SJE főmenü
RNDr. Štefan Gubo, PhD.
Név: RNDr. Štefan Gubo, PhD.
Intelligens Robotikai Központ vezetője
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 771

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika - informatika
1996 - 2001
Rigorózus eljárás
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika
2003 - 2004
Doktori képzés (PhD.)
Konstantin Filozófus Egyetem, Természettudományi Kar
matematika módszertan
2001 - 2009

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
tanársegéd
2005 - 2009
Selye János Egyetem
adjunktus
2009 -


Kutatási terület matematika módszertan, elméleti informatika

Kutatási projektek Új edukációs technológiák a programozás tanításában
3/3079/05
KEGA
2005 - 2007

A programozás tanításának elektronikus támogatása
3/6365/08
KEGA
2008 - 2010

Terminológiai kultúra z elektronikus oktatásban
3/7519/09
KEGA
2009 - 2012

Modellezés és animációs-szimulációs modellek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (4)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 52
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (27)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (12)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 6
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (6)

Bejegyzések száma összesen: 63

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
Összesen 1

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 GUBO, Štefan. Formális nyelvek és automaták. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 131 s. ISBN 978-80-8122-148-4.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 GUBO, Štefan. Riešenie problémov metódou Monte Carlo v tabuľkovom kalkulátore MS Excel. South Bohemia Mathematical Letters. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 18-27. ISSN 2336-2081.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 GUBO, Štefan. Szlovákiai általános és középiskolás tanulók eredményessége belátásproblémák megoldásában. In: 21..Didmattech 2008. Eger-Komárno: EKC Eger, JSU Komárno, S. 169-173. ISBN 978-963-9894-18-1.

AEC 002 GUBO, Štefan. Use of navigation devices in teaching mathematics at primary schools. In: Mathematics Teaching for the Future. Zagreb: Element, 2013, P. 49-55. ISBN 978-953-197-583-4.

AEC 003 FRÖHLICH, Róbert, Štefan GUBO, Attila LÉVAI a József Zoltán KATÓ. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation : A Computational Approach: A Computational Approach. Bhabatosh Chanda, Subhasis Chaudhuri, Santanu Chaudhury. Singapore: Springer Nature, 2018, P. 111-130. ISBN 978-98-11072-20-8. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] FARELLA, E. M. - TORESSANI, A. - REMONDINO, F. Refining the Joint 3D Processing of Terrestrial and UAV Images Using Quality Measures. In Remote Sensing. ISSN 2072-4292, 2020, vol. 12, no. 18. WoS ; SCOPUSAEC 004 GUBO, Štefan a Balázs NAGY. Intelligent Space Environment for Ethorobotics. DOI 10.17667/riim.2018.1/14 In: Recent Innovations in Mechatronics. Géza Husi. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2018, online, s. 1-5.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvku. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, S. 35-37. ISBN 978-80-7290-420-4.

AED 002 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 27


AFC 001 SZŐKÖL, István, Veronika STOFFOVÁ, Ladislav CSÍZI a Štefan GUBO. Modulárna štruktúra obsahu a dynamický adaptívny charakter vyučovania predmetu Informatika pre ekonómov = Modular Structure and Dynamic Adaptive Character of Teaching Subject Informatics for Economists. In: 24. International Colloquium on the Acquisition Process Management: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2006, CD-ROM, p. [1-7]. ISBN 80-7231-139-5.

AFC 002 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Anaglyfy a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese. In: INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, S. 122–125. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 003 GUBO, Štefan. Flexibilné myslenie a všeobecné matematické vedomosti žiakov. In: DIDMATTECH 2007. Olomouc, 2007, P. 298-301.

AFC 004 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Tretí rozmer digitálnej fotografie. In: XXV International colloquium on the acquisition process management: proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007, s. 51-52. ISBN 978-80-7231-228-3.

AFC 005 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu (Cognitive processes of the mathematical problem solving). In: 26. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno, S. [4]. ISBN 978-80-7231-511-6.

AFC 006 GUBO, Štefan a Ladislav CSÍZI. Proces problem solving a jeho vzťah s ľudskou pamäťou. In: 26. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, S. [84]. ISBN 9788072315116.

AFC 007 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Elektrosmog, znečistťovateľ životného prostredia: Electrosmog, the Environmental Pollution. In: 27. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, P. 44-45. ISBN 978-80-7231-650-2.

AFC 008 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Výskum flexibilného myslenia žiakov ZŠ a SŠ. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2008. Stehlíková, N - Jirotková, D. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S. 147-149. ISBN 978-80-7290-386-3.

AFC 009 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Vyučovanie informatiky na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho v Komárne. In: Informatika XXII/2009: Sborník abstraktu z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. Brno: KONVOJ, S. 22-23. ISBN 978-80-7302-152-8.

AFC 010 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. GPS a možnosti jeho využitia. In: Informat. Arnošt Motyčka. Brno: EUNIS-CZ, Vol. 23. (2010), p. [35]. ISBN 978-80-7375-394-8.

AFC 011 GUBO, Štefan. Výskum schopnosti žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku riešiť nerutinné problémy. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S. 28-31. ISBN 978-80-7290-485-3.

AFC 012 GUBO, Štefan. Možnosti využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. In: Sborník 5. konference Užití počítaču ve výuce matematiky. Roman Hašek. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, S. 418. ISBN 978-80-7394-324-0.

AFC 013 GUBO, Štefan. Navigációs készülékek használata a matematikaoktatásban. In: Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan: Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés. Tasnádi Péter. Budapest: ELTE Természettudományi Kar, S. [744]. ISBN 978-963-284-224-0.

AFC 014 JARUSKA, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 015 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Princíp fungovania GPS a možnosti jeho využitia. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 224-232. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 016 GUBO, Štefan. Tvorivosť a prístupy k jej skúmaniu. In: 29. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, S. [6]. ISBN 978-80-7231-779-0.

AFC 017 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. In: XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.). Brno: Univerzita obrany, S. 29 (abstrakt), 1-9 (článok). ISBN 978-80-7231-865-0.

AFC 018 GUBO, Štefan. Lineáris optimalizálási feladatok megoldása táblázatkezelő segítségével. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 200-205. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 019 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 020 TAKÁČ, Ondrej, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 021 GUBO, Štefan, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 022 GUBO, Štefan. Riešenie úloh lineárnej a nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora. In: 27. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 161-165. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 023 GUBO, Štefan. Az MS Excel táblázatkezelő alkalmazása maximális folyamproblémák megoldásánál. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice. Budapest: ELTE, 2016, P. 156-161. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 024 GUBO, Štefan. Riešenie úloh nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora. DOI 10.15584/eti.2016.1.27 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 194-201.

AFC 025 GUBO, Štefan. Using Handheld GPS Receviers in Primary School Education. DOI 10.12753/2066-026X-16-145 eLearning and Software for Education. P. 393-398. ISSN 2066-026X. WoS.

AFC 026 TUSOR, Balázs, Štefan GUBO, Tibor KMEŤ a János TÓTH. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 027 VÉGH, Ladislav a Štefan GUBO. Informatika szakos hallgatók algoritmikus és logikus gondolkodásának felmérése a révkomáromi Selye János Egyetemen. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 223-232. ISBN 978-963-421-810-4.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 12


AFD 001 GUBO, Štefan a Veronika STOFFOVÁ. Význam niektorých faktorov vo flexibilnom myslení žiakov. In: VIII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: (zborník príspevkov). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, S. 785-794. ISBN 978-80-8094-106-2.

AFD 002 GUBO, Štefan. Výskyt používania stratégie priamej translácie u žiakov v Maďarsku. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J.Selyeho, S. 69-74. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 GUBO, Štefan. Nemlineáris regressziós feladatok megoldása MS Excel táblázatkezelő segítségével. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia "informačné a komunikačné technológie a vzdelávanie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 472-482. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 004 GUBO, Štefan. Szimulációk készítése MS Excel táblázatkezelőben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania"- Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 37-46. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 005 FRÖHLICH, Róbert, Štefan GUBO a József Zoltán KATÓ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 49-60. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 006 GUBO, Štefan a Balázs TUSOR. Ispace-based robot cooperation in the intelligent robotic center of J. Selye University. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 23-34 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

AFD 007 GUBO, Štefan, Tibor LUKIČ a Tamás IRINGÓ. A kiszombori körtemplom 3D modellje. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 22-30 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 008 GUBO, Štefan, Tibor KMEŤ, András MOLNÁR a Ondrej TAKÁČ. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 117-122. ISBN 978-1-7281-3149-8. SCOPUS.

AFD 009 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ondrej TAKÁČ. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika": Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 63-76. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 010 TUSOR, Balázs, Štefan GUBO, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 011 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő feladatsor informatikai feladatai. DOI 10.36007/3778.2020.221 In: 12th International Conference of J. Selye University : Sections of Pedagogy and Informatics: Sections of Pedagogy and Informatics. Szőköl István, Horváth Kinga, Tóth Péter, Gubo Štefan. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 221-228. ISBN 978-80-8122-377-8.

AFD 012 TUSOR, Balázs, Ondrej TAKÁČ, András MOLNÁR, Štefan GUBO a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 129-134. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 GUBO, Štefan. Examining Student Performance on Non-Routine Word Problems. In: Procedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Vol.5.. Tzekaki M., Kaldrimidou M., Sakonidis H.. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniky, Vol. 5 (2009), p. 455-456. ISBN 978-960-243-657-8. WoS.

AFG 002 GUBO, Štefan. Solution of linear optimization tasks using spreadsheet application. In: 26. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [53]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. [48]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 TAKÁČ, Ondrej, Štefan GUBO a Balázs TUSOR. Intelligent Space environment of J. Selye University. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [21]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 GUBO, Štefan. Vhľad a teória troch procesov vhľadu. In: 28. International Coloquium the Management of Educational Process. Brno: UO FEM, S. [4 ]. ISBN 978-80-7231-722-6.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 GUBO, Štefan. Vhľad a klasifikácia programov vhľadu. In: 22.Didmattech 2009. Stoffová Veronika. Trnava-Komárno: TUT - UJS, S. 234-237. ISBN 978-80-8122-006-7.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 6


BEE 001 GUBO, Štefan. Aplikácie pre podporu využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2012. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, S. 89-92. ISBN 978-80-7290-604-8.

BEE 002 GUBO, Štefan. GPS prijímače vo vyučovaní matematiky na ZŠ. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013. Plzeň: Vydavatelský servis, S. 31-33. ISBN 978-80-86843-44-5.

BEE 003 GUBO, Štefan. Využitie tabuľkového kalkulátora MS Excel pri riešení lineárnych optimalizačných úloh na stredných školách. In: Sborník příspevků ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, S. 125-136. ISBN 978-80-7394-448-3.

BEE 004 GUBO, Štefan. Riešenie tokových úloh pomocou tabuľkového procesora. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, P. 112-122. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 005 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Štefan GUBO, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.

BEE 006 GUBO, Štefan. Simulácie v tabuľkovom kalkulátore MS Excel. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 26-30. ISBN 978-80-7290-894-3.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 4


FAI 001 BUKOR, József a Štefan GUBO. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 147 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-8122-221-4.

FAI 002 Katarína SZARKA, Štefan GUBO a József BUKOR. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 101 s. [5,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

FAI 003 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ, Péter TÓTH a Štefan GUBO. 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 239 s. ISBN 978-80-8122-377-8.

FAI 004 KMEŤ, Tibor a Štefan GUBO. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 89 s. [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.