SJE főmenü
doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Név: doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Neveléstudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: Sirály B 106a
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 749

Egyetemi tanulmányok
Zeneművészeti Akadémia Pozsony, Zenei Kar
Zeneművészet
1985 - 1990
Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia Budapest
Zongorajáték - A zongorajáték módszertana
- 1995
Magyar Iparművészeti Főiskola Budapest, Tanárképző Kar
Művészetpszichológia
- 1995
Rigorózus eljárás
Eötvös Loránd Tudományegyetem - Budapest, Bőlcsészettudományi Kar
Didaktika és neveléselmélet
1993 - 1995
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
Nevelés- és sporttudományok - neveléstudományi kutatások szakterület
- 2003
Habilitáció
Osztravai Tudományegyetem - Osztrava, Tanárképző Kar
Zeneelmélet és pedagógia
2004

Munkaviszonyok
Konstantín Filozófus Egyetem Nyitra
adjunktus, 2004 - docens
1990 -
Zeneművészeti Alapiskola
Igazgató, pedagógus
1999 - 2005


Kutatási terület    KUTATÁSI TERÜLET:  Zenepedagógia, A zenei képességek vizsgálata    PROJEKTEK:     - Využitie informačno-komunikačných technológií v oblasti hudobného vzdelávania  1/2010 – 12/2013  KEGA 030UKF – 4/2012    - Osobnosť a inštitúcia - symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska.  1/2009 – 12/2011  VEGA 1/0140/10    - Vzťah a význam inštruktivity a  ľudových piesní v pedagogickom  procese hudobnej výchovy  1/2006 – 12/2008  CGA UKF v Nitre    -  Efektivita vyučovania hry na nástroji z hľadiska hudobných schopností  1/2003 – 12/2005  CGA UKF v Nitre    - Bartók Béla és a Felvidék   1/1993-12/1994  Magyar Köztársaság Kulturális és Oktatásügyi Minisztériuma  A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 49
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (11)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (11)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (4)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
CAJ Hazai kiadóknál megjelent zenei művek (vezérkönyvek, zenei anyagok) (1)

Bejegyzések száma összesen: 61

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (6)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (15)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (18)
Összesen 40

Publikációk listája

ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 CSEHIOVÁ, Agáta. A népdalfeldolgozások és az instruktív jellegű művek kapcsolata a hangszeroktatásban és azok hatása a zenei képességek fejlődésére. In: Az iskola korszerű funkciói. Budapest: Okker Kft., 2008, P. 181-199. ISBN 978-963-808-826-0.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 CSEHIOVÁ, Agáta a Erzsébet DOMBI. Zeneirodalmi, zenehallgatási szemelvények a gyermekek és az ifjúság részére I.. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1998. 99 s. ISBN 978-80-806-202-40.

Hivatkozások:
2010  [4] ORSOVICS, Y. A gyermek szerepe és megjelenése. In Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-797-2, p. 181-192.ACB 002 CSEHIOVÁ, Agáta a Erzsébet DOMBI. Zeneirodalmi, zenehallgatási szemelvények a gyermekek és az ifjúság részére II.. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1998. 113 s. ISBN 978-80-806-20-240.

Hivatkozások:
2010  [4] ORSOVICS, Y. A gyermek szerepe és megjelenése. In Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-797-2, p. 181-192.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADE 001 KANCZNÉ NAGY, Katalin a Agáta CSEHIOVÁ. Sensation seeking scale - results of a teacher research. Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 8, no. 1 (2021), p. 46-53. ISSN 2064-9908.

ADE 002 CSEHIOVÁ, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 8, no. 1 (2021), p. 28-37. ISSN 2064-9908.

ADE 003 CSEHIOVÁ, Agáta. 20 éves a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága. Parlando. Évf. 53, sz. 1 (2011), p. 43-45. ISSN 0133-2767.

ADE 004 CSEHIOVÁ, Agáta. Bartók a Felvidéken. Európai utas. Évf. 6, sz. 3 (1996), p. 56-59. ISSN 0866-272X.

ADE 005 CSEHIOVÁ, Agáta. Bartók szlovákiai kapcsolatai és azok hatása alkotómunkásságára. Porlando. Évf. 43, sz. 3 (2001), p. 5-14.

Hivatkozások:
2009  [3] CSÜLLÖG, J. A népdal szereoe a kezdők zongoraoktatásában Magyarországon. In Pandora Könyvek 16. ISSN 1787-9671, 2009, p.140.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADF 001 CSEHIOVÁ, Agáta. A zene és a zenei nevelés jótékony hatása a képességek fejlődésére - 1. rész. Katedra. P. 16-19. ISSN 1335-6445.

Hivatkozások:
2019  [4] ORSOVICS, Y. Zenei alapismeretek az óvó- és tanítóképzős hallgatók számára. Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-289-4, p. 91.

2018  [4] ORSOVICS, Y. - STRÉDL, T. - SZABÓOVÁ, E. - et al. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5, p. 130.ADF 002 CSEHIOVÁ, Agáta. A zene és a zenei nevelés jótékony hatása a képességek fejlődésére - 2. rész. Katedra. Évf. 23, sz. 5 (2016), p. 19-21. ISSN 1335-6445.

Hivatkozások:
2019  [4] ORSOVICS, Y. Zenei alapismeretek az óvó- és tanítóképzős hallgatók számára. Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-289-4, p. 91.ADF 003 CSEHIOVÁ, Agáta. Dvadsať rokov existencie Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku. Slovenská hudba. Roč. 37, č. 4 (2011), s. 77-98. ISSN 1335-2458.

ADF 004 CSEHIOVÁ, Agáta. Kreatívne vyučovanie klavírnej hry budúcich pedagógov na 1. stupni ZŠ. Múzy v škole. Roč. 2, č. 3 (1997), s. 8-10. ISSN 1335-1605.

ADF 005 CSEHIOVÁ, Agáta. Kreatívne vyučovanie klavírnej hry budúcich pedagógov na 1. stupni ZŠ - časť II. Múzy v škole. Č. 4 (1997), s. 14-15. ISSN 1335-1605.

ADF 006 CSEHIOVÁ, Agáta. Liszt Ferenc - a zongoraművész, az alkotó és az ember. Katedra. Évf. 19, sz. 4 (2011), p. 26-28. ISSN 1335-6445.

ADF 007 CSEHIOVÁ, Agáta. Umelecký a hudobno-pedagogický odkaz Zoltána Kodálya. Slovenská hudba. Roč. 39, č. 2 (2013), s. 189-207. ISSN 1335-2458.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoS
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 CSEHIOVÁ, Agáta, Katalin KANCZNÉ NAGY a Anita TÓTH-BAKOS. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in their University Studies. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 10, no. 2 (2020), p. 170-175. ISSN 1804-7890. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] HORVÁTH, K. - TÓTH, P. Application of QTI query to explore the opinions of teacher students of the Carpathian Basin about ideal teacher interaction. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 62 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.ADM 002 CSEHIOVÁ, Agáta. The Transfer Effect of Musical Activities in Terms of Abilities and Personality Development - About the Results of a Music-Pedagogical Study. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 10, no. 2 (2020), p. 46-50. ISSN 1804-7890. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


AEC 001 CSEHIOVÁ, Agáta. A zenepedagógiai üzenet Cziczka Angéla alkotómunkásságában. In: Kortársaink a művészetekben. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2020, P. 35-45. ISBN 978-963-315-421-2.

AEC 002 CSEHIOVÁ, Agáta. A népzene és az instruktivitás kapcsolata Bartók alkotómunkásságában = Connection of folk music and instruktivity in creative work of Bartók. In: Új pedagógiai közlemények: A kutatás menetében IV.. Budapest: ELTE, 2004, P. 220-238.

AEC 003 CSEHIOVÁ, Agáta. Az instruktivitás és a népzene szerepe a képességfejlesztésben. In: A zenei nyelv és a társadalmi igény kölcsönhatása. Szeged: SZTE JGYTF, 2005, P. 42-47. ISBN 963-7356-11-8.

AEC 004 CSEHIOVÁ, Agáta. Bartók alkotómunkássága a mai Szlovákia területén. In: Bartók - Verdi: tanulmánykötet. Szeged: SZTE JGYTF Kar Ének-zene Tanszék, 2002, P. 10-19. ISBN 963-482-590-7.

Hivatkozások:
2017  [1] PANDIOVA, I. S. Slovak folk song in the compositions of Bela Bartok. In Ad Alta-Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2017, vol. 7, no. 2, p. 158-160. WoS

2012  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Béla Bartók's music legacy in slovak ethnomusicology and music pedagogy. In American international journal of contemporary research. ISSN 2162-139X, 2012, vol. 2, no. 4, p. 128.

2012  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Odkaz Bélu Bartóka na Slovensku v oblasti hudobnej pedagogiky. Brno : Iveta Štrbák Pandiová, 2012. ISBN 978-80-971174-1-2, p. 11.

2011  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Odkaz Bélu Bartóka na Slovensku v oblasti hudobnej interpretácie. Brno : Iveta Štrbák Pandiová, 2011. ISBN 978-80-970751-3-2, p. 62, 81.AEC 005 CSEHIOVÁ, Agáta. Bartók műveinek és előadóművészetének fogadtatása Szlovákiában és Csehországban. In: Mozart-Liszt-Bartók. Szeged: SZTE JGYTFK, 2007, P. 31-43. ISBN 978-963-7356-59-9.

Hivatkozások:
2017  [1] PANDIOVA, I. S. Slovak folk song in the compositions of Bela Bartok. In Ad Alta-Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2017, vol. 7, no. 2, p. 158-160. WoS

2012  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Béla Bartók's music legacy in slovak ethnomusicology and music pedagogy. In American international journal of contemporary research. ISSN 2162-139X, 2012, vol. 2, no. 4, p. 128.

2011  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Odkaz Bélu Bart´ka na Slovensku v oblasti hudobnej interpretácie. Brno : Iveta Štrbák Pandiová, 2011. ISBN 978-80-970751-3-2, p. 11, 81.AEC 006 CSEHIOVÁ, Agáta. Erkel Ferenc és a 19. századi Pozsony. In: Chopin-Schumann-Erkel. Szeged: SZTE JGYPK, 2011, P. 99-103. ISBN 978-963-9927-42-1.

AEC 007 CSEHIOVÁ, Agáta. Janáčkova klavírna tvorba so zvláštnym zreteľom na klavírny cyklus v Mlhách. In: Hudba Leoše Janáčka ve škole. Ostrava: AHUV TC Ostrava a PdF OU, 1998, S. 33-38. ISBN 80-7042-130-4.

AEC 008 CSEHIOVÁ, Agáta. Kreatívne vyučovanie nástrojovej, resp. klavírnej hry budúcich pedagógov na 1. stupni ZŠ. In: K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997, P. 113-119. ISBN 80-7067-794-5.

AEC 009 CSEHIOVÁ, Agáta. Ľudová pieseň v tvorbe Bélu Bartóka z hľadiska didaktického a interpretačného. In: Díváme se na hudbu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2002, S. 27-35. ISBN 80-7040-631-3.

AEC 010 CSEHIOVÁ, Agáta. Vplyv tvorivej činnosti Bélu Bartóka na český hudobný život v prvej polovici 20. storočia. In: Musica viva in schola XIX.. Brno: Masarykova univerztia Brno, 2005, S. 30-35. ISBN 80-210-3796-2.

Hivatkozások:
2011  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Odkaz Bélu Bart´ka na Slovensku v oblasti hudobnej interpretácie. Brno : Iveta Štrbák Pandiová, 2011. ISBN 978-80-970751-3-2, p. 19, 81.AEC 011 CSEHIOVÁ, Agáta. Význam jednotlivých hudobných a hudobno-interpretačných činností a relaxačných cvičení u detí pubertálneho veku a u adolescentov. In: Musica viva in schola XIV.. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, S. 48-55. ISBN 80-210-1918-2.

Hivatkozások:
2019  [3] HORVÁTH, K. - TÓTH, P. Pedagógushallgatók nézete az ideális tanári interakciós stílusról egy empirikus kutatás tükrében. In A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelek-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Beregszász : "RIK-U" Kft, 2019, p. 168.

2012  [3] RÉZ, L. Konstruktivizmus és pedagógia a zenetanulás tükrében. In Opus. ISSN 1517-7017, 2012, no.4, p. 3-9.

2003  [3] SLAVÍKOVÁ, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 2003. ISBN 80-7043-261-6, p. 103.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Kreatívne vyučovanie nástrojov, resp. klavírnej hry budúcich pedagógov na 1. stupni ZŠ. In: MEDACTA ´97: Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra: Slovdidac, 1997, P. 1342-1345. ISBN 80-967339-9-0.

AED 002 CSEHIOVÁ, Agáta. Maďarská spoločnosť priateľov hudby na Slovensku a jej význam v kultúrnom živote na Slovensku. In: ARS SONANS 3: osobnosť a inštitúcia: Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Nitra: UKF, 2011, P. 138-148. ISBN 978-80-8094-999-0.

AED 003 CSEHIOVÁ, Agáta. Problematika autentickej interpretácie a nasledujúce generácie interpretov Bartókových skladieb. In: Hudobno-pedagogické interpretácie 7. Nitra: PF UKF v Nitre, 2002, P. 53-63. ISBN 80-8050-566-7.

Hivatkozások:
2009  [4] SZÓRÁDOVÁ, E. Marketing im musikinstrumentenbau und in der musikkultur des 19. jahrhunderts. In Musicologica istropolitana. Bratislava : Univerzita Komenskôho, 2009. ISBN 978-80-89236-95-4, p. 173.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEE 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Interpretačné umenie Bélu Bartóka a jeho význam v súčasnosti. In: Postavení hudby v rámci současných kultúrnych aktivit: Sborník z 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, S. 215-221. ISBN 80-7042-216-5.

AEE 002 CSEHIOVÁ, Agáta. Vzťah žiakov a študentov k Janáčkovej hudbe v súčasnosti. In: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé. Ostrava: Pedagogická fakulty Ostravské univerzity, 2000, S. 103-105. ISBN 80-7042-163-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFC 001 TÓTH-BAKOS, Anita a Agáta CSEHIOVÁ. Music and Brain - Music Training Transfer. In: INTED 2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016, USB kľúč, p. 1726-1732. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

Hivatkozások:
2019  [4] MAGYAR, A. A pszichiátriai betegekről és az értelmi fogyatékos személyekről alkotott kép változásai a 19. századi Magyarországon. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 107-116.

2019  [4] TÓTH, P. - HORVÁTH, K. Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének vizsgálata egy műszaki felsőoktatási intézményben. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 67-90.

2019  [4] SZABÓOVÁ, E. Gyakorlatorientált képzéssel a lemorzsolódás ellen. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 53-65.

2018  [2] HORVÁTH, K. - TÓTH, P. Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata pedagógushallgatók körében. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 21-54.AFC 002 CSEHIOVÁ, Agáta. A zenei képességek és a kisgyermekkori személyiségfejlődés kölcsönhatása. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 89-101. ISBN 978-963-449-148-4.

AFC 003 CSEHIOVÁ, Agáta a Katalin KANCZNÉ NAGY. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 362-373. ISBN 978-80-8122-310-5.

Hivatkozások:
2020  [4] SZŐKÖL, I. - TAKÁCS, M. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 128.

2020  [4] SZŐKÖL, I. - TAKÁCS, M. Modern elképzelések a tanításban. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 120.

2020  [4] KÓNYA, J. Távoktatás korona idején. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 92.

2019  [3] TÓTH, P. - HORVÁTH, K. Egyetemi hallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 84-106.AFC 004 KANCZNÉ NAGY, Katalin a Agáta CSEHIOVÁ. Elsőéves tanár szakos hallgatók egyetemi képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásainak és félelmeinek vizsgálata. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 77-88. ISBN 978-963-449-148-4.

Hivatkozások:
2020  [3] TÓTH, P. Egy empirikus kutatás tantárgy-pedagógiai aspektusai. In Új módszerek a szakképzésben - Kollaboratív online tartalomfejlesztés. Budapest : MTA-BME, 2020. ISBN 978-963-508-949-9, p. 33-66.

2019  [4] TÓTH, P. - HORVÁTH, K. Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének vizsgálata egy műszaki felsőoktatási intézményben. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 67-90.

[no_codeYear]  [4] HORVÁTH, K. - TÓTH, P. Kárpát-medencei pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 7-32. 2019AFC 005 KANCZNÉ NAGY, Katalin a Agáta CSEHIOVÁ. Pedagógus hallgatók körében végzett "élménykeresé foka" vizsgálat. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 255-263. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 006 CSEHIOVÁ, Agáta. A szlovákiai magyar zenebarátok társaságának tevékenysége - Liszt, Bartók, Kodály, Kadosa szellemében. In: Liszt - Mahler. Szeged: SZTE JGYPK, 2012, P. 142-157. ISBN 978-963-9927-46-9.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 11


AFD 001 CSEHIOVÁ, Agáta. A pedagógiai elvek Kodály Zoltán zongoraműveiben. In: A felvidék szerepe Kodály Zoltán életművében címmel tartott nemzetközi konferencia előadásaiból kézűlt tanulmánykötet = Život a dielo hudobného skladateľa Zoltána Kodálya, viažúce sa k územiu dnešného Slovenska, konanej 20-21. septembra 2017 na FSŠ UKF v Nitre : a konferenciát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közep-európai Tanulmányok Karának Pedagógusképző Intézete szervezte Nyitrán, 2017. szeptember 20-21-én: a konferenciát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közep-európai Tanulmányok Karának Pedagógusképző Intézete szervezte Nyitrán, 2017. szeptember 20-21-én. Józsa Mónika, Štrbák Pandiová Iveta, Erdei Péter. = Život a dielo hudobného skladateľa Zoltána Kodálya, viažúce sa k územiu dnešného Slovenska, konanej 20-21. septembra 2017 na FSŠ UKF v Nitre Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 19-36 [print]. ISBN 978-80-558-1402-5.

AFD 002 CSEHIOVÁ, Agáta. Angela Cziczka (1888 - 1973) = Angela Cziczka (1888 - 1973) Pianist, composer, music teacher: Klaviristka, hudobná skladateľka, hudobná pedagogička. In: Horizonty umenia 6 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. zost. Mária Strenáčiková. Banská Bystrica: Akadémia umení, 2019, S. 47-57 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8206-028-0.

AFD 003 CSEHIOVÁ, Agáta. Contribution of Zoltan Kodály to the Piano Works and Pedagogy = Prínos Zoltána Kodálya do klavírnej tvorby a pedagogiky. In: Horizonty umenia 5. 5 = Horizons of Art. Mária Strenáčiková, Maciej Kolodziejski, Andriy Ivanovich Dushniy. = Horizons of Art Banská Bystrica: Fakulta múzických umení, 2018, S. 279-295. ISBN 978-80-8206-007-5.

AFD 004 CSEHIOVÁ, Agáta a Katalin KANCZNÉ NAGY. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen: "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". DOI 10.36007/3334.2019.09-17 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 9-17. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 005 CSEHIOVÁ, Agáta. A képességek és készségek fejlődésének és fejleszthetőségének lehetőségei a zenei nevelésben illetve a hangszeroktatásban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, s. 65-77. ISBN 978-80-8122-144-6.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFD 006 CSEHIOVÁ, Agáta. Editorská činnosť Bélu Bartóka v súvislosti s dielom J. S. Bacha. In: Premeny v čase: Johann Sebastian Bach vo svete 21. storočia. Nitra: UKF v Nitre, 2008, P. 55-60. ISBN 978-80-8094-358-5.

AFD 007 CSEHIOVÁ, Agáta. Hudobnovýchovná činnosť Bélu Bartóka. In: Horizonty umenia: Zborník príspevkov z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Akadémia umené v Banskej Bystrici, 2013, S. 1-15. ISBN 978-80-89555-25-3.

AFD 008 CSEHIOVÁ, Agáta. Interdiszciplináris vonatkozások a művészeti és a zenei nevelés területén. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, s. 59-67. ISBN 978-80-8122-103-3.

Hivatkozások:
2021  [3] MAROSI, R. Developing cognitive and language skills through visual arts. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 38, 40 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [4] GÁL, Gy. - KANCZNÉ NAGY, K. Egyetemisták pandémia alatti konfliktusmegoldásának vizsgálata. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 82.

2015  [4] TÓTH-BAKOS, A. Mozartov efekt - môže hudba zlepšiť inteligenciu a kognitívne schopnosti? In A SJE Nemzetközi Tudományos Kofenrenciája. Komárno : UJS, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, p. 163-172.AFD 009 CSEHIOVÁ, Agáta. Kreatívne vyučovanie a komplementárne činnosti v rámci hudobnej edukácie. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 274-282. ISBN 978-80-8122-187-3.

AFD 010 CSEHIOVÁ, Agáta. Významné klaviristky 19. storočia. In: Horizonty umenia 3: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta dramatických umení, 2015, CD-ROM, s. 37-49. ISBN 978-80-89555-57-4.

AFD 011 CSEHIOVÁ, Agáta. Zoltán Kodály a Slovensko. In: Horizonty umenia: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014, S. 21-35. ISBN 978-80-89555-40-6.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoS
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Bartók and Slovakia. In: Past - Present - Future: The 22. International Piano Conference. Budapest: EPTA Hungarz, 2000, P. [33].


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 4


AFH 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Angela Cziczka (1888 - 1973) = Angela Cziczka (1888 - 1973) Klaviristka, hudobná skladateľka, hudobná pedagogička: Pianist, composer, music teacher. In: Horizonty umenia 6 : zborník abstraktov príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie: zborník abstraktov príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. Maciej Kolodziejski, Andriy Ivanovich Dushniy, Marián Janek. Banská Bystrica: Fakulta múzických umení, 2019, P. [11]. ISBN 978-80-8206-027-3.

AFH 002 CSEHIOVÁ, Agáta. Hudobnovýchovná činnosť Bélu Bartóka. In: Horizonty umenia: Zborník príspevkov z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013, S. [9]. ISBN 978-80-89555-25-3.

AFH 003 CSEHIOVÁ, Agáta. Významné klaviristky 19. storočia. In: Horizonty umenia 3.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015, S. [6]. ISBN 978-80-89555-57-4.

AFH 004 CSEHIOVÁ, Agáta. Zoltán Kodály a Slovensko. In: Horizonty umenia 2.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014, S. [5]. ISBN 978-80-89555-40-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Bartók Béla és a Felvidék. 1. vyd. Komárno: Komáromi Lapok, 1994. 191 s.

Hivatkozások:
2017  [1] PANDIOVA, I. S. Slovak folk song in the compositions of Bela Bartok. In Ad Alta-Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2017, vol. 7, no. 2, p. 158-160. WoS

2012  [4] HUGYIVÁR SEBŐK, A. Cesty Bélu Bartóka za slovenskou ľudovou piesňou z pohľadu jeho korešpondencie. In Musicologica Slovaca. ISSN 1338-2594, 2012, vol. 3(29), no. 1, p. 108.

2011  [3] ŠTRBÁK PANDIOVÁ, I. Odkaz Bélu Bartóka na Slovensku v oblasti hudobnej interpretácie. Brno : Iveta Štrbák Pandiová, 2011. ISBN 978-80-970751-3-2, p. 7, 10, 81.

2009  [4] SZÓRÁDOVÁ, E. Marketing im musikinstrumentenbau und in der musikkultur des 19. jahrhunderts. In Musicologica istropolitana. Bratislava : Univerzita Komenskôho, 2009. ISBN 978-80-89236-95-4, p. 173.
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Erkel és Liszt a 19. századi Pozsonyban: Emlékezés a két zeneszerző bicentenáriuma alkalmából. Katedra. Évf. 19, sz. 2 (2011), p. 12-13. ISSN 1335-6445.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEF 001 CSEHIOVÁ, Agáta. A művésznők helye a zenében: Clara Schumann és a kortárs zongoraművésznők. In: Nőképek kisebbségben II.: Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bratislava: OZ Phoenix, 2015, P. 37-43. ISBN 978-80-89748-02-0.


CAJ Hazai kiadóknál megjelent zenei művek (vezérkönyvek, zenei anyagok)
Bejegyzések száma: 1


CAJ 001 CSEHIOVÁ, Agáta. Skvosty flautovej hudby [elektronický zdroj]. 1. vyd. Nitra: Občianske združenie Konfrontácie, 2010. CD-ROM.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 2


FAI 001 József BUKOR, Melinda NAGY, Béla István PUKÁNSZKI, Agáta CSEHIOVÁ, Krisztián JÓZSA a István SZŐKÖL. 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 276 s. ISBN 978-80-8122-333-4.

FAI 002 NÉMETH, András, Yvette ORSOVICS, Agáta CSEHIOVÁ a Anita TÓTH-BAKOS. 12th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 309 s. ISBN 978-80-8122-373-0.Tevékenység a zeneművészet terén : -  CD felvételek :        „Skvosty flautovej hudby” (2010),       „Album Komárňanských umelcov - Komáromi zeneművészek albuma“ (2000) - Zenei feljátszások : MTV 1 Budapest (1991), Kassai Rádio (1990), Szlovák Rádió Pozsony (1991, 1993, 1995, 1997) - Zongora interpretáció - szólista a Kassai Filharmonikus Zenekarral (1990), szólista a Comorra Kamarazenekarral (1993, 2000) - Szóló hangversenyek és kamarahangversenyek külföldön (Németország, Szlovénia, Svájc, Ukrajna, Magyarország, Csehország) és idehaza (Pozsony, Losonc, Rimaszombat, Rózsahegy, Nyitra, Selye, Galánta, Komárom stb.) Meghívott előadások - konferenciák, szimpóziumok (válogatás): - Eszterházy Károly Egyetem - Eger (2015, 2013, 2011) - Szegedi Tudományegyetem JGYTF  (2010, 2006, 2002) - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Budapest (2006, 2000) - ”Bartók Béla Zenei Találkozó" Rimaszombat (2009) - „Hommage à Bartók” Pozsony (2006) Előadások - konferenciák, szimpóziumok (válogatás): - „Janáčkiana” Csehország Osztrava (2002, 1998, 1997) - „Musica viva in Schola” Brünn (2008, 2004, 1997) -  Jihočeská univerzita České Budejovice (2002) -  Zenepedagógiai konferencia Olomouc (1997) -  „Medacta” Nyitra (2005, 1997) Tagság tudományos és szakmai tanácsokban, társaságokban : - Kuratórium Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei díj  - Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága - Nyitrai Konstantin Egyetem TKK Tudományos Tanácsának tagja (2004-2015) Tagság szakmai, zenei, művészi bizottságokban, zsűrikben: - Tudományos Diákköri Konferencia nemzetközi részvétellel - Eszterházy Károly Egyetem Eger  (2013) - Diákköri Művészeti Tevékenység nemzetközi részvétellel - Katolikus Egyetem Rózsahegy (2006, 2007, 2008) - Tudományos Diákköri Konferencia nemzetközi részvétellel - Szegedi Tudományegyetem JGYTF  (1998) - Kadosa Pál Zongoraverseny (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009) - „Utam Bartókhoz“ - országos zenei fesztivál Bartók Béla Zenei Találkozó (1997, 2001, 2006, 2010) - Beliczay Nemzetközi Kamarazenei Verseny Komárom (2009, 2012) Elismerések, kitüntetések: - A nemzetközi zsűri különdija „Za vynikajúcu klavírnu spoluprácu” a ŠUČ XIII. évfolyamán - Katolikus Egyetem Rózsahegy  (2016) - Dékáni kitüntetés a  „Skvosty flautovej hudby“ c. CD lemezért  (2011) -  A komáromi MAI igazgatójának kitüntetése „Za záslužnú prácu“, az intézmény fennállásának 150. évfordulója alkalmából (2011) -  A nyitrai Konstantin Egyetem Rektorának és a KETK dékánjának elismerése „Za záslužnú prácu“, a nyitrai magyar pedagógusképzés 50. évfordulója alkalmából (2010) - A zsűri elismerése „Kiváló pedagógus“ a Kadosa Pál Zongoraversenyen(1993, 1995) - Komárom polgármesterének elismerése „Za výrazný umelecký výkon na koncerte Rodáci mestu“ a Komáromi Napok keretén belül (1997)  

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.