SJE főmenü
Mgr. Endre Hevesi, PhD.
Név: Mgr. Endre Hevesi, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G318
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 630

Egyetemi tanulmányok
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Angol-Amerikai Tanszék
angol nyelv, pedagógia
1995 - 1998
Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet
tolmács-fordítói képzés
2006 - 2006
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2016 - 2019

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem - Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
adjunktus
2006 -
Selye János Egyetemért Alapítvány
szaknyelvi oktató - üzleti angol, Nyelvi Központ vezetője
2001 - 2006


Kutatási terület menedzsment, tudásmenedzsment, idegenforgalomA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 6
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 19
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 6
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 31

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (9)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
Összesen 20

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Endre HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Background to trends in youth unemployment. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Vol. 16, no. 3 (2013), pp. 299-312. ISSN 1435-2869.

Hivatkozások:
2021  [4] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.

2016  [4] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.ADE 002 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Endre HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 003 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Endre HEVESI. Selected aspects of business networks. Actual Problems of Economics. Vol. 186, no. 12 (2016), p. 147-156. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [1] OLÁH, J. - KOVÁCS, S. - VIRGLEROVA, Z. -et al. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1. SCOPUS

2018  [1] BACIK, R. - FEDORKO, R. NASTISIN, L. -et al. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image. In Management & marketing-challenges for the knowledge society. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 3, p. 1108-1118. WoS

2018  [1] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176. SCOPUS

2017  [1] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168. WoS

2017  [1] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209. SCOPUSADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Hivatkozások:
2021  [1] SIMONOVA, I. - PROCHAZKOVA, Z. - LORENC, V. - et al. Students’ motivation types in the smart approach to ESP instruction. In Australasian Journal of Educational Technology. ISSN 1449-3098, 2021, vol. 37, no. 2, p. 66-80. WoS ; SCOPUS

2020  [3] GULABDIN, S. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality and the agent's performance in multilevel marketing mediated by interpersonal identification. In Asian journal of entrepreneurship. ISSN 2716-6635, 2020, vol. 1, no. 2, p. 17-25.

2020  [3] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.

2019  [3] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [3] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.

2018  [3] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 005 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Endre HEVESI. Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market. DOI 10.21272/mmi.2017.3-02 Marketing and Management of Innovations. No. 3 (2017), p. 23-32. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoSADM 006 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 Marketing and Management of Innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. = Маркетинг і менеджмент інновацій č. 3 (2018), s. 174-185 [print]. ISSN 2218-4511. WoS.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 HEVESI, Endre. A munkahelyi bizalom és annak más tényezőkre valamint a tudásmegosztásra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 52-62. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 002 HEVESI, Endre. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban, a KKV-k előnyei és hátrányai. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 68-82 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 003 HEVESI, Endre. Lengyelország. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 68-74. ISBN 978-80-8122-346-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFC 001 KORCSMÁROS, Enikő a Endre HEVESI. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 002 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Endre HEVESI. Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern Slovakia. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 79-91. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 004 BENCSIK, Andrea a Endre HEVESI. The Symbiosis of Knowledge Management and Innovation. In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: ACPI, 2017, P. 98-106. ISBN 978-1-911218-48-7. SCOPUS.

AFC 005 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Endre HEVESI. Trust at the Workplace. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 11-21. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 006 BENCSIK, Andrea, Endre HEVESI a Péter MOLNÁR. Correlation between Knowledge Sharing Willingness and (Intrinsically - Extrinsically Motivated) Life Goals. In: IFKAD 2018 : Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands: Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands. Delft: University of Basilicata, 2018, s. 829-844. ISBN 978-88-96687-11-6.

AFC 007 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Endre HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 008 MEZEIOVÁ, Adriana, Endre HEVESI a Andrea BENCSIK. The Examination of the Spread and Disadvantages of Gamified Didactics. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 4202-4210. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 HEVESI, Endre a Vanda PAPP. Language and Popular Culture A Case Study of the Influence of English in the Language of Hungarian Popular Culture. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 412-421.

AFD 002 MURA, Ladislav, Zsuzsanna TÓTH a Endre HEVESI. Úloha miestnej samosprávy v rozvoji podnikania. In: Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013, S. 43-48. ISBN 978-80-89600-10-6.

AFD 003 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Endre HEVESI. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 532-547. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 004 HEVESI, Endre. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 141-151 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Endre HEVESI. Client Groups in the Early Stage of the Lifecycle of Business Relationships on the Advertising Market. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [34]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 DUDÁŠ, Tomáš, Lilla FEHÉR, Endre HEVESI, Zsuzsanna KULCSÁR, Ladislav MURA, Vanda PAPP, Erika PISOŇOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II. = Angol-magyar-német-szlovák tematikus gazdasági szótár II. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017. 112 s. [6AH] [print]. ISBN 978-80-89453-38-2.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 SÁNTA, Szilárd, Lilla FEHÉR, Endre HEVESI, Vanda PAPP, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Felvételi útmutató és segédanyag : angol és német nyelv. Komárno: UJS Komárno, 2012. 92 s. ISBN 978-80-8122-032-6.

BCI 002 HEVESI, Endre, Vanda PAPP, Szilárd SÁNTA, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 187 s. ISBN 978-80-8122-070-8.

BCI 003 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Endre HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 HEVESI, Endre a Szilárd SÁNTA. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem