SJE főmenü
Mgr. Lilla Fehér
Név: Mgr. Lilla Fehér
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék
Beosztás: Tanársegéd
Iroda: G319
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 637

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem,Nitra, Humán tudományok kara
német nyelv
1993 - 1997

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
tanársegéd
2005 -
Selye János Egyetemért Alapítvány
német nyelvtanár
2002 - 2005
Selye János Gimnázium
német nyelvtanár
1999 - 2001


Kutatási terület német szaknyelvA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 16
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (7)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 21

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
Összesen 12

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Kisvállalati marketing magatartás - innováció a 2010-es években Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 285-293. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2020  [4] ZSIGMOND, T. - PUSKÁR, L. Az Y és Z generáció a reklámok tükrében. In Mladí vedci 2020. Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2020. ISBN 978-80-89453-73-3 , p. 197-113.ADF 002 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 003 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2019), p. 206-216. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 002 KORCSMÁROS, Enikő, Zoltán ŠEBEN, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2019), p. 11-21. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] DIDENKO, I. - SIDELNYK, N. Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion. In Business Ethics and Leadership. ISSN 2520-6311, vol. 5, no. 1, p. 135.

2020  [1] VASYLIEVA, T. - JURGILEWICZ, O. - POLIAKH, S. - et al. Problems of measuring country's financial security. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2020, vol. 13, no. 2, p. 329-346. SCOPUS

2020  [4] LAZÍKOVÁ, J. - RUMANOVSKÁ, Ľ. - TAKÁČ, I. Evaluation of the effectiveness of EU intellectual property course at SAU in Nitra. In Mathematics in education, research and applications. ISSN 2453-6881, 2020, vol. 6, no. 1, p. 31-39.

2020  [3] SADIGOV, M. - PAKHNENKO, O. - LYEONOV, S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. In Economic and social development. ISSN 1849-7535, 2020, vol. 1/4, p. 915-924.

2020  [1] MIHALCOVA, B. - GALLO, P. - LUKAC, J. Management of innovations in finance education: Cluster analysis for OECD countries. In Marketing and Management of Innovations. ISSN 2218-4511, 2020, vol. 1, p. 235-244. WoS

2020  [1] SEDLIACIKOVA, M. - KOCIANOVA, A. - DZIAN, M. -et al. Product sampling as a sale promotion tool. In Marketing and management innovations. ISSN 2218-4511, 2020, no. 1, p. 136-148. WoS
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 7


AFC 001 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 313-324. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 002 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zsuzsanna GÓDÁNY a Lilla FEHÉR. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] CSÓKÁS, L. Szolgáló vezetés: vezess szívvel. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 134.AFC 004 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background. In: KNOWCON 2019 : Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings: Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings. Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, P. 77-83. ISBN 978-80-244-5543-3 (online).

AFC 005 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 006 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna GÓDÁNY. Gaming in Human Resources for Generations Y and Z. In: INTED 2020 : 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, online, p. 577-581. ISBN 978-84-09-17939-8. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] CZIBOR, H. A mesterséges intelligencia menedzsmentre gyakorolt hatásai. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 145-155.

2020  [4] CSÓKÁS, L. Szolgáló vezetés: vezess szívvel. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 134.AFC 007 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 386-394. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 SÁNTA, Szilárd a Lilla FEHÉR. Az "interkulturális" kommunikáció csődje és fantasztikum az Új Zrínyiászban. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 499-506.

AFD 002 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 225-232. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 003 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 004 ŠEBEN, Zoltán, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]: sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. Tomáš Klieštik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019, online, s. [1-8]. WoS.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta a Lilla FEHÉR. Management in a Multicultural Environment. In: Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU : book of abstracts: book of abstracts. Jasmina Starc. Novo mesto: University of Novo mesto, 2018, S. 65-65. ISBN 978-961-6770-41-5.

AFG 002 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 DUDÁŠ, Tomáš, Lilla FEHÉR, Andrej HEVESI, Zsuzsanna KULCSÁR, Ladislav MURA, Vanda PAPP, Erika PISOŇOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II. = Angol-magyar-német-szlovák tematikus gazdasági szótár II. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017. 112 s. [6AH] [print]. ISBN 978-80-89453-38-2.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 SÁNTA, Szilárd, Lilla FEHÉR, Andrej HEVESI, Vanda PAPP, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Felvételi útmutató és segédanyag : angol és német nyelv. Komárno: UJS Komárno, 2012. 92 s. ISBN 978-80-8122-032-6.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.