SJE főmenü
Mgr. Tibor Zsigmond
Név: Mgr. Tibor Zsigmond
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G***
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 ***

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 0

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 18
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 21

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
Összesen 4

Publikációk listája

ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 ZSIGMOND, Tibor. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe?. Prosperitas : a Budapesti Gazdasági Főiskola folyóirata. Vol. 6, no. 2 (2019), p. 116-131. ISSN 2064-759X.

ADE 002 GRÚBER, Károly a Tibor ZSIGMOND. Közép-Európáról osztrák szemmel. Pro Minoritate = For the Minorities : a határokat túlélő kisebbségek lapja : a Fidesz Közép-európai és Kisebbségi Csoportjának tájékoztatója. = For the Minorities Roč. Tavasz (2020), s. 131-135 [print]. ISSN 1216-9927.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 ZSIGMOND, Tibor a Angelika CSEREOVÁ. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 35-42 [online]. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADM 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] ALIPERTI, G. - CRUZ, A. M. Promoting built-for disaster-purpose mobile applications: An interdisciplinary literature review to increase their penetration rate among tourists. In Journal of hospitality and tourism management. ISSN 1447-6770, 2020, vol. 44, p. 193-210. SCOPUS

2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.

2019  [4] KORCSMÁROS, E. Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment - results of primary research. In Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava : EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, p. 217, 224.ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND, Kornélia LAZÁNYI a Veronika KREPSZOVÁ. Generations and Emotional Intelligence A Pilot Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 17, no. 5 (2020), p. 229-247. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

ADM 003 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In: Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization. Remigijus Kinderis. Klaipeda: Klaipeda State University of Applied Sciences, 2019, P. 114-126. ISBN 978-609-454-384-5 (online).


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 ZSIGMOND, Tibor. Az online kuponos vásárlás elterjedtsége hazánkban = The Spread of online Coupon Shopping in Our Country. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 285-298 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 002 ZSIGMOND, Tibor. A tudásmenedzsment helyzete a cseh és szlovák vállalatoknál. In: Mladí vedci 2019 = Fiatal kutatók 2019 = Young Scientists 2019 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Ladislav Mura, László Józsa, Alena Andrejovská. = Fiatal kutatók 2019 Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 228-238. ISBN 978-80-89453-62-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFC 001 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií = The Mobile Applications in the Point of view of Diferent Generations. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 237-248 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 002 ZSIGMOND, Tibor. Knowledge management at Hungarian and Slovak enterprises. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 483-495. ISBN 978-80-245-2329-3.

AFC 003 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND a Angelika CSEREOVÁ. Implementation of Active Labor Market Policy Instruments in the Context of University Graduates in Slovakia. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-058 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 504-514. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFD 001 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 170-182 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 002 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie v praxi verzus generácie "X" a "Y" = The Mobile Applications in Practice Versus Generations "X" and "Y". In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 715-724. ISBN 978-80-225-4536-5 (online).

AFD 003 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Generačné rozdiely v kontexte trhu práce a využívania mobilných aplikácií = Generational Differences in Terms of Labour Market and Mobile Applications. In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník odborných príspevkov z medzinárodnej cedeckej konferencie. Marcel Kordoš. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, S. 136-144. ISBN 978-80-8075-837-0. WoS.

AFD 004 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. The Connection Between Knowledge Organization and Artifical Intelligence. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 297-303. ISBN 978-80-225-4618-8.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFD 005 ZSIGMOND, Tibor. A tudásmenedzsment helyzete a lengyelországi vállalatoknál. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" [elektronický zdroj]: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". József Poór, Peter Karácsony, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 164-172 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

AFD 006 ZSIGMOND, Tibor. Szlovákia a konvergenciakritériumok tekintetében (2008-2018). In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 69-79 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 ZSIGMOND, Tibor. Az X és Y generáció a mobil applikációk világában. In: 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Közgazdaságtudományi Szekció: Közgazdaságtudományi Szekció. Jakopánecz Eszter, Schepp Zoltán. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. [229]. ISBN 978-963-429-327-9.

AFG 002 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.