SJE főmenü
prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Név: prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G314
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 614

Egyetemi tanulmányok
Pannon Egyetem
Szervező vegyészmérnök
1979 - 1984
Rigorózus eljárás
Pannon Egyetem
1984 - 1986
Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaságtudomány
- 1993
Doktori képzés (PhD.)
Pannon Egyetem
Gazdaság- és szervezés tudományok
- 2002
Habilitáció
Széchenyi István Egyetem
Humánerőforrás menedzsment
2008
Professzori-inaugurációs folyamat
Széchenyi István Egyetem
Mendzsment
2011

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Professzor
2011 -


Kutatási terület Tudásmenedzsment, HR menedzsment, Változásmenedzsment, SzervezetfejlesztésA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 16
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (6)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (2)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (6)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 6
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 163
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (51)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (22)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (49)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (17)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (5)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (10)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 16
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (16)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 9
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (5)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (3)

Bejegyzések száma összesen: 210

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (54)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (5)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (196)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (45)
Összesen 300

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 6


AAA 001 BENCSIK, Andrea. Változások menedzselése, szervezetfejlesztés. nezmenená dotlač. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2005. 188 s.

AAA 002 BENCSIK, Andrea. A tudásmenedzsment emberi oldala. 1. vyd. Miskolc: Z-press, 2009. 269 s. ISBN 978-963-9493-47-6.

Hivatkozások:
2019  [4] BALOGHOVÁ, É. A tudázsmenedzsment, mint a szervezeti működés integrált folyamatainak meghatározó eleme-informális tudásszerzés. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 6-18.

2019  [3] KECZER, G. - JÁRMAI, E. M. Tudásmenedzsment az egyetemeken 1. a tudásátadás akadályai a nemzetközi szakirodalom tükrében. In Taylor:Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2019, vol. XI, no. 3, p. 59-70.

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [1] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multination corporation. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 3, p. 174-185. WoS

2017  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai” : A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2, p. 533, 546.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Szervezeti tudásmegosztás : Organizational Knowledge Sharing. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2016, vol. 3, no. 1, p. 409.

2016  [4] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS K., S. - PONGRÁCZOVÁ, R. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szemponjából. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 200, 215.

2015  [4] TAKÁCS, A. Paradigma váltás a sikeres változásmenedzsmentben. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 1, s. 188-201.

2015  [3] RÁCZ, I. - BOGNÁR, T. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 241-249.

2015  [3] BOGNÁR, T. A karrierfejlődés lépcsőit vizsgáló kérdőíves módszer kifejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 219-226.

2015  [3] HORVÁTH, L. - KOVÁCS, A. - SIMON, T. Tájékoztató a horizontális tanulásról intézményvezetők és pedagógusok számára. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015. ISBN 978-963-682-863-9, p. 18.

2014  [3] TÓBIÁS KOSÁR, S. - GÓDÁNY, ZS. - SZABÓ, T. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia. In 5th Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University of Košice, 2014. ISBN 978-80-553-2015-1, p. 1072.

2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzmentjének összehasonlító elemzése. In XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia : Quid est veritas? (Jn 18,38) : Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya : Tanulmánykötet. Győr : Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2014. ISBN 978-963-334-258-9, p. 170-178.

2014  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - NÉMETH, J. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 351, 360.

2014  [4] JÓZSA, L. - BRÁNYI, T. - SÓLYOM, A. Company´s power position and competitiveness in supply chains. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 164, 174.

2014  [4] RÁCZ, I. Területi koncentráció a regionális tudás, a területi identitás és a KFI tükrében (2008-2011). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 290, 298.AAA 003 BENCSIK, Andrea. Small and Silly?: or the hidden pitfall for small and medium - sized enterprises. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011. 136 s. ISBN 978-3-8465-2590-6.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2015  [3] RÁCZ, I. - BOGNÁR, T. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 241-249.AAA 004 BENCSIK, Andrea. Change, Project, Knowledge: Symbiosis of change and project management to build knowledge management system. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 188 s. ISBN 978-3-659-21658-9.

Hivatkozások:
2019  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.AAA 005 BENCSIK, Andrea. Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében. 1. vyd. Harlow: Pearson Publishing, 2013. 150 s. ISBN 978-1-78236-167-1.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2016  [3] STÉBER, A. - KERESZTY, O. A tudásmenedzsment a munkahelyi tanulásban. In Neveléstudomány. ISSN 2063-9546, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 20-29.

2015  [3] RÁCZ, I. - BOGNÁR, T. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 241-249.

2014  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - NÉMETH, J. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 351, 360.AAA 006 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

Hivatkozások:
2018  [4] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 BENCSIK, Andrea. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 211 s. ISBN 978-80-8122-111-8.

Hivatkozások:
2018  [4] PUZSÉROVÁ, C. - TÓBIÁS, KOSÁR, S. Tudásmenedzsment és közösségi média a vállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 227-235.

2017  [4] CZIBULA, Á. A gazdasági válság, az FDI és a szervezeten belüli bizalom kapcsolata. In „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia” : A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2, p. 533, 546.AAB 002 BENCSIK, Andrea a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 169 s. [10,26 AH]. ISBN 978-80-8122-179-8.

Hivatkozások:
2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 2


ABA 001 BENCSIK, Andrea a Katalin DOBRAI. A tudásmenedzsment rendszer és vállalati kapcsolatrendszere. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 103-175. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABA 002 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. A tudásmenedzsment rendszerépítés (TMR) múltja és jövője. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 38-102. ISBN 978 963 05 9589 6.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 6


ABC 001 BENCSIK, Andrea. A tudásmenedzsment rendszer kialakítása során alkalmazható módszerek. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 193-234. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 002 BENCSIK, Andrea a Kornélia LAZÁNYI. A tudásmenedzsment vállalati gyakorlata. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 235-284. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 003 BENCSIK, Andrea a Kornélia LAZÁNYI. Amit a tudásról tudni kell. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 13-37. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 004 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 005 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment nemzetközi környezetben. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 300-320. ISBN 978 963 05 9536 0.

ABC 006 NOSZKAY, Erzsébet, Andrea BENCSIK, György BODA, Gábor KLIMKÓ a Andrea KŐ. Tudásmenedzsment. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 569-594. ISBN 978 963 05 9812 5.


ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Győr: Universitas Kht., 2012. 225 s. ISBN 978-963-9819-96-2.

Hivatkozások:
2019  [4] CSÓKÁS, L. A HR szerepe a szervezeti bizalom építésében. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 19-27.

2016  [3] THINH, D. V. A társas támogatás jelentősége a felsőoktatásban. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-78-4, p. 84, 90.

2013  [3] MAROSI, I. Trust and innovation in Hungarian SMEs. In Economists' Forum. ISSN 1582-1986, 2013, vol. XVI, no. 115, p. 120, 133.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 51


ADE 001 BENCSIK, Andrea a Zsuzsanna NAGY. Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 3 (2007), p. 58-68. ISSN 1727-7051.

Hivatkozások:
2018  [3] SULAIMAN, Y. The effect of internal market orientation and job satisfaction on employee organizational commitment inmalaysian childcare centres. In International journal of socialrRelevance & concern. ISSN 2347-9698 , 2018, vol. 6, no. 5, p. 45-58.

2011  [1] KERSULE, L. Personnel motivation problems in a big company in world economic crisis situation. In Current Issues in Management of Business and Society Development - 2009. Riga : University Latvia, 2011. ISBN 978-9984-45-349-1, p. 162-166. WoS

2010  [1] KIM, D. Y. - KUMAR, V. - MURPHY, S. A. European foundation for quality management business excellence model : An integrative review and research agenda. In International Journal of Quality and Reliability Management. ISSN 0265-671X, 2010, vol. 27, no. 6, p. 684-701. SCOPUS

2009  [3] KIM, D. Y. - KUMAR, V. - MURPHY, S. A. European Foundation for Quality Management Business Excellence Model. In International Journal of Quality & Reliability Management. ISSN 0265-671X, 2009, vol. 27, no. 6, p. 697.ADE 002 BENCSIK, Andrea a Krisztina BOGNÁR. Success criteria of a knowledge based organizational operation - or the necessity of the leadership style change. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 2 (2007), pp. 51-65. ISSN 1727-7051. SCOPUS.

Hivatkozások:
2015  [1] PAROLIA, N. - CHEN, JV. - JIANG, JJ. et al. Conflict resolution effectiveness on the implementation efficiency and achievement of business objectives in IT programs: A study of IT vendors. In Information and Software Technology. ISSN 0950-5849, 2015, vol. 66, p. 30-39. WoS ; SCOPUS

2013  [1] PAROLIA, N. - JIANG, J. J. - KLEIN, G. The presence and development of competency in IT programs. In Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212, 2013, vol. 86, no. 12, p. 3140-3150. SCOPUSADE 003 VENDEL, Lőre a Andrea BENCSIK. The role of education system in knowledge transfer among young people. Recent issues in education. Vol. 6 (2008), p. 136-145. ISSN 1822-7864.

Hivatkozások:
2017  [3] TAKÁCS-GYÖRGY, K. - TAKÁCS, I. Talent management in higher education - a case stuy from Hungary. In International Journal of Contemporary Management. ISSN 1643-5494, 2017, vol. 16, no. 3, p. 157-188.ADE 004 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Iván FEKETE, Zoltán MAJÓ a Gyula LÁSZLÓ. Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. Competitio. Évf. 7, sz. 2 (2008), p. 115-145. ISSN 1588-9645.

ADE 005 BENCSIK, Andrea a Péter FODOR. A válságkezelés emberi erőforrás- és tudásmenedzselési szempontjai. Közgazdász Fórum. roč. 12, č. 6 (2009), s. 39-57s. ISSN 15821986.

ADE 006 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Economic Changes Demand to Move from Life Long Learning to Life Wide Learning. Problems of Education in the 21st Century. Vol. 15 (2009), p. 20-28. ISSN 1822-7864.

ADE 007 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Economic Changes Demand to Move from Live Long Learning to Life Wide Learning. Problems of Education in the 21st Century. Vol. 15 (2009), p. 20-28. ISSN 1822-7864.

Hivatkozások:
2015  [3] CIUTIENE, R. - RAILAITE, R. Age Management as a Means of Reducing the Challenges of Workforce Aging. In Inzinerine Ekonomika. ISSN 1392-2785, 2015, vol. 26, no. 4, p. 393, 396.ADE 008 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Ildikó MAROSI. From individual memory to organizational memory (intelligence of organizations). World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 56, August (2009). ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

Hivatkozások:
2019  [3] UZOCHUKWU, O. CH. - UCHENNA, O. N. Organizational memory and employee performance in federal parastatals in Enugu State of Nigeria. In International Journal of Public Policy and Administration Research. ISSN 2312-6515, 2019, vol. 6, no. 2, p. 91-101.

2015  [3] SHAYAN, R. - GHASEMIZAD, A. The Relationship between Organizational Intelligence and Knowledge Management and Their Impact on Organizational Agility. In Cumhuriyet University Faculty of Science. ISSN 1300-1949, 2015, vol. 36, no. 3, p. 3108.

2011  [1] BASARUDDIN, S. - HARON, H. Knowledge Taxonomy for Developing Organizational Memory System (OMS) for Public Instituions of Higher Learning (IHL) in Malaysia. In Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929, 2011, vol. 180 CCIS, no. PART 2, p. 43-57. SCOPUS

2011  [1] ANICA-POPA, L.-E. OMCCAAF: Articulating organizational memory and business intelligence. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. ISBN 978-3-901509-83-4, ISSN 1726-9679, 2011, vol. 22, no. 1, p. 0915-0916. SCOPUSADE 009 BENCSIK, Andrea, Zsuzsa KAROLINY, Daniel KEHL a Ferenc FARKAS. Changes in Corporate Employement Management and HR Practice: An Analysis of 2007 Survey Data Based on the Life Cycle Model. HRM - Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Roč. 66, č. 1. (2009), s. 103-123. ISSN 16410874.

ADE 010 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Ildikó MAROSI. Small and silly?: or private pitfall of small and medium-sized enterprises. World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 37, January (2009). ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

ADE 011 MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Teamwork in higher education: Teamwork as chance of success. International Journal of Learning. Vol. 16, no. 5 (2009), p. 167-173. ISSN 1447-9494. SCOPUS. SNIP (2013): 0,105.

Hivatkozások:
2015  [3] CURRAN, K. Recent Advances in Ambient Intelligence and Context - Aware Computing. In USA : Information Science Reference, 2015. ISBN 978-1-4666-7285-7, p. 80, 88.ADE 012 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Family friendly concepts and tools in different-sized Hungarian organizations based on empirical study. Problems and Perspectives in Management. Vol. 8, no. 1 (2010), p. 70-79. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2018  [4] SZABÓ, K. - KOLLÁR, P. Transformational leadership in terms of generation and gender. In Studies about the Perspectives of Social Sciences. Gödöllő : Szent István University, 2018. ISBN 978-963-269-700-0, p. 114, 122.

2017  [3] VÁNTUS, A. - HARSÁNYI, E. - RÁTONYI, T. A humán és műszaki tényezők hatása a termelékenységre. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 2. sz., p. 91, 96.ADE 013 BENCSIK, Andrea. From Childhood Imitation Based Studying to a Knowledge Based Society. International Journal of Learning. Vol. 17, no. 1 (2010), p. 222-241. ISSN 1447-9494. SCOPUS. SNIP (2013): 0,105.

ADE 014 BENCSIK, Andrea. Given Competencies by Higher Education Versus Employers´ Demands Mirrored in an Empirical Survey. Problems of Education in the 21st Century. P. 9-18. ISSN 1822-7864.

Hivatkozások:
2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.ADE 015 BENCSIK, Andrea. Desired Culture and realistic value-judgement. Recent Issues in Education - 2011. č. 34 (2011), s. 7-23. ISSN 1822-7864.

ADE 016 BENCSIK, Andrea. Ethical labyrinth in the period of knowledge acquisition and sharing of konwledge management systems. International Research Journal. Vol. 9, no. 3 (2011), p. 93-99. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] MAYANA, J. - PERKS, S. Business practices influencing ethical conduct of small and medium-sized enterprises in Uganda. In African Journal of Business Ethics. ISSN 1817-7417, 2017, vol. 11, no.1, p. 43-62.

2017  [3] MAYANJA, J. - PERKS, S. Business practices influencing ethical conduct of small and medium-sized enterprises in Uganda. In African Jorunal of Business Ethics. ISSN 1817-7417, 2017, vol. 11, no. 1, p. 93-99.ADE 017 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Strategies of education and training practice of small and medium sized enterprises. World Academy of Science. Vol. 75, no. March (2011), p. 77-83. ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

Hivatkozások:
2016  [3] ZAKARIA, Z. - HALIM, M. A. S. A. The Mediating Effect of Family Support in Influencing Business Competitiveness of SME. Singapore : Springer Science+Business Media, 2016. ISBN 978-981-10-0034-8, p. 29-37.

2015  [3] KHAN, M. W. - ALTAF, M. Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. In Journal of Business and Management Research. ISSN 2356-5756, 2015, vol. 9, p. 264, 268.

2015  [3] MAHWISH W., K. - MERYEM, A. Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. In Journal of Business and Management Research. ISSN 2356-5764, 2015, vol. 9, p. 261-269.

2013  [3] MARI-VIDAL, S. - LAJARA-CAMILLERI, N. Training in agricultural cooperatives as a key competitive factor in a context of market concentration and globalization. In Interciencia. ISSN 0378-1844, 2013, vol. 38, no. 2, p. 112-120.

2012  [3] NDINGURI, E. - PRIETO, L. - MACHTMES, K. Human capital development dynamics : The knowledge based approach. In Academy of Strategic Management Journal. ISSN 1544-1458, 2012, vol. 11, no. 2, p. 124, 133.

2012  [1] NDINGURI, E. - PRIETO, L. - MACHTMES, K. Human capital development dynamics : The knowledge based approach. In Academy of Strategic management Journal. ISSN 1544-1458, 2012, vol. 11, no. 2, p. 121-136. SCOPUSADE 018 BENCSIK, Andrea, Ildikó MAROSI a Tibor DŐRY. A vágyott kultúra és reális értékítélet: Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének előfeltétele egy felsőoktatási intézményben. Vezetéstudomány. Évf. 42, sz. 5 (2012), p. 25-41. ISSN 0133-0179.

ADE 019 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Chance of success at hungarian small and medium sized enterprises. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 5 (2012), p. 16-30. ISSN 2029-6932.

Hivatkozások:
2017  [3] PIEROG, A. - GÁL, Zs. Sikeres változtatás menedzselésének kulcsindikátorai - vizsgálat egy multinacionális szervezetben. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, vol. IX, no. 3-4, 18-26.ADE 020 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Jön, megy vagy marad? - A tacit tudás megőrzésének lehetősége a szervezetben. Munkaügyi Szemle. roč. 56, č. III. (2012), s. 21-32. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2020  [3] BAKSA, M. - BÁDER, N. A tudáskérés és tudásmegosztás feltételei egy szervezeti tudáshálózat elemzése. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. 51, no. 1, p. 32-45.ADE 021 BENCSIK, Andrea a Dóra G. KOCSIS. Methods of Knowledge Acquisition and Sharing from Etrhical Perspective. Journal on GSTF Business Review. roč. 1, č. 4 (2012), s. 90-96. ISSN 2010-4804.

ADE 022 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Problems of tacit knowledge sharing at smalland medium sized enterprises. JABM. roč. 4, č. 2 (2012), s. 221-234. ISSN 0974-8636.

ADE 023 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Ritka, mint a fehér holló?. Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására Közleményei. roč. 4, č. 2. (2012), s. 25-32. ISSN 2062-1396.

ADE 024 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania. Trendy v podnikání. (2012), s. 88-95. ISSN 1805-0603.

Hivatkozások:
2020  [3] STACHOVÁ, K. - STACHO, Z. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied sciences. ISSN 2076-3417, 2020, vol.10, no. 12.

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [4] CSÓKÁS, L. A bizalom, mint az etikus szervezeti környezet kialakításának kulcsa. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 48-56.

2013  [4] SZABO, S. - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8, s. 6, 179.ADE 025 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 026 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyesen, gyeden?. Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására közleményei. Évf. 4, sz. 5 (2013), p. 133-143. ISSN 2062-1396.

ADE 027 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. Knowledge Management System Building on the Basis of Employees´Satisfaction. IJSR - International Journal of Scientific Research. roč. 2, č. 8 (2013), s. 229-231. ISSN 2277-8179.

ADE 028 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmenedzselés és tudásfrissítés a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók körében. Munkaügyi Szemle. Évf. 57., sz. 2 ( 2013), p. 68-78. ISSN 0541-3559.

ADE 029 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A tudásmenedzsment gyakorlata a gyermekgondozási szabadságon tartózkodó nők körében. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 6, sz. 1-2 (2014), p. 430-438. ISSN 2064-4361.

Hivatkozások:
2016  [3] JUHÁSZ, CS. Szervezeti tudásmegosztás : Organizational Knowledge Sharing. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2016, vol. 3, no. 1, p. 409.ADE 030 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió?: Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. 6 (2014), p. 61-68. ISSN 0133-0179.

ADE 031 BENCSIK, Andrea. Intergeneration Management and Knowledge Sharing Problems. Mitteilungen Klosterneuburg. Vol. 64, no. 2 (2014), p. 244-256. ISSN 0007-5922.

Hivatkozások:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.ADE 032 BENCSIK, Andrea. Why do not knowledge management systems operate?. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 9, no. 1 (2014), p. 18-26. ISSN 2029-6932.

ADE 033 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat hazai nagyvállalatoknál. Taylor - Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 7, sz. 3-4 (2015), p. 207-214. ISSN 2064-4361.

Hivatkozások:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.ADE 034 BENCSIK, Andrea a Sárka ZAPLETALOVA. Does the Tail Wag the Dog, or Brilliance and Stagnation of a Knowledge Intensive Organization (Case Study). DOI 10.11648/j.ebm.20150101.11 European Business & Management. Vol. 1, no. 1 (2015), p. [1-6].

ADE 035 BENCSIK, Andrea a Klaudia FÜR. Olcsó és okos: A frugal innováció és a tudásmenedzsment szimbiózisa. Vezetéstudomány. Évf. 46, sz. 12 (2015), p. 41-51. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.

2017  [3] ZAVARKÓ, M. - BERTALAN, ZS. - SÁRA, Z. et al. Innovation and Knowledge Management in the Energy Sector. In Journal of Energy Technologies and Policy. ISSN 2224-3232, 2017. vol. 7, no. 1, p. 48, 50.ADE 036 BENCSIK, Andrea a Šárka ZAPLETALOVÁ. The Most Important features of Organizational Behaviour during a Knowledge Management System Building. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.12 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 8-12. ISSN 2331-0620.

ADE 037 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. The practice of successful mentoring in the dimension of Hungarian organizations. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.11 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 1-7. ISSN 2331-0620.

ADE 038 ZAPLETALOVÁ, Šárka a Andrea BENCSIK. The role of knowledge in the internationalization process: A research study from the Czech Republic. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.13 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 13-17. ISSN 2331-0626.

ADE 039 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Hogyan építsünk érzelmileg intelligens szervezetet?. Tér, Gazdaság, Ember. Évf. 3, sz. 1 (2015), p. 75-90. ISSN 2064-1176.

ADE 040 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Az Y és a Z generációval szembeni előítéletek a munkahelyen. Taylor - Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 9, sz. 2 (2017), p. 121-128. ISSN 2064-4361.

Hivatkozások:
2019  [3] TEGYEY, A. Generációk a rendőrségen – erősségek, lehetőségek, gyengeségek és veszélyek. In Rendészet-tudomány-aktualistások. Budapest : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2019. ISBN 978-615-5586-39-2, p. 234-241.

2018  [3] SZABÓ, K. - KOLLÁR, P. Transformational leadership in terms of generation and gender. In Studies about the Perspectives of Social Sciences. Gödöllő : Szent István University, 2018. ISBN 978-963-269-700-0, p. 114, 122.ADE 041 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment szerepe a minőségkultúra fejlesztésében. Magyar Minőség. online, évf. 26, sz. 11 (2017), p. 7-34. ISSN 1789-5510.

ADE 042 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Az egészségmagatartás jellemzői egyetemista fiatalok körében. Valóság : társadalomtudományi közlöny : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. Roč. 61, č. 10 (2018), s. 1-15 [print]. ISSN 0324-7228.

ADE 043 BENCSIK, Andrea. Ki fizeti meg a bizalom/bizalmatlanság árát?. Magyar Minőség. Roč. 27, č. 11 (2018), s. 83-97. ISSN 1789-5510.

ADE 044 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásorientált szervezetek értékesítése a bizalom gazdasági hatásairól. DOI DOI 10.14267/VEZTUD.2018.01.04 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review [print]. Roč. 49, č. 1 (2018), s. 30-39. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2020  [3] BAKSA, M. - BÁDER, N. A tudáskérés és tudásmegosztás feltételei egy szervezeti tudáshálózat elemzése. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. 51, no. 1, p. 32-45.

2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [3] HÉDER, M. - SZABÓ, SZ. - DAJNOKI, K. Effect of labour market changes on HR functions. In Annals of the faculty of economics in subotica. ISSN 0350-2120, 2018, vol. 54, no. 39, p. 123-138.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.ADE 045 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. DOI 10.14267/VEZTUD.2018.10.09 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Roč. 49, č. 10 (2018), s. 93-104. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2020  [3] MÁRMAROSI, A. A vezetés sötét oldala (hübrisztikus vezetés) - The dark side of leadership - hubristic leadership. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179 , 2020, vol. 2020, no. 3, p. 30-42.

2019  [3] BARIZSNÉ HADHÁZI, E. What is an ethical leader like? – A study based on business students’ opinions. In Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. ISSN 1222-569X, 2019, vol. 28, no. 2, p. 231-240.ADE 046 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Ladislav MURA. Consequences of Workplace Stress - Company Case Study. Littera Scripta. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 1-17. ISSN 1802-503X.

ADE 047 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Informális tudásmegosztás (munkahelyi pletyka) jelentősége a szervezetekben. DOI 10.29177/LIM.2019.1.51 Logisztika - informatika - menedzsment. Évf. 4, sz. 1 (2019), p. 51-62. ISSN 2498-9037.

ADE 048 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Meggondolatlan fecsegés és/vagy rosszmájú ́spekuláció?: Speciális tudásmegosztás gazdaságtana. Magyar Minőség. online, évf. 28, sz. 11 (2019), p. 27-36. ISSN 1789-5510 (online).

ADE 049 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Éva BALOG. A legfiatalabb generációk a munkahelyeken (Szlovákiában) = The Youngest Generations at Workplaces. DOI 10.33565/MKSV.2020.01.02 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok. online, č. 1 (2020), p. 11-27. ISSN 2630-886X.

ADE 050 BENCSIK, Andrea, Zsuzsanna GÓDÁNY a Ákosné MÁTHÉ. Knowledge Acquisition - Sharing Based on Interim Manager Experiences. DOI 10.20469/ijbas.5.10003-5 International Journal of Business and Administrative Studies. Vol. 5, no. 5 (2019), p. 282-293. ISSN 2415-0541.

ADE 051 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat magyar és szlovák szervezetekben (empirikus kutatás alapján) = Mentor Practice in Hungarian and Slovakian Organization. TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 8, sz. 3 (2016), p. 20-28. ISSN 2064-4361.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyermekgondozási szabadságon Magyarországon - a nők megítélése szerint: (empirikus vizsgálat alapján). Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 121-137. ISSN 1338-6581.

ADF 002 BOGNÁR, Tamás a Andrea BENCSIK. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 19-30. ISSN 1338-6581.

ADF 003 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 9-18. ISSN 1338-6581.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 16


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. ISSN 1785-8860. SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

Hivatkozások:
2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2018  [1] CHARBAND, Y. JAFARI NAVIMIPOUR, N. Knowledge sharing mechanisms in the education: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. In Kybernetes. ISSN 0368-492X, 2018, vol. 47, no.7, p. 1456-1490. SCOPUS

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2017  [3] VARGA, E. - MAROSNÉ KUNA, ZS. - MISKOLCINÉ MIKÁCZÓ, A. et al. A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése. In Polgári Szemle [online]. 2017, 12. évf., 4-6. sz. [cit. 2017-11-08]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-6553.

2017  [2] VLACSEKOVÁ, D. - MURA, L. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. In Oeconomica. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no. 1, p. 113, 121. WoS

2017  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. - MULLINS, R- et al. Investigating incentives that encouraged and can encourage Polish and UK-based prosumers to engage in knowledge sharing. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2017, vol. 5, no. 1, p. 72-100.

2017  [1] RUZICIC, V. S. - MICIC, Z. M. Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security. In Computers & Security. ISSN 0167-4048, 2017, vol. 70, p. 455-466. WoS

2016  [4] VLACSEKOVÁ, D. Vplyv pracovnej dôvery na motiváciu zamestnancov. In Journal of Innovation and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s.144, 152.

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [3] VLACSEKOVÁ, D. - TÓBIÁS KOSÁR, S. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 607-619.

2016  [3] MADARÁSZ, T. Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképességének fenntartása Magyarországon. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 4. sz. No 25, p. 29, 34.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online journal of applied knowledge management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2016  [1] MURA, L. - ORLÍKOVÁ, M. Social entrepreneurship and social enterprises: The case of Slovakia. In Proceedings of the 4th International Conference. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 495-505. WoS

2016  [3] BÁCSNÉ BÁBA, É. Futballvállalkozások lehetséges szervezeti formái nemzetközi jó gyakorlat alapján - esettanulmány a Manchaster United Fc-ról (az angol modell). In Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, vol. 8, no. 2, p. 95-102.

2016  [3] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 572-581.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Kommunikációs elvárások a szervezetben. In Közép-európai közlemények. ISSN 1789-6339, 2016, vol. 9, no. 2, p. 124-133.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2015  [4] JUHASZ KLER, A. The Personal Aspects of Organizational Commitment. In Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Nitra : Proceedings from International Scientific Conference, 2015. ISBN 978-80-552-1432-0, p. 278, 284.

2015  [3] MADARÁSZ, T. - KUCSMA, D. A cselgáncs versenyképessége Magyarországon. In Acta scientiarum socialium. ISSN 1418-7191, 2015, vol. 44, p. 131-140.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: What is next in human resource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Corporate practice in preserving knowledge regarding mothers on child-care leave (based on empirical research). Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 197-202. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

ADM 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

Hivatkozások:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2018  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [4] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 005 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Hivatkozások:
2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in Western MNCs: Exploring an emerging phenomenon with a systematic literature review. In Working Paper, no. 103, 2018, doi:10.15480/882.1577.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 006 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Requirements of Practical Life versus Possessed Competencies in Highers Education. International Journal of Education and Information Technologies. Vol. 10 (2016), p. 102-111. ISSN 2074-1316. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.ADM 007 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Hivatkozások:
2020  [3] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.

2019  [3] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [3] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.

2018  [3] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 008 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Y and Z Generations at Workplaces. DOI 10.7441/joc.2016.03.06 Journal of Competitiveness. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 90-106. ISSN 1804-171X. WoS.

Hivatkozások:
PUTRA, Y. S. Peran psychological capital dan person - organization fit terhadap kesiapan I-generations untuk berubah. In Journal Ilmiah Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2018, vol. 11, no. 21, p. 84-99.  [3]

2020  [3] KLOPOTAN, I. - ALEKSIĆ, A. - VINKOVIĆ, N. Do business ethics and ethical decision making still matter: Perspective of different generational cohorts. In Business systems research. ISSN 1847-9375, 2020, vol. 11, no. 1, p. 31-43.

2020  [3] AYCIL, S. - SAÇAN, Z. PTT AVM üzerinden alişveriş yapan y ve z kuşagi müşterilerinin dijital medya pazarlamasi üzerine düşünceleri ve online karar verme tarzlarina etkisi. In Akademik sosyal araştırmalar dergisi. ISSN 2148-2489, 2020, vol. 8, no. 103, p. 220-229.

2020  [3] DHINAKARAN, V. - PARTHEEBAN, P. - RAMESH, R. -et al. Behavior and characteristic changes of generation Z engineering students. In 2020 6th International conference on advanced computing & communication systems. Coimbatore : ICACCS, 2020. ISBN 978-1-7281-5197-7, p. 1434-1437.

2020  [3] WICAKSANA, S. A. - ADHININGTYAS, N. P. Gambaran calon tenaga kerja gen Z. In Provitae jurnal psikologi pendidikan. ISSN 0216-4485, 2020, vol. 13, no. 1, p. 24-43.

2020  [3] BERKE, SZ. Felelős vállalat vagy "csak" felelős vezető?. In Lépések. ISSN 1786-9536, 2020, vol. 25, no. 1, p. 14-15.

2020  [3] MILCZAREK, S. The use of social media by technology transfer offices in marketing communications. In Marketing of scientific and research organizations. ISSN 2353-8414, 2020, vol. 35, no. 1, p. 57-72.

2020  [3] GAZZOLA, P. - PAVIONE, E. - PEZZETTI, R. -et al. Trends in the fashion industry. The perception of sustainability and circular economy: A gender/generation quantitative approach. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 2020, no. 12.

2020  [3] MAYANGDARASTRI, S. - KHUSNA, K. Retaining millennials engagement and wellbeing through career path and development. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, 2020, vol. 2, no. 1, p. 42-48.

2020  [3] SHARMA, P. - PANDIT, R. Workplace expectations of GenZ towards factors of motivation. In Studies in Indian Place Names. ISSN 2394-3114, 2020, vol. 40, sp. no. 08, p. 76-88.

2020  [3] MIČÍK, M. - TOMCZYK, L. - SLÁDKAYOVÁ, M. -et al. Social media and trust building. Plzeň : NAVA, 2020. ISBN 978-80-7211-577-8, p. 90, 170.

2020  [3] KUSUMANINGTYAS, R. - SHOLEHAH, I. M. - KHOLIFAH, N. Peningkatan alitas pembelajaran guru melalui model dan media pembelajaran bagi generasi Z. In Jurnal Warta LPM. ISSN 1410-9344, 2020, vol. 23, no. 1, p. 54-62.

2020  [3] TITKO, J. - SVIRINA, A. - SKVARCIANY, V. -et al. Values of young employees: Z-generation perception. In Business: Theory and practice. ISSN 1648-0627, 2020, vol. 21, no. 1, p. 10-17.

2020  [3] COTET, G. B. - CARUTASU, N. L. - CHISCOP, F. Industry 4.0 diagnosis from an iMillennial educational perspective. In Education sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10, no. 1.

2020  [3] RANDALL, P. M. - LARTEY, F. M. - TATE, T. D. Enterprise social media (ESM) use and employee belongingness in US corporations. In Journal of human resource management. ISSN 2331-0707, 2020, vol. 8, no. 3, p. 115-124.

2020  [3] MUBARAK, I. - WARJU, W. - ISNANTYO, F. D. Enhancing the learning outcomes of automotive electrical wiring diagram through android simulation - A conceptual design for automotive vocational school. In International journal of psychosocial rehabilitation. ISSN 1475-7192, 2020, vol. 24, no. 8, p. 10694-10705.

2020  [3] RATAJCZAK, J. Recruitment and motivation of generation Z in the face of the employee's market. In Research papers in economics and finance. ISSN 2543-6430, 2020, vol. 4, no. 1, p. 37-50.

2020  [3] BALOGH, J. - TRZASKOMA-BICSÉRDY, G. Does age matter? Examination of hungarian basketball coaches' pedagogical beliefs and professional attitudes. In Journal of education and training studies. ISSN 2324-805X, 2020, vol 8, no. 7, p. 10-19.

2020  [3] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. - LAZÁNYI, K. -et al. Generations and emotional intelligence a pilot study. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 2064-2687, 2020, vol. 17, no. 5, p. 229-247.

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahelyi konfliktusokban. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2019, vol. L., no. 4, p. 77-88.

2019  [3] CHKONIYA, V. - MADSEN, A. O. - COELHO, T. The impact of information and communication technologies in fish consumption in Portugal: building a support for the coming generations. In Economia agro-alimentare. ISSN 1126-1668, 2019, vol. 21, no. 3, p. 855-872.

2019  [3] MAHESTU, G. - AZHAR, D. A. - PURBA, V. Pandanga remaja terhadap “Legalisasi Ganja” di Indonesia. In Journal of scientific communication. ISSN 1824-2049, 2019, vol. 1, no. 1, p. 92-110.

2019  [3] HURMELINNA-LAUKKANEN, P. - OLANDER, H. Introduction to managing people for technological innovation . In International journal of technology management. ISSN 0267-5730, 2019, vol. 79, no. 3/4, p. 211-219.

2019  [3] TEGYEY, A. Generációk a rendőrségen – erősségek, lehetőségek, gyengeségek és veszélyek. In Rendészet-tudomány-aktualistások. Budapest : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2019. ISBN 978-615-5586-39-2, p. 234-241.

2019  [3] MAZURCHENKO, A. Generational approaches and preferences towards knowledge sharing: Implications for human resource ractices. In Conference proceedings: 15th Annual international bata conference for Ph.D. students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN: 978-80-7454-893-2, p. 719-729.

2019  [3] KUTLÁK, J. Generations Y and Z in the workplace: Perception of teamwork. In ACC Journal. ISSN 1803-9782, 2019, vol. 25, no. 2, p. 65-77.

2019  [3] VADVILAVIČIUS, T. - STELMOKIENĖ, A. The consequences of “dark” leadership:Perspective of generation Z. In Sciendo. ISSN 1392-1142, 2019, p. 97-110.

2019  [3] UNTARI, A. D. - MILLATUSSA’ADIYYAH, A. Implementation of blended learning through Google Classroom in generation Z . In Advances in social science, education and humanities research. ISSN 2352-5398, vol. 410, p. 161-165.

2019  [1] NEMCOVA, J. - STANKOVA, P. Factors influencing consumer behavior of generation Y on the czech wine market. In E & M ekonomie a management. ISSN 1212-3609, 2019, vol. 22, no. 4, p. 145-161. WoS

2019  [1] ARKHIPOV, S. V. - CANCHIKOVA, E. N. - ZOLOTAREVA, N. A. -et al. Research into motivational factors of work done by university teachers from the perspective of the theory of generations. In Tem journal-technology education management informatics. ISSN 2217-8309, 2019, vol. 8, no. 4, p. 1477-1483. WoS

2019  [1] KUSUMAWATI, A. - LISTYORINI, S. - YULIANTO, E. -et al. The impact of religiosity on fashion knowledge, consumer-perceived value and patronage intention. In Research journal of textile and apparel. ISSN 1560-6074, 2019, vol. 23, no. 4, p. 269-290. WoS ; SCOPUS

2019  [4] GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - KOLTNEROVÁ, K. - STAREČEK, A. -et al. Differences in perception of changes with regard to various generational groups of employees. In Research papers faculity of materials science and technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2019, vol. 27, sp. no., p. 34-41.

2019  [3] ARDONI, G. E. The urgency of digital literacy for generation Z: A case study of SMPN 4 palembayan, kabupaten agam. ISSN 2654-5144, 2019, vol. 2, no. 2, p. 189-204.

2019  [3] DICK, S. D. Generational similarities in work values of generations X, Y and Z. In Journal of human resource management. ISSN 2453-7683, 2019, vol. XXII, no. 2, p. 10-27.

2019  [3] MARTTINEN, K. ”Tää on ihan sikakivaa!”– nuorten työntekijöiden käsityksiä innostuksesta ja intohimosta työssä. In Ihan intona! Miten innostusta johdetaan. Helsinki : Haaga-Helian, 2017. ISBN 978-952-7225-81-3, p. 136-164.

2019  [3] STATNICKÉ, G. - SAVANEVIČIENÉ, A. - ŠAKYS, I. The relationship between work engagement of different generations and mobile learning. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae mendelianae brunensis. ISSN 1211-8516, 2019, vol. 67, no. 6, p. 1627-1643.

2019  [3] TULAK, H. H. - RANTE, S. V. N. Strategi pembelajaran bahasa bagi generasi Z: Sebuah tinjauan sistematis. In Journal pendidikan edutama. ISSN 2339-2258, 2019, vol. 6, no. 2, p. 31-45.

2019  [3] BORNMAN, D. A. J. gender-based leadership perceptions and preferences of generation Z as future business leaders in South Africa. In Acta Commercii. ISSN 2413-1903, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-11.

2019  [3] MADSEN, A. O. - CHKONIYA, V. The positive impact of a portuguese state-owned company that invested on consumers nutritional education-the case of fish and docapesca. In European journal of marketing and economics. ISSN 2601-8659, 2019, vol. 2, no. 3, p. 6-12.

2019  [3] LIFINTSEV,D. - FLESERIUS, C. - WELLBROCK, W. A study of the attitude of generation z to cross-cultural interaction in business. In Informacijos mokslai. ISSN 1392-1487, 2019, vol. 86, p. 41-55.

2019  [3] PASCARINA, P. A. Wonder woman era generasi z (resepsi generasi z pada representasi karakter wonder woman dalam film wonder woman tahun 2017). In Kinesik. ISSN 2302-2035, 2019, vol. 6, no. 1.

2019  [3] SHIROKIKH, A. Glossary compilation: Cultural implications, learners´ autonomy, mnemonics, professional development and motivation. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 12, p. 279-297.

2019  [3] SIDDIQUI, D. A. Tangible reward or intangible reward - which play most significant role in increasing job-hopping behavior in generation Y employees in Pakistan. In International journal of human resource studies. ISSN 2162-3058, 2019, vol. 9, no. 4, p. 275-305.

2019  [3] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝŘ, M. Management competencies of millenials for labour market. In International scientific conference economic and social policy. ISSN 2571-1776, p. 351-359.

2019  [3] WAGNER, N. - STRULAK-WÓJCIKIWICZ, R. - LANDOWSKA, A. Trust in sharing economy business models from the perspective of customers in Szczecin, Poland. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 2019, no. 11.

2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.

2019  [3] RAHMAH, E. - MARLINI, M. Millennial generation profile: Challenges and opportunities of library and information science study program in industri revolution 4.0. In ICLLE 2019: Proceedings of the 2nd international conference on language, literature and education. Padang : EAI, 2019. ISBN 978-1-63190-207-9.

2019  [1] ALHADLAQ, A. - KHARRUFA, A. - OLIVER, P. Exploring e-mentoring: co-designing & un-platforming. In Behaviour & information technology. ISSN 0144-929X, 2019, vol. 38, no. 11, p. 1122-1142. WoS ; SCOPUS

2019  [1] BUIL, I. - CATALÁN, S. - ORTEGA, R. Gamification and motivation: New Tools for talent acquisition. In Business and society review. ISSN 2659-3270, 2019, vol. 2019, no. 3, p. 146-159. WoS

2019  [3] BORNMAN, D. A. J. Gender-based leadership perceptions and preferences of Generation Z as future business leaders in South Africa. In Acta Commercii - Independent Research Journal in the Management Sciences. ISSN 2413-1903, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-11.

2019  [3] SARI, V. D. A. Z generation towards the use of smartphone application for listening activities in blended-learning. In Research and innovation in language learning. ISSN 2614-5960, 2019, vol. 2, no. 3, p. 196-206.

2019  [3] ILHAN, Ü. D. - KÜMBÜL GÜLER, B. - AKSARAYH, M. Work values and affective organizational commitment: A study on gen X and gen Y blue-collar workers. In Journal of Yasar University. ISSN 1305-970X, 2019, vol. 14, no. 56, p. 379-406.

2019  [1] BRAVO, R. - CATALAN, S. PINA, J. M. Intergenerational differences in customer engagement behaviours: An analysis of social tourism websites. In International journal of tourism research. ISSN 1099-2340, 2019. WoS

2019  [1] LLOPIS-AMOROS, M. P. - GIL-SAURA, I. - RUIZ-MOLINA, M. E. -et al. Social media communications and festival brand equity: Millennials vs centennials. In Journal of hospitality and tourism management. ISSN 1447-6770, 2019, vol. 40, p. 134-144. WoS

2019  [1] RODRIGUEZ, M. - BOYER, S. - FLEMING, D. -et al. Managing the next generation of sales, gen Z/Millenial cusp: An exploration of grit, entrepreneurship and loyalty. In Journal of business-to-business marketing. ISSN 1051-712X, 2019, vol. 26, no. 1, p. 43-55. WoS ; SCOPUS

2019  [1] NEWMAN, T. J. - LOWER, L. M. - BRGOCH, S. M. -et al. Developing sport team captains as formal leaders. In Journal of sport pschology in action. ISSN 2152-0704, 2019, vol. 10, no. 3, p. 137-150. WoS

2019  [1] SHIROKIKH, A. Glossary compilation: Cultural implications, learners´autonomy, mnemonics, professional development and motivation. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2019, vol. 8, no. 12, p. 245-260. WoS

2019  [3] LISSITSA, S. - KOL, O. Four generational cohorts and hedonic m-shopping: association between personality traits and purchase intention. In Electronic Commerce Research. ISSN 1389-5753, 2019, vol. 19, no. 64.

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahely konfliktusokban. On Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, vol. L, no. 4, p. 77-88.

2019  [1] GEYSER, I. - GELDENHUYS, M. Profiling work-related signature strengths of "Born Free" South Africans: A gender perspective. In Journal of Psychology in Africa. ISSN 1433-0237, 2019, vol. 29, no. 4, p. 366-374. WoS

2019  [3] TARKINGTON, J. - NEWMAN, J. - LOWER, L. M. -et al. Developing sport team captains as formal leaders. In Journal of sport psychology in action. ISSN 2152-0704, 2019, vol. 10, no. 3, p. 137-150.

2019  [3] PANGESTU, A. B. - DWIRAJANI, E. Competency assessment reinvented: Gamification method. In Review of Integrative Buseiness and Economics Research. ISSN 2414-6722, 2019, vol. 8, no. 4, p. 275-282.

2019  [1] TANG, F. A critical review of research on the work-related attitudes of Generation Z in China. In Social psychology and society. ISSN 2221-1527, 2019, vol. 10, no. 2, p. 19-28. WoS

2019  [1] VRAŇAKOVÁ, N. - STAREČEK, A. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Examination of job factors and generation groups in the slovak industrial enterprises. In Proceedings 16th international conference eddiciency and resposibility in education. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2018. ISBN 978-80-213-2878-5, p. 324-332. WoS

2019  [3] ŠIKÝŘ, M. - GOROKHOVA E., A. - ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. Opinions on managing postmillennials by management university students. In International Journal of Social Sciences. ISSN 1804-980X, 2019, vol. VIII, no. 1, p. 43-54.

2019  [1] LOU, N. M. - SO, A. S. I. - HSIEH, Y. J. Integrated resort employee competencies: a Macau perspective. In International journal of contemporary hospilatity management. ISSN 0959-6119, 2019, vol. 31, no. 14, p. 247-267. WoS ; SCOPUS

2019  [3] AKHAVAN SARRAF, A.R. Managing multigenerational organizations. In Economic Alternatives. ISSN 1312-7462, 2019, no. 1, p. 93-105.

2019  [3] KORNELSEN, J. The Quest to Lead (with) Millennials in a VUCA-World: Bridging the Gap Between Generations. In Leading in a VUCA World. Cham : Springer Open, 2019. ISBN 978-3-319-98883-2, p. 27-41.

2018  [3] ARRINGTON, G. B. - DWYER, R. J. Can four generations create harmony within a public-sector environment? In International journal of applied management and technology. ISSN 1544-4740, 2018, vol. 17, no. 1, p. 1-21.

2018  [3] SEAMAN, C. - LAPERLA, J. T. - SCHWARTZ, E. -et al. Common leadership characteristics, personality traits, and behaviors that generations X, Y, and Z leaders find effective for shared leadership: A formal, informal, and rational approach. In JIMS. ISSN 2378-9557, 2018, vol. 18, no. 3, p. 5-20.

2018  [3] URIBE, E. F. G. Fuerza laboral multigeneracional en la industria de arneses automotrices y su impacto en la rotación voluntaria del personal operativo: El caso de Cd. Juárez. In Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas. ISSN 2448-606X, 2018, vol. 3, no .1, p. 91-110.

2018  [3] BRAMBILLA, F. R. - ANGNES, D. L. Um estudo comparativo entre gerações X, Y e Z em relação as novas tecnologias e com o e-commerce. In Revista electronica de administração e turismo. ISSN 2316-5812, vol. 12, no. 7, p. 1713-1735.

2018  [3] LAKSHMI, P. A. V. - SUMARYONO, S. Kesuksesan karier ditinjau dari persepsi pengembangan karier dan komitmen karier pada pekerja milenial. In Gadjah mada journal of psychology. ISSN 2407-7798, 2018, vol. 4, no. 1, p. 57-75.

2018  [3] BLANCHETTE, K. L. - ELLINGTON, L. Strategic Leadership Role in Organizations. In Strategic Leadership. Charlotte : Information Age Publishing Inc, 2018. ISBN 978-1-64113-135-3, p. 101, 122.

2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identity: digital mirrors, PT II. Trnava : Univ. SS Cyril, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoS

2018  [1] FRANCIS, A. G. MÓNICO, L. - PAIS, L. -et al. Business ethics: A study of Portuguese social representation of business ethics. In International journal of business governance and ethics. ISSN 1477-9048, 2018, vol. 13, no. 1, p. 85106. SCOPUS

2018  [1] VYDROVÁ, J. - BEJTOVSKÝ, J. The importance of the individual pillars of social maturity of workers in healthcare organizations in the hierarchy of pillars of competence in management. In Administratie si management public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 21-35. SCOPUS

2018  [1] KIRCHMAYER, Z. - FRATRIČOVÁ, J. What motivates generation Z at work? Insights into motivation drivers of business students in Slovakia. In Proceedings of the 31st international business information management association conference, IBIMA 2018. Milan : International Business Information Management Association, 2018. ISBN 978-099985510-2, p. 6019-6030. WoS ; SCOPUS

2018  [3] AMEEN MISBAH, M. - HAMEED, I. The retention of generation Y employees in Pakistan. In Market Forces College of management sciences. ISSN 1816-8434, 2018, vol. 13, no. 2, p. 21-40.

2018  [3] KIRPIK, G. - AKDEMIR, B. Kuşak farklılıkları ile kurumsal itibar algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi. Ankara : Gece Publishing, 2018. ISBN 978-605-288-700-4, p. 224.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.

2018  [3] GEYER, CH. - KLEIN, T. Human resources strategies for integrating generation Z into labor organization in Germany. In Technische hochschule mittelhessen. ISSN 2568-0803, no. 003, p. 9.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [3] ARRINGTON, G. B. - DWYER, R. J. Can four generations create harmony within a public-sector environment? In International journal of applied management and technology. ISSN 1554-4740, 2018, vol.17, no. 1, p. 1-21.

2018  [3] HICKS, J. - RIEDY, C. - WALTZ, M. Cross-generational counseling strategies: Understanding unique needs of each generation. In Journal of Counselor Practice. ISSN 2473-3369, 2018, vol.9, no. 1, p. 6-23.

2018  [1] NOVAK, V. - ŽNIDARŠIČ, A. The transition of young people from study to employment in the light of student work. In Organizacija. ISSN 1318-5454, 2018, vol. 51, no. 3, p. 195-206. SCOPUS

2018  [4] COSOVAN, A. - CSORDÁS, T. - HORVÁTH, D. -et al. Tervezői helyzetek jelentősége a vezetőképzésben: designkommunikáció és / vagy design thinking. In A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-2, p. 902-914.

2018  [3] SENČILA, V. - KALVAITIENÉ, G. Finding a Balance: Companies and new seafarers generation needs and expectations. In TransNav. ISSN 2083-6473, 2018, vol.12, no. 2, p. 285-290.

2018  [3] KENDZIA, J. M. - BJÖRCK, A. The digital revolution and the organization of work: contemporary management techniques. In Scientific research publishing. ISSN 2165-4328, 2018, vol. 2018, no. 8, p. 212-232.

2017  [3] KAJANOVÁ, H. - SEDLÁČEK, M. - SOÓSOVÁ, V. Attitudes of young people to job searching thorugh social media: Case of Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X , 2017, vol. 10, no. 1, p. 152-168.

2017  [3] DRAGOLEA, L. - GRONDYS, K. - SROKA, M. Career management : short analysis regarding interest on employment fields among youths. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 16. no. 2, p. 62-73.

2017  [3] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝŘ, M. Work expectations and potential employability of millennials and post-millenials on the Czech labor market. In Oeconomia Copernicana. ISSN 2083-1277, 2017, vol. 8, no. 4.

2017  [3] SZABÓ, K. - KELEMEN, A. - KŐMÍVES, P. M. Az Y generáció és az álláskeresés. In International journal of engineering and management sciences. ISSN 2229-6425, 2017, vol. 2, no. 4, p. 490-501.

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the literature. In Proceedings of the 14th international conference efficiency and responsibility in education 2017. Prague : Czech University Life Sciences Prague, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2017  [3] FAQIHUDDIN, A. INTERNALISASI NILAI-NILAI HUMANISTIK RELIGIUS PADA GENERASI Z DENGAN "DESIGN FOR CHANGE". In Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. ISSN 1907-7254, 2017, vol. 12, no. 2(2017).

2017  [3] DURANA, P. - CHLEBIKOVA, D. THE IMPACT OF GLOBALIZATION FOR NEED OF SOCIAL PEDAGOGUES IN SCHOOL. In CBU International Conference on Innovation in Science and Education. ISSN 1805-997X, 2017, vol. 5 (2017), p. 587-592.

2017  [3] SZYDŁO, J. Differences Between Values Preferred by Generations X, Y and Z. In Studia z zarządzania międzykulturowego. ISSN 2543-8190, 2017, T. 18, z. 3, cz. 1, p. 89-100.

2017  [3] HRUŠECKÁ, D. - PIVNIČKA, M. - BORGES LOPES R. Logistics management as a system constraint. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 15, no. 1, p. 77, 85.

2017  [3] ČASAITÉ-ŠATKAUSKIENÉ, S. Stress impact on creativity: The role of task feedback for generation Z. In The international business conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2017. ISBN 978-609-436-051-0, p. 42-51.

2017  [3] DURANA, P. - CHLEBIKOVA, D. The impact of globalization for need of social pedagogues in schools. In CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Prague : Central Bohemia University, 2017. ISBN 978-80-88442-08-2, p. 592.

2017  [4] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝR, M. názory studentů manažerských programů na důležité kompetence na trhu práce. In Fórum manažéra. ISSN 1339-9403, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 67-73.

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] BEJTKOVSKÝ, J. The employees of baby boomers generation, generation X, generation Y and generation Z in selectred Czech corporation as conceivers of development and competitveness in their corporation. In Journal of Competitiveness. ISSN 1804-1728, 2016, vol. 8, no. 4, p. 105-123.ADM 009 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.

2019  [4] KORCSMÁROS, E. Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment - results of primary research. In Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava : EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, p. 217, 224.ADM 010 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

Hivatkozások:
2020  [3] KOTASKOVA, A. - BELAS, J. - BILAN, Y. -et al. Significant aspects of managing personnel risk in the SME sector. In Management & marketing. ISSN 2069-8887, vol. 15, no. 2, p. 203-218.

2019  [3] ANDRONICEANU, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. Developing a holistic system for social assistance services based on effective and sustainable partnerships. In Administratie si management public. ISSN 1583-9583, 2019, no. 33, p. 103-118.ADM 011 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [3] ANDRONICEANU, A. Major structural changes in the EU policies due to the problems and risks caused COVID-19. In Administrattie si management public. ISSN 1583-9583, 2020, no. 34, p. 137-149.

2020  [3] FAID, G. - TARIQ, M. M. - ISHTIAQ, A. -et al. The nexus of e-government and increased productivity relative to income level comparison. In Business, management and education. ISSN 2029-7491, 2020, vol. 18, no. 1, p. 88-105.

2020  [3] NICOLESCU, L. - TUDORACHE, F. G. - ANDRONICEANU, A. Performance risk analysis on mutual funds versus stock exchanges in young financial markets. In Journal of International Studies. ISSN 2306-3483, 2020, vol. 13, no. 1, p. 279-294.

2020  [1] MATE, D. - ERDEI, E. - LORESTANI, V. Z. -et al. Can internet in schools and technology adoption stimulate productivity in emerging markets? In Economics & sociology. ISSN 2071-789X, 2020, vol. 13, no. 1, p. 182-196. WoS

2019  [1] BELAS, J. - DVORSKY, J. - STRNAD, Z. -et al. Improvement of the quality of business environment model: Case of the SME segment. In Inzinerine ekonomika-enginnering economics. ISSN 1392-2785, 2019, vol. 30, no. 5, p. 601-611. WoS

2019  [3] SAMOUYLOV, K. - POPOC, E. - SEMYACHKOV, K. Institutional support of a smart city. In Montenegrin jpurnal of economics. ISSN 1800-5845, 2019, vol. 15, no. 4, p. 87-98.

2019  [3] ALANI, E. - KAMARUDIN, S. - ALRUBAIEE, L. -et al. A model of the relationship between strategic orientation and product innovation under the mediating effect of customer knowledge management. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2019, vol. 12, no. 3, p. 232-242.

2019  [1] DASZKIEWICZ, N. Internationalisation patterns of polish family high-tech firms. In Entrepreneurial business and economics review. ISSN 2353-883X, 2019, vol. 7, no. 4, p. 147-163. SCOPUS

2019  [1] DRASKOVIC, V. - BILAN, S. Perception of the social status of intelligence in selected countries of the former Yugoslavia. In Economics and sociology. ISSN 2071-789X, 2019, vol. 12, no. 2, p. 319-327. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ANDRONICEANU, A. - GHERGHINA, R. - CIOBˇANASU, M. The interdependence between fiscal public policies and tax evasion. In Administratie si management public. ISSN 1583-9583, 2019, vol. 2019, no. 32, p. 32-41. SCOPUS

2019  [3] DRASKOVIC,V. - DRASKOVIC, M. - BILAN, S. Motivation, methodologyand phenomenology of institutional nihilism in the SEE countries. In Montenegrin Journal of Economics. ISSN 1800-5848, 2019, vol. 15, no. 2, p. 7-14.

2019  [1] VEVERIS, A. - ŠAPOLAITÉ, V. - GIEDRÉ RAIŠIENÉ, A. -et al. How rural development programmes serve for viability of small farms? Case of Latvia and Lithuania. In Agris on-line papers in economics and informatics. ISSN 1804-1930, 2019, vol. XI, no. 2, p. 103-113. SCOPUS

2019  [3] RAIŠIENÉ, A. G. - BILAN, S. - SMALSKYS, V. -et al. Emerging changes in attitudes to inter-institutional collaboration: the case of organizations providing social services in communities . In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 33, p. 34-56.

2019  [3] RAIŠIENÉ, A. G. - PODVIEZKO, A. - SKULSKIS, V.- et al. Interest-balanced agricultural policy-making: Key participative and collaborative capacities in the opinion of NGOS´experts. In Economics and Sociology. ISSN 2071-789X , 2019, vol. 12. no. 3, p. 301-318.

2019  [1] LAKNER, Z. - KISS, A. - POPP, J. -et al. From basic research to competitiveness: An ecometric analysis of the global pharmaceutical sector. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, p. 1-17. WoS ; SCOPUSADM 012 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Lilla CSÓKÁS, Tímea JUHÁSZ a Kornélia LAZÁNYI. Survey of Ethical Managerial Behavior - a Three Country Comparative Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol.. 15, no. 6 (2018), p. 179-197. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] BERBER, N. - SLAVIC, A. - MILETIC, S. -et al. A survey on relationship between leadership styles and leadership outcomes in the banking sector in Serbia. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2019, vol. 16, no. 7, p. 167-184. WoSADM 013 BENCSIK, Andrea a Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS. The Role of Knowledge Management in Developing Quality Culture. DOI 10.12700/APH.15.8.2018.8.11 Acta Polytechnica Hungarica. Vol.. 15, no. 8 (2018), p. 209-226. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

ADM 014 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Ladislav MURA a Ágnes CSANÁDI. Formal and Informal Knowledge Sharing in Organisations from Slovakia and Hungary. DOI 10.15678/EBER.2019.070302 Entrepreneurial Business and Economics Review : a scientific quarterly : focusing on Central and Eastern Europe as well as emerging markets. Vol. 7, no. 3 (2019), p. 25-42. ISSN 2353-883X. WoS.

Hivatkozások:
2020  [3] ANDRONICEANU, A. Major structural changes in the EU policies due to the problems and risks caused COVID-19. In Administrattie si management public. ISSN 1583-9583, 2020, no. 34, p. 137-149.

2020  [3] STACHOVÁ, K. - STACHO, Z. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied sciences. ISSN 2076-3417, 2020, vol.10, no. 12.

2020  [3] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - VETRÁKOVÁ, M. -et al. Factors related to gender and education affecting the employee motivation. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 7, no. 4., p. 3226-3241.

2020  [1] ŠIRÁ, E. - VAVREK, R. - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, I. - et al. Knowledge economy indicators and their impact on the sustainable competitiveness of the EU countries. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no, 10. SCOPUS

2020  [2] PADE, N. - SULIKOVA, R. - STRAZOVSKA, L. Student coaching in the phase of choosing their profession: Generation Z needs orientation. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest 2019. Trenčín : Alexander Dubcek University, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, p. 302-307. WoSADM 015 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS, Tímea JUHÁSZ a Ágnes CSANÁDI. Healthy Lifestyle and Behaviors of Z Generation. DOI 10.15549/jeecar.v6i2.269 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 6, no. 2 (2019), p. 297-308. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

ADM 016 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Impacts of Informal Knowledge Sharing (Workplace Gossip) on Organisational Trust. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-1/16 Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. Vol. 13, no. 1 (2020), p. 249-270. ISSN 2071-789X. WoS, SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 22


AEC 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, György SZRETYKÓ a Ferenc TERNOVSZKY. Személyzetfejlesztési rendszer. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Complex, 2010, P. 365-400. ISBN 978 963 295 108 9.

Hivatkozások:
2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzsmentjének összehasonlító elemzése. In Quid est veritas? (Jn 18,38) - Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. ISSN 978-963-334-258-9, vol. 18, no. 38, p. 176.AEC 002 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. A munkavállalóval együtt a tacit tudás is nyugdíjba vonul?. Tudásból várat .... (2011), s. 36-47.

AEC 003 BENCSIK, Andrea. Etikai útvesztő a tudásmenedzsment rendszer tudásszerzés-átadás fázisában. In: Tudásból várat...: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Budapest: N&B Kiadó, 2011, P. 21-35. ISBN 9789630812658.

AEC 004 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Képzési modellek a felsőoktatásban. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 129-141.

AEC 005 BENCSIK, Andrea. Tudás és innováció fejlesztése a HR-ben. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 379-382.

AEC 006 BENCSIK, Andrea a Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI. Tudás intenzív szervezetek TM rendszer építése versus kultúra és HR. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 383-397.

AEC 007 BENCSIK, Andrea. Expectation about Teamwork to Build a Knowledge Management System. In: World Academy of science, engineering and technology. Tokyo: WASET, No. 77 (2013), pp. 1281-1289.

AEC 008 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmegőrzés a kismamák körében a Gyes és Gyed ideje alatt. In: Actual problems of modern education in 21st century. = Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí Brno: Librix, 2012, S. 189-194. ISBN 978-80-8122-063-0.

AEC 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge Management Strategy as a Chance of Small and Medium-Sized Enterprises. DOI 10.4018/978-1-4666-4753-4 In: International Business Strategy and Entrepreneurship: an Information Technology Perspective. Hershey, PA, USA: Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2014, P. 52-81. ISBN 978-14-6664-753-4. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] RÁTHONYI, G. - BÁCSNÉ, B. É. - SZILÁGYI, R. Innovatív információtechnológiai eszközök használata a Debreceni Egyetem sportszervező képzésében. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, vol. IX, no. 3-4, 1173-182.

2017  [3] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120.

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.

2017  [3] PIEROG, A. - BÁCSNÉ, B. É. - DAJNOKI, K. Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása : A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 1. sz., p. 98.

2017  [3] PAULUK, J. - OLÁH, J. The Role and Importance of Lean Tools in Warehouse Management. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 1. sz., p. 31.

2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.AEC 010 BENCSIK, Andrea a Irma RÁCZ. Trust-based knowledge management system building. DOI 10.4018/978-1-4666-6457-9.ch002 In: Knowledge Management for Competitive Advantage During Economic Crisis. Hershey PA, USA: Business science reference, 2014, P. 16-37. ISBN 978-1-4666-6457-9. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identity: digital mirrors, PT II. Trnava : Univ. SS Cyril, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoS

2018  [3] ŠVEC, M. - HORECKÝ, J. - MADLEŇÁK, A. GDPR in labour relations - with or without the consent of the employee? In Journal of interdisciplinary research. ISSN 2394-8361, 2018, vol. 8, no. 2, p. 281-286.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AEC 011 BENCSIK, Andrea. A case study about a multinational company. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 220-224. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 012 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment rendszerépítés a szervezetben mint változás menedzselése. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 176-192. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 013 BENCSIK, Andrea. Appropriate Leadership Style in Knowledge Management System (KMS) Building. DOI 10.4018/978-1-5225-1642-2 In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey: IGI Global, 2016, P. 91-112. ISBN 9781522516422.

AEC 014 BENCSIK, Andrea. Munkaerőpiaci elvárások versus tudásmenedzsment. In: Korkép: XXI. századi kihívások. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2016, P. 167-189. ISBN 978-615-5607-20-2.

AEC 015 BENCSIK, Andrea a Bálint FILEP. Relationship between Knowledge Management and Innovation. DOI 10.4018/9078-1-5225-1642-2 In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey: IGI Global, 2016, P. 67-90. ISBN 9781522516422.

AEC 016 BENCSIK, Andrea. Appropriate leadership style in knowledge management system (KMS) building. DOI 10.4018/978-1-5225-1913-3.ch075 In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. [s.l.]: IGI Global, 2017, P. 1584-1606. ISBN 978-152251914-0. SCOPUS.

AEC 017 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Bizalom és bizalmatlanság avagy Sharing Economy kontra hagyományos üzleti modell. In: Közösségi tudások - tudásközösségek: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Budapest: N & B Kiadó, 2017, P. 7-20. ISBN 978-963-12-5559-1.

AEC 018 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge management strategy as a chance of small and medium-sized enterprises. DOI 10.4018/978-1-5225-1913-3.ch028 In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. [s.l.]: IGI Global, 2017, P. 577-607. ISBN 978-152251914-0. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identity: digital mirrors, PT II. Trnava : Univ. SS Cyril, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoSAEC 019 BENCSIK, Andrea. The Role of Artificial Intelligence in the Knowledge Organization of Companies. In: Business Strategy in the Artificial Intelligence Economy. J. Mark Munoz, Al Naqvi. New York: Business Expert Press, 2018, P. 9-23. ISBN 978-1-94819-898-1.

AEC 020 BENCSIK, Andrea. Practices to Build a Knowledge Management System in Hungary. In: Studies about the economic and social perspectives. Csilla Cseglédi, Beáta Bartalos. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, P. 11-24. ISBN 978-96-32698-21-2.

AEC 021 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Csoport, csoportszerepek, szellemi alkotó technikák = Team, Team-roles, Creative thinking Techniques. In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Gyula László, Julianna Németh, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. 58-68. ISBN 978-963-429-441-2.

AEC 022 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment-körkép hazai kutatások tükrében. In: Menedzsmenttendenciák = Management Trends : Gazdaság- és társadalomtudományi tanulmányok 1.: Gazdaság- és társadalomtudományi tanulmányok 1.. Mohácsi Márta, Berde Csaba. = Management Trends Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019, P. 109-134. ISBN 978-963-318-203-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu. In: Managements Trend sin Theory and Practice: Scientific Papers. Žilina: EDIS Žilina, 2013, S. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK a Ildikó MAROSI. HR and knowledge management in higher education. In: Higher Education, Partnership, Innovation. Budapest: IHEPI, 2009, P. 19-29. ISBN 978-963-88332-5-9.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 49


AFC 001 KOSZTYAN, Zsolt Tibor, Zoltán PERJES a Andrea BENCSIK. Resource Allocation and Cost Reduction by Means of Alternative Solutions. DOI 10.1007/978-1-4020-8735-6_103 In: Innovations and Advanced Techniques in Systems: Computing Sciences and Software Engineering. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007, P. 556-559. ISBN 978-1-4020-8734-9. WoS.

AFC 002 BENCSIK, Andrea. A tudásmegosztás etikai problémái. Vállalati kommunikáció a 21. század elején. (2011), s. 69-88.

AFC 003 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Education and Training Practice Strategies in Small and Medium Sized Enterprises. In: International Conference on Economics, Trade and Development. Chendu: Institute of Electrical and Electronics Engineus, Inc., 2011, P. 65-69. ISBN 9781424497737. WoS.

Hivatkozások:
2017  [4] CAHA, Z. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. In Studia commercialia Bratislavensia. ISSN 1339-3081, 2017, vol. 10, no. 38, p. 137-145.

2013  [1] MARI-VIDAL, S. - LAJARA-CAMILLERI, N. - IZQUIERDO, R. S. Training in agricultural cooperatives as a key competitive factor in a context of market concentration and globalization. In Interciencia. ISSN 0378-1844, 2013, vol. 38, no. 2, p. 112-120. WoS ; SCOPUSAFC 004 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Andrea SÓLYOM. Education and Training Practice Strategies in Small and Medium Sized Enterprises. In: Proceedings of the 3rd European Conference on Intellesctual Capital. Nicosia, Cyprus: Geoff Turner and Clemente Minnone, P. 78-86. ISBN 971906638955. WoS.

AFC 005 BENCSIK, Andrea a Piroska SZALAI. Main Aspect of EWIL. International Conference. (2011), s. 161-166.

AFC 006 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Strategies of Education and Training Practice of Small and Medium Sized Enterprises. In: Chemal Ardil: Scientific Research and Experimental Development: Scientific Research and Experimental Development. New Mexico: World Academy of Science, 2011, P. 116-122.

AFC 007 BENCSIK, Andrea. Tudásalapú vállalati stratégiák. In: Gazdasági és társadalmi kihívások a 21. században: - Best of KHEOPS (2006-2010) -. Magyarország: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2011, P. 164-175. ISBN 9789638755377.

AFC 008 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. A tacit tudás átadásának kihívásai a Duna két partján. Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. (2012), s. 53-62.

AFC 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Apák gyermekgondozási szabadságon - avagy egy nem hagyományos élethelyzet megítélése a férfiak szemszögéből. "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság". (2012), s. 1-7.

AFC 010 BENCSIK, Andrea, Andrea SÓLYOM a Dóra G.KOCSIS. Comes, Goes or Stays?: Possibility to retain tacit knowledge in organizations. IISES International Interdisciplinary Conference. (2012), 16 s.

AFC 011 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Companies cooperating in knowledge maintenance and transformation for women going to child-care leave. Reproduction of the human capital. (2012), s. 1-10.

AFC 012 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Chances of Men and Women to Return to the Labour Market after Child-Care Leave. Knowledge and Learning: Global Empowerment. (2012), s. 121-130.

AFC 013 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Management and Ethics from the Business point of view. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-12. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

Hivatkozások:
2015  [3] DOBAI KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Kráolvé : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 440, 445.AFC 014 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge transfer for women returning from GYES and GYED. Mic 2012 - Managing Transformation with Creativity. (2012), s. 113-123.

AFC 015 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Men on Parental Leave in Hungary. DOI 10.3846/bm.2012.080 In: Business and Management: The 7th International Scientific Conference. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical UNIV PRESS, 2012, P. 616-623. ISBN 978-609-457-116-9. WoS.

Hivatkozások:
2015  [3] MICHOŃ, P. Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries. In Community, Work & Family. ISSN 1366-8803, 2015, vol. 18, no. 2, p. 182-197.

2015  [1] MICHOŃ, P. Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries. In Community, Work and Family. ISSN 13668803, 2015, vol. 18, no. 2, p. 182-197. SCOPUSAFC 016 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. Mentori szerep, mint a tacit tudás megosztásának eszköze. VII. KHEOPS Tudományos Konferencia. č. május (2012), s. 93-103.

AFC 017 BENCSIK, Andrea. Családbarát megoldások a szervezetekben a munkavállalók különböző életszakaszaiban. In: Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között: Tanulmánykötet. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2013, S. 17-23. ISBN 978-963-7287-28-2.

AFC 018 BENCSIK, Andrea. Employee´s satisfaction and knowledge management system building. In: ABSRC 2013 Rome: Conference Proceedings. Piran: Gea College - Faculty of Entrepreneurship, 2013, S. [14]. ISBN 978-961-6347-52-5.

AFC 019 BENCSIK, Andrea. New Requirements in Higher Education. In: Selected Issues in Discipline-Specific Academic Teaching: Social Sciences and the Humanities. Israel: Ariel University, 2013, s. 190-204. ISBN 978-963-7376-34-8.

AFC 020 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Szandra KOVÁCS. A tudásmegosztási hajlandóság aktuális kérdései, avagy jobb adni, mint kapni (empirikus vizsgálat alapján). In: Alkalmazott Tudományok I. Fóruma. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 2014, P. 113-125. ISBN 978-963-7159-92-3.

AFC 021 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Approaching the process of mentoring from the side of employers and employees in the dimension of Hungarian practice (both sides of the coin). In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relation. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 57-68. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 022 STIFTER, Viktória, Andrea BENCSIK a Irma RÁCZ. Emotional factors of organization´s knowledge sharing systems. In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relations. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 446-456. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 023 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: 8. International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 024 RÁCZ, Irma, Andrea BENCSIK, Tamás BOGNÁR a Viktória STIFTER. Management of knowledge by talented intellectual workers. In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relation. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 404-415. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 025 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentorálás, mint a tudásátadás formája Magyarországon. In: II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia: "A vidék él és élni akar". Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2015, P. 348-352. ISBN 978-615-5192-22-3.

Hivatkozások:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.AFC 026 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Higher Education Versus Practical Life from the Viewpoint of Competences. In: Recent Researches in Engineering Education: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ´15). Salerno: WSEAS Press, 2015, P. 63-71. ISBN 978-1-61804-312-2.

AFC 027 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella CSIKÓS-HORVÁTH a Tímea JUHÁSZ. Characteristics of mentoring practice based on the opinion of Hungarian employees (based on empirical study). In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 30-40. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 028 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Vera KELLER. Innovation and Knowledge Management. In: Economics, Law and Political Science: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS´15). Rome: WSEAS Press, 2015, P. 85-94. ISBN 978-1-61804-348-1.

AFC 029 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016, P. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] SHARMA, P. - PANDIT, R. Workplace expectations of GenZ towards factors of motivation. In Studies in Indian Place Names. ISSN 2394-3114, 2020, vol. 40, sp. no. 08, p. 76-88.

2020  [1] COTET, G. B. - CARUTASU, N. L. - CHISCOP, F. Industry 4.0 diagnosis from an iMillennial educational perspective. In Education sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10, no. 1. SCOPUS

2019  [1] ALHADLAQ, A. - KHARRUFA, A. - OLIVER, P. Exploring e-mentoring: co-designing & un-platforming. In Behaviour & information technology. ISSN 0144-929X, 2019, vol. 38, no. 11, p. 1122-1142. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SARI, V. D. A. Z generation towards the use of smartphone application for listening activities in blended-learning. In Research and innovation in language learning. ISSN 2614-5960, 2019, vol. 2, no. 3, p. 196-206.

2019  [3] MUTIA, A. - DEWI, A. Analisis Faktor Stimuli Pemasaran dalam Keputusan Pembelian Online Produk Fashion Pada Generasi Z. In Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi. ISSN

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahely konfliktusokban. On Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, vol. L, no. 4, p. 77-88.

2019  [3] TJONDRO, E. - SETIABUDI, J. - JOYO, A. CH. Intergenerational perceptions of coercive and legitimate power. In Journal Economia. ISSN 1858-2648, 2019, vol. 15, no. 1, p. 96-113.

2019  [3] MUFIDA ISTATI, R. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the digital era. In Advances in social science, Education and humanities research. ISSN 2352-5398,2019 vol. 274, p. 252-257.

2019  [1] RODRIGUEZ, M. - BOYER, S. - FLEMING, D. -et al. Managing the next generation of sales, gen Z/Millenial cusp: An exploration of grit, entrepreneurship and loyalty. In Journal of business-to-business marketing. ISSN 1051-712X, 2019, vol. 26, no. 1, p. 43-55. WoS ; SCOPUS

2019  [3] ARDA, M. - ANDRIANY, D. The effect of Halal tourism on millenial tourist statisfaction in Sabang Island as tourism object. In International seminar of islamic studies. ISSN 2722-7618, 2019, vol. 1, no. 1.

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahelyi konfliktusokban. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2019, vol. L., no. 4, p. 77-88.

2019  [3] MAZURCHENKO, A. Generational approaches and preferences towards knowledge sharing: Implications for human resource ractices. In Conference proceedings: 15th Annual international bata conference for Ph.D. students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN: 978-80-7454-893-2, p. 719-729.

2019  [3] UNTARI, A. D. - MILLATUSSA’ADIYYAH, A. Implementation of blended learning through Google Classroom in generation Z . In Advances in social science, education and humanities research. ISSN 2352-5398, 2019, vol. 410, p. 161-165.

2019  [3] JAYA, P. R. P. - RAHMAT, S. T. Pola asuh generasi alpha pada era digital. In Journal perennial pedagogi. ISSN 2686-648X, 2019, vol. 1, no. 1, p. 33-38.

2019  [3] IRENA, L. - RUSFIAN, E. Z. Hubangan gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi internal dengan kinerja haryawan generasi Z pada Tech Company. In Journal Komunikasi. ISSN 2085-1979, 2019, vol. 11, no. 2, p. 223-232.

2019  [3] CANDRA, A. A. - SURYADI, K. Mendayung di Antara Dua Karang: Keindonesiaan di Tengah Arus Perubahan Global . In Prosiding seminar nasional "Reaktualisasi konsep kewarganegaraan Indonesia". Medan : Gedung digital library Universitas Negeri Medan, 2019. ISBN 978-623-92463-0-3, p. 1-14.

2019  [3] KARADOĞAN, A. Z Kuşağı ve Öğretmenlik Mesleği. In Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN 2149-3006, 2019, vol.5, no. 2. p. 9-42.

2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.

2018  [3] PARAMARTA, V. Ridwan Kamil and Tri Rismaharini: Local and ideal leadership models in the millennial era. In JISPO. ISSN 2303-3169, 2018,vol. 8, no. 1, p. 232-251.

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.AFC 030 BENCSIK, Andrea, Irma RÁCZ a Viktória STIFTER. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának menedzselése. In: 10. KHEOPS - Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Tudomány és felelősség" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2015, P. 274-283. ISBN 978-963-89779-4-6.

AFC 031 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 032 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. Ľudské zdroje a vzdelávanie = Human resources and education. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 305-315. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFC 033 BENCSIK, Andrea. The Most Preferred Methods in Higher Education. DOI 10.15405/epsbs.2017.10.29 In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. [s.l.]: Future Academy, 2017, online, Vol. 31, no. 29 (2017), p. 305-319. WoS.

Hivatkozások:
2020  [3] DROESSIGER, G. - VDOVINSKIENE, S. Factors for increasing motivation to theory class attendance among students of technology studies. In Sociology of education. ISSN 1991-9468, 2020, vol. 24, no. 1, p. 50-61.

2018  [3] ZUYKOVA, E. G. - BUSHMA, T. V. - LIPOVKA, A. Y. -et al. The usage of modular-rating technology in the educational process of physical culture. In The European proceedings of social & behavioural sciences. ISSN 2357-1330 , 2018, p. 127-133.AFC 034 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. The Problems Created by the Arrival of Generations Z and Y in the Workplace. In: Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance ICMLG 2017. Johannesburg: Business School University of Witwatersrand, 2017, P. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - STAREČEK, A. - KOLTNEROVÁ, K. - et al. Perceived organizational performance in recruiting and retaining employees with respect to different generational groups of employees and sustainable human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12. p. 1-23. SCOPUS

2018  [3] HEUPEL, T. Biokratie: Hat ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergruind der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance?. In Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter. Wiesbaden : Springer, 2018. ISBN 978-3-658-20173-9, p. 3-15.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSAFC 035 BENCSIK, Andrea a Andrej HEVESI. The Symbiosis of Knowledge Management and Innovation. In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: ACPI, 2017, P. 98-106. ISBN 978-1-911218-48-7. SCOPUS.

AFC 036 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Trust and Distrust in Organizations on the Basis of Sharing Economy. In: Int´l Conference Proceedings. Kyoto: Universal Researchers, 2017, P. 381-388. ISBN 978-81-933894-1-6.

AFC 037 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Andrej HEVESI. Trust at the Workplace. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 11-21. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 038 BENCSIK, Andrea, Andrej HEVESI a Péter MOLNÁR. Correlation between Knowledge Sharing Willingness and (Intrinsically - Extrinsically Motivated) Life Goals. In: IFKAD 2018 : Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands: Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands. Delft: University of Basilicata, 2018, s. 829-844. ISBN 978-88-96687-11-6.

AFC 039 BENCSIK, Andrea, Péter MOLNÁR, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z. In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso. Sonning Common: Academic conferences and publishing international limited, 2018, s. 84-103 [print]. ISBN 978-1-911218-94-4. SCOPUS.

AFC 040 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Sharing Economy v kontexte firemnej kultúry = Sharing Economy in the Context of the Organisation Culture. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 22-32 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 041 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Monika ŠIMONOVÁ. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

Hivatkozások:
2018  [3] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European journal of labour law and personnel management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.AFC 042 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [print]. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 043 HORVÁTH, Péter a Andrea BENCSIK. Connecting employee performance to the firm ́s financial result via goal setting. In: Economic and Social Development : 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development: 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Gordana Dukic, John Clifford, David Atkinson. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, P. 215-224.

AFC 044 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 3311-3320 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 045 HORVÁTH, Hanga a Andrea BENCSIK. Relationship Between Ownership Structure and Intelectual Capital Efficiency in Hungarian Companies. In: Economic and Social Development : 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings: 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, P. 164-173. WoS.

AFC 046 DOMOKOS, Bernadett a Andrea BENCSIK. The Engine of Business Performance: The Role of Trust in the Managerial Context. In: Economic and Social Development : 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings: 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, P. 28-34. WoS.

AFC 047 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Zoltán ŠEBEN. The Importance of Informal Knowledge Sharing (Workplace Gossip) in Organizations. In: Economic and Social Development : 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings: 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings. Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Ante Samodol. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 46-57 [CD-ROM]. WoS.

AFC 048 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS, Tímea JUHÁSZ a Zoltán ŠEBEN. Generations on Labour Market in Slovakia. In: Academic World International Conference : International Conference on Management and Information Technology: International Conference on Management and Information Technology. Ranjan Prusty Manas. Khandagiri: Institute of Research and Journals, 2019, P. [1-6]. ISBN 978-93-87405-18-9.

AFC 049 BENCSIK, Andrea, Lilla CSÓKÁS a Zoltán ŠEBEN. What is the role of ethics in an ideal leadership style?. DOI 10.34190/MLG.19.093 In: Proceedings of the 15th European Conference on Management, Leadeship and Governance. [bez zostavovateľa]. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2020, P. 63-72. ISBN 978-1-912764-47-1. SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 17


AFD 001 MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. A tanulás házai - attitűdök a felsőoktatásban. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 737-747. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Az atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata mint a családbarát foglalkoztatás egyik eszköze. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 625-638. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. Felsőoktatási tudásmenedzsment - illúzió vagy valóság?. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 638-668. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 004 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Tudunk-e idős korban tanulni?: Lehetőségek, esélyek az élethosszig tartó tanulásra. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 428-444. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 005 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. Csoportok a tanulás házában. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. 420-433. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 006 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Élethosszig tartó tanulás - akarunk-e idős korban tanulni?. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. 579-589. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 007 BENCSIK, Andrea. Autóipari beszállítói hálózatok menedzsmentjének vizsgálata. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 174-185.

AFD 008 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Company Cooperation to Retain and Develop the Knowledge of Women on Child-Care Leave (Based on Hungarian Studies). ARSA 2012. (2012), s. 41-45.

AFD 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyermekgondozási szabadságon Szlovákiában - egy empírikus kutatás alapján. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 171-177.

AFD 010 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Tímea JUHÁSZ. Participácia mužov na rodičovskej dovolenke - empirický výskum v Maďarsku a Slovensku. Podnikanie v konkurenčnom prostredí - Zborník príspevkov z vedeckého seminára. (2012), s. 26-35.

AFD 011 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A speciális tudást megkövetelő cégek közreműködése a gyermekgondozásról visszatérő nők tudásaktualizálásábam. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 43-49. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 012 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 10-42. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 013 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a mentoráltak szemszögéből Szlovákiában és Magyarországon - egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 18-26. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 014 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a munkavállalók szemszögéből, avagy hogyan vélekednek a kérdésről a nők és a férfiak- egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 42-50. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 015 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. HR gyakorlatok Közép-Kelet Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 20-32. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 016 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Nemzedékek harca a munkavállalói szemszögből. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 36-47 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 017 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. A játékosított tudásátadás igénye a felsőoktatásban. DOI 10.36007/3334.2019.233-243 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 233-243. ISBN 978-80-8122-333-4.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Zoltán MAJÓ, László HERCZEGH a Gyula LÁSZLÓ. Trends and tendencies in the field of improving the HR-systems of Hungarian public universities. HUman Resource Development in the Era of Global Mobility. (2010), s. 131-132.

AFG 002 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Cultural Side of Tacit Knowledge Management. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, 6-7 September 2012. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, P. 1352-1360. ISBN 978-1-908272-63-8. WoS, SCOPUS.

AFG 003 SÓLYOM, Andrea, Andrea BENCSIK a Viktória STIFTER. Transform Explicit Knowledge to Implicit - Status or Process. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, 6-7 September 2012. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Vol. 2P. 1517-1523. ISBN 978-1-908272-63-8. WoS, SCOPUS.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge preservation among young mothers during GYES and GYED. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 74.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 5


BBA 001 BENCSIK, Andrea, Andrea BENCSIK, Zoltán MÁJÓ, Gyula LÁSZLÓ a Iván FEKETE. Az egyetemi HR-rendszerek továbbfejlesztésének lehetőségei egy empirikus kutatás tapasztalatainak tükrében. Felsőoktatás-menedzsment. (2009), s. 199-230.

BBA 002 BENCSIK, Andrea. Esetleírás: A British American Tobacco Hungary HR stratégiája. In: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Budapest: CompLex, 2009, P. 531-541. ISBN 978 963 224 975 9.

BBA 003 BENCSIK, Andrea. A beszállítói hálózatok menedzsmentjének és vállalati stratégiájának értékelése. A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. (2012), s. 101-131.

BBA 004 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Tacit Knowledge Transfer of Key Workers by Hungarian Companies. Economic Essays. (2012), s. 467-479.

BBA 005 BENCSIK, Andrea. The Relationship of Knowledge Management and Innovation. In: Studies about the Perspectives of Social Sciences. Tímea Juhász. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2018, S. 2-21. ISBN 978-963-269-700-0.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Emberi erőforrás-menedzsment. 1. vyd. Győr: Nonprofit, 2011. 233 s. ISBN 978-963-9819-70-2.

Hivatkozások:
2018  [1] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multination corporation. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 3, p. 174-185. WoS

2016  [4] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS K., S. - PONGRÁCZOVÁ, R. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szemponjából. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 200, 216.BCI 002 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 94 s. ISBN 978-80-8122-046-3.

Hivatkozások:
2012  [3] Mura, L. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania In: Zborník z medzinárodného workshopu doktorandských prác. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4632-8BCI 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 104 s. ISBN 978-80-8122-068-5.

BCI 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 10


BDE 001 BENCSIK, Andrea a Pál VINCZE. A tacit tudás értéke (nemzetközi összehasonlítás a nagyvállalati értékrendről). Humánpolitikai Szemle. Sz. július-augusztus (2011), p. 3-14. ISSN 0865-7009.

BDE 002 BENCSIK, Andrea. Amiről keveset beszélünk...: Az etika értékeinek érvényesülése a tudásmenedzsmentben. Humánpolitikai Szemle. č. október (2011), s. 3-13. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.BDE 003 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Apák gyermekgondozási szabadságon. Humánpolitikai Szemle. č. December (2011), s. 9-19. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2017  [3] BÁCSNÉ, B. É. - SZABADOS, GY. - MADARÁSZ, T. Munkavállalók fizikai állapot felmérésének tapasztalatai a KKV szektorban. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 2. sz., p. 180, 186.BDE 004 BENCSIK, Andrea, Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI a Viktória STIFTER. Desired Culture and Real value Judgement: Prerequisites of a Knowledge Management System at a Hungarian Unversity. “Problems of Education in the 21 st Century". (2011), s. 9-23. ISSN 1822-7864.

BDE 005 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment és etika a vállalati élet szemszögéből. Humánpolitikai Szemle. č. November (2011), s. 3-16. ISSN 0865-7009.

BDE 006 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. A mentori rendszer létjogosultsága a tudásmegosztásban. Humánpolitikai Szemle. máj., (2012), s. 3-17. ISSN 0865-7009.

BDE 007 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmenedzsment és HR a 21. században. Humánpolitikai Szemle. Č. november (2012), s. 16-27. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.BDE 008 BENCSIK, Andrea. Intergeneráció-menedzsment és a tudásmegosztás kulturális háttere: (mozaikcsaládok "gyerekszobái" kontra munkahelyi együttélés). Humánpolitikai Szemle. Sz. január-február 2013, p. 10-25. ISSN 0865-7009.

BDE 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásátadás és megőrzés a gyermeket váró munkavállalók körében. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 21-27 [0,3 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 010 BENCSIK, Andrea. Miért nem működik?: tudásmenedzsment magyar módra... Tudásmenedzsment. Évf. 15, sz. 1 (2014), p. 29-46. ISSN 1586-0698.

Hivatkozások:
2019  [4] ZSIGMOND, T. A tudásmenedzsment helyzete a lengyelországi vállalatoknál. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 164-172.

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Hallgatói csoportmunka nemzetközi összehasonlításban. Válság közben, fellendülés előtt. (2011), s. 245-262.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 5


BEE 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A nők visszailleszkedése a munkaerő-piacra a gyermekvállalás után. Vállalati és intézményi kihívások a 21. században. (2013), s. 150-159.

BEE 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge Transfer Among Young Mothers Going on Child-Care Leave: Based on Empirical Researches. Recent Advances in Education and Educational Technologies. (2013), s. 141-148.

BEE 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Irma RÁCZ. A mentori gyakorlat a különböző tulajdonosi szerkezettel rendelkező vállalkozások esetében. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontja, 2015, P. 158-165. ISBN 978-963-306-412-2.

BEE 004 BENCSIK, Andrea. Knowledge Management as a Challenge of Hungarian Companies. In: Proceedings of FIKUSZ 2015. Budapest: Óbuda University, 2015, P. 7-21. ISBN 978-615-5460-58-6.

BEE 005 BENCSIK, Andrea. Knowledge Management Problems of Small and Medium Sized Enterprises. In: Workshop - Aktuální ekonomické otázky podnikání roku 2015. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2015, P. 19-26. ISBN 978-80-7455-051-5.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 BENCSIK, Andrea. Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. 1. vyd. Győr: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. 480 s. ISBN 978-963-06-9109-3.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 3


GHG 001 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Tacit Tudás Megosztási Piramis (TTMP). Poziteam. 5 s. ISSN 1060-2356.

GHG 002 BENCSIK, Andrea a Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem... oktatási és tanulási helyzetkép néhány felsőoktatási intézményben. Pedagógia-Online Hungarian Educational Research Journal (PO-HERJ)). Évf. 1, sz. 1 (2011), s. 1-15. ISSN 2062-9605.

GHG 003 BENCSIK, Andrea. A sikeres innováció titka. Kamaraonline. online, (2016), p. [1-5].
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.