SJE főmenü
PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
Név: PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Testnevelés Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: 1
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 680

Egyetemi tanulmányok
Testnevelési Főiskola, Budapest
testnevelő tanár
1980 - 1984
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem
2007 - 2008
Doktori képzés (PhD.)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
2014 -

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
testnevelés tanszék vezetője
2004 -
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Kar, Győr
adjunktus
2006 - 2015
Selye János Egyetemért Alapítvány, Komárom
testnevelő tanár
2001 - 2004
Selye János Gimnázium, Komárom
testnevelő tanár
1992 - 2001
Szakmunkásképző, Komárom
testnevelő tanár
1984 - 1992


Kutatási terület sport és fizikai aktivitások a rekreációban a felnőtt korosztály körében, sportturizmus Szlovákiában

Kutatási projektek Reaktív és adaptív változások mutatói a fizikai és mentális képességek területén a sportolók köréb
č. 1/0757/12
VEGA MŠ SR
2012 - 2014

A Szlovák népesség mozgástevékenységének jelentősége az egészség megőrzés szempontjából.
č. 1/0376/14
VEGA MŠ SR
2014 -

Az iskolai testnevelés elmélete és módszertana
č. 406-006UJS-4/2010
KEGA MŠ SR
2010 - 2012

Az óvoda- és tanító szak mesterképzésének tanulmányi programjának angol nyelvű tantárgyi adatlapjain
č.005UJS-4/2015
KEGA MŠ SR
2015 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 4
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 6
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 95
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (13)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (9)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (9)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (11)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (23)
AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (14)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
BCK Tankönyvekben és tansegédletekben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 5
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 13
AFK Külföldi konferencián megjelent poszterek (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (5)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (7)

Bejegyzések száma összesen: 123

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (17)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (85)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (62)
Összesen 164

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAA 001 DOBAY, Beáta. Az iskolai sporttanfolyamok motivációs hatása a felnőttkori rekreációs sporttevékenységekre Dél-Szlovákiában. 1. vyd. Komárom: Kompress, 2015. 90 s. ISBN 978-963-12-1663-9.

Hivatkozások:
2020  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. -ROZIM, R. -et al. Analysis of physical activity status and functional posture in Slovakia's young school-aged children with different body weight. In Zdravotnícke listy. ISSN 2644-4909, vol. 8, no. 2, p. 71-81.

2019  [1] MARKO, M. - TOMKOVÁ, Š. - BENKÍKOVÁ, E. Active exercise to affect sole of foot by "physiotherapy function". In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [1] KURKOVÁ, P. - NEMČEK, D. -BENDÍKOVÁ, E. Comparison of differences of czech teenagers with sensory disabilities in physical education classes. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [1] GRAZYNA ZUUDA, J. - PASEK, M. - LATOSIEWICZ, R. -et al. Is there any effect of step aerobics training on physical fitness of female students? In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [1] FOBELOVÁ, D. - KLIMENTOVÁ FOBELOVÁ, M. Taking care of health in a society focused on productivity and self-optimisation-ethical values of the environment. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [3] MÜLLER, A. - LENGYEL, A. - KOROKNAY, ZS. -et al. Népszerű fitnesz mozgásformák. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 106-112..

2018  [4] BIRÓ, M. - HIDVÉGI, P. - TATÁR, A. -et al. Possibilities for improving the quality of life in Hungary in the northern great plain region. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 227-235.

2018  [4] PUSKÁS, A. - HIDVÉGI, P. -TATÁR, A. -et al. Recreational potential of the northern great plain region in Hungary. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 218-226.

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a prevencia funkčných porúch oporného a pohybového systému u žiakov základných a stredných škôl. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 28-36.

2018  [1] SMOLEŇÁKOVÁ, N. - BENDÍKOVÁ, E. Changes in the exercise regime affected by teaching the module "healthy lifestyle" [Promjene u režimu vježbanja pod uticajem podučavanja modula “zdravi stil života”]. In Sport Science. ISSN 1840-3662, 2018, vol. 11, no. 1, p. 16-22. SCOPUS

2018  [3] BÍRÓ, M. - PUCSOK, J. M. - HIDVÉGI, P. - et al. Az észak - alföldi régió lakosságának egészségi állapota - A mozgás potenciálja. In Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. ISSN 2631-0910, no.1, p. 61-72.

2018  [3] GŐDÉNY, N. - BÍRÓ, M. - LENTÉNÉ PUSKÁS, A. -et al. A fogyasztói szokások és trendek változásának vizsgálata a fitnesz területen. In Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. ISSN 2631-0910, 2018, no. 1, p. 9-18.

2018  [3] HORKAY, B. - LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - BÍRÓ, M. A város és vidék kínálati elemeinek és szabadidős lehetőségeinek összehasonlítása egy vizsgálat tükrében. In Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. ISSN 2631-0910, 2018, no. 1, p. 94-105.

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. - ROZIM, R. Physical program supporting health in teaching of physical and sport education. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 18-24.

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - TOMKOVÁ, Š. - PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I. Musculoskeletal system from the point of view of health. In Physical Activity, Helath and Prevention III. Banská Bystrica : Matej Bel Univeristy Banská Bystrica, 2018. ISBN 978-80-89902-10-1, p. 52-59.

2018  [4] MÜLLER, A. Obesity and overweight in Hungary, focussing on among high school students. In Physical Activity, Helath and Prevention III. Banská Bystrica : Matej Bel Univeristy Banská Bystrica, 2018. ISBN 978-80-89902-10-1, p. 6-16.

2018  [3] BENDÍKOVÁ, E. Health-oriented education in Slovakia related to physical and sport education. In HERJ - Hungarian Educational Research Journal. ISSN 2064-2199, 2018, vol. 8, no. 2, p. 39-49.

2018  [4] HERPAINÉ LAKÓ, J Three generation research concerning sport and value. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 274-280.

2018  [4] NAGY, ZS. - FICZERE, J. Age-group measuring in Hungarian physical education. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 309-317.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Úroveň svalového systému stredoškolákov. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VI. Ružomberok : VERBUM, 2017. ISBN 978-80-561-0434-7, p. 30-47.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv kompenzačných cvičení na zmenu úrovne posturálnych svalových skupín u adolescentov. In Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 22, 28.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv kompenzačných cvićení na zmenu úrovne posturálnych svalových skupín u adolescentov. In Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 21-28.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, s. 28, 72.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv pohybového programu pilates na dynamickú funkciu chrbtice žiačok stredných skôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 55-65.

2015  [3] NEMES, A. - LACKÓ, T. Sport- és egészségturizmus a gyakorlatban. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2015. 146 p. ISBN 978-963-642-959-1.

2015  [3] BENDÍKOVÁ, E. - UVINHA, R. - PINES, A. et al. The influence of exercise program on the muscular system of female pupils in the lessons of physical education and sport. In Sport Science. ISSN 1840-3662, 2015, vol. 8, no. 2, p. 69-74.AAA 002 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia. 1. vyd. Komárom: Kompress, 2016. 104 s. ISBN 978-963-12-7613-8.

Hivatkozások:
2017  [4] NEMČEK, D. Stav kognitívnej zložky subjektívnej životnej pohody športujúcej a nešportujúcej populácie. In Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 198-207.AAA 003 DOBAY, Beáta. A sportturizmus kezdetei Szlovákiában. 1. vyd. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2021. 102 s. [print]. ISBN 978-615-01-1129-2.

AAA 004 DOBAY, Beáta. A természetiskola szervezése Szlovákiában. 1. vyd. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2021. 152 s. [print]. ISBN 978-615-01-1124-7.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 DOBAY, Beáta. Az óvodai testnevelés alapjai –második bővített kiadás. Dunajská Streda: Valeur, s.r.o., 2007. 285 s. ISBN 978-80-89234-25-7.

Hivatkozások:
2020  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. -ROZIM, R. -et al. Analysis of physical activity status and functional posture in Slovakia's young school-aged children with different body weight. In Zdravotnícke listy. ISSN 2644-4909, vol. 8, no. 2, p. 71-81.

2018  [4] ORBÁN-SEBESTYÉN, K. - SÁRINGERNÉ, SZ. ZS. - MOLNÁR, A. et al. A nemzeti ovi-sport program, avagy inklúzió és sportágspecifikus mozgástanulás óvodások számára. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 73-80.

2018  [3] BENDÍKOVÁ, E. Health-oriented education in Slovakia related to physical and sport education. In HERJ - Hungarian Educational Research Journal. ISSN 2064-2199, 2018, vol. 8, no. 2, p. 39-49.

2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.

2013  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOSTENCKA, A. Exercise Routine as a Conditions of Early School Age Pupils´Health. Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2013. ISBN 978-83-62611-56-0, p. 33, 137.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. The influence of the motion programme on the function of the musculoskeletal and movement system of students. Poznan - Warsaw: Osrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji, 2012. ISBN 978-83-62750-03-0, Monograph No. 14/12, (p. 5).

2012  [4] BENDÍKOVÁ, E. Kapitoly z didaktiky školskej telesnej a športovej výchovy. Banská Bystrica : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. ISBN 978-80-554-0487-5, p. 30.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. Rekreológia Leisure Science, Health and leisure time practices in the lifestyle of teenage girls. In: Magyar Sporttudományi Társaság, Győr-Hungary, ISBN 978-963-87701-9-6, ISSN 2062-9559.

2011  [4] BENDÍKOVÁ, E. Oporný a pohybový systém, jeho funkcia diagnostika a prevencia porúch. Banská Bystrica: UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0124-0 s. 23.

2011  [4] BENDÍKOVÁ, E. - BENDÍK, M. Športové aktivity v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku. In: UMB Banská Bystrica, Akademický šport 2011, Zborník vedeckých prác, Bratislava 2011, ISBN 978-80-552-0696-7, 62-69 s.

2011  [4] BENDÍKOVÁ, E. Pohybová aktivita v spôsobe života adolescentov. In Šport a zdravie, Nitra, 2011, ISBN 978-80-8094-962-4, p. 39.

2009  [3] SZABÓOVÁ, E. A "Levegő" és a "víz" mozgása. Játék és esztétikai mozgáskifejezés. In: Fischer, H.-J. - Hegedűs, G. Természet és technika a gyermekkorban. Kézikönyv 1. rész: Pedagógiai fejlesztés. Komárno: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar - SJE, 2009. ISBN 978-80-89234-92-9, p. 69.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


ADE 001 BÁNHIDI, Miklós, Nancy HAMILTON a Beáta DOBAY. International Survey on Biking Habits of University Students. Magyar Sporttudományi Szemle. Évf. 6, sz. 23 (2005), p. [13]. ISSN 1586-5428.

Hivatkozások:
2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. - MARKO, M. Zdravie stredoškolákov z hľadiska pohybovej aktivity v ich životnom štýle. In Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612, 2018, vol. 2, no. 1, p. 5-16.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, s. 19, 71.ADE 002 DOBAY, Beáta, Sándor BOLLÓK, Johanna TAKÁCS a Zsuzsa KALMÁR. External and internal sport motivations of young adults. Biomedical Human Kinetics. Roč. 3 (2011), s. 101-105. ISSN 2080-2234.

Hivatkozások:
2018  [3] PAIC, R. - KAJOS, A. - MESZLER, B. - et al. A magyar nyelvű sportmotivációs skála (H-SMS) validációja és eredményei. In Magyar Pszichológiai Szemle. ISSN 0025-0279, 2018, vol. 73, no. 2, p. 159-182.

2017  [3] BERKI, T. - PIKO, B. F. Hungarian adaptation and psychological correlates of Source of Enjoyment in Youth Sport Questionnaire among high school students. In Interdisciplinary Journal. ISSN 2247-9228, 2017, vol. XXI, no. 4, p. 215-235.

2017  [3] JULAR, J. - KASNAKOGLU, B. T. Why Do We Make Sport: The Importance of Psycho-Social Motivations in Adult Sports Participation. In International Journal of Marketings Studies. ISSN 1918-719X, 2017, vol. 9, no. 3, p. 39-49.

2017  [3] EKINCI, N. E. - BISGIN, H. - USTUN, U. D. Expressed motives of amateur karate and taekwondo athletes for sport participation. In Turkish Journal of Sport and Exercise. ISSN 2147-5652, 2017, vol. 19, no. 3, p. 360-362.

2015  [3] SARI, U. - EKICI, S. - SOYER, F. - et al. Does self-confidence link to motivation? A study in field hockey athletes. In Journal of Human Sport & Exercise. ISSN 1988-5202, 2015, vol. 10, no. 1, p. 24-34.

2015  [3] SARI, I. - SOYER, F. - ESKILER, E. Does self-confidence link to motivation? A study in field hockey athletes. In Journal of Human Sport and Exercise. ISSN 1988-5202, 2015, vol. 10, no. 1, p. 26, 33.

2013  [1] BENCZENLEITER, O. - BOGNÁR, J. - RÉVÉSZ, L. et al. Motivation and motivational climate among elite hammer throwers. In Biomedical Human Kinetics. ISSN 2080-2234, 2013, no.1, p. 6, 10.

2012  [3] RUTKOWSKA, K. Training needs of judo practitioners regarding sport psychology. In Journal of combar sports and martial arts. ISSN 2081-5735, 2012, vol. 3, no. 2, p. 97-101.ADE 003 DOBAY, Beáta, Ľudmila JANČOKOVÁ, Zsuzsa KALMÁR, Sándor BOLLÓK a Ottó BENCZENLEITNER. Research of the motivational background of the sport tourism. Journal of Health Promotion and Recreation. Roč. 1, č. 4 (2011), s. 4-11. ISSN 2083-8581.

Hivatkozások:
2020  [3] TÜTÜNKOV-HRISZTOV, J. - MÜLLER, A. - MOLNÁR, A. The appearance of sport as a travel motivation in traveling habits. In Geosport for society. ISSN 2393-1353, 2020, vol. 12, no. 1, p. 31-43.ADE 004 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Teenager sport talents education in Slovakia. Rekreológia - Leisure science. Roč. 1 (2011), s. 32-35.

ADE 005 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Sport tourism development in Slovakia. Palestrica of the third millennium civilization and sport. roč. 13., č. 1 (2012), s. 19-22. ISSN 1582-1943.

Hivatkozások:
2016  [4] MÜLLER, A. - BARCSÁK, B. - BODA, E. J. Health Tourism the Cavebath of Miskolctapolca. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 234, 244.

2016  [3] BÁNHIDI, M. Rekreológia. Budapest : Magyar Sporttudományi Társaság, 2016. 163 p. ISBN 978-615-5187-08-7.ADE 006 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. A Magas-Tátra síturizmusának kialakulását és fejlődését meghatározó történeti adalékok vizsgálata. Magyar Sporttudományi Szemle. Évf. 14, sz. 55 (2013), p. 17-22. ISSN 1586-5428.

Hivatkozások:
2020  [3] TÜTÜNKOV-HRISZTOV, J. - MÜLLER, A. - MOLNÁR, A. The appearance of sport as a travel motivation in traveling habits. In Geosport for society. ISSN 2393-1353, 2020, vol. 12, no. 1, p. 31-43.ADE 007 GAÁLNÉ STARHON, Katalin, Dávid Máté HARGITAI, Attila HORVÁTH H., Orsolya SAVELLA, Beáta DOBAY a Ľudmila JANČOKOVÁ. Inherent potential pedagogical opportunities in sport tourism. Appearance of health, activity as pedagogical values in leisure habits of passive sport tourists. Scientific Review of Physical Culture. Vol. 3 (2013), s. 25-32. ISSN 2083-8581.

Hivatkozások:
2013  [4] SAVELLA, O. - STARHON GAÁLNÉ, K. Sportturisztikai szokások hatása a szubjektív életminőségre. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013 : Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní : Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. p. 276-282.ADE 008 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Effects of Sport Camps on Traveling Habits of Adults in Slovakia and Hungary. Asian Journal of Exercise & Sport Science. Vol. 11, no. 1 (2014), p. 16-26. ISSN 1975-2938.

ADE 009 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. School Courses as a Motivational Factor for the Implementation of Active Recreation in Adulthood. DOI 10.13187/er.2014.87.2013 European Researcher. Vol. 87, no. 11-2 (2014), p. 2013-2021. ISSN 2219-8229.

ADE 010 MÜLLER, Anetta, Eszter Judit BODA, Gergely RÁTHONYI, Kinga RÁTHONYI-ODOR, Barbara BARCSÁK, Erika KÖNYVES, Melinda BÍRÓ, Beáta DOBAY a Elena BENDÍKOVÁ. Analysis of the cavebath of Miskolctapolca´s brand elements and guests satisfaction. APSTRACT. Vol. 10, no. 4-5 (2016), p. 155-160. ISSN 1789-7874.

Hivatkozások:
2019  [3] BIRÓ, M. - BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. -et al. A masszázs, mint szolgáltatási kategória megjelenése az Észak-alföldi szállodák kínálatában. In Különleges bánásmód. ISSN 2498-5368, 2019, vol. V, no. 4, p. 21-32.

2019  [3] BODA, E. J. - BÁCSNÉ BÁBA, É. - LAOUES-CZIMBALMOS, N. -et al. Rekreációs fogyasztói szokások vizsgálata magyar fiatal felnőttek körében. In Különleges bánásmód. ISSN 2498-5368, 2019, vol. V, no. 4, p. 33-44.

2018  [3] HORKAY, B. - LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - BÍRÓ, M. A város és vidék kínálati elemeinek és szabadidős lehetőségeinek összehasonlítása egy vizsgálat tükrében. In Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. ISSN 2631-0910, 2018, no. 1, p. 94-105.ADE 011 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Leisure-time physical activities among adults. DOI DOI 10.13187/ejpe.2017.2.77 European Journal of Physical Education and Sport = Evropejskij žurnal fizičeskoj kulʹtury i sporta. = Evropejskij žurnal fizičeskoj kulʹtury i sporta Roč. 5, č. 1 (2017), s. 77-83. ISSN 2310-0133.

ADE 012 LENTÉNÉ PUSKÁS, Andrea, Péter HÍDVÉGI, József Márton PUCSOK, Beáta DOBAY, Anikó MOLNÁR a Melinda BÍRÓ. A szabadidős sport keresleti és kínálati elemek vizsgálata az Észak-alföldi régió egészségturizmusában. DOI 10.18458/KB.2019.4.45 Különleges bánásmód. online, évf. 5, sz. 4 (2019), p. 45-54. ISSN 2498-5368.

ADE 013 BÍRÓ, Melinda, Andrea LENTÉNÉ PUSKÁS, Beáta DOBAY a Anetta MÜLLER. Az észak-alföldi fürdők szerepe a wellness turizmusban = Role of the north great plain baths in the wellness tourism. Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. Sz. 1 (2018), p. 38-49. ISSN 2631-0910.

Hivatkozások:
2019  [3] TÓTH, A. A kisújszállási, martfűi és a szolnoki fürdők szabadidős kínálati elemeinek vizsgálata. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 86-98.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


ADF 001 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Športové a rekreačné aktivity v životnom štýle dospelých. Exercitatio corporis - motus - salus. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 19-31. ISSN 1337-7310.

Hivatkozások:
2019  [3] BIRÓ, M. - LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - HIDVÉGI, P. -et al. Changing the role of the North Great Plain hotels in the wellness tourism. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 55-64.

2019  [3] GABNAI, Z. - MÜLLER, A. - BÁCS, Z. -et al. A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei. In Egészségfejlesztés. ISSN 1786-2434, 2019, vol. LX, no. 1, p. 20-30.

2018  [3] MÜLLER, A. - PFAU, C. - GABNAI, Z- et al. A gyógy-, wellness- és sportszolgáltatások fejlesztési lehetőségei a gyógyturizmusban egy hazai kutatás tükrében : Development opportunities of health, wellness and sports services in medical tourism based on a research study. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol.3, no. 4, p. 101-113.

2018  [4] HERPAINÉ LAKÓ, J Three generation research concerning sport and value. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 274-280.

2018  [4] BÁCSNÉ BÁBA, É. - PFAU, CH. - DAJNOKI, K. -et al. Examining the quality parameters of sports services. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 28-36, p. 236-242.

2018  [4] MÜLLER, A. Health tourism in Hungary. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 28-36, p. 8-15.

2018  [3] MÜLLER, A. - GABNAI, Z. - PFAU, CH. S. -et al. A magyarok táplálkozási szokásainak és tápláltsági állapotának jellemzői - szakirodalmi áttekintés. In The hungarian journal of nutrition marketing. ISSN 2064-8839, vol. V, no. 2, p. 45-54.

2018  [3] BÍRÓ, M. - PUCSOK, J. M. - HIDVÉGI, P. - et al. Az észak - alföldi régió lakosságának egészségi állapota - A mozgás potenciálja. In Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. ISSN 2631-0910, no.1, p. 61-72.

2018  [3] HORKAY, B. - LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - BÍRÓ, M. A város és vidék kínálati elemeinek és szabadidős lehetőségeinek összehasonlítása egy vizsgálat tükrében. In Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből. ISSN 2631-0910, 2018, no. 1, p. 94-105.

2017  [3] NEMČEK, D. Subjective quality of life analyses in population regulary participating in sport with different health status. In The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention. ISSN 2349-2031, 2017, vol. 4, p. 4041-4047.

2017  [4] BÍRÓ, M. ROLE OF THE RIDE BICYCLE AND BICYCLE TOURSIM IN THE STUDENTS RECREATION. In Slovak Journal of Sport Science. ISSN 2453-7659, 2017, vol. 2, no. 2, p.48-53.

2017  [4] MÜLLER, A. ROLE OF THE OUTDOOR SPORTS IN THE HUNGARIAN EVERY -DAY P.E, RECREATION AND TOURISM. In Slovak Journal of Sport Science. ISSN 2453-7659, 2017, vol. 2, no. 2, p.26-33.

2017  [4] NEMČEK, D. Stav kognitívnej zložky subjektívnej životnej pohody športujúcej a nešportujúcej populácie. In Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 198-207.

2016  [1] NEMČEK, D. Life satisfaction of people with disabilities: a comparison between active and sedentary individuals. In Journal of Physical Education and Sport. ISSN 2247-806X, 2016, 16 Supplement issue 2, p. 1084-1088. SCOPUS

2016  [4] MÜLLER, A. - BARCSÁK, B. - BODA, E. J. Health Tourism the Cavebath of Miskolctapolca. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 234, 244.ADF 002 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Leisure-Time Physical Activities among Adults. DOI 10.13187/ejpe.2017.2.77 European Journal of Physical Education and Sport. Vol. 5, no. 2 (2017), p. 77-83. ISSN 2310-0133.

ADF 003 LENTÉNÉ PUSKÁS, Andrea, Melinda BÍRÓ, Beáta DOBAY a József Márton PUCSOK. A szabadidő sportolás kínálati elemeinek, és szolgáltatásainak vizsgálata Magyarország Észak-Alföldi régiójának szállodáiban = Explore the Supply Elements and Services of Leisure Sports in the Northern Great Plain Region of Hungary. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 13-21. ISSN 1338-1598 (online).

Hivatkozások:
2020  [3] LAOUES-CZIMBALMOS, N. - BÁCSNÉ BÁBA, É. - MEZŐ, K. -et al. Fogyatékos tanulók szabadidős preferenciarendszerének elemzése egy kutatás tükrében. In International journal of engineering and management sciences. ISSN 2229-6425, 2020, vol. 5, no. 1, p. 98-115.

2019  [3] BIRÓ, M. - BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. -et al. A masszázs, mint szolgáltatási kategória megjelenése az Észak-alföldi szállodák kínálatában. In Különleges bánásmód. ISSN 2498-5368, 2019, vol. V, no. 4, p. 21-32.

2019  [3] TÓTH, A. A kisújszállási, martfűi és a szolnoki fürdők szabadidős kínálati elemeinek vizsgálata. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 86-98.ADF 004 BENDÍKOVÁ, Elena a Beáta DOBAY. Health of Adults Through Prism of Physical Activity. DOI DOI 10.2478/afepuc-2018-0005 Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Roč. 58, č. 1 (2018), s. 44-57. ISSN 2585-8777.

ADF 005 BÁCSNÉ BÁBA, Éva, Anetta MÜLLER, Anikó MOLNÁR, Beáta DOBAY, Zoltán BÁCSI a Károly PETŐ. Tourism-Volunteering and Sport-Connections and Implications from a Research. Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. Roč. 7, č. 2 (2018), s. 19-32. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [3] PFAU, CH. - MÜLLER, A. - BÁCS, Z. Szabadidősport lehetőségek a felsőoktatásban. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 121-131.

2019  [3] TÓTH, A. A kisújszállási, martfűi és a szolnoki fürdők szabadidős kínálati elemeinek vizsgálata. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 86-98.

2019  [3] TATÁR, A. - LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - BIRÓ, M. -et al. Accessible tourism services in the North Great Plain Region. In Különleges Bánásmód. ISSN 2498-5368, 2019, vol. V, no. 1, p. 77, 80.ADF 006 DOBAY, Beáta, Anetta MÜLLER a Elena BENDÍKOVÁ. Zdravie dospelých z hľadiska vybraných faktorov životného štýlu = Adult Health in Terms of Selected Lifestyle Factors. Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok = Vedecké štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku. = Vedecké štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku Roč. 17, č. 4 (2017), s. 32-39. ISSN 1335-9185.

Hivatkozások:
2019  [3] LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - TATÁR, A. - LENTE, L. -et al. A sport és wellness elemek megjelenése az Észak-alföldi régió három-, négy- és ötcsillagos szállodáinak kínálatában. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 204-215.ADF 007 BALOGH, Renátó, Zoltán BÁCS, Veronika FENYVES, Anetta MÜLLER, Beáta DOBAY a Éva BÁCSNÉ BÁBA. Are all Marketing Campaigns in Vain if the Product is Bad?: Examining Factors that Influence Demand for Football Matches. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 11-20. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 008 LAOUES-CZIMBALMOS, Nóra, Beáta DOBAY a Anetta MÜLLER. Examination of the Leisure Time-Related Consumption Habits of Young People with Disabilities with Special Emphasis on Sports. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, vol. 10, no. 2 (2019), p. 34-45. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 009 KISS, Zoltán a Beáta DOBAY. Comparison of the activities of teacher trainees during physical education teaching practice. DOI 10.24040/sjss.2020.6.2.41-49 Slovak Journal of Sport Science : Scientific Peer-reviewed Journal. Roč. 7, č. 2 (2020), s. 41-49. ISSN 2453-7659.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADM 001 BÁNHIDI, Miklós, Jaromír ŠIMONEK a Beáta DOBAY. Prefered sport tourism destinations of Slovak and Hungarian tourists. Sport Science. Vol. 7, no. 2 (2014), p. 73-76. ISSN 1840-3662. SCOPUS. SNIP (2013): 0,029.

Hivatkozások:
2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.

2016  [3] IVANCSO-HORVÁTH, ZS. - ERCSEY, I. A regional-based analysis of angling tourism. International Leisure Review. ISSN 2222-775X, 2016, vol. 5, no. 1, p. 71-98.ADM 002 DOBAY, Gergely, Beáta DOBAY, Eszter S. FALUSI, Sándor HAJNÁCZKI, Károly PENKSZA, Bálint LAMPERT, Gábor BAKÓ, Barnabás WICHMANN, Tibor SZERDAHELYI a Zoltán BAJOR. Effects of Sport Tourism on Temperate Grassland Communities (Duna-Ipoly National Park, Hungary). DOI 10.15666/aeer/1501_457472 Applied Ecology and Environmental Research. Vol. 15, no. 1 (2017), p. 457-472. ISSN 1589-1623. WoS. IF (2016): 0,681.

Hivatkozások:
2020  [1] HERBOLD, V. - THEES, H. - PHILIPP, J. The Host Community and Its Role in Sports Tourism-Exploring an Emerging Research Field. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 24. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MU, L. - LIANG, F. Development Strategy of Marine Culture Tourism in the Context of Maritime Silk Road. In Journal of Coastal Research. ISSN 0749-0208, 2020, vol. 107, no. sp1, p. 245-248. WoS ; SCOPUS

2020  [1] KOSTRAKIEWICZ-GIERALT, K. - PLISZKO, A. - GMYREK-GOLAB, K. The effect of visitors on the properties of vegetation of calcareous grasslands in the context of width and distances from tourist trails. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 2. WoS ; SCOPUS

2019  [1] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. - KEREZSI, D. - et al. Analysis of Sport Motivation Factors amongst Eastern European Higher Education Students. In European Journal of Contemporary Education. ISSN 2304-9650, 2019, vol. 8, no. 4, p. 761-778. WoS ; SCOPUS

2019  [1] NIU, L. - CHENG, Z. Impact of tourism disturbance on forest vegetation in Wutai Mountain, China. In Environmental Monitoring and Assessment. ISSN 0167-6369, vol. 191, no. 2. WoS ; SCOPUSADM 003 BÁNHIDI, Miklós, Jaromír ŠIMONEK a Beáta DOBAY. Effects of outdoor education on traveling habits of adults in Slovakia and Hungary. DOI 10.7752/jpes.2018.02107 Journal of Physical Education and Sport = Citius Altius Fortius - Journal of Physical Education and Sport = The Journal of Physical Education and Sport. = Citius Altius Fortius - Journal of Physical Education and Sport Roč. 18, č. 2, Supplement Issue (2018), 731-738 [online]. ISSN 2247-8051. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [3] LAOUES-CZIMBALMOS, N. - BÁCSNÉ BÁBA, É. - MEZŐ, K. -et al. Fogyatékos tanulók szabadidős preferenciarendszerének elemzése egy kutatás tükrében. In International journal of engineering and management sciences. ISSN 2229-6425, 2020, vol. 5, no. 1, p. 98-115.

2020  [3] TÜTÜNKOV-HRISZTOV, J. - MÜLLER, A. - MOLNÁR, A. The appearance of sport as a travel motivation in traveling habits. In Geosport for society. ISSN 2393-1353, 2020, vol. 12, no. 1, p. 31-43.

2019  [3] LAOUES-CZIMBALMOS, N. - MÜLLER, A. - BÁCSNÉ BÁBA, É. Comparative analysis of active and passive recreational consumption habits of disabled children living in the Northern Great Plain Region. In Különleges bánásmód. ISSN 2498-5368, 2019, vol. V, no. 1, p. 31-39.ADM 004 OLAJOS, Andrea Adojanne, Masaki TAKEDA, Beáta DOBAY, Zsolt RADAK a Erika KOLTAI. Freestyle gymnastic exercise can be used to assess complex coordination in a variety of sports. DOI 10.1016/j.jesf.2019.11.002 Journal of Exercise Science & Fitness. Vol. 18, no. 2 (2020), p. 47-56. ISSN 1728-869X. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4


ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 BENDÍKOVÁ, Elena a Beáta DOBAY. Physical and Sport Education as a Tool for Development of a Positive Attitude Toward Health and Physical Activity in Adulthood. DOI 10.13187/ejced.2017.1.14 European Journal of Contemporary Education. Vol. 6, no. 1 (2017), p. 14-21. ISSN 2304-9650. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [3] SHUTOVA, T. - VYSOTSKAYA, T. - BOCHKAREVA, S. -et al. Physical education of students with poor health. In Supplementary Issue: Winter conferences of sports science. ISSN 1988-5202, 2020, vol. 15, no. 2, p. 177-188.

2020  [3] KINCZEL, A. - MAKLÁRI, G. - MÜLLER, A. Recreational activites and motivation among young people. In Geosport for society. ISSN 2393-1353, 2020, vol. 12, no. 1, p. 53-65.

2020  [3] LENTÉNÉ PUSKÁS, A. - PUCSOK, J. M. - HIDVÉGI, P. -et al. Debreceni fitneszszolgáltatók kínálatának elemzése. In Acta Carolus Robertus. ISSN 2062-8269, vol. 10, no. 1, p. 81-93.

2020  [3] TOMANEK, M. - LIS, A. Managing information on the physical education research field: Bibliometric analysis. In Physical education of students. ISSN 2308-7250, 2020, no. 04, p. 213-226.

2019  [1] CHOVANOVÁ, E. The development of coordination abilities in non-integrated students and correction of behavior disorders in integrated students through engaging in movement games. In Physical activity review. ISSN 2300-5076, 2019, vol. 7, p. 209-218. WoS ; SCOPUS

2019  [3] MARKO, M. Effectiveness of health-related exercises on pupils´foot. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 45-54.

2019  [3] GABNAI, Z. - MÜLLER, A. - BÁCS, Z. -et al. A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei. In Egészségfejlesztés. ISSN 1786-2434, 2019, vol. LX, no. 1, p. 20-30.

2019  [3] BODA, E. J. - BÁCSNÉ BÁBA, É. - LAOUES-CZIMBALMOS, N. -et al. Rekreációs fogyasztói szokások vizsgálata magyar fiatal felnőttek körében. In Különleges bánásmód. ISSN 2498-5368, 2019, vol. V., no. 4, p. 33-44.

2019  [1] GRAZYNA ZUUDA, J. - PASEK, M. - LATOSIEWICZ, R. -et al. Is there any effect of step aerobics training on physical fitness of female students? In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [1] KURKOVÁ, P. Comparison of differences students' viewing in the Czech elementary schools for the deaf in physical education classes with other studies. In Physical activity review. ISSN 2300-5076, 2019, vol. 7, p. 168-174. WoS ; SCOPUS

2018  [3] CHOVANOVÁ, E. Differences in motor coordination levels between the Slovak and Portuguese school-aged populations. In Physical activity. eISSN 2300-5076, 2018, vol. 6, p. 251-256.

2018  [3] KURKOVÁ, P. Attitudes of Czech pupils who are deaf or hard of hearing towards physical education classes: A comparison of gender differences. In Acta Gymnica. ISSN 2336-4912, 2018, vol. 48, no. 2, p. 83-90.

2017  [4] NEMČEK, D. Stav kognitívnej zložky subjektívnej životnej pohody športujúcej a nešportujúcej populácie. In Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 198-207.

2017  [3] NEMČEK, D. Attitudes and reasons for in difference of children living in orphanage towards physical education lessons. In International Journal of Physical Education, Sports and Health. ISSN 2394-1685, 2017, vol. 2017, no. 4(5), p. 161-165.

2017  [3] NEMČEK, D. - KRAČEK, S. - PERÁČKOVÁ, J. Rosenberg Self-Esteem Scale analyses amond elite and competitive athletes, recreational athletes and inactive individuals. In Journal of Physical Education and Sport. ISSN 2247-806X, 2017, vol.17, no.5, p. 2305-2310.

2017  [4] MÜLLER, A. ROLE OF THE OUTDOOR SPORTS IN THE HUNGARIAN EVERY -DAY P.E, RECREATION AND TOURISM. In Slovak Journal of Sport Science. ISSN 2453-7659, 2017, vol. 2, no. 2, p.26-33.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Sportturizmus kutatatásában alkalmazott módszerek. XXI.Didmattech 2008. P. 259-269.

Hivatkozások:
2013  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOSTENCKA, A. Exercise Routine as a Conditions of Early School Age Pupils´Health. Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2013. ISBN 978-83-62611-56-0, p. 27, 137.

2012  [3] HANUSZ, Á. A turizmus területi dimenziói. Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar, Turizmus és Földrajztudományi Intézete, 2012. ISBN 978-963-7336-97-3, p. 168, 176.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Obsahová náplň, úroveň vedomostí a zručností žiakov základných škôl a učiva Ochrana človeka a prírody. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3179-6, s. 20.AEC 002 ANTALA, Branislav a Beáta DOBAY. Health-oriented school physical education in Slovakia: Desire or Reality?. In: Physical Education and Health: Global Perspectives and Best Practice. Urbana, Illinois: Sagamore Publishing, P. 421-437 [1,3 AH]. ISBN 978-1-57167-702-0.

AEC 003 DOBAY, Beáta. Rekreációs sporttevékenységek a szlovák felnőtt lakosság körében. In: Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, P. 209-218. ISBN 978 963 318 597 1.

AEC 004 BÍRÓ, Melinda, Gyula SZÉLES-KOVÁCS, Zsolt STREGOVA, István BALOGA a Beáta DOBAY. Az Olimpiák elfeledett labdajátékai = The forgotten olympics ball games. In: Acta Academiae Agriensis: Sectio Sport - Vizsgálatok a sporttudomány területén. Eger: EKE Líceum Kiadó, 2016, Nova Series Tom. 43 (2016), p. 199-213.

AEC 005 DOBAY, Beáta a Éva DIOŠI. Guidelines of physical education in lower department of elementary schools. In: Trends in Education 2009: Information Technologies and Technical Education. Olomouc: Palacky University, Olomouc, Vol. 1-2 (2009), p. 51-56. ISBN 978-80-7220-316-1. WoS.

Hivatkozások:
2013  [3] BENDÍKOVÁ, E. Structure of children´s and teenagers´leisure tim ein reltion to free time activities in Slovakia. In Rekreológia Leisure Science, Hungarian Sport science Booklets - X. ISSN 2062-9559, 2013, no.2, p. 42-43. ISBN 978-963-87701-9-6.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


AED 001 DOBAY, Beáta. Szlovákia sportturisztikai adottságai oktatási intézmények számára. In: DIDMATTECH 2007. Olomouc, 2007, S. 324-330.

Hivatkozások:
2016  [4] BODA, E. J. - HERPAINÉ, L. J. - VÁCZI, P. A kalandparkok gazdasági működésének, elemzésének elméleti háttere. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 52, 63.

2016  [4] MÜLLER, A. - BÍRÓ, M. - VÁCZI, P. et al. Az olimpia hatásai a gazdaságra, társadalomra. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 372, 374.AED 002 DOBAY, Beáta. The Antecedents of Sport Tourism Established in Slovakia. In: Pohyb a zdravie. Bratislava: PEEM, 2010, S. 43-49. ISBN 978-80-8113-034-2.

Hivatkozások:
2016  [3] BÁNHIDI, M. Rekreológia. Budapest : Magyar Sporttudományi Társaság, 2016. 163 p. ISBN 978-615-5187-08-7.

2015  [3] NEMES, A. - LACKÓ, T. Sport- és egészségturizmus a gyakorlatban. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2015. 146 p. ISBN 978-963-642-959-1.AED 003 DOBAY, Beáta. Szlovákia lakosságának egészségi helyzetképe és testmozgás jelentősége a Selye János Egyetem hallgatói körében. In: Egymás mellett vagy együtt?!. Komárno: Univerzita J.Selyeho, 2011, P. 94-101. ISBN 978-80-8122-024-1.

Hivatkozások:
2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. Health and lifestyle. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 9-17.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Úroveň svalového systému stredoškolákov. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VI. Ružomberok : VERBUM, 2017. ISBN 978-80-561-0434-7, p. 30-47.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv pohybového programu pilates na dynamickú funkciu chrbtice žiačok stredných skôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 55-65.

2014  [3] BENDÍKOVÁ, E. Lifestyle, Physical and Sports Education and Health Benefits of Physical Activity. In European Researcher. ISSN 2219-829. 2014, vol. 69, no. 2-2, p. 346, 348.AED 004 DOBAY, Beáta. Turistika vo vzťahu s rekreačnými zvyklosťami na Slovensku. In: Slovenská Asociácia Univerzitného Športu: Zborník vedeckých prác, Akademický Šport 2011. Nitra: Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, 2011, S. 130-138. ISBN 978-80-552-0696-7.

Hivatkozások:
2013  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOSTENCKA, A. Exercise Routine as a Conditions of Early School Age Pupils´Health. Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2013. ISBN 978-83-62611-56-0, p. 27, 137.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Obsahová náplň, úroveň vedomostí a zručností žiakov základných škôl a učiva In Ochrana človeka a prírody. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3179-6, s. 20.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. Health and leisure time practices in the lifestyle of teenage girls In Rekreológia Leisure Science. Győr : Magyar Sporttudományi Társaság, 2012. ISBN 978-963-87701-9-6, ISSN 2062-9559, p. 25-30.AED 005 DOBAY, Beáta a Éva SLÁVIKOVÁ. Egészségnap óvódásoknak egyetemistákkal. In: Actual problems of modern education in 21st century, 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 183-188.

AED 006 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Význam a využitie špecifických cvičení u žiakov s plochými nohami. In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu I.. Ružomberok: Verbum, 2012, S. 21-27. ISBN 978-80-8084822-4.

AED 007 DOBAY, Beáta. Rekreačné aktivity v životnom štýle študentov UJS. In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV.. Ružomberok: Verbum, 2015, CD-ROM, p. 34-42. ISBN 978-80-561-0209-1.

Hivatkozások:
2019  [3] MÜLLER, A. - LENGYEL, A. - KOROKNAY, ZS. -et al. Népszerű fitnesz mozgásformák. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 106-112..

2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.AED 008 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Faktor motivátorov podieľajúci sa na pohybovej aktivite dospelých. In: Žiak, pohyb, edukácia = Scientific proceedings 2017 : vedecký zborník 2017: vedecký zborník 2017. Marián Merica. = Scientific proceedings 2017 Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, S. 38-48 [print]. ISBN 978-80-223-4370-1.

AED 009 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Obľúbenosť telesnej výchovy u dospelých z retrospektívneho pohľadu. In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VI.. Andrej Hubinák. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU, 2017, S. 39-47 [CD-ROM]. ISBN 978-80-561-0434-7.

Hivatkozások:
2017  [4] NEMČEK, D. Stav kognitívnej zložky subjektívnej životnej pohody športujúcej a nešportujúcej populácie. In Vedecký zborník 2017 : Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 198, 205.

2017  [4] NEMČEK, D. Športovanie v štruktúre voľnočasových aktivít detí základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. In Vedecký zborník 2017 : Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 209, 214.
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 DOBAY, Beáta, Elena BENDÍKOVÁ a Ludmila JANČOKOVÁ. Health and Physical Activity in the Life of the Slovakian Population. In: The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries. Budapest: Hungarian Society of Sport Science, 2011, S. 105-117. ISBN 978-615-5187-02-5.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 11


AFC 001 DOBAY, Beáta, Miklós BÁNHIDI, Ernő KOVÁCS a Zsuzsanna LŐKE. Geographical conditions of water tourism at the Balaton lake in Hungary. In: Educatia fizicá si sportul din Romania - Prezent si Inovare: Conferinta Stiintifica Intornationala. Oradea: Consiliul Stiintei Sportului Din Romania, 2009, P. 50-63.

AFC 002 DOBAY, Beáta. Sportturizmus-kutatás Szlovákiában. In: MSTT VII.Országos Sporttudományi Kongresszus. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, 2010, P. [7].

AFC 003 DOBAY, Beáta, Károly OZSVÁTH a Szabolcs BERTÓK. A fizikai aktivitás összehasonlítása győri és révkomáromi egyetemistáknál: The comparison of the physical activity at Győr and Komarno undergraduates. VIII. Sporttudományi Kongresszus Győr 2011. (2012), s. [9].

AFC 004 BÁNHIDI, Miklós, Károly OZSVÁTH, Richárd SZALÓKI a Beáta DOBAY. Európai ifjúsági sportolók jövőkép kutatásának tapasztalatai. In: VIII. Sporttudományi Kongresszus Győr 2011. Budapest: MSTT Budapest, 2012, P. [ 7]. ISBN 978-615-5187-03-2.

AFC 005 DOBAY, Beáta. A mozgás, kulcs az egészséghez. In: "Mozdulj az egészségedért": gyermekeink új szemléletű testi nevelése a mindennapokban - nemzetközi szakmai - módszertani konferencia. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2014, CD-ROM, p. 16-21. ISBN 978-963-473-677-6.

AFC 006 DOBAY, Beáta. A Selye János Egyetem óvópedagógus hallgatóinak egészségről és rekreációs tevékenységről alkotott véleménye. In: 7. Nemzetközi turizmus konferencia 2015: Turizmus határok nélkül. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2015, CD-ROM, p. 144-153. ISBN 978-963-334-234-3.

Hivatkozások:
2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.AFC 007 DOBAY, Beáta. Az iskolai sporttanfolyamok hatása a nyári üdülési szokásokra. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 112-118. ISBN 978-80-86768-96-0.

Hivatkozások:
2019  [1] GRAZYNA ZUUDA, J. - PASEK, M. - LATOSIEWICZ, R. -et al. Is there any effect of step aerobics training on physical fitness of female students? In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [3] BENDÍKOVÁ, E. Physical activity as a determinant of children´s health in Slovakia. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 8-17.

2019  [3] MÜLLER, A. - LENGYEL, A. - KOROKNAY, ZS. -et al. Népszerű fitnesz mozgásformák. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 106-112..

2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.AFC 008 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ a Beáta DOBAY. The Human Factor in the Teaching Process. DOI 10.21125/inted.2016 In: INTED 2016: Conference Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, CD-ROM, p. 5425-5428. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] ŠENKÁR, P. Cultural and literary concretizations of language specifics from the national minority aspect. In AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 1, p. 259-262. WoS

2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.

2016  [4] PUSKÁS, A. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-178-1, s. 88.AFC 009 SZŐKÖL, István, Peter ŽIDEK a Beáta DOBAY. Quality Improvement of the Teaching Process in Primary Education. In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. [Valencia]: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2018, S. 40-53 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-02709-5. WoS.

AFC 010 DOBAY, Beáta. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. DOI 10.1063/1.5137986 In: Proceedings of the International conference of computational methods in sciences and engineering 2019 (ICCMSE-2019). Theodore E. Simons, Zacharoula Kalogiratou, Theodore Monovasilis. Rodos: AIP Publishing, 2019, online, s. [1-8]. ISBN 978-07-35419-33-9. DOI doi.org/10.1063/1.5137908. SCOPUS.

AFC 011 DOBAY, Beáta. Testösszetétel mérés lehetősége alsó tagozatos gyermekek körében Komárnóban = Possible body composition measuring among elementary school students in Komárno. In: "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmengőrzésében = "Movement for health" the importance of physical activity in health protection of future workers : nemzetközi konferencia és workshop: nemzetközi konferencia és workshop. rec. Éva Bába, Melinda Bíró ... [et al.]. = "Movement for health" the importance of physical activity in health protection of future workers Debrecín: Debreceni Egyetem, 2019, P. 18-23. ISBN 978-963-490-074-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 23


AFD 001 DOBAY, Beáta, Miklós BÁNHIDI a TURCO, DOUGLAS MICHELE. Health Related Bath Tourism in West Hungarian and Southern Slovak Region MED AKTA 2008. In: Veda Technika Vzdelávanie: Inovácie vo vede, technike a vzdelávaní. Nitra: UKF Nitra, 2009, P. 391-397. ISBN 978-80-8094-480-3.

AFD 002 DOBAY, Beáta. Účasť poslucháčov Univerzity J.Selyeho na športových kurzoch a ich vplyv na rekreačné návyky študentov. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 467-474. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 DOBAY, Beáta. Mozgástevékenységek és aktivitások a természetben és azok hatása a későbbi üdülési szokásokra. In: Zborník II.medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Spoločenské javy a zmeny": A Selye János Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II.nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, S. 39-47. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 004 DOBAY, Beáta. Vplyv športových kurzov na rekreačné návyky. In: Slovenský školský šport - Národná konferencia o školskom športe 2009: Podmienky - prognózy - rozvoj. Štrbské Pleso: Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s MŠ SR, 2009, P. 204-212.

Hivatkozások:
2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Obsahová náplň, úroveň vedomostí a zručností žiakov základných škôl a učiva. In: Ochrana človeka a prírody, Univerzita Palackého Olomouc, 2012, ISBN 978-80-244-3179-6, s. 20.AFD 005 DOBAY, Beáta a Éva SLÁVIKOVÁ. A testnevelés oktatás kínálata és annak hatása a testmozgásra és az életmódra a Selye János Egyetem hallgatói körében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 291-300. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 006 DOBAY, Beáta. A Selye János Egyetem óvópedagógus hallgatói körében végzett felmérés a testmozgás tükrében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 69-77. ISBN 978-80-8122-103-3.

Hivatkozások:
2018  [3] NAGY, ZS. - LAOUES-CZIMBALMOS, N. - MÜLLER, A. A szociökonómiai háttérváltozók szerepe a NETFIT mérésben. In Különleges Bánásmód. ISSN 2498-5368, 2018, vol. IV, no. 2018/4, p. 33-44.

2018  [4] BODA, J. E. Examination of adventure park consumers in terms of motivations and amount of leisure time. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7. no. 2, p. 33-46.

2018  [3] MÜLLER, A. - NAGY, ZS. Sports diplomacy. In Physical Activity, Helath and Prevention III. Banská Bystrica : Matej Bel Univeristy Banská Bystrica, 2018. ISBN 978-80-89902-10-1, p. 91-97.

2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.

2016  [4] NAGY, ZS. - MÜLLER, A. The quantification of derivation in the volleyball thematic unit. In Trendy a výsledky v biologických vedách a v edukácií biológie : Vedecký zborník. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-197-2, s. 56, 62.

2016  [4] NAGY, ZS. - MÜLLER, A. The role of the pulse measurement in the students' differentiated education applied in PE. n Physical Activity, Health and Prevention : International Scientific Conference : Conference Textbook of Invidet Lectures. Banská Bystrica : Matej Bel University in Bansá Bystrica, 2016. ISBN 978-80-972266-5-7, s. 68, 73. In Physical Activity, Health and Prevention : International Scientific Conference : Conference Textbook of Invidet Lectures. Banská Bystrica : Matej Bel University in Bansá Bystrica, 2016. ISBN 978-80-972266-5-7, s. 5, 13.

2016  [4] HALASI, SZ. - LEPEŠ, J. - STAJER, A. Relation between body composition and HRQOL in primary school children. In Physical Activity, Health and Prevention : International Scientific Conference : Conference Textbook of Invidet Lectures. Banská Bystrica : Matej Bel University in Bansá Bystrica, 2016. ISBN 978-80-972266-5-7, s. 68, 73. In Physical Activity, Health and Prevention : International Scientific Conference : Conference Textbook of Invidet Lectures. Banská Bystrica : Matej Bel University in Bansá Bystrica, 2016. ISBN 978-80-972266-5-7, s. 68, 73.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Effects of the fitness-ball exercise on the dynamic status of the spine in school girls. In Physical Activity, Health and Prevention : International Scientific Conference : Conference Textbook of Invidet Lectures. Banská Bystrica : Matej Bel University in Bansá Bystrica, 2016. ISBN 978-80-972266-5-7, s. 86, 94.

2016  [4] HERPAINÉ, L. J. - BODA, E. - OLVASZTÓNÉ, B. ZS. et al. Generációk értékközvetítő szerepe a testnevelés és sport területén. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 340.AFD 007 DOBAY, Beáta. A Selye János Egyetem tanítóképzős hallgatóinak felkészítése a testnevelés oktatásra. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 78-84. ISBN 978-80-8122-144-6.

Hivatkozások:
2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.AFD 008 DOBAY, Beáta. Selye János Egyetem hallgatóinak jelenlegi egészségi állapotának bemutatása. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 139-141. ISBN 978-80-8122-157-6.

Hivatkozások:
2017  [3] BENDÍKOVÁ, E. Theory of Health, Movement and Lifestyle of Human Beings. Debrecen : University of Debrecen, 2017. ISBN 978-963-473-219-8.AFD 009 DOBAY, Beáta, Karol GÖRNER a Elena BENDÍKOVÁ. A Selye János Egyetem úszótanfolyamának elemzése. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 290-301. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 010 BODA, Eszter Judit, Anetta MÜLLER, Melinda BÍRÓ, Gyula SZÉLES-KOVÁCS, Zsuzsa NAGY, Kinga RÁTHONYI-ÓDOR, Adrienn LENGYELNÉ HARGITAI, Beáta DOBAY a Péter HIDVÉGI. A Study on Attitude to Health Among Kindergarten Children. In: Physical Activity, Health and Prevention: International Scientific Conference – Conference Textbook of Invited Lectures. Žilina: IPV Institue of Education, 2016, CD-ROM, s. 15-24. ISBN 978-80-972266-5-7.

AFD 011 SZABÓ, Péter a Beáta DOBAY. Az úszótanfolyamon résztvevő Selye János Egyetem hallgatóinak sportolási szokásai. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 405-412. ISBN 973-80-8122-187-3.

Hivatkozások:
2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. Health and lifestyle. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 9-17.AFD 012 FODOR, Éva, László RÉVÉSZ a Beáta DOBAY. The role of Educational trails in Hungarian Recreation. In: Physical Activity, Health and Prevention: International Scientific Conference – Conference Textbook of Invited Lectures. Žilina: IPV Instite of Education, 2016, CD-ROM, s. 52-61. ISBN 978-80-972266-5-7.

AFD 013 DOBAY, Beáta. Zdravie z pohľadu realizácie rekreačných pohybových aktivít v životnom štýle dospelých. In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V.: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: Verbum, 2016, P. 36-43. ISBN 978-80-561-0339-5.

AFD 014 DOBAY, Beáta, Péter SZABÓ a Peter ŽIDEK. A SJE óvópedagógus hallgatóinak vízhez szoktatás módszertanának az elsajátítása egy úszótanfolyamon belül. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 28-36. ISBN 978-80-8122-222-1.

AFD 015 DOBAY, Beáta, Péter SZABÓ a Peter ŽIDEK. The Netfit results of J. Selye University Students. In: Šport a veda: Zborník vedeckých a odborných prác 2017. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 74-80. ISBN 978-80-8122-215-3.

AFD 016 DOBAY, Beáta. Presentation of the Results of Hans Selye Secondary Grammar School ́s First Year Students ́ Motoric Skills. In: Physical Activity, Health and Prevention III. : International Scientific Conference - Conference Textbook: International Scientific Conference - Conference Textbook. Elena Bendíková, Peter Mičko. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2018, S. 66-72. ISBN 978-80-89902-10-1.

AFD 017 DOBAY, Beáta, Péter SZABÓ a Peter ŽIDEK. The Netfit Profile of Selye University Students in 2018. In: Sport science in motion = Športová veda v pohybe : proceedings from the scientific conference, Komárno, May 17th – 19th, 2018 : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác z konferencie : válogatott tanulmánykötet – válogatott tanulmányok a tudományos konferenciáról: proceedings from the scientific conference, Komárno, May 17th – 19th, 2018 : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác z konferencie : válogatott tanulmánykötet – válogatott tanulmányok a tudományos konferenciáról. Jaromír Šimonek, Anetta Müller, Melinda Biró. = Športová veda v pohybe Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 252-259 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-245-0.

Hivatkozások:
2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. Health and lifestyle. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 9-17.AFD 018 DOBAY, Beáta, Péter SZABÓ a Peter ŽIDEK. Vízhez szoktatás lehetőségei játékosan óvodáskorban. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Tantárgypedagógiai szekció : Sekcia: Predmetová pedagogika: Sekcia: Predmetová pedagogika. Bukor József, Kanczné Nagy Katalin, Tóth-Bakos Anita. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Tantárgypedagógiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 37-45 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8.

AFD 019 SZABÓ, Péter a Beáta DOBAY. Cycling Habit sin the Border Region, the Comparison of Csallóköz and Northern Transdanubia. In: „Sport Science in Motion” : proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019: proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019. Šimonek Jaromír, Dobay Beáta. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, S. 78-83 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-304-4.

AFD 020 H. MOLNÁR, Andor, Jaromír ŠIMONEK, Nora HALMOVÁ, Iuliana BOROS-BÁLINT, Gratiela Flavia DEAK, Viorel Petru ARDELEAN, Vasile Liviu ANDREI, Ágnes Virág NAGY, Beáta VÁRI, Kornélia ORBÁN, Csaba FINTOR, Tímea OCSKÓ, Róbert SZÁSZ, Géza OLAJOS, Ferenc GYŐRI, István ALATTYÁNYI, Rita CSETREKI a Beáta DOBAY. Motor development of Slovak and Hungarian 6-7-year old pupils in the aspect of degree of obesity (first phase of a longitudinal study)kó. In: „Sport Science in Motion” : proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019: proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019. Šimonek Jaromír, Dobay Beáta. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, S. 68-76 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-304-4.

AFD 021 BÁNHIDI, Miklós, Beáta DOBAY, Richárd SZALÓKI a Kinga NAGY. Olympic Values at the European Youth Olympic Festival in Hungary. In: „Sport Science in Motion” : proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019: proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019. Šimonek Jaromír, Dobay Beáta. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, S. 55-68 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-304-4.

AFD 022 DOBAY, Beáta, Elena BENDÍKOVÁ, Anetta MÜLLER a Éva BÁCSNÉ BÁBA. Rekreačná pohybová aktivita v životnom štýle dospelej populácie = Recreational physical activity in lifestyle of adult population. In: Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác: konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. Karin Baisová, Martin Kružliak, Jiří Michal. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, S. 112-121. ISBN 978-80-228-3187-1.

AFD 023 DOBAY, Beáta. Természetben végezhető sporttevékenységek lehetőségei a szlovákiai oktatásban. DOI 10.36007/3778.2020.75 In: 12th International Conference of J. Selye University : Sections of Pedagogy and Informatics: Sections of Pedagogy and Informatics. Szőköl István, Horváth Kinga, Tóth Péter, Gubo Štefan. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 75-82. ISBN 978-80-8122-377-8.


AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFE 001 DOBAY, Beáta, Elena BENDÍKOVÁ a Ľudmila JANČOKOVÁ. Egészség és testmozgás a szlovák lakosság életében. In: A sport és a társadalom kölcsönhatása a V4 országokban: Absztrakt kötet. Budapest: MST Budapest, 2011, S. [20].


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 14


AFG 001 DOBAY, Beáta. A sportturizmus fejlődése. In: A sportoló nemzetért. Beáta Dobay. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, 2007, S. 55-56. ISBN 9789-63-877-0.

AFG 002 DOBAY, Beáta. Szlovákia sportturisztikai adottságai s annak hatása az iskolai tanterv által szervezett táborozásokra. In: Magyar Sporttudományi Szemle. Beáta Dobay. Budapešť, Évf. 31, sz. 3 (2007), p. 18.

Hivatkozások:
2018  [4] BODA, E. Adventure park visiting habits among extreme athletes. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 260-268.

2018  [4] MÜLLER, A. Health tourism in Hungary. In Športová veda v pohybe - recenzovaných zborník vedeckých a odborných prác z konferencie v Komárne. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-245-0, p. 8-15.

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. - MARKO, M. Zdravie stredoškolákov z hľadiska pohybovej aktivity v ich životnom štýle. In Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612, 2018, vol. 2, no. 1, p. 5-16.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv cielených cvičení na gluteálne svalstvo žiačok strednej školy v rámci telesnej a športovej výchovy. In Zborník vedeckých a odborných prác 2017. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-215-3, p. 52, 53.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, s. 19, 72.

2015  [3] BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. Lifestyle of High School Students in Relation to Leisure Time Activities of Sport Character. In ,,Turizmus határok nélkül" : VII. Nemzetközi Turizmus Konferencia 2015 tanulmányok. [CD-ROM] Győr : Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2015, p. 53, 61. ISBN 978-963-334-234-3.AFG 003 DOBAY, Beáta. Sport Tourism Research in Slovakia. In: 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science & International Sports Science Conference: July 15-17, 2009. Malaysia: ACE & SC, 2009, P. [91].

AFG 004 DOBAY, Beáta, Katalin STARHON, Balázs BARINA a Richard SZAL&OACUTEKI. Research Methodology of Sport Tourism. In: 11th World Leisure Congress ChunCheon 2010. Korea: Kangwon National University, 2010, P. [55].

AFG 005 DOBAY, Beáta. Research of Sport tourism development in Slovakia in Relations to Conditions and Expectations By Citizens. In: 11th World Leisure Congress ChunCheon 2010. Korea: Kangwon National University, 2010, P. [54].

AFG 006 DOBAY, Beáta, Miklós BÁNHIDI, Károly OZSVÁTH a Richárd SZALÓKI. Európai fiatalok jövőképkutatásának tapasztalatai. In: Magyar Sporttudományi Szemle. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, 2011, Évf. 12, sz. 2 (2011), p. 21.

AFG 007 DOBAY, Beáta. Felmérés a szlovákiai sportturizmus fejlődéséről és lehetőségeiről. In: Magyar Sporttudományi Szemle. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, 2011, Évf. 12, sz. 2 (2011), p. 29.

AFG 008 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Characters of Water Tourism in Slovakia. In: Book of Abstracts: RIMINI 2012, World leisure Congress. Rimini: Italy, 2012, S. [41].

AFG 009 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Tátra régió síturizmusának története 1865-től. In: Magyar Sporttudományi Szemle: IX. Országos Sporttudományi Kongresszus, "Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában" 2012. május 24-26.. Budapest: Dabas, 2012, Évf. 13., sz. 50 (2012), p. 28-29.

AFG 010 DOBAY, Beáta. A természetben végezhető sporttevékenységek jelenléte a szlovákiai testnevelés oktatásban. In: "Gyógyító testnevelés": Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia - 2013. április 25.. Hajdúböszörmény: DE-GYFK, 2013, S. 56-62. ISBN 978-963-473-610-3.

AFG 011 BENDÍKOVÁ, Elena, Ľudmila JANČOKOVÁ a Beáta DOBAY. Physical education as precondition for active leisure time activities of children and teenagers in Slovakia. In: Book of Abstracts. Rimini: World Leisure Organization, 2013, S. [1]. ISBN 13 978-1-881516-09-5.

AFG 012 DOBAY, Beáta. Szlovákia természetben végezhető sporttevékenységeinek kínálata a testnevelés tanterven belül. In: Magyar Sporttudományi Szemle: X. Országos Sporttudományi Kongresszus - Nyíregyháza 2013. május 30 - június 1. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, Évf. 14, sz. 54 (2013), p. [24].

AFG 013 DOBAY, Beáta. Összefüggések a nyári üdülés és az iskolai táborok között. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [100]. ISBN 978-80-8122-086-9.

AFG 014 BÁNHIDI, Miklós, Richárd SZALÓKI a Beáta DOBAY. A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál turizmusra való hatásainak vizsgálata. In: Magyar Sporttudományi Szemle = Hungarian Review of Sport Science. Márta Bartusné Szmodis. = Hungarian Review of Sport Science Szombathely: Magyar Sporttudományi Társaság, 2018, S. 31-31.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Sport Science and tourism. In: 4th FIEP European Congress: 4. európsky kongres FIEP. Bratislava: Comenius University, 2007, S. [39]. ISBN 978-80-969343-9-3.

AFH 002 DOBAY, Beáta a Éva SLÁVIKOVÁ. "Mozgással az egészségért" projekt óvódások számára. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho Komárno, 2012, S. [85]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 003 DOBAY, Beáta, Péter SZABÓ a Peter ŽIDEK. Prieskum športových činností študentov Univerzity J. Selyeho = General survey of sporting youths at J. Selye University. In: Športová veda v pohybe: Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. [1]. ISBN 978-80-8122-209-2.


AFK Külföldi konferencián megjelent poszterek
Bejegyzések száma: 1


AFK 001 DOBAY, Beáta. Sportturizmus kutatás Szlovákiában. In: Magyar Sporttudományi Szemle: VII.Országos sporttudományi kongresszus. Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság, Évf. 10., sz. 38. (2009/2.), p. [21].


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 DOBAY, Beáta, István STEFÁN a Alexander MELICHER. Teória a metodika školskej telesnej výchovy: A iskolai testnevelés elmélete és módszertana. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 244 s. ISBN 978-80-8122-009-8.

BCI 002 DOBAY, Beáta. Mozgásos játékgyűjtemény: (óvó- és alsó tagozatos pedagógusok részére). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 135 s. [5,25 AH]. ISBN 978-80-8122-192-7.

Hivatkozások:
2018  [3] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2018  [4] ORBÁN-SEBESTYÉN, K. - SÁRINGERNÉ, SZ. ZS. - MOLNÁR, A. et al. A nemzeti ovi-sport program, avagy inklúzió és sportágspecifikus mozgástanulás óvodások számára. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 73-80.
BCK Tankönyvekben és tansegédletekben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BCK 001 DOBAY, Beáta. A tanulók értékelése az iskolai testnevelésben. In: Teória a metodika školskej telesnej výchovy: A iskolai testnevelés elmélete és módszertana. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 133-153. ISBN 978-80-8122-009-8.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 DOBAY, Beáta. Felmérés a szlovákiai sportturizmus fejlődéséről és lehetőségeiről. Rekreológia. č. 2, (2012), s. 31-39. ISSN 2062-9559.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDF 001 DOBAY, Beáta. A FIT-BALL előnyei az óvodai testnevelés oktatásában. Katedra. P. 22-23. ISSN 1335-6445.

BDF 002 DOBAY, Beáta. Minden harmadik óvodás túlsúlyos. Katedra. s. 28-29. ISSN 1335-6445.

BDF 003 VICZAY, Ildikó, Beáta DOBAY, László BARÁTH a István STEFÁN. Menj a víz alá!. Katedra. Évf. 16, sz. 5. (2009), p. 26-27. ISSN 1335-6445.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 DOBAY, Beáta. Infraštruktúra Slovenska z pohľadu športového turizmu. In: Šport a zdravie: Zborník vedeckých prác. Nitra: UKF TF KTVŠ, 2011, P. 74-82. ISBN 978-80-94-962-4.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 5


BEE 001 BÁNHIDI, Miklós, Beáta DOBAY a Richárd SZALÓKI. Comparative Study of Biking Habits of Hungarian and Slovak Middle School Students. In: Fascicula Educatie Fizica si Sport. Oradea: Universitˇatii Din Oradea, 2006, P. 67-75.

Hivatkozások:
2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. - MARKO, M. Zdravie stredoškolákov z hľadiska pohybovej aktivity v ich životnom štýle. In Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612, 2018, vol. 2, no. 1, p. 5-16.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv cielených cvičení na gluteálne svalstvo žiačok strednej školy v rámci telesnej a športovej výchovy. In Zborník vedeckých a odborných prác 2017. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-215-3, p. 52, 53.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, s. 19, 71.

2015  [3] BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. Lifestyle of High School Students in Relation to Leisure Time Activities of Sport Character. In ,,Turizmus határok nélkül" : VII. Nemzetközi Turizmus Konferencia 2015 tanulmányok. [CD-ROM] Győr : Nyugat-Magyarország Egyetem, 2015, p. 53, 60. ISBN 978-963-334-234-3.

2013  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOSTENCKA, A. Exercise Routine as a Conditions of Early School Age Pupils´Health. Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2013. ISBN 978-83-62611-56-0, p. 27, 135.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Obsahová náplň, úroveň vedomostí a zručností žiakov základných škôl a učiva Ochrana človeka a prírody. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 20. ISBN 978-80-244-3179-6.

2012  [3] BENDÍKOVÁ, E. Health and leisure time practices in the lifestyle of teenage girls. In: Rekreológia Leisure Science (Magyar Sporttudományi Társaság, Győr) s. 25-30, ISBN 978-963-87701-9-6, ISSN 2062-9559.BEE 002 DOBAY, Beáta. Szlovákia sportturizmusa, kerékpárturizmus szemszögéből. In: Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért. Budapest: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara, 2007, P. 222-229. ISBN 978-963-87735-3-1.

Hivatkozások:
2010  [4] NAGY, M. Pohyb a zdravie. In Pohyb a zdravie. Bratislava : PEEM, 2010. ISBN 978-80-8113-034-2, s. 109-112.BEE 003 VICZAY, Ildikó, Beáta DOBAY a István STEFÁN. Egyhetes intenzív úszótanfolyam hatásvizsgálata -egyetemi hallgatók körében. In: Sporttudomány, nevelés tudomány a gyakorlatért: 37. Mozgásbiológiai konferencia. Keresztesi Katalin. Budapest: Tessedik Sámuel Főiskola Szarvas, 2008, P. 133 -136. ISBN 978-963-87735-3-1.

BEE 004 DOBAY, Beáta. Szlovákia sportturisztikai adottságai s annak hatása az iskolai tanterv által szervezett tábotozásokra. In: VI.Országos Sporttudományi Kongresszus. Elbert Gábor. Budapest: Dabasi nyomdaZrt., S. 129 -135. ISBN 978-963-87701-1-0.

BEE 005 DOBAY, Beáta a Miklós BÁNHIDI. Športový turizmus na Slovensku a porovnanie jeho zvyklosti. In: Monografie z mezinárodní konference. Olomouc: VOTOBIA, 2008, P. 43-49. ISBN 978-80-7220-311-6.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 3


FAI 001 DOBAY, Beáta. Zborník vedeckej aktivity študentov 2010: Celoslovenské kolo z telesnej výchovy a športu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 313 s. ISBN 978-80-89234-93-6.

FAI 002 BUKOR, József, Terézia STRÉDL, Melinda NAGY, Vilmos VASS, Yvette ORSOVICS a Beáta DOBAY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 400 s. [32 AH]. ISBN 978-80-8122-222-1.

FAI 003 Jaromír ŠIMONEK a Beáta DOBAY. „Sport Science in Motion”: proceedings from the scientific conference, Komárno, September 5th – 7th, 2019. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 257 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-304-4.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 7


GII 001 DOBAY, Beáta. Medzinárodná spolupráca v duchu oblasti "šport a zdravie". Euro Campus. Ro4. 1. (2010), s. [35].

GII 002 DOBAY, Beáta. Prvá (jediná) členka v organizácii World Leisure. Euro Campus. Roč. 1. (2010), s. [34].

GII 003 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. Dual Career - Training and Education. Euro Campus SR. P. [10].

GII 004 DOBAY, Beáta. Šport a zdravie na Univerzite J. Selyeho. Eurocampus. roč. II. (2011), s. 21.

GII 005 DOBAY, Beáta a Elena BENDÍKOVÁ. The international of Sport and Society in the V4 Countries. EuroCcampus. roč. 2, č. december (2011), s. 34.

GII 006 DOBAY, Beáta. VAŠ celoštátne kolo 2010: Komárno. Eruditio - Educatio. Roč. 6, č. 1. (2011), s. 79-82. ISSN 1336-8893.

GII 007 DOBAY, Beáta. VII. Komárňanské univerzitné dni. Euro-Campus. P. [33].Edző: kosárlabda -2.osztály1984, Budapest Edző: atletika, röplabda, szertorna, úszás, tenisz - 3.triedy 1984, Budapest I. kvalifikációs vizsga "Vyhlášky Ministerstva školstva SR číslo 41/1996 Z.z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov". -1998, Pozsony Certifikát: Emlékezet, figyelmet és megfigyelőképességet, valamint logikai és kreatív gondolkodást fejlesztő tanfolyam, 2000, Komárom ECDL START, 2002, Komárom Kumminikációs tanfolyam, 2003, Komárom Certifikát:  FIT-BALL, 2004, Budapest, Tanusítvány: Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az iskolai testnevelésben, 2005, Miskolc Certifikát: FIT-BALL, 2005, SCAF, Pozsony.   Tag: Magyar Sporttudomáyni Társaság, 2006 Magyar Sporttudomáyni Társaság - Sportturisztikai Szakosztályának vezetőségi tagja World Leisure Organization, 2008 Magyar  Edzők Társasága, 2008 Magyar Egészségügyi Társaság, 2010   Tagja: Rekreológia - Leisure science, szerkesztő bizottságának, 2010 ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS  NOVA SERIES TOM. XLII.2015-től, lektorálás  

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.