SJE főmenü
Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Név: Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Történelem Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T216
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 750
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Történelem tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Történelemdidaktika (3. szint, nappali és levelező képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Bölcsészkar
magyar nyelv és irodalom - történelem
1984 - 1989
Doktori képzés (PhD.)
Pécsi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Doktori iskola
Történelem
2001 - 2005
Habilitáció
Pécsi Tudományegyetem
Történelem
2011

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
tanszékvezető
2005 -
Fórum Kisebbségkutató Intézet
kutató, igazgató
2001 -
Vámbéry Ármin Gimnázium
középiskolai tanár
1990 - 2001


Kutatási terület Szlovákia és a szlovákiai magyarok története

Kutatási projektek A Csehszlovk Köztársaság és a magyar kisebbség (1930–1938).
2/0117/09
VEGA
2012 - 2015

A Szlovákiai református Keresztyén Egyház 1919 és 1952 között
1/0528/16
Vega
2016 - 2019

A Szlovákiai református Keresztyén Egyház a szocializmus évtizedeiben (1948–1989)
1/0083/20
Vega
2020 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 9
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (5)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 20
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (3)
BCB Általános- és középiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (14)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 4
ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 75
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (16)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (16)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (10)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (13)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (2)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (2)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (5)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 7
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)

Bejegyzések száma összesen: 116

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (8)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (90)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (103)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (12)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (8)
Összesen 224

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 SIMON, Attila. The Hungarians of Slovakia in 1938. 2. rožs. vyd. New York: Boulder, CO: East European Monographs, 2012. 354 s. ISBN 978-0-88033-708-3.

Hivatkozások:
2020  [3] WATERS, L. Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1948. New York : University of Rochester Press, 2020. ISBN 978-1-64825-001-9, p. 8, 41, 87.

2017  [3] VARGA, ZS. Selected English-language bibliography of interest for hungarian cultural studies: 2016-2017. In Hungarian Cultural Studies. ISSN 2471-965X, 2017, 2017, vol. 10.

2016  [3] OLEJNÍK, M. A struggle for domination - A role of the Carpathian German party in nazification of the German community in Slovakia. In Central European Papers. ISSN 2336-3312, 2016, vol. IV, no. 2, p. 25-37.

2016  [5] WATERS, L. M. Simon, Attila. 2013. The Hungarians of Slovakia in 1938. New York: Columbia University Press, East European Monographs. 353 pp. In American Hungarian Educators Association. ISSN 1936-8879, 2016, vol. 9.

2016  [4] OLEJNÍK, M. Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic. In Človek a spoločnosť. ISSN 1335-3608, 2016, vol. 19, no. 2, p. 1-19.

2015  [1] WARD, J. M. The 1938 First Vienna Award and the Holocaust in Slovakia. In Holocaust and Genocide Studies. ISSN 8756-6583, 2015, vol. 29, no. 1, p. 76-108. WoS ; SCOPUS

2015  [1] WATERS, L. M. Adjudicating Loyalty: Identity Politics and Civil Administration in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1940. In Contemporary European History. ISSN 0960-7773, 2015, vol. 24, no. 3, p. 351-374. WoS ; SCOPUS

2014  [4] OLEJNÍK, M. hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929-1938). In Človek a spoločnosť. ISSN 1335-3608, 2014, vol. 17, no. 4, p. 1-18.

2014  [4] SZARKA, L. Alternatívy riešenia československej krízy na Slovensku v roku 1938. In V službe demokracie : Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-844-2, s. 202.

2014  [4] OLEJNÍK, M. Od Anšlusu po Mníchov. Košice : Spoločenskovedný ústav Sav, 2014. ISBN 978-80-89524-14-3, p. 132, 176.

2014  [4] SZARKA, L. Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Českoslovensu. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 8.AAA 002 SIMON, Attila. Magyar idők a Felvidéken (1938-1945): Az első bécsi döntés és következményei. 1. vyd. Debrecen: Jaffa, 2014. 247 s. ISBN 978-615-5418-91-4.

Hivatkozások:
2021  [3] CSŐSZ, L. - SZEGHY-GAYER, V. Petitioners of Jewish Property in Košice: A Case Study on the Holocaust and Local Society in a Slovak-Hungarian Border. In The City and History. ISSN 2571-9408, 2021, vol. 10, p. 83, 92.

2020  [3] BAJCSI, I. Regionális konfliktusok és elitszerveződés az első bécsi döntést követően Komárom és a komáromi járásban. In Clio Műhelytanumányok. ISSN 2630-8967, 2020, no. 2, p. 6, 22, 32.

2020  [3] FICERI, O. The traitorous national periphery: the legacy of identity politics of imperial Hungary in a new eastern metropolis of Czechoslovakia – Košice/Kassa. In European Review of History: Revue européenne d'histoire. ISSN 1350-7486, 2020, vol. 27, no. 6, p. 827.

2020  [3] TURBUCZ, D. Horthy Miklós: honmentő és/vagy honvesztő? IN A Horthy-korszak vitatott kérdései. Budapest : Kossuth Kiadó, 2020. ISBN 978-963-54-4283-6, p. 272.

2020  [3] WATERS, L. Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1948. New York : University of Rochester Press, 2020. ISBN 978-1-64825-001-9, p. 21, 29, 56, 147, 173, 175, 211.

2019  [5] MICHELA, M. Attila SIMON, Magyar idők a Felvidéken 1938-1945. Az első bécsi döntés és következményei. In Slovanský přehlad. ISSN 0037-6922, 2015, vol. 105, no. 2, p. 313-318.

2019  [3] LACZO, F. The Radicalization of Hungarian Antisemitism until 1941: On Indigenous Roots and Transnational Embeddedness. In Right-Wing Politics and the Rise of Antisemitism in Europe 1935-1941. Göttingen : Wallstein Verlag, 2019. ISBN 9783835333475, p. 52.

2019  [3] LACZO, F. Totalitarianism without perpetrators? Politics of history in the “System of National Cooperation”. In Brave New Hungary. Mapping the “System of National Cooperation”. Lanham – Maryland : Lexington Books, 2020. ISBN 978-1-4985-4366-8, 39.

2018  [2] SZEGHY-GAYER, V. Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej Arbitráži. In Forum Historiae . ISSN 1337-6861, 2018, vol. 12, no. 1, p. 130. SCOPUS

2017  [3] BAJCSI, I. A csehszlovákiai sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszere 1925-1944. In Regio. ISSN 0865-557X, 2017, vol. 25, no. 4, p. 155-191.

2016  [5] LACZÓ, F. Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938-1945. Az első bécsi döntés és következményei. In Korall. ISSN 1586-2410, 2016, no. 63, p. 209-212.

2015  [5] GAYER, V. Magyar idők a Felvidéken 1938-1945. Az első bécsi döntés és következményei [Hungarian times in the upper lands, 1938-1945. The first Vienna Award and its consequences]. By Attila Simon. Budapest: Jaffa Kiadó, 2014. 247 pp. . In Hungarian Historical Review. ISSN 2063-8647, vol. 4, no.1 p. 220-228.

2015  [4] KOVÁCS, É. Trianon, avagy ,,traumatikus fordulat" a magyar történetírásban. In Korall : Társadalomtörténeti folyóirat. ISSN 1586-2410, 2015, vol. 16, no. 59, p. 82-107.

2014  [5] LÁSZLÓ, B. Simon Attila: Magyar idők a felvidéken (1938-1945). Az első bécsi döntés és következményei. In Hadtörténelmi közlemény. ISSN 0017-6540, 2014, vol. 127, no. 4, p. 609-611.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 5


AAB 001 SIMON, Attila. Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. 286 s. ISBN 978-80-89249-19-0.

Hivatkozások:
2020  [3] WATERS, L. Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1948. New York : University of Rochester Press, 2020. ISBN 978-1-64825-001-9, p. 48, 91.

2019  [3] LORMAN, T. The making of the Slovak people's party : religion, nationalism and the culture war in early 20th-century Europe. London : Bloomsbury Academic, 2019. ISBN 9781350109377, p. 269.

2018  [3] HEGEDŰS, I. Sikertelen kísérlet? Földreform és telepítés a Monarchia romjain. In Regio. ISSN 0865-557X, 2018, vol. 26, no. 1., p. 120-130.

2017  [3] POPÉLY, GY. Felvidék 1929-1939. Budapest : Magyar Napló, 2017. ISBN 978-615-80001-8-5, p. 675.

2017  [3] SZARKA, L. - SALLAI, G. - FEDINEC, CS. Az első bécsi döntés okmánytára. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. ISBN 978-963-416-077-9, p. 27, 48, 52.

2017  [4] GABZDILOVÁ, S. Možnosti a obmedzenia. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. ISBN 978-80-972693-3-3, p.148.

2015  [3] CSÁKVÁRI, E. Egy Vág és Garam közi település (Marcelháza) gazdálkodásának átalakulása XIX.-XX. században.In Economica. ISSN 1585-6216, 2015, vol. VIII., no. 3, p. 35-44.

2015  [1] TIŠLIAR, P. National composition of Slovakia at the end of the 19th and in the first half of the 20th century: Ethnic identity (identifi cation) from the point of view of offi cial state statistics. In Český Lid. ISSN 0009-0794, 2015, vol. 102, no. 3, p. 329-352. SCOPUS

2015  [3] EGRY, G. Etnicitás, identitás, politika. Budapest : Napvilág Kiadó, 2015. ISBN 978 963 338 385 8, p. 518.

2015  [1] WATERS, L.M. Adjudicating loyalty: Identity Politics and Civil Administration in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1940. In Contemporary European History. ISSN 0960-7773, 2015, vol. 24, no. 3, p. 351-374. WoS ; SCOPUS

2014  [3] SZAKÁL, I. Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája a mai Kárpátalja területén: tervek és gyakorlat. In Regi. ISSN 0865-557X, 2014, vol. 22, no. 2, p. 147-186.

2014  [3] POPÉLY, G. Felvidék 1918-1928 : Az első évtized csehszlovák uralom alatt. Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. ISBN 978-615-5374-07-4, p. 208.

2013  [3] TIŠLIAR, P. Ethnicity and the population of Slovakia between 1919-1940 . In European Researcher. E-ISSN 2224-0136, 2013, vol. 42, no. 2-3, p. 436.

2013  [4] PRESINSZKY, K. Csallóközi helységnevek élőnyelvi változatai. In Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0473-6, p. 94.

2013  [3] BÓNA, L. Kényszerasszimiláció és önvédelem : Reszlovakizáció a Losonci járásban (1946-1949). In Változó világ - változó közösségek a Kárpát-medencében. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-615-5389-11-5, p. 91.

2013  [4] GAUCSIK, I. Lemorzsolódó kisebbség : A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere. Pozsony : Kalligram, 2013. s. 77. ISBN 978-80-8101-621-9.

2012  [3] SZAKÁL, I. “...Nem tehetnek ők sem róla, hogy közénk kerültek“ Az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai telepítéspolitikájának néhány aspektusa. In „Így maradok meg hírvivőnek...“. Beregszász-Ungvár : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola - PoliPrint, 2012. ISBN 978-966-2595-22-2, p. 166, 167, 169, 170, 171.

2012  [4] TIŠLIAR, P. Szlovákia lakosságának etnikai összetétele 1919 és 1949 között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2012, vol. 14, no. 2, p. 55.

2012  [3] SZABÓ, R. Egy magyar arisztokrata útja a 20. századi politikai pártokban. In A történelemtudomány szolgálatában. Budapest : Magyar Országos Levéltár, 2012. ISBN 978-963-7228-34-6, p. 526, 527.

2011  [4] PEKÁR, M. et al. Ethnic Minorities in Slovakia in te years 1918-1945 : A Survey. Prešov : FFPU, 2011. ISBN 978-80-555-0442-1, s. 73, 121.

2011  [4] HETÉNYI, M. (Zjednotená maďarská) stranana Slovensku 1939-1945. Nitra : UKF, 2011. p. 19. ISBN 978-80-8094-851-1.

2011  [3] BÁRDI, N. Minority Hungarian Societies. In BÁRDI, N. - FEDINEC, C. - SZARKA, L. (ed.) Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York : Columbia University Press, 2011. p. 166, 174. ISBN 978-0-88033-677-2.

2011  [4] MANNOVÁ, E. Dél-Szlovákia mint képzelt terület. In VAJDA, B. (szerk.): Államhatár és identitás. Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011. p. 13.

2010  [4] KOCSIS, A. Maďarskí dedinčania v slovenskom hlavnom meste: Urbanizácia a etnicita v Bratislave v medzivojnovom období. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2010, s. 9.

2010  [4] VRÁBEL, F. Simon, Attila: Simon, Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között : osadníci a osadnícke dediny na južnom Slovensku medzi dvoma svetovými vojnami. In Vojenská história. ISSN 1335-3314, č. 1, s. 128-134.

2010  [4] HOLEC, R. Coburgovci a Slovensko. Bratislava : Kalligram, 2010. p. 274, 388. ISBN 978-80-8101-249-5.

2010  [4] PUKKAI, L. A földreformok árnyékában Mátyusföldön (1919-1949) : Az első és második csehszlovák földreform és a visszacsatolás éveinek hatása Mátyusföld nemzetiségi jellegének megváltoztatására. Galánta : Pelikán, 2010. s. 20-21, 23. ISBN 978-80-89497-15-7.

2010  [3] SZARKA, L. Egy évszázad kisebbségben. In Korunk. ISSN 1222-8338, 2010, 4. sz., p. 74.

2010  [4] LISZKA, J. Populáris Kultúra. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. s. 258. ISBN 978-80-89249-49-7

2009  [6] POPÉLY, Á. Simon, Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között : Usadlíci a kolónie na južnom Slovensku medzi dvoma svetovímy vojnami. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2009, roč. XI., č. 5, s. 255-259.

2009  [6] POPÉLY, Á. Simon, Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2009, XI. évf., 2. sz., p. 153-157.

2009  [5] VÁRI, A. "...Ezt a területet osszuk szét a mi szlovák földműveseinknek..." In Regio. ISSN 0865-557X. 2009, 20. évf., 4. sz., p. 141-147.

2009  [4] CZÉKUS, A. Madari famíliák és gazdálkodási gyakorlatuk: Oral history elemzés a 20. század első felének családi viszonyairól. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2009, roč. 4., č. 4., s. 27-46.

2009  [3] HREHOR, H. Vznik a vývoj kolónií na východnom Slovensku v rokoch 1918-1938. In Človek a spoločnosť. ISSN 1335-3608, 2009, roč. XI. č. 3.

2009  [4] KOCSIS, A. Magyar falusiak a szlovák fővárosban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2009, 4. sz., p. 55.

2009  [5] FEDINEC, C. Simon Attila: A dél-szlovákiai telepesek története és egykori életének egyéb vonatkozásai. In Kisebbségkutatás : Minorities Studies and Reviews. ISSN 1215-2684, 18. évf., 2. sz., p. 382-387.

2009  [3] ZEIDLER, M. A revíziós gondolat. Pozsony : Kalligram, 2009. s. 275. ISBN 978-80-8101-188-7.

2009  [4] MICHELA, M. Pod heslom integrity : Slovenská otázka v politike Maďarska 1918-1921. Bratislava : Kalligram, 2009. p. 75. ISBN 978-80-8101-261-7.

2009  [6] BOTÍKOVÁ, M. Simon, Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. In Slovenský národopis. ISSN 1335-1303, roč. 57, č. 1, s. 131.

2009  [3] JAKAB, A. Vergődésben : Magyar kisebbségek "történelmi" egyházai az átalakuló Európában. Budapest : EÖKiK, 2009. p. 319. ISBN 978-963-87999-5-1.

2008  [4] HETÉNYI, M. Slovensko-maďarské podzemie v rokoch 1938-1945. Nitra : UKF Nitra, 2008. p. 78. ISBN 978-80-8094-444-5.AAB 002 SIMON, Attila. Egy rövid esztendő krónikája: A szlovákiai magyarok 1938-ban. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 320 s. ISBN 978-80-89249-42-8.

Hivatkozások:
2020  [3] BAJCSI, I. Regionális konfliktusok és elitszerveződés az első bécsi döntést követően Komárom és a komáromi járásban. In Clio Műhelytanumányok. ISSN 2630-8967, 2020, no. 2, p. 5.

2019  [3] SERES, A. Lengyel diplomáciai iratok Esterházy János felvidéki magyar politikusról a varsói Archiwum Akt Nowychban, 1932–1939. In Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. ISSN 0865-0632, 2019, p. 711, 712, 714, 725, 728.

2019  [3] PONGRÁCZ, A. Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918-1938. In MTA Law Working Papers. ISSN 2064-4515, 2019, vol. 2019, no. 7.

2018  [4] VARGA, SZ. Szakállas a magyarok alatt: Az Apáczaszakállasi Református Egyházközség tagjainak emlékezete az 1938-1945 közötti időszakra. Apácaszakállas : Apáczaszakállasi Református Egyházközösség, 2018, 141 s. ISBN 978-80-570-0107-2.

2017  [3] SZARKA, L. - SALLAI, G. - FEDINEC, CS. Az első bécsi döntés okmánytára. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. ISBN 978-963-416-077-9, p. 23, 27, 31.

2017  [4] GABZDILOVÁ, S. Možnosti a obmedzenia. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. ISBN 978-80-972693-3-3, p.148.

2016  [4] SZARKA, L. Esterházy János politikai alternatívái az első bécsi döntés előtt. In Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2016. ISBN 978-80-972053-5-5, p. 43, 44, 55, 61.

2016  [4] MITÁČ, J. A Horthy-Magyarország kisebbségi politikája Esterházy János magatartásának kontextusában. In Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2016. ISBN 978-80-972053-5-5, p. 142, 143, 152, 153.

2015  [3] EGRY, G. Etnicitás, identitás, politika. Budapest : Napvilág Kiadó, 2015. ISBN 978 963 338 385 8, p. 23, 84, 518.

2014  [4] BAJCSI, I. A csehszlovákiai magyar értelmiségi csoportok önmeghatározási kísérletei az első Csehszlovák Köztársaságban. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno : UJS, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 154.

2014  [4] SZARKA, L. Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Českoslovensu. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 6, 12-13.

2014  [3] HRUBOŇ, A. - RISTVEYOVÁ, K. "Prinavrátené" Komárno : Prehľad spoločensko-politického vývoja msta v rokoch 1938-1945 s dôrazom na menšinovú otázku. Krakov - Ružomberok : Towarzystwo Slowaków w Polsce - Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. ISBN 978-83-7490-697-5, p. 6, 58, 126.

2013  [4] MITÁČ, J. K osudom a postojom obyvateľstva na južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938. In Druhá svetová : Časopis o moderných dejinách Slovenska [online]. 2013, roč. 2, č. 17. [cit. 2013-06-17]. Dostupné na internete: . ISSN 1336-8222.

2013  [5] HORBULÁK, Z. Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. In Századok. ISSN 0039-8098, 2013, 147. évf., 1. sz., p. 247-249.

2013  [4] GAUCSIK, I. Lemorzsolódó kisebbség : A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-621-9. s. 165, 167.

2012  [3] TÓTH, A. - NOVOTNÝ, L. - STEHLÍK, M. Národnostní menšiny v Československu 1918-1938 : Od státu národního ke státu národnostnímu? Praha : UK Praha, 2012. ISBN 978-80-7308-413-4. s. 556, 558, 571.

2012  [6] VRÁBEL, F. Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. In Pamäť národa. 2012, č. 1, s. 118-124.

2011  [4] HETÉNYI, M. (Zjednotená maďarská) stranana Slovensku 1939-1945. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-851-1. s. 19, 48, 60, 71-72, 74.

2011  [6] BAJCSI, I. Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. : A szlovákiai magyarok 1938-ban. In Opus. ISSN 1338-0265, 2011, 3. évf., 5. sz., p. 97-98.

2011  [4] SZARKA, L. Maďarská zahraničná politika a orientácia maďarskej menšinovej politiky v medzivojnovom Československu In Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011.

2011  [4] SZALAY, Z. Jazykové práva menšín na Slovensku v období od roku 1918 do roku 1968. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2011, č. 5, s. 100-101.

2011  [6] BAJCSI, I. Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. In Opus. ISSN 1338-0265, 2011, III. roč., 5. č., s. 97-98.

2011  [3] BÁRDI, N. Társadalomkonstrukciók a magyar kisebbségek két világháború közti történetében. In Asszimiláció, integráció, szegregáció. Budapest : Argumentum, 2011. ISBN 978-963-446-617-8, p. 323, 326.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Neveitek e márványlapon...: A háború jelei. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-48-0, s. 12, 127.

2010  [4] LISZKA, J. Populáris Kultúra. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-49-7, s. 60.

2003  [4] MITÁČ, J. K osudom a postojom obyvateľstva na južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938. In Druhá svetová [online]. 2003, č. 2 [cit. 2016-07-25]. Dostupné na internete: . ISSN 1336-8222.AAB 003 SIMON, Attila. Küzdelem a városért: Pozsony és a pozsonyi magyarok 1938-1939-ben. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2011. 168 s. ISBN 978-80-8101-467-3.

Hivatkozások:
2017  [3] SZARKA, L. - SALLAI, G. - FEDINEC, CS. Az első bécsi döntés okmánytára. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. ISBN 978-963-416-077-9, p. 27, 245.

2012  [4] HORBULÁK, Z. Simon Attila: Küzdelem a városért : Pozsony és a pozsonyi magyarság 1938-39-ben. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2012, XIV. évf., 2. sz., s. 139-141.AAB 004 SIMON, Attila. Az elfeledett aktivisták: Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013. 222 s. ISBN 978-80-89249-66-4.

Hivatkozások:
2019  [4] SZEGHY-GAYER, V. Mešťanostovia na rázcestí. Stratégie, rozhodnutia a adaptácie najvyšších predstaviteľov miest na nové politické pomery po roku 1918. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava : VEDA, Historický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-224-1778-5, p. 352.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.

2017  [4] HANULA, M. Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období. In Studia Historica Nitriensia. ISSN 2585-8661, 2017, vol.21, no. 2, p. 315, 326.

2017  [3] BAJCSI, I. A csehszlovákiai sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszere 1925-1944. In Regio. ISSN 0865-557X, 2017, vol. 25, no. 4, p. 155-191.

2016  [3] MICHELA, M. Trianon labiritusaiban. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. ISBN 978-615-5615-15-3, p. 46, 104, 249.

2015  [3] EGRY, G. Etnicitás, identitás, politika. Budapest : Napvilág Kiadó, 2015. ISBN 978 963 338 385 8, p. 23, 175, 518.

2015  [5] ABLONCZY, B. A jó, a rossz és az aktivista. In Korall : Társadalomtörténeti folyóirat. ISSN 1586-2410, 2015, vol. 16, no. 60, p. 170-174.

2014  [6] HORBULÁK, Z. Attila Simon: The Forgotten Activists. Pro Government Hungarian Politicians in the Fisrt Czechoslovak Republic. In Political Science Forum = Politologické Fórum. ISSN 1338-6859, 2014, vol. 3, no. 2, p. 64-67.

2014  [3] POPÉLY, G. Felvidék 1918-1928 : Az első évtized csehszlovák uralom alatt. Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. ISBN 978-615-5374-07, p. 131, 140, 303, 309.

2014  [3] GAYER, V. Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. In Kisebbségkutatás. ISSN 1215-2648, 2014, 23. évf., 2. sz., p. 177-180.

2014  [6] BAKA L., P. Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013, 224 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2014, XVI. évf., 3. sz., s. 163-165.AAB 005 SIMON, Attila a László TÓTH. Kis lépések nagy politikusa: Szent-Ivány József, a politikus és művelődésszervező. 1. vyd. Somorja: Történelemtanárok Társulása, 2016. 246 s. ISBN 978-80-89249-91-6.

Hivatkozások:
2020  [3] BAJCSI, I. A trianoni békeszerződéstől a bécsi döntésig. A kisebbségi helyzet és a reintegráció hatása a sarlós nemzedék életében. In Múltunk. ISSN 0864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 7.

2018  [4] GAUČÍK, Š. Ödön Tarján - politik, podnikateľ a slobodomurár*. In Forum historiae. ISSN 1337-6861, 2018, vol. 12, no. 1, p. 95.

2017  [3] SZARKA, L. - SALLAI, G. - FEDINEC, CS. Az első bécsi döntés okmánytára. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. ISBN 978-963-416-077-9, p. 27.

2017  [3] BAJCSI, I. A csehszlovákiai sarlós nemzedék magyarországi kapcsolatrendszere 1925-1944. In Regio. ISSN 0865-557X, 2017, vol. 25, no. 4, p. 155-191.

2017  [5] BAJCSI, I. "Nyílt sisakkal […] a népnek a szolgálatában a közélet fórumán". In Pro minoritate. ISSN 1216-9927, 2017, vol. 2017, no. tél.
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 SIMON, Attila. A szlovákiai magyarok magatartása az első bécsi döntés idején: ( Különös tekintettel Gömör, Nógrád és Hont térségére ). In: Visszacsatolás vagy megszállás?: Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat: Nógrád Megyei Levéltár - Selye János Egyetem, 2010, S. 71-83. ISBN 978-963-7243-74-5.

Hivatkozások:
2017  [3] SZARKA, L. - SALLAI, G. - FEDINEC, CS. Az első bécsi döntés okmánytára. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. ISBN 978-963-416-077-9, p. 17.
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 SIMON, Attila. Provládna maďarská politika. In: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, S. 69-90. ISBN 978-80-89524-03-7.

Hivatkozások:
2014  [4] HANULA, M. Maďarskí republikáni : Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany na Slovensku. In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-89396-28-3, s. 147-149, 152.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 SIMON, Attila. Szlovákia története 1918-1945. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. 142 s. ISBN 978-80-8122-397-6.


ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADD 001 SIMON, Attila. K niektorým aspektom kolonizácie južného Slovenska v období prvej republiky. Historický časopis. Roč. 55, č. 2 (2007), s. 289-308. ISSN 0018-2575.

Hivatkozások:
2016  [2] ŠPULEROVÁ, J. - DOBROVODSKÁ, M. - ŠTEFUNKOVÁ, D. - et al. František. History of the origin and development of the historical structures of traditional agricultural landscape. In Historický Časopis. ISSN 0018-2575, 2016, vol. 64, no. 1, p. 109-126. WoS ; SCOPUS

2011  [4] OLEJNÍK, M. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918-1929). Košice : b.v., 2011. s. 58, 156. ISBN 978-80-89524-04-4.

2010  [3] PEGANOV, A. O. Vengerskij vopros v mezhvoennoj chexoslovakii 1918-1939 gg vneshnepoliticheskij i vnutripoliticheskij aspekty. In Rossijskie i slavjanskie issledovanija : Vypusk V. [online]. Minsk : GBU, 2010 [cit. 2010]. Dostupné na internete: . ISBN 978-985-518-421-9.

2010  [4] LISZKA, J. Populáris kultúra. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 486. ISBN 978-80-89249-49-7.

2009  [3] PEGANOV, A. O. Cecho-Slovacko-Vengerskie peregovory v nojabre 1938-marte 1939 g.o realizacii venskogo arbitraznogo resenija. In Rossijskie i slavjanskie issledovanija : Vypusk IV. Minsk : 2009, p. 210. ISBN 978-985-518-176-8.

2008  [4] Gaucsík, I. A jog erejével: A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. Pozsony: Kalligram, 2008. 516 p. ISBN 978-80-8101-078-1ADD 002 SIMON, Attila. Zabudnutí aktivisti = Forgotten activists. A contribution to the history of Hungarian political parties in the inter-war period: Príspevok k dejinám maďarských politických strán v medzivojnovom období. Historický časopis. Vol. 57, no. 3 (2009), p. 511-530. ISSN 0018-2575. WoS, SCOPUS. SNIP (2012): 0,249.

Hivatkozások:
2018  [3] HÁJKOVÁ, D. - HORÁK, P. - KESSLER, V. -et al. Sláva republice! Praha : Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-200-2870-9, p. 450.

2018  [1] MADLEŇÁK, T. - BALÁŽOVIČ, Ľ. Political preferences of towns in Slovakia in the 1929 parliamentary election. In Geografie-Sbornik CGS. ISSN 1212-0014, 2018, vol. 123, no. 1, p. 107-140. WoS ; SCOPUS

2017  [2] HANULA, M. Zdroje vplyvu Agrárnej Strany na Slovensku v medzivojnovom období. In Studia Historica Nitriensia. ISSN 1338-7219, 2017, vol. 21, no. 2, p. 315. SCOPUS

2014  [4] OLEJNÍK, M. Maďarské politické strany na Slovensku v predvečer volieb do Národného zhromaždenia v roku 1929. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno : UJS, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 15.

2014  [4] HANULA, M. Maďarskí republikáni : Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany na Slovensku. In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-89396-28-3, s. 143, 144, 147, 149, 150.

2013  [4] DEMMEL, J. - MICHELA, M. "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval." Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, s. 248.

2012  [3] Hanula, M. Úrodné zeme a polia neúrodné: Rozdiely volebnej podpory Agrárnej strany v slovenských regiónoch v 20. rokoch minulého storočia. In: Harna, J. - Rašticová, B. (ed.) Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradište:Slovácke múzeum, 2012. s. 33 ISBN 978-80-87671-01-6

2011  [4] HANULA, M. Za roľníka, pôdu a republiku : Slovenskí agrárníci v prvom polčase 1. ČSR. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2011. ISBN 978-80-89396-17-7, p. 87.

2011  [4] HETÉNYI, M. (Zjednotená maďarská) stranana Slovensku 1939-1945. Nitra : UKF, 2011. p. 47. ISBN 978-80-8094-851-1.

2011  [3] MICHELA, M. Percepcia svatého Štefana na Slovensku v medzivojnovom období. In HLAVAČKA, M. et al. Paměť míst, událostí a osobností : historie jako identita a manipulace. Praha : Historický ústav, 2011. p. 227. ISBN 978-80-7286-186-6.

2011  [4] Olejník, M. Reakcie maďarských politických elít na geopolitickú realitu Československej republiky. In: Gabzdilová, S. a kol. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. ISBN 978-80-89524-03-7

2011  [4] Olejník, M. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918-1929) Košice: b.v., 2011. 139 s. ISBN 978-80-89524-04-4ADD 003 SIMON, Attila. Internal Disputes in the Hungarian Party in 1939 1945 and Unsuccessful Attempts to Remove Janos Esterhazy from the Leadership of the Party = Vnútorné rozpory v maďarskej strane v rokoch 1939-1945 a nevydarené pokusy o odstránenie Jánosa Esterházyho z čela strany. Historický časopis. Roč. 64, č. 1 (2016), s. 87-107. ISSN 0018-2575. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,450.

ADD 004 SIMON, Attila. Internment of people from southern Slovakia in 1919. A supplement to the character of the ermerging Czechoslovak state = Internácie z južného Slovenska v roku 1919. Dodatok k charakteru dubového československého štátu. DOI 10.31577/histcaso.2020.68.2.4 Historický časopis = Journal of History = Historical Journal : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy : an academic journal on the history of Slovakia and Central Europe. = Journal of History Roč. 68, č. 2 (2020), s. 271-290. ISSN 0018-2575. CCC, WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 16


ADE 001 SIMON, Attila. Legionárius telepítések Dél-Szlovákiában a két háború közötti időszakban. Századok. Évf. 138, sz. 6 (2004), p. 1361-1380. ISSN 0039-8098.

Hivatkozások:
2010  [4] HOLEC, R. Coburgovci a Slovensko. Bratislava : Kalligram, 2010. p. 274, 388. ISBN 978-80-8101-249-5.

2010  [4] LISZKA, J. Populáris kultúra. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 102. 486. ISBN 978-80-89249-49-7.

2007  [4] GECSE, A. Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007. p. 65, 66, 176. ISBN 978-80-80249-13-8.

2007  [4] POMICHAL, R. Csehszlovákia és Magyarország viszonya az 1920-as években. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2007, 9. évf., 2. sz., p. 74., 84.

2006  [4] GECSE, A. A szorgalmas falutól a virtuális Baracáig. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2006, 8. évf., 1. sz., p. 80, 109.

2003  [4] GNIAZDOWSKI, M. K otázke prítomnosti poľských utečencov na obsadenom území južného Slovenska počas II. svetovej vojny. In Slovenská republika 1939-1945 : očami mladých historikov II. Bratislava : M. Lacko, 2003. ISBN 978-80-89034-64-0, s. 128.ADE 002 SIMON, Attila. Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között. Korall. Évf. 18, sz. december (2004), p. 30-47. ISSN 1586-2410.

Hivatkozások:
2008  [4] GAUCSÍK, I. A jog erejével : A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. Pozsony : Kalligram, 2008. p. 12. ISBN 978-80-8101-078-1.ADE 003 SIMON, Attila. Etnické aspekty kolonizácie na južnom Slovensku v období prvej republiky. Slovanský přehled. Review for Central and Southeastern European History. Roč. 92, č. 1 (2006), s. 11-24. ISSN 0037-6922.

Hivatkozások:
2012  [1] PROCHÁZKOVÁ, J. Czech colonists in Slovakia in the period of the First Czechoslovak Republic on the example of the colony Sülly (Šulany). In Cesky Lid. ISSN 0009-0794, 2012, vol. 99, no. 2, p. 173-186. WoS ; SCOPUS

2010  [3] HOLEC, R. Coburgovci a Slovensko. Bratislava : Kalligram, 2010. p. 274. ISBN 978-80-8101-249-5.

2007  [4] POMICHAL, R. Csehszlovákia és Magyarország viszonya az 1920-as években. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2007, 9. évf., 2. sz., p. 74.

2006  [4] SZARKA, L. Integráció és együttműködés a kisebbségpolitikában : Magyar aktivista kísérlet Csehszlovákiában. In BÁRDI, N. - SIMON, A. (ed.) Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. p. 30. ISBN 80-89249-00-0.ADE 004 SIMON, Attila. A várakozás hetei. A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt. Limes. Roč. 20, č. 2 (2007), s. 7-20.

Hivatkozások:
2010  [3] JANEK, I. 2010. Magyar törekvések a Felvidék megszerzésére 1938-ban. In Történelmi Szemle. ISSN 0040-9634, 2010, 53. évf., 1. sz., s. 17, 21.ADE 005 SIMON, Attila. A magyarságkép (és önkép) a jelenlegi szlovák történelemtankönyvekben. Új Pedagógiai Szemle. Č. 10 (2008), s. 101–113. ISSN 1215-1807.

Hivatkozások:
2013  [3] VÁLENT, V. Kölcsönös ellenségkép a szlovák és magyar történelemtankönyvekben. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 127, 129, 134-135, 139, 146.

2012  [3] BOCSKOR MEDVECZ, A. Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991-2011). Ungvár : PoliPrint, 2012. ISBN 978-966-2595-20-8, p. 70.ADE 006 SIMON, Attila. A nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban. Középeurópai Közlemények. Roč. 2, č. 2-3 (2009), s. 107-113. ISSN 1789-6339.

ADE 007 SIMON, Attila. …A magyar nép ebben a köztársaságban lett nemzetté….": A két világháború közti kormánytámogató (aktivista) szlovákiai magyar politika viszonya Trianonhoz és az első Csehszlovák Köztársasághoz. Limes. Sz. 4 (2010), p. 17-29. ISSN 0238-9266.

ADE 008 SIMON, Attila. "... a magyar nép ebben a köztársaságban lett nemzetté...": A két világháború közti kormánytámogató (aktivista) szlovákiai magyar politika viszonya Trianonhoz és az első Csehszlovák Köztársasághoz. LIMES Tudományos Szemle. Évf. 4, sz. 88 (2010), p. 17-29. ISSN 0238-9266.

Hivatkozások:
2016  [3] MICHELA, M. Trianon labiritusaiban. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. ISBN 978-615-5615-15-3, p. 65, 68, 91, 104, 249.ADE 009 SIMON, Attila. Adalékok Pozsony történetéhez: Pozsony kérdése az 1938-as magyar-csehszlovák határvita során. Századok. Évf. 145, sz. 6 (2011), s. 1455-1473. ISSN 0039-8098.

ADE 010 SIMON, Attila. Közös múlt, egymással feleselő történelem. Történelemtanítás. Évf. 2, sz. 3 (2011), o. [6]. ISSN 2061-6260.

ADE 011 SIMON, Attila. Mesto na hranici.: Štátnou a etnickou hranicou rozdelené Komárno medzi dvoma vojnami. Česko-Slovenská historická ročenka. S. 55-66. ISSN 1214-8334.

ADE 012 SIMON, Attila. A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk. Évf. 58, sz. 1 (2013), p. 36-64. ISSN 0864-960X.

Hivatkozások:
2015  [3] EGRY, G. Etnicitás, identitás, politika. Budapest : Napvilág Kiadó, 2015. ISBN 978 963 338 385 8, p. 182, 183, 518.ADE 013 SIMON, Attila. Hagyományok nélkül: Jobboldali tradíciók a szlovák politikában. Búvópatakok. S. 89-120. ISSN 1216-7851.

ADE 014 SIMON, Attila. Parallelen und Differenzen: Der Aktivismus der Ungarn in der Slowakei und der Sudetendeutschen zwischen den beiden Weltkriegen. Bohemia. Band 54, Heft 2 (2014), p. 368-391. ISSN 0523-8587.

Hivatkozások:
2014  [4] ZÜCKERT, M. Mezi národní ideou a multietnickou realitou : Úvahy o meziválečném Československu. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno : UJS, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 167.ADE 015 SIMON, Attila. Új utakon: Csehszlovákia 1945-ben. Korunk. Évf. 3, sz. 5 (2015), p. 80-89. ISSN 1222-8338.

Hivatkozások:
2017  [4] SZŰTS, I. G. A pozsonyi Madách Szalon kultúrális és üzleti tevékenysége egy partnercég iratai alapján, 1942-1944. In Fóorum társadalomtudományi szemle. ISSN 1335-4361, 2017, vol. 19, no. 2, p. 59.-82.ADE 016 SIMON, Attila. Kassa három megszállása: Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle. Évf. 59, sz. 4 (2017), p. 569-590. ISSN 0040-9634.

Hivatkozások:
2021  [4] SZTANCS, G. Változatok az önrendelkezésre Sáros és Abaúj-Torna vármegyében. Esettanulmány az 1918.végi magyar összeomlás és csehszlovákállamalapítás regionális vonzatairól. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2021, no. 1, p. 89.

2020  [3] ORDASI, Á. “Scale e Serpenti”? Le condizioni dei rappresentanti del potere dello Stato ungherese dopo la Grande guerra. In Qualestoria. ISSN 0393-6082, 2020, no. 2, p. 105.

2019  [3] ORDASI, Á. Akik elmentek – és akik maradtak. A fiumei kormányzóság tisztviselői a két világháború között. In Levéltári Közlemények. ISSN 0024-1512, 2019, vol. 9, p. 168.

2019  [4] SZEGHY-GAYER, V. Mešťanostovia na rázcestí. Stratégie, rozhodnutia a adaptácie najvyšších predstaviteľov miest na nové politické pomery po roku 1918. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava : VEDA, Historický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-224-1778-5, p. 339.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 16


ADF 001 SIMON, Attila. Cseh és szlovák kolonisták betelepítése Dél-Gömör falvaiba a két háború közötti időszakban. Gömörország. Roč.5, č. 1 (2004), s. 40-45. ISSN 1335-6410.

Hivatkozások:
2011  [4] TÖRÖK, T. Ipoly mente helynevei. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-55-8, s. 15.

2010  [4] LISZKA, J. Populáris kultúra. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 102. 486. ISBN 978-80-89249-49-7.

2007  [4] GECSE, A. Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007. p. 65, 177. ISBN 978-80-80249-13-8.ADF 002 SIMON, Attila. Síppal, dobbal, nagybőgővel - avagy kísérlet a "Felvidék visszafoglalására" 1938. október 5-én. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 8, č. 4 (2006), s. 145-160. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2017  [3] SZARKA, L. - SALLAI, G. - FEDINEC, CS. Az első bécsi döntés okmánytára. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. ISBN 978-963-416-077-9, p. 253, 262.

2013  [4] MITÁČ, J. K osudom a postojom obyvateľstva na južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938. In Druhá svetová vojna [online]. 2013, č. 2, [cit. 2013-06-17]. Dostupné na internete: . ISSN 1336-8222.

2009  [4] SALLAI, G. "A határ megindul..." : A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatai az 1938-1939. évi államhatár-változások tükrében. Kalligram : Bratislava, 2009. p. 265. ISBN 978-80-810-121-0-5.ADF 003 SIMON, Attila. 1968 szerepe a szlovákiai magyar intézményrendszer fejlődésében. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 11, č. 2 (2009), s. 95-108. ISSN 1335-4361.

ADF 004 SIMON, Attila. Az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 12, sz. 3 (2010), p. 29-52. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2012  [3] TÓTH, A. - NOVOTNÝ, L. - STEHLÍK, M. Národnostní menšiny v Československu 1918-1938 : Od státu národního ke státu národnostnímu? Praha : UK Praha, 2012. s. 558. ISBN 978-80-7308-413-4.ADF 005 SIMON, Attila. A kettéosztott város: Az államhatár és az etnikumok közötti választóvonal által kettéosztott Komárom a két háború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 13, č. 2 (2011), s. 87–100. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2018  [3] HÁJKOVÁ, D. - HORÁK, P. - KESSLER, V. -et al. Sláva republice! Praha : Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-200-2870-9, p. 435.

2015  [3] EGRY, G. Etnicitás, identitás, politika. Budapest : Napvilág Kiadó, 2015. ISBN 978 963 338 385 8, p. 518.

2013  [4] DEMMEL, J. - MICHELA, M. "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval." Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, s. 249, 255.ADF 006 SIMON, Attila. Budapest, Moszkva és Prága bűvkörében.: A szlovákiai magyar politika alternatívái – az aktivizmustól a budapesti politikáig – a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 13, č. 1 (2011), s. 13–24. ISSN 1335-4361.

ADF 007 SIMON, Attila. Národnostný štatút z roku 1938 a maďarská menšina. Fórum spoločenskovedná revue. S. 89-115. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2016  [4] SZARKA, L. Esterházy János politikai alternatívái az első bécsi döntés előtt. In Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2016. ISBN 978-80-972053-5-5, p. 47, 58, 59.

2014  [4] SZARKA, L. Alternatívy riešenia československej krízy na Slovensku v roku 1938. In V službe demokracie : Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-844-2, s. 202.

2014  [4] SZARKA, L. Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Českoslovensu. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 8.

2013  [3] NEMEČEK, J. - KUKLÍK, J. Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2377-1, s. 9, 114, 115.

2012  [3] TÓTH, A. - NOVOTNÝ, L. - STEHLÍK, M. Národnostní menšiny v Československu 1918-1938 : Od státu národního ke státu národnostnímu? Praha : UK Praha, 2012. s. 558, 571. ISBN 978-80-7308-413-4.ADF 008 SIMON, Attila. Aktivista kísérletek a húszas évek magyar politikájában. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 14, sz. 2 (2012), p. 57-84. ISSN 1335-4361.

ADF 009 SIMON, Attila. Menšinové stereotypy. Obraz Čechov a Slovákov v prácach maďarských autorov zo Slovenska v medzivojnovom období. Forum Historiae. P. 165-175. ISSN 1337-6861.

Hivatkozások:
2018  [3] HÁJKOVÁ, D. - HORÁK, P. - KESSLER, V. -et al. Sláva republice! Praha : Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-200-2870-9, p. 443.

2017  [4] GOLIAN, J. Obraz Detvy a jej obyvateľov v literárnych prameňoch druhej polovice dlhého 19. storočia. In Slovenský národopis/Slovak Ethnology. ISSN 1339-9357, 2017, vol. 65, no. 1, p. 60ADF 010 SIMON, Attila. Aktivistické pokusy v maďarskej politike na Slovensku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Fórum. S. 115-140. ISSN 1335-4361.

ADF 011 SIMON, Attila. Kettős szorításban: A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között. Fórum. Évf. 16, sz. 4 (2014), p. 3-15. ISSN 1335-4361.

ADF 012 SIMON, Attila. Nyilasok a spájzban: Szélsőjobboldali kísérletek a szlovákiai Magyar Párt átalakítására és Esterházy János eltávolítására a pártelnöki tisztségből 1939 és 1945 között. Fórum. Évf. 17, sz. 4 (2015), p. 31-60. ISSN 1335-4361.

ADF 013 SIMON, Attila. V dvojitom zovretí: Židia južného Slovenska medzi Trianonom a Osvienčimom. Fórum. Č. 4 (2016), s. 101-111. ISSN 1335-4361.

ADF 014 SIMON, Attila. Magyarul a tárgyalóteremben: A magyar nyelv használata az első Csehszlovák Köztársaság bíróságain. Fórum. Évf. 19, sz. 4 (2017), p. 3-14. ISSN 1335-4361.

ADF 015 SIMON, Attila. Idegenforgalom és turizmus az 1938-as arbitrázsterületen - tervek és lehetőségek. DOI 10.36007/eruedu.2020.4.021-031 Eruditio - Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Évf. 15, sz. 4 (2020), p. 21-32. ISSN 1336-8893.

ADF 016 SIMON, Attila. The Banned, the Controlled, the Shifted, and the Compulsory. National Holidays and the Hungarians in Slovakia in 1919. Fórum társadalomtudományi szemle = Fórum spoločenskovedná revue = Forum Social Sciences Review. = Fórum spoločenskovedná revue Évf. 23, sz. 5 (2021), p. 73-90. ISSN 1335-4361.


ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 SIMON, Attila. Maďarská (politická) elita v medzivojnovom Československu - náčrt témy = The Hungarian political elite in Czechoslovakia between Two World Wars - Theme outline. Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Roč. 12, č. 1 (2018), s. 114-128. ISSN 1337-6861 (online). SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [4] HOLEC, R. Trianon. triumf a katastrofa. Bratislava : Marenčin PT, 2020. ISBN 978-80-569-0588-3, p. 320.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


AEC 001 SIMON, Attila. A Csehszovákiához került felvidéki magyarok. A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete. Gazdaság és nacionalizmus. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Bárdi, Nándor - Fedinec, Csilla - Szarka, László. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, S. 36-39; 98-103; 118-123. ISBN 978 963 693 082 0.

AEC 002 SIMON, Attila. Case Studies - Czechoslowakia: Slovakia. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. USA: Columbia University Press, 2011, P. 202-208. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 003 SIMON, Attila a Attila KOVÁCS. Minority Hungarians and Central European Land Reforms. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, P. 157-164. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 004 SIMON, Attila. The Colonization of Southern Slovakia as a Means of Constructing a Czechoslovak Nation-State. In: A multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe.. New York: Columbia University Press, 2011, P. 226–252. ISBN 978-0-88033-690-1.

Hivatkozások:
2015  [1] WATERS, L. M. Adjudicating Loyalty: Identity Politics and Civil Administration in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1940. In Contemporary European History. ISSN 0960-7773, 2015, vol. 24, no. 3, p. 351-374. WoS ; SCOPUSAEC 005 SIMON, Attila. A látszatnál színesebb. A szlovenszkói magyar politika irányzatai az 1930-as években. In: Változó világban: A magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában. = V premenlivom svete. Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch Komárno: Univerzita J. Selyeho - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, S. 27-37, [1,22 AH]. ISBN 978-80-8122-168-2.

AEC 006 SIMON, Attila. A szlovákiai tudományosság és a kisebbségek. In: A nemzet mint tudományos közösség: Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 1996-2016. Budapest: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2016, P. 97-113, [1,26 AH]. ISBN 978-606-739-049-0.

AEC 007 SIMON, Attila. Science in Slovakia and the minorities. In: Hungary´s Neighbors as Kin-Staates: Political, Scholarly and Scientific Relations Between Hungary´s Neighbors and Their Respective Minorities. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016, P. 13-29 [1,37 AH]. ISBN 978-963-508-828-7.

AEC 008 SIMON, Attila. Szlovákia és az 1956-os forradalom: A hatalom és az állampolgárok reakciója a magyarországi eseményekre. In: 1956 Újragondolása: Megszállás, megtorlás, menekülés, befogadás. Budapest: CEPoliti Kiadó, 2017, P. 139-152. ISBN 978-615-80470-9-8.

AEC 009 SIMON, Attila. Forradalom a szomszédban. In: Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Simon Attila. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018, P. 7-16. ISBN 978-615-5656-17-0.

AEC 010 SIMON, Attila. Internationalism or National Separatism. The Relationship Between Košice Social Democracy and Czechoslovakia 1918-1919. In: Central and Eastern Europe after the first world war. Burkhard Olschowsky, Piotr Juskiewicz, Rydel. Oldenbourg: De Gruyter Oldenbourg, 2021, P. 125-134. ISBN 978-3-11-059715-8.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


AED 001 SIMON, Attila. Arany Albert László élete és kora. In: Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Šamorín: Fórum Intézet, 2007, S. 15-50.

Hivatkozások:
2010  [4] Liszka, J. Populáris kultúra. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 36. ISBN 978-80-89249-49-7.

2009  [4] Liszka, J. Egy elveszettnek hitt népköltészeti gyűjtemény elé. In Liszka, J. (szerk.) Nyitra vidéki népballadák (Arany A. László hagyatékbáól). Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009. p. 19. ISBN 978-80-89249-9.

2007  [4] Bukovszky, L. Arany Albert László és a CSMNDSZ. In Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. ed. Tóth, K., Végh, L. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2007. p. 86, 107. ISBN 978-80-89249-10-7.AED 002 SIMON, Attila. Lelley Jenő aktivista kísérlete a húszas években. In: Acta Historica Danubiensia 1. Attila Simon.: UJS Komárno, 2007, S. 36-46. ISBN 80-89234-26-4.

Hivatkozások:
2014  [3] POPÉLY, G. Felvidék 1918-1928 : Az első évtized csehszlovák uralom alatt. Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. ISBN 978-615-5374-07, p. 421.

2012  [3] TÓTH, A. - NOVOTNÝ, L. - STEHLÍK, M. Národnostní menšiny v Československu 1918-1938 : Od státu národního ke státu národnostnímu. Praha : UK Praha, 2012. p. 83. ISBN 978-80-7308-413-4.

2010  [3] SZARKA, L. Egy évszázad kisebbségben: Magyarok a 20. századi kelet-közép-európai nemzetállamokban. In Korunk, ISSN 1222-8338, 2010, III. évf., 4. sz., p. 62, 75.AED 003 SIMON, Attila. Az 1938/39-es közép-európai változások hatása a szlovákiai magyarok helyzetére. In: Poľskí utečenci. Lengyel menekültek. 1939–1945. Královský Chlmec: Spolok Lorántffy Zsuzsanna, 2009, S. 47–59.

AED 004 SIMON, Attila. Boj o Bratislavu počas mníchovskej krízy s dôrazom na maďarskú menšinu. In: Bratislava: Zborník Múzea mesta Bratislavy., Roč. 21 (2009), s. 71–85. ISBN 978-80-969864-4-6.

AED 005 SIMON, Attila. Vplyv štátnoprávnych a politických zmien z konca roka 1938 a začiatku roka 1939 na postavenie maďarskej menšiny: (so zvláštnym zreteľom na bratislavských Maďarov). In: Rozbitie alebo rozpad?: Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2010, S. 313-323. ISBN 978-80-224-1150-9.

Hivatkozások:
2017  [3] HETÉNYI, M. The Hungarian Minority and Confessional Question in the Interwar Czechoslovak Republic and the Slovak State. In Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. ISSN 2450-6354, 2017, vol. 2, p. 68.

2016  [1] HETÉNYI, M. Religious problems of the Hungarian minority in Slovakia in the years 1918–1938. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2016, vol. 12, no. 2, p. 111-121. WoS ; SCOPUS

2016  [4] PODOLEC, O. Esterházy János Szlovákia politikai életében 1938 és 1945 között. In Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2016. ISBN 978-80-972053-5-5, p. 86, 87, 88, 89, 99, 100.AED 006 SIMON, Attila. Desaťročie hľadania cesty a budovania komunity. In: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, S. 5-20. ISBN 978-80-89524-03-7.

Hivatkozások:
2017  [4] GABZDILOVÁ, S. Možnosti a obmedzenia. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. ISBN 978-80-972693-3-3, p.148.

2014  [4] ĎURKOVSKÁ, M. Maďari v Košiciach v kontexte sčítaní obyvateľstva v rokoch 1921 a 1930. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno : UJS, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5, s. 42, 47, 50, 52.

2014  [3] HRUBOŇ, A. - RISTVEYOVÁ, K. "Prinavrátené" Komárno : Prehľad spoločensko-politického vývoja msta v rokoch 1938-1945 s dôrazom na menšinovú otázku. Krakov - Ružomberok : Towarzystwo Slowaków w Polsce - Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. ISBN 978-83-7490-697-5, p. 19, 58, 83, 126.

2013  [4] ĎURKOVSKÁ, M. Maďarské menšinové strany na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia v obraze archívnych dokumentov. In Človek a spoločnosť [online]. 2013, roč. 16, č. 3 [cit. 2013]. Dostupné na internete: . ISSN 1335-3608.AED 007 SIMON, Attila. Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej republiky. In: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava: HÚ SAV, 2012, S. 95-107. ISBN 978-80-89396-19-1.

Hivatkozások:
2018  [3] HÁJKOVÁ, D. - HORÁK, P. - KESSLER, V. -et al. Sláva republice! Praha : Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-200-2870-9, p. 31, 173, 459, 461, 462.

2016  [3] MICHELA, M. Trianon labiritusaiban. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. ISBN 978-615-5615-15-3, p. 147, 249.

2013  [4] DEMMEL, J. - MICHELA, M. "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval." Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, s. 248.AED 008 SIMON, Attila. "V tejto republike sa stal maďarský ľud národom...": Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k Trianonu a Československej republike 1918-1938. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva: K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, S. 115-130 [1 AH]. ISBN 978-80-89396-24-5.

Hivatkozások:
2020  [4] HOLEC, R. Trianon. triumf a katastrofa. Bratislava : Marenčin PT, 2020. ISBN 978-80-569-0588-3, p. 320.

2014  [5] ZAHORÁN, C. Trianon Again and Again : Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. In Hungarian Historical Review. ISSN 2063-8647, 2014, no. 2, p. 459.

2014  [5] HUDEK, A. Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluve : K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. In Hungarian Historical Review. ISSN 2063-8647, 2014, no. 2, p. 466.AED 009 SIMON, Attila. Egy félbemaradt mártíromság nyomában: Bikszárdy Vince és a Horthy Gárda elfeledett története. In: A Közép-Európaiság dícsérete és kritikája. Bratislava: Kalligram Könyvkiadó, 2013, S. 597-612. ISBN 978-80-8101-730-8.

AED 010 SIMON, Attila. For the "Just Borders".: The Issue of the Trianon State Borders in the 1938 Propaganda War between Czechoslovakia and Hungary Targeted on Southern Slovakia. In: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). = Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968) Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 39-58. ISBN 978-80-8122-176-7.

AED 011 SIMON, Attila. Maďarčina v súdnej sieni. Používanie maďarského jazyka na súdoch prvej Československej republiky. In: Fórum spoločenskovedná revue 2018 : Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín: Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Lampl Zsuzsanna. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, S. 149-161. ISBN 978-80-89978-02-1.

AED 012 SIMON, Attila. Tri obsadenia Košíc. Paralely a poučenia. In: Fórum spoločenskovedná revue 2019 : súbor štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitút pre výskum menšín: súbor štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitút pre výskum menšín. Zuzana Lamplová. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, P. 145-164. ISBN 978-80-89978-10-6.

AED 013 SIMON, Attila. "Ich štát": limity demokracie prvej republiky a prekážky integrácie maďarskej komunity. In: "S ľudom a pre ľud" : Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky: Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Juraj Benko, Gabriela Dudeková Kováčová. Bratislava: Historický ústav, 2020, S. 121-137. ISBN 978-80-224-1866-9.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEE 001 SIMON, Attila. Cseh és szlovák telepesek kényszerű migrációja az első bécsi döntés után. In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA, 2008, S. 186-201. ISBN 978-963-508-565-1.

AEE 002 SIMON, Attila. Aktivista életpályák a két világháború közötti Csehszlovákiában. In: Egyén és közösség.: Tanulmányok. Zenta: MMI, 2012, S. 73-96. ISBN 978-86-86469-53-3.

Hivatkozások:
2015  [3] EGRY, G. Etnicitás, identitás, politika. Budapest : Napvilág Kiadó, 2015. ISBN 978 963 338 385 8, p. 23, 175, 518.
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFA 001 SIMON, Attila. Malenkaya rabota and Czechoslovakian ethnonational state plans. In: Gulag - Gupvi: the Soviet Captivity in Europe. Budapest: Committee of National Remembrance, 2017, P. 165-182. ISBN 978-615-5656-03-3.

AFA 002 SIMON, Attila. Málenkij robot és a Csehszlovák nemzetállami tervek. In: Gulag - Gupvi: A szovjet fogság Európában. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizotssága, 2017, P. 163-179. ISBN 978-615-5656-02-6.

AFA 003 POPÉLY, Árpád. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a maďarská menšina na Slovensku. In: "MAŤ VOLÁ“? Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1948. Mária Žiláková, József Demmel. Békešská Čaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, P. 67-97. ISBN 978-615-5330-13-1.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFB 001 SIMON, Attila. Postoj maďarskej menšiny v roku 1938 a jej interpretácia v súčasnosti. In: Maďarská menšina na Slovensku: V procesoch transformácie po roku 1989. Prešov: Universum, 2008, S. 183-190. ISBN 978-80-89046-53-9.

Hivatkozások:
2011  [4] PEKÁR, M. et al. Ethnic Minorities in Slovakia in te years 1918-1945 : A Survey. Prešov : FFPU, 2011. ISBN 978-80-555-0442-1, s. 73, 121.AFB 002 SIMON, Attila. "Malenkij robot" a plány o československom národnom štáte = Forced Labour of Hungarians in the Soviet Union and Plans on Czechoslovak Nation State. In: Cena víťazstva: Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017, P. 67-78. ISBN 978-80-89249-93-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 SIMON, Attila. A szlovákiai magyar politika és Dél-Szlovákia két világháború közötti kolonizációja. In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, S. 261-277. ISBN 80-89249-00-0.

Hivatkozások:
2008  [3] BOTTONI, S. Sztálin a székelyeknél : A Magyar Autonóm Tartomány története (1952-1960). Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2008. p. 7. ISBN 978-973-8468-80-1.

2008  [4] GAUCSÍK, I. A jog erejével : A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. Pozsony : Kalligram, 2008. p. 12. ISBN 978-80-8101-078-1.

2006  [4] SZARKA, L. Integráció és együttműködés a kisebbségpolitikában : Magyar aktivista kísérlet Csehszlovákiában. In BÁRDI, N. - SIMON, A. (ed.) Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. p. 37. ISBN 80-89249-00-0.AFD 002 SIMON, Attila. Idea národného štátu a menšinový aktivizmus. In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 99-106. ISBN 978-80-8122-109-5.

AFD 003 SIMON, Attila. Jog és gyakorlat: Hivatali magyar nyelvhasználat az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1918-1938). In: Kétnyelvűség térben és időben. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület, 2017, P. 9-22. ISBN 978-80-971983-3-6.

AFD 004 SIMON, Attila. Az egyházi és nemzeti elkötelezettség között. Štefan Štunda (István) pályája. In: A hit és a közösség szolgálatában : Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban: Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban. Tömösközi Ferenc. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 9-27. ISBN 978-80-8122-273-3.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 3


BAB 001 NAGY, Attila, Iván NAGY, Veronika NOVÁK, Attila SIMON a Barnabás VAJDA. Dunaszerdahely. 1. vyd. Dunaszerdahely: Dunaszerdahely Város Önkormányzata, 2012. 226 s. ISBN 978-80-871118-2-3.

Hivatkozások:
2018  [4] VÉGH, M. Bittó István - Egy csallóközi származású magyar miniszterelnök történelmi portréja. In Eruditio - Eudcatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 4, p. 33-54.

2014  [4] KORNFELD, T. Volt egyszer egy zsidó város, Dunaszerdahely. Dunaszerdahely : Agentúra RADKO, 2014. ISBN 978-80-971662-0-5, p. 235.BAB 002 SIMON, Attila. Dunaszerdahely - Kis Palesztina: Útikalauz egy eltűnt zsidó közösség történetéhez. 1. vyd. Bratislava: Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2015. 88 s. ISBN 978-80-969192-9-1.

BAB 003 LÉVAI, Attila, Attila SIMON, Alfréd SOMOGYI, László SZARKA a František TÖMÖSKÖZI. Az első húsz év = Prvých dvadsať rokov. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1938: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 126 s. ISBN 978-80-8122-338-9.

Hivatkozások:
2021  [4] SZÉNÁSI, L. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a szlovenszkói és kárpátaljai református egyházban. In 12th International Conference of J. Selye University. Theological Section. Komárno : J. Selye University, 2021. ISBN 978-80-8122-374-7, p. 60.
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


BBA 001 SIMON, Attila. Das Bild des Ungartums in den gegenwärtigen slowakischen Lehrbüchern für Geschichte. In: Die Tschechen und ihre Nachbarn: Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. Hannover: Verlag Hannsche Buchhandlung, 2006, S. 247-259. ISBN 3-88304-313-3.

Hivatkozások:
2008  [3] MICHELA, M. Közös szlovák-magyar történelem a magyarországi tankönyvekben szlovák szempontból. In Új Pedagógiai Szemle. ISSN 1215-1807, 2008, 58. évf., 10. sz., p. 92.

2008  [3] PETRÁS, É. 1848 megítélése a szlovák és a magyar történetírásban. In Műhelytanulmány. ISSN 1785-5551, 2008, 37. sz., p. 24, 32.

2008  [4] MICHELA, M. Súčasné učebnice dejepisu v Maďarsku, a problém reprezentácií maďarsko-slovenských vzťahov. In Historický časopis. ISSN 0018-2575, 2008, č. 3, p. 530.BBA 002 SIMON, Attila. A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása: A reintegráció Janus-arca a szlovákiai magyar értelmiség első generációjának szemével. In: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945. Pécs - Budapest: Magyar Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó, 2015, P. 211-228. ISBN 978-615-5497-52-0.


BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


BBB 001 SIMON, Attila. A nemzetállami szempontok érvényesülése az első csehszlovák köztársaságban lezajlott földreform során: különös tekintettel a Dél-Szlovákiában lezajlott telepítésekre. In: Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. Komárom: Pont Kutatóintézet, 2004, S. 8-40.

Hivatkozások:
2008  [4] GAUCSÍK, I. A jog erejével : A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. Pozsony : Kalligram, 2008. p. 12, 441. ISBN 978-80-8101-078-1.BBB 002 SIMON, Attila. A szlovákiai magyarok és az 1956-os forradalom. In: Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko: Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, S. 41-55. ISBN 978-80-89249-07-7.

Hivatkozások:
2018  [3] BENCSIK, P. - MITROVITS, M. "A Szovjetúnióval örök időkre és soha máshogy!" Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2018. ISBN 978-963-416-102--8.

2008  [3] POPÉLY, Á. Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez I. : Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948-1956 I. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. p. 88. ISBN 978-80-89249-65-7.
BCB Általános- és középiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


BCB 001 SIMON, Attila, László KOVÁCS a József ELEK. Történelem 2: A gimnázium 2.osztálya számára. Bratislava: SPN - Mladé letá s.r.o., 2007. 158 s. ISBN 978-80-10-01173-5.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 POPÉLY, Árpád a Attila SIMON. Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez: Oktatási anyag az egyetemi hallgatók számára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. online, 328 s. ISBN 978-80-570-3595-4.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 5


BDE 001 SIMON, Attila. Az 1938-as községi választások Csehszlovákiában és a szlovákiai magyar politika. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 8, č. 1 (2006), s. 111-134. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2009  [4] SALLAI, G. "A határ megindul..." : A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatai az 1938-1939. évi államhatár-változások tükrében. Kalligram : Bratislava, 2009. p. 60, 63, 68. ISBN 978-80-810-121-0-5.BDE 002 SIMON, Attila. A kommunista hatalomátvétel 1948-ban. Prágai Tükör. Roč. 16, č. 3 (2008), s. 15-20. ISSN 1210-3853.

BDE 003 SIMON, Attila. Az első Csehszlovák Köztársaság bukása 1938-ban. Prágai Tükör. Roč. 16, č. 2 (2008), s. 17-22. ISSN 12103853.

BDE 004 SIMON, Attila. Csehszlovákia megalakulása 1918-ban és az "ideszakadt" magyarok. Prágai Tükör. Roč. 16, č. 1 (2008), s. 14-22. ISSN 1210-3853.

BDE 005 SIMON, Attila. A magyar közigazgatás bevezetésének ellentmondásai az első bécsi döntés által visszakapott felvidéki területsávon. Pro Publico Bono : Hungarian Public Administration : Magyar közigazgatás : scientific journal. No. 1 (2018), p. 240-255. ISSN 2063-9058.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BDF 001 SIMON, Attila. Elképzelések és tervek Dél-Szlovákia szláv betelepítésére az első köztársaságban lezajlott földreform keretén belül. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 5, č. 2 (2003), s. 103-118. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2010  [4] LISZKA, J. Populáris kultúra. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 102, 486. ISBN 978-80-89249-49-7.

2009  [4] SALLAI, G. "A határ megindul..." : A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatai az 1938-1939. évi államhatár-változások tükrében. Kalligram : Bratislava, 2009. p. 29. ISBN 978-80-810-121-0-5.

2008  [4] GAUCSÍK, I. A jog erejével : A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. Pozsony : Kalligram, 2008. p. 12, 73, 441. ISBN 978-80-8101-078-1.BDF 002 SIMON, Attila. Viedenská arbitráž a Košice z pohľadu naratívnych prameňov. Fórum. P. 67-79. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2010  [4] ČAPLOVIČ, M. Českolsovenská armáda medzi Mníchovom 1938 a marcom 1939 s dôrazom na Slovensko. In BYSTRICKÝ, V. et al. (red.): Rozbitie alebo rozpad? : Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava : Veda, 2010. s. 117. ISBN 978-80-224-1150-9.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 SIMON, Attila. A Csehszlovákiához került felvidéki magyarok; A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete; Gazdaság és nacionalizmus. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, S. 36-39; 98-103; 118-123. ISBN 978 963 693 082 0.

Hivatkozások:
2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 104.

2017  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A szlovenszkói és kárpátaljai egyetemes református egyház önszerveződésének rövid története 1918-1923 között. In Pro Minoritate. ISSN 1216-9927, 2017, 2017 évf., Tavasz sz., p. 129.BEE 002 SIMON, Attila. The relationship of the Catholic and Lutheran press to the Jewish issue in Slovakia from 1919 to 1944 = A szlovákiai katolikus és evangélikus sajtó viszonya a zsidókérdéshez 1919 és 1944 között. In: Churches - Holocaust: Christian Churches in three countries of Central and Eastern Europe and the Holocaust. = Egyházak - Holokauszt Budapest: Civitas Europica Centralis, 2016, P. 249-266. ISBN 978-963-12-5975-9.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEF 001 SIMON, Attila. Pražská jar a maďarský vedecký život na Slovensku. In: V službe demokracie: Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava: Kalligram, 2014, P. 235-248. ISBN 978-80-8101-844-2.

BEF 002 SIMON, Attila. Kassából Košice? Az 1918-19-es államfordulat eseményei Kassán. In: Kassától Košicéig : Molnár Mikló - emlékkönyv: Molnár Miklós - emlékkönyv. Bukovszky László, Simon Attila, Szeghy-Gayer Veronika. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, P. 9-63. ISBN 978-80-89978-14-4.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 SIMON, Attila. Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. In: Fórum: spoločenskovedná revue. Šamorín: Fórum Inštitút, 2009, P. 259-261.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 14


FAI 001 Acta Historica Danubiensia.: UJS Komárno, 2007. ISBN 80-89234-19-5.

FAI 002 SIMON, Attila. Acta Historica Danubiensia 1. Komárno: Katedra histórie UJS, 2007. ISBN ISBN 80-89234-26-4.

FAI 003 POPÉLY, Árpád a Attila SIMON. A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok (1989-1992). 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009. 839 s. ISBN 978-80-89249-28-2.

Hivatkozások:
2021  [4] CZÁBOCZKY, SZ. Kék a sátram, recece... Fejezetek a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom történtéből (1948-1992). Pozsony : Phoenix Library, 2021. ISBN 978-80-89748-52-5, p. 220.

2020  [4] LAMPL, ZS. A szlovákiai magyarok politikai identitása 1989-1990-ben. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020. ISBN 978-80-89978-15-1, p. 21,24,25,26,27,28-30,33,36,39,41,42,48-56,58,66,67,70,72,74-80,82,96,97,105,177,178,183,187,188,191,192,194,221.

2018  [3] KAMBARA, Y. Minorities and democratic values: Affinity and contradictions for the Hungarian Minority in Slovakia Post. ISSN 1348-6497, 2018, no. 47, p. 65-80.

2018  [3] SZARKA, L. A (cseh)szlovákiai magyar pártrendszer. In Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989-2014. Budapest : Gondolat Kiadó, 2018. ISBN 978 963 693 819 2, p. 247.

2016  [4] SZARKA, L. A multietnikus nemzetállam 1918-1992 : Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. Bratislava : Kalligram, 2016. ISBN 978-80-8101-926-5, p. 306, 333.

2015  [4] VAJDA, B. Hungarian – Czechoslovak Border Relations int he Cold War. In Eruditio – Educatio. ISSN 1336-8893, 2015, roč. 10, č. 3, s. 21-31.

2014  [4] KOPASZ, L. Maďarská inteligencia na Slovensku na sklonku normalizácie. In Pamäť národa. ISSN 1336-6297, X. roč., 3. č., s. 10-11.

2011  [3] BÁRDI, N. - FEDINEC, Cs. - SZARKA, L. (ed.) Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York : Columbia University Press, 2011. p. 787. ISBN 978-0-88033-677-2.

2011  [3] SZARKA, L. Hungarian Minorities and the Change of System, 1989—1991. In Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Boulder – Highland Lakes : Social Science Monographs – Atlantic Research and Publications, Inc., 2011. ISBN 978-0-88033-677-2, p. 453.FAI 004 SIMON, Attila. Visszacsatolás vagy megszállás?: Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat: Nógrád megyei Levéltár - Selye János Egyetem, 2010. 190 s. ISBN 978-963-7243-74-5. ISSN 0238-1990.

FAI 005 FEDINEC, Csilla, Zoltán ILLYÉS, Attila SIMON a Balázs VIZI. A közép-európaiság dícsérete és kritikája. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2013. 668 s. ISBN 978-80-8101-730-8.

FAI 006 SIMON, Attila. Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt: Iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938-1945). 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014. 302 s. ISBN 978-80-89249-76-3.

Hivatkozások:
2019  [3] SERES, A. Lengyel diplomáciai iratok Esterházy János felvidéki magyar politikusról a varsói Archiwum Akt Nowychban, 1932–1939. In Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. ISSN 0865-0632, 2019, p. 738.FAI 007 GABZDILOVÁ, Soňa a Attila SIMON. Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 200 s. ISBN 978-80-8122-109-5.

Hivatkozások:
2016  [3] MICHELA, M. Trianon labiritusaiban. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. ISBN 978-615-5615-15-3, p. 69, 251.FAI 008 PEKÁR, Martin, Attila SIMON a Zuzana TOKÁROVÁ. Cena víťazstva: Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017. 124 s. ISBN 978-80-89249-93-0.

FAI 009 Attila SIMON. Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 212 s. ISBN 978-615-5656-17-0.

FAI 010 Attila SIMON. Csak álltunk és sírtunk: Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. 164 s. ISBN 978-80-89978-01-4.

FAI 011 Attila SIMON. Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatás kijelöléséhez (1918-1920). 1. vyd. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019. 230 s. ISBN 978-963-416-174-5.

Hivatkozások:
2020  [3] BAJCSI, I. Szlovák történészek Trianon értelmezései – historiográfiai áttekintés (1989 – 2019). In Clio Műhelytanulmányok, ISSN 2630-8967, 2020, no. 4., p. 38.FAI 012 Attila SIMON a František TÖMÖSKÖZI. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938) = Selected Sources to the History of the Reformed Church in Slovakia (1918-1938). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 568 s. ISBN 978-80-8122-313-6.

Hivatkozások:
2020  [3] PETHEŐ, A. Komáromi református tanítóképzés a két világháború között. In Határtalanul a határok között. Kolozsvár : Kolozsvári Prostestáns Teológiai Intézet, 2020. ISBN 978-606-94847-2-2, p. 212.FAI 013 POPÉLY, Árpád a Attila SIMON. "Akaratunk ellenére...": Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-1992. 1. vyd. Šamorín: Fórum kisebbségkutató intézet, 2020. 456 s. ISBN 978-80-89978-13-7.

FAI 014 BUKOVSZKY, László, Attila SIMON a Veronika SZEGHY-GAYER. Kassától Košicéig: Molnár Miklós - emlékkönyv. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020. 135 s. ISBN 978-80-89978-14-4.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 7

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 18

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (13)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 2

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 25

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 2

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená) (2)


Počet výstupov spolu: 54


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 6

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 4

Recenzia a umelecká kritika v publikácii: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 6Menný zoznam publikácií:


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAA_001 Simon, Attila. Magyar idők a Felvidéken (1938-1945) [textový dokument (print)] : Az első bécsi döntés és következményei. 1. vyd. Debrecen: Jaffa Kiadó, 2014. ISBN 978-615-5418-91-4. [maďarčina]


AAA_002 Simon, Attila. The Hungarians of Slovakia in 1938 [textový dokument (print)] . 2. preprac. vyd. New York: Boulder, CO: East European Monographs, 2012. ISBN 978-0-88033-708-3. [angličtina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


AAB_001 Simon, Attila, Tóth, László. Kis lépések nagy politikusa [textový dokument (print)] : Szent-Ivány József, a politikus és művelődésszervező. 1. vyd. Šamorín: Történelemtanárok Társulása, 2016. ISBN 978-80-89249-91-6. [maďarčina]


AAB_002 Simon, Attila. Küzdelem a városért: Pozsony és a pozsonyi magyarok 1938-1939-ben. 1 vyd. Pozsony: Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-467-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


AAB_003 Simon, Attila. Az elfeledett aktivisták: Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. 1. vyd. Šamorín: Forum Minority Research Institute, 2013. ISBN 978-80-89249-66-4. [maďarčina]


AAB_004 Simon, Attila. Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. 1 vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. ISBN 978-80-89249-19-0. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


Ohlasy:

2017 [02] Szarka, László, Sallai, Gergely, Fedinec, Csilla. Az első bécsi döntés okmánytára: Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. 1. vyd. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2017. ISBN 978-963-416-077-9. [maďarčina]


2010 [02] Szarka, László. Egy évszázad kisebbségben In: Korunk: kultúra, haza és nagyvilág. Kluž: Korunk Baráti Társaság, 2010, Roč. 3, č. 4, [tlačená forma]. ISSN 1222-8338


2010 [02] Liszka, József. Populáris kultúra: Magyarok Szlovákiában VI. kötet. 1 vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2010. ISBN 978-80-89249-49-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


2009 [03] Popély, Árpád. Simon, Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, Roč. 11, č. 5, [tlačená forma]. ISSN 1335-4361


2009 [03] Popély, Árpád. Simon, Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, Roč. 11, č. 2, [tlačená forma]. ISSN 1335-4361


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABD_001 Simon, Attila. Provládna maďarská politika In: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Slovenská akadémia vied. Centrum spoločenských a psychologických vied. Spoločenskovedný ústav, s. 69-90 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89524-03-7. [slovenčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Simon, Attila. Szlovákia története 1918-1945 [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-397-6. http://tkk.ujs.sk/documents/books/04_2021_Simon_Szlov%C3%A1kia_tortenete_NYOMDAKESZ.pdf. [maďarčina]


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADD_001 Simon, Attila. Internment of people from southern Slovakia in 1919. A supplement to the character of the ermerging Czechoslovak state [elektronický dokument]. DOI 10.31577/histcaso.2020.68.2.4 In: Historický časopis: vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy: an academic journal on the history of Slovakia and Central Europe. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav, 2020, Roč. 68, č. 2, s. 271-290 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-2575. ISSN (online) 2585-9099. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000543793400004. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097177361&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543793400004. [angličtina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 2


ADF_001 Simon, Attila. Idegenforgalom és turizmus az 1938-as arbitrázsterületen - tervek és lehetőségek. DOI 10.36007/eruedu.2020.4.021-031 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2020, Roč. 15, č. 4, s. 21-32 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


ADF_002 Simon, Attila. The Banned, the Controlled, the Shifted, and the Compulsory. National Holidays and the Hungarians in Slovakia in 1919 In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2021, Roč. 23, č. 5, s. 73-90 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [angličtina]


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADN_001 Simon, Attila. Madarská (politická) elita v medzivojnovom Československu - náčrt témy [elektronický dokument] In: Forum historiae: časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav, 2018, Roč. 12, č. 1, s. 114-128 [online]. ISSN (online) 1337-6861. [slovenčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 9


AEC_001 Simon, Attila. Forradalom a szomszédban In: Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018, s. 7-16. ISBN 978-615-5656-17-0. [maďarčina]


AEC_002 Simon, Attila. Előzménye volt-e az 1938-as év a csehszlovákiai magyarok 1945 és 1948 közötti jogfosztásának In: "Vonatok északnak és délnek": A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. Balassagyarmat: Nógrád megyei Levéltár, s. 15-33. ISBN 978-963-7243-73-8. [maďarčina]


AEC_003 Simon, Attila. The Colonization of Southern Slovakia as a Means of Constructing a Czechoslovak Nation-State In: A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 226-226. ISBN 978-0-88033-690-1. [angličtina]


AEC_004 Simon, Attila. Case Studies - Czechoslowakia:Slovakia In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 202-208 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_005 Simon, Attila, Kovács, Attila. Minority Hungarians and Central European Land Reforms In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 157-164 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_006 Simon, Attila. A szlovákiai tudományosság és a kisebbségek In: A nemzet mint tudományos közösség: Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 1996-2016. Budapest: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, s. 97-113 [1,26 AH]. ISBN 978-606-739-049-0. [maďarčina]


AEC_007 Simon, Attila. Science in Slovakia and the minorities In: Hungary´s Neighbors as Kin-Staates: Political, Scholarly and Scientific Relations Between Hungary´s Neighbors and Their Respective Minorities. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, s. 13-29 [1,37 AH]. ISBN 978-963-508-828-7. [angličtina]


AEC_008 Simon, Attila. Szlovákia és az 1956-os forradalom: A hatalom és az állampolgárok reakciója a magyarországi eseményekre In: 1956 Újragondolása: Megszállás, megtorlás, menekülés, befogadás. Budapešť: CEPoliti Kiadó, 2017, s. 139-152 [tlačená forma]. ISBN 978-615-80470-9-8. [maďarčina]


AEC_009 Simon, Attila. Internationalism or National Separatism. The Relationship Between Košice Social Democracy and Czechoslovakia 1918-1919 In: Central and Eastern Europe after the first world war. Oldenbourg: De Gruyter. De Gruyter Oldenbourg, 2021, s. 125-134 [tlačená forma]. ISBN 978-3-11-059715-8. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 10


AED_001 Simon, Attila. Maďarčina v súdnej sieni. Používanie maďarského jazyka na súdoch prvej Československej republiky In: Fórum spoločenskovedná revue 2018: Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, s. 149-161 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89978-02-1. [slovenčina]


AED_002 Simon, Attila. Tri obsadenia Košíc. Paralely a poučenia In: Fórum spoločenskovedná revue 2019: súbor štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, s. 145-164 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89978-10-6. [slovenčina]


AED_003 Simon, Attila. For the "Just Borders".: The Issue of the Trianon State Borders in the 1938 Propaganda War between Czechoslovakia and Hungary Targeted on Southern Slovakia In: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 39-58. ISBN 978-80-8122-176-7. [angličtina]


AED_004 Simon, Attila. Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej republiky In: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav, s. 95-107. ISBN 978-80-89396-19-1. [slovenčina]


AED_005 Simon, Attila. Desaťročie hľadania cesty a budovania komunity In: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Slovenská akadémia vied. Centrum spoločenských a psychologických vied. Spoločenskovedný ústav, s. 5-20 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89524-03-7. [slovenčina]


AED_006 Simon, Attila. A látszatnál színesebb. A szlovenszkói magyar politika irányzatai az 1930-as években In: Változó világban: A magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 27-37 [1,22 AH] [tlačená forma]. ISBN 9788081221682. [maďarčina]


AED_007 Simon, Attila. Revolúcia u susedov: Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko In: Revolúcia v susedstve: Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017, s. 7-16. ISBN 978-80-89249-97-8. [slovenčina]


AED_008 Simon, Attila. Egy félbemaradt mártíromság nyomában: Bikszárdy Vince és a Horthy Gárda elfeledett története In: A közép-európaiság dícsérete és kritikája. Bratislava: Kalligram, 2013, s. 597-612. ISBN 978-80-8101-730-8. [maďarčina]


AED_009 Simon, Attila. "V tejto republike sa stal maďarský ľud národom...": Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k Trianonu a Československej republike 1918-1938 In: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava: Prodama, s. 115-130 [1 AH]. ISBN 978-80-89396-24-5. [slovenčina]


AED_010 Simon, Attila. "Ich štát": limity demokracie prvej republiky a prekážky integrácie maďarskej komunity In: "S ľudom a pre ľud": Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav, s. 121-137 [tlačená forma]. ISBN 978-80-224-1866-9. [slovenčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


AEE_001 Simon, Attila. Aktivista életpályák a két világháború közötti Csehszlovákiában In: Egyén és közösség.: Tanulmányok. Zenta: MMI, 2012, s. 73-96. ISBN 978-86-86469-53-3. [maďarčina]


AEE_002 Simon, Attila. The Creation of Hungarian Minority Groups – Czechoslowakia:Slovakia In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 58-61 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFD_001 Simon, Attila. Az egyházi és nemzeti elkötelezettség között. Štefan Štunda (István) pályája In: A hit és a közösség szolgálatában: Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 9-27. ISBN 978-80-8122-273-3. [maďarčina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


BAB_001 Lévai, Attila, Simon, Attila, Somogyi, Alfréd, Szarka, László, Tömösközi, František. Az első húsz év [textový dokument (print)] : A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-338-9. [maďarčina]


BAB_002 Nagy, Attila, Nagy, Iván, Novák, Veronika, Simon, Attila, Vajda, Barnabás. Dunaszerdahely. 1. vyd. Dunaszerdahely: Dunaszerdahely Város Önkormányzata, 2012. ISBN 978-80-871118-2-3. [maďarčina]


BAB_003 Simon, Attila. Dunaszerdahely - Kis Palesztina: Útikalauz egy eltűnt zsidó közösség történetéhez. 1. vyd. Bratislava: Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2015. ISBN 978-80-969192-9-1. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BBA_001 Simon, Attila. A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása: A reintegráció Janus-arca a szlovákiai magyar értelmiség első generációjának szemével In: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945. Pécs - Budapest: Magyar Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó, s. 211-228. ISBN 978-615-5497-52-0. [maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Popély, Árpád, Simon, Attila. Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez: Oktatási anyag az egyetemi hallgatók számára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-570-3595-4. https://mail.ujs.sk/service/home/~/?auth=co&loc=hu&id=105392&part=2. [maďarčina]


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


BDE_001 Simon, Attila. A magyar közigazgatás bevezetésének ellentmondásai az első bécsi döntés által visszakapott felvidéki területsávon [elektronický dokument] In: Pro Publico Bono: Magyar közigazgatás: Hungarian Public Administration: scientific journal. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018, č. 1, s. 240-255 [tlačená forma]. ISSN 2063-9058. ISSN (online) 2063-9066. [maďarčina]


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEF_001 Simon, Attila. Kassából Košice? Az 1918-19-es államfordulat eseményei Kassán In: Kassától Košicéig: Molnár Miklós - emlékkönyv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020, s. 9-63 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89978-14-4. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 13


FAI_001 Simon, Attila. Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. ISBN 978-615-5656-17-0. [maďarčina]


FAI_002 Simon, Attila. Csak álltunk és sírtunk [textový dokument (print)] : Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. ISBN 978-80-89978-01-4. [maďarčina]


FAI_003 Simon, Attila. Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatás kijelöléséhez (1918-1920) [textový dokument (print)] . 1. vyd. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019. ISBN 978-963-416-174-5. [maďarčina]


FAI_004 Simon, Attila, Tömösközi, František. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6. [angličtina. maďarčina]


Ohlasy:

2020 [02] Szénási, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University: Theological Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 59-68 [online]. ISBN 978-80-8122-374-7. http://uk.ujs.sk/dl/3747/Szenasi.html. [maďarčina]


FAI_005 Simon, Attila. Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt: Iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938-1945). 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2014. ISBN 978-80-89249-76-3. [maďarčina]


FAI_006 Gabzdilová, Soňa, Simon, Attila. Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-109-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_007 Fedinec, Csilla, Illyés, Zoltán, Simon, Attila, Vízi, Balázs. A közép-európaiság dícsérete és kritikája. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8. [maďarčina]


FAI_008 Simon, Attila. Visszacsatolás vagy megszállás?: Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. 1 vyd. Balassagyarmat: Nógrád megyei Levéltár, 2010. ISBN 978-963-7243-74-5. ISSN 0238-1990. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_009 Pekár, Martin, Simon, Attila, Tokárová, Zuzana. Cena víťazstva: Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017. ISBN 978-80-89249-93-0. [slovenčina]


FAI_010 Bukovszky, László, Simon, Attila, Szeghy-Gayer, Veronika. Kassától Košicéig: Molnár Miklós - emlékkönyv. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020. ISBN 978-80-89978-14-4. [maďarčina]


FAI_011 Popély, Árpád, Simon, Attila, Gaucsík, István, Szarka, László. "Akaratunk ellenére...": Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-1992. 1. vyd. Šamorín: Fórum kisebbségkutató intézet, 2020. ISBN 978-80-89978-13-7. [maďarčina]


FAI_012 Simon, Attila. Acta Historica Danubiensia. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. ISBN 80-89234-19-5. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_013 Simon, Attila. Acta Historica Danubiensia 1. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta. Katedra histórie, 2007. ISBN 80-89234-26-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]
 

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A Fórum Társadalomtudományi Szemle, a Central European Papers és a Forum Historiae szerkesztőbizotsségi tagja


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem