SJE főmenü
prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Név: prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G314
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 614

Egyetemi tanulmányok
Pannon Egyetem
Szervező vegyészmérnök
1979 - 1984
Rigorózus eljárás
Pannon Egyetem
1984 - 1986
Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaságtudomány
- 1993
Doktori képzés (PhD.)
Pannon Egyetem
Gazdaság- és szervezés tudományok
- 2002
Habilitáció
Széchenyi István Egyetem
Humánerőforrás menedzsment
2008
Professzori-inaugurációs folyamat
Széchenyi István Egyetem
Mendzsment
2011

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Professzor
2011 -


Kutatási terület Tudásmenedzsment, HR menedzsment, Változásmenedzsment, SzervezetfejlesztésA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 22
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (6)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (2)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (11)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 6
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 169
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (48)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (15)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (10)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (42)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (31)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (5)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (10)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 13
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (13)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 9
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (5)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (3)

Bejegyzések száma összesen: 219

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (28)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (79)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (28)
Összesen 136

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 6


AAA 001 BENCSIK, Andrea. Változások menedzselése, szervezetfejlesztés. nezmenená dotlač. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2005. 188 s.

AAA 002 BENCSIK, Andrea. A tudásmenedzsment emberi oldala. 1. vyd. Miskolc: Z-press, 2009. 269 s. ISBN 978-963-9493-47-6.

Hivatkozások:
2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [1] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multination corporation. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 3, p. 174-185. WoS

2017  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai” : A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2, p. 533, 546.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Szervezeti tudásmegosztás : Organizational Knowledge Sharing. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2016, vol. 3, no. 1, p. 409.

2016  [4] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS K., S. - PONGRÁCZOVÁ, R. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szemponjából. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 200, 215.

2015  [4] TAKÁCS, A. Paradigma váltás a sikeres változásmenedzsmentben. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 1, s. 188-201.

2015  [3] HORVÁTH, L. - KOVÁCS, A. - SIMON, T. Tájékoztató a horizontális tanulásról intézményvezetők és pedagógusok számára. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015. ISBN 978-963-682-863-9, p. 18.

2014  [3] TÓBIÁS KOSÁR, S. - GÓDÁNY, ZS. - SZABÓ, T. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia. In 5th Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University of Košice, 2014. ISBN 978-80-553-2015-1, p. 1072.

2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzmentjének összehasonlító elemzése. In XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia : Quid est veritas? (Jn 18,38) : Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya : Tanulmánykötet. Győr : Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2014. ISBN 978-963-334-258-9, p. 170-178.

2014  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - NÉMETH, J. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 351, 360.

2014  [4] JÓZSA, L. - BRÁNYI, T. - SÓLYOM, A. Company´s power position and competitiveness in supply chains. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 164, 174.

2014  [4] RÁCZ, I. Területi koncentráció a regionális tudás, a területi identitás és a KFI tükrében (2008-2011). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 290, 298.AAA 003 BENCSIK, Andrea. Small and Silly?: or the hidden pitfall for small and medium - sized enterprises. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011. 136 s. ISBN 978-3-8465-2590-6.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.AAA 004 BENCSIK, Andrea. Change, Project, Knowledge: Symbiosis of change and project management to build knowledge management system. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 188 s. ISBN 978-3-659-21658-9.

AAA 005 BENCSIK, Andrea. Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében. 1. vyd. Harlow: Pearson Publishing, 2013. 150 s. ISBN 978-1-78236-167-1.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2016  [3] STÉBER, A. - KERESZTY, O. A tudásmenedzsment a munkahelyi tanulásban. In Neveléstudomány. ISSN 2063-9546, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 20-29.

2014  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - NÉMETH, J. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 351, 360.AAA 006 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAB 001 BENCSIK, Andrea. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 211 s. ISBN 978-80-8122-111-8.

Hivatkozások:
2018  [4] PUZSÉROVÁ, C. - TÓBIÁS, KOSÁR, S. Tudásmenedzsment és közösségi média a vállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 227-235.

2017  [4] CZIBULA, Á. A gazdasági válság, az FDI és a szervezeten belüli bizalom kapcsolata. In „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia” : A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2, p. 533, 546.AAB 002 BENCSIK, Andrea a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 169 s. [10,26 AH]. ISBN 978-80-8122-179-8.

AAB 003 MACHOVÁ, Renáta, Lilla CSÓKÁS a Andrea BENCSIK. Leadership és szervezeti magatartás. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 110 s. ISBN 978-80-8122-275-7.


ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 2


ABA 001 BENCSIK, Andrea a Katalin DOBRAI. A tudásmenedzsment rendszer és vállalati kapcsolatrendszere. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 103-175. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABA 002 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. A tudásmenedzsment rendszerépítés (TMR) múltja és jövője. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 38-102. ISBN 978 963 05 9589 6.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 11


ABC 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge Management Strategy as a Chance of Small and Medium-Sized Enterprises. DOI 10.4018/978-1-4666-4753-4 In: International Business Strategy and Entrepreneurship: an Information Technology Perspective. Hershey, PA, USA: Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2014, P. 52-81. ISBN 978-14-6664-753-4. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] RÁTHONYI, G. - BÁCSNÉ, B. É. - SZILÁGYI, R. Innovatív információtechnológiai eszközök használata a Debreceni Egyetem sportszervező képzésében. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, vol. IX, no. 3-4, 1173-182.

2017  [3] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120.

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.

2017  [3] PIEROG, A. - BÁCSNÉ, B. É. - DAJNOKI, K. Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása : A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 1. sz., p. 98.

2017  [3] PAULUK, J. - OLÁH, J. The Role and Importance of Lean Tools in Warehouse Management. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 1. sz., p. 31.

2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.ABC 002 BENCSIK, Andrea a Irma RÁCZ. Trust-based knowledge management system building. DOI 10.4018/978-1-4666-6457-9.ch002 In: Knowledge Management for Competitive Advantage During Economic Crisis. Hershey PA, USA: Business science reference, 2014, P. 16-37. ISBN 978-1-4666-6457-9. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [3] ŠVEC, M. - HORECKÝ, J. - MADLEŇÁK, A. GDPR in labour relations - with or without the consent of the employee? In Journal of interdisciplinary research. ISSN 2394-8361, 2018, vol. 8, no. 2, p. 281-286.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ABC 003 BENCSIK, Andrea. A tudásmenedzsment rendszer kialakítása során alkalmazható módszerek. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 193-234. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 004 BENCSIK, Andrea a Kornélia LAZÁNYI. A tudásmenedzsment vállalati gyakorlata. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 235-284. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 005 BENCSIK, Andrea a Kornélia LAZÁNYI. Amit a tudásról tudni kell. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 13-37. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 006 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 007 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment nemzetközi környezetben. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 300-320. ISBN 978 963 05 9536 0.

ABC 008 BENCSIK, Andrea. Appropriate Leadership Style in Knowledge Management System (KMS) Building. DOI 10.4018/978-1-5225-1642-2 In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey: IGI Global, 2016, P. 91-112. ISBN 9781522516422.

ABC 009 BENCSIK, Andrea. Munkaerőpiaci elvárások versus tudásmenedzsment. In: Korkép: XXI. századi kihívások. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2016, P. 167-189. ISBN 978-615-5607-20-2.

ABC 010 BENCSIK, Andrea a Bálint FILEP. Relationship between Knowledge Management and Innovation. DOI 10.4018/9078-1-5225-1642-2 In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey: IGI Global, 2016, P. 67-90. ISBN 9781522516422.

ABC 011 NOSZKAY, Erzsébet, Andrea BENCSIK, György BODA, Gábor KLIMKÓ a Andrea KŐ. Tudásmenedzsment. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 569-594. ISBN 978 963 05 9812 5.


ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Győr: Universitas Kht., 2012. 225 s. ISBN 978-963-9819-96-2.

Hivatkozások:
2016  [3] THINH, D. V. A társas támogatás jelentősége a felsőoktatásban. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-78-4, p. 84, 90.

2013  [3] MAROSI, I. Trust and innovation in Hungarian SMEs. In Economists' Forum. ISSN 1582-1986, 2013, vol. XVI, no. 115, p. 120, 133.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 48


ADE 001 BENCSIK, Andrea a Zsuzsanna NAGY. Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 3 (2007), p. 58-68. ISSN 1727-7051.

Hivatkozások:
2011  [1] KERSULE, L. Personnel motivation problems in a big company in world economic crisis situation. In Current Issues in Management of Business and Society Development - 2009. Riga : University Latvia, 2011. ISBN 978-9984-45-349-1, p. 162-166. WoS

2010  [1] KIM, D. Y. - KUMAR, V. - MURPHY, S. A. European foundation for quality management business excellence model : An integrative review and research agenda. In International Journal of Quality and Reliability Management. ISSN 0265-671X, 2010, vol. 27, no. 6, p. 684-701. SCOPUS

2009  [3] KIM, D. Y. - KUMAR, V. - MURPHY, S. A. European Foundation for Quality Management Business Excellence Model. In International Journal of Quality & Reliability Management. ISSN 0265-671X, 2009, vol. 27, no. 6, p. 697.ADE 002 BENCSIK, Andrea a Krisztina BOGNÁR. Success criteria of a knowledge based organizational operation - or the necessity of the leadership style change. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 2 (2007), pp. 51-65. ISSN 1727-7051.

Hivatkozások:
2015  [1] PAROLIA, N. - CHEN, JV. - JIANG, JJ. et al. Conflict resolution effectiveness on the implementation efficiency and achievement of business objectives in IT programs: A study of IT vendors. In Information and Software Technology. ISSN 0950-5849, 2015, vol. 66, p. 30-39. WoS ; SCOPUS

2013  [1] PAROLIA, N. - JIANG, J. J. - KLEIN, G. The presence and development of competency in IT programs. In Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212, 2013, vol. 86, no. 12, p. 3140-3150. SCOPUSADE 003 BENCSIK, Andrea a Krisztina BOGNÁR. Success Criteria of a Knowledge Based Organizational Operation - or the Necessity of the Leadership Style Change. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 2 (2007), p. 51-65. ISSN 1727-7051.

ADE 004 VENDEL, Lőre a Andrea BENCSIK. The role of education system in knowledge transfer among young people. Recent issues in education. Vol. 6 (2008), p. 136-145. ISSN 1822-7864.

Hivatkozások:
2017  [3] TAKÁCS-GYÖRGY, K. - TAKÁCS, I. Talent management in higher education - a case stuy from Hungary. In International Journal of Contemporary Management. ISSN 1643-5494, 2017, vol. 16, no. 3, p. 157-188.ADE 005 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Iván FEKETE, Zoltán MAJÓ a Gyula LÁSZLÓ. Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. Competitio. Évf. 7, sz. 2 (2008), p. 115-145. ISSN 1588-9645.

ADE 006 BENCSIK, Andrea. A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatai alapján. Competitio. roč. VIII, č. 1. (2009), s. 98-117s. ISSN 15889645.

ADE 007 BENCSIK, Andrea a Péter FODOR. A válságkezelés emberi erőforrás- és tudásmenedzselési szempontjai. Közgazdász Fórum. roč. 12, č. 6 (2009), s. 39-57s. ISSN 15821986.

ADE 008 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Economic Changes Demand to Move from Life Long Learning to Life Wide Learning. Problems of Education in the 21st Century. Vol. 15 (2009), p. 20-28. ISSN 1822-7864.

ADE 009 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Economic Changes Demand to Move from Live Long Learning to Life Wide Learning. Problems of Education in the 21st Century. Vol. 15 (2009), p. 20-28. ISSN 1822-7864.

Hivatkozások:
2015  [3] CIUTIENE, R. - RAILAITE, R. Age Management as a Means of Reducing the Challenges of Workforce Aging. In Inzinerine Ekonomika. ISSN 1392-2785, 2015, vol. 26, no. 4, p. 393, 396.ADE 010 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Ildikó MAROSI. From individual memory to organizational memory (intelligence of organizations). World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 56, August (2009). ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

Hivatkozások:
2015  [3] SHAYAN, R. - GHASEMIZAD, A. The Relationship between Organizational Intelligence and Knowledge Management and Their Impact on Organizational Agility. In Cumhuriyet University Faculty of Science. ISSN 1300-1949, 2015, vol. 36, no. 3, p. 3108.

2011  [1] BASARUDDIN, S. - HARON, H. Knowledge Taxonomy for Developing Organizational Memory System (OMS) for Public Instituions of Higher Learning (IHL) in Malaysia. In Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929, 2011, vol. 180 CCIS, no. PART 2, p. 43-57. SCOPUS

2011  [1] ANICA-POPA, L.-E. OMCCAAF: Articulating organizational memory and business intelligence. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. ISBN 978-3-901509-83-4, ISSN 1726-9679, 2011, vol. 22, no. 1, p. 0915-0916. SCOPUSADE 011 BENCSIK, Andrea, Zsuzsa KAROLINY, Daniel KEHL a Ferenc FARKAS. Changes in Corporate Employement Management and HR Practice: An Analysis of 2007 Survey Data Based on the Life Cycle Model. HRM - Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Roč. 66, č. 1. (2009), s. 103-123. ISSN 16410874.

ADE 012 BENCSIK, Andrea. Kiútkeresés a válságból - globális és helyi trendek. Munkaügyi Szemle. roč. 53., č. 2. (2009), s. 6-9. ISSN 05413559.

ADE 013 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Ildikó MAROSI. Small and silly?: or private pitfall of small and medium-sized enterprises. World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 37, January (2009). ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

ADE 014 MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Teamwork in higher education: Teamwork as chance of success. International Journal of Learning. Vol. 16, no. 5 (2009), p. 167-173. ISSN 1447-9494. SCOPUS. SNIP (2013): 0,105.

Hivatkozások:
2015  [3] CURRAN, K. Recent Advances in Ambient Intelligence and Context - Aware Computing. In USA : Information Science Reference, 2015. ISBN 978-1-4666-7285-7, p. 80, 88.ADE 015 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Family friendly concepts and tools in different-sized Hungarian organizations based on empirical study. Problems and Perspectives in Management. Vol. 8, no. 1 (2010), p. 70-79. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2018  [4] SZABÓ, K. - KOLLÁR, P. Transformational leadership in terms of generation and gender. In Studies about the Perspectives of Social Sciences. Gödöllő : Szent István University, 2018. ISBN 978-963-269-700-0, p. 114, 122.

2017  [3] VÁNTUS, A. - HARSÁNYI, E. - RÁTONYI, T. A humán és műszaki tényezők hatása a termelékenységre. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 2. sz., p. 91, 96.ADE 016 BENCSIK, Andrea. From Childhood Imitation Based Studying to a Knowledge Based Society. International Journal of Learning. Vol. 17, no. 1 (2010), p. 222-241. ISSN 1447-9494. SCOPUS. SNIP (2013): 0,105.

ADE 017 BENCSIK, Andrea. Given Competencies by Higher Education Versus Employers´ Demands Mirrored in an Empirical Survey. Problems of Education in the 21st Century. P. 9-18. ISSN 1822-7864.

ADE 018 BENCSIK, Andrea. Desired Culture and realistic value-judgement. Recent Issues in Education - 2011. č. 34 (2011), s. 7-23. ISSN 1822-7864.

ADE 019 BENCSIK, Andrea. Ethical labyrinth in the period of knowledge acquisition and sharing of konwledge management systems. International Research Journal. Vol. 9, no. 3 (2011), p. 93-99. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] MAYANA, J. - PERKS, S. Business practices influencing ethical conduct of small and medium-sized enterprises in Uganda. In African Journal of Business Ethics. ISSN 1817-7417, 2017, vol. 11, no.1, p. 43-62.

2017  [3] MAYANJA, J. - PERKS, S. Business practices influencing ethical conduct of small and medium-sized enterprises in Uganda. In African Jorunal of Business Ethics. ISSN 1817-7417, 2017, vol. 11, no. 1, p. 93-99.ADE 020 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Strategies of education and training practice of small and medium sized enterprises. World Academy of Science. Vol. 75, no. March (2011), p. 77-83. ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

Hivatkozások:
2016  [3] ZAKARIA, Z. - HALIM, M. A. S. A. The Mediating Effect of Family Support in Influencing Business Competitiveness of SME. Singapore : Springer Science+Business Media, 2016. ISBN 978-981-10-0034-8, p. 29-37.

2015  [3] KHAN, M. W. - ALTAF, M. Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. In Journal of Business and Management Research. ISSN 2356-5756, 2015, vol. 9, p. 264, 268.

2015  [3] MAHWISH W., K. - MERYEM, A. Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. In Journal of Business and Management Research. ISSN 2356-5764, 2015, vol. 9, p. 261-269.

2013  [3] MARI-VIDAL, S. - LAJARA-CAMILLERI, N. Training in agricultural cooperatives as a key competitive factor in a context of market concentration and globalization. In Interciencia. ISSN 0378-1844, 2013, vol. 38, no. 2, p. 112-120.

2012  [3] NDINGURI, E. - PRIETO, L. - MACHTMES, K. Human capital development dynamics : The knowledge based approach. In Academy of Strategic Management Journal. ISSN 1544-1458, 2012, vol. 11, no. 2, p. 124, 133.

2012  [1] NDINGURI, E. - PRIETO, L. - MACHTMES, K. Human capital development dynamics : The knowledge based approach. In Academy of Strategic management Journal. ISSN 1544-1458, 2012, vol. 11, no. 2, p. 121-136. SCOPUSADE 021 BENCSIK, Andrea, Ildikó MAROSI a Tibor DŐRY. A vágyott kultúra és reális értékítélet: Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének előfeltétele egy felsőoktatási intézményben. Vezetéstudomány. Évf. 42, sz. 5 (2012), p. 25-41. ISSN 0133-0179.

ADE 022 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Chance of success at hungarian small and medium sized enterprises. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 5 (2012), p. 16-30. ISSN 2029-6932.

Hivatkozások:
2017  [3] PIEROG, A. - GÁL, Zs. Sikeres változtatás menedzselésének kulcsindikátorai - vizsgálat egy multinacionális szervezetben. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, vol. IX, no. 3-4, 18-26.ADE 023 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Jön, megy vagy marad? - A tacit tudás megőrzésének lehetősége a szervezetben. Munkaügyi Szemle. roč. 56, č. III. (2012), s. 21-32. ISSN 0541-3559.

ADE 024 BENCSIK, Andrea a Dóra G. KOCSIS. Methods of Knowledge Acquisition and Sharing from Etrhical Perspective. Journal on GSTF Business Review. roč. 1, č. 4 (2012), s. 90-96. ISSN 2010-4804.

ADE 025 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Problems of tacit knowledge sharing at smalland medium sized enterprises. JABM. roč. 4, č. 2 (2012), s. 221-234. ISSN 0974-8636.

ADE 026 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Ritka, mint a fehér holló?. Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására Közleményei. roč. 4, č. 2. (2012), s. 25-32. ISSN 2062-1396.

ADE 027 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania. Trendy v podnikání. (2012), s. 88-95. ISSN 1805-0603.

Hivatkozások:
2018  [4] CSÓKÁS, L. A bizalom, mint az etikus szervezeti környezet kialakításának kulcsa. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 48-56.

2013  [4] SZABO, S. - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8, s. 6, 179.ADE 028 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 029 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyesen, gyeden?. Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására közleményei. Évf. 4, sz. 5 (2013), p. 133-143. ISSN 2062-1396.

ADE 030 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. Knowledge Management System Building on the Basis of Employees´Satisfaction. IJSR - International Journal of Scientific Research. roč. 2, č. 8 (2013), s. 229-231. ISSN 2277-8179.

ADE 031 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmenedzselés és tudásfrissítés a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók körében. Munkaügyi Szemle. Évf. 57., sz. 2 ( 2013), p. 68-78. ISSN 0541-3559.

ADE 032 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A tudásmenedzsment gyakorlata a gyermekgondozási szabadságon tartózkodó nők körében. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 6, sz. 1-2 (2014), p. 430-438. ISSN 2064-4361.

Hivatkozások:
2016  [3] JUHÁSZ, CS. Szervezeti tudásmegosztás : Organizational Knowledge Sharing. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2016, vol. 3, no. 1, p. 409.ADE 033 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió?: Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. 6 (2014), p. 61-68. ISSN 0133-0179.

ADE 034 BENCSIK, Andrea. Intergeneration Management and Knowledge Sharing Problems. Mitteilungen Klosterneuburg. Vol. 64, no. 2 (2014), p. 244-256. ISSN 0007-5922.

ADE 035 BENCSIK, Andrea. Why do not knowledge management systems operate?. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 9, no. 1 (2014), p. 18-26. ISSN 2029-6932.

ADE 036 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat hazai nagyvállalatoknál. Taylor - Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 7, sz. 3-4 (2015), p. 207-214. ISSN 2064-4361.

ADE 037 BENCSIK, Andrea a Sárka ZAPLETALOVA. Does the Tail Wag the Dog, or Brilliance and Stagnation of a Knowledge Intensive Organization (Case Study). DOI 10.11648/j.ebm.20150101.11 European Business & Management. Vol. 1, no. 1 (2015), p. [1-6].

ADE 038 BENCSIK, Andrea a Klaudia FÜR. Olcsó és okos: A frugal innováció és a tudásmenedzsment szimbiózisa. Vezetéstudomány. Évf. 46, sz. 12 (2015), p. 41-51. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.

2017  [3] ZAVARKÓ, M. - BERTALAN, ZS. - SÁRA, Z. et al. Innovation and Knowledge Management in the Energy Sector. In Journal of Energy Technologies and Policy. ISSN 2224-3232, 2017. vol. 7, no. 1, p. 48, 50.ADE 039 BENCSIK, Andrea a Šárka ZAPLETALOVÁ. The Most Important features of Organizational Behaviour during a Knowledge Management System Building. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.12 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 8-12. ISSN 2331-0620.

ADE 040 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. The practice of successful mentoring in the dimension of Hungarian organizations. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.11 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 1-7. ISSN 2331-0620.

ADE 041 ZAPLETALOVÁ, Šárka a Andrea BENCSIK. The role of knowledge in the internationalization process: A research study from the Czech Republic. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.13 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 13-17. ISSN 2331-0626.

ADE 042 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Hogyan építsünk érzelmileg intelligens szervezetet?. Tér, Gazdaság, Ember. Évf. 3, sz. 1 (2015), p. 75-90. ISSN 2064-1176.

ADE 043 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Az Y és a Z generációval szembeni előítéletek a munkahelyen. Taylor - Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 9, sz. 2 (2017), p. 121-128. ISSN 2064-4361.

Hivatkozások:
2018  [3] SZABÓ, K. - KOLLÁR, P. Transformational leadership in terms of generation and gender. In Studies about the Perspectives of Social Sciences. Gödöllő : Szent István University, 2018. ISBN 978-963-269-700-0, p. 114, 122.ADE 044 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment szerepe a minőségkultúra fejlesztésében. Magyar Minőség. online, évf. 26, sz. 11 (2017), p. 7-34. ISSN 1789-5510.

ADE 045 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Az egészségmagatartás jellemzői egyetemista fiatalok körében. Valóság : társadalomtudományi közlöny : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. Roč. 61, č. 10 (2018), s. 1-15 [print]. ISSN 0324-7228.

ADE 046 BENCSIK, Andrea. Ki fizeti meg a bizalom/bizalmatlanság árát?. Magyar Minőség. Roč. 27, č. 11 (2018), s. 83-97. ISSN 1789-5510.

ADE 047 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásorientált szervezetek értékesítése a bizalom gazdasági hatásairól. DOI DOI 10.14267/VEZTUD.2018.01.04 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review [print]. Roč. 49, č. 1 (2018), s. 30-39. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.ADE 048 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. DOI 10.14267/VEZTUD.2018.10.09 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Roč. 49, č. 10 (2018), s. 93-104. ISSN 0133-0179.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyermekgondozási szabadságon Magyarországon - a nők megítélése szerint: (empirikus vizsgálat alapján). Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 121-137. ISSN 1338-6581.

ADF 002 BOGNÁR, Tamás a Andrea BENCSIK. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 19-30. ISSN 1338-6581.

ADF 003 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 9-18. ISSN 1338-6581.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. ISSN 1785-8860. SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

Hivatkozások:
2018  [1] CHARBAND, Y. JAFARI NAVIMIPOUR, N. Knowledge sharing mechanisms in the education: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. In Kybernetes. ISSN 0368-492X, 2018, vol. 47, no.7, p. 1456-1490. SCOPUS

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2017  [3] VARGA, E. - MAROSNÉ KUNA, ZS. - MISKOLCINÉ MIKÁCZÓ, A. et al. A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése. In Polgári Szemle [online]. 2017, 12. évf., 4-6. sz. [cit. 2017-11-08]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-6553.

2017  [2] VLACSEKOVÁ, D. - MURA, L. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. In Oeconomica. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no. 1, p. 113, 121. WoS

2017  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. - MULLINS, R- et al. Investigating incentives that encouraged and can encourage Polish and UK-based prosumers to engage in knowledge sharing. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2017, vol. 5, no. 1, p. 72-100.

2017  [1] RUZICIC, V. S. - MICIC, Z. M. Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security. In Computers & Security. ISSN 0167-4048, 2017, vol. 70, p. 455-466. WoS

2016  [4] VLACSEKOVÁ, D. Vplyv pracovnej dôvery na motiváciu zamestnancov. In Journal of Innovation and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s.144, 152.

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [3] VLACSEKOVÁ, D. - TÓBIÁS KOSÁR, S. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 607-619.

2016  [3] MADARÁSZ, T. Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképességének fenntartása Magyarországon. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 4. sz. No 25, p. 29, 34.

2016  [1] MURA, L. - ORLÍKOVÁ, M. Social entrepreneurship and social enterprises: The case of Slovakia. In Proceedings of the 4th International Conference. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 495-505. WoS

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Kommunikációs elvárások a szervezetben. In Közép-európai közlemények. ISSN 1789-6339, 2016, vol. 9, no. 2, p. 124-133.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2015  [4] JUHASZ KLER, A. The Personal Aspects of Organizational Commitment. In Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Nitra : Proceedings from International Scientific Conference, 2015. ISBN 978-80-552-1432-0, p. 278, 284.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: What is next in human resource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Corporate practice in preserving knowledge regarding mothers on child-care leave (based on empirical research). Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 197-202. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

ADM 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [3] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 005 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Hivatkozások:
2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in Western MNCs: Exploring an emerging phenomenon with a systematic literature review. In Working Paper, no. 103, 2018, doi:10.15480/882.1577.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 006 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Requirements of Practical Life versus Possessed Competencies in Highers Education. International Journal of Education and Information Technologies. Vol. 10 (2016), p. 102-111. ISSN 2074-1316. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.ADM 007 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Hivatkozások:
2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 008 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Y and Z Generations at Workplaces. DOI 10.7441/joc.2016.03.06 Journal of Competitiveness. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 90-106. ISSN 1804-171X. WoS.

Hivatkozások:
PUTRA, Y. S. Peran psychological capital dan person - organization fit terhadap kesiapan I-generations untuk berubah. In Journal Ilmiah Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2018, vol. 11, no. 21, p. 84-99.  [3]

2019  [1] LOU, N. M. - SO, A. S. I. - HSIEH, Y. J. Integrated resort employee competencies: a Macau perspective. In International journal of contemporary hospilatity management. ISSN 0959-6119, 2019, vol. 31, no. 14, p. 247-267. SCOPUS

2019  [3] AKHAVAN SARRAF, A.R. Managing multigenerational organizations. In Economic Alternatives. ISSN 1312-7462, 2019, no. 1, p. 93-105.

2019  [3] KORNELSEN, J. The Quest to Lead (with) Millennials in a VUCA-World: Bridging the Gap Between Generations. In Leading in a VUCA World. Cham : Springer Open, 2019. ISBN 978-3-319-98883-2, p. 27-41.

2018  [3] BLANCHETTE, K. L. - ELLINGTON, L. Strategic Leadership Role in Organizations. In Strategic Leadership. Charlotte : Information Age Publishing Inc, 2018. ISBN 978-1-64113-135-3, p. 101, 122.

2018  [1] FRANCIS, A. G. MÓNICO, L. - PAIS, L. -et al. Business ethics: A study of Portuguese social representation of business ethics. In International journal of business governance and ethics. ISSN 1477-9048, 2018, vol. 13, no. 1, p. 85106. SCOPUS

2018  [1] VYDROVÁ, J. - BEJTOVSKÝ, J. The importance of the individual pillars of social maturity of workers in healthcare organizations in the hierarchy of pillars of competence in management. In Administratie si management public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 21-35. SCOPUS

2018  [1] KIRCHMAYER, Z. - FRATRIČOVÁ, J. What motivates generation Z at work? Insights into motivation drivers of business students in Slovakia. In Proceedings of the 31st international business information management association conference, IBIMA 2018. Milan : International Business Information Management Association, 2018. ISBN 978-099985510-2, p. 6019-6030. SCOPUS

2018  [3] AMEEN MISBAH, M. - HAMEED, I. The retention of generation Y employees in Pakistan. In Market Forces College of management sciences. ISSN 1816-8434, 2018, vol. 13, no. 2, p. 21-40.

2018  [3] KIRPIK, G. - AKDEMIR, B. Kuşak farklılıkları ile kurumsal itibar algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi. Ankara : Gece Publishing, 2018. ISBN 978-605-288-700-4, p. 224.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.

2018  [3] GEYER, CH. - KLEIN, T. Human resources strategies for integrating generation Z into labor organization in Germany. In Technische hochschule mittelhessen. ISSN 2568-0803, no. 003, p. 9.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [3] ARRINGTON, G. B. - DWYER, R. J. Can four generations create harmony within a public-sector environment? In International journal of applied management and technology. ISSN 1554-4740, 2018, vol.17, no. 1, p. 1-21.

2018  [3] HICKS, J. - RIEDY, C. - WALTZ, M. Cross-generational counseling strategies: Understanding unique needs of each generation. In Journal of Counselor Practice. ISSN 2473-3369, 2018, vol.9, no. 1, p. 6-23.

2018  [1] NOVAK, V. - ŽNIDARŠIČ, A. The transition of young people from study to employment in the light of student work. In Organizacija. ISSN 1318-5454, 2018, vol. 51, no. 3, p. 195-206. SCOPUS

2018  [4] COSOVAN, A. - CSORDÁS, T. - HORVÁTH, D. -et al. Tervezői helyzetek jelentősége a vezetőképzésben: designkommunikáció és / vagy design thinking. In A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-2, p. 902-914.

2018  [3] SENČILA, V. - KALVAITIENÉ, G. Finding a Balance: Companies and new seafarers generation needs and expectations. In TransNav. ISSN 2083-6473, 2018, vol.12, no. 2, p. 285-290.

2018  [3] KENDZIA, J. M. - BJÖRCK, A. The digital revolution and the organization of work: contemporary management techniques. In Scientific research publishing. ISSN 2165-4328, 2018, vol. 2018, no. 8, p. 212-232.

2017  [3] DRAGOLEA, L. - GRONDYS, K. - SROKA, M. Career management : short analysis regarding interest on employment fields among youths. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 16. no. 2, p. 62-73.

2017  [3] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝŘ, M. Work expectations and potential employability of millennials and post-millenials on the Czech labor market. In Oeconomia Copernicana. ISSN 2083-1277, 2017, vol. 8, no. 4.

2017  [3] FAQIHUDDIN, A. INTERNALISASI NILAI-NILAI HUMANISTIK RELIGIUS PADA GENERASI Z DENGAN "DESIGN FOR CHANGE". In Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. ISSN 1907-7254, 2017, vol. 12, no. 2(2017).

2017  [3] DURANA, P. - CHLEBIKOVA, D. THE IMPACT OF GLOBALIZATION FOR NEED OF SOCIAL PEDAGOGUES IN SCHOOL. In CBU International Conference on Innovation in Science and Education. ISSN 1805-997X, 2017, vol. 5 (2017), p. 587-592.

2017  [3] SZYDŁO, J. Differences Between Values Preferred by Generations X, Y and Z. In Studia z zarządzania międzykulturowego. ISSN 2543-8190, 2017, T. 18, z. 3, cz. 1, p. 89-100.

2017  [3] HRUŠECKÁ, D. - PIVNIČKA, M. - BORGES LOPES R. Logistics management as a system constraint. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 15, no. 1, p. 77, 85.

2017  [3] ČASAITÉ-ŠATKAUSKIENÉ, S. Stress impact on creativity: The role of task feedback for generation Z. In The international business conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2017. ISBN 978-609-436-051-0, p. 42-51.

2017  [3] DURANA, P. - CHLEBIKOVA, D. The impact of globalization for need of social pedagogues in schools. In CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Prague : Central Bohemia University, 2017. ISBN 978-80-88442-08-2, p. 592.

2017  [4] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝR, M. názory studentů manažerských programů na důležité kompetence na trhu práce. In Fórum manažéra. ISSN 1339-9403, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 67-73.

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] BEJTKOVSKÝ, J. The employees of baby boomers generation, generation X, generation Y and generation Z in selectred Czech corporation as conceivers of development and competitveness in their corporation. In Journal of Competitiveness. ISSN 1804-1728, 2016, vol. 8, no. 4, p. 105-123.ADM 009 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

ADM 010 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

ADM 011 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

ADM 012 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Lilla CSÓKÁS, Tímea JUHÁSZ a Kornélia LAZÁNYI. Survey of Ethical Managerial Behavior - a Three Country Comparative Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol.. 15, no. 6 (2018), p. 179-197. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

ADM 013 BENCSIK, Andrea a Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS. The Role of Knowledge Management in Developing Quality Culture. DOI 10.12700/APH.15.8.2018.8.11 Acta Polytechnica Hungarica. Vol.. 15, no. 8 (2018), p. 209-226. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 15


AEC 001 BENCSIK, Andrea. Új globalizációs hullám küszöbén - hazai és külföldi trendek. Vezetési ismeretek III.. (2009), s. 148-156s.

AEC 002 POÓR, József, Andrea BENCSIK, György SZRETYKÓ a Ferenc TERNOVSZKY. Személyzetfejlesztési rendszer. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Complex, 2010, P. 365-400. ISBN 978 963 295 108 9.

Hivatkozások:
2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzsmentjének összehasonlító elemzése. In Quid est veritas? (Jn 18,38) - Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. ISSN 978-963-334-258-9, vol. 18, no. 38, p. 176.AEC 003 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. A munkavállalóval együtt a tacit tudás is nyugdíjba vonul?. Tudásból várat .... (2011), s. 36-47.

AEC 004 BENCSIK, Andrea. Etikai útvesztő a tudásmenedzsment rendszer tudásszerzés-átadás fázisában. In: Tudásból várat...: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Budapest: N&B Kiadó, 2011, P. 21-35. ISBN 9789630812658.

AEC 005 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Képzési modellek a felsőoktatásban. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 129-141.

AEC 006 BENCSIK, Andrea. Tudás és innováció fejlesztése a HR-ben. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 379-382.

AEC 007 BENCSIK, Andrea a Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI. Tudás intenzív szervezetek TM rendszer építése versus kultúra és HR. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 383-397.

AEC 008 BENCSIK, Andrea. Expectation about Teamwork to Build a Knowledge Management System. In: World Academy of science, engineering and technology. Tokyo: WASET, No. 77 (2013), pp. 1281-1289.

AEC 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmegőrzés a kismamák körében a Gyes és Gyed ideje alatt. In: Actual problems of modern education in 21st century. = Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí Brno: Librix, 2012, S. 189-194. ISBN 978-80-8122-063-0.

AEC 010 BENCSIK, Andrea. A case study about a multinational company. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 220-224. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 011 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment rendszerépítés a szervezetben mint változás menedzselése. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 176-192. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 012 BENCSIK, Andrea. Appropriate leadership style in knowledge management system (KMS) building. DOI 10.4018/978-1-5225-1913-3.ch075 In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. [s.l.]: IGI Global, 2017, P. 1584-1606. ISBN 978-152251914-0. SCOPUS.

AEC 013 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Bizalom és bizalmatlanság avagy Sharing Economy kontra hagyományos üzleti modell. In: Közösségi tudások - tudásközösségek: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Budapest: N & B Kiadó, 2017, P. 7-20. ISBN 978-963-12-5559-1.

AEC 014 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge management strategy as a chance of small and medium-sized enterprises. DOI 10.4018/978-1-5225-1913-3.ch028 In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. [s.l.]: IGI Global, 2017, P. 577-607. ISBN 978-152251914-0. SCOPUS.

AEC 015 BENCSIK, Andrea. The Role of Artificial Intelligence in the Knowledge Organization of Companies. In: Business Strategy in the Artificial Intelligence Economy. J. Mark Munoz, Al Naqvi. New York: Business Expert Press, 2018, P. 9-23. ISBN 978-1-94819-898-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


AED 001 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu. In: Managements Trend sin Theory and Practice: Scientific Papers. Žilina: EDIS Žilina, 2013, S. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4.

AED 002 SERES HUSZÁRIK, Erika. A bizalom szerepe a szervezetek életében. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 205-213. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 003 SZÉNÁSSY, Tímea. A családi vállalkozások a komáromi járásban = Family business in the Region of Komárom. In: Mladí vedci 2017 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 288-298. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 004 HALASI, Dániel. A családi vállalkozások jelentősége a KKV szektorban. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 42-51. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 005 SZABÓ, Dávid. A Gombaszögi Nyári Tábor és a Martosi Szabadegyetem marketing kampánya = Marketing Campaign of Gombaszögi Nyári Tábor and Martosi Szabadegyetem. In: Mladí vedci 2017 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 254-272. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 006 HEVESI, Andrej. A munkahelyi bizalom és annak más tényezőkre valamint a tudásmegosztásra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 52-62. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 007 NAGYOVÁ, Nikoleta. A szervezeti kultúra vizsgálata egy választott szervezetnél. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 135-147. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 008 SZOBI, Ádám. Emberi erőforrás menedzsment a kis- és középvállalkozásoknál. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 299-308. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 009 BODÓ, Zoltán. Motivációs elméletek = Motivation Theories. In: Mladí vedci 2017 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 6-17. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 010 VLACSEKOVÁ, Dominika. Motivációs eszközök vizsgálata a kis- és középvállalkozásoknál. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 309-323. ISBN 978-80-8122-200-9.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK a Ildikó MAROSI. HR and knowledge management in higher education. In: Higher Education, Partnership, Innovation. Budapest: IHEPI, 2009, P. 19-29. ISBN 978-963-88332-5-9.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 42


AFC 001 KOSZTYAN, Zsolt Tibor, Zoltán PERJES a Andrea BENCSIK. Resource Allocation and Cost Reduction by Means of Alternative Solutions. DOI 10.1007/978-1-4020-8735-6_103 In: Innovations and Advanced Techniques in Systems: Computing Sciences and Software Engineering. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007, P. 556-559. ISBN 978-1-4020-8734-9. WoS.

AFC 002 BENCSIK, Andrea. A tudásmegosztás etikai problémái. Vállalati kommunikáció a 21. század elején. (2011), s. 69-88.

AFC 003 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Education and Training Practice Strategies in Small and Medium Sized Enterprises. In: International Conference on Economics, Trade and Development. Chendu: Institute of Electrical and Electronics Engineus, Inc., 2011, P. 65-69. ISBN 9781424497737. WoS.

Hivatkozások:
2017  [4] CAHA, Z. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. In Studia commercialia Bratislavensia. ISSN 1339-3081, 2017, vol. 10, no. 38, p. 137-145.

2013  [1] MARI-VIDAL, S. - LAJARA-CAMILLERI, N. - IZQUIERDO, R. S. Training in agricultural cooperatives as a key competitive factor in a context of market concentration and globalization. In Interciencia. ISSN 0378-1844, 2013, vol. 38, no. 2, p. 112-120. WoS ; SCOPUSAFC 004 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Andrea SÓLYOM. Education and Training Practice Strategies in Small and Medium Sized Enterprises. In: Proceedings of the 3rd European Conference on Intellesctual Capital. Nicosia, Cyprus: Geoff Turner and Clemente Minnone, P. 78-86. ISBN 971906638955. WoS.

AFC 005 BENCSIK, Andrea a Piroska SZALAI. Main Aspect of EWIL. International Conference. (2011), s. 161-166.

AFC 006 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Strategies of Education and Training Practice of Small and Medium Sized Enterprises. In: Chemal Ardil: Scientific Research and Experimental Development: Scientific Research and Experimental Development. New Mexico: World Academy of Science, 2011, P. 116-122.

AFC 007 BENCSIK, Andrea. Tudásalapú vállalati stratégiák. In: Gazdasági és társadalmi kihívások a 21. században: - Best of KHEOPS (2006-2010) -. Magyarország: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2011, P. 164-175. ISBN 9789638755377.

AFC 008 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. A tacit tudás átadásának kihívásai a Duna két partján. Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. (2012), s. 53-62.

AFC 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Apák gyermekgondozási szabadságon - avagy egy nem hagyományos élethelyzet megítélése a férfiak szemszögéből. "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság". (2012), s. 1-7.

AFC 010 BENCSIK, Andrea, Andrea SÓLYOM a Dóra G.KOCSIS. Comes, Goes or Stays?: Possibility to retain tacit knowledge in organizations. IISES International Interdisciplinary Conference. (2012), 16 s.

AFC 011 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Companies cooperating in knowledge maintenance and transformation for women going to child-care leave. Reproduction of the human capital. (2012), s. 1-10.

AFC 012 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Chances of Men and Women to Return to the Labour Market after Child-Care Leave. Knowledge and Learning: Global Empowerment. (2012), s. 121-130.

AFC 013 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Management and Ethics from the Business point of view. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-12. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

Hivatkozások:
2015  [3] DOBAI KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Kráolvé : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 440, 445.AFC 014 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge transfer for women returning from GYES and GYED. Mic 2012 - Managing Transformation with Creativity. (2012), s. 113-123.

AFC 015 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Men on Parental Leave in Hungary. DOI 10.3846/bm.2012.080 In: Business and Management: The 7th International Scientific Conference. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical UNIV PRESS, 2012, P. 616-623. ISBN 978-609-457-116-9. WoS.

Hivatkozások:
2015  [3] MICHOŃ, P. Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries. In Community, Work & Family. ISSN 1366-8803, 2015, vol. 18, no. 2, p. 182-197.

2015  [1] MICHOŃ, P. Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries. In Community, Work and Family. ISSN 13668803, 2015, vol. 18, no. 2, p. 182-197. SCOPUSAFC 016 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. Mentori szerep, mint a tacit tudás megosztásának eszköze. VII. KHEOPS Tudományos Konferencia. č. május (2012), s. 93-103.

AFC 017 BENCSIK, Andrea. Családbarát megoldások a szervezetekben a munkavállalók különböző életszakaszaiban. In: Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között: Tanulmánykötet. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2013, S. 17-23. ISBN 978-963-7287-28-2.

AFC 018 BENCSIK, Andrea. Employee´s satisfaction and knowledge management system building. In: ABSRC 2013 Rome: Conference Proceedings. Piran: Gea College - Faculty of Entrepreneurship, 2013, S. [14]. ISBN 978-961-6347-52-5.

AFC 019 BENCSIK, Andrea. New Requirements in Higher Education. In: Selected Issues in Discipline-Specific Academic Teaching: Social Sciences and the Humanities. Israel: Ariel University, 2013, s. 190-204. ISBN 978-963-7376-34-8.

AFC 020 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Szandra KOVÁCS. A tudásmegosztási hajlandóság aktuális kérdései, avagy jobb adni, mint kapni (empirikus vizsgálat alapján). In: Alkalmazott Tudományok I. Fóruma. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 2014, P. 113-125. ISBN 978-963-7159-92-3.

AFC 021 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Approaching the process of mentoring from the side of employers and employees in the dimension of Hungarian practice (both sides of the coin). In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relation. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 57-68. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 022 STIFTER, Viktória, Andrea BENCSIK a Irma RÁCZ. Emotional factors of organization´s knowledge sharing systems. In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relations. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 446-456. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 023 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: The 8th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 024 RÁCZ, Irma, Andrea BENCSIK, Tamás BOGNÁR a Viktória STIFTER. Management of knowledge by talented intellectual workers. In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relation. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 404-415. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 025 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentorálás, mint a tudásátadás formája Magyarországon. In: II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia: "A vidék él és élni akar". Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2015, P. 348-352. ISBN 978-615-5192-22-3.

AFC 026 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Higher Education Versus Practical Life from the Viewpoint of Competences. In: Recent Researches in Engineering Education: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ´15). Salerno: WSEAS Press, 2015, P. 63-71. ISBN 978-1-61804-312-2.

AFC 027 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella CSIKÓS-HORVÁTH a Tímea JUHÁSZ. Characteristics of mentoring practice based on the opinion of Hungarian employees (based on empirical study). In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 30-40. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 028 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Vera KELLER. Innovation and Knowledge Management. In: Economics, Law and Political Science: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS´15). Rome: WSEAS Press, 2015, P. 85-94. ISBN 978-1-61804-348-1.

AFC 029 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016, P. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] RODRIGUEZ, M. - BOYER, S. - FLEMING, D. -et al. Managing the next generation of sales, gen Z/Millenial cusp: An exploration of grit, entrepreneurship and loyalty. In Journal of business-to-business marketing. ISSN 1051-712X, 2019, vol. 26, no. 1, p. 43-55. SCOPUS

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.AFC 030 BENCSIK, Andrea, Irma RÁCZ a Viktória STIFTER. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának menedzselése. In: 10. KHEOPS - Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Tudomány és felelősség" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2015, P. 274-283. ISBN 978-963-89779-4-6.

AFC 031 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 032 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. Ľudské zdroje a vzdelávanie = Ľudský kapitál a vzdelávanie. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 305-315. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 033 BENCSIK, Andrea. The Most Preferred Methods in Higher Education. DOI 10.15405/epsbs.2017.10.29 In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. [s.l.]: Future Academy, 2017, online, Vol. 31, no. 29 (2017), p. 305-319. WoS.

AFC 034 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. The Problems Created by the Arrival of Generations Z and Y in the Workplace. In: Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance ICMLG 2017. Johannesburg: Business School University of Witwatersrand, 2017, P. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [3] HEUPEL, T. Biokratie: Hat ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergruind der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance?. In Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter. Wiesbaden : Springer, 2018. ISBN 978-3-658-20173-9, p. 3-15.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSAFC 035 BENCSIK, Andrea a Andrej HEVESI. The Symbiosis of Knowledge Management and Innovation. In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: ACPI, 2017, P. 98-106. ISBN 978-1-911218-48-7. SCOPUS.

AFC 036 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Trust and Distrust in Organizations on the Basis of Sharing Economy. In: Int´l Conference Proceedings. Kyoto: Universal Researchers, 2017, P. 381-388. ISBN 978-81-933894-1-6.

AFC 037 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Andrej HEVESI. Trust at the Workplace. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 11-21. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 038 BENCSIK, Andrea, Andrej HEVESI a Péter MOLNÁR. Correlation between Knowledge Sharing Willingness and (Intrinsically - Extrinsically Motivated) Life Goals. In: IFKAD 2018 : Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands: Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands. Delft: University of Basilicata, 2018, s. 829-844. ISBN 978-88-96687-11-6.

AFC 039 BENCSIK, Andrea, Péter MOLNÁR, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z. In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso. Sonning Common: Academic conferences and publishing international limited, 2018, s. 84-103 [print]. ISBN 978-1-911218-94-4. SCOPUS.

AFC 040 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Sharing Economy v kontexte firemnej kultúry = Sharing Economy in the Context of the Organisation Culture. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 22-32 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4.

AFC 041 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Monika ŠIMONOVÁ. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 042 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [print]. ISBN 978-963-429-238-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 31


AFD 001 MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. A tanulás házai - attitűdök a felsőoktatásban. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 737-747. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Az atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata mint a családbarát foglalkoztatás egyik eszköze. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 625-638. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. Felsőoktatási tudásmenedzsment - illúzió vagy valóság?. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 638-668. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 004 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Tudunk-e idős korban tanulni?: Lehetőségek, esélyek az élethosszig tartó tanulásra. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 428-444. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 005 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. Csoportok a tanulás házában. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. 420-433. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 006 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Élethosszig tartó tanulás - akarunk-e idős korban tanulni?. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. 579-589. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 007 BENCSIK, Andrea. Autóipari beszállítói hálózatok menedzsmentjének vizsgálata. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 174-185.

AFD 008 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Company Cooperation to Retain and Develop the Knowledge of Women on Child-Care Leave (Based on Hungarian Studies). ARSA 2012. (2012), s. 41-45.

AFD 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyermekgondozási szabadságon Szlovákiában - egy empírikus kutatás alapján. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 171-177.

AFD 010 JOBBÁGY, István. Magyar vallási és kulturális intézményrendszer Szlovákiában (1990-2004). In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben": Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 203-214. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 011 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Tímea JUHÁSZ. Participácia mužov na rodičovskej dovolenke - empirický výskum v Maďarsku a Slovensku. Podnikanie v konkurenčnom prostredí - Zborník príspevkov z vedeckého seminára. (2012), s. 26-35.

AFD 012 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magyar és a szlovák szervezetek véleménye a válságról és annak hatásairól a foglalkoztatásban empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 12-21 [0,45 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 013 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A speciális tudást megkövetelő cégek közreműködése a gyermekgondozásról visszatérő nők tudásaktualizálásábam. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 43-49. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 014 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az Euró bevezetésének hatása a gazdaság versenyképességére Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 391-422. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 015 SERES HUSZÁRIK, Erika. Bevásárlóközpontok vásárlói szemmel. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 291-300. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 016 CSIBA, Zsuzsanna. Bizalom és együttműködés. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 50-58. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 017 ŠEBEN, Zoltán. Kontroling v podnikovej praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 283-290 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 018 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky - Európska únia, Slovenská republika, okres Komárno. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 59-75. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUSAFD 019 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 020 PATAKY, Jozef a Norbert GYURIÁN. Pragmatické aspekty informácií podnikových informačných zdrojov v trhovej ekonomike. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 255-262 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 021 GYURIÁN, Norbert. Zhodnotenie vývoja daňovej zaťaženosti vo vybraných sektoroch hospodárstva SR. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencieUJS - 2013: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 98-105. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2014  [4] KÚTNA, A. Dopad zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ekonomiku vybraných daňových subjektov. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217.AFD 022 JÓZSA, László, Tamás BRÁNYI a Andrea SÓLYOM. Company´s power position and competitiveness in supply chains. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 163-174. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 023 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 10-42. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 024 MACHOVÁ, Renáta. Štrukturálne fondy EÚ v kontexte vybraného mikroregiónu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 238-249. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 025 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Józsefné NÉMETH. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 350-361. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 026 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a mentoráltak szemszögéből Szlovákiában és Magyarországon - egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 18-26. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 027 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a munkavállalók szemszögéből, avagy hogyan vélekednek a kérdésről a nők és a férfiak- egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 42-50. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 028 GÓDÁNY, Zsuzsanna. A női vállalkozók kutatási területei elméleti áttekintés. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 115-121. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 029 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 030 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. HR gyakorlatok Közép-Kelet Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 20-32. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 031 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Nemzedékek harca a munkavállalói szemszögből. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 36-47 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Zoltán MAJÓ, László HERCZEGH a Gyula LÁSZLÓ. Trends and tendencies in the field of improving the HR-systems of Hungarian public universities. HUman Resource Development in the Era of Global Mobility. (2010), s. 131-132.

AFG 002 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Cultural Side of Tacit Knowledge Management. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, 6-7 September 2012. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, P. 1352-1360. ISBN 978-1-908272-63-8. WoS, SCOPUS.

AFG 003 SÓLYOM, Andrea, Andrea BENCSIK a Viktória STIFTER. Transform Explicit Knowledge to Implicit - Status or Process. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, 6-7 September 2012. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Vol. 2P. 1517-1523. ISBN 978-1-908272-63-8. WoS, SCOPUS.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge preservation among young mothers during GYES and GYED. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 74.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 5


BBA 001 BENCSIK, Andrea, Andrea BENCSIK, Zoltán MÁJÓ, Gyula LÁSZLÓ a Iván FEKETE. Az egyetemi HR-rendszerek továbbfejlesztésének lehetőségei egy empirikus kutatás tapasztalatainak tükrében. Felsőoktatás-menedzsment. (2009), s. 199-230.

BBA 002 BENCSIK, Andrea. Esetleírás: A British American Tobacco Hungary HR stratégiája. In: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Budapest: CompLex, 2009, P. 531-541. ISBN 978 963 224 975 9.

BBA 003 BENCSIK, Andrea. A beszállítói hálózatok menedzsmentjének és vállalati stratégiájának értékelése. A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. (2012), s. 101-131.

BBA 004 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Tacit Knowledge Transfer of Key Workers by Hungarian Companies. Economic Essays. (2012), s. 467-479.

BBA 005 BENCSIK, Andrea. The Relationship of Knowledge Management and Innovation. In: Studies about the Perspectives of Social Sciences. Tímea Juhász. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2018, S. 2-21. ISBN 978-963-269-700-0.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Emberi erőforrás-menedzsment. 1. vyd. Győr: Nonprofit, 2011. 233 s. ISBN 978-963-9819-70-2.

Hivatkozások:
2018  [1] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multination corporation. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 3, p. 174-185. WoS

2016  [4] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS K., S. - PONGRÁCZOVÁ, R. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szemponjából. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 200, 216.BCI 002 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 94 s. ISBN 978-80-8122-046-3.

Hivatkozások:
2012  [3] Mura, L. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania In: Zborník z medzinárodného workshopu doktorandských prác. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4632-8BCI 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 104 s. ISBN 978-80-8122-068-5.

BCI 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 10


BDE 001 BENCSIK, Andrea a Pál VINCZE. A tacit tudás értéke (nemzetközi összehasonlítás a nagyvállalati értékrendről). Humánpolitikai Szemle. Sz. július-augusztus (2011), p. 3-14. ISSN 0865-7009.

BDE 002 BENCSIK, Andrea. Amiről keveset beszélünk...: Az etika értékeinek érvényesülése a tudásmenedzsmentben. Humánpolitikai Szemle. č. október (2011), s. 3-13. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.BDE 003 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Apák gyermekgondozási szabadságon. Humánpolitikai Szemle. č. December (2011), s. 9-19. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2017  [3] BÁCSNÉ, B. É. - SZABADOS, GY. - MADARÁSZ, T. Munkavállalók fizikai állapot felmérésének tapasztalatai a KKV szektorban. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 2. sz., p. 180, 186.BDE 004 BENCSIK, Andrea, Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI a Viktória STIFTER. Desired Culture and Real value Judgement: Prerequisites of a Knowledge Management System at a Hungarian Unversity. “Problems of Education in the 21 st Century". (2011), s. 9-23. ISSN 1822-7864.

BDE 005 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment és etika a vállalati élet szemszögéből. Humánpolitikai Szemle. č. November (2011), s. 3-16. ISSN 0865-7009.

BDE 006 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. A mentori rendszer létjogosultsága a tudásmegosztásban. Humánpolitikai Szemle. máj., (2012), s. 3-17. ISSN 0865-7009.

BDE 007 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmenedzsment és HR a 21. században. Humánpolitikai Szemle. Č. november (2012), s. 16-27. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.BDE 008 BENCSIK, Andrea. Intergeneráció-menedzsment és a tudásmegosztás kulturális háttere: (mozaikcsaládok "gyerekszobái" kontra munkahelyi együttélés). Humánpolitikai Szemle. Sz. január-február 2013, p. 10-25. ISSN 0865-7009.

BDE 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásátadás és megőrzés a gyermeket váró munkavállalók körében. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 21-27 [0,3 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 010 BENCSIK, Andrea. Miért nem működik?: tudásmenedzsment magyar módra... Tudásmenedzsment. Évf. 15, sz. 1 (2014), p. 29-46. ISSN 1586-0698.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Hallgatói csoportmunka nemzetközi összehasonlításban. Válság közben, fellendülés előtt. (2011), s. 245-262.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 5


BEE 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A nők visszailleszkedése a munkaerő-piacra a gyermekvállalás után. Vállalati és intézményi kihívások a 21. században. (2013), s. 150-159.

BEE 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge Transfer Among Young Mothers Going on Child-Care Leave: Based on Empirical Researches. Recent Advances in Education and Educational Technologies. (2013), s. 141-148.

BEE 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Irma RÁCZ. A mentori gyakorlat a különböző tulajdonosi szerkezettel rendelkező vállalkozások esetében. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontja, 2015, P. 158-165. ISBN 978-963-306-412-2.

BEE 004 BENCSIK, Andrea. Knowledge Management as a Challenge of Hungarian Companies. In: Proceedings of FIKUSZ 2015. Budapest: Óbuda University, 2015, P. 7-21. ISBN 978-615-5460-58-6.

BEE 005 BENCSIK, Andrea. Knowledge Management Problems of Small and Medium Sized Enterprises. In: Workshop - Aktuální ekonomické otázky podnikání roku 2015. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2015, P. 19-26. ISBN 978-80-7455-051-5.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 BENCSIK, Andrea. Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. 1. vyd. Győr: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. 480 s. ISBN 978-963-06-9109-3.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 3


GHG 001 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Tacit Tudás Megosztási Piramis (TTMP). Poziteam. 5 s. ISSN 1060-2356.

GHG 002 BENCSIK, Andrea a Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem... oktatási és tanulási helyzetkép néhány felsőoktatási intézményben. Pedagógia-Online Hungarian Educational Research Journal (PO-HERJ)). Évf. 1, sz. 1 (2011), s. 1-15. ISSN 2062-9605.

GHG 003 BENCSIK, Andrea. A sikeres innováció titka. Kamaraonline. online, (2016), p. [1-5].
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.