SJE főmenü
prof. dr. Péter Tóth, PhD.
Név: prof. dr. Péter Tóth, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Neveléstudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: T205
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 677

Egyetemi tanulmányok
Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar
gépészmérnök
1987 - 1991
Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola
gépész műszaki tanár
1980 - 1984
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
neveléstudományi kutatások
2000 - 2005
Habilitáció
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
neveléstudományok
2012
Professzori-inaugurációs folyamat
Óbudai Egyetem, Budapest
neveléstudomány
2016

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
egyetemi tanár
2017 -
Óbudai Egyetem
egyetemi tanár
1994 -


Kutatási terület Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; Tanulási stratégiák, tanulási stílus Vizuális képességek mérése, fejlesztése; Elektronikus tananyagok minősítésének módszerei

Kutatási projektek A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése
TÁMOP 4.1.2.B.2-13
Széchenyi Terv 2020, EMMI
2014 - 2016

„Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learnin
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003
Széchenyi Terv 2020, EMMI
2012 - 2015Socrates, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme, EU
2003 - 2005Socrates, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme, EU
2007 - 2009A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 7
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (6)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 12
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (9)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 39
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (24)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (5)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 61

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (43)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (5)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (66)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (14)
Összesen 128

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 6


AAA 001 TÓTH, Péter. A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával. 1. vyd. Budapest: DSGI, 2012. 71 s. ISBN 978-963-88946-6-3.

AAA 002 TÓTH, Péter. Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája. 1. vyd. Budapest: Typotop Kft., 2016. 162 s. ISBN 978-615-80494-8-1.

Hivatkozások:
2018  [3] SIMONICS, I. A mentortanári prezentációk tanulságai. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben [CD-ROM]. Nagyvárad : Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, p. 701-716. ISBN 978-963-449-115-6

2017  [3] BUDA, A. IKT és oktatás. Együtt vagy egymás ellen? Szeged : Belvedere Meridionale kiadó, 2017. ISBN 978-615-5372-68-1, p. 200.AAA 003 TÓTH, Péter. Egyéni különbségek szerepe a tanulásban: A tanulási stílus. 1. vyd. DSGI: Budapest, 2011. 222 s. ISBN 978-963--88946-5-6.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. The Transfer Effect of Musical Activities in Terms of Abilities and Personality Development - About the Results of a Music-Pedagogical Study. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 46. WoSAAA 004 TÓTH, Péter. Egyéni különbségek szerepe a tanulásban: Tanulási stratégiák. 1. vyd. Budapest: DSGI, 2012. 143 s. ISBN 978-963-88946-7-0.

Hivatkozások:
2016  [3] PÁSZTOR, K. A tanuló tanulási eredményessége és a tanár kapcsolata. In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Debrecen : Kapitális Kft., 2016. ISBN 978-963-473-929-6, p. 202.

2016  [3] HOLIK, I. - POGÁTSNIK, M. An Investigation of the Effectiveness of Dual Learning Students, Majoring in Information Technology Engineering. In Óbuda University e-Bulletin. ISSN 2062-2872, 2016, vol. 6, no. 2, p. 37.

2015  [3] PÁSZTOR, K. A tanulás indikátorainak vizsgálata a Vajdaságban. In In Egyéni különbségek szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban. Székesfehérvár : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda kft., 2015. ISBN 978-963-89747-4-7, p. 144.

2015  [3] PESTI, Cs. Vajdasági magyar középiskolások logikus gondolkodásának vizsgálata. In Egyéni különbségek szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban. Székesfehérvár : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda kft., 2015. ISBN 978-963-89747-4-7, p. 62.

2014  [3] PESTI, Cs. A logikus gondolkodás fejlettségének vizsgálata vajdasági magyar középiskolások körében. In Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés [CD-ROM]. Budapest : Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 2014, p. 91. ISBN 978-615-5460-05-0.AAA 005 TÓTH, Péter. Oktatási stratégiák a szakképzésben. 1. vyd. Budapest: DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2012. 265 s. ISBN 978-963-8894-69-4.

Hivatkozások:
2016  [3] SIMON, B. Az anyag- és gyártásismeret tanításának módszertana. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80532-8-0, p. 193.

2016  [3] ORCSIK, G. Könnyűipari tárgyak tanításának módszertana. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80493-7-5, p. 122.

2016  [3] HOLIK, I. Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80494-5-0, p. 89.

2016  [3] FŰZI, B. - HOLIK, I. - MAKÓ, F. - et al. Pedagógiai kézikönyv oktatóknak. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80532-9-7, p. 68.

2013  [3] SUPLICZ, S. - FŰZI, B. Mérnök informatikus hallgatók tanárképe, elvárásai. In Empirikus kutatások a szakmai pedagógusképzésben. Székesfehérvár : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda kft., 2013. ISBN 978-963-89747-1-6, p. 36.AAA 006 TÓTH, Péter. Problémamegoldó stratégia az informatikaoktatásban. 1. vyd. Budapest: DSGI, 2013. 304 s. ISBN 978-963-89747-2-3.

Hivatkozások:
2020  [3] POGÁTSNIK, M. A problémamegoldó képesség vizsgálata mérnökhallgatók körében. In Prevenció, intervenció és kompenzáció. Budapest : Debreceni Egyetemi Kiadó - Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2020. ISBN 978-963-318-857-6, p. 286-301.

2016  [3] ORCSIK, G. Könnyűipari tárgyak tanításának módszertana. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80493-7-5, p. 122.

2016  [3] HOLIK, I. Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80494-5-0, p. 89.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 TÓTH, Péter. A problémaalapú tanulás. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 112 s. ISBN 978-80-8122-337-2.

Hivatkozások:
2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 TÓTH, Béláné a Péter TÓTH. Oktatástechnológia és multimédia. 1. vyd. Budapest: Ligatura Kiadó, 2009. 151 s. ISBN 978-963-86113-5-2.

Hivatkozások:
2017  [3] SIMONICS, I. Mérnöktanárok és mentortanárok IKT eszköz felhasználása. In A tanulás új útjai. Budapest : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2017. ISBN 978-615-5657-01-6, p. 298-314.

2016  [3] SIMON, B. Az anyag- és gyártásismeret tanításának módszertana. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80532-8-0, p. 193.

2014  [3] DUCHON, J. Nem hagyományos kurzusszervezés Moodle rendszer alatt. In Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés [CD-ROM]. Budapest : Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 2014, p. 141-154. ISBN 978-615-5460-05-0.

2014  [3] PEJIĆ, A. Tanulási stílus vizsgálata a vajdasági magyar digitális nemzedék körében. In Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés [CD-ROM]. Budapest : Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 2014, p. 106-123. ISBN 978-615-5460-05-0.

2013  [3] SIMONICS, I. A digitális kompetenciák alkalmazása a felsőoktatásban. In V. Oktatás-Informatikai Konferencia [CD-ROM]. Budapest : ELTE Padagogikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2013, p. 255-261. ISBN 978-963-284-316-2
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 TÓTH, Péter. Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába I.. 1. vyd. Budapest: Typotop Kft., 2016. 151 s. ISBN 978-615-80532-4-2. ISSN 2498-7123.

Hivatkozások:
2017  [3] SANDA, I. D. A 200 éve született Trefort Ágoston emlékezete művészetpártoló tevékenységei tükrében. In Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban [CD-ROM]. Budapest : Óbudai Egyetem, 2017, p. 12-23. ISBN 978-963-449-073-9.

2017  [3] CSEPCSÉNYI, L. L. B. M. Az építőipar és földmérés ágazatban tanulók téri képességeinek feltárása statisztikai módszerekkel. In Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban [CD-ROM]. Budapest : Óbudai Egyetem, 2017, p. 516-533. ISBN 978-963-449-073-9.

2016  [3] FŰZI, B. - HOLIK, I. - MAKÓ, F. - et al. Pedagógiai kézikönyv oktatóknak. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80532-9-7, p. 68.ACB 002 TÓTH, Péter. Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába II.. 1. vyd. Budapest: Typotop Kft., 2016. 166 s. ISBN 978-615-80532-5-9. ISSN 2498-7123.

Hivatkozások:
2017  [3] CSEPCSÉNYI, L. L. B. M. Az építőipar és földmérés ágazatban tanulók téri képességeinek feltárása statisztikai módszerekkel. In Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban [CD-ROM]. Budapest : Óbudai Egyetem, 2017, p. 516-533. ISBN 978-963-449-073-9.

2016  [3] FŰZI, B. - HOLIK, I. - MAKÓ, F. - et al. Pedagógiai kézikönyv oktatóknak. Budapest : Typotop Kft., 2016. ISBN 978-615-80532-9-7, p. 68.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Application of QTI query to explore the opinions of teacher students of the Carpathian Basin about ideal teacher interaction. Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 8, no. 1 (2021), p. 61-81. ISSN 2064-9908.

ADE 002 IZSÓ, Lajos a Péter TÓTH. Applying web-mining methods for analysis of student behaviour in VLE courses. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 5, no. 4 (2008), p. 79-92. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,544. SNIP (2015): 1,069.

Hivatkozások:
2017  [3] DUCHON, J. Tanulási stratégiák elemzése a képzési keretrendszer naplóállományai alapján. In A tanulás új útjai. Budapest : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2017. ISBN 978-615-5657-01-6, p. 473, 494.

2016  [3] DENISOV, D. P. - OGRIZKOV, V. E. Virtual Selection as a Method of Knowledge in the Educational Environment. In Problems of Modern Education. ISSN 2218-8711, 2016, no. 3, p. 107-115.

2015  [1] MARKOSKI, B. - IVANOVIĆ, Z. - RATGEBER, L. et al. Application of AdaBoost Algorithm in Basketball Player Detection. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2015, vol. 10, no. 6, p. 189-207. WoS ; SCOPUS

2015  [3] DUCHON, J. Tapasztalatok a mentortanár-képzés" IKT támogatott pedagógiai módszerek" tantárgyának oktatása során. In Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában : V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet. Budapest : Óbudai Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5460-46-3, p. 331, 348.

2014  [3] DUCHON, J. Nem hagyományos kurzusszervezés Moodle rendszer alatt. In IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet. Budapest : Óbudai Egyetem, 2014. ISBN 978-615-5460-05-0, p. 141-154.

2013  [1] RATGEBER, L. - MARKOSKI, B. - PECEV, P. et al. Comparative Review of Statistical Parameters for Men's and Women's Basketball Leagues in Serbia. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 6, p. 151-170. WoS ; SCOPUS

2013  [3] ELHIBER, M. H. A. - ABRAHAM, A. Access Patterns in Web Log Data : A Review. In Journal of Network and Innovative Computing. ISSN 2160-2174, 2013, vol. 1, no. 1, p. 348-355.

2013  [1] ALEKSANDROV, S. - JOVANOVIĆ, Z. - ANTIĆ, D. et al. Analysis of the efficiency of applied virtual simulation models and real learning systems in the process of education in mechatronics. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 6, p. 59-76. WoS ; SCOPUS

2013  [1] SLIVKA, J. - KOVAČEVIĆ, A. - KONJOVIĆ, Z. Combining co-training with ensemble learning for application on single-view natural language datasets. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 2, p. 133-152. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MOGUS, A. M. - DJURDJEVIC, I. - SUVAK, N. The impact of student activity in a virtual learning environment on their final mark. In Active Learning in Higher Education. ISSN 1469-7874, 2012, vol. 13, no. 3, p. 177-189. WoS ; SCOPUS

2011  [3] BÓTA, L. Oktatási adatbányászat : Adatbányászat az oktatásban. In Agria Media. Eger : EKF Líceum Kiadó, 2011. ISBN 978-615-5250-02-6, p. 133-140.

2011  [3] URWIN, J. Engagement with virtual learning environments: a case study across faculties. In Blended Learning in Practice. ISSN 2041-1758, 2011, January, p. 8-21.

2010  [3] BALOGH, I. Adatbányászat alkalmazása az oktatásmenedzsmentben. Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben. Budapest : DSGI, 2010. ISBN 978-963-88946-0-1, p. 7-24.

2010  [3] NYÉKI, L. A Coedu távoktatási keretrendszer használatának elemzése. In Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben. Budapest : DSGI, 2010. ISBN 978-963-88946-0-1, p. 73-102.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADM 001 TÓTH, Péter, Kinga HORVÁTHOVÁ a György JUHÁSZ. Examination of Teacher Students ́ Inductive Thinking Ability. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 10, no. 2 (2020), p. 138-145. ISSN 1804-7890. WoS.

ADM 002 TÓTH, Péter. Learning Strategies and Styles in Vocational Education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 3 (2012), p. 195-216. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,544. SNIP (2012): 1,044.

Hivatkozások:
2020  [1] DUDYREV, F. - MAKSIMENKOVA, O. Training simulators in vocational education: pedagogical and technological aspects. In Voprosy obrazovaniya-educational studies Moscow. ISSN 1814-9545, 2020, no. 3, p. 255-276. WoS ; SCOPUS

2019  [1] YUNOS, J. M. - . RUBANI, S. N. K. - ALIAS, M. Vocational pedagogical decisions of Malaysian and Indonesian non-engineering TVET teachers. In Journal of technical education and training. ISSN 2229-8932, 2019, vol. 11, no. 3, p. 1-8. WoS ; SCOPUS

2019  [1] PEJIC, A. - MOLCER, P. S. Predicting the outcome of a PISA problem solving task using strategic behavior data. In 10th IEEE international conference on cognitive infocommunications. Italy : Institute of electrical and electronics engineers, 2019. ISBN 978-172814793-2, p. 313-318. SCOPUS

2018  [1] MANSOR, M. - MADAR, A. R. The effectiveness of product-oriented learning among technical learners with differing cognitive styles and psychomotor skills. In Advances science letters. ISSN 1936-6612, 2018, vol. 24, no. 11, p. 8103-8106. WoS

2018  [1] TECHANAMURTHY, U. - ALIAS, N. - DEWITT, D. Problem-solving strategies among culinary arts students in community colleges. In Journal of technical education and training. ISSN 2229-8932, 2018, vol. 10, no. 1, p. 56-70. WoS ; SCOPUS

2017  [1] WILKINSON, R. - GABRIËLS, R. Adapting to EMI in higher education: students' perceived learning strategies. In Analisi linguistica e letteraria. ISSN 1122-1917, 2017, vol. 25, p. 341-359. SCOPUS

2017  [1] SIMONICS, I. Use of ICT equipment by engineer teachers and mentors. In Proceedings of 2017 IEEE global engineering education conference, Athens : IEEE Computer society, 2017. ISBN 978-1-5090-5467-1, 527-535. WoS ; SCOPUS

2017  [1] JAILANI, M. Y. - SITI, N. K. R. - FAIZAL, A. N. Y. Vocational pedagogy among technical vocational education and training teachers. In 2017 IEEE international conference on industrial engineering and engineering management. Singapore : IEEE Computer society, 2017. ISBN 978-153860948-4, p. 150-154. WoS ; SCOPUS

2017  [1] SIMONICS, I. Survey of ICT culture of mentor teachers. In Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357, 2017, vol. 545, p. 131-141. SCOPUS

2016  [3] PUSPITASARI, P. - HARTININGTYAS, L. - SUSWATO, H. The role sarjana mengajar's teachers for student's outcomes on vocational high school. In Proceedings of the International Mechanical Engineering and Engineering Education Conferences. Melville : AIP Publishing, 2016. ISBN 978-0-7354-1440-2, p. 030042-1-030042-3.

2016  [3] FIDA UL HAQ, M. F. - JOQOATMOJO, S. - WAHYUNI, S. Penerapan metode Role Playing Pada Mata pelajaran Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi Penjualan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Pemasaran 3 SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. In Jurnal pendidikan Bisnis dan Ekonomi. ISSN 0216-1303, 2016, vol. 2, no. 1, p. 1-19.

2016  [3] NURMALASARI, R. - ANDOKO, M. Implikasi Program Sarjana Mengajar Pada SMK di Jawa Timur. In Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan. ISSN 2502-471X, 2016, vol. 1, no. 7, p. 1376-1382.

2016  [3] SOLÍS, I. I. - ZAVALA, R. J. - VARGAS, Y. H. et al. "Interdissciplinary Evaluation" Using the Model of Education of the IPN in Automotive Manufacturing Classes in Mexico. In Education SAP. ISSN 2162-8467, 2016, vol. 6, no. 2, p. 25-32.

2016  [3] NURMALASARI, R. - PURNAMA WATI, R. D. - PUSPITASARI, P. et al. Peran Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013. ISSN 2443-0544, 2015, vol. 24, no. 8, p. 722-732.

2016  [1] NURMALASARI, R. - PUSPITASARI, P. - MARDJI HARTININGTYAS, L. et al. The role of sarjana mengajar's teachers for student's outcomes on vocational high school. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X, vol. 1178, art. n. 030042. WoS ; SCOPUS

2015  [1] ALAM, M. A. Cockpit learning in power distant cockpits: The interaction effect of pilot's interdependence and inclination to teamwork in airline industry. In Journal of Air Transport Management. ISSN 0969-6997, 2015, vol. 42, no. 1, p. 192-202. WoS ; SCOPUS

2015  [1] TANREIRO MACHADO, J. A. - MATA, M. E. Multidimensional scalling analysis of the world economy during the period 1972-2012. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2015, vol. 12, no. 1, p. 67-82. WoS ; SCOPUS

2015  [2] HEGYESI, F. - ŐSZI, R. - KÁRTYÁS, G. et al. Strategies in higher education. In SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Herl'any : IEEE, 2015. ISBN 9781479982219, p. 161-164. WoS ; SCOPUS

2015  [1] HEGYESI, F. - NÉMETHY, K. - GÁTI, J. et al. New education challenges in adult education. In SISY 2015 - IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2015. ISBN 978-146739388-1, p. 259-262. WoS ; SCOPUS

2015  [3] NURMALASARI, R. - SUTADJI, E. - PUSPITASARI, P. et al. Talent Scouting Program for Students's Perceptions on Vocational High School. In Green Technology and Its Education for Providing Sustainable Energy. Graha Cakrawala : State University of Malang, 2015. ISSN 2461-0364, p. 31-33.

2015  [3] DEWIYANI SUNARTO, M. J. Improving students soft skliis using thinking process profile based on personality types. In International Journal of Evaluation and Research in Education. ISSN 2252-8822, 2015, vol. 4, no. 3, p. 118-129.

2015  [3] TÓT, L. - MILOSAVLJEVIC, M. Gyermekvédelem a nem kívánt internetes tartalmaktól - Esettanulmány a Szerb Köztársaságból. In XXI. Multimédia az oktatásban konferencia. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2015. ISBN 978-86-87095-54-0, p. 63-71.

2014  [1] HEGYESI, P. - OSZI, R. - NEMETHY, K. Pedagogy, technology and organization. In SISY 2014 - IEEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2014. ISBN 9781479959969, p. 83-86. WoS ; SCOPUS

2014  [1] HEGYESI, F. - KÁRTYÁS, G. Experiments for real practice of the Óbuda University. In INES 2014 - IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Tihany : IEEE, 2014. ISBN 9781479946150, p. 137-141. WoS ; SCOPUS

2014  [3] POGÁTSNIK, M. Műszaki egyetemisták pályaválasztását meghatározó tényezők. In Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. Székesfehérvár : DSGI Kiadó, 2014. ISBN 978-963-89747-3-0, p. 149-162.

2014  [1] HEGYESI, F. - KOPJÁK, J. - ŐSZ, R. Educational strategies in adult education. In SACI 2014 - 9th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Timisoara : IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-4694-5, p. 219-223. WoS ; SCOPUS

2014  [3] TOT, L. - GRUBOR, G. Child protection from unwanted Internet contents - Case study in Republic of Serbia. In Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. Beograd : Singidunum University, 2014. ISBN 978-86-7912-539-2, p. 514-519.

2014  [1] SZEGHEGYI, Á. - SZOBOSZLAI, V. - VELENCEI, J. Informal post-experiential learning. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2014, vol. 11, no. 4, p. 241-252. WoS ; SCOPUS

2014  [1] GÖNCZ, A. - GÖNCZ, L. - PEKIĆ, J. The influence of students' personality traits on their perception of a good teacher within the five-factor model of personality. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2014, vol. 11, no. 3, p. 65-86. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MICIĆ, Ž. - VUJIČIĆ, M. - LAZAREVIĆ, V. Analysis of knowledge base units within standardized electrical engineering subfields. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2014, vol. 11, no. 2, p. 41-60. WoS ; SCOPUS

2013  [1] PARALIČ, J. - BABIČ, F. - PARALIČ, M. Process-driven approaches to knowledge transformation. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 5, p. 125-143. WoS ; SCOPUS

2013  [2] HEGYESI, F. - KARTYAS, GY. MOOC in Higher Education. Proceedings of 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec : IEEE, 2013. ISBN 978-1-4799-2161-4, p. 119-122. WoS

2013  [1] ALEKSANDROV, S. - JOVANOVIĆ, Z. - ANTIĆ, D. et al. Analysis of the efficiency of applied virtual simulation models and real learning systems in the process of education in mechatronics. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 6, p. 59-76. WoS ; SCOPUS

2013  [1] KUZMANOVIĆ, M. - SAVIC, G. - ANDRIC GUSAVAC, B. et al. A Conjoint-based approach to student evaluations of teaching performance. In Expert Systems with Applications. ISSN 0957-4174, 2013, vol. 40, no. 10, p. 4083-4089. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GATI, J. - KARTYAS, G. Theory and practice in multi-discipline representations for engineering education. In SACI 2013 - 8th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Timisoara : IEEE, 2013. ISBN 978-146736400-3, p. 109-113. WoS ; SCOPUS

2013  [1] HEGYESI, F. Moodle in higher education and at Óbuda university. In SACI 2013 - 8th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Timisoara : IEEE, 2013. ISBN 978-146736400-3, p. 67-71. WoS ; SCOPUS

2013  [1] KLIMEK, G. - VAMOSSY, Z. QR Code detection using parallel lines. In CINTI 2013 - 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Budapest : IEEE, 2013. ISBN 978-147990197-5, p. 477-481. WoS ; SCOPUSADM 003 TÓTH, Péter. The Role of Individual Differences in Learning. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 4 (2014), p. 183-197. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2014): 0,649. SNIP (2014): 1,461.

Hivatkozások:
2020  [1] MOTTOLA, F. - SERGI, I. - SENESE, V. P. - et al. Does observer HEXACO-MSI personality traits predict academic performance beyond the self-report ones? : AA study on children and adolescents. In 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2020. Mariehamn : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. ISBN 978-172818213-1, p. 161-166. SCOPUS

2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. - TÓTH, P. A lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 717-731.

2016  [3] HOLIK, I. Szakmai tanárok értékelési módszerei. In Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-81-4, p. 161-170.

2016  [3] HEGYESI, F. - NÉMETHY, K. - SZAKÁL, A. et al. Human interactions in the context of K-MOOC, Óbuda University courses. In IEEE 4th Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Szabadka : IEEE Hungary Section, 2016. ISSN 1949-0488, p. 271-274.

2016  [1] TÓTH-TÉGLÁS, T. - HLÉDIK, E. - FÓNADOVÁ, L. An Analysis of Employer Requirements of University Graduates. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2016, vol. 13, no. 5, p. 169-188. WoS ; SCOPUS

2015  [3] NEMESTOVSKI, Ž. - GLUŠAC, D. - ARSOVIĆ, B. Survey about the Durability of Learnt Contents in Traditional and in Interactive Learning. Život i škola. ISSN 0044-4855, 2015, vol. LXI, no. 2, p. 69-79.

2015  [1] OROSZ, T. Support of physics education by means of business informatics methods at University level. In 10th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Timisoara : IEEE Hungary Section, 2015. ISBN 978-1-4799-9910-1, p. 501-504. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SIMONICS, I. Preparation for information processing of mentor teachers. In International Conference on Interactive Collaborative Learning. Pistacaway : IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8706-1, p. 536-539. WoS ; SCOPUS

2015  [3] STEFÁNKÓ, É. - OROSZ, T. Modular Competency Improvement by Means of E-learning Technology : Newton's Laws in Classical Mechanics. In XXXIX. Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók Országos Konferenciája. Kaposvár : Kaposvári Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5599-00-2, p. 187-192.

2015  [3] MAKÓ, F. Interaktív tábla módszertani kompetencia fejlesztése. In Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. Budapest : Óbudai Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5460-46-3, p. 150-172.

2015  [3] OROSZ, G. T. Interaktív számítógépes alkalmazások a fizikaoktatásban. In XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest : Óbudai Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5460-53-1, p. 283.

2015  [2] SIMONICS, I. Information processing with mentor teachers. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Herl'any : IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8221-9, p. 223-226. WoS ; SCOPUS

2015  [2] HOLIK, I. Experience and possibilities of information processing in training of mentor teachers. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Herl'any : IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8221-9, p. 219-222. WoS ; SCOPUS

2015  [1] HEGYESI, F. - NÉMETHY, K. - GÁTI, J. et al. New education challenges in adult education. In SISY 2015 - IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2015. ISBN 978-146739388-1, p. 259-262. WoS ; SCOPUS

2015  [3] BENEDEK, A. Új tartalomfejlesztési paradigma a szakmai tanárképzésben. In XV. Országos Neveléstudományi Konferencia : Tartalmi Összefoglaló. Budapest : Óbudai Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5460-53-1, p. 316.

2015  [3] ARDELEAN, T. The Role of Memory in the Learning Process in Higher Education. In Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. Budapest : Óbudai Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5460-46-3, p. 102-113.

2015  [1] BERCES, R. The Improvement of Higher Education Quality and Talent-Nurturing with Scientific Students' Association (SSA) Commitment. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2015, vol. 12, no. 5, p. 101-120. WoS ; SCOPUS

2015  [3] SZŰTS, Z. TEDx - egy sikeres, nonformális tanulási környezet. In EDU : Szakképzés és környezetpedagógia. ISSN 2062-3763, 2015, vol. 5, no. 2, p. 88-93.

2015  [2] MOLNÁR, GY. Teaching and learning in modern digital environment. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). Herl'any : IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8221-9, p. 213-217. WoS ; SCOPUS

2015  [3] CANBULAT, A. N. K. Tangible experiences-based individual differences training for teacher candidates. In International Online Journal of Educational Sciences. ISSN 1309-2707, vol. 7, no. 3, p. 48-66.

2015  [3] SÓS, T. Értékteremtés, kereslet-kínálat a szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatában Észak-Magyarországon. In XV. Országos Neveléstudományi Konferencia : Tartalmi összefoglaló. Budapest : Óbudai Egyetem, 2015. ISBN 978-615-5460-53-1, p. 347.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Milyen az ideális tanári interakció a pedagógushallgatók szerint?. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 389-408. ISBN 978-615-5657-03-0.

Hivatkozások:
2021  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - CSEHI, A. Sensation seeking scale - results of a teacher research. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 46 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 170, 172. WoS

2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] TÓTH, D. Z. - DANCS SZEGNERNÉ, H. - GŐSI, ZS. A társadalmi felelősségvállalásból származó értékek átadása az utánpótlás edzői feladatok között. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 151-163.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.

2019  [4] CSEHIOVÁ, Á. - KANCZNÉ NAGY, K. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 9-17.

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.AEC 002 TÓTH, Péter. Egy empirikus kutatás tantárgy-pedagógiai aspektusai = Methodological aspects of an Empirical Research. In: Új módszerek a szakképzésben : kollaboratív online tartalomfejlesztés: kollaboratív online tartalomfejlesztés. Benedek András. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, P. 33-66. ISBN 978-963-508-949-9.

AEC 003 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Határon túli pedagógushallgatók véleménye a tanári interakcióról. In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Gabriella Hideg, Szilvia Simándi, Irén Virág. Budapest: Debreceni Egyetem, 2020, P. 260-275. ISBN 978-963-318-857-6.

AEC 004 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Kompetenciamérés a felsőoktatásban: egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének fejlettsége. In: Anyanyelvoktatás. Pletl Rita. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2020, P. 97-112. ISBN 978-97-3114-269-2.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Kisebbségi hallgatók pedagógiai szakválasztásának indítékai. In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 80-96 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFA 001 TÓTH, Péter. Ismerd meg önmagadat! - Tanító és tanítószakos hallgatók tanulási stílusa. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 552-580. ISBN 978-963-449-073-9.

AFA 002 TÓTH, Péter. Tanulóközpontú tanulás és problémamegoldás: a probléma alapú tanulás. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 79-97. ISBN 978-963-449-073-9.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 TÓTH, Péter. Egyéni különbségek a tanulásban - tanulási stílusok ls preferenciák = Individual diferences in learning - learning styles and preferences. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom: tanulmánykötet. = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-DOM, p. 5-30. ISBN 978-80-8122-229-0.

Hivatkozások:
2018  [3] CSEHI, A. A zenei képességek és a kisgyermekkori személyiségfejlődés kölcsönhatása. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 89-101.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 24


AFC 001 RUDAS, Imre J. a Péter TÓTH. Online learning, web mining and quality assurance. DOI 10.1109/ICL.2014.7017928 Proceedings of 2014 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2014. P. 1051-1057. WoS, SCOPUS.

AFC 002 TÓTH, Péter. New Possibilities for Adaptive Online Learning in Engineering Education. DOI 10.1109/IEOM.2015.7093710 IEOM 2015 - 5th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Proceeding. P. [1-5]. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] ENEJE, S. A literature review of trend in engineering educatioǹs online laboratory-based tool, the past, now and its future since evolution of standards. In TALE 2019 - 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Education. New York : IEEE, 2019. ISBN 978-172812665-4. SCOPUS

2017  [1] LYAMIN, A.V. - CHEREPOVSKAYA, E. N. - CHEZHIN, M. S. An Outcome-Based Framework for Developing Learning Trajectories. In Smart Education and e-Learning. Berlin : Springer, 2017. ISBN 978-3-319-59450-7, p. 129-142. SCOPUS

2016  [3] GENÇ, A. - ERYILMAZ M. - ŞAHIN B. İnşaat Mühendisliği’nde Uzaktan Eğitim: ‘Moodle’ ile Örnek Bir Ders Çalışması. In TMMOB Inşaat Mühendisleri Odasi: 3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu. Ankara : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 2016. ISBN: 978-605-01-0873-6, p. 104-111.

2016  [1] MARTÍNEZ, F. - MONTIEL, H. - VALDERRAMA, H. Using Embedded Robotic Platform and Problem-Based Learning for Engineering Education. In Smart Education and e-Learning. Berlin : Springer, 2016. ISBN 978-3-319-39689-7, p. 435-445. WoS ; SCOPUSAFC 003 TÓTH, Péter. A tanulási stílus vizsgálata a műszaki felsőoktatásban - elméleti háttér. In: Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében: 2. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 315-352. ISBN 978-963-449-026-5.

AFC 004 TÓTH, Péter. Középiskolai tanulók vizuális megismerőképességének fejlesztése 1. In: Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében: 2. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 1-20. ISBN 978-963-449-026-5.

AFC 005 BAKA, Patrik. A talio-elv uralta Héterdő: (doboztankönyv-fejezet). In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 144-161 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

AFC 006 KANCZNÉ NAGY, Katalin a Péter TÓTH. Azért vannak a jóbarátok ... avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, P. 733-759 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 28, 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.AFC 007 TÓTH, Péter. A jelképes ábrázolások tanításának módszertani kérdései. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 164-185. ISBN 978-963-449-148-4.

AFC 008 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata pedagógushallgatók körében. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 21-55. ISBN 978-963-449-148-4.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 170, 172. WoS

2019  [4] CSEHIOVÁ, Á. - KANCZNÉ NAGY, K. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 9-17.

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2019  [4] SIMONICS, I. Az információkeresés és feldolgozás eredményeinek vizsgálata. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 91-101.AFC 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Kárpát-medencei pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 7-32. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 010 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Kompetenciamérés az Óbudai Egyetemen. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 117-149. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 011 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Pedagógushallgatók nézete az ideális tanári interakciós stílusról egy empirikus kutatás tükrében. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 159-171. ISBN 978-617-7692-33-0.

Hivatkozások:
2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.AFC 012 TÓTH, Péter. A hazai rajzoktatás kezdetei Sárvári Pál és Beregszászi Pál munkássága nyomán. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 405-428. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 013 HORVÁTHOVÁ, Kinga a Péter TÓTH. Adaptácia maďarskej jazykovej verzie dotazníka QTI. In: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : Udržitelnost ve vzdělávaní: Minulost, současnost a budoucnost: Udržitelnost ve vzdělávaní: Minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, S. 91-108 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7509-702-6.

AFC 014 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA, Katarína SZARKA a Péter TÓTH. Assessing the Condition of Scientific Inquiry Skills in Teacher Education Using Physical and Chemical Tasks. In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, USB-key, p. 5416-5424. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 015 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Egyetemi hallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 84-106. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 016 TÓTH, Péter. Adaptive online learning environment and web usage mining. DOI 10.1109/SACI.2013.6608939 SACI 2013 - 8th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. P. 61-66. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2013  [1] MOLNÁR, G. Challenges and opportunities in virtual and electronic learning environments. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics : Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. ISBN 978-147990305-4, art. n. 6662610, p. 397-401. SCOPUSAFC 017 TÓTH, Péter. E-learning and web mining. In: 2012 IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2012. [s.l.]: IEEE, 2012, Art. no. 6339560, p. 439-444. ISBN 978-146734751-8. SCOPUS.

AFC 018 RUDAS, Imre J. a Péter TÓTH. Examination of learning activities by Web mining methods. In: International Conference on Education and Educational Technologies. [s.l.]: WSEAS, 2010, P. 31-36. ISBN 978-960474232-5. WoS, SCOPUS.

AFC 019 TÓTH, Péter. New learning and teaching strategies in distance education - theory and practice. In: THET 2005: 6th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. [s.l.]: ITHET, 2005, Vol. 2005, art. no. 1560241 (2005) p. T3B-1-T3B-6 (2005). ISBN 978-078039141-3. SCOPUS.

AFC 020 TÓTH, Péter. Problem solving based technical drawing education. In: ICCC 2004 - Second IEEE International Conference on Computational Cybernetics. [s.l.]: ICCC, 2004, P. 405-408. ISBN 07-80-385-888. SCOPUS.

AFC 021 TÓTH, Péter. Self-regulated learning and learning style - A longitudinal research in the area of vocational education. DOI 10.1109/ICL.2015.7318138 In: Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2015. New York: IEEE, 2015, P. 844-853. ISBN 978-147998707-8. WoS, SCOPUS.

AFC 022 TÓTH, Péter. Teaching of thinking - Art of teaching. In: ITHET 2004: Proceedings of the Fifth International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. [s.l.]: IEEE, 2004, P. 627-631. ISBN 0-7803-8596-9. WoS.

AFC 023 RUDAS, Imre J. a Péter TÓTH. Utilization of cooperative and collaborative learning in technical teacher training and engineering education over national boarder. In: ASEE Annual Conference and Exposition. [s.l.]: ASSE, 2009, P. [1-15]. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.AFC 024 TÓTH, Ágnes, Pál PENTELÉNYI a Péter TÓTH. Virtual learning aspects of curriculum development in technical teacher training. In: INES 2006: 10th International Conference on Intelligent Engineering Systems 2006. [s.l.]: IEEE, 2006, P. 308-313. ISBN 978-078039708-8. SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFD 001 TÓTH, Péter. Beregszászi Pál rajzkönyve a történeti tankönyvkutatás fókuszában. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 284-304. ISBN 978-80-8122-230-6.

AFD 002 TÓTH, Péter. Informatikaszakos hallgatók logikus gondolkodásának fejlettsége. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 373-399. ISBN 978-80-8122-222-1.

Hivatkozások:
2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.AFD 003 TÓTH, Péter. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Tantárgypedagógiai szekció : Sekcia: Predmetová pedagogika: Sekcia: Predmetová pedagogika. Bukor József, Kanczné Nagy Katalin, Tóth-Bakos Anita. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Tantárgypedagógiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 105-125 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8.

Hivatkozások:
2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.

2018  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.AFD 004 TÓTH, Péter. Az első magyar nyelvű rajzkönyvek a tankönyvkutatás középpontjában. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 297-316. ISBN 978-80-8122-278-8.

AFD 005 TÓTH, Péter a Kinga HORVÁTHOVÁ. Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének vizsgálata egy műszaki felsőoktatási intézményben. DOI 10.36007/3334.2019.67-89 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 67-89. ISBN 978-80-8122-333-4.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 9


FAI 001 TÓTH, Péter, Enikő MAJOR, István SIMONICS, Jenő DUCHON a Anikó VARGA. Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében: 2. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. 1. vyd. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017. 506 s. ISBN 978-963-449-026-5.

FAI 002 TÓTH, Péter, Adrienn HANCZVIKKEL a Jenő DUCHON. Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. 1. vyd. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017. 759 s. ISBN 978-963-449-073-9.

FAI 003 Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. 1. vyd. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018. 930 s. [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

Hivatkozások:
2019  [4] STRÉDL, T. A pályaalkalmasság optimalizálásának lehetőségei. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 45-51.FAI 004 TÓTH, Péter, Kinga HORVÁTHOVÁ, Enikő MAIOR, Mária BARTAL a Jenő DUCHON. Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 622 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5.

FAI 005 Péter TÓTH, István SIMONICS, Helena MANOJLOVIC a Jenő DUCHON. Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. 1. vyd. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018. 725 s. ISBN 978-963-449-148-4.

FAI 006 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ, Péter TÓTH a Štefan GUBO. 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 239 s. ISBN 978-80-8122-377-8.

FAI 007 TÓTH, Péter, András BENEDEK, Gabriella MIKE a Jenő DUCHON. Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. 1. vyd. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019. 721 s. ISBN 978-963-421-810-4.

FAI 008 KOZMA, Tamás, Erika JUHÁSZ a Péter TÓTH. HuCER 2020: Tanulás és innováció a digitális korban. 1. vyd. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2020. 215 s. ISBN 978-615-5657-08-5.

FAI 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga, Péter TÓTH a András NÉMETH. Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség [elektronický zdroj]: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 117 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.Publikációk: 2017 Peter Toth (2017): Visuospatial Abilities Development of Post-Secondary Students. In: s n (Ed): Proceedings of 7th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. ID 40, IEOM Society, Rabat, ISBN 978-0-9855497-6-3   2016 Péter Tóth (2016): Visuospatial Abilities and Mental Operations. ÓBUDA UNIVERSITY E-BULLETIN 6.:(1.) pp. 37-41. ISSN 2062-2872 Tóth Péter (2016): Szakközépiskolai tanulók térlátásának fejlettsége. In: Buda András, Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása: A IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. 415 p. Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvtára; DE Neveléstudományok Intézete, 2016. pp. 258-274. (ISBN:978-963-473-929-6) Tóth Péter (2016): Rajzoktatási módszerek a XIX. század második felében. In: Maior Enikő, Tóth Péter, Varga Anikó (szerk.): Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. 444 p. Konferencia helye, ideje: Nagyvárad, Románia, 2016.06.09-2016.06.10. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 2016. pp. 178-196. (I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia; 1.) (ISBN:978-615-5460-81-4) Tóth Péter (2016): Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája. Budapest: Typotop Kft., 2016. 162 p. (Szakmai pedagógusképzés; 8.) (ISBN:978-615-80494-8-1) Tóth Péter (szerk.) (2016): Empirikus kutatási tanulmányok a közép- és felsőoktatásban. Budapest: Typotop Kft., 2016. 234 p. (Szakmai pedagógusképzés; 27.) (ISBN:978-615-80532-6-6) Tóth Péter (2016): A hazai szakrajzoktatás helyzete az 1884. és 1922. évi ipartörvények közötti időszakban. In: Tóth Péter (szerk.): Empirikus kutatási tanulmányok a közép- és felsőoktatásban. 234 p. Budapest: Typotop Kft., 2016. pp. 7-23. (Szakmai pedagógusképzés; 27.) (ISBN:978-615-80532-6-6)  Tóth Péter (2016): A térszemlélet mérésének és fejlesztésének online módszerei. In: Josip Lepeš, Géza Czékus, Éva Borsos (szerk.): A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye: X. nemzetközi tudományos konferencia, V. módszertani konferencia, III. IKT az oktatásban konferencia. 488 p. Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2016. p. 475. (ISBN:978-86-87095-71-7) Tóth Péter (szerk.) (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába I. Budapest: Typotop Kft., 2016. 151 p. (Szakmai pedagógusképzés; 1.) (ISBN:978-615-80532-4-2) Tóth Péter (2016): Mérnökinformatikus hallgatók tanulási stílusa. In: Tóth Péter, Makó Ferenc, Varga Anikó (szerk.): Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben: VI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia - Tanulmánykötet. 595 p. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2016.11.16 Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 2016. pp. 228-244. (ISBN:978-615-5460-98-2)   2015 Péter Tóth (2015): Examination of the Learning Characteristics in Vocational Education. In: Anikó Szakál (Ed.): SAMI 2015 • IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Konferencia helye, ideje: Herlany, Szlovákia, 2015.01.22-2015.01.24. Herlany: IEEE Hungary Section, 2015. pp. 207-212. (ISBN:978-1-4799-8220-2; 978-1-4799-8221-9) Peter Toth (2015): New Possibilities for Adaptive Online Learning in Engineering Education. In: Ahad Ali, Majid Abab, Resh Plaha, Abdur Rahim (szerk.): International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Konferencia helye, ideje: Dubai, Egyesült Arab Emírségek, 2015.03.03-2015.03.05. Dubai: Curran Associates, Inc., 2015. pp. 2242-2246. (ISBN:978-0-9855497-2-5) Peter Toth (2015): Self-regulated learning and learning style - A longitudinal research in the area of vocational education. In: s n (Ed.): International Conference on Interactive Collaborative Learning. Florence, Italy, Piscataway: International Society for Engineering Pedagogy (IGIP), 2015. pp. 844-853. (ISBN:978-1-4799-8706-1) Tóth Péter (2015): Tanulási motívumok figyelembevétele a szakmai tanári felkészítésben. In: Tóth Péter - Maior Enikő - Pogátsnik Monika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia, Nagyvárad, Románia, p349-369, (ISBN:978-615-5460-46-3) Tóth Péter (2015): Szakközépiskolai tanulók tanulási stratégiái, tanulási stílusa. In: Tóth Péter - Maior Enikő - Pogátsnik Monika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia, Nagyvárad, Románia, p5-34, (ISBN:978-615-5460-46-3) Tóth Péter (2015): Budapesti középiskolások pályaattitűdje egy empirikus kutatás tükrében. In: Tóth Péter - Maior Enikő - Pogátsnik Monika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia, Nagyvárad, Románia, p287-313, (ISBN:978-615-5460-46-3) Tóth Péter (2015): Budapesti szakközépiskolás tanulók téri-vizuális képességének vizsgálata. In: Bacsa-Bán Anetta (szerk.): Mérnöktanár: tradíció és modernitás: A 45 éves tanárképzés jubileumára. Dunaújváros, DUF Press, p152-171, (ISBN:9789639915626)  Tóth Péter (2015): A tanulókhoz adaptált szakoktatás ismeretelméleti alapjai. In: Holik Ildikó (szerk.): Egyéni különbségek szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, p21-59, Kutatási füzetek: XIII., (ISBN:978-963-89747-4-7)  Tóth Péter (2015): A tanulókhoz adaptált szakoktatás ismeretelméleti alapjai. EDU, Szakképzés és Környezetpedagógia, 6(1) p7-37, (ISSN: 2062-3763) Tóth Péter (2015): A gyakorlati oktatás módszertani alapjai. In: Tóth Péter (szerk.): A vállalati mentorképzés elméleti alapjai. Óbudai Egyetem, Budapest, p74-150, (ISBN:978-615-5460-61-6)      2005-től a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Informatikai Albizottságának titkára 2005 és 2007 között szaktanácsadói tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Intézetben 2008 és 2011 között az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottságának elnökhelyettese 2009-től az Acta Polytechnica Hungarica impakt faktoros tudományos folyóiratának főszerkesztője 2009-ben az American Society for Engineering Education által Budapesten szervezett Global Colloquium on Engineering Education konferencia társelnöke 2010-től a Magyar Rektori Konferencia Pedagógiai Bizottságának tagja 2010-től a Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhely vezetője 2011-től témavezető és 2014-től oktató is az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2012-től titkára, majd 2016-tól társelnöke a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának 2013-tól a Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztályának elnöke 2013-tól a Magyar Rektori Konferencia képviselője a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottságban 2013-tól témavezető az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában 2013-tól az Óbudai Egyetem Tudományos Tanácsának tagja 2014-től témavezető és oktató a Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolájában 2015-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezet-tudományi Doktori Iskola Tudományági Tanácsának külső tagja 2015-ben a XV. Országos Neveléstudományi Konferencia elnöke 2016-tól a HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association) Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztálya elnöke

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.