Hlavné menu UJS

Ocenenia

Cena rektora 2023

Za vedeckú monografiu v renomovanom vydavateľstve alebo za vedecký článok uverejnený vo vedeckom časopise indexovanom v databáze Web of Science v kvartile Q1 až Q4 podľa „Journal Citation Reports (JCR):

1.      prof. Dr. Katalin Ambrus Attila Józsefné, DSc.
2.      PaedDr. Patrik Baka, PhD.
3.      prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
4.      doc. RNDr. József Bukor, PhD.
5.      Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
6.      doc. RNDr. Ferdinánd Filip. PhD.
7.      prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
8.      doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
9.      Mgr. Endre Hevesi, PhD.
10.   Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
11.   Mgr. Vojtech Istók, PhD.
12.   prof. Dr. László Józsa, CSc.
13.   Dr. habil. Viktor Kókai-Nagy, PhD.
14.   PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
15.   Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
16.   Dr. habil. Attila Elemér Kiss, CSc.
17.   prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
18.   Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
19.   Ing. Pavol Makovický, PhD.
20.   prof. Dr. Róbert Mészáros, DSc.
21.   prof. András Molnár, PhD.
22.   Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
23.   prof. Dr. József Poór, DSc.
24.   PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
25.   prof. László Szalay, DSc.
26.   Mgr. Katarína Szarka, PhD.
27.   Ing. Iveta Szencziová, PhD.
28.   PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.
29.   prof. RNDr. János Tóth, PhD.
30.   prof. dr. Péter Tóth, PhD.
31.   RNDr. Eva Tóthová Tarová, PhD.
32.   Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.
33.   Mgr. Andrea Vargová, PhD.
34.   PaedDr. Ladislav Végh, PhD.

 

Cena rektora 2022

Za vedeckú monografiu v renomovanom vydavateľstve alebo za vedecký článok uverejnený vo vedeckom časopise indexovanom v databáze Web of Science v kvartile Q1 až Q4:

1.      PhDr. Imrich Antalík, PhD.
2.      PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.
3.      doc. RNDr. József Bukor, PhD.
4.      doc. RNDr. Ferdinánd Filip. PhD.
5.      PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
6.      doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
7.      prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
8.      Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
9.      Attila Kardos, PhD.
10.   PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
11.   Dr. habil. Attila Elemér Kiss, CSc.
12.   Dr. habil. Gábor Kiss, PhD.
13.   Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
14.   Ing. Pavol Makovický, PhD.
15.   prof. Dr. Róbert Mészáros, DSc.
16.   doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
17.   Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
18.   Prof. Dr. András Németh, DSc.
19.   Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
20.   doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
21.   prof. Dr. András Szabó, DSc.
22.   prof. László Szalay, DSc.
23.   doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
24.   prof. RNDr. János Tóth, PhD.
25.   Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.
26.   prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
27.   Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.

 

Cena rektora 2021

Za vedecký článok uverejnený vo vedeckom časopise indexovanom v databáze Web of Science v kvartile Q1 až Q4

1. prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
2. doc. RNDr. József Bukor, PhD.
3. PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.
4. Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
5. doc. RNDr. Ferdinánd Filip. PhD.
6. doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.
7. doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
8. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
9. Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
10. Attila Kardos
11. prof. József Zoltán Kató, DSc.
12. Ambrusné Prof. Dr. Katalin Kéri 
13. Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
14. PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
15. Dr. habil. Renáta Machová, PhD.
16. Ing. Pavol Makovický, PhD.
17. prof. Dr. Róbert Mészáros, DSc.
18. doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
19. prof. László Szalay, DSc.
20. Dr. habil. Sándor Szénási, PhD.
21. Mgr. Katarína Szarka, PhD.
22. prof. RNDr. János Tóth, PhD.
23. prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
24. Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
25. PaedDr. Andrea Vargová, PhD.
26. prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.


Cena rektora 2020

Za vedecký článok uverejnený vo vedeckom časopise indexovanom v databáze Web of Science v kvartile Q1 až Q4

1. doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.
2. Attila Kardos
3. Dr. habil. Edit Ágnes Kontra Miklósné Hegybiró, PhD.
4. Ing. Pavol Makovický, PhD.
5. prof. Dr. Róbert Mészáros, DSc.
6. Mgr. Katarína Szarka, PhD.
7. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
8. Sándor János Tóth, PhD.
9. PaedDr. Andrea Vargová, PhD.
10. doc. RNDr. József Bukor, PhD.
11. Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
12. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
13. PhDr. Zsuzsanna Gódány
14. doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
15. prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
16. Dr. habil. Renáta Machová, PhD.
17. prof. Dr. József Poór, DSc.
18. Prof. László Szalay, DSc.
19. Dr. habil. Sándor Szénási, PhD.
20. prof. RNDr. János Tóth, PhD.
21. Balázs Tusor
22. prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.

Za vedeckú monografiu vydanú v renomovanom vydavateľstve


23. Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.

Cena rektora 2019

Za vedecké práce publikované v karentovaných registrovaných databázach

1. doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.
2. Attila Kardos
3. Ing. Pavol Makovický, PhD.
4. prof. Dr. Róbert Mészáros, DSc.
5. doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
6. Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
7. prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.
8. prof. László Szalay, DSc.
9. prof. RNDr. János Tóth, PhD.
10. Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.

Za vedecké práce publikované v  registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus

1. prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
2. PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.
3. doc. RNDr. József Bukor, PhD.
4. RNDr. Peter Csiba, PhD.
5. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
6. doc. Ivan Halász, PhD.
7. Ing. Norbert Gyurián, PhD.
8. doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
9. Mgr. Andrej Hevesi, PhD.
10. prof. Dr. László Józsa, CSc.
11. Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
12. PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
13. prof. Ábrahám Kovács, PhD.
14. Mgr. Attila Lévai, PhD.
15. Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
16. Dr. habil. András Molnár, PhD.
17. prof. Dr. András Németh, DSc.
18. prof. Dr. József Poór, DSc.
19. prof. Dr. Béla Pukánszky, DSc.
20. doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
21. Dr. habil. Attila Simon, PhD.
22. Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
23. PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
24. Sándor János Tóth, PhD.
25. prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
26. prof. Géza György Xeravits, PhD.


Cena rektora 2018

Za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach

1. doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD., mim. prof.
2. Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD.
3. Ing. Pavol Makovický, PhD.
4. prof. Róbert Mészáros, DSc.
5. Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
6. Mgr. Katarína Szarka, PhD.
7. Dr. habil. Csaba Szinetár, CSc.
8. Dr. habil. Imre Varga, PhD.
9. prof. Géza György Xeravits, PhD.

Za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus

1. Gábor Dibó, PhD.
2. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
3. doc. Dr. Ivan Halász, PhD.
4. Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
5. prof. Dr. János Nemcsók, DSc.
6. prof. Dr. András Németh, DSc.
7. Dr. habil. Ádám István Nagy, PhD.
8. doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
9. Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.
10. PhDr. Imrich Antalík, PhD.
11. doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
12. Mgr. Andrej Hevesi
13. prof. Dr. László Józsa, CSc.
14. Dr. habil. Péter Karácsony, PhD.
15. prof. József Zoltán Kató, DSc.
16. PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
17. PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
18. Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
19. Dr. habil. András Molnár, PhD.
20. prof. Dr. József Poór, DSc.
21. PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
22. prof. László Szalay, DSc.
23. Mgr. Zsuzsanna Tóth
24. prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.

Za vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Dr. habil. Kornélia Horváth, PhD.
2. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
3. Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD.

Cena rektora 2017

Na slávnostnom otvorení akademického roka 2017/18 dňa 14. septembra 2017 boli ocenení Cenou rektora:

za vedecké práce publikované v karentovaných registrovaných databázach

Dr. habil. Szalay László, DSc. mim. prof.

Dr. habil. Kató József Zoltán, DSc., mim. prof.

prof. Xeravits Géza György, PhD.

prof. Mészáros Róbert, DSc.

doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof.

Dibó Gábor, PhD.

Nagy Péter, PhD.

Mgr. Szarka Katarína, PhD.

Ing. Makovický Pavol, PhD.

 

za vedecké práce publikované v registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus

 

Dr. habil. Karácsony Péter, PhD.

Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.

Mgr. Šimonová Monika

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.

PaedDr. Végh Ladislav

PaedDr. Dobay Beáta, PhD.

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

 

za vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách

 

ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.

Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD.

doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.

Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.

Cena rektora 2016

Na slávnostnom otvorení akademického roka 2016/17 dňa 16. septembra 2016 boli ocenení Cenou rektora:

za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.

Dr. habil. Kató József Zoltán, DSc., mim. prof. 

prof. Xeravits Géza György, PhD.

Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc., mim. prof. 

doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof.

Dibó Gábor, PhD.

Ing. Makovický Pavol, PhD.

Nagy Péter, PhD.

Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.

Dr. habil. Simon Attila, PhD.

 

za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus

 

Dr. habil. Szalay László, DSc., mim. prof.

prof. Dr. Józsa László, CSc.

Ing. Macho Renáta, PhD.

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.

Mgr. Tóth Zsuzsanna

PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.

Mgr. Šimon Mónika

Dr. habil. Kaiser Bernhard, D. Th.

PaedDr. Zolczer Peter

Dr. habil. Nagy Ádám István, PhD.

za vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Mgr. Lévai Attila, PhD.

Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet, PhD.

Dr. habil. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc.

Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD.

 

Cena rektora 2015

 

Na slávnostnom otvorení akademického roka 2015/16 dňa 18. septembra 2015 boli ocenení Cenou rektora:

 

za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach

 

doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.

Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc.

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annnamária, DSc.

PaedDr. Juhász György, PhD.

Ing. Makovický Pavol, PhD.

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus

prof. Dr. Poór József, DSc.

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.

prof. Dr. Józsa László, CSc.

Ing. Machová Renáta, PhD.

RNDr. Csiba Peter, PhD.

RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.

PhDr. Tóbiás Kosár Szilvia

Mgr. Tóth Zsuzsanna

PhDr. Seres Huszárik Erika

Mgr. Hevesi Andrej

 

za vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 

prof. Dr. Németh András, DSc.

doc. PhDr. Molnár János

doc. Bernhard Kaiser, D. Th.

prof. Xeravits Géza, PhD.

prof. ThDr. Karasszon István, PhD.

PaedDr. Puskás Andrea, PhD.

PaedDr. Dobay Beáta

 

za vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.

Ďurdík Ladislav, PhD.

Mgr. Popély Árpád, PhD.

 

Cena rektora 2014

 

Na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 10. výročia založenia UJS dňa 17. októbra 2014 boli ocenení Cenou rektora:

 

za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných registrovaných databázach

 

Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D. 

doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD. 

PaedDr. Juhász György, PhD. 

doc. Ing. Karácsony Péter, PhD.  

za vedecké práce publikované v zahraničných registrovaných databázach Web of Science alebo Scopus

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.

RNDr. Bukor József, PhD.

Ing. Makovický Pavol, PhD.

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

Szénási Sándor, PhD.

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.

 

za vedecké monografie vydané v zahraničných alebo domácich vydavateľstvách

 

prof. Dr. Németh András, DrSc.

doc. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc.

prof. Dr. Pukánszki Béla István, DSc.

prof. Dr. Szabó András, DSc.

prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc. 

Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD.

doc. Dr. Lőrincz Julianna, PhD.

 

Cena rektora 2013

 

Na slávnostnom otvorení akademického roka 2015/16 dňa 20. septembra 2013 boli ocenení Cenou rektora:

 

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.

doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD. 

Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD.

prof. ThDr. Karasszon István, PhD. 

doc. PhDr. Molnár János

Ing. Mgr. Mura Ladislav, PhD.

Nagy Péter, PhD.

Dr. habil. Simon Attila, PhD.

PaedDr. Strédl Terézia, PhD.

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc. 

prof. Dr. Németh András, DSc.

prof. Dr. Poór József, DSc.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem