Ocenenia

Cena rektora 2017

 
Na slávnostnom otvorení akademického roka 2017/18 dňa 14. septembra 2017 boli ocenení Cenou rektora: 
 
za vedecké práce publikované v karentovaných registrovaných databázach 
 
Dr. habil. Szalay László, DSc. mim. prof.
Dr. habil. Kató József Zoltán, DSc., mim. prof.
prof. Xeravits Géza György, PhD.
prof. Mészáros Róbert, DSc.
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof.
Dibó Gábor, PhD.
Nagy Péter, PhD.
Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.
 
za vedecké práce publikované v registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus
 
Dr. habil. Karácsony Péter, PhD.
Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
Mgr. Šimonová Monika
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
PaedDr. Végh Ladislav
PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
 
za vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách
 
ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD.
doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.
 

Cena rektora 2016

 
Na slávnostnom otvorení akademického roka 2016/17 dňa 16. septembra 2016 boli ocenení Cenou rektora: 
 
za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach 
 
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc. 
Dr. habil. Kató József Zoltán, DSc., mim. prof.  
prof. Xeravits Géza György, PhD. 
Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc., mim. prof.  
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof. 
Dibó Gábor, PhD. 
Ing. Makovický Pavol, PhD. 
Nagy Péter, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD. 
Dr. habil. Simon Attila, PhD. 
 
za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus
 
Dr. habil. Szalay László, DSc., mim. prof. 
prof. Dr. Józsa László, CSc. 
Ing. Macho Renáta, PhD. 
prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 
Mgr. Tóth Zsuzsanna 
PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. 
Mgr. Šimon Mónika 
Dr. habil. Kaiser Bernhard, D. Th. 
PaedDr. Zolczer Peter 
Dr. habil. Nagy Ádám István, PhD. 
 
za vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 
Mgr. Lévai Attila, PhD. 
Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet, PhD. 
Dr. habil. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc. 
Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD.
 

Cena rektora 2015

 
Na slávnostnom otvorení akademického roka 2015/16 dňa 18. septembra 2015 boli ocenení Cenou rektora: 
 
za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach
 
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc.
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annnamária, DSc.
PaedDr. Juhász György, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.
PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
 
za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus 
 
prof. Dr. Poór József, DSc.
prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
prof. Dr. Józsa László, CSc.
Ing. Machová Renáta, PhD.
RNDr. Csiba Peter, PhD.
RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
PhDr. Tóbiás Kosár Szilvia
Mgr. Tóth Zsuzsanna
PhDr. Seres Huszárik Erika
Mgr. Hevesi Andrej
 
za vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 
prof. Dr. Németh András, DSc.
doc. PhDr. Molnár János
doc. Bernhard Kaiser, D. Th.
prof. Xeravits Géza, PhD.
prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
PaedDr. Dobay Beáta
 
za vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
Ďurdík Ladislav, PhD.
Mgr. Popély Árpád, PhD.
 

Cena rektora 2014

 
Na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 10. výročia založenia UJS dňa 17. októbra 2014 boli ocenení Cenou rektora: 
 
za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach 
 
Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.  
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.  
PaedDr. Juhász György, PhD.  
doc. Ing. Karácsony Péter, PhD.   
 
za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus 
 
prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 
RNDr. Bukor József, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.
PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
Szénási Sándor, PhD.
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
 
za vedecké monografie vydané v zahraničných alebo domácich vydavateľstvách
 
prof. Dr. Németh András, DrSc. 
doc. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc. 
prof. Dr. Pukánszki Béla István, DSc. 
prof. Dr. Szabó András, DSc. 
prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.  
Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD. 
doc. Dr. Lőrincz Julianna, PhD. 
 

Cena rektora 2013

 
Na slávnostnom otvorení akademického roka 2015/16 dňa 20. septembra 2013 boli ocenení Cenou rektora: 
 
prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.  
Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD. 
prof. ThDr. Karasszon István, PhD.  
doc. PhDr. Molnár János 
Ing. Mgr. Mura Ladislav, PhD. 
Nagy Péter, PhD. 
Dr. habil. Simon Attila, PhD. 
PaedDr. Strédl Terézia, PhD. 
prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.  
prof. Dr. Németh András, DSc. 
prof. Dr. Poór József, DSc.
 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.