SJE főmenü
prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Név: prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G317
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 668

Egyetemi tanulmányok
1980 - 1984
Doktori képzés (PhD.)
1992 - 1996
Habilitáció
2005
Professzori-inaugurációs folyamat
2013

Munkaviszonyok
2022 -


Kutatási projektek
APVV-15-0358
APVV
2015 - 2018


APVV-15-0358
APVV
2018 - 2022
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 1

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 4

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (2)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (1)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 8

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (7)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 8

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 2

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (1)

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená) (1)


Počet výstupov spolu: 23


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 0Menný zoznam publikácií:


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


V3_001 Malega, Peter, Gazda, Vladimír, Rudy, Vladimír. Optimization of production system in plant simulation [elektronický dokument]. DOI 10.1177/00375497211038908. SIGN-TUKE 301497 In: Simulation: transactions of the Society for Modeling and Simulation International, 2022, Roč. 98, č. 4, s. [1-12] [tlačená forma]. ISSN 0037-5497. ISSN (online) 1741-3133. http://dx.doi.org/10.1177/00375497211038908. [angličtina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAB_001 Lejková, Zuzana, Výrost, Tomáš, Vasilová, Michaela, Bačo, Tomáš, Meteňko, Anton, Gazda, Vladimír, Lyócsa, Štefan. Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov [textový dokument (print)] : prístupy a aplikácie. 1 vyd. Košice: Elfa, 2009. ISBN 978-80-8086-102-5. SIGN-TUKE 290050. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Siničáková, Marianna, Gazda, Vladimír. Vybrané kapitoly z medzinárodných financií. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-553-0774-9. SIGN-TUKE 114903. [slovenčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 7


ADC_001 Gazda, Juraj, Tóth, Peter, Zausinová, Jana, Vološin, Marcel, Gazda, Vladimír. On the Interdependence of the Financial Market and Open Access Spectrum Market in the 5G Network [elektronický dokument]. TUKE 190356 In: Symmetry: Open Access Journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018, Roč. 10, č. 1, s. 1-17 [online]. ISSN (online) 2073-8994. [angličtina]


ADC_002 Malega, Peter, Rudy, Vladimír, Kanász, Róbert, Gazda, Vladimír. Decentralized optimization of the flexible production lines [elektronický dokument]. DOI 10.14743/apem2020.3.364. SIGN-TUKE 223988 In: Advances in Production Engineering & Management, 2020, Roč. 15, č. 3, s. 267-276 [tlačená forma]. ISSN 1854-6250. ISSN (online) 1855-6531. https://apem-journal.org/Archives/2020/APEM15-3_267-276.pdf. [angličtina]


ADC_003 Zausinová, Jana, Zoričák, Martin, Vološin, Marcel, Gazda, Vladimír. Aspects of complexity in citizen-bureaucrat corruption: an agent-based simulation model [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11403-019-00240-x. SIGN-TUKE 217919 In: Journal of Economic Interaction and Coordination, 2020, Roč. 15, č. 2, s. 527-552 [tlačená forma]. ISSN 1860-711X. ISSN (online) 1860-7128. https://link.springer.com/article/10.1007/s11403-019-00240-x. [angličtina]


ADC_004 Bugár, Gabriel, Vološin, Marcel, Maksymyuk, Taras, Zausinová, Jana, Gazda, Vladimír, Horváth, Denis, Gazda, Juraj. Techno-economic framework for dynamic operator selection in a multi-tier heterogeneous network [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.adhoc.2019.102007. sign UPJS SSEP 021149. SIGN-TUKE 215378 In: Ad Hoc Networks. [s.l.]: Elsevier, 2020, Roč. 97, art. no. 102007, s. 1-16 [tlačená forma] [online]. ISSN 1570-8705. ISSN (online) 1570-8713. [angličtina]


ADC_005 Koľveková, Gabriela, Raisová, Manuela, Zoričák, Martin, Gazda, Vladimír. Endogenous Shared Punishment Model in Threshold Public Goods Games [elektronický dokument]. DOI 0.1007/s10614-020-10017-1. SIGN-TUKE 231904 In: Computational Economics: formerly computer science in economics and management. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 58, č. 1, s. 57-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 0927-7099. ISSN (online) 1572-9974. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10614-020-10017-1. [angličtina]


ADC_006 Zoričák, Martin, Gnip, Peter, Drotár, Peter, Gazda, Vladimír. Bankruptcy prediction for small- and medium-sized companies using severely imbalanced datasets [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 218922 In: Economic Modelling: The International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic Modelling. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 84, s. 165-176 [tlačená forma] [online]. ISSN 0264-9993. ISSN (online) 1873-6122. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999318315438. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.04.003. [angličtina]


ADC_007 Zoričák, Martin, Horváth, Denis, Gazda, Vladimír, Hudec, Oto. Spatial evolution of industries modelled by cellular automata [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jbusres.2019.12.043. SIGN-TUKE 230432 In: Journal of business research. Athens,GA: College of Business Administration University of Georgia, 2021, č. 129, s. 580-588 [tlačená forma] [online]. ISSN 0148-2963. ISSN (online) 1873-7978. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.043. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Drotár, Peter, Gnip, Peter, Zoričák, Martin, Gazda, Vladimír. Small- and medium-enterprises bankruptcy dataset. SIGN-TUKE 207689 In: Data in Brief. Amsterdam: Elsevier, 2018, č. 25, s. 1-6 [tlačená forma] [online]. ISSN 2352-3409. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919307140?via%3Dihub. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AEC_001 Hudec, Oto, Gazda, Vladimír, Zoričák, Martin, Horváth, Denis. Industrial districts as the outcome of self-organisationin time and space [elektronický dokument]. DOI 10.4337/9781839100598.00029. SIGN-TUKE 302017 In: Handbook on Entropy, Complexity and Spatial Dynamics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021, s. 342-362 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-83910-058-1. ISBN (online) 978-1-83910-059-8. [angličtina]


AEC_002 Gazda, Vladimír. The test of the efficient market hypothesis of the Slovak share market. SIGN-TUKE 89583 In: Strengthening the educational and scientific collaboration among faculties of economics within V4 and countries of South Eastern Europe. Czestochowa: Technical university of Czestochowa, 2009, s. 147-153 [tlačená forma]. ISBN 978-83-61118-80-0. ISSN 1428-1600. [angličtina]


AEC_003 Bucko, Jozef, Gazda, Vladimír, Tušan, Radoslav. Accounting case as an application of the graph theory. SIGN-TUKE 88321 In: The New Economy: Challenges, Opportunities and Choices. Delhi: I A Books, 2009, s. 271-282. ISBN 81-89617-78-8. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Kubák, Matúš, Gazda, Vladimír, Gróf, Marek. Experimentálne skúmanie asymetrickej informácie a jej vplyvu na rozhodovanie ekonomického agenta. SIGN-TUKE 99424 In: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente: zborník charakteru vedeckej monografie k vedeckému projektu VEGA č. 1/0493/08 v redakcii Vandy Lieskovej. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 7-18 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-2876-4. [slovenčina]


AED_002 Gazda, Vladimír, Gróf, Marek, Kubák, Matúš. Obchodná vojna a správanie sa najslabšieho obchodného reťazca. SIGN-TUKE 99422 In: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente: zborník charakteru vedeckej monografie k vedeckému projektu VEGA č. 1/0493/08 v redakcii Vandy Lieskovej. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 34-35 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-2876-4. [slovenčina]


AED_003 Gróf, Marek, Gazda, Vladimír, Kubák, Matúš. Teória reciprocity. SIGN-TUKE 99423 In: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente: zborník charakteru vedeckej monografie k vedeckému projektu VEGA č. 1/0493/08 v redakcii Vandy Lieskovej. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 19-33 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-2876-4. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Drotár, Peter, Gnip, Peter, Zoričák, Martin, Gazda, Vladimír. Single-Class Bankruptcy Prediction Based on the Data from Annual Reports [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-03493-1_37. SIGN-TUKE 202636 In: Intelligent data engineering and automated learning: Part 1. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 343-353 [online] [tlačená forma]. ISBN 978-3-030-03492-4. ISBN (online) 978-3-030-03493-1. [angličtina]


AFC_002 Zausinová, Jana, Zoričák, Martin, Gazda, Vladimír, Bugár, Gabriel, Gazda, Juraj. An Agent-Based Model of Adaptive Pricing in HetNets. SIGN-TUKE 212899 In: 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019 - Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 31-35. ISBN 9781728123998. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 2


BCI_001 Leščišin, Jozef, Gazda, Vladimír, Bajus, Radoslav. Burzovníctvo. 1. vyd. Košice: Elfa, 2007. ISBN 978-80-8086-068-4. SIGN-TUKE 67104. [slovenčina]


BCI_002 Želinský, Tomáš, Gazda, Vladimír, Výrost, Tomáš. Ekonometria [textový dokument (print)] . 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Ekonomická fakulta, 2010. ISBN 978-80-553-0389-5. SIGN-TUKE 95114. SIGN-TUKE 290040. [slovenčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BED_001 Bucko, Jozef, Gazda, Vladimír, Tušan, Radoslav. Účtovný prípad ako príklad z teórie grafov. SIGN-TUKE 80074 In: National and regional economics VII: international conference proceedings: 1th-3th october, 2008: Herľany, Slovak Republic. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 895-903. ISBN 978-80-553-0084-9. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 1


FAI_001 Jakubíková, Emília, Bobáková, Viktória, Široký, Ján, Šoltés, Vincent, Gazda, Vladimír. Mladí vedci 2011: Zborník zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie : Herľany, 6. - 7. október 2011. 1 vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. ISBN 9788055307602. SIGN-TUKE 114891. [slovenčina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem