SJE főmenü
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Név: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Rektorhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: G316
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 789
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Kereskedelem és marketing (1. szint, nappali képzés)
Vállalati gazdaságtan és menedzsment (1. szint, nappali és levelező képzés)
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment (2. szint, nappali és levelező képzés)
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment (3. szint, nappali és levelező képzés)

Egyetemi tanulmányok
Gazdaságtudományi Egyetem Pozsonyban, Kereskedelmi Kar
Külkereskedelem szakirány
1989 - 1994
Doktori képzés (PhD.)
Gazdaságtudományi Egyetem Pozsonyban, Kereskedelmi Kar
Nemzetközi Vállalkozás
1996 - 2005
Habilitáció
SOPRONI EGYETEM
Gazdálkodás- és szervezéstudományok
2017

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Oktatás és külkapcsolatok rektorhelyettese
2021 -
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
docens
2017 - 2021
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
oktatási tevékenység és a hallgatókról való szociális gondoskodás dékánhelyettese
2011 - 2017
Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal Komáromi
Európai Szociális Alap osztály vezetője és projektirányítás
2007 - 2010
Rieker Slovakia , Kft.
Közép- és Kelet-Európa export vezetője
2004 - 2007
Nemzeti Munkaügyi Hivatal , Főigazgatóság, Pozsony
Szakreferens Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán
1997 - 2003
TECHNOPOL, részvénytársaság
Osztályvezető – kereskedelmi csoport, specialista
1987 - 1997


Kutatási projektek Az oktatás minőségének javítása tanulmányi programok kidolgozása, innovációja, valamint emberi erőfo
2611023010
Európsky sociálny fond
2013 - 2015

Az üzleti hálózat innovációs potenciáljának értékelése megalakulásuk korai szakaszában
VEGA 1/0381/13
MŠVVaŠ SR a SAV
2013 - 2015

Y és Z generáció menedzseri szakértelem hatékonyságának növelése a gamifikáció révén a tudomány és gyakorlat kontextusában
KEGA 005UJS-4/2019
MŠVVaŠ SR a SAV
2019 - 2020

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 7
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 16
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (3)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 130
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (15)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (21)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (7)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (6)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (43)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (29)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (5)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 35
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (34)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)

Bejegyzések száma összesen: 191

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (80)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (159)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (45)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 288

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAA 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

Hivatkozások:
2018  [4] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.AAA 002 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2020  [1] MADLEŇÁK, A. Performance Assessment of Cluster Management with Regard to the Planning of the Human Resources Development Concept and Marketing Communication. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 357-366. WoS

2020  [1] PAVLAK, M. - PISAR, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 3, p. 362-372. SCOPUS

2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 003 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 127 s. [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2016  [4] HANÁČKOVÁ, D. - BABULOVÁ, M. Inovácie v samospráve : Innovations in Self-government. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 95.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Teoretické aspekty implementácie manažérstva kvality v inštitúciach verejnej správy. In Political Science Forum. ISSN 1338-6859, 2016, vol. 5, no. 1, p. 69.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Modely manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. In e-studies [online]. 05/2016 [cit. 2016-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1598.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Monika BÁLINTOVÁ. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

Hivatkozások:
2016  [3] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 002 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Martin VOLOŠIN, Barnabás AMBRUS a Ádám SZOBI. Slovakia [print]., 2017.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


ACB 001 KÚTNA, Angelika, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 1. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 162 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-354-9.

ACB 002 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Stratégiai menedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 183 s. [11,50AH]. ISBN 978-80-8122-372-3.

ACB 003 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Henrieta CZIBOROVÁ. Zbierka úloh z účtovníctva 3 [elektronický zdroj] = Számvitel 3 feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 111 s. [4,72AH] [online]. ISBN 978-80-8122-360-0.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 MURA, Ladislav, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. The effects of emotional intelligence and ethics of SME employees on knowledge sharing in Central-European countries. DOI 10.24136/oc.2021.030 Oeconomia Copernicana. Vol. 12, no. 4 (2021), p. 907-934. ISSN 2083-1277. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2020): 4,274.

Q WoS=Q1


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 15


ADE 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Specific Form of Corporate Financing at Hungarian Market. Journal on Law, Economy & Management. Vol. 1, No. 2 (2011), s. 106-110. ISSN 2048-4186.

ADE 002 POÓR, József, Martin VOLOŠIN, Allen ENGLE, Renáta MACHOVÁ a Mártonné KAROLINY. Human resource management under changes at foreign subsidiaries in Slovakia in light of regional comparison. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol. 18, no. 24 (2012), p. 137-151. ISSN 1211-555X.

ADE 003 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania. Trendy v podnikání. (2012), s. 88-95. ISSN 1805-0603.

Hivatkozások:
2020  [1] STACHOVÁ, K. - STACHO, Z. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied sciences. ISSN 2076-3417, 2020, vol.10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [4] CSÓKÁS, L. A bizalom, mint az etikus szervezeti környezet kialakításának kulcsa. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 48-56.

2013  [4] SZABO, S. - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8, s. 6, 179.ADE 004 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES, Ágnes KIRÁLY a Taras VAS. Az X-Culture nemzetközi esettanulmány program tanulságai és tapasztalatai. Humánpolitika Szemle. Sz. szeptember-október, (2013), p. 13-23. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2016  [4] BENCSIK, A. - CSANADI, A. - HORVATH-CSIKOS, G. et al. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 18.ADE 005 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Background to trends in youth unemployment. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Vol. 16, no. 3 (2013), pp. 299-312. ISSN 1435-2869.

Hivatkozások:
2021  [4] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.

2016  [4] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.ADE 006 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 007 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. The Economic consequences of Mitigation of the Population aging through the Fiscal Policy. Journal of Economics and Business Research. Vol. 19, no. 1 (2013), s. 134-152. ISSN 2068-3537.

Hivatkozások:
2016  [3] MÁTÉ, D. - FENYVES, V. A foglalkoztatás regionális kérdései a tudás-intenzív üzleti szolgáltatásokat nyújtó ágazatokban a Kárpát-medencei országok összevetésében. In Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 5. sz., 5-12. old.ADE 008 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 009 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió?: Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. 6 (2014), p. 61-68. ISSN 0133-0179.

ADE 010 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján. Tér - gazdaság - ember. Évf. 1, sz. 4 (2013), p. 46-60. ISSN 2064-1176.

ADE 011 STOR, Marzena, József POÓR, Katalin SZABÓ, Ágnes SLAVIC, Monica ZAHARIE a Renáta MACHOVÁ. The Emerging Outline of Selected HRM Business Practices in MNC in Central Europe - The Empirical Research Findings. DOI 10.1515/joim-2016-0019 Journal of Intercultural Management. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 105-136. ISSN 2080-0150.

Hivatkozások:
2018  [3] STOR, M. Istotność i konfiguracja wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych. In Zarządzanie i Finanse. ISSN 2084-5189, 2018, vol. 16, no. 1, p. 153-171.ADE 012 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. DOI 10.14267/VEZTUD.2018.10.09 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Roč. 49, č. 10 (2018), s. 93-104. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2021  [3] CSERHÁTI, G. - OBERMAYER, N. - FEHÉRVÖLGYI, B. - et al. Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében. [The Characteristics of Authentic Leadership in the Life Stories of Hungarian CEOs]. In Vezetéstudomány / Budapest Management Review. ISSN 0133-0179, 2021, vol. 52, no. 4, p. 110.

2020  [3] MÁRMAROSI, A. A vezetés sötét oldala (hübrisztikus vezetés) - The dark side of leadership - hubristic leadership. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179 , 2020, vol. 2020, no. 3, p. 30-42.

2019  [3] SNEIDER, T. Unethical Behavior and Business Culture: A Case for Business Ethics in Hungary. In FIKUSZ – Symposium for Young Researchers 2019. Proceedings. Budapest : Óbuda University, 2019. ISBN 978-963-449-175-0, 216.

2019  [3] BARIZSNÉ HADHÁZI, E. What is an ethical leader like? – A study based on business students’ opinions. In Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. ISSN 1222-569X, 2019, vol. 28, no. 2, p. 231-240.

2018  [3] SNEIDER, T. Unethical behavior and business culture: A case for business ethics in Hungary. In Fikusz'19 Symposium for young researchers. Budapest : Obuda University, 2019. ISBN 978-963-449-175-0, p. 210-220.ADE 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Tamás HÁMORI, Péter KARÁCSONY, Renáta MACHOVÁ a Ildikó CSAPÓ. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 Metszetek = Cross-sections : Társadalomtudományi folyóirat. = Cross-sections Évf. 7, sz. 4 (2018), p. 7-23. ISSN 2063-6415.

Hivatkozások:
2020  [3] GELENCSÉR, M. - SZIGETI, O. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. A feldolgozóipari munkavlállaók munkaerő-megtartása. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. LI., no. 09, p. 67-79.ADE 014 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Generation Z and Y versus Tax Literacy in the 21st Century. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 433-439. ISSN 1843-6110.

ADE 015 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0. International Journal of Advanced Corporate Learning. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 17-26. ISSN 1867-5565 (online).


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 21


ADF 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Factors motivating and discouragin innovation performance of the small and medium sized enterprises. Journal of innovations and applied statistics - Vedecký internetový časopis. roč. 2, č. 1 (2012), s. 43-47. ISSN 1338-5224.

ADF 002 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Ladislav MURA. Komparácia inovačného výkonu maďarského a slovenského sektoru malého a stredného podnikania. Forum Statisticum Slovacum. č. 3. (2012), s. 146-151. ISSN 1336-7420.

Hivatkozások:
2013  [3] BOBENIČ HINOTOŠOVÁ, A. - BROUTHOVÁ, M. - DEMJANOVÁ, L. Efekt veľkosti podniku na inovačnú aktivitu. In "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete". Brno : TRIBUN EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3.ADF 003 VAS, Taras, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Skúsenosti z medzinárodného programu "X-Culture". Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 229-236. ISSN 1338-6581.

ADF 004 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Katarína VÉGHOVÁ. Štatistika pracovných úrazov na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum. č. 2 (2012), s. 136-140. ISSN 1336-7420.

ADF 005 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. A kis- és középvállalatok támogatási rendszere Szlovákiában. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 167-176. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2013  [3] MURA, L. Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch. In Sborník příspěvků RELIK 2013 : Reproduction of the Human Capital connections and relations [CD-ROM]. Slaný : MELANDRIUM, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.ADF 006 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az innovatív vállalkozói tevékenység támogatási fokának elemzése Szlovákiában és Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 121-137. ISSN 1338-6581.

ADF 007 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Fiscal politics versus migration. Selye e-studies. Roč. 4, č. 4 (2013), s. 25-35. ISSN 1338-1598.

ADF 008 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Kisvállalati marketing magatartás - innováció a 2010-es években Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 285-293. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2020  [4] ZSIGMOND, T. - PUSKÁR, L. Az Y és Z generáció a reklámok tükrében. In Mladí vedci 2020. Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2020. ISBN 978-80-89453-73-3 , p. 197-113.ADF 009 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. The current trend modelling of the conscious in healthy lifstyle in the context of intergenerational management. In: Management: Science and education. Žilina: Edis, 2013, Vol. 2, no. 1 (2013), p. 92-97.

ADF 010 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES a Monica ZAHARIE. The new trends of Human Resource Management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 4-14. ISSN 1338-1598.

ADF 011 MACHOVÁ, Renáta. Mi mozgatja az embert?: What motivates a human?. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 2 (2014), p. 88-100. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [3] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15.

2018  [1] STRAKOVÁ, R. Regional disparities and unemployment rate: Role of education in regional development. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 1843-6110, vol. 13, no. 3, p. 663-672. SCOPUS

2018  [1] HITKA, M. - LIŽBETINOVÁ, L. - SCHMIDTOVÁ, J. - et al How to manage careers in Slovak small and medium-sized Wood-processing enterprises. In bioresources.com. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 3, p. 6300-6320. WoS

2018  [1] STRAKOVÁ, R. Regional disparities and unemployment rate: role of education in regional development. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2018, vol. XIII, no. 3(57), p. 663-672. SCOPUS

2018  [1] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - BARTÁKOVÁ, G. P. -et al. Strategic tool of human resource management for operation of SMEs in the wood-processing industry. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 2, p. 2759-2774. SCOPUSADF 012 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA a Monika BÁLINTOVÁ. Regionálne nerovnosti v kontexte východného Slovenska. Sociálno - ekonomická revue. Roč. 12, č. 3 (2014), p. 44-55. ISSN 1336-3727.

ADF 013 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Slovensko v srdci geopolitických síl: Slovakia in the heart of geopolitical forces. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.ADF 014 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Ľudské zdroje ako determinant inovácií = Human resources as a determinant of Innovatio. Sociálno-ekonomická revue. = Social and Economic Revue - Scientific Journal Roč. 13, č. 1 (2015), s. 67-78. ISSN 1336-3727.

ADF 015 CSÓKÁS, Lilla a Renáta MACHOVÁ. Hatékony vezetési stílus. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 6, č. 1 (2017), s. 39-51. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2020  [1] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - VETRÁKOVÁ, M. - et al. Factors related to gender and education affecting the employee motivation. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 7, no. 4, p. 3226-3241. WoS ; SCOPUS

2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2020  [4] ŠVEC, M. - MURA, L. Impact of Covid-19 on Innovation of Internal Communication and Information Sharing Emong Employees. In Marketing Identity: COVID-2.0. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. ISBN 978-80-752-0107-6, p. 598.

2019  [1] HITKA, M. - KUCHARČÍKOVÁ, A. - ŠTARCHOŇ, P. -et al. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 18. WoS

2019  [1] PERACEK, T. Family business and its anchoring in the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic. In Education excellence and innovation management through vision 2020 . Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, p. 7290-7298. WoS

2019  [1] PERACEK, T. Selected issues of electronic delivery in the slovak public administration. In Education excellence and innovation management through vision 2020 . Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6 , p. 3255-3263. WoS

2019  [1] MURA, L. - GONTKOVICOVA, B. - SPISAKOVA, E. D. -et al. Position of employee benefits in remuneration structure. In Transformations in business & economics. ISSN 1648-4460 , 2019, vol. 18, no. 2, p. 156-173. WoS

2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identitiy: Digital mirrors, pt II. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoS

2018  [1] DURIS, M. - OLVECKA, V. - STRAZOVSKA, L. -et al. Influence of the globalization on doing business in Slovakia . Vision 2020: Sustainable economic development and application of innovation management. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-1-9, p. 7310-7318. WoS

2018  [1] SZEINER, Z - SZOBI, A. - SKLENAR, D. Employee benefits practice in Slovakia. In Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2018, vol. 8, no. 2, p. 246-253. WoSADF 016 LENTNER, Csaba, Krisztína SZEGEDI, Tibor TATAY a Renáta MACHOVÁ. Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk = Corporate Social Responsibility in the Contex of Central Banks. Podniková Revue. = Business Review - A scientific journal focusing on developing the economic theory, management, marketing, finance and their application in business practice Roč. 16, č. 37 (2017), s. 7-25. ISSN 1335-9746.

ADF 017 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Nové formy vzdelávania prostredníctvom projektu "X-Culture" = New Forms of Education under Project "X-Culture". Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. = Economic review Roč. 47, č. 1 (2018), s. 7-23. ISSN 0323-262X.

ADF 018 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Lucia ANDOVÁ. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 22-31 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 019 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Z és Y generáció versus adók a 21. században. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-15 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 020 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 021 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 34


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

Hivatkozások:
2021  [3] DAJNOKI, K. - SZONDI, R. - FILEP, R. The Role of Career and Knowledge Management in Retention. In Studia Mundi - Economica. ISSN 2415-9395, 2021, vol. 8, no. 1, p. 68.

2020  [1] MOHAMED, M. A. Persuasion of tacit knowledge in teaching information technology and information systems. In Vine journal of information and knowledge management systems. ISSN 20059-5891, 2020, doi: 10.1108/VJIKMS-01-2020-0013. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ADEYEMI, O. - OKE, A. Factors affecting mentoring of professionals in construction firms: Nigerian quantity surveyors' perspective. In International jorunal of construction managemnet. ISSN 1562-3599, 2020, doi: 10.1080/15623599.2020.1783601. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2018  [1] MENESES-ORTEGON, J. P. - JOVE, T. - FABREGAT, R. - et al. Knowledge Management Tools and Technics to Support co-Creation Process of Educational Material. In 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2018). Spain : ICERI Proceedings, 2018. ISBN 978-84-09-05948-5, p. 6424-6431. WoS

2018  [1] CHARBAND, Y. JAFARI NAVIMIPOUR, N. Knowledge sharing mechanisms in the education: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. In Kybernetes. ISSN 0368-492X, 2018, vol. 47, no.7, p. 1456-1490. SCOPUS

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2017  [3] VARGA, E. - MAROSNÉ KUNA, ZS. - MISKOLCINÉ MIKÁCZÓ, A. et al. A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése. In Polgári Szemle [online]. 2017, 12. évf., 4-6. sz. [cit. 2017-11-08]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-6553.

2017  [2] VLACSEKOVÁ, D. - MURA, L. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. In Oeconomica. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no. 1, p. 113, 121. WoS

2017  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. - MULLINS, R- et al. Investigating incentives that encouraged and can encourage Polish and UK-based prosumers to engage in knowledge sharing. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2017, vol. 5, no. 1, p. 72-100.

2017  [1] RUZICIC, V. S. - MICIC, Z. M. Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security. In Computers & Security. ISSN 0167-4048, 2017, vol. 70, p. 455-466. WoS

2016  [4] VLACSEKOVÁ, D. Vplyv pracovnej dôvery na motiváciu zamestnancov. In Journal of Innovation and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s.144, 152.

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [3] VLACSEKOVÁ, D. - TÓBIÁS KOSÁR, S. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 607-619.

2016  [3] MADARÁSZ, T. Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképességének fenntartása Magyarországon. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 4. sz. No 25, p. 29, 34.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online journal of applied knowledge management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2016  [1] MURA, L. - ORLÍKOVÁ, M. Social entrepreneurship and social enterprises: The case of Slovakia. In Proceedings of the 4th International Conference. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 495-505. WoS

2016  [3] BÁCSNÉ BÁBA, É. Futballvállalkozások lehetséges szervezeti formái nemzetközi jó gyakorlat alapján - esettanulmány a Manchaster United Fc-ról (az angol modell). In Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, vol. 8, no. 2, p. 95-102.

2016  [3] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 572-581.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Kommunikációs elvárások a szervezetben. In Közép-európai közlemények. ISSN 1789-6339, 2016, vol. 9, no. 2, p. 124-133.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2015  [4] JUHASZ KLER, A. The Personal Aspects of Organizational Commitment. In Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Nitra : Proceedings from International Scientific Conference, 2015. ISBN 978-80-552-1432-0, p. 278, 284.

2015  [3] MADARÁSZ, T. - KUCSMA, D. A cselgáncs versenyképessége Magyarországon. In Acta scientiarum socialium. ISSN 1418-7191, 2015, vol. 44, p. 131-140.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: What is next in human resource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 BRÁNYI, Tamás, László JÓZSA a Renáta MACHOVÁ. The role of dominant power in supply chains. Problems and Perspectives in Management. Vol. 12, no. 3 (2014), p. 91-98. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2019  [1] KMETEC, A. - ROSI, B. - MLAKER KAČ, S. The importance of partnerships in supply chains.In Management : Journal of contemporary management issues. ISSN 1331-0194, 2019, vol. 24, no. 2, p. 95-106. WoSADM 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

Hivatkozások:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2018  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [4] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis. Actual Problems of Economics. Vol. 173, no. 11 (2015), p. 32-42. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.ADM 006 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 007 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. The role of shockvertising in the context of various generations. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 104-112. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.

2019  [1] DIMITRIOU, C. K. - ABOUELGHEIT, E. Understanding generation Z's social decision-making in travel. In Tourism and Hospitality Management. ISSN 1330-7533, 2019, vol. 25, no. 2, p. 311-334. WoS ; SCOPUS

2018  [1] BACHNIK, K. - NOWACKI, R. How to Build Consumer Trust: Socially Responsible or Controversial Advertising. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7. WoS ; SCOPUS

2018  [4] VINCZE, D. How does experience appear in young consumers ́social media posting activites? In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 359-371.

2016  [3] GHEORGE, C. M. - GHEORGE, I. R. - PURCĂREA, V. L. Public Awareness Campaigns: a Consumer-Oriented Perspective Regarding the Advertising on LGBT Minorities. In Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2016.

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies. In Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 18 [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS_18_Zapletalova.pdf

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization of Czech Companies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 120 s. ISBN 978-3-659-79233-5.ADM 008 BRÁNYI, Árpád, László JÓZSA a Renáta MACHOVÁ. The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study. Actual Problems of Economics. Vol. 170, no. 8 (2015), p. 100-110. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2014): 0,085.

Hivatkozások:
2019  [3] UYS, G. - MEYER, A. - NIEMANN, W. Taxonomies of trust in supply chain risk management in the South African third party logistics industry. In Acta Commercii. ISSN 2413-1903, 2019, vol. 19, no. 01, p. 1-14.ADM 009 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Hivatkozások:
2022  [1] ČAJKOVÁ, A. - GOGOVÁ, A. Case Study of the Knowledge Management Process in Selected Department of State Administration in Slovakia. In Studies in Systems, Decision and Control. ISSN 2198-4182, 2022, vol. 420, p. 533-545. SCOPUS

2021  [3] HINDOCHA, C. N. - ANTONACCI, G. - BARLOW, J. - et al. Defining frugal innovation: a critical review. In BMJ Innovations [online]. 2021 [cit. 2021-12-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2055-642X.

2021  [3] NHOKOVEDZO, S. Construction of Sustainable Frugal Innovations Index for the Agriculture Sector. In International Journal of Sustainable Agricultural Research. ISSN 2313-0393, 2021, vol. 8, no. 2, p. 94, 95.

2021  [3] TYLŻANOWSKI , R. Creativity as the main determinant of implementing frugal innovations in enterprises. In Organization and Management. Scientific paper no. 150. Modernity of Industry and Sciences. ISSN 1641-3466, 2021, no. 150, p. 310, 311.

2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2021  [1] MENGESHA, G. H. - WATSON, R. T. - NEGASH, S. Frugal Knowledge Sharing for Frugal Innovation Diffusion in Africa: The Church Woman and Related Models. In JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION MANAGEMENT. ISSN 1062-7375, vol. 29, no. 6. WoS

2020  [1] LEI, H. - GUI, L. - LE, P. B. Linking transformational leadership and frugal innovation: the mediating role of tacit and explicit knowledge sharing. In Journal of Knowledge Management. ISSN 1367-3270, 2020, vol. 25, no. 7, p 1832-1852. WoS ; SCOPUS

2020  [3] THEIS, G. - SILVA, D. A. K. - TAMANINE, A. M. B. Inovação Frugal no Brasil [Frugal Innovation in Brazil]. In VIII SINGEP. VIII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade [VIII International Symposium on Project Management, Innovation and Sustainability]. ISSN 2317-8302, 2020.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in Western MNCs: Exploring an emerging phenomenon with a systematic literature review. In Working Paper, no. 103, 2018, doi:10.15480/882.1577.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 010 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Is advertising innovation the same as shocking?. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 247-250. ISSN 1843-6110. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2021  [1] MUKATTASH, I. L. - DANDIS, A. O. - THOMAS, R. - et al. Social marketing, shock advertising and risky consumption behavior. In International Journal of Emerging Markets. ISSN 1746-8809, 2021. WoS, SCOPUS

2020  [3] LINCÉNYI, M. - RABINA, D. Surveys of opinions of Slovak people on Slovak Presidency of the Council of the European Union in 2016. In University Review, ISSN 1339-5017, 2020, vol. 14, no. 2, p. 34.

2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic policy in global environment. Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-175.

2017  [1] LINCENYI, M. Enteroreneurship Ecosystem Facets: the European Migran Crisis and Public Opinion in Slovakia. In Entreprenurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Dimensions. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.

2016  [4] LINCÉNYI, M. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 779.ADM 011 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Requirements of Practical Life versus Possessed Competencies in Highers Education. International Journal of Education and Information Technologies. Vol. 10 (2016), p. 102-111. ISSN 2074-1316. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.ADM 012 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. DOI 10.14254/2071-8330.2016/9-2/17 Journal of International Studies. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 219-232. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [4] MURA, L. Inovatívne podniky a start-up iniciatívy. In Transfer inovácií [online]. 2021, no. 44, p. 35 [cit. 2022-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 1337-7094.

2020  [1] OMELYANENKO, V. - KHASANOV, B. - KOLOMIYETS, G. - et al. Strategic Decisions in the System of Management of Innovation Activity of Enterprises. In Academy of Strategic Management Journal. ISSN 1544-1458, 2020, vol. 19, no. 6, p. 1-7. SCOPUS

2020  [1] PIATKOWSKI, M. J. Implementation of innovations in enterprises using the EU funds: A comparative analysis. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2020, vol. 2, no. 13, p. 109-126. SCOPUS

2020  [1] GALLARDO-VAZQUEZ, D. - LIZCAMO-ALVAREZ, J. CSR-related competitiveness and legitimacy in MSMEs. In Economcs & sociology. ISSN 2071-789X, 2020, vol. 13, no. 1, p. 52-73. WoS ; SCOPUS

2019  [3] BALAWEJDER, B. The role of insurance in cyber risk management in enterprises. In Humanities and social sciences. ISSN 2300-9918, vol. XXIV, no. 26 (4/2019), p. 19-32.

2019  [1] SAFRANKOVA, J. M. - SIKYR, M. Management and diversity management in SMEs in the Czech Republic. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2019, no. 1, p. 221-228. WoS

2018  [3] FERRER DÁVALOS, R. M. El comportamiento organizacional y su relación en los procesos de innovación tecnológica. In Academo: Revista de investigación en ciencias sociales y humanidades. ISSN 2414-8938, 2018, vol. 5, no. 2, p. 169-178.

2018  [4] KORCSMÁROS, E. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 561-570.

2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [1] RUCHKINA, G. - MELNICHUK, M. V. - FRUMINA, S. -et al. Small and medium enterprises in the context of regional development and innovations. In. Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2017, vol. 10, no. 4, p. 259-271. SCOPUSADM 013 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Hivatkozások:
2021  [1] SIMONOVA, I. - PROCHAZKOVA, Z. - LORENC, V. - et al. Students’ motivation types in the smart approach to ESP instruction. In Australasian Journal of Educational Technology. ISSN 1449-3098, 2021, vol. 37, no. 2, p. 66-80. WoS ; SCOPUS

2020  [3] GULABDIN, S. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality and the agent's performance in multilevel marketing mediated by interpersonal identification. In Asian journal of entrepreneurship. ISSN 2716-6635, 2020, vol. 1, no. 2, p. 17-25.

2020  [3] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.

2019  [3] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [3] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.

2018  [3] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 014 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: An International Project in the Light of Experience Gained over of the Years (2010-2016). DOI 10.15549/jeecar.v3i2.139 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] DISSANAYAKE, I., MEHTA, N., PALVIA, P. -et al. Competition matters! Self-efficacy, effort, and performance in crowdsourcing teams. In Information and management. ISSN 0378-7206, 2019, vol. 56, no. 8. WoS ; SCOPUSADM 015 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Hivatkozások:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 118-134. SCOPUS

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.

2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoS

2019  [4] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] REMEIKIENE, R. - GASPARENIENE, L. - GINEVICIUS, R. - et al. The Links between Unemployment and Self-Employment: Evidence from the EU Countries. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2019, vol. 16, no. 5, p. 235-246. WoS

2018  [1] BENCSIK, A. - HORVAT-CSIKOS, G. The role of knowledge management in developing quality culture. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 209-226. WoS

2017  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSADM 016 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Renáta MACHOVÁ a Monika ŠIMONOVÁ. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 Marketing and Management of Innovations. No. 2 (2017), p. 182-195. ISSN 2227-6718. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] ANDIKA - FADHILAH, M. - LUKITANINGSIH, A. Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Orientasi Pasar, Kreativitas Produk dan Inovasi Produk Pada IKM Kerajinan Kabupaten Bantul Yogyakarta. In Jurnal Manajemen dan Sains. ISSN 2541-688X, 2021, vol. 6, no. 2, 511-522.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] ZSIGMOND, T. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe? In Prosperitas. ISSN 2064-759X, 2019, vol. V., no. 2, p. 116-131.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 017 MURA, Ladislav, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Renáta MACHOVÁ. Empirical results of entrepreneurs' network: Case study of Slovakia. DOI 10.5937/sjm12-10418 Serbian Journal of Management. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 121-131. ISSN 1452-4864. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,581.

Hivatkozások:
2021  [3] KHARISMA, B. - REMI, S. S. - WARDHANA, A. - et al. The Determination of Leading Sectors to Improve Bandung City's Competitiveness. In Economics Development Analysis Journal. ISSN 2252-6560, 2021, vol. 3, p. 270-285.

2021  [1] STACHO, Z. - STACHOVÁ, K. - CAGÁŇOVÁ, D. - et al. The Key Managerial Competencies Tendencies Application in the Business Environment in Slovakia within the Context of Industry 4.0. In EAI Endorsed Transactions on Energy Web. ISSN 1615-5548, 2021, vol. 8, no. 32. SCOPUS

2021  [1] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - NAVICKAS, V. The Impact of Industry 4.0 on Education Contents. In Business: Theory and Practice. ISSN 1648-0627, 2021, vol. 22, no. 1, p. 29-38. SCOPUS

2021  [3] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BERKOVIČ, V. Expected Changes in Slovak Industry Environment in Terms of Industry 4.0. In International Journal for Quality Research. ISSN 1800-6450, 2021, vol. 15, no. 1, p. 226.

2020  [1] BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - BOBENIČ, T. - HAJDUOVÁ, Z. et al. The influence of firm -specific factors on firms' performance. In Polish journal of management studies. ISSN 2081-7452, 2020, vol. 21, no. 2, p. 115-128. SCOPUS

2020  [3] GRENCIKOVA, A. - KORDOS, M. - BERKOVIC, V. Impact of industry 4.0 on labor productivity in the Slovac Republic. In Problems and perspectives in management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 2, p. 396-408.

2020  [1] KUSÁ, A. - FAŠIANG, T. - GEŽÍK, P. - et al. ECO-ECO Recycling Models and Application of their Principles into the Circular Economy. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 9, p. 89. WoS

2020  [3] GRIBANOVA, S. - ABELTINA, A. Age and gender-based differences in motivation of creative employees: case of it professionals in Latvia. In Economic Science for Rural Development. Jelgava : LLU ESAF, 2020. ISBN 978-9984-48-345-0, p. 225-232.

2020  [1] KORDOS, M. - BERKOVIC, V. Applying automation in slovak tourism industry - benefits and issues. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 132-138. WoS

2020  [3] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BERKOVIČ, V. The impact of industry 4.0 on jobs creation within the small and medium-sized enterprises and family businesses in Slovakia. In Administrative sciences. ISSN 2076-3387, 2020, vol. 10, no. 71.

2019  [3] HEGEDŰS, SZ. - JAKAB, T. Az önkormányzati reform megítélése az önkormányzati dolgozók szemszögéből egy kérdőíves felmérés keretében. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században - 2019/2 kötet. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-167-5, p. 26-37.

2019  [1] KRIZANOVA, A. - LAZAROIU, G. - GAJANOVA, L. -et al. The effectiveness of marketing communication and importance of its evaluation in an online environment. In Sustainability. ISSN 2071-1050, vol. 11, no. 24. WoS

2019  [1] KUCHARCIKOVA, A. - MICIAK, M. - MALICHOVA, E. The motivation of students at universities as a prerequisite of the education's sustainability within the business value generation context. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 11, no. 20. WoS

2019  [3] HEGEDŰS, SZ. Az önkrományzati reform megítélése az önkrományzati dolgozók szemszögéből egy kérdőíves felmérés keretében. In Vállalkozásfejlesztés XXI. században IX/2. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-167-5.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] MUSA, H. - RECH, F. - MUSOVÁ, Z. The role of corporate dovernance in debt and dividend policies:case of Slovakia. In Investment Management and Financial Innovations. ISSN 1810-4967, 2019, vol.16, no. 2, p. 206-216. SCOPUS

2019  [1] KOZUBIKOVA, L. - KOTASKOVA, A. - DVORSKY, J. -et al. The impact of political factors ́ perception on suitability of international business environment: The case of startups. In Recent issues in economic development. ISSN 2071-789X, 2019, vol. 12, no. 1, p. 61-78. WoSADM 018 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. The Entrepreneur’s Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 160-169. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2021  [4] KÉZAI, P. K. Social Startup Enterprises: The Case of Hungary. In E-Studies. ISSN 1338-1598, 2021, vol. 12, no. 2, p. 28, 33.

2020  [1] HALASKOVA, M. - GAVUROVA, B. - KORONY, S. Change of EU28 countries research and development indicatiors between 2010 and 2015. In Economy & sociology. ISSN 2306-3459, 2020, vol. 13, no. 1, p. 230-248. WoS

2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2020  [1] KHARLAMOV, M. M. - KOLMYKOVA, T. S. - TOLSTYKH, T. O. -et al. Analytical procedures for assessing the risks of introducing innovative technologies into the organization’s activities. In Lecture notes in networks and systems. ISSN 2367-3370, 2020, vol. 91, p. 654-662. SCOPUS

2019  [1] LEMANSKA-MAJDZIK, A. - OKREGLICKA, M. Organizational flexibility from the perspective of the creation of cooperation networks in family business. In 2019 IEEE International symposium on innovational and entrepreneurship. Hangzhou : TEMS-ISIE, 2019. ISBN 978-172810435-5. SCOPUS

2019  [3] MIKOLÁŠ, Z. - FIALOVÁ, V. - FOLVARČNÁ, A. -et al. The current legislative framework of family owned small and medium enterprises: Case study of the Czech Republic and Poland. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2019, vol. XIV, no. 1 (63), p. 229-239.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The efficiency of selected employee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVÁ, B. - CEPEL, M. -et al. Relationship of gender to the position of Slovak University students on the socio-economic determinants of the business environmnet and the development of entrepreneurship. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 8, no. 2, p. 968-978. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] KOZUBÍKOVÁ, L. - ČEPEL, M. - ZLÁMALOVÁ, M. Attitude toward innovativeness based on personality traits in the SME sector. Czech Republic case study. In Sciendo. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 2, 913-928. SCOPUSADM 019 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.ADM 020 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

Hivatkozások:
2021  [1] ANTOŠOVÁ, G. - SABOGAL SALAMANCA, M. - PERALTA MEJÍA, M. An Innovation in Tourism Services in Colombia – Case Study of Bahía Solano. In Smart Innovation, Systems and Technologies. International Conference on Tourism, Technology and Systems, ICOTTS 2020. Cartagena : Springer Science and Business Media, 2021. ISBN 978-981334259-0, p. 76-85. SCOPUS

2020  [3] GRESAKOVA, E. - CHLEBIKOVA, D. Role of Planning in Non-profit Organizations in the Slovak Republic. In Advances in Economics, Business and Management Research. Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020). ISSN 2352-5428, vol. 159, p. 615.

2020  [3] YOUSIF, N. B. - GRONDYS, K. - GAD, S. - et al. Knowledge management in non-governmental organizations (NGOs). In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 35, p. 92.ADM 021 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [3] NUGRAHA, A. - PURNOMO, R. A. Human Resources Development Strategy to Improve Knowledge Management (A Case Study on Online Transportation Services of CV. Aplikasi Joker). In ICEB. The 3th International Conference On Economics And Business. Sumatera : Mandala Press, 2021. ISBN 978-623-96179-3-6, p. 80-86.

2020  [3] DRASKOVIC, V. - DRASKOVIC, M. Motivation, Methodology and Phenomenology of Institutional Nihilism. In Alternative Institutions: Phenomenology and Modeling. Szczecin : Fundacja Centrum Badań Socjologicznych - Centre of Sociological Research, 2020. IDBN 978-83-959336-2-2 , p. 355.

2019  [3] BREUER, S. Personalbezogene Herausforderungen in der Organisationsentwicklung von KMU. Die Mitarbeiterbefragung als Werkzeug in der Organisationsentwicklung am Beispiel eines deutschen mittelständischen Unternehmens. In Gazdagág & Társadalom. ISSN 0865-7823, 2019, no. 1, p. 45.ADM 022 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 Marketing and Management of Innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. = Маркетинг і менеджмент інновацій č. 3 (2018), s. 174-185 [print]. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 023 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Lilla CSÓKÁS, Tímea JUHÁSZ a Kornélia LAZÁNYI. Survey of Ethical Managerial Behavior - a Three Country Comparative Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol.. 15, no. 6 (2018), p. 179-197. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADM 024 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Zsuzsa KAROLINY a Renáta MACHOVÁ. Global, regional and local similarities and differences in hrm in light of cranet researches (2008-2016). DOI 10.15549/jeecar.v6i1.253 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 6, no. 1 (2019), s. 1-23. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [3] BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - SUDZINA, F. - BARLAŠOVÁ, T. Direct and Indirect Effects of Investment Incentives in Slovakia. In Journal of Risk and Financial Management . ISSN ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 2.

2020  [1] BALOGH, G. - SIPOS, N. - RIDEG, A. An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs. In Competitiveness Review. ISSN 1059-5422, 2020, vol. 31, no. 3, p. 542-570. WoS ; SCOPUS

2020  [3] BALOGH, G. - SIPOS, N. - RIDEG, A. A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban. In Közgazdasági Szemle. ISSN 0023-4346, 2020, vol. 67, p. 1219, 1223, 1224, 1225.

2019  [1] ŠAJGALÍKOVÁ, H. - COPUŠ, L. Can HRM utilize hero analyses in identifying employees’ profiles? The case of the Slovak and Czech Republics. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. ISSN 2328-8272, 2018, vol. 7, no. 1. WoS ; SCOPUSADM 025 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2019), p. 206-216. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 026 KORCSMÁROS, Enikő, Zoltán ŠEBEN, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2019), p. 11-21. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SIDELNYK, N. Analysis Of Key Indicators Of The Insurance Market Of Western Europe. In SocioEconomic Challenges. ISSN 2520-6621, 2021, vol. 5, no. 3, p. 116-125.

2021  [3] DIDENKO, I. - SIDELNYK, N. Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion. In Business Ethics and Leadership. ISSN 2520-6311, vol. 5, no. 1, p. 135.

2020  [5] SADIGOV, M. - PAKHNENKO, O. - LYEONOV, S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. In Economic and social development. ISSN 1849-7535, 2020, vol. 1/4, p. 915-924.ADM 027 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND, Kornélia LAZÁNYI a Veronika KREPSZOVÁ. Generations and Emotional Intelligence A Pilot Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 17, no. 5 (2020), p. 229-247. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 028 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, p. 263.ADM 029 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Ladislav MURA a Tibor ZSIGMOND. Entrepreneurship motivation in the 21st century in terms of pull and push factors. TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. Vol. 10, no. 1 (2021), p. 334-342. ISSN 2217-8309. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [4] ŠTEFKO, R. - SVETOZAROVOVÁ, N. - NATIŠIN, Ľ. Perception of the Ethical Aspect of Business Reputation Management in the Online Environment. In Megatrends and Media: Home Officetainment. Fakulta masmediálnej komunikácie : Trnava, 2021. ISBN 978-80-572-0183-0, p. 456.ADM 030 KORCSMÁROS, Enikő a Renáta MACHOVÁ. Challenges of burnout prevention in slovac smes– focus on optimal employment. DOI 10.12700/APH.18.2.2021.2.5 Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 2 (2021), p. 87-104. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

Hivatkozások:
2021  [3] ESSEOVÁ, M. - MARČA, E. Business Closures and the Changing Number of Self-Employed People Due to the COVID-19 Pandemic in Slovakia and Hungary. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 142.

2021  [3] ZSIGMOND, T. - SÁRKÖZI, B. Sz. Graduates in the Labor Market: Expectations and Opportunities. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 906.ADM 031 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Changing Trends of Shopping Habits and Tourism During the Second Wave of COVID-19 - International Comparison. DOI 10.29036/jots.v12i22.256 Journal of tourism and services. Vol. 12, no. 22 (2021), p. 131-149. ISSN 1804-5650. WoS.

ADM 032 MACHOVÁ, Renáta, Kamilla SÁNTA a Patrik BAŠA. International Overview of Business Profiles from the Perspective of Instagram Users. DOI 10.21272/mmi.2021.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2021), p. 11-22. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 033 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Enikő KORCSMÁROS. The ethics and factors influencing employees working in the Slovak SME sector. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 11 (2021), p. 171-190. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 034 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 1 (2021), p. 170-180. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Strategic management from the perspective of SMEs operating in service sector. DOI 10.12776/qip.v25i2.1549 Kvalita Inovácia Prosperita = Quality Innovation Prosperity. = Quality Innovation Prosperity Roč. 25, č. 2 (2021), p. 37-53. ISSN 1335-1745. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3

Hivatkozások:
2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. - et al. Strategies for adapting human resource management policies in mineral resource enterprises in the covid-19 contex: theoretical and applied aspects. In Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski" - Sofia. ISSN 2738-8808, 2021, vol. 64, p. 190.

2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. - et al. Управление на човешките ресурси в предприятията: иновативни практики в контекста на кризиceh [Human Resource Management in the Enterprises: Innovative Practices in a Crises Context]. In Управление на човешките ресурси [Human Resource Management]. Varna : University of Economics – Varna, 2021. ISBN 978-954-21-1092-7, p. 167.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


AEC 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov na Slovensku. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 190-197. ISBN 978-80-8122-088-3.

AEC 002 MACHOVÁ, Renáta. A Railjet prémium vonat catering cégeinek stratégiái. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 397-406. ISBN 978 963 05 9536 0.

AEC 003 DOBRAI, Katalin, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Tudásmenedzsment a HR-ben nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainál - empirikus kutatások tükrében. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-293. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 004 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: a nemzetközi együttműködés egy példája. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 134-148. ISBN 978-963-414-267-6.

AEC 005 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In: Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization. Remigijus Kinderis. Klaipeda: Klaipeda State University of Applied Sciences, 2019, P. 114-126. ISBN 978-609-454-384-5 (online).

AEC 006 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Emese REHLINGOVÁ. Idegenforgalom a Covid-19 világjárvány idején a Nyitrai kerületben = Field of Tourism in Nitra District During COVID-19. In: Kommunikáció - Gazdagság - Kultúra - Nyelv : 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Konczosné Szombathelyi, Balogh Gábor, Jarjabka Ákos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2021, P. 184-192. ISBN 978-963-429-836-6.

AEC 007 BENCSIK, Andrea, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Interim menedzsment, mint a tudásátadás eszköze. In: LIMES : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Orosz Ildikó. Užgorod: Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian College, 2019, P. 95-104.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


AED 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Az erkölcsi kockázat kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején. Actual problems of modern education in 21st century. (2012), s. 171-177.

AED 002 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu. In: Managements Trend sin Theory and Practice: Scientific Papers. Žilina: EDIS Žilina, 2013, S. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4.

AED 003 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transition Countries of Europe. S. 25-35.

AED 004 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 18-31. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 005 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, Ruth ALAS, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 17-31. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 006 BÁLINTOVÁ, Monika a Renáta MACHOVÁ. Eko-inovácie a ich význam z pohľadu slovenskej ekonomiky = Eco-Innovations and Their Importance from the Perspective of the Slovac Economy. In: Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác 2 z projektu VEGA 1/0705/19: zborník vedeckých prác 2 z projektu VEGA 1/0705/19. Zdenka Musová, Alena Kusá, Martina Minárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021, S. 19-31. ISBN 978-80-557-1920-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 43


AFC 001 MACHOVÁ, Renáta. Aspects of human potential development as a factor of regional development in the region. In: Sborník příspevků: IV. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2011, P. 1039-1047. ISBN 978-80-7248-711-0.

Hivatkozások:
2012  [4] Véghová, K.-Buleca, J.-Mura, L. The Importance of Marketing Strategy In: Transactions of the Universieties of Košice 2/2012, Research reports from the Universities of Košice. Technical University of Košice, p. 103-111. ISSN 1335-2334

2012  [3] Véghová, K. Nyitott innováció - a szlovákiai kis- és középvállalkozások kitörési lehetősége. In Absztraktkötet. Szakmai nap és üzletember-találkozó "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". SJE GTK, Komárno, EDUTUS Főiskola Tatabánya, s. 58-68, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2AFC 002 MACHOVÁ, Renáta. Vplyv implementácie štrukturálnych fondov na ekonomickú prosperitu regiónu Komárno v kontexte trhu práce. Sborník príspevku z mezinárodní vedecké konference. (2011), s. 244-253.

AFC 003 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Management and Ethics from the Business point of view. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-12. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2015  [3] DOBAI KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Kráolvé : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 440, 445.AFC 004 MACHOVÁ, Renáta. Ľudské zdroje vo svetle nezamestnanosti. Sborník příspěvku. (2012), s. 1-12.

Hivatkozások:
2013  [3] TÓBIÁS KOSÁR, S. Projektek a tudásmenedzsment világában. In Növekedés és egyensúly. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2013. ISBN 978-615-5391-11-8, p. 1-8.AFC 005 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Endre HEVESI. Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern Slovakia. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 79-91. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 006 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: 8. International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 007 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising to shock various generations. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 008 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Evaluation of innovation performance of the business networks. In: Peer-Reviewe Conference Proceedings, Vol. 5: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, online, s. 41-47. ISBN 978-80-7435-550-9. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2018  [3] HAVIERNIKOVA, K. - IVANOVA, E. Evaluation of selected risk categories related to marketing activities by SMEs in case of potentioal cluster cooperation. In Advances in economics, business and management research. ISSN 2352-5428, vol. 56, p.433-436.

2018  [3] KORCSMÁROS, E. - ŠIMONOVÁ, M. Factors affecting the development of SMEs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 573-580.

2018  [1] GAVUROVÁ, B. - BACIK, R. - FEDORKO, R. -et al. Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns´ personalization in Slovakia. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 2, p. 186-200. WoS

2017  [2] KORCSMÁROS, E. - SIMONOVÁ, M. The Main Barriers to the Development of SMEs. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 146-152. WoSAFC 009 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Higher Education Versus Practical Life from the Viewpoint of Competences. In: Recent Researches in Engineering Education: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ´15). Salerno: WSEAS Press, 2015, P. 63-71. ISBN 978-1-61804-312-2.

AFC 010 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Vera KELLER. Innovation and Knowledge Management. In: Economics, Law and Political Science: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS´15). Rome: WSEAS Press, 2015, P. 85-94. ISBN 978-1-61804-348-1.

AFC 011 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016, P. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] MUSTAQIMMAH, N. - SARI, N. D. KONSEP DIRI GENERASI Z PENGGUNA APLIKASITIK TOK DI KABUPATEN ROKAN HULU. In Medium. ISSN 2615-1308, 2021, vol. 6, no. 2, p. 154.

2021  [3] TUTIASRI, R. P. - FEBRIYANTI, S. N. The Meaning of Millennial Generation Text: Reception Analysis of #KidsJamanNow. In Jurnal The Messenger. ISSN 2086-1559, 2021, vol. 13, no. 2, p. 165.

2021  [3] CSEPREGI, A. - CSANÁDY, B. Z generáció és a home office viszonya 2020-ban a COVID19 idején – Pilot kutatás eredményei. In Marketing & menedzsment. ISSN 1219-0349, 2021, no. 3, p. 61.

2021  [3] LISTYORINI, S. Generation Z Profile in Consumption Experience Using Local Fashion Brand Products. In Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020). Dordrecht : Atlantis Press, 2021. ISBN 978-94-6239-434-6, p. 12.

2021  [3] PUTERI, A. I. - SAUD, M. I. Ruang kerja bersama di banjarbaru. In Journal of Architecture. ISSN 1360-2365, 2021, vol. 10, no. 2, p. 217-228.

2021  [3] NICOLAS, D. G. Analisis Perpecahan Kepemimpinan Antargenerasi Di Lingkungan Gereja. In Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. ISSN 2541-0849, 2021, vol. 6, no. 5, p. 2140-2149.

2021  [3] YUNICA, E. - DEWI, D. A. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila Dalam Mengantisipasi Interaksi Asosial Pada Generasi Z. In Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. ISSN 2775-586X, 2021, vol. 1, no. 4.

2021  [3] ASTUTI, W. - IRAMADHANI, D. - MUNA, Z. Kelas Online “How to Be Confident Public Speaker On Online Presentation” Bagi Generasi Z Sebagai Persiapan Menghadapi Kondisi New Normal Covid 19 [Online Class "How to Be Confident Public Speaker On Online Presentation" For Generation Z as Preparation for Facing the New Normal Condition of Covid 19]. In Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K). ISSN 2721-5393, 2021, vol. 2, no. 1, p. 69.

2021  [3] RAKHMAN, R. T. - PILIANG, Y. A. - AHMAD, H. A. - et al. Pemetaan jenis dongeng nusantara dalam infografis. In Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia. ISSN 2477 - 2852, 2021, vol. 7, no. 1, p. 59-78.

2021  [3] PRATIWI, M. - DEWI, S. - HASYIM. The Role of Competency and Succession Program to Retain Millennial Healthcare Workers (Case Study in Indonesian Small Scale Maternity Hospital). In European Journal of Business and Management Research. ISSN 2507-1076, 2021, vol. 6, no. 1, p. 198-205.

2021  [3] WAHYU, I. - MOEINS, A. - SUNARYO, W. Enhancing the Organizational Citizenship Behavior: Comparative Research and ExPost-Facto Method on Generation X and Generation Y. In International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). ISSN 2581-5946, 2021, vol. 4, no. 1, p. 23.

2021  [3] PALUPI MELIANI, Y. F. C. - TAN, J. D. - MURWANI, F. D. - et al. Motivating and Retaining Generation Z Faculty Members in Private Universities. In Journal of Educational and Social Research. ISSN 2239-978X, 2021, vol. 11, no. 1, p. 246.

2020  [3] WAHYU, I. - MOEINS, A. - SUNARYO, W. The Role of Servant Leadership and Work Motivation on Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Indonesian Generation Y Employees. In International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). ISSN 2581-5946, vol. 3, no. 6, p. 117.

2020  [3] SETIAWAN, D. E. Kepemimpinan Kristen di Era Bonus Demografi Pasca Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020. In Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat. ISSN 2722-8819, 2021, vol. 2, no. 1, p. 24.

2020  [3] UMAROVA, Z. Y. - KURBANOVA, L. U. - KHASAEVA, T. Kh. - et al. Tolerant Consciousness and Spirituality of Human in the Information Society: Philosophical Conceptualization. In The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. NININS 2020. International Scientific Forum «National Interest, National Identity and National Security». ISSN 2357-1330, 2020, p. 1067.

2020  [3] ATIEQ, M. Q. Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dan Etos Kerja terhadap Keterikatan Kerja Pada Karyawan Generasi Z . In Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. ISSN 2579-9312, 2020, vol. 4, no. 2, p. 178.

2020  [3] HARLIANTO, J. - RUDI - LIE, Ch. Relationship Analysis Between Key Performance Indicator with Core Competency for Baby Boomer, X and Y Generation. In Advances In Natural And Applied Sciences. ISSN 1995-0772, 2020, vol. 14, no. 3, p. 47, 48.

2020  [3] MANGGABARANI, A. S. - MARZUKI, F. - MAHENDRO. The Effect Of Milenial Generation Characteristics Of Job Satisfaction Relations And Employee Engagement. In Ilomata International Journal of Management. ISSN 2714-8971, 2020, vol. 1, no. 4, p. 239-248.

2020  [3] NEŠIĆ, A. - KATIĆ, I. Fenomen "generacijskog menadžmenta" i njegov uticaj na oblikovanje oblikovanje obrazovnog procesa. In XXVI Skup Trendovi razvoja: "Ivonacje u modernom obrazovanju". Kopaonik : Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2020. ISBN 978-86-6022-241-3.

2020  [3] OKTAVENDI, T. W. Islamic Financial Technology Usage: An Investing Perspectives On Generation Z. In Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. ISSN 1411-6510, 2020, vol. 5, no. 2, p. 151-158.

2020  [3] PALUPI, N. W. - SALMA, S. Persepsi terhadap harapan orangtua sebagai prediktor inisiatif pertumbuhan diri pada mahasiswa generasi z. In Jurnal Empati, ISSN 2337-375X, 2020, vol. 9, no. 4, p. 327-335.

2020  [3] CHRISTIANI, L. C. - IKASARI, P. N. Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam persepektif budaya jawa. In Journal komunikasi dan kajian media. ISSN 2597-7490, 2020, vol. 4, no. 2, p. 84-105.

2020  [3] SUPINA, S. Generation z career options in the government sector in the tourism sector with the presence of the generation x minister as a moderating variable. In Journal of Indonesia tourism and policy studies. ISSN 2541-5360, 2020, vol. 5, no. 1.

2020  [3] PUTRI, P. T. - SIMANJUNTAK, M. The role of motivation, locus of control and financial literacy on women investment decisions across generations. In Journal of consumer sciences. ISSN 2460-8963, 2020, vol. 05, no. 02, p. 102-123.

2020  [3] SETIAWAN, A. - AMALIA, D. R. - ZAINI, M. - et al. Pelatihan penulisan arab pegon dan kaligrafi pada siswa sekolah menengah atas (sma/ma/smk) se-kota metro. In Journal pengabdian kepada masyarakat. ISSN 2615-7713, 2020, vol. 4, no. 01.

2020  [3] WICAKSANA, S. A. - ADHININGTYAS, N. P. Gambaran calon tenaga kerja gen Z. In Jurnal psikologi pendidikan. ISSN 2477-2518, 2020, vol. 13, no. 1.

2020  [1] SHARMA, P. - PANDIT, R. Workplace expectations of GenZ towards factors of motivation. In Studies in Indian Place Names. ISSN 2394-3114, 2020, vol. 40, sp. no. 08, p. 76-88.

2019  [3] CANDRA, A. A. - SURYADI, K. Mendayung di Antara Dua Karang: Keindonesiaan di Tengah Arus Perubahan Global . In Prosiding seminar nasional "Reaktualisasi konsep kewarganegaraan Indonesia". Medan : Gedung digital library Universitas Negeri Medan, 2019. ISBN 978-623-92463-0-3, p. 1-14.

2019  [3] KARADOĞAN, A. Z Kuşağı ve Öğretmenlik Mesleği. In Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN 2149-3006, 2019, vol.5, no. 2. p. 9-42.

2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.

2019  [3] SARI, V. D. A. Z generation towards the use of smartphone application for listening activities in blended-learning. In Research and innovation in language learning. ISSN 2614-5960, 2019, vol. 2, no. 3, p. 196-206.

2019  [3] MUTIA, A. - DEWI, A. Analisis Faktor Stimuli Pemasaran dalam Keputusan Pembelian Online Produk Fashion Pada Generasi Z. In Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi. ISSN

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahely konfliktusokban. On Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, vol. L, no. 4, p. 77-88.

2019  [3] FERO, M. - DOKOUPILOVÁ, L. Factors of Work Motivation and Coexistence of Generations at the Workplace . In Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology. ISSN 1336-1589, 2019, voll. 27, no. s1, p. 15-24.

2019  [3] TJONDRO, E. - SETIABUDI, J. - JOYO, A. CH. Intergenerational perceptions of coercive and legitimate power. In Journal Economia. ISSN 1858-2648, 2019, vol. 15, no. 1, p. 96-113.

2019  [3] PRATAMA, P. - NASUTION, H. - ABSAH, Y. Analysis Of The Influence Of Organizational Justice, Corporate Social Responsibility, And Job Satisfaction On Employee Commitment To Millenial Generation At PT Capella Dinamic Nusantara, North Sumatra, Indonesia. In American International Journal of Business Management. ISSN 2379-106X, 2019, vol. 2, no.1, p. 88-98.

2019  [3] WIDJAJA, A. D. Millennial generation (Generation Y) in Surabaya construction projects: Perspective towards generation Y characteristics. In Advances in civil engineering and sustainable architecture. ISSN 2716-0890, vol. 2, no. 1.

2019  [3] MUFIDA ISTATI, R. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the digital era. In Advances in social science, Education and humanities research. ISSN 2352-5398,2019 vol. 274, p. 252-257.

2019  [3] GERO, M. - DOKOUPILOVÁ, L. Factors of work motivation and coexistence of generations at the workplace. In Research papers faculty of materials science and technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2019, vol. 27, sp. no., p. 15-24.

2019  [3] QOESATIEQ, M. Comparative analysis of employee engagement in employees generation X, Y, and Z. In Jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah. ISSN 2303-1573, 2019, vol. 11, no.2, p. 285-299.

2019  [3] ARDA, M. - ANDRIANY, D. The effect of Halal tourism on millenial tourist statisfaction in Sabang Island as tourism object. In International seminar of islamic studies. ISSN 2722-7618, 2019, vol. 1, no. 1.

2019  [3] MAZURCHENKO, A. Generational approaches and preferences towards knowledge sharing: Implications for human resource ractices. In Conference proceedings: 15th Annual international bata conference for Ph.D. students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN: 978-80-7454-893-2, p. 719-729.

2019  [3] UNTARI, A. D. - MILLATUSSA’ADIYYAH, A. Implementation of blended learning through Google Classroom in generation Z . In Advances in social science, education and humanities research. ISSN 2352-5398, 2019, vol. 410, p. 161-165.

2019  [3] JAYA, P. R. P. - RAHMAT, S. T. Pola asuh generasi alpha pada era digital. In Journal perennial pedagogi. ISSN 2686-648X, 2019, vol. 1, no. 1, p. 33-38.

2019  [3] IRENA, L. - RUSFIAN, E. Z. Hubangan gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi internal dengan kinerja haryawan generasi Z pada Tech Company. In Journal Komunikasi. ISSN 2085-1979, 2019, vol. 11, no. 2, p. 223-232.

2018  [3] PARAMARTA, V. Ridwan Kamil and Tri Rismaharini: Local and ideal leadership models in the millennial era. In JISPO. ISSN 2303-3169, 2018,vol. 8, no. 1, p. 232-251.

2016  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.AFC 012 MACHOVÁ, Renáta. Osobnostný rozvoj zamestnancov vo verejnej správe a ich vplyv na veci verejné. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 367-378. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 013 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 014 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Generácia Z versus trh práce = Generation "Z" versus the Labour Market. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 015 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. The Problems Created by the Arrival of Generations Z and Y in the Workplace. In: Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance ICMLG 2017. Johannesburg: Business School University of Witwatersrand, 2017, P. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 123. SCOPUS

2020  [1] GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - STAREČEK, A. - KOLTNEROVÁ, K. - et al. Perceived organizational performance in recruiting and retaining employees with respect to different generational groups of employees and sustainable human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12. p. 1-23. SCOPUS

2019  [3] KWIATKOWSKI, M. Pokolenie Y na wspólczesnym rynku pracy. Warsawa : Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 2019. ISBN 978-83-66010-24-6, p. 23-24.

2018  [3] HEUPEL, T. Biokratie: Hat ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergruind der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance?. In Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter. Wiesbaden : Springer, 2018. ISBN 978-3-658-20173-9, p. 3-15.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSAFC 016 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií = The Mobile Applications in the Point of view of Diferent Generations. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 237-248 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 017 BENCSIK, Andrea, Péter MOLNÁR, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z. In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso. Sonning Common: Academic conferences and publishing international limited, 2018, s. 84-103 [print]. ISBN 978-1-911218-94-4. SCOPUS.

AFC 018 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Sharing Economy v kontexte firemnej kultúry = Sharing Economy in the Context of the Organisation Culture. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 22-32 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 019 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Monika ŠIMONOVÁ. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

Hivatkozások:
2018  [3] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European journal of labour law and personnel management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.AFC 020 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [print]. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 021 AMBRUS, Rebeka a Renáta MACHOVÁ. An Economic Perspective on Generational Differences in the Book Market. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 1-12. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 022 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 313-324. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 023 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 024 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zsuzsanna GÓDÁNY a Lilla FEHÉR. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] CSÓKÁS, L. Szolgáló vezetés: vezess szívvel. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 134.AFC 025 BAŠA, Patrik, Kamilla SÁNTA a Renáta MACHOVÁ. The Economic Impacts of Social Media ́s Implementation. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 33-42. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoSAFC 026 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background. In: KNOWCON 2019 : Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings: Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings. Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, P. 77-83. ISBN 978-80-244-5543-3 (online).

AFC 027 SÁNTA, Kamilla, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Analýza preferencií štýlov učenia sa podľa demografických charakteristík u študentov ekonómov = The Examination of the Learning Style of Economic Students Based on Demographic Characteristics. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, p. 466-477. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 028 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 029 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna GÓDÁNY. Gaming in Human Resources for Generations Y and Z. In: INTED 2020 : 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, online, p. 577-581. ISBN 978-84-09-17939-8. WoS.

AFC 030 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND a Angelika CSEREOVÁ. Implementation of Active Labor Market Policy Instruments in the Context of University Graduates in Slovakia. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-058 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 504-514. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SCHULCZ, P. Integratigng Collected Labor Market Materials Into the Education: Students Opinion. In CER Comparative European Research 2021 Proceedings. Research Track of the 16th Biannual CER Comparative European Research Conference. London : Sciemcee Publishing, 2021. ISBN 978-1-7399378-0-5, p. 164.AFC 031 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Investigation of Student Motivation Factors in Higher Education Management in Slovakia. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 805-819. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 032 MACHOVÁ, Renáta a Monika ESSEOVÁ. Motivačné faktory ďalšieho vzdelávania vo svetle rozvoja ľudských zdrojov = The Motivational Factors of Education in the Light of Human Resources Development. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, s. 367-378. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 033 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 386-394. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 034 KOVÁCS, Ádám, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Comparison of Municipal Development Plans of Czech Cities. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-044 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 438-449. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 035 ZSIGMOND, Tibor, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Renáta MACHOVÁ. From Goods-dominant logic to Service-dominant logic. DOI 10.1051/shsconf/202112002015 In: SHS Web of Conferences : Business and Regional Development: Business and Regional Development. B. Stoykova, D. Stoyancheva. Starizagorski bani: Trakia University, 2021, online, p. [1-9].

Hivatkozások:
2021  [3] KRISTINAE, V. Pelatihan menggunakan e-payment dan value innovation untuk meningkatkan kinerja bisnis usaha kecil masyarakat di palangka raya. In Media Bina Ilmiah. ISSN 1978-3787, 2021, vol. 16, no. 3, p. 6627, 6629.AFC 036 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Knowledge and habits of the workforce regarding the preparation of job application documents. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Torres. Barcelona: IATED, 2021, P. 10699-10707 [CD-ROM, USB-key]. ISBN 978-84-09-31267-2. DOI 10.21125/edulearn.2021.

AFC 037 BARCZIOVÁ, Anikó a Renáta MACHOVÁ. Methods of Education During the Pandemic in the Context of Demography. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 41-50. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 038 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Multiple Intelligences in Higher Education – How to Improve Student Performance in Undergraduate Economics Courses?. In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 2387-2393. ISBN 978-84-09-27666-0.

AFC 039 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ, Kinga VASOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Slovak consumer behaviour in the smartphone market. In: KNOWCON 2021 : Knowledge on economics and management : conference proceedings: Knowledge on economics and management : conference proceedings. Pavla Slavíčková, Jan Stoklasa. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, online, p. 74-80. ISBN 978-80-244-6032-1. DOI 10.5507/ff.21.24460321.

AFC 040 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Sociometry as a tool for building class community before and during Covid-19 pandemic. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 8739-8748. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.

AFC 041 BARCZIOVÁ, Anikó a Renáta MACHOVÁ. The Bayh Dole Act, an American Patent Policy in Europe. In: 23th RSEP international economics, finance & business conference : Conference proceedings: Conference proceedings. M. Veysel Kaya, Patrycja Chodnicka - Jaworska. Ankara: BC Publishing, 2021, online, p. 199-209. ISBN 978-605-70583-5-5.

AFC 042 MACHOVÁ, Renáta, Kamilla SÁNTA a Viktor Imre DEMJÁN. The Role of Social Networks and Social Capital in the Labour Market. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 456-465. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 043 ZSIGMOND, Tibor, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Renáta MACHOVÁ. What Makes the Rural Area Resilient?. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.26 In: Central and Eastern Europe in the changing Business environment : Proceedings of 21th international joint conference: Proceedings of 21th international joint conference. Compiled by: Paulína Krnáčová, Ivan Hlavatý, Reviewers: Jarolím Antal, Ilya Bolotov... [et al.]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, online, p. 313-322. ISBN 978-80-225-4816-8. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 29


AFD 001 MACHOVÁ, Renáta. Aspekty rozvoja ľudského potenciálu ako jedného z činiteľov regionálneho rozvoja v regióne Komárno. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 2. ročník. roč. 2 (2011), s. 159-167.

Hivatkozások:
2015  [1] MURA, L. - HORVÁTH, P. Some Aspects of Human Resource Management. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia : STEF92 Technology LTD, 2015. ISBN 978-619-7105-44-5, p. 863-870. WoS

2013  [3] MURA, L. Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch. In Sborník příspěvků RELIK 2013 : Reproduction of the Human Capital connections and relations [CD-ROM]. Slaný : MELANDRIUM, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.

2012  [4] MURA, L. - BULECA, J. Vedenie ľudí v medzinárodne podnikajúcich agropotravinárskych podnikoch Slovenska. In Ekonomika poľnohospodárstva, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. ISSN 1335-6186, 2012, s. 113-126.AFD 002 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Efektívnosť implementácie aktívnej politiky trhu práce. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 97-106.

AFD 003 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Implementácia znalostného manažmentu a vzdelávania ľudských zdrojov vo verejnej správe. In:. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. ISBN 978-80-8075-530-0.

AFD 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Tímea JUHÁSZ. Participácia mužov na rodičovskej dovolenke - empirický výskum v Maďarsku a Slovensku. Podnikanie v konkurenčnom prostredí - Zborník príspevkov z vedeckého seminára. (2012), s. 26-35.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az Euró bevezetésének hatása a gazdaság versenyképességére Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 391-422. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 007 MACHOVÁ, Renáta. Štrukturálne fondy EÚ v kontexte vybraného mikroregiónu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 238-249. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 008 KARÁCSONY, Péter a Renáta MACHOVÁ. Comparison of the Employee Motivational Tools in Industrial Companies. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 346-350. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2019  [3] KURUCZ, A. Menedzsment ontológia versus ontológiamenedzsment. In Kultúratudomány szemle. ISSN 2676-9158, 2019, no. 2-3, p. 91-96.

2017  [1] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. - MAZÁK, M. Reproduction of the human capital: Case study from Slovakia. In RELIK 2017 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 404-413. WoS

2017  [1] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120. WoS ; SCOPUS

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.AFD 009 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Evaluation of the Innovation Performance of Business Networks. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 634-642. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. The Specific Character Traits of Young Entereneurs in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. ISSN 2336-2960, 2017, vol. 5, no. 1, p. 48.

2016  [3] HALASI, D. Actual HR Issues in Small and Medium-sized Enterprises. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 134-144.

2016  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. Differences in the Specific Character Traits Between Potential Young Entrepreneurs and Other Young People. Case Study from Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 469-483.AFD 010 MACHOVÁ, Renáta a Barbara PETRO. Női vezetők lehetőségei nemzetközi viszonylatokban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreatitiva vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-92. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 011 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 012 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 170-182 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 013 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie v praxi verzus generácie "X" a "Y" = The Mobile Applications in Practice Versus Generations "X" and "Y". In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 715-724. ISBN 978-80-225-4536-5 (online).

AFD 014 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 225-232. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 015 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Generačné rozdiely v kontexte trhu práce a využívania mobilných aplikácií = Generational Differences in Terms of Labour Market and Mobile Applications. In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník odborných príspevkov z medzinárodnej cedeckej konferencie. Marcel Kordoš. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, S. 136-144. ISBN 978-80-8075-837-0. WoS.

AFD 016 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Lucia ANDOVÁ a Angelika CSEREOVÁ. Regional Development and Tourism from Consumer Perspective. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference: conference proceedings from international scientific conference. Peter Madzík. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, S. 349-357. ISBN 978-80-561-0671-6. WoS.

AFD 017 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. The Connection Between Knowledge Organization and Artificial Intelligence. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 297-303. ISBN 978-80-225-4618-8.

Hivatkozások:
2021  [3] GALABOVA, B. Иновации и иновационна активност в условията на криза и следкризисно възстановяване. Coфия : БopиcЛaba БopиcЛaboba ГъЛъБoba, 2021. ISBN 978-619-7537-04-8, p. 8.

2021  [3] GALABOVA, G. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА [Innovation management of the Industrial Enterprise in a Crisis Context]. In МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА [International Scientific and Practical Conference: Sustainable Development and Socioeconomic Cohesion in the 21th Century: Trends and Challenges]. Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021. ISBN 978-954-23-2069-2, p. 274AFD 018 BAŠA, Patrik, Renáta MACHOVÁ a Kamilla SÁNTA. A felhasználók viszonyulása a vállalatok instagramon végzett marketingtevékenységéhez. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 31-36. ISBN 978-80-8122-336-5.

AFD 019 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 020 SÁNTA, Kamilla, Patrik BAŠA a Renáta MACHOVÁ. Is marketing communication really a challenge for companies on Instagram?. DOI 10.1051/shsconf/20208301061 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-8.

AFD 021 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Tibor ZSIGMOND a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Knowledge Management - situation in Poland and Slovakia. DOI 10.1051/shsconf/20208301042 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-11.

AFD 022 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Közgazdászhallgatók tanulási stílusa a komáromi Selye János Egyetemen. DOI 10.36007/3754.2020.343 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 343-351. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 023 ŠEBEN, Zoltán, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]: sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. Tomáš Klieštik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019, online, s. [1-8]. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] ZSIGMOND, T. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása. In Mladí vedci 2021. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2021. ISBN 978-80-89453-94-8, p. 168, 169.AFD 024 ESSEOVÁ, Monika a Renáta MACHOVÁ. Vajon motiválva vannak a hallgatók a továbbtanulásra?. DOI 10.36007/3754.2020.157 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 157-166. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 025 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Current Innovative Trends in Business Management in Slovakia cand Hungary. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 279-286. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 026 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. International insights into the consequences of COVID-19 on consumption and attitudes towards savings. DOI 10.1051/shsconf/202112901018 In: SHS Web of Conferences : The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021: The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021, Žilina,13th – 14th October 2021, section Innovation, Collaborative, and Circular Economy. Tomáš Klieštik. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, S. 10-18.

AFD 027 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. The Impact of COVID-19 on the Apple Brand and Customer Satisfaction. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, S. 257-268. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 028 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Theoretical Background to the Role of Trust in Marketing. DOI 10.1051/shsconf/202111503019 In: Current problems of the corporate sector 2021 : 18th International Scientific Conference: 18th International Scientific Conference. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, online, s. 1-8.

AFD 029 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Vplyv EQ a etiky na zdieľanie znalostí. In: Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Roman Lacko, Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, P. 156-163. ISBN 978-80-225-4829-8.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 5


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 MACHOVÁ, Renáta a Lilla FEHÉR. Management in a Multicultural Environment. In: Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU : book of abstracts: book of abstracts. Jasmina Starc. Novo mesto: University of Novo mesto, 2018, S. 65-65. ISBN 978-961-6770-41-5.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.

AFG 004 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 005 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Az erkölcsi kockázat, mint kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 97.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Hivatkozások:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM, 151 s. ISBN 978-80-8122-041-8.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBA 001 MACHOVÁ, Renáta, Norbert SZAKÁCS, József POÓR a Martin VOLOŠIN. Szlovákia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyei leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 134-160. ISBN 978-963-642-866-2.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.BCI 002 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 94 s. ISBN 978-80-8122-046-3.

Hivatkozások:
2012  [3] Mura, L. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania In: Zborník z medzinárodného workshopu doktorandských prác. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4632-8BCI 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 104 s. ISBN 978-80-8122-068-5.

BCI 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ a Ágnes SZLÁVICZ. Az emberi erőforrás menedzsment legújabb trendjei a nemzetközi cégek helyi leány-vállalatainál: Fókuszban Magyarország, Románia és Szlovákia. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 179-202. ISSN 1586-0698.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Innovatív tanulási megoldások nemzetközi környezetben: az X-Culture projekt = Innovative Learning Solutions in International Surroundings: the X-Culture Project. In: Tradíció és innováció - 2016. = Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában Gödöllő: Szent István Kiadó, 2016, P. 19-32. ISBN 978-963-269-628-7.


BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFA 001 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in five CEE countries. In: XI. CHEMNITZ EAST FORUM: "Corporate Governance in Central and Eastern Europe". Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2013, S. [61].


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 MACHOVÁ, Renáta. Recenzia odbornej knihy. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 117-118. ISSN 1338-6581.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 MACHOVÁ, Renáta a Enikő KORCSMÁROS. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. [5,37 AH]. ISBN 978-80-8122-069-2.

FAI 002 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 203 s. ISBN 978-80-8122-088-3.

FAI 003 MACHOVÁ, Renáta a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok.

FAI 004 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

FAI 005 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

FAI 006 MACHOVÁ, Renáta a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.

FAI 007 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd.: Tribun EU, 2015. 127 s., [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 6

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách (1)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 17

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (4)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (8)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 20

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (18)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 73

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (5)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (28)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (4)

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 20

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (1)

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok (1)

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (11)

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (7)


Počet výstupov spolu: 136


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 73

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 68

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 3

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 226

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 135

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 90

Recenzia a umelecká kritika v publikácii: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 299Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 11


V2_001 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. The Connection Between EQ, Personal Ethics and Knowledge Management - an Opportunity for Family Business In: Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch: zborník vedeckých prác. Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2021, s. 107-116 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7326-323-2. [angličtina]


V2_002 Baša, Patrik, Mura, Ladislav, Machová, Renáta, Sánta, Kamilla. School Stress During the Covid-19 Pandemic Among Members of Generation Z In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 6765-6771 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_003 Barcziová, Anikó, Machová, Renáta. The Bayh Dole Act, an American Patent Policy in Europe In: RSEP International Economics, Finance & Business Conference: Abstracts. Ankara: BC Publishing, 2021, s. 20-20. ISBN 978-605-70583-4-8. [angličtina]


V2_004 Gódány, Zsuzsanna, Józsa, László, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna, Zsigmondová, Annamária, Zsigmond, Tibor. Kis és középvállalkozások az Ipar 4.0 időszakában. DOI 10.36007/4119.2022.125 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 125-133 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


V2_005 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Tóbiás Kosár, Silvia. Postavenie znalostného manažmentu v Českej Republike a v Maďarsku. DOI 10.36007/4119.2022.207 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 207-217 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [slovenčina]


V2_006 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor. Az innováció fontossága nemzetközi szinten bevált gyakorlatok példáin keresztül In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2021, s. 469-478 [tlačená forma]. ISBN 978-963-454-653-5. [maďarčina]


V2_007 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Sport Consumption Habits in Terms of Generations. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-095 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 987-998 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V2_008 Bálintová, Monika, Barcziová, Anikó, Machová, Renáta. Labor Market Policy in the Slovak Republic and Hungary during the COVID-19 Pandemic. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-002 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 20-29 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V2_009 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseová, Monika, Marca, Roland. Consumer Awareness and the Preference for Domestic Products in Slovakia and Hungary. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-050 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 528-537 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V2_010 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. The Importance of Knowledge - from the Perspective of SME Leaders in Nitra Region at the Time of COVID-19 Pandemic. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-094 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 975-986 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V2_011 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management In: International Conference on Management, Leadership and Governance. [s.l.]: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. ISSN 2049-6818. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Weerarathne, R. S., Walpola, M. D.C.P., Piyasiri, A. D.W.D., Jayamal, I. A.U.M., Wijenayaka, T. H.P.C., Pathirana, G. Y. ‘Leave or remain’: intentions of Gen X and Y employees [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11135-022-01456-z In: Quality and quantity: international journal of methodology. [s.l.]: Springer Publishing Company, 2022, [tlačená forma]. ISSN 0033-5177. ISSN (online) 1573-7845


2022 [01] Alam, Azhar, Ratnasari, Ririn Tri, Mua'awanah, Chabibatul, Hamidah, Raisa Aribatul. Generation Z perceptions in paying Zakat, Infaq, and Sadaqah using Fintech: A comparative study of Indonesia and Malaysia [elektronický dokument]. DOI 10.21511/imfi.19(2).2022.28 In: Investment Management and Financial Innovations. Sumy: Business Perspectives, 2022, Roč. 19, č. 2, s. 320-330 [tlačená forma] [online]. ISSN 1810-4967. ISSN (online) 1812-9358


2022 [01] Jang, Mi Heui, Jeong, Yoo Mi, Park, Geuna. Influence of the subfactors of self-compassion on burnout among hospital nurses: A cross-sectional study in South Korea [elektronický dokument]. DOI 10.1111/jonm.13572 In: Journal of Nursing Management. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022, Roč. 30, č. 4, s. 993-1001 [tlačená forma]. ISSN 0966-0429. ISSN (online) 1365-2834


2022 [02] Irmayanti, Rima, Rezza Septian, Yuliani, Wiwin. Pelatihan collaborative counseling pada generasi-Z [elektronický dokument] In: Jurnal Pengabdian Mandiri. [s.l.]: Bajang Institute, 2022, Roč. 1, č. 2, s. 295-301. ISSN 2809-8889. ISSN (online) 2809-8579


2022 [02] Erlianti, Gustina, Marlini. Membangun literasi digital siswa era new normal In: VOKAL: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia. [s.l.]: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2022, Roč. 1, č. 1, s. 10-18. [indonézsky jazyk]


2022 [02] Cahyani, Adila, Firmialy, Sita. Comparative analysis of generation Z's interest in using E-money ovo or dana services with The theory of planned of behavior approach (Study in West Sumatra Province) In: e-Proceeding of Management, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 673-684. ISSN 2355-9357. [indonézsky jazyk]


2022 [02] Pradhana, Putu, Pratama, Kadek. Catur purusa artha dan pekerja milenial di ion Bali Benoa Hotel [elektronický dokument]. DOI 10.33758/mbi.v16i8.1530 In: Jurnal Bina Wakya. [s.l.]: BINA PATRIA, 2022, Roč. 16, č. 8, s. 7155-7164. ISSN 1978-3787. ISSN (online) 2615-3505. [indonézsky jazyk]


2022 [02] Nicolas, Djone, Simamora, Ricardo, Sudarto, Bezaleal, Perwint, Parlindungan, Gibson. Analysis of patterns of leadership regeneration with the church today [elektronický dokument] In: East Asian Journal of Multidisciplinary Research. [s.l.]: Formosa, 2022, Roč. 1, č. 7, s. 1419-1428. ISSN (online) 2828-1519. [angličtina]


2022 [02] Albrychiewicz-Slocinska, Anna. Remote work and Knowledge Exchange Strategies in the Opinions of Generation Z [elektronický dokument]. DOI 10.34190/eckm.23.1.622 In: Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: Academic Conferences International Limited, 2022, s. 19-27. ISBN 978-1-914587-44-3. ISBN (online) 978-1-914587-45-0. [angličtina]


2022 [02] Muktamar, Ahmad. Karakter kepemimpinan ideal pada era generasi milenial [elektronický dokument] In: Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora. [s.l.]: Indonesian Cooperative Institute, 2022, Roč. 1, č. 2, s. 142-148. ISSN 2830-1447. ISSN (online) 2829-971X. [indonézsky jazyk]


2022 [02] Suprapto, Budi, Dian Wicaksana, Paulus, Mohd Sam, Mohd. Determinants of online trust and their impact on online purchase intention in Yogyakarta [elektronický dokument]. DOI 10.22068/ijiepr.33.3.8 In: International Journal of Industrial Engineering & Production Research. Teherán: Iran University of Science & Technology, 2022, Roč. 33, č. 3, s. 1-9. ISSN 2008-4889. ISSN (online) 2345-363X. [angličtina]


2021 [01] Tutiasri, Ririn Puspita, Febriyanti, Syafrida Nurrachmi. The meaning of millennial generation text: Reception analysis of #KidsJamanNow [elektronický dokument]. DOI 10.26623/themessenger.v13i2.1007 In: JURNAL THE MESSENGER. [s.l.]: Universitas Semarang, 2021, Roč. 13, č. 2, s. 162-178. ISSN 2086-1559. ISSN (online) 2527-2810. [angličtina]


2021 [02] Fadhillah, Qori’ah. Gambaran empati generasi millenial di Pekanbaru [elektronický dokument] In: Journal of Islamic and Contemporary Psychology. [s.l.]: UIR Press, 2021, Roč. 1, č. 1. ISSN 2809-0608. ISSN (online) 2808-9952. [indonézsky jazyk]


2021 [02] Akhasbi, H., Belghini, N., Cherrak, O., Bouassam, H. Moroccan higher education at confinement and post confinement period: Review on the experience [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-14756-2_8 In: International Conference on Computer Supported Education. Cham: Springer Nature, 2021, s. 130-164. ISBN 978-3-031-14755-5. ISBN (online) 978-3-031-14756-2. [angličtina]


2021 [01] van Dyk, Ellie C., van Rensburg, Gisela H., Janse van Rensburg, Elsie S. A model to foster and facilitate trust and trusting relationships in the nursing education context [elektronický dokument]. DOI 10.4102/hsag.v26i0.1645 In: Health SA Gesondheid. [s.l.]: AOSIS, 2021, Roč. 26. ISSN 10259848. ISSN (online) 20719736


2021 [01] Janssen, Dawn, Carradini, Stephen. Generation Z workplace communication habits and expectations [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TPC.2021.3069288 In: IEEE Transactions on Professional Communication. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 64, č. 2, s. 137-153. ISSN 03611434. ISSN (online) 15581500


2021 [01] Shin, Seung A., Jang, Jong Oh, Kim, Jong Kul, Cho, Eun Hyung. Relations of conspicuous consumption tendency, self-expression satisfaction, and sns use satisfaction of gen z through sns activities [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph182211979 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 18, č. 22, [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601


2021 [01] Cahya Palupi Meilani, Yohana F., Tan, Jacob Donald, Murwani, Fulgentius Danardana, Bernarto, Innocentius, Sudibjo, Niko. Motivating and retaining generation z faculty members in private universities [elektronický dokument]. DOI 10.36941/jesr-2021-0022 In: Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2021, Roč. 11, č. 1, s. 245-255 [tlačená forma]. ISSN 2281-3993. ISSN (online) 2281-4612


2021 [01] Halová, Dagmar, Müller, Michal. Innovative approaches to recruiting: Using social media to become the employer of choice for generation z. DOI 10.34190/EIE.21.093 In: Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. Reading: Acpil, 2021, s. 1135-1143. ISBN 9781914587153. ISSN 20491050


2021 [01] Kamionka, Mateusz. October 2020 protests in Poland. A case study of Olkusz [elektronický dokument]. DOI 10.15688/JVOLSU4.2021.5.8 In: Vestnik: volgogradskij Gosudarstvennyj Universitet. Volgograd: Volgograd State University, 2021, Roč. 26, č. 5, s. 97-111 [tlačená forma] [online]. ISSN 1998-9938. ISSN (online) 2312-8704


2020 [01] Ho, Theresa C.F., Choo, Ling Suan, Teo, Poh Chuin, Kaliappen, Narentheren. Attracting Gen Z to Small and Medium Enterprises (SMEs):A View through the Job Characteristic Model. DOI 10.1109/DASA51403.2020.9317049 In: 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application, DASA 2020. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 142-145. ISBN 9781728196770


2020 [01] van Dyk, Ellie C., van Rensburg, Gisela H., Janse van Rensburg, Elsie S. Professional virtues foster trust in teaching and learning environments. DOI 10.1016/j.ijans.2020.100211 In: International Journal of Africa Nursing Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 13. ISSN 22141391


2020 [01] Cotet, Gabriela Beatrice, Carutasu, Nicoleta Luminita, Chiscop, Florina. Industry 4.0 diagnosis from an imillennial educational perspective [elektronický dokument]. DOI 10.3390/educsci10010021 In: Education sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 1, [online]. ISSN (online) 2227-7102


2020 [02] Firmansyah, Bambang, Sulaiman. Pengembangan blended learning melalui aplikasi E-Campus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon [elektronický dokument] In: Edulead: Journal of Education Management. [s.l.]: Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2020, Roč. 2, č. 2, s. 72-83. ISSN 2684-9208. ISSN (online) 2829-6311. [indonézsky jazyk]


2019 [01] Alhadlaq, Aseel, Kharrufa, Ahmed, Olivier, Patrick. Exploring e-mentoring: co-designing & un-platforming [elektronický dokument]. DOI 10.1080/0144929X.2019.1571110 In: Behaviour & information technology. Londýn: Taylor & Francis Group, 2019, Roč. 38, č. 11, s. 1122-1142 [tlačená forma] [online]. ISSN 0144-929X. ISSN (online) 1362-3001. [angličtina]


2019 [01] Montaudon-Tomas, Cynthia M., Pinto-López, Ingrid N., Montaudon-Tomas, Ivonne M., Muñoz-Ortiz, Marisol. High performance teams in a multigenerational workforce: An example from academia in Mexico. DOI 10.4018/978-1-5225-9906-7.ch003 In: Global Applications of Multigenerational Management and Leadership in the Transcultural Era. [s.l.]: IGI Global. Business Science Reference, 2019, s. 76-105. ISBN 9781522599074. ISBN 9781799809890


2019 [01] Rodriguez, Michael, Boyer, Stefanie, Fleming, David, Cohen, Scott. Managing the Next Generation of Sales, Gen Z/Millennial Cusp: An Exploration of Grit, Entrepreneurship, and Loyalty [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1051712X.2019.1565136 In: Journal of Business-to-Business Marketing. [s.l.]: Taylor & Francis Group. Routledge, 2019, Roč. 26, č. 1, s. 43-55. ISSN 1051712X. ISSN (online) 15470628


2018 [01] Romdiyah, Istati, Mufida. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the Digital Era [elektronický dokument] In: PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY IN EDUCATION (IC-CITE 2018). [s.l.]: Springer Nature. Atlantis Press, 2018, s. 252-257. ISBN (online) 978-94-6252-636-5. ISSN 2352-5398


2017 [01] Mladkova, Ludmila. Generation Z in the literature [elektronický dokument] In: PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2017 (ERIE). Praha: Česká zemědelská univerzita v Praze, 2017, s. 255-261. ISBN (online) 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X


2017 [01] Mládková, Ludmila. Learning habits of generation Z students [elektronický dokument] In: Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM. [s.l.]: Academic Conferences and Publishing International, 2017, s. 698-703. ISBN 9781911218487. ISSN 20488963. ISSN (online) 20488971


2017 [01] Mladkova, Ludmila. Expectation of generation Z students about their future carrier In: Knowledge for market use 2017: international scientific conference proceedings, Olomouc, 7.-8.9.2017. Olomouc: Palacký University, 2017, s. 115-121 [tlačená forma]. ISBN 978-80-244-5233-3


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 7


V3_001 Machová, Renáta, Ambrus, Rebeka, Zsigmond, Tibor, Bakó, Ferenc. The Impact of Green Marketing on Consumer Behavior in the Market of Palm Oil Products [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14031364 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 3, art. no. 1364, s. [1-25] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] García-Salirrosas, Elizabeth Emperatriz, Acevedo-Duque, Ángel. PERVAINCONSA Scale to Measure the Consumer Behavior of Online Stores of MSMEs Engaged in the Sale of Clothing [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14052638 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 5, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] Chan, Henry M.H., Cho, Vincent W.S. An Empirical Study: The Impact of Collaborative Communications on New Product Creativity That Contributes to New Product Performance [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14084626 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 8, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [01] Sobiech-Grabka, Katarzyna, Stankowska, Anna, Jerzak, Krzysztof. Determinants of electric cars purchase intention in Poland: Personal attitudes v. economic arguments [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en15093078 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 15, č. 9, [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]


2022 [01] Garai-Fodor, Monika, Csercsa, Klaudia. Perceptions of the digital generation and the millennials on online education during the pandemic. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780720 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 187-192 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]


2022 [01] Skackauskiene, Ilona, Vilkaite-Vaitone, Neringa. Green Marketing – a new norm: a qualitative evidence of green marketing challenges and future perspectives in high-low context communication cultures. DOI 10.30819/cmse.6-1.07 In: Cultural Management: Science and Education. Berlín: Logos Verlag Berlin, 2022, Roč. 6, č. 1, s. 109-128 [tlačená forma] [online]. ISSN 2512-6962. [angličtina]


2022 [01] Yao, Jianrong, Guo, Xiangliang, Wang, Lu, Jiang, Hui. Understanding green consumption: A literature review based on factor analysis and bibliometric method [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14148324 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 14, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] Kaur, Balween, Gangwar, Veer P., Dash, Ganesh. Green marketing strategies, environmental attitude, and green buying intention: A Multi-Group analysis in an emerging economy context [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14106107 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 10, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] Xiao, Hailin, Zhang, Xiaocai. The market disruption path of Green-Oriented Trajectory-Transformed technology innovation: A study of consumer lifestyles during the "Chasm" in China's Electric Vehicle Market [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14148488 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 14, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] García-Salirrosas, Elizabeth Emperatriz, Acevedo-Duque, Ángel. PERVAINCONSA Scale to Measure the Consumer Behavior of Online Stores of MSMEs Engaged in the Sale of Clothing [elektronický dokument] In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 5, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [02] Ningrum, Ninda. The effect of health care with attitudes and behavioral control on consumers' buying interest in healthy food products [elektronický dokument] In: Journal of Management Science. Medan: Institute of Computer Science, 2022, Roč. 5, č. 3, s. 94-100. ISSN (online) 2684-9747. [angličtina]


2022 [02] Putri, Denysa, Anjaningrum, Widiya. Uncovering the weightiness of green marketing mix and consumer attitude in cosmetic product [elektronický dokument]. DOI 10.32815/jibeka.v16i2.1038 In: Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia. Malang: Institut ASIA Malang, 2022, Roč. 16, č. 2, s. 322-335. ISSN 0126-1258. ISSN (online) 2620-875X. [indonézsky jazyk]


2022 [02] Aghlmand, Reza, Gheibi, Mohammad, Takhtravan, Amir, Kian, Zahra. Implementation of green marketing frameworks based on conceptual system designing by integration of PESTLE, classical Delphi and MCDM modeling. DOI 10.1007/s43546-022-00273-8 In: SN business and economics. Berlin: Springer Nature, 2022, Roč. 2, Art. No 108, s. 1-33 [online]. ISSN 2662-9399. [angličtina]


2022 [01] Plasek, Brigitta, Lakner, Zoltán, Temesi, Ágoston. Environmental, health or social impacts? Investigating ethical food consumption behavior in the case of palm oil-free foods [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14159468 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 15, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] Garaus, Marion, Garaus, Christian, Wolfsteiner, Elisabeth, Jermendy, Charlotte. Anthropomorphism as a differentiation strategy for standardized reusable glass containers [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14159473 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 15, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [02] Bálintová, Monika, Barcziová, Anikó, Józsa, László. Influencerek szerepe a digitális társadalomban In: Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: Menedzsment forradalmak. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2022, s. 196-207. ISBN 978-963-429-995-0. ISSN 2786-3891. [maďarčina]


V3_002 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The positive benefits of the practical application of the simulation software [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2021-0004 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 9, č. 1, 39-49 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]


V3_003 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Employee Satisfaction and Motivation of Retail Store Employees [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2022.1-05 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2022, č. 1, s. 67-83 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Hitka, Miloš, Lorincová, Silvia, Gejdoš, Miloš, Lipoldová, Martina. Employee motivation during the time of the crisis in agricultural and forestry organizations: case study [elektronický dokument]. DOI 10.17221/71/2022-AGRICECON In: Agricultural Economics: an international journal published by the Czech Academy of Agricultural Sciences and with the promotion of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2022, Roč. 68, č. 7, s. 271-281 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-570X. ISSN (online) 1805-9295. https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/71_2022-AGRICECON.pdf. [angličtina]


V3_004 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Marca, Roland, Esseová, Monika. An International Analysis of Consumers' Consciousness During the Covid-19 Pandemic in Slovakia and Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.2478/foli-2022-0007 In: Folia Oeconomica Stetinensia. Szczecin: De Gruyter Poland, 2022, Roč. 22, č. 1, s. 130-151 [tlačená forma]. ISSN 1730-4237. ISSN (online) 1898-0198. [angličtina]


V3_005 Bencsik, Andrea, Juhász, Tímea, Machová, Renáta, Tóth, Zsuzsanna. Critical questions of knowledge management concerning women on maternity leave in Hungary [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2015, Roč. 12, č. 5, s. 175-194 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Duda, Danuta, Turečková, Kamila, Buryová, Ivona. The comparison of maternity benefit in Poland and Czech Republic [elektronický dokument]. DOI 10.25142/aak.2022.003 In: Acta academica karviniensia: vědecký recenzovaný časopis. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022, Roč. 22, č. 1, s. 31-44 [tlačená forma] [online]. ISSN 1212-415X. ISSN (online) 2533-7610. [čeština]


2018 [01] Mura, Ladislav, Svec, Marek. Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia [elektronický dokument] In: RELIK 2017: REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL - MUTUAL LINKS AND CONNECTIONS. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2018, s. 327-336. ISBN (online) 978-80-245-2238-8


2017 [01] Rafajová, Lucia, Pafčo, Martin. Family businesses in selected regions of Slovakia. PEVŠ 2017AFD0056 In: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era: International Scientific Conference. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s. 196-203 [online]. ISBN 978-80-552-1739-0. [angličtina]


2017 [01] Mura, Ladislav. Current situation in family businesses = Súčasná situácia v rodinných podnikoch. PEVŠ 2017AFD0055 In: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era: International Scientific Conference. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s. 178-185 [online]. ISBN 978-80-552-1739-0. http://spu.fem.uniag.sk/fem/ICoM_2017/files/international_scientific_conference_icom_2017.pdf. [angličtina]


V3_006 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Tóth, Zsuzsanna. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management [elektronický dokument]. DOI 10.21511/ppm.14(1).2016.10 In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2016, Roč. 14, č. 1, s. 85-93 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Nguyen, Tu Ngoc, Shen, Chao Hong, Le, Phong Ba. Influence of transformational leadership and knowledge management on radical and incremental innovation: the moderating role of collaborative culture [elektronický dokument]. DOI 10.1108/K-12-2020-0905 In: Kybernetes, 2022, Roč. 51, č. 7, s. 2240-2258 [online]. ISSN (online) 0368-492X. [angličtina]


2022 [01] Jayabalan, Jayamalathi, Dorasamy, Magiswary, Raman, Murali, Sambasivan, Murali, Harun, Sharbani. Unleashing frugal innovation in private higher education institutions via intellectual capital and Information technology capability: a systematic literature review [elektronický dokument]. DOI 10.12688/f1000research.73329.2 In: F1000Research. Londýn: Faculty of 1000, 2022, Roč. 10, s. 1-27 [online]. ISSN (online) 2046-1402. [angličtina]


2022 [01] Čajková, Andrea, Gogová, Adriána. Case Study of the Knowledge Management Process in Selected Department of State Administration in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-95813-8_21 In: Developments in information and knowledge management for business applications. Cham: Springer Nature, 2022, s. 533-545 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-95812-1. ISBN (online) 978-3-030-95813-8. [angličtina]


2022 [01] Gui, Linnan, Lei, Hui, Le, Phong Ba. Fostering product and process innovation through transformational leadership and knowledge management capability: the moderating role of innovation culture. DOI 10.1108/EJIM-02-2022-0063 In: European Journal of Innovation Management. [s.l.]: Emerald Group Publishing Ltd., 2022. ISSN 14601060. [angličtina]


2021 [01] Knizkov, Stephanie, Arlinghaus, Julia C. Frugal processes: An empirical investigation into the operations of resource-constrained firms [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TEM.2020.3016776 In: Innovation Efficiency Evaluation Based on a Two-Stage DEA Model With Shared-Input: A Case of Patent-Intensive Industry in China. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 68, č. 3, s. 667-684. ISSN 0018-9391. ISSN (online) 1558-0040. [angličtina]


2021 [01] Le, Phong Ba. Determinants of frugal innovation for firms in emerging markets: the roles of leadership, knowledge sharing and collaborative culture [elektronický dokument]. DOI 10.1108/IJOEM-02-2021-0258 In: International Journal of Emerging Markets. Bingley: Emerald Group Publishing, 2021, [tlačená forma]. ISSN 1746-8809. ISSN (online) 1746-8817. [angličtina]


2020 [01] AlMulhim, Abdullah Fahad. The role of internal and external sources of knowledge on frugal innovation: moderating role of innovation capabilities [elektronický dokument]. DOI 10.1108/IJIS-09-2020-0130 In: International Journal of Innovation Science. Bingley: Emerald Group Publishing, 2020, Roč. 13, č. 3, s. 341-363 [online] [tlačená forma]. ISSN 1757-2223. ISSN (online) 1757-2231. [angličtina]


2020 [01] Lei, Hui, Gui, Linnan, Le, Phong Ba. Linking transformational leadership and frugal innovation: the mediating role of tacit and explicit knowledge sharing [elektronický dokument]. DOI 10.1108/JKM-04-2020-0247 In: Journal of knowledge management. Bedford: IFS International, 2020, Roč. 25, č. 7, s. 1832-1852 [tlačená forma]. ISSN 1367-3270. ISSN (online) 1758-7484. [angličtina]


2018 [01] Pisoni, Alessia, Michelini, Laura, Martignoni, Gloria. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2017.09.248 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2018, Roč. 171, s. 107-126 [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. [angličtina]


2018 [01] Bhatti, Yasser, Basu, Radha Ramaswami, Barron, David, Ventresca, Marc J. Frugal innovation: models, means, methods. DOI 10.1017/9781316986783 In: Frugal Innovation: Models, Means, Methods. [s.l.]: Cambridge University Press, 2018, s. 1-314. ISBN 9781316986783. ISBN 9781107188976. [angličtina]


V3_007 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Bakó, Ferenc, Šeben, Zoltán. Az organikus termékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások a dunaszerdahelyi lakosok körében In: Tér - Gazdaság - Ember: a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata: Academic journal of Széchenyi Isván University Kautz Gyula Faculty of Economics. Győr: Széchenyi István Egyetem. Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2022, Roč. 10, č. 2, s. 33-52 [tlačená forma]. ISSN 2064-1176. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Employee satisfaction and motivation of retail store employees In: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System. Považská Bystrica: BCSS, 2022, s. 34-34. ISBN 978-80-973642-3-6. [angličtina]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


P1_001 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. Stratégiai menedzsment a gyakorlatban a pandémia idején [textový dokument (print)] : Esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-422-5. [maďarčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


AAA_001 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0390-9. [slovenčina]


AAA_002 Machová, Renáta, Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Buleca, Ján, Havierniková, Katarína. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí [textový dokument (print)] . 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0598-9. SIGN-TUKE 168666. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02] Szeiner, Zsuzsanna. Digitális átalakulás - avagy a negyedik ipari forradalom. DOI 10.36007/4119.2022.305 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 305-323 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


AAA_003 Machová, Renáta, Mura, Ladislav. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-8122-117-0. [slovenčina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAB_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Bálintová, Monika. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-110-1. [maďarčina]


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABC_001 Bencsik, Andrea, Dobrai, Katalin, Machová, Renáta, Poór, József, Marosi, Ildikó, Juhász, Tímea, Szármes, Péter. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, s. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6. [maďarčina]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABD_001 Machová, Renáta, Poór, József, Vološin, Martin, Józsa, Imola, Šeben, Zoltán. Slovakia In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


ACB_001 Kútna, Angelika, Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Účtovníctvo 1 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-354-9. [slovenčina]


ACB_002 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Bencsik, Andrea. Stratégiai menedzsment [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-372-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [03] Mura, Ladislav. Book review [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2022, Roč. 13, č. 1, s. 57-58 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


ACB_003 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Zsigmondová, Annamária, Cziborová, Henrieta. Zbierka úloh z účtovníctva 3 [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-360-0. http://uk.ujs.sk/dl/3600/SZAMVITEL_3_FELADATGYUJTEMENY.pdf. [slovenčina. maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADC_001 Mura, Ladislav, Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. The effects of emotional intelligence and ethics of SME employees on knowledge sharing in Central-European countries [elektronický dokument]. DOI 10.24136/oc.2021.030. PEVŠ ID-444113 In: Oeconomia Copernicana. Toruň: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii, 2021, Roč. 12, č. 4, s. 907-934 [tlačená forma] [online]. ISSN 2083-1277. ISSN (online) 2353-1827. http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1935/1827. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Baša, Kamilla, Baša, Patrik. Attitudes Towards Work in Visegrad Group Countries. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-005 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 49-58 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


2022 [01] Mariš, Martin. Management of competitiveness in EU member states: the main strengths and weaknesses [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2022.2-10 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2022, s. 110-120 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-10. [angličtina]


2022 [01] Szostek, Dawid. Central European version of counterproductive work behavior checklist (CWB-C PL) [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2022/15-2/5 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2022, Roč. 15, č. 2, s. 74-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


2022 [01] Cizo, Edmunds, Awan, Raheel Amir, Ali, Rizwan, Abid, Nisar. Impact of employee attitude on their pro-social behavior: a case study [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2022.9.4(22) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2022, Roč. 9, č. 4, s. 416-426 [online]. ISSN (online) 2345-0282


2022 [01] Camli, Ahmet Yavuz, Palamutcuoglu, Turker B., Barbuta-Misu, Nicoleta, Cavusoglu, Selin, Virlanuta, Florina Oana, Alkan, Yasar, David, Sofia, Manea, Ludmila Daniela. The moderator effect of communicative rational action in the relationship between emotional labor and job satisfaction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14137625 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 13, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [01] Potkány, Marek, Závadský, Ján, Hlawiczka, Roman, Gejdoš, Pavol, Schmidtová, Jarmila. Quality management practices in manufacturing enterprises in the context of their performance [elektronický dokument]. DOI 10.7441/joc.2022.02.06 In: Journal of competitiveness: the scientific periodical published by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, Roč. 14, č. 2, s. 97-115 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-171X. ISSN (online) 1804-1728. https://www.cjournal.cz/files/446.pdf. [angličtina]


2022 [02] Bobenič Hintošová, Aneta. Differences in the level of global competence: a case of Visegrad and Baltic Countries. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-011 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 117-125 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


2022 [01] Burlacu, Sorin, Lădaru, Georgiana Raluca, Antoneac Lungu, Andreea, Chiriță, Otilia Florentina. Error-free implementation of the projects funded by the Administrative Capacity Operational Program [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2022.38-08 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2022, Roč. 2022, č. 38, s. 132-143 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


2022 [01] Androniceanu, Armenia, Georgescu, Irina, Mirica, Catalina-Oana. Social protection in Europe, a comparative and correlative research [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2022.38-02 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2022, Roč. 38, s. 31-45 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


2022 [01] Al-Dalahmeh, ML., Al-Dalahmeh, M., Dajnoki, K. Talent management as a novel approach to increase employees' satisfaction and commitment in the ICT sector. DOI 10.17512/pjms.2022.25.1.03 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2022, Roč. 25, č. 1, s. 41-57 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. [angličtina]


2022 [01] Guo, Chan. Sustainable development of Chinese family firms: A perspective from downward earnings management before successions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14159344 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 15, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [02] Nagy, Bernadett. Generational differences within an organization according to Dension model In: Leadership and Management Theory in Practice. Kaposvár: Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Campus Kaposvár, 2022, s. 93-100. ISBN 978-615-5599-94-1. [angličtina]


2022 [01] Heredia, Jorge, Rubiños, Cathy, Vega, William, Heredia, Walter, Flores, Alejandro. New Strategies to Explain Organizational Resilience on the Firms: A Cross-Countries Configurations Approach [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14031612 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 3, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [02] Borislavova Galabova, Borislava, Yordanova Trifonova, Boryana, Emilova Petrova, Vessela. In Search of Good Practices In Strategic Human Resource Management in Times of Crisis In: GLOBUS [НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ]. Petrohrad: [s.n.], 2022, Roč. 8, č. 1, [online]. ISSN 2658-5197. [angličtina]


2022 [01] Chan, Henry M.H., Cho, Vincent W.S. An Empirical Study: The Impact of Collaborative Communications on New Product Creativity That Contributes to New Product Performance [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14084626 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 8, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [01] Kuo, Kuo-Cheng, Yu, Hsiao-Yun, Lu, Wen-Min, Le, Thu-Thao. Sustainability and corporate performance: Moderating role of environmental, social, and governance investments in the transportation sector [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14074095 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 7, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [01] Virglerova, Zuzana, Kramolis, Jan, Capolupo, Nicola. The impact of social media use on the internationalisation of SMES [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2022/15-1/17 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2022, Roč. 15, č. 1, s. 268-283 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


2022 [01] Siraj, Nuru, Hagen, Istvan, Cahyadi, Afriyadi, Tangl, Anita, Desalegn, Goshu. Linking leadership to employees performance: The mediating role of human resource management. DOI 10.3390/economies10050111 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 5, s. ISSN 2227-7099


2022 [01] Curea, Mihaela, Mironiuc, Marilena, Huian, Maria Carmen. Intangibles, firm performance, and CEO characteristics: spotlight on the EU electricity and gas industry [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14159195 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 15, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] Sadiq, Tasneem, van Tulder, Rob, Maas, Karen. Building a taxonomy of hybridization: an institutional logics perspective on societal impact [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su141610301 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 16, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2021 [02] Galabova, Borislava, Trifonova, Boryana, Petrova, Vessela. The impact of the COVID-19 crisis on human resource management: between challenges and opportunities In: Business management, economics and social sciences: conference proceedings. Londýn: Agenda Publishing House, 2021, s. 20-35 [tlačená forma]. ISBN (chybné) 978-2-5494-0318-9


2021 [02] Slavić, Agneš, Strugar Jelača, Maja, Berber, Nemanja, Bjekić, Radmila. The Relationship between Managers’ Emotional Competencies and Organizations’ Financial Performances. DOI 10.31410/LIMEN.S.P.2021 In: LIMEN Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research: Conference Proceedings (part of LIMEN conference collection). Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021, s. 59-66 [online]. ISBN 978-86-80194-54-7. ISSN 2683-6149


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 4


ADE_001 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Juhász, Tímea, Csókás, Lilla. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. DOI 10.14267/VEZTUD.2018.10.09 In: Vezetéstudomány: budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata: budapest management review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2018, Roč. 49, č. 10, s. 93-104 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Sánta, Kamilla, Baša, Patrik, Wágner, Eugen. A Lewin-féle vezetési stílusok és a munkavállalói elégedettség kapcsolatának elemzése. DOI 10.36007/4119.2022.53 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 53-66 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADE_002 Poór, József, Juhász, Tímea, Hámori, Tamás, Karácsony, Péter, Machová, Renáta, Csapó, Ildikó. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 In: Metszetek: Társadalomtudományi folyóirat. Debrecen: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Politikatudományi és Szociológiai Intézet, 2018, Roč. 7, č. 4, s. 7-23 [tlačená forma]. ISSN 2063-6415. [maďarčina]


ADE_003 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Kútna, Angelika. Generation Z and Y versus Tax Literacy in the 21st Century [elektronický dokument] In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2019, Roč. 14, č. 2, s. 433-439 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


ADE_004 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla, Tóth, Zsuzsanna. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0 [elektronický dokument] In: International Journal of Advanced Corporate Learning, 2021, Roč. 14, č. 2, s. 17-26 [online]. ISSN (online) 1867-5565. [angličtina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 5


ADF_001 Poór, József, Varga, Erika, Machová, Renáta, Vas, Taras. Nové formy vzdelávania prostredníctvom projektu "X-Culture" In: Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018, Roč. 47, č. 1, s. 7-23 [tlačená forma] [online]. ISSN 0323-262X. [slovenčina]


ADF_002 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Andová, Lucia. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 1, s. 22-31 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [slovenčina]


ADF_003 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Kútna, Angelika. Z és Y generáció versus adók a 21. században [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 2, s. 4-15 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [maďarčina]


ADF_004 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 4-10 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADF_005 Gódány, Zsuzsanna, Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2019, Roč. 14, č. 3, s. 101-108 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 18


ADM_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2018, č. 3, s. 174-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Silva, Américo, Braga, José, Magalhães, Miguel, Mota, Catarina, Brás, Sandra. The Importance of Industry 4.0 for a Company In: Advances in Tourism, Technology and Systems: Selected Papers from ICOTTS 2021. [s.l.]: Springer, 2022, s. 585-593. ISBN 978-981-16-9701-2


2022 [01] Bilan, Svitlana, Šuleř, Petr, Krajňák, Emília, Vasilyeva, Tetyana, Skrinnyk, Olena. Systematic bibliometric review of artificial intelligence technology in organizational management, development, change and culture [elektronický dokument]. DOI 10.3846/btp.2022.13204 In: Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius Gediminas Technical University Press, 2022, Roč. 23, č. 1, s. 1-13 [tlačená forma] [online]. ISSN 1648-0627. ISSN (online) 1822-4202. [angličtina]


2020 [02] Rinaldi, Justin. Extrinsic motivation within the workplace In: Motivation in Learning, Training, and Development: A Collection of Essays. Montréal: Pressbooks, 2020


2020 [02] Romero-Hall, Enilda. Motivation in Learning, Training, and Development: A Collection of Essays. Montréal: Pressbooks, 2020


2019 [02] Gallo, Peter, Mihalčová, Bohuslava, Végsöová, Oľga, Dzurov Vargová, Tünde, Bušová, Natália. Innovative trends in human resources management: evidence for the health care system [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.2-01. SIGN-PU FM-19 37/19, PBF-19 134/19. SIGN-TUKE 209453 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2019, č. 2, s. 11-20 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/01_MMI-02-2019_A241-2019_Gallo%20et%20al.pdf. [angličtina]


ADM_002 Poór, József, Juhász, Tímea, Machová, Renáta, Bencsik, Andrea, Bilan, Svetlana. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2018, Roč. 11, č. 3, s. 295-308 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Thuneibat, Nawaf, Ali, Basel, Alqaraleh, Mithkal, Thneibat, Hussam. The mediating role of innovation on the relationship between information technologies and reducing tax evasion [elektronický dokument]. DOI 10.18576/isl/110502 In: Information Sciences Letters: An International Journal. [s.l.]: Natural Sciences Publishing, 2022, Roč. 11, č. 2, s. 13-23. ISSN 20909551. ISSN (online) 2090956X


2022 [01] Rybnikova, Irma, Lang, Rainhart. Meanings of management in the post-socialist higher education: the case of Lithuania [elektronický dokument]. DOI 10.1108/BJM-09-2020-0330 In: Baltic Journal of Management, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1746-5265. ISSN (online) 1746-5273


2022 [01] Abdulla, Mohamed, Khalid, Omar, Salloum, Said A., Shaalan, Khaled. A Comprehensive Analytical Case Study on Plisse Fashion Design L.L.C [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-85990-9_79 In: Lecture Notes in Networks and Systems. [s.l.]: Springer Publishing Company, 2022, s. 993-1005. ISBN 9783030859893. ISSN 23673370. ISSN (online) 23673389


2022 [01] Stor, Marzena, Haromszeki, Lukasz. Competency management and the financial results of the foreign subsidiaries of Polish MNCs: The empirical research findings [elektronický dokument]. DOI 10.3233/HSM-211515 In: HSM - Human Systems Management, 2022, Roč. 41, č. 3, s. 393-405 [tlačená forma]. ISSN 0167-2533. ISSN (online) 1875-8703


2022 [01] Tomé, Eduardo, Gromova, Elizaveta, Hatch, Andrew. Knowledge management, agile management, and the use of foreign languages—A theoretical analysis illustrated with the cases of Russia and Portugal [elektronický dokument]. DOI 10.1002/kpm.1710 In: Knowledge and Process Management, 2022, Roč. 29, č. 2, s. 176-184. ISSN 10924604. ISSN (online) 10991441


2022 [02] Ravanpeykar, Yousuf, Moghadam, Afsaneh, Jaghargh, Seyyed, Hashemi, Seyyed, Sabeg, Zeynol-Abedin. Pathology of Human resource management system based on International and global competencies in the national Iranian South Oil Company [elektronický dokument]. DOI 10.22105/JARIE.2021.290123.1341 In: Journal of Applied Research on Industrial Engineering. [s.l.]: Ayandegan Institute of Higher Education, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 212-229. ISSN 2538-5100. ISSN (online) 2676-6167


2022 [02] Krawczyk, Patrycja. Knowledge management and corporate social responsibility interactions in theory and practice [elektronický dokument]. DOI 10.34190/eckm.23.1.471 In: Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: Academic Conferences International Limited, 2022, s. 654-661. ISBN 978-1-914587-44-3. ISBN (online) 978-1-914587-45-0. [angličtina]


2022 [01] Delibasic, Milica, Ivanis, Marija, Pupavac, Drago, Shilina, Marina. Modeling citizens satisfaction with higher education: a case study of Rijeka [elektronický dokument]. DOI 10.14254/1800-5845/2022.18-4.12 In: Montenegrin Journal of Economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, 2022, Roč. 18, č. 4, s. 141-154 [tlačená forma] [online]. ISSN 1800-5845. ISSN (online) 1800-6698. [angličtina]


2021 [01] Kmecová, Iveta, Stuchlý, Jaroslav, Sagapova, Nikola, Tlustý, Michal. Sme human resources management digitization: Evaluation of the level of digitization and estimation of future developments. DOI 10.17512/pjms.2021.23.2.14 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2021, Roč. 23, č. 2, 232-248 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2021 [01] Ying, Jun, Zhang, Xiaojing, Zhang, Yiqi, Bilan, Svitlana. Green infrastructure: systematic literature review [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1331677X.2021.1893202 In: Ekonomska istraživanja: znanstveno-stručni časopis. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 1331-677X. ISSN (online) 1848-9664


2021 [01] de Faria, Pedro, Schubert, Torben, Sofka, Wolfgang. Recruiting strategic human capital from MNCs-Does hiring MNC managers enable exporting in domestic firms? [elektronický dokument]. DOI 10.1371/journal.pone.0257922 In: PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2021, Roč. 16, č. 10, [online]. ISSN (online) 1932-6203


2021 [01] Oliinyk, Olena, Bilan, Yuriy, Mishchuk, Halyna. Knowledge Management and Economic Growth: The Assessment of Links and Determinants of Regulation [elektronický dokument]. DOI 10.7206/cemj.2658-0845.52 In: Central European Management Journal, 2021, Roč. 29, č. 3, 20-39. ISSN (online) 26582430


2021 [01] Kalmakova, Dinara, Bilan, Yuriy, Zhidebekkyzy, Aknur, Sagiyeva, Rimma. Commercialization of conventional and sustainability-oriented innovations: A comparative systematic literature review [elektronický dokument]. DOI 10.21511/ppm.19(1).2021.29 In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2021, Roč. 19, č. 1, 340-353 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467


2020 [01] Belás, Jaroslav. Selected factors of strategic management in the sme sector [elektronický dokument] In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020, Roč. 28, č. 1, [tlačená forma] [online]. ISSN 1211-555X. ISSN (online) 1804-8048. [angličtina]


2020 [01] Kostiukevych, Ruslan, Melnyk, Leonid, Krulický, Tomáš, Kostiukevych, Alina, Melnyk, Larysa. A value-oriented approach to assessing regional economic development projects [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-4/11 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 4, 155-170 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483


2020 [01] Stachová, Katarína, Stacho, Zdenko, Raišiene, Agota Giedre, Baroková, Alexandra. Human resource management trends in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-3/21 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 3, s. 320-331 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. https://www.jois.eu/?642,en_human-resource-management-trends-in-slovakia. https://www.jois.eu/files/21_970_Stachova%20et%20al.pdf. [angličtina]


2020 [01] Kostiukevych, Ruslan, Mishchuk, Halyna, Zhidebekkyzy, Aknur, Nakonieczny, Joanna, Akimov, Oleksandr. The impact of european integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-3/3 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 3, 46-63 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


2020 [01] Faid, Gul, Tariq, Majeed Muhammad, Ishtiaq, Ahmad, Zeynvand, Vahid Lorestani, Meyer, Daniel, Máté, Domicián. The nexus of e-government and increased productivity relative to income level comparison [elektronický dokument]. DOI 10.3846/bme.2020.12067 In: Business, management and education. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020, Roč. 18, č. 1, 88-105 [tlačená forma]. ISSN 2029-7491. ISSN (online) 2029-6169


2020 [01] Nicolescu, Luminita, Tudorache, Florentin Gabriel, Androniceanu, Armenia. Performance risk analysis on mutual funds versus stock exchanges in young financial markets [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-1/18 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 1, 279-294 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. [angličtina]


2020 [01] Máté, Domicián, Erdei, Edina, Zeynvand Lorestani, Vahid, Popp, József, Oláh, Judit. Can internet in schools and technology adoption stimulate productivity in emerging markets? [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-1/12 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 1, s. 182-196 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459. [angličtina]


2020 [01] Vorontsova, Anna, Mayboroda, Tetyana, Lieonov, Hlib. Innovation management in education: impact on socio-labour relations in the national economy [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.3-25 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 3, 346-357 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718


2020 [01] Androniceanu, Armenia. Major structural changes in the eu policies due to the problems and risks caused by Covid-19 [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2020.34-08 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2020, č. 34, s. 137-149 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


2019 [01] Daszkiewicz, Nelly. Internationalisation patterns of polish family high-tech firms [elektronický dokument]. DOI 10.15678/EBER.2019.070409 In: Entrepreneurial Business and Economics Review: a scientific quarterly: focusing on Central and Eastern Europe as well as emerging markets. Krakov: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, Roč. 7, č. 4, 147-163 [tlačená forma] [online]. ISSN 2353-883X. ISSN (online) 2353-8821


2019 [01] Draskovic, Veselin, Draskovic, Mimo, Bilan, Svitlana. Motivation, methodology, and phenomenology of institutional nihilism in the see countries [elektronický dokument]. DOI 10.14254/1800-5845/2019.15-2.1 In: Montenegrin Journal of Economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, 2019, Roč. 15, č. 2, 7-14 [tlačená forma] [online]. ISSN 1800-5845. ISSN (online) 1800-6698


2019 [01] Lakner, Zoltán, Kiss, Anna, Popp, József, Zéman, Zoltán, Máté, Domicián, Oláh, Judit. From basic research to competitiveness [elektronický dokument]: an econometric analysis of the global pharmaceutical sector. DOI 10.3390/su11113125 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 11, s. [1-17] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2019 [01] Skica, Tomasz, Rodzinka, Jacek, Lesniowska-Gontarz, Małgorzata. Assessment of use and the degree of effectiveness of LGU business support instruments in Poland In: Transformations in Business & Economics: international Journal of Scholarly Papers. Kaunas: Vilniaus universitetas. Kauno fakultetas, 2019, Roč. 18, č. 3, s. 272-289 [tlačená forma]. ISSN 1648-4460. http://www.transformations.knf.vu.lt/48/article/asse. [angličtina]


2019 [01] Atkociuniene, Zenona Ona, Mikalauskiene, Asta. Knowledge management influence on implementing sustainable development means in the organization In: Transformations in Business & Economics: international Journal of Scholarly Papers. Kaunas: Vilniaus universitetas. Kauno fakultetas, 2019, Roč. 18, č. 3, 546-564 [tlačená forma]. ISSN 1648-4460


2019 [01] Belás, Jaroslav, Dvorský, Jan, Strnad, Zdeněk, Valášková, Katarína, Çera, Gentjan. Improvement of the quality of business environment model [elektronický dokument]: case of the SME segment. DOI 10.5755/j01.ee.30.5.24490 In: Engineering Economics. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2019, Roč. 30, č. 5, s. 601-611 [tlačená forma] [online]. ISSN 1392-2785. ISSN (online) 2029-5839. [angličtina]


2019 [01] Samouylov, Konstantin, Popov, Evgeny, Semyachkov, Konstantin. Institutional support of a smart city [elektronický dokument]. DOI 10.14254/1800-5845/2019.15-4.7 In: Montenegrin Journal of Economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, 2019, Roč. 15, č. 4, 87-98 [tlačená forma] [online]. ISSN 1800-5845. ISSN (online) 1800-6698


2019 [01] Raišiene, Agota Giedre, Bilan, Svitlana, Smalskys, Vainius, Gečienė, Jolita. Emerging changes in attitudes to inter-institutional collaboration: The case of organizations providing social services in communities [elektronický dokument] In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2019, č. 33, s. 34-56 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


2019 [01] Androniceanu, Armenia, Tvaronavičienė, Manuela. Developing a holistic system for social assistance services based on effective and sustainable partnerships [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2019.33-06 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2019, Roč. 2019, č. 33, s. 103-118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


2019 [01] Alani, Emad, Kamarudin, Suzilawati, Alrubaiee, Laith, Tavakoli, Razieh. A model of the relationship between strategic orientation and product innovation under the mediating effect of customer knowledge management [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2019/12-3/19 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2019, Roč. 12, č. 3, 232-242 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483


2019 [01] Raišiene, Agota Giedre, Podviezko, Askoldas, Skulskis, Virgilijus, Baranauskaitė, Lina. Interestinterest -balanced agricultural policy making: Key participative and collabrative capacities in the opinino of ngos’ experts [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2019/12-3/20 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2019, Roč. 12, č. 3, 301-318 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


2019 [01] Androniceanu, Armenia. Social responsibility, an essential strategic option for a sustainable development in the field of bio-economy [elektronický dokument]. DOI 10.24818/EA/2019/52/503 In: Amfiteatru Economic: an Economic and Business Research Periodical. Bukurešť: EDITURA ASE, 2019, Roč. 21, č. 52, s. 347-364 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-9146. ISSN (online) 2247-9104. [angličtina]


2019 [01] Veveris, Armands, Šapolaite, Vaida, Raišiene, Agota Giedre, Bilan, Yuriy. How rural development programmes serve for viability of small farms? Case of Latvia and Lithuania [elektronický dokument]. DOI 10.7160/AOL.2019.110210 In: AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, Roč. 11, č. 2, 103-113 [online]. ISSN (online) 1804-1930


2019 [01] Draskovic, Veselin, Bilan, Svitlana. Perception of the social status of intelligence in selected countries of the former Yugoslavia [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2019/12-2/19 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2019, Roč. 12, č. 2, 319-327 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


2019 [01] Androniceanu, Armenia, Gherghina, Rodica, Ciobănașu, Marilena. The interdependence between fiscal public policies and tax evasion [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2019.32-03 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2019, č. 32, s. 32-41 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


ADM_003 Bencsik, Andrea, Tóbiás Kosár, Silvia, Machová, Renáta. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2018, Roč. 9, č. 16, s. 1-13 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Androniceanu, Ane-Mari, Georgescu, Irina, Kinnunen, Jani. A new entrepreneurial motivations profile for starting new business by using a panel data analysis In: Management research and practice. Bukurešť: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2022, Roč. 14, č. 1, 5-16 [online]. ISSN 2067-2462. [angličtina]


2022 [01] Wakudkar, Harsha, Jain, Sudhir. A holistic overview on corn cob biochar [elektronický dokument]: a mini-review. DOI 10.1177/0734242X211069741 In: Waste management and research: the official journal of ISWA. London: SAGE Publications, 2022, s. 1143-1155 [tlačená forma]. ISSN 0734-242X. ISSN (online) 1096-3669. ISSN (chybné) 0734-232X. [angličtina]


2022 [01] Marousek, Josef, Trakal, Lukas. Techno-economic analysis reveals the untapped potential of wood biochar [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chemosphere.2021.133000 In: Chemosphere: chemistry, biology and toxicology as related to environmental problems. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 291, art. no. 133000, s. [1-11] [tlačená forma] [online]. ISSN 0045-6535. ISSN (online) 1879-1298. ISSN (zrušené) 0366-7111. [angličtina]


2022 [01] Maroušek, Josef, Gavurová, Beáta. Recovering phosphorous from biogas fermentation residues indicates promising economic results [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chemosphere.2021.133008. SIGN-TUKE 303364 In: Chemosphere: chemistry, biology and toxicology as related to environmental problems. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 291, s. [1-7] [tlačená forma] [online]. ISSN 0045-6535. ISSN (online) 1879-1298. ISSN (zrušené) 0366-7111. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133008. [angličtina]


2022 [01] Marousek, Josef, Marouskova, Anna, Zoubek, Tomas, Bartos, Petr. Economic impacts of soil fertility degradation by traces of iron from drinking water treatment [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10668-021-01636-1 In: Environment, development and sustainability. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2022, Roč. 24, č. 4, s. 4835-4844 [tlačená forma] [online]. ISSN 1387-585X. ISSN (online) 1573-2975. [angličtina]


2022 [01] Maroušek, Josef, Strunecký, Otakar, Bartoš, Vojtěch, Vochozka, Marek. Revisiting competitiveness of hydrogen and algae biodiesel [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fuel.2022.125317 In: Fuel: the science and technology of fuel and energy. Oxford: Elsevier, 2022, č. 328, art. no. 125317, s. [1-8] [tlačená forma] [online]. ISSN 0016-2361. ISSN (online) 1873-7153. [angličtina]


2022 [01] Zinecker, Marek, Skalicka, Martina, Balcerzak, Adam P., Pietrzak, Michal Bernard. Identifying the impact of external environment on business angel activity [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1331677X.2021.1888140 In: Ekonomska istraživanja: znanstveno-stručni časopis. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 35, č. 1, s. 83-105 [tlačená forma] [online]. ISSN 1331-677X. ISSN (online) 1848-9664. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1888140


2021 [01] Maloku, Sadik, Çera, Gentjan, Poleshi, Bekim, Lushi, Isuf, Metzker, Zdenko. The effect of relationship quality on contract farming: the mediating role of conflict between trading partners in albania [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2021/14-3/15 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2021, Roč. 14, č. 3, 283-296 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459. [angličtina]


2021 [01] Kmecová, Iveta, Stuchlý, Jaroslav, Sagapova, Nikola, Tlustý, Michal. Sme human resources management digitization: Evaluation of the level of digitization and estimation of future developments. DOI 10.17512/pjms.2021.23.2.14 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2021, Roč. 23, č. 2, 232-248 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2021 [02] Androniceanu, Ane-Mari, Kinnunen, J., Georgescu, Irina. ENTREPRENEURIAL MOTIVATIONS TO START NEW BUSINESSES: A PANEL DATA ANALYSIS In: PROCEEDINGS OF THE 15th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE: Managing People and Organizations in a Global Crisis. Bukarest: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2021. ISSN 2286-1440


2021 [01] Vasylieva, Tetyana, Pavlyk, Vladyslav, Bilan, Yuriy, Mentel, Grzegorz, Rabe, Marcin. Assessment of energy efficiency gaps [elektronický dokument]: the case for Ukraine. DOI 10.3390/en14051323 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 5, art. no. 1323 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]


2021 [01] Zinecker, Marek, Skalicka, Martina, Balcerzak, Adam P., Pietrzak, Michal Bernard. Business angels in the Czech Republic: characteristics and a classification with policy implications [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1331677X.2021.1890179 In: Ekonomska istraživanja: znanstveno-stručni časopis. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 1331-677X. ISSN (online) 1848-9664. [angličtina]


2021 [01] Anh Tuan Hoang, Van Viet Pham, Xuan Phuong Nguyen. Integrating renewable sources into energy system for smart city as a sagacious strategy towards clean and sustainable process [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2021.127161 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2021, č. 305, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786


2021 [01] Witchayapong, Chonradee, Piromyou, Pongdet, Boontawan, Pailin, Tittabutr, Panlada, Boontawan, Apichat. Investigation of microbial community structure and its potential for biomethane production by co-digestion of cassava pulp and distillery stillage [elektronický dokument]. DOI 10.1002/ep.13695 In: Environmental Progress and Sustainable Energy: An Official Publication of the American Institute of Chemical Engineers, 2021, [tlačená forma]. ISSN 1944-7442. ISSN (online) 1944-7450


2021 [01] Brabenec, Tomáš, Maroušková, Anna, Zoubek, Tomáš, Filip, Martin. Residues from water precipitation via ferric hydroxide threaten soil fertility [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13084327 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 8, art. no. 4327 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2021 [01] Simionescu, Mihaela, Wojciechowski, Adam, Tomczyk, Arkadiusz, Rabe, Marcin. Revised environmental Kuznets curve for V4 countries and Baltic states [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14113302 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 11, art. no. 3302 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]


2021 [01] Sharma, Gagan Deep, Tiwari, Aviral Kumar, Erkut, Burak, Mundi, Hardeep Singh. Exploring the nexus between non-renewable and renewable energy consumptions and economic development: Evidence from panel estimations [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rser.2021.111152 In: Renewable & Sustainable Energy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 146, [tlačená forma]. ISSN 1364-0321. ISSN (online) 1879-0690


2021 [01] Stavytskyy, Andriy, Kharlamova, Ganna, Komendant, Olena, Andrzejczak, Jaroslaw, Nakonieczny, Joanna. Methodology for calculating the energy security index of the state: taking into account modern megatrends [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14123621 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 12, art. no. 3621 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]


2021 [01] Marousek, Josef, Marouskova, Anna. Economic considerations on nutrient utilization in wastewater management [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14123468 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 12, art. no. 3468 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]


2020 [01] Kotásková, Anna, Belás, Jaroslav, Bilan, Yuriy, Ajaz Khan, Khurram. Significant aspects of managing personnel risk in the SME sector [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2020-0013. PEVS 2020ADM0015 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2020, Roč. 15, č. 2, 203-218 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887. [angličtina]


2020 [01] Tari, Juan Jose, Pereira-Moliner, Jorge, Molina-Azorin, Jose F., Lopez-Gamero, Maria D. A Taxonomy of Quality Standard Adoption: Its Relationship with Quality Management and Performance in Tourism Organizations In Spain. DOI 10.29036/jots.v11i21.151 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2020, Roč. 11, č. 21, 22-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650


2020 [01] Altyar, A. R., Habeeb, F. J., Sedeeq, M. M. THE IMPACT OF KNOWLEDGE AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON THE ECONOMIC GROWTH OF ARAB COUNTRIES: A PANEL GMM AND ROBUST STANDARD ERROR APPROACH. DOI 10.17512/pjms.2020.21.1.04 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2020, Roč. 21, č. 1, 48-60 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2019 [01] Androniceanu, Armenia, Tvaronavičienė, Manuela. Developing a holistic system for social assistance services based on effective and sustainable partnerships [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2019.33-06 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2019, Roč. 2019, č. 33, s. 103-118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


ADM_004 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Csókás, Lilla, Juhász, Tímea, Lazányi, Kornélia. Survey of Ethical Managerial Behavior - a Three Country Comparative Study [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2018, Roč. 15, č. 6, s. 179-197 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Al Danaf, Ramona, Berke, Szilárd. The Impact of Sustainable Leadership on Social Responsibility in Private and Public Universities: Evidence from Lebanon In: International Business Management. Sargodha: Medwell Publishing, 2021, Roč. 15, č. 4, s. 124-137 [tlačená forma]. ISSN 1993-5250


2020 [01] Rashad, Waleed, Lazanyi, Kornelia, Potocan, Vojko, Nedelko, Zlatko. How does Business Orientation of Manufacturing Enterprises Define the Utilisation of Lean Production? [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2020, Roč. 17, č. 9, 7-26 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


2019 [01] Berber, Nemanja, Slavić, Agneš, Miletić, Slavomir, Simonović, Zoran, Aleksic, Marko. A Survey on Relationship between Leadership Styles and Leadership Outcomes in the Banking Sector in Serbia [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 7, s. 167-184 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


ADM_005 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Bencsik, Andrea. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y [elektronický dokument] In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2018, Roč. 13, č. 6(60), s. 1669-1678 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] García-Salirrosas, Elizabeth Emperatriz, Acevedo-Duque, Ángel. PERVAINCONSA Scale to Measure the Consumer Behavior of Online Stores of MSMEs Engaged in the Sale of Clothing [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14052638 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 5, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [02] Szűcs-Kis, Alexandra, Papp-Váry, Árpád. Magyarországi megyeszékhelyek közösségimédia kommunikációjának elemzése. DOI 10.36007/4119.2022.353 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 353-372 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02] Cantante, Paula, Pocevičienė, Rasa, Carvalho, Milena, Martins, Susana. Creation of an app protoptype for the RŪTA’S chocolate museum In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 7961-7970 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


2022 [01] Mahlknecht, Belinda, Kempert, Richard, Bork-Hüffer, Tabea. Graduating during the COVID-19 pandemic: digital media practices and learning spaces among pupils taking their school-leaving exams [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14148628 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 14, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2020 [01] Aliperti, Giuseppe, Cruz, Ana Maria. Promoting built-for-disaster-purpose mobile applications: An interdisciplinary literature review to increase their penetration rate among tourists [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jhtm.2020.06.006 In: Journal of Hospitality and Tourism Management. [s.l.]: Elsevier, 2020, Roč. 44, 193-210 [tlačená forma] [online]. ISSN 1447-6770. ISSN (online) 1839-5260


2019 [02] Vlacseková, Dominika. Comparative analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration – case study of Slovakia [elektronický dokument] In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management: international scientific journal. Trnava: Labour Law Association, 2019, Roč. 2, č. 1, s. 74-93 [online] [tlačená forma]. ISSN 2644-4917. ISSN (online) 2644-4542. [angličtina]


2018 [02] Korcsmáros, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti [elektronický dokument] = Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 561-570 [online]. ISBN (online) 978-80-225-4536-5. [angličtina]


ADM_006 Poór, József, Kovács, Ildikó, Karoliny, Zsuzsa, Machová, Renáta. Global, regional and local similarities and differences in hrm in light of cranet researches (2008-2016) [elektronický dokument]. DOI 10.15549/jeecar.v6i1.253 In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. Minneapolis: Institute of Eastern Europe and Central Asia, 2019, Roč. 6, č. 1, s. 1-23 [tlačená forma] [online]. ISSN 2328-8272. ISSN (online) 2328-8280. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000617879600002. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85066339095&origin=resultslist. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Mura, Ladislav. Pôsobenie rodinných podnikov v pohraničných regiónoch. DOI 10.36007/4119.2022.253 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 253-262 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [slovenčina]


2020 [01] Šajgalíková, Helena, Copuš, Lukáš. Can HRM utilize hero analyses in identifying employees’ profiles? The case of the Slovak and Czech Republics [elektronický dokument]. DOI 10.15549/jeecar.v7i1.370 In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. Minneapolis: Institute of Eastern Europe and Central Asia, 2020, Roč. 7, č. 1, s. 61-71 [tlačená forma] [online]. ISSN 2328-8272. ISSN (online) 2328-8280. https://www.ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/370/268. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082455971&origin=resultslist. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000617884200006. [angličtina]


2020 [01] Balogh, Gabor, Sipos, Norbert, Rideg, Andras. An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs. DOI 10.1108/CR-01-2020-0016 In: Competitiveness Review. Bingley: Emerald Group Publishing, 2020, [tlačená forma]. ISSN 1059-5422


2020 [01] Ferencikova, Sonia, Hrdlickova, Jana. Reverse knowledge transfer from central europe to western europe: Selected case studies [elektronický dokument]. DOI 10.15549/jeecar.v7i1.340 In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. Minneapolis: Institute of Eastern Europe and Central Asia, 2020, Roč. 7, č. 1, 1-11 [tlačená forma] [online]. ISSN 2328-8272. ISSN (online) 2328-8280


ADM_007 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2019, č. 2, s. 206-216 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000483018000018. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADM_008 Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2019, č. 3, s. 11-21 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000488243600001. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Kálmán, Botond. Effect of environmental crises on the stress level and financial behaviour of university students. DOI 10.36007/4119.2022.161 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 161-182 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [angličtina]


2020 [01] Mihalčová, Bohuslava, Gallo, Peter, Lukáč, Jozef. Management of innovations in finance education: Cluster analysis for OECD countries [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.1-19. SIGN-PU FM-20 21/20 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 1, s. 235-244 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


2020 [01] Sedliačiková, Mariana, Kocianová, Anna, Dzian, Michal, Drábek, Josef. Product sampling as a sale promotion tool [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.1-11 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 1, s. 136-148 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/A353-2020_Sedliacikova.pdf. [angličtina]


2020 [01] Vasylieva, Tetiana, Jurgilewicz, Oktawia, Poliakh, Sergii, Tvaronavičiené, Manuela, Hydzik, Paweł. Problems of measuring country's financial security [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-2/22 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 2, s. 329-346 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. https://www.jois.eu/?620,en_problems-of-measuring-countrys-financial-security. [angličtina]


2020 [02] Lazíková, Jarmila, Rumanovská, Ľubica, Takáč, Ivan. Evaluation of the effectiveness of EU Intellectual property course at SAU in Nitra. DOI 10.15414/meraa.2020.06.01.31-39 In: Mathematics in education, research and applications: online scientific mathematical journal. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2020, Roč. 6, č. 1, s. 31-39 [online]. ISSN 2453-6881. https://doi.org/10.15414/meraa.2020.06.01.31-39. [angličtina]


ADM_009 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Lazányi, Kornélia, Krepszová, Veronika. Generations and Emotional Intelligence A Pilot Study [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2020, Roč. 17, č. 5, s. 229-247 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Bencsik, Andrea, Csinger, Bence. Az info-kommunikációs technológia okozta kihívások a vállalati belső kommunikációban. DOI 10.36007/4119.2022.67 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 67-79 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02] Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Szeiner, Zsuzsanna, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. A V4 országok aktuális munkaerőpiaci trendjeinek összehasonlítása. DOI 10.36007/4119.2022.09 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-29 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [01] Tóth, Zsuzsanna, Józsa, László, Seres Huszárik, Erika, Fam, Kim-Shyan. Business culture and behavioral characteristics [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 7, s. 69-86 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


2021 [02] Schulcz, Patrik. Southern Slovakian public administration: competencies that the mayors require In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 8012-8018 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


2021 [01] Szenes, Katalin, Tureczki, Bence. AI supported Corporate Governance [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378679 In: SAMI 2021: IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 465-469 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8053-3. ISBN (online) 978-1-7281-8052-6


2021 [01] Omone, Ogbolu Melvin, Gbenimachor, Alex Ugochukwu, Kovacs, Levente, Kozlovszky, Miklos. Knowledge Estimation with HPV and Cervical Cancer Risk Factors Using Logistic Regression [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465585 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 381-386. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5


2021 [01] Tureczki, Bence, Szenes, Katalin. Interdisciplinary Optimization of Security Operations Centers with Digital Assistant [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465632 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 397-402. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5


2021 [01] Tick, Andrea, Szabó, Gyöngyi, Reicher, Regina Zs. Contribution of a crm system to the creation of a family-friendly working environment [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.18.11.2021.11.5 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 11, 75-96 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687


2021 [02] Mura, Ladislav. Innovative start-ups and family enterprises in terms of age structure of the entrepreneurs. PEVŠ ID-436603 In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 530-539 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. https://relik.vse.cz/2021/sbornik/en/toc.html. [angličtina]


ADM_010 Zsigmond, Tibor, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 2, s. 221-234 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000545377200016. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADM_011 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta. Challenges of burnout prevention in slovac smes– focus on optimal employment [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.18.2.2021.2.5 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 2, s. 87-104 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Bencsik, Andrea, Csinger, Bence. Az info-kommunikációs technológia okozta kihívások a vállalati belső kommunikációban. DOI 10.36007/4119.2022.67 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 67-79 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02] Sánta, Kamilla, Baša, Patrik, Wágner, Eugen. A Lewin-féle vezetési stílusok és a munkavállalói elégedettség kapcsolatának elemzése. DOI 10.36007/4119.2022.53 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 53-66 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02] Mohácsi, Márta, Fényes, Hajnalka. A fizetett munka motivációi és befolyásoló tényezői a felsőoktatási hallgatók körében. DOI 10.36007/4119.2022.227 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 227-240 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02] Marca, Roland, Esseová, Monika. Állásvesztés és a külföldi munkavállalási hajlam vizsgálata a Covid-19 járvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.219 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 219-226 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADM_012 Gódány, Zsuzsanna, Machová, Renáta, Mura, Ladislav, Zsigmond, Tibor. Entrepreneurship motivation in the 21st century in terms of pull and push factors [elektronický dokument]. PEVŠ ID-248585 In: TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics. Novi Pazar: Association for Information Communication Technology Education and Science, 2021, Roč. 10, č. 1, 334-342 [tlačená forma] [online]. ISSN 2217-8309. ISSN (online) 2217-8333. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Ližbetinová, Lenka, Lejsková, Pavla, Nedeliaková, Eva, Caha, Zdeněk, Hitka, Miloš. The growing importance of ecological factors to employees in the transport and logistics sector [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1331677X.2021.2013275 In: Ekonomska istraživanja: znanstveno-stručni časopis. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 35, č. 1, s. 4379-4403 [tlačená forma] [online]. ISSN 1331-677X. ISSN (online) 1848-9664. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2013275. [angličtina]


2022 [01] Balková, Miluše, Lejsková, Pavla, Ližbetinová, Lenka. The values supporting the creativity of employees [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpsyg.2021.805153 In: Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 12, č. 03. February, art. no. 805153, s. [1-10] [online]. ISSN (online) 1664-1078. [angličtina]


2022 [01] Androniceanu, Ane-Mari, Georgescu, Irina, Kinnunen, Jani. A new entrepreneurial motivations profile for starting new business by using a panel data analysis In: Management research and practice. Bukurešť: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2022, Roč. 14, č. 1, 5-16 [online]. ISSN 2067-2462. [angličtina]


2022 [02] Marinič, Peter. Industry 4.0 - Analysis of the Industry Sectors in Czech Republic and Slovakia In: EDAMBA 2021: International scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars: COVID-19 recovery: The need for speed : Conference proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2022, s. 297-305 [online]. ISBN 978-80-225-4930-1


2022 [02] Marinič, Peter. Is industry 4.0 a revolutionary or evolutionary change? Analysis of chosen economic indicators for Slovak and Czech economy. DOI 10.53465/ER.2644-7185.2022.2.171-193 In: Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022, Roč. 51, č. 2, [tlačená forma] [online]. ISSN 0323-262X


2022 [02] Jiménez-Coronado, Angelica, Batista-Zea, Karina, Hernández-Palma, Hugo. Competitive realities of entrepreneurship in the university context for comprehensive training [elektronický dokument]. DOI 10.17081/eduhum.24.43.5688 In: Educación y Humanismo. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2022, Roč. 24, č. 43. ISSN 0124-2121. ISSN (online) 2665-2420. [španielčina]


2021 [02] Androniceanu, Ane-Mari, Kinnunen, J., Georgescu, Irina. ENTREPRENEURIAL MOTIVATIONS TO START NEW BUSINESSES: A PANEL DATA ANALYSIS In: PROCEEDINGS OF THE 15th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE: Managing People and Organizations in a Global Crisis. Bukarest: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2021. ISSN 2286-1440


2021 [03] Wibowo, FX Setiyo, Sulistiyowati, Reni, Hurdawati, Ramon, Kusumaningrum, Dewi Ayu, Nuryadina, Augusrini, Ridwan, Muhammad, Suheryadi, Heru. Exploring Entrepreneurial Intention Of Webinar Participants In Tourism And Hospitality During The Covid-19 Pandemic [elektronický dokument] In: Exploring Entrepreneurial Intention Of Webinar Participants In Tourism And Hospitality During The Covid-19 Pandemic. [s.l.] : [s.n.], 2021, s. 1-12 [online]. ISSN (online) 2809-3992. [angličtina]


2021 [01] Juříková, Martina, Kocourek, Josef, Ližbetinová, Lenka. Building the prestige of a university as a tool to achieve competitiveness In: Communication Today. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021, Roč. 12, č. 2, s. 128-144 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-130X. [angličtina]


2021 [01] Korauš, Antonín, Gombár, Miroslav, Vagaská, Alena, Bačík, Radovan, Korba, Peter, Černák, Filip. Bitcoin price as one of basic cryptocurrencies in relation to the basic stock market‘s indicators [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(36). SIGN-PU FM-21 319/21. SIGN-TUKE 301262 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, s. 552-569 [online]. ISSN (online) 2345-0282. http://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol9_No2_print.pdf. [angličtina]


2021 [02] Maharani, Haidilia, Jaswita, Derizka Inva, Tumanggor, Rahmayanti. Motivasi Berwirausaha Tanaman Hias dan Strategi Pemasaran Online di Masa Pandemi Covid-19 [elektronický dokument] In: Jurnal Ilmiah Feasible. Tangerang Selatan: [s.n.], 2021, Roč. 3, č. 2. ISSN 2655-9811. ISSN (online) 2656-1964


2021 [02] Jimoh, Tajudeen Adisa, Adebayo, Adewale Bashir. Motivation for Entrepreneurial Engagement among Youths in Ogun State: Push and Pull Factors Analysis In: International Journal of Research and Innovation in Social Science. Gurgaon: [s.n.], 2021, Roč. 5, č. 12, [tlačená forma]. ISSN 2454-6186. [angličtina]


2021 [01] Grenčíková, Adriana, Kordoš, Marcel, Bartek, Jozef, Berkovič, Vladislav. The impact of the industry 4.0 concept on Slovak business sustainability within the issue of the pandemic outbreak [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13094975. TUAD PC018046 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 9, art. no. 4975, s. 1-14 [online]. ISSN (online) 2071-1050. Poznámka: Evidované v Scopus Q2, HI=85. Poznámka: A - špičková medzinárodná kvalita. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/4975. [angličtina]


2021 [01] Choi, Se Kyoung, Han, Sangyun, Kwak, Kyu Tae. Innovation capabilities and the performance of start‐ups in Korea: The role of government support policies [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13116009 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 11, [online]. ISSN (online) 2071-1050


2021 [01] Rumanko, Boris, Kozáková, Jana, Urbánová, Mária, Hudáková, Monika. Family business as a bearer of social sustainability in multinationals-case of Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13147747 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 14, art. no. 7747, s. [1-25] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2021 [01] Korauš, Antonín, Gombár, Miroslav, Vagaská, Alena, Šišulák, Stanislav, Černák, Filip. Secondary Energy Sources and Their Optimization in the Context of the Tax Gap on Petrol and Diesel [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14144121. SIGN-TUKE 232390. SIGN-PU FM-21 198/21 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 14, s. [1-22] [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://doi.org/10.3390/en14144121. [angličtina]


2021 [01] Straková, Jarmila, Korauš, Antonín, Váchal, Jan, Pollák, František, Černák, Filip, Talir, M., Kollmann, J. Sustainable development economics of enterprises in the services sector based on effective management of value streams [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13168978 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 16, s. 1-15 [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su13168978. [angličtina]


2021 [01] Park, W., Byun, C.G. Effect of sme’s managerial ability and executive compensation on firm value [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su132111828 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 21, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2021 [03] Nastišin, Ľudovít, Gavurová, Beáta, Bačík, Radovan, Svetozarovová, Nella, Fedorko, Richard. Sustainable performance of players in the global aviation industry in the light of multi-factor analysis of online reputation [elektronický dokument]. DOI 10.37335/ijek.v9i1.130. SIGN-PU FM-21 106/21. SIGN-TUKE 300040 In: International Journal of Entrepreneurial Knowledge. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2021, Roč. 9, č. 1, s. [1-9] [tlačená forma] [online]. ISSN 2336-2952. ISSN (online) 2336-2960. https://www.ijek.org/index.php/IJEK/article/view/130/110. [angličtina]


2021 [01] Androniceanu, A., Nica, Elvira, Georgescu, I., Sabie, Oana Matilda. The influence of the ICT on the control of corruption in public administrations of the EU member states: A comparative analysis based on panel data [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2021.37-03 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2021, Roč. 37, s. 41-59 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]


ADM_013 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2021, č. 1, s. 170-180 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2021/1/170-180. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659279400013. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Galabova, Borislava. The impact of innovations on modern economic and industrial development In: WayScience: 1st international scientific and practical internet conference. Dnipro: WayScience, 2022. ISBN 978-617-95218-5-0


ADM_014 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseova, Monika, Marca, Roland. Changing Trends of Shopping Habits and Tourism During the Second Wave of COVID-19 - International Comparison. DOI 10.29036/jots.v12i22.256 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2021, Roč. 12, č. 22, 131-149 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Atsiz, Ozan, Seyitoglu, Faruk. A netnography approach on the daily local-guided shopping tour experiences of travellers: An unexplored facet of the sharing economy [elektronický dokument]. DOI 10.1177/13567667221078248 In: Journal of vacation marketing. Londýn: SAGE Publications, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1356-7667. ISSN (online) 1479-1870


2022 [02] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [01] Přívara, Andrej. Economic growth and labour market in the European Union: lessons from COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.24136/oc.2022.011 In: Oeconomia Copernicana. Toruň: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii, 2022, Roč. 13, č. 2, s. 355-377 [tlačená forma] [online]. ISSN 2083-1277. ISSN (online) 2353-1827. [angličtina]


2022 [01] Grebosz-Krawczyk, Magdalena, Siuda, Dagna. The Covid-19 pandemic impact on the TV commercials content in European countries [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2022.2-07 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2022, č. 2, s. 76-85 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718


2022 [01] Paraschiv, Dorel Mihai, Titan, Emilia, Manea, Daniela Ioana, Ionescu, Crina Dana, Mihai, Mihaela, Serban, Octavian. The change in e-commerce in the context of the Coronavirus pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2022-0012 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2022, Roč. 17, č. 2, s. 220-233 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887


2022 [01] Sousa, Henrique Adriano de, Klein, Luciana, Voese, Simone Bernardes. The impact of institutional pressures on the use and maintenance of E-Commerce in Brazilian micro and small enterprises (MSEs). DOI 10.7819/rbgn.v24i2.4174 In: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 2022, Roč. 24, č. 2, s. 366-382. ISSN 1983-0807


2021 [01] Lolea, Iulian Cornel, Stamule, Simona. Trading using Hidden Markov Models during COVID-19 turbulences [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2021-0020 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2021, Roč. 16, č. 4, 334-351 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887


2021 [01] Kolkova, Andrea, Kljucnikov, Aleksandr. Demand forecasting: an alternative approach based on technical indicator Pbands [elektronický dokument]. DOI 10.24136/oc.2021.035 In: Oeconomia Copernicana. Toruň: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii, 2021, Roč. 12, č. 4, 1063-1094 [tlačená forma] [online]. ISSN 2083-1277. ISSN (online) 2353-1827


2021 [01] Karácsony, Péter, Vasa, László, Bilan, Yuriy, Lipták, Katalin. Hungarian experiences of the transition from traditional work to telework In: Transformations in Business & Economics: international Journal of Scholarly Papers. Kaunas: Vilniaus universitetas. Kauno fakultetas, 2021, Roč. 20, č. 3, 168-182 [tlačená forma]. ISSN 1648-4460. [angličtina]


2021 [01] Remeikiene, Rita, Gaspareniene, Ligita. The nexus between unemployment and the shadow economy in lithuanian regions during the covid-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2021/14-3/4 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2021, Roč. 14, č. 3, s. 59-72 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. [angličtina]


ADM_015 Mura, Ladislav, Havierniková, Katarína, Machová, Renáta. Empirical results of entrepreneurs ́network: Case study of Slovakia [elektronický dokument]. PEVŠ 2017ADM0010 In: Serbian Journal of Management: an International Journal for Theory and Practice of Management Science. Belehrad: Univerzitet u Beogradu, 2017, Roč. 12, č. 1, s. 121-131 [tlačená forma] [online]. ISSN 1452-4864. ISSN (online) 2217-7159. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Simberova, Iveta, Korauš, Antonín, Schuller, David, Smolikova, Lenka, Strakova, Jarmila, Vachal, Jan. Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14063628 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 6, s. 1-17 [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su14063628


2022 [02] Kharisma, Bayu, Wardhana, Adhitya, Nur, Yudha. Transformasi struktural dan ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa barat In: E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. [s.l.]: Faculty of Economics and Business, Udayana University, 2022, Roč. 11, č. 1, s. 71-86. ISSN 2337-3067


2021 [01] Grenčíková, Adriana, Kordoš, Marcel, Berkovič, Vladislav. Expected changes in slovak industry environment in terms of industry 4.0 [elektronický dokument]. DOI 10.24874/IJQR15.01-13. TUAD PC017981 In: International Journal for Quality Research. Kragujevac: Univerziteta u Kragujevcu, 2021, Roč. 15, č. 1, 225-240 [tlačená forma] [online]. ISSN 1800-6450. ISSN (online) 1800-7473. Poznámka: Nevykazované UKO. Poznámka: Evidované vo WoS, Scopus (podľa SJR HI=20, Q3). Poznámka: A - špičková medzinárodná kvalita. http://ijqr.net/journal/v15-n1/13.pdf. [angličtina]


2021 [03] Kharisma, Bayu, Sutyastie Soemitro Remi, Remi, Wardhana, Adhitya, Herlina Roseline, Roseline, Permana Rosiyan, Muhammad Bayu. The determination of leading sectors to improve bandung city’s competitiveness In: Economics Development Analysis Journal. Padjadjaran: Universitas Negeri Semarang, 2021, Roč. 10, č. 3, s. 270-285 [tlačená forma]. ISSN 2252-6560. [angličtina]


2020 [01] Mo, Soo Won, Lee, Kwang Bae, Lee, Yong Joo, Park, Hong Gyun. Analysis of import changes through shift-share, location quotient and BCG techniques: Gwangyang Port in Asia [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ajsl.2020.01.001 In: Asian journal of shipping and logistics. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 36, č. 3, 145-156 [tlačená forma] [online]. ISSN 2092-5212. ISSN (online) 2352-4871


2020 [01] Kordoš, Marcel. Aspects of robotics implementation within the changes on labor market in Poland. TUAD PC017546 In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019: zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie . Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020, s. 200-212 [online]. ISBN 978-80-8075-903-2. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. Poznámka: Evidované vo WoS. https://fsev.tnuni.sk/konferencia2019/Zbornik.pdf. [angličtina]


2020 [01] Kordoš, Marcel, Berkovič, Vladislav. Applying automation in Slovak tourism industry - benefits and issues [elektronický dokument]. TUAD PC17694 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 1, 132-138 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. Poznámka: Evidované v WoS. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1001/papers/A_kordos.pdf. [angličtina]


2020 [01] Bobenič Hintošová, Aneta, Bobenič, Tibor, Hajduová, Zuzana, Szajt, Marek. The influence of firm-specific factors on firms' performance. DOI 10.17512/pjms.2020.21.2.09 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2020, Roč. 21, č. 2, 115-128 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. [angličtina]


2020 [01] Kusá, Alena, Fašiang, Tomáš, Gežík, Pavel, Greguš, Michal. ECO-ECO recycling models and application of their principles into the circular economy [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.17.9.2020.9.5 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2020, Roč. 17, č. 9, s. 85-107 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. http://acta.uni-obuda.hu/Kusa_Fasiang_Gezik_Gresug_106.pdf. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097526615&origin=resultslist. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000596870600004. [angličtina]


2020 [01] Regásková, Martina, Bánociová, Anna. The influence of the transaction tax on the selected economic indicators [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 226854 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 275-280 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]


2020 [01] Raisová, Manuela, Regásková, Martina, Lazányi, Kornélia. The financial transaction tax: an ANOVA assessment of selected EU countries [elektronický dokument]. DOI 10.24136/eq.2020.002. SIGN-TUKE 215990 In: Equilibrium: quarterly journal of economics and economic policy. Olštýn: Institute of Economic Research, 2020, Roč. 15, č. 1, s. 29-48 [tlačená forma] [online]. ISSN 1689-765X. ISSN (online) 2353-3293. https://doi.org/10.24136/eq.2020.002. [angličtina]


2020 [01] Grenčíková, Adriana, Kordoš, Marcel, Berkovič, Vladislav. The impact of industry 4.0 on jobs creation within the small and medium-sized enterprises and family businesses in Slovakia. DOI 10.3390/admsci10030071. TUAD PC017742 In: Administrative Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 3, s. 1-20 [online]. ISSN 2076-3387. Poznámka: A - špičková medzinárodná kvalita. Poznámka: Evidované vo WoS, HI=15. [angličtina]


2020 [01] Korauš, Antonín, Havierniková, Katarína, Gombár, Miroslav, Černák, Filip, Felcan, Miroslav. Dimensions and their elements affecting the innovative activities of agricultural SMEs toward their sustainable development [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2020.8.2(68). TUAD PC017867. SIGN-PU FM-21 457/20 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2020, Roč. 8, č. 2, s. 1142-1156 [online]. ISSN (online) 2345-0282. Poznámka: Evidované vo WoS, Scopus, HI=25, Q1. Poznámka: A - špičková medzinárodná kvalita. https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/30/Koraus_Dimensions_and_their_elements_affecting_the_innovative_activities_of_agricultural_SMEs_toward_their_sustainable_development.pdf. [angličtina]


2020 [01] Krajňáková, Emília, Pilinkiene, Vaida, Bulko, Patrik. Determinants of Economic Development and Employability of Higher Education Institutions Graduates [elektronický dokument]. DOI 10.5755/j01.ee.31.2.24751. TUAD PC017613 In: Engineering Economics. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2020, Roč. 31, č. 2, 211-220 [tlačená forma] [online]. ISSN 1392-2785. ISSN (online) 2029-5839. Poznámka: Evidované vo WoS, IF=0,73, Q4, v Scopus. Poznámka: A - špičková medzinárodná kvalita. [angličtina]


2019 [01] Kordoš, Marcel. The synergies of USA foreign trade policy agenda challenges within the industry 4.0 [elektronický dokument]. TUAD PC017026 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, Roč. 9, č. 1, 137-142 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. Poznámka: Evidované vo WoS. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0901/papers/A_kordos.pdf. [angličtina]


2019 [02] Stachová, Katarína, Stacho, Zdenko, Papulová, Zuzana, Jemala, Marek. An effective selection process is the key to quality job positions occupation conditional for long-term competitiveness [elektronický dokument]. DOI 10.30657/pea.2019.24.02 In: Production Engineering Archives. Varšava: De Gruyter, 2019, č. 24, s. 5-9 [tlačená forma] [online]. ISSN 2353-5156. ISSN (online) 2353-7779. [angličtina]


2019 [01] Burksaitiene, Daiva, Jegelavičiüté, Rusné, Grenčíková, Adriana, Krajčo, Karol, Sokol, Jakub. Economic Indicators Paradigm on the Labour Market in Lithuania and Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.5755/j01.ee.30.5.23599. TUAD PC017307 In: Engineering Economics. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2019, Roč. 30, č. 5, s. 612-620 [tlačená forma] [online]. ISSN 1392-2785. ISSN (online) 2029-5839. Poznámka: Evidované vo WoS, IF=0,73, Q4. Poznámka: A - špičková medzinárodná kvalita. [angličtina]


2019 [01] Androniceanu, Mihai, Dragulanescu, Irina Virginia, Ciobanu, Alina. Corporate Social Responsibility and the Quality of Life In: Education excellence and innovation management through Vision 2020: proceedings of the 33rd International business information management association conference IBIMA 2019. Norristown: International business information management association, 2019, s. 1708-1718 [online]. ISBN 978-0-9998551-2-6. [angličtina]


2019 [01] Hrivnák, Michal, Melichová, Katarína, Fáziková, Mária, Roháčiková, Oľga. University graduates, knowledge spill-overs and localization of knowledge intensive ventures-case of post-socialistic country [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2019.7.1(12) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2019, Roč. 7, č. 1, s. 146-165 [online]. ISSN (online) 2345-0282. http://https.//dx.doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(12). [angličtina]


2019 [01] Kordoš, Marcel. Britisch-Slovak foreign trade relations:consequences of brexit [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.3-26. TUAD PC017223 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2019, č. 3, s. 341-353 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. Poznámka: Evidované vo WoS. Poznámka: medzinárodne uznávaná kvalita. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/26_%D0%90258-2019_0.pdf. [angličtina]


2019 [01] Hitka, Miloš, Kucharčíková, Alžbeta, Štarchoň, Peter, Balážová, Žaneta, Lukáč, Michal, Stacho, Zdenko. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11184985 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 18, art. no. 4985, s. [1-18] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/18/4985. [angličtina]


2019 [01] Hitka, Miloš, Lorincová, Silvia, Gejdoš, Miloš, Klarić, Kristina, Weberová, Dagmar. Management approach to motivation of white-collar employees in forest enterprises [elektronický dokument]. DOI 10.15376/biores.14.3.5488-5505 In: BioResources. Raleigh: NC State University, 2019, Roč. 14, č. 3, s. 5488-5505 [online]. ISSN (online) 1930-2126. https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/05/BioRes_14_3_5488_Hitka_LGKW_Management_Motivation_Employees_Forest_Enterprises_15667.pdf. [angličtina]


2019 [01] Korauš, Antonín, Dobrovič, Ján, Polák, Jozef, Kelemen, Pavel. Security position and detection of unusual business operations from science and research perspective [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2019.6.3(3) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2019, Roč. 6, č. 3, s. 1270-1279 [online]. ISSN (online) 2345-0282. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(15). [angličtina]


2019 [01] Krajňáková, Emília, Svazas, Mantas, Navickas, Valentinas. Biomass blockchain as a factor of energetical sustainability development [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2019.6.3(28). TUAD PC016881 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2019, Roč. 6, č. 3, s. 1456-1467 [online]. ISSN (online) 2345-0282. Poznámka: Evidované vo WoS. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/23/Krajnakova_Biomass_blockchain_as_a_factor_of_energetical_sustainability_development.pdf. [angličtina]


2018 [01] Lorincová, Silvia, Vetráková, Milota, Ližbetinová, Lenka. The efficiency of selected employee education methods In: Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown: International business information management association, 2018, s. 3810-3819 [USB kľúč]. ISBN 978-0-9998551-0-2. [angličtina]


2018 [01] Belás, Jaroslav, Gavurová, Beáta, Tóth, Peter. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 199585 In: Journal of Business Economics and Management. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius Gediminas Technical University Press, 2018, Roč. 19, č. 4, s. 592-608 [tlačená forma] [online]. ISSN 1611-1699. ISSN (online) 2029-4433. https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/6583. [angličtina]


2018 [02] Bačík, Radovan, Nastišin, Ľudovít, Fedorko, Richard. Correlation analysis of searching trend of the term virtual reality in selected segments in conditions of the Slovak market. SIGN-PU FM 399/18 In: Economic and social development: 36th international scientific conference on economic and social development - "Building Resilient Society": book of proceedings. Varaždín: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, s. 56-60 [online]. ISSN 1849-7535. [angličtina]


2018 [01] Čepel, Martin, Zlámalová, Monika, Kozubíková, Ludmila. Attitude toward innovativeness based on personality traits in the SME sector. Czech Republic case study [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2018-0013. PEVŠ 2018ADM0024 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2018, Roč. 13, č. 2, s. 913-928 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887. https://content.sciendo.com/view/journals/mmcks/13/2/article-p913.xml. [angličtina]


ADM_016 Machová, Renáta, Sánta, Kamilla, Baša, Patrik. INTERNATIONAL OVERVIEW OF BUSINESS PROFILES FROM THE PERSPECTIVE OF INSTAGRAM USERS [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2021.3-01 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2021, č. 3, 11-22 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


ADM_017 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő. The ethics and factors influencing employees working in the Slovak SME sector [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 11, s. 171-190 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. http://acta.uni-obuda.hu/Zsigmond_Machova_Korcsmaros_118.pdf. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Kuo, Kuo-Cheng, Yu, Hsiao-Yun, Lu, Wen-Min, Le, Thu-Thao. Sustainability and corporate performance: Moderating role of environmental, social, and governance investments in the transportation sector [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14074095 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 7, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050


ADM_018 Poór, József, Vinogradov, Szergej, Tőzsér Gábrielné, Györgyi, Antalík, Imrich, Horbulák, Zsolt, Juhász, Tímea, Kovács, Ildikó, Némethy, Krisztina, Machová, Renáta. Atypical forms of employment on Hungarian-Slovakian border areas in light of empirical researches [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2017, Roč. 14, č. 7, s. 123-141 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Kovács, Ádám, Zsigmond, Tibor. A Covid-19 járvány gazdasági és munkaerőpiaci hatásai a V4 országok viszonylatában In: Két év új normalitás: A koronavírus-járvány (Covid-19) gazdasági és társadalmi hatásai. Szombathely: Savaria University Press, 2022, s. 21-46 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5753-93-0. ISBN (série) 2631-133X. [maďarčina]


2021 [01] Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Analysis of Employee Motivation in Small and Medium-Sized Companies in Western Slovakia Region [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(33) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, 508-520 [online]. ISSN (online) 2345-0282. [angličtina]


2020 [01] Gódány, Zsuzsanna, Székely, Melinda. Atypical Forms of Employment in Slovakia based on the Survey of Slovak Respondents of Generations X, Y and Z In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 88-96 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/333-Godany-Zsuzsanna-paper.pdf. [angličtina]


2020 [01] Mura, Ladislav, Zsigmond, Tibor, Kovács, Ádám, Baloghová, Éva. Unemployment and GDP relationship analysis in the Visegrad four countries [elektronický dokument]. DOI 10.24193/OJMNE.2020.34.06. PEVŠ 2020ADM0011 In: Online Journal Modelling the New Europe: interdisciplinary studies. Kluž: Universitatea Babes-Bolyai, 2020, č. 34, s. 118-134 [online]. ISSN (online) 2247-0514. [angličtina]


2019 [01] Remeikiene, Rita, Gaspareniene, Ligita, Ginevicius, Romualdas, Patak, Milan. The links between unemployment and self-employment: Evidence from the EU countries [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.16.5.2019.5.13 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 5, s. 235-246 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


2018 [01] Mura, Ladislav, Vlacseková, Dominika. Motivation of public employees: Case study of Slovak teaching and professional staff [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2018.31-05. TUTPR signatúra E074240. PEVŠ 2018ADM0035 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2018, č. 31, s. 67-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2018/31-05.pdf. [angličtina]


2018 [01] Bencsik, Andrea, Horváth-Csikós, Gabriella. The Role of Knowledge Management in Developing Quality Culture [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.15.8.2018.8.11 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2018, Roč. 15, č. 8, s. 209-226 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADN_001 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Zsigmondová, Annamária. Strategic management from the perspective of SMEs operating in service sector [elektronický dokument]. DOI 10.12776/qip.v25i2.1549 In: Kvalita Inovácia Prosperita. Košice: Nadácia Q-Impulz, 2021, Roč. 25, č. 2, 37-53 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-1745. ISSN (online) 1338-984X. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Borislavova Galabova, Borislava, Yordanova Trifonova, Boryana, Emilova Petrova, Vessela. In Search of Good Practices In Strategic Human Resource Management in Times of Crisis In: GLOBUS [НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ]. Petrohrad: [s.n.], 2022, Roč. 8, č. 1, [online]. ISSN 2658-5197. [angličtina]


2022 [02] Galabova, Borislava. APPLICATION OF AGILE METHODOLOGY IN INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT In: WayScience: Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnepropetrovsk, February 3-4, 2022. Dnepropetrovsk: FOP Marenichenko V.V., 2022, s. 63-66 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-617-95218-3-6


2022 [02] Othman, Abdul, Mahmud, Azuati, Mustafa, Mohd, Abujarad, Ismael. Organisational success factors of medium-sized enterprises (SMES) in Malaysia: A qualitative focus group study [elektronický dokument] In: Academy of entrepreneurship journal. London: Allied Academies, 2022, Roč. 28, č. 3, s. 1-17 [online] [tlačená forma]. ISSN 1087-9595. ISSN (online) 1528-2686


2022 [02] Mura, Ladislav, Fóthy, Noémi. An evaluation of Visegrad Group business environment [elektronický dokument]. DOI 10.36708/Littera_Scripta2022/1/10 In: Littera Scripta. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022, Roč. 15, č. 1, s. 125-141 [tlačená forma] [online]. ISSN 1802-503X. ISSN (online) 1805-9112. https://littera-scripta.com/wp-content/uploads/2022/06/1_2022-09-Mura-Fothy.pdf. [angličtina]


2022 [02] Cheng, Jie. Development of E-commerce strategic transformation under the background of the internet. DOI 10.1051/matecconf/202235901009 In: MATEC Web of Conferences: 3rd ISC International Conference on Intelligent Systems and Control in Fashion and Textile Engineering (ISC-FTE 2022). [s.l.]: EDP Sciences, 2022, Roč. 359. ISSN 2261-236X


2022 [02] Cheng, Jie. Development of E-commerce strategic transformation under the background of the internet. DOI 10.1051/matecconf/202235901009 In: 3rd ISC International Conference on Intelligent Systems and Control in Fashion and Textile Engineering. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2022


2022 [02] Galabova, Borislava, Dimov, Emil, Stratiev, Nikola. Strategic aspects of anti-crisis management of an industrial enterprise In: Annual of the University of Mining and Geology St. Ivan Rilski - Sofia. Sofia: University of Mining and Geology St. Ivan Rilski, 2022, Roč. 65, s. 141-145. ISSN 1312-1820. [angličtina]


2021 [02] Mura, Ladislav. Niekoľko poznámok k výskumu rodinného podnikania. PEVŠ ID-440338 In: Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch: zborník vedeckých prác. Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2021, s. 56-66 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7326-323-2. [slovenčina]


2021 [01] Gódány, Zsuzsanna, Mura, Ladislav. Success from the perspective of female entrepreneurs [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(34). PEVŠ ID-439987 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, s. 521-534 [online]. ISSN (online) 2345-0282. https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/34/Godany_Success_from_the_perspective_of_female_entrepreneurs.pdf. [angličtina]


2021 [02] Lacko, Roman, Hajduová, Zuzana. Travel and tourism competitiveness of V4 countries: the case of sustainable tourism [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2021, Roč. 10, č. 2, s. 47-58 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. http://acta.fei.ujs.sk/uploads/papers/finalpdf/AOUS_10(2)_from47to58.pdf. [angličtina]


2021 [02] Petráková, Zora, Okręglicka, Karolina, Maňák, Radim, Fialová, Vendula. Generation disparities on the perception of SMEs business risks [elektronický dokument]. DOI 10.37335/ijek.v9i2.145 In: International Journal of Entrepreneurial Knowledge. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2021, Roč. 9, č. 2, s. 32-48 [tlačená forma] [online]. ISSN 2336-2952. ISSN (online) 2336-2960. https://www.ijek.org/index.php/IJEK/article/view/145. [angličtina]


2021 [02] Sárközi, Brigitta Szonja. State of employment and unemployment in Hungary In: Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. Talin: Teadmus OÜ, 2021, s. 24-26 [tlačená forma]. ISSN 2733-2942. [angličtina]


2021 [02] Mura, Ladislav. Small and family business from theoretical point of view. PEVŠ ID-438132 In: Mladí vedci 2021: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. Fakulta ekonómie a podnikania, 2021, s. 64-70 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89453-94-8. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 6


AEC_001 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry [elektronický dokument] In: Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization. Klaipeda: Klaipeda University, 2019, s. 114-126. ISBN (online) 978-609-454-384-5. [angličtina]


AEC_002 Bencsik, Andrea, Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. Interim menedzsment, mint a tudásátadás eszköze In: LIMES: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Užgorod: Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian College, 2019, s. 95-104 [tlačená forma]. ISSN 2411-4081. https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/02/limes-2019_tom-vi_vi-evfolyam.pdf. [maďarčina]


AEC_003 Poór, József, Varga, Erika, Machová, Renáta, Taras, Vas. X-Culture: a nemzetközi együttműködés egy példája In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, s. 134-148. ISBN 978-963-414-267-6. [maďarčina]


AEC_004 Véghová, Katarína, Machová, Renáta. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov na Slovensku In: Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete: monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, 2013, s. 190-197 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-088-3. [slovenčina]


AEC_005 Machová, Renáta. A Railjet prémium vonat catering cégeinek stratégiái In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, s. 397-406. ISBN 978 963 05 9536 0. [maďarčina]


AEC_006 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Rehlingová, Emese. Idegenforgalom a Covid-19 világjárvány idején a Nyitrai kerületben [elektronický dokument] = Field of Tourism in Nitra District During COVID-19 In: Kommunikáció - Gazdagság - Kultúra - Nyelv: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2021, s. 184-192 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-963-429-836-6. ISBN (online) 978-963-429-837-3. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 6


AED_001 Véghová, Katarína, Machová, Renáta. Az erkölcsi kockázat kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején In: Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 171-177. ISBN 978-80-8122-065-4. [maďarčina]


AED_002 Dobrai, Katalin, D. Engle, Allen, Farkas, Ferenc, Karoliny, Mártonné, Alas, Ruth, Poór, József, Machová, Renáta. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 17-31 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-151-4. [angličtina]


AED_003 Dobrai, Katalin, Engle, D. Allen, Farkas, Ferenc, Karoliny, Mártonné, Poór, József, Machová, Renáta. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed In: Human resource management issues and challenges in foreign owned companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 18-31. ISBN 978-80-8122-047-0. [angličtina]


AED_004 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu In: Managements trends in theory and practice: scientific papers. Zilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013, s. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4. [slovenčina]


AED_005 Poór, József, Szabó, Katalin, Karoliny, Zsuzsa, Kerekes, Kinga, Zaharie, Monica, Machová, Renáta, Szlávicz, Ágnes, Engle, Allen. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia In: Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 25-35 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-093-7. [angličtina]


AED_006 Bálintová, Monika, Machová, Renáta. Eko-inovácie a ich význam z pohľadu slovenskej ekonomiky = Eco-Innovations and Their Importance from the Perspective of the Slovac Economy In: Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku: zborník vedeckých prác 2 z projektu VEGA 1/0705/19. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021, s. 19-31 [tlačená forma]. ISBN 978-80-557-1920-7. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 28


AFC_001 Machová, Renáta, Bencsik, Andrea, Šimonová, Monika. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources [elektronický dokument] In: Hradec Economic Days: Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference: January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. [angličtina]


AFC_002 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Juhász, Tímea, Csókás, Lilla. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői In: Ferenc Farkas International Scientific Conference. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-238-8. [maďarčina]


AFC_003 Bencsik, Andrea, Molnár, Péter, Juhász, Tímea, Machová, Renáta. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2018, s. 84-103 [tlačená forma]. ISBN 978-1-911218-94-4. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Glabiszewski, Waldemar, Cyfert, Szymon, Batko, Roman, Senkus, Piotr, Wysokińska-Senkus, Aneta. The competencies for knowledge management and the process orientation in the post-Covid economy. Generation Z students perspective [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-16168-1_20 In: Business Process Management: Blockchain, Robotic Process Automation, and Central and Eastern Europe Forum. [s.l.]: Springer Nature, 2022, s. 310-325. ISBN 978-3-031-16167-4. ISBN (online) 978-3-031-16168-1. [angličtina]


2021 [01] Kamble, Aakash, Desai, Supriya, Abhang, Nayna. Wearable Activity Trackers: A Structural Investigation into Acceptance and Goal Achievements of Generation Z [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19325037.2021.1955229 In: American journal of health education. Reston: American Alliance For Health, Physical Education, Recreation, And Dance, 2021, Roč. 52, č. 5, 307-320 [tlačená forma] [online]. ISSN 1932-5037. ISSN (online) 2168-3751


2020 [01] Cheung, Man Lai, Leung, Wilson K.S., Chan, Haksin. Driving healthcare wearable technology adoption for Generation Z consumers in Hong Kong [elektronický dokument]. DOI 10.1108/YC-04-2020-1123 In: Young consumers. Bradford: Emerald Group Publishing, 2020, Roč. 22, č. 1, 10-27 [tlačená forma] [online]. ISSN 1758-7212. ISSN (online) 1747-3616


AFC_004 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor. Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií = The Mobile Applications in the Point of view of Diferent Generations In: RELIK 2018: the 11th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2018, s. 237-248 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. [slovenčina]


AFC_005 Bencsik, Andrea, Juhász, Tímea, Machová, Renáta. Sharing Economy v kontexte firemnej kultúry = Sharing Economy in the Context of the Organisation Culture In: RELIK 2018: the 11th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2018, s. 22-32 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. [slovenčina]


AFC_006 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011) [elektronický dokument] In: Hradec Economic Days: Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference: January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 439-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. [angličtina]


AFC_007 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background [elektronický dokument] In: KNOWCON 2019: Knowledge on economics and management: profit or purpose: conference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 77-83 [online]. ISBN (online) 978-80-244-5543-3. [angličtina]


AFC_008 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification In: ICERI2019 Proceedings: 12th International conference of education, research and innovation. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_009 Ambrus, Rebeka, Machová, Renáta. An Economic Perspective on Generational Differences in the Book Market In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 1-12 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [angličtina]


AFC_010 Baša, Patrik, Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. The Economic Impacts of Social Media ́s Implementation In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 33-42 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [angličtina]


AFC_011 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 313-324 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [slovenčina]


AFC_012 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Csereová, Angelika. Implementation of Active Labor Market Policy Instruments in the Context of University Graduates in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-058 In: Hradec economic days: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, s. 504-514 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-776-3. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/258/Machov%c3%a1%2c%20Renata%20aj..pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Baša, Kamilla, Baša, Patrik. Attitudes Towards Work in Visegrad Group Countries. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-005 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 49-58 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


2020 [01] Kováčik, Vladimír, Imrovič, Michal. Program and project support of youth work at the level of public administration in the Slovak Republic In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 303-313 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/sbornik/en/toc.html. [angličtina]


AFC_013 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods [elektronický dokument]. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, s. 496-503 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-776-3. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/257/Machov%c3%a1%2c%20Korcsmaros.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_014 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna. Gaming in Human Resources for Generations Y and Z. DOI 10.21125/inted.2020.0229 In: INTED2020 Proceedings: 14th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2020, s. 577-581 [online]. ISBN 978-84-09-17939-8. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/MACHOVA2020GAM. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02] Cziborová, Henrieta. A mesterséges intelligencia menedzsmentre gyakorolt hatásai. DOI 10.36007/3754.2020.145 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 145-155 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Czibor.pdf. [maďarčina]


2020 [02] Csókás, Lilla. Szolgáló vezetés - vezess szívvel. DOI 10.36007/3754.2020.133 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 133-143 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Csokas.html. [maďarčina]


AFC_015 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. Investigation of Student Motivation Factors in Higher Education Management in Slovakia In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, s. 805-819 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-586-0. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Doncheva, Julia, Voinohovska, Valentina. Investigation of attitudes to apply information and communication technologies in educational practice In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 459-467 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079


AFC_016 Machová, Renáta, Esseova, Monika. Motivačné faktory ďalšieho vzdelávania vo svetle rozvoja ľudských zdrojov = The Motivational Factors of Education in the Light of Human Resources Development In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 367-378 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/315-MACHOVA-RENATA-paper.pdf. [slovenčina]


AFC_017 Sánta, Kamilla, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Analýza preferencií štýlov učenia sa podľa demografických charakteristík u študentov ekonómov = The Examination of the Learning Style of Economic Students Based on Demographic Characteristics In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 466-477 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/316-MACHOVA-RENATA-paper.pdf. [slovenčina]


AFC_018 Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. Multiple Intelligences in Higher Education – How to Improve Student Performance in Undergraduate Economics Courses? In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 2387-2393 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. https://mail.ujs.sk/service/home/~/?auth=co&loc=hu&id=90139&part=3. [angličtina]


AFC_019 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Tóth, Zsuzsanna. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 386-394 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/517/KORCSMAROS_Eniko_Renata_MACHOVA_Lilla_FEHER_Zsuzsanna_TOTH.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_020 Kovács, Ádám, Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. Comparison of Municipal Development Plans of Czech Cities. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-044 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 438-449 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/522/KOVACS_Adam_Tibor_ZSIGMOND_Renata_MACHOVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Lacko, Roman, Hajduová, Zuzana. Travel and tourism competitiveness of V4 countries: the case of sustainable tourism [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2021, Roč. 10, č. 2, s. 47-58 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. http://acta.fei.ujs.sk/uploads/papers/finalpdf/AOUS_10(2)_from47to58.pdf. [angličtina]


AFC_021 Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Machová, Renáta. What Makes the Rural Area Resilient?. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.26 In: Central and Eastern Europe in the changing Business environment: Proceedings of 21th international joint conference . Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, s. 313-322 [online]. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Kim, Sang-Bum, Eom, Seong-Jun, An, Phil-Gyun. A Study on the Introduction of the Rural Living Area of the RURITAGE Project Concept. DOI 10.14577/kirua.2021.23.4.46 In: Journal of the Korean Institute of Rural Architecture. Daejeon: Korean Institute of Rural Architecture, 2021, Roč. 23, č. 4. ISSN 1229-2532


AFC_022 Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Machová, Renáta. From Goods-dominant logic to Service-dominant logic. DOI 10.1051/shsconf/202112002015 In: Sixth International Scientific Conference “Business and Regional Development”. Starizagorski bani: Trakia University, 2021, s. 1-9 [online]. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/31/shsconf_brd2021_02015/shsconf_brd2021_02015.html. [angličtina]


AFC_023 Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. Sociometry as a tool for building class community before and during Covid-19 pandemic In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 8739-8748 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_024 Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. Knowledge and habits of the workforce regarding the preparation of job application documents In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 10699-10707 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


AFC_025 Barcziová, Anikó, Machová, Renáta. Methods of Education During the Pandemic in the Context of Demography In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 41-50 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFC_026 Machová, Renáta, Sánta, Kamilla, Demján, Imre Viktor. The Role of Social Networks and Social Capital in the Labour Market In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 456-465 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFC_027 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Vasová, Kinga, Šeben, Zoltán. Slovak consumer behaviour in the smartphone market In: KNOWCON 2021: Knowledge on economics and management: conference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 74-80 [online]. ISBN 978-80-244-6032-1. [angličtina]


AFC_028 Barcziová, Anikó, Machová, Renáta. The Bayh Dole Act, an American Patent Policy in Europe In: 23th RSEP international economics, finance & business conference: Conference proceedings. Ankara: BC Publishing, 2021, s. 199-209 [online]. ISBN 978-605-70583-5-5. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 19


AFD_001 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 170-182 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6. [maďarčina]


AFD_002 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor. Mobilné aplikácie v praxi verzus generácie "X" a "Y" [elektronický dokument] = The Mobile Applications in Practice Versus Generations "X" and "Y" In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 715-724 [online]. ISBN (online) 978-80-225-4536-5. [slovenčina]


AFD_003 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor. Generačné rozdiely v kontexte trhu práce a využívania mobilných aplikácií = Generational Differences in Terms of Labour Market and Mobile Applications In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, s. 136-144 [online]. ISBN 978-80-8075-837-0. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [01] Gódány, Zsuzsanna, Mura, Ladislav. Success from the perspective of female entrepreneurs [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(34). PEVŠ ID-439987 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, s. 521-534 [online]. ISSN (online) 2345-0282. https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/34/Godany_Success_from_the_perspective_of_female_entrepreneurs.pdf. [angličtina]


2021 [02] Sárközi, Brigitta Szonja. Čerství absolventi na trhu práce In: Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, s. 150-155 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4829-8. [slovenčina]


AFD_004 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor. The Connection Between Knowledge Organization and Artificial Intelligence In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019: zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, s. 297-303 [CD-ROM] [tlačená forma]. ISBN 978-80-225-4618-8. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [02] Vlacseková, Dominika. Comparative analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration – case study of Slovakia [elektronický dokument] In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management: international scientific journal. Trnava: Labour Law Association, 2019, Roč. 2, č. 1, s. 74-93 [online] [tlačená forma]. ISSN 2644-4917. ISSN (online) 2644-4542. [angličtina]


AFD_005 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Andová, Lucia, Csereová, Angelika. Regional Development and Tourism from Consumer Perspective In: The Poprad economic and management forum 2019: conference proceedings from international scientific conference. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, s. 349-357 [tlačená forma]. ISBN 978-80-561-0671-6. [angličtina]


AFD_006 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 225-232 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/19Machova.html. [maďarčina]


AFD_007 Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: The 19th International scientific conference Globalization and its socio-economic consequences 2019 – Sustainability in the global-knowledge economy. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020, s. 1-8 [online]. [angličtina]


AFD_008 Baša, Patrik, Machová, Renáta, Sánta, Kamilla. A felhasználók viszonyulása a vállalatok instagramon végzett marketingtevékenységéhez In: "Térerő - erőtér": Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 31-36 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-336-5. [maďarčina]


AFD_009 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-41 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6. [maďarčina]


AFD_010 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor, Bakulár, Annamária. Knowledge Management - situation in Poland and Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1051/shsconf/20208301042 In: Current problems of the corporate sector 2020. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2020, s. 1-11 [online]. ISSN (online) 2261-2424. [angličtina]


AFD_011 Sánta, Kamilla, Baša, Patrik, Machová, Renáta. Is marketing communication really a challenge for companies on Instagram? [elektronický dokument]. DOI 10.1051/shsconf/20208301061 In: Current problems of the corporate sector 2020. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2020, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2261-2424. [angličtina]


AFD_012 Esseova, Monika, Machová, Renáta. Vajon motiválva vannak a hallgatók a továbbtanulásra?. DOI 10.36007/3754.2020.157 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 157-166 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Esseova.html. [maďarčina]


AFD_013 Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. Közgazdászhallgatók tanulási stílusa a komáromi Selye János Egyetemen. DOI 10.36007/3754.2020.343 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 343-351 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Santa.html. [maďarčina]


AFD_014 Mura, Ladislav, Machová, Renáta. Evaluation of the innovation performance of business networks. PEVŠ 2015AFD R003 In: 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 634-642 [tlačená forma]. ISBN 978-80-553-2015-1. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Wang, Xiaoli, Liu, Yun, Lingdi, Chen. Innovation Efficiency Evaluation Based on a Two-Stage DEA Model With Shared-Input: A Case of Patent-Intensive Industry in China [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TEM.2021.3068989 In: Innovation Efficiency Evaluation Based on a Two-Stage DEA Model With Shared-Input: A Case of Patent-Intensive Industry in China. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021. ISSN 0018-9391. ISSN (online) 1558-0040. [angličtina]


2019 [01] Havierniková, Katarína, Klučka, Jozef. The risks in the case of cluster cooperation and ways of their prevention: as seen by SMEs entrepreneurs [elektronický dokument]. TUAD PC017212 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, Roč. 9, č. 1, s. 114-119 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. Poznámka: Evidované vo WoS. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0901/papers/A_klucka.pdf. [angličtina]


2019 [01] Rozová, D., Soušek, R., Němec, Vladimír. Assessment method of continuity key activities in air transport [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 209091 In: New Trends in Aviation Development 2019. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 154-158 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-7281-4078-0. ISBN (online) 978-1-7281-4079-7. [angličtina]


2019 [01] Rozová, D., Ližbetinová, L., Souček, R., Němec, Vladimír. Business Continuity Management in Air Transport Sector [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 209115 In: New Trends in Aviation Development 2019. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 150-153 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-7281-4078-0. ISBN (online) 978-1-7281-4079-7. [angličtina]


2018 [01] Srovnalíková, Paulína, Kordoš, Marcel, Havierniková, Katarína. Students ́ engagement into family business in terms of cluster cooperation within family businesses. TUAD PC016838 In: Vision 2020: sustainable economic development and application of innovation management from regional expansion to global growth. Norristown: International business information management association, 2018, s. 5079-5088 [USB kľúč]. ISBN 978-0-9998551-1-9. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. Poznámka: Evidované v Scopus. https://ibima.org/accepted-paper/students-engagement-into-family-business-in-terms-of-cluster-cooperation-within-family-businesses/. [angličtina]


2018 [02] Gajdová, Denisa, Foltínová, Ľubica. Klastrovanie podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárskej produkcie v Českej republike [elektronický dokument] = Clustering of entrepreneurial subjects in area of agricultural production in Czech Republic In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 345-358 [online]. ISBN (online) 978-80-225-4536-5. https://appsconf.files.wordpress.com/2018/11/apps2018.pdf. [slovenčina]


2018 [01] Srovnalikova, Paulina, Kordos, Marcel, Haviernikova, Katarina. Students' Engagement into Family Business in terms of Cluster Cooperation within Family Businesses [elektronický dokument] In: VISION 2020: SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT AND APPLICATION OF INNOVATION MANAGEMENT. Norristown: International business information management association, 2018, 5079-5088. ISBN (online) 978-0-9998551-1-9


2018 [01] Hitka, Miloš, Ližbetinová, Lenka, Schmidtová, Jarmila, Balážová, Žaneta, Lorincová, Silvia, Štarchoň, Peter, Kucharčíková, Alžbeta, Sedliačiková, Mariana. How to manage careers in Slovak small and medium-sized wood-processing enterprises [elektronický dokument]. DOI 10.15376/biores.13.3.6300-6320 In: BioResources. Raleigh: NC State University, 2018, Roč. 13, č. 3, s. 6300-6320 [online]. ISSN (online) 1930-2126. http://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2018/07/BioRes_13_3_6300_Hitka_LSBLSKS_Manage_Career_Slovak_Wood_Processing_SMEs_13923.pdf. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000440506300107. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052718643&origin=resultslist. [angličtina]


2018 [01] Vetráková, Milota, Smerek, Lukáš, Seková, Mária. Approaches of multinational companies to the human resource management in their subsidiaries in Slovak Republic In: Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown: International business information management association, 2018, s. 1321-1328 [USB kľúč]. ISBN 978-0-9998551-0-2. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000444067200130. [angličtina]


2018 [01] Krajňáková, Emília. Ways of financing clusters in Slovakia and in the world. TUAD PC016731 In: Globalization and its socio-economic consequences: proceedings. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018, s. 1676-1683 [online]. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943. Poznámka: c - národne uznávaná kvalita. [slovenčina. angličtina. čeština]


2018 [04] Lorincová, Silvia. Human resource and corporate culture: gender-based differences in the assessment [elektronický dokument]. DOI 10.33382/cejllpm.2018.01.03 In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management: international scientific journal. Trnava: Labour Law Association, 2018, Roč. 1, č. 1, s. 28-45 [online] [tlačená forma]. ISSN 2644-4917. ISSN (online) 2644-4542. https://llajournal.com/wp-content/uploads/2019/01/Lorincova.pdf. [angličtina]


2018 [02] Hitka, Miloš, Sedmák, Róbert, Joščák, Pavol, Ližbetinová, Lenka. Positive secular trend in Slovak population urges on updates of functional dimensions of furniture [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su10103474 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018, Roč. 10, č. 10, art. no. 3474 , s. [1-12] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3474/htm. [angličtina]


2017 [01] Volek, Tomas, Novotna, Martina. LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 [elektronický dokument] In: 11TH INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS. Slany: Melandrium , 2017, 1790-1799. ISBN (online) 978-80-87990-12-4


2017 [01] Krajnakova, Emilia, Bulko, Patrik. AUTOMOTIVE CLUSTERS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS [elektronický dokument] In: INTERNATIONAL RELATIONS 2017: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017, 626-635. ISBN (online) 978-80-225-4488-7


2017 [01] Levchenko, Oleksandr, Tsarenko, Ilona. The Role of Universities in Cluster development of Countries' Economy [elektronický dokument] In: CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE IN FINANCE AND ECONOMICS (CEFE2017). Kosice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, 470-478. ISBN (online) 978-80-553-2906-2


AFD_015 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. Vplyv EQ a etiky na zdieľanie znalostí In: Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, s. 156-163 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4829-8. [slovenčina]


AFD_016 Zsigmondová, Annamária, Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. The Impact of COVID-19 on the Apple Brand and Customer Satisfaction In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021, s. 257-268 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-561-0888-8. [angličtina]


AFD_017 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseová, Monika, Marca, Roland. Current Innovative Trends in Business Management in Slovakia cand Hungary In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021, s. 279-286 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-561-0888-8. [angličtina]


AFD_018 Zsigmondová, Annamária, Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta. Theoretical Background to the Role of Trust in Marketing [elektronický dokument]. DOI 10.1051/shsconf/202111503019 In: Current problems of the corporate sector 2021: 18th International Scientific Conference. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2261-2424. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/26/shsconf_appsconf2021_03019.pdf. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Voinohovska, Valentina, Doncheva, Julia. Integration of information and communication technologies in educational theory and practice. DOI 10.21125/inted.2022.0186 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 452-458 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079


2022 [02] Bálintová, Monika, Barcziová, Anikó, Józsa, László. Influencerek szerepe a digitális társadalomban In: Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: Menedzsment forradalmak. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2022, s. 196-207. ISBN 978-963-429-995-0. ISSN 2786-3891. [maďarčina]


AFD_019 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseova, Monika, Marca, Roland. International insights into the consequences of COVID-19 on consumption and attitudes towards savings. DOI 10.1051/shsconf/202112901018 In: The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, s. 10-18 [online]. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/40/shsconf_glob2021_01018.pdf. [angličtina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 4


AFG_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Management in a Multicultural Environment In: Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU: book of abstracts. Novo mesto: University of Novo mesto, 2018, s. 65-65. ISBN 978-961-6770-41-5. [angličtina]


AFG_002 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research In: Economics, management, finance and social attributes of economic system (EMFSA 2019): proceedings of abstract[s]: international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. Považská Bystrica: BCSS, 2019, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8154-269-5. [angličtina]


AFG_003 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor. Slovakia with regard to convergence criteria In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems: Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS, 2020, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973642-0-5. [angličtina]


AFG_004 Zsigmond, Tibor, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems: Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS, 2020, s. 75-75 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973642-0-5. [angličtina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Tóth, Zsuzsanna, Mezeiová, Adriana, Zsigmond, Tibor, Bencsik, Andrea. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov [textový dokument (print)] : Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-263-1575-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02] Hrušovská, Dana, Kmety Barteková, Mária, Trúchliková, Mária, Raková, Monika, Šlahor, Ľudomír, Rybárová, Daniela. The current issues of business [textový dokument (print)] : Proceedings of scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Rózsa, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Machová, Renáta. Obchodné podnikanie. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-8122-041-8. [slovenčina]


BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BBA_001 Machová, Renáta, Szakács, Norbert, Poór, József, Vološin, Martin. Szlovákia In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő-Pécs-Révkomárom: Pécsi Tudományegyetem, s. 134-160 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-963-642-866-2. [maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 4


BCI_001 Véghová, Katarína, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Ingrid. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-030-2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI_002 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Csiba, Zsuzsanna. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-046-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI_003 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Csiba, Zsuzsanna. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-068-5. [maďarčina]


BCI_004 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Gódány, Zsuzsanna. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-149-1. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 8


FAI_001 Machová, Renáta, Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Buleca, Ján, Havierniková, Katarína. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí [textový dokument (print)] . 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0598-9. SIGN-TUKE 168666. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02] Szeiner, Zsuzsanna. Digitális átalakulás - avagy a negyedik ipari forradalom. DOI 10.36007/4119.2022.305 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 305-323 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


FAI_002 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-110-1. [maďarčina]


FAI_003 Univerzita J. Selyeho. Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete [elektronický dokument] : monografický zborník vedeckých prác. 1 vyd. Brno: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


FAI_004 Machová, Renáta, Csiba, Zsuzsanna. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-068-5. [maďarčina]


FAI_005 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-069-2. [maďarčina]


FAI_006 Mura, Ladislav, Machová, Renáta. Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3. [slovenčina]


FAI_007 Machová, Renáta, Mura, Ladislav. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-8122-117-0. [slovenčina]


Ohlasy:

2019 [02] Vlacseková, Dominika. Comparative analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration – case study of Slovakia [elektronický dokument] In: Central European Journal of Labour Law and Personnel Management: international scientific journal. Trnava: Labour Law Association, 2019, Roč. 2, č. 1, s. 74-93 [online] [tlačená forma]. ISSN 2644-4917. ISSN (online) 2644-4542. [angličtina]


FAI_008 Machová, Renáta, Gódány, Zsuzsanna. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-149-1. [maďarčina]
2013 - Member of the Commission in the "Economic Sciences" Section of the VIII. Student Scientific Professional Activity - Nitra

2013 - Member of the Organizing Committee of the International Scientific Conference of J. Selye University in Komárno

2014 - Member of the Commission in the "Economic Sciences" Section of the IX. Student Scientific Professional Activity - Komárno

2014 - Member of the Scientific Committee of the International Scientific Conference 29.-30. May 2014 - Széchényi University Győr

2014 - 2021 - Chairman of Erasmus + Commission Faculty of Economics and Informatics JSU

2017 - Member of the Evaluation Committee at XXXIII. Hungarian student scientific professional activity

2017 - Dissertation opponent and member of the commission - Pan-European University

2018 - Evaluator within the XV. Student scientific professional activity - SAPIENTIA Erdélyi Hungarian Science University

2018 - Member of the Scientific Program Committee of the International Scientific Conference EMOK 2018

2018 - 2021 - Member of the examination commission for the dissertation examination in the study group 8. Economics and Business Management at FEI JSU

2018 - 2021 - Member of the examination commission for the defense of the dissertation in the study group 8. Economics and Business Management at FEI JSU

2018 - Member of the Scientific Program Committee of the 14th Annual International Conference on Economics and Business, Miercurea-Cius, Romania, 10-12th MAY, 2018

2011 - 2021 - member of the examination commission for state examinations 1st degree study in the study group 8. Economics and Business Management at FEI JSU

2011 - 2021 - member of the examination commission for state examinations 2nd degree study in the study group 8. Economics and Business Management at FE JSU

2018 - member of the Working Group on the proposal of the Presidium of the Slovak Rectors' Conference for the elaboration of a description of the study department of Economics and Management

2018, 2020, 2021 - member of the commission for the admission procedure for doctoral studies

2018 - member of the habilitation commission - Soproni Egyetem, Sopron

2018 - member of the Council of the final opponent of KEGA project no. 002UJS-4/2016

2018 - member of the examination commission for the defense of dissertation work - Séchényi István University, Győr

2020 - member of the examination commission for the final examinations of the Supplementary Pedagogical Study at PF UJS

2020 - Member of the Scientific Program Committee at the 23rd International Conference on Interactive, Tallinn, Estonia

2020 - Assessor of the VEGA project - Scientific Grant Agency of the The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

2020 - Assessor of the KEGA project - Cultural and educational grant agency of the The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

2020 - by decision of the Executive Board of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education included in the list of assessors of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education

2021 - Chairman of the Commission for Gender Equality at JSU

2021 - Chairman of the JSU Commission for Accommodation

2021 - member of the Board of students' scientific professional activity JSU

2021 - member of the Board l for Quality Assurance in Education at JSU

 

Awards

2015 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity

2016 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity

2017 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity

2018 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity

2019 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity

2020 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity

2021 - UJS Rector's Award for outstanding publishing activity


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem