SJE főmenü
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Név: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Rektor
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Kémia Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: 9
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 606
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Kémia tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Természettudományi Kar
Matematika-kémia tanári szak
1987 - 1992
Rigorózus eljárás
Konstantin Egyetem, Nyitra
Kémiaoktatás módszertana
1999 - 2000
Doktori képzés (PhD.)
Konstantin Egyetem, Nyitra
Fizikai kémia
1998 - 2004
Habilitáció
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Neveléstudományok
2016

Munkaviszonyok
Konstantin Egyetem, Nyitra
Adjunktus
1992 - 2013
Selye János Egyetem, Komárom
Adjunktus
2012 - 2016
Selye János Egyetem, Komárom
Docens
2017 -


Kutatási terület Elméleti kémia, Kémia tanítás módszertana

Kutatási projektek
1/0663/19
VEGA
2019 - 2021


002UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2016


002UJS-4/2016
KEGA
2016 - 2018


NFP313010T583
Výskumná agentúra
2016 - 2019


CIII-RO-0010-12-1718
SAIA
2018 - 2018

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 10
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
AEG Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák absztraktjai (4)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 44
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (11)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (16)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)

Bejegyzések száma összesen: 59

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (19)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (22)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (25)
Összesen 66

Publikációk listája

ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADC 001 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ a Pavel MACH. Theoretical study of solvent effect on .PI.-EDA complexation I. SCF and DFT calculations within polarized continuum model on TCNE-benzene complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Vol. 68, no. 12 (2003), p. 2355-2376. ISSN 0010-0765. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,137.

Hivatkozások:
2017  [1] TSUZUKI, S. - UCHIMARU, T. - ONO, T. Origin of attraction in: P -benzoquinone complexes with benzene and p -hydroquinone. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2017, vol. 19, no. 34, p. 23260-23267. WoS ; SCOPUS

2012  [1] KUCHENBECKER, D. - JANSEN, G. Intermolecular interactions in weak donor-acceptor complexes from symmetry-adapted pertubation and coupled-cluster theory : Tetracyanoethylene-benzene and tetracyanoethylene-p-xylene. In ChemPhysChem. ISSN 1439-7641, 2012, vol. 13, no. 11, p. 2769-2776. WoS ; SCOPUS

2008  [1] WANG, Q. - NEWTON, M. D. Structure, energetics, and electronic coupling in the (TCNE2)(-)circle encounter complex in solution : A polarizable continuum study. In Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106, 2008, vol. 112, no. 2, p. 568-576. WoS ; SCOPUSADC 002 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ, Pavel MACH a Gabriel KOŠÍK. Theoretical study of solvent effect on .PI.-EDA complexation II. Complex between TCNE and two benzene molecules. Chemical papers - Chemické zvesti. Vol. 61, no. 1 (2007), p. 66-72. ISSN 0366-6352. WoS. IF (2013): 1,193.

Hivatkozások:
2020  [1] WANG, Y. T. - FU, M. C. - ZHAO, B. -et al. Photocatalytic decarboxylative alkenylation of alpha-amino and alpha-hydroxy acid-derived redox active esters by NaI/PPh3 catalysis. In Chemical communications. ISSN 1359-7345, 2020, vol. 56, no. 16, p. 2495-2498. WoS ; SCOPUS

2012  [1] KUCHENBECKER, D. - JANSEN, G. Intermolecular interactions in weak donor-acceptor complexes from symmetry-adapted pertubation and coupled-cluster theory : Tetracyanoethylene-benzene and tetracyanoethylene-p-xylene. In ChemPhysChem. ISSN 1439-7641, 2012, vol. 13, no. 11, p. 2769-2776. WoS ; SCOPUS

2008  [1] WANG, Q. - NEWTON, M. D. Structure, energetics, and electronic coupling in the (TCNE2)(-)circle encounter complex in solution : A polarizable continuum study. In Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106, 2008, vol. 112, no. 2, p. 568-576. WoS ; SCOPUS

2007  [4] JOMOVÁ, K. - JENISOVÁ, Z. - MUSILOVÁ, J. et al. Biochémia v otázkach. In ChemZi. ISSN 1336-7242, 2007, vol. 61, no. 1, s. 153.ADC 003 MACH, Pavel, György JUHÁSZ a Ondrej KYSEĽ. Theoretical study of electronic absorptions in aminopyridines - TCNE CT complexes by quantum chemical methods, including solvent. DOI 10.1007/s00894-012-1437-9 Journal of Molecular Modeling. Vol. 19, no. 11 (2013), p. 4639-4650. ISSN 1610-2940. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,867. SNIP (2013): 0,739.

Hivatkozások:
2019  [1] MOHAMDI, M. - BENSOUILAH, N. - TRAD, N. -et al. Synthesis, experimental characterization and theoretical calculation of novel charge transfer complex between (S, S)-bis-N,N-sulfonyl bis –L-phenylalanine dimethylester and 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ). In Journal of molecular structure. ISSN 0022-2860, 2019, vol. 1198. SCOPUS

2015  [1] BUDZAK, S. - MACH, P. - MEDVED, M. et al. Critical analysis of spectral solvent shifts calculated by the contemporary PCM approaches of a representative series of charge-transfer complexes between tetracyanoethylene and methylated benzenes. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2015, vol. 17, no. 27, p. 17618-17627. WoS ; SCOPUS

2014  [1] AQUINO, A. A. J. - BORGES, I. - NIEMAN, R. et al. Intermolecular interactions and charge transfer transitions in aromatic hydrocarbon-tetracyanoethylene complexes. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2014, vol. 16, no. 38, p. 20586-20597. WoS ; SCOPUSADC 004 MACH, Pavel, Šimon BUDZÁK, György JUHÁSZ, Miroslav MEDVEĎ a Ondrej KYSEĽ. Theoretical study (CC2, DFT and PCM) of charge transfer complexes between antithyroid thioamides and TCNE: electronic CT transitions. DOI 10.1007/s0894-014-2312-7 Journal of Molecular Modeling. Vol. 20, no. 6 (2014), p. 1-16. ISSN 1610-2940. WoS. IF (2013): 1,867.

Hivatkozások:
2017  [1] KOLESNIKOVA, T.S. - CHERMOV'YANTS, M.S. - KLETSKII, M.E. et al. Charge Transfer Complexes Formed by Heterocyclic Thioamides and Tetracyanoethylene: Experimental and Theoretical Study. In Journal of Physical Chemistry A. ISSN 1089-5639, 2017, vol. 121, no. 37, p. 7000-7008. WoS ; SCOPUS

2016  [1] DU, L. - GENG, C. - ZHANG, D. et al. Atomic Resolution Insights into the Structural Aggregations and Optical Properties of Neat Imidazolium-Based Ionic Liquids. In Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106, 2016, vol. 120, no. 27, p. 6721-6729. WoS ; SCOPUSADC 005 BUDZÁK, Šimon, Pavel MACH, György JUHÁSZ, Miroslav MEDVEĎ a Ondrej KYSEĽ. Theoretical study of charge transfer complexes between antithyroid thioamides and TCNE: Thermodynamics of the complex formation. DOI 10.1016/j.comptc.2014.10.035 Computational and Theoretical Chemistry. Vol. 1051, Jan (2015), p. 129-136. ISSN 2210-271X. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013/2014): 1,368. SNIP (2013): 0,671.

Hivatkozások:
2020  [3] SOLEIMANI, M. - MIRZAEI, M. - KHODARAHMI, G. -et al. Lactoperoxidase inhibition by tautomeric propylthiouracils. In Asian journal of green chemistry. ISSN 2588-4328, 2020, vol. 4, no. 1, p. 1-10.

2019  [3] SOLEIMANI, M. - MIRZAEI, M. - MOFID, M. R. -et al. Lactoperoxidase inhibition by tautomeric propylthiouracils. In Asian journal of green chemistry. ISSN 2588-5839, 2019, vol. 4, no. 11.

2018  [1] MAJID, A. - AHMAD, N. - AWAN, T. I. -et al. A Computational Study of Ferromagnetic Exchange Interactions and Charge Transfer in Codoped Gallium Nitride. In Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. ISSN 1557-1939, 2018, vol. 31, no. 2, p. 475-481. WoS ; SCOPUS

2017  [1] WANG, H. Theoretical study on the molecular structure, intermolecular interaction and spectral features of 2-aminopyridine/ 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone complex. In Journal of Chemical Sciences. ISSN 0974-3626, 2017, vol. 129, no. 6, p. 775-782. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ELAZAZY, M. S. - GANESH, K. - SIVAKUMAR, V. et al. Interaction of p-synephrine with p-chloranil: experimental design and multiple response optimization. In RSC Advances. ISSN 2046-2069, 2016, vol. 6, no. 69, p. 64967-64976. WoS ; SCOPUSADC 006 KARANCSINÉ MENYHÁRD, Dóra, Ilona HUDÁKY, Imre JÁKLI, György JUHÁSZ a András PERCZEL. Predictable Conformational Diversity in Foldamers of Sugar Amino Acids. DOI 10.1021/acs.jcim.6b00488 Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 57, no. 4 (2017), p. 757-768. ISSN 1549-960X. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2015): 3,213. SNIP (2015): 1,261.

Hivatkozások:
2018  [1] SUNKARI, Y. K. - PULUKURI, K. K. - KANDIYAL, P. S. -et al. Conformation Analysis of GalNAc-Appended Sugar Amino Acid Foldamers as Glycopeptide Mimics. In Chembiochem. ISSN 1439-4227, 2018, vol. 19, no. 14, p. 1507-1513. WoS

2018  [1] ZARÁNDI, M. - SZOLOMÁJER, J. Amino acids: Chemistry, diversity and physical properties. In Amino Acids, Peptides and Proteins. ISSN 1361-5904, 2018, vol. 42, no. 2018, p. 1-84. SCOPUS
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 MATULÍK, Daniel a György JUHÁSZ. Internet - nenahraditeľný zdroj informácií pre učiteľov chémie?. In: Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, S. 90-93. ISBN 80-7041-651-3.

Hivatkozások:
2006  [4] KOŠÍK, G. - VARGA, G. IKT vo výučbe chémie : Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní [CD-ROM]. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2006. [6 s.]. ISBN 978-80-8094-032-4.

2002  [4] KYSEĽ, O. Efektívne metódy súčasného vyučovania prírodovedných disciplín (chémia). In Acta Didacta 5. Nitra : UKF, 2002. s. 28. ISBN 80-8050-524-1.AEC 002 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Visualisation in teaching of mechanisms of organic reactions. In: Book of Abstracts - 16th International Conference on Chemical Education (16th ICCE). Budapest: ELTE, 2000, S. 277. ISBN 963-9319-02-3.

AEC 003 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Nové trendy vo vyučovaní chémie pomocou internetu. In: Aktuální otázky výuky chemie X. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, S. 154-155. ISBN 80-7041-304-2.

Hivatkozások:
2005  [3] BÍLEK, M. - KRIČFALUŠI, D. - SLABÝ, A. Elements of project method by using the web as teachware in chemistry education. In Didactics of Science and Technical Subjects, Vol. 3 : Internet in Science and Technical Education. Hradec Králové : Pedagogical fakulty of University of Hradec Králové, 2005. p. 26. ISBN 80-7041-763-3.

2001  [3] BÍLEK, M. - KRIČFALUŠI, D. - SLABÝ, A. Elements of project method by using the web as teachware in chemistry education. In Science and Technology Education : Preparing Future Citizens, Volume II. Paralimni : University of Cyprus, 2001. p. 283-291. ISBN-9963-8519-1-6.AEC 004 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Ondrej HEGEDŰS. Molekulové modelovanie v príprave budúcich učiteľov. In: Mezinárodní seminář - Soudobé trendy v chemickém vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, S. 85-89. ISBN 80-7041-560-6.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 7.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.

2016  [3] SZARKA, K. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In XXIX. DidMatTech 2016 Conference. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


AED 001 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Didaktický výklad súčasného poňatia periodickej sústavy prvkov (PSP). In: Zborník príspevkov: Celoplenárne prednášky, sekcie D, K. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, S. [1]. ISBN 80-227-1250-7.

AED 002 JUHÁSZ, György. Štúdium EDA komplexov TCNE s pí-elektronovými donormi a polymérnymi zlúčeninami. In: 1. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV. Nitra: UKF v Nitre, 2000, S. 39-42. ISBN 80-8050-289-7.

AED 003 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Termodynamický opis priebehu chemických reakcií; adekvátna pregraduálna výučba. In: 53. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 1, Celoplenárne prednášky, sekcie E, L, N. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2001, S. 106-107. ISBN 80-89029-22-1.

AED 004 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ, Pavol MACH a Ladislav TURI-NAGY. Výpočet interakčnej (väzbovej) energie EDA - komplexov TCNE s derivátmi benzénu pomocou "ab initio" metód. In: 2. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2001, S. 238-241. ISBN 80-8050-386-9.

AED 005 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Pavol MACH. Výpočet interakčnej energie EDA - komplexov pomocou "ab initio" metód. In: 53. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 2, Sekcia A, B, C, D. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2001, S. 296-297. ISBN 80-89029-23-X.

AED 006 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Andrea MICHALKOVÁ. Presný výpočet interakčnej energie EDA-komplexov derivátov benzénu s TCNE. In: 3. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2002, S. 303-306. ISBN 80-8050-501-2.

AED 007 JUHÁSZ, György a Ondrej KYSEĽ. Teoretické štúdium slabých medzimolekulových interakcií v molekulových systémoch. In: 4. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2003, S. 197-202. ISBN 978-80-8050-582-9.

AED 008 JUHÁSZ, György a Ondrej KYSEĽ. Teoretické štúdium tvorby komplexu TCNE-(benzén)_2. In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2004, S. 133-135. ISBN 80-8050-670-1.

AED 009 KOŠÍK, Gabriel, Ondrej KYSEĽ a György JUHÁSZ. "Supercomplex" between TCNE and two benzene molecules theoretical MP2/PCM/6-31G*study. In: 7. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Konaná pod zásštitov dekana FPV a medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2006, S. 194-203. ISBN 80-8050-960-3.

AED 010 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Počítačová vizualizácia a modelovanie molekúl pri vyučovaní chémie na KCH FPV UKF v Nitre. In: Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní (CD ROM). Nitra: UKF v Nitre, 2006, nestr. [3 s.]. ISBN 80-8094-032-0.

AED 011 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ, Pavel MACH, Šimon BUDZÁK a Miroslav MEDVEĎ. MP2 a DFT-D štúdium .PI.-EDA komplexov a experiment. In: 3. Nitrianska konferencia z kvantovej chémie. Nitra: UKF v Nitre, 2007, CD-ROM, s. [1]. ISBN 978-80-8094-112-3.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEE 001 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Internet a kémiaoktatásban - szlovákiai tapasztalatok. In: Magyar nyelvü elöadások összefoglalói. Győr: Kenguru, 2000, S. [2]. ISBN 963 00 3933 8.

Hivatkozások:
2014  [3] FESZTEROVÁ, M. E-learning in chemistry education for students of environmentalistics. In Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-415-1, p. 227.

2013  [4] FESZTEROVÁ, M. Výchova a vzdelávanie k dodržiavaniu BOZO : Prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 121. ISBN 978-80-8122-073-9.AEE 002 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Entrópia v energetike chemických reakcií. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostrově, 2001, S. 144-146. ISBN 80-7042-817-1.

AEE 003 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Tvorba výučbových programov na báze www-stránok v pregraduálnej príprave učiteľov chémie na UKF v Nitre. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2001, S. 170-172. ISBN 80-7042-817-1.

AEE 004 JUHÁSZ, György. Az elektron donor-akceptor komplexeken belüli kölcsönhatások kvantumkémiai vizsgálata. In: RODOSZ - Tanulmányok 2002, Vol. 2: Természet- és müszaki tudományok. Kolozsvár: Kriterion, 2002, S. 53-69. ISBN 973-26-0728-9.


AEG Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák absztraktjai
Bejegyzések száma: 4


AEG 001 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Andrea MICHALKOVÁ. Kvantovochemické štúdium EDA komplexov derivátov benzénu s TCNE. Chemické listy. Vol. 96, no. 6 (2002), s. 528. ISSN 0009-2770.

AEG 002 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ a Pavel MACH. Dôležitosť a adekvátnosť teoretického PCM-DFT opisu vplyvu polárneho prostredia na vlastnosti molekulových sústav. Chemické listy. Vol. 97, No. 8 (2003), s. 681-682. ISSN 0009-2770.

AEG 003 JUHÁSZ, György a Ondrej KYSEĽ. Geometria a stabilita .PI.-EDA komplexov TCNE s alkylbenzénmi: Teoretické MP2 a DFT štúdium. Chemické listy. Vol. 97, no. 8 (2003), s. 683. ISSN 0009-2770.

AEG 004 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ a Monika JOZEKOVÁ. Theoretical study of TCNE-(benzene)2 complex formation by DFT and PCM models. In: Chemické listy. Praha: Česká společnosť chemická, 2004, Roč. 98, č. 8 (2004), s. 722.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFC 001 JUHÁSZ, György. A számítógépes molekulamodellezés helye a kémiatanár-képzésben. In: Természettudományok tanítása - korszerűen és vonzóan. Budapest: ELTE, 2011, S. 573-576. ISBN 978-963-284-224-0.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 7.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.

2016  [3] SZARKA, K. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In XXIX. DidMatTech 2016 Conference. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.AFC 002 SZARKA, Katarína a György JUHÁSZ. Model učenia interaktívnym molekulovým modelovaním na ZŠ. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie / přírodovedné a technologické vzdělávaní pro XXI. století: Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014, P. 362-373. ISBN 978-80-7435-417-5.

Hivatkozások:
2020  [4] ŠARBOCH, D. - TEPLÁ, M. Tvorba interaktivních animací a jejich použití v praxi. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2020, vol. 15, no. 1, p. 112.

2018  [3] JENISOVÁ, Z. - BRANIŠA, J. - LIKOVÁ, P. Didaktická hra ako významný prvok v školskej praxi. In DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS. Praha : Faculty of science, Charles University, 2018. ISBN 978-80-7444-065-6, p. 141-151.

2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.AFC 003 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. A számítógépes molekulamodellezés alkalmazása a π - delokalizált rendszerek MO elméletének oktatásánál. In: 21. Multimédia az oktatásban konferencia: 2. IKT az oktatásban konferencia. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na maďarskom nastavnom jeziku, 2015, P. 98-101. ISBN 978-86-87095-54-0.

AFC 004 SZARKA, Katarína, Beáta BRESTENSKÁ a György JUHÁSZ. Analýza aspektov hodnotenia autentických výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác v chémii. In: Didaktika chemie a její kontexty: 24. Mezinárodní konference o výuce chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2015, CD-ROM, p. 200-208. ISBN 978-80-210-7954-0.

Hivatkozások:
2017  [3] SZŐKÖL, I. New methods of testing and evaluatuion. In Open Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2017, vol. 2017, SI, 131-134.

2017  [1] SZŐKÖL, I. The Concepts of Evaluation in Relation to the Concepts of Education. In Proceedings of ICERI2017 Conference. Seville : IATED, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7, p. 7522. WoS

2016  [3] SZŐKÖL, I. - HORVÁTH, K. The dimensions of educational evaluation. In Képzés és Gyakorlat - Training & Practice. ISSN 1589-519X, 2016, vol. 14, no. 3-4, p. 247-257.

2016  [3] BARÁTH, O. - FESZTEROVÁ, M. Chemické vedomosti dôležité pre laboratórne cvičenia zamerané na zložky životného prostredia. In XXIX. DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Lóránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.AFC 005 JARUSKA, Ladislav a György JUHÁSZ. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban = The possibilities of computer modeling in mathematics education. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 926-933. ISBN 978-86-87095-76-2.

Hivatkozások:
2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.

2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.AFC 006 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Webes alkalmazások, molekulamodellezés és a kémiai kötés oktatása = Web applications, molecular modeling and teaching of chemical bonds. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 934-940. ISBN 978-86-87095-76-2.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 16


AFD 001 JOMOVÁ, Klaudia, György JUHÁSZ a Daniel MATULÍK. Výučba DNA na strednej škole - historický pohľad. In: Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra: UKF v Nitre, 1997, S. 578-580. ISBN 80-967339-9-0.

AFD 002 JUHÁSZ, György, Daniel MATULÍK a Tomáš SZAKÁLL. Využitie mutimediálneho softvéru vo vyučovaní chémie. In: Vzdelávanie v meniacom sa svete, Zv. 2. Nitra: Slovdidac, 1997, S. 1083-1086. ISBN 978-80-967339-9-0.

AFD 003 MATULÍK, Daniel a György JUHÁSZ. Computer aided experiments in science. In: Science Teacher Training 2000 : Conference. Banská Bystrica: Project Tempus, 1998, S. 209-213. ISBN 80-8055-149-9.

Hivatkozások:
2002  [4] SKORŠEPA, M. Priame konduktometrické merania v monitoringu vody a pôdy realizované školským počítačovým meracím systémom. In III. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 295-302. ISBN 80-8050-501-2.

2000  [4] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Využitie výpočtovej techniky v praktických úlohách z chémie. In DidInfo 2000. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 49-51. ISBN 80-8055-363-7.

1999  [3] MELICHERČÍK, M. - SKORŠEPA, M. Použitie SM systému v školskom chemickom experimente. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-129. ISBN 80-7041-651-3.

1999  [4] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Potenciometrická titrácia s SM systémom. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Séria Chémia, No. 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-718-1.AFD 004 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Didaktický výklad súčasného poňatia periodickej sústavy prvkov - PSP. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 299-303. ISBN 80-967746-2-X.

AFD 005 ZÁHORÁKOVÁ, Dáša, Daniel MATULÍK a György JUHÁSZ. Integrovaný prístup pri uplatňovaní medzipredmetových vzťahov chémie a geografie. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 323-327. ISBN 80-967746-2-X.

Hivatkozások:
2011  [4] RAMPAŠEKOVÁ, Z. - KRAMÁREKOVÁ, H. - FESZTEROVÁ, M. - KOPERNICKÁ, M. INDOOR Experimenty : Geografia. Nitra : FPV, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8094-901-3.

2010  [4] KOPERNICKÁ, M. - RAMPAŠEKOVÁ, Z. - FESZTEROVÁ, M. Experimentálne vyučovanie medzipredmetové vzťahy geografie a chémie. In GEO Information. ISSN 1336-7234, 2010, č. 6, s. 73-100.AFD 006 MATULÍK, Daniel, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Klaudia JOMOVÁ a György JUHÁSZ. Internet - nový zdroj informácií pre učiteľov chémie. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 82-85. ISBN 80-967746-2-X.

Hivatkozások:
1999  [3] BÍLEK, M. - KOPŘIVA, J. Prvky projektové metody výuky při využití webu jako autorského prostředí pro prezentaci učiva chemie. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 82-86. ISBN 80-7041-651-3.

1999  [3] BÍLEK, M. - VALENTA, Z. Chemie a její výuka na webu. In Aktualne problemy edukacji chemicznej. Opole : Universytet Opolski, 1999. p. 137-141. ISBN83-87635-61-8.AFD 007 BARÁTH, Ondrej a György JUHÁSZ. Možnosti modelovania situácií pomocou experimentálnych úloh vo vyučovaní chémie. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 307-310. ISBN 80-967746-2-X.

AFD 008 JUHÁSZ, György, Daniel MATULÍK a Milan OBRCIAN. Pericyklické reakcie - počítačom podporovaná výučba. In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 1. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, Art. No. K-P15 [2 s.]. ISBN 80-227-1250-7.

Hivatkozások:
2002  [4] KYSEĽ, O. Efektívne metódy súčasného vyučovania prírodovedných disciplín (chémia). In Acta Didacta 5. Nitra : UKF, 2002. s. 28. ISBN 80-8050-524-1.AFD 009 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Školské pokusy s počítačom. In: Aktuálne problémy vyučovania chémie na ZŠ a SŠ: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 1999, S. 224-230. ISBN 80-85756-40-4.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 7.

2008  [4] VLADIMÍROVÁ, M. - GANAJOVÁ, M. - KALAFUTOVÁ, J. Informačné a komunikačné technológie v práci učiteľa chémie. Košice : Equlibria, 2008. s. 55. ISBN 978-80-8928-418-4.

2001  [3] MELICHOVÁ, Z. - HARVANOVÁ, L. Využitie SM systému na sledovanie katalytického rozkladu peroxidu vodíka. In Aktuální otázky výuky chemie X. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 162-167. ISBN 80-7041-304-2.

2000  [3] MELICHERČÍK, M. - SKORŠEPA, M. Použitie SM systému v školskom chemickom experimente. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-129. ISBN 80-7041-651-3.

1999  [4] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Potenciometrická titrácia s SM systémom. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Séria Chémia, No. 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-718-1.AFD 010 JUHÁSZ, György a Gabriel VARGA. Molecular modeling in chemistry curriculum. In: Modelling in Science Education. Nitra: UKF v Nitre, 2005, S. 21-26. ISBN 80-8050-897-6.

AFD 011 JUHÁSZ, György. Implementácia poznatkov z chemickej fyziky do prípravy budúcich učiteľov chémie. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: PFTU v Trnave, 2012, S. 285-288. ISBN 978-80-8082-541-6.

Hivatkozások:
2018  [3] FESZTEROVÁ, M. Kvalitná príprava študentov - Budúcich učiteľov, pedagógov počas štúdia: Predpoklad dobrých výsledkov v praxi. In Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacijnych. Problemy wspólczesnej edukacji. Radom : Wydawnictwo Uniwesytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018. ISBN 978-83-7351-861-2, p. 219-229.

2015  [1] FESZTEROVÁ, M. Education for Future Teachers to OHS Principles - Safety in Chemical Laboratory. In Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 191, p. 890-895. WoS

2014  [3] FESZTEROVÁ, M. Vzdelávanie budúcich učiteľov k dodržiavaniu zásad BOZP - prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In Infrastruktura krytyczna w procesie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. Poznan : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezoeczenstwa, 2014. ISBN 978-83-61304-87-6, p. 285.

2013  [4] FESZTEROVÁ, M. Chemistry Education Focused on Safety Work. In QUAESTI - Virtual Multidisciplinary Conference. Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISBN 978-80-554-0826-2, s. 114-118.

2013  [4] FESZTEROVÁ, M. Výchova a vzdelávanie k dodržiavaniu BOZP : Prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 121. ISBN 978-80-8122-073-9.AFD 012 JUHÁSZ, György. Foldaméry - Prienik medzi biológiou, fyzikou a chémiou. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.: zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013, P. 134-139. ISBN 978-80-557-0546-0.

AFD 013 JUHÁSZ, György. Vyučovanie prírodovedných disciplín a IKT. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. 436-442 [0,30 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 014 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Pericyklické reakcie a ich výučba pomocou IKT. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 491-496. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 015 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Spektroskopické vlastnosti molekúl - výučba pomocou IKT. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 212-217. ISBN 978-80-8122-143-9.

Hivatkozások:
2019  [1] JENISOVÁ, Z. - BRANIŠA, J. Scientific experiment focused at pigment degradation by polyvinyl chloride combustion in Science education. In Journal of Technology and science education. ISSN 2014-5349, 2019, vol. 9, no. 3, p. 458-466. SCOPUSAFD 016 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Aplikácie podporujúce výučbu štruktúry molekúl. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Koferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-61. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Pavol MACH. Study of CT interaction between 2-aminopyridine and TCNE. In: 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences. Budapest: Hungarian Chemical Society, 2011, S. 160. ISBN 978-963-9970-14-4.

AFG 002 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Pavol MACH. Theoretical study of energetic and spectral properties of EDA complexes of TCNE with aminopyridines. In: Modeling Interactions in Biomolecules V. Praha: Matfyzpress, 2011, S. 38. ISBN 978-80-7378-180-4.

AFG 003 HUDAKY, Ilona, Gábor NÁRAY-SZABÓ, György JUHÁSZ, Rosa M. ORTUNO a András PERCZEL. Structure and stability of ß-peptide foldamer; toward a rational design. In: Book of Abstracts: 9th European Conference on Computational Chemistry. Sopron, 2013, P.[2]. ISBN 978-963-9970-37-3.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 JUHÁSZ, György. Výučba teórie chemickej väzby pomocou nových technológií. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. [54]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 SZARKA, Katarína a György JUHÁSZ. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov = Web-based applications in teacher education. In: Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe: Zborník abstraktov v medzinárodnej vedeckej konferencie 12-13. September, 2016. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, CD-ROM, s. [112]. ISBN 978-80-8152-434-9.

Hivatkozások:
2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 106, 119.
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 FESZTEROVÁ, Melánia, Gabriel KOŠÍK a György JUHÁSZ. Laboratórna technika pre chemikov. 1. vyd. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2007. 61 s. ISBN 9788080941666.

Hivatkozások:
2014  [3] SZARKA, K. - HUGYIVÁROVÁ, M. Manažovanie školského chemického laboratória v príprave budúcich učiteľov chémie. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-88-5, p. 84, 86, 88.

2010  [4] VILIKOVSKÝ, I. Identifikácia drahých kameňov. In Gemologický spravodajca. ISSN 1337-6136, 2010, roč. 5, č. 1-2, s. 54.
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFA 001 JÁKLI, Imre, Attila MÓRICZ, Dóra PAPP, Ilona HUDÁKY, György JUHÁSZ a András PERCZEL. NBO analysis of non-covalent interactions in proteins. In: 4th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology: Program & Abstracts. [s.1.]: [s.n.], 2014, P. [1].


BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFB 001 MACH, Karel, Šimon BUDZÁK, Ondrej KYSEĽ a György JUHÁSZ. Correlations and discrepancies in theoretical description of stability and elektronic spectra of EDA complexes of cyclic thioamides with TCNE. In: 3rd Visegrad Symposium on Structural: Book of Abstracts & Programme. Smolenice, 2013, P. [40]. ISBN 978-80-8147-012-7.

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Juhász, György, Tóth, Péter, Benedek, András, Simonics, Istvan. A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students [elektronický dokument]. DOI 10.21125/iceri.2022.0849 In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 3484-3493 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


2022 [02/20] Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Assessment of Algorithmic and Logical Thinking of First- and Second-Year Computer Science Students at J. Selye University in Academic Years 2019/20 and 2021/22 [elektronický dokument]. DOI 10.21125/iceri.2022.0480 In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 1888-1895 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 2


V2_001 Juhász, György. A természettudományi tárgyak oktatása - Szlovákiai helyzetelemzés In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 11-31 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva. Az ítéletlogika elemei természettudományos és matematikai feladatokban - egyetemi hallgatók körében végzett kutatás eredményeinek elemzése In: Fenntartható örökség: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2021, s. 367-379 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-86-81960-07-3. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav, Juhász, György. Úspešnosť žiakov stredných škôl na Slovensku i v Maďarsku v riešení úloh z informatiky testu STEM - Výsledky pilotného prieskumu In: Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021, s. 44-55 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7394-906-8. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Takáč, Ondrej, Annuš, Norbert, Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Štempeľová, Iveta. Creating a partial 3D model in selected biological areas using a small number of photographs. DOI 10.59287/ijanser.917 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 155-160. ISSN 2980-0811. https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/917/867. [angličtina]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


P1_001 Szarka, Katarína, Juhász, György, Benedek, András, Simonics, Istvan. Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


P1_002 Varga, Imre, Kardos, Attila, Juhász, György, Mészáros, Róbert. Az egyensúlyi termodinamika alapjai tanár szakos hallgatóknak és tanároknak. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-419-5. [maďarčina]


I1 Iný výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


I1_001 Kropil, Rudolf, Daňo, Ferdinand, Demko, Jaroslav, Bílik, René, Juhász, György, Vozár, Libor, Hiadlovský, Vladimír, Boča, Roman, Habánik, Jozef, Kónya, Peter, Šmid, Marek, Šálka, Jaroslav, Kačíková, Danica, Krupová, Adriana, Báliková, Klára. Štúdia uskutočniteľnosti Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ [elektronický dokument] . 1 vyd. [S. l]: Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+, 2022. DOI 10.13140/RG.2.2.25801.42086. TUTPFSJL signatúra E094987. TUTTFKNR signatúra E094987. TUTREK signatúra E094987. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAA_001 Juhász, György. A számítógépes molekulamodellezés és a kémiai kötés elméletének oktatása. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2016. ISBN 978-963-7692-78-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Nagy, Melinda, Poráčová, Janka, Balázs, Pavol, Konečná, Mária, Povlin, Irene, Kormosh, Svitlana Mykhailivna, Mydlárová Blaščáková, Marta, Zahatňanská, Mária, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Tóthová Tarová, Eva, Szenciová, Iveta. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svete nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. SIGN-PU FHPV-21 200/21 In: Inovatívne metódy a formy vzdelávania: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021, s. 129-140 [CD-ROM]. ISBN 978-80-553-3886-6. [slovenčina]


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 7


ADC_001 Bali, Krisztina, Bak, Mónika, Szarka, Katarína, Juhász, György, Sáfrán, György, Pécz, Béla, Mihály, Judith, Mészáros, Róbert. Controlling the morphology of poly(ethyleneimine)/gold nanoassemblies through the variation of pH and electrolyte additives [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.molliq.2020.114559 In: Journal of Molecular Liquids. Amsterdam: Elsevier, 2021, č. 322, Art. no. 114559, s. [1-11] [tlačená forma] [online]. ISSN 0167-7322. ISSN (online) 1873-3166. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Khanal, Sonali, Taneja, Akriti, Kumar, Harsh, Verma, Rachna, Kuca, Kamil, Kumar, Dinesh. Detection of colistin (Polymyxin B) a restricted drug in chicken eggs using a label-free immunosensor based on Au screen-printed electrodes [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11696-023-03138-y In: Chemical Papers. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Chemický ústav, 2024, Roč. 78, č. 2, s. 1009-1020 [tlačená forma] [online]. ISSN 2585-7290. ISSN (online) 1336-9075. ISSN (chybné) 0366-6352. ISSN (zrušené) 0322-8614. ISSN (zrušené) 0037-6906. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Saffari, Zahra, Cohan, Reza Ahangari, Sepahi, Mina, Sadeqi, Mahdi, Khoobi, Mehdi, Fard, Mojtaba Hamidi, Ghavidel, Amir, Amiri, Fahimeh Bagheri, Aghasadeghi, Mohammad Reza, Norouzian, Dariush. Signal amplification of a quartz crystal microbalance immunosensor by gold nanoparticles-polyethyleneimine for hepatitis B biomarker detection [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-023-48766-2 In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2023, Roč. 13, č. 1, s. [online]. ISSN (online) 2045-2322. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Cagdas Tunali, Beste, Akturk, Omer, Sahingoz, Durukan, Turk, Mustafa, Celebi Keskin, Ayten. Synthesis and characterization of polyethyleneimine/silk fibroin/gold nanoparticle nanocomposites: Potential application as a gene carrier in breast cancer cell lines [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eurpolymj.2023.112042 In: European Polymer Journal. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 191, [tlačená forma] [online]. ISSN 0014-3057. ISSN (online) 1873-1945. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Yaiwong, Patrawadee, Anuthum, Siriporn, Sangthong, Padchanee, Jakmunee, Jaroon, Bamrungsap, Suwussa, Ounnunkad, Kontad. A new portable toluidine blue/aptamer complex-on-polyethyleneimine-coated gold nanoparticles-based sensor for label-free electrochemical detection of alpha-fetoprotein [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fbioe.2023.1182880 In: Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Lausanne: Frontiers Media, 2023, Roč. 11, [online]. ISSN (online) 2296-4185. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Saravanan, Nishakavya, Ganesh, Prasanna, Pitchaimuthu, Sudhagar, Sundaramurthy, Anandhakumar. Nanozyme controlled photothermal heat generation on nanoceria decorated MoS<inf>2</inf> nanoflowers for enhanced cytotoxicity in cancer chemo-photothermal therapy. DOI 10.1016/j.surfin.2023.103225 In: Surfaces and Interfaces. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 41, [online]. ISSN 2468-0230. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Khanal, Sonali, Taneja, Akriti, Kumar, Harsh, Verma, Rachna, Kuca, Kamil, Kumar, Dinesh. Detection of colistin (Polymyxin B) a restricted drug in chicken eggs using a label-free immunosensor based on Au screen-printed electrodes [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11696-023-03138-y In: Chemical Papers. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Chemický ústav, 2023, [tlačená forma] [online]. ISSN 2585-7290. ISSN (online) 1336-9075. ISSN (chybné) 0366-6352. ISSN (zrušené) 0322-8614. ISSN (zrušené) 0037-6906. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Das, Tanushree, Das, Saurav, Das, Debapratim. Fabrication of core–shell beads, hollow capsules, and AuNP-embedded catalytic beads from an ultrasmall peptide hydrogel [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cej.2023.147105 In: Chemical Engineering Journal: an International Journal of Research and Development. Lausanne: Elsevier, 2023, Roč. 477, [tlačená forma] [online]. ISSN 1385-8947. ISSN (online) 1873-3212. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Ribeiro, Tiago P., Moreira, J. Agostinho, Monterio, Fernando J., Laranjeira, Marta S. Nanomaterials in cancer: Reviewing the combination of hyperthermia and triggered chemotherapy [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jconrel.2022.04.045 In: Journal of controlled release: official journal of the Controlled Release Society. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2022, Roč. 347, s. 89-103 [tlačená forma] [online]. ISSN 0168-3659. ISSN (online) 1873-4995. - WOS CC ; SCO


ADC_002 Szabó, Sándor, Masashi, Yoshida, Filakovszky, János, Juhász, György. "Stress" is 80 Years Old: From Hans Selye Original Paper in 1936 to Recent Advances in GI Ulceration [elektronický dokument]. DOI 10.2174/1381612823666170622110046 In: Current Pharmaceutical Design. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2017, Roč. 23, č. 27, s. 4029-4041 [tlačená forma] [online]. ISSN 1381-6128. ISSN (online) 1873-4286. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Loayza-Castro, Joan A., Vera-Ponce, Víctor Juan. Time to disease diagnosis in patients with diabetes and arterial hypertension with symptoms of depression in a sample of Peruvian residents [elektronický dokument]. DOI 10.52379/mcs.v8i1.302 In: Medicina Clinica y Social. San Lorenzo: Universidad Nacional de Asunción, 2024, Roč. 8, č. 1, s. 112-117. ISSN (online) 25212281. [angličtina]. - SCO


2024 [01/20] Dohi, Akihiro, Noguchi, Tadahide, Yamashita, Masako, Sasaguri, Kenichi, Yamamoto, Toshiharu, Mori, Yoshiyuki. Acute stress transiently activates macrophages and chemokines in cervical lymph nodes [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12026-023-09409-w In: Immunologic Research: a Selective Reference to Current Research and Practice. Cham: Springer Nature, 2024, [tlačená forma] [online]. ISSN 0257-277X. ISSN (online) 1559-0755. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Liu, Xiaozhuo, Li, Mei, Han, Qian, Zuo, Zhengyao, Wang, Qing, Su, Dongpo, Fan, Mingming, Chen, Tong. Exploring a shared genetic signature and immune infiltration between spontaneous intracerebral hemorrhage and Helicobacter pylori infection [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.micpath.2023.106067 In: Microbial Pathogenesis. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 178, [tlačená forma] [online]. ISSN 0882-4010. ISSN (online) 1096-1208. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Contreras, Antonieta. Traumatization and Its Aftermath: A Systemic Approach to Understanding and Treating Trauma Disorders. 1. vyd. New York: Taylor & Francis Group. Routledge, 2023. ISBN 9781003382478. ISBN 9781032457659. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Halász, Peter, Timofeev, Igor, Szűcs, Anna. Derailment of sleep homeostatic plasticity affects the most plastic brain systems and carries the risk of epilepsy. DOI 10.31083/j.jin2205111 In: Journal of Integrative Neuroscience. Singapur: IMR Press Limited, 2023, Roč. 22, č. 5, [tlačená forma] [online]. ISSN 0219-6352. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Scatà, Costanza, Carandina, Angelica, Della Torre, Alice, Arosio, Beatrice, Bellocchi, Chiara, Dias Rodrigues, Gabriel, Furlan, Ludovico, Tobaldini, Eleonora, Montano, Nicola. Social Isolation: A narrative review on the dangerous liaison between the autonomic nervous system and inflammation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/life13061229 In: Life. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 6, [online]. ISSN (online) 2075-1729. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Dandi, Εvgenia, Spandou, Evangelia, Dalla, Christina, Tata, Despina. Τhe neuroprotective role of environmental enrichment against behavioral, morphological, neuroendocrine and molecular changes following chronic unpredictable mild stress: A systematic review [elektronický dokument]. DOI 10.1111/ejn.16089 In: European Journal of Neuroscience. New York: John Wiley & Sons, 2023, Roč. 58, č. 4, s. 3003-3025 [tlačená forma] [online]. ISSN 0953-816X. ISSN (online) 1460-9568. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Sikiric, Predrag, Gojkovic, Slaven, Krezic, Ivan, Smoday, Ivan Maria, Kalogjera, Luka, Zizek, Helena, Oroz, Katarina, Vranes, Hrvoje, Vukovic, Vlasta, Labidi, May, Strbe, Sanja, Baketic Oreskovic, Lidija, Sever, Marko, Tepes, Marijan, Knezevic, Mario, Barisic, Ivan, Blagaic, Vladimir, Vlainic, Josipa, Dobric, Ivan, Staresinic, Mario, Skrtic, Anita, Jurjevic, Ivana, Boban Blagaic, Alenka, Seiwerth, Sven. Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 May Recover Brain–Gut Axis and Gut–Brain Axis Function [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ph16050676 In: Pharmaceuticals: an international scientific journal of medicinal chemistry and related drug sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 16, č. 5, [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 1424-8247. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Romanova, K. B., Hancheva, O. V., Kolesnyk, Yu M. Pathogenetic characteristics of the hormonal profile in rats subjected to restraint stress of different duration. DOI 10.34287/MMT.2(57).2023.2 In: Modern Medical Technologies, 2023, Roč. 57, č. 2, s. 12-15 [tlačená forma]. ISSN 2072-9367. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Koshurba, I. V., Hladkykh, F. V., Chyzh, M. O. Modern approaches to the treatment of peptic ulcer disease and prospects for the use of biological therapy. DOI 10.34287/MMT.2(57).2023.10 In: Modern Medical Technologies, 2023, Roč. 57, č. 2, s. 58-66 [tlačená forma]. ISSN 2072-9367. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Feng, Lianyuan, Sharma, Aruna, Wang, Zhenguo, Muresanu, Dafin F., Tian, Z. Ryan, Lafuente, José Vicente, Buzoianu, Anca D., Nozari, Ala, Li, Cong, Zhang, Ziquiang, Lin, Chen, Huang, Hongyun, Manzhulo, Igor, Wiklund, Lars, Sharma, Hari Shanker. Nanowired delivery of DL-3-n-butylphthalide with antibodies to alpha synuclein potentiated neuroprotection in Parkinson's disease with emotional stress [elektronický dokument]. DOI 10.1016/bs.irn.2023.06.005 In: International Review of Neurobiology. Amsterdam: Elsevier, 2023. ISSN 00747742. ISSN (online) 21625514. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Sikiric, Predrag, Gojkovic, Slaven, Krezic, Ivan, Smoday, Ivan Maria, Kalogjera, Luka, Zizek, Helena, Oroz, Katarina, Vranes, Hrvoje, Vukovic, Vlasta, Labidi, May, Strbe, Sanja, Oreskovic, Lidija Baketic, Sever, Marko, Tepes, Marijan, Knezevic, Mario, Barisic, Ivan, Blagaic, Vladimir, Vlainic, Josipa, Dobric, Ivan, Staresinic, Mario, Skrtic, Anita, Jurjevic, Ivana, Blagaic, Alenka Boban, Seiwerth, Sven. Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 May Recover Brain-Gut Axis and Gut-Brain Axis Function [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ph16050676 In: Pharmaceuticals: an international scientific journal of medicinal chemistry and related drug sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 16, č. 5, s. [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 1424-8247. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Liu, Yun-sheng, Zhao, Hua-fu, Li, Qian, Cui, Han-wei, Huang, Guo-dong. Research progress on the etiology and pathogenesis of Alzheimer's disease from the perspective of chronic stress [elektronický dokument]. DOI 10.14336/AD.2022.1211 In: Aging and disease. California: JKL International, 2023, Roč. 14, č. 4, s. 1292-1310 [online]. ISSN (online) 2152-5250. [angličtina]. - WOS CC


2023 [01/20] Sikiric, Predrag, Boban Blagaic, Alenka, Krezic, Ivan, Zizek, Helena, Kalogjera, Luka, Smoday, Ivan Maria, Vukovic, Vlasta, Oroz, Katarina, Chiddenton, Helen Marie, Buric, Sara, Antunovic, Marko, Gojkovic, Slaven, Strbe, Sanja, Skocic, Milena, Sikiric, Suncana, Milavic, Marija, Beketic Oreskovic, Lidija, Kokot, Antonio, Koprivanac, Antun, Dobric, Ivan, Sever, Marko, Staresinic, Mario, Batelja Vuletic, Lovorka, Skrtic, Anita, Seiwerth, Sven. From Selye’s and Szabo’s Cysteamine-Duodenal Ulcer in Rats to Dopamine in the Stomach: Therapy Significance and Possibilities [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ph16121699 In: Pharmaceuticals: an international scientific journal of medicinal chemistry and related drug sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 16, č. 12, [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 1424-8247. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Musikhina, E. A., Kuznetsov, G. A. The relationship between body composition and nutrition in female subjects with different nutritional status under exam stress [elektronický dokument]. DOI 10.14529/hsm22s103 In: Čelovek. Sport. Medicina. Čeľabinsk: Nacionnaľnyj issledovateľskij universitet, 2022, Roč. 22, s. 18-22 [tlačená forma] [online]. ISSN 2500-0209. ISSN (online) 2500-0195. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Zhu, Hongkun, Shi, Lingli, Wang, Rong, Cui, Lijuan, Wang, Jiahui, Tang, Mengyu, Qian, Haiqing, Wei, Minggang, Wang, Lihong, Zhou, Huifang, Xu, Wenting. Global research trends on infertility and psychology from the past two decades: A bibliometric and visualized study [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fendo.2022.889845 In: Frontiers in endocrinology. Lausanne : Frontiers Media, 2022, Roč. 13, [online]. ISSN (online) 1664-2392. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Horvath, Eszter, Kovacs, Martin Tamas, Toth, Daniel, Toth, Laszlo. A study of the relationship between anxiety, cognitive emotion regulation and heart rate variability in athletes [elektronický dokument]. DOI 10.7752/jpes.2022.02066 In: Journal of physical education and sport. Pitesti, Arges: Universitatea din Pitesti, 2022, Roč. 22, č. 2, s. 528-534 [online] [tlačená forma]. ISSN 2247-8051. ISSN (online) 2247-806X. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Chuang, Jie Yu. Stressor-specific microbiota intervention [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fnut.2022.870665 In: Frontiers in Nutrition. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 9, [online]. ISSN (online) 2296-861X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] El-Far, Ali H., Al Jaouni, Soad K., Li, Xiaotao, Fu, Junjiang. Cancer metabolism control by natural products: Pyruvate kinase M2 targeting therapeutics [elektronický dokument]. DOI 10.1002/ptr.7534 In: Phytotherapy Research. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022, Roč. 36, č. 8, s. 3181-3201 [tlačená forma] [online]. ISSN 0951-418X. ISSN (online) 1099-1573. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Arleevskaya, Marina, Takha, Elena, Petrov, Sergey, Kazarian, Gevorg, Renaudineau, Yves, Brooks, Wesley, Larionova, Regina, Korovina, Marina, Valeeva, Anna, Shuralev, Eduard, Mukminov, Malik, Kravtsova, Olga, Novikov, Andrey. Interplay of environmental, individual and genetic factors in rheumatoid arthritis provocation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijms23158140 In: International journal of molecular sciences: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 23, č. 15, s. [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-6596. ISSN (online) 1422-0067. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Lebda, Mohamed A., Mostafa, Rabab E., Taha, Nabil M., Abd El-Maksoud, Eman M., Tohamy, Hossam G., Al Jaouni, Soad K., El-Far, Ali H., Elfeky, Mohamed S. Commiphora myrrh supplementation protects and cures ethanol-induced oxidative alterations of gastric ulceration in rats [elektronický dokument]. DOI 10.3390/antiox10111836 In: Antioxidants. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 11, [online]. ISSN (online) 2076-3921. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Evans, Malkanthi, McDonald, Alison C., Xiong, Lora, Crowley, David C., Guthrie, Najla. A Randomized, Triple-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study to Investigate the Efficacy of a Single Dose of AlphaWave<sup>®</sup> l-Theanine on Stress in a Healthy Adult Population [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40120-021-00284-x In: Neurology and therapy. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 10, č. 2, s. 1061-1078 [tlačená forma] [online]. ISSN 2193-8253. ISSN (online) 2193-6536. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Poumeaud, François, Mircher, Clotilde, Smith, Peter J., Faye, Pierre Antoine, Sturtz, Franck G. Deciphering the links between psychological stress, depression, and neurocognitive decline in patients with Down syndrome [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ynstr.2021.100305 In: Neurobiology of Stress. [s.l.]: Elsevier, 2021, Roč. 14. ISSN (online) 2352-2895. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Raad, Georges, Tanios, Judy, Azoury, Joseph, Daher, Alain, Fakih, Chadi, Bakos, Hassan W. Neurophysiology of cognitive behavioural therapy, deep breathing and progressive muscle relaxation used in conjunction with ART treatments: a narrative review [elektronický dokument]. DOI 10.1093/humupd/dmaa048 In: Human reproduction update. Oxford: Oxford University Press, 2021, Roč. 27, č. 2, s. 324-338 [tlačená forma] [online]. ISSN 1355-4786. ISSN (online) 1460-2369. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Keller, Alexandra, Conradi, Jana, Weber, Corinna, Failing, Klaus, Wergin, Melanie. Efficacy of Nx4 to reduce plasma cortisol and gastrin levels in Norwegian Sled dogs during an exercise induced stress response: A prospective, randomized, double blinded, placebo-controlled Cchort study [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fvets.2021.741459 In: Frontiers in veterinary science. Lausanne: Frontiers Media, 2021, Roč. 8, [online]. ISSN (online) 2297-1769. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Shaw, Alfred. Potential Mechanisms of COVID-19-Related Psychological Problems and Mental Disorders [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-63761-3_40 In: Coronavirus Disease - COVID-19. Cham: Springer Nature, 2021, s. 727-735 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-63760-6. ISBN (online) 978-3-030-63761-3. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Godawa, Grzegorz, Gurba, Ewa, Senejko, Alicja. Adaptations by polish secondary school students to covid-19 restrictions imposed on education participation In: Issues in Educational Research. Rockingham: The Western Australian Institute for Educational Research, 2021, Roč. 31, č. 3, s. 782-799. ISSN 1837-6290. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] von Muecke-Heim, Iven Alex, Ries, Clemens, Urbina, Lidia, Deussing, Jan M. P2X7R antagonists in chronic stress-based depression models: a review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00406-021-01306-3 In: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 271, č. 7, s. 1343-1358 [tlačená forma] [online]. ISSN 0940-1334. ISSN (online) 1433-8491. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Zaidi, Syed Hussain Raza, Mukhtar, Sara, Yasmeen, Rahila, Khan, Rehan Ahmed, Azhar, Tayyaba, Mukhtar, Sara. Determining major stressors for students at a private medical college in lahore, pakistan, using MSSQ. DOI 10.53350/pjmhs211592880 In: Pakistan journal of medical & health sciences. Lahore: PJMHS, 2021, Roč. 15, č. 9, s. 2880-2886 [tlačená forma]. ISSN 1996-7195. [angličtina]. - WOS CC


2021 [01/20] Engel, Felicitas, Berens, Sabrina, Gauss, Annika, Schaefert, Rainer, Eich, Wolfgang, Tesarz, Jonas. Higher levels of psychological burden and alterations in personality functioning in crohn's disease and ulcerative colitis [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpsyg.2021.671493 In: Frontiers in psychology. Lausanne: Frontiers Media, 2021, Roč. 12, s. [online]. ISSN (online) 1664-1078. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2020 [01/20] Filev, A. D., Kostyuk, S. V., Pisarev, V. M., Tabakov, V. Yu, Umryukhin, Pavel E. Adaptive anti-oxidative responses to chronic exposure to stress-signaling molecule, oxidized cell-free DNA, in rat neural cells [elektronický dokument]. DOI 10.1088/1755-1315/548/7/072039 In: III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. [s.l.]: Institute of Physics. IOP Publishing, 2020. ISSN 17551307. ISSN (online) 17551315. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Abate, M., Citro, M., Caputo, M., Pisanti, S., Martinelli, R. Psychological stress and cancer: new evidence of an increasingly strong link In: TRANSLATIONAL MEDICINE AT UNISA. [s.l.]: Università degli Studi di Salerno, 2020, Roč. 23, s. 53-57. ISSN 2239-9747. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/20] Csaba, György. Reprogramming of the immune system by stress and faulty hormonal imprinting [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.clinthera.2020.03.003 In: Clinical Therapeutics: international journal of drug therapy. Bridgewater: Elsevier. Excerpta Medica, 2020, Roč. 42, č. 6, s. 983-992 [tlačená forma]. ISSN 0149-2918. ISSN (online) 1879-114X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Serafim, Catarina, Araruna, Maria Elaine, Alves Júnior, Edvaldo, Diniz, Margareth, Hiruma-Lima, Clélia, Batista, Leônia. A Review of the role of flavonoids in peptic ulcer (2010–2020) [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MOLECULES25225431 In: Molecules: a Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product Chemistry. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 25, č. 22, [online]. ISSN (online) 1420-3049. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Vasilevsky, N. V., Yeletskaya, T. A. Food particle size as an indicator of its structural composition and a key aspect of the development of the nutrition theory paradigm [elektronický dokument]. DOI 10.15389/agrobiology.2020.4.714eng In: Sel'skochozjajstvennaja biologija. Moskva: Russian Academy of Agricultural Sciences, 2020, Roč. 55, č. 4, s. 714-725 [tlačená forma]. ISSN 0131-6397. ISSN (online) 2313-4836. [angličtina]. - SCO


2020 [01/20] Paciorek, Patrycja, Zuberek, Mariusz, Grzelak, Agnieszka. Products of lipid peroxidation as a factor in the toxic effect of silver nanoparticles [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MA13112460 In: Materials. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 11, [online]. ISSN (online) 1996-1944. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Lotti, Jacopo. Biofeedback. DOI 10.1002/9781119476009.ch31 In: Advances in Integrative Dermatology. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2019, s. 487-501. ISBN 9781119476009. ISBN 9781119476047. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Török, Bibiana, Sipos, Eszter, Pivac, Nela, Zelena, Dóra. Modelling posttraumatic stress disorders in animals [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.pnpbp.2018.11.013 In: Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry: an International Research and Reviews Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2019, Roč. 90, s. 117-133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0278-5846. ISSN (online) 1878-4216. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Nilaweera, D., Freak-Poli, R., Ryan, Joanne. The impact of psychological stress and trauma on later-life cognitive function and dementia [elektronický dokument] In: Journal of Gerontology and Geriatrics. Pisa: Pacini Editore SpA, 2019, Roč. 2019, č. 2, s. 114-122 [online]. ISSN (online) 2499-6564. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2018 [01/20] Henriquez, Andres R., Snow, Samantha J., Schladweiler, Mette C., Miller, Colette N., Dye, Janice A., Ledbetter, Allen D., Richards, Judy E., Hargrove, Marie M., Williams, Wanda C., Kodavanti, Urmila P. Beta-2 adrenergic and glucocorticoid receptor agonists modulate ozone-induced pulmonary protein leakage and inflammation in healthy and adrenalectomized rats [elektronický dokument]. DOI 10.1093/toxsci/kfy198 In: Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology. Cary: Oxford University Press, 2018, Roč. 166, č. 2, s. 288-305 [tlačená forma] [online]. ISSN 1096-6080. ISSN (online) 1096-0929. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Cussotto, Sofia, Sandhu, Kiran V., Dinan, Timothy G., Cryan, John F. The neuroendocrinology of the microbiota-Gut-Brain axis: A behavioural perspective [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.yfrne.2018.04.002 In: Frontiers in Neuroendocrinology. [s.l.]: Elsevier. Elsevier Science, 2018, Roč. 51, s. 80-101 [online] [tlačená forma]. ISSN 0091-3022. ISSN (online) 1095-6808. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Sikiric, Predrag, Rucman, Rudolf, Turkovic, Branko, Sever, Marko, Klicek, Robert, Radic, Bozo, Drmic, Domagoj, Stupnisek, Mirjana, Misic, Marija, Vuletic, Lovorka Batelja, Pavlov, Katarina Horvat, Barisic, Ivan, Kokot, Antonio, Peklic, Marina, Strbe, Sanja, Blagaic, Alenka Boban, Tvrdeic, Ante, Rokotov, Dinko Stancic, Vrcic, Hrvoje, Staresinic, Mario, Seiwerth, Sven. Novel cytoprotective mediator, stable gastric pentadecapeptide BPC 157. Vascular recruitment and gastrointestinal tract healing [elektronický dokument]. DOI 10.2174/1381612824666180608101119 In: Current Pharmaceutical Design. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2018, Roč. 24, č. 18, s. 1990-2001 [tlačená forma] [online]. ISSN 1381-6128. ISSN (online) 1873-4286. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Kovaľová, Jana, Frankovský, Miroslav, Birknerová, Zuzana, Zbihlejová, Lucia. Identification of links between sources and consequences of work-related stress [elektronický dokument]. SIGN-PU FM 392/18 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2018, Roč. 8, č. 2, s. 65-69 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]. - WOS CC


2017 [02/20] Chudzik, Robert, Jarosz, Katarzyna, Gołębiowska, Maria, Gołębiowska, Beata. Stres choroba XXI. wieku? [elektronický dokument] In: Journal of Education Health and Sport. Bydgosz: University in Bydgosz, 2017, Roč. 7, č. 8, s. 20-26 [online]. ISSN (online) 2391-8306. [poľština]


2017 [01/20] Sikiric, Predrag. Stress and gastrointestinal tract: Physiology, pathophysiology, pathology and pharmacology [elektronický dokument] In: Current Pharmaceutical Design. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2017, Roč. 23, č. 27, s. 3907-3909 [tlačená forma] [online]. ISSN 1381-6128. ISSN (online) 1873-4286. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_003 Mach, Pavel, Juhász, György, Kyseľ, Ondrej. Theoretical study of electronic absorptions in aminopyridines - TCNE CT complexes by quantum chemical methods, including solvent [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00894-012-1437-9. SIGN-UKO MF13-000805 In: Journal of Molecular Modeling: Computational Chemistry: Life Science: Advanced Materials: New Methods. New York: Springer Nature. Springer-VDI-Verlag, 2013, Roč. 19, č. 11, s. 4639-4650 [tlačená forma] [online]. ISSN 1610-2940. ISSN (online) 0948-5023. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000326193200004. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888301495&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2019 [01/12] MOHAMDI, M. - BENSOUILAH, N. - TRAD, N. -et al. Synthesis, experimental characterization and theoretical calculation of novel charge transfer complex between (S, S)-bis-N,N-sulfonyl bis –L-phenylalanine dimethylester and 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ). In Journal of molecular structure. ISSN 0022-2860, 2019, vol. 1198.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/20] Mohamdi, Messaouda, Bensouilah, Nadjia, Trad, N., Abdaoui, Mohamed. Synthesis, experimental characterization and theoretical calculation of novel charge transfer complex between (S, S)-bis-N,N-sulfonyl bis –L-phenylalanine dimethylester and 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ) [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.molstruc.2019.126890 In: Journal of Molecular Structure. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 1198, [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-2860. ISSN (online) 1872-8014. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/12] BUDZAK, S. - MACH, P. - MEDVED, M. et al. Critical analysis of spectral solvent shifts calculated by the contemporary PCM approaches of a representative series of charge-transfer complexes between tetracyanoethylene and methylated benzenes. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2015, vol. 17, no. 27, p. 17618-17627.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [01/12] AQUINO, A. A. J. - BORGES, I. - NIEMAN, R. et al. Intermolecular interactions and charge transfer transitions in aromatic hydrocarbon-tetracyanoethylene complexes. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2014, vol. 16, no. 38, p. 20586-20597.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [01/20] Aquino, Adélia A.J., Borges, Itamar, Nieman, Reed, Köhn, Andreas, Lischka, Hans. Intermolecular interactions and charge transfer transitions in aromatic hydrocarbon-tetracyanoethylene complexes [elektronický dokument]. DOI 10.1039/c4cp02900c In: Physical Chemistry Chemical Physics. Londýn: The Royal Society of Chemistry, 2014, Roč. 16, č. 38, s. 20586-20597 [tlačená forma] [online]. ISSN 1463-9076. ISSN (online) 1463-9084. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_004 Karancsiné Menyhárd, Dóra, Hudáky, Ilona, Jákli, Imre, Juhász, György, Perczel, András. Predictable Conformational Diversity in Foldamers of Sugar Amino Acids [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.jcim.6b00488 In: Journal of Chemical Information and Modeling. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2017, Roč. 57, č. 4, s. 757-768 [tlačená forma]. ISSN 1549-9596. ISSN (online) 1549-960X. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2018 [01/12] SUNKARI, Y. K. - PULUKURI, K. K. - KANDIYAL, P. S. -et al. Conformation Analysis of GalNAc-Appended Sugar Amino Acid Foldamers as Glycopeptide Mimics. In Chembiochem. ISSN 1439-4227, 2018, vol. 19, no. 14, p. 1507-1513.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/20] Sunkari, Yashoda Krishna, Pulukuri, Kiran Kumar, Kandiyal, Pancham Singh, Vaishnav, Jayanti, Ampapathi, Ravi Sankar, Chakraborty, Tushar Kanti. Conformation analysis of GalNAc-appended sugar amino acid foldamers as glycopeptide mimics [elektronický dokument]. DOI 10.1002/cbic.201800087 In: ChemBioChem: a European Journal of Chemical Biology: Synthetic Biology & Bio-Nanotechnology: Chemical Biology and Biological Chemistry. Weinheim: John Wiley & Sons. Wiley-VCH, 2018, Roč. 19, č. 14, s. 1507-1513 [tlačená forma]. ISSN 1439-4227. ISSN (online) 1439-7633. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_005 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Mach, Pavel. Theoretical study of solvent effect on pi-EDA complexation I. SCF and DFT calculations within polarized continuum model on TCNE-benzene complex [elektronický dokument] In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2003, Roč. 68, č. 12, s. 2355-2376 [tlačená forma]. ISSN 0010-0765. ISSN (online) 1212-6950. Poznámka: Lit. 31 zázn., 6 tab. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2017 [01/20] Tsuzuki, Seiji, Uchimaru, Tadafumi, Ono, Taizo. Origin of attraction in: P -benzoquinone complexes with benzene and p -hydroquinone [elektronický dokument]. DOI 10.1039/c7cp03712k In: Physical Chemistry Chemical Physics. Londýn: The Royal Society of Chemistry, 2017, Roč. 19, č. 34, s. 23260-23267 [tlačená forma] [online]. ISSN 1463-9076. ISSN (online) 1463-9084. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2012 [01/20] Kuchenbecker, Dennis, Jansen, Georg. Intermolecular interactions in weak donor-acceptor complexes from symmetry-adapted perturbation and coupled-cluster theory: Tetracyanoethylene- benzene and tetracyanoethylene-p-xylene [elektronický dokument]. DOI 10.1002/cphc.201200164 In: ChemPhysChem: a European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry: a European Journal of Chemical Physics & Physical Chemistry. Weinheim: John Wiley & Sons. Wiley-VCH, 2012, Roč. 13, č. 11, s. 2769-2776 [tlačená forma] [online]. ISSN 1439-4235. ISSN (online) 1439-7641. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2008 [01/20] Wang, Qian, Newton, Marshall D. Structure, energetics, and electronic coupling in the (TCNE<inf>2</inf>) <sup>-</sup>• Encounter complex in solution: A polarizable continuum stud [elektronický dokument]. DOI 10.1021/jp0753528 In: Journal of Physical Chemistry B: Biophysical Chemistry, Biomaterials, Liquids, and Soft Matter. Washington: American Chemical Society, 2008, Roč. 112, č. 2, s. 568-576 [tlačená forma] [online]. ISSN 1520-6106. ISSN (online) 1520-5207. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADC_006 Mach, Pavel, Budzák, Šimon, Juhász, György, Medveď, Miroslav, Kyseľ, Ondrej. Theoretical study (CC2, DFTand PCM) of charge transfer complexes between antithyroid thioamides and TCNE: electronic CT transitions [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00894-014-2312-7. SIGN-UKO MF14-000184 In: Journal of Molecular Modeling: Computational Chemistry: Life Science: Advanced Materials: New Methods. New York: Springer Nature. Springer-VDI-Verlag, 2014, Roč. 20, č. 6, s. 2312-2312 [tlačená forma] [online]. ISSN 1610-2940. ISSN (online) 0948-5023. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000338632200001. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84901878632&origin=resultslist. https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-014-2312-7. [angličtina]. - SCIE ; WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Voss, Jürgen, Buddensiek, Dirk. Sterically crowded thioamides: deviations from planarity as determined by X-ray structure analyses and quantum chemical calculations [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11224-023-02189-x In: Structural Chemistry: an international journal concerned with energy, structure, and their relationships to chemical, physical, and biological properties: Computational and Experimental Studies of Chemical and Biological Systems. New York: Springer Nature, 2023, Roč. 34, č. 5, s. 1623-1639 [tlačená forma]. ISSN 1040-0400. ISSN (online) 1572-9001. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Rahman, Sharifur, Rub, Malik Abdul, Mahbub, Shamim, Joy, Md Tuhinur R., Rana, Shahed, Hoque, Md Anamul. Spectroscopic and DFT studies of the charge transfer complexation of iodine with aniline and its derivatives in carbon tetrachloride medium [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.molliq.2022.118667 In: Journal of Molecular Liquids. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 351, art. no. 118667 [tlačená forma] [online]. ISSN 0167-7322. ISSN (online) 1873-3166. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Kolesnikova, Tatiana S., Chernov'yants, Margarita S., Kletskii, Mikhail E., Burov, Oleg N., Bondarenko, Gennady I., Knyazev, Pavel A. Charge Transfer Complexes Formed by Heterocyclic Thioamides and Tetracyanoethylene: Experimental and Theoretical Study [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.jpca.7b00564 In: The Journal of Physical Chemistry A: Isolated Molecules, Clusters, Radicals, and Ions; Environmental Chemistry, Geochemistry, and Astrochemistry; Theory. Washington: American Chemical Society, 2017, Roč. 121, č. 37, s. 7000-7008 [tlačená forma] [online]. ISSN 1089-5639. ISSN (online) 1520-5215. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2016 [01/20] Du, Likai, Geng, Cuihuan, Zhang, Dongju, Lan, Zhenggang, Liu, Chengbu. Atomic Resolution Insights into the Structural Aggregations and Optical Properties of Neat Imidazolium-Based Ionic Liquids [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.jpcb.6b04218 In: Journal of Physical Chemistry B: Biophysical Chemistry, Biomaterials, Liquids, and Soft Matter. Washington: American Chemical Society, 2016, Roč. 120, č. 27, s. 6721-6729 [tlačená forma] [online]. ISSN 1520-6106. ISSN (online) 1520-5207. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


ADC_007 Budzák, Šimon, Mach, Pavel, Juhász, György, Medveď, Miroslav, Kyseľ, Ondrej. Theoretical study of charge transfer complexes between antithyroid thioamides and TCNE: Thermodynamics of the complex formation. DOI 10.1016/j.comptc.2014.10.035. SIGN-UKO MF15-000007 In: Computational and Theoretical Chemistry. Amsterdam: Elsevier, 2015, č. 1051, s. 129-136 [tlačená forma]. ISSN 2210-271X. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000347862000016. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000347862000016. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84919372918&origin=resultslist. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210271X14004915?via%3Dihub. [angličtina]. - SCIE ; WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2020 [02/20] Soleimani, Mehdi, Mirzaei, Mahmoud, Mofid, Mohammad, Khodarahmi, Ghadamali, Rahimpour, Farid. Lactoperoxidase inhibition by tautomeric propylthiouracils [elektronický dokument]. DOI 10.22034/AJGC/2020.1.1 In: Asian Journal of Green Chemistry. [s.l.]: Sami Publishing Company, 2020, Roč. 4, č. 1, s. 355-366 [tlačená forma] [online]. ISSN 2588-5839. ISSN (online) 2588-4328. https://www.ajgreenchem.com/article_83228.html. [angličtina]


2018 [01/20] Majid, Abdul, Ahmad, Naeem, Awan, Tahir Iqbal, Javed, Mehreen. A Computational Study of Ferromagnetic Exchange Interactions and Charge Transfer in Codoped Gallium Nitride [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10948-017-4230-2 In: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. Cham: Springer Nature, 2018, Roč. 31, č. 2, s. 475-481 [tlačená forma] [online]. ISSN 1557-1939. ISSN (online) 1557-1947. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2017 [01/20] Wang, Hailong. Theoretical study on the molecular structure, intermolecular interaction and spectral features of 2-aminopyridine/2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone complex [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12039-017-1277-3 In: Journal of Chemical Sciences, 2017, Roč. 129, č. 6, s. 775-782 [tlačená forma]. ISSN 0974-3626. ISSN (online) 0973-7103. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2016 [01/20] Elazazy, Marwa S., Ganesh, K., Sivakumar, V., Huessein, Yasser H. A. Interaction of p-synephrine with p-chloranil: experimental design and multiple response optimization [elektronický dokument]. DOI 10.1039/c6ra10533e In: RSC Advances. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2016, Roč. 6, č. 69, s. 64967-64976 [online]. ISSN (online) 2046-2069. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 2


ADD_001 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Košík, Gabriel, Mach, Pavol. Theoretical study of solvent effect on pí-EDA complexation II. Complex between TCNE and two benzene molecules [elektronický dokument] In: Chemical Papers. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Chemický ústav, 2007, Roč. 61, č. 1, s. 1-10 [tlačená forma] [online]. ISSN 2585-7290. ISSN (online) 1336-9075. ISSN (chybné) 0366-6352. ISSN (zrušené) 0322-8614. ISSN (zrušené) 0037-6906. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


ADD_002 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Mach, Pavel, Košík, Gabriel. Theoretical study of solvent effect on PI-EDA complexation II. Complex between TCNE and two benzene molecules [elektronický dokument]. DOI 10.2478/s11696-006-0098-5. SIGN-UKO MF07-000022 In: Chemical Papers. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Chemický ústav, 2007, Roč. 61, č. 1, s. 66-72 [tlačená forma] [online]. ISSN 2585-7290. ISSN (online) 1336-9075. ISSN (chybné) 0366-6352. ISSN (zrušené) 0322-8614. ISSN (zrušené) 0037-6906. https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s11696-006-0098-5/html. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000243927100013. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000243927100013. [angličtina]. - SCIE ; WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2021 [01/20] Wang, Jia-Xin, Ge, Wei, Xing, Wei-Long, Fu, Ming-Chen. Photoinduced Deaminative Alkylation for the Synthesis of gamma-Ketoesters via Electron Donor-Acceptor Complex Formation [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.joc.1c02499 In: Journal of Organic Chemistry. Washington, D.C.: American Chemical Society. ACS Publications, 2021, Roč. 86, č. 24, s. 18224-18231 [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-3263. ISSN (online) 1520-6904. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2020 [01/20] Fu, Ming-Chen, Wang, Jia-Xin, Shang, Rui. Triphenylphosphine-Catalyzed Alkylative Iododecarboxylation with Lithium Iodide under Visible Light [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.orglett.0c03173 In: Organic Letters. Washington, D.C.: American Chemical Society. ACS Publications, 2020, Roč. 22, č. 21, s. 8572-8577 [tlačená forma] [online]. ISSN 1523-7060. ISSN (online) 1523-7052. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2020 [01/20] Wang, Ya-Ting, Fu, Ming-Chen, Zhao, Bin, Shang, Rui, Fu, Yao. Photocatalytic decarboxylative alkenylation of alpha-amino and alpha-hydroxy acid-derived redox active esters by NaI/PPh3 catalysis [elektronický dokument]. DOI 10.1039/c9cc09654j In: Chemical Communications. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2020, Roč. 56, č. 16, s. 2495-2498 [tlačená forma] [online]. ISSN 1359-7345. ISSN (online) 1364-548X. ISSN (zrušené) 0009-241X. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2012 [01/20] Kuchenbecker, Dennis, Jansen, Georg. Intermolecular Interactions in Weak Donor-Acceptor Complexes from Symmetry-Adapted Perturbation and Coupled-Cluster Theory: Tetracyanoethylene-Benzene and Tetracyanoethylene-p-Xylene [elektronický dokument]. DOI 10.1002/cphc.201200164 In: ChemPhysChem: a European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry: a European Journal of Chemical Physics & Physical Chemistry. Weinheim: John Wiley & Sons. Wiley-VCH, 2012, Roč. 13, č. 11, s. 2769-2776 [tlačená forma] [online]. ISSN 1439-4235. ISSN (online) 1439-7641. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2008 [01/20] Wang, Qian, Newton, Marshall D. Structure, energetics, and electronic coupling in the (TCNE2)(-)circle encounter complex in solution: A polarizable continuum study [elektronický dokument]. DOI 10.1021/jp0753528 In: Journal of Physical Chemistry B: Biophysical Chemistry, Biomaterials, Liquids, and Soft Matter. Washington: American Chemical Society, 2008, Roč. 112, č. 2, s. 568-576 [tlačená forma] [online]. ISSN 1520-6106. ISSN (online) 1520-5207. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2007 [02/20] Jomová, Klaudia, Jenisová, Zita, Musilová, Janette, Tóth, Tomáš. Biochémia v otázkach In: ChemZi: slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2007, Roč. 3, č. 1, s. 153-153 [tlačená forma] [online]. ISSN 1336-7242. [slovenčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Tóth-Bakos, Anita. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov [elektronický dokument]. DOI 10.5507/jtie.2018.004. SIGN-UKO PR 375/18 In: Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy, 2018, Roč. 10, č. 2, s. 31-40 [tlačená forma] [online]. ISSN 1803-537X. ISSN (online) 1803-6805. [slovenčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


ADF_001 Szarka, Katarína, Juhász, György. Rozvoj matematického myslenia v chemickom vzdelávaní [elektronický dokument] In: Biológia, ekológia, chémia: časopis pre školy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2019, Roč. 23, č. 3, s. 9-16 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-8960. ISSN (online) 1338-1024. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Pivarčiová, Annamária, Halmo, Martin, Harhovský, Tomáš. The use of "meme" images in teaching chemistry In: Média a vzdělávání 2023. Praha: Extrasystem Praha, 2023, s. 49-54 [online]. ISBN 978-80-87570-62-3. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Juhász, György. Examination of Teacher Students ́ Inductive Thinking Ability [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 138-145 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606326200021. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2022 [01/20] Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. Results of Analysis of Tasks Solutions Focused on Selected Elements of Propositional Logic in the Context of Science and Mathematics Subjects in the Post-Formal Stage of Cognitive Development [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 1, s. 157-161 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000833537700026. [angličtina]. - WOS CC


2022 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Mészáros, Tímea, Svitek, Szilárd. Flipped Classroom Trends in University Education in Slovakia In: The Black Sea - Doors and Bridges: International Scientific Conference. Burgas: Burgaski svoboden universitet, 2022, s. 450-460. ISBN 978-619-253-017-4. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 9


AEC_001 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György. Results of Analysis of Specific Elements of Scientific Thinking Through Chemical Tasks [elektronický dokument]. DOI 10.24917/9788380845749.2 In: Scientific Thinking in Science Education. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021, s. 75-88 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-83-8084-574-9. ISBN (online) 978-83-8084-575-6. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Svitek, Szilárd. Analysis of Mathematical Competences of Secondary School Students in Slovakia and Hungary In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1677-1683 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AEC_002 Juhász, György. A számítógépes molekulamodellezés és a környezetpedagógia közös aspektusai In: A környezetpedagógia elmélete és gyakorlata. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2015, s. 185-200. ISBN 978-963-7692-64-2. [maďarčina]


AEC_003 Szarka, Katarína, Juhász, György. A trikolor-kvíz feladatlap fejlesztő/formatív értékelési eszköz gyakorlata a tanárképzésben = The Pedagogical Practice of the Threecolor-Quiz Worksheet as an Formative Assessment tool in Teacher Education In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 141-154 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


AEC_004 Matulík, Daniel, Juhász, György. Internet - nenahraditeľný zdroj informácií pre učiteľov chémie? In: Aktuální otázky výuky chemie IX.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, s. 90-93. ISBN 80-7041-651-3. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 7 zázn., 2 obr. [slovenčina]


Ohlasy:

2006 [04/12] KOŠÍK, G. - VARGA, G. IKT vo výučbe chémie : Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní [CD-ROM]. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2006. [6 s.]. ISBN 978-80-8094-032-4.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2002 [04/12] KYSEĽ, O. Efektívne metódy súčasného vyučovania prírodovedných disciplín (chémia). In Acta Didacta 5. Nitra : UKF, 2002. s. 28. ISBN 80-8050-524-1.. [s.l.] : [s.n.], 2002


AEC_005 Juhász, György, Matulík, Daniel. Nové trendy vo vyučovaní chémie pomocou internetu In: Aktuální otázky výuky chemie X.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s. 154-155. ISBN 80-7041-304-2. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 7 zázn. [slovenčina]


Ohlasy:

2005 [03/12] BÍLEK, M. - KRIČFALUŠI, D. - SLABÝ, A. Elements of project method by using the web as teachware in chemistry education. In Didactics of Science and Technical Subjects, Vol. 3 : Internet in Science and Technical Education. Hradec Králové : Pedagogical fakulty of University of Hradec Králové, 2005. p. 26. ISBN 80-7041-763-3.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2001 [03/12] BÍLEK, M. - KRIČFALUŠI, D. - SLABÝ, A. Elements of project method by using the web as teachware in chemistry education. In Science and Technology Education : Preparing Future Citizens, Volume II. Paralimni : University of Cyprus, 2001. p. 283-291. ISBN-9963-8519-1-6.. [s.l.] : [s.n.], 2001


AEC_006 Juhász, György, Matulík, Daniel. Visualisation in teaching of mechanisms of organic reactions In: Book of Abstracts - 16th International Conference on Chemical Education (16th ICCE). Budapest: ELTE, 2000, s. 277-277. ISBN 963-9319-02-3. Poznámka: 2 obr. [angličtina]


AEC_007 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Entrópia v energetike chemických reakcií In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostrově, 2001, s. 144-146. ISBN 80-7042-817-1. Poznámka: Recenzované. [slovenčina]


AEC_008 Juhász, György, Matulík, Daniel. Tvorba výučbových programov na báze www-stránok v pregraduálnej príprave učiteľov chémie na UKF v Nitre In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostrově, 2001, s. 170-172. ISBN 80-7042-817-1. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 6 zázn., 2 obr. [slovenčina]


AEC_009 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Hegedűs, Ondrej. Molekulové modelovanie v príprave budúcich učiteľov In: Mezinárodní seminář - Soudobé trendy v chemickém vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 85-89. ISBN 80-7041-560-6. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 6 zázn., 4 obr., 1 tab. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 7.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2016 [03/12] SZARKA, K. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In XXIX. DidMatTech 2016 Conference. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.. [s.l.] : [s.n.], 2016


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 13


AED_001 Juhász, György. Nové technológie a výučba chemickej väzby In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 204-209. ISBN 978-80-8122-064-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2013 [02/20] Jenisová, Zita, Braniša, Jana. Kinetika chemického deja s podporou digitálnych technológií In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie 3: zborník z medzinárodnej konferencie, Donovaly 29. - 31. 5. 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied, 2013, s. 84-89. ISBN 978-80-557-0546-0. [slovenčina]


AED_002 Szarka, Katarína, Juhász, György. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov [elektronický dokument] = Web-Based Applications in Teacher Education In: Edukácia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta, 2017, s. 233-238 [online]. ISSN (online) 1339-8725. [slovenčina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Brestenská, Beáta, Bartošovič, Lukáš, Čipková, Elena, Demkanin, Peter, Faďos, Ivana, Farárik, Peter, Hrušecká, Andrea, Hrušecký, Roman, Hutta, Milan, Karolčík, Štefan, Kordíková, Barbara, Likavský, Peter, Miková, Karolína, Nagy, Tibor, Nagyová, Soňa. Inovatívne učenie s podporou digitálnych technológií [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4927-7. SIGN-UKO PR 167/20. SIGN-UKO MF20-0248. [slovenčina]


2018 [02/20] Fehér, Zoltán. Hallgatói véleményfelmérés a Web-alapú applikációk használatáról In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 13-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


2018 [02/20] Tóth-Bakos, Anita. On-line nástenky a aplikácia Padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 62-77 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [slovenčina]


2017 [02/20] Jaruska, Ladislav, Tóth-Bakos, Anita. Možnosti využitia webovej aplikácie vo vyučovaní matematiky In: Sborník příspěvku 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. 26-36. ISBN 978-80-7394-677-7. [slovenčina]


2017 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Vargová, Andrea, Jaruska, Ladislav, Puskás, Andrea, Mészáros, Attila. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 105-119 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [slovenčina]


AED_003 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej. Teoretické štúdium tvorby komplexu TCNE-(benzén)_2 In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004, s. 133-135. ISBN 80-8050-670-1. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 7 zázn., 1 obr. [slovenčina]


AED_004 Juhász, György. Štúdium EDA komplexov TCNE s pí-elektronovými donormi a polymérnymi zlúčeninami In: Vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000, s. 39-42. ISBN 80-8050-289-7. Poznámka: Lit. 9 zázn. [slovenčina]


AED_005 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Mach, Pavol, Turi-Nagy, Ladislav. Výpočet interakčnej (väzbovej) energie EDA - komplexov TCNE s derivátmi benzénu pomocou "ab initio" metód In: 2. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, s. 238-241. ISBN 80-8050-386-9. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 7 zázn., 2 obr., 1 tab. [slovenčina]


AED_006 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Počítačová vizualizácia a modelovanie molekúl pri vyučovaní chémie na KCH FPV UKF v Nitre In: Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní (CD ROM). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. [1-3]. ISBN 80-8094-032-0. Poznámka: Lit. 5 zázn., 2 obr. [slovenčina]


AED_007 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Mach, Pavel, Budzák, Šimon, Medveď, Miroslav. MP2 a DFT-D štúdium .PI.-EDA komplexov a experiment In: 3. nitrianska konferencia z kvantovej chémie: zborník abstraktov z prednášok. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 1-1 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8094-112-3. [slovenčina]


AED_008 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Mach, Pavol. Výpočet interakčnej energie EDA - komplexov pomocou "ab initio" metód In: 53. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 2, Sekcia A, B, C, D. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001, s. 296-297. ISBN 80-89029-23-X. Poznámka: Lit. 5 zázn., 1 obr., 1 tab. [slovenčina]


AED_009 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Michalková, Andrea. Presný výpočet interakčnej energie EDA-komplexov derivátov benzénu s TCNE In: 3. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2002, s. 303-306. ISBN 80-8050-501-2. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 6 zázn., 1 tab. [slovenčina]


AED_010 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Termodynamický opis priebehu chemických reakcií; adekvátna pregraduálna výučba In: 53. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 1, Celoplenárne prednášky, sekcie E, L, N. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001, s. 106-107. ISBN 80-89029-22-1. [slovenčina]


AED_011 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej. Teoretické štúdium slabých medzimolekulových interakcií v molekulových systémoch In: 4. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003, s. 197-202. ISBN 978-80-8050-582-9. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 13 zázn., 2 obr., 2 tab. [slovenčina]


AED_012 Košík, Gabriel, Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. "Supercomplex" between TCNE and two benzene molecules theoretical MP2/PCM/6-31G*study In: 7. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Konaná pod zásštitov dekana FPV a medzinárodnou účasťou. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 194-203. ISBN 80-8050-960-3. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 22 zázn., 2 obr., 5 tab. [angličtina]


AED_013 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Didaktický výklad súčasného poňatia periodickej sústavy prvkov (PSP) In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 1. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 1999, s. [1-2]. ISBN 80-227-1250-7. [slovenčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


AEE_001 Juhász, György. Az elektron donor-akceptor komplexeken belüli kölcsönhatások kvantumkémiai vizsgálata In: RODOSZ - Tanulmányok 2002, Vol. 2: Természet- és müszaki tudományok. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2002, s. 53-69. ISBN 973-26-0728-9. Poznámka: Lit. 10 zázn. [maďarčina]


AEE_002 Juhász, György, Matulík, Daniel. Internet a kémiaoktatásban - szlovákiai tapasztalatok In: Kémiaoktatási világkonferencia és Magyar Kémiatanári Konferencia: Magyar nyelvű előadások összefoglalói. Győr: Kenguru, 2000, s. 2-2. ISBN 963 00 3933 8. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [03/12] FESZTEROVÁ, M. E-learning in chemistry education for students of environmentalistics. In Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-415-1, p. 227.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [04/12] FESZTEROVÁ, M. Výchova a vzdelávanie k dodržiavaniu BOZO : Prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 121. ISBN 978-80-8122-073-9.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 4


AEG_001 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej. Geometria a stabilita .PI.-EDA komplexov TCNE s alkylbenzénmi: Teoretické MP2 a DFT štúdium [elektronický dokument] In: Chemické listy: časopis Asociace českých chemických společností. Praha: Česká společnost chemická, 2003, Roč. 97, č. 8, s. 683-683 [CD-ROM] [tlačená forma] [online]. ISSN 0009-2770. ISSN (online) 1803-2389. ISSN (online) 1213-7103. Poznámka: 1 obr. [slovenčina]


AEG_002 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Jozeková, Monika. Theoretical study of TCNE-(benzene)2 complex formation by DFT and PCM models [elektronický dokument] In: Chemické listy: časopis Asociace českých chemických společností. Praha: Česká společnost chemická, 2004, Roč. 98, č. 8, s. 722-722 [CD-ROM] [tlačená forma] [online]. ISSN 0009-2770. ISSN (online) 1803-2389. ISSN (online) 1213-7103. Poznámka: Lit. 6 zázn. [angličtina]


AEG_003 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Michalková, Andrea. Kvantovochemické štúdium EDA komplexov derivátov benzénu s TCNE [elektronický dokument] In: Chemické listy: časopis Asociace českých chemických společností. Praha: Česká společnost chemická, 2002, Roč. 96, č. 6, s. 528-528 [CD-ROM] [tlačená forma] [online]. ISSN 0009-2770. ISSN (online) 1803-2389. ISSN (online) 1213-7103. Poznámka: Lit. 5 zázn., 1 tab. [slovenčina]


AEG_004 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Mach, Pavel. Dôležitosť a adekvátnosť teoretického PCM-DFT opisu vplyvu polárneho prostredia na vlastnosti molekulových sústav [elektronický dokument] In: Chemické listy: časopis Asociace českých chemických společností. Praha: Česká společnost chemická, 2003, Roč. 97, č. 8, s. 681-682 [CD-ROM] [tlačená forma] [online]. ISSN 0009-2770. ISSN (online) 1803-2389. ISSN (online) 1213-7103. Poznámka: Lit. 3 zázn., 1 obr., 1 tab. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 10


AFC_001 Jaruska, Ladislav, Juhász, György. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica: Újvidéki Egyetem. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 385-396 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-81-6. [maďarčina]


AFC_002 Szarka, Katarína, Juhász, György, Brestenská, Beáta. Webové aplikácie ako inovatívne nástroje pregraduálnej prípravy učiteľov chémie = Web-Based Apps as Inovative Tools for Pregraduate Teacher Training. SIGN-UKO PR 1058/18 In: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS: Proceedings of the International Conference, Charles University - Faculty of Science. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 405-411 [CD-ROM] [online]. ISBN 978-80-7444-065-6. [slovenčina]


AFC_003 Brestenská, Beáta, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Puskás, Andrea, Szarka, Katarína. Teacher trainees attitude towards the implementation of selected web-based applications in teacher training [elektronický dokument]. SIGN-UKO PR 1050/19 In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, s. 387-392 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. ISBN (online) 978-80-907722-1-2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961. https://ojs.journals.cz/distribution/CBUP%202019.pdf. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Pauliková, Klaudia. Group projects during e-learning in TEFL in higher education In: Innovative Ways of Teaching English as a Foreign Language. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 179-193 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-485-0. [angličtina]


AFC_004 Szarka, Katarína, Juhász, György. A fejlesztő/formatív értékelés szerepe és gyakorlata a tanárképzésben In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 211-222. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFC_005 Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Juhász, György. Analýza aspektov hodnotenia autentických výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác v chémii. SIGN-UKO PR 874/15 In: Didaktika chemie a její kontexty. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 200-208 [online]. ISBN 978-80-210-7954-0. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Szőköl, István. The model of securing IT competences [elektronický dokument]. DOI 10.53349/resource.2022.iS24.a1111. TUTPFSPD signatúra E092352 In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2022, č. 24, s. 74-79 [online]. ISSN (online) 2313-1640. [angličtina]


2021 [02/20] Szőköl, István, Kováč, Ondrej. Quality of the Educational Process [elektronický dokument]. DOI 10.24368/jates.v11i3.271 In: Journal of Applied Technical and Educational Sciences - jATES. Subotica: ST Press, 2021, Roč. 11, č. 3, s. 1-10 [online]. ISSN (online) 2560-5429. https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/271/132. [angličtina]


2020 [02/20] Szőköl, István, Horváth, Kinga. Introducing of New Teaching Methods in Teaching Informatics: Informational Competences in Educating Teachers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-11932-4_52 In: The Challenges of the Digital Transformation in Education: proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018). Bern: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, s. 542-551 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-11934-8. ISBN (online) 978-3-030-11935-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [02/20] Szőköl, István, Horváth, Kinga. The Social and Personality Dimension of Educational Evaluation In: EDULEARN19 proceedings: 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Valencia: IATED, 2019. - CPCI-SSH, s. 114-119 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. [angličtina]. - WOS CC


2019 [02/20] Szőköl, István. Innovated State Educational Program for Primary Education [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2019, č. 17, s. 256-260 [online]. ISSN (online) 2313-1640. [angličtina]


2018 [02/20] Szőköl, István. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2018, č. 13, s. 1-15 [online]. ISSN (online) 2313-1640. http://journal.ph-noe.ac.at. [angličtina]


2017 [03/12] SZŐKÖL, I. New methods of testing and evaluatuion. In Open Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2017, vol. 2017, SI, 131-134.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] SZŐKÖL, I. The Concepts of Evaluation in Relation to the Concepts of Education. In Proceedings of ICERI2017 Conference. Seville : IATED, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7, p. 7522.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [03/12] SZŐKÖL, I. - HORVÁTH, K. The dimensions of educational evaluation. In Képzés és Gyakorlat - Training & Practice. ISSN 1589-519X, 2016, vol. 14, no. 3-4, p. 247-257.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [03/12] BARÁTH, O. - FESZTEROVÁ, M. Chemické vedomosti dôležité pre laboratórne cvičenia zamerané na zložky životného prostredia. In XXIX. DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Lóránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [02/20] Szőköl, István. Educational evaluation in contemporary schools. 1. vyd. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. ISBN 978-615-5372-60-5. [angličtina]


AFC_006 Szarka, Katarína, Juhász, György. Model učenia interaktívnym molekulovým modelovaním na ZŠ In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro 21. Století: sborník příspěvků 23. Medznárodní konference o výuce chemie a 9. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu: proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education and 9th Regional IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 362-373. ISBN 978-80-7435-417-5. [slovenčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] ŠARBOCH, D. - TEPLÁ, M. Tvorba interaktivních animací a jejich použití v praxi. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2020, vol. 15, no. 1, p. 112.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [03/12] JENISOVÁ, Z. - BRANIŠA, J. - LIKOVÁ, P. Didaktická hra ako významný prvok v školskej praxi. In DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS. Praha : Faculty of science, Charles University, 2018. ISBN 978-80-7444-065-6, p. 141-151.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [03/12] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFC_007 Juhász, György, Szarka, Katarína. A számítógépes molekulamodellezés alkalmazása a π - delokalizált rendszerek MO elméletének oktatásánál In: XXI. Multimédia az oktatásban és II. IKT az oktatásban konferencia: Szabadka, 2015.05.22 - 23. Subotica: Újvidéki Egyetem, 2015, s. 98-101. ISBN 978-86-87095-54-0. [maďarčina]


AFC_008 Jaruska, Ladislav, Juhász, György. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban = The possibilities of computer modeling in mathematics education In: A magyar tannyelvű tanítóképző kar 2017 - es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye: XI. nemzetközi tudományos konferencia VI. módszertani konferencia IV. IKT az oktatásban konferencia: 11. medunarodna znanstvena konferencija 6. metodička konferencija 4. IKT u obrazovanju konferencija: 11th International Scientific Conference 6th International Methodological Conference 4th ICT in Education Conference. Subotica: Újvidéki Egyetem, 2017, s. 926-933 [online]. ISBN 978-86-87095-76-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_009 Juhász, György, Szarka, Katarína. Webes alkalmazások, molekulamodellezés és a kémiai kötés oktatása = Web applications, molecular modeling and teaching of chemical bonds In: A magyar tannyelvű tanítóképző kar 2017 - es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye: XI. nemzetközi tudományos konferencia VI. módszertani konferencia IV. IKT az oktatásban konferencia: 11. medunarodna znanstvena konferencija 6. metodička konferencija 4. IKT u obrazovanju konferencija: 11th International Scientific Conference 6th International Methodological Conference 4th ICT in Education Conference. Subotica: Újvidéki Egyetem, 2017, s. 934-940 [online]. ISBN 978-86-87095-76-2. [maďarčina]


AFC_010 Juhász, György. A számítógépes molekulamodellezés helye a kémiatanár-képzésben: The role of Computer- aided Molecular-Modelling in the initial training of Chemistry teachers: Počítačové modelovanie molekúl v príprave budúcich učiteľov chémie In: Természettudományok tanítása - korszerűen és vonzóan: Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011, s. 573-576 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-224-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Poráčová, Janka, Balázs, Pavol, Konečná, Mária, Povlin, Irene, Kormosh, Svitlana Mykhailivna, Mydlárová Blaščáková, Marta, Zahatňanská, Mária, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Tóthová Tarová, Eva, Szenciová, Iveta. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svete nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. SIGN-PU FHPV-21 200/21 In: Inovatívne metódy a formy vzdelávania: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021, s. 129-140 [CD-ROM]. ISBN 978-80-553-3886-6. [slovenčina]


2016 [02/20] Szarka, Katarína. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ In: 29th DIDMATTECH 2016: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, Budapest 25th - 26th August 2016]. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016, s. 207-212 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-799-3. Poznámka: Podujatie: "$a 29. DIDMATTECH 2016, $3 29. DIDMATTECH 2016, $4 other, $e Budapest, $f 25-26 August, 2016". [slovenčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 18


AFD_001 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Szarka, Katarína, Vargová, Andrea, Puskás, Andrea, Tóth-Bakos, Anita, Brestenská, Beáta. Využitie webových aplikácií vo vyučovaní. SIGN-UKO PR 1155/19 In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách: prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia: zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 261-267 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-1408-7. [slovenčina]


AFD_002 Juhász, György. Foldaméry - Prienik medzi biológiou, fyzikou a chémiou In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie 3: zborník z medzinárodnej konferencie, Donovaly 29. - 31. 5. 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied, 2013, s. 134-139. ISBN 978-80-557-0546-0. [slovenčina]


AFD_003 Juhász, György. Vyučovanie prírodovedných disciplín a IKT In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 436-442 [0,30 AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [slovenčina]


AFD_004 Juhász, György, Szarka, Katarína. Pericyklické reakcie a ich výučba pomocou IKT In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 491-496 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [slovenčina]


AFD_005 Juhász, György, Szarka, Katarína. Spektroskopické vlastnosti molekúl - výučba pomocou IKT In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 212-217 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-143-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2019 [01/12] JENISOVÁ, Z. - BRANIŠA, J. Scientific experiment focused at pigment degradation by polyvinyl chloride combustion in Science education. In Journal of Technology and science education. ISSN 2014-5349, 2019, vol. 9, no. 3, p. 458-466.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AFD_006 Juhász, György, Szarka, Katarína. Aplikácie podporujúce výučbu štruktúry molekúl In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 58-61 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-190-3. [slovenčina]


Ohlasy:

2017 [02/20] Jaruska, Ladislav. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017: Sborník příspevku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, s. 64-70. ISBN 978-80-7290-965-0. [slovenčina]


AFD_007 Juhász, György, Matulík, Daniel. Školské pokusy s počítačom In: Aktuálne problémy vyučovania chémie na ZŠ a SŠ: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 1999, s. 224-230. ISBN 80-85756-40-4. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 4 zázn., 1 obr. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 7.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2008 [04/12] VLADIMÍROVÁ, M. - GANAJOVÁ, M. - KALAFUTOVÁ, J. Informačné a komunikačné technológie v práci učiteľa chémie. Košice : Equlibria, 2008. s. 55. ISBN 978-80-8928-418-4.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2001 [03/12] MELICHOVÁ, Z. - HARVANOVÁ, L. Využitie SM systému na sledovanie katalytického rozkladu peroxidu vodíka. In Aktuální otázky výuky chemie X. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 162-167. ISBN 80-7041-304-2.. [s.l.] : [s.n.], 2001


2000 [03/12] MELICHERČÍK, M. - SKORŠEPA, M. Použitie SM systému v školskom chemickom experimente. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-129. ISBN 80-7041-651-3.. [s.l.] : [s.n.], 2000


1999 [04/12] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Potenciometrická titrácia s SM systémom. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Séria Chémia, No. 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-718-1.. [s.l.] : [s.n.], 1999


AFD_008 Jomová, Klaudia, Juhász, György, Matulík, Daniel. Výučba DNA na strednej škole - historický pohľad In: Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997, s. 578-580. ISBN 80-967339-9-0. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 9 zázn. [slovenčina]


AFD_009 Matulík, Daniel, Juhász, György. Computer aided experiments in science In: Science Teacher Training 2000. Banská Bystrica: Project Tempus, 1998, s. 209-213. ISBN 80-8055-149-9. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 5 zázn., 1 obr. [angličtina]


Ohlasy:

2002 [04/12] SKORŠEPA, M. Priame konduktometrické merania v monitoringu vody a pôdy realizované školským počítačovým meracím systémom. In III. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 295-302. ISBN 80-8050-501-2.. [s.l.] : [s.n.], 2002


2000 [04/12] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Využitie výpočtovej techniky v praktických úlohách z chémie. In DidInfo 2000. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 49-51. ISBN 80-8055-363-7.. [s.l.] : [s.n.], 2000


1999 [04/12] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Potenciometrická titrácia s SM systémom. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Séria Chémia, No. 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-718-1.. [s.l.] : [s.n.], 1999


1999 [03/12] MELICHERČÍK, M. - SKORŠEPA, M. Použitie SM systému v školskom chemickom experimente. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-129. ISBN 80-7041-651-3.. [s.l.] : [s.n.], 1999


AFD_010 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Didaktický výklad súčasného poňatia periodickej sústavy prvkov - PSP In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí : Multimédiá vo vzdelávaní: Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 1999, s. 299-303. ISBN 80-967746-2-X. Poznámka: Recenzované. Poznámka: 1 obr. [slovenčina]


AFD_011 Juhász, György, Varga, Gabriel. Molecular modeling in chemistry curriculum In: Acta didactica 8: Modelling in Science Education. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, s. 21-26. ISBN 80-8050-897-6. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 4 zázn., 2 obr., 3 tab. [angličtina]


AFD_012 Matulík, Daniel, Hegedűsová, Alžbeta, Jomová, Klaudia, Juhász, György. Internet - nový zdroj informácií pre učiteľov chémie In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí : Multimédiá vo vzdelávaní: Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 1999, s. 82-85. ISBN 80-967746-2-X. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 5 zázn., 2 obr. [slovenčina]


Ohlasy:

1999 [03/12] BÍLEK, M. - VALENTA, Z. Chemie a její výuka na webu. In Aktualne problemy edukacji chemicznej. Opole : Universytet Opolski, 1999. p. 137-141. ISBN83-87635-61-8.. [s.l.] : [s.n.], 1999


1999 [03/12] BÍLEK, M. - KOPŘIVA, J. Prvky projektové metody výuky při využití webu jako autorského prostředí pro prezentaci učiva chemie. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 82-86. ISBN 80-7041-651-3.. [s.l.] : [s.n.], 1999


AFD_013 Baráth, Ondrej, Juhász, György. Možnosti modelovania situácií pomocou experimentálnych úloh vo vyučovaní chémie In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí : Multimédiá vo vzdelávaní: Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 1999, s. 307-310. ISBN 80-967746-2-X. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 3 zázn. [slovenčina]


AFD_014 Juhász, György, Matulík, Daniel, Szakáll, Tomáš. Využitie multimediálneho softvéru vo vyučovaní chémie In: Vzdelávanie v meniacom sa svete, Zv. 2. Nitra: Slovdidac, 1997, s. 349-351. ISBN 978-80-967339-9-0. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 8 zázn. [slovenčina]


AFD_015 Juhász, György, Matulík, Daniel, Obrcian, Milan. Pericyklické reakcie - počítačom podporovaná výučba In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 1. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 1999, s. [1-2]. ISBN 80-227-1250-7. Poznámka: Lit. 3 zázn., 3 obr. [slovenčina]


Ohlasy:

2002 [04/12] KYSEĽ, O. Efektívne metódy súčasného vyučovania prírodovedných disciplín (chémia). In Acta Didacta 5. Nitra : UKF, 2002. s. 28. ISBN 80-8050-524-1.. [s.l.] : [s.n.], 2002


AFD_016 Záhoráková, Daša, Matulík, Daniel, Juhász, György. Integrovaný prístup pri uplatňovaní medzipredmetových vzťahov chémie a geografie In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí : Multimédiá vo vzdelávaní: Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 1999, s. 323-327. ISBN 80-967746-2-X. Poznámka: Recenzované. Poznámka: Lit. 10 zázn., 3 obr. [slovenčina]


Ohlasy:

2011 [04/12] RAMPAŠEKOVÁ, Z. - KRAMÁREKOVÁ, H. - FESZTEROVÁ, M. - KOPERNICKÁ, M. INDOOR Experimenty : Geografia. Nitra : FPV, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8094-901-3.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2010 [04/12] KOPERNICKÁ, M. - RAMPAŠEKOVÁ, Z. - FESZTEROVÁ, M. Experimentálne vyučovanie medzipredmetové vzťahy geografie a chémie. In GEO Information. ISSN 1336-7234, 2010, č. 6, s. 73-100.. [s.l.] : [s.n.], 2010


AFD_017 Juhász, György. Implementácia poznatkov z chemickej fyziky do prípravy budúcich učiteľov chémie In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied: zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice 15.-17. október 2012. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2012, s. 285-288 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8082-541-6. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [03/12] FESZTEROVÁ, M. Kvalitná príprava študentov - Budúcich učiteľov, pedagógov počas štúdia: Predpoklad dobrých výsledkov v praxi. In Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacijnych. Problemy wspólczesnej edukacji. Radom : Wydawnictwo Uniwesytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018. ISBN 978-83-7351-861-2, p. 219-229.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2015 [01/12] FESZTEROVÁ, M. Education for Future Teachers to OHS Principles - Safety in Chemical Laboratory. In Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 191, p. 890-895.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [03/12] FESZTEROVÁ, M. Vzdelávanie budúcich učiteľov k dodržiavaniu zásad BOZP - prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In Infrastruktura krytyczna w procesie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. Poznan : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezoeczenstwa, 2014. ISBN 978-83-61304-87-6, p. 285.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [04/12] FESZTEROVÁ, M. Výchova a vzdelávanie k dodržiavaniu BOZP : Prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 121. ISBN 978-80-8122-073-9.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] FESZTEROVÁ, M. Chemistry Education Focused on Safety Work. In QUAESTI - Virtual Multidisciplinary Conference. Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISBN 978-80-554-0826-2, s. 114-118.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AFD_018 Juhász, György. Implementácia poznatkov z chemickej fyziky do prípravy budúcich učiteľov chémie In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied: zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice 15.-17. október 2012. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2012, s. 285-288 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8082-541-6


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 4


AFG_001 Szarka, Katarína, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Tóth-Bakos, Anita, Brestenská, Beáta. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov = Web-based Applications in Transdisciplinary Teacher Education In: Trendy ve vzdělávaní 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní: Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 46-47. ISBN 978-80-244-5318-7. [slovenčina]


AFG_002 Szarka, Katarína, Juhász, György, Brestenská, Beáta. Webové aplikácie ako inovatívne nástroje pregraduálnej prípravy učiteľov chémie. SIGN-UKO PR 379/18 In: DidSci PLUS: Research in Didactics of Science PLUS: Abstracts of presentations: Prague, 25-27 June 2018. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 67-67 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7444-058-8. [slovenčina]


AFG_003 Hudaky, Ilona, Náray-Szabó, Gábor, Juhász, György, Ortuno, Rosa M., Perczel, András. Structure and stability of ß-peptide foldamer; toward a rational design In: Book of Abstracts: 9th European Conference on Computational Chemistry. Sopron: N/A, 2013, s. 2-2. ISBN 978-963-9970-37-3. [angličtina]


AFG_004 Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Juhász, György. Analýza aspektov hodnotenia autentických výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác v chémii In: 24. Mezinárodní konference o výuce chemie - Didaktika chemie a její kontexty: Sborník abstraktů příspevků z konference 20.-21.5.2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 35-36 [tlačená forma]. ISBN 978-80-210-7844-4. [slovenčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 6


AFH_001 Dibó, Gábor, Juhász, György. Green Chemistry: from Kindergarten to High School Level In: 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis: Program and Abstract Book. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 22-22 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-241-2. [angličtina]


AFH_002 Szarka, Katarína, Juhász, György. Development of Mathematical Thinking in Chemical Education In: Innovations, Trends and Research in Science Education in Central Europe: Didsci+ 2019 and IOSTE 2019: Book of Abstracts. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 56-56 [tlačená forma]. ISBN 978-80-568-0198-7. [angličtina]


AFH_003 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Mach, Pavol, Budzák, Šimon, Medveď, Miroslav. MP2 a DFT-D štúdium π -Eda komplexov a experiment In: 3. nitrianska konferencia z kvantovej chémie: zborník abstraktov z prednášok. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 45-45 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8094-112-3. Poznámka: OPAC. [slovenčina]


AFH_004 Juhász, György. Výučba teórie chemickej väzby pomocou nových technológií In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 54-54 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-045-6. [slovenčina]


AFH_005 Szarka, Katarína, Juhász, György. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov = Web-based applications in teacher education In: Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. - 13. september 2016. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 112-112 [CD-ROM]. ISBN 9788081524349. [slovenčina]


AFH_006 Kyseľ, Ondrej, Juhász, György, Mach, Pavel, Budzák, Šimon, Medveď, Miroslav. MP2 a DFT-D štúdium .PI.-EDA komplexov a experiment. SIGN-UKO MF07-000333 In: 3. nitrianska konferencia z kvantovej chémie: zborník abstraktov z prednášok. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 45-45 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8094-112-3. [slovenčina]


AFK Postery zo zahraničných konferencií

Počet výstupov: 3


AFK_001 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Mach, Pavel. Study of CT interaction between 2-aminopyridine and TCNE: CT interaction between biological active 2-amino-pyridine and TCNE - computational study. SIGN-UKO MF11-000486 In: 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences (4ECCLS). Budapešť: Hungarian Chemical Society, 2011, s. 160-160. ISBN 978-963-9970-14-4. [angličtina]


AFK_002 Budzák, Šimon, Mach, Pavel, Juhász, György, Kyseľ, Ondrej. Theoretical study of charge transfer complexes between selected antithyroid agents and TCNE In: CESTC 2013 - Symposium on Theoretical Chemistry. Praha: Akademie věd České republiky. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 2013, s. 37-37. ISBN 978-80-87351-26-0. [angličtina]


AFK_003 Juhász, György, Kyseľ, Ondrej, Mach, Pavel. Theoretical study of energetic and spectral properties of EDA complexes of TCNE with aminopyridines. SIGN-UKO MF11-000487 In: Modeling Interactions in Biomolecules 5. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta. MatfyzPress, 2011, s. 38-38 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7378-180-4. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 2


BCI_001 Feszterová, Melánia, Košík, Gabriel, Juhász, György. Laboratórna technika pre chemikov. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2007. ISBN 9788080941666. [slovenčina]


Ohlasy:

2014 [03/12] SZARKA, K. - HUGYIVÁROVÁ, M. Manažovanie školského chemického laboratória v príprave budúcich učiteľov chémie. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-88-5, p. 84, 86, 88.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2010 [04/12] VILIKOVSKÝ, I. Identifikácia drahých kameňov. In Gemologický spravodajca. ISSN 1337-6136, 2010, roč. 5, č. 1-2, s. 54.. [s.l.] : [s.n.], 2010


BCI_002 Feszterová, Melánia, Juhász, György, Košík, Gabriel. Laboratórna technika pre chemikov [textový dokument (print)] . 1 vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8094-166-6. [slovenčina]


BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

Počet výstupov: 1


BCK_001 Juhász, György. Web-based molekulové modelovanie In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari, s. 81-96 [1,15 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-2597-1. [slovenčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav, Juhász, György. Výskum algoritmického a logického myslenia študentov informatiky na Univerzite J. Selyeho v Komárne In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 47-51 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

Počet výstupov: 2


BFA_001 Szarka, Katarína, Puskás, Andrea, Fehér, Zoltán, Brestenská, Beáta, Juhász, György. Web-based applications in the undergraduate training of 21st century teachers. SIGN-UKO PR 166/19 In: International Congress on Education Sciences and Learning Technology: book of abstracts . Ankara: Nobel Science and Research Center, 2018, s. 25-25 [tlačená forma]. [angličtina]


BFA_002 Jákli, Imre, Móricz, Attila, Papp, Dóra, Hudáky, Ilona, Juhász, György, Perczel, András. NBO analysis of non-covalent interactions in proteins In: 4th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology: Program & Abstracts. [s.1.]: [s.n.], 2014, s. 1-1. [angličtina]


BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

Počet výstupov: 2


BFB_001 Mach, Pavel, Budzák, Šimon, Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Correlations and discrepancies in theoretical description of stability and electronic spectra of EDA complexes of cyclic thioamides with TCNE. SIGN-UKO MF13-001096 In: 3rd Visegrad Symposium on Structural Systems Biology: book of abstracts and programme. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 40-40 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8147-012-7. [angličtina]


BFB_002 Mach, Karel, Budzák, Šimon, Kyseľ, Ondrej, Juhász, György. Correlations and discrepancies in theoretical description of stability and elektronic spectra of EDA complexes of cyclic thioamides with TCNE In: 3rd Visegrad Symposium on Structural Systems Biology: book of abstracts and programme. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 40-40 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8147-012-7. [angličtina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 18


FAI_001 Kilár, Ferenc, Bucseková, Ildikó, Dibó, Gábor, Kocsis, Gergely, Szarka, Katarína, Juhász, György, Vargová, Andrea. 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis [textový dokument (print)] : Program and Abstract Book. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-241-2. [angličtina]


FAI_002 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József, Kmeť, Tibor. A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-250-4. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_003 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Juhász, György, Horváth, Kinga, Strédl, Terézia, Árki, Zuzana. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický dokument] : "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_005 Juhász, György, Šenkár, Patrik, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický dokument] : "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_006 Juhász, György, Árki, Zuzana, Csiba, Peter. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_007 Juhász, György, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_008 Juhász, György, Keserű, József, Tóth, Sándor János, Simon, Szabolcs, Somogyi, Alfréd, Lévai, Attila. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický dokument] : "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-188-0. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_009 Juhász, György, Orsovics, Yvette, Nagy, Melinda. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_010 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_011 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-075-3. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_012 Horváth, Kinga, Juhász, György, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_013 Juhász, György, Nagy, Ádám István, Strédl, Terézia, Tóth-Bakos, Anita, Bozsó, Csilla, Horváth, Kinga, Hugyivárová, Magdaléna, Liszka, József, Szarka, Katarína. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_014 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-145-3. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_015 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Árki, Zuzana, Mura, Ladislav, Gyurián, Norbert. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-143-9. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_016 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2014/2015. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-141-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_017 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2015/2016: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2015/2016. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-173-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_018 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-210-8. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem