Mgr. Vojtech Istók, PhD.
Név: Mgr. Vojtech Istók, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: Sirály B 108b
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 603

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
magyar nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom tanári szak
2009 - 2014
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
nem szláv nyelvek és irodalmak
2015 - 2018

Munkaviszonyok
Tornaljai Gimnázium
némettanár, magyartanár
2013 - 2015


Kutatási terület digitális kommunikáció, pragmatika, szóalkotástan, tankönyvkutatásA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 0

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 9
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (5)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 5
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)
GAI Hírek, tudósítások (1)

Bejegyzések száma összesen: 15

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (21)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 26

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 ISTÓK, Vojtech. Internetes futballnyelvhasználat: Közösség, mémek, szóalkotás. 1. vyd. Eger: Líceum Kiadó, 2018. 177 s. [print]. ISBN 978-615-5621-93-2. ISSN 1787-9671.

Hivatkozások:
2019  [3] SZERDI, I. Javaslatok a digitális nemzedék helyesírási készségének a fejlesztéséhez. In Anyanyelv-pedagógia. ISSN 2060-0623, 2019, vol. XI, no. 2, p. 40, 47.

2018  [4] SZERDI, I. Szófajtani gyakorlatok netnyelvi példákkal. In A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-278-8, p. 238-248.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 ISTÓK, Vojtech. Humoros vagy sértő?: Az internetes mémek elmélete és gyakorlata. Századvég : az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium kiadványa. Évf. 87, sz. 1 (2018), p. 127-153. ISSN 0237-5206.

Hivatkozások:
2019  [3] MÁRKU, A. - BARTHA, CS. Multimodalitás és transzlingvális gyakorlatok a kárpátaljai internetezők nyelvhasználatában. In A nyelvészet műhelyeiből. Ungvár : Autdor-Shark, 2019. ISBN 978-617-7132-98-0, p. 13-28.

2019  [3] NEMESI, A. L. Releváns-e a humor a relevanciaelméletben? In Jelentés és nyelvhasználat. ISSN 2064-9940, 2019, vol.6, no. 1,p. 18, 27.ADE 002 ISTÓK, Vojtech. Penaldo, Missi & Co.: Futballszleng és szóalkotás az interneten. Filológia.hu. online, évf. 9, sz. 1-2 (2018), p. 39-74. ISSN 2062-7858 (online).

Hivatkozások:
2019  [3] FEKETE, T. - PORKOLÁB, Á. Skeuomorphism as a possible novel method of word formation: On the nature of lexical skeuomorphs. In Argumentum. ISSN 1787-3606, vol. 15, p. 213-225.

2018  [4] SZERDI, I. Szófajtani gyakorlatok netnyelvi példákkal. In A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-278-8, p. 238-248.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 ISTÓK, Vojtech. Netnyelvészeti kaleidoszkóp. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 1 (2019), p. 83-99. ISSN 1336-8893.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFC 001 ISTÓK, Vojtech. "Pofára esett, mint a zsíros kenyér": A humor és az internetes mémek kapcsolata egy emlékezetes megmozdulás tükrében. In: Kölcsönös átszövődések: A Balassi Intézet Márton Áron szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017, P. 168-185. ISBN 978-615-5389-62-7.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFD 001 ISTÓK, Vojtech a Ilona SZERDIOVÁ. Az internetes nyelvhasználat napjainkban: Di(gi)glosszia, minimalektus, netsztenderd?. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-74. ISBN 978-80-8122-188-0.

Hivatkozások:
2019  [3] FEKETE, T. - PORKOLÁB, Á. Skeuomorphism as a possible novel method of word formation: On the nature of lexical skeuomorphs. In Argumentum. ISSN 1787-3606, vol. 15, p. 213-225.

2018  [3] PORKOLÁB, Á. Webnapló és blogbiznisz. Pécs : Lingua Franca Csoport, 2018. ISBN 978-963-429-278-4, p. 14, 15, 23, 32, 33, 135.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvkönyvekben. In Nyelv - nyelvközösség - közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129-138.

2017  [4] PLONICKÝ, T. Az internetes olvasás - mit böngésznek diákjaink a világhálón? . In A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 250-265.AFD 002 ISTÓK, Vojtech. A ritkább szóalkotási módok státusának újraértékelése. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 167-180. ISBN 978-80-8122-230-6.

Hivatkozások:
2019  [3] SZERDI, I. Adalékok az internetes nyelvhasználat magyarórán való hasznosításához. In Hungarológiai Közlemények. ISSN 0350-2430, 2019, vol. 20, no. 1, p. 102-110.

2019  [3] FEKETE, T. - PORKOLÁB, Á. Skeuomorphism as a possible novel method of word formation: On the nature of lexical skeuomorphs. In Argumentum. ISSN 1787-3606, vol. 15, p. 213-225.AFD 003 ISTÓK, Vojtech. Vizuo-verbális humor: a nemzetspecifikus mémek pragmatikai jellemzői. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 274-286. ISBN 978-80-8122-206-1.

Hivatkozások:
2017  [6] KURUCZ, A. H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Tanulmánykötet. Komárom, selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 756 p. ISBN 978-80-8122-206-1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, vol.12, no. 4, p.113-118.AFD 004 ISTÓK, Vojtech. A ritkább szóalkotási módok témaköre az újgenerációs tankönyvekben és munkafüzetekben. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 221-237. ISBN 978-80-8122-278-8.

Hivatkozások:
2019  [3] SZERDI, I. Adalékok az internetes nyelvhasználat magyarórán való hasznosításához. In Hungarológiai Közlemények. ISSN 0350-2430, 2019, vol. 20, no. 1, p. 102-110.

2019  [5] LUDÁNYI, ZS. Lőrincz Gábor - Lőrincz Julianna - Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. In Alkalmazott Nyelvtudomány. ISSN 2498-4442, 2019, vol. XIX, no. 1, p. 1-4.AFD 005 ISTÓK, Vojtech. Facebook-nyelvhasználat: Normakövetés vagy funkcionális műfajmegkülönböztetés?. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 46-85 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

Hivatkozások:
2019  [3] SZERDI, I. Javaslatok a digitális nemzedék helyesírási készségének a fejlesztéséhez. In Anyanyelv-pedagógia. ISSN 2060-0623, 2019, vol. XI, no. 2, p. 40, 47.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 ISTÓK, Vojtech. A "gyakoritka" szóalkotási módok tanításának problémái két szlovákiai magyar nyelvtankönyv alapján. In: Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl: 1. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 69-83. ISBN 978-615-5460-81-4.

Hivatkozások:
2019  [3] SZERDI, I. Adalékok az internetes nyelvhasználat magyarórán való hasznosításához. In Hungarológiai Közlemények. ISSN 0350-2430, 2019, vol. 20, no. 1, p. 102-110.

2019  [3] FEKETE, T. - PORKOLÁB, Á. Skeuomorphism as a possible novel method of word formation: On the nature of lexical skeuomorphs. In Argumentum. ISSN 1787-3606, vol. 15, p. 213-225.

2018  [3] LŐRINCZ, J, A stíluskompetencia fejlesztése az anyanyelvtankönyvek elméleti stilisztikai anyagaival és gyakorlataival. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 553-565.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvkönyvekben. In Nyelv - nyelvközösség - közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129-138.

2017  [3] SZERDI, I. A digitális kommunikáció témaköre az általános iskolai anyanyelvtankönyvekben. In Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében. Nagyvárad : Partiumi Keresztöny Egyetem, 2017. ISBN 978-963-449-026-5, p.203-215.

2016  [3] SZERDI, I. Interaktív anyanyelvoktatás az általános iskola felső tagozatán. In Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben : VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-98-2, p. 241, 253.

2016  [3] SZERDI, I. A neologizmusok tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyalvoktatásban. In Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben : VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-98-2, p. 430, 445.

2016  [3] LŐRINCZ, J. A beszédkészség-fejlesztéshez kapcsolódó tananyagok és feladatok a 9-12. osztáloys tankönyvekben és munkafüzetekben. In Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben : VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-98-2, p. 281, 282.BEE 002 ISTÓK, Vojtech a Ilona SZERDIOVÁ. Az internetes nyelvhasználat tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben: 6. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 363-391. ISBN 978-615-5460-98-2.

Hivatkozások:
2018  [3] PORKOLÁB, Á. Webnapló és blogbiznisz. Pécs : Lingua Franca Csoport, 2018. ISBN 978-963-429-278-4, p. 23, 135.

2018  [3] LŐRINCZ, J, A stíluskompetencia fejlesztése az anyanyelvtankönyvek elméleti stilisztikai anyagaival és gyakorlataival. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 553-565.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 ISTÓK, Vojtech. A netnyelvészet műhelyéből: Dürscheid, Christa - Frick, Karina 2016. Digitális írás. Az internet hatása a mindennapi kommunikációra. Magyar Nyelvőr. Évf. 141, sz. 2 (2017). ISSN 1585-4515.

EDI 002 ISTÓK, Vojtech. Digitális nyelvhasználat: bevezetés és azon túl: Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Magyar Nyelvőr. Évf. 141, sz. 4 (2017), p. 509-512. ISSN 1585-4515.


GAI Hírek, tudósítások
Bejegyzések száma: 1


GAI 001 NÉMETYOVÁ, Alexandra a Vojtech ISTÓK. Beszámoló az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásról, valamint a tankönyvekkel kapcsolatos kutatásokkal foglalkozó szekció munkájáról. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 4 (2015), p. 127-132. ISSN 1336-8893.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.