SJE főmenü
prof. RNDr. János Tóth, PhD.
Név: prof. RNDr. János Tóth, PhD.
Rektorhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Professzor
Iroda: 4A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 650

Tudományos-pedagógiai életrajz

A tanulmányi programért felelős személy:
Matematika tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Matematika szak (3. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Pozsony, Matematikai és Fizikai Kar
Matematikai analízis szakterület - matematikus
- 1986
Rigorózus eljárás
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
Matematika szakterület - RNDr. fokozat
- 1999
Doktori képzés (PhD.)
Comenius Egyetem, Pozsony, Matematikai és Fizikai Kar
Algebra és számelmélet szakterület, 11-02-9 - PhD. tudományos fokozat
- 1998
Habilitáció
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
Matematika tanításának elmélete szakterület, 11-17-9 - docens, habilitáció
1998
Professzori-inaugurációs folyamat
Comenius Egyetem, Matematika, Fizika és Informatika kar, Pozsony
Matematika szakterület, 9-1-1 – prof. tudományos fokozat
2018

Munkaviszonyok
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
adjunktus
1989 - 1998
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
docens
1998 - 2001
Osztravai Egyetem
docens
2001 - 2009
Selye János Egyetem, Komárom
tanszékvezető, egyetemi tanár
2004 - 2009
Selye János Egyetem, Komárom
rektor, egyetemi tanár
2009 - 2017
Selye János Egyetem, Komárom
általános rektorhelyettes, fejlesztési rektorhelyettes,egyetemi tanár
2017 - 2021
Selye János Egyetem, Komárom
fejlesztési rektorhelyettes, egyetemi tanár
2021 -


Kutatási projektek Tudományos projekt vezetője az Osztravai Egyetemen, tudományos projekt megoldója
201/01/0471 (2001-2003), 2003-009-1 (2003-2004)
Grantová agentura ČR, Barrande - Francúzsko-Česká vedecká spolupr., francia-cseh tudományos együttm.
2001 - 2004

Tudományos projektek megoldója az Osztravai Egyetemen
GA AV A1187101 (2001-2003); GA ČR 201/04/0381 (2004-2006); GA ČR 201/07/0199 (2007-2009);
Grantová agentura Akademie věd České republiky; Grantová agentura České republiky
2001 - 2009

Kutatási projekt csoportjának tagja
VZ MSM 6198898701
Výzkumný záměr
2005 - 2010

Tudományos projektek vezetője a SJE-en
1/4006/07 (2007-2009); 1/0753/10 (2010-2011); 1/1022/12 (2012-2014)
VEGA
2007 - 2014

Tudományos projekt megoldója a SJE-en
1/0534/11 (2011-2013), 1/0776/21 (2021-2023), 1/0386/21 (2021-2023)
VEGA
2011 - 2023

Tudományos projektek vezetője a SJE-en
3/3080/05
KEGA
2005 - 2007

Tudományos projekt megoldója a SJE-en
3/5277/07 (2007-2009), 017KU-4/2014 (2014-2016), 002UJS-4/2014 (2014-2016)
KEGA
2007 - 2016

Tudományos projekt vezetője a SJE-en
SK-HU-0009-08 (2009-2010), SK-CZ-0075-11 (2012-2013)
APVV
2009 - 2013

Kutatócsoport tagja a Tudományos kutató projekt részére
313011T504
ITMS2014+
2016 - 2019

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABB Hazai kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 15
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (15)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 77
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (23)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (6)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (13)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (9)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (5)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 10
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (10)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDJ Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent áttekintő munkák, szakmai munkák, normák fordításai, szakfordítások (1)

Bejegyzések száma összesen: 107

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (105)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (15)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (25)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (24)
Összesen 169

Publikációk listája

ABB Hazai kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 1


ABB 001 TÓTH, János. Teória R-hustých množín a jej aplikácie v školskej matematike. Eruditio - Educatio. Roč. 1, č. 3 (2006), s. 31-94. ISSN 1336-8893.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 15


ADC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On Accumulation Points of Ratio Sets of Positive Integers. American Mathematical Monthly. Vol. 103, no. 6 (1996), p. 502-504. ISSN 0002-9890. WoS. IF (2013): 0,315. SNIP (2013): 1,158.

Hivatkozások:
2022  [1] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2020  [1] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133. WoS

2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2019  [1] MISKA, P. - MURRU, N. - SANNA, C. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 197, p. 218-227. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GARCIA, S. R. - LUCA, F. Quotients of Fibonacci numbers. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2016, vol. 123, no. 10, p. 1039-1044. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GARCIA, S. R. Quotients of Gaussian Primes. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2013, vol. 120, no. 9, p. 851-853. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [1] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16. WoS

2002  [4] MIŠÍK, L. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.ADC 002 STRAUCH, Oto a János TÓTH. Corrigendum to Theorem 5 of the paper Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A). DOI 10.4064/aa103-2-7 Acta Arithmetica. Vol. 103, no. 2 (2002), p. 191-200. ISSN 0065-1036. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,421. SNIP (2013): 0,914.

Hivatkozások:
2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2020  [1] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133. WoS

2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2007  [3] KIJONKA, V. On relations between f - density and (R) - density. In Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis. ISSN 1214-8148, 2007, vol. 15, no. 1, p. 20.ADC 003 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. On asymptotic behaviour of universal fuzzy measures. Kybernetika. Vol. 42, no. 3 (2006), p. 379-388. ISSN 0023-5954. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,563. SNIP (2013): 0,786.

Hivatkozások:
2014  [1] DVOŘÁK, A. - HOLČAPEK, M. Type < 1, 1 > fuzzy quantifiers determined by fuzzy measures defined on residuated lattices : Part II : Permutation and isomorphism invariances. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2014, vol. 242, p. 56-88. WoS ; SCOPUS

2012  [1] DVOŘÁK, A. - HOLČAPEK, M. A characterization of fuzzy integrals invariant with respect to permutation groups. In Computational Intelligence : Communications in Computer and Information Science, Vol. 300. Berlin : Springer, 2012. p. 208-217. SCOPUS

2011  [1] STUPŇANOVÁ, A. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64. WoS ; SCOPUS

2009  [1] DVOŘÁK, A - HOLČAPEK, M. L-fuzzy quantifiers of type < 1 > determined by fuzzy measures. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114. 2009, vol. 160, no. 23, p. 3425-3452. WoS ; SCOPUS

2009  [1] DVOŘÁK, A - HOLČAPEK, M. Fuzzy integrals over complete resituated lattices. In Proceedings of the 2009 Joint International-Fuzzy-Systems-Association World Congress. Linz : Johannes Kepler University, 2009. p. 357-362. CPCI-S ; WoS ; SCOPUS

2008  [3] VELUCHAMY, T. - SIVAKKUMAR, P. S. On fuzzy member valued Choquet integral. In Scientia Magna. ISSN 1556-6706, 2008, vol. 4, no. 4, p. 61.

2007  [1] MESIAR, R. - MESIAROVÁ, A. - ZEMÁNKOVÁ, A. - VALÁŠKOVÁ, A. Basic generated universal fuzzy measures. In International Journal of Approximate Reasoning. ISSN 0888-613X, 2007, vol. 46, no. 3, p. 447-457. WoS ; SCOPUSADC 004 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dependence of densities on a parameter. DOI 10.1016/j.ins.2009.04.014 Information Sciences. Vol. 17, no. 179 (2009), p. 2903-2911. ISSN 0020-0255. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Hivatkozások:
2020  [1] FILIP, F. - JANKOV, A. - SUSTEK, J. On relation between asymptotic and Abel densities. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2020, vol. 209, p. 451-466. WoS ; SCOPUS

2017  [2] GIULIANO, R. - GREKOS, G. On the upper and lower exponential density functions. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2017, vol. 67, no. 5, p. 1105-1128. WoS ; SCOPUS

2015  [1] LEE, C.-W. - CHEN, P.-L. - HSIEH, S.-Y. Weight-constrained and density-constrained paths in a tree: Enumerating, counting, and k-maximum density paths. In Discrete Applied Mathematics. ISSN 0166-218X, 2015, vol. 180, p. 126-134. WoS ; SCOPUS

2011  [1] STUPŇANOVÁ, A. 2011. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64. WoS ; SCOPUS

2011  [3] SEMBIRING, R. W. - ZAIN, J. M. 2011. The design of pre-processing multidimensional data based on component analysis. In Computer and Information Science. ISSN 1913-8989, 2011, vol. 4, no. 3, p. 106-115.ADC 005 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. DOI 10.4064/aa131-2-5 Acta Arithmetica. Vol. 131, no. 2 (2008), p. 183-191. ISSN 0065-1036. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,421. SNIP (2013): 0,914.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADC 006 HANČL, Jaroslav, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Fuzzy rational approximation of irrationals. DOI 10.1016/j.fss.2008.11.008 Fuzzy Sets and Systems. Vol. 160, no. 8 (2009), p. 1048-1053. ISSN 0165-0114. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,880. SNIP (2013): 2,07.

ADC 007 HANČL, Jaroslav, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Cluster points of sequences of fuzzy real numbers. DOI 10.1007/s00500-009-0413-5 Soft Computing. Vol. 14, no. 4 (2010), p. 399-404. ISSN 1432-7643. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,304. SNIP (2013): 1,536.

Hivatkozások:
2018  [1] ALTLNOK, H. - KARAKAŞ, A. - ALTLN, Y. Generalized statistical convergence of order β for sequences of fuzzy numbers. In AIP Conference Procedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1926, no. 020002. WoS ; SCOPUS

2017  [1] DUTTA, A. J. Asymptotically equivalent generalized difference sequences of fuzzy real numbers defined by orlicz function. In Thai Journal of Mathematics. ISSN 1686-0209, 2017, vol. 15, no. 2, p. 503-515. WoS ; SCOPUS

2017  [1] AYTAR, S. Rough statistical cluster points. In Filomat. ISSN 0354-5180, 2017, vol. 31, no. 16, p. 5295-5304. WoS ; SCOPUS

2016  [1] KARAKAS, A. - ALTIN, Y. - ALTINOK, H. Almost statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers. In Soft Computing. ISSN 1432-7643, 2016, vol. 20, no. 9, p. 3611-3616. WoS ; SCOPUS

2016  [3] MUKHERJEE, A. - KANTI DAS, A. Sequences, nets, and filters of fuzzy sotf multi sets in fuzzy soft multi topological spaces. In Handbook of research on generalized and hybrid set structures and applications for soft computing. Hershey : IGI Global, 2016. ISBN 9781466697980.

2015  [3] KUTLU, F. - FAN, T. - BILGIN ,T. Sendograph metric on intuitionistic fuzzy number space. In Notes on intuitionistic fuzzy sets. ISSN 1310-4926, 2015, vol. 21, no. 4, p. 23-33.

2014  [1] ALTINOK, H. Statistical convergence of order β for generalized difference sequences of fuzzy numbers. In Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 2, p. 847-856. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KARAKAS, A. - ALTIN, Y. - ALTINOK, H. On generalized statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers. In Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 4, p. 1909-1917. WoS ; SCOPUS

2013  [1] SARMA, B. Some double sequence spaces of fuzzy real numbers of paranormed type. In Journal of Mathematics. ISSN 2314-4629, 2013, vol. 2013, art. n. 627047. WoS ; SCOPUS

2013  [1] AYTAR, S. A neighbourhood system of fuzzy numbers and its topology. In Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1. ISSN 1303-5991, 2013, vol. 62, no. 1, p. 73-83. WoS

2012  [1] ALTINOK, H. - ALTIN, Y. - ISIK, M. Statistical convergence and strong p-Cesaro summability of order beta in sequences of fuzzy numbers. In Iranian Journal of Fuzzy Systems. ISSN 1735-0654, 2012, vol. 9. no. 2, p. 63-73. WoS ; SCOPUS

2012  [1] ALTINOK, H. On lambda-statistical convergence of order beta of sequences of fuzzy numbers. In International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. ISSN 0218-4885, 2012, vol. 20, no. 2, p. 303-314. WoS ; SCOPUS

2011  [1] COLAK, R. - ALTIN, Y - MURSALEEN, M. On some sets of difference sequences of fuzzy numbers. In Soft Computing. ISSN 1432-7643, 2011, vol. 15., no. 4, p. 787-793. WoS ; SCOPUSADC 008 GREKOS, Georges P., Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Density sets of sets of positive integers. DOI 10.1016/j.jnt.2009.12.007 Journal of Number Theory. Vol. 130, no. 6 (2010), p. 1399-1407. ISSN 0022-314X. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,524. SNIP (2013): 1,096.

Hivatkozások:
2020  [1] LEONETTI, P. - TRINGALI, S. On the notions of upper and lower density. In Proceedings of the Edinburgh mathematical society. ISSN 0013-0915, 2020, vol. 63, no. 1, p. 139-167. WoS ; SCOPUS

2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUS

2017  [4] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 174.

2017  [1] LEONETTI, P. - TRIANGALI, S. Upper and lower densities have the strong Darboux property. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2017, vol. 174, p. 445-455. WoS ; SCOPUS

2011  [3] BUKOR, J. - CSIBA, P. Notes on functions preserving density. In Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica. ISSN 1844-6086, 2011, vol. 3, no. 2, p. 129-134.ADC 009 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences. DOI 10.1007/s10998-010-2115-2 Periodica Mathematica Hungarica. Vol. 60, no.2 (2010), p. 115-126. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,379. SNIP (2013): 0,987.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2016  [3] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.ADC 010 HANČL, Jaroslav, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Asymptotic distance and its application. DOI 10.1216/RMJ-2011-41-1-177 Rocky Mountain Journal of Mathematics. Vol. 41, no. 1 (2011), p. 177-188. ISSN 0021-2172. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,491. SNIP (2013): 1,194.

ADC 011 BALÁŽ, Vladimír, Ladislav MIŠÍK, Oto STRAUCH a János TÓTH. Distribution functions of ratio sequences, IV. DOI 10.1007/s10998-013-4116-4 Periodica Mathematica Hungarica. Vol. 66, no. 1 (2013), p. 1-22. ISSN 0031-5303. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,379. SNIP (2013): 0,987.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [1] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841. WoS ; SCOPUSADC 012 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mappings preserving measurability. DOI 10.1016/j.ins.2013.02.007 Information Sciences. Vol. 235 (2013), p. 323-328. ISSN 0020-0255. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Hivatkozások:
2017  [4] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 172.

2013  [4] PAŠTÉKA, M. On four approaches to density. Bratislava : University of Trnava, 2013. 97 s. ISBN 978-80-224-1327-5.ADC 013 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. On partial limits of sequences. DOI 10.1016/j.fss.2019.01.013 Fuzzy Sets and Systems. No. 375 (2019), p. 179-190. ISSN 0165-0114. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2018): 2,907.

Q WoS=Q1

ADC 014 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Vol. 50, no. 2 (2020), p. 467-477. ISSN 0035-7596. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q3

ADC 015 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On I-< q - and I-<= q-convergence of arithmetic functions. DOI 10.1007/s10998-020-00345-y Periodica Mathematica Hungarica : journal of the János Bolyai Mathematical Society. Vol. 82, no. 2 (2021), p. 125-135. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2019): 0,693. SNIP (2019): 0,955.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 23


ADE 001 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. Insertion of Ep(lambda) to L.infin. for the best approximation in Haar's system of functions if 0Serdica : Bulgaricae Mathematicae Publicationes. Vol. 18, no. 1-2 (1992), p. 36-42. ISSN 1310-6600.

ADE 002 ŠALÁT, Tibor, János TÓTH a László ZSILINSZKY. Metric space of metrics defined on a given set. Real Analysis Exchange. Vol. 18, no. 1 (1992), p. 225-231. ISSN 0147-1937.

Hivatkozások:
2017  [1] DEMETRIOU, N. - KÜNZI A., H.-P. A study quasi-pseudometrics. In Hacettepe Journal of Mathematics and Statics. ISSN 1303-5010, 2017, vol. 46, no. 1, p. 33-52. SCOPUS

1998  [4] DOBOŠ, J. Metric preserving functions. Košice : Štroffek, 1998. ISBN 80-88896-30-4, s. 81.

1996  [1] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742. SCOPUSADE 003 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On the class of functions having infinite limit on a given set. Colloquium Mathematicum. Vol. 67, no. 2 (1994), p.177-180. ISSN 0010-1354.

Hivatkozások:
1995  [3] NATKANIEC, T. On sets determined by limits of a real function. In Zesztyty Naukowe Politechniki Lódzkiej. Matematyka. ISSN 0137-2572, vol. 27, 1995, p. 105.ADE 004 ŠALÁT, Tibor, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On the structure of the space of metrics defined on a given set. Real Analysis Exchange. Vol. 19, no. 1 (1993), p. 321-327. ISSN 0147-1937.

Hivatkozások:
2017  [1] DEMETRIOU, N. - KÜNZI A., H.-P. A study quasi-pseudometrics. In Hacettepe Journal of Mathematics and Statics. ISSN 1303-5010, 2017, vol. 46, no. 1, p. 33-52. SCOPUS

1998  [4] DOBOŠ, J. Metric preserving functions. Košice : Štroffek, 1998. ISBN 80-88896-30-4, p. 81.

1997  [3] RIEČAN, B. - NEUBRUNN, T. Integral, Measure, and Ordering. Dordecht : Kluwer, 1997. ISBN 0-7923-4566-5, p. 368.

1996  [1] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742. SCOPUSADE 005 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. The logarithmic mean and the power mean of positive numbers. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 2, no. 1 (1994), p. 19-24. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2013  [3] PAN, X. - MENG, X. 2013. Optimal Convex Combination Bounds for the First Contraharmonic and the Logarithmic Means. In Journal of Hebei University (Natural Science Edition). ISSN 1000-1565, 2013, vol. 33, no. 2, p. 124-127.

2012  [1] XIA, W. - HOU, S. - WANG, G. - CHU., Y. 2012. Optimal one-parameter, mean bounds for the convex combination of arithmetic and geometric means. In Journal of Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2012, vol. 18, no. 2, p. 197-207. WoS ; SCOPUS

2012  [1] CHU, Y,-M. - SHI, M.-Y. - JIANG, Y.-P. 2012. Optimal Inequalities for the Power, Harmonic and Logarithmic Means. In Bulletin of the Iranian Mathematical Society. ISSN 1735-8515 . 2012, vol. 38, no. 3, p. 597-606. WoS ; SCOPUS

2011  [1] CHU, Y. - LONG, B. 2011. Sharp Inequalities Between Means. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2011, vol. 14, no. 3, p. 647-655. WoS ; SCOPUS

2010  [1] CHU, Y.-M. - LONG, B.-Y. 2010. Optimal Power Mean Bounds for the Weighted Geometric Mean of Classical Means. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2010, Vol. 2010, art no. 905679. WoS ; SCOPUS

2010  [3] SHI, M. - CHU, Y. - JIANG, Y. 2010. Three Best Inequalities for Means in Two Variables. In International Mathematical Forum. ISSN 1312-7594, vol. 5, no. 22, p. 1059-1066.

2009  [1] CHU, Y.-M. - XIA, W.-F. 2009. Two Sharp Inequalities for Power Mean, Geometric Mean, and Harmonic Mean. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2009, Vol. 2009, art no. 741923. WoS ; SCOPUS

2009  [1] SHI, M.-Y. - CHU, Y.-M., - JIANG, Y.-P. 2009. Optimal Inequalities Among Various Means of Two Arguments. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2009, art. no. 694394. WoS ; SCOPUS

2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.ADE 006 BUKOR, József a János TÓTH. Estimation of the mean value of some arithmetical functions. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 3, no. 2 (1995), p. 31-32. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2004  [3] GUY, R. K. Unsolved problems in number theory. New York : Springer, 2004. p. 140.

1997  [4] TÓTH, L. Asymptotic formulae concerning the product and the quotient of the arithmetical functions sigma s and phi s. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 1997, vol. 11, p. 175.ADE 007 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On density of ratio sets of powers of primes. Nieuw Archief voor Wiskunde : Vierde Serie. Vol. 13, no. 2 (1995), p. 205-208. ISSN 0028-9825.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2000  [4] BUKOR, J. - LÁSZLÓ, B. O hustote množiny n/lambda(n) : n .ELM. N . In Acta Mathematica 4. Nitra : UKF, 2000. s. 78.ADE 008 ŠALÁT, Tibor a János TÓTH. On radii of convergence of power series. Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie : Nouvelle Série. Tome 38 (86), no. 3-4 (1995), p. 183-198. ISSN 1220-3874.

Hivatkozások:
2006  [3] DAS, P. – MALIK, P. A note on a function associated with the statistical limit superior. In Mathematical Communictaions. ISSN 1331-0623, vol. 11, no. 2, 2006, p. 135.

2002  [1] LAHIRI, B. K. – DAS, P. On some properties connecting infinite series. In Turkish Journal of Mathematics. ISSN 1300-0098 , vol. 26, no. 3, 2002, p. 339-353. SCOPUSADE 009 BUKOR, József a János TÓTH. On some properties of values of a class of arithmetical functions. Publicationes Mathematicae Debrecen. Tomus 46, fasc. 1-2 (1995), p. 187-193. ISSN 0033-3883. WoS. IF (2013): 0,519.

Hivatkozások:
2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 010 LÁSZLÓ, Béla a János TÓTH. Relatively (R)-dense universal sequences for certain classes of functions. Real Analysis Exchange. Vol. 21, no. 1 (1995), p. 335-339. ISSN 0147-1937. SCOPUS.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 011 HOLÁ, Ľubica, János TÓTH a László ZSILINSZKY. The generic property of non-expansive mappings in Banach spaces. Rivista di Matematica Pura ed Applicata. No. 17 (1996), p. 63-69. ISSN 1121-7111.

ADE 012 BUKOR, József a János TÓTH. On completely dense sequences. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 6, no. 1 (1998), p. 37-40. ISSN 1211-4774.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 013 BUKOR, József, Péter FILAKOVSZKY a János TÓTH. On the diophantine equation x1x2...xn = h(n)(x1 + x2 + ... + xn). Annales Mathematicae Silesianae. Vol. 12 (1998), p. 123-130. ISSN 0860-2107.

ADE 014 ŠALÁT, Tibor, James S. TAYLOR a János TÓTH. Radii of convergence of power series. Real Analysis Exchange. Vol. 24, no. 1 (1998), p. 263-274. ISSN 0147-1937.

Hivatkozások:
2009  [1] DAS, P. - MALIK, P. - SAVAS, E. On statistical limit points of double sequences. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2009, vol. 215, no. 3, p. 1030-1034. WoS ; SCOPUS

2009  [1] DAS, P. - DEY, L. K. Porosity of certain classes of operators in generalized metric spaces. In Demonstratio Mathematica. ISSN 0420-1213, 2009, vol. 42, no. 1, p. 174. WoS ; SCOPUS

2005  [1] LAHIRI, B. K. - DAS, P. Well-Posedness and Porosity of A Certain Class of Operators. In Demonstratio Mathematica. ISSN 0420-1213, 2005, vol. 38, no. 1, p. 172-173. SCOPUS

2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUS

2002  [1] LAHIRI, B. K. – DAS, P. On some properties connecting infinite series. In Turkish Journal of Mathematics. ISSN 1300-0098 , 2002, vol. 26, no. 3, p. 339-353. SCOPUSADE 015 MÁČAJ, Martin, Béla LÁSZLÓ, Tibor ŠALÁT a János TÓTH. Uniform distribution of sequences and porosity of sets. Mathematica. Tome 40(63), no. 2 (1998), p. 207-218. ISSN 1222-9016.

Hivatkozások:
2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUSADE 016 STRAUCH, Oto a János TÓTH. Distribution functions of ratio sequences. Publicationes Mathematicae Debrecen. Vol.58, no. 4 (2001), p. 751-778. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,519. SNIP (2013): 0,888.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUS

2016  [3] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.

2015  [1] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841. WoS ; SCOPUS

2010  [1] GIULIANO, R - GREKOS, G. - MIŠÍK, L. Open Problems on Densities II. In Diophantine Analysis and Related Fields : AIP Conference Proceedings, Vol. 1264. Melville : AIP, 2010. p. 114-128. CPCI-S ; WoS ; SCOPUS

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2002  [4] MIŠÍK, L. 2002. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.ADE 017 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Logarithmic density of a sequence of integers and density of its ratio set. Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux. Vol. 15, no. 2 (2003), p. 309-318. ISSN 1246-7405. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] KOUTRAS, C. D. - LIASKOS, K. - MOYZES, C. -et al. Default reasoning via topology and mathematical analysis: A preliminary report. In Sixteenth international conference on principles of knowledge representation and reasoning. Palo Alto : Assoc Advancement Artificial Intelligence, 2018. ISBN 978-1-57735-803-9, p. 267-276. WoS

2015  [1] FERREIRA, L. A. A compendium of results in additive number theory. In Sao Paulo Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1982-6907, 2015, vol. 9, no. 1, p. 97-109. WoS ; SCOPUS

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [3] KIJONKA, V. On relations between f - density and (R) - density. In Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis. ISSN 1214-8148, 2007, vol. 15, no. 1, p. 20.

2005  [2] GREKOS, G. The density set : A survey. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, s. 103-111. WoS

2005  [2] GREKOS, G. On various definitions of density (survey). In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, s. 17-27. WoSADE 018 BUKOR, József a János TÓTH. On accumulation points of generalized ratio sets of positive integers. Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 30. Vol. 30 (2003), p. 37-43. ISSN 1787-6117. SCOPUS.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 019 BUKOR, József a János TÓTH. On some criteria for the density of the ratio sets of positive integers. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 3, no. 2 (2003), p. 277-287. ISSN 0972-5555.

Hivatkozások:
2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 020 TÓTH, János, Ferdinánd FILIP a Peter CSIBA. Distribution of terms of a logarithmic sequence. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 34 (2007), p. 33-45. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.

ADE 021 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI, Ferenc MÁTYÁS a János TÓTH. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 85-93. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoSADE 022 MÁTYÁS, Ferenc, Kálmán LIPTAI, János TÓTH a Ferdinánd FILIP. Polynomials with special coefficients. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 101-106. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2017  [1] SITTHASET, A. - LAOHAKOSOL, V. - MAVECHA, S. Polynomials with generalized Fibonacci number coefficients. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1905, no. 030034. WoS ; SCOPUS

2013  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are generalized Tribonacci numbers. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2013, vol. 219, no. 15, p. 8366-8374. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are k-fibonacci numbers. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2012, vol. 40., p. 57-76. WoS ; SCOPUSADE 023 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Large families of almost disjoint large subsets of N. Mathematica: Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica. Vol. 3, no. 1 (2011), p. 26-33. ISSN 1844-6094.

Hivatkozások:
2020  [1] AHMADABADI, Z. N. - SHIRAZI, F. A. Z. Distributional chaotic generalized shifts. In Journal of dynamical systems and geometric theories. ISSN 1726-037X, 2020, vol. 18, no. 1, p. 53-70. WoS

2014  [3] AYATOLLAH ZADEH SHIRAZI, F. - NAZARIAN SARKOOH, J. Li-Yorke chaotic generalized shift dynamical systems. In Caspian Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1735-0611, 2014, vol.3, no. 2, p. 289-295.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADF 001 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On a typical property functions. Mathematica Slovaca. Vol. 45, no. 2 (1995), p. 121-127. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUSADF 002 TÓTH, János, Ladislav MIŠÍK a Ferdinánd FILIP. On some properties of dispersion of block sequences of positive integers. Mathematica Slovaca. Vol. 54, no. 5 (2004), p. 453-464. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.ADF 003 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On distribution functions of certain block sequences. Uniform Distribution Theory. Vol. 2, no. 1 (2007), p. 115-126.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADF 004 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On ratio block sequences with extreme distribution function. DOI 10.2478/s12175-009-0123-6 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3. (2009), p. 275-282. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,394. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


ADM 001 BALÁŽ, Vladimír, Ladislav MIŠÍK, Oto STRAUCH a János TÓTH. Distribution functions of ratio sequences, III. DOI 10.5486/PMD.2013.4770 Publicationes Mathematicae Debrecen. Vol. 82, no. 3-4 (2013), p. 511-529. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,519. SNIP (2013): 0,888.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [1] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841. WoS ; SCOPUSADM 002 BEGE, Antal, József BUKOR a János TÓTH. On (log-) convexity of power mean. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 42 (2013), p. 3-7. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2020  [1] TIAN, J.-F. - HA, M.-H. - XING, H.-J. Properties of the power-mean and their applications. In AIMS Mathematics. ISSN 2473-6988, 2020, vol. 5, no. 6, p. 7285-7300. WoS ; SCOPUS

2018  [1] DINH, T. H. - DUMITRU, R. - FRANCO, J. A. The matrix power means and interpolations. In Adv. Oper. Theory. ISSN 2538-225X, 2018 , vol. 3 (2018), no. 3, p. 647-654. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALZER, H. Inequalities for mean values in two variables. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 2016, vol. 41, no. 1, p. 101-122. WoS ; SCOPUS

2016  [1] RAISSOULI, M. - SÁNDOR, J. Sub-super-stabilizability of certain bivariate means via mean-convexity. In Journal of Inequalities and Applications. ISSN 1029-242X, 2016, art. n. 273. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SÁNDOR, J. A note on log-convexity of power means. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2015, vol. 45, p. 107-110. WoS ; SCOPUS

2015  [1] MATEJÍČKA, L. Short note on convexity of powermean. In Tamkang Journal of Mathematics. ISSN 00492930, 2015, vol. 46, no. 4, p. 423-426. SCOPUSADM 003 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. A criterion for comparability of weighted densities. DOI 10.12988/ams.2014.43162 Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 56 (2014), p. 2793-2799. ISSN 1312-885X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,781.

ADM 004 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. A note on more rapid convergence to a density. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 32, no. 2 (2014), p. 79-86. ISSN 0972-5555. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,737.

ADM 005 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP, Attila KOMZSÍK a János TÓTH. On the existence of the generalized gauss composition of means. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 43 (2014), p. 55-65. ISSN 1787-6117. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 006 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 Publicationes mathematicae : Debrecen. Vol. 95, no. 1-2 (2019), p. 219-230. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2018): 0,691.

Q WoS=Q3

ADM 007 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. SIT-based Functional Dependency Extraction. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 16, no. 10 (2019), p. 65-81. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2018): 1,286.

Q WoS=Q3

ADM 008 BALÁŽ, Vladimír, Kálmán LIPTAI, Tomáš VISNYAI a János TÓTH. Convergence of positive series and ideal convergence. DOI 10.33039/ami.2020.05.005 Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 52 (2020), p. 19-30. ISSN 1787-5021. WoS.

ADM 009 BUKOR, József a János TÓTH. On topological properties of the set of maldistributed sequences. DOI 10.2478/ausm-2020-0018 Acta Universitatis Sapientiae : Mathematica : The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania. Vol. 12, no. 2 (2020), p. 272-279. ISSN 1844-6094. WoS, SCOPUS.

ADM 010 TÓTH, János, József BUKOR, Ferdinánd FILIP a Ladislav MIŠÍK. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences. DOI 10.2298/FIL2112945T Filomat. Vol. 35, no. 12 (2021), p. 3945-3955. ISSN 0354-5180. WoS, SCOPUS. IF (2020): 0,844.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


AEC 001 ŠALÁT, Tibor, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On cardinality of sets of metrics generating metric spaces of prescribed properties. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Mathematica, Vol. 35. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1992, Vol. 35 (1992), p. 15-21.

Hivatkozások:
1996  [1] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742. SCOPUSAEC 002 ČERETKOVÁ, Soňa, Jozef FULIER a János TÓTH. On the certain subsets of the space of metrics. In: Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 24. Eger: Institute of Mathematics and Computer Science, 1997, Vol. 24 (1997), p. 111-115. SCOPUS.

AEC 003 LÁSZLÓ, Béla a János TÓTH. On very porosity and spaces of generalized uniformly distributed sequences. In: Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 28. Eger: Institute of Mathematics and Computer Sciences, 2001, Vol. 28 (2001), p. 55-60. SCOPUS.

Hivatkozások:
2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUSAEC 004 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI a János TÓTH. On prime divisors of remarkable sequences. In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: Institute of Mathematics, 2006, Vol. 33 (2006), p. 45-56. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,342.

AEC 005 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, János TÓTH a Vincenzo PIURI. Non-conventional Control Design by Sigmoid Generated Fixed Point Transformation Using Fuzzy Approximation. DOI 10.1007/978-3-319-78437-3_1 In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Vassil Sgurev, Vladimir Jotsov, Janusz Kacprzyk. Cham: Springer Nature, 2018, S. 1-15. ISBN 978-3-319-78436-6. SCOPUS.

AEC 006 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Ideal Extensions of Olivier ́s Theorem. DOI 10.14321/realanalexch.46.1.0261 In: Real analysis exchange. Macomb: Western Illinois University, Vol. 46, no. 1 (2021), p. 261-268. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] BARTOSZEWICZ, A. - ,GŁA̧B. S. - WIDZ, A. Olivier's theorem: ideal convergence, algebrability and Borel classification. In Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas. ISSN 1578-7303, 2021, vol. 115, no. 4. WoS ; SCOPUS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


AED 001 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. It is not a big mistake to claim that lim g(f(x)) = lim (g(x) where A = lim f (x). In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 39-41. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 002 ŠALÁT, Tibor, József BUKOR, János TÓTH a László ZSILINSZKY. Means of positive numbers and certain types of series. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 49-57. ISBN 978-80-85183-84-6.

Hivatkozások:
2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.

2005  [1] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16. WoSAED 003 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On certain subsets of the space of all real sequences. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 33-37. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 004 KOSTYRKO, Pavel a János TÓTH. On strict derivatives. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 27-31. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 005 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On the quotient of two arithmetical functions. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 59-64. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 006 BUKOR, József, Mária KMEŤOVÁ a János TÓTH. Notes on ratio sets of sets of natural numbers. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 35-40. ISBN 978-80-8050-013-4.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [3] GANGULY, D. K. - BHATTACHARJEE, R. - DASGUPTA, M. Some results on mid-point sets of sets of natural numbers. In Vietnam Journal of Mathematics. ISSN 2305-221X, 2005, vol. 33, no. 1, p. 89.

2000  [1] ŠALÁT, T. Remarks on Steinhaus ́ property and ratio sets of sets of positive integers. In Czechoslovak Mathematical Journal. 2000, vol. 50, no. 1, s. 175-183. WoS ; SCOPUSAED 007 BUKOR, József, Béla LÁSZLÓ a János TÓTH. Notes on the function lambda (n) - the minimal universal exponent of n. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 29-34. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 008 FULIER, Jozef a János TÓTH. On certain dense sets. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education, 1995, P. 23-28. ISBN 978-80-8050-013-4.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.AED 009 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On locally antisymmetric functions. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 83-88. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 010 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On the spaces of non-negative functions having various properties of metric and pseudometric. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 77-82. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 011 FULIER, Jozef a János TÓTH. O metrikách, v ktorých konvergencia je ekvivalentná s bodovou konvergenciou. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 1998, P. 61-66. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 012 TÓTH, János. Relation between (R)-density and the lower asymptotic density. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher, 1998, P. 39-44. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 013 BUKOR, József a János TÓTH. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról. In: Ab igne ignem: László Béla 75. születésnapjára. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015, P. 13-17. ISBN 978-80-558-0792-8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On more rapid convergence to a density. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sect. Computatorica. Budapest, Vol. 36 (2012), p. 99-102.

Hivatkozások:
2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUSAFC 002 NAGY, Gabriella, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a János TÓTH. An Anytime Voice Controlled Ambient Assisted Living System for motion disabled persons. DOI 10.1109/MeMeA.2015.7145192 2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2015 - Proceedings. Article number 7145192 (2015), p. 163-168. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] KOGAWA, A. - ONDA, M. - KAI, Y. Development of a Remote-Controlled Drone System by Using Only Eye Movements: Design of a Control Screen Considering Operability and Microsaccades. In Journal of Robotics and Mechatronics. ISSN 0915-3942, 2021, vol. 33, no. 2, p. 301-312. WoS ; SCOPUS

2021  [1] KOGAWA, A. - ONDA, M. - KAI, Y. - et al. Development of a Remote-Controlled Drone System by Using Only Eye Movements for Bedridden Patients. In CISM International Centre for Mechanical Sciences, Courses and Lectures. ISSN 0254-1971, 2021, vol. 601, p. 92-99. SCOPUS

2018  [1] ADACHI, Y. - KAI, Y. - YUYAMA, T. -et al. A UAV System Using an Eye-Tracking Device for patients with limb disabilities: Design of its control screen. In 2018 57th annual conference of the society of instrument and control engineers of Japan (SICE). New York : Institute of electrical and electronics engineers Inc, 2018. ISBN 978-490776460-9, p. 854-859. WoS ; SCOPUSAFC 003 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Classification with fuzzy hypermatrices. In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no. 7520502 (2016), p. 990-995. ISBN 978-146739220-4. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,439.

AFC 004 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária a János TÓTH. Improving color sensing by applying fuzzy information measurement based spectral power distribution filtering. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533812 In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no 7533812 (2016), p. [1-6]. ISBN 978-146739172-6. WoS, SCOPUS.

AFC 005 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A Multi-attribute Classification Method to Solve the Problem of Dimensionality. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_54 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Berlin: Springer, 2017, P. 403-409. ISBN 978-3-319-46490-9. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

AFC 006 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Active problem workspace reduction with a fast fuzzy classifier for real-time applications. DOI 10.1109/SMC.2016.7844927 In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings. Piscataway: IEEE, 2017, Article number 7844927, p. 4423-4428. ISBN 978-1-5090-1819-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453. WoSAFC 007 TUSOR, Balázs, Gabriella SIMON-NAGY, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Personalized dietary assistant - An intelligent space application. DOI 10.1109/INES.2017.8118575 In: INES 2017 - IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. New York: IEEE, 2017, P. 27-32. ISBN 978-147997677-5. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] MULLA, N. - KURHADE, S. - NAIK, M. -et al. An itelligent application for healthcare recommendation using fuzzy logic. In Proceedings of the 3rd International Conference on Electronics and Communication and Aerospace Technology. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2019. ISBN 978-172810167-5, p. 466-472. SCOPUSAFC 008 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Robust variable length data classification with extended sequential fuzzy indexing tables. DOI 10.1109/I2MTC.2017.7969971 In: I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Torino: IEEE, 2017, Art. no. 7969971 (2017), p.[1-6]. ISBN 978-150903596-0. WoS, SCOPUS.

AFC 009 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a János TÓTH. A fuzzy data structure for variable length data and missing value classification. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_37 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 297-304 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 010 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A fuzzy shape extraction method. DOI DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Janusz Kacprzyk. [s.l.]: Springer, 2018, Vol. 361 (2018), p. 383-395. DOI DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29. SCOPUS. SNIP (2018): 0,541.

AFC 011 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Approximate Functional Dependency Mining with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105179 In: IEEE Joint CINTI-MACRo 2019 : IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics: IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics. [bez zostavovateľa]. Szeged: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 119-124. ISBN 978-17-28156-25-5. WoS, SCOPUS.

AFC 012 TUSOR, Balázs, Gubo ŠTEFAN, Tibor KMEŤ a János TÓTH. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 013 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Functional Dependency Detection with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/INES46365.2019.9109488 In: INES 2019 : 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems: 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems. [bez zostavovateľa]. Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 307-312 [print]. ISBN 978-1-7281-1213-8. WoS, SCOPUS.

AFC 014 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Parallelized sequential indexing tables for fast high-volume data processing. DOI 10.1109/I2MTC43012.2020.9128637 In: I2MTC 2020 - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. [bez zostavovateľa]. Dubrovnik: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2020, P. [1-6]. ISBN 9781728144603. SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 9


AFD 001 FULIER, Jozef a János TÓTH. Funkcia definovaná na metrickom priestore metrík. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 105-110. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 002 TÓTH, János. Najlepšie aproximácie v systéme Haara. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Nitra Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 79-95. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 003 KOMZSÍK, Attila a János TÓTH. O logaritmickej postupnosti. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 155-167. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 004 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On a topology on the grid. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 205-207. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 005 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. On estimations of dispersions of certain dense block sequences. In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Tatra Mountains Mathematical Publications, 2005, Vol. 31 (2005), p. 65-74. WoS. SNIP (2013): 0,239.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.AFD 006 BUKOR, József a János TÓTH. An algebraic proof of the Steiner-Lehmus theorem. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Vzdelávanie - veda - spoločnosť". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 35-38. ISBN 978-80-89234-84-4.

AFD 007 TÓTH, János. Štúdium v materinskom jazyku.: Štúdium jazyka a v jazyku národnostných menšín v SR. In: Univerzita v kontexte zmien: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, P. 103-122. ISBN 978-80-555-1279-2.

AFD 008 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A fuzzy hypermatrix-based skin color filtering method. DOI 10.1109/INES.2015.7329701 INES 2015 - IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Article no 7329701 (2015), p. 173-178. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453. WoSAFD 009 TUSOR, Balázs, Gubo ŠTEFAN, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 5


AFH 001 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Convergence of sequences defined by means. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [21]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 002 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Measures and distribution of sets of positive integers. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Bukor József, Filip Ferdinánd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [9]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 003 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On functions which preserve weighted density. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [20]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 004 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mapping preserving universal fuzzy measurability. In: Abstracts of the Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications: FSTA 2010, February 1-5, 2010, Liptovský Ján. Liptovský Ján: Printing House of the Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2010, P. [41]. ISBN 978-80-8040-3991-1.

AFH 005 FILIP, Ferdinánd, József BUKOR a János TÓTH. On weighted densities. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [22]. ISBN 978-80-8122-003-6.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 LÁSZLÓ, Béla, Lajos BÁLINT, Mária KMEŤOVÁ, János TÓTH a György OLÁH. A matematika alapjai: alsótagozatos tanitó szakos hallgatók részére. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. 190 s.

BCI 002 LÁSZLÓ, Béla, József BUKOR a János TÓTH. Polinomok, egyenletek, egyenletrendszerek. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. 125 s.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 TÓTH, János. Egy számsorozat prímosztóiról. Polygon : matematikai, szakdidaktikai közlemények. Évf. 3, szám 2 (1993), p. 78-80. ISSN 1215-3044.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BED 001 TÓTH, János. O Gaussových binomických koeficientoch. In: Matematické obzory, Zv. 39. Bratislava: JSMF, 1993, P. 75-79. ISBN 80-00742-00-5.

BED 002 BALÁZS, Ľudovít a János TÓTH. Zovšeobecnenie jednej úlohy MO. In: Matematické obzory, Zv. 39. Bratislava: JSMF, 1993, P. 3-7.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 TÓTH, János. Teória (R) - hustých množín a jej aplikácie v školskej matematike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997. 71 s.


EDJ Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent áttekintő munkák, szakmai munkák, normák fordításai, szakfordítások
Bejegyzések száma: 1


EDJ 001 FULIER, Jozef a János TÓTH. Niekoľko poznámok o rozvoji tvorivosti vo vyučovaní matematiky v príprave budúceho učiteľa na 1. stupni ZŠ. Pedagogická konferencia IV : Za vyššiu úroveň výchovy a vzdelávania a prestíž učiteľa ZŠ. P. 152-158.

Počet výstupov spolu: 121


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 114

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 23

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 91


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 153

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 25

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 14

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 96

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 18


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 267Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Intelligent Pantry: A Low Cost Smart Storage Manager for Food Spoilage Prevention. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_10 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 91-101. ISBN 9789811903786. [angličtina]. - SCO


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Sustek, Jan, Tóth, János. Comparing weighted densities [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s13660-022-02885-y In: Journal of Inequalities and Applications. Londýn: Springer Nature, 2022, Roč. 2022, č. 1, art. no. 146, s. [1-20] [tlačená forma] [online]. ISSN 1025-5834. ISSN (online) 1029-242X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


V3_002 Miska, Piotr, Tóth, János. Characteristics of Distributions of Sets and Their (R)- and (N)-Denseness [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00025-022-01830-1 In: Results in Mathematics. Bazilej: Springer Nature. Springer, 2023, Roč. 78, č. 2, art. no. 54, s. 1-33 [tlačená forma] [online]. ISSN 1422-6383. ISSN (online) 1420-9012. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABB_001 Tóth, János. Teória R-hustých množín a jej aplikácie v školskej matematike In: Eruditio - Educatio. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2006, s. 31-94 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. Poznámka: Prepr. vyd. [slovenčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Árki, Zuzana, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Tóth, János. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1 vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. ISBN 978-80-8122-036-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_002 László, Béla, Tóth, János. Bevezetés a számelméletbe [textový dokument (print)] . 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000. Prírodovedec, 59. ISBN 80-8050-339-7. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 16


ADC_001 Mišík, Ladislav, Tóth, János. On partial limits of sequences [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fss.2019.01.013 In: Fuzzy Sets and Systems. Amsterdam: Elsevier, 2019, č. 375, s. 179-190 [tlačená forma] [online]. ISSN 0165-0114. ISSN (online) 1872-6801. ISSN (chybné) 1048-1053. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_002 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities [elektronický dokument]. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 In: Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2020, Roč. 50, č. 2, s. 467-477 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000537771800007. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_003 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János, Zsilinszky, László. On I-< q - and I-<= q-convergence of arithmetic functions [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10998-020-00345-y In: Periodica Mathematica Hungarica: journal of the János Bolyai Mathematical Society. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 82, č. 2, 125-135 [tlačená forma]. ISSN 0031-5303. ISSN (online) 1588-2829. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2021 [01/20] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, č. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [02/20] Baláž, Vladimír, Visnyai, Tomáš. I–Convergence of Arithmetical Functions [elektronický dokument]. DOI 10.5772/intechopen.91932 In: Number Theory and Its Applications. London: Intech. IntechOpen, 2020, s. 125-147. ISBN 978-1-83968-051-9. ISBN 978-1-83968-050-2. ISBN (online) 978-1-83968-052-6. [angličtina]


2020 [02/20] Awel, A. Remarks on the arithmetical function (ap(n)). DOI 10.33773/jum.637104 In: Journal of Universal Mathematics. Mersin: Mersin University, 2020, Roč. 3, č. 2, s. 131-136. ISSN 2618-5660. [angličtina]


2020 [01/12] Awel, Abdu, Kucukaslan, M. A note on statistical limit and cluster points of the arithmetical functions (a(p) (n)), (gamma(n)) and (tau(n)) [elektronický dokument]. DOI 10.22342/jims.26.2.808.224-233 In: Journal of The Indonesian Mathematical Society. [s.l.]: The Indonesian Mathematical Society, 2020, Roč. 26, č. 2, 224-233 [tlačená forma] [online]. ISSN 2086-8952. ISSN (online) 2460-0245. - WOS CC


ADC_004 Strauch, Oto, Tóth, János. Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A) [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa103-2-7 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 1998, Roč. 87, č. 1, s. 67-78 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. $\boldsymbol {p}$ -adic quotient sets: linear recurrence sequences [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972722001563 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2023, s. [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Chattopadhyay, Jaitra. On denseness of certain direction and generalized direction sets [elektronický dokument]. DOI 10.48550/arXiv.2206.00413 In: arXiv.org. New York: Cornell University Press. Cornell University Library, 2022, č. Jun, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2331-8422. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Bai, James, Meleshko, Joseph, Riasat, Samin, Shallit, Jeffrey. Quotients of Palindromic and Antipalindromic Numbers [elektronický dokument] In: Integers. Hamilton: Colgate University, 2022, Roč. 22, [online]. ISSN (online) 1553-1732. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Gerhold, Stefan. A Note on large deviations in insurance risk In: APPLICATIONS AND APPLIED MATHEMATICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2021, Roč. 16, č. 2, s. ISSN 1932-9466. [angličtina]. - WOS CC


2021 [01/20] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]. - WOS CC


2020 [02/20] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2019 [01/20] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Miska, Piotr, Murru, Nadir, Sanna, Carlo. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2018.08.010 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 197, s. 218-227 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Sanna, Carlo. The quotient set of k-generalised fibonacci numbers is dense in Q<inf>p</inf> [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972716001118 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2017, Roč. 96, č. 1, s. 24-29 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. - WOS CC ; SCO


2016 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2009 [01/20] Bukor, József, Csiba, Peter. On estimations of dispersion of ratio block sequences [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2009, Roč. 59, s. 283-290 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


2008 [01/20] Kijonka, Vaclav. On calculation of generalized densities [elektronický dokument]. DOI 10.2478/s12175-008-0063-6 In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2008, Roč. 58, č. 2, s. 155-164 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2008 [02/20] Luca, Florian, Pomerance, Carl, Porubský, Štefan. Sets with prescribed arithmetic densities [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2008, Roč. 3, č. 2, [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


2007 [02/20] Kijonka, Václav. On relations between f - density and (R) - density In: Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis, 2007, Roč. 15, č. 1, [tlačená forma]. ISSN 1214-8148. [angličtina]


2007 [01/20] Mesiar, R., Mesiarova-Zemankova, A., Vaaskova, L'. Basic generated universal fuzzy measures [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ijar.2006.12.012 In: International Journal of Approximate Reasoning: Uncertainty in Intelligent Systems: the Official Publication of the North American Fuzzy Information Processing Society. Amsterdam: Elsevier, 2007, Roč. 46, č. 3, s. 447-457 [tlačená forma] [online]. ISSN 0888-613X. ISSN (online) 1873-4731. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2006 [01/20] Mesiar, Radko, Mesiarova-Zemankova, A., Valaskova, L'ubica. Generated universal fuzzy measures [elektronický dokument] In: Modeling Decisions for Artificial Intelligence. [s.l.]: Springer, 2006, s. 191-202. ISBN 3-540-32780-0. ISSN 0302-9743. ISSN (online) 1611-3349. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2002 [02/20] Mišík, Ladislav. Sets of positive integers with prescribed values of densities [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2002, Roč. 52, č. 3, s. 289-296 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


1998 [02/20] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADC_005 Filip, Ferdinánd, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa131-2-5 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2008, Roč. 131, č. 2, s. 183-191 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000256551200005. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000256551200005. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-42549158457&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2018 [01/20] Bukor, József, Csiba, Peter. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018, č. 49, s. 55-60 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2009 [02/20] Bukor, József. Remarks on distribution functions of certain block sequences In: Acta mathematica 12: zborník zo VII. nitrianskej matermatickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v dňoch 24. - 25. septembra 2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 65-70 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-614-2. [angličtina]


2009 [01/12] Bukor, József, Csiba, Peter. On estimation of dispersion of ratio block sequences [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2009, Roč. 59, č. 3, s. 283-290 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]. - SCO


2007 [02/20] Grekos, Georges, Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. II [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2007, č. 2, s. 53-77 [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


ADC_006 Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences [elektronický dokument] In: Periodica Mathematica Hungarica: journal of the János Bolyai Mathematical Society. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2010, s. 115-126 [tlačená forma]. ISSN 0031-5303. ISSN (online) 1588-2829. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [01/20] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, č. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [04/12] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2016 [03/12] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [01/20] Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper [elektronický dokument]. DOI 10.1515/tmmp-2015-00 In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2015, č. 64, s. 133-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3195. ISSN (online) 1338-9750. [angličtina]. - SCO


2007 [02/20] Grekos, Georges, Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. II [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2007, č. 2, s. 53-77 [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


ADC_007 Baláž, Vladimír, Mišík, Ladislav, Strauch, Oto, Tóth, János. Distribution functions of ratio sequences, IV [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10998-013-4116-4 In: Periodica Mathematica Hungarica: journal of the János Bolyai Mathematical Society. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2013, Roč. 66, č. 1, s. 1-22 [tlačená forma]. ISSN 0031-5303. ISSN (online) 1588-2829. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10998-013-4116-4.pdf?pdf=button. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2021 [01/12] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2018 [01/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2015 [01/12] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADC_008 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On mappings preserving measurability [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ins.2013.02.007 In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2013, č. 235, s. 323-328 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2017 [04/12] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 172.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2013 [04/12] PAŠTÉKA, M. On four approaches to density. Bratislava : University of Trnava, 2013. 97 s. ISBN 978-80-224-1327-5.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADC_009 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Dependence of densities on a parameter [elektronický dokument] In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2009, Roč. 17, č. 179, s. 2903-2911 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000268507600006. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000268507600006. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2020 [01/12] FILIP, F. - JANKOV, A. - SUSTEK, J. On relation between asymptotic and Abel densities. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2020, vol. 209, p. 451-466.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2017 [02/12] GIULIANO, R. - GREKOS, G. On the upper and lower exponential density functions. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2017, vol. 67, no. 5, p. 1105-1128.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2015 [01/12] LEE, C.-W. - CHEN, P.-L. - HSIEH, S.-Y. Weight-constrained and density-constrained paths in a tree: Enumerating, counting, and k-maximum density paths. In Discrete Applied Mathematics. ISSN 0166-218X, 2015, vol. 180, p. 126-134.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2011 [03/12] SEMBIRING, R. W. - ZAIN, J. M. 2011. The design of pre-processing multidimensional data based on component analysis. In Computer and Information Science. ISSN 1913-8989, 2011, vol. 4, no. 3, p. 106-115.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [01/12] STUPŇANOVÁ, A. 2011. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64.. [s.l.] : [s.n.], 2011


ADC_010 Hančl, Jaroslav, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Cluster points of sequences of fuzzy real numbers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00500-009-0413-5 In: Soft Computing: a Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2010, č. 14, s. 399-404 [tlačená forma] [online]. ISSN 1432-7643. ISSN (online) 1433-7479. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Karakas, Abdulkadir. Some new generalized difference of sequences for fuzzy numbers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00500-022-07601-y In: Soft Computing: a Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2023, Roč. 27, č. 1, s. 47-55 [tlačená forma] [online]. ISSN 1432-7643. ISSN (online) 1433-7479. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [02/20] Aytar, S., Yamancı, U., Gürdal, M. On statistical limit points in a fuzzy valued metric space In: International Journal of Fuzzy Systems and Advanced Applications. Jasy: North Atlantic University Union, 2022, Roč. 9, s. 6-10 [tlačená forma]. ISSN 2313-0512. [angličtina]


2018 [01/12] ALTLNOK, H. - KARAKAŞ, A. - ALTLN, Y. Generalized statistical convergence of order β for sequences of fuzzy numbers. In AIP Conference Procedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1926, no. 020002.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [01/12] AYTAR, S. Rough statistical cluster points. In Filomat. ISSN 0354-5180, 2017, vol. 31, no. 16, p. 5295-5304.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] DUTTA, A. J. Asymptotically equivalent generalized difference sequences of fuzzy real numbers defined by orlicz function. In Thai Journal of Mathematics. ISSN 1686-0209, 2017, vol. 15, no. 2, p. 503-515.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [01/12] KARAKAS, A. - ALTIN, Y. - ALTINOK, H. Almost statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers. In Soft Computing. ISSN 1432-7643, 2016, vol. 20, no. 9, p. 3611-3616.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [03/12] MUKHERJEE, A. - KANTI DAS, A. Sequences, nets, and filters of fuzzy sotf multi sets in fuzzy soft multi topological spaces. In Handbook of research on generalized and hybrid set structures and applications for soft computing. Hershey : IGI Global, 2016. ISBN 9781466697980.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [03/12] KUTLU, F. - FAN, T. - BILGIN ,T. Sendograph metric on intuitionistic fuzzy number space. In Notes on intuitionistic fuzzy sets. ISSN 1310-4926, 2015, vol. 21, no. 4, p. 23-33.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [01/12] KARAKAS, A. - ALTIN, Y. - ALTINOK, H. On generalized statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers. In Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 4, p. 1909-1917.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [01/12] ALTINOK, H. Statistical convergence of order β for generalized difference sequences of fuzzy numbers. In Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 2, p. 847-856.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [01/12] SARMA, B. Some double sequence spaces of fuzzy real numbers of paranormed type. In Journal of Mathematics. ISSN 2314-4629, 2013, vol. 2013, art. n. 627047.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] AYTAR, S. A neighbourhood system of fuzzy numbers and its topology. In Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1. ISSN 1303-5991, 2013, vol. 62, no. 1, p. 73-83.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [01/12] ALTINOK, H. On lambda-statistical convergence of order beta of sequences of fuzzy numbers. In International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. ISSN 0218-4885, 2012, vol. 20, no. 2, p. 303-314.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2012 [01/12] ALTINOK, H. - ALTIN, Y. - ISIK, M. Statistical convergence and strong p-Cesaro summability of order beta in sequences of fuzzy numbers. In Iranian Journal of Fuzzy Systems. ISSN 1735-0654, 2012, vol. 9. no. 2, p. 63-73.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2011 [01/12] COLAK, R. - ALTIN, Y - MURSALEEN, M. On some sets of difference sequences of fuzzy numbers. In Soft Computing. ISSN 1432-7643, 2011, vol. 15., no. 4, p. 787-793.. [s.l.] : [s.n.], 2011


ADC_011 Grekos, Georges, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Density sets of sets of positive integers [elektronický dokument] In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2010, Roč. 130, s. 1399-1407 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2020 [01/12] LEONETTI, P. - TRINGALI, S. On the notions of upper and lower density. In Proceedings of the Edinburgh mathematical society. ISSN 0013-0915, 2020, vol. 63, no. 1, p. 139-167.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [01/12] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [04/12] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 174.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] LEONETTI, P. - TRIANGALI, S. Upper and lower densities have the strong Darboux property. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2017, vol. 174, p. 445-455.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2011 [03/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Notes on functions preserving density. In Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica. ISSN 1844-6086, 2011, vol. 3, no. 2, p. 129-134.. [s.l.] : [s.n.], 2011


ADC_012 Hančl, Jaroslav, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Asymptotic Distance and its Application [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2011-41-1-177 In: Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2011, Roč. 41, č. 1, s. 177-188 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_013 Hančl, Jaroslav, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Fuzzy rational approximation of irrationals [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fss.2008.11.008 In: Fuzzy Sets and Systems. Amsterdam: Elsevier, 2009, Roč. 160, č. 8, s. 1048-1053 [tlačená forma] [online]. ISSN 0165-0114. ISSN (online) 1872-6801. ISSN (chybné) 1048-1053. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


ADC_014 Mišík, Ladislav, Tóth, János. On asymptotic behaviour of universal fuzzy measures In: Kybernetika: International journal published by Institute of Information Theory and Automation. Prague: Akademie věd České republiky. Ústav teorie informatizace a automatizace AV ČR, 2006, Roč. 42, č. 3, s. 379-388 [tlačená forma] [online]. ISSN 0023-5954. [angličtina]


Ohlasy:

2014 [01/12] DVOŘÁK, A. - HOLČAPEK, M. Type < 1, 1 > fuzzy quantifiers determined by fuzzy measures defined on residuated lattices : Part II : Permutation and isomorphism invariances. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2014, vol. 242, p. 56-88.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2012 [01/12] DVOŘÁK, A. - HOLČAPEK, M. A characterization of fuzzy integrals invariant with respect to permutation groups. In Computational Intelligence : Communications in Computer and Information Science, Vol. 300. Berlin : Springer, 2012. p. 208-217.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2011 [01/12] STUPŇANOVÁ, A. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2009 [01/12] DVOŘÁK, A - HOLČAPEK, M. Fuzzy integrals over complete resituated lattices. In Proceedings of the 2009 Joint International-Fuzzy-Systems-Association World Congress. Linz : Johannes Kepler University, 2009. p. 357-362.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [01/12] DVOŘÁK, A - HOLČAPEK, M. L-fuzzy quantifiers of type < 1 > determined by fuzzy measures. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114. 2009, vol. 160, no. 23, p. 3425-3452.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [03/12] VELUCHAMY, T. - SIVAKKUMAR, P. S. On fuzzy member valued Choquet integral. In Scientia Magna. ISSN 1556-6706, 2008, vol. 4, no. 4, p. 61.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [01/12] MESIAR, R. - MESIAROVÁ, A. - ZEMÁNKOVÁ, A. - VALÁŠKOVÁ, A. Basic generated universal fuzzy measures. In International Journal of Approximate Reasoning. ISSN 0888-613X, 2007, vol. 46, no. 3, p. 447-457.. [s.l.] : [s.n.], 2007


ADC_015 Strauch, Oto, Tóth, János. Corrigendum to Theorem 5 of the paper Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A) [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa103-2-7 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2002, Roč. 103, č. 2, s. 191-200 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Chattopadhyay, Jaitra. On denseness of certain direction and generalized direction sets [elektronický dokument]. DOI 10.48550/arXiv.2206.00413 In: arXiv.org. New York: Cornell University Press. Cornell University Library, 2022, č. Jun, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2331-8422. [angličtina]. - SCO


2021 [01/12] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [02/20] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01/12] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [01/12] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [01/12] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/12] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2009 [02/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2007 [03/12] KIJONKA, V. On relations between f - density and (R) - density. In Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis. ISSN 1214-8148, 2007, vol. 15, no. 1, p. 20.. [s.l.] : [s.n.], 2007


ADC_016 Bukor, József, Tóth, János. On Accumulation Points of Ratio Sets of Positive Integers [elektronický dokument] In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 1996, Roč. 103, č. 6, s. 502-504 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. $\boldsymbol {p}$ -adic quotient sets: linear recurrence sequences [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972722001563 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2023, s. [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Chattopadhyay, Jaitra. On denseness of certain direction and generalized direction sets [elektronický dokument]. DOI 10.48550/arXiv.2206.00413 In: arXiv.org. New York: Cornell University Press. Cornell University Library, 2022, č. Jun, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2331-8422. [angličtina]. - SCO


2021 [01/12] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [01/12] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [01/12] MISKA, P. - MURRU, N. - SANNA, C. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 197, p. 218-227.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [01/12] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/20] Sanna, Carlo. The quotient set of k-generalised fibonacci numbers is dense in Q<inf>p</inf> [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972716001118 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2017, Roč. 96, č. 1, s. 24-29 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. - WOS CC ; SCO


2016 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/12] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [01/12] GARCIA, S. R. Quotients of Gaussian Primes. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2013, vol. 120, no. 9, p. 851-853.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2005 [01/12] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2002 [04/12] MIŠÍK, L. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.. [s.l.] : [s.n.], 2002


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 23


ADE_001 Tóth, János, Filip, Ferdinánd, Csiba, Peter. Distribution of terms of a logarithmic sequence [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2007, Roč. 34, s. 33-45 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADE_002 Filip, Ferdinánd, Liptai, Kálmán Csaba, Mátyás, Ferenc, Tóth, János. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2010, Roč. 37, s. 85-93 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2018 [01/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADE_003 Mátyás, Ferenc, Liptai, Kálmán Csaba, Tóth, János, Filip, Ferdinánd. Polynomials with special coefficients [elektronický dokument]. DOI 1787-6117 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2010, Roč. 37, s. 101-106 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2017 [01/12] SITTHASET, A. - LAOHAKOSOL, V. - MAVECHA, S. Polynomials with generalized Fibonacci number coefficients. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1905, no. 030034.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2013 [01/12] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are generalized Tribonacci numbers. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2013, vol. 219, no. 15, p. 8366-8374.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [01/12] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are k-fibonacci numbers. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2012, vol. 40., p. 57-76.. [s.l.] : [s.n.], 2012


ADE_004 Tóth, János, Mišík, Ladislav. Large families of almost disjoint large subsets of N [elektronický dokument] In: Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica: The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania, 2011, Roč. 3, č. 1, s. 26-33 [tlačená forma]. ISSN 1844-6094. ISSN (online) 2066-7752. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Ayatollah Zadeh Shirazi, Fatemah, Hakimi, Elaheh, Hosseini, Arezoo, Rezavand, Reza. Li–Yorke and Devaney chaotic uniform dynamical systems amongst weighted shifts [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.topol.2022.108406 In: Topology and its Applications. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 326, [tlačená forma] [online]. ISSN 0166-8641. ISSN (online) 1879-3207. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] AHMADABADI, Z. N. - SHIRAZI, F. A. Z. Distributional chaotic generalized shifts. In Journal of dynamical systems and geometric theories. ISSN 1726-037X, 2020, vol. 18, no. 1, p. 53-70.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2014 [03/12] AYATOLLAH ZADEH SHIRAZI, F. - NAZARIAN SARKOOH, J. Li-Yorke chaotic generalized shift dynamical systems. In Caspian Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1735-0611, 2014, vol.3, no. 2, p. 289-295.. [s.l.] : [s.n.], 2014


ADE_005 Máčaj, Martin, László, Béla, Šalát, Tibor, Tóth, János. Uniform distribution of sequences and porosity of sets In: Mathematica, 1998, Roč. 40, s. 207-218. ISSN 1222-9016. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [01/12] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534.. [s.l.] : [s.n.], 2005


ADE_006 Tóth, János, Zsilinszky, László. On density of ratio sets of powers of primes In: Nieuw Archief voor Wiskunde, 1995, Roč. 13, č. 2, s. 205-208 [tlačená forma]. ISSN 0028-9825. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Bai, James, Meleshko, Joseph, Riasat, Samin, Shallit, Jeffrey. Quotients of Palindromic and Antipalindromic Numbers [elektronický dokument] In: Integers. Hamilton: Colgate University, 2022, Roč. 22, [online]. ISSN (online) 1553-1732. [angličtina]. - SCO


2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2000 [04/12] BUKOR, J. - LÁSZLÓ, B. O hustote množiny n/lambda(n) : n .ELM. N . In Acta Mathematica 4. Nitra : UKF, 2000. s. 78.. [s.l.] : [s.n.], 2000


ADE_007 László, Béla, Tóth, János. Relatively (R)-dense universal sequences for certain classes of functions [elektronický dokument] In: Real analysis exchange. Macomb: Western Illinois University, 1995, Roč. 21, č. 1, s. 335-339 [tlačená forma] [online]. ISSN 0147-1937. ISSN (online) 1930-1219. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


ADE_008 Bukor, József, Tóth, János. On completely dense sequences In: Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998, Roč. 6, č. 1, s. 37-40. ISSN 1211-4774. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2000 [04/12] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.. [s.l.] : [s.n.], 2000


ADE_009 Bukor, József, Tóth, János. On some criteria for the density of the ratio sets of positive integers In: JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2003, Roč. 3, č. 2, s. 277-287 [tlačená forma]. ISSN 0972-5555. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Chattopadhyay, Jaitra. On denseness of certain direction and generalized direction sets [elektronický dokument]. DOI 10.48550/arXiv.2206.00413 In: arXiv.org. New York: Cornell University Press. Cornell University Library, 2022, č. Jun, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2331-8422. [angličtina]. - SCO


2019 [04/12] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2008 [02/12] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


ADE_010 Šalát, Tibor, Tóth, János, Zsilinszky, László. Metric space of metrics defined on a given set [elektronický dokument] In: Real analysis exchange. Macomb: Western Illinois University, 1992, Roč. 18, č. 1, s. 225-231 [tlačená forma] [online]. ISSN 0147-1937. ISSN (online) 1930-1219. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Carvalho, Maria, Rodrigues, Fagner B., Varandas, Paulo. Generic homeomorphisms have full metric mean dimension [elektronický dokument]. DOI 10.1017/etds.2020.130 In: Ergodic theory & dynamical systems. New York: Cambridge University Press, 2022, Roč. 42, č. 1, s. 40-64 [tlačená forma] [online]. ISSN 0143-3857. ISSN (online) 1469-4417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/12] DEMETRIOU, N. - KÜNZI A., H.-P. A study quasi-pseudometrics. In Hacettepe Journal of Mathematics and Statics. ISSN 1303-5010, 2017, vol. 46, no. 1, p. 33-52.. [s.l.] : [s.n.], 2017


1998 [04/12] DOBOŠ, J. Metric preserving functions. Košice : Štroffek, 1998. ISBN 80-88896-30-4, s. 81.. [s.l.] : [s.n.], 1998


1996 [01/12] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742.. [s.l.] : [s.n.], 1996


ADE_011 Strauch, Oto, Tóth, János. Distribution functions of ratio sequences [elektronický dokument] In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2001, Roč. 58, č. 4, s. 751-778 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2018 [01/12] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2016 [03/12] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [01/12] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2010 [01/12] GIULIANO, R - GREKOS, G. - MIŠÍK, L. Open Problems on Densities II. In Diophantine Analysis and Related Fields : AIP Conference Proceedings, Vol. 1264. Melville : AIP, 2010. p. 114-128.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [04/12] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [02/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2002 [04/12] MIŠÍK, L. 2002. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.. [s.l.] : [s.n.], 2002


ADE_012 Šalát, Tibor, Tóth, János. On radii of convergence of power series [elektronický dokument] In: Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie. Bukurešť: Societatea de stiinte matematice din Romania, 1995, Roč. 38, s. 183-198 [tlačená forma]. ISSN 1220-3874. ISSN (online) 2065-0264. [angličtina]


Ohlasy:

2006 [03/12] DAS, P. – MALIK, P. A note on a function associated with the statistical limit superior. In Mathematical Communictaions. ISSN 1331-0623, vol. 11, no. 2, 2006, p. 135.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2002 [01/12] LAHIRI, B. K. – DAS, P. On some properties connecting infinite series. In Turkish Journal of Mathematics. ISSN 1300-0098 , vol. 26, no. 3, 2002, p. 339-353.. [s.l.] : [s.n.], 2002


ADE_013 Šalát, Tibor, Tóth, János, Zsilinszky, László. On the structure of the space of metrics defined on a given set [elektronický dokument] In: Real analysis exchange. Macomb: Western Illinois University, 1993, Roč. 19, č. 1, s. 321-327 [tlačená forma] [online]. ISSN 0147-1937. ISSN (online) 1930-1219. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [01/12] DEMETRIOU, N. - KÜNZI A., H.-P. A study quasi-pseudometrics. In Hacettepe Journal of Mathematics and Statics. ISSN 1303-5010, 2017, vol. 46, no. 1, p. 33-52.. [s.l.] : [s.n.], 2017


1998 [04/12] DOBOŠ, J. Metric preserving functions. Košice : Štroffek, 1998. ISBN 80-88896-30-4, p. 81.. [s.l.] : [s.n.], 1998


1997 [03/12] RIEČAN, B. - NEUBRUNN, T. Integral, Measure, and Ordering. Dordecht : Kluwer, 1997. ISBN 0-7923-4566-5, p. 368.. [s.l.] : [s.n.], 1997


1996 [01/12] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742.. [s.l.] : [s.n.], 1996


ADE_014 Tóth, János, Zsilinszky, László. Insertion of Ep(lambda) to L.infin. for the best approximation in Haar's system of functions if 0


ADE_015 Bukor, József, Filakovszky, Péter, Tóth, János. On the diophantine equation x1x2...xn = h(n)(x1 + x2 + ... + xn) In: Annales Mathematicae Silesianae. Katowice: Uniwersytet Slaski w Katowicach, 1998, č. 12, s. 123-130. ISSN 0860-2107. [angličtina]


ADE_016 Mišík, Ladislav, Tóth, János. Logarithmic density of a sequence of integers and density of its ratio set [elektronický dokument] In: Journal de théorie des nombres de Bordeaux. Talence: Université de Bordeaux 1 Centre de recherches mathématiques, 2003, Roč. 15, č. 2, s. 309-318 [tlačená forma]. ISSN 1246-7405. ISSN (online) 2118-8572. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Bai, James, Meleshko, Joseph, Riasat, Samin, Shallit, Jeffrey. Quotients of Palindromic and Antipalindromic Numbers [elektronický dokument] In: Integers. Hamilton: Colgate University, 2022, Roč. 22, [online]. ISSN (online) 1553-1732. [angličtina]. - SCO


2018 [01/12] KOUTRAS, C. D. - LIASKOS, K. - MOYZES, C. -et al. Default reasoning via topology and mathematical analysis: A preliminary report. In Sixteenth international conference on principles of knowledge representation and reasoning. Palo Alto : Assoc Advancement Artificial Intelligence, 2018. ISBN 978-1-57735-803-9, p. 267-276.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2015 [01/12] FERREIRA, L. A. A compendium of results in additive number theory. In Sao Paulo Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1982-6907, 2015, vol. 9, no. 1, p. 97-109.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2009 [02/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [02/12] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [03/12] KIJONKA, V. On relations between f - density and (R) - density. In Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis. ISSN 1214-8148, 2007, vol. 15, no. 1, p. 20.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2005 [02/12] GREKOS, G. On various definitions of density (survey). In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, s. 17-27.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2005 [02/12] GREKOS, G. The density set : A survey. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, s. 103-111.. [s.l.] : [s.n.], 2005


ADE_017 Bukor, József, Tóth, János. Estimation of the mean value of some arithmetical functions In: Octogon Mathematical Magazine. [s.l.]: Fulgur Publishers, 1995, Roč. 3, č. 2, s. 31-32. ISSN 1222-5657. [angličtina]


Ohlasy:

2004 [03/12] GUY, R. K. Unsolved problems in number theory. New York : Springer, 2004. p. 140.. [s.l.] : [s.n.], 2004


1997 [04/12] TÓTH, L. Asymptotic formulae concerning the product and the quotient of the arithmetical functions sigma s and phi s. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 1997, vol. 11, p. 175.. [s.l.] : [s.n.], 1997


ADE_018 Šalát, Tibor, Taylor, James S., Tóth, János. Radii of convergence of power series [elektronický dokument] In: Real analysis exchange. Macomb: Western Illinois University, 1998, Roč. 24, č. 1, s. 263-274 [tlačená forma] [online]. ISSN 0147-1937. ISSN (online) 1930-1219. [angličtina]


Ohlasy:

2009 [01/12] DAS, P. - DEY, L. K. Porosity of certain classes of operators in generalized metric spaces. In Demonstratio Mathematica. ISSN 0420-1213, 2009, vol. 42, no. 1, p. 174.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [01/12] DAS, P. - MALIK, P. - SAVAS, E. On statistical limit points of double sequences. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2009, vol. 215, no. 3, p. 1030-1034.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2005 [01/12] LAHIRI, B. K. - DAS, P. Well-Posedness and Porosity of A Certain Class of Operators. In Demonstratio Mathematica. ISSN 0420-1213, 2005, vol. 38, no. 1, p. 172-173.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2005 [01/12] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2002 [01/12] LAHIRI, B. K. – DAS, P. On some properties connecting infinite series. In Turkish Journal of Mathematics. ISSN 1300-0098 , 2002, vol. 26, no. 3, p. 339-353.. [s.l.] : [s.n.], 2002


ADE_019 Bukor, József, Tóth, János. On some properties of values of a class of arithmetical functions [elektronický dokument] In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 1995, č. 1, s. 187-193 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2000 [04/12] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.. [s.l.] : [s.n.], 2000


ADE_020 Tóth, János, Zsilinszky, László. On the class of functions having infinite limit on a given set [elektronický dokument] In: Colloquium Mathematicum. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 1994, Roč. 67, č. 2, s. 177-180 [tlačená forma]. ISSN 0010-1354. ISSN (online) 1730-6302. [angličtina]


Ohlasy:

1995 [03/12] NATKANIEC, T. On sets determined by limits of a real function. In Zesztyty Naukowe Politechniki Lódzkiej. Matematyka. ISSN 0137-2572, vol. 27, 1995, p. 105.. [s.l.] : [s.n.], 1995


ADE_021 Holá, Ľubica, Tóth, János, Zsilinszky, László. The generic property of non-expansive mappings in Banach spaces In: Rivista di Matematica Pura ed Applicata. Udine: Tricesimo, 1996, č. 17, s. 63-69 [tlačená forma]. ISSN 1121-7111. [angličtina]


ADE_022 Bukor, József, Tóth, János. On accumulation points of generalized ratio sets of positive integers [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2003, č. 30, s. 37-43 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Bai, James, Meleshko, Joseph, Riasat, Samin, Shallit, Jeffrey. Quotients of Palindromic and Antipalindromic Numbers [elektronický dokument] In: Integers. Hamilton: Colgate University, 2022, Roč. 22, [online]. ISSN (online) 1553-1732. [angličtina]. - SCO


2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


ADE_023 Bukor, József, Tóth, János, Zsilinszky, László. The logarithmic mean and the power mean of positive numbers In: Octogon Mathematical Magazine. [s.l.]: Fulgur Publishers, 1994, Roč. 2, č. 1, s. 19-24. ISSN 1222-5657. [angličtina]


Ohlasy:

2013 [03/12] PAN, X. - MENG, X. 2013. Optimal Convex Combination Bounds for the First Contraharmonic and the Logarithmic Means. In Journal of Hebei University (Natural Science Edition). ISSN 1000-1565, 2013, vol. 33, no. 2, p. 124-127.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [01/12] CHU, Y,-M. - SHI, M.-Y. - JIANG, Y.-P. 2012. Optimal Inequalities for the Power, Harmonic and Logarithmic Means. In Bulletin of the Iranian Mathematical Society. ISSN 1735-8515 . 2012, vol. 38, no. 3, p. 597-606.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2012 [01/12] XIA, W. - HOU, S. - WANG, G. - CHU., Y. 2012. Optimal one-parameter, mean bounds for the convex combination of arithmetic and geometric means. In Journal of Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2012, vol. 18, no. 2, p. 197-207.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2011 [01/12] CHU, Y. - LONG, B. 2011. Sharp Inequalities Between Means. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2011, vol. 14, no. 3, p. 647-655.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2010 [01/12] CHU, Y.-M. - LONG, B.-Y. 2010. Optimal Power Mean Bounds for the Weighted Geometric Mean of Classical Means. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2010, Vol. 2010, art no. 905679.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] SHI, M. - CHU, Y. - JIANG, Y. 2010. Three Best Inequalities for Means in Two Variables. In International Mathematical Forum. ISSN 1312-7594, vol. 5, no. 22, p. 1059-1066.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [01/12] SHI, M.-Y. - CHU, Y.-M., - JIANG, Y.-P. 2009. Optimal Inequalities Among Various Means of Two Arguments. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2009, art. no. 694394.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [01/12] CHU, Y.-M. - XIA, W.-F. 2009. Two Sharp Inequalities for Power Mean, Geometric Mean, and Harmonic Mean. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2009, Vol. 2009, art no. 741923.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2006 [04/12] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.. [s.l.] : [s.n.], 2006


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 6


ADF_001 Bukor, József, Erdős, Pál, Šalát, Tibor, Tóth, János. Remarks on the (R)-density of sets of numbers, II [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 1997, Roč. 47, č. 5, s. 517-526 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. $\boldsymbol {p}$ -adic quotient sets: linear recurrence sequences [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972722001563 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2023, s. [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Bai, James, Meleshko, Joseph, Riasat, Samin, Shallit, Jeffrey. Quotients of Palindromic and Antipalindromic Numbers [elektronický dokument] In: Integers. Hamilton: Colgate University, 2022, Roč. 22, [online]. ISSN (online) 1553-1732. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Chattopadhyay, Jaitra. On denseness of certain direction and generalized direction sets [elektronický dokument]. DOI 10.48550/arXiv.2206.00413 In: arXiv.org. New York: Cornell University Press. Cornell University Library, 2022, č. Jun, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2331-8422. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [02/20] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01/20] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/20] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2016 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2005 [02/20] Strauch, Oto, Porubský, Štefan. Distribution of Sequences: A Sampler. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 9783631540138. [angličtina]


2005 [01/20] Kostyrko, Pavel, Strauch, Oto. Professor Tibor Salat (1926-2005) In: Density concepts with applications to the social sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, s. 1-16. ISSN 1210-3195. [angličtina]. - WOS CC


1998 [02/20] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADF_002 Bukor, József, Šalát, Tibor, Tóth, János. Remarks on (R)-density of sets of numbers [elektronický dokument] In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 1997, Roč. 11, s. 159-165 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3195. ISSN (online) 1338-9750. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Chattopadhyay, Jaitra. On denseness of certain direction and generalized direction sets [elektronický dokument]. DOI 10.48550/arXiv.2206.00413 In: arXiv.org. New York: Cornell University Press. Cornell University Library, 2022, č. Jun, s. 1-8 [online]. ISSN (online) 2331-8422. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [02/20] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01/20] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/20] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Miska, Piotr, Murru, Nadir, Sanna, Carlo. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2018.08.010 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 197, s. 218-227 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Sanna, Carlo. The quotient set of k-generalised fibonacci numbers is dense in Q<inf>p</inf> [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972716001118 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2017, Roč. 96, č. 1, s. 24-29 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. - WOS CC ; SCO


2016 [01/20] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2005 [02/20] Strauch, Oto, Porubský, Štefan. Distribution of Sequences: A Sampler. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 9783631540138. [angličtina]


2005 [01/20] Kostyrko, Pavel, Strauch, Oto. Professor Tibor Salat (1926-2005) In: Density concepts with applications to the social sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, s. 1-16. ISSN 1210-3195. [angličtina]. - WOS CC


1998 [02/20] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADF_003 Tóth, János, Zsilinszky, László. On a typical property functions [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 1995, Roč. 45, č. 2, s. 121-127 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [01/12] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534.. [s.l.] : [s.n.], 2005


ADF_004 Tóth, János, Mišík, Ladislav, Filip, Ferdinánd. On some properties of dispersion of block sequences of positive integers [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2004, Roč. 54, č. 5, s. 453-464 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2015 [02/12] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2009 [02/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [02/12] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [02/20] Grekos, Georges, Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. II [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2007, č. 2, s. 53-77 [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


ADF_005 Filip, Ferdinánd, Tóth, János, Mišík, Ladislav. On distribution functions of certain block sequences In: Uniform Distribution Theory, 2007, Roč. 2, č. 1, s. 115-126. ISSN 1336-913X. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/20] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, č. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [02/20] Strauch, Oto. Distribution of Sequences: A Theory. 1. vyd. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019. ISBN 9788020030108. [angličtina]


2015 [01/20] Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper [elektronický dokument]. DOI 10.1515/tmmp-2015-00 In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2015, č. 64, s. 133-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3195. ISSN (online) 1338-9750. [angličtina]. - SCO


2009 [02/20] Bukor, József. Remarks on distribution functions of certain block sequences In: Acta mathematica 12: zborník zo VII. nitrianskej matermatickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v dňoch 24. - 25. septembra 2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 65-70 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-614-2. [angličtina]


ADF_006 Filip, Ferdinánd, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On ratio block sequences with extreme distribution function [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2009, Roč. 59, č. 3, s. 275-282 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2021 [01/20] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, č. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2018 [01/20] Bukor, József, Csiba, Peter. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018, č. 49, s. 55-60 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2009 [02/20] Bukor, József. Remarks on distribution functions of certain block sequences In: Acta mathematica 12: zborník zo VII. nitrianskej matermatickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v dňoch 24. - 25. septembra 2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 65-70 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-614-2. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 10


ADM_001 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences [elektronický dokument]. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2019, Roč. 95, č. 1-2, s. 219-230 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074471499&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000480412300014. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, č. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_002 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. SIT-based Functional Dependency Extraction [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 10, s. 65-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_003 Baláž, Vladimír, Liptai, Kálmán Csaba, Visnyai, Tomáš, Tóth, János. Convergence of positive series and ideal convergence [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2020.05.005 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2020, č. 52, s. 19-30 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. http://real.mtak.hu/118481/1/AMI_52_from19to30.pdf. [angličtina]. - WOS CC


ADM_004 Bukor, József, Tóth, János. On topological properties of the set of maldistributed sequences [elektronický dokument]. DOI 10.2478/ausm-2020-0018 In: Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica: The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania, 2020, Roč. 12, č. 2, s. 272-279 [tlačená forma]. ISSN 1844-6094. ISSN (online) 2066-7752. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099512507&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000597405600004. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_005 Tóth, János, Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Mišík, Ladislav. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences [elektronický dokument]. DOI 10.2298/FIL2112945T In: Filomat. Niš: Univerzitet u Nišu, 2021, Roč. 35, č. 12, 3945-3955 [tlačená forma] [online]. ISSN 0354-5180. ISSN (online) 2406-0933. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, č. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_006 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. A criterion for comparability of weighted densities [elektronický dokument]. DOI 10.12988/ams.2014.43162 In: Applied Mathematical Sciences. Rousse: Hikari, 2014, Roč. 8, č. 56, s. 2793-2799 [tlačená forma]. ISSN 1312-885X. ISSN (online) 1314-7552. [angličtina]. - SCO


ADM_007 Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Komzsík, Attila, Tóth, János. On the existence of the generalized gauss composition of means [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2014, č. 43, s. 55-65 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84920397939&origin=inward. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2019 [01/12] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667.. [s.l.] : [s.n.], 2019


ADM_008 Baláž, Vladimír, Mišík, Ladislav, Strauch, Oto, Tóth, János. Distribution functions of ratio sequences, III [elektronický dokument]. DOI 10.5486/PMD.2013.4770 In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2013, Roč. 82, č. 3, s. 511-529 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. https://doi.org/10.5486/PMD.2013.4770. https://publi.math.unideb.hu/contents.php?szam=2013+%2F+82+%2F+3-4. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/12] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2018 [01/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2015 [01/12] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADM_009 Bege, Antal, Bukor, József, Tóth, János. On (log-) convexity of power mean [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2013, č. 42, s. 3-7 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2020 [01/12] TIAN, J.-F. - HA, M.-H. - XING, H.-J. Properties of the power-mean and their applications. In AIMS Mathematics. ISSN 2473-6988, 2020, vol. 5, no. 6, p. 7285-7300.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [01/12] DINH, T. H. - DUMITRU, R. - FRANCO, J. A. The matrix power means and interpolations. In Adv. Oper. Theory. ISSN 2538-225X, 2018 , vol. 3 (2018), no. 3, p. 647-654.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2016 [01/12] RAISSOULI, M. - SÁNDOR, J. Sub-super-stabilizability of certain bivariate means via mean-convexity. In Journal of Inequalities and Applications. ISSN 1029-242X, 2016, art. n. 273.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [01/12] ALZER, H. Inequalities for mean values in two variables. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 2016, vol. 41, no. 1, p. 101-122.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [01/12] MATEJÍČKA, L. Short note on convexity of powermean. In Tamkang Journal of Mathematics. ISSN 00492930, 2015, vol. 46, no. 4, p. 423-426.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2015 [01/12] SÁNDOR, J. A note on log-convexity of power means. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2015, vol. 45, p. 107-110.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADM_010 Bukor, József, Tóth, János, Zsilinszky, László. A note on more rapid convergence to a density In: JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2014, Roč. 32, č. 2, s. 79-86 [tlačená forma]. ISSN 0972-5555. [angličtina]. - WOS CC


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 6


AEC_001 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János, Piuri, Vincenzo. Non-conventional Control Design by Sigmoid Generated Fixed Point Transformation Using Fuzzy Approximation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-78437-3_1 In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Cham: Springer Nature, 2018, s. 1-15 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-78436-6. ISBN 978-3-030-08698-5. ISBN (online) 978-3-319-78437-3. [angličtina]. - SCO


AEC_002 Mišík, Ladislav, Tóth, János. Ideal extensions of olivier`s theorem [elektronický dokument]. DOI 10.14321/realanalexch.46.1.0261 In: Real Analysis Exchange. East Lansing, Michigan: Michigan State University. Michigan state university press, 2021, s. 261-268 [tlačená forma] [online]. ISBN 9781684301560. ISSN 0147-1937. ISSN (online) 1930-1219. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Filipów, Rafał, Kwela, Adam, Tryba, Jacek. The ideal test for the divergence of a series [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13398-023-01430-w In: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Serie A Matemáticas. Miláno: Springer Nature. Springer, 2023, Roč. 117, č. 3, [tlačená forma] [online]. ISSN 1578-7303. ISSN (online) 1579-1505. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Bartoszewicz, Artur, Gła̧b, Szymon, Widz, Agnieszka. Olivier’s theorem: ideal convergence, algebrability and Borel classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13398-021-01143-y In: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Serie A Matemáticas. Miláno: Springer Nature. Springer, 2021, Roč. 115, č. 4, [tlačená forma] [online]. ISSN 1578-7303. ISSN (online) 1579-1505. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AEC_003 Čeretková, Soňa, Fulier, Jozef, Tóth, János. On the certain subsets of the space of metrics In: Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 24. Eger: Institute of Mathematics and Computer Science, 1997, s. 111-115. ISBN (chybné) 1212. [angličtina]


AEC_004 Šalát, Tibor, Tóth, János, Zsilinszky, László. On cardinality of sets of metrics generating metric spaces of prescribed properties In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Mathematica, Vol. 35. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1992, s. 15-21. ISSN 0524-9007. [angličtina]


Ohlasy:

1996 [01/12] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742.. [s.l.] : [s.n.], 1996


AEC_005 Filip, Ferdinánd, Liptai, Kálmán Csaba, Tóth, János. On prime divisors of remarkable sequences In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2006, s. 45-56. ISSN 1787-5021. [angličtina]


AEC_006 László, Béla, Tóth, János. On very porosity and spaces of generalized uniformly distributed sequences In: Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 28. Eger: Institute of Mathematics and Computer Sciences, 2001, s. 55-60. ISSN 1787-6117. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [01/12] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534.. [s.l.] : [s.n.], 2005


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 13


AED_001 Bukor, József, Tóth, János. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról In: Ab igne ignem. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 13-17 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-0792-8. [maďarčina]


AED_002 Fulier, Jozef, Tóth, János. O metrikách, v ktorých konvergencia je ekvivalentná s bodovou konvergenciou In: Acta Mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 1998, s. 61-66. ISBN 978-80-8050-202-1. [slovenčina]


AED_003 Šalát, Tibor, Bukor, József, Tóth, János, Zsilinszky, László. Means of positive numbers and certain types of series In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1992, s. 49-57. ISBN 978-80-85183-84-6. [angličtina]


Ohlasy:

2006 [04/12] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2005 [01/12] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16.. [s.l.] : [s.n.], 2005


AED_004 Tóth, János, Zsilinszky, László. On the spaces of non-negative functions having various properties of metric and pseudometric In: Acta Mathematica 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1995, s. 77-82. ISBN 978-80-8050-013-4. [angličtina]


AED_005 Bukor, József, Tóth, János, Zsilinszky, László. On certain subsets of the space of all real sequences In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1992, s. 33-37. ISBN 978-80-85183-84-6. [angličtina]


AED_006 Tóth, János, Zsilinszky, László. It is not a big mistake to claim that lim g(f(x)) = lim (g(x) where A = lim f (x) In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1992, s. 39-41. ISBN 978-80-85183-84-6. [angličtina]


AED_007 Tóth, János, Zsilinszky, László. On locally antisymmetric functions In: Acta Mathematica 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1995, s. 83-88. ISBN 978-80-8050-013-4. [angličtina]


AED_008 Kostyrko, Pavel, Tóth, János. On strict derivatives In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1992, s. 27-31. ISBN 978-80-85183-84-6. Poznámka: Lit. 3 zázn. [angličtina]


AED_009 Tóth, János, Zsilinszky, László. On the quotient of two arithmetical functions In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1992, s. 59-64. ISBN 978-80-85183-84-6. [angličtina]


AED_010 Bukor, József, Kmeťová, Mária, Tóth, János. Notes on ratio sets of sets of natural numbers In: Acta Mathematica 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1995, s. 35-40. ISBN 978-80-8050-013-4. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [03/12] GANGULY, D. K. - BHATTACHARJEE, R. - DASGUPTA, M. Some results on mid-point sets of sets of natural numbers. In Vietnam Journal of Mathematics. ISSN 2305-221X, 2005, vol. 33, no. 1, p. 89.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2000 [01/12] ŠALÁT, T. Remarks on Steinhaus´ property and ratio sets of sets of positive integers. In Czechoslovak Mathematical Journal. 2000, vol. 50, no. 1, s. 175-183.. [s.l.] : [s.n.], 2000


AED_011 Fulier, Jozef, Tóth, János. On certain dense sets In: Acta Mathematica 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1995, s. 23-28. ISBN 978-80-8050-013-4. [angličtina]


Ohlasy:

2005 [03/12] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.. [s.l.] : [s.n.], 2005


AED_012 Bukor, József, László, Béla, Tóth, János. Notes on the function lambda (n) - the minimal universal exponent of n In: Acta Mathematica 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická Nitra, 1995, s. 29-34. ISBN 978-80-8050-013-4. [angličtina]


AED_013 Tóth, János. Relation between (R)-density and the lower asymptotic density In: Acta Mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 1998, s. 39-44. ISBN 978-80-8050-202-1. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 15


AFC_001 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A fuzzy shape extraction method [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29 In: Recent developments and the new direction in soft-computing foundations and applications: selected papers from the 6th world conference on soft computing, May 22-25, 2016, Berkeley, USA. [s.l.]: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 383-395. ISBN 978-3-319-75407-9. ISBN (online) 978-3-319-75408-6. [angličtina]. - SCO


AFC_002 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. A fuzzy data structure for variable length data and missing value classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_37 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 297-304 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_003 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 171-178 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Mundody, Sona, Guddeti, Ram Mohana Reddy. A framework for low cost, ubiquitous and interactive smart refrigerator [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-023-15544-1 In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2023, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_004 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Approximate Functional Dependency Mining with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105179 In: 2019 IEEE 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo 2019). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 119-124 [online]. ISBN 978-1-7281-5625-5. ISSN 2380-8586. http://conf.uni-obuda.hu/cinti2019/. https://ieeexplore.ieee.org/document/9105179. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_005 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Functional Dependency Detection with Sequential Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/INES46365.2019.9109488 In: INES 2019: 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems. Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 307-312 [tlačená forma] [online] [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-1214-5. ISBN 978-1-7281-1212-1. ISBN (online) 978-1-7281-1213-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_006 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Parallelized sequential indexing tables for fast high-volume data processing. DOI 10.1109/I2MTC43012.2020.9128637 In: I2MTC 2020 - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2020, art. no. 9128637, s. [1-6] [tlačená forma] [online]. ISBN 9781728144603. [angličtina]. - SCO


AFC_007 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A Multi-attribute Classification Method to Solve the Problem of Dimensionality [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_54 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Berlín: Springer Nature. Springer Verlag, 2017, s. 403-409 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46489-3. ISBN (online) 978-3-319-46490-9. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Al-atar, Munqath, Sali, Attila. Approximate keys and functional dependencies in incomplete databases with limited domains [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-11321-5_9 In: Foundations of Information and Knowledge Systems: International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems. [s.l.]: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, s. 147-167. ISBN 9783031113208. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. [angličtina]. - SCO


AFC_008 Nagy, Gabriella, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. An anytime voice controlled ambient assisted living system for motion disabled persons. DOI 10.1109/MeMeA.2015.7145192 In: 2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 163-168 [tlačená forma]. ISBN 978-1-4799-6476-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2024 [01/20] Kumar, Yogesh. A comprehensive analysis of speech recognition systems in healthcare: current research challenges and future prospects. DOI 10.1007/s42979-023-02466-w In: SN computer science. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2024, Roč. 5, č. 1, [online]. ISSN 2661-8907. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Kai, Yoshihiro, Seki, Yuuki, Suzuki, Riku, Kogawa, Atsunori, Tanioka, Ryuichi, Osaka, Kyoko, Zhao, Yueren, Tanioka, Tetsuya. Evaluation of a remote-controlled drone system for bedridden patients using their eyes based on clinical experiment. DOI 10.3390/technologies11010015 In: Technologies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 11, č. 1, [online]. ISSN 2227-7080. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Onda, Moeko, Kogawa, Atsunori, Kai, Yoshihiro, Hayama, Junko. A UAV system using an eye-tracking device for bedridden patients: consideration of control screens [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-55807-9_67 In: Advances in Italian Mechanism Science: International Conference of IFToMM ITALY. [s.l.]: Springer Science and Business Media, 2021, s. 599-607. ISSN 22110984. ISSN (online) 22110992. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Kogawa, Atsunori, Onda, Moeko, Kai, Yoshihiro, Tanioka, Tetsuya, Yasuhara, Yuko, Ito, Hirokazu. Development of a remote-controlled drone system by using only eye movements for bedridden patients [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-58380-4_12 In: ROMANSY 23 - Robot Design, Dynamics and Control: Symposium on Robot Design, Dynamics and Control. [s.l.]: Springer Science and Business Media, 2021, s. 92-99. ISSN 02541971. ISSN (online) 23093706. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Kogawa, Atsunori, Onda, Moeko, Kai, Yoshihiro. Development of a remote-controlled drone system by using only eye movements: Design of a control screen considering operability and microsaccades [elektronický dokument]. DOI 10.20965/jrm.2021.p0301 In: Journal of Robotics and Mechatronics. [s.l.]: Fuji Technology Press, 2021, Roč. 33, č. 2, s. 301-312. ISSN 09153942. ISSN (online) 18838049. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Kai, Yoshihiro, Munir, Hafiz Muhammad Umair, Onda, Moeko, Adachi, Yoshihito, Hayama, Junko, Zhao, Yueren, Tanioka, Tetsuya, Locsin, Rozzano, Takase, Kensaku, Dino, Michael Joseph S. Evaluation of the Remote-controlled Drone System using an Eye-tracking device through the Internet for patients in bedridden conditions [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enfcli.2019.12.005 In: Enfermeria Clinica. [s.l.]: Ediciones Doyma, 2020, Roč. 30, s. 18-22. ISSN 11308621. ISSN (online) 15792013. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Pande, Karan, Pradhan, Ashirbad, Nayak, Suraj Kumar, Patnaik, Pratyush Kumar, Champaty, Biswajeet, Anis, Arfat, Pal, Kunal. Development of a voice-controlled home automation system for the differently-abled. DOI 10.1016/B978-0-08-102420-1.00003-0 In: Bioelectronics and Medical Devices: From Materials to Devices - Fabrication, Applications and Reliability. Sawston: Elsevier. Woodhead Publishing, 2019, s. 31-45. ISBN 9780081024201. ISBN 9780081024218. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Fedinec, Csilla, Csernicsko, Istvan. The People of the "Five Hundred Villages": Hungarians, Rusyns, Jews, and the Roma in the Transcarpathian Region in Austria-Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.1163/9789004407978_010 In: Language Diversity in the Late Habsburg Empire. [s.l.]: Brill, 2019, s. 160-195. ISBN 978-90-04-40210-2. ISBN (online) 978-90-04-40797-8. ISSN 1877-8550. [angličtina]. - WOS CC


2018 [01/20] Adach, Yoshihito, Kai, Yoshihiro, Yuyama, Tomoharu, Hayarna, Junko. A UAV system using an eye-tracking device for patients with limb disabilities: design of its control screen. DOI 10.23919/SICE.2018.8492645 In: 2018 57th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2018. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 854-859. ISBN 9784907764609. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_009 Tusor, Balázs, Simon-Nagy, Gabriella, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Personalized dietary assistant - An intelligent space application. DOI 10.1109/INES.2017.8118575 In: INES 2017: IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 27-32. ISBN 978-1-4799-7677-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Zhou, Pengfei, Bai, Cong, Xia, Jie, Chen, Shengyong. CMRDF: A real-time food alerting system based on multimodal data [elektronický dokument]. DOI 10.1109/JIOT.2020.2996009 In: IEEE Internet of Things Journal. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 9, č. 9, s. 6335-6349 [online]. ISSN (online) 2327-4662. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Zhou, Pengfei, Bai, Cong, Ying, Kaining, Xia, Jie, Huang, Lixin. RWMF: A real-world multimodal foodlog database. DOI 10.1109/ICPR48806.2021.9412433 In: International Conference on Pattern Recognition. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 962-968. ISBN 9781728188089. ISSN 10514651. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Mulla, Nikahat, Kurhade, Swapnali, Naik, Meghana, Bakereywala, Nida. An intelligent application for healthcare recommendation using fuzzy logic. DOI 10.1109/ICECA.2019.8821959 In: International Conference on Electronics and Communication and Aerospace Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 466-472. ISBN 9781728101675. [angličtina]. - SCO


AFC_010 Tusor, Balázs, Takács, Márta, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. A fast fuzzy decision tree for color filtering. DOI 10.1109/WISP.2015.7139160 In: 2015 IEEE 9th International Symposium on Intelligent Signal Processing. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-6 [tlačená forma]. ISBN 978-1-4799-7252-4. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2020 [01/20] Priyanka, Kumar, Dharmender. Decision tree classifier: A detailed survey [elektronický dokument] In: International Journal of Information and Decision Sciences. [s.l.]: Inderscience Publishers, 2020, Roč. 12, č. 3, s. 246-269. ISSN 17567017. ISSN (online) 17567025. [angličtina]. - SCO


2016 [01/20] Altay, Ayca, Cinar, Didem. Fuzzy decision trees. DOI 10.1007/978-3-319-39014-7_13 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. [s.l.]: Springer Nature. Springer Verlag, 2016, s. 221-261. ISSN 14349922. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_011 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Classification with fuzzy hypermatrices In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 990-995. ISBN 978-146739220-4. [angličtina]


AFC_012 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Active problem workspace reduction with a fast fuzzy classifier for real-time applications. DOI 10.1109/SMC.2016.7844927 In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 4423-4428. ISBN 978-1-5090-1819-2. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AFC_013 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Robust variable length data classification with extended sequential fuzzy indexing tables. DOI 10.1109/I2MTC.2017.7969971 In: I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Torino: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-6. ISBN 978-150903596-0. [angličtina]


AFC_014 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. Improving color sensing by applying fuzzy information measurement based spectral power distribution filtering. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533812 In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-146739172-6. [angličtina]


AFC_015 Bukor, József, Tóth, János. On more rapid convergence to a density In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sectio Computatorica. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012, č. 36, s. 99-102 [tlačená forma]. ISSN 0138-9491. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 9


AFD_001 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_002 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A fuzzy hypermatrix-based skin color filtering method. DOI 10.1109/INES.2015.7329701 In: INES 2015: 19th International conference on intelligent engineering systems. Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 173-178. ISBN 978-1-4673-7939-7. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AFD_003 Tóth, János. Štúdium v materinskom jazyku: Štúdium jazyka a v jazyku národnostných menšín v SR In: Univerzita v kontexte zmien: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 103-122 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-1279-2. [slovenčina]


AFD_004 Bukor, József, Tóth, János. An algebraic proof of the Steiner-Lehmus theorem In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 35-38 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. [angličtina]


AFD_005 Fulier, Jozef, Tóth, János. Funkcia definovaná na metrickom priestore metrík In: Acta Mathematica 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2000, s. 105-110. ISBN 978-80-8050-350-8. [slovenčina]


AFD_006 Tóth, János. Najlepšie aproximácie v systéme Haara In: Acta Mathematica 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2000, s. 79-95. ISBN 978-80-8050-350-8. [slovenčina]


AFD_007 Zsilinszky, László, Tóth, János. On a topology on the grid In: Acta Mathematica 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2000, s. 205-207. ISBN 978-80-8050-350-8. [angličtina]


AFD_008 Komzsík, Attila, Tóth, János. O logaritmickej postupnosti In: Acta Mathematica 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2000, s. 155-167. ISBN 978-80-8050-350-8. [slovenčina]


AFD_009 Filip, Ferdinánd, Tóth, János. On estimations of dispersions of certain dense block sequences In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2005, s. 65-74. ISSN 1210-3195. Poznámka: Podnázov na titulnom liste - Density Concepts with Applications to the Social Sciences : Dedicated to the memory of Tibor Šalát. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2015 [02/12] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2009 [02/12] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [02/12] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [02/20] Grekos, Georges, Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. II [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2007, č. 2, s. 53-77 [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 5


AFH_001 Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Convergence of sequences defined by means In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 21-21. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


AFH_002 Filip, Ferdinánd, Bukor, József, Tóth, János. On weighted densities In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 22-22. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


AFH_003 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On functions which preserve weighted density In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 20-20. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


AFH_004 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On mapping preserving universal fuzzy measurability In: Abstracts of the Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications: FSTA 2010, February 1-5, 2010, Liptovský Ján. Liptovský Mikuláš: Vojenská letecká akadémia Milana Rastislava Štefánika, 2010, s. 41-41. ISBN 978-80-8040-3991-1. [slovenčina]


AFH_005 Mišík, Ladislav, Tóth, János. Measures and distribution of sets of positive integers In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 9-9. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 2


BCI_001 László, Béla, Bukor, József, Tóth, János. Polinomok, egyenletek, egyenletrendszerek. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Konstantín Egyetemi Alapszervezete, 2001. ISBN (chybné) 9780212512365. [maďarčina]


BCI_002 László, Béla, Bálint, Lajos, Kmeťová, Mária, Tóth, János, Oláh, György. A matematika alapjai: alsótagozatos tanitó szakos hallgatók részére. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. ISBN (chybné) 1. [maďarčina]


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


BDE_001 Tóth, János. Egy számsorozat prímosztóiról In: Polygon : matematikai, szakdidaktikai közlemények. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1993, Roč. 3, s. 78-80. ISSN 1215-3044. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


BDF_001 Porubský, Štefan, Baláž, Vladimír, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Septuagenarian Oto Strauch [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2014, Roč. 9, č. 1, s. 1-15 [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


BED_001 Balázs, Ľudovít, Tóth, János. Zovšeobecnenie jednej úlohy MO In: Matematické obzory, Zv. 39. Bratislava: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 1993, s. 3-7. [slovenčina]


BED_002 Tóth, János. O Gaussových binomických koeficientoch In: Matematické obzory, Zv. 39. Bratislava: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 1993, s. 75-79. ISBN 80-00742-00-5. [slovenčina]


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet výstupov: 1


DAI_001 Tóth, János. Teória (R) - hustých množín a jej aplikácie v školskej matematike. 1 vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997. Poznámka: Obhajoba: 27.10.1998. Poznámka: Habilitačná práca (Docent; Doc.) - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 1997. [slovenčina]


EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 1


EDJ_001 Fulier, Jozef, Tóth, János. Niekoľko poznámok o rozvoji tvorivosti vo vyučovaní matematiky v príprave budúceho učiteľa na 1. stupni ZŠ In: Pedagogická konferencia IV : Za vyššiu úroveň výchovy a vzdelávania a prestíž učiteľa ZŠ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, s. 152-158. ISBN 80-8050-301-X. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József, Kmeť, Tibor. A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-250-4. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_002 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2014/2015. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-141-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2015/2016: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2015/2016. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-173-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-210-8. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 35

Hlavná databáza WOS CC: 35

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 31

Hlavná databáza SCO: 31

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 14

Hlavná databáza CCC: 14


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 3

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 1

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 2


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 116

ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 2

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 16

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 23

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 6

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 10

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 6

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 13

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 15

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 9

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 5

BCI - Skriptá a učebné texty: 2

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 1

DAI - Dizertačné a habilitačné práce: 1

EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch: 1

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 4


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 57

Počet jedinečných ohlasov: 267

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 153

Z toho bez autocitácií: 153

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 96

Z toho bez autocitácií: : 96

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 14

Z toho bez autocitácií: : 14

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 25

Z toho bez autocitácií: : 25

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 18

Z toho bez autocitácií: : 18

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 114

Z toho bez autocitácií: 114

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 91

Z toho bez autocitácií: : 91

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 23

Z toho bez autocitácií: : 23

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 42

Počet zahraničných vydaní: 68

Počet bez krajiny vydania: 12


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 6

020 Humanitné vedy: 2

160 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie: 13

240 Matematika a štatistika: 58


Podľa študijného odboru

1113 matematika: 19

2508 informatika: 5

7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 1


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 14

Z toho na domácich podujatiach: 2

Z toho na zahraničných podujatiach: 12

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 3


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 14

CCC Current Content Connect: 14

SCO SCOPUS: 31

SCO SCOPUS: 31

WOS CC Web of Science Core Collection: 35

WOS CC Web of Science Core Collection: 35


Podľa metrík

AIS: 6

CiteScore: 23

IF: 7

SJR: 22

SNIP: 23


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 6

Z toho Q3: 3

Mathematics: 3

Mathematics, applied: 1

Z toho Q4: 3

Mathematics: 3

Mathematics, applied: 2

Počet záznamov s kvartilom JCI: 1

Z toho Q1: 1

Mathematics: 1

Mathematics, applied: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 7

Z toho Q1: 2

Computer science, theory & methods: 1

Mathematics: 1

Mathematics, applied: 1

Statistics & probability: 1

Z toho Q2: 2

Mathematics: 1

Mathematics, applied: 1

Z toho Q3: 3

Engineering, multidisciplinary: 1

Mathematics: 2

Z toho Q4: 3

Mathematics: 1

Mathematics, applied: 2

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 14

Z toho Q1: 1

Artificial intelligence: 1

Logic: 1

Z toho Q2: 5

Analysis: 1

Applied mathematics: 1

Discrete mathematics and combinatorics: 1

Engineering (miscellaneous): 1

Mathematics (miscellaneous): 3

Multidisciplinary: 1

Z toho Q3: 4

Computer science (miscellaneous): 2

Mathematics (miscellaneous): 2

Z toho Q4: 6

Automotive engineering: 1

Computational mathematics: 1

Computer networks and communications: 2

Computer science (miscellaneous): 2

Control and optimization: 1

Control and systems engineering: 4

Decision sciences (miscellaneous): 1

Economics, econometrics and finance (miscellaneous): 1

Mathematics (miscellaneous): 1

Signal processing: 2

Social sciences (miscellaneous): 1


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem