SJE főmenü
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Név: Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G304B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 878

Egyetemi tanulmányok
Szlovák Agrártudományi Egyetem Nitra, Gazdaságtudomány és Menedzsment Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment – Számviteli és könyvvizsgálati szak
2001 - 2006
Doktori képzés (PhD.)
Szlovák Agrártudományi Egyetem Nitra, Gazdaságtudomány és Menedzsment Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2007 - 2010

Munkaviszonyok
Szlovák Agrártudományi Egyetem Nitra, Gazdaságtudomány és Menedzsment Kar
Tanársegéd
2006 - 2007
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Adjunktus
2011 -


Kutatási terület Adózás - adóterhek, nemzetközi adózás problémaköreA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 3
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 28
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (9)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (12)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 3
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (3)

Bejegyzések száma összesen: 40

Hivatkozások:

[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 3

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Účtovníctvo 3: Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa účtových tried 3 až 9. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 100 s. [6,29 AH]. ISBN 978-80-8122-142-2.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 GYURIÁN, Norbert a Jenő BEKE. Adózási problémák nemzetközi környezetben. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 262-281. ISBN 978 963 05 9536 0.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS a Zoltán ŠEBEN. HR befolyásolók vizsgálata. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkci átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 15-64. ISBN 978-80-8122-180-4.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 ANTALÍK, Imrich. Pénzügyi piacok és befektetések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 112 s. [5 AH]. ISBN 978-80-8122-181-1.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Direct taxes in Slovakia and their impact on economy of companies operating in agriculture and food producing industry. Studia Mundi. Vol. 2, no. 1 (2015), p. 21-29. ISSN 2415-9395.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 GYURIÁN, Norbert. Dvojité zdanenie a boj proti nemu v súčasnosti. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 87-95. ISSN 1338-6581.

ADF 002 GYURIÁN, Norbert. Harmonizácia dane z pridanej hodnoty a jej budúcnosť v Európskej únii. Selye e-studies. Roč. 4, č. 1 (2013), s. 20-27. ISSN 1338-1598.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 NAGYOVÁ, Nikoleta a Norbert GYURIÁN. Examination of Control and Communication flow processes in Organizational Culture. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 182-183. ISSN 1804-7890. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Tax burden in the Slovak Republic and its comparison with other states of the European Union. In: New Economic Challenges: 2nd International Phd Students Conference 20.1.21.1.2010. Brno: Masarykova Univerzita, S. 107-111. ISBN 978-80-210-5111-9.

Hivatkozások:
2013  [6] POÓR, J. - FARKAS, F. - ENGLE, A. D. Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Faculty of Economics, János Selye University Komárno, Slovakia, 2012, ISBN 978-80-812-047-0, EAN 9788081220470
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 GYURIÁN, Norbert a Péter WÉBER. Szlovák kontra magyar adórendszer. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 1084-1092.

Hivatkozások:
2014  [4] POÓR, J. et al. 2014. Evolution of Cafateria Systems : Past-present and future. In Selye e-studies [online]. 2014, roč. 5, č. 1 [cit. 2014]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1598.AED 002 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Kutatási modell. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 8-14. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 003 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Melléklet. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 68-79. ISBN 978-80-8122-180-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 9


AFC 001 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v kontexte vybraných aspektov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MEKON 2012. roč. 14 (2012), 7 s.

AFC 002 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Az agrárvállalkozásokra kifejtett társasági adó hatásainak felmérése az érsekújvári járásban. "A jövő gazdasága, a jövő befektetése". (2012), s. 34-39.

AFC 003 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. The Assessment of Impact of Value Added Tax on the Cash Flow of Chosen Business Entities. In: European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2014, P. 222-229. ISBN 978-80-210-7153-7. WoS.

AFC 004 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Vplyv dane z pridanej hodnoty na finančné toky priemyselných podnikov v Slovenskej republike. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 597-607. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 005 GYURIÁN, Norbert. Vplyv daní na hospodárenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v súčasnosti. Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. P. 608-618.

AFC 006 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Direct taxes in Slovakia and their Impact on Economy of Companies operating in Agriculture and Food Producing Industry. In: New Drivers in the Economy. Gödöllő, Hungary: Szent István University, 2015, CD-ROM, p. 126-135. ISBN 978-963-269-477-1.

AFC 007 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky = Evaluation of the Value Added Tax Reform Impact on the State Budget of the Slovak Republic. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 243-254. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 008 NAGYOVÁ, Nikoleta, Péter KARÁCSONY a Norbert GYURIÁN. Examining of the Leadership Styles According to Employees Satisfaction. In: International Day of Science 2018 - economics, management, innovation : proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc: proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc. Jarmila Zimmermannová. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, P. 44-51. ISBN 978-80-7455-074-4.

AFC 009 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. The Impact of Value Added Tax on Cash Flows of Road Traffic Companies in the Slovak Republic. In: CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2017: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION. [bez zostavovateľa]. Prague: Central Bohemia University, 2017, S. 254-260. DOI 10.12955/cbup.v5.1114. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 12


AFD 001 PATAKY, Jozef a Norbert GYURIÁN. Nákladové kalkulácie a kontinuita na výrobné procesy. "Actual problems of modern Education in 21st century". (2012), s. 58-64.

AFD 002 GYURIÁN, Norbert. Nepriame dane ako dôležitý faktor fungovania spoločného Európskeho trhu. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". č. 1 (2012), s. 35-40.

AFD 003 GYURIÁN, Norbert. Postavenie sekundárneho práva Európskej únie v harmonizácii dane z pridanej hodnoty. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. roč. 1, č. 1 (2012), 7 s.

AFD 004 PATAKY, Jozef a Norbert GYURIÁN. Pragmatické aspekty informácií podnikových informačných zdrojov v trhovej ekonomike. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 255-262 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 GYURIÁN, Norbert. Zhodnotenie vývoja daňovej zaťaženosti vo vybraných sektoroch hospodárstva SR. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencieUJS - 2013: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 98-105. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2014  [4] KÚTNA, A. Dopad zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ekonomiku vybraných daňových subjektov. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217.AFD 006 SZABÓ, Dániel Róbert a László JÓZSA. A legértékesebb márkák reklámjainak zenéi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 108-116. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 007 BRÁNYI, Árpád a László JÓZSA. A társadalmi tőke szerepe a Dunántúli borászati együttműködésekben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 26-43. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 008 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 009 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 010 MACHOVÁ, Renáta a Barbara PETRO. Női vezetők lehetőségei nemzetközi viszonylatokban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreatitiva vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-92. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 011 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Dominika BAKOVÁ. Városok versenyképességének vizsgálata Párkány (Štúrovo) és Esztergom példáján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 127-150. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 012 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a munkavállalók szemszögéből, avagy hogyan vélekednek a kérdésről a nők és a férfiak- egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 42-50. ISBN 978-80-8122-186-6.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 ORMOS, Mihály, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN, Nikoleta NAGYOVÁ a Dániel HALASI. Gazdasági kultúra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-284-9.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Norbert GYURIÁN. Účtovníctvo 3. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 101 s. ISBN 978-80-8122-108-8.

BCI 002 GYURIÁN, Norbert a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8122-121-7.

BCI 003 GYURIÁN, Norbert. Účtovníctvo 2: zbierka príkladov. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 94 s. [3,70 AH]. ISBN 978-80-8122-184-2.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 3


EDI 001 GYURIÁN, Norbert. Alexandra Ferenczi Vaňová, Renáta Krajčírová: Dane podnikateľských subjektov (zbierka úloh). Selye e-studies. Roč. 6, č. 2 (2015), online, s. [54]. ISSN 1338-1598.

EDI 002 GYURIÁN, Norbert. Dobai Korcsmáros Enikő, Gódány Zsuzsa, Seres Huszárik Erika: Közgazdaságtan alapjai - feladatgyűjtemény. Selye e-studies. Roč. 5, č. 3 (2014), online, s. [42]. ISSN 1338-1598.

EDI 003 GYURIÁN, Norbert. Silvia Tóbiás Kosár: Účtovníctvo 3: podvojné účtovníctvo podľa účtových tried 3 až 9. Selye E-studies. Roč. 6, č. 2 (2015), online, p. 55-56. ISSN 1338-1598.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.