Ponuka práce

Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Plnenie kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Pedagogickej fakulte UJS 

Plnenie kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Ekonomickej fakulte UJS 

Plnenie kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Reformovanej teologickej fakulte UJS 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.