SJE főmenü

INFORMÁCIE – PROJEKT SKHU/1802/3.1/015

INFORMÁCIE – PROJEKT SKHU/1802/3.1/015

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR KEY AUTOMOTIVE SUPPLIERS AND TECHNOLOGY COMPANIES OF THE PONS DANUBII REGION (NOVUM DANUVIUM)

Akronym:

AUTOTECH INFRA

Kód výzvy:

SKHU/1802

Prioritná os:

Podpora zamestnanosti

Špecifický cieľ:

3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti

Kód projektu:

SKHU/1802/3.1/015

Celkový rozpočet projektu:

534,942.25 €

Rozpočet ERDF:

454,700.91 €

Začiatok projektu:

1. január 2020

Koniec projektu:

30. jún 2022

Webová stránka:

http://www.skhu.eu/news/novum-danuvium

Status projektu:

v realizácií

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF

Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft., 1015 Budapest, Batthyány utca 58., www.fogaskerekgyar.hu, 336,098.50 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF

Appentum Kft., 9023 Győr, Körkemence utca 8., www.appentum.hu, 86,381.25 €

Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF

Univerzita J. Selyeho, 94501 Komárno, Bratislavská cesta 3322., www.ujs.sk, 15,278.75 €

Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF

WADO s.r.o., 94603 Kolárovo, Petőfiho 2614/31, www.wado.sk, 16,942.41 €

Popis projektu:

Hlavné kritériá pre úspech firiem v automobilovom priemyslu a technologických spoločností v regióne Pons Danubii je reagovať na meniace sa potreby jednotlivých sektorov, a rýchlo zacieliť rozvíjajúce sa medzery na trhu s novo vyvinutými produktami a službami. AUTOTECH INFRA im pomáha v 3 oblastiach:

 (1) Vývoj prototypu a testovacie činnosti vyžadujú veľké počiatočné investície do zariadení, nemožné pre individuálne MSP. Plánovaná Tata Laboratory bude poskytovať zdieľané priestory a moderné technologické zariadenia, sprístupnené pre regionálne MSP.

 (2) Virtuálne Technologické Štúdio bude inštalované na demonštrácie v podobe road-show výstavných akcií a školení, s cieľom zlepšiť znalosti o 3D a VR technológiách a rozvíjať kapacity regionálnych ICT špecialistov, sprostredkovať ich uplatniť tieto zručnosti pri vykonávaní aktivít s vyššou pridanou hodnotou  (buď v oblasti dizajnu, produktového vývoju alebo marketingu) v rýchlo sa meniacich odvetviach automobilového a technologického priemyslu.

 (3) VR vizualizácia bude vyvinutá špeciálne pre obchodné rokovania, pohovory a kariérne poradenstvá, ktoré budú demonštrované v rámci road show udalostí, k posilneniu podujatí profesijnej orientácie (veľtrhy práce a informačné dni) a ktoré služby budú ďalej rozvinuté a predávané zainteresovaným tretím stranám.

Približne 2-3000 kvalifikovaní obyvatelia mestu Tata a podobné proporcie susedných miest sú v súčasnosti zamestnané mimo oblasti. Dlhodobý výsledok projektu AUTOTECH INFRA, pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou v oblasti automobilového a technologického sektoru, umožní  udržať kvalifikovanú pracovnú silu v rámci cieľovej oblasti, čo prispieva k miestnej prosperite a vyváženiu miestnej ekonomiky. Marketingový a networkingový potenciál zariadení (TIL a VTS) podporí vzájomné učenie sa, vytvorenie potenciálnych partnerov a efektívnejšie využitie fyzických priestorov a zariadení pre zlepšenie efektívnosti a udržateľnosti výsledkov.

Súvisiaci akciový plán: Komplexný inovativný program pre vytváranie pracovných pozícií v regióne Pons Danubii

Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem