Hlavné menu UJS

Ponuka práce

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovného a funkčného miesta vysokoškolského učiteľa: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

RTF UJS - 34. Sociológia a sociálna antropológia - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem