SJE főmenü
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Név: Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 629

Egyetemi tanulmányok
Szlovák mezőgazdasági Egyetem, Műszaki kar
Mezőgazdasági technika
2008 - 2012
Szlovák mezőgazdasági Egyetem, Gazdaságtudományi kar
Kiegészítő pedagógiai tanulmány
2010 - 2012
Doktori képzés (PhD.)
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering,
Közlekedési gépek és berendezések
2008 - 2012

Munkaviszonyok
SELYE JÁNOS EGYTEM
Egyetemi adjunktus
2012 -


Kutatási terület Mobilrobotok navigációja, Képfeldolgozás, Informatika módszertan.

Kutatási projektek Modelezés és animációs-szimulációs modelek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -

Interaktív animációs-szimulációs modellek az oktatásban
012TTU-4/2018
KEGA
2018 - 2020

Interaktív animációs-szimulációs modellek a mély tanuláshoz
013TTU-4/2021
KEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 28
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 31

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (5)
Összesen 7

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 TAKÁČ, Ondrej. A számítógépes grafika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 370 s. [14,8 AH]. ISBN 978-80-8122-182-8.

ACB 002 TAKÁČ, Ondrej. Modellezés és szimuláció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 235 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-8122-203-0.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 TAKÁČ, Ondrej. Automatické riadenie mobilných zariadení geometrickým navigačným systémom. In: New technologies in science, research and education. = Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 50-54. ISBN 978-80-8122-063-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFC 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ondrej TAKÁČ. Identifikácia prostredia na rozpoznanie prekážok v teréne. In: XXXI International Clloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, Roč. 31 (2013), s. 1-7. ISBN 978-80-7231-923-7.

AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika a Ondrej TAKÁČ. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. Trendy ve vzdělávání. P. 315-322.

AFC 003 TAKÁČ, Ondrej. Návrh navigácie autonómnych robotov využitím triangulačného princípu. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 51-55. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 004 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 005 TAKÁČ, Ondrej, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 006 TAKÁČ, Ondrej a Ladislav VÉGH. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes. In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest, Romania: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, Vol. 4 (2014), p. 485-490. WoS.

AFC 007 ALEXANDER, Vojtek, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 008 TAKÁČ, Ondrej. Vplyv informačných technológií na zdravie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 85-91. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 009 TAKÁČ, Ondrej. Výučba robotiky pomocou lego MINDSTORMS NXT = Teaching robotics through Lego MINDSTORMS NXT. DOI 10.15584/eti.2016.1.31 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowkiego, 2016, No. 1 (2015), p. 219-223.

AFC 010 TUSOR, Balázs, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 011 TAKÁČ, Ondrej. Možnosť implementácie ochrany kultúrneho dedičstva do vyučovania informatiky = The Possibility of Implementing the Protection of Cultural Heritage in the Teaching of Informatics. In: Didinfo 2020 : medzinárodní konference o vyučování informatiky: medzinárodní konference o vyučování informatiky. [bez zostavovateľa]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, online, s. 97-102. ISBN 978-80-7494-532-8.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.AFC 012 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ondrej TAKÁČ. Tvorba realistického modelu v rámci obsahu predmetu stredoškolskej informatiky. In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference : New methods and technologies in education, research and practice: New methods and technologies in education, research and practice. Andor Abonyi-Tóth, Veronika Stoffová, László Zsakó. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, online, p. 14-21. ISBN 978-963-489-244-1.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.AFC 013 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Protection of Cultural Heritage Implemented in Computer Science Classes. DOI 10.21125/iceri.2020.1500 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 10076-10080 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 014 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ondrej TAKÁČ. The Application of Modern Technologies for Image Processing and Creating Real Model in Teaching Computer Science at Secondary School. DOI 10.21125/iceri.2020.1330 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 6180-6187 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFD 001 TAKÁČ, Ondrej. Riešenie logických funkcií vybranou grafickou metódou. DidInfo 2013. S. 244-249.

AFD 002 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Riadenie Roomba robotov a určenie presnej pozície pomocou multikamerového systému. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 91-97. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 003 TAKÁČ, Ondrej. Laserová navigácia mobilných robotov v kombinácii s odometriou. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 98-104. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 004 VÉGH, Ladislav a Ondrej TAKÁČ. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. [s.n.]: Springer, 2017, P. 336-347. ISBN 978-331946534-0. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

Hivatkozások:
2019  [1] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. Social worked-examples technique to enhance student engagement in program visualization. In Baghdad science journal. ISSN 2078-8665, 2019, vol. 16, no. 2, p. 453-461. WoS ; SCOPUS

2019  [1] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. A systematic literature review of student engagement in software visualization: a theoretical perspective. In Computer science education. ISSN 0899-3408, 2019, vol. 29, no. 2-3, p. 283-309. WoS ; SCOPUSAFD 005 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Modelovanie problému navigácie mobilných robotov s pomocou argos3D - P100 = Modelling of mobile robots navigation problem with argos3D - P100. In: 32. DIDMATTECH 2019 : New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings: New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings. Veronika Stoffová, Roman Horváth. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, online, s. 1-7. ISBN 978-80-568-0398-1.

AFD 006 ALEXANDER, Vojtek, Tibor KMEŤ, András MOLNÁR a Ondrej TAKÁČ. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 117-122. ISBN 978-1-7281-3149-8. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 5-17.AFD 007 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ondrej TAKÁČ. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika": Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 63-76. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 008 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 009 TAKÁČ, Ondrej. Možnosti využitia ARGOS3D - P100 v navigácii mobilných prostriedkov. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 38-43 [ CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 010 TUSOR, Balázs, Ondrej TAKÁČ, András MOLNÁR, Vojtek ALEXANDER a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 129-134. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 TAKÁČ, Ondrej. Navigácia mobilných robotov triangulačným robotom. In: XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. [19]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 TAKÁČ, Ondrej, Vojtek ALEXANDER a Balázs TUSOR. Intelligent Space environment of J. Selye University. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [21]. ISBN 978-80-8122-287-0.

AFH 002 TAKÁČ, Ondrej. Solution for mobile robot navigation based on the laser and other optical data. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [14]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Vojtek ALEXANDER, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 2

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 0


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 14

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (2)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 6

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (2)

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (1)

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (3)


Počet výstupov spolu: 22


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 3

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 2

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 3Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 3


V2_001 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Design of an Optical Navigation Model and ITS Real Implementation in Computer Science Lessons In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 6951-6955 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


V2_002 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Návrh implementácie databázových systémov do vyučovacích hodín pre farmaceutické odbory. DOI 10.36007/4133.2022.235 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 235-245 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


V2_003 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Riešenie snímania neelektrických veličín mobilných robotov a detekcie prekážok pomocou Argos3D - P100. DOI 10.36007/4133.2022.217 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 217-223 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 2


O2_001 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Information and communications technology in the context of the COVID-19 pandemic In: 10th International Workshop on Surface Engineering and 6th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering and 1st International Workshop on Trends in Electronics and Informatics. Koszalin: Koszalin University of Technology, 2022, s. 1-1. [angličtina]


O2_002 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej, Fedorová, Monika. The role of information and communication technologies in modern pharmacy healthcare In: 10th International Workshop on Surface Engineering and 6th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering and 1st International Workshop on Trends in Electronics and Informatics. Koszalin: Koszalin University of Technology, 2022, s. 1-1. [angličtina]


O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


O3_001 Štempeľová, Iveta, Fedorová, Monika, Takáč, Ondrej. Bezpečnosť a dostupnosť liekov v kontexte farmaceutickej stratégie pre Európu počas pandémie COVID-19 In: Lekárnické listy: odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. Bratislava: Slovenská lekárnická komora, 2022, Roč. 24, č. 6, s. 22-23 [tlačená forma]. ISSN 1335-5821. [slovenčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Takáč, Ondrej. A számítógépes grafika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-182-8. [maďarčina]


ACB_002 Takáč, Ondrej. Modellezés és szimuláció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-203-0. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AEC_001 Takáč, Ondrej. Automatické riadenie mobilných zariadení geometrickým navigačným systémom In: New Technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 50-54. ISBN 978-80-8122-063-0. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 5


AFC_001 Tusor, Balázs, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]


AFC_002 Takáč, Ondrej. Možnosť implementácie ochrany kultúrneho dedičstva do vyučovania informatiky = The Possibility of Implementing the Protection of Cultural Heritage in the Teaching of Informatics In: Didinfo 2020: medzinárodní konference o vyučování informatiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 97-102 [online]. ISBN 978-80-7494-532-8. ISSN 2454-051X. [slovenčina]


AFC_003 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. Tvorba realistického modelu v rámci obsahu predmetu stredoškolskej informatiky In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference: New methods and technologies in education, research and practice. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, s. 14-21 [online]. ISBN 978-963-489-244-1. [slovenčina]


AFC_004 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. The application of modern technologies for image processing and creating real model in teaching computer science at secondary school. DOI 10.21125/iceri.2020.1330 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 6180-6187 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/CZAKOOVA2020APP. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Hyksová, Hana, Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika. Teaching robotics and online programming using a virtual robot. DOI 10.21125/inted.2022.1812. TUTPFKMI signatúra E091193 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7140-7147 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AFC_005 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Protection of cultural heritage implemented in computer science classes. DOI 10.21125/iceri.2020.1500 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 10076-10080 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/TAKAC2020PRO. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 6


AFD_001 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Modelovanie problému navigácie mobilných robotov s pomocou argos3D - P100 [elektronický dokument] = Modelling of mobile robots navigation problem with argos3D - P100 In: 32 DIDMATTECH 2019: New methods and technologies in education, Research and practice: International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019: proceedings. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 1-7 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-568-0357-8. ISBN (online) 978-80-568-0398-1. [slovenčina]


AFD_002 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_003 Takáč, Ondrej. Možnosti využitia ARGOS3D - P100 v navigácii mobilných prostriedkov In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 38-43 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [slovenčina]


AFD_004 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 63-76 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_005 Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Molnár, András, Takáč, Ondrej. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 117-122 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Zhang, Xiao, Ma, Rongqing, Gao, Ruoyi. Detection of changes of ancient buildings from terrestrial laser scanning and hyperspectral imaging [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3760592 In: Scanning, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma]. ISSN 0161-0457. ISSN (online) 1932-8745


AFD_006 Tusor, Balázs, Takáč, Ondrej, Molnár, András, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 129-134 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] García‐Pulido, J. A., Pajares, G., Dormido, S. UAV landing platform recognition using cognitive computation combining geometric analysis and computer vision techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12559-021-09962-2 In: Cognitive Computation. New York: Springer Verlag, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1866-9956. ISSN (online) 1866-9964


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFH_001 Takáč, Ondrej. Solution for mobile robot navigation based on the laser and other optical data In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 14-14 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]


AFH_002 Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Tusor, Balázs. Intelligent Space environment of J. Selye University In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 21-21 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]
  • CEEPUS lokál koordinátor - Engineering as Communication language in Europe
  • Informatika tanszék Tanszékvezetője (01.04.2020 - 31.03.2024)
  • Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Szenátusának tagja (március 2021 - tart)
  • A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Minőségbiztosítási Tanácsának tagja (november 2021 - tart)

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem