SJE főmenü
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Név: Mgr. Attila Lévai, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Református Teológiai Kar
Tanszék: Történeti Tudományok Tanszéke
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: E 7
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 657

Egyetemi tanulmányok
Calvin J. Teológiai Akadémia
Teológia
1994 - 1999
Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar
2004 - 2006
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem
Teológia
2006 - 2009

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
dékánhelyettes, egyetemi docens
2021 -
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
lelkész
1999 -
Calvin J. Teológiai Akadémia
igazgató
1999 -
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodája
titkár
1999 - 2004
Selye János Egyetem
dékán
2013 - 2021
Selye János Egyetem
dékánhelyettes
2011. - 2013.
Selye János Egyetem
titkár
2004 - 2011


Kutatási terület egyháztörténet, vallástörténet, vallási néprajz

Kutatási projektek Kis német-szlovák-magyar teológiai szótár (protestáns teológia és katechetika szakos hallgatók számá
008UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2015

Útmutató az ugariti nyelvhez és irodalomhoz
Projekt č. 003UJS-4/2018
KEGA
2018 - 2021

A református egyház Szlovákiában 1919 és 1952 között
1/0528/16
VEGA
2016 - 2019

Hitelképes beszéd a társadalomban Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban
1/0246/21
VEGA
2021 - 2023


006UJS-4/2021
KEGA
2021 - 2023

A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában a szocilaizmus éveiben 1948–1989
VEGA 1/0083/20
VEGA
2020 - 2023A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 3
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 24
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (22)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 40
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (10)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (10)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (8)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (4)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 20
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (4)
CEC Külföldi kiadók köteteiben és katalógusaiban megjelent művészeti munkák, drámák, forgatókönyvek és műfordítások (1)
CED Belföldi kiadók köteteiben és katalógusaiban megjelent művészeti munkák, drámák, forgatókönyvek és műfordítások (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (3)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (7)

Bejegyzések száma összesen: 90

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (6)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (11)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (42)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
Összesen 65

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 LÉVAI, Attila. Gyülekezet-történetek. 1. vyd. Szentendre, Hungary: Tillinger Péter Műhelye, 2014. 139 s. ISBN 978-615-80164-3-8.

Hivatkozások:
2016  [6] CSÉCS, I. Gyülekezet történetek. In Kálvinista Szemle. ISSN 1335-7298, 2016, LXXXVII. évf., 6. sz., p. 5.AAA 002 LÉVAI, Attila. Hiedelmek és képzetek - idők és terek felett. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2014. 220 s. ISBN 978-615-80164-2-1.

Hivatkozások:
2016  [6] CSÉCS, I. Gyülekezet történetek. In Kálvinista Szemle. ISSN 1335-7298, 2016, LXXXVII. évf., 6. sz., p. 5.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 LÉVAI, Attila. Honi egyháztörténet 1520-1920. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 121 s. ISBN 978-80-8122-127-9.

Hivatkozások:
2019  [2] KÓNYOVÁ, A. History of the restored Prešov reformed congregation after 1918. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 1, p. 101-117. SCOPUS

2019  [2] TÖMÖSKÖZI, F. Attempt of Joseph Burg - Roman Catholic parish priest of the village Vlčany tot the conversion of the reformed faith. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 1, p. 84-100. SCOPUS

2019  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2019. ISBN 978-80-555-2281-4, p. 46, 47.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.

2017  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-555-2183-1, p. 366.

2017  [4] BIRKÁS, A. Protestáns szociáletika. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-02-9, p. 52.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 543.

2016  [4] KÓNYOVÁ, A. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na Východnom Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1539-7, s. 64, 68, 160.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 LÉVAI, Attila a Alfréd SOMOGYI. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története 1918-1938 - 1. [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 144 s. [7,07 AH]. ISBN 978-80-8122-126-2.

Hivatkozások:
2020  [3] PETHEŐ, A. Komáromi református tanítóképzés a két világháború között. In Határtalanul a határok között. Kolozsvár : Kolozsvári Prostestáns Teológiai Intézet, 2020. ISBN 978-606-94847-2-2, p. 211, 212, 213, 217.

2019  [4] PETHEŐ, A. A református iskolaügyben tapasztalt sérelmek a trianon utáni Csehszlovákiában. In 11th International conference of J. Selye University. Komárno : J. Selye Univeersity, 2019. ISBN 978-80-8122-332-7, p. 103-114.

2019  [3] PETHEŐ, A. Magyar református és állami iskolák helyzete Csehszlovákiában a losonci teológiai szeminárium megnyitásáig. In Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők ís árvaházak 1869-1949. Győr : Palatia Nyomda és Kiadó, 2019. ISBN 978-615-5904-18-9, p. 120, 121, 126.

2019  [3] PÁLÓCZI CZINKE I. Mozzanatok egy püspöki életútból. In A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. ISBN 978-606-93498-9-2, p. 350.

2019  [2] PETHEŐ, A. Magyar református oktatásügy helyzete a Trianon utáni Csehszlovákiában. In Historia ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 2, p. 133-142. SCOPUS

2019  [4] PETHEŐ, A. A csehszlovákiai magyar közösség helyzete az 1918-1924 között megjelenő magyarországi református lapokban. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2019, vol. XIII., no. 2, p. 174, 175, 182.

2019  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2019. ISBN 978-80-555-2281-4, p. 74-75.

2018  [3] CZINKE, ZS. A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között - különös tekintettel a Református Világszemle szerepére. In A reformáció öröksége. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. ISBN 978-606-93498-8-5, p. 254, 256.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.

2018  [4] VARGA, SZ. Szakállas a magyarok alatt: Az Apáczaszakállasi Református Egyházközség tagjainak emlékezete az 1938-1945 közötti időszakra. Apácaszakállas : Apáczaszakállasi Református Egyházközösség, 2018, 141 s. ISBN 978-80-570-0107-2.

2018  [3] CZINKE, ZS. A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között - különös tekintettel a Református Világszemle szerepére. In A reformáció öröksége. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. ISBN 978-606-93498-8-5, p. 255-256.

2017  [4] CZINKE, ZS. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház iskolaügyi sérelmei az 19920-as években. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2017, vol. XI., no. 2, p. 22-47.

2017  [4] CZINKE, ZS. A Református Világszemle helye és szerepe a (cseh)szlovákiai magyar sajtó történetében. In A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. ISBN 978-80-8122-206-1, p. 623.

2017  [4] CZINKE, T. A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-012, p. 161.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 544.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADE 001 LÉVAI, Attila. A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig. Református Szemle. Évf. 107. sz. 2 (2014), p. 147-158. ISSN 0254-4458.

Hivatkozások:
2018  [4] KÁLMÁN, CS. Az elköteleződés teológiájának értelmezése, a keresztyén értékrendünk szerint a Heidelbergi Káté egyes kérdéseinek magyarázata alapján. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 15-28.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 543.ADE 002 LÉVAI, Attila. Versengés egy iskoláért - avagy hogyan lett Komáromé a református tanítóképzőintézet a két világháború között = Rivalry for a school - or, how had Komárom possessed the Reformed Teacher Training Institute between the world wars. DOI 10.24193/subbtref.62.1.08 Studia Universitatis Babes-Bolyai. Vol. 62, no. 1 (2017), p. 35-45. ISSN 1582-5418.

Hivatkozások:
2019  [2] PETHEŐ, A. Magyar református oktatásügy helyzete a Trianon utáni Csehszlovákiában. In Historia ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 2, p. 133-142. SCOPUS

2017  [4] CZINKE, T. A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-012, p. 51, 61, 168.ADE 003 LÉVAI, Attila. A szlovák-magyar gyülekezeti kérdés - Pálóczi Czinke István álláspontja. Sárospataki Füzetek. Évf. 24, sz. 2 (2020), p. 61-70. ISSN 1416-9878.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 LÉVAI, Attila. Környékünk boszorkányai történelmi, néprajzi és vallástörténeti adalékok egy témához. Teológiai Fórum. Évf. 3, sz. 2 (2009), p. 51-64. ISSN 1337-6519.

ADF 002 LÉVAI, Attila. A vallási hiedelmekről szóló vélekedések a teológiai diszciplínákban. Teológiai Fórum. Évf. 7, sz. 1 (2013), p. 39-53. ISSN 1337-6519.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 LÉVAI, Attila. Hope for Reconciliation - The lingering trauma of expulsions and population exchange in upper Hungary = A majdani megbékélés reménye - Avagy a felvidéki kitelepítések és lakosságcsere le nem zárt traumája. DOI 10.24193/SUBBTREF.65.1.02 Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Reformata Transylvanica. Vol. 65, no. 1 (2020), p. 33-45. ISSN 1582-5418. SCOPUS.

Q Scopus=Q3


ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADN 001 LÉVAI, Attila. The history of the Reformed Church Congregation in Cicov from the early days up to the World War II = A Csicsói Református Egyházközség története a kezdetektől a második világháborúig. Historia Ecclesiastica. Vol. 8, no. 1 (2017), p. 75-92. ISSN 1338-4341. SCOPUS.

ADN 002 LÉVAI, Attila. Mindig megújulni készen - avagy a kolozsnémai református egyházközség vázlatos története a kezdetektől napjainkig = Always ready for renewal - a brief history of the Reformed Church in Kolozsnéma from the beginnings up to present day. Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Vol. 11, no. 2 (2020), p. 119-128. ISSN 1338-4341. SCOPUS.

Q Scopus=Q1


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


AEC 001 LÉVAI, Attila. Rövid adalékok egy püspöki életúthoz. In: Egyház és történelem: Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, S. 277-284. ISBN 978-963-89359-6-0.

Hivatkozások:
2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 103.

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.

2017  [4] CZINKE, T. A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-012, p. 14, 161.

2017  [3] SOMOGYI, A. Amikor (kollektív) bűn volt magyarnak lenni a Felvidéken. In Theologia reformata transylvanica. ISSN 2065-9482, 2017, vol. 62, no. 1, p. 155, 157.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 543.AEC 002 LÉVAI, Attila. Vallási hiedelmek és képzetek a hazai történelmi egyházak megítélésében. In: A kegyelem és hűség útján: Tanulmánykötet Dr. Kocsev Miklós tiszteletére. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2016, P. 105-111. ISBN 978-963-12-7560-5.

AEC 003 LÉVAI, Attila. Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között. In: Non videri, sed esse: Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017, P. 246-253. ISBN 978-606-93498-6-1.

Hivatkozások:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.AEC 004 FRÖHLICH, Róbert, Štefan GUBO, Attila LÉVAI a József Zoltán KATÓ. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation : A Computational Approach: A Computational Approach. Bhabatosh Chanda, Subhasis Chaudhuri, Santanu Chaudhury. Singapore: Springer Nature, 2018, P. 111-130. ISBN 978-98-11072-20-8. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] FARELLA, E. M. - TORESSANI, A. - REMONDINO, F. Refining the Joint 3D Processing of Terrestrial and UAV Images Using Quality Measures. In Remote Sensing. ISSN 2072-4292, 2020, vol. 12, no. 18. WoS ; SCOPUSAEC 005 LÉVAI, Attila. A Calvin János Teológiai Akadémiától a Selye János Egyetem Református Teológiai Karáig - avagy a komáromi református lelkészképzés egy evtézide 1994-2004. In: A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében. Németh Mária Magdolna, Lévai Attila, Szabó Péter. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2018, P. 13-17. ISBN 978-615-5904-10-3.

AEC 006 LÉVAI, Attila. Mozzanatok egy püspöki életútból: Pálóczi Czinke István. In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben : Egyháztörténeti tanulmányok: Egyháztörténeti tanulmányok. Buzogány Dezső. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019, P. 350-362. ISBN 978-606-93498-9-2.

Hivatkozások:
2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 103.

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.AEC 007 LÉVAI, Attila. Notes on Czech-Hungarian Historical Relations - Aspects of the Life and Work of Antal János Valesius. In: From Movement to Inheritance : Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation: Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation. Herman J. Selderhuis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, P. 19-27. ISBN 978-3-525-50349-2.

AEC 008 LÉVAI, Attila. Református felsőoktatás a Felvidéken a 20. században. In: Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949 : A magyarság megtartó ereje 3.: A magyarság megtartó ereje 3.. Kováts-Németh Mária. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2019, P. 29-40. ISBN 978-615-5904-18-9.

AEC 009 LÉVAI, Attila. A szlovákiai magyar református iskolarendszer a rendszerváltozástól napjainkig. In: A magyarság megtartó ereje 4. : Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920-2020: Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920-2020. Kováts-Németh Mária, Szabó Péter. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2020, P. 43-58. ISBN 978-615-5904-30-1.

AEC 010 LÉVAI, Attila. Adalékok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Magyarországi Református Egyház kapcsolatrendszeréből Trianontól a rendszerváltozásig. In: Egyház, iskola, művelődés : Egyháztörténeti tanulmányok: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolumbán Vilmos József. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020, P. 404-410. ISBN 978-606-94847-0-8.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


AED 001 LÉVAI, Attila. Boszorkányokról és azok pereiről első sorban tájainkon - a teljesség igénye nélkül. In: Hálaáldozat: Tanulmányok Dr. Molnár János dékán tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Komárno: Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2008, P. 241-259. ISBN 978-80-89234-74-5.

AED 002 LÉVAI, Attila. Kollektív szövegelemek a néphitben: Példák tára bodrogközi archaikus imádság, Jézus-legendák és húsvéti versek felhasználásával. In: DOMA - Ajándék: Tanulmányok Prof. Dr. Bándy György tanszékvezető tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Komárom: Univerzita J. Selyeho, P. 39-55. ISBN 978-80-8122-016-6.

AED 003 LÉVAI, Attila. Paradigmaváltások a magyar ősvalláskutatás történetében a 17-19. században. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": 3. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, P. 707-715. ISBN 978-80-8122-017-3.

AED 004 LÉVAI, Attila. Az ellenreformáció eseményei és hatása Komáromban és környékén a 17. század második felében. In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. = Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon Prešov: Prešovská univerzita, 2013, P. 72-81. ISBN 978-80-555-1050-7.

Hivatkozások:
2018  [2] TÖMÖSKÖZI, F. Ekeli Száki János református lelkész vértanúságának rövid története. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2018, vol. IX, no. 1, p. 27. SCOPUS

2018  [4] ANTAL, J. Transylvania, the champion of religious tolerance. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 132-147.

2015  [4] CZINKE, ZS. Az identitás a gyászévtized alatt, különös tekintettel Bátorkeszi István gályarab prédikátor életére. In A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2015. ISBN 978-963-12-6663-4, p. 70, 76.AED 005 LÉVAI, Attila. Szenc és híres szülötte: Szenczi Molnár Albert. In: Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku: Mezővárosok a koraújkori Magyarországon. Prešov: Prešovská univerzita, 2013, P. 261-269. ISBN 978-80-555-0987-7.

AED 006 LÉVAI, Attila. Adalékok a kuruc kor dunántúli történéseihez - református szemszögből. In: Doba kuruckých bojov: Kuruc küzdelmek kora. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, P. 445-454. ISBN 978-80-555-1234-1.

Hivatkozások:
2015  [4] SOMOGYI A. Egyházjog - 1.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 122 s. ISBN 978-80-8122-124-8.AED 007 LÉVAI, Attila. Život a dielo Jána Antona Valesia na základe niekoľkých aspektov. In: Osobitosti konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, P. 239-246. ISBN 978-80-555-1505-2.

Hivatkozások:
2017  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-555-2183-1, p. 366.AED 008 LÉVAI, Attila. Az 1715-ös Országgyűlés utáni állapotok a Dunántúli Református Egyházkerületben. In: Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí. = Az Országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, S. 236-244. ISBN 978-80-555-1744-5.

Hivatkozások:
2018  [4] ANTAL, J. Transylvania, the champion of religious tolerance. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 132-147.AED 009 LÉVAI, Attila. Adalékok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetéhez: Református témájú néprajzi kutatások helyzete múlt - jelen - jövő. In: Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Kis Jolán, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 7-21. ISBN 978-80-8122-343-3.

AED 010 LÉVAI, Attila. Valesius és a a cseh-magyar protestáns történeti kapcsolatok. In: Tridsaťročná vojna a náboženská otázka v strednej Európe = Harmincéves háború és a valláskérdés Közép-Európában. Peter Kónya, Annamária Kónyová, Ján Adam. = Harmincéves háború és a valláskérdés Közép-Európában Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, S. 267-274. ISBN 978-80-555-2596-9.


AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEF 001 LÉVAI, Attila. Igemagyarázatok novemberi hónapra. In: Bibliaolvasó Kalauz a 2012. évre. Komárom: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, P. 135-148. ISBN 978-80-89269-21-1.

AEF 002 LÉVAI, Attila. Igemagyarázatok a novemberi hónapra. In: Bibliaolvasó kalauz a 2013. évre. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, P. 134-148. ISBN 978-80-89269-25-9.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 LÉVAI, Attila. Egyházkerület szervezése Trianon árnyékában - egy egyházkormányzó szemszögéből. In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Kiss Réka, Lányi Gábor János. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2020, P. 15-29. ISBN 978-615-5961-36-6.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFC 001 LÉVAI, Attila. Majdnem száz év - avagy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vázlatos története. In: A magyarság megtartó ereje : Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete: Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete. Mária Magdolna Németh, József Tölgyesi. Veszprém: Neveléstudományi Szakbizottság, 2017, S. 157-162. ISBN 978-963-7385-95-7.

Hivatkozások:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2018  [3] VARGA JÓZSEFNÉ HORVÁTH, M. Kováts-Németh Mária és Tölgyesi József (szerk.): A magyarság megtartó ereje. Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete. In Neveléstörténet. ISSN 1785-5519, 2018, vol. 15, no. 3-4, p. 157-159.

2018  [4] KOVÁTS-NÉMETH, M. A nagyenyedi református Bethlen-Kollégium Tanítóképző Intézete 1858-1929. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia teologických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN, 978-8122-254-2, p. 63-77.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFD 001 LÉVAI, Attila. Ježiš Kristus v našej ľudovej tradícii. In: Ježiš z Nazareta: Teologické a religionistické súvislosti. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011, P. 139-153. ISBN 978-80-555-0399-8.

AFD 002 LÉVAI, Attila. Ježiš Kristus v našej ľudovej tradícii. In: Osoba a dielo Ježíša z Nazareta v teologickej a religionistickej reflexii: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2012, P. 94-103. ISBN 978-80-555-0513-8.

AFD 003 LÉVAI, Attila. Az emberi élettel kapcsolatos hiedelmek némely vallásokban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-65. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 004 LÉVAI, Attila. Necelých sto rokov: dejiny Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. In: Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014, P. 157-163. ISBN 978-80-555-1136-8.

Hivatkozások:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.AFD 005 LÉVAI, Attila. Pálóczi Czinke István püspök és a kettős identitás kérdése - szolgálatának kezdetén. In: Kettős kisebbségben: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztyén Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, P. 243-253. ISBN 978-80-8122-098-2.

Hivatkozások:
2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 103.

2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.AFD 006 LÉVAI, Attila. Egy püspöki életút mozzanatai. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 72-80. ISBN 978-80-8122-145-3.

Hivatkozások:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2019  [2] PETHEŐ, A. Magyar református oktatásügy helyzete a Trianon utáni Csehszlovákiában. In Historia ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 2, p. 133-142. SCOPUS

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.AFD 007 LÉVAI, Attila. Adalékok a Komáromi Református Egyházmegye reformációjához. In: Reformácia v Strednej Európe I.. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2018, P. 204-211. ISBN 978-80-555-2265-4.

AFD 008 LÉVAI, Attila. Pár adat a cseh-magyar református történeti kapcsolatokhoz = Some data on the Czech-Hungarian reformed historical relations. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a Koraújkori Magyarországon. Peter Kónya, Annamária Kónyová, Jozef Baďurík. = Egyház és vallás a Koraújkori Magyarországon Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, P. 215-222. ISBN 978-80-555-2660-7.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 LÉVAI, Attila, Attila SIMON, Alfréd SOMOGYI, László SZARKA a František TÖMÖSKÖZI. Az első húsz év = Prvých dvadsať rokov. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1938: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 126 s. ISBN 978-80-8122-338-9.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 4


BDF 001 LÉVAI, Attila. Három tételben a reformációról. Kálvinista Szemle. Évf. 82, sz. 10 (2011), p. [1]. ISSN 1335-7298.

Hivatkozások:
2018  [4] KÁLMÁN, CS. Az elköteleződés teológiájának értelmezése, a keresztyén értékrendünk szerint a Heidelbergi Káté egyes kérdéseinek magyarázata alapján. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 15-28.BDF 002 LÉVAI, Attila. Újrakezdés Istennel. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 9 (2014), p. [1]. ISSN 1335-7298.

Hivatkozások:
2018  [4] VÁMOS, B. A család jelentősége a felnőtté válás folyamatában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 29-56.

2018  [4] KÁLMÁN, CS. Az elköteleződés teológiájának értelmezése, a keresztyén értékrendünk szerint a Heidelbergi Káté egyes kérdéseinek magyarázata alapján. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 15-28.BDF 003 LÉVAI, Attila. Aki követ dobott az állóvízbe: 500 év Európa történetében. Kálvinista Szemle. Évf. 88, sz. 2 (2017), p. [8]. ISSN 1335-7298.

BDF 004 LÉVAI, Attila. Miképpen mi is?: Gondolatok a megbocsátásról, főképp az ember és felebarátja viszonyában. Kálvinista Szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Roč. 91, č. 5 (2020), s. 6-7 [print]. ISSN 1335-7298.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 LÉVAI, Attila. Tx: János evangéliuma 1,14. In: Az Ige testté lett ...: Karácsonyi legátus prédikációk. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 46-49. ISBN 978-80-811-020-3.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 LÉVAI, Attila. A CJTA-tól az RTK-ig - avagy 25 év szubjektív és elfogult egyéni láttatása. In: A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve : A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma: A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma. Lévai Attila. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2019, P. 39-44. ISBN 978-615-80164-6-9.

BEE 002 LÉVAI, Attila. Vallási hiedelmek és képzetek a hazai nagy történelmi egyházak megítélésében. In: Pietas et Scientia : Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére: Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Bartha Elek. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2019, P. 363-368. ISBN 978-963-490-157-0.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 4


BEF 001 LÉVAI, Attila. Államalapításra emlékezve. In: A helyén mondott ige: a Pozsonyi Református Egyházmegye lelkipásztorainak igehirdetései. Nagymegyer: Pozsonyi Református Egyházmegye, 2014, P. 25-29. ISBN 978-80-971826-9-4.

BEF 002 LÉVAI, Attila. Június. In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, P. 79-95. ISBN 978-80-89269-43-3.

BEF 003 LÉVAI, Attila. Boh daruje život zo smrti = Isten halálból ajándékozza az életet. In: Tri jubilejné kázne. = Három jubileumi prédikáció Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, P. 57-72. ISBN 978-80-555-1979-1.

BEF 004 LÉVAI, Attila. Emberé a munka, Istené az áldás. In: Hitből: A Pozsonyi Református Egyházmegye lelkipásztorainak igehirdetései. Apácaszakállas: Pozsonyi Református Egyházmegye, 2017, P. 83-87. ISBN 978-80-972764-7-8.


CEC Külföldi kiadók köteteiben és katalógusaiban megjelent művészeti munkák, drámák, forgatókönyvek és műfordítások
Bejegyzések száma: 1


CEC 001 LÉVAI, Attila. Mit tehetünk a hazáért. In: Deus per causas secundas agit - Isten mások által cselekszik. Szíjártó István. Balatonfüred: Balaton Akadémia Kiadó, 2018, P. 26-27. ISBN 978-615-5898-06-8.


CED Belföldi kiadók köteteiben és katalógusaiban megjelent művészeti munkák, drámák, forgatókönyvek és műfordítások
Bejegyzések száma: 1


CED 001 LÉVAI, Attila. Rövid köszöntő a 65 éves Karasszon István részére. In: Adalékok Izrael történetéhez : Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából: Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából. Egeresi László, Kókai Nagy Viktor. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 5-6. ISBN 978-80-8122-365-5.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 3


EDI 001 LÉVAI, Attila. Az SJE RTK kiadványairól. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 5 (2014), p. [5]. ISSN 1335-7298.

EDI 002 LÉVAI, Attila. Az Eperjesi Református Gyülekezet története. Kálvinista Szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Roč. 91, č. 5 (2020), s. 15-15 [print]. ISSN 1335-7298.

EDI 003 LÉVAI, Attila. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Roč. 91, č. 5 (2020), s. [7]. ISSN 1335-3713.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 22


FAI 001 LÉVAI, Attila. Az Ige testté lett...: Karácsonyi legátus prédikációk.. Komárom: Univerzita J. Selyeho, 2011. 68 s. ISBN 978--80-8122-020-3.

FAI 002 LÉVAI, Attila. Doma - Ajándék: Tanulmányok Prof. Dr. Bándy György tanszékvezető tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Komárom: Univerzita J. Selyeho, 2011. 274 s. ISBN 978-80-8122-016-6.

FAI 003 LÉVAI, Attila. Nagy Géza - Csicsói füzet. Čičov: CsCsCs Kht., 2012. 40 s. ISBN 978-80-971150-8-1.

FAI 004 LÉVAI, Attila. Egyház és történelem: Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2013. 284 s. ISBN 978-963-89359-6-0.

Hivatkozások:
2019  [3] SOMOGYI, A. Reformátusok az elmúlt 100év kihívásaiban, különös tekintettel a Felvidék és Dunántúl összefüggéseire. In A "Recepta Religiók" évszázadai Erdélyben. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. ISBN 978-606-93498-9-2, p. 315.FAI 005 LÉVAI, Attila. Időn és tereken át: Tanulmányok az egyház életéről és szolgálatáról. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2013. 178 s. ISBN 978-963-89359-4-6.

Hivatkozások:
2016  [6] DOHNANEC, T. Lévai, Attila (szerk.). Időn és tereken át : Tanulmányok az egyház életéről és szolgálatáról. Szentendre : Tillinger Péter Műhelye, 2013. 177 s. ISBN 978-963-89359-4-6. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2016, roč. VII, č. 1, p. 150-151.FAI 006 MOLNÁR, János a Attila LÉVAI. Vallások az ókori Izrael környezetében. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2013. 153 s. ISBN 978-963-89359-2-2.

FAI 007 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 008 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 009 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 010 LÉVAI, Attila a József PÁLFI. Kettős kisebbségben: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztyén Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmányai. 1. vyd. Komárom - Nagyvárad: Selye János Egyetem, 2014. 256 s. ISBN 978-80-8122-098-2.

Hivatkozások:
2017  [4] CZINKE, ZS. A Református Világszemle helye és szerepe a (cseh)szlovákiai magyar sajtó történetében. In A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. ISBN 978-80-8122-206-1, p. 623.FAI 011 JUHÁSZ, György, Patrik ŠENKÁR, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK a Attila LÉVAI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [34 AH]. ISBN 978-80-8122-104-0.

FAI 012 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 013 LÉVAI, Attila. A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2016. 125 s. ISBN 978-963-12-6663-4.

Hivatkozások:
2018  [4] SOMOGYI, A. Az Isztambuli Egyezmény egyházjogi értékelése. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 101-112.FAI 014 GÖRÖZDI, Zsolt, Bernhard KAISER, Attila LÉVAI, János MOLNÁR a Katarína PÓLYA. Német-magyar-szlovák teológiai diákszótár = Nemecko-maďarsko-slovenský teologický slovník pre študentov - Teologisches Fachwörterbuch Deutsch-Ungarisch-Slowakisch für Studenten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 192 s. ISBN 978-80-8122-199-6.

Hivatkozások:
2017  [6] FAZEKAS, I. Háromnyelvű teológiai diákszótár. In Papirusz. ISSN 1336-5290, 2017, VIII. évf., 2. sz., s. 9-10.FAI 015 LÉVAI, Attila. Protestáns szociáletika. 1. vyd. Komárom: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. 117 s. [12,19 AH]. ISBN 978-80-89899-02-9.

FAI 016 Attila LÉVAI. "Társadalmi kérdések teológiai reflexiók": nemzetközi tudományos konferencia. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2018. 115 s. ISBN 978-615-80164-4-5.

FAI 017 A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2018. 207 s. ISBN 978-615-5904-10-3.

FAI 018 SOMOGYI, Alfréd a Attila LÉVAI. Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. 198 s. ISBN 978-80-89899-04-3.

FAI 019 József BUKOR a Attila LÉVAI. 11. International Conference of J. Selye University: Theological Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 188 s. ISBN 978-80-8122-332-7.

FAI 020 Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949: A magyarság megtartó ereje 3.. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2019. 396 s. ISBN 978-615-5904-18-9.

Hivatkozások:
2019  [5] BARÁTKA, A. Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. In Fókusz. ISSN 2334-6248, 2019, no. 183.FAI 021 KIS, Jolán a Attila LÉVAI. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 118 s. ISBN 978-80-8122-343-3.

FAI 022 LÉVAI, Attila. A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve: A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2019. 124 s. ISBN 978-615-80164-6-9.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 7


GII 001 LÉVAI, Attila. Diplomaosztás az SJE Református Teológiai Karán: Heten kaptak teológusi, négyen doktori oklevelet. Kálvinista Szemle. Évf. 83., sz. 9. (2012), p. [16]. ISSN 1335-7298.

GII 002 LÉVAI, Attila. Két előadást is tartott Komáromban Tőkés László: A felsőoktatásról és az önrendelkezésről. Kálvinista Szemle. Évf. 83., sz. 4. (2012), p. [13]. ISSN 1335-7298.

GII 003 LÉVAI, Attila. Mintegy százhúsz előadás hangzott el: Komáromban ülésezett a Doktorok Kollégiuma. Kálvinista Szemle. P. [12]. ISSN 1335-7298.

GII 004 LÉVAI, Attila. Vallások az ókori Izráel környezetében: Vallástudományi szimpózium a komáromi teológián. Kálvinista Szemle. Évf. 82, sz. 7-8. (2012), p. [24]. ISSN 1335-7298.

GII 005 LÉVAI, Attila. Sikeres Ószövetségi Szimpózium: Az SJE RTK-n a mellőzött tudomány került előtérbe. Kálvinista Szemle. Évf. 84, sz. 7-8 (2013), p. [19]. ISSN 1335-7298.

GII 006 LÉVAI, Attila. Egy közös út első állomása: konferencia volt Komáromban. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 5 (2014), p. [8]. ISSN 1335-7298.

GII 007 LÉVAI, Attila. Kettős kisebbségben: konferenciát tartottunk Nagyváradon is. Kálvinista Szemle. Évr. 85, sz. 7-8 (2014), p. [18]. ISSN 1335-7298.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.