8-11.

AFD 004 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Geometrický softvér Euklides. In: Zborník konferencie: Aplimat 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002, P. 121-125. ISBN 978-80-227-1654-5.

AFD 005 CSIBA, Peter. Hľadanie, overovanie a dôkaz novej hypotézy o trojuholníkoch. In: Zborník 3. vedeckej konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2002, S. 21-25. ISBN 978-80-8050-501-2.

AFD 006 CSIBA, Peter. Szerkesszünk számítógéppel, avagy maradjunk meg a rajztáblánál?. In: Szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók I.-II. találkozója. Révkomárom: Kempelen Farkas Társaság, 2002, P. [9].

AFD 007 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Geometrický softvér Wingeom. In: Zborník konferencie: Aplimat 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003, S. 279-282. ISBN 978-80-227-1813-0.

AFD 008 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Program Euklides - verzia 2.4. In: 3. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2003, S. 7-10. ISBN 978-80-8050-501-2.

AFD 009 CSIBA, Peter. Geometrické softvéry vo vyučovaní. In: Proceedings of symposium on computer geometry SCG´2006. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, S. 28-33. ISBN 978-80-227-2489-0.

Hivatkozások:
2009  [4] SZARKOVÁ, D. Tvorba výučbových materiálov a geogebra. In Zborník sympózia o počítačovej geometrii SCG´2009. Kočovce : Vydavateľstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3141-6, p. 107-113.AFD 010 CSIBA, Peter. Voľne šíriteľné geometrické softvéry. In: 5th International Conference APLIMAT. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, 2006, S. 47-54.

Hivatkozások:
2010  [4] VALLO, D. - ĎURIŠ, V. - ZÁHORSKÁ, J. Parabola v aplikačných prípadoch a ich aplety v programe GeoGebra - Parabola in Applications and its Applets in Software Geogebra. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2911-8, p. 75-81.

2010  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. - ĎURIŠI, V. Geometria včelej bunky. In Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky a budovanie geometrických predstáv. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-723-1, s. 22.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2754-1, p.73-81.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 28. januára 2009 v Nitre. Nitra : SPU, 2009. ISBN 978-80-552-0197-9, s. 151-156.

2008  [4] BUKOR, J. Tvorba dynamických obrázkov pomocou Java appletu "geometry". In InfoMat 2008 : Zborník príspevkov 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín : Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. ISBN 978-80-8075-347-4, p. 54-57.AFD 011 CSIBA, Peter. GeoGebra - Dynamická matematika pre školy. In: Zborník príspevkov z konferencie ematik 2007. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2008, S. 21-26. ISBN 978-80-89186-34-1.

AFD 012 CSIBA, Peter. Nové aspekty a možnosti vo vyučovaní matematiky. In: InfoMat 2008: Zborník príspevkov I. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, S. 58-63. ISBN 978-80-8075-347-4.

Hivatkozások:
2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.

2010  [4] VALLO, D. - ĎURIŠ, V. - ZÁHORSKÁ, J. Parabola v aplikačných prípadoch a ich aplety v programe GeoGebra - Parabola in Applications and its Applets in Software Geogebra. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. ISBN 978-80-223-2911-8, p. 75-81.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Modelovanie vybraných viet a poznatkov školskej matematiky v prostredí IKT. In Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2009. ISBN 978-80-223-2754-1, p.73-81.

2009  [4] VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 28. januára 2009 v Nitre. Nitra : SPU, 2009. ISBN 978-80-552-0197-9, s. 151-156.AFD 013 CSIBA, Peter. O vyučovaní matematiky na prelome tretieho tisícročia. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 38-42. ISBN 978-80-89234-84-4.

Hivatkozások:
2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.AFD 014 CSIBA, Peter. Ťažkosti a výzvy vyučovania geometrie pomocou softvéru Geogebra. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, CD-ROM, s. 421-424. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.

2018  [3] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.AFD 015 CSIBA, Peter. GeoGebra appletek webes felületeken és online oktatási környezetekben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 21-24. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.

2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.AFD 016 CSIBA, Peter. Automatikusan kiértékelődő geometriai feladatok készítése. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 8-12 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

AFD 017 CSIBA, Peter, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Matematikai ismeretek mérésének összehasonlítása. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 5-15 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Convergence of sequences defined by means. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [21]. ISBN 978-80-8122-003-6.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BED 001 CSIBA, Peter a Dušan VALLO. Interaktívne geometrické softvéry. In: Acta didactica 5: formovanie prírodovedných poznávacích metód. Nitra: UKF v Nitre, 2002, S. 101-104. ISBN 978-80-8050-524-1.

Hivatkozások:
2011  [4] VANKÚŠ, P. Dynamické modelovanie matematických problémov v programe Microsoft Excel ako súčasť prípravy budúcich učiteľov matematiky. In Nové Trendy v teórii vyučovania matematiky - Dynamický softvér vo vyučovaní : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 1. decembra 2010. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-853-5, s. 72, 77.BED 002 CSIBA, Peter. GeoGebra – dynamická matematika pre školy. In: DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, S. 339-343. ISBN 978-80-89234-23-3.

Hivatkozások:
2015  [1] DRABEKOVA, J. - SVECOVA, S. Solving the Microeconomics Problems by Using the Tools of GeoGebra. In Proceedings ICABR 2015. Brno : Mendel University in Brno, 2015. ISBN 978-80-7509-379-0, p. 235-240. WoSBED 003 CSIBA, Peter. Tvorba interaktívnych matematických www stránok pomocou softvéru GeoGebra. In: ACTA MATHEMATICA 11. Nitra: UKF v Nitre, 2008, S. 55-60. ISBN 978-80-8094-396-7.

Hivatkozások:
2012  [3] PAVLOVIČOVÁ, G. - RUMANOVÁ, L. - ŠVECOVÁ, V. Geometria v parku z pohľadu žiakov - Geometry on the playground from the student´s view - Geometrie am Spielplatz aus Sicht der SchülerInnen. In DynaMAT E-book [online]. [cit. 2012.10.22.] Dostupné na internete: .

2008  [4] DRÁBEKOVÁ, J. - RUMANOVÁ, L. Didaktický softvér v matematickom vzdelávaní. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník recenzovaných príspevkov z XII. ročníka medzinárodného vedeckého seminára. Nitra : SPU, 2008. ISBN 978-80-552-0151-1, s. 396-397.
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFB 001 CSIBA, Peter. Nové aspekty a možnosti vo vyučovaní matematiky. In: InfoMat 2008: Zborník abstraktov. Trenčín: Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, P. [1]. ISBN 978-80-8075-341-8.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 CSIBA, Peter. GeoGebra v praxi. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 157 s. ISBN 978-80-8112-067-8.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 1


GHG 001 CSIBA, Peter. GeoGebra Nápoveda 3.0.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 8

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (4)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 6

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (5)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 4

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 1

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (1)


Počet výstupov spolu: 19


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 14

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 14


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 27

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 25

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 41Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Csiba, Peter, Svitek, Szilárd. The Presence and Future of Teaching Mathematics online - Focus on Hungarian Language in Education in Slovakia [elektronický dokument] In: DisCo 2020: education in the age of Covid-19. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2020, s. 25-33 [online]. ISBN (online) 978-80-86302-86-7. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Annuš, Norbert. Assisting the Teaching of Mathematics in Primary Schools Using Intelligent Software In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 5096-5102 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


ACB_001 Árki, Zuzana, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Mišík, Ladislav. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek: -. 1 vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. ISBN 978-80-8122-036-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_002 Bukor, József, Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Jaruska, Ladislav. Függvények nemcsak felvételizőknek. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-035-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_003 Csiba, Peter. Analitikus geometria. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-195-8. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 5


ADC_001 Karballaeezadeh, Nader, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Nabipour, Narjes, Zaremotekhases, Farah, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Intelligent road inspection with advanced machine learning; Hybrid prediction models for smart mobility and transportation maintenance systems [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13071718 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 7, s. 1-21 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000537688400187. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082875059&origin=resultslist. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Masoud, Arezoo, Safaei, Babak. An Automatic Image Processing Algorithm Based on Crack Pixel Density for Pavement Crack Detection and Classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s42947-021-00006-4 In: International Journal of Pavement Research and Technology. Jhongli: Chinese Society of Pavement Engineering, 2022, Roč. 15, č. 1, 159-172. ISSN 19966814. ISSN (online) 19971400


2022 [01] Jittawiriyanukoon, Chanintorn, Srisarkun, Vilasinee. Simulation for predictive maintenance using weighted training algorithms in machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.11591/ijece.v12i3.pp2839-2846 In: International Journal of Electrical and Computer Engineering. Melaka: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2022, Roč. 12, č. 3, 2839-2846 [online]. ISSN (online) 2088-8708


2022 [01] Shtayat, Amir, Moridpour, Sara, Best, Berthold, Rumi, Shahriar. An Overview of Pavement Degradation Prediction Models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/7783588 In: Journal of Advanced Transportation. London: Wiley-Hindawi, 2022, Roč. 2022. ISSN 0197-6729. ISSN (online) 2042-3195


2022 [01] Ali, Yousaf, Khan, Amin Ullah, Bin Hameed, Hameem. Selection of Sustainable Mode of Transportation Based on Environmental, Economic, and Social Factors: Pakistan a Case in Point [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40890-022-00152-9 In: TRANSPORTATION IN DEVELOPING ECONOMIES. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 8, č. 1, s. ISSN 2199-9287. ISSN (online) 2199-9295


2022 [01] Mishra, Ayushi, Jalaluddin, Zuber Mohammed, Mahamuni, Chaitanya V. Air quality analysis and smog detection in smart cities for safer transport using machine learning (ML) regression models. DOI 10.1109/CSNT54456.2022.9787618 In: Proceedings - 2022 IEEE 11th International Conference on Communication Systems and Network Technologies, CSNT 2022. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 200-206. ISBN 9781665480383. [angličtina]


2022 [01] Founoun, Adnane, Hanafi, Mahdi Alaoui, Hayar, Aawatif, Haqiq, Abdelkrim. Machine learning to support smart city initiatives [elektronický dokument] In: Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Islamabad: Little Lion Scientific, 2022, Roč. 100, č. 7, s. 1654-1663 [tlačená forma]. ISSN 1992-8645. ISSN (online) 1817-3195. [angličtina]


2022 [01] Li, Hao, Fang, Naren, Wang, Xuancang, Fang, Yang, Li, Xianghang, Li, Chao, Ding, Siyin. Load transfer efficiency analysis and void evaluation of composite pavement cement concrete slab [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/4490485 In: Advances in Materials Science and Engineering. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, Roč. 2022, s. [tlačená forma]. ISSN 1687-8434. ISSN (online) 1687-8442. [angličtina]


2021 [01] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Safaei, Babak, Masoud, Arezoo. Efficient road crack detection based on an adaptive pixel-level segmentation algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211002203 In: Transportation Research Record. California: SAGE Publications, 2021, 370-381. ISSN 03611981. ISSN (online) 21694052


2021 [01] Kalathas, Ilias, Papoutsidakis, Michail. Predictive maintenance using machine learning and data mining: A pioneer method implemented to greek railways [elektronický dokument]. DOI 10.3390/designs5010005 In: Designs. Bazilej: MDPI AG, 2021, Roč. 5, č. 1, 1-18 [online]. ISSN (online) 2411-9660


2021 [01] Perez, Husein, Tah, Joseph H. M. Deep learning smartphone application for real-time detection of defects in buildings [elektronický dokument]. DOI 10.1002/stc.2751 In: STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING, 2021, Roč. 28, č. 7. ISSN 1545-2255. ISSN (online) 1545-2263


2021 [01] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Safaei, Babak, Masoud, Arezoo. Efficient Road Crack Detection Based on an Adaptive Pixel-Level Segmentation Algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211002203 In: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Washington, DC: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation Research Board, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0361-1981. ISSN (online) 2169-4052


2021 [01] Paiva, Sara, Ahad, Mohd Abdul, Tripathi, Gautami, Feroz, Noushaba, Casalino, Gabriella. Enabling Technologies for Urban Smart Mobility: Recent Trends, Opportunities and Challenges [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s21062143 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 6, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220


2021 [01] Matei, Oliviu, Erdei, Rudolf, Pintea, Camelia-M. Selective Survey: Most Efficient Models and Solvers for Integrative Multimodal Transport [elektronický dokument]. DOI 10.15388/21-INFOR449 In: Informatica: an International Journal of Computing and Informatics. Amsterdam: IOS Press, 2021, Roč. 32, č. 2, 371-396 [tlačená forma]. ISSN 0868-4952. ISSN (online) 1822-8844


2020 [01] Kovacic, Bostjan, Zelodec, Damjan, Doler, Damjan. Prototype of the Runway Monitoring Process at Smaller Airports: Edvard Rusjan Airport Maribor [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr8121689 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 12, [online]. ISSN (online) 2227-9717


2020 [01] Maldonado Silveira Alonso Munhoz, Paulo Antonio, Dias, Fabricio da Costa, Chinelli, Christine Kowal, Azevedo Guedes, Andre Luis, Neves dos Santos, Joao Alberto, e Silva, Wainer da Silveira, Pereira Soares, Carlos Alberto. Smart Mobility: The Main Drivers for Increasing the Intelligence of Urban Mobility [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su122410675 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 24, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2020 [01] Woschank, Manuel, Rauch, E., Zsifkovits, Helmut. A Review of Further Directions for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning in Smart Logistics [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12093760 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 9, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2020 [01] Kaloop, Mosbeh R., El-Badawy, Sherif M., Ahn, Jungkyu, Sim, Hyoung Bo, Hu, Jong Wan, Abd El-Hakim, Ragaa T. A hybrid wavelet-optimally-pruned extreme learning machine model for the estimation of international roughness index of rigid pavements [elektronický dokument]. DOI 10.1080/10298436.2020.1776281 In: The International journal of pavement engineering. Colchester,Essex: Taylor & Francis Group, 2020, [tlačená forma]. ISSN 1029-8436. ISSN (online) 1477-268X


ADC_002 Asghar, Muhammad Zubair, Subhan, Fazli, Imran, Muhammad, Kundi, Fazal Masud, Khan, Adil, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Performance Evaluation of Supervised Machine Learning Techniques for Efficient Detection of Emotions from Online Content [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2020.07709 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 63, č. 3, s. 1093-1118 [tlačená forma]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000530861300002. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Chen, Heng, Duan, Jinying, Yin, Rui, Ponkratov, Vadim V., Grimaldo Guerrero, John William. Prediction of penetration rate by Coupled Simulated Annealing-Least Square Support Vector Machine (CSA_LSSVM) learning in a hydrocarbon formation based on drilling parameters [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.egyr.2021.06.080 In: Energy Reports. [s.l.]: Elsevier, 2021, Roč. 7, 3971-3978 [online]. ISSN (online) 2352-4847


2021 [01] Yu, Zhonggen, Yu, Liheng. A Meta-Analysis of Online Learning Outcomes and Their Gender Differences [elektronický dokument]. DOI 10.4018/IJDET.2021070103 In: INTERNATIONAL JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES, 2021, Roč. 19, č. 3, 33-50. ISSN 1539-3100. ISSN (online) 1539-3119


2021 [01] Qazi, Emad-ul-Haq, Hussain, Muhammad, AboAlsamh, Hatim A. Electroencephalogram (EEG) Brain Signals to Detect Alcoholism Based on Deep Learning [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2021.013589 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2021, Roč. 67, č. 3, 3329-3348 [tlačená forma]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226


2021 [01] Zhang, Shunxiang, Yu, Hongbin, Zhu, Guangli. An emotional classification method of Chinese short comment text based on ELECTRA [elektronický dokument]. DOI 10.1080/09540091.2021.1985968 In: Connection Science. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0954-0091. ISSN (online) 1360-0494


2021 [01] Rouf, Nusrat, Malik, Majid Bashir, Arif, Tasleem, Sharma, Sparsh, Singh, Saurabh, Aich, Satyabrata, Kim, Hee-Cheol. Stock Market Prediction Using Machine Learning Techniques: A Decade Survey on Methodologies, Recent Developments, and Future Directions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics10212717 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292


2020 [01] Erenel, Zafer, Adegboye, Oluwatayomi Rereloluwa, Kusetogullari, Huseyin. A New Feature Selection Scheme for Emotion Recognition from Text [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10155351 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 15, [online]. ISSN (online) 2076-3417


ADC_003 Bemani, Amin, Baghban, Alireza, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Applying ANN, ANFIS and LSSVM Models for Estimation of Acid Solvent Solubility in Supercritical CO2 [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2020.07723 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 63, č. 3, s. 1175-1204 [tlačená forma]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000530861300007. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Fujii, Tatsuya, Kobune, Marina. Prediction of partition coefficient in high-pressure carbon dioxide–water systems using machine learning. DOI 10.1016/j.supflu.2021.105421 In: Journal of Supercritical Fluids. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 179. ISSN 08968446


2022 [01] Sabouri, Hossein, Sajadi, Sayed Javad. Predicting hybrid rice performance using AIHIB model based on artificial intelligence [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-022-13805-x In: Scientific Reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2022, Roč. 12, č. 1, [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 2045-2322. [angličtina]


2022 [01] Huynh, Ngoc Thai, Nguyen, Tien V.T., Nguyen, Quoc Manh. Optimum design for the magnification mechanisms employing fuzzy logic–ANFIS [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2022.029484 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2022, Roč. 73, č. 3, s. 5961-5983 [tlačená forma]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. [angličtina]


2022 [01] Huang, Yundi, Li, Fashe, Bao, Guirong, Xiao, Qingtai, Wang, Hua. Modeling the effects of biodiesel chemical composition on iodine value using novel machine learning algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fuel.2022.123348 In: Fuel: the science and technology of fuel and energy. Oxford: Elsevier, 2022, Roč. 316, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 0016-2361. ISSN (online) 1873-7153. [angličtina]


2021 [01] Elveny, Marischa, Akhmadeev, Ravil, Dinari, Mina, Abdelbasset, Walid Kamal, Bokov, Dmitry O., Jafari, Mohammad Mahdi Molla. Implementing PSO-ELM Model to Approximate Trolox Equivalent Antioxidant Capacity as One of the Most Important Biological Properties of Food [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3805748 In: BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2314-6133. ISSN (online) 2314-6141


2021 [01] Xu, Gang, Wang, Xinyue, Zhang, Na, Wang, Zhifei, Yu, Lin, He, Liqiang. A Routing Algorithm for the Sparse Opportunistic Networks Based on Node Intimacy [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/6666211 In: Wireless Communications and Mobile Computing. Londýn: Wiley-Hindawi, 2021, Roč. 2021, [online] [tlačená forma]. ISSN 1530-8669. ISSN (online) 1530-8677


2021 [01] Yu, Gang, Tang, Jian, Zhang, Jian, Wang, Zhonghui. Adaptive Multi-Layer Selective Ensemble Least Square Support Vector Machines with Applications [elektronický dokument]. DOI 10.32604/iasc.2021.016981 In: Intelligent Automation and Soft Computing. Nevada: Tech Science Press, 2021, Roč. 29, č. 1, 273-290. ISSN 10798587. ISSN (online) 2326005X


2021 [01] Jamil, Sonain, Rahman, Muhibur, Haider, Amir. Bag of features (Bof) based deep learning framework for bleached corals detection [elektronický dokument]. DOI 10.3390/bdcc5040053 In: Big Data and Cognitive Computing. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 5, č. 4, [tlačená forma]. ISSN (online) 2504-2289


2021 [01] Cao, Ning, Wang, Wenli. Research on SVM Parameter Optimization Mechanism Based on Particle Swarm Optimization [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-78615-1_29 In: Communications in Computer and Information Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, 328-337. ISBN 9783030786144. ISSN 18650929. ISSN (online) 18650937


ADC_004 Band, Shahab S., Mohammadzadeh, Ardashir, Csiba, Peter, Mosavi, Amirhosein, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Voltage Regulation for Photovoltaics-Battery-Fuel Systems Using Adaptive Group Method of Data Handling Neural Networks (GMDH-NN) [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3037134 In: IEEE Access: practical innovations, open solutions. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, s. 213748-213757 [online]. ISSN (online) 2169-3536. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000597218800001. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000597218800001. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098055101&origin=resultslist. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Amiri, Mehdi, Soleimani, Seyfollah. ML-based group method of data handling: an improvement on the conventional GMDH [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40747-021-00480-0 In: Complex and intelligent systems. Heidelberg: Springer Nature, 2021, Roč. 7, č. 6, 2949-2960 [tlačená forma] [online]. ISSN 2199-4536. ISSN (online) 2198-6053


ADC_005 Csiba, Peter, Németh, László. Some Properties of the Exeter Transformation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math9070721 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 9, č. 7, Art. no. 721, s. 1-13 [online]. ISSN (online) 2227-7390. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/7/721. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Bukor, József, Csiba, Peter. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018, Roč. 49, s. 55-60 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFC_001 Dineva, Adrienn Alexandra, Tusor, Balázs, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Robot control in ispace by applying weighted likelihood function [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_31 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 243-248 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01] Nagy, István, Tuloki, Szilárd. Fault Analysis and System Modelling in Vehicle Engineering. DOI 10.1109/CINTI.2018.8928203 In: 2018 IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York: IEEE, 2018, 313-317 [online]. ISBN 9781728111179


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 3


AFD_001 Csiba, Peter. Automatikusan kiértékelődő geometriai feladatok készítése In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 8-12 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


AFD_002 Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Matematikai ismeretek mérésének összehasonlítása In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 5-15 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_003 Csiba, Peter. O vyučovaní matematiky na prelome tretieho tisícročia In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 38-42 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [01] Svitek, Szilárd, Annuš, Norbert, Filip, Ferdinánd. Math Can Be Visual-Teaching and Understanding Arithmetical Functions through Visualization [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10152656 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 15, art. no. 2656, s. 1-14 [online]. ISSN (online) 2227-7390. [angličtina]


2022 [02] Annuš, Norbert, Svitek, Szilárd. Visualization of Arithmetical Functions in Education In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 2047-2053 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Gunčaga, Ján, Jaruska, Ladislav, Velichová, Daniela. GeoGebra v praxi. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Csiba, Peter. GeoGebra v praxi. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8112-067-8. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


FAI_002 Juhász, György, Árki, Zuzana, Csiba, Peter. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2014/2015. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-141-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2015/2016: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2015/2016. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-173-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem