SJE főmenü
Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.
Név: Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: T209
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 748
A tanulmányi programért felelős személy:
Angol nyelv és irodalom tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Moszkvai M.V. Lomonoszov Állami Egyetem BTK
magyar nyelv és irodalom
1980 - 1985
Moszkvai M.V. Lomonoszov Állami Egyetem BTK
orosz mint idegen nyelv
1980 - 1985
Moszkvai M.V. Lomonoszov Állami Egyetem BTK
angol nyelv és irodalom
1980 - 1985
Rigorózus eljárás
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
orosz nyelvészet
- 1989
Doktori képzés (PhD.)
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
néprajztudomány
- 1993
Habilitáció
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Nyelvtudomány.
2007
Professzori-inaugurációs folyamat
Komárom
Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke
2022

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Modern Filológia Tanszék (Komárno, Slovakia)
professzor
2012 -
University of Information Technology and Management in Rzeszow (Rzeszow, Lengyelország)
professzor
2012 - 2015
Applied Linguistics Faculty, Tischner European University (Kraków, Lengyelország)
professzor
2011 - 2015
Institute of Foreign Languages, State Higher Vocational School in Nowy Sacz (Nowy Sacz, Lengyelorszá
professzor
2009 - 2010
Tomori Pál Főiskola, Idegen Nyelvi Oktatási Központ vezetője, főiskolai tanár
Idegen Nyelvi Oktatási Központ vezetője, főiskolai tanár
2009 - 2010


Kutatási terület parömiológia (közmondás- és szólástudomány) parömiográfia (közmondás- és szólásgyűjtés) kognitív nyelvészet alkalmazott szövegnyelvészet kontrasztív nyelvészet amerikanisztika folklór szemiotika lexikológia lexikográfia az idegen nyelvek oktatása (Magyar mint idegen nyelv; ESL) frazeológia pedagógia humor szociolingvisztika nyelvhasználat az elektronikus és a nyomtatott médiában interkulturális kommunikáció fordítás és tolmácsolás gender kutatás kommunikáció elmélete gyakorlati pszichológia

Kutatási projektek A kreativitás fejlesztése és az angol nyelv kreatív oktatása az általános és középiskolákban
006UJS-4/2019
KEGA
2019 - 2021

A képzés minőségének javítása a tanulmányi programok újítása, emberi erőforrás-fejlesztés és a karri
26110230108
ITMS, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2014 - 2015

"Angol nyelv a közmondásokon keresztül"
206/94
AMFK (Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért)
1994 - 1995

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 9
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 17
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (8)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (5)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 43
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (14)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (6)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (13)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (3)
BDA Külföldi kiadónál megjelent szakterminológiai szótárakban és enciklopédiákban jegyzett szócikkek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 6
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (3)

Bejegyzések száma összesen: 77

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (50)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (27)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (23)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (2)
Összesen 102

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAA 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Women Through Anti-Proverbs. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. 211 s. ISBN 978-3-319-91197-7. DOI DOI 10.1007/978-3-319-91198-4.

Hivatkozások:
2021  [3] MIEDER, W. "A Miss is as Good as a Male". From Anti-Proverbs to Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-7372029-0-5, p. 64.

2020  [1] KOCHMAN-HAŁADYJ, B. The vexing problem of gender stereotyping in world proverbs. In SKASE Journal of Theoretical Linguistics. ISSN 1336-782X, 2020, vol. 17, no. 1, p. 73-86. WoS ; SCOPUS

2020  [3] KULIGOWSKA, K. Małżeństwo w językowym obrazie świata. Na przykładzie paremii w języku polskim, rosyjskim i angielskim [Marriage in the linguistic view of the world. On the example of Polish, Russian and English proverbs]. In Studia Rossica Posnaniensia. ISSN 0081-6884, 2020, vol. 45, no. 2, p. 171.

2019  [1] WANG, Ch. Women through Anti-proverbs. In Gender and Language. ISSN 1747-6321, 2019, vol. 13, no. 4 WoS

2019  [5] SÁNCHEZ, P. Á. Anna T. Litovkina: Women Through Anti-Proverbs. In Asparkía. Investigació feminista. ISSN 1132-8231, 2019, no. 35, p. 201-205.AAA 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Wolfgang MIEDER. Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs. 1. vyd. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 193 s. ISBN 978-1-5275-3945-7.

Hivatkozások:
2021  [5] SZERSZUNOVICZ, J. Litovkina, Anna T. & Mieder, Wolfgang (2019). Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2021, vol. 9, no. 4, p. 262-267 .

2019  [1] KOCHMAN-HAŁADYJ, B. The vexing problem of gender stereotyping in world proverbs. In SKASE Journal of Theoretical Linguistics. ISSN 1336-782X, 2020, vol. 17, no. 1, p. 73-86. WoS ; SCOPUSAAA 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT, Péter BARTA, Katalin VARGHA a Wolfgang MIEDER. Anti-Proverbs in Five Languages: Structural Features and Verbal Humor Devices. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 257 s. [print]. ISBN 978-3-030-89061-2. DOI 10.1007/978-3-030-89062-9.

AAA 004 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Wolfgang MIEDER. " A közmondást nem hiába mondják": Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005. 204 s. ISBN 963 7094 24 5. ISSN 1419-6603.

Hivatkozások:
2021  [3] DRAHOTA-SZABÓ, E. Deutsche Phraseologie aus intra- und interlingualer Perspektive. Imst: Alphabet Wörterbuchverlag, 2021. ISBN 978-3-95045667-7, p. 143.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAB 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. "Do You Serve Lawyers and Politicians Here?": Stereotyped Lawyers and Politicans in American Jokes and Anti-Proverbs. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 190 s. ISBN 978-80-8122-172-9.

AAB 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Teaching Proverbs and Anti-Proverbs. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 260 s. ISBN 978-80-8122-211-5.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERDI, I. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok -és stratégiák. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-169-1, p. 303-311.

2019  [3] SÁNCHEZ, P. Á. Anna T. Litovkina: Women Through Anti-Proverbs. In Asparkía. Investigació feminista. ISSN 1132-8231, 2019, no. 35, p. 201-205.

2018  [5] KÁLMÁNOVÁ, C. Teaching Proverbs and Anti-Proverbs. In Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. ISSN 0743-782X, 2018, vol. 35, p. 479-482.

2018  [3] MIEDER, W. International Proverb Scholarship: An Updated Bibliography. In Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. ISSN 0743-782X, 2018, vol. 35, p. 494.

2017  [5] KEGLEVIĆ, A. Litovkina, Anna T: Teaching proverbs and anti-proverbs. In Jezikoslovlje. ISSN 1331-7202, 2017, vol.18.3, p. 555-557.AAB 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Peter ZOLCZER. Önfejlesztés és produktivitás: Rövid útmutató személyiségünk és teljesítőképességünk fejlesztéséhez. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 118 s. ISBN 978-80-8122-288-7.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABC 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Anti-proverbs. In: Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warsaw: De Gruyter, 2015, P. 326-352. ISBN 978-3-11-041015-0. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] MIEDER, W. "A Miss is as Good as a Male". From Anti-Proverbs to Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-73720290-5, p. 63-64.

2021  [3] MIEDER, W. "There is no Such Thing as a Free Lunch". New Structures for Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-73720290-5, p. 23.ABC 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Sexuality in Anglo-American anti-proverbs. DOI 10.1075/pbns.210 In: Pragmatics of humour across discourse domains: Pragmatics & Beyond New Series. Amsterdam: John Benjamins, 2011, Vol. 210 (2011), p. 191-213. ISBN 978-90-272-8522-5. WoS.


ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACA 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. A Proverb a Day Keeps Boredom Away. 1. vyd. Pécs: IPF, 2000. 386 s.

Hivatkozások:
2019  [3] SÁNCHEZ, P. Á. Anna T. Litovkina: Women Through Anti-Proverbs. In Asparkía. Investigació feminista. ISSN 1132-8231, 2019, no. 35, p. 201-205.

2014  [1] MIEDER, W. "THE WIT OF ONE? AND THE WISDOM OF MANY" Proverbs as Cultural Signs of Folklore. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Jackson : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 19-54. WoS

2014  [1] MIEDER, W. "THINK OUTSIDE THE BOX" Origin, Nature, and Meaning of Modern Anglo-American Proverbs. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Ridgewood : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 80-130. WoS

2014  [1] FIEDLER, S. Proverbs and Foreign Language Teaching. In Introduction to Paremiology: A comprehensive guide to proverb studies. Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2014. ISBN 978-3-11-041016-7, p. 294-325. WoS

2010  [1] NACISCIONE, A. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. In Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam : John Benjamins B V Publ, 2010. ISBN 978-90-272-8769-4, p. 1-292. WoS

2007  [1] MIEDER, W. Proverbs as cultural units or items of folklore. In PHRASEOLOGIE/PHRASEOLOGY: EIN INTERNATIONALES HANDBUCH DER ZEITGENOSSISCHEN FORSCHUNG/AN INTERNATIONAL HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH. ISSN 1861-5090, 2007, vol. 28, p. 394-414. SCOPUS

2007  [1] MIEDER, W. Anti-proverbs and mass communication: The interplay of traditional and innovative folklore. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, vol 52, no. 1, p. 17-45. SCOPUSACA 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Katalin VARGHA. Éhes diák pakkal álmodik: Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai. 1. vyd. Budapest: [s.n.], 2005. 94 s. ISBN 963 460 638 5.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 14


ADE 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. "Where there's a will there's a lawyer's bill": Lawyers in anglo-American anti-proverbs. DOI 10.1556/AJur.52.2011.1.8 Acta Juridica Hungarica. Vol. 52, no. 1 (2011), p. 82-96. ISSN 1216-2574. SCOPUS. SNIP (2015): 0,041.

ADE 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Greed, lies and negotiable justice: Stereotyped lawyer in American lawyer jokes. Acta Etnographica Hungarica. Vol. 56, no. 1 (2011), p. 227-248. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

ADE 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. "I see," said Tom icily: Tom Swifties at the beginning of the 21st century. European Journal of Humour Research. Vol. 2, no. 2 (2014), p. 54-67. ISSN 2307-700X.

ADE 004 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. The lawyer as animal in American lawyer jokes. DOI org/10.7592/EJHR2016.4.1 European Journal of Humour Research. online, vol. 4, no. 1 (2016), p. 3-13. ISSN 2307-700X.

ADE 005 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Positive and negative sides of divorce as refected in Anglo-American anti-proverbs. Vestnik Karagandinskogo universiteta = Bulletin of the Karaganda University : serija filologija : Philology Series. = Bulletin of the Karaganda University Č. 4 (92) (2018), s. 28-34. ISSN 2518-198X.

ADE 006 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. A few aspects of a semiotic approach to proverbs, with special reference to two important American publications. Semiotica. Vol. 108, no. 3-4 (1996), p. 307-380. ISSN 0037-1998. SCOPUS. SNIP (2015): 0,661.

Hivatkozások:
2010  [1] MIEDER, W. American proverbs: An international, national, and global phenomenon. In Western Folklore. ISSN 0043-373X, 2010, vol. 69, no. 1, p. 35-54. WoS ; SCOPUS

2008  [1] HAAS, H.A. Proverb familiarity in the United States: Cross-regional comparisons of the paremiological minimum. In Journal of American Folklore. ISSN 0021-8715, 2008, vol. 121, no. 481, p. 319-347. SCOPUS

2005  [1] MIEDER, W. Proverbs are the best policy: Folk Wisdom and American politics. Logan: Utah State University Press, 2005. 323 p. ISBN 978-087421622-6. WoS ; SCOPUSADE 007 BARTA, Péter a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. About the special issue on Humour and Folklore. DOI 10.1556/AEthn.54.2009.1.1 Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 54, no. 1 (2009), p. 1-3. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

ADE 008 BORONKAI, Dóra a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. Appreciation of humor in Hungarian anti-proverbs. DOI 10.1556/AEthn.52.2007.1.4 Acta Ethnograhica Hungarica. Vol. 52, no. 1 (2007), p. 105-134. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

Hivatkozások:
2013  [1] KINCSO, V. Current concepts in the research of customs. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2013, vol. 124, no. 4, p. 419-437. SCOPUSADE 009 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Introduction. DOI 10.1556/AEthn.52.2007.1.1 Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 52, no. 1 (2007), p. 3-16. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

Hivatkozások:
2014  [1] MIEDER, W. Origin of Proverbs. In Introduction to Paremiology: A comprehensive guide to proverb studies. Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2014. ISBN 978-3-11-041016-7, p. 28-48. WoSADE 010 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Law is Hell: Death and the afterlife in American lawyer jokes. DOI 10.1556/AJur.50.2009.3.5 Acta Juridica Hungarica. Vol. 50, no. 3 (2009), p. 311-318. ISSN 1216-2574. SCOPUS. SNIP (2015): 0,041.

ADE 011 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Katalin VARGHA, Péter BARTHA a Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT. Most frequent types of alteration in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian anti-proverbs. DOI 10.1556/AEthn.52.2007.1.3 Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 52, no. 1 (2007), p. 47-103. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

Hivatkozások:
2021  [3] MIEDER, W. "A Miss is as Good as a Male". From Anti-Proverbs to Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-73720290-5, p. 64.

2009  [1] SZPILA, G. Humour as a tool in communicating proverbial wisdom in polish graffiti. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, 2009, vol. 54, no. 1, p.105-114. SCOPUSADE 012 HRISZTOVA-GOTTHARDT, Hrisztalina, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA, Péter BARTA a Katalin VARGHA. Paronomasia or how a proverb becomes an anti-proverb (Article) = [Paronomasie oder wie ein Sprichwort zum Antisprichwort wird]. DOI 10.1556/AEthn.54.2009.1.7 Acta Etnographica Hungarica. Vol. 54, no. 1 (2009), p. 77-94. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

ADE 013 BARTA, Péter, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA, Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT a Katalin VARGHA. Polysemy, homonymy and homophony in anti-proverbs - with French, Hungarian, English, German and Russian examples = Polysémie, homonymie et homophonie dans les proverbes détournés - avec des exemples Français, Hongrois, Anglais, Allemands et Russes. DOI 10.1556/AEthn.54.2009.1.6 Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 54, no. 1 (2009), p. 63-74. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.

Hivatkozások:
2016  [1] KHAKIMZYANOVA, D.F. - SHAMSUTDINOVA, E.K. Corpus linguistics in proverbs and sayings study: Evidence from different languages. In Social Sciences (Pakistan). ISSN 1818-5800, 2016, vol. 11, no. 15, p. 3770-3773. SCOPUSADE 014 VARGHA, Katalin a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. Proverb is as proverb does: A preliminary analysis of a survey on the use of Hungarian proverbs and anti-proverbs. DOI 10.1556/AEthn.52.2007.1.5 Acta Etnographica Hungarica. Vol. 52, no. 1 (2007), p. 135-155. ISSN 1216-9803. SCOPUS. SNIP (2015): 0,006.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. "Behind Every Man Who Lives Within His Income Is a Wife Who Doesn´t": The Figure of Wife as Revealed Through Anglo-American Anti-Proverbs. Eruditio - Educatio. Vol. 9, no. 3 (2014), p. 26-47. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2015  [5] L. NEMESI A. Book review : Zolczer, P., Litkovkina, T., Barta, A., Puskás, A. (eds.) Humour in Contemporary Societies. Eruditio - Educatio 2014/3. Volume 9. 144 pp. In European Journal of Humour Research [online]. 2015, vol. 3, no. 1 [cit. 2015-10-22]. Dostupné na internete: . ISSN 2307-700X
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. "make love, not war...get married and do both": Negative aspects of marriage in anti-proverbs and Wellerisms. DOI 10.7592/EJHR2017.5.4.litovkina European Journal of Humour Research. Vol. 5, no. 4 (2017), p. 112-135. ISSN 2307-700X. SCOPUS.

ADM 002 HRISZTOVA-GOTTHARDT, Hrisztalina, Melita Aleksa VARGA, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA a Katalin VARGHA. The visual representations of a biblical proverb and its modifications in the internet space. DOI 10.7592/EJHR2020.8.2.HRISZTOVA-GOTTHARDT European Journal of Humour Research. Vol. 8, no. 2 (2020), p. 87-112. ISSN 2307-700X (online). SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


AEC 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Oleg FEDOSOV. Ruskie antiposlovici v semioticeskom prostranstve. In: Bis dat, qui cito dat - Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature: Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, P. 249-258. ISBN 978-3-631-64872-8.

AEC 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. To Marry or Not to Marry, That Is the Question: Marriage and Singleness as Revealed Through Anglo-American Anti-Proverbs. In: Bis dat, qui cito dat - Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature: Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, P. 239-248. ISBN 978-3-631-64872-8.

AEC 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Hungarian and Russian Proverbs: A Comparative Analysis. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship. Vermont: The University of Vermont, 1990, Vol. 7 (1990), p. [1-14].

Hivatkozások:
2014  [1] MAC COINNIGH, M. Structural Aspects of Proverbs. In Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2014. ISBN 978-3-11-041016-7, p. 112-132. WoSAEC 004 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Katalin VARGHA, Péter BARTA a Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT. Punning in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian Anti-proverbs. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship. Vermont: The University of Vermont, 2008, Vol. 25 (2008), p. [1-14].

Hivatkozások:
2021  [3] MIEDER, W. "A Miss is as Good as a Male". From Anti-Proverbs to Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-73720290-5, p. 64.

2016  [1] JAKI, S. Sie haben feuchte Nüsse - The translation of verbal humour in German subtitles of US American sitcoms. In Crossing Languages to Play with Words: Multidisciplinary Perspectives. Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2016. ISBN 978-311046560-0, p. 357-378. WoS; SCOPUS

2014  [1] PETROVA, R. Contrastive Study of Proverbs. In Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2014. ISBN 978-3-11-041016-7, p. 243-261. WoSAEC 005 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Some Aspects of a Woman´s Nature as Revealed through Anglo-American Anti-Proverbs. In: Paremiología y herencia cultural. Granada: Granada Linguistica, 2011, P. 351-362. ISBN 978-84-9278-257-4.

AEC 006 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. The Nature of Women as Revealed through Anglo-American Anti-Proverbs. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship. Vermont, USA: University of Vermont, 2011, Vol. 28 (2011), p. 87-120.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. "Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra" - az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 146-165. ISBN 978-963-449-073-9.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 13


AFC 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Katalin VARGHA, Péter BARTA a Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT. Nyelvi humor a közmondásferdítésben magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Sokszínű humor: A 3. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013, P. 243-268. ISBN 978-963-9372-75-7.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERDI, I. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok -és stratégiák. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-169-1, p. 303-311.

2014  [5] TÓTH-CZIFRA, E. A nyelvész, az antropológus és a pszichológus konferenciára mennek…. In Magyar Nyelvőr. ISSN 1585-4515, 2014, vol. 138, no. 4, p. 479–482.AFC 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Sposobby transformacii tradicionnych ruskich poslovic. In: Slowo. Tekst. Czas XII: Frazeologia w idiolekcie i systemach jezyków slowiańskich. Szczecin - Greifswald: Komisja Frazeologiczna Miedzynarodowego Komitetu Slawistów, 2014, P. 270-284. ISBN 978-83-7867-105-3.

AFC 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Aki keres, az talál? Talál a halál!: Bibliai proverbiumok ferdítései. In: Humorstílusok és -stratégiák. Nemesi Attila László, Tóthné Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018, P. 209-239. ISBN 978-963-409-169-1.

AFC 004 HRISZTOVA-GOTTHARDT, Hrisztalina, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA, Katalin VARGHA, Melita ALEKSA VARGA a Ana KEGLEVIČ. Aki másnak vermet ás ...: Egy bibliai közmondás elferdített változatai és vizuális ábrázolása az interneten. In: Humorstílusok és -stratégiák. Nemesi Attila László, Tóthné Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018, P. 262-286. ISBN 978-963-409-169-1.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERDI, I. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok -és stratégiák. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-169-1, p. 303-311.AFC 005 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Aki másnak vermet ás, az talán a Messiás?: A legnépszerűbb bibliai közmondás ferdítései. In: Humorstílusok és -stratégiák. Nemesi Attila László, Tóthné Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018, P. 240-261. ISBN 978-963-409-169-1.

AFC 006 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. A gyerekek közmondásokban való jártassága és a közmondások szerepe az általános iskolai tankönyvekben. In: Gyermekvilág a régi magyar falun I.. Szolnok: Damjanich János Múzeum, 1995, P. 714-743. ISBN 963-722-563-3.

AFC 007 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Péter BARTA, Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT a Katalin VARGHA. A szójáték egyes típusai az antiproverbiumokban - magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Ezerarcú humor: Az 1. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008, P. 109-124. ISBN 978-963-7094-91-0.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERDI, I. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok -és stratégiák. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-169-1, p. 303-311.AFC 008 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. An Analysis of Popular American Proverbs and Their Use in Language Teaching. DOI 10.1007/978-3-322-83676-2 In: Die heutige Bedeutung oraler Traditionen oraler Traditionen: Ihre Achivierung, Publication und Index-Erschliessung. = The Present-Day Importance of Oral Traditions - Their Preservation, Publication adn Indexing Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998, P. 131-159. ISBN 978-3-531-05123-9.

Hivatkozások:
2014  [1] MIEDER, W. "THE WIT OF ONE? AND THE WISDOM OF MANY" Proverbs as Cultural Signs of Folklore. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Jackson : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 19-54. WoS

2014  [1] MIEDER, W. "THINK OUTSIDE THE BOX" Origin, Nature, and Meaning of Modern Anglo-American Proverbs. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Ridgewood : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 80-130. WoS

2007  [1] MIEDER, W. Proverbs as cultural units or items of folklore. In PHRASEOLOGIE/PHRASEOLOGY: EIN INTERNATIONALES HANDBUCH DER ZEITGENOSSISCHEN FORSCHUNG/AN INTERNATIONAL HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH. ISSN 1861-5090, 2007, vol. 28, p. 394-414. WoSAFC 009 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. How do sex, age, settlement type, education and parental background influence the knowledge of proverbs in Hungary?. In: Semiotics around the World: Synthesis in Diversity. Berlin: de Gruyter, 1996, P. 1147-1150. ISBN 3-11-012223-5. WoS.

AFC 010 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Never Do Today What Can Be Done Tomorrow: Most Frequent Types of Alteration in Anglo-American and Russian Proverb Transformations. In: Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah. Ljublana: Filozofska Fakulteta Oddelek za Slovenistiko, 2007, P. 249-250. ISBN 978-961-2372-03-3.

AFC 011 BARTA, Péter, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA, Hrisztalina HRISZTOVA-GOTTHARDT a Katalin VARGHA. Paronomázia az antiproverbiumokban - magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Ezerarcú humor: Az 1. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008, P. 83-97. ISBN 978-963-7094-91-0.

AFC 012 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Perception of proverbs and familiarity with them. Figurativeness as one of the most powerful markers of proverbiality. In: Semiotics around the World: Synthesis in Diversity Book Series: Approaches to Semiotics. Berlin: de Gruyter, 1996, P. 215-218. ISBN 3-11-012223-5. WoS.

AFC 013 HRISZTOVA-GOTTHARDT, Hrisztalina, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA, Péter BARTA a Katalin VARGHA. Poliszémia, homonímia és homofónia az antiproverbiumokban - magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Ezerarcú humor: Az 1. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008, P. 98-108. ISBN 978-963-7094-91-0.

Hivatkozások:
2018  [3] SZERDI, I. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok -és stratégiák. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-169-1, p. 303-311.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFD 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Péter BARTA. "Tom Swifty"-k az angolban a XXI. század elején. In: A humor nagyítón keresztül. Budapest: Tinta, 2016, P. 51-68. ISBN 978-963-409-061-8.

AFD 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Incorporating of Anglo-american proverbs and Anti-.proverbs into the Language Classroom. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 257-273. ISBN 978-80-8122-223-8.

AFD 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. The Creative Use of Proverbs in Story-Writing in Teaching English as Foreign Language. DOI 10.36007/3310.2019.133-148 In: 11. International Conference of J. Selye University : Section on Language - Culture - Intercultural Relationships: Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. Bukor József, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 133-148. ISBN 978-80-8122-331-0.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 8


BAA 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Magyar közmondások nagyszótára. 2. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 818 s. ISBN 978 963 9902 59 6.

BAA 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Aki keres, az talál: Bibliai közmondások szótára. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2017. 226 s. ISBN 978-963-409-105-9.

BAA 003 HRISZTOVA-GOTTHARDT, Hrisztalina, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA, Péter BARTA a Katalin VARGHA. A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018. 158 s. ISBN 978-963-409-149-3.

Hivatkozások:
2021  [3] DRAHOTA-SZABÓ, E. Deutsche Phraseologie aus intra- und interlingualer Perspektive. Imst: Alphabet Wörterbuchverlag, 2021. ISBN 978-3-95045667-7, p. 148., 150., 153., 154., 156.

2020  [5] MÁNY, D. Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, T. Litovkina, Anna, Barta, Péter, Vargha, Katalin. (2018). Anti-proverbs today: a comparative linguistic analysis of five languages [A közmondásferdítések ma: Öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata]. Budapest: Tinta Könyvkiadó. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2020, vol. 8, no. 3, p. 137-141.BAA 004 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Edit FARKAS. A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig: Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2019. 315 s. ISBN 978-963-409-198-1. ISSN 1786-4925.

BAA 005 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Katalin VARGHA. "Éhes diák pakkal álmodik": Egyetemisták közmondás-elváltozásai. 1. vyd. Budapest: [s.n.], 2005. 94 s. ISBN 963 460 638 5.

BAA 006 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Wolfgang MIEDER. Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs. 1. vyd. Burlington: The University of Vermount, 2006. 396 s. ISBN 963 9495 82 4.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERSZUNOVICZ, J. Litovkina, Anna T. & Mieder, Wolfgang (2019). Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2021, vol. 9, no. 4, p. 262-267.

2021  [3] MIEDER, W. "A Miss is as Good as a Male". From Anti-Proverbs to Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-73720290-5, p. 64.

2021  [3] MIEDER, W. "There is no Such Thing as a Free Lunch". New Structures for Modern Anglo-American Proverbs. In "There's No Free Lunch". Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Vermont : The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-73720290-5, p. 23-24.

2021  [3] DRAHOTA-SZABÓ, E. Deutsche Phraseologie aus intra- und interlingualer Perspektive. Imst: Alphabet Wörterbuchverlag, 2021. ISBN 978-3-95045667-7, p. 146.

2020  [3] KULIGOWSKA, K. Małżeństwo w językowym obrazie świata. Na przykładzie paremii w języku polskim, rosyjskim i angielskim [Marriage in the linguistic view of the world. On the example of Polish, Russian and English proverbs]. In Studia Rossica Posnaniensia. ISSN 0081-6884, 2020, vol. 45, no. 2, p. 163-274.

2019  [1] WANG, Ch. Women through Anti-proverbs. In Gender and Language. ISSN 1747-6321, 2019, vol. 13, no. 4 WoS

2019  [3] SÁNCHEZ, P. Á. Anna T. Litovkina: Women Through Anti-Proverbs. In Asparkía. Investigació feminista. ISSN 1132-8231, 2019, no. 35, p. 201-205.

2017  [1] MIEDER, W. "The Dynamic Qualities of Proverbs in Performance": Roger Abrahams ́Pioneering Contributions to Paremiology. In Western Folklore. ISSN 0043-373X, 2016, vol. 75, no. 3-4, p. 397-420. WoS

2017  [1] SHAMSUTDINOVA, E. K. - MINGAZOVA, N. G. - SABIROVA, D. R. ANALYSIS OF ARABIC, ENGLISH AND TATAR ANIMAL PROVERBS WITH COMPLEX AND COMPOUND SENTENCE STRUCTURE. In Turkish online journal of design art and communication. ISSN 2146-5193, 2017, vol. 7, p. 1055-1061. WoS

2015  [1] GRANBOM-HERRANEN, L. - BABIC, S. - VOOLAID, P. Proverbial expressions in newspapers: A study in Estonia, Finland, and Slovenia. In Traditiones. ISSN 0352-0447, 2015, vol. 44, no. 3, p. 5-32. SCOPUS

2014  [1] MAC COINNIGH, M. Structural Aspects of Proverbs. In Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Berlin : Walter de Gruyter GmbH, 2014. ISBN 978-3-11-041016-7, p. 112-132. WoS

2014  [1] MIEDER, W. "THE DOG IN THE MANGER" The Rise and Decline in Popularity of a Proverb and a Fable. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Ridgewood : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 364-414. WoS

2014  [1] MIEDER, W. "PROVERBS AND POETRY ARE LIKE TWO PEAS ON A POD" The Proverbial Language of Modern Mini-Poems. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Ridgewood : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 284-310. WoS

2014  [1] MIEDER, W. "IT TAKES A VILLAGE TO CHANGE THE WORLD" Proverbial Politics and the Ethics of Place. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Ridgewood : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 198-229. WoS; SCOPUS

2014  [1] MIEDER, W. "THINK OUTSIDE THE BOX" Origin, Nature, and Meaning of Modern Anglo-American Proverbs. In Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Ridgewood : Univ Press Mississippi, 2014. ISBN 978-1-62846-141-1, p. 80-130. WoS

2014  [1] AASLAND, E. Now You See Me Now You Don ́t Deictic Projection and the Dynamics of Proverb Performance. In Western Folklore. ISSN 0043-373X, 2014, vol. 73, no. 1, p. 36-68. WoS

2014  [1] MIEDER, W. "All men and women are created equal": Elizabeth Cady Stanton ́s and Susan B. Anthony ́s proverbial rhetoric promoting women ́s rights. In "All men and women are created equal": Elizabeth Cady Stanton ́s and Susan B. Anthony ́s proverbial rhetoric promoting women ́s rights. Berlin : Peter Lang AG, 2014. ISBN 978-145391327-7, p. 1-315. SCOPUS

2011  [1] MIEDER, W. "It Takes a Village to Change the World": Proverbial Politics and the Ethics of Place. In Journal of American Folklore. ISSN 0021-8715, 2011, vol. 124, no. 492, p. 4-28.

2010  [1] NACISCIONE, A. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. In Sytilistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam : John Benjamins B V Publ., 2010. ISBN 978-90-272-8769-4, p. 1-292. WoS

2007  [1] MIEDER, W. Anti-proverbs and mass communication: The interplay of traditional and innovative folklore. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, vol 52, no. 1, p. 17-45. SCOPUS

2007  [1] BARTA, P. What are the characteristics of the mixed French proverbs? [Quelques caractéristiques des proverbes-valises du Français]. In Acta Ethnographica. ISSN 1216-9803, vol. 52, no. 1, p. 191-206. SCOPUS

2007  [1] BAKTA, P. Food and drink as subjects in French proverbs [La nourriture et la boisson dans les proverbes détournés du Françias]. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, 2007, vol. 52, no. 1, p. 207-218. SCOPUSBAA 007 MIEDER, Wolfgang a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. Twisted Wisdom: Modern Anti-proverbs. 1. vyd. Burlington: The University of Vermont, 1999. 254 s.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERSZUNOVICZ, J. Litovkina, Anna T. & Mieder, Wolfgang (2019). Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2021, vol. 9, no. 4, p. 262-267.

2021  [3] DRAHOTA-SZABÓ, E. Deutsche Phraseologie aus intra- und interlingualer Perspektive. Imst: Alphabet Wörterbuchverlag, 2021. ISBN 978-3-95045667-7, p. 149, 150, 151, 152, 156.

2020  [3] KULIGOWSKA, K. Małżeństwo w językowym obrazie świata. Na przykładzie paremii w języku polskim, rosyjskim i angielskim [Marriage in the linguistic view of the world. On the example of Polish, Russian and English proverbs]. In Studia Rossica Posnaniensia. ISSN 0081-6884, 2020, vol. 45, no. 2, p. 163-274.

2019  [1] WANG, Ch. Women through Anti-proverbs. In Gender and Language. ISSN 1747-6321, 2019, vol. 13, no. 4 WoS

2017  [1] LÓPEZ, B. G. - VAID, J. Psycholinguistic approaches to humor. In The Routledge Handbook of Language and Humor. Philadelphia : Taylor and Francis, 2017. ISBN 978-131755116-4, p. 267-281. SCOPUS

2016  [1] ARSENTEVA, E. F. - ARSENTYEVA, Y. S. Discoursal analysis of phraseological of euphemisms: Experimental data in teaching english. In Journal of the Social Sciences. ISSN 02531097, 2016, vol. 11, no. 6, p. 1042-1048. SCOPUS

2015  [1] ALVAREZ, CAC. - MUNOZ, JS. The problem of terminology in the study of proverbs. In Anuari de Filologia-estudis de linguistica. ISSN 2014-1408, 2015, vol. 5, p. 67-77. SCOPUS

2007  [1] BAKTA, P. Food and drink as subjects in French proverbs [La nourriture et la boisson dans les proverbes détournés du Français]. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 12169803, 2007, vol. 52, no. 1, p. 207-218. SCOPUSBAA 008 MIEDER, Wolfgang a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. Twisted Wisdom. 1. vyd. Hobart: DeProverbio, 2002. 260 s. ISBN 1-875943-43-9.

Hivatkozások:
2014  [1] MANIAM, M English proverbs dying a slow death in malaysian school. In Edulearn14: 6th International Conference on Education and new learning technologies. Valenica : Iated-int Assoc Technology Education A& Development, 2014. ISBN 978-84-617-0557-3, p. 839-847. SCOPUS
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. 1. vyd. Szekszárd: Graphis Press Kft., 2004. 107 s. ISBN 963 460 038 7.

BCI 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Katalin VARGHA. Viccében él a nemzet: Magyar közmondás - paródiák. 1. vyd. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2005. 102 s. ISBN 963 460 638 5.

Hivatkozások:
2021  [3] SZERDI, I. Új lehetőségek a frazémák tanításában. In Humorstílusok -és stratégiák. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-169-1, p. 303-311.

2007  [1] MIEDER, W. Anti-proverbs and mass communication: The interplay of traditional and innovative folklore. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, vol 52, no. 1, p. 17-45. SCOPUS

2007  [1] BAKTA, P. Food and drink as subjects in French proverbs [La nourriture et la boisson dans les proverbes détournés du Françias]. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, 2007, vol. 52, no. 1, p. 207-218. SCOPUS
BDA Külföldi kiadónál megjelent szakterminológiai szótárakban és enciklopédiákban jegyzett szócikkek
Bejegyzések száma: 1


BDA 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Magyar közmondástár: Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005. 822 s. ISBN 963 7094 37 7. ISSN 1589-4371.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 VARGHA, Katalin a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. Punning in Hungarian anti-proverbs. European Journal of Humour Research. Vol. 1, no. 3 (2013), pp. 15-25. ISSN 2307700X.

Hivatkozások:
2017  [1] SECKIN, P. The Indicator of Change hi Public Life: Anti-Proverb. In Milli Folklor. ISSN 1300-3984, 2017, no.113, p. 17-27. WoS

2017  [1] COONEY, M. - SANT´ANNA, A. Avoiding Playfulness Gone Wrong: Exploring Multi-objective Reaching Motion Generation in a Social Robot. In International Journal of Social Robotics. ISSN 1875-4791, 2017, vol. 9, no. 4, p. 545-562. WoS
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEC 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Katalin VARGHA. Common types of alteration in Hungarian anti-proverbs. In: Hungarian Humour: Humour and Culture 3. Krakow: Tertium, 2012, P. 287-315. ISBN 978-83-61678-48-9.

Hivatkozások:
2014  [5] CIOCOIU, E. Book Review : Litovkina, A. T., Sollosy, J., Medgyes, P. & Brzozowska, D. (eds.) (2012). Hungarian Humour. Krakow: Tertium. 384 pp. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2014, vol. 2, no. 2, p. 74.

2013  [5] PÁL, K. Hungarian Humour. In Tiszatáj online [online]. 2013 [cit. 2013-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-2140.

2012  [5] ANDOR, J. Könyvszemle: Anna T. Litovkina - Judith Sollosy - Péter Medgyes - Dorota Brzozowska (szerk.) Hungarian Humour. In Modern Nyelvoktatás. ISSN 1219-638X, 2012, 18. évf., 4. sz., p. 85.BEC 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Katalin VARGHA a Dóra BORONKAI. On two recent sociolinguistic surveys on anti-proverbs. In: Hungarian Humour: Humour and Culture 3. Krakow: TERTIUM, 2012, P. 317-340. ISBN 978-83-61678-48-9.

Hivatkozások:
2014  [5] CIOCOIU, E. Book Review : Litovkina, A. T., Sollosy, J., Medgyes, P. & Brzozowska, D. (eds.) (2012). Hungarian Humour. Krakow: Tertium. 384 pp. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2014, vol. 2, no. 2, p. 71-74.

2013  [3] PÁL, K. Hungarian Humour. In Tiszatáj online [online]. 2013 [cit. 2013-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-2140.

2012  [5] ANDOR, J. Könyvszemle: Anna T. Litovkina - Judith Sollosy - Péter Medgyes - Dorota Brzozowska (szerk.) Hungarian Humour. In Modern Nyelvoktatás. ISSN 1219-638X, 2012, 18. évf., 4. sz., p. 80-86.BEC 003 BARTA, Péter a Anna TÓTHNÉ LITOVKINA. Three recent humour conferences in Hungary and their proceedings. In: Hungarian Humour: Humour and Culture 3. Krakow: TERTIUM, 2012, P. 369-377. ISBN 978-83-61678-48-9.

Hivatkozások:
2012  [5] ANDOR, J. Könyvszemle: Anna T. Litovkina - Judith Sollosy - Péter Medgyes - Dorota Brzozowska (szerk.) Hungarian Humour. In Modern Nyelvoktatás. ISSN 1219-638X, 2012, 18. évf., 4. sz., p. 85-86.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. New Approaches to Paremiology and Paremiography in Hungary. In: A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013, P. 67-101. ISBN 978-615-5219-45-0.

BEE 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Politicians in Anglo-American Anti-Proverbs. In: International Issues from Wars to Robots. Ronkonkoma: Linus Publications, 2013, P. 95-110. ISBN 978-1-60797-338-6.

BEE 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Mothers-in-Law, Spinsters and Widows as Revealed Through Anglo-American Anti-Proverbs. In: Scala Naturae: Festschrift in Honour of Arvo Krikmann. Tartu (Estonia): ELM Scholarly Press, 2014, P. 171-192. ISBN 978-9949-544-20-2.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 5


FAI 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna, Judith SOLLOSY, Péter MEDGYES a Dorota BRZOZOWSKA. Hungarian Humour: Humour and Culture 3. 1. vyd. Krakow: Tertium, 2012. 384 s. ISBN 978-83-61678-48-9.

Hivatkozások:
2014  [5] CIOCOIU, E. Book Review : Litovkina, A. T., Sollosy, J., Medgyes, P. & Brzozowska, D. (eds.) (2012). Hungarian Humour. Krakow: Tertium. 384 pp. In The European Journal of Humour Research. ISSN 2307-700X, 2014, vol. 2, no. 2, p. 71-74.

2014  [6] DOBROVODSKÝ, E. - MIKUSOVÁ, M. Review. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 3, p. 141-142.

2013  [5] PÁL, K. Hungarian Humour. In Tiszatáj online [online]. 2013 [cit. 2013-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-2140.

2013  [5] DAVIES, C. Book Review. In Humor. ISSN 1613-3722, 2013, vol. 26, no. 2, p. 389-390.

2012  [5] ANDOR, J. Könyvszemle: Anna T. Litovkina - Judith Sollosy - Péter Medgyes - Dorota Brzozowska (szerk.) Hungarian Humour. In Modern Nyelvoktatás. ISSN 1219-638X, 2012, 18. évf., 4. sz., p. 80-86.FAI 002 VARGHA, Katalin, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA a Zsuzsanna BARTA. Sokszínű Humor: A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. 298 s. ISBN 978-963-9372-75-7. ISSN 1419-6603.

Hivatkozások:
2015  [5] TAMÁS, I. Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 2013. 291 p. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2015, vol. 126, no. 3, p. 532-534.

2015  [5] KEREKES, ZS. Mémek, etnikai viccek, Hofi : Sokszínű humor a Tintátától. Anyanyelvápolók Szövetsége [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://anyanyelvapolo.hu/memek-etnikai-viccek-hofi-sokszinu-humor-tintatol/

2015  [5] Az interdiszciplináris humorkonferenciák köteteiről. Kulti-Filter [online]. [cit. 2015-07-14]. Dostupné z: http://kultifilter.hu/irodalom/kiadvany/item/186-az-interdiszciplin%C3%A1ris-humorkonferenci%C3%A1k-k%C3%B6teteir%C5%91l.html

2015  [5] GERÓ, GY. A nevető ember. In Et al. - Kritikai Elmélet Online [online]. 2015, Antik nevetés [cit. 2015-11-09]. Dostupné na internete: ISSN 2064-2962.

2014  [5] TRUPKA, Z. A humor mint eszköz : Könyvtermés. In Élet és Tudomány [online]. 2014/15 [cit. 2015-11-09]. Dostupné na internete: . ISSN 0013-6077.

2014  [6] DOBROVODSKÝ, E. - MIKUSOVÁ, M. Review. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 3, p. 143-144.

2014  [5] TRUPKA, Z. A humor mint eszköz. In Élet és Tudomány [online]. 2014 [cit. 2014-05-08] Dostupné na internete: . ISSN 0013-6077.FAI 003 BODA-UJLAKY, Judit, Zsuzsanna BARTA, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA a Péter BARTA. A humor nagyítón keresztül. 1. vyd. Budapest: Tinta, 2016. 231 s. ISBN 978-963-409-061-8.

FAI 004 Humorstílusok és -stratégiák. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018. 483 s. ISBN 978-963-409-169-1.

FAI 005 DACZI, Margit, Anna TÓTHNÉ LITOVKINA a Péter BARTA. Ezerarcú humor: Az 1. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. 1. vyd. Budapest: Tinta, 2008. 318 s. ISBN 978-963-7094-91-0.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 3


GII 001 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. III. Interdiszciplináris humorkonferencia: Program és absztraktok. 1. vyd. Budapest: ELTE, 2012. 24 s.

GII 002 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Anti-proverb. Encyclopedia of Humor Studies. Vol. 1 (2014), pp. 47-49.

Hivatkozások:
2017  [1] GUIDI, A. Humor universal. In The Routledge Handbook of Language and Humor. Abingdon : Taylor and Francis, 2017. ISBN 978-1317-5-5116-4, p. 17-33. SCOPUS

2017  [1] SZPILA, G. Polish paremic demotivators: Tradition in an internet genre. In Journal of American Folklore. ISSN 0021-8715, 2017, vol. 130, no. 517, p. 305-334. WoS; SCOPUSGII 003 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna. Tom Swifty. Encyclopedia of Humor Studies. Vol. 2 (2014), pp. 767-768.


Prehľad publikačnej činnosti

Tóthné Litovkina, Anna (1963-)

pre pracovisko: všetky pracoviská

za všetky roky

stav záznamu: zapísané, potvrdené, verifikované OHO, verifikované OHPČ
Počet výstupov spolu: 32


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 12

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 3

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 5

Recenzia a umelecká kritika v publikácii: počet ohlasov: 4


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 12Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


V1_001 Ambrus Attila Józsefné, Katalin, Borbélyová, Diana, Gubo, Štefan, Csehiová, Agáta, Tóthné Litovkina, Anna, Jaruska, Ladislav. 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-413-3. http://uk.ujs.sk/dl/4133/Zbornik_XIII_UJS_2021_pedagogia.informatika.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V1_002 Rási, Szilvia, Domonkosi, Ágnes, Tóthné Litovkina, Anna, Nemesi, Attila László, Drahota-Szabó, Erzsébet, Hidasi, Judit, Fedoszov, Oleg. A humor ösvényein [textový dokument (print)] : Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 222.. 1. vyd. Eger: Eszterházy Károly Egyetem. Líceum Kiadó, 2021. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 222. ISBN 978-963-496-213-7. ISSN 1419-6603. DOI 10.17048/Ahumorosvenyein.2021.13. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, Vargha, Katalin, Barta, Péter, Tóthné Litovkina, Anna. Fókuszban a közmondásferdítés: kutatási irányzatok, eredmények és kihívások In: A humor ösvényein: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 222.. Eger: Eszterházy Károly Egyetem. Líceum Kiadó, 2021, s. 157-174 [tlačená forma]. ISBN 978-963-496-213-7. ISSN 1419-6603. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


V3_001 Oleneva, Polina, Tóthné Litovkina, Anna. Деньги в русских антипословицах [elektronický dokument] In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2021, Roč. 66, č. 1, s. 115-133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0039-3363. ISSN (online) 1588-290X. [ruština]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


P1_001 Tóthné Litovkina, Anna, Néveri Varagya, Szilvia. Lecture Notes on Syntax. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-415-7. [angličtina]


P1_002 Tóthné Litovkina, Anna, Néveri Varagya, Szilvia. Lecture Notes on Morphology. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-414-0. [angličtina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


AAA_001 Tóthné Litovkina, Anna. Women Through Anti-Proverbs [textový dokument (print)] . 1. vyd. Cham: Springer Nature. Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-91197-7. DOI 10.1007/978-3-319-91198-4. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073494352&origin=inward&txGid=29b997cb35efbd9e39ec4a31e18858d2. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Mieder, Wolfgang. "There's No Free Lunch" In: "There's No Free Lunch": Six Essays on Modern Anglo-American Proverbs. Burlington: The University of Vermont, 2021. ISBN 978-1-7372029-0-5


2020 [01] Kochman-Haładyj, Bożena. The vexing problem of gender stereotyping in world proverbs [elektronický dokument] In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics: Electronic on-line journal. Prešov: SKASE, 2020, Roč. 17, č. 1, s. 73-86 [online]. ISSN (online) 1336-782X


2020 [02] Kuligowska, Katarzyna. Marriage in the linguistic view of the world. On the example of Polish, Russian and English proverbs. DOI 10.14746/strp.2020.45.2.12 In: Studia Rossica Posnaniensia. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2020, Roč. 45, č. 2, [tlačená forma]. ISSN 0081-6884


2019 [03] Álvarez Sánchez, Patricia. Anna T. Litovkina: Women Through Anti-Proverbs [elektronický dokument]. DOI 10.6035/Asparkia.2019.35.14 In: Asparkía: Investigació Feminista. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2019, č. 35. ISSN 1132-8231. ISSN (online) 2340-4795


2019 [01] Wang, Chunrong. Women through Anti-proverbs. DOI 10.1558/genl.39119 In: Gender and Language. Sheffield: Equinox Publishing, 2019, Roč. 13, č. 4. ISSN 1747-6321


AAA_002 Tóthné Litovkina, Anna, Mieder, Wolfgang. Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs [textový dokument (print)] . 1. vyd. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019. ISBN 978-1-5275-3945-7. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [03] Szerszunowicz, Joanna. Litovkina, Anna T. & Mieder, Wolfgang. Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs [elektronický dokument]: Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing In: European Journal of Humour Research. Krakov: Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2021, Roč. 9, č. 4, [online]. ISSN (online) 2307-700X


2020 [01] Kochman-Haładyj, Bożena. The vexing problem of gender stereotyping in world proverbs [elektronický dokument] In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics: Electronic on-line journal. Prešov: SKASE, 2020, Roč. 17, č. 1, s. 73-86 [online]. ISSN (online) 1336-782X


AAA_003 Tóthné Litovkina, Anna, Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, Barta, Péter, Vargha, Katalin, Mieder, Wolfgang. Anti-Proverbs in Five Languages [elektronický dokument] : Structural Features and Verbal Humor Devices. 1. vyd. Cham: Springer Nature. Palgrave Macmillan, 2021. ISBN 978-3-030-89061-2. ISBN (online) 978-3-030-89062-9. DOI 10.1007/978-3-030-89062-9. [angličtina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


AAB_001 Tóthné Litovkina, Anna, Zolczer, Peter. Önfejlesztés és produktivitás [textový dokument (print)] : Rövid útmutató személyiségünk és teljesítőképességünk fejlesztéséhez. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-288-7. [angličtina. maďarčina]


AAB_002 Tóthné Litovkina, Anna. "Do You Serve Lawyers and Politicians Here?": Stereotyped Lawyers and Politicans in American Jokes and Anti-Proverbs. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. Monographiae Comaromiensis 20. ISBN 978-80-8122-172-9. [angličtina]


AAB_003 Tóthné Litovkina, Anna. Teaching Proverbs and Anti-Proverbs. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-211-5. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [02] Álvarez Sánchez, Patricia. Anna T. Litovkina: Women Through Anti-Proverbs [elektronický dokument]. DOI 10.6035/Asparkia.2019.35.14 In: Asparkía: Investigació Feminista. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2019, č. 35. ISSN 1132-8231. ISSN (online) 2340-4795


2018 [03] Kálmánová, Cynthia. Teaching Proverbs and Anti-Proverbs. By Anna T. Litovkina In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship. Burlington: The University of Vermont, 2018, Roč. 35. ISSN 0743-782X


2018 [02] Szerdiová, Ilona. Új lehetőségek a frazémák tanításában In: Humorstílusok és -stratégiák. Budapešť: Tinta Könyvkiadó, 2018, s. 303-311 [tlačená forma]. ISBN 978-963-409-169-1. [maďarčina]


2018 [02] Mieder, Wolfgang. International Proverb Scholarship: An Updated Bibliography In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship. Burlington: The University of Vermont, 2018, Roč. 35. ISSN 0743-782X


2017 [03] Keglevič, Ana. Litovkina, Anna T. 2017. Teaching proverbs and anti-proverbs [elektronický dokument] In: Jezikoslovlje. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Strojarski fakultet, 2017, Roč. 18, č. 3, [tlačená forma]. ISSN 1331-7202. ISSN (online) 1848-9001


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABC_001 Tóthné Litovkina, Anna. Anti-proverbs [elektronický dokument] In: Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warsaw: De Gruyter, s. 326-352 [tlačená forma]. ISBN 978-3-11-041015-0. ISBN (online) 978-3-11-041016-7. [angličtina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Tóthné Litovkina, Anna. Positive and negative sides of divorce as refected in Anglo-American anti-proverbs In: Vestnik Karagandinskogo universiteta: serija filologija: Philology Series. Karaganda: Izdateľstvo Karagandinskogo gosudarstvennogo universiteta im. E. A. Buketova, 2018, č. 4 (92), s. 28-34 [tlačená forma]. ISSN 2518-198X. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, Varga, Melita Aleksa, Tóthné Litovkina, Anna, Vargha, Katalin. The visual representations of a biblical proverb and its modifications in the internet space [elektronický dokument]. DOI 10.7592/EJHR2020.8.2.HRISZTOVA-GOTTHARDT In: European Journal of Humour Research. Krakov: Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2020, Roč. 8, č. 2, s. 87-112 [online]. ISSN (online) 2307-700X. https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/405/pdf. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 2


AEC_001 Tóthné Litovkina, Anna. To Marry or Not to Marry, That Is the Question: Marriage and Singleness as Revealed Through Anglo-American Anti-Proverbs In: Bis dat, qui cito dat - Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature: Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 239-248 [tlačená forma]. ISBN 978-3-631-64872-8. [angličtina]


AEC_002 Tóthné Litovkina, Anna, Fedosov, Oleg. Ruskie antiposlovici v semioticeskom prostranstve In: Bis dat, qui cito dat - Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature: Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 249-258 [tlačená forma]. ISBN 978-3-631-64872-8. [ruština]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 3


AFC_001 Tóthné Litovkina, Anna. Aki keres, az talál? Talál a halál!: Bibliai proverbiumok ferdítései In: Humorstílusok és -stratégiák. Budapešť: Tinta Könyvkiadó, 2018, s. 209-239 [tlačená forma]. ISBN 978-963-409-169-1. [maďarčina]


AFC_002 Tóthné Litovkina, Anna. Aki másnak vermet ás, az talán a Messiás?: A legnépszerűbb bibliai közmondás ferdítései In: Humorstílusok és -stratégiák. Budapešť: Tinta Könyvkiadó, 2018, s. 240-261 [tlačená forma]. ISBN 978-963-409-169-1. [maďarčina]


AFC_003 Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, Tóthné Litovkina, Anna, Vargha, Katalin, Aleksa Varga, Melita, Keglevič, Ana. Aki másnak vermet ás ...: Egy bibliai közmondás elferdített változatai és vizuális ábrázolása az interneten In: Humorstílusok és -stratégiák. Budapešť: Tinta Könyvkiadó, 2018, s. 262-286 [tlačená forma]. ISBN 978-963-409-169-1. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFD_001 Tóthné Litovkina, Anna. The Creative Use of Proverbs in Story-Writing in Teaching English as Foreign Language. DOI 10.36007/3310.2019.133-148 In: 11th International Conference of J. Selye University: Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 133-148 [online]. ISBN 978-80-8122-331-0. http://uk.ujs.sk/dl/3310/Litovkina.html. [angličtina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


BAA_001 Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, Tóthné Litovkina, Anna, Barta, Péter, Vargha, Katalin. A közmondásferdítések ma [textový dokument (print)] : öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018. ISBN 978-963-409-149-3. [maďarčina]


BAA_002 Tóthné Litovkina, Anna, Farkas, Edit. A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig [textový dokument (print)] : Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2019. Az ékesszólás kiskönyvtára 62. ISBN 978-963-409-198-1. ISSN 1786-4925. [maďarčina]


BAA_003 Tóthné Litovkina, Anna. Aki keres, az talál: Bibliai közmondások szótára. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2017. ISBN 978-963-409-105-9. [maďarčina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 3


BEC_001 Barta, Péter, Tóthné Litovkina, Anna. Three recent humour conferences in Hungary and their proceedings In: Hungarian Humour: Humour and Culture 3. Krakow: Tertium, 2012, s. 369-377. ISBN 978-83-61678-48-9. [angličtina]


BEC_002 Tóthné Litovkina, Anna, Vargha, Katalin, Boronkai, Dóra. On two recent sociolinguistic surveys on anti-proverbs In: Hungarian Humour: Humour and Culture 3. Krakow: Tertium, 2012, s. 317-340. ISBN 978-83-61678-48-9. [angličtina]


BEC_003 Tóthné Litovkina, Anna, Vargha, Katalin. Common types of alteration in Hungarian anti-proverbs In: Hungarian Humour: Humour and Culture 3. Krakow: Tertium, 2012, s. 287-315. ISBN 978-83-61678-48-9. [angličtina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Nemesi, Attila László, Tóthné Litovkina, Anna, Barta, Zsuzsanna, Barta, Péter, Boda-Ujlaky, Judit, Hidasi, Judit, Schirm, Anita. Humorstílusok és -stratégiák [textový dokument (print)] . 1. vyd. Budapešť: Tinta Könyvkiadó, 2018. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 204. ISBN 978-963-409-169-1. [maďarčina]


FAI_002 Tóthné Litovkina, Anna. Hungarian Humour: Humour and Culture 3. 1 vyd. Krakow: Tertium, 2012. ISBN 978-83-61678-48-9. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [angličtina]


FAI_003 Tóthné Litovkina, Anna, Boda-Ujlaky, Judit, Barta, Zsuzsanna, Barta, Péter. A humor nagyítón keresztül. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. ISBN 978-963-409-061-8. [maďarčina]


FAI_004 Vargha, Katalin, Tóthné Litovkina, Anna, Barta, Zsuzsanna. Sokszínű Humor: A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. 1. vyd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. ISBN 978-963-9372-75-7. ISSN 1419-6603. Poznámka: Podujatie: "$a III. interdiszciplináris humorkonferencia, $3 III. interdiszciplináris humorkonferencia, $4 other, $e Budapest, $f 2012. szeptember 6-7.". [maďarčina]


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 1


GII_001 Tóthné Litovkina, Anna. III. Interdiszciplináris humorkonferencia : Program és absztraktok. 1 vyd. Budapest: ELTE BTK, 2012. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]
Az alábbi forrásokból részesültem támogatásban, illetve ösztöndíjat kaptam:

 • Az AMFK támogatta az "Angol nyelv a közmondásokon keresztül" pályázatomat (1994–1995) (projektszám: 206/94).A projektem legfontosabb célja volt előkészíteni kurzusokat angol és amerikai közmondásokról, valamint írni könyveket és cikkeket:
  • Tóthné Litovkina, Anna (1996). A Proverb a Day Keeps Students Awake. NovELTy, Dec, 88–96.
  • Tóthné Litovkina, Anna (1998). An Analysis of Popular American Proverbs and Their Use in Language Teaching. In: Walter Heissig and Rüdiger Schott (ed.). Die heutige Bedeutung oraler Traditionen – Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung (The Present-Day Importance of Oral Traditions: Their Preservation, Publication and Indexing). Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 131–158.
  • Tóthné Litovkina, Anna. (1999). Incorporating of Anglo-American Proverbs into the Language Classroom. In: Communicationes Academiae Paedagogicae Szekszardiensis. The Scientific Publications of Illyés Gyula College of Pedagogy /IPF/. Szekszárd: IPF–Books, 135–150.
  • T. Litovkina, Anna (2000). A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Szekszárd–Pécs: IPF–Könyvek.
 • 2014-2015 – Improving the quality of education by creating and innovating study programs, developing human resources and supporting career counselling c. project résztvevője (projektszám:: 26110230108)

Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for structural funds of the European Union, Improving the quality of education by creating and innovating study programs, developing human resources and supporting career counselling.

https://www.crp.gov.sk/zvysovanie-kvality-vzdelavania-tvorbou-a-inovaciou-studijnych-programov-rozvojom-ludskych-zdrojov-a-podporou-karierneho-poradenstva/

A legfontosabb celom volt egy monográfia megírása:

 • T. Litovkina, Anna (2015). Teaching Proverbs and Anti-Proverbs. Komárno: J. Selye University, 160 pp.
 • T. Litovkina, Anna (2017). Teaching Proverbs and Anti-Proverbs, Komárno: J. Selye University Faculty of Education, 260 pp.
 • A FEFA támogatta tanulmányutamat New York, Bloomington, Los Angeles és Burlington városokba) (a Brooklyn College, UCLA, Indiana University, University of Vermont intézményekbe, USA, 1995. május. 23– június 17.) (Číslo projektu: 518.2)
 • A FEFA támogatta tanulmányutamat Oxfordba (1994. október 17–nov. 3.) (projektszám: 417-1-2002)
 • A FEFA támogatta részvételemet az V. Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson, illetve kutatómunkámat az amerikai könyvtárakban (Berkeley, USA, 1994. június 11–július. 4.) (projektszám: 320)
 • Az OTKA (projektszám:  W015426) és Soros Alapítvány (projektszám: C-5199/94)  támogatta részvételemet a Népi Epikakutatás 11. Nemzetközi Kongresszusán (Mysore, India, 1995. jan.)

 

Tudományos díjak

 • Rektori díj, 2019 (Selye János Egyetem).
 • Rektori díj, 2018 (Selye János Egyetem).
 • Rektori díj, 2017 (Selye János Egyetem).
 • A Magyar közmondástár c. művem az MTA Szótári Munkabizottsága által meghirdetett versenyen ,,Kiváló magyar szótár'' díjat nyert (2007. okt. 17.)
 • A PTE Tudományos és Kutatás-fejlesztési Bizottságának javaslatára a Magyar közmondástár című 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál megjelent pályaművemért az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díjban részesültem. (2006. március 14.)

 

Elismerések

 • Свидетельство почетного члена Ассоциации психологов Синтон-подхода за содействие в развитии и популяризации Синтон-подхода в СНГ и Европе (N.I. Kozlov, alapító, 2021. máj. 12.),
 • Letter of Gratitude (The Board of Karaganda Buketov University, Rector N.D. Dulatbekov, 2021 júniusa)

 

 

Résztvétel a konferenciákon és workshopokon (meghívólevéllel)

 • Workshop A Proverb a Day Keeps Boredom Away, Berea College, Kentucky, July 22, 2003.
 • Lecture on anti-proverbs, Purdue University, January 1997.
 • Vth Hungarian National Interdisciplinary Humor Conference (Pázmány Péter Catholic University, Sept. 14-15, 2017. Piliscsaba, Hungary)
 • VIth Hungarian National Interdisciplinary Humor Conference (Eszterházy Károly University, Oct. 3-4, 2019, Eger, Hungary)

 

Egyéb

 • állami vizsgabizottság elnöke (Selye János Egyetem, 2013 óta).
 • részvétel a Selye János nemzetközi tudományos konferenciákon (2017, 2018)
 • TDK konferenciákon zsűritag (Selye János Egyetem) 
 • programbizottság tagja: International Symposium “New Challenges of Teaching English as a Foreign Language in the 21st Century” (2017. nov. 7.) 
 • Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport vezetője (2006 óta)

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem