Hlavné menu UJS

Ponuka práce

Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov: čítajte viac.
OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
PF UJS_Prílohy_Prehľad plnenia kritérií_uchádzači o funkciu profesora alebo docenta
FEI UJS_Prílohy_Prehľad plnenia kritérií_uchádzači o funkciu profesora alebo docenta
RTF UJS_Prílohy_Prehľad plnenia kritérií_uchádzači o funkciu docenta

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania

 

 

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem