SJE főmenü
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Név: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: G306A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 632
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Vidékfejlesztés (1. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2004 - 2007
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2007 - 2009
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2009 - 2010
Doktori képzés (PhD.)
Közgazdaságtudományi Egyetem Pozsony
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2010 - 2016

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
tanársegéd
2009 - 2013
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
egyetemi adjunktus
2013 - 2021
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
docens
2021 -


Kutatási terület kis- és középvállalatok gazdaságtana, vállalatgazdaság

Kutatási projektek Az oktatás minőségének javítása tanulmányi programok kidolgozása, innovációja, valamint emberi erőfo
26110230108
Európai Szociális Alap
2013 - 2015

Az üzleti hálózat innovációs potenciáljának értékelése megalakulásuk korai szakaszában
VEGA 1/0381/13
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2013 - 2015

"Pénz, pénz, pénz" ( a magyar kisebbség gazdasági kultúrájának fejlesztése - ismeretterjesztő anyag
KNM-1132/2015/1.1.2
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
2015 - 2015


KEGA 005UJS-4/2019
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2019 - 2020A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 22
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (4)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (7)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (9)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 91
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (26)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (30)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (6)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 15
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (15)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 3
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)

Bejegyzések száma összesen: 134

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (42)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (22)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (42)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 108

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2020  [1] MADLEŇÁK, A. Performance Assessment of Cluster Management with Regard to the Planning of the Human Resources Development Concept and Marketing Communication. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 357-366. WoS

2020  [1] PAVLAK, M. - PISAR, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 3, p. 362-372. SCOPUS

2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 002 KORCSMÁROS, Enikő a Helena MAJDÚCHOVÁ. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami [elektronický zdroj]: Poznatky na základe primárneho výskumu uskutočneného v Nitrianskom kraji. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. CD-ROM, 116 s. [6,33 AH]. ISBN 978-80-263-1053-2.

Hivatkozások:
2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 4


ACB 001 KORCSMÁROS, Enikő. Vállalati pénzügyek alapfokon. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 190 s. [6,22 AH]. ISBN 978-80-8122-150-7.

ACB 002 KORCSMÁROS, Enikő. Közgazdaságtan alapok - Mikroökonómia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 153 s. [4,78 AH]. ISBN 978-80-8122-202-3.

ACB 003 KORCSMÁROS, Enikő. Alapismeretek vállalati pénzügyből. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 212 s. [6,83AH]. ISBN 978-80-8122-248-1.

ACB 004 KORCSMÁROS, Enikő. Mikroökonómiai alapok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 164 s. [5,15AH]. ISBN 978-80-8122-283-2.


ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADD 001 KORCSMÁROS, Enikő. Atypical Forms of Employment in SMEs: Case Study of Nitra Region. DOI 10.31577/ekoncas.2021.05.05 Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. = Journal of economics Roč. 69, č. 5 (2021), s. 534-556. ISSN 0013-3035. CCC, WoS. IF (2020): 0,69.

Q WoS=Q4


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADE 001 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában az 1989-es rendszerváltástól napjainkig. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Évf. 2, sz. 1 (2010), p. 90-96. ISSN 2062-1396.

ADE 002 KORCSMÁROS, Enikő. Helyzetjelentés: Kis- és középvállalatok az Érsekújvári járásban. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. P. 352-359. ISSN 2062-1396.

ADE 003 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Barriers to SMEs development. Actual Problems of Economics. Vol. 188, no. 2 (2017), p. 44-51. ISSN 1993-6788.

Hivatkozások:
2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.ADE 004 HORVÁTH, Daniella Dominika, Ariel Zoltán MITEV a Enikő KORCSMÁROS. A vállalati innováció dimenzióinak feltárása az értékesítők szempontjából: Exploring the dimensions of enterprise innovation from the salesman ́s perspective. DOI 10.14267/VEZTUD.2019.10.03 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 50, sz. 10 (2019), p. 26-38. ISSN 0133-0179.

ADE 005 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0. International Journal of Advanced Corporate Learning. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 17-26. ISSN 1867-5565 (online).


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADF 001 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 41-46. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2014  [3] MAROSI, I. A családi vállalkozások megújulási lehetőségei szlovákiai fiatalok megítélése szerint. In Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV. Budapest : Óbuda University, 2014. ISBN 9786155460043, p.157-173.

2014  [3] LELKESOVÁ, B. Attitude of young Slovak people towards family enterprises in connection with women´s leadership. In Possibilities for development of business clustre network between SMEs from Visegrad countries and Serbia. Bor : University of Belgrade, 2014. ISBN 978-86-6305-023-5, s. 89.ADF 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora = Tesco - The Main Innovator of the Retail Market. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 195-204. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Vállalatok innovációs tevékenysége = Innovation activity of corporations. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 75-83. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [1] ROZOVÁ, D. - LIŽBETINOVÁ, L. - SOUŠEK, R. - et al. Business continuity management in air transport sector. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3. WoS

2019  [1] ROZOVÁ, D. - SOUŠEK, R. - NĚMEC, V. Assessment method of continuity key activities in air transport. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3. WoS

2019  [3] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In Development and transformation processes in the tourism industry under the conditions of globalization. Lithuania : Klaipeda State University, 2019. ISBN 978-609-454-384-5, p. 114-125.

2018  [4] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.

2018  [3] MURA, L. - MAZÁK, M. Innovative activities of family SMEs: Case study of the Slovak regions. In Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, no. 27, p. 132-147.

2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.

2018  [4] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 170-182.

2018  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - LEMAŃSKA-MAJDZIK, A. - MURA, L. Advantages and Disadvantages of the Participation of SME in Tourism Clusters. In Journal of Environmental Management and Tourism. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 8, no. 6.ADF 004 KORCSMÁROS, Enikő a Zoltán ŠEBEN. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 43-50 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 005 KORCSMÁROS, Enikő. Factors Affecting the Development of SMEs (example from Slovakia based on primary research in Nitra Region). Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. Roč. 7, č. 1 (2018), s. 70-78. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [3] LAZIKOVA, J. - BANDLEROVA, A. - ROHACIKOVA, O. -et al. Regional disparities of small and medium enterprises in Slovakia. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 227-246. WoS

2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 006 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 007 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky z pohľadu foriem zamestnanosti na Slovensku. Verejná správa a regionálny rozvoj = Public administration and regional development : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Ekonómia a manažment. = Public administration and regional development Roč. 14, č. 2 (2018), s. 80-88. ISSN 1337-2955.

Hivatkozások:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.ADF 008 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 009 CSINGER, Bence a Enikő KORCSMÁROS. A theoretical study of the social aspects of social media in the marketing of small and medium-sized enterprises. Verejná správa a regionálny rozvoj = Public administration and regional development : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Ekonómia a manažment. = Public administration and regional development Roč. 15, č. 2 (2019), s. 25-29. ISSN 1337-2955.

ADF 010 KORCSMÁROS, Enikő, Patrik BAŠA a Bence CSINGER. Job Seeking Traditions in Three Districts of Southwest-Slovakia. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 11, č. 1 (2020), s. 35-41. ISSN 1338-1598 (online).

Hivatkozások:
2020  [4] ESSEOVÁ, M. - MACHOVÁ, R. Vajon motiválva vannak a hallgatók a továbbtanulásra? In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 158.ADF 011 CSINGER, Bence a Enikő KORCSMÁROS. Theoretical Background of the Importance of Social Media in the Marketing Strategy of Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia, Czech Republic and Poland. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 11, č. 1 (2020), s. 27-34. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 15


ADM 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. The expansion strategy of multinational chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Vol. 22, no. 30 (1/2014), p.84-94. ISSN 1211-555X. SCOPUS.

ADM 002 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Innovative activities of small and medium-sized enterprises in Komarno District (Slovak Republic). Actual Problems of Economics. Vol. 178, no. 4 (2016), p. 111-119. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.ADM 003 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Endre HEVESI. Selected aspects of business networks. Actual Problems of Economics. Vol. 186, no. 12 (2016), p. 147-156. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [1] OLÁH, J. - KOVÁCS, S. - VIRGLEROVA, Z. -et al. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1. SCOPUS

2018  [1] BACIK, R. - FEDORKO, R. NASTISIN, L. -et al. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image. In Management & marketing-challenges for the knowledge society. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 3, p. 1108-1118. WoS

2018  [1] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176. SCOPUS

2017  [1] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168. WoS

2017  [1] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209. SCOPUSADM 004 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Selected representatives of regional institutions to support small and medium enterprises in Slovakia. Journal of Applied Economic Science. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 435-440. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2017  [1] SOBEKOVA MAJKOVA, M. - KLJUČNIKOV, A. Insolvency risk and problems with receivables payments in the environment of the Slovak small and medium-sized enterprises and young entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 18436110, 2017, vol. 12, no. 7, p. 2028-2037. SCOPUSADM 005 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Monika ŠIMONOVÁ. Identification of small and medium-sized enterprises development in Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 6 (2017), p. 1702-1712. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2016): 0,416.

Hivatkozások:
2021  [1] NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, M. - KHOURI, S. - ČVIRIK, M. - et al. The business environment of family enterprises in Slovakia - Perception of external barriers. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2021, vol. 24, no. 2, p. 321-335. SCOPUS

2019  [1] MUSTAFIN, A. N. - SHLYAKHTIN, A. E. - KOTULIČ, R. Role of public management in elimination regional disparities [Rola zarządzania publicznego w eliminacji nierówności regionalnych]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 19, no. 1, p. 260-270. SCOPUS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] NOVOTNÁ, M. - VOLEK, T. Efficiency of production factors in the EU. In Deturope. ISSN 1821-2506, 2018, vol. 10, no. 2, p. 147-168. SCOPUS

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.

[no_codeYear]  [1] SNIEŠKA, V. - NAVICKAS, V. - HAVIERNIKOVÁ, K. - et al. Technical, information and innovation risks of industry 4.0 in small and medium-sized enterprises – Case of Slovakia and Poland. In Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699, 2020, vol. 21, no. 5, p. 1269-1284. WoS ; SCOPUSADM 006 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors affecting the business environment of SMEs in Nitra region in Slovakia. DOI 10.24136/oc.2018.016 Oeconomia Copernicana. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 309-331 [print]. ISSN 2083-1277. WoS.

Q WoS=Q2

Hivatkozások:
2020  [1] DVORSKÝ, J. - KOZUBÍKOVÁ, L. - BACOVÁ, B. The Perception of Business Risks by SMEs in the Czech Republic. In Central European Business Review. ISSN 1805-4854, 2020, vol. 9, no. 5, p. 25-44. WoS ; SCOPUS

2020  [1] VASYLIEVA, T. - JURGILEWICZ, O. - POLIAKH, S. - et al. Problems of measuring country's financial security. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2020, vol. 13, no. 2, p. 329-346. SCOPUS

2020  [1] AHADIAT, A. - DACKO-PIKIEWICZ, Z. Effects of ethical leadership and employee commitment on employees' work passion. In Polish journal of management studies. ISSN 2081-7452, 2020, vol. 21, no. 2, p. 24-35. SCOPUS

2020  [1] KOTASKOVA, A. - LAZANYI, K. - AMOAH, J. - et al. Financial risk management in the V4 Countries’ SMEs segment. In Investment Management and Financial Innovations. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 4, p. 228-240. SCOPUS

2019  [3] ROWLAND, Z. Business environment assessment based on profits: A comparative study of the Czechia and Slovakia. In 49th International scientific conference on economic and social development. ISSN 1849-7535, 2019, p. 569-578.

2019  [1] KISEĽÁKOVÁ, D. - ŠOFRANKOVÁ, B. - GOMBÁR, M. -et al. Competitiveness and its impact on sustainability, business environment, and human development of EU (28) countries in terms of global multi-criteria indices. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 12. WoS ; SCOPUS

2019  [3] DVOULETÝ, I. Development of entrepreneurial activity in the Czech Republic over the years 2005-2017. In Journal of open innovation: Technology, market, and complexity. ISSN ISSN 2199-8531, 2019, vol. 5, no. 3.

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15. SCOPUS

2019  [1] MARJANSKI, A. - SULKOWSKI, L. The evolution of family entrepreneurship in Poland: Main findings based on surveys and interviews from 2009-2018. In Entrepreneurial business and economics review. ISSN 2353-883X, 2019, vol. 7, no. 1, p. 95-116. WoS

2018  [1] FABUS, M. - CSABAY, M. State AID and Investment: Case of Slovakia. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 2, p. 480-488. WoSADM 007 KORCSMÁROS, Enikő. Forms of Employment in SME Sector - example from Slovakia based on primary research. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 131-134. ISSN 1804-7890. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] ZSIGMOND, T. - MACHOVÁ, R. - REHLINGOVÁ, E. Idegenforgalom a COVID-19 világjárvány idején a Nyitrai kerületben (Field of Tourism in Nitra Discrict During COVID-19). In Kommunikáció - Gazdaság - Kultúra - Nyelv. 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában-Tiszteltkötet Borgulya Istvánné részére. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, 2021. ISBN 978-963-429-836-6, p. 184-192.

2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [1] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89. WoS

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15. WoS ; SCOPUSADM 008 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2019), p. 206-216. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 009 KORCSMÁROS, Enikő, Zoltán ŠEBEN, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2019), p. 11-21. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SIDELNYK, N. Analysis Of Key Indicators Of The Insurance Market Of Western Europe. In SocioEconomic Challenges. ISSN 2520-6621, 2021, vol. 5, no. 3, p. 116-125.

2021  [3] DIDENKO, I. - SIDELNYK, N. Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion. In Business Ethics and Leadership. ISSN 2520-6311, vol. 5, no. 1, p. 135.

2020  [5] SADIGOV, M. - PAKHNENKO, O. - LYEONOV, S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. In Economic and social development. ISSN 1849-7535, 2020, vol. 1/4, p. 915-924.ADM 010 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, p. 263.ADM 011 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Women and Men: Wine Consumption habits. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 120-125. ISSN 1804-7890. WoS.

ADM 012 KORCSMÁROS, Enikő a Renáta MACHOVÁ. Challenges of burnout prevention in slovac smes– focus on optimal employment. DOI 10.12700/APH.18.2.2021.2.5 Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 2 (2021), p. 87-104. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

Hivatkozások:
2021  [3] ESSEOVÁ, M. - MARČA, E. Business Closures and the Changing Number of Self-Employed People Due to the COVID-19 Pandemic in Slovakia and Hungary. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 142.

2021  [3] ZSIGMOND, T. - SÁRKÖZI, B. Sz. Graduates in the Labor Market: Expectations and Opportunities. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 906.ADM 013 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Changing Trends of Shopping Habits and Tourism During the Second Wave of COVID-19 - International Comparison. DOI 10.29036/jots.v12i22.256 Journal of tourism and services. Vol. 12, no. 22 (2021), p. 131-149. ISSN 1804-5650. WoS.

ADM 014 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Enikő KORCSMÁROS. The ethics and factors influencing employees working in the Slovak SME sector. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 11 (2021), p. 171-190. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 015 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 1 (2021), p. 170-180. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 40-48. ISBN 978-80-8122-088-3.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUS

2015  [3] MURA, L. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Evaluation of innovation performance of the business networks. In International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Kráolvé, 3 - 4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, p. 42.

2014  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Výchova k podnikateľstvu pre farmy a firmy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, p. 115.AEC 002 KORCSMÁROS, Enikő. Formy zamestnania v sektore malých a stredných podnikov na Slovensku = Forms of employment in Slovakian SME sector. In: Effects of small and medium-sized enterprises in rural areas : proceedings of scientific papers: proceedings of scientific papers. Michal Levický, Janka Beresecká, Vladimír Gozora. Białostok: Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018, S. 40-46. ISBN 978-83-950152-8-1.

AEC 003 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában a foglalkoztatási formák tükrében. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században 9./2. kötet : Kihívások a marketing és a menedzsment területén a 21. században: Kihívások a marketing és a menedzsment területén a 21. században. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Garai-Fodor Mónika. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, online, p. 81-89. ISBN 978-963-449-167-5.

AEC 004 MARČA, Roland a Enikő KORCSMÁROS. Munkavállalási célú migrációs hajlam vizsgálata az Érsekújvári járásban a COVID-19 második hulláma alatt. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században - 2. kötet : Gazdasági kihívások és a megoldások keresése napjaink kritikus változásaira: Gazdasági kihívások és a megoldások keresése napjaink kritikus változásaira. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János, Garai-Fodor Mónika. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, P. 125-141. ISBN 978-963-449-279-5.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AED 001 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok a Komáromi és Érsekújvári járásban. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": 3. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 821-842. ISBN 978-80-8122-017-3.

Hivatkozások:
2012  [4] Kosár, Silvia. Kis- és Középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. Szabó, Ingrid - Antalík, Imrich (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben - tanulmánykötet. Komárom, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar; EDUTUS Főiskola Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2AED 002 CSIBA, Zsuzsanna a Enikő KORCSMÁROS. Vplyv hospodárskej krízy na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov: Na základe výskumu v spoločnosti Madnet a. s.: The effect of economic slump to the competitiveness of sme sector (by the right of research in MadNet PLC.). In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava: Ekonom, 2011, P. 236-242. WoS.

Hivatkozások:
MURA, L. - PAFČO, M. - RAFAJOVÁ, L. Issues of family business in Slovakia. In Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, p.440-448.  [3]AED 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku. In: Manažment podnikania a veci verejných - zborník vedeckých prác. Bratislava: Aldo, Roč. 2, č. 2 (2012), s. 127-131. ISBN 978-80-970759-2-7.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.

2016  [1] BENCSIK, A. - MACHÓ, R. - TÓTH, T. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 85-93. SCOPUS

2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.AED 004 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 83-89. ISBN 978-80-8122-065-4.

AED 005 KORCSMÁROS, Enikő. Význam malých a stredných podnikov z pohľadu rozvoja Nitrianskeho kraja: The importance os smes in terms of development of the Nitra region. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012. Zborník vedeckých prác. Bratislava: EKONÓM, 2012, P. 59-62. ISBN 978-80-225-3427-7. WoS.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family Businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 202.

2012  [4] MURA, L. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR. In Manažment a ekonomika 2012. 01, ISSN 1337-9488.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 KORCSMÁROS, Enikő. A Komáromi járás helyzetének ismertetése a kis- és középvállalatok példáján. In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Csíkszereda: Status Kiadó, P. 329-339. ISBN 978-606-8052-51-9.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 KORCSMÁROS, Enikő. Költséghatékony foglalkoztatási formák?!. In: Annales Tomus XI : A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények: A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények. Németh Erzsébet. Budapest: Budapesti Metropoliten Egyetem, 2019, P. 115-124.

Hivatkozások:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [4] BENCSIK, A. - BAKULÁR, A. Mestersége intelligencia gazdasági hatásai. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 85-94.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 268.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 26


AFC 001 KORCSMÁROS, Enikő. Dopad svetovej krízy na podniky slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti: Analýza dopadov krízy v Komárňanskom a Novozámockom okrese. In: Sborník príspevku z III. Medzinárodní vedecké konference doktorandú a mladých vedeckých pracovníkú. Slezská univerzita v Opave. Opava, P. 897- 904. ISBN 978-80-7248-620-5.

AFC 002 KORCSMÁROS, Enikő a Endre HEVESI. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 003 KORCSMÁROS, Enikő. Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás. In: A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2014, P. 209-224. ISBN 978-615-5391-32-3.

AFC 004 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In: Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů - Sborník recenzovaných příspěvků Díl I.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, P. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2.

AFC 005 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company. In: Hradec Econom Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016, S. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0.

AFC 006 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. SMEs as the Key of Economic Development. In: Knowledge for Market Use 2017: People in economics - dicisions, behaviour and normative models: International Scientific Conference Proceedings. Olomouc: Palacký University, 2017, P. 401-408. ISBN 978-80-244-5233-3. WoS.

AFC 007 KORCSMÁROS, Enikő. Employment Patterns of Small and Medium-sized Enterprises - Primary Research in Nitra Region. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 436-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 008 KORCSMÁROS, Enikő. Forms of employment in SME sector - example from Slovakia. In: Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 553-562. ISBN 978-80-245-2274-6. DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89. WoS

2019  [1] HITKA, M. - KUCHARCIKOVA, A. - STARCHON, P. -et al. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 18. WoS

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business prosecces. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13. SCOPUS

2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFC 009 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 313-324. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 010 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 011 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zsuzsanna GÓDÁNY a Lilla FEHÉR. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] CSÓKÁS, L. Szolgáló vezetés: vezess szívvel. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 134.AFC 012 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Teoretické skúmanie sociálnych aspektov sociálnych médií so zreteľom na marketingovú činnosť MSP = Theoretical Examination of Social Aspects of Social Media with Regard to Marketing of SMEs. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 174-187. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 013 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background. In: KNOWCON 2019 : Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings: Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings. Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, P. 77-83. ISBN 978-80-244-5543-3 (online).

AFC 014 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 015 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna GÓDÁNY. Gaming in Human Resources for Generations Y and Z. In: INTED 2020 : 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, online, p. 577-581. ISBN 978-84-09-17939-8. WoS.

AFC 016 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Insight into the Theoretical Background of the Role of Social Media in SME Sector. In: FIKUSZ : Symposium for Young Researchers: Symposium for Young Researchers. Pál Fehér-Polgár. Budapest: Óbudai Egyetem, 2020, S. 149-156. ISBN 978-963-449-175-0.

AFC 017 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. The Role of Social Media as on online Strategic Tool in Relation to the two Regions of Hungary - a Challenge for Business Leaders. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, p. 259-272. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 018 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 386-394. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 019 KORCSMÁROS, Enikő a Roland MARČA. Analysing the Tendency of International Labour Mobility in Nové Zámky District. In: Challenges in the Carpathian Basin : Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. [bez zostavovateľa]. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, P. 901-916. ISBN 978-973-53-2752-1.

AFC 020 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Consumers ́ Environmental Awareness in the Light of their Demographic Characteristics. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 599-611. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 021 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Corporate Social Media Strategy in Central and Western Hungary. In: FIKUSZ 2020 : Symposium for Young Researchers: Symposium for Young Researchers. Aniko Kelemen-Erdos, Pál Fehér-Polgár, Anett Popovics. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, P. 130-154. ISBN 978-963-449-235-1.

AFC 022 KORCSMÁROS, Enikő, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Bence CSINGER. Higher Education Institution in the 21st Century – Key Factors for Prospective Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-038 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 378-386. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 023 BAŠA, Patrik, Enikő KORCSMÁROS a Bence CSINGER. Students Further Learning Preferences in Higher Education. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-002 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 22-29. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 024 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. The Online Presence of Small and Medium-sized Enterprises in Social Media in the 21st century. In: Liberec economic forum 2021 : Proceedings of the 15th international conference: Proceedings of the 15th international conference. Klára Antlová, Tereza Semerádová. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, P. 161-170. ISBN 978-80-7494-578-6.

AFC 025 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. The Potential of Social Media from a Business Perspective. In: Challenges in the Carpathian Basin : Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. [bez zostavovateľa]. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, P. 517-533. ISBN 978-973-53-2752-1.

AFC 026 KORCSMÁROS, Enikő a Roland MARČA. The Role of Tertiary Education in the Case of Job Satisfaction in the Nové Zámky District. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 363-372. ISBN 978-80-245-2429-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 30


AFD 001 KORCSMÁROS, Enikő. Dopad svetovej krízy na malé a stredné podniky slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti: Analýza dopadov krízy v Komárňanskom a Novozámockom okrese. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov "EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU IV.". Bratislava: FPM EUBA, P. [1-9]. ISBN 978-80-225-3097-2.

AFD 002 KORCSMÁROS, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v podunajskom regióne. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Sikos T.Tamás, Antalík Imrich, Szalai Piroska. Komárno: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, P. 85-96. ISBN 978-963-216-270-6.

Hivatkozások:
2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.

2012  [4] Mura, L. Aspekty manažerskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí - zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012AFD 003 KORCSMÁROS, Enikő. Význam europského sociálneho fondu v regionálnom rozvoji ľudského potenciálu. In: "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji": Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Podhájska: EEDA, P. 136-142. ISBN 978-80-970277-0-4.

AFD 004 KORCSMÁROS, Enikő a Virág MAITZ. Hallgatók - Erasmus - Oktatás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 294-302. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 005 KORCSMÁROS, Enikő. Transformačný proces podniku - od vstupov po výstupy. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého smeinára konaného 13. februára 2012. Komárom: Univerzita J. Selyeho, P. 45-54. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 006 KORCSMÁROS, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na organizačnú štruktúru malých a stredných podnikov. In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben": Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárom: Univerzita J. Selyeho, P. 97-103. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 007 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky - Európska únia, Slovenská republika, okres Komárno. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 59-75. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUSAFD 008 KORCSMÁROS, Enikő a Zsolt ALBERT. Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 119-130. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 009 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 010 KORCSMÁROS, Enikő. Situácia malých a stredných podnikov - primárny výskum v Nitrianskom kraji = Situation of Sme - Primary Research in Nitra Region. In: Ekonomika, financie a manažment podniku IX.: Zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Bratislava: Ekonóm, 2015, S. 375-384. ISBN 978-80-225-4145-9.

AFD 011 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Small and Medium-sized Enterprises in Nitra Region. In: Conference Proceedings EDAMBA 2015 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars: The era of science diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 470-481. ISBN 978-80-225-4200-5. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.AFD 012 KORCSMÁROS, Enikő. Teoretické vymedzenie primárnych súvislostí podnikateľského prostredia. In: Zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky: "Ekonomika, financie a manažment podniku VIII.". Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2014, P. [1-7]. ISBN 978-80-225-3941-8.

Hivatkozások:
2015  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Kvalitné vzdelávanie ako základný predpoklad pozitívneho vzťahu študentov k podnikaniu a k úspešnému uplatneniu v živote. In Ekonomika, finance a manažment podniku IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, s. 721-728.AFD 013 SERES HUSZÁRIK, Erika, Enikő KORCSMÁROS a Mónika SIMON. The Constantly Innovative Tesco. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoS

2019  [3] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The economic impacts of social media´s implementation. In Conference Proceedings RELIK 2019, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AFD 014 KORCSMÁROS, Enikő. Vybrané faktory podnikateľského prostredia so zreteľom na malé a stredné podniky. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 191-198. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 015 KORCSMÁROS, Enikő. Foglalkoztatási formák a nyitrai kerület kis- és középvállalatainak körében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 188-195. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 016 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. The Main Barriers to the Development of SMEs. In: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era: International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2017, P. 145-151. ISBN 978-80-552-1739-0. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.AFD 017 HORVÁTH, Daniella Dominika, Enikő KORCSMÁROS a Ariel Zoltán MITEV. Az innováció értelmezése és dimenziói az értékesítők nézőpontjából. In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Józsa László, Korcsmáros Enikő, Seres Huszárik Erika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 816-826 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.

AFD 018 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors Affecting the Development os SMEs: Primary research in Nitra Region. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 573-580. ISBN 978-80-225-4536-5.

AFD 019 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti = Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 561-570. ISBN 978-80-225-4536-5.

AFD 020 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 225-232. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 021 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti - výsledky primárneho výskum = Small and Medium Sized Enterprises in Nitra Region from the Point of Forms of Employment - Results of Primary Research. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dana Hrušovská. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2019, S. 216-224 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4618-8.

AFD 022 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. A szociális média meghatározó szerepe a kis- és középvállalkozások életében. DOI 10.36007/3754.2020.247 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 247-258. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 023 BAŠA, Patrik a Enikő KORCSMÁROS. Álláskeresési szokások Délnyugat-Szlovákia három járásában. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 25-30. ISBN 978-80-8122-336-5.

Hivatkozások:
2021  [3] SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. Knowledge and Habits of the Workforce Regarding the Preparation of Job Application Documents. In EDULEARN21 Proceedings. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2, p. 10700.AFD 024 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 025 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Betekintés a közösségi média KKV marketingstratégiájában betöltött szerepének elméleti hátterébe. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 106-111. ISBN 978-80-8122-336-5.

AFD 026 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. On the eve of tomorrow. DOI 10.1051/shsconf/20208301033 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-12.

AFD 027 ŠEBEN, Zoltán, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]: sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. Tomáš Klieštik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019, online, s. [1-8]. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] ZSIGMOND, T. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása. In Mladí vedci 2021. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2021. ISBN 978-80-89453-94-8, p. 168, 169.AFD 028 KORCSMÁROS, Enikő. SmartSim tapasztalatok = SmartSim Experiences. In: Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu. Korcsmáros Enikő. = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 63-73. ISBN 978-80-8122-367-9.

AFD 029 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Current Innovative Trends in Business Management in Slovakia cand Hungary. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 279-286. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 030 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. International insights into the consequences of COVID-19 on consumption and attitudes towards savings. DOI 10.1051/shsconf/202112901018 In: SHS Web of Conferences : The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021: The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021, Žilina,13th – 14th October 2021, section Innovation, Collaborative, and Circular Economy. Tomáš Klieštik. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, S. 10-18.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 6


AFG 001 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors Affecting the Business Environment of SMEs in Nitra Region, Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [47]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában a foglalkoztatási formák tükrében. In: MEB - 17th International Conference on Management, Enterprises and Benchmarking. Pál Fehér-Polgár. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, P. [61]. ISBN 978-963-449-126-2.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.

AFG 004 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 005 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 006 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. A közösségi média, mint a kis- és középvállalkozások online stratégiai eszköze. In: 1. Vállalkozáskutatási konferencia absztraktkötete : Vállalkozások helyzete és a jövő kihívásai - a járványhelyzetre adható válaszok: Vállalkozások helyzete és a jövő kihívásai - a járványhelyzetre adható válaszok. [bez zostavovateľa]. Budapest: Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 2020, P. [1]. ISBN 978-615-00-9727-5.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában. In: 25. DIDMATTECH: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. [98]. ISBN 978-80-8122-045-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Hivatkozások:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM, 151 s. ISBN 978-80-8122-041-8.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 7


BCI 001 KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 110 s. ISBN 978-80-8122-034-0.

BCI 002 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.BCI 003 KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok.

BCI 004 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 198 s. ISBN 978-80-8122-094-4.

Hivatkozások:
2014  [6] GYURIÁN, N. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Közgazdaságtan alapjai - Feldatgyűjtemény". In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2014, 5. roč., 3. č, s. 42.BCI 005 ANTALÍK, Imrich a Enikő KORCSMÁROS. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 86 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-8122-161-3.

BCI 006 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.

BCI 007 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna GÓDÁNY. Közgazdaságtan praktikum. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 255 s. [9,29AH]. ISBN 978-80-8122-297-9.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BED 001 KORCSMÁROS, Enikő. A kis- és középvállalatok támogatási formái Szlovákiában a Komáromi járás példáján. In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Sikos T.Tamás, Tiner Tibor. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 107-123. ISBN 978-80-89234-89-9.

Hivatkozások:
2012  [4] Kosár, S. Kis- és középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek, In Szabó, I.-Antalík, I. (ed.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2

2012  [4] Seres Huszárik, E. A hagyományos kiskereskedelem helyzete Észak-Komáromban, In Szabó, I.-Antalík, I. (ed.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2

2012  [4] Véghová, K. Nyitott innováció In Szabó, I.-Antalík, I. (ed-): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Komárom: EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2BED 002 KORCSMÁROS, Enikő. Globalizácia a kríza. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU V.“. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave. Bratislava, P. [1-8]. ISBN 978-80-225-3299-0.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. A közösségi média szerepének felértékelődése a kis- és középvállalkozások életében. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században 2020/1. kötet : A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira: A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János. Budapest: Óbudai Egyetem, 2020, P. 182-198. ISBN 978-963-449-211-5.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 KORCSMÁROS, Enikő. A gazdasági válság kis- és középvállalatokra kifejtett hatása a Komáromi és az Érsekújvári járásban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 83 s.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 9


FAI 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Enikő KORCSMÁROS. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória - základný kurz - praktikum. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-569-0, s. 103.FAI 002 MACHOVÁ, Renáta a Enikő KORCSMÁROS. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. [5,37 AH]. ISBN 978-80-8122-069-2.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 278 s. [19,60 AH]. ISBN 978-80-8122-186-6.

FAI 005 BUKOR, József a Enikő KORCSMÁROS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 620 s. [47 AH]. ISBN 978-80-8122-225-2.

FAI 006 László JÓZSA, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. online, 1014 s. ISBN 978-80-8122-236-8.

FAI 007 József BUKOR a Enikő KORCSMÁROS. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció: Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 380 s. [27,2AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

FAI 008 KORCSMÁROS, Enikő. 12th International Conference of J. Selye University [elektronický zdroj]: Economic Section. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 395 s. ISBN 978-80-8122-375-4.

FAI 009 KORCSMÁROS, Enikő. Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 114 s. [8,82AH]. ISBN 978-80-8122-367-9.2018. júniusától a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztesületének tagja

2017. novemberétől a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagja

2016. májusától a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Akadémiai Szenátusának tagja

2015. júniusától a Szlovákiai Felsőoktatási Intézmény Tanácsonak tagja

2012. októberétől a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Fegyelmi Bizottságának tagja

2010-től a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem