SJE főmenü
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Név: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Dékán
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Óvó- és Tanítóképző Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T312
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 759
A tanulmányi programért felelős személy:
Óvodai és elemi pedagógia (1. szint, nappali és levelező képzés)
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Tanítóképzés (2. szint, nappali és levelező képzés)
Pedagógia (3. szint, nappali és levelező képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem Bratislava, Pedagógiai Kar
tanítóképzés
1989 - 1993
Rigorózus eljárás
Comenius Egyetem Bratislava, Pedagógiai Kar
általános tanár, pedagógiai specializációval
1999 - 2000
Doktori képzés (PhD.)
Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar
neveléstudomány
1997 - 1999
Habilitáció
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
neveléstudomány
2015

Munkaviszonyok
Tanügyi Hivatal, Bratislava V
alsó tagozatos tanító
1993 - 1994
Pedagógiai-pszichológiai tanácsadó
nevelési tanácsadók módszertani vezetője
1994 - 2004
Comenius Egyetem Bratislava, Pedagógiai Kar
adjunktus
1999 - 2011
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
tudományosságért és akkreditációért felelős dékánhelyettes
2011 - 2015
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
dékán
2015 -


Kutatási projektek Oktatásmenedzsment értelmező szótára
113/2001 – 556/150
KEGA
2001 - 2004

Oktatás menedzsment
3/3241/05
KEGA
2005 - 2008

Az óvodai és elemi pedagógia tanulmányi program nemzetközivé tétele
005UJS-4/2015
KEGA
2015 - 2017

A kreativitás fejlesztése és az angol mint idegen nyelv kreatív oktatása általános és középiskolákban
006UJS-4/2019
KEGA
2019 - 2021

A kisebbség státusza, identitása és iskolázottsága: a szlovákiai magyar kisebbség társadalmi önmegvalósítási stratégiái
1/0117/19
VEGA
2019 - 2021

Mentor Training
2020-1-SK01-KA201-078250 K201
ERASMUS+
2020 - 2023

Tanuljunk meg jobban tanulni
2014+312011Z205
ITMS2014+
2020 - 2023A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 6
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 19
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (5)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (10)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 89
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (9)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (7)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (22)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (6)
BDB Hazai kiadónál megjelent szakterminológiai szótárakban és enciklopédiákban jegyzett szócikkek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (14)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 14
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (6)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (2)

Bejegyzések száma összesen: 131

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (26)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (58)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (134)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
Összesen 228

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAB 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga, Martin HARGAŠ a Milada BRŤKOVÁ. Historicko-pedagogický vývoj novodobého školstva na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Sapientia, s.r.o., 2006. 117 s. ISBN 80-89229-03-4.

Hivatkozások:
2021  [3] BORBÉLYOVÁ, D. - ORSOVICS, Y. A civil szervezetek szerepe a regionális oktatásban dolgozó szlovákiai magyar pedagógusok szakmai továbbképzésében. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2021, vol. 18, no. 3, p. 82.

2016  [1] VAJDA, B. On the global – National – Regional – Local layers of Slovak secondary school history textbooks. In Yearbook of the International Society for History Didactics. ISSN 1608-8751, 2016, vol. 2016, no. 37, p. 139-152. SCOPUS

2016  [1] MIŠKOLCI, J. Inclusive education in the Slovak Republic two decades after the dissolution of Czechoslovakia. In International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116, 2016, vol. 20, no. 2, p. 199-213. WoS ; SCOPUS

2014  [3] VAJDA, B. A helytörténet és a regionális történelem tanításának lehetőségeiről Szlovákiában. In Történelemtanítás [online]. 2014, vol. 5, no. 1 [cit. 2021-02-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2061-6260.

2013  [4] VAJDA, B. Milyen lehetőségek rejlenek a helyi ésa regionális történelem tanításában? In A dél-szlovákiai multietnikus települések történelmi emlékezetének, environmentális kultúrájának és lokális identitásának sajátosságai. Komárno : UJS, 2013. s. 46-50. ISBN 978-80-8122-092-0.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2008  [4] MICHÁLECHOVÁ, M. Život a dielo Jozefa Máteja. Bratislava : Z-F Lingua, 2008. ISBN 978-80-89328-17-8, s. 170.AAB 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2010. 106 s. ISBN 978-80-8078-329-7.

Hivatkozások:
2020  [4] SZŐKÖL, I. - TAKÁCS, M. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 126, 128.

2020  [4] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 14.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - IŠTVAN, I. Škola v procese zmeny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7, p. 12, 32.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 148.

2019  [3] SZŐKÖL, I. Innovated state educational program for primary education. In R&E-Source. ISSN 2313-1640, 2019, no. 17, p. 256-260.

2019  [3] HAŠKOVÁ, A. - PISOŇOVÁ, M. The competences of school leaders and the impact of school reform on their positions. In Progress in Education, volume 59. New York : Nova Science Publisher, 2019. ISBN 978-1-53615-367-5, p. 135-137.

2018  [3] SZŐKÖL, I. - ZIDEK, P. - DOBAY, B. Quality improvement of the teaching process in primary education. In Edulearn. Palma : IATED, 2018. ISBN 978-84-09-02709-5, p. 49-53.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Faktory podporujúce osvojovanie slovenského jazyka na prvom stupni základných škol s vyučovacím jazykom maďarským. In Trendy ve vzdělávávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5318-7, p. 64-65.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching. In Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2018, no. 13, p. 1-5.

2018  [2] SZŐKÖL, I. Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education. In Journal of Language and Cultural Education. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 1, p. 53-64. WoS

2018  [4] PISOŇOVÁ, M. - KAMOĎA, J. Školský manažment z pohľadu kybernetických a technologických východísk. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2018, vol.27, no. 1, p. 1-4.

2017  [3] SZŐKÖL, I. New methods of testing and evaluatuion. In Open Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2017, vol. 2017, SI, 131-134.

2017  [1] PISONOVA, M. Implementation of motivational strategies between head teachers and foreign language teachers. In Journal of Language and Cultural Education. ISSN 1339-4045, 2017, vol. 5, no. 1, p. 127-144. WoS

2014  [4] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 11, 27.

2013  [4] STREDL, T. A szociális kompetencia professzionális dimenziói. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2013 : Nové výzvy vo vede a vzdelávaní. Komárno : UJS, 2013. s. 281-288. ISBN 978-80-8122-073-9.

2011  [4] BITTEROVÁ, M. - HAŠKOVÁ, A. - PISOŇOVÁ, M. a kol. Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra : UKF, 2011. s. 335. ISBN 978-80-558-0001-1.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2011  [5] MRŮZKOVÁ, P. Horváthová, K. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. In Pedagogická orientace. ISSN 1211-4699, 2011, roč. 21, č. 1, s. 132-135.AAB 003 BITTEROVÁ, Miriam, Alena HAŠKOVÁ, Mária PISOŇOVÁ, Zdeněk OBDRŽÁLEK, Jozef POLÁK a Kinga HORVÁTHOVÁ. Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra: UKF v Nitre, 2011. 344 s. ISBN 978-80-558-0001-1.

Hivatkozások:
2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciach. In Konference školského managementu: Sborník příspěvků z mezinárodní konference školského managementu 7. 6. - 8. 6. 2012. Praha: Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. s. 28-36.AAB 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov: v národnostných školách na Slovensku. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 119 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-8122-083-8.

Hivatkozások:
2021  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A pedagógiai diagnosztika új útjai és kihívásai. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2021. ISBN 978-80-8122-394-5, p. 138.

2020  [4] BORBÉLYOVÁ, D. Utváranie edukačného prostredia v prvom ročníku základnej školy v kontexte adaptácie žiaka. In In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 57-73.

2020  [3] SZARKA, K. - FEHÉR, Z. - SOTÁKOVÁ, I. - et al. Prediction Cards as a Formative Assesment Tool in Chemistry Education in the Upper Grades of Primary School. In ICERI2020 Proceedings. Valencia : IATED, 2020. ISBN 978-84-09-24232-0, p. 3219.

2020  [1] ZAHATŇANSKÁ, M. - NAGY, M. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 326-329. WoS

2019  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A pedagógiai diagnosztika jelentősége az óvoda-iskola átmenet kontextusában.In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 211-224.

2018  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A grafomotoros képességek és kezdetleges írás fejlesztése az iskolaérettség kontextusában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 25-36.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 119.

2015  [4] STRÉDL, T. Befogadás és/vagy elfogadás. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 214-227.

2015  [4] ALBERT, S. Problémák és a megoldást segítő elképzelések a közoktatásban. Komárno : Felnőttképzési Intézet Kht., 2015. ISBN 978-80-971750-1-6, s. 73.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Horváthová, Kinga - Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonoch v národnostných školách na Slovensku. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, 9. roč., 2. č., p. 127-129.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 208, 215.

2014  [4] STRÉDL, T. A nevelés sajátosságai. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 432, 441.

2014  [4] SZARKA, K. - BRESTENSKÁ, B. - GANAJOVÁ, M. Nové pohľady na školské hodnotenie. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217, 220.
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 OBDRŽÁLEK, Zdenek a Kinga HORVÁTHOVÁ. Stav a problémy nášho školského manažmentu. In: Škola a súčasnosť. Nitra: UKF, 2001, S. 144-165. ISBN 80-8050-468-7.

ABD 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Súčasné požiadavky na proces riadenia škôl a prípravu školských manažérov v Slovenskej republiky. In: Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra: PF UKF Nitra, 2011, S. 9-47. ISBN 978-80-558-0001-1.

Hivatkozások:
2021  [1] SZŐKÖL, I. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Introduction of Modular and Adaptive Teaching of Information and Communication Technologies. In AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, vol. 11, no. 1, p. 322-327. WoS

2021  [1] SZARKA, K. - SZŐKÖL, I. Options of Learning Process of Teaching Subject Information Society. In AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2021, vol. 11, no. 1, p. 316-321. WoS

2020  [4] SZŐKÖL, I. - TAKÁCS, M. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 125-134.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Continuous improvement of the teaching process in primary education. In Journal of Language and Cultural Education. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 1, p. 53-64.

2018  [3] SZŐKÖL, I. - ZIDEK, P. - DOBAY, B. Quality improvement of the teaching process in primary education. In Edulearn. Palma : IATED, 2018. ISBN 978-84-09-02709-5, p. 49-53.
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 CINDLEROVÁ, Ivona, Agáta CSEHIOVÁ, Smiljana DUKIČIN VUČKOVIĆ, Gabriela ENTLOVÁ, Zdenka GADUŠOVÁ, Gyöngyi GÁL, Tereza GUZIUROVÁ, Alena HAŠKOVÁ, Lenka HOLEČKOVÁ, Kinga HORVÁTHOVÁ, Ljubica IVANOVIĆ VIBIĆ, Tamara JOVANOVIC, Slavomíra KLIMSZOVÁ, Ljiljana KNEZEVIĆ, László KOVÁCS, Katarína KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, Igor LOMNICKÝ, Eva MALÁ, Zsolt MOGYORÓSI, Stannislava OLIČ NIKOLIČ, Libor PAVERA, Ľubica PREDANOCYOVÁ, Branka RADULOVIČ, Maja STOJANOVIĆ, Eva STRANOVSKÁ, Katarína SZARKA, Ivana ŠIMONOVÁ, Anita TÓTH-BAKOS, Tamás TÖRÖK, Michaela TRNOVÁ, Tereza VACINOVÁ a Irén VIRÁG. Mentor Training: Materials and Tasks. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. online, 268 s. ISBN 978-80-7599-294-9.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 5


ACB 001 HLÁSNA, Slávka, Kinga HORVÁTHOVÁ, Martin MUCHA a Renáta TÓTHOVÁ. Úvod do pedagogiky. Bratislava: ENIGMA, 2006. 356 s. ISBN 80-89132-29-4.

Hivatkozások:
2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 148.

2013  [4] SZABÓOVÁ, E. Edukációs projektek alkalmazása a Selye János Egyetem által szervezett óvodai pedagógiai gyakorlat folyamán. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. 2013 : Nové výzvy vo vede a vzdelávaní. Sekcia pedagogických a humanitných vied. Komárno: UJS, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. s. 298.

2011  [3] BRNULA, P. - VASKA, L. - ALMAŠIOVÁ, A. Education in Social Work and Didactics. In Humanum. ISSN 1898-8431, 2011, vol. 6, no. 1, p. 308.

2010  [4] PAŠKA, P. - ALBERT, S. Klíma a jej vplyv na kvalitu školy (výučby). In Technológia vzdelávania. ISSN1335-003X, roč. 18, č. 2, 2010, s. 6.

2009  [4] EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 85. ISBN 978-80-8094-540-4.

2009  [4] MANNIOVÁ, J. Osobnostné charakteristiky a interpersonálne kompetencie riaditeľa školy v školskom manažmente. In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009, s. 76.

2008  [4] BRUNCLÍKOVÁ, Z. Úloha riaditeľa školy pri vytváraní priaznivej sociálnej klímy. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 73.

2008  [4] KLOKNEROVÁ, M. Výchova v rodine z pohľadu dospievajúcich detí. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 509.

2008  [4] MANNIOVÁ, J. Učiteľ, kritické myslenie a interpersonálne kompetencie vo výchove. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 293.

2008  [4] MANNIOVÁ, J. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008, s. 170.

2008  [4] FULKOVÁ, E. Všeobecná didaktika 1. Bratislava : Infopress, 2008. s. 95. ISBN 978-80-85402-90-2.

2008  [4] LEHENOVÁ, A. Chybné výchovné prístupy rodičov, determinant nevhodného správania ich detí. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 535.

2007  [4] GERŠICOVÁ, Z. Tvorivá dramatika a sociálna klíma triedy. In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, s. 330.

2007  [4] UHEREKOVÁ, M. Podiel poradných orgánov na odbornom a pedagogickom riadení školy v Slovenskej republike. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, s. 385.

2007  [4] GERŠICOVÁ, Z. Projektové vyučovanie a jeho vplyv na sociálnu klímu. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 146.

2007  [4] OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J. Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra : UKF, 2007, s. 9.

2006  [4] FULKOVÁ, E. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Bratislava : Infopress, 2006, s. 72.

2006  [4] ŠUŤAKOVÁ, V. - KRAJČOVÁ, N. - FERENCOVÁ, J. - PASTERNÁKOVÁ, L. Kompetencie riaditeľa školy. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 195.ACB 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Jolana MANNIOVÁ. Úvod do školského manažmentu. 1. vyd. Bratislava: Axima, 2008. 179 s. ISBN 978-80-969178-6-0.

Hivatkozások:
2021  [3] PORUBČANOVÁ, D. - GERŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Educational Challenges in Subject Didactics Education in the Context of Home Education. Great Britain : STS Science Centre, 2021. ISBN 978-1-908235-19-0, p. 154.

2020  [4] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 6, 14, 15, 47, 48, 50, 51, 61, 62, 63.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching. In Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2018, no. 13, p. 1-5.

2014  [4] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 11, 12, 27.

2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciach. In Konference školského managementu: Sborník příspěvků z mezinárodní konference školského managementu 7. 6. - 8. 6. 2012. Praha: Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. s. 28-36.

2012  [4] BRUNCLÍKOVÁ, Z. Autoevaluation of a school. In: Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202

2012  [4] MANNIOVÁ, J. Principal´s-manager´s authority as a competence management determinant In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202

2012  [4] OBDRŽÁLEK, Z. MARKOVÁ, Z. Selected problems of school management in Slovakia and their reflection in research and publications. In Technológia vzdelávania, ISSN 1338-1202. 2012, roč. 20, č. 3.

2012  [6] PISOŇOVÁ, M. Osobnostný rozvoj riaditeľa školy - východiská a determinanty, výskumné závery a odporúčania pre školskú riadiacu prax. Bratislava: Iura Edition, 2012. ISBN 978-808078-470-6, s. 96.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2010  [3] MANNIOVÁ, J. Analiza Skosunkow i Postaw Nauczycieli Wobec Manipulacji, Wyniki Badań. In Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Lodz : Wydawnictwi Uniwersytetu Lodzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-489-1, s. 189.

2010  [3] PISOŇOVÁ, M. Sebariadenie ako dôležitý aspekt optimálneho riadenia školskej organizácie. In AEDUCA 2010 : Sborník příspěvků z odborných konferencí. Rozvoj a vzdelávání vedoucích pracovníků ve školství. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2606-8, s. [9]

2009  [5] KARLÍKOVÁ, T: Úvod do školského manažmentu. In Učitelské listy. online: www.ucitelske-listy.cz, 25. 11. 2009, s. [1-2]

2009  [4] UHEREKOVÁ, M. - BRAUNOVÁ, J. Riadenie pedagogického rozvoja z hľadiska uplatňovania kľúčových kompetencií žiakov. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : UKF,Pedagogická fakulta, 2009, s. 260.

2009  [4] VAŠŤATKOVÁ, J. - PRÁŠILOVÁ, M. Práce českých škol a zpětná vazba - předběžná zjištění. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 282.

2009  [4] PISOŇOVÁ, M. Význam plánovania osobných cieľov pre úspešné riadenie školskej organizácie. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 219.ACB 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Oktatásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

Hivatkozások:
2018  [4] ORSOVICS, Y. - STRÉDL, T. - SZABÓOVÁ, E. - et al. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5, p. 141.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2017  [3] SZABÓOVÁ, E. Az óvopedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-1, p. 228, 230.

2016  [6] SZABÓ, E. Horváthová Kinga: Oktatásmenedzsment. Komárom: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 2015. 200 p. ISBN 978-80-8122-136-1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. sz., p. 118-119.

2016  [4] STRÉDL, T. Ismerjük gyermekeinket?!. In In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 203.ACB 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga, András NÉMETH, Terézia STRÉDL, Edita SZABÓOVÁ a Anita TÓTH-BAKOS. Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv = Slovensko-maďarská pedagogická terminologická príručka. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 132 s. ISBN 978-80-8122-160-6.

Hivatkozások:
2019  [4] MISAD, K. Szlovák-magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században. In Fordítás, kultúrális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019. ISBN 978-80-223-4738-9, p. 79-97.

2017  [4] SZABÓOVÁ, E. Az óvopedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-1, p. 229, 230.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 414, 422.ACB 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. A pedagógiai kommunikáció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 137 s. [7,87 AH]. ISBN 978-80-8122-175-0.

Hivatkozások:
2021  [4] CSEHIOVÁ, A. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 11.

2021  [3] BAKA, L. P. The Feminist Hungarian Folktale as Postmodern Combinatorics - The Analysis of Csenge Virág Zalka's Story-Book Titled Ribizli a világ végén [Currant at the end of the World]. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2021, vol. 10, no. 2, p. 19.

2020  [1] KÉRI, K. Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2020, no. 1. különszám, p. 23. WoS

2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] MACHOVÁ, R. - KORCSMÁROS, E. - FEHÉR, L. -et al. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 225-232.

2019  [4] STRÉDL, T. A pályaalkalmasság optimalizálásának lehetőségei. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 45-51.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.

2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


ADE 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A személyiségjellemzők hatása a vezetői stílusra. Új pedagógiai szemle. (2005), s. 91-98. ISSN 1215-1807.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH, P. Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 822-847.

2018  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.

2018  [4] TÓTH, P. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 105-125.ADE 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Klíma školy. Pedagogická orientace. Č. 1 (2005), s. 37-45. ISSN 1211-4669.

Hivatkozások:
2018  [3] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.

2008  [3] GRECMANOVÁ, H. Klíma školy. Olomouc : Hanex, 2008, s. 52. ISBN 978-80-7409-010-3.ADE 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Az iskolai szervezet klímája. Új Pedagógiai Szemle. Sz. 4 (2009), p. 43-50. ISSN 1215-1807.

ADE 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Minőségpolitika a szlovákiai közoktatási rendszerben. Új Pedagógiai Szemle. Sz. 10, (2009), p. 91-99.

Hivatkozások:
2021  [3] BORBÉLYOVÁ, D. - ORSOVICS, Y. A civil szervezetek szerepe a regionális oktatásban dolgozó szlovákiai magyar pedagógusok szakmai továbbképzésében. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2021, vol. 18, no. 3, p. 81.

2013  [4] STRÉDL, T. Inkluzív pedagógia avagy a gyógypedagógiáról másképp. Komárno : UJS, 2013. p. 137. ISBN 978-80-8122-089-0.ADE 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Externá analýza systému kontroly a hodnotenia učebných výsledkov žiakov na základných školách v Slovenskej republike. Kultura i Wychowanie. Roč. 2, č. 2 (2011), s. 116-128. ISSN 2083-2923.

ADE 006 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The dimensions of educational evaluation. DOI DOI: 10.17165/TP.2016.3-4.16 Képzés és Gyakorlat - Neveléstudományi folyóirat. = Training & Practice - Journal of Educational Sciences Évf. 14, sz. 3-4 (2016), online, p. 247-256.

Hivatkozások:
2019  [1] DOBAY, B. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [3] DOBAY, B. Testösszetétel mérés lehetősége alsó tagozatos gyermekek körében Komárnóba. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 18-23.

2017  [4] DOBAY, B. - SZABÓ, P. - ŽIDEK, P. A SJE óvópedagógus hallgatóinak vízhez szoktatás módszertanának az elsajátítása egy úszótanfolyamon belül. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 29, 36.ADE 007 NAGY, Ádám István, László TRENCSÉNYI a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Hungarian Education System and its School-Critical Responses. Journal of Educational Sciences. Roč. 37, č. 1 (2018), s. 18-26. ISSN 1454-7678.

ADE 008 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Influence of Educational Quality on the Level of Information Literacy. R&E-Source. No. 18, Enter new engineering pedagogy curriculum (2020), p. 149-154. ISSN 2313-1640 (online).

Hivatkozások:
2020  [4] PUSKÁS, A. Creative Teaching, Creative Assessment: Learner-Centred Assessment Tools in the EFL Classroom. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 107-116.ADE 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Application of QTI query to explore the opinions of teacher students of the Carpathian Basin about ideal teacher interaction. Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 8, no. 1 (2021), p. 61-81. ISSN 2064-9908.

Hivatkozások:
2021  [4] PISOŇOVÁ, M. - et al. Manažment vzdelávania. Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0382-0, p. 113.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADF 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Odborno-metodické riadenie výchovného poradenstva. Pedagogická revue. Roč. 53, č. 3 (2001), s. 237-253.

Hivatkozások:
2006  [4] TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava : Sapientia, 2006, s. 173. ISBN 978-80-89229-01-8.ADF 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Systém zabezpečenia a riadenia kvality na školách na Slovensku: 2. časť. Technológia vzdelávania. Roč. 14, č. 7 (2006), s. 6-9. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2009  [4] OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J. Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra : UKF, 2007, s. 9.

2009  [4] PRÁŠILOVÁ, M. Existují předpoklady ke změně v řízení českých škol ? In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009, s. 147.ADF 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Systém zabezpečenia a riadenia kvality na školách na Slovensku: 1. časť. Technológia vzdelávania. Roč. 14, č. 6 (2006), s. 8-11. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2009  [4] EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 85.ADF 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Štruktúra vedenia a správy školy. Pedagogická revue. Roč. 58, č. 4 (2006), s. 365-386. ISSN 1335-1982.

Hivatkozások:
2008  [3] PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990-2007. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 159.ADF 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. Technológia vzdelávania príl. Slovenský učiteľ. Roč. 17, č. 6 (2009), s. 2-6. ISSN 1335-003X.

ADF 006 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Autoevalvácia kvality (materskej) školy. Technológia vzdelávania (príloha Slovenský učiteľ). Roč. 18, č. 7 (2010), s. 7-13. ISSN 1335-003X.

ADF 007 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kontrola a hodnotenie pedagogických zamestnancov školy pri implementácii školského vzdelávacieho programu. Pedagogika.sk [online]. Roč. 2, č. 3 (2011), s. 189-202.

Hivatkozások:
2016  [1] GADUSOVÁ, Z. - HOCKICKOVÁ, B. - LOMNICKY, I. Evaluation of teachers´competences. In INTED2016 : 10th international technology, education and development conference. Burjassot : IATED-INT assoc technology education A& development, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 6957-6965. WoS

2014  [4] BAKOS, A. - DANIŠOVÁ, V. Pozitív fegyelmezés. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 241, 246.ADF 008 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Az oktatásmenedzsment alapvető jellemzői. Eruditio - Educatio. P. 92-109. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2013  [4] MUHI, B. Oktatásmarketing - trendek az oktatási piacon. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. 2013 : Nové výzvy vo vede a vzdelávaní. Sekcia pedagogických a humanitných vied. Komárno: UJS, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. s. 227-234.ADF 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. Funkcie a dimenzie pedaogického hodnotenia. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 2 (2013), s. 71-84. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2021  [3] SZARKA, K. - JUHÁSZ, Gy. A trikolor-kvíz feladatlap fejlesztő/informatív értékelési eszköz gyakorlata a tanárképzésben. In Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. ISSN 2786-1856, 2021, no. 1, p. 143.ADF 010 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Modely riadenia škôl. Pedagogická revue. roč. 55, č. 1 (2003), s. 36-53. ISSN 1335-1982.

Hivatkozások:
2004  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Potencie troch kľúčových rovín školského manažmentu. In Pedagogická Revue. ISSN 1335-1982, 2004, roč. 56, č. 4, s. 455.

2004  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Potencie troch kľúčových rovín školského manažmentu. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 474. ISBN 978-80-89034-77-2.

2004  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy skúmania nášho školského manažmentu. In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202, 2004, roč. 12, č. 4, s. 10.ADF 011 SZEPESSYNÉ JUDIK, Dorottya a Kinga HORVÁTHOVÁ. Adalékok a Csehszlovák Köztársaság magyar nyelvű siketoktatás-történetéhez. DOI 10.36007/eruedu.2021.3.026-034 Eruditio - Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Évf. 16, sz. 3 (2021), p. 26-34. ISSN 1336-8893.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 TÓTH, Péter, Kinga HORVÁTHOVÁ a Katalin AMBRUS ATTILA JÓZSEFNÉ. Development Level of Engineering Students' Inductive Thinking. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 5 (2021), p. 107-129. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 002 TÓTH, Péter, Kinga HORVÁTHOVÁ a György JUHÁSZ. Examination of Teacher Students ́ Inductive Thinking Ability. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 10, no. 2 (2020), p. 138-145. ISSN 1804-7890. WoS.


ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Redundancy in the verbal communication of teachers in primary education. DOI 10.1515/jolace-2017-0030 Journal of Language and Cultural Education. Vol. 5, no. 3 (2017), p. 93-107. ISSN 1339-4584. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. The Transfer Effect of Musical Activities in Terms of Abilities and Personality Development - About the Results of a Music-Pedagogical Study. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 46-50. WoS

2018  [3] CSEHI, A. A zenei képességek és a kisgyermekkori személyiségfejlődés kölcsönhatása. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 89-101.

2018  [1] TÓTH, S. J. The image of the world in slovak and hungarian grammaticalised categories. In Yearbook of Finno-Ugric Studies. ISSN 2224-9443, 2018, vol. 12, no. 4, p. 15-26. WoS
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


AEC 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Postoje riaditeliek materských škôl k problematike ich ďalšieho vzdelávania. In: Konference školského managementu. Praha: PedF UK v Praze, P. 121-126. ISBN 978-80-7290-602-4.

Hivatkozások:
2021  [3] BORBÉLYOVÁ, D. - ORSOVICS, Y. A civil szervezetek szerepe a regionális oktatásban dolgozó szlovákiai magyar pedagógusok szakmai továbbképzésében. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2021, vol. 18, no. 3, p. 84.AEC 002 NAGY, Melinda, Kinga HORVÁTHOVÁ, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Yvette ORSOVICS a Terézia STRÉDL. A lemorzsolódás vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a nappali és levelezős óvópedagógus képzésben utánkövetéssel. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 344-354. ISBN 978-615-5657-03-0.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [3] TÓTH, P. Egy empirikus kutatás tantárgy-pedagógiai aspektusai. In Új módszerek a szakképzésben - Kollaboratív online tartalomfejlesztés. Budapest : MTA-BME, 2020. ISBN 978-963-508-949-9, p. 33-66.AEC 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Milyen az ideális tanári interakció a pedagógushallgatók szerint?. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 389-408. ISBN 978-615-5657-03-0.

Hivatkozások:
2021  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - CSEHI, A. Sensation seeking scale - results of a teacher research. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 46 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 170, 172. WoS

2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] TÓTH, D. Z. - DANCS SZEGNERNÉ, H. - GŐSI, ZS. A társadalmi felelősségvállalásból származó értékek átadása az utánpótlás edzői feladatok között. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 151-163.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.

2019  [4] CSEHIOVÁ, Á. - KANCZNÉ NAGY, K. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 9-17.

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.AEC 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Határon túli pedagógushallgatók véleménye a tanári interakcióról. In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Gabriella Hideg, Szilvia Simándi, Irén Virág. Budapest: Debreceni Egyetem, 2020, P. 260-275. ISBN 978-963-318-857-6.

AEC 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Induktív gondolkodási képesség vizsgálata pedagógus hallgatók körében. In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Benedek András, Simonics Istvan, Tóth Béláné. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, P. 9-30.

AEC 006 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Kompetenciamérés a felsőoktatásban: egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének fejlettsége. In: Anyanyelvoktatás. Pletl Rita. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2020, P. 97-112. ISBN 978-97-3114-269-2.

AEC 007 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Pedagógushallgatók gondolkodási képességének vizsgálata a Selye János Egyetemen = Examination of the thinking ability of Pedagogical Students at J. Selye University. In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Benedek András, Lükő István, Szőköl István. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, P. 167-188.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Postoje riaditeliek materských škôl k problematike ich ďalšieho vzdelávania. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 144-150. ISBN 978-80-8122-065-4.

AED 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 6-13. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Kisebbségi hallgatók pedagógiai szakválasztásának indítékai. In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 80-96 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 22


AFC 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Differenciális tanítási módszer az információs társadalom oktatásában. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information - and knowledge - based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, P. 253-259. ISBN 978-963-334-185-8.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFC 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. Proces, metódy a formy pedagogického hodnotenia. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information - and knowledge - based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 131-137. ISBN 978-963-334-185-8.

AFC 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Strukturális és tartalmi változások a magyarországi és szlovákiai pedagógusképzésben. In: XVII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia: Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2014, P. 11-16. ISBN 978-963-334-201-5.

Hivatkozások:
2019  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - CSEHI, Á. Elsőéves tanár szakos hallgatók egyetemi képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásainak és félelmeinek vizsgálata. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 77-88.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.

2015  [4] PUKÁNSZKY, B. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 139-149.AFC 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Decentralization in the Sphere of Public Education: The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary. In: Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville: IATED Academy, 2015, P. 868-875. ISBN 978-84-608-2657-6. WoS.

Hivatkozások:
2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.AFC 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A kommunikáció értelmezésének irányzatai és pedagógiai vonatkozásai. In: A magyar tannyelvű tanítóképző kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016, P. 387-398. ISBN 978-86-87095-71-7.

AFC 006 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ a Beáta DOBAY. The Human Factor in the Teaching Process. DOI 10.21125/inted.2016 In: INTED 2016: Conference Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, CD-ROM, p. 5425-5428. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. Knowledge and Habits of the Workforce Regarding the Preparation of Job Application Documents. In EDULEARN21 Proceedings. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2, p. 10699.

2019  [1] ŠENKÁR, P. Cultural and literary concretizations of language specifics from the national minority aspect. In AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 1, p. 259-262. WoS

2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.

2016  [4] PUSKÁS, A. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-178-1, s. 88.AFC 007 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Communication Competence of Teachers and ist Importance. In: Pedagogy and Didactics in Technical Education: Schola 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017, P. 203-211. ISBN 978-80-01-06112-1.

AFC 008 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Teacher´s Personality in Relation to the Educational Concept. DOI 10.21125/inted.2017 In: INTED 2017 Proceedings. [s.l.]: IATED, 2017, CD-ROM, p. 9897-9901. ISBN 978-84-617-8491-2. WoS.

AFC 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 648-666 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 170. WoS

2019  [4] CSEHIOVÁ, Á. - KANCZNÉ NAGY, K. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 9-17.

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2019  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - CSEHI, Á. Elsőéves tanár szakos hallgatók egyetemi képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásainak és félelmeinek vizsgálata. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 77-88.AFC 010 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ, Kinga HORVÁTHOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, KANCZNÉ NAGY, Anita TÓTH-BAKOS, Yvette ORSOVICS a Terézia STRÉDL. A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 903-929 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.AFC 011 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Monitoring the Level of Teaching Slovak Language and Slovak Literature in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction. In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. [Valencia]: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2018, S. 54-58 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-02709-5. WoS.

AFC 012 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A felsőoktatás előtt álló kihívások a pályaorientáció megközelítéséből. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 135-157. ISBN 978-617-7692-33-0.

Hivatkozások:
2019  [4] SZABÓOVÁ, E. Gyakorlatorientált képzéssel a lemorzsolódás ellen. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 53-65.AFC 013 NAGY, Melinda, Kinga HORVÁTHOVÁ, Edita SZABÓOVÁ a Katalin KANCZNÉ NAGY. Elsőéves hallgatók véleménye a tanári kompetenciákról. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 56-65. ISBN 978-963-449-148-4.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.AFC 014 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata pedagógushallgatók körében. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 21-55. ISBN 978-963-449-148-4.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 170, 172. WoS

2019  [4] CSEHIOVÁ, Á. - KANCZNÉ NAGY, K. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 9-17.

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2019  [4] SIMONICS, I. Az információkeresés és feldolgozás eredményeinek vizsgálata. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 91-101.AFC 015 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Introducing of New Teaching Methods in Teaching Informatics: Informational Competences in Educating Teachers. DOI 10.1007/978-3-030-11932-4_52 In: The Challenges of the Digital Transformation in Education. 916 : proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) : volume 2: proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) : volume 2. Michael Auer, Thrasyvoulos Tsiatsos. Bern: Springer International Publishing AG, 2020, P. 542-551. ISBN 978-3-030-11934-8. DOI 10.1007/978-3-030-11935-5. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [3] JOO-NAGATA, J. - MARTÍNEZ-ABAD, F. Evaluation of Information Competencies in the School Setting in Santiago de Chile. In Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. ISSN 2415-6698, 2021, vol. 6, no. 4, p. 298-305.

2020  [3] SADIVNYCHY, V. - BONDARENKO, O. - ZHYLENKO, I. - et al. The Development of Interactive Teaching Methods for Students Using Computer Technology. In International Journal of Management. ISSN 0976-6502, 2020, vol. 11, no. 6, p. 1002-1011.

2020  [3] HRMO, R. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. - BARNOVÁ, S. Internal System of Quality Management in the Context of Ensuring the Quality of Preparation of Managers for Future Practice. In Littera Scripta. ISSN 1805-9112, 2020, vol. 13, no. 2, p. 73.AFC 016 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Kárpát-medencei pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 7-32. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 017 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Kompetenciamérés az Óbudai Egyetemen. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 117-149. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 018 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Yvette ORSOVICS. Kulcskompetenciák fejlesztése az alapiskola alsó tagozatán. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 279-293. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 019 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Pedagógushallgatók nézete az ideális tanári interakciós stílusról egy empirikus kutatás tükrében. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 159-171. ISBN 978-617-7692-33-0.

Hivatkozások:
2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.AFC 020 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Social and Personality Dimension of Educational Evaluation. In: EDULEARN19 : 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st - 3rd of July, 2019: 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st - 3rd of July, 2019. Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez, Agustín López. Valencia: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2019, s. 114-119 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-12031-4. DOI 10.21125/edulearn.2019. WoS.

AFC 021 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Adaptácia maďarskej jazykovej verzie dotazníka QTI. In: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : Udržitelnost ve vzdělávaní: Minulost, současnost a budoucnost: Udržitelnost ve vzdělávaní: Minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, S. 91-108 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7509-702-6.

AFC 022 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Egyetemi hallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 84-106. ISBN 978-963-421-810-4.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFD 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Úloha a postavenie výchovného poradcu na škole v kontexte transformačných procesov. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien: riziká, problémy, perspektívy. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2001, S. 106-111. ISBN 80-8068-037-X.

Hivatkozások:
2001  [4] MANNIOVÁ, J. Voľný čas a pedagogika voľného času. In Fórum Pedagogiky. Bratislava : Metodické centrum, 2001, s. 43. ISBN 978-80-8052-150-6.AFD 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Sociálna klíma školy. In: Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 6. februára 2004 v Trnave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, S. 449-463. ISBN 80-89034-77-2.

Hivatkozások:
2018  [3] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.AFD 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Adaptabilnosť organizácie a systému riadenia školstva. Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania. (2005), s. 37-42.

Hivatkozások:
2006  [3] TAMÁŠOVÁ, V. - KOLDEOVÁ, L. Familie und Schule in der Slowakischen Republik. In: Dialogische Erziehung. ISSN 1433-4895, roč. 10., č. 2, 2006, s. 8.

2006  [4] TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava : Sapientia, 2006, s. 23AFD 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Niektoré problémy kvality v slovenskom verejnom školstve. Technológia vzdelávania. roč. 16, č. 10 (2008), s. 6-15. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.AFD 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. Školský manažment 2009. S. 136-147.

AFD 006 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Tünde ONDIKOVÁ. A tanár kommunikációs kompetenciája. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, (2012), s. 350-359. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 007 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Az oktatási rendszer és az iskola funkciói. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 342-350. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 008 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Újszerű trendek az oktatásmenedzsmentben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 139-150. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2018  [4] ORSOVICS, Y. - STRÉDL, T. - SZABÓOVÁ, E. - et al. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5, p. 141.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 413, 422.

2014  [3] BAKOS, A. Zenepedagógia és zeneterápia. In XXVI. DIDMATTECH 2013 : Educational technologies in the information - and knowledge-based society. Győr - Komárno : University of West Hungary - J. Selye University, 2014. ISBN 978-963-334-185-8, p. 190-192.

2014  [4] TÓTH-BAKOS, A. Az egészségükben akadályozottak és a zeneterápia. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 58-59.

2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 22, 24.AFD 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Vertikálna dimenzia školského manažmentu - aktuálne problémy aspektu (de)centralizácie, demokratizácie a (de?) financovania školstva. Kríza pedagogiky?. S. 507-517.

AFD 010 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A szlovákiai közoktatás-irányítás. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogickýh vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 104-115. ISBN 978-80-8122-103-3.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. - CSEHIOVÁ, A. Music and brain - music training transfer. In INTED2016 : 10th international technology, education and development conference. Burjassot : IATED-INT assoc technology education A& development, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1726-1732. WoS

2015  [4] TÓTH-BAKOS, A. Mozartov effekt - Môže hudba zlepšiť inteligenciu a kognitívne schopnosti? In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 163-170.AFD 011 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied., CD-ROM, p. 268-280. ISBN 978-80-8122-144-6.

Hivatkozások:
2020  [1] KÉRI, K. Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2020, no. 1. különszám, p. 23. WoS

2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 109, 118.

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFD 012 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A szlovákiai oktatáspolitika néhány kiemelt szempontja = Vybrané aspekty vzdelávacej politiky na Slovensku. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 7-13. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 013 NAGY, Melinda, Pavol BALÁZS, Csaba Miklós SZINETÁR, János NEMCSÓK, Jozef HUSZÁR a Kinga HORVÁTHOVÁ. Analýza integrácie vybraných prierezových kompetencií do študijných programov učiteľstva biológie (v kombinácii) na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 127-135. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 014 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének vizsgálata egy műszaki felsőoktatási intézményben. DOI 10.36007/3334.2019.67-89 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 67-89. ISBN 978-80-8122-333-4.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 6


AFG 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher. In: XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzity Obrany, 2013, S. 46. ISBN 978-80-7231-923-7.

AFG 002 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Kisebbségi magyar pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei. In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet: absztraktkötet. [bez zostavovateľa]. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. [442]. ISBN 978-963-490-258-4.

AFG 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Kompetenciamérés a felvidéki magyar nyelvű felsőoktatásban - absztrakt gondolkodás. In: HuCER 2020 : Tanulás és innováció a digitális korban: Tanulás és innováció a digitális korban. Kozma Tamás, Juhász Erika, Tóth Péter. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2020, P. [99]. ISBN 978-615-5657-08-5.

AFG 004 GÁL, Gyöngyi, Tamás TÖRÖK, Agáta CSEHIOVÁ, Katarína SZARKA, Anita TÓTH-BAKOS a Kinga HORVÁTHOVÁ. Mentorképzés. In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa : A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, online, p. [21]. ISBN 978-963-429-805-2.

AFG 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Miben térnek el a kisebbségi pedagógusok a többségtől? Szlovákiai magyar pedagógusok pályaképének értelmezése. In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa : A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, online, p. [21]. ISBN 978-963-429-805-2.

AFG 006 BORBÉLYOVÁ, Diana, Krisztián JÓZSA, Yvette ORSOVICS a Kinga HORVÁTHOVÁ. Pedagógiai diagnosztika kurzus az óvópedagógus képzésben. In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa : A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, online, p. [21]. ISBN 978-963-429-805-2.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 3


BAB 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Metodické riadenie: uplatňované v systéme výchovného poradenstva. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2003. 80 s. ISBN 80-8052-189-1.

Hivatkozások:
2008  [4] FRÝDKOVÁ, E. Postmoderná rodina a výchovná zodpovednosť. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 479.

2007  [3] MANNIOVÁ, J. Rodičovská autorita a štýly výchovy - činitele ovplyvňujúce výchovu v rodine. In Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, č. 1, 2007, s. 42.

2006  [4] MANNIOVÁ, J. Autorita a štýly výchovy v súčasnej rodine. In Pedagogická revue, ISSN 1335-1982, 2006, roč. 58, č. 2., s. 152.

2005  [4] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava : Axima, 2005, s. 119.BAB 002 BÁLINT, Ľudovít, Matej BEŇO, Milada BRŤKOVÁ, Jozef BRUNOVSKÝ, Anna BUTAŠOVÁ a Kinga HORVÁTHOVÁ. Organizácia a manažment školstva: Terminologický a výkladový slovník.

Hivatkozások:
2021  [4] PISOŇOVÁ, M. - et al. Manažment vzdelávania. Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0382-0, p. 37, 152.

2021  [3] PORUBČANOVÁ, D. - GERŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Educational Challenges in Subject Didactics Education in the Context of Home Education. Great Britain : STS Science Centre, 2021. ISBN 978-1-908235-19-0, p. 162.

2020  [4] BARNOVÁ, S. Zvládanie záťažových situácií. Dubnica nad Váhom : VŠ DTI, 2020. ISBN 978-80-89732-97-5, p. 38.

2020  [4] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 5, 6, 8, 10, 14, 37, 47, 48, 50.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - IŠTVAN, I. Škola v procese zmeny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7, p. 10, 29.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 12, 16.

2017  [3] BARNOVÁ, S. - GABRHELOVÁ, G. Resilience in Scools. Karlsruhe, Deutschland : Ste-Con, GmbH, 2017. ISBN 978-3-945862-18-6, p. 13.

2017  [1] TOBLOVÁ, E. - PISONOVÁ, M. - BIROVÁ, J. - et al. The analysis of educational needs of managing teaching staff in schools in the Slovak republic. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2017, vol. 7, no. 5, p. 11-17. WoS

2017  [1] PISONOVA, M. - NAGYOVA, A. - BIROVA, J. et al. Theoretical Alternatives of Creation of a Terminology and Explanatory Dictionary of School Management. In Modern Journal of Language Teaching Methods. ISSN 2251-6204, 2017, vol. 7, no. 4, p. 276-282. WoS

2016  [1] NAGYOVA, A. The Role of Classroom Management in Conditions of Lower Secondary Level of Education in Primary Schools in the Slovak Republic. In Strategica: Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. Bucharest : Tritonic Publishing House, 2016. ISBN 978-606-749-181-4, p. 509-518. WoS

2016  [1] TOBLOVA, E. Analysis of Promotional Strategies in Primary Schools. In Strategica: Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. Bucharest : Tritonic Publishing House, 2016. ISBN 978-606-749-181-4, p. 272-282. WoS

2016  [4] SOKOLOVÁ, E. Manažérske kompetencie riaditeliek materských škôl. In Juvenilia Paedagogica 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava : Trnavská Univerzita, 2016. ISBN 978-80-8082-965-0, p. 163.

2015  [1] BALAZOVA, E. - PAPCUNOVA, V. The Problems of Financing of the Competences in the in the Regional Education in the Conditions of the Local Self-government in the Slovak Republic. In 18th International Colloquium on Regional Sciences. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, p. 375-382. WoS

2014  [2] CABYOVA, L. - KRAJCOVIC, P. Who forms the Image of Slovak Universities? (Ranking Impact on the Image of the Universities). In Marketing Identity: Explosion of Innovations. Trnava : University Ss Cyril & Methodus, 2014. ISBN 978-80-8105-666-6, p. 364-372. WoS

2014  [4] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 156.

2014  [4] SLOVÁK, P. Empatia a nie projekcia vo vzťahoch a riadení. In Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie [CD-ROM]. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-8132-129-0, p. 101.

2013  [4] BLAŽÍČKOVÁ, I. Riadenie disciplíny v triede. In Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Inštitút vedy a výskumu PF UMB v Banskej Bystrici, 2013. ISBN 978-80-557-0658-0, p. 134-147.

2013  [1] GRECMANOVA, H. - DOPITA, M. Determinants of organizational climate of universities and faculties Introduction. In Determinanty organizačního klimatu vysokých skôl a fakult. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3808-5, p. 9-21. WoS

2012  [4] ANTALA, B. - ŠIMONEK, J. - ČILLÍK, I. - et al. Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Národné športové centrum a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2012. ISBN 978-80-89324-09-5, p. 29.

2010  [3] ROVŇANOVÁ, L. Profesijné kompetencie v práci súčasného slovenského učiteľa. In Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. ISSN 1898-8431, 2010, vol. 5, no. 2, p. 413-432.

2008  [1] ŽÁČOK, L. - ŽÁČKOVÁ, Z. Internet as a tool to educate managerial staff at schools. In New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 16, no. 3-4, p. 15-20. WoS ; SCOPUS

2005  [6] KIPS, M. Zdeněk Obdržálek - Kinga Horváthová a kolektív: Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 2004, 419 s. In Pedagogické revue ISSN 1335-1982, 2005, roč. 57, č. 3, s.

2004  [5] LUDVÍK, E. - OBDRŽÁLEK, Z. Horváthová, K. a kol. Organizácia a manažment školstva. In: Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, 2004, č. 2., s. 126-127.

2004  [5] KARABEC, S. Recenze knihy. In Zpravodaj : Odborné vzdělávaní v zahraničí. ISSN 1211-6661, 2004, roč. 15., č. 9.

2004  [6] HAŠKOVÁ, A. Recenzia : Obdržálek, Z. - Horváthová, K. a kol. Organizácia amanažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. 419 s. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00022-1. In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202.roč. XII., č. 6, s. 17.BAB 003 AKIMJAK, Amantius, Beáta AKIMJAKOVÁ, Angela ALMAŠIOVA, Viera ANDREÁNSKA, Jarmila ANTOŠÍKOVÁ a Kinga HORVÁTHOVÁ. Predškolská pedagogika: Terminologický a výkladový slovník. Ružomberok: Pedagogická fakulta kat. univerzity v Ružomberku. 904 s. ISBN 978-80-8084-162-1.


BDB Hazai kiadónál megjelent szakterminológiai szótárakban és enciklopédiákban jegyzett szócikkek
Bejegyzések száma: 1


BDB 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Štátna školská inšpekcia. In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, P. 144-146. ISBN 978-80-8168-660-3.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Teoretické modely riadenia školy. Učiteľské listy. Roč. 12, č. 10 (2004), s. [18]. ISSN 1210-6313.

Hivatkozások:
2007  [4] HAJDÚKOVÁ, V. Kvalita v teórii a praxi materskej školy. In MIŇOVÁ, M. Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum - Slovenský výbor OMEP - Prešovksá univerzita v Prešove, 2007. p. 95-101. ISBN 978-80-8045-443-2.

2006  [4] HAJDÚKOVÁ, V. Kvalita v teórii a praxi materskej školy. In Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, 2006, roč. 2006/07, s. 4.
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 14


BDF 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Činnosti uplatňované v práci výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie v podmienkach základných škôl. Technológia vzdelávania. Roč. 7, č. 4 (1999), s. 12-13. ISSN 1335-003X.

BDF 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Činnosti uplatňované v práci výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie v podmienkach základných škôl. Technológia vzdelávania. Roč. 7, č. 3 (1999), s. 5-8. ISSN 1335-003X.

BDF 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Osobnostné predpoklady výchovného poradcu. Pedagogické rozhľady. Roč. 9, č. 5 (2000), s. 20-22. ISSN 1335-0404.

Hivatkozások:
2005  [4] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava : AXIMA, 2005, s. 88. ISBN 978-80-969178-2-X.

2003  [4] MANNIOVÁ, J. Edukátor ako tvorca sociálnych kompetencií. In Quo vadis, výchova ...? : Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. - Bratislava : Iuventa, 2003. - S. 122. - ISBN 80-8072-006-1.

2002  [4] MANNIOVÁ, J. Výchovný poradca a rozvoj sociálnych kompetencií. In: Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava : Metodicko - pedagogické centrum, 2002, s. 46.BDF 004 LOESCH, Larry a Kinga HORVÁTHOVÁ. Profesijná príprava školských a výchovných poradcov v USA a v Slovenskej republike. Technológia vzdelávania. roč. 7, č. 10 (2002), s. 13-15. ISSN 1335-003X.

BDF 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Nové aspekty školského manažmentu. Technológia vzdelávania. Roč. 12, č. 6 (2004), s. 5-9. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2008  [4] LANČARIČ, D. Význam a funkcie marketingu v školskom manažmente. In OBDRŽÁLEK, Z. a kol. Príprava školských manažérov ako kľučový predpoklad efektívnosti školy. Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-80-8094-296-0, s. 260-261. SCI ; SCOPUS

2007  [4] ŠIMKOVÁ, Z. Názory a vzťah školského manažmentu k technológii vzdelávania. In Slovenský učiteľ príloha Technológie vzdelávania. ISSN 1335-1202, 2007, roč. 15, č. 3, s. 12.

2006  [4] EGER, L. - ŠIMKOVÁ, Z. Vzdělávání managementu škol - současný stav v ČR a SR a aktuální témata. In Slovenský učiteľ príloha Technológie vzdelávania. ISSN 1338-1202, roč. 14, č. 10, 2006, s. 9.BDF 006 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Školský manažment v systéme pedagogických vied. Technológia vzdelávania. Roč. 14, č. 09 (2006), s. 3-7. ISSN 1335-1202.

Hivatkozások:
2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách. In Konference školského managementu. Praha : Centrum školského managementu : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 7.-8. 6. 2012. s. 35. ISBN 978-80-7290-602-4.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8078-397-6.BDF 007 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Vplyv štýlu riadenia na proces vnímania klímy školy. Manažment školy v praxi. S. 2-10. ISSN 1336-9849.

Hivatkozások:
2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách. In Konference školského managementu. Praha : Centrum školského managementu : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 7.-8. 6. 2012. s. 35. ISBN 978-80-7290-602-4.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8078-397-6.BDF 008 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľady riaditeľov škôl (1.): ... vytvárať adekvátnu organizačnú štruktúru. Manažment školy v praxi. Č. 1 (2009), s. 15-17. ISSN 1336-9849.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávani školských manažérov v našej odbornej literatúra. Bratislava : Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6, p. 69.BDF 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl (2.): ... optimálna integrácia a koordinácia. Manažment školy v praxi. Č. 1 (2010), s. 12-16. ISSN 1336-9849.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávani školských manažérov v našej odbornej literatúra. Bratislava : Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6, p. 69.BDF 010 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl (1.). Manažment školy v praxi. Č. 3 (2011), s. 2-7. ISSN 1336-9849.

BDF 011 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl (2.): odlišnosť môže znamenať úspech. Manažment školy v praxi. Č. 4 (2011), s. 4-7. ISSN 1336-9849.

BDF 012 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kvalitatívne premeny chápania podstaty vyučovacieho procesu, učenia sa a pedagogického hodnotenia (1.). Didaktika III/2014. Roč. 9, č. 8-9 (2014), p. 1-5. ISSN 1336-9849.

BDF 013 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kvalitatívne premeny chápania podstaty vyučovacieho procesu, učenia sa a pedagogického hodnotenia (2.). Didaktika III/2014. Roč. 9, č. 8-9 (2014), p. 6-9. ISSN 1336-9849.

BDF 014 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A szlovákiai oktatáspolitika aktuális lépései. Katedra. Évf. 24, sz. 9 (2017), p. 10-11. ISSN 1335-6445.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Koncepcia práce výchovného poradcu v súčasnosti. In: Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2002, P. 31-40. ISBN 80-88796-25-3.

Hivatkozások:
2008  [4] MANNIOVÁ, J. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008. s. 134. ISBN 978-80-969178-5-3.

2007  [4] MANNIOVÁ, J. Relativizácia autority a jej dopady v súčasnej rodine. In Paedagogica specialis XXIII. Bratislava : UK, 2007. ISBN 978-80-223-2387-1, s. 245-255.

2007  [4] EMMEROVÁ, I. Koordinátor prevencie a výchovný poradca - ich úlohy v oblasti prevencie. In Mládež a spoločnosť. ISSN 1335-1109, 2007, roč. 13., č. 4., s. 68.

2005  [4] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava: Axima, 2005. ISBN 978-80-969178-2-X, s. 89.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher: Kvalita vzdelávania z hľadiska rozvoja informačných a komunikačných kompetencií učiteľa. In: XXXI. International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2013, S. 241-247 [0,30 AH]. ISBN 978-80-7231-924-4.

Hivatkozások:
2015  [3] HRMO, R. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Engineering Pedagogy and its role in quality assurance in higher education. In R&E-Source. ISSN 2313-1640, 2015, Special Issue #4, p. 97-101.
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEF 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Výchovný poradca v procese ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. In: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. Bratislava: Metodické Centrum, 2000, P. 184-192. ISBN 80-8052-096-8.

BEF 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Vplyv vybraných osobnostných vlastností na štýl riadiacej práce riaditeľa ako predpoklad pre skvalitnenie rol edukátora. In: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti: Quo vadis, výchova...?., Roč. 10 (2003), s. 253-264. ISBN 80-8072-006-1.

BEF 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Hodnotenie a sebahodnotenie materskej školy. Materská škola a jej riadenie. (2012), s. 1-18.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A magyarországi és szlovákiai oktatási rendszerek komparációja: Habilitációs értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014. 168 s.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 6


EDI 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Manniová, J. Kapitoly z pedagogiky I. In: Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, Č. 3 (2005), s. 135-137.

EDI 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Manniová, J. Kapitoly z pedagogiky I. In: Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, Č. 3 (2005), s. 135-137.

EDI 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kultúra školy (příspěvek k výzkumu a rozvoji): Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Jiří Zounek a kol.: Kultura školy (příspěvek k výzkumu a rozvoji). Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. 217 s. Pedagogická revue. Roč. 58, č. 5 (2006), s. 574-577. ISSN 1335-1982.

EDI 004 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy. Manažment školy v praxi. Č. 12 (2008), s. 9-17. ISSN 1336-9849.

EDI 005 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Škola v proměnách. Manažment školy v praxi. Č. 1 (2009), s. 29-31. ISSN 1336-9849.

EDI 006 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Pukánszky Béla: A nőnevelés története. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 120-124. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 10


FAI 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002. 60 s. ISBN 80-88796-25-3.

FAI 002 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Terézia STRÉDL a Zuzana ÁRKI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [41 AH]. ISBN 978-80-8122-103-3.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 007 Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. 1. vyd. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018. 930 s. [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

Hivatkozások:
2019  [4] STRÉDL, T. A pályaalkalmasság optimalizálásának lehetőségei. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 45-51.FAI 008 TÓTH, Péter, Kinga HORVÁTHOVÁ, Enikő MAIOR, Mária BARTAL a Jenő DUCHON. Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 622 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5.

FAI 009 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ, Péter TÓTH a Štefan GUBO. 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 239 s. ISBN 978-80-8122-377-8.

FAI 010 HORVÁTHOVÁ, Kinga, Péter TÓTH a András NÉMETH. Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség [elektronický zdroj]: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 117 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 1


GHG 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A pedagógusképzés intézményesített komparációja. Őrszavak.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 2


GII 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Hospitácia. In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, P. 42-43. ISBN 978-80-8168-660-3.

GII 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga. Kontroling v školstve. In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, P. 61-62. ISBN 978-80-8168-660-3.Tudományos-kutató és publikációs tevékenysége során az iskolavezetés kérdéseivel történeti, társadalmi, pedagógiai szempontból, a pedagógiai kommunikáció attribútumainak kutatásával és a pedagógiai értékeléssel foglalkozik. Az utóbbi időben a lemorzsolódási hatás tényezőit kutatja az egyetemi környezetben.
Szakmai és kutatási tevékenységének elismerése:
Meghívott előadás világkongresszusokon vagy nemzetközi konferenciákon (2) :
- Meghívott plenáris előadás Nemzetközi Tudományos Konferencián - Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Az Országos Tudományos Konferencia horizontja és párbeszédei, 2016. május (Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Horizonts and Dialogues, international Conference Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2016. május
- Meghívott plenáris előadás Nemzetközi tudományos konferencián: II. Rákóczi Ferenc. Kárpátaljai Magyar Intézet. A köz- és felsőoktatás kihívásai a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. 2019. március 28-29-én. Helyszín: Rákóczi Ferenc II. Kárpátaljai Magyar Intézet, 2019. március 28-29.
Világkongresszus vagy nemzetközi konferencia programbizottságában való tagság (2):
- 21. International Conference on Interactive Collaborative Learning 47. IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, ICL 2018 „The Challenges of the Digital Transformation in Education” Kos International Convention Center, Kos Island, Görögország, 2018. szeptember 25-28.
- Neveléstudomány - Lehetséges válaszok az új évezred kihívásaira. 13. Training and Practice International Conference on Educational Science. Időpont: 2020. április 22–24. Helyszín: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (Magyarország, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.).
A projekt tudományos felelose: Óvodai pedagógiai dolgozók oktatása az oktatási reform részeként. ITMS kód: 26140130017, szerződésszám: OPV / 14/2009 
Monográfiák lektora (4): 
GANAJOVÁ, Mária, Beáta BRESTENSKÁ, Ján GUNIŠ, Zuzana JEŠKOVÁ, Marián KIREŠ, Andrea LEŠKOVÁ, Stanislav LUKÁČ, Renáta OROSOVÁ, Ivana SOTÁKOVÁ, Katarína SZARKA a Ľubomír ŠNAJDER. Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. 449 s. [20AH]. ISBN 978-80-8152-973-3.
- Szarka, K. 2017. Az iskolai értékelés jelenlegi trendjei: A fejlődő értékelés fogalma. 1. kiadás Komárom: Kompress, 2017. 147 p. [5,76 AH]. ISBN 978-963-12-9692-1.
- Dobay, B., Bendíková, E. 2016. Fizikai aktivitás a felnőttek életmódjában az egészség szempontjából. Kompress Magyarország, 2016. 104. p. ISBN 978-963-12-7613-8.
- Manniová, J. 2005. Bevezetés a pedagógiába. Pozsony: AXIMA, 2005. 129 p. ISBN 80-969178-2-X
 
 
 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem