Ponuka práce

Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Plnenie kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Pedagogickej fakulte UJS

Plnenie kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Ekonomickej fakulte UJS

Plnenie kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Reformovanej teologickej fakulte UJS

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a v zmysle čl. 4 ods. 3 Pracovného poriadku Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

riaditeľ Univerzitnej knižnicečítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a v zmysle čl. 4 ods. 3 Pracovného poriadku Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

riaditeľ Centra informačných služiebčítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.