SJE főmenü
RNDr. Štefan Gubo, PhD.
Név: RNDr. Štefan Gubo, PhD.
Intelligens Robotikai Központ vezetője
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 771

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika - informatika
1996 - 2001
Rigorózus eljárás
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika
2003 - 2004
Doktori képzés (PhD.)
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika módszertan
2001 - 2009

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
tanársegéd
2005 - 2009
Selye János Egyetem
adjunktus
2009 -


Kutatási terület matematika módszertan, elméleti informatika

Kutatási projektek Új edukációs technológiák a programozás tanításában
3/3079/05
KEGA
2005 - 2007

A programozás tanításának elektronikus támogatása
3/6365/08
KEGA
2008 - 2010

Terminológiai kultúra z elektronikus oktatásban
3/7519/09
KEGA
2009 - 2012

Modellezés és animációs-szimulációs modellek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 48
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (25)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 6
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (6)

Bejegyzések száma összesen: 57

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
Összesen 5

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 GUBO, Štefan. Formális nyelvek és automaták. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 131 s. ISBN 978-80-8122-148-4.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 GUBO, Štefan. Riešenie problémov metódou Monte Carlo v tabuľkovom kalkulátore MS Excel. South Bohemia Mathematical Letters. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 18-27. ISSN 2336-2081.

ADE 002 GUBO, Štefan a Balázs NAGY. Intelligent Space environment for ethorobotics. DOI 10.17667/riim.2018.1/14 Recent Innovations in Mechatronics. Roč. 5, č. 1 (2018), s. 1-5. ISSN 2064-9622.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEC 001 GUBO, Štefan. Szlovákiai általános és középiskolás tanulók eredményessége belátásproblémák megoldásában. XXI.Didmattech 2008. (2009), s. 169-173.

AEC 002 GUBO, Štefan. Use of navigation devices in teaching mathematics at primary schools. In: Mathematics Teaching for the Future. Zagreb: Element, 2013, P. 49-55. ISBN 978-953-197-583-4.

AEC 003 FRÖHLICH, Róbert, Štefan GUBO, Attila LÉVAI a József Zoltán KATÓ. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation : A Computational Approach: A Computational Approach. Bhabatosh Chanda, Subhasis Chaudhuri, Santanu Chaudhury. Singapore: Springer Nature, 2018, P. 111-130. ISBN 978-98-11072-20-8.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku. Dva dny s didaktikou matematiky 2009. (2009), pp. 35-37.

AED 002 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 25


AFC 001 SZŐKÖL, István, Veronika STOFFOVÁ, Ladislav CSÍZI a Štefan GUBO. Modulárna štruktúra obsahu a dynamický adaptívny charakter vyučovania predmetu Informatika pre ekonómov = Modular Structure and Dynamic Adaptive Character of Teaching Subject Informatics for Economists. In: 24. International Colloquium on the Acquisition Process Management: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2006, CD-ROM, p. [1-7]. ISBN 80-7231-139-5.

AFC 002 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Anaglyfy a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese. In: INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 122–125. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 003 GUBO, Štefan. Flexibilné myslenie a všeobecné matematické vedomosti žiakov. In: DIDMATTECH 2007. Olomouc, 2007, s. 298-301.

AFC 004 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Tretí rozmer digitálnej fotografie. In: XXV International colloquium on the acquisition process management: proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007, s. 51-52. ISBN 978-80-7231-228-3.

AFC 005 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu (Cognitive processes of the mathematical problem solving). XXVI. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2008), s. 4.

AFC 006 GUBO, Štefan a Ladislav CSÍZI. Proces problem solving a jeho vzťah s ľudskou pamäťou. XXVI. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2008), s. 84.

AFC 007 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Elektrosmog, znečistťovateľ životného prostredia: Electrosmog, the Environmental Pollution. XXVII. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2009), pp. 44-45.

AFC 008 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Výskum flexibilného myslenia žiakov ZŠ a SŠ. Dva dny s didaktikou matematiky 2008. (2008), s. 147-149.

AFC 009 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Vyučovanie informatiky na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho v Komárne. Informatika XXII/2009. (2009), s. 22-23.

AFC 010 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. GPS a možnosti jeho využitia. Informat. Vol. XXIII. (2010), pp. 35.

AFC 011 GUBO, Štefan. Výskum schopnosti žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku riešiť nerutinné problémy. Dva dny s didaktikou matematiky 2010. (2010), 28-31 s.

AFC 012 GUBO, Štefan. Možnosti využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. Sborník 5. konference Užití počítaču ve výuce matematiky. (2011), s. 418.

AFC 013 GUBO, Štefan. Navigációs készülékek használata a matematikaoktatásban. Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan. (2011), s. 744.

AFC 014 JARUSKA, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH XXIV. Krakow: UPIT, (2011), s. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 015 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Princíp fungovania GPS a možnosti jeho využitia. DIDMATTECH XXIV. (2011), pp. 224-232.

AFC 016 GUBO, Štefan. Tvorivosť a prístupy k jej skúmaniu. XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process. (2011), 6 s.

AFC 017 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2012), s. 29 (abstrakt), 1-9 (článok).

AFC 018 GUBO, Štefan. Lineáris optimalizálási feladatok megoldása táblázatkezelő segítségével. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 200-205. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 019 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 020 TAKÁČ, Ondrej, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 021 GUBO, Štefan, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 022 GUBO, Štefan. Riešenie úloh lineárnej a nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 161-165. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 023 GUBO, Štefan. Az MS Excel táblázatkezelő alkalmazása maximális folyamproblémák megoldásánál. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice. Budapest: ELTE, 2016, P. 156-161. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 024 GUBO, Štefan. Riešenie úloh nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora. DOI 10.15584/eti.2016.1.27 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 194-201.

AFC 025 GUBO, Štefan. Using Handheld GPS Receviers in Primary School Education. DOI 10.12753/2066-026X-16-145 eLearning and Software for Education. P. 393-398. ISSN 2066-026X. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFD 001 GUBO, Štefan a Veronika STOFFOVÁ. Význam niektorých faktorov vo flexibilnom myslení žiakov. In: VIII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: (zborník príspevkov). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 785-794. ISBN 978-80-8094-106-2.

AFD 002 GUBO, Štefan. Výskyt používania stratégie priamej translácie u žiakov v Maďarsku. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". (2009), s. 69-74.

AFD 003 GUBO, Štefan. Nemlineáris regressziós feladatok megoldása MS Excel táblázatkezelő segítségével. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia "informačné a komunikačné technológie a vzdelávanie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 472-482. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 004 SZARKA, Katarína a Magdaléna HUGYIVÁROVÁ. Didaktické aspekty virtuálnej nástenky v príprave budúcich učiteľov. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 236-241. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 005 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Spektroskopické vlastnosti molekúl - výučba pomocou IKT. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 212-217. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 006 GUBO, Štefan. Szimulációk készítése MS Excel táblázatkezelőben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania"- Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 37-46. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 007 KISS, Attila Elemér, Zuzana ÁRKI, Sándor LAKI, Gergő GOMBOS a Zoltán VINCELLÉR. Training data science in academic education. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 62-76. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [4] FEHÉR, Z. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztálozás esetén. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 43, 48.AFD 008 SZARKA, Katarína a Andrea VARGOVÁ. Web-alapú alkalmazások a tanárképzésben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 20: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 85-90. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2018  [4] PUSKÁS, A. Using information and communication technology in the training of future english teachers. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 49-55.

2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-48.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 107, 119.AFD 009 FRÖHLICH, Róbert, Štefan GUBO a József Zoltán KATÓ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 49-60. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 010 GUBO, Štefan. Ispace-based robot cooperation in the intelligent robotic center of J. Selye University. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 23-34 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 GUBO, Štefan. Examining Student Performance on Non-Routine Word Problems. Procedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Vol.5.. Vol. 5 (2009), p. 455-456. WoS.

AFG 002 GUBO, Štefan. Solution of linear optimization tasks using spreadsheet application. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [53]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 48.

AFH 002 TAKÁČ, Ondrej, Štefan GUBO a Balázs TUSOR. Intelligent Space environment of J. Selye University. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [21]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 GUBO, Štefan. Vhľad a teória troch procesov vhľadu. XXVIII. International Coloquium the Management of Educational Process. (2010), s. 4 s.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 GUBO, Štefan. Vhľad a klasifikácia programov vhľadu. XXII.Didmattech 2009. (2010), s. 234-237.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 6


BEE 001 GUBO, Štefan. Aplikácie pre podporu využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2012. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, S. 89-92. ISBN 978-80-7290-604-8.

BEE 002 GUBO, Štefan. GPS prijímače vo vyučovaní matematiky na ZŠ. Dva dny s didaktikou matematiky 2013. S. 31-33.

BEE 003 GUBO, Štefan. Využitie tabuľkového kalkulátora MS Excel pri riešení lineárnych optimalizačných úloh na stredných školách. In: Sborník příspevků ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, S. 125-136. ISBN 978-80-7394-448-3.

BEE 004 GUBO, Štefan. Riešenie tokových úloh pomocou tabuľkového procesora. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, P. 112-122. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 005 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Štefan GUBO, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.

BEE 006 GUBO, Štefan. Simulácie v tabuľkovom kalkulátore MS Excel. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 26-30. ISBN 978-80-7290-894-3.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 2


FAI 001 BUKOR, József a Štefan GUBO. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 147 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-8122-221-4.

FAI 002 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 101 s. [5,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.