PaedDr. Patrik Baka, PhD.
Név: PaedDr. Patrik Baka, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: Sirály B 108b
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 603

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Magyar nyelv és irodalom és történelem tanári szak
2010 - 2015
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Akadémiai tárgyak oktatása - Magyar nyelv és irodalom
2015 - 2017
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Magyar nyelv és irodalom doktori program - Nem szláv nyelvek és irodalmak tanulmányi szak
2015 -

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Andjunktus
-


Kutatási terület A hazai és az angolszász spekulatív fikciós irodalom (alternatív történelem, fantasy és steampunk műfaj), irodalompedagógia. 

Kutatási projektek Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry na Slovensku a školské dokumenty vyučovacieho predmetu maď
18-170-00739
Kisebbségi Kulturális Alap (FPKNM)
-

Magyar nyelv és variativitás kisebbségi helyzetben, Szlovákiában
KNM-1328/2017/2.3
Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (Úrad vlády SR)
2017 - 2017A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 0

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 64
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (8)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (44)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (7)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 15
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (13)

Bejegyzések száma összesen: 81

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (11)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (8)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (2)
Összesen 22

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 BAKA, Patrik. Függőhidak: Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából. 1. vyd. Dunaszerdahely: Media Nova M, 2016. 200 s. ISBN 978-80-89734-16-0.

AAB 002 BAKA, Patrik. Kristályszilánkok: A világépítő történelmi mintázatok irodalmi manifesztációinak nyomában. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2018. 216 s. ISBN 978-80-8104-070-2.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 8


ADE 001 BAKA, Patrik. A káosz (el)rendezett szegmensei: H. Nagy Péter: Szisztematikus káosz. Prae. Évf. 14, sz. 2 (2012), p. 97-98. ISSN 1585-5112.

ADE 002 BAKA, Patrik. Véres sorok: Az éjszaka gyermekei. Tanulmányok a vámpírizmusról. Prae. Évf. 16, sz. 1 (2014), p. 101-103. ISSN 1585-5112.

ADE 003 BAKA, Patrik. "Valószínűleg - magától - nem fog felrobbanni": H. Nagy Péter: Piknik az aknamezőn. Médiaszövegek 1993-2013. Prae. Évf. 17, sz. 1 (2015), p. 105-109. ISSN 1585-5112.

ADE 004 BAKA, Patrik. A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái. Iskolakultúra. Évf. 26, sz. 6 (2016), p. 103-114. ISSN 1215-5233.

Hivatkozások:
2018  [4] VIDA, R. Borzongó tanóra. Veres Attila novellái és a magyar weird-irodalom (doboztankönyv-fejezet). In A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-278-8, p. 282-293.

2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.

2017  [4] PLONICKÝ, T. Könyvek, oktatás, kötelezők. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2017, vol. 12, no. 4, p. 45, 54.

2016  [3] PLONICKY, T. Elköteleződve - A házi olvasmányok problematikája. In Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben : VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-98-2, p. 493, 504.ADE 005 BAKA, Patrik. Magánuniverzumok I. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere (I): Lakatos István: Dobozváros vs. Óraverzum - Tisztítótűz. Prae. Évf. 18, sz. 2 (2016), p. 116-133. ISSN 1585-5112.

ADE 006 BAKA, Patrik. Ismerős és idegenség, idomulás és feminizmus: George R. R. Martin: A Tűz és jég dala-ciklus. Prae. Évf. 19, sz. 2 (2017), p. 60-68. ISSN 1585-5112.

Hivatkozások:
2017  [3] L. VARGA, P. "A világ élő emlékezete". In Prae. ISSN 0133-1108, 2017, vol. 2017, no. 2, p.89-103.ADE 007 BAKA, Patrik. Az elnyomás árnyalatai: Ben H. Winters: Földalatti Légitársaság. Prae = Prae Literary Journal : irodalmi és kultúratudományos folyóirat. = Prae Literary Journal Évf. 19, sz. 4 (2017), p. 2-11. ISSN 1585-5112.

ADE 008 BAKA, Patrik. A vér ítélete: A Harry Potter-univerzum és a nácizmus analógiái (doboztankönyv-fejezet). Módszertani közlöny = Metodički glasnik = Methodological bulletin = Methodologische Mitteilungen. = Metodički glasnik Évf. 8, sz. 1 (2018), p. 11-33. ISSN 2217-4540.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 44


ADF 001 BAKA, Patrik. Poszthumán metamorfózisok: Brandon Hackett: Az ember könyve. Opus. Évf. 4, sz. 6 (2012), p. 81-90. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2016  [3] H. NAGY, P. Alternatívák : A popkultúra kapcsolatrendszerei. Budapest : Prae.hu, 2016. 350 s. ISBN 978-615-5070-55-6.ADF 002 BAKA, Patrik. Egy billegő műfajról és egy autopoietikus legendafüzérről: Százdi Sztakó Zsolt: A freskó legendája. Opus. Évf. 5, sz. 2 (2013), p. 86-94. ISSN 1338-0265.

ADF 003 BAKA, Patrik. "Halld üvöltésem!": Castamere-i esők. OPUS. Évf. 6, sz. 1 (2014), p. 53-62. ISSN 1338-0265.

ADF 004 BAKA, Patrik. "Rég volt, nagyon rég, akkor egészen más világ volt még". Szőrös Kő. Évf. 18, sz. 2 (2014), p. 68-73. ISSN 1338-0265.

ADF 005 BAKA, Patrik. A mindenség variánsai: kontrafaktumok. OPUS. Évf. 6, sz. 2 (2014), p. 76-83. ISSN 1338-0265.

ADF 006 BAKA, Patrik. Angyalok városa: Neil Gaiman: A gyilkosság misztériuma. OPUS. Évf. 6, sz. 4 (2014), p. 65-74. ISSN 1338-0265.

ADF 007 BAKA, Patrik. Borges és Kafka életre hívása: Szirmai Péter: A türelem. OPUS. Évf. 6, sz. 6 (2014), p. 92-97. ISSN 1338-0265.

ADF 008 BAKA, Patrik. Életek és nézetek egy kalapban: A fejek és a kalap. Dialógusok a kultúrá(k)ról. OPUS. Évf. 6, sz. 1 (2014), p. 85-90. ISSN 1338-0265.

ADF 009 BAKA, Patrik. Magyar mágusok krónikája: Hegedűs Orsolya: A mágia szövedéke. Bevezetés a magyar fantasy olvasásába I. OPUS. Évf. 6, sz. 4 (2014), p. 95-97. ISSN 1338-0265.

ADF 010 BAKA, Patrik. Mi lett volna, ha: Magyar földön Afrikában. Partitúra. Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 101-127. ISSN 1336-7307.

Hivatkozások:
2017  [3] VIDA, B. Szakítás a horgonyokkal. Moskát Anita: Horgonyhely (Doboztankönyv-fejezet). In Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2017. ISBN 978-963-449-073-9, p.628-640.

2016  [3] H. NAGY, P. Alternatívák : A popkultúra kapcsolatrendszerei. Budapest : Prae.hu, 2016. 350 s. ISBN 978-615-5070-55-6.

2016  [4] VIDA, B. A kortárs magyar fantasy női vonulata I.. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, 8. évf., 3. sz., 78, 91 old.

2015  [4] H. NAGY, P. A negyedik. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, 7. évf., 1. sz., 87. old.ADF 011 BAKA, Patrik. Szemet szemért?: Kleinheincz Csilla: Ólomerdő. Opus. Évf. 7, sz. 6 (2015), p. 80-87. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2016  [4] SÁTOR, V. Műfaji hagyományok kereszteződése Kleinheincz Csilla műveiben. In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2016, XI. évf., 2. sz., p. 75, 99.ADF 012 BAKA, Patrik. Színtörés: Danyi Zoltán: Több fehér. OPUS. Évf. 6, sz. 5 (2014), p. 86-90. ISSN 1338-0265.

ADF 013 BAKA, Patrik. Világépítés mesterfokon: Sánta Szilárd: Mestersésges horizontok: Bevezetés a kortárs sci-fi olvasásába. Partitúra. Évf. 9, sz. 2 (2014), p. 141-147. ISSN 1336-7307.

Hivatkozások:
2018  [4] VIDA, R. Borzongó tanóra. Veres Attila novellái és a magyar weird-irodalom (doboztankönyv-fejezet). In A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-278-8, p. 282-293.

2018  [4] VIDA, B. A weird fiction térnyerése a kortárs magyar spekulatív fikciós irodalomban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9, p. 190-204.ADF 014 BAKA, Patrik. A magyar steampunk hajnala I. - Alternatív államéletrajzok: W. Hamilton Green (Galántai Zoltán): Mars 1910. Opus. Évf. 8, sz. 2 (2016), p. 66-78. ISSN 1338-0265.

ADF 015 BAKA, Patrik. A magyar steampunk hajnala II. - Alternatív gőzerő és Mars-világ: W. Hamilton Green (Galántai Zoltán): Mars 1910. Opus. Évf. 8, sz. 3 (2016), p. 62-72. ISSN 1338-0265.

ADF 016 BAKA, Patrik. A magyar újraírások hajnala - avagy Kukoricza Jancsi másik élete: Petőfi Sándor: János vitéz vs. Csurgó Csaba: Kukoricza. Opus. Évf. 7, sz. 4 (2015), p. 85-95. ISSN 1338-0265.

ADF 017 BAKA, Patrik. Gondolati zónák és kollektív (ön)tudat: Világ- és karakterépítés Vernor Vinge űroperájában. Opus. Évf. 7, sz. 2 (2015), p. 69-72. ISSN 1338-0265.

ADF 018 BAKA, Patrik. Hasznos "élősködők": A Parazita könyvek sorozat két monográfiájáról. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 4 (2016), p. 113-115. ISSN 1336-8893.

ADF 019 BAKA, Patrik. Heinrich Himmler és a nácik démoni okkultizmusa: Aranyvér, szeánszok, miszticizmus és fekete mágia a Harmadik Birodalom felső köreiben. Opus. Évf. 8, sz. 4 (2016), p. 77-85. ISSN 1338-0265.

ADF 020 BAKA, Patrik. Hej, Dunáról fúj a szél...: Pintér Bence - Pintér Máté: A szivarhajó utolsó útja. Opus. Évf. 7, sz. 3 (2015), p. 78-88. ISSN 1338-0265.

ADF 021 BAKA, Patrik. Hús és fém: Scott Westerfeld steampunk trilógiája. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 1 (2016), p. 73-96. ISSN 1336-8893.

ADF 022 BAKA, Patrik. Magánuniverzumok II. Egy végtelenben vesző világ metafizikája: László Zoltán: Nagate vs. Nulla pont. Partitúra. Évf. 9, sz. 2 (2016), p. 51-72. ISSN 1336-7307.

ADF 023 BAKA, Patrik. Mi(,)rólunk: Közelmúlt. Tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyamatokról. Opus. Évf. 7, sz. 1 (2015), p. 88-92. ISSN 1338-0265.

ADF 024 BAKA, Patrik. Párhuzamos univerzumok I. - Baxter és Mann steampunk világai: Stephen Baxter: Antijég vs. George Mann: Mechanikus London. Opus. Évf. 8, sz. 5 (2016), p. 68-81. ISSN 1338-0265.

ADF 025 BAKA, Patrik. Rekviem: Darren Aronofsky: Rekviem egy álomért. Opus. Évf. 8, sz. 6 (2016), p. 75-80. ISSN 1338-0265.

ADF 026 BAKA, Patrik. Teljes gőzzel: Steampunk kalauz. Partitúra. Évf. 10, sz. 1 (2015), p. 57-91. ISSN 1336-7307.

Hivatkozások:
2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.ADF 027 BAKA, Patrik. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz: Doboztankönyv-fejezet. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 4 (2016), p. 61-70. ISSN 1336-8893.

ADF 028 BAKA, Patrik. Windsorok. Opus. Évf. 7, sz. 6 (2015), p. 57-65. ISSN 1338-0265.

ADF 029 BAKA, Patrik. A bábmester panoptikuma: Szászi Zoltán: Bábukák. Kisvárosi panoptikum. Opus. Évf. 9, sz. 3 (2017), p. 79-86. ISSN 1338-0265.

ADF 030 BAKA, Patrik. A test itt nem több mint szabásminta: Brandon Hackett: Az ember könyve. Eruditio - Educatio. Évf. 12, sz. 1 (2017), p. 143-144. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.ADF 031 BAKA, Patrik. Čo by bolo keby?: Trenka, Csaba Gábor: Egyenlítői Magyar Afrika. Eruditio - Educatio. Roč. 12, č. 2 (2017), s. 99-103. ISSN 1336-8893.

ADF 032 BAKA, Patrik. D´Arc vagy De Valois?: Manda Scott: Tisztítótűz. A Jeanne d´Arc-titok. Opus. Évf. 9, sz. 5 (2017), p. 83-89. ISSN 1338-0265.

ADF 033 BAKA, Patrik. Hús és fém - újratöltve: (Scott Westerfeld: Leviatán-trilógia). Opus. Évf. 9, sz. 4 (2017), p. 70-81. ISSN 1338-0265.

ADF 034 BAKA, Patrik. Kérdőjelek, túl a zárómondatokon: Neil Gaiman: Tükör és füst. Opus. Évf. 9, sz. 2 (2017), p. 45-48. ISSN 1338-0265.

ADF 035 BAKA, Patrik. Keresztek kereszttüzében: C. J. Sansom: Egy bűnös siralmai. Opus. Évf. 9, sz. 6 (2017), p. 66-71. ISSN 1338-0265.

ADF 036 BAKA, Patrik. A sci-fi mint a demokrácia méltatása: Tóth Csaba: A sci-fi politológiája. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 6 (2018), s. 82-86. ISSN 1338-0265.

ADF 037 BAKA, Patrik. A sci-fi posztmodern dimenziója: John Scalzi: Vörösingesek. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 3 (2018), s. 78-82. ISSN 1338-0265.

ADF 038 BAKA, Patrik. Az utak, amelyeken nem mentünk végig: Andrew Roberts (szerk.): Mi lett volna, ha...? [fejezetek a meg nem történt világtörténelemből]. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 12, č. 4 (2017), s. 91-99. ISSN 1336-8893.

ADF 039 BAKA, Patrik. Bűnregény-diagnosztika: Bánki Éva: A bűn nyelvét megtanulni. Tanulmányok a kemény krimiről. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 4 (2018), s. 90-93. ISSN 1338-0265.

ADF 040 BAKA, Patrik. Gőzbetyárok: A magyar steampunk szubkultúra nyomában. Fórum társadalomtudományi szemle = Fórum spoločenskovedná revue : negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat. = Fórum spoločenskovedná revue Roč. 20, č. 4 (2018), s. 97-117 [print]. ISSN 1335-4361.

ADF 041 BAKA, Patrik. Mi lett volna, ha...? - Alternatív történelmi kalauz: Doboztankönyv-fejezet. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 1 (2018), s. 89-100 [print]. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.ADF 042 BAKA, Patrik. Pacifista partizánakciók: (Barak László: Hülyegyerekek drága játszmái). Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 87-90. ISSN 1338-0265.

ADF 043 BAKA, Patrik. J. K. Rowling varázsvilága és a nácizmus. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 11, sz. 1 (2019), p. 51-56. ISSN 1338-0265.

ADF 044 BAKA, Patrik. Kukoricza Jancsi másik élete - Csurgó Csaba: Kukoricza: (Doboztankönyv-fejezet). Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 1 (2019), p. 109-117. ISSN 1336-8893.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 BAKA, Patrik. A János vitéz vérfrissítése: (Doboztankönyv - fejezet). In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 643-656. ISBN 978-963-449-073-9.

Hivatkozások:
2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFC 001 BAKA, Patrik. A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái, avagy a steampunk irodalom és lehetséges szerepe az oktatásban. In: Fiatal tudomány - tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében: Határhelyzetek 9.. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017, P. 356-377. ISBN 978-615-5389-61-0.

Hivatkozások:
2017  [4] SIMON, SZ. A szlovákiai magyar oktatáspolitikai helyzet és a hazai tankönyv- és tantervkutatás újabb eredményeihez. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 9-31.AFC 002 BAKA, Patrik. Az allohistorizmus krónikája. In: Kölcsönös átszövődések: A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017, P. 104-119. ISBN 978-615-5460-98-2.

AFC 003 BAKA, Patrik. A talio-elv uralta Héterdő: (doboztankönyv-fejezet). In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 144-161 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

AFC 004 BAKA, Patrik. Keleti szél(vihar): Trenka Csaba Gábor: Place Rimbaud vs. La Grande Image. In: Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencében I. : Külhoni magyar doktorandusz hallgatók konferencia-előadásaiból: Külhoni magyar doktorandusz hallgatók konferencia-előadásaiból. Boda Attila. Budapest: ELTE Márton Áron Szakkollégium, 2019, P. 15-32. ISBN 978-963-489-081-2.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 7


AFD 001 BAKA, Patrik. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i): Lakatos István: Dobozváros vs. Óraverzum - Tisztítótűz. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 12-28. ISBN 978-80-8122-188-0.

AFD 002 BAKA, Patrik. (A) János vitéz színeváltozása: Petőfi Sándor: János vitéz vs. Csurgó Csaba: Kukoricza. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 184-198. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 003 BAKA, Patrik. Szlovákiai magyarok az Európai Parlament és a sajtó tükrében. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 378-396. ISBN 978-80-8122-206-1.

Hivatkozások:
2017  [6] KURUCZ, A. A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2017, vol. 12, no. 4, p. 113-118.AFD 004 BAKA, Patrik. Túl a test határain: Brandon Hackett: Az ember könyve. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 9-20. ISBN 978-80-8122-223-8.

AFD 005 BAKA, Patrik. A barkácsmester összefércelt mesevilága. Lakatos István Dobozváros című regényéről (Doboztankönyv-fejezet). In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 265-281. ISBN 978-80-8122-278-8.

Hivatkozások:
2019  [5] LUDÁNYI, ZS. Lőrincz Gábor - Lőrincz Julianna - Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. In Alkalmazott Nyelvtudomány. ISSN 2498-4442, 2019, vol. XIX, no. 1, p. 1-4.AFD 006 BAKA, Patrik. Görbe tükör a modern rabszolgaságnak: Ben H. Winters: Földalatti Légitársaság. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 8-15 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

AFD 007 BAKA, Patrik. Mi lett volna ha ... ? - Alternatív történelmi kalauz: Doboztankönyv-fejezet. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései : A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyv kutató szimpóziumának tamulmányai: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyv kutató szimpóziumának tamulmányai. zost. Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 266-283. ISBN 978-80-8122-230-6.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 BAKA, Patrik. Poszthumán metamorfózisok: (Doboztankönyv-fejezet). In: Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben: 6. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 506-523. ISBN 978-615-5460-98-2.

Hivatkozások:
2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEF 001 BAKA, Patrik. Költészet és fantasy: Castamere-i esők. In: Költészet és .... Bratislava: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014, P. 161-173. ISBN 978-80-971166-6-8.

Hivatkozások:
2016  [6] VIDA, B. Költészet az egész világ. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, 8. évf., 1. sz., 93. old.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 13


EDI 001 BAKA, Patrik. H. Nagy Péter: Párhuzamos mintázatok. Fórum. Évf. 16, sz. 3 (2014), p. 165-167. ISSN 1335-4361.

EDI 002 BAKA, Patrik. Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Fórum. Évf. 16, sz. 3 (2014), p. 163-165. ISSN 1335-4361.

EDI 003 BAKA, Patrik. Csanda Gábor - H. Nagy Péter (szerk.), Költészet és... Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 8, sz. 2 (2016), p. 172-175. ISSN 1335-4361.

EDI 004 BAKA, Patrik. H. Nagy Péter: Öt modern költő. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 18, sz. 2 (2016), p. 170-172. ISSN 1335-4361.

EDI 005 BAKA, Patrik. Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. Régi és új szempontok a 20. század második felének történeti értelmezéséhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 17, sz. 3 (2015), p. 173-175. ISSN 1335-4361.

EDI 006 BAKA, Patrik. Csanda Gábor - H. Nagy Péter: A kontextus végtelensége. Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 18, sz. 3 (2016), p. 173-175. ISSN 1335-4361.

EDI 007 BAKA, Patrik. Erdélyi Margit: Az irodalomoktatás új kihívásai. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 19, sz. 1 (2017), p. 167-170. ISSN 1335-4361.

EDI 008 BAKA, Patrik. H. Nagy Péter - Keserű József: A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 19, sz. 1 (2017), p. 164-167. ISSN 1335--4361.

EDI 009 BAKA, Patrik. H. Nagy Péter: Az éjszaka gyermekei. Tanulmányok a vámpírizmusról. Eruditio - Educatio. Évf. 12, sz. 1 (2017), p. 143-144. ISSN 1336-8893.

EDI 010 BAKA, Patrik. Horváth Kornélia: Fejezetek a kortárs magyar líráról. Fórum. Évf. 19, sz. 4 (2017), p. 165-168. ISSN 1335-4361.

EDI 011 BAKA, Patrik. Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba. Fórum. Évf. 19, sz. 4 (2017), p. 168-171. ISSN 1335-4361.

EDI 012 BAKA, Patrik. H. Nagy Péter: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei. Budapest, Prae.hu, 2016, 352 p. Fórum társadalomtudományi szemle = Fórum spoločenskovedná revue : negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat. = Fórum spoločenskovedná revue Roč. 20, č. 3 (2018), s. 158-161. ISSN 1335-4361.

EDI 013 BAKA, Patrik. H. Nagy Péter: Médiaterek Lady Gaga korában. Kalandozások a popokultúra területén. Fórum társadalomtudományi szemle = Fórum spoločenskovedná revue. = Fórum spoločenskovedná revue Évf. 21, sz. 2 (2019), p. 163-165. ISSN 1335-4361.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.