SJE főmenü
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
Név: Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3B | T110
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 651 | 746

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományok Kara, Nyitra,
matematika-fizika szakos tanár
1994 - 1999
Doktori képzés (PhD.)
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
fizika módszertan
1999 - 2009

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárom
adjunktus
2010 -
Nagycétényi Alapiskola
igazgató
2010 - 2007
Nagycétényi Alapiskola
igazgatóhelyettes
2006 - 2007
Nagycétényi Alapiskola
tanár
1999 - 2006


Kutatási terület matematika módszertan, fizika módszertan

Kutatási projektek A matematika oktatásának támogatása ingyenes matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológiák implementálásának támogatására a mate
002UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 39
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (21)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 7
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (7)

Bejegyzések száma összesen: 51

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (5)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
Összesen 11

Publikációk listája

ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 JARUSKA, Ladislav. Možnosti GEOGEBRY ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Szarka Katarína. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2018, s. 63-79 [1,76 AH] [print]. ISBN 978-615-00-2597-1.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Ferdinánd FILIP a Ladislav JARUSKA. Függvények nemcsak felvételizőknek. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 162 s. ISBN 978-80-8122-035-7.

ACB 002 FEHÉR, Zoltán a Ladislav JARUSKA. Valószínűségszámítás és statisztika alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 152 s. ISBN 978-80-8122-147-7.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 SZARKA, Katarína, Beáta BRESTENSKÁ, Zoltán FEHÉR, Ladislav JARUSKA, György JUHÁSZ a Anita TÓTH-BAKOS. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov = Web-Based Applications in Transdisciplinary Teacher Education. DOI DOI 10.5507/jtie.2018.004 Journal of Technology and Information Education = Časopis pro technickou a informační výchovu. = Časopis pro technickou a informační výchovu Roč. 10, č. 2 (2018), s. 31-40 [print]. ISSN 1803-537X.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 MORVAY, Ladislav a Ladislav JARUSKA. Vplyv matematických poznatkov na vyučovanie fyziky v 7. ročníku základnej školy. In: Formovanie schopnosti žiakov v prírodovednom vzdelávaní: Acta didactica 3. Nitra: Fakulta prírodovedných vied UKF v Nitre, 2000, P. 95-100. ISBN 80-8050-305-2.

AED 002 JARUSKA, Ladislav. Néhány megjegyzés a kombinatorika szerepéről az alsó tagozatos matematikában. In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 164-170. ISBN 978-80-8122-064-7.

AED 003 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFC 001 JARUSKA, Ladislav a István SZŐKÖL. Fyzikálne veličiny v prírodovede na 1. stupni ZŠ. In: XXIX. International Coloquium the Management of Educational Process.. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, 2011, Roč. XXIX. (2011), 4 s. ISBN 978-80-7231–779–0.

AFC 002 SZŐKÖL, István a Ladislav JARUSKA. Informačná gramotnosť a jej vplyv na kvalitu vzdelávania. In: DIDMATTECH XXIV. Krakow: UPIT, 2011, S. 343-348. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 003 JARUSKA, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH XXIV. Krakow: UPIT, (2011), s. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 004 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2012), s. 29 (abstrakt), 1-9 (článok).

AFC 005 JARUSKA, Ladislav. Postavenie vyučovania matematiky na ZŠ. Dva dny s didaktikou matematiky 2012. (2012), s. 106-110.

AFC 006 JARUSKA, Ladislav. Presentation of the Relation Between Mathematics and Physics by the Dynamic Modeling. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014, P. 106-111. ISBN 978-80-7464-561-7.

AFC 007 JARUSKA, Ladislav. Možnosti využitia GeoGebry pri riešení praktických úloh. In: Sborník příspevků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, P. 101-105. ISBN 978-80-7394-549-7.

AFC 008 JARUSKA, Ladislav a György JUHÁSZ. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban = The possibilities of computer modeling in mathematics education. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 926-933. ISBN 978-86-87095-76-2.

Hivatkozások:
2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.

2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.AFC 009 JARUSKA, Ladislav a György JUHÁSZ. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye = Book of Selected Papers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty ́s Scientific Conferences. Borsos Éva, Horák Rita, Námesztovszki Zsolt. = Book of Selected Papers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty ́s Scientific Conferences Subotica: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 385-396 [print]. ISBN 978-86-87095-81-6.

AFC 010 JARUSKA, Ladislav a Anita TÓTH-BAKOS. Možnosti využitia webovej aplikácie vo vyučovaní matematiky. In: Sborník příspěvku 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Přemysl Rosa. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, S. 26-36. ISBN 978-80-7394-677-7.

Hivatkozások:
2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.

2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 21


AFD 001 MORVAY, Ladislav a Ladislav JARUSKA. Pojem hustoty a jeho matematické pozadie v 6. ročníku základnej školy. In: Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu: Zborník referátov z 12. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2000. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001, P. 199-204. ISBN 80-8050-387-7.

AFD 002 JARUSKA, Ladislav. Pojem rýchlosti vo vyučovaní ZŠ. In: II. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001, P. 151-154. ISBN 80-8050-386-9.

AFD 003 JARUSKA, Ladislav. Veličinové pojmy v 7. ročníku ZŠ. In: Doktorandské štúdium v teórii vyučovania fyziky na slovenských vysokých školách: Zborník zo seminára Modra - Harmóna. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2001, P. 51-55. ISBN 80-223-1605-9.

AFD 004 JARUSKA, Ladislav. Sila a moment sily vo vyučovaní na základnej školy. In: III. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2002, P. 173-177. ISBN 80-8050-501-2.

AFD 005 JARUSKA, Ladislav a Ladislav MORVAY. Štruktúra a proces vytvárania fyzikálnych pojmov v 6. ročníku základnej školy. In: Formovanie prírodovedných poznávacích metód: Acta Didactica 5. = Creation of cognitive methods in natural science Nitra: Fakultra prírodovedných vied UKF v Nitre, 2002, P. 111-117. ISBN 80-8050-524-1.

AFD 006 JARUSKA, Ladislav a Ladislav MORVAY. Formovanie základných pojmov z elektriny a magnetizmu v 6. roč. základnej školy. In: IV. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2003, P. 173-177. ISBN 80-8050-582-9.

AFD 007 JARUSKA, Ladislav a Ladislav MORVAY. Overenie žiackych vedomostí v elektrine v 8. ročníku základnej školy. In: V. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2004, P. 224-227. ISBN 80-8050-670-1.

AFD 008 JARUSKA, Ladislav. Vytváranie veličinových pojmov fyziky v nových spoločensko-technických podmienkach na ZŠ. In: Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy: Zborník príspevkov. = Physics Education in the Light of New Scientific Knowledges Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009, P. 168-173. ISBN 978-80-8094-496-4.

AFD 009 JARUSKA, Ladislav. Mozgási feladatok megoldása a geogebra segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 430-435 [0,25 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 010 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Interaktív alkalmazások és oktatóprogramok fejlesztése. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 462-466. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 011 VÉGH, Ladislav. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 497-511. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 012 JARUSKA, Ladislav. Szöveges feladatok megoldásának animációja GeoGebra segítségével. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 482-490. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 013 FEHÉR, Zoltán. Véletlen események szimulálása GeoGebrával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 467-472. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 014 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Aplikácie podporujúce výučbu štruktúry molekúl. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Koferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-61. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.AFD 015 CSIBA, Peter. GeoGebra appletek webes felületeken és online oktatási környezetekben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 21-24. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.

2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.AFD 016 JARUSKA, Ladislav. Gyakorlati feladatok megoldásának szemléltetése számítógép segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávani" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 52-57. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 017 HUGYIVÁROVÁ, Magdaléna a Katarína SZARKA. Manipulácia s nebezpečnými chemickými faktormi v školských laboratóriách. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 47-52. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 018 FEHÉR, Zoltán. Véletlen találkozásokkal kapcsolatos valószínűségszámítási feladatok számítógépes szimulációja. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 25-31. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-48.AFD 019 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Ladislav JARUSKA. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 7-26. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 020 TÓTH-BAKOS, Anita, Andrea VARGOVÁ, Ladislav JARUSKA, Andrea PUSKÁS a Attila MÉSZÁROS. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 105-119. ISBN 978-80-8122-221-4.

Hivatkozások:
2018  [3] SZARKA, K. Teoretické východiská pre implementáciu web-based aplikácií do prípravy budúcich učiteľov. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 7-11.AFD 021 JARUSKA, Ladislav. A GOCONQR webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során [electronic]., 2018.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 SZARKA, Katarína, Ladislav JARUSKA, György JUHÁSZ, Anita TÓTH-BAKOS a Beáta BRESTENSKÁ. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov = Web-based Applications in Transdisciplinary Teacher Education. In: Trendy ve vzdělávaní 2018 : Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní. Sborník abstraktů z mezinárodní konference, Slatinice u Olomouce, 16. - 18. 5. 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní. Sborník abstraktů z mezinárodní konference, Slatinice u Olomouce, 16. - 18. 5. 2018. Jiří Dostál. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, S. 46-47. ISBN 978-80-244-5318-7. DOI DOI 10.5507/pdf.18.24453187.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 JARUSKA, Ladislav. A tömeg mint fizikai fogalom az alsó tagozaton. Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások. (2012), s. 10.

AFH 002 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 48.

AFH 003 JARUSKA, Ladislav. Kombinatorika az alsótagozatos matematikában. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 46.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 JARUSKA, Ladislav. Zavedenie vybraných prírodovedných základných pojmov na ZŠ.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 7


BEE 001 JARUSKA, Ladislav. Riešenie slovných úloh pmocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013. Plzeň: Vydavateľský servis, S .60-63. ISBN 978-80-86843-44-5.

BEE 002 JARUSKA, Ladislav. Využitie GeoGebry pri riešení fyzikálnych úloh. In: Sborník príspevků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, S. 162-169. ISBN 978-80-7394-448-3.

BEE 003 JARUSKA, Ladislav. Modelovanie riešenia slovných úloh na spoločnú prácu pomocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerztia Karlova v Praze, 2015, P. 129-134. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 004 JARUSKA, Ladislav. Možnosti GeoGebry pri medzipredmetových vzťahoch matematiky a fyziky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014: Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, P. 74-80. ISBN 978-80-7290-801-1.

BEE 005 JARUSKA, Ladislav. Riešenie slovných úloh na zmesi pomocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 40-47. ISBN 978-80-7290-894-3.

BEE 006 JARUSKA, Ladislav. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017 : Sborník příspevku: Sborník příspevku. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, S. 64-70. ISBN 978-80-7290-965-0.

BEE 007 JARUSKA, Ladislav. Web-based aplikácia ako prostriedok pri vyučovaní matematiky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, S. 38-45. ISBN 978-80-7603-012-1.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.