SJE főmenü
Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.
Név: Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G316
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 621

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Vállalati gazdaságtan és menedzsment
2013 - 2016
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2016 - 2018
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2018 - 2021

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Egyetemi adjunktus
2020 -
A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 42
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (12)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (6)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 8
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)

Bejegyzések száma összesen: 54

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (18)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (12)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (7)
Összesen 37

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Stratégiai menedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 183 s. [11,50AH]. ISBN 978-80-8122-372-3.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 MURA, Ladislav, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. The effects of emotional intelligence and ethics of SME employees on knowledge sharing in Central-European countries. DOI 10.24136/oc.2021.030 Oeconomia Copernicana. Vol. 12, no. 4 (2021), p. 907-934. ISSN 2083-1277. CCC, WoS. IF (2020): 4,274.

Q WoS=Q1


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADE 001 ZSIGMOND, Tibor. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe?. Prosperitas : a Budapesti Gazdasági Főiskola folyóirata. Vol. 6, no. 2 (2019), p. 116-131. ISSN 2064-759X.

ADE 002 GRÚBER, Károly a Tibor ZSIGMOND. Közép-Európáról osztrák szemmel. Pro Minoritate = For the Minorities : a határokat túlélő kisebbségek lapja : a Fidesz Közép-európai és Kisebbségi Csoportjának tájékoztatója. = For the Minorities Roč. Tavasz (2020), s. 131-135 [print]. ISSN 1216-9927.

ADE 003 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám KOVÁCS, Tibor ZSIGMOND a József POÓR. Consulting during the coronavirus in the light of an empirical survey in Hungary. DOI 10.5937/StraMan2104004S Strategic Management : the International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 26, no. 4 (2021), p. 4-14. ISSN 1821-3448.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 ZSIGMOND, Tibor a Angelika CSEREOVÁ. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 35-42 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

Hivatkozások:
2020  [3] ZSIGMOND, A. - CZIBOR, H. Artifical Intelligence vs. Human Brain - Who Owns the Future? In II. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020. ISBN: 978-963-429-586-0, p. 795.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADM 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] ALIPERTI, G. - CRUZ, A. M. Promoting built-for disaster-purpose mobile applications: An interdisciplinary literature review to increase their penetration rate among tourists. In Journal of hospitality and tourism management. ISSN 1447-6770, 2020, vol. 44, p. 193-210. WoS ; SCOPUS

2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.

2019  [4] KORCSMÁROS, E. Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment - results of primary research. In Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava : EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, p. 217, 224.ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND, Kornélia LAZÁNYI a Veronika KREPSZOVÁ. Generations and Emotional Intelligence A Pilot Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 17, no. 5 (2020), p. 229-247. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

Hivatkozások:
2021  [3] MURA, L. Innovative Start-ups and Family Enterprises in Terms of Age Structure of the Entrepreneurs. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 232-233.

2021  [1] OMONE, O. M. - GBENIMACHOR, A. U. - KOVACS, L. Knowledge Estimation with HPV and Cervical Cancer Risk Factors Using Logistic Regression. In SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. ISBN 978-172819544-5, p. 381-386. WoS ; SCOPUS

2021  [1] TURECZKI, B. - SZENES, K. Interdisciplinary Optimization of Security Operations Centers with Digital Assistant. In SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. ISBN 978-172819544-5, p. 397-402. WoS ; SCOPUS

2021  [1] SZENES, K. - TURECZKI, B. AI supported Corporate Governance. In 2021 IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Budapest : IEEE Hungary Section, 2021. ISBN 978-1-7281-8053-3, p. 467. WoS ; SCOPUSADM 003 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, p. 263.ADM 004 MURA, Ladislav, Tibor ZSIGMOND, Ádám KOVÁCS a Éva BALOGHOVÁ. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. DOI 10.24193/OJMNE.2020.34.06 Online Journal Modelling the New Europe : interdisciplinary studies. online, Vol. 34 (2020), p. 118-134. ISSN 2247-0514 (online). SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [3] VUTSOVA, A. - ARABADZHIEVA, M. - YALAMOV, T. Youth Employment in Europe – Business Cycles, Crises, and Policy Responses. In Proceedings of CBU in Economics and Business. ISSN 2695-0693, 2021, vol. 2, p. 118.

2021  [1] MARIS, M. Propulsive forces of economic growth in Slovakia: the inference from the input-output table data. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 9, no. 1, p. 255-267. WoS

2021  [1] PERÁČEK, T. Flexibility of creating and changing employment in the options of the Slovak Labor Code. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2021, vol. 19, no. 3, p. 373-382. SCOPUS

2021  [1] POPÎRLAN, C.-I. - TUDOR, I.-V. - DINU, C.-C. - et al. Hybrid model for unemployment impact on social life. In Mathematics. ISSN 2227-7390, 2021, vol. 9, no. 18. WoS ; SCOPUS

2021  [4] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.

2021  [4] KORDOŠ, M. Anyalýza aktuálnych trendov inovačnej politiky EU a kocepcie industry 4.0. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 69-78.

2021  [1] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BARTEK, J. - et al. The impact of the industry 4.0 concept on slovak business sustainability within the issue of the pandemic outbreak. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 9. WoS ; SCOPUSADM 005 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Ladislav MURA a Tibor ZSIGMOND. Entrepreneurship motivation in the 21st century in terms of pull and push factors. TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. Vol. 10, no. 1 (2021), p. 334-342. ISSN 2217-8309. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] ANDRONICEANU, A. - NICA, E. - GEORGESCU, I. - et al. The influence of the ICT on the control of corruption in public administrations of the EU member states: A comparative analysis based on panel data. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2021, no. 37, p. 41-59. SCOPUS

2021  [4] ŠTEFKO, R. - SVETOZAROVOVÁ, N. - NATIŠIN, Ľ. Perception of the Ethical Aspect of Business Reputation Management in the Online Environment. In Megatrends and Media: Home Officetainment. Fakulta masmediálnej komunikácie : Trnava, 2021. ISBN 978-80-572-0183-0, p. 456.

2021  [1] PARK, W. - BYUN, C. G. Effect of SME's Managerial Ability and Executive Compensation on Firm Value. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 21. WoS ; SCOPUS

2021  [1] STRAKOVÁ, J. - KORAUŠ, A. - VÁCHAL, J. - et al. Sustainable Development Conomics of Enterprises in the Services Sector Based on Effective Management of Value Streams. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 16. WoS ; SCOPUS

2021  [1] RUMANKO, B. - KOZAKOVA, B. - URBANOVA, M. - et al. Family Business as a Bearer of Social Sustainability in Multinationals-Case of Slovakia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 14. WoS ; SCOPUS

2021  [1] KORAUŠ, A. - GOMBÁR, M. - VAGASKÁ, A- et al. Secondary Energy Sources and Their Optimization in the Context of the Tax Gap on Petrol and Diesel. In Energies. ISSN 1996-1073, vol. 14, no. 14. WoS ; SCOPUS

2021  [3] NASTISIN, L. - GAVUROVA, B. - BACIK, R. - et al. Sustainable Performance of Players in the Global Aviation Industry in the Light of Multi-Factor Analysis of Online Reputation. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge [online]. 2021, vol. 9, no. 1 [cit. 2021-07-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2336-2960.

2021  [1] CHOI, S.-K. - HAN, S. - KWAK, K.-T. Innovation Capabilities and the Performance of Start-Ups in Korea: The Role of Government Support Policies. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 11. WoS ; SCOPUS

2021  [1] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BARTEK, J. - et al. The impact of the industry 4.0 concept on slovak business sustainability within the issue of the pandemic outbreak. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 9. WoS ; SCOPUSADM 006 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Enikő KORCSMÁROS. The ethics and factors influencing employees working in the Slovak SME sector. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 11 (2021), p. 171-190. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3

ADM 007 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 1 (2021), p. 170-180. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Strategic management from the perspective of SMEs operating in service sector. DOI 10.12776/qip.v25i2.1549 Kvalita Inovácia Prosperita = Quality Innovation Prosperity. = Quality Innovation Prosperity Roč. 25, č. 2 (2021), p. 37-53. ISSN 1335-1745. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3

Hivatkozások:
2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. - et al. Strategies for adapting human resource management policies in mineral resource enterprises in the covid-19 contex: theoretical and applied aspects. In Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski" - Sofia. ISSN 2738-8808, 2021, vol. 64, p. 190.

2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. - et al. Управление на човешките ресурси в предприятията: иновативни практики в контекста на кризиceh [Human Resource Management in the Enterprises: Innovative Practices in a Crises Context]. In Управление на човешките ресурси [Human Resource Management]. Varna : University of Economics – Varna, 2021. ISBN 978-954-21-1092-7, p. 167.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In: Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization. Remigijus Kinderis. Klaipeda: Klaipeda State University of Applied Sciences, 2019, P. 114-126. ISBN 978-609-454-384-5 (online).

AEC 002 ZSIGMOND, Tibor a Annamária ZSIGMONDOVÁ. A vidéki reziliencia elméleti háttere - Theoretical background of rural resilience. In: ŐSHONOS- ÉS TÁJFAJTÁK – ÖKOTERMÉKEK – EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – VIDÉKFEJLESZTÉS : Minőségi élelmiszerek – Egészséges környezet – Fenntartható vidéki gazdálkodás: Az agrártudományok és a vidékfejlesztés kihívásai a XXI. Században: Minőségi élelmiszerek – Egészséges környezet – Fenntartható vidéki gazdálkodás: Az agrártudományok és a vidékfejlesztés kihívásai a XXI. Században. Tóth Csilla. NYÍREGYHÁZA: Nyíregyházi egyetem műszaki és agrártudományi intézet, 2021, P. 379-394. ISBN 978-615-6032-40-9.

AEC 003 AL-HANAKTA, Reham a Tibor ZSIGMOND. HRM és COVID-19 Jordániában - Az alkalmazkodástól a válságkezelésig. In: Koronavírus-válság kihívások és HR-válaszok - hazai és nemzetközi kapcsolatok 2020. Kőműves Zsolt Sándor, Szabó Katalin, Szabó-Szentgróti Gábor, Poór József. Budapest: Wolters Kluver Hungary, 2021, online, p. 193-199. ISBN 978-96-35940-09-7.

AEC 004 BENCSIK, Andrea, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Interim menedzsment, mint a tudásátadás eszköze. In: LIMES : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Orosz Ildikó. Užgorod: Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian College, 2019, P. 95-104.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AED 001 ZSIGMOND, Tibor. Az online kuponos vásárlás elterjedtsége hazánkban = The Spread of online Coupon Shopping in Our Country. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 285-298 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 002 ZSIGMOND, Tibor. A tudásmenedzsment helyzete a cseh és szlovák vállalatoknál. In: Mladí vedci 2019 = Fiatal kutatók 2019 = Young Scientists 2019 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Ladislav Mura, László Józsa, Alena Andrejovská. = Fiatal kutatók 2019 Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 228-238. ISBN 978-80-89453-62-7.

AED 003 ZSIGMOND, Tibor a László PUSKÁR. Az Y és Z generáció a reklámok tükrében = Generation Y and Z in the Light of Advertising. In: Mladí vedci 2020 = Fiatal kutatók 2020 = Young Scientists 2020 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Mura Ladislav, Natalia Kryvinska, Eleonóra Marišová. = Fiatal kutatók 2020 Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2020, S. 197-213. ISBN 978-80-89453-73-3.

AED 004 ZSIGMOND, Tibor. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása = Social globalization and the identity of the slovak nation. In: Mladí vedci 2021 = Fiatal kutatók 2021 = Young scientists 2021 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Ladislav Mura. = Fiatal kutatók 2021 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2021, S. 163-172. ISBN 978-80-89453-94-8.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám KOVÁCS, Tibor ZSIGMOND a József POÓR. Consulting During the Coronavirus - in the Light of an Empirical Survey. DOI 10.46541/978-86-7233-397-8_168 In: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. [bez zostavovateľa], Nemanja Berber, Aleksandar Grubor. Subotica: Ekonomiski fakultet u Subotici, 2021, P. 12-20. ISBN 978-86-7233-397-8. DOI 10.46541/978-86-7233-397-8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFC 001 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií = The Mobile Applications in the Point of view of Diferent Generations. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 237-248 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 002 ZSIGMOND, Tibor. Knowledge management at Hungarian and Slovak enterprises. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 483-495. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] MACHOVÁ, R. - ESSEOVÁ, M. Motivačné faktory ďalšieho vzdelávania vo svetle rozvoja ludských zdrojov [The Motivational Factors of Education in the Light of Human Resources Development]. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 368. WoSAFC 003 KOVÁCS, Ádám a Tibor ZSIGMOND. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, s. 288-302. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SZAKÁLNÉ SZABÓ, Z. Harminc éve a közös úton – A Visegrádi Négyek együttműködésének politikai fejlődési íve a kezdetektől napjainkig. In Külügyi Műhely. ISSN 2677-0288, 2021, vol. 3, no. 2, p. 150.

2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.AFC 004 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND a Angelika CSEREOVÁ. Implementation of Active Labor Market Policy Instruments in the Context of University Graduates in Slovakia. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-058 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 504-514. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SCHULCZ, P. Integratigng Collected Labor Market Materials Into the Education: Students Opinion. In CER Comparative European Research 2021 Proceedings. Research Track of the 16th Biannual CER Comparative European Research Conference. London : Sciemcee Publishing, 2021. ISBN 978-1-7399378-0-5, p. 164.

2020  [1] KOVÁČIK, V. - IMROVIČ, M. Program and project support of youth work at the level of public administration in the Slovak Republic. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 303-304. WoSAFC 005 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Investigation of Student Motivation Factors in Higher Education Management in Slovakia. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 805-819. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 006 KOVÁCS, Ádám, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Comparison of Municipal Development Plans of Czech Cities. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-044 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 438-449. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 007 ZSIGMOND, Tibor, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Renáta MACHOVÁ. From Goods-dominant logic to Service-dominant logic. DOI 10.1051/shsconf/202112002015 In: SHS Web of Conferences : Business and Regional Development: Business and Regional Development. B. Stoykova, D. Stoyancheva. Starizagorski bani: Trakia University, 2021, online, p. [1-9].

AFC 008 ZSIGMOND, Tibor a Brigitta Szonja SÁRKÖZI. Graduates in the Labor Market: Expectatitons and Opportunities. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 904-913. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 009 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ, Kinga VASOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Slovak consumer behaviour in the smartphone market. In: KNOWCON 2021 : Knowledge on economics and management : conference proceedings: Knowledge on economics and management : conference proceedings. Pavla Slavíčková, Jan Stoklasa. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, online, p. 74-80. ISBN 978-80-244-6032-1. DOI 10.5507/ff.21.24460321.

AFC 010 ZSIGMOND, Tibor, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Renáta MACHOVÁ. What Makes the Rural Area Resilient?. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.26 In: Central and Eastern Europe in the changing Business environment : Proceedings of 21th international joint conference: Proceedings of 21th international joint conference. Compiled by: Paulína Krnáčová, Ivan Hlavatý, Reviewers: Jarolím Antal, Ilya Bolotov... [et al.]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, online, p. 313-322. ISBN 978-80-225-4816-8. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 12


AFD 001 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 170-182 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 002 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie v praxi verzus generácie "X" a "Y" = The Mobile Applications in Practice Versus Generations "X" and "Y". In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 715-724. ISBN 978-80-225-4536-5 (online).

AFD 003 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Generačné rozdiely v kontexte trhu práce a využívania mobilných aplikácií = Generational Differences in Terms of Labour Market and Mobile Applications. In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník odborných príspevkov z medzinárodnej cedeckej konferencie. Marcel Kordoš. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, S. 136-144. ISBN 978-80-8075-837-0. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.AFD 004 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. The Connection Between Knowledge Organization and Artifical Intelligence. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 297-303. ISBN 978-80-225-4618-8.

Hivatkozások:
2021  [3] GALABOVA, G. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА [Innovation management of the Industrial Enterprise in a Crisis Context]. In МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА [International Scientific and Practical Conference: Sustainable Development and Socioeconomic Cohesion in the 21th Century: Trends and Challenges]. Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021. ISBN 978-954-23-2069-2, p. 274

2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFD 005 KOVÁCS, Ádám a Tibor ZSIGMOND. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. DOI 10.36007/3754.2020.259 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 259-272. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 006 ZSIGMOND, Tibor. A tudásmenedzsment helyzete a lengyelországi vállalatoknál. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" [elektronický zdroj]: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". József Poór, Peter Karácsony, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 164-172 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

AFD 007 ZSIGMONDOVÁ, Annamária a Tibor ZSIGMOND. Innovatív módszerek a gazdasági tárgyak oktatásában = Innovative Methods in Education of Economics. In: Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu. Korcsmáros Enikő. = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 103-113. ISBN 978-80-8122-367-9.

AFD 008 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Tibor ZSIGMOND a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Knowledge Management - situation in Poland and Slovakia. DOI 10.1051/shsconf/20208301042 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-11.

AFD 009 ZSIGMOND, Tibor. Szlovákia a konvergenciakritériumok tekintetében (2008-2018). In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 69-79 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 010 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. The Impact of COVID-19 on the Apple Brand and Customer Satisfaction. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, S. 257-268. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 011 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Theoretical Background to the Role of Trust in Marketing. DOI 10.1051/shsconf/202111503019 In: Current problems of the corporate sector 2021 : 18th International Scientific Conference: 18th International Scientific Conference. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, online, s. 1-8.

AFD 012 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Vplyv EQ a etiky na zdieľanie znalostí. In: Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Roman Lacko, Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, P. 156-163. ISBN 978-80-225-4829-8.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 6


AFG 001 ZSIGMOND, Tibor. Az X és Y generáció a mobil applikációk világában. In: 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Közgazdaságtudományi Szekció: Közgazdaságtudományi Szekció. Jakopánecz Eszter, Schepp Zoltán. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. [229]. ISBN 978-963-429-327-9.

Hivatkozások:
2019  [1] MACHOVÁ, R. - ŠEBEN, Z. - KORCSMÁROS, E. - et al. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia eura. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : University of Economics, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 314. WoSAFG 002 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 004 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Reham AL-HANAKTA. HRM és COVID-19 - Jordániai tapasztalatok nemzetközi összehasonlítás tükrében = HRM and COVID-19 - Experiences in Jordan in The Light of International Comparison. In: CRANET Online Konferencia 2021. [bez zostavovateľa], Krisztina Dajnoki, Szilvia Szabó. Budapest: Budapest Metropolitan University, 2021, online, p. [14]. ISBN 978-615-5459-07-8.

AFG 005 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER, Ádám KOVÁCS a Tibor ZSIGMOND. Tanácsadás a koronavírus idején - egy hazai empirikus felmérés tükrében. In: CRANET Online Konferencia 2021. [bez zostavovateľa], Krisztina Dajnoki, Szilvia Szabó. Budapest: Budapest Metropolitan University, 2021, online, p. [6]. ISBN 978-615-5459-07-8.

AFG 006 ZSIGMOND, Tibor. Az X és Y generáció a mobil applikációk világában. In: 21. PTDK - Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, P. [40].


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 ZSIGMOND, Tibor. Knowledge Management Systems Supported by AI - in the Life of SMEs. In: Innovative businesses and start-ups in current business environment : abstracts proceedings from international scientific conference: abstracts proceedings from international scientific conference. Ladislav Mura (ed.). Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2021, CD-ROM, p. [40]. ISBN 978-80-89453-93-1.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 ZSIGMOND, Tibor. A KKV-k tudás-szervezési folyamatai az érzelmi intelligencia és az etika tükrében = Procesy organizovania znalosti v MSP vo svetle emocionálnej inteligencie a etiky. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. 231 s.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.