SJE főmenü
Péter Nagy, PhD.
Név: Péter Nagy, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: T211
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 725

Egyetemi tanulmányok
ELTE BTK
magyar nyelv és irodalom (irodalomelmélet program)
1991 - 1997
Doktori képzés (PhD.)
Komensky Egyetem
Irodalomtudomány
2006 - 2010
ELTE BTK
Általános irodalomtudomány
1997 - 2001

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno
adjunktus
2009 -
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
tudományos munkatárs
2005 - 2007
Pécsi Tudományegyetem
egyetemi tanársegéd
1997 - 2003


Kutatási terület Kultúratudományok, Popkultúra, Tudománynépszerűsítő irodalom

Kutatási projektek Az oktatás minőségének növelése a tanulmányi programok kialakításával és innovációjával, továbbá az
ITMS: 26110230108

2014 - 2015

Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban
T 043357

2003 - 2005

A Nyugat-kánon újraértelmezése
F 029506

1999 - 2003A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 8
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 28
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (10)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (16)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 3
ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
BDD Hazai karentált folyóiratokban megjelent szakmai munkák (2)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 102
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (39)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (5)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (10)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (27)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 69
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (4)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (12)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (44)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (7)

Bejegyzések száma összesen: 210

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (14)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (60)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (2)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (17)
Összesen 93

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAA 001 NAGY, Péter. A betűcivilizáció szétrobbantása: Szombathy Bálint szupergutenbergi univerzuma. Budapest: Ráció Kiadó, 2008. 130 s. ISBN 978-963-9605-50-3.

AAA 002 NAGY, Péter, Michal MURIN a Jozef CSERES. PARAF: Juhász R. József költészetéről és performanszairól. 1. vyd. Budapest: Ráció Kiadó, 2008. 160 s. ISBN 978 963 9605 45 9.

AAA 003 NAGY, Péter. Alternatívák: A popkultúra kapcsolatrendszerei. 1. vyd. Budapest: Prae, 2016. 350 s. ISBN 978-615-5070-55-6.

Hivatkozások:
2018  [4] BAKA, L., P. Bűnregény-diagnosztika. Bánki Éva: A bű nyelvét megtanulni. Tanulmányok a kemény krimiről. In Opus. ISSN 1338-0265, 2018, vol. 10, no. 4, p. 90-91.

2018  [6] HEGEDŰS, O. Péter H. Nagy: Alternatívák: a popkultúra kapcsolatrendszerei. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8897, 2018, vol. 13, no. 3, p. 107-108.

2018  [6] BAKA L., P. H. Nagy Péter: Alternatívák, PRAE.hu, 2016, 352 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2018, vol. XX, no. 3, p.158-161.

2018  [6] BAKA L., P. A popkultúra nevében! (H. Nagy Péter: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 165-170.

2018  [4] BENYOVSZKY, K. A populáris hős. Elméleti-tipológiai vázlat. In Opus. ISSN 1338-0265, 2018, vol. 10, no. 5, p.59.

2017  [5] KESERŰ, J. A popkultúra-kutatás újabb eredményei. In PRAE. ISSN 1585-5112, 2017, vol.2017, no. 4, p. 84-90.

2017  [4] BAKA L., P. Az utak, amelyeken nem mentünk végig. Andrew Roberts (szerk.): Mi lett volna, ha... ? In Eruditio - Education. ISSN 1336-8893, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 91-101.

2017  [6] KESERŰ, J. Péter H. Nagy: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei. In World Literature Studies. ISSN1337-9275, 2017, vol. 9, no.4, p. 151-153.

2017  [3] NEMES,Z. M Kacsacsőrűemlős-várás Kenguru-szigeten. In Prae irodalmi folyóirat. ISSN 0133-1108, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 90-108.

2017  [4] BAKA L., P. A test itt nem több mint szabásminta. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2017, 12. évf., 1. szám, p. 99.

2017  [4] BAKA L., P. (A) János vitéz színeváltozása. Petőfi Sándor: János vitéz vs. Csurgó Csaba: Kukoricza. In A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. ISBN 9787-80-8122-206-1, p. 184-198.

2017  [3] HEGEDŰS, O. High fantasy és innováció: Trónok harca. In Prae irodalmi folyóirat. ISSN 1585-5112, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 31-38.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAB 001 NAGY, Péter. Hagyománytörténés: A "szlovákiai magyar" líra paradigmái 1989-2006. 1. vyd. Pozsony: AB-ART, 2007. 84 s. ISBN 978-80-8087-036-2.

Hivatkozások:
2016  [4] VILCSEK, B. Cselényi László élete és életműve. Dunaszerdahely : SZMÍT, 2016. ISBN 978-80-89806-05-8, p. 125, 175.

2014  [3] L. VARGA, P. Az értelem rácsai : Esemény, filológia, megértés az irodalomban. Budapest : PRAE.HU Kft., 2014. 218 p. ISBN 978-615-5070-34-1.

2013  [4] MIZSER, A. Devizaárfolyamok : Paradigmák, váltások a (szlovákiai) magyar irodalomban. In Közelmúlt. Pozsony : SZMÍT, 2013. ISBN 978-80-971166-3-7, p. 51.AAB 002 SÁNTA, Szilárd. Mesterséges horizontok: Bevezetés a kortárs sci-fi olvasásába. 1. vyd. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8062-468-2.

Hivatkozások:
2016  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz : Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. szám, p. 69.

2016  [4] H. NAGY, P. John Keats tudata - Az aktív kánon Dan Simmons Hyperioni énekek-ciklusának metakanonikus olvasata. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 33, 38.

2015  [4] H. NAGY, P - KESERŰ, J. The interaction of canons : conflict or symbiosis? Rereading and relativity of traditions in David Gemmell's "Troy Series" and Dan Simmons's "Hyperion Cantos". In World Literature Studies. ISSN 1335-0544, 2015, vol. 7, no. 3, p. 87-99.AAB 003 BAKA, Patrik. Kristályszilánkok: A világépítő történelmi mintázatok irodalmi manifesztációinak nyomában. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2018. 216 s. ISBN 978-80-8104-070-2.

AAB 004 NAGY, Péter. Médiumközi relációk. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2018. 192 s. ISBN 978-80-8104-072-6.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 NAGY, Péter, András NÉMETH a Béla István PUKÁNSZKI. Mire jó a popkultúra, avagy hogyan oktatható a tudományos gondolkodás bölcsészeknek. In: Az irodalomoktatás új kihívásai. Budapest: Gondolat, 2014, P. 13-54. ISBN 978 963 693 539 9.

Hivatkozások:
2018  [4] VIDA, R. Borzongó tanóra. Veres Attila novellái és a magyar weird-irodalom (doboztankönyv-fejezet). In A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-278-8, p. 282-293.

2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.

2018  [3] BAKA L., P. A Talio-elv uralta héterdő (Doboztankönyv-fejezet). In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 144-161.

2018  [4] BAKA L., P. Mi lett volna, ha...? - Alternatív történelmi kalauz. Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol.13, no. 1, p. 89-100.

2017  [3] VIDA, B. Szakítás a horgonyokkal. Moskát Anita: Horgonyhely (Doboztankönyv-fejezet). In Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2017. ISBN 978-963-449-073-9, p.628-640.

2016  [3] BAKA L., P. A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2016, 2016/6, p. 110, 113.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 NAGY, Péter. Öt modern költő. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 162 s. ISBN 978-80-8122-135-4.

Hivatkozások:
2018  [4] HEGEDŰS, O. H. Nagy Péter: Öt modern költő. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8897, 2018, vol. 13, no. 4, p. 110-113.

2016  [6] BAKA L., P. H. Nagy Péter: Öt modern költő. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015, 162 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2016, XVIII. évf., 2 sz., p. 170-172.ACB 002 KESERŰ, József. Bevezetés az irodalomtudományba. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 91 s. [5,29 AH]. ISBN 978-80-8122-174-3.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Irodalomdiagnosztika (Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba ). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 186-192.

2018  [6] HEGEDŰS, O. Alapok - Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2018, vol. 10, no. 2, p.91-93.

2017  [6] BAKA L., PATRIK Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2017, vol. XIX, p. 168-171.

2017  [6] VIDA, B. Amit az irodalomtudományról tudni illik (Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba). In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2017, vol. XII., no.1, p. 97-100.
ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADD 001 NAGY, Péter a József KESERŰ. The interaction of canons: conflict or symbiosis?: Rereading and relativity of traditions in David Gemmell´s "Troy Series" and Dan Simmon´s "Hyperion Cantos". World Literature Studies. = Časopis pre výskum svetovej literatúry Vol. 7, no. 3 (2015), p. 87-99. ISSN 1337-9275. WoS.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADE 001 NAGY, Péter. Mém Wars: Válasz McGarth Dawkins-kritikájára. Prae. Évf. 10, sz. 2 (2008), o. 40-63. ISSN 1585-5112.

ADE 002 NAGY, Péter. "Az irodalom rég nem virágzás": Materiális törések az ezredforduló költészetében II. Magyar Műhely. Évf. 50., sz. 2 (2012), p. 29-38. ISSN 0025-0201.

ADE 003 NAGY, Péter. "Ez egy személytelen vers": Materiális törések az ezredforduló költészetében I. Magyar Műhely. Évf. 50, sz. 1 (2012), p. 14-23. ISSN 0025-0201.

ADE 004 NAGY, Péter a Szilvia DEISLER. A Matrjoska-babákon túl: A Felhőatlasz remedializációs technikája. Prae. Évf. 16, sz. 1 (2014), p. 91-97. ISSN 1585-5112.

ADE 005 NAGY, Péter. A popkultúra mögött a tudomány. Prae. Évf. 16, sz. 3 (2014), p. 1-6. ISSN 1585-5112.

ADE 006 NAGY, Péter. Ubikvitás - metamorfózis - hírnév: Lady Gaga testkoncepciója és médiastratégiája. Prae. Évf. 16, sz. 1 (2014), p. 83-91. ISSN 1585-5112.

ADE 007 NAGY, Péter. Lady Gaga "galériája": Összekapcsolások. Prae. Évf. 17, sz. 1 (2015), p. 54-67. ISSN 1585-5112.

ADE 008 NAGY, Péter a József KESERŰ. Kánonok interakciója: konfliktus vagy szimbiózis?: A hagyományok újraolvasása és viszonylagossága David Gemmel Trója- és Dan Simmons Hyperioni énekek-ciklusában. Filológiai Közlöny. Évf. 62, sz. 3 (2016), p. 202-222. ISSN 0015-1785.

ADE 009 NAGY, Péter. Szörnyanya és űrszörnyeteg: Giger/Gaga-változatok. Prae. Évf. 18, sz. 2 (2016), p. 62-70. ISSN 1585-5112.

ADE 010 NAGY, Péter. A Trónok harca és a genetika. Prae. Évf. 19, sz. 2 (2017), p. 56-60. ISSN 1585-5112.

ADE 011 NAGY, Péter. Kultnyomozás és retorika: Hatala Csenge: Requiem;, Karthago: Requiem. Prae = Prae Literary Journal : irodalmi és kultúratudományos folyóirat. = Prae Literary Journal Évf.. 19, sz. 4 (2017), p. 77-84. ISSN 1585-5112.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 39


ADF 001 NAGY, Péter. A sokvilág-elmélet filmes alkalmazásai. OPUS. Évf. 4, sz. 6 (2012), p. 48-57. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2016  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz : Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. szám, p. 69.ADF 002 NAGY, Péter. Babits Mihály költészetének alapvonásai: Történeti-poétikai vázlat. Eruditio - Educatio. Évf. 7, sz. 1 (2012), p. 27-41. ISSN 1336-8893.

ADF 003 NAGY, Péter. Költészet és asztrofizika: Lélektől lélekig. OPUS. Évf. 4., sz. 5. (2012), p. 74-80. ISSN 1338-0265.

ADF 004 NAGY, Péter. Kosztolányi Dezső költészetének alapvonásai: Történeti-poétikai vázlat. Eruditio - Educatio. Évf. 7, sz. 4 (2012), p. 49-56. ISSN 1336-8893.

ADF 005 NAGY, Péter. Hamisítás és paranoia. OPUS. Évf. 5, sz. 2 (2013), p. 62-71. ISSN 1338-0265.

ADF 006 NAGY, Péter. József Attila költészetének alapvonásai: történeti poétikai vázlat. Eruditio - Educatio. Évf. 8, sz. 4 (2013), p. 3-17. ISSN 1336-8893.

ADF 007 NAGY, Péter. Opponensi vélemény: Beke Zsolt Az irodalom medialitása - irodalom és határai című disszertációs munkájáról. Partitúra. Évf. 8, sz. 2 (2013), p. 119-123. ISSN 1336-7307.

ADF 008 NAGY, Péter. Pilinszky János költészetének alapvonásai: Történeti-poétikai vázlat. Eruditio - Educatio. Évf. 8, sz. 1 (2013), p. 43-51. ISSN 1336-8893.

ADF 009 NAGY, Péter. A cheshire - lecke: Paolo Bacigalupi: A felhúzhatós lány. Opus. Évf. 6, sz. 4 (2014), p. 84-88. ISSN 1338-0265.

ADF 010 NAGY, Péter. Dr. Jekyll jóslata: Egy régi-új emberkép nyomában. Partitúra. Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 141-148. ISSN 1336-7307.

ADF 011 NAGY, Péter. Illyés Gyula költészetének alapvonásai: történeti poétikai vázlat. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 5-13. ISSN 1336-8893.

ADF 012 NAGY, Péter. Víz és nyelv - akvarellpoétika és materialitás. Opus. Évf. 6, sz. 3 (2014), p. 10-16. ISSN 1338-0265.

ADF 013 NAGY, Péter. A negyedik: Kiegészítés Németh Zoltán A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája című könyvéhez. Opus. Évf. 7, sz. 1 (2015), p. 76-88. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2017  [4] BAKA, L. P. (A) János vitéz színeváltozása. Petőfi Sándor: János vitéz vs. Csurgó Csaba: Kukoricza. In A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. ISBN 978-80-8122-206-1, p. 184-199.

2016  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz : Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. szám, p. 69.

2016  [4] BAKA L., P. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i). In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 26.ADF 014 NAGY, Péter. A történelem legboldogabb képe: 1945 augusztusa Eisenstadt fotóján és a Watchmen című filmben. OPUS. Évf. 7, sz. 3 (2015), p. 89-92. ISSN 1338-0265.

ADF 015 NAGY, Péter. Ady Endre költészetének alapvonásai: Történeti-poétikai vázlat. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 1 (2015), p. 29-65. ISSN 1336-8893.

ADF 016 NAGY, Péter. Kontextusok Tőzsér Árpád költészetéhez. Opus. Évf. 7, sz. 5 (2015), p. 11-23. ISSN 1338-0265.

ADF 017 NAGY, Péter. Nemi identitás és öngyilkosság, avagy miért pont Lady Gaga?: James Lecesne: Trevor. Opus. Évf. 7, sz. 4 (2015), p. 81-85. ISSN 1338-0265.

ADF 018 NAGY, Péter. Populáris hősök. Opus. Évf. 7, sz. 2 (2015), p. 80-88. ISSN 1338-0265.

ADF 019 NAGY, Péter. Sexual Identity and Suicide or Why (not Other than) Lady Gaga?: James Lecesne: Trevor. Eruditio - Educatio. Vol. 10, no. 3 (2015), p. 85-91. ISSN 1336-8893.

ADF 020 NAGY, Péter a Orsolya HEGEDŰS. Szinkretizmus és autoreflexió: Stíluspluralitás L. Ron Hubbard Rettegés című regényében és Glen Cook A Fekete Sereg-ciklusában. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 4 (2015), p. 15-33. ISSN 1336-8893.

ADF 021 NAGY, Péter. "Az arcot nem csak csempe roncsolhatja szét": Materiális törések az ezredforduló költészetében III. Opus. Évf. 8, sz. 5 (2016), p. 82-92. ISSN 1338-0265.

ADF 022 NAGY, Péter. A humanizmus paradoxona: Orwell - Dick - Doctorow. Opus. Évf. 8, sz. 1 (2016), p. 56-64. ISSN 1338-0265.

ADF 023 NAGY, Péter. Álomciklus és optika: Talamon Alfonz Gályák Imbrium tengerén c. regényéről. OPUS. Évf. 8, sz. 4 (2016), p. 70-76. ISSN 1338-0265.

ADF 024 NAGY, Péter. Fénysebesség, szimbiózis, retorika: A Star Wars erővonalai. Opus. Évf. 8, sz. 2 (2016), p. 46-57. ISSN 1338-0265.

ADF 025 NAGY, Péter. Széttartó korszaktudat: Adalékok Németh Zoltán A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája című könyvének elméleti előfelvetéseihez. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 4 (2016), p. 103-113. ISSN 1336-8893.

ADF 026 NAGY, Péter. Vízbe fúlt világ, Szörnyek Bálja: Madonna és Lady Gaga színpada. Opus. Évf. 8, sz. 3 (2016), p. 42-46. ISSN 1338-0265.

ADF 027 NAGY, Péter. A jövő megírva?: Kis futurológiai körkép. Opus. Évf. 9, sz. 3 (2017), p. 89-93. ISSN 1338-0265.

ADF 028 NAGY, Péter. Escher-terek (a) prózában. Opus. Évf. 9, sz. 2 (2017), p. 53-58. ISSN 1338-0265.

ADF 029 NAGY, Péter. Hangrobbanások a mesterséges végtelenben: A Blade Runner(ek) érzéki tájai. Opus. Évf. 9, sz. 6 (2017), p. 86-90. ISSN 1338-0265.

ADF 030 NAGY, Péter. Materiális törések és/vagy architextusok: Két Tőzsér-szöveg a katalógusversek kontextusában. Eruditio - Educatio. Évf. 12, sz. 1 (2017), p. 79-91. ISSN 1336-8893.

ADF 031 NAGY, Péter. Névroncsol(ód)ás: KD(B)Z-montázs. Opus. Évf. 9, sz. 5 (2017), p. 59-65. ISSN 1338-0265.

ADF 032 NAGY, Péter. A popkultúra-kutatás praxeológiája: Egy hibrid teória vázlata. Fórum társadalomtudományi szemle = Fórum spoločenskovedná revue : negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat. = Fórum spoločenskovedná revue Roč. 20, č. 3 (2018), s. 91-103. ISSN 1335-4361.

ADF 033 NAGY, Péter. A Ready Player One archívuma(i). Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 5 (2018), s. 82-88. ISSN 1338-0265.

ADF 034 NAGY, Péter. A science fiction és a jövő komplexitása: Kim Stanley Robinson: 2312. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 10, sz. 3 (2018), p. 72-78. ISSN 1338-0265.

ADF 035 NAGY, Péter. A víz alakja(i) technológiai közeg(ek)ben. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 10, sz. 2 (2018), p. 82-87. ISSN 1338-0265.

ADF 036 NAGY, Péter a József KESERŰ. Alternative Canons in Popular Literature, Reading David Gemmell and Dan Simmons. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 13 (2018), s. 85-104 [print]. ISSN 1336-8893.

ADF 037 NAGY, Péter a József KESERŰ. Alternative Canons in Popular Literature. Reading David Gemmel and Dan Simmons. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 3 (2018), s. 85-103. ISSN 1336-8893.

ADF 038 NAGY, Péter. Arcok a mesterséges végtelenben: A Star Wars(ok) vizuális érzékenysége. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 10, sz. 1 (2018), p. 81-87. ISSN 1338-0265.

ADF 039 NAGY, Péter. Chiaroscuro-technika: avagy Létesíthető-e kapcsolat Galileo Galilei és Lady Gaga között?. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 10, sz. 4 (2018), p. 76-85. ISSN 1338-0265.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 NAGY, Péter. Ubikvitás és metamorfózis: Lady Gaga testképe és médiastratégiája. In: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014, P. 279-291. ISBN 978 963 693 556 6.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


AED 001 NAGY, Péter. Ady újratöltve. In: A hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Budapest: Ráció Kft., 2010, P. 159-173. ISBN 978-963-9605-84-8.

AED 002 NAGY, Péter. A képzelet mesterei: Dicktől Robinsonig. In: Kontrafaktumok: Spekulatív fikció és irodalom. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, P. 31-49. ISBN 978-80-8122-014-2.

Hivatkozások:
2016  [4] BAKA L. P. Párhuzamos univerzumok I. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 5, s. 72.

2016  [3] BAKA L., P. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i). In PRAE. ISSN 1585-5112, 2016, 2. sz., p. 116-133.

2016  [4] BAKA L., P. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i). In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 22, 26.

2012  [4] N. JUHÁSZ, T. A "mi lett volna, ha" világai: Kontrafaktumok. In OPUS, ISSN 1338-0265, 2012, č. 1., s. 90.AED 003 NAGY, Péter. Az animáció néhány mesterművének titka: Shrek, WALL.E, Rango. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 209-217. ISBN 978-80-8122-053-1.

Hivatkozások:
2013  [4] Vízkeleti, L.: A Tudomány bűvöletében. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 2. sz. pp. 96.AED 004 NAGY, Péter. Hamisítás és paranoia. In: Speculum varietatis: nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, P. 160-168. ISBN 978-80-223-3602-4.

AED 005 NAGY, Péter. Haza - nyelv - emlékezet. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 27-43. ISBN 978-80-8122-120-0.

AED 006 NAGY, Péter. Materiális törések és/vagy architextusok: Két Tőzsér-szöveg a katalógusversek kontextusában. In: A mittelszolipszizmus terei: Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban. Dunajská Streda: Media Nova M, 2017, P. 39-49. ISBN 978-80-89734-24-5.


AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEF 001 NAGY, Péter. Adaptív organizmusok: Az Alien és a Pitch Black darwinista olvasata. In: Idegen (látvány) - világok: Tanulmányok science fiction és cyberpunk filmekről. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2008, P. 171-183. ISBN 978-80-8062-366-1.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFD 001 LŐRINCZ, Julianna. A motívumok jelentés- és alakzatképző funkciója József Attila-versekben, valamint angol és orosz fordításaikban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 273-282. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 002 PAPP, Vanda. A szemétposta jellemzői a kéretlen reklámlevelek nyelvéről. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 296-308. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 003 NAGY, Péter. Ideológiakritikai világépítés vagy retorika?: Az orwelli modell/allegória. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 203-208. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 004 KESERŰ, József. Szempontok a fantasy elméleti megközelítéséhez. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 247-251. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 005 NAGY, Péter. John Keats tudata - az aktív kánon: Dan Simmons Hyperioni énekek-ciklusának metakanonikus olvasata. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 29-38. ISBN 978-80-8122-188-0.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 10


BAB 001 NAGY, Péter. Féregjáratok. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2005. 165 s. ISBN 80-89032-66-4.

Hivatkozások:
2013  [4] Hegedűs, N. Időtlen történetek: A narrativitás mint a nyelvi kommunikáció szervezőeleme Neil Gaiman Amerikai istenek c. regényében. In Opus, ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 3. sz., pp. 67.

2012  [4] N. Juhász, T. Moszkva az apokalipszis után : Dmitry Glukhovsky Metró 2033 c. regényéről. In OPUS : szlovákiai magyar írók folyóirata. ISSN 1338-0265, 2012, roč. 4, š. 4, s. 50BAB 002 NAGY, Péter. Paraziták. 1. vyd. Dunaszerdahely: Nap Kiadó, 2006. 176 s. ISBN 80-89032-83-4.

Hivatkozások:
2013  [4] BAKA L., P. A pad pedig tizennégy parkban áll : Keserű József: Az össze nem függő parkok. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, č. 3, s. 95.BAB 003 NAGY, Péter. Hibridek. 1. vyd. Dunaszerdahely: Nap Kiadó, 2007. 184 s. ISBN 978-80-89032-96-9.

Hivatkozások:
2013  [4] HEGEDŰS, O. Tulajdonnév-használat Terry Pratchett Korongvilág-regényeiben. In BAUKO, J. - BENYOVSZKY, K. (eds.) 2013. Tulajdonnevek a fordítás és kétnyelvűség kontextusában. Nyitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. s. 168, 174. ISBN 978-80-558-0473-6.

2013  [4] HEGEDŰS, O. Onomasztika és hermeneutika : Név és értelem Terry Pratchett Korongvilág-regényeiben. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 3. sz., s. 76.BAB 004 NAGY, Péter. Extrák. 1. vyd. Dunajská Streda: NAP Kiadó, 2008. 264 s. ISBN 978-80-8104-015-3.

Hivatkozások:
2016  [4] N. JUHÁSZ, T. Irodalom-film-biológia: A Xenomorf mint biológiai létforma. In Opus. 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 1, s. 75-83.

2013  [4] CSANDA, G. Irodalomtudomány 2008. In CSANDA, G. - H. NAGY, P. (szerk.) Közelmúlt : Tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyóiratokról. Bratislava : SZMÍT, 2013. p. 92. ISBN 978-80-971166-3-7.

2012  [4] N. JUHÁSZ, T. "Ha vérzik, akkor meg is lehet ölni" : A Ragadozó-filmek idegenjeiről. In Opus : Szlovákiai magyar írók folyóirata. ISSN 1338-0265, 2012, 4. évf., 6. sz., pp. 60.BAB 005 NAGY, Péter. Protézisek. 1. vyd. Dunajská Streda: Nap Kiadó, 2010. 280 s. ISBN 978-80-8104-028-3.

Hivatkozások:
2013  [4] SÁNTA, S. In 2010. In CSANDA, G. - H. NAGY, P. (szerk.) Közelmúlt : Tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyóiratokról. Bratislava : SZMÍT, 2013. p. 153-154. ISBN 978-80-971166-3-7.

2013  [4] SZALAI, Z. Történések az újabb szlovákiai magyar irodalomban. In CSANDA, G. - H. NAGY, P. (szerk.) Közelmúlt : Tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyóiratokról. Bratislava : SZMÍT, 2013. p. 140. ISBN 978-80-971166-3-7.

2012  [3] SZALAI, Z. Történések az újabb szlovákiai magyar irodalomban. In Apropó : Könyvekről jutott eszünkbe. Budapest : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2012. ISBN 978-963-87984-2-8.

2012  [4] HEGEDŰS, N. Kérdések és variációk - irodalomtudomány és multidiszciplinaritás. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2012, č. 1., s. 86-87.

2012  [4] SÁNTA, Sz. In 2010. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2012, č. 1., s. 18.

2012  [3] HEGEDŰS, N. A bizonyosság ígérete. In Humán Innovációs Szemle. ISSN 2062-0292, 2012, III. évf., 1.-2. sz., s. 31-39.

2012  [4] N. JUHÁSZ, T. Moszkva az apokalipszis után : Dmitry Glukhovsky Metró 2033 c. regényéről. In OPUS : szlovákiai magyar írók folyóirata. ISSN 1338-0265, 2012, roč. 4, č. 4, s. 53BAB 006 NAGY, Péter. Szisztematikus káosz: Médiaszövegek 1994-2012. 1. vyd. Dunajská Streda: Nap Kiadó, 2012. 148 s. ISBN 979-80-8105-051-4.

Hivatkozások:
2012  [3] BAKA L., P. A káosz (el)rendezett szegmansei : H. Nagy Péter: Szisztematikus káosz In Prae : irodalmi folyóirat. ISSN 1585-5112, 2012, 2. sz., s. 76-77.

2012  [4] HEGEDŰS, O. Szisztematikus káosz : médiaszövegek egy életmű rétegzettségében. In Új Szó. ISSN 1335-7050, 2012. június 16., s. 20.

2012  [4] Hegedűs, O. Hátlapmondat. In Opus : Szlovákiai magyar írók folyóirata. ISSN 1338-0265, 4. évf., 6. sz., pp. 97.BAB 007 NAGY, Péter. Adatok tánca. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2012. 128 s. ISBN 978-80-8062-470-5.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Tudománytangó (H. Nagy Péter: Adatok tánca). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 200-213.

2014  [6] N. JUHÁSZ, T. Virtuális keringő (H. Nagy Péter : Adatok tánca. Lilium Aurum Kiadó. Dunaszerdahely, 2012). In Szőrös Kő. ISSN 1338-0265, 2014, roč. 18, jeseň, s. 67- 71.

2013  [4] JUHÁSZ, G. A mémelmélet érvényesülési lehetőségei a társadalmi kommunikációban I. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, č. 3, s. 59.

2013  [4] BAKA L., P. H. Nagy Péter: Adatok tánca. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2013, XV. évf., 2. sz., p. 154-163.BAB 008 NAGY, Péter. Párhuzamos mintázatok. 1. vyd. Dunajská Streda: Nap Kiadó, 2013. 136 s. ISBN 978-80-8104-062-7.

Hivatkozások:
2016  [4] BAKA L., P. A magyar steampunk hajnala II. - Alternatív gőzerő és Mars-világ: W. Hamilton Green (Galántai Zoltán): Mars 1910. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 3, s. 70.

2014  [4] KISS, T. Párhuzamosszövetvilágokról röviden. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 253, 257.BAB 009 NAGY, Péter. Piknik az aknamezőn: médiaszövegek 1993-2013. 1. vyd. Dunaszerdahely: Media Nova M, 2014. 200 s. ISBN 978-80-89734-02-3.

Hivatkozások:
2015  [5] BAKA L., P. ,,Valószínűleg- magától- nem fog felrobbanni". In PRAE. ISSN 1585-5112, 2015/1, p. 105-109.BAB 010 NAGY, Péter. Médiaterek Lady Gaga korában: Kalandozások a popkultúra területén. 1. vyd. Dunaszerdahely: Media Nova M, 2017. 208 s. ISBN 978-80-89734-25-2.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBA 001 NAGY, Péter. A szöveghatárok feloldódása: Kovács András Ferenc: J. A. szonettje. In: KAF-olvasókönyv: Válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről. Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2017, P. 253-274. ISBN 978-615-5729-03-4.


BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBB 001 NAGY, Péter. Hagyománytörténés: A kortárs magyar líra paradigmái Szlovákiában 1989 - 2006. In: Hagyománytör(tén)és: Vita a "szlovákiai magyar" líra értelmezhetőségéről. Pozsony: SZMíT, P. 9-51. ISBN 978-80-969879-7-9.

Hivatkozások:
2012  [4] Baka L., P. Egy (szlovákiai magyar) kardinális pillér In: Eruditio-Educatio. 2012/4. SJE TKK Komárno, ISSN 1336-8893
BDD Hazai karentált folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BDD 001 NAGY, Péter. Metaphilology 1. Text - variant - commentary. World Literature Studies. Vol. 9, no. 1 (2017), p. 122-124. ISSN 1335-0544. WoS.

BDD 002 NAGY, Péter. Avant-Garde continuity in the XXth century. The Hungarian Workshop in Paris and its circle. World Literature Studies. Vol. 10, no. 1 (2018), p. 106-108. ISSN 1337-9275. WoS, CCC.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 10


BDE 001 NAGY, Péter. "A szürreál érkezett a barokk városába": Géczi János: Versek. Jelenkor. Évf. 40, sz. 3 (1997), p. 328-330. ISSN 0447-6425.

BDE 002 NAGY, Péter. Hibridek, mémek, enzimek. Prae. Évf. 10, sz. 1 (2008), p. 105-108. ISSN 1585-5112.

BDE 003 NAGY, Péter. Érvágás, alternatívák nélkül: (Merivel – Singh). Prae. Évf. 13., sz. 4. (2011), p. 98-101. ISSN 1585-5112.

BDE 004 NAGY, Péter. Leletvadászok: (Indy - Shubin). Prae. Évf. 13, sz. 1. (2011), p. 94-98. ISSN 1585-5112.

BDE 005 NAGY, Péter. Pandora, a párhuzamos világ: - Könyvvázlat -. Prae. Évf. 13., sz. 3. (2011), p. 8-15. ISSN 1585-5112.

BDE 006 NAGY, Péter. Újrahasznosítás: (Jeunet - Jameson). Prae. Évf. 13., sz. 2. (2011), p. 90-94. ISSN 1585-5112.

BDE 007 NAGY, Péter. De Niro, a fodrász avagy Gaiman Csillagpora és az identitás. Prae. Évf. 14, sz. 4 (2012), p. 24-28. ISSN 1585-5112.

BDE 008 NAGY, Péter. Ha az agy megszalad: (Doidge - Cézár). Prae. Évf. 14, sz. 2 (2012), p. 94-97. ISSN 1585-5112.

BDE 009 NAGY, Péter. Kimérák: (Oldstone-Soderbergh). Prae. Évf. 14, sz. 3 (2012), p. 96-99. ISSN 1585-5112.

BDE 010 NAGY, Péter. Óvatosan a feszülettel!: (Blatty-Friedkin-Peacocke). Prae. Évf. 14, sz. 4 (2012), p. 109-111. ISSN 1585-5112.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 27


BDF 001 NAGY, Péter. A Nyugat kritikája. Katedra. Évf. 15, sz. 8 (2008), p. [8]. ISSN 1335 6445.

BDF 002 NAGY, Péter. Imaginárium IX. SF: A képzelet mesterei. Opus. Évf. 1., sz. 2. (2009), p. 23-32. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2018  [4] BAKA L., P. Görbe tükör a modern rabszolgaságnak : Ben H. Winters: Földalatti Légitársaság. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcie humanitných vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9, p. 8-15.

2016  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz : Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. szám, p. 69.

2016  [4] BAKA L. P. Párhuzamos univerzumok I. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 5, s. 72.

2016  [4] BAKA L., P. Hús és fém: Scott Westerfeld steampunk trilógiája. In Eruditio - Education. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 1. sz., p. 74, 96.

2016  [4] BAKA L., P. A magyar steampunk hajnala II. - Alternatív gőzerő és Mars-világ: W. Hamilton Green (Galántai Zoltán): Mars 1910. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 3, s. 66.

2016  [4] BAKA L., P. A magyar steampunk hajnala I. - Alternatív államéletrajzok. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 2, s. 68.

2013  [4] BAKA L., P. Egy billegő műfajról és egy autopoetikus legendafüzérről : Százdi Sztakó Zsolt: A freskó legendája. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 2. sz. pp. 88.BDF 003 NAGY, Péter. Lokális opusok. Opus. Évf. 1., sz. 1. (2009), p. 3-4. ISSN 1338-0265.

BDF 004 NAGY, Péter. Mémháború. McGrath vs. Dawkins. Partitúra. Sz. 2 (2009), p. 41-53. ISSN 1336-7307.

BDF 005 NAGY, Péter. A hétköznapi elme darwinista kritikája. Opus. Évf. 2., sz. 1. (2010), p. 48-69. ISSN 1338-0265.

BDF 006 NAGY, Péter. Alien-sorozat. Kedves filmem. P. 54-58.

BDF 007 NAGY, Péter. Gaia és Pandora. Opus 8. Évf. 2., sz. 5. (2010), p. 69-74. ISSN 1338-0265.

BDF 008 NAGY, Péter. Kontrafaktumok. Vámbéry Antológia 2010. P. 61-68.

BDF 009 NAGY, Péter. Korongok, entek, hobbitok, legendák. OPUS. Évf. 6., sz. 2. (2010), p. 75-79. ISSN 1338-0265.

BDF 010 NAGY, Péter. Mémháború. McGrath vs. Dawkins. Partitúra. Évf. 4., sz. 2. (2009), p. 41-52. ISSN 1336-7307.

BDF 011 NAGY, Péter a Béla BODOR. Bodor Béla levele elé. Opus. Évf. 3., sz. 1. (2011), p. 14-21. ISSN 1338-0265.

BDF 012 NAGY, Péter. Furcsa Hurkok: Nolan - Escher - Hofstadter. OPUS. Évf. 3., sz. 6 (2011), p. 62-67. ISSN 1338-0265.

BDF 013 NAGY, Péter. PM lexikon: Milorad Pavič: Kazár szótár. OPUS. Évf. 3., sz. 5 (2011), p. 61-80. ISSN 1338-0265.

BDF 014 NAGY, Péter. Határ(ok)on: Ambrose Bierce Bagoly-folyója. OPUS. Évf. 4., sz. 4. (2012), p. 31-33. ISSN 1338-0265.

BDF 015 NAGY, Péter. Jótékony paródiák: A Karinthy-blokk elé. Opus. Évf. 4, sz. 2 (2012), p. 2-5. ISSN 1338-0265.

BDF 016 NAGY, Péter. Túlvilági (ki)hívások: (Sagan - Keating). Opus. Évf. 4, sz. 2 (2012), p. 82-85. ISSN 1338-0265.

BDF 017 NAGY, Péter. Hawking és az irodalom. Szőrös Kő. Évf. 17, sz. 4 (2013), p. 68-71. ISSN 1338-0265.

BDF 018 NAGY, Péter. Marslakópisi: (Crick - Scott - Gribbin). OPUS. Évf. 5, sz. 6 (2013), p. 66-69. ISSN 1338-0265.

BDF 019 NAGY, Péter. Négy személyes, mégis szakmai pillanatkép: Barak László 60. születésnapjára. OPUS. Évf. 5, sz. 6 (2013), p. 24-29. ISSN 1338-0265.

BDF 020 NAGY, Péter. Párhuzamos mintázatok: Felhőatlasz. OPUS. Évf. 5, sz. 3 (2013), p. 73-75. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2014  [4] N. JUHÁSZ, T. Egy szextett nyomában : Felhőatlasz. In Opus. ISSN 1338-0265. 2014, 6. évf., 1. sz., s. 66-67.BDF 021 NAGY, Péter. Rokonszelekció,: avagy "A halottak nem szarnak". OPUS. Évf. 5, sz. 1 (2013), p. 83-86. ISSN 1338-0265.

BDF 022 NAGY, Péter. Hősök kora. Opus. Évf. 6, sz. 1 (2014), p. 63-66. ISSN 1338-0265.

Hivatkozások:
2014  [4] HEGEDŰS, N. A másolatok kultúrája : a posztmodern újraírások és a szimulákrum jelenség. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 224.BDF 023 NAGY, Péter. Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára. Katedra. Évf. 23, sz. 3 (2014), p. 21-23. ISSN 1335-6445.

BDF 024 NAGY, Péter. Utazások az időgéppel: Wells-továbbírások. Opus. Évf. 6, sz. 2 (2014), p. 60-64. ISSN 1338-0265.

BDF 025 NAGY, Péter. Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára. Katedra. Évf. 21, sz. 6 (2014), p. 18-20. ISSN 1335-6445.

BDF 026 NAGY, Péter. A metál ereje - szubjektív beállításban: Emlékezet és emlékezés a Screan For Me Sarajevo kapcsán. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 11, sz. 2 (2019), p. 72-76. ISSN 1338-0265.

BDF 027 NAGY, Péter. Labirintusok, Escher-terek, médiumok: Deisler Szilvia: Puzzle-hatás. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Évf. 11, sz. 1 (2019), p. 80-87. ISSN 1338-0265.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 NAGY, Péter. A szöveghatárok feloldódása.: (Kovács András Ferenc: J. A. szonettje). Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. P. 221-240.

Hivatkozások:
2012  [3] Mészáros, M. Hálózat és irodalom. In Pápay, Gy. Apropó. Könyvekről jutott eszünkbe. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2012, ISBN 978-963-87984-2-8, p. 47-55.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 4


BEE 001 NAGY, Péter. Descartes és az evolúció. Philip K. Dick: Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal?. P. 227-234.

BEE 002 NAGY, Péter. Madách, Ady, Eco: Egybefont gondolatok Eisemann György három tanulmányáról. In: Az olvasás labirintusában: Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Budapest: Historia Litteraria Alapítvány - Ráció Kiadó, S. 233-244. ISBN 978-615-5047-50-3.

BEE 003 NAGY, Péter. Víz és nyelv - akvarellpoétika és materialitás. In: Hintázni a lét peremén: írások Zalán Tibor tiszteletére. Szeged: Tiszatáj Alapítván, 2014, P. 77-86. ISBN 978-963-8496-94-2.

BEE 004 NAGY, Péter. A cheshire-lecke. In: Világtalanul?: Világirodalom-kritika Magyarországon. Budapest - Pécs: Fiatal Írók Szövetsége - Jelenkor Kiadó, 2015, P. 36-42. ISBN 978-963-7043-68-0.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 12


BEF 001 NAGY, Péter. A vér zenéje. In: Vámbéry Antológia. Hodossy Gyula. Dunajská Streda: Vámbéry Polgári Társulás, 2008, P. 77-85. ISBN 978 80 969963 0 8.

BEF 002 NAGY, Péter. A vér zenéje. Vámbéry Antológia 2008. P. 77-86.

BEF 003 NAGY, Péter. Tudomány és piac: (Hawking - Hypatia). In: Vámbéry Antológia 2011. Dunajská Streda: Vámbéry Polgári Társulás, 2011, P. 38-44. ISBN 978-80-969963-3-9.

BEF 004 NAGY, Péter. Bevezetés: Mi van a vámpír maszkja mögött?. In: Az éjszaka gyermekei: Tanulmányok a vámpírizmusról. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012, P. 9-19. ISBN 978-80-8062-466-8.

BEF 005 NAGY, Péter. Félreértések a "bestseller" körül. In: A fejek és a kalap: Dialógusok a kultúrá(k)ról. Pozsony: SZMíT, 2012, P. 147-151. ISBN 978-80-971166-0-6.

BEF 006 NAGY, Péter. Függelék. In: Az éjszaka gyermekei: Tanulmányok a vámpírizmusról. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012, P. 209-215. ISBN 978-80-8062-466-8.

BEF 007 NAGY, Péter. Ne hagyjuk ki az irodalmat!: (Shakespeare - Norman - Greenblatt). In: Vámbéry Antológia 2012. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, 2012, P. 20-25. ISBN 978-80-8062-461-3.

BEF 008 NAGY, Péter. Tőzsér Árpád "bestseller"-képéhez. A fejek és a kalap. P. 157-160.

BEF 009 NAGY, Péter. Vérkörök. In: Az éjszaka gyermekei. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012, P. 153-175. ISBN 978-80-8062-466-8.

Hivatkozások:
2018  [3] BAKA L., P. A Talio-elv uralta héterdő (Doboztankönyv-fejezet). In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 144-161.

2013  [4] N. JUHÁSZ, T. Vérpótló : Az éjszaka gyermekei. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 5. sz., p. 93-98.BEF 010 NAGY, Péter. Popkultúra és paranoia. In: Vámbéry Antológia 2013. Dunajská Streda: Vámbéry Polgári Társulás, 2013, P. 26-30. ISBN 978-80-969963-4-6.

BEF 011 NAGY, Péter. Költészet és asztrofizika: Lélektől lélekig. In: Költészet és .... Pozsony: SzMÍT, 2014, P. 189-199. ISBN 978-80-971166-6-8.

BEF 012 NAGY, Péter. Recepcióelemzés - neoavantgárd - történetiség: Tőzsér Árpád Rokkó-olvasata. In: A kontextus végtelensége: Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára. Dunaszerdahely: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2015, P. 147-159. ISBN 978-80-89806-03-4.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 44


EDI 001 NAGY, Péter. "Ütős, mint egy pohár vodka". Új Szó. Évf. 64, sz. május 3 (2008), p. [12]. ISSN 1336-2119.

EDI 002 NAGY, Péter. A kaméleon - és Nicole Kidman könnyei. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. július 19., p. [12]. ISSN 1336-2119.

EDI 003 NAGY, Péter. A Parafhoz. Új Szó. Évf. 64, sz. június 7. (2008), p. [13]. ISSN 1336-2119.

EDI 004 NAGY, Péter. Arcokra forrott maszkok. Új Szó. Évf. 64, sz. április 26. (2008), p. [15]. ISSN 1336-2119.

EDI 005 NAGY, Péter. Bletchley Park. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. szeptember 27. (2008), p.[16]. ISSN 1336-2119.

EDI 006 NAGY, Péter. De Niro, a fodrász. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. június 7. (2008), p. [14]. ISSN 1336-2119.

EDI 007 NAGY, Péter. Film - olimpia. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. augusztus 23. (2008), p. [13]. ISSN 1336-2119.

EDI 008 NAGY, Péter. Kóda. Új Szó. Évf. 64, sz. március 1 (2008), p. [13]. ISSN 1336-2119.

EDI 009 NAGY, Péter. Madonna és Mária, avagy ahogyan a nagyok kezdték. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. június 21. (2008), p. [15]. ISSN 1336-2119.

EDI 010 NAGY, Péter. Rejtélyes féregjáratok. Új Szó. Évf. 64, sz. január 19. (2008), p. [13]. ISSN 1336-2119.

EDI 011 NAGY, Péter. Shakespeare Japánban. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. augusztus 9. (2008), p. [12]. ISSN 1336-2119.

EDI 012 NAGY, Péter. Szigetelés. Új Szó. Évf. 64, sz. május 17 (2008), p.[13]. ISSN 1336-2119.

EDI 013 NAGY, Péter. Szinesztézia. Új Szó. Évf. 64, sz. március 22. (2008), p. [10]. ISSN 1336-2119.

EDI 014 NAGY, Péter. Szoláris tér. Új Szó. Évf. 64, sz. február 2 (2008), p. [13]. ISSN 1336-2119.

EDI 015 NAGY, Péter. Vér és olaj. Új Szó. Évf. 64, sz. 2008. szeptember6. (2008), p. [17]. ISSN 1336-2119.

EDI 016 NAGY, Péter. A fehér tyúk és a széttört klaviatúra. Új Szó. Sz. január 10 (2009), p. [14].

EDI 017 NAGY, Péter. A három majom. Új Szó. Sz. 2008. október 25. (2008), p. [14]. ISSN 1335 7050.

EDI 018 NAGY, Péter. A hollók. Új Szó. Évf. 62., sz. 228. (2009), p. [12]. ISSN 1335-7050.

EDI 019 NAGY, Péter. A kalapáccsal finoman is lehet bánni. Új Szó. Évf. 62., sz. 123. (2009), p. [14]. ISSN 1335-7050.

EDI 020 NAGY, Péter. A kaméleon és Nicole Kidman könnyei. Új Szó. Évf. 62. (19.07.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 021 NAGY, Péter. A Parafhoz. Új Szó. Évf. 62. (07.06.2008), p.[1]. ISSN 1335-7050.

EDI 022 NAGY, Péter. Arcokra forrott maszkok. Új Szó. Évf. 62. (26.04.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 023 NAGY, Péter. Az élet megfordítva. Új Szó. Évf. 62., sz. 11. (2009), p. [15]. ISSN 1335-7050.

EDI 024 NAGY, Péter. Az utolsó vágás. Új Szó. Sz. január 3. (2009), p. [14].

EDI 025 NAGY, Péter. Bletchley Park. Új Szó. Évf. 62. (27.09.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 026 NAGY, Péter. De Niro, a fodrász. Új Szó. Évf. 62. (07.07.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 027 NAGY, Péter. Entek és hobbitok – léteznek-e vagy sem?. Új Szó. Évf. 62., sz. 68. (2009), p. [14]. ISSN 1335-7050.

EDI 028 NAGY, Péter. Film-olimpia. Új Szó. Évf. 62. (23.08.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 029 NAGY, Péter. Ha a Gyűrű korongra megy... Új Szó. Sz. 2009. március 7. (2009), p. [12]. ISSN 1336-2119.

EDI 030 NAGY, Péter. Jedik és mulefák. Új Szó. Évf. 62., sz. 89. (2009), p. [13]. ISSN 1335-7050.

EDI 031 NAGY, Péter. Kevin Costner kopoltyúja. Új Szó. Évf. 65, sz. 2009. feburá 21. (2009), p. [12]. ISSN 1336-2119.

EDI 032 NAGY, Péter. Kóda. Új Szó. Évf. 62. (01.03.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 033 NAGY, Péter. Madonna és Mária, avagy ahogyan a nagyok kezdték. Új Szó. Évf. 62. (21.07.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 034 NAGY, Péter. Rejtélyes féregjáratok. Új Szó. Évf. 62. (19.01.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 035 NAGY, Péter. Rokkó Reoladed. Opus. Évf. 1., sz. 1. (2009), p. [92]. ISSN 1338-0265.

EDI 036 NAGY, Péter. Shakespeare Japánban. Új Szó. Évf. 62. (09.08.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 037 NAGY, Péter. Szigetelés. Új Szó. Évf. 62. (17.05.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 038 NAGY, Péter. Szinesztézia. Új Szó. Évf. 62. (22.03.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 039 NAGY, Péter. Szoláris tél. Új Szó. Évf. 62. (02.02.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 040 NAGY, Péter. Tarantino, a történész. Új Szó. Évf. 63., sz. 12. (2010), p. [12]. ISSN 1335-7050.

EDI 041 NAGY, Péter. Ütös, mint egy pohár vodka. Új Szó. Évf. 62. (03.05.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 042 NAGY, Péter. Vér és olaj. Új Szó. Évf. 62. (06.09.2008), p. [1]. ISSN 1335-7050.

EDI 043 NAGY, Péter. Természetes elvárások: (Sánta Szilárd: Mesterséges horizontok). Kalligram. Évf. 22, sz. 7-8 (2013), p. 155-157. ISSN 1335-1826.

Hivatkozások:
2013  [4] HEGEDŰS, N. SF útikalauz kezdőknek : Sánta Szilárd: Mesterséges horizontok. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 6. sz., s. 97.EDI 044 NAGY, Péter a Orsolya HEGEDŰS. John Storey: Cultural Theory and Popular Culture. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 3 (2018), s. 105-106. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 16


FAI 001 NAGY, Péter, Margit ERDÉLYI a József KESERŰ. Lírai versek a magyar irodalomból: Szöveggyűjtemény - 2. rész. Komárno: Selye János Egyetem - Tanárképző Kar, 2008. 248 s. ISBN 978 80 89234 40 0.

FAI 002 NAGY, Péter a József JUHÁSZ R.. A Kassák-kód. Pozsony: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2008. 200 s. ISBN 978-80-969879-1-7.

FAI 003 NAGY, Péter a Krisztián BENYOVSZKY. Lepipálva: Tanulmányok a krimiről. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2009. 220 S. ISBN 978 80 8062 388 3.

FAI 004 NAGY, Péter. Ütköző világok: Tanulmányok Philip K.Dick műveiről.

FAI 005 NAGY, Péter a Gábor CSANDA. Hagyománytör(tén)és: Vita a "szlovákiai magyar" líra értelmezhetőségéről. Pozsony: SZMíT, 2011. 118 s. ISBN 978-80-969879-7-9.

Hivatkozások:
2012  [6] SZALAY, Z. A konstrukciók kikezdhetőségéről : A Hagyománytör(tén)és című kötetről. In Irodalmi Szemle. ISSN 1336-5088, 2012, 54. évf., 8. sz., p. 88-92.FAI 006 KESERŰ, József a Péter NAGY. Kontrafaktumok: Spekulatív fikció és irodalom. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 120 s. ISBN 978-80-8122-014-2.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Múltvariánsok (Keserű József - H. Nagy Péter: [szerk.]: Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 108-116.

2016  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz : Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. szám, p. 69.

2016  [4] BAKA L., P. Hús és fém: Scott Westerfeld steampunk trilógiája. In Eruditio - Education. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 1. sz., p. 96.

2016  [4] BAKA, L. P. A magyar steampunk hajnala I. - Alternatív államéletrajzok. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 2, s. 66.

2015  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel: Steampunk kalauz. In Partitúra. ISSN 1336-7307, roč. X, č. 1, s. 73.

2014  [6] BAKA L., P. A mindenség variánsai. Kontrafaktumok. In Opus. ISSN 1338-0265, 2014, roč. VI., č. 2, s. 76-83.

2014  [4] BAKA L., P. Mi lett volna ha. Magyar földön Afrikában.... In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2014. roč. IX, č. 1, s. 103.

2012  [4] N. JUHÁSZ, T. A "mi lett volna, ha" világai: Kontrafaktumok. In OPUS, ISSN 1338-0265, 2012, č. 1., s. 89-92.FAI 007 NAGY, Péter a Gábor CSANDA. A fejek és a kalap: Dialógusok a kultúrá(k)ról.

Hivatkozások:
2013  [4] BAKA L., P. Életek és nézetek egy kalapban : A fejek és a kalap. Dialógusok a kultúrá(k)ról. In Opus. ISSN 1338-0265. 2014, 6. évf., 1. sz. s. 85-91.FAI 008 NAGY, Péter. Az éjszaka gyermekei: Tanulmányok a vámpírizmusról. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012. 216 s. ISBN 978-80-8062-466-8.

Hivatkozások:
2014  [3] BAKA L., P. 2014. Véres sorok. In Prae. ISSN 1585-5112, 2014, XVI. évf., 1. sz., p. 101-104.

2013  [4] N. JUHÁSZ, T. 2013. Vérpótló : Az éjszaka gyermekei. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 5. sz., p. 93-98.FAI 009 NAGY, Péter. Hegedűs Orsolya: A mágia szövedéke: Bevezetés a magyar fantasy olvasásába I.. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2012. 176 s. ISBN 978-80-8062-467-5.

FAI 010 NAGY, Péter. Sz. Molnár Szilvia: Szavak visszavonulóban: Bujdosó Alpár intermediális művészete.

FAI 011 CSANDA, Gábor a Péter NAGY. Közelmúlt: Tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyamatokról. 1. vyd. Bratislava: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2013. 192 s. ISBN 978-80-971166-3-7.

FAI 012 CSANDA, Gábor a Péter NAGY. Költészet és.... 1. vyd. Pozsony: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014. 198 s. ISBN 978-80-971166-6-8.

Hivatkozások:
2016  [6] BAKA L., P. Csanda Gábor, H. Nagy Péter (szerk.), Költészet és ... Pozsony, szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014, 200 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2016, XVIII. évf., 2 sz., p. 172-175.

2016  [6] VIDA, B. Költészet az egész világ. In Opus. 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 1, s. 91-94.FAI 013 CSANDA, Gábor a Péter NAGY. A kontextus végtelensége: Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára. 1. vyd. Dunaszerdahely: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2015. 160 s. ISBN 978-80-89806-03-4.

FAI 014 NAGY, Péter a József KESERŰ. A párbeszéd eleganciája. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 290 s. ISBN 978-80-8122-120-0.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Tudománytisztelet, tisztelgő tudomány (Keserű József - H. Nagy Péter: [szerk.]: A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 193-199.FAI 015 NAGY, Péter, Gergely BUGÁR, Zsolt GÖRÖZDI, József KESERŰ, József LISZKA a Barnabás VAJDA. A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 755 s. ISBN 978-80-8122-206-1.

FAI 016 Az "én" létesülése és elhallgatása: Tanulmánykötet Tóth László 70. születésnapjára. 1. vyd. Dunaszerdahely: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2018. 200 s. ISBN 978-80-89806-14-0.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 1


GHG 001 NAGY, Péter. Az Álom Színház [elektronický zdroj]: A Dream Theater intrói intermediális kontextusban., 2013. online.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 7


GII 001 NAGY, Péter. Horror a jég alatt. Szőrös Kő. Évf. 13, sz. 3 (2008), p. [67]. ISSN 1335-6321.

GII 002 NAGY, Péter. A szőrös hal, a csupasz fenevad és az európai kolibri. Szőrös Kő. Évf. 13, sz. 4 (2008), p. 65-67. ISSN 1335-6321.

GII 003 NAGY, Péter. A vallás eredete. Szőrös Kő. Évf. 14, sz. 1 (2009), p. 76-78. ISSN 1335-6321.

GII 004 NAGY, Péter. Horror a jég alatt. Szőrös Kő. Évf. 13., sz. 3 (2008), p. 67-68. ISSN 1335-6321.

GII 005 NAGY, Péter. Protonpöröly. Vámbéry Antológia 2009. P. 63-68.

GII 006 NAGY, Péter. Peron: Fiatal írók művei. OPUS. Évf. 5, sz. 3 (2013), p. [11]. ISSN 1338-0265.

GII 007 NAGY, Péter. Szlovákiai magyar könyvek 2012. OPUS. Évf. 5 (2013), p. [11]. ISSN 1338-0265.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.