SJE főmenü
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Név: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: G306A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 632
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Vidékfejlesztés (1. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2004 - 2007
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2007 - 2009
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2009 - 2010
Doktori képzés (PhD.)
Közgazdaságtudományi Egyetem Pozsony
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2010 - 2016

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
tanársegéd
2009 - 2013
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
egyetemi adjunktus
2013 - 2021
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
docens
2021 -


Kutatási terület kis- és középvállalatok gazdaságtana, vállalatgazdaság

Kutatási projektek Az oktatás minőségének javítása tanulmányi programok kidolgozása, innovációja, valamint emberi erőfo
26110230108
Európai Szociális Alap
2013 - 2015

Az üzleti hálózat innovációs potenciáljának értékelése megalakulásuk korai szakaszában
VEGA 1/0381/13
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2013 - 2015

"Pénz, pénz, pénz" ( a magyar kisebbség gazdasági kultúrájának fejlesztése - ismeretterjesztő anyag
KNM-1132/2015/1.1.2
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
2015 - 2015


KEGA 005UJS-4/2019
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2019 - 2020

A kis- és középvállalatok versenyképességi kihívásai az Ipar 4.0 időszakában
PADE 138/2019(10.25)-4
Pallas Athéné Domus Meriti
2020 - 2021

A V4 országok tőkepiacainak egyensúlyi modellezése
VEGA 1/0568/20
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2020 - 2022

SME Joint Ventures in V4 countries to strengthen SMEs through supporting innovation in education
22220080
Visegrad Grant
2022 - 2024

Education and training development for the treatment of food allergies in the HoReCa sector (ETDTFA)
2022-2-HU01-KA220-HED-000094859
Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerség
2023 - 2025

A turbulensen változó gazdasági környezet hatásának elemzése a szervezet aktuális folyamataira a gyakorlatban a kis- és középvállalkozások körében
1/0070/23
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2023 - 2025

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 20
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (4)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (7)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 87
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (23)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (29)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (6)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 12
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (12)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 5
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)

Bejegyzések száma összesen: 127

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (42)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (22)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (42)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 108

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2020  [1] MADLEŇÁK, A. Performance Assessment of Cluster Management with Regard to the Planning of the Human Resources Development Concept and Marketing Communication. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 357-366. WoS

2020  [1] PAVLAK, M. - PISAR, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 3, p. 362-372. SCOPUS

2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 002 KORCSMÁROS, Enikő a Helena MAJDÚCHOVÁ. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami [elektronický zdroj]: Poznatky na základe primárneho výskumu uskutočneného v Nitrianskom kraji. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. CD-ROM, 116 s. [6,33 AH]. ISBN 978-80-263-1053-2.

Hivatkozások:
2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 4


ACB 001 KORCSMÁROS, Enikő. Vállalati pénzügyek alapfokon. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 190 s. [6,22 AH]. ISBN 978-80-8122-150-7.

ACB 002 KORCSMÁROS, Enikő. Közgazdaságtan alapok - Mikroökonómia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 153 s. [4,78 AH]. ISBN 978-80-8122-202-3.

ACB 003 KORCSMÁROS, Enikő. Alapismeretek vállalati pénzügyből. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 212 s. [6,83AH]. ISBN 978-80-8122-248-1.

ACB 004 KORCSMÁROS, Enikő. Mikroökonómiai alapok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 164 s. [5,15AH]. ISBN 978-80-8122-283-2.


ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADD 001 KORCSMÁROS, Enikő. Atypical Forms of Employment in SMEs: Case Study of Nitra Region. DOI 10.31577/ekoncas.2021.05.05 Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. = Journal of economics Roč. 69, č. 5 (2021), s. 534-556. ISSN 0013-3035. CCC, WoS. IF (2020): 0,69.

Q WoS=Q4


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADE 001 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában az 1989-es rendszerváltástól napjainkig. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Évf. 2, sz. 1 (2010), p. 90-96. ISSN 2062-1396.

ADE 002 KORCSMÁROS, Enikő. Helyzetjelentés: Kis- és középvállalatok az Érsekújvári járásban. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. P. 352-359. ISSN 2062-1396.

ADE 003 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Barriers to SMEs development. Actual Problems of Economics. Vol. 188, no. 2 (2017), p. 44-51. ISSN 1993-6788.

Hivatkozások:
2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.ADE 004 HORVÁTH, Daniella Dominika, Ariel Zoltán MITEV a Enikő KORCSMÁROS. A vállalati innováció dimenzióinak feltárása az értékesítők szempontjából: Exploring the dimensions of enterprise innovation from the salesman ́s perspective. DOI 10.14267/VEZTUD.2019.10.03 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 50, sz. 10 (2019), p. 26-38. ISSN 0133-0179.

ADE 005 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0. International Journal of Advanced Corporate Learning. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 17-26. ISSN 1867-5565 (online).


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADF 001 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 41-46. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2014  [3] MAROSI, I. A családi vállalkozások megújulási lehetőségei szlovákiai fiatalok megítélése szerint. In Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV. Budapest : Óbuda University, 2014. ISBN 9786155460043, p.157-173.

2014  [3] LELKESOVÁ, B. Attitude of young Slovak people towards family enterprises in connection with women´s leadership. In Possibilities for development of business clustre network between SMEs from Visegrad countries and Serbia. Bor : University of Belgrade, 2014. ISBN 978-86-6305-023-5, s. 89.ADF 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora = Tesco - The Main Innovator of the Retail Market. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 195-204. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Vállalatok innovációs tevékenysége = Innovation activity of corporations. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 75-83. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [1] ROZOVÁ, D. - LIŽBETINOVÁ, L. - SOUŠEK, R. - et al. Business continuity management in air transport sector. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3. WoS

2019  [1] ROZOVÁ, D. - SOUŠEK, R. - NĚMEC, V. Assessment method of continuity key activities in air transport. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3. WoS

2019  [3] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In Development and transformation processes in the tourism industry under the conditions of globalization. Lithuania : Klaipeda State University, 2019. ISBN 978-609-454-384-5, p. 114-125.

2018  [4] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.

2018  [3] MURA, L. - MAZÁK, M. Innovative activities of family SMEs: Case study of the Slovak regions. In Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, no. 27, p. 132-147.

2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.

2018  [4] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 170-182.

2018  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - LEMAŃSKA-MAJDZIK, A. - MURA, L. Advantages and Disadvantages of the Participation of SME in Tourism Clusters. In Journal of Environmental Management and Tourism. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 8, no. 6.ADF 004 KORCSMÁROS, Enikő a Zoltán ŠEBEN. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 43-50 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 005 KORCSMÁROS, Enikő. Factors Affecting the Development of SMEs (example from Slovakia based on primary research in Nitra Region). Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. Roč. 7, č. 1 (2018), s. 70-78. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [3] LAZIKOVA, J. - BANDLEROVA, A. - ROHACIKOVA, O. -et al. Regional disparities of small and medium enterprises in Slovakia. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 227-246. WoS

2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 006 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 007 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky z pohľadu foriem zamestnanosti na Slovensku. Verejná správa a regionálny rozvoj = Public administration and regional development : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Ekonómia a manažment. = Public administration and regional development Roč. 14, č. 2 (2018), s. 80-88. ISSN 1337-2955.

Hivatkozások:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.ADF 008 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 009 CSINGER, Bence a Enikő KORCSMÁROS. A theoretical study of the social aspects of social media in the marketing of small and medium-sized enterprises. Verejná správa a regionálny rozvoj = Public administration and regional development : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Ekonómia a manažment. = Public administration and regional development Roč. 15, č. 2 (2019), s. 25-29. ISSN 1337-2955.

ADF 010 KORCSMÁROS, Enikő, Patrik BAŠA a Bence CSINGER. Job Seeking Traditions in Three Districts of Southwest-Slovakia. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 11, č. 1 (2020), s. 35-41. ISSN 1338-1598 (online).

Hivatkozások:
2020  [4] ESSEOVÁ, M. - MACHOVÁ, R. Vajon motiválva vannak a hallgatók a továbbtanulásra? In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 158.ADF 011 CSINGER, Bence a Enikő KORCSMÁROS. Theoretical Background of the Importance of Social Media in the Marketing Strategy of Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia, Czech Republic and Poland. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 11, č. 1 (2020), s. 27-34. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 12


ADM 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. The expansion strategy of multinational chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Vol. 22, no. 30 (1/2014), p.84-94. ISSN 1211-555X. SCOPUS.

ADM 002 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Innovative activities of small and medium-sized enterprises in Komarno District (Slovak Republic). Actual Problems of Economics. Vol. 178, no. 4 (2016), p. 111-119. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.ADM 003 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Endre HEVESI. Selected aspects of business networks. Actual Problems of Economics. Vol. 186, no. 12 (2016), p. 147-156. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [1] OLÁH, J. - KOVÁCS, S. - VIRGLEROVA, Z. -et al. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1. SCOPUS

2018  [1] BACIK, R. - FEDORKO, R. NASTISIN, L. -et al. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image. In Management & marketing-challenges for the knowledge society. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 3, p. 1108-1118. WoS

2018  [1] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176. SCOPUS

2017  [1] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168. WoS

2017  [1] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209. SCOPUSADM 004 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Selected representatives of regional institutions to support small and medium enterprises in Slovakia. Journal of Applied Economic Science. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 435-440. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2017  [1] SOBEKOVA MAJKOVA, M. - KLJUČNIKOV, A. Insolvency risk and problems with receivables payments in the environment of the Slovak small and medium-sized enterprises and young entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 18436110, 2017, vol. 12, no. 7, p. 2028-2037. SCOPUSADM 005 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Monika ŠIMONOVÁ. Identification of small and medium-sized enterprises development in Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 6 (2017), p. 1702-1712. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2016): 0,416.

Hivatkozások:
2021  [1] NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, M. - KHOURI, S. - ČVIRIK, M. - et al. The business environment of family enterprises in Slovakia - Perception of external barriers. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2021, vol. 24, no. 2, p. 321-335. SCOPUS

2019  [1] MUSTAFIN, A. N. - SHLYAKHTIN, A. E. - KOTULIČ, R. Role of public management in elimination regional disparities [Rola zarządzania publicznego w eliminacji nierówności regionalnych]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 19, no. 1, p. 260-270. SCOPUS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] NOVOTNÁ, M. - VOLEK, T. Efficiency of production factors in the EU. In Deturope. ISSN 1821-2506, 2018, vol. 10, no. 2, p. 147-168. SCOPUS

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.

[no_codeYear]  [1] SNIEŠKA, V. - NAVICKAS, V. - HAVIERNIKOVÁ, K. - et al. Technical, information and innovation risks of industry 4.0 in small and medium-sized enterprises – Case of Slovakia and Poland. In Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699, 2020, vol. 21, no. 5, p. 1269-1284. WoS ; SCOPUSADM 006 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors affecting the business environment of SMEs in Nitra region in Slovakia. DOI 10.24136/oc.2018.016 Oeconomia Copernicana. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 309-331 [print]. ISSN 2083-1277. WoS.

Q WoS=Q2

Hivatkozások:
2020  [1] DVORSKÝ, J. - KOZUBÍKOVÁ, L. - BACOVÁ, B. The Perception of Business Risks by SMEs in the Czech Republic. In Central European Business Review. ISSN 1805-4854, 2020, vol. 9, no. 5, p. 25-44. WoS ; SCOPUS

2020  [1] VASYLIEVA, T. - JURGILEWICZ, O. - POLIAKH, S. - et al. Problems of measuring country's financial security. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2020, vol. 13, no. 2, p. 329-346. SCOPUS

2020  [1] AHADIAT, A. - DACKO-PIKIEWICZ, Z. Effects of ethical leadership and employee commitment on employees' work passion. In Polish journal of management studies. ISSN 2081-7452, 2020, vol. 21, no. 2, p. 24-35. SCOPUS

2020  [1] KOTASKOVA, A. - LAZANYI, K. - AMOAH, J. - et al. Financial risk management in the V4 Countries’ SMEs segment. In Investment Management and Financial Innovations. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 4, p. 228-240. SCOPUS

2019  [3] ROWLAND, Z. Business environment assessment based on profits: A comparative study of the Czechia and Slovakia. In 49th International scientific conference on economic and social development. ISSN 1849-7535, 2019, p. 569-578.

2019  [1] KISEĽÁKOVÁ, D. - ŠOFRANKOVÁ, B. - GOMBÁR, M. -et al. Competitiveness and its impact on sustainability, business environment, and human development of EU (28) countries in terms of global multi-criteria indices. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 12. WoS ; SCOPUS

2019  [3] DVOULETÝ, I. Development of entrepreneurial activity in the Czech Republic over the years 2005-2017. In Journal of open innovation: Technology, market, and complexity. ISSN ISSN 2199-8531, 2019, vol. 5, no. 3.

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15. SCOPUS

2019  [1] MARJANSKI, A. - SULKOWSKI, L. The evolution of family entrepreneurship in Poland: Main findings based on surveys and interviews from 2009-2018. In Entrepreneurial business and economics review. ISSN 2353-883X, 2019, vol. 7, no. 1, p. 95-116. WoS

2018  [1] FABUS, M. - CSABAY, M. State AID and Investment: Case of Slovakia. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 2, p. 480-488. WoSADM 007 KORCSMÁROS, Enikő. Forms of Employment in SME Sector - example from Slovakia based on primary research. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 131-134. ISSN 1804-7890. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] ZSIGMOND, T. - MACHOVÁ, R. - REHLINGOVÁ, E. Idegenforgalom a COVID-19 világjárvány idején a Nyitrai kerületben (Field of Tourism in Nitra Discrict During COVID-19). In Kommunikáció - Gazdaság - Kultúra - Nyelv. 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában-Tiszteltkötet Borgulya Istvánné részére. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, 2021. ISBN 978-963-429-836-6, p. 184-192.

2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [1] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89. WoS

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15. WoS ; SCOPUSADM 008 KORCSMÁROS, Enikő, Zoltán ŠEBEN, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2019), p. 11-21. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SIDELNYK, N. Analysis Of Key Indicators Of The Insurance Market Of Western Europe. In SocioEconomic Challenges. ISSN 2520-6621, 2021, vol. 5, no. 3, p. 116-125.

2021  [3] DIDENKO, I. - SIDELNYK, N. Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion. In Business Ethics and Leadership. ISSN 2520-6311, vol. 5, no. 1, p. 135.

2020  [5] SADIGOV, M. - PAKHNENKO, O. - LYEONOV, S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. In Economic and social development. ISSN 1849-7535, 2020, vol. 1/4, p. 915-924.ADM 009 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, p. 263.ADM 010 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Women and Men: Wine Consumption habits. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 120-125. ISSN 1804-7890. WoS.

ADM 011 KORCSMÁROS, Enikő a Renáta MACHOVÁ. Challenges of burnout prevention in slovac smes– focus on optimal employment. DOI 10.12700/APH.18.2.2021.2.5 Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 2 (2021), p. 87-104. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

Hivatkozások:
2021  [3] ESSEOVÁ, M. - MARČA, E. Business Closures and the Changing Number of Self-Employed People Due to the COVID-19 Pandemic in Slovakia and Hungary. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 142.

2021  [3] ZSIGMOND, T. - SÁRKÖZI, B. Sz. Graduates in the Labor Market: Expectations and Opportunities. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 906.ADM 012 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 1 (2021), p. 170-180. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 40-48. ISBN 978-80-8122-088-3.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUS

2015  [3] MURA, L. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Evaluation of innovation performance of the business networks. In International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Kráolvé, 3 - 4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, p. 42.

2014  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Výchova k podnikateľstvu pre farmy a firmy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, p. 115.AEC 002 KORCSMÁROS, Enikő. Formy zamestnania v sektore malých a stredných podnikov na Slovensku = Forms of employment in Slovakian SME sector. In: Effects of small and medium-sized enterprises in rural areas : proceedings of scientific papers: proceedings of scientific papers. Michal Levický, Janka Beresecká, Vladimír Gozora. Białostok: Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018, S. 40-46. ISBN 978-83-950152-8-1.

AEC 003 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. A közösségi média szerepének felértékelődése a kis- és középvállalkozások életében. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században 2020/1. kötet : A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira: A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János. Budapest: Óbudai Egyetem, 2020, P. 182-198. ISBN 978-963-449-211-5.

AEC 004 MARČA, Roland a Enikő KORCSMÁROS. Munkavállalási célú migrációs hajlam vizsgálata az Érsekújvári járásban a COVID-19 második hulláma alatt. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században - 2. kötet : Gazdasági kihívások és a megoldások keresése napjaink kritikus változásaira: Gazdasági kihívások és a megoldások keresése napjaink kritikus változásaira. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János, Garai-Fodor Mónika. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, P. 125-141. ISBN 978-963-449-279-5.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AED 001 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok a Komáromi és Érsekújvári járásban. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": 3. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 821-842. ISBN 978-80-8122-017-3.

Hivatkozások:
2012  [4] Kosár, Silvia. Kis- és Középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. Szabó, Ingrid - Antalík, Imrich (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben - tanulmánykötet. Komárom, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar; EDUTUS Főiskola Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2AED 002 CSIBA, Zsuzsanna a Enikő KORCSMÁROS. Vplyv hospodárskej krízy na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov: Na základe výskumu v spoločnosti Madnet a. s.: The effect of economic slump to the competitiveness of sme sector (by the right of research in MadNet PLC.). In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava: Ekonom, 2011, P. 236-242. WoS.

Hivatkozások:
MURA, L. - PAFČO, M. - RAFAJOVÁ, L. Issues of family business in Slovakia. In Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, p.440-448.  [3]AED 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku. In: Manažment podnikania a veci verejných - zborník vedeckých prác. Bratislava: Aldo, Roč. 2, č. 2 (2012), s. 127-131. ISBN 978-80-970759-2-7.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.

2016  [1] BENCSIK, A. - MACHÓ, R. - TÓTH, T. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 85-93. SCOPUS

2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.AED 004 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 83-89. ISBN 978-80-8122-065-4.

AED 005 KORCSMÁROS, Enikő. Význam malých a stredných podnikov z pohľadu rozvoja Nitrianskeho kraja: The importance os smes in terms of development of the Nitra region. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012. Zborník vedeckých prác. Bratislava: EKONÓM, 2012, P. 59-62. ISBN 978-80-225-3427-7. WoS.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family Businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 202.

2012  [4] MURA, L. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR. In Manažment a ekonomika 2012. 01, ISSN 1337-9488.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 KORCSMÁROS, Enikő. A Komáromi járás helyzetének ismertetése a kis- és középvállalatok példáján. In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Csíkszereda: Status Kiadó, P. 329-339. ISBN 978-606-8052-51-9.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 KORCSMÁROS, Enikő. Költséghatékony foglalkoztatási formák?!. In: Annales Tomus XI : A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények: A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények. Németh Erzsébet. Budapest: Budapesti Metropoliten Egyetem, 2019, P. 115-124.

Hivatkozások:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [4] BENCSIK, A. - BAKULÁR, A. Mestersége intelligencia gazdasági hatásai. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 85-94.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 268.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 23


AFC 001 KORCSMÁROS, Enikő. Dopad svetovej krízy na podniky slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti: Analýza dopadov krízy v Komárňanskom a Novozámockom okrese. In: Sborník príspevku z III. Medzinárodní vedecké konference doktorandú a mladých vedeckých pracovníkú. Slezská univerzita v Opave. Opava, P. 897- 904. ISBN 978-80-7248-620-5.

AFC 002 KORCSMÁROS, Enikő a Endre HEVESI. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 003 KORCSMÁROS, Enikő. Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás. In: A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2014, P. 209-224. ISBN 978-615-5391-32-3.

AFC 004 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In: Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů - Sborník recenzovaných příspěvků Díl I.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, P. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2.

AFC 005 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company. In: Hradec Econom Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016, S. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0.

AFC 006 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. SMEs as the Key of Economic Development. In: Knowledge for Market Use 2017: People in economics - dicisions, behaviour and normative models: International Scientific Conference Proceedings. Olomouc: Palacký University, 2017, P. 401-408. ISBN 978-80-244-5233-3. WoS.

AFC 007 KORCSMÁROS, Enikő. Employment Patterns of Small and Medium-sized Enterprises - Primary Research in Nitra Region. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 436-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 008 KORCSMÁROS, Enikő. Forms of employment in SME sector - example from Slovakia. In: Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 553-562. ISBN 978-80-245-2274-6. DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89. WoS

2019  [1] HITKA, M. - KUCHARCIKOVA, A. - STARCHON, P. -et al. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 18. WoS

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business prosecces. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13. SCOPUS

2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFC 009 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 313-324. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 010 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 011 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zsuzsanna GÓDÁNY a Lilla FEHÉR. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] CSÓKÁS, L. Szolgáló vezetés: vezess szívvel. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 134.AFC 012 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Teoretické skúmanie sociálnych aspektov sociálnych médií so zreteľom na marketingovú činnosť MSP = Theoretical Examination of Social Aspects of Social Media with Regard to Marketing of SMEs. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 174-187. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 013 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background. In: KNOWCON 2019 : Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings: Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings. Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, P. 77-83. ISBN 978-80-244-5543-3 (online).

AFC 014 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 015 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Insight into the Theoretical Background of the Role of Social Media in SME Sector. In: FIKUSZ : Symposium for Young Researchers: Symposium for Young Researchers. Pál Fehér-Polgár. Budapest: Óbudai Egyetem, 2020, S. 149-156. ISBN 978-963-449-175-0.

AFC 016 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. The Role of Social Media as on online Strategic Tool in Relation to the two Regions of Hungary - a Challenge for Business Leaders. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, p. 259-272. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 017 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 386-394. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 018 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Consumers ́ Environmental Awareness in the Light of their Demographic Characteristics. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 599-611. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 019 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Corporate Social Media Strategy in Central and Western Hungary. In: FIKUSZ 2020 : Symposium for Young Researchers: Symposium for Young Researchers. Aniko Kelemen-Erdos, Pál Fehér-Polgár, Anett Popovics. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, P. 130-154. ISBN 978-963-449-235-1.

AFC 020 KORCSMÁROS, Enikő, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Bence CSINGER. Higher Education Institution in the 21st Century – Key Factors for Prospective Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-038 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 378-386. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 021 BAŠA, Patrik, Enikő KORCSMÁROS a Bence CSINGER. Students Further Learning Preferences in Higher Education. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-002 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 22-29. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 022 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. The Online Presence of Small and Medium-sized Enterprises in Social Media in the 21st century. In: Liberec economic forum 2021 : Proceedings of the 15th international conference: Proceedings of the 15th international conference. Klára Antlová, Tereza Semerádová. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, P. 161-170. ISBN 978-80-7494-578-6.

AFC 023 KORCSMÁROS, Enikő a Roland MARČA. The Role of Tertiary Education in the Case of Job Satisfaction in the Nové Zámky District. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 363-372. ISBN 978-80-245-2429-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 29


AFD 001 KORCSMÁROS, Enikő. Dopad svetovej krízy na malé a stredné podniky slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti: Analýza dopadov krízy v Komárňanskom a Novozámockom okrese. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov "EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU IV.". Bratislava: FPM EUBA, P. [1-9]. ISBN 978-80-225-3097-2.

AFD 002 KORCSMÁROS, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v podunajskom regióne. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Sikos T.Tamás, Antalík Imrich, Szalai Piroska. Komárno: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, P. 85-96. ISBN 978-963-216-270-6.

Hivatkozások:
2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.

2012  [4] Mura, L. Aspekty manažerskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí - zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012AFD 003 KORCSMÁROS, Enikő. Význam europského sociálneho fondu v regionálnom rozvoji ľudského potenciálu. In: "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji": Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Podhájska: EEDA, P. 136-142. ISBN 978-80-970277-0-4.

AFD 004 KORCSMÁROS, Enikő a Virág MAITZ. Hallgatók - Erasmus - Oktatás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 294-302. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 005 KORCSMÁROS, Enikő. Transformačný proces podniku - od vstupov po výstupy. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého smeinára konaného 13. februára 2012. Komárom: Univerzita J. Selyeho, P. 45-54. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 006 KORCSMÁROS, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na organizačnú štruktúru malých a stredných podnikov. In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben": Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárom: Univerzita J. Selyeho, P. 97-103. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 007 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky - Európska únia, Slovenská republika, okres Komárno. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 59-75. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUSAFD 008 KORCSMÁROS, Enikő a Zsolt ALBERT. Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 119-130. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 009 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 010 KORCSMÁROS, Enikő. Situácia malých a stredných podnikov - primárny výskum v Nitrianskom kraji = Situation of Sme - Primary Research in Nitra Region. In: Ekonomika, financie a manažment podniku IX.: Zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Bratislava: Ekonóm, 2015, S. 375-384. ISBN 978-80-225-4145-9.

AFD 011 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Small and Medium-sized Enterprises in Nitra Region. In: Conference Proceedings EDAMBA 2015 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars: The era of science diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 470-481. ISBN 978-80-225-4200-5. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.AFD 012 KORCSMÁROS, Enikő. Teoretické vymedzenie primárnych súvislostí podnikateľského prostredia. In: Zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky: "Ekonomika, financie a manažment podniku VIII.". Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2014, P. [1-7]. ISBN 978-80-225-3941-8.

Hivatkozások:
2015  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Kvalitné vzdelávanie ako základný predpoklad pozitívneho vzťahu študentov k podnikaniu a k úspešnému uplatneniu v živote. In Ekonomika, finance a manažment podniku IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, s. 721-728.AFD 013 SERES HUSZÁRIK, Erika, Enikő KORCSMÁROS a Mónika SIMON. The Constantly Innovative Tesco. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoS

2019  [3] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The economic impacts of social media´s implementation. In Conference Proceedings RELIK 2019, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AFD 014 KORCSMÁROS, Enikő. Vybrané faktory podnikateľského prostredia so zreteľom na malé a stredné podniky. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 191-198. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 015 KORCSMÁROS, Enikő. Foglalkoztatási formák a nyitrai kerület kis- és középvállalatainak körében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 188-195. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 016 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. The Main Barriers to the Development of SMEs. In: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era: International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2017, P. 145-151. ISBN 978-80-552-1739-0. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.AFD 017 HORVÁTH, Daniella Dominika, Enikő KORCSMÁROS a Ariel Zoltán MITEV. Az innováció értelmezése és dimenziói az értékesítők nézőpontjából. In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Józsa László, Korcsmáros Enikő, Seres Huszárik Erika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 816-826 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.

AFD 018 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors Affecting the Development os SMEs: Primary research in Nitra Region. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 573-580. ISBN 978-80-225-4536-5.

AFD 019 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti = Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 561-570. ISBN 978-80-225-4536-5.

AFD 020 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti - výsledky primárneho výskum = Small and Medium Sized Enterprises in Nitra Region from the Point of Forms of Employment - Results of Primary Research. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dana Hrušovská. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2019, S. 216-224 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4618-8.

AFD 021 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. A szociális média meghatározó szerepe a kis- és középvállalkozások életében. DOI 10.36007/3754.2020.247 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 247-258. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 022 BAŠA, Patrik a Enikő KORCSMÁROS. Álláskeresési szokások Délnyugat-Szlovákia három járásában. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 25-30. ISBN 978-80-8122-336-5.

Hivatkozások:
2021  [3] SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. Knowledge and Habits of the Workforce Regarding the Preparation of Job Application Documents. In EDULEARN21 Proceedings. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2, p. 10700.AFD 023 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 024 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. Betekintés a közösségi média KKV marketingstratégiájában betöltött szerepének elméleti hátterébe. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 106-111. ISBN 978-80-8122-336-5.

AFD 025 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. On the eve of tomorrow. DOI 10.1051/shsconf/20208301033 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-12.

AFD 026 ŠEBEN, Zoltán, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]: sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. Tomáš Klieštik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019, online, s. [1-8]. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] ZSIGMOND, T. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása. In Mladí vedci 2021. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2021. ISBN 978-80-89453-94-8, p. 168, 169.AFD 027 KORCSMÁROS, Enikő. SmartSim tapasztalatok = SmartSim Experiences. In: Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu. Korcsmáros Enikő. = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 63-73. ISBN 978-80-8122-367-9.

AFD 028 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Current Innovative Trends in Business Management in Slovakia cand Hungary. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 279-286. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 029 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. International insights into the consequences of COVID-19 on consumption and attitudes towards savings. DOI 10.1051/shsconf/202112901018 In: SHS Web of Conferences : The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021: The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021, Žilina,13th – 14th October 2021, section Innovation, Collaborative, and Circular Economy. Tomáš Klieštik. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, S. 10-18.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 6


AFG 001 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors Affecting the Business Environment of SMEs in Nitra Region, Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [47]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában a foglalkoztatási formák tükrében. In: MEB - 17th International Conference on Management, Enterprises and Benchmarking. Pál Fehér-Polgár. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, P. [61]. ISBN 978-963-449-126-2.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.

AFG 004 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 005 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 006 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. A közösségi média, mint a kis- és középvállalkozások online stratégiai eszköze. In: 1. Vállalkozáskutatási konferencia absztraktkötete : Vállalkozások helyzete és a jövő kihívásai - a járványhelyzetre adható válaszok: Vállalkozások helyzete és a jövő kihívásai - a járványhelyzetre adható válaszok. [bez zostavovateľa]. Budapest: Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 2020, P. [1]. ISBN 978-615-00-9727-5.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában. In: 25. DIDMATTECH: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. [98]. ISBN 978-80-8122-045-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Hivatkozások:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM, 151 s. ISBN 978-80-8122-041-8.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 7


BCI 001 KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 110 s. ISBN 978-80-8122-034-0.

BCI 002 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.BCI 003 KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok.

BCI 004 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 198 s. ISBN 978-80-8122-094-4.

Hivatkozások:
2014  [6] GYURIÁN, N. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Közgazdaságtan alapjai - Feldatgyűjtemény". In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2014, 5. roč., 3. č, s. 42.BCI 005 ANTALÍK, Imrich a Enikő KORCSMÁROS. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 86 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-8122-161-3.

BCI 006 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.

BCI 007 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna GÓDÁNY. Közgazdaságtan praktikum. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 255 s. [9,29AH]. ISBN 978-80-8122-297-9.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BED 001 KORCSMÁROS, Enikő. A kis- és középvállalatok támogatási formái Szlovákiában a Komáromi járás példáján. In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Sikos T.Tamás, Tiner Tibor. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 107-123. ISBN 978-80-89234-89-9.

Hivatkozások:
2012  [4] Kosár, S. Kis- és középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek, In Szabó, I.-Antalík, I. (ed.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2

2012  [4] Seres Huszárik, E. A hagyományos kiskereskedelem helyzete Észak-Komáromban, In Szabó, I.-Antalík, I. (ed.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2

2012  [4] Véghová, K. Nyitott innováció In Szabó, I.-Antalík, I. (ed-): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Komárom: EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2BED 002 KORCSMÁROS, Enikő. Globalizácia a kríza. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU V.“. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave. Bratislava, P. [1-8]. ISBN 978-80-225-3299-0.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában a foglalkoztatási formák tükrében. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században 9./2. kötet : Kihívások a marketing és a menedzsment területén a 21. században: Kihívások a marketing és a menedzsment területén a 21. században. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Garai-Fodor Mónika. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, online, p. 81-89. ISBN 978-963-449-167-5.

BEE 002 KORCSMÁROS, Enikő a Roland MARČA. Analysing the Tendency of International Labour Mobility in Nové Zámky District. In: Challenges in the Carpathian Basin : Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. [bez zostavovateľa]. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, P. 901-916. ISBN 978-973-53-2752-1.

BEE 003 KORCSMÁROS, Enikő a Bence CSINGER. The Potential of Social Media from a Business Perspective. In: Challenges in the Carpathian Basin : Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. [bez zostavovateľa]. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, P. 517-533. ISBN 978-973-53-2752-1.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 KORCSMÁROS, Enikő. A gazdasági válság kis- és középvállalatokra kifejtett hatása a Komáromi és az Érsekújvári járásban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 83 s.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Enikő KORCSMÁROS. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória - základný kurz - praktikum. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-569-0, s. 103.FAI 002 MACHOVÁ, Renáta a Enikő KORCSMÁROS. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. [5,37 AH]. ISBN 978-80-8122-069-2.

FAI 003 BUKOR, József a Enikő KORCSMÁROS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 620 s. [47 AH]. ISBN 978-80-8122-225-2.

FAI 004 László JÓZSA, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. online, 1014 s. ISBN 978-80-8122-236-8.

FAI 005 József BUKOR a Enikő KORCSMÁROS. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció: Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 380 s. [27,2AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

FAI 006 KORCSMÁROS, Enikő. 12th International Conference of J. Selye University [elektronický zdroj]: Economic Section. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 395 s. ISBN 978-80-8122-375-4.

FAI 007 KORCSMÁROS, Enikő. Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete = Gamifikácia v kontexte vzdelávania - zbierka príspevkov workshopu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 114 s. [8,82AH]. ISBN 978-80-8122-367-9.

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


V1_001 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Šeben, Zoltán, Mezeiová, Adriana. 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-411-9. http://uk.ujs.sk/dl/4119/Zbornik_UJS_2021_ekonomia.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V1_002 Korcsmáros, Enikő, Filip, Ferdinánd. 14th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Section of Economics, Mathematics and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/Zbornik_UJS_2022_eko_mat.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 11


V2_001 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Examination of the Corporate Role of Social Media - Slovak Case Study. DOI 10.18267/pr,2021.krn.4816.9 In: Central and Eastern Europe in the changing Business environment: Proceedings of 21th international joint conference . Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, s. 110-119 [online]. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113. [angličtina]


V2_002 Csinger, Bence, Korcsmáros, Enikő. Corporate Application of Social Media in the Life of Small and Medium-Sized Enterprises. DOI 10.11118/978-80-7509-820-7-238 In: ICOM 2021 - Zero waste management and circular economy: 10th International conference on management, conference proceedings, 10 June 2021, Brno, Česko. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2021, s. 238-244 [online]. ISBN 978-80-7509-820-7. [angličtina]


V2_003 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Examination of the Corporate Role of Social Media - Slovak Case Study In: Central and Eastern Europe in the changing business environment: Book of abstracts of 21st international joint conference. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, s. 24-24 [tlačená forma]. ISBN 978-80-225-4817-5. [angličtina]


V2_004 Korcsmáros, Enikő, Marca, Roland. Határon túli munkavállalási hajlam vizsgálata a Covid-19 ideje alatt. DOI 10.36007/4119.2022.199 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 199-205 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


V2_005 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Sport Consumption Habits in Terms of Generations. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-095 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 987-998 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V2_006 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseová, Monika, Marca, Roland. Consumer Awareness and the Preference for Domestic Products in Slovakia and Hungary. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-050 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 528-537 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V2_007 Poór, József, Bruder, Emese, Korcsmáros, Enikő, Majó-Petri, Zoltán. Bevezetés - Társadalmi-gazdasági trendek In: A vállalati-szervezeti stabilitást veszélyeztető tényezők: Gazdálkodás, menedzsment és HR a háború árnyékában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, egyéb területek). Gödöllő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 2022, s. 14-25. ISBN 978-963-623-010-4. [maďarčina]


V2_008 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Meniace sa potreby spotrebiteľov počas Covid-19: vo fokuse marketingové výzvy pre MSP = The Changing Needs of Consumers During Covid-19: Marketing Challenges for SMEs in Focus In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 332-346 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [slovenčina]


V2_009 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. The Relationship Between Social Media and Small and Medium-Sized Enterprises. DOI 10.36689/uhk/hed/2023-01-030 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2023. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2023, s. 304-313. ISBN 978-80-7435-901-9. [angličtina]


V2_010 Korcsmáros, Enikő, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika, Zsigmond, Tibor, Gódány, Zsuzsanna. Skúmanie podnikovej konkurencie-schopnosti v sektore MSP na Slovensku a v Maďarsku In: Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch: zborník vedeckých prác. Praha: Panevropská univerzita, 2023, s. 47-56 [online] [tlačená forma]. ISBN 978-80-86847-94-8. [slovenčina]


V2_011 Csinger, Bence, Korcsmáros, Enikő. Sociálne médiá očami malých a stredných podnikov In: Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch: zborník vedeckých prác. Praha: Panevropská univerzita, 2023, s. 7-16 [online] [tlačená forma]. ISBN 978-80-86847-94-8. [slovenčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 7


V3_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The positive benefits of the practical application of the simulation software [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2021-0004 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 9, č. 1, 39-49 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Minh, Duc, Duong, Dinh, Le, Cong. Simulation of electric truck brake system operating in industrial plants In: Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. [s.l.]: The University of Danang, 2023, Roč. 21, č. 6.2, s. 45-51. ISSN 1859-1531. [angličtina]


V3_002 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Marca, Roland, Esseová, Monika. An International Analysis of Consumers' Consciousness During the Covid-19 Pandemic in Slovakia and Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.2478/foli-2022-0007 In: Folia Oeconomica Stetinensia. Štetín: Uniwersytet Szczeciński, 2022, Roč. 22, č. 1, s. 130-151 [tlačená forma] [online]. ISSN 1730-4237. ISSN (online) 1898-0198. [angličtina]


V3_003 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Social Media from the Perspective of Small and Medium-sized Enterprises [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 8, s. 31-48 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


V3_004 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. The Openness of Slovakian Households for the “Zero-Waste” Movement [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 8, s. 69-89 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Machová, Renáta. Ecological Conscious Consumer Behaviour from the Viewpoint of Different Generations and Genders In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 901-911 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


V3_005 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Sustainable Competitiveness in the Case of SMEs—Opportunities Provided by Social Media in an International Comparison [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su141912505 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 19, art. no. 12505, s. 1-18 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


V3_006 Korcsmáros, Enikő, Kinczerová, Adriana. The Role of Customer Orientation in the Operation of SMEs [elektronický dokument]. DOI 10.53465/ER.2644-7185.2023.2.72-80 In: Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023, Roč. 52, č. 2, s. 72-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 0323-262X. ISSN (online) 2644-7185. [angličtina]


V3_007 Korcsmáros, Enikő, Kinczerová, Adriana. International Projects Supporting Business Development - Business Support Scheme in Slovakia [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2023, Roč. 14, č. 1, s. 24-33 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Gódány, Zsuzsanna, Józsa, László, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna, Zsigmondová, Annamária, Zsigmond, Tibor. Kis és középvállalkozások az Ipar 4.0 időszakában. DOI 10.36007/4119.2022.125 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 125-133 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


P1_001 Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Zsigmond, Tibor. Közgazdaságtan I. - Mikroökonómia [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-423-2. [maďarčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAA_001 Korcsmáros, Enikő, Majdúchová, Helena. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami [elektronický dokument] : Poznatky na základe primárneho výskumu uskutočneného v Nitrianskom kraji. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1053-2. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AAA_002 Machová, Renáta, Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Buleca, Ján, Havierniková, Katarína. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí [textový dokument (print)] . 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0598-9. SIGN-TUKE 168666. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Szeiner, Zsuzsanna. Digitális átalakulás - avagy a negyedik ipari forradalom. DOI 10.36007/4119.2022.305 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 305-323 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2020 [01/12] PAVLAK, M. - PISAR, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 3, p. 362-372.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] MADLEŇÁK, A. Performance Assessment of Cluster Management with Regard to the Planning of the Human Resources Development Concept and Marketing Communication. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 357-366.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [04/12] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [03/12] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [04/12] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [01/12] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [01/12] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [01/12] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [04/12] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.. [s.l.] : [s.n.], 2016


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


ACB_001 Korcsmáros, Enikő. Alapismeretek vállalati pénzügyből [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-248-1. [maďarčina]


ACB_002 Korcsmáros, Enikő. Mikroökonómiai alapok [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-283-2. [maďarčina]


ACB_003 Korcsmáros, Enikő. Vállalati pénzügyek alapfokon. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-150-7. [maďarčina]


ACB_004 Korcsmáros, Enikő. Közgazdaságtan alapok - Mikroökonómia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-202-3. [maďarčina]


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADD_001 Korcsmáros, Enikő. Atypical Forms of Employment in SMEs: Case Study of Nitra Region. DOI 10.31577/ekoncas.2021.05.05 In: Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ekonomický ústav, 2021, Roč. 69, č. 5, 534-556 [tlačená forma] [online]. ISSN 0013-3035. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000697125500005. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000697125500005. [angličtina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 5


ADE_001 Horváth, Daniella Dominika, Mitev, Ariel Zoltán, Korcsmáros, Enikő. A vállalati innováció dimenzióinak feltárása az értékesítők szempontjából: Exploring the dimensions of enterprise innovation from the salesman ́s perspective. DOI 10.14267/VEZTUD.2019.10.03 In: Vezetéstudomány: Budapest Management Review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2019, Roč. 50, č. 10, s. 26-38 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


ADE_002 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla, Tóth, Zsuzsanna. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0 [elektronický dokument] In: International Journal of Advanced Corporate Learning, 2021, Roč. 14, č. 2, s. 17-26 [online]. ISSN (online) 1867-5565. [angličtina]


ADE_003 Korcsmáros, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában az 1989-es rendszerváltástól napjainkig In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 2010, s. 90-96 [tlačená forma]. ISSN 2062-1396. [maďarčina]


ADE_004 Korcsmáros, Enikő. Helyzetjelentés: Kis- és középvállalatok az Érsekújvári járásban In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 2011, s. 352-359 [tlačená forma]. ISSN 2062-1396. [maďarčina]


ADE_005 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Barriers to SMEs development In: Actual Problems of Economics. Kyjev: National Academy of Management, 2017, Roč. 188, č. 2, s. 44-51 [tlačená forma] [online]. ISSN 1993-6788. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [04/12] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 11


ADF_001 Korcsmáros, Enikő. Factors Affecting the Development of SMEs (example from Slovakia based on primary research in Nitra Region) [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 7, č. 1, s. 70-78 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] Lazíková, Jarmila, Bandlerová, Anna, Roháčiková, Oľga, Schwarcz, Pavol, Rumanovská, Ľubica. Regional disparities of small and medium enterprises in Slovakia [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2018, Roč. 15, č. 8, s. 227-246 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. http://uni-obuda.hu/journal/Lazikova_Bandlerova_Rohacikova_Schwarcz_Rumanovska_87.pdf. [angličtina]


2018 [01/12] Havierniková, Katarína, Kordoš, Marcel, Srovnalíková, Paulína. Risks of Smes entry into clusters in terms of some human resources aspects. TUAD PC016839 In: Vision 2020: sustainable economic development and application of innovation management from regional expansion to global growth. Norristown: International business information management association, 2018, s. 5089-5099 [USB kľúč]. ISBN 978-0-9998551-1-9. Poznámka: B - medzinárodne uznávaná kvalita. Poznámka: Evidované v Scopus. https://ibima.org/accepted-paper/risks-of-smes-entry-into-clusters-in-terms-of-some-human-resources-aspects/. [angličtina]


2018 [01/12] Mura, Ladislav, Marchevská, Martina, Dubravská, Mariana. Slovak retail business across panel regression model [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2018.4-18. SIGN-PU FM 516/18. PEVŠ 2018ADM0039 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2018, Roč. 9, č. 4, s. 203-211 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2018/4/203-211. [angličtina]


ADF_002 Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 2, s. 43-50 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [maďarčina]


ADF_003 Korcsmáros, Enikő. Malé a stredné podniky z pohľadu foriem zamestnanosti na Slovensku In: Verejná správa a regionálny rozvoj: vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Ekonómia a manažment. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018, Roč. 14, č. 2, s. 80-88 [tlačená forma]. ISSN 1337-2955. [slovenčina]


ADF_004 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 4-10 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADF_005 Gódány, Zsuzsanna, Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2019, Roč. 14, č. 3, s. 101-108 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02/20] Kéri, Anita, Prónay, Szabolcs. Milyen a jó "komoly játék"? - játékfejlesztés, tesztelés és hallgatói visszajelzések In: Vezetéstudomány: Budapest Management Review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2022, Roč. 53, č. 12, s. 30-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


ADF_006 Csinger, Bence, Korcsmáros, Enikő. Theoretical Background of the Importance of Social Media in the Marketing Strategy of Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia, Czech Republic and Poland [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2020, Roč. 11, č. 1, s. 27-34 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Szűcs-Kis, Alexandra, Papp-Váry, Árpád. Magyarországi megyeszékhelyek közösségimédia kommunikációjának elemzése. DOI 10.36007/4119.2022.353 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 353-372 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADF_007 Korcsmáros, Enikő, Baša, Patrik, Csinger, Bence. Job Seeking Traditions in Three Districts of Southwest-Slovakia [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2020, Roč. 11, č. 1, s. 35-41 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


ADF_008 Csinger, Bence, Korcsmáros, Enikő. A theoretical study of the social aspects of social media in the marketing of small and medium-sized enterprises In: Verejná správa a regionálny rozvoj: vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Ekonómia a manažment. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019, Roč. 15, č. 2, s. 25-29 [tlačená forma]. ISSN 1337-2955. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Szűcs-Kis, Alexandra, Papp-Váry, Árpád. Magyarországi megyeszékhelyek közösségimédia kommunikációjának elemzése. DOI 10.36007/4119.2022.353 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 353-372 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADF_009 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2012, Roč. 1, č. 2, s. 41-46 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2014 [03/12] MAROSI, I. A családi vállalkozások megújulási lehetőségei szlovákiai fiatalok megítélése szerint. In Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV. Budapest : Óbuda University, 2014. ISBN 9786155460043, p.157-173.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [03/12] LELKESOVÁ, B. Attitude of young Slovak people towards family enterprises in connection with women´s leadership. In Possibilities for development of business clustre network between SMEs from Visegrad countries and Serbia. Bor : University of Belgrade, 2014. ISBN 978-86-6305-023-5, s. 89.. [s.l.] : [s.n.], 2014


ADF_010 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2013, Roč. 2, č. 2, s. 195-204 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [01/12] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADF_011 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Vállalatok innovációs tevékenysége [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2015, Roč. 4, č. 2, s. 75-83 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [03/12] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In Development and transformation processes in the tourism industry under the conditions of globalization. Lithuania : Klaipeda State University, 2019. ISBN 978-609-454-384-5, p. 114-125.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] ROZOVÁ, D. - SOUŠEK, R. - NĚMEC, V. Assessment method of continuity key activities in air transport. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] ROZOVÁ, D. - LIŽBETINOVÁ, L. - SOUŠEK, R. - et al. Business continuity management in air transport sector. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [01/12] HAVIERNIKOVÁ, K. - LEMAŃSKA-MAJDZIK, A. - MURA, L. Advantages and Disadvantages of the Participation of SME in Tourism Clusters. In Journal of Environmental Management and Tourism. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 8, no. 6.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 170-182.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] MURA, L. - MAZÁK, M. Innovative activities of family SMEs: Case study of the Slovak regions. In Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, no. 27, p. 132-147.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 16


ADM_001 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Factors affecting the business environment of SMEs in Nitra region in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.24136/oc.2018.016 In: Oeconomia Copernicana. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii, 2018, Roč. 9, č. 2, s. 309-331 [tlačená forma] [online]. ISSN 2083-1277. ISSN (online) 2353-1827. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Zastempowski, Maciej, Cyfert, Szymon. A new angle on SMEs' competitiveness. How do agility capabilities affect a firm's competitive position? [elektronický dokument]. DOI 10.1108/JOCM-09-2022-0255 In: Journal of organizational change management. Bingley: Emerald Group Publishing, 2023, [online]. ISSN 0953-4814. ISSN (online) 1758-7816. [angličtina]


2021 [01/12] Civelek, M., Kljucnikov, A., Kloudova, J., Voznakova. DIGITAL LOCAL CURRENCIES AS AN ALTERNATIVE DIGITAL PAYMENT METHOD FOR BUSINESSES TO OVERCOME PROBLEMS OF COVID-19 PANDEMIC. DOI 10.17512/pjms.2021.23.2.04 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2021, Roč. 23, č. 2, 57-71 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2020 [01/12] Vasylieva, Tetyana, Bilan, Svitlana, Didenko, Iryna, Seliga, Robert. New Public Management and Relationship with Business: Role of Financial Inclusion In: Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges: proceedings of the 35th international business information management association conference. Norristown: International business information management association, 2020, s. 8471-8484 [USB kľúč] [tlačená forma]. ISBN (chybné) 978-0-9998551-4-0. ISBN (chybné) 978-0-9998551-4-1


2020 [01/12] Bilan, Yuriy, Samusevych, Yaryna, Cichocka, Izabela, Vysochyna, Alina, Wozniak, Andrzej. Do Eco-Innovations Boost Entrepreneurship Development? In: Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges: proceedings of the 35th international business information management association conference. Norristown: International business information management association, 2020, s. 8443-8455 [USB kľúč] [tlačená forma]. ISBN (chybné) 978-0-9998551-4-0. ISBN (chybné) 978-0-9998551-4-1


2020 [01/12] Dvorský, Ján, Kozubikova, L., Bacova, B. The perception of business risks by SMEs in the Czech Republic [elektronický dokument]. DOI 10.18267/j.cebr.250 In: Central European Business Review. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2020, Roč. 9, č. 5, s. 25-44 [tlačená forma] [online]. ISSN 1805-4854. ISSN (online) 1805-4862. https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2020/05/02.pdf. [angličtina]


2020 [01/12] Ahadiat, Ayi, Dacko-Pikiewicz, Zdzislawa. EFFECTS OF ETHICAL LEADERSHIP AND EMPLOYEE COMMITMENT ON EMPLOYEES' WORK PASSION. DOI 10.17512/pjms.2020.21.2.02 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2020, Roč. 21, č. 2, 24-35 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2020 [01/12] Kotásková, Anna, Lazanyi, Kornelia, Amoah, John, Belás, Jaroslav. Financial risk management in the V4 Countries' SMEs segment [elektronický dokument]. DOI 10.21511/imfi.17(4).2020.21. PEVŠ 2020ADM0016 In: Investment Management and Financial Innovations. Sumy: Business Perspectives, 2020, Roč. 17, č. 4, 228-240 [tlačená forma] [online]. ISSN 1810-4967. ISSN (online) 1812-9358. [angličtina]


2020 [01/12] Vasylieva, Tetiana, Jurgilewicz, Oktawia, Poliakh, Sergii, Tvaronavičiené, Manuela, Hydzik, Paweł. Problems of measuring country's financial security [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-2/22 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 2, s. 329-346 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. https://www.jois.eu/?620,en_problems-of-measuring-countrys-financial-security. [angličtina]


2019 [01/12] Lorincová, Silvia, Štarchoň, Peter, Weberová, Beáta, Hitka, Miloš, Lipoldová, Martina. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11133509 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 13, art. no. 3509, s. [1-15] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3509. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000477051900014. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068749383&origin=resultslist. [angličtina]


2019 [01/12] Kiseľáková, Dana, Šofranková, Beáta, Gombár, Miroslav, Čabinová, Veronika, Onuferová, Erika. Competitiveness and its impact on sustainability, business environment, and human development of EU (28) countries in terms of global multi-criteria indices [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su10023365. SIGN-PU FM-19 91/19 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 12, art. no. 3365, s. [1-25] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3365/htm. [angličtina]


2019 [01/12] Marjanski, Andrzej, Sulkowski, Lukasz. The Evolution of Family Entrepreneurship in Poland: Main Findings Based on Surveys and Interviews from 2009-2018 [elektronický dokument]. DOI 10.15678/EBER.2019.070106 In: Entrepreneurial Business and Economics Review: a scientific quarterly: focusing on Central and Eastern Europe as well as emerging markets. Krakov: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, Roč. 7, č. 1, 95-116 [tlačená forma] [online]. ISSN 2353-883X. ISSN (online) 2353-8821


2019 [01/12] Kotikova, Sylvie, Pavlu, Karolina. Destination management level evaluation with an emphasis on the internationalisation factor [elektronický dokument]. DOI 10.15208/beh.2019.21 In: Business and Economic Horizons: reviewed journal. Praha: Prague Development Center, 2019, Roč. 15, č. 3, 357-374 [online]. ISSN (online) 1804-5006


2019 [01/12] Slusarczyk, Beata, Grondys, Katarzyna. The Impact of Selected Risk Factors on the Activity of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Poland In: Education excellence and innovation management through Vision 2020: proceedings of the 33rd International business information management association conference IBIMA 2019. Norristown: International business information management association, 2019, 3754-3765 [online]. ISBN 978-0-9998551-2-6. [angličtina]


2018 [01/12] Goldbach, Ioana Raluca, Kot, Sebastian. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN SMES - POLISH AND ROMANIAN APPROACH [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2018/11-4/9 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2018, Roč. 11, č. 4, 142-156 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


2018 [01/12] Fabuš, Michal, Csabay, Marek. State aid and investment: Case of Slovakia [elektronický dokument]. PEVŠ 2018ADM0034 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2018, Roč. 6, č. 2, s. 480-488 [online]. ISSN (online) 2345-0282. http://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol6_No2_print.pdf. [angličtina]


ADM_002 Korcsmáros, Enikő. Forms of Employment in SME Sector - example from Slovakia based on primary research [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2018, Roč. 8, č. 2, s. 131-134 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01/12] Gódány, Zsuzsanna, Székely, Melinda. Atypical Forms of Employment in Slovakia based on the Survey of Slovak Respondents of Generations X, Y and Z In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 88-96 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/333-Godany-Zsuzsanna-paper.pdf. [angličtina]


2019 [01/12] Hitka, Miloš, Kucharčíková, Alžbeta, Štarchoň, Peter, Balážová, Žaneta, Lukáč, Michal, Stacho, Zdenko. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11184985 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 18, art. no. 4985, s. [1-18] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/18/4985. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000489104700171. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072610222&origin=resultslist. [angličtina]


2019 [01/12] Lorincová, Silvia, Štarchoň, Peter, Weberová, Beáta, Hitka, Miloš, Lipoldová, Martina. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11133509 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 13, art. no. 3509, s. [1-15] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3509. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000477051900014. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068749383&origin=resultslist. [angličtina]


ADM_003 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 206-216 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000483018000018. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADM_004 Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2019, č. 3, s. 11-21 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000488243600001. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Kálmán, Botond. Effect of environmental crises on the stress level and financial behaviour of university students. DOI 10.36007/4119.2022.161 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 161-182 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [angličtina]


2021 [02/20] Sidelnyk, Natalia. Analysis of key indicators of the insurance market of Western Europe [elektronický dokument]. DOI 10.21272/sec.5(3).116-125.2021 In: SocioEconomic Challenges. Sumy: Sumy State University, 2021, Roč. 5, č. 3, [tlačená forma] [online]. ISSN 2520-6621. ISSN (online) 2520-6214. [angličtina]


2021 [02/20] Didenko, Iryna, Sidelnyk, Natalia. Insurance innovations as a part of the financial inclusion [elektronický dokument]. DOI 10.21272/bel.5(1).127-135.2021 In: Business Ethics and Leadership. Sumy: Sumy State University, 2021, Roč. 5, č. 1, [tlačená forma] [online]. ISSN 2520-6761. ISSN (online) 2520-6311. [angličtina]


2020 [01/12] Mihalčová, Bohuslava, Gallo, Peter, Lukáč, Jozef. Management of innovations in finance education: Cluster analysis for OECD countries [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.1-19. SIGN-PU FM-20 21/20 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2020, Roč. 11, č. 1, s. 235-244 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


2020 [01/12] Sedliačiková, Mariana, Kocianová, Anna, Dzian, Michal, Drábek, Josef. Product sampling as a sale promotion tool [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.1-11 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2020, Roč. 11, č. 1, s. 136-148 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/A353-2020_Sedliacikova.pdf. [angličtina]


2020 [01/12] Vasylieva, Tetiana, Jurgilewicz, Oktawia, Poliakh, Sergii, Tvaronavičiené, Manuela, Hydzik, Paweł. Problems of measuring country's financial security [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-2/22 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 2, s. 329-346 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. https://www.jois.eu/?620,en_problems-of-measuring-countrys-financial-security. [angličtina]


2020 [02/20] Lazíková, Jarmila, Rumanovská, Ľubica, Takáč, Ivan. Evaluation of the effectiveness of EU Intellectual property course at SAU in Nitra. DOI 10.15414/meraa.2020.06.01.31-39 In: Mathematics in education, research and applications: online scientific mathematical journal. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2020, Roč. 6, č. 1, s. 31-39 [online]. ISSN 2453-6881. https://doi.org/10.15414/meraa.2020.06.01.31-39. [angličtina]


ADM_005 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Women and Men: Wine Consumption habits [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, Roč. 9, č. 2, s. 120-125 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000507312800021. [angličtina]


ADM_006 Zsigmond, Tibor, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2020, č. 2, s. 221-234 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000545377200016. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Faragó, Beatrix, Béki, Piroska. Conscious career choice of the boxers. DOI 10.36007/4492.2023.57 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 57-70 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [angličtina]


2023 [02/20] Varmus, Michal, Mičiak, Martin, Hudec, Patrik, Fačko, Dávid, Hliva, Matej. Case study: marketing communication of a sports organization helping it move towards its sustainability [elektronický dokument]. DOI 10.5171/2023.509596 In: Journal of marketing research and case studies. King of Prussia: International business information management association, 2023, Roč. 2023, art. ID 509596, s. [1-12] [online]. ISSN (online) 2165-7009. https://ibimapublishing.com/articles/JMRCS/2023/509596/509596.pdf. [angličtina]


2022 [02/20] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [01/20] Solanellas, Francesc, Muñoz, Joshua, Petchamé, Josep. An examination of ticket pricing in a multidisciplinary sports Mega-Event. DOI 10.3390/economies10120322 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 12. ISSN 2227-7099. [angličtina]


2022 [01/20] François, Aurélien, Scelles, Nicolas, Valenti, Maurizio. Gender inequality in European football: Evidence from competitive balance and competitive intensity in the UEFA men’s and women’s champions league. DOI 10.3390/economies10120315 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 12. ISSN 2227-7099. [angličtina]


2021 [02/20] Mura, Ladislav, Hajduová, Zuzana. Small and medium enterprises in regions - empirical and quantitative approach. DOI 10.9770/IRD.2021.3.2(6). PEVŠ ID-306734 In: Insights into regional development. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 3, č. 2, s. 252-266 [online]. ISSN 2669-0195. http://jssidoi.org/ird/uploads/articles/10/Mura_Small_and_medium_enterprises_in_regions__empirical_and_quantitative_approach.pdf. [angličtina]


ADM_007 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta. Challenges of burnout prevention in slovac smes– focus on optimal employment [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.18.2.2021.2.5 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 2, s. 87-104 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Bencsik, Andrea, Csinger, Bence. Az info-kommunikációs technológia okozta kihívások a vállalati belső kommunikációban. DOI 10.36007/4119.2022.67 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 67-79 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02/20] Sánta, Kamilla, Baša, Patrik, Wágner, Eugen. A Lewin-féle vezetési stílusok és a munkavállalói elégedettség kapcsolatának elemzése. DOI 10.36007/4119.2022.53 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 53-66 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02/20] Mohácsi, Márta, Fényes, Hajnalka. A fizetett munka motivációi és befolyásoló tényezői a felsőoktatási hallgatók körében. DOI 10.36007/4119.2022.227 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 227-240 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02/20] Marca, Roland, Esseová, Monika. Állásvesztés és a külföldi munkavállalási hajlam vizsgálata a Covid-19 járvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.219 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 219-226 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2021 [02/20] Zsigmond, Tibor, Sárközi, Brigitta Szonja. Graduates in the Labor Market: Expectatitons and Opportunities In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 904-913 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


2021 [02/20] Esseová, Monika, Marca, Roland. Business Closures and the Changing Number of Self-Employed People Due to the COVID-19 Pandemic in Slovakia and Hungary In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 140-149 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


ADM_008 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2021, č. 1, s. 170-180 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2021/1/170-180. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659279400013. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Chen, Yang, Xu, Shaorui, Lyulyov, Oleksii, Pimonenko, Tetyana. China's digital economy development: incentives and challenges [elektronický dokument]. DOI 10.3846/tede.2022.18018 In: Technological and Economic Development of Economy. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 29, č. 2, s. 518-538 [tlačená forma] [online]. ISSN 2029-4913. ISSN (online) 2029-4921. [angličtina]


2022 [02/20] Galabova, Borislava. The impact of innovations on modern economic and industrial development In: WayScience: 1st international scientific and practical internet conference. Dnipro: WayScience, 2022. ISBN 978-617-95218-5-0


2021 [02/20] Bothová, Fanny. Impact of the coronavirus epidemic on Erasmus+ program In: Sustainable development: modern theories and best practices. Tallinn: Teadmus OÜ, 2021, s. 46-47 [online]. ISSN 2733-2942. [angličtina]


ADM_009 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseova, Monika, Marca, Roland. Changing Trends of Shopping Habits and Tourism During the Second Wave of COVID-19 - International Comparison. DOI 10.29036/jots.v12i22.256 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2021, Roč. 12, č. 22, 131-149 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000668639000007. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Khan, Nohman, Latif, Sadaf, Hassan, Shazia, Sikandar, Huma. Potential and prospects of tourism in KP through effective use of e-commerce and tourism operators compatible with the best international practices. DOI 10.31580/jmi.v10i2.2832 In: Journal of Management Info. [s.l.]: Readers Insight Publisher, 2023, Roč. 10, č. 2, s. 107-129. ISSN 2313-3376. [angličtina]


2023 [02/20] Zhengping, Chen, Abdullah, Nasuha, Zheng, Chen. Digital transformation of retail industry under the influence of Covid-19: A case study in China [elektronický dokument]. DOI 10.35631/JISTM.831001 In: Journal of Information System and Technology Management. [s.l.]: Global Academic Excellence, 2023, Roč. 8, č. 31, s. 1-19. ISSN (online) 0128-1666. [angličtina]


2022 [01/20] Atsiz, Ozan, Seyitoglu, Faruk. A netnography approach on the daily local-guided shopping tour experiences of travellers: An unexplored facet of the sharing economy [elektronický dokument]. DOI 10.1177/13567667221078248 In: Journal of vacation marketing. Londýn: SAGE Publications, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1356-7667. ISSN (online) 1479-1870


2022 [02/20] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [01/20] Přívara, Andrej. Economic growth and labour market in the European Union: lessons from COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.24136/oc.2022.011 In: Oeconomia Copernicana. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii, 2022, Roč. 13, č. 2, s. 355-377 [tlačená forma] [online]. ISSN 2083-1277. ISSN (online) 2353-1827. [angličtina]


2022 [01/20] Grebosz-Krawczyk, Magdalena, Siuda, Dagna. The Covid-19 pandemic impact on the TV commercials content in European countries [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2022.2-07 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2022, č. 2, s. 76-85 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718


2022 [01/20] Paraschiv, Dorel Mihai, Titan, Emilia, Manea, Daniela Ioana, Ionescu, Crina Dana, Mihai, Mihaela, Serban, Octavian. The change in e-commerce in the context of the Coronavirus pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2022-0012 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2022, Roč. 17, č. 2, s. 220-233 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887


2022 [01/20] Sousa, Henrique Adriano de, Klein, Luciana, Voese, Simone Bernardes. The impact of institutional pressures on the use and maintenance of E-Commerce in Brazilian micro and small enterprises (MSEs). DOI 10.7819/rbgn.v24i2.4174 In: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 2022, Roč. 24, č. 2, s. 366-382. ISSN 1983-0807


2021 [01/20] Lolea, Iulian Cornel, Stamule, Simona. Trading using Hidden Markov Models during COVID-19 turbulences [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2021-0020 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2021, Roč. 16, č. 4, 334-351 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887


2021 [01/20] Kolkova, Andrea, Kljucnikov, Aleksandr. Demand forecasting: an alternative approach based on technical indicator Pbands [elektronický dokument]. DOI 10.24136/oc.2021.035 In: Oeconomia Copernicana. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii, 2021, Roč. 12, č. 4, 1063-1094 [tlačená forma] [online]. ISSN 2083-1277. ISSN (online) 2353-1827


2021 [01/20] Karácsony, Péter, Vasa, László, Bilan, Yuriy, Lipták, Katalin. Hungarian experiences of the transition from traditional work to telework In: Transformations in Business & Economics: international Journal of Scholarly Papers. Kaunas: Vilniaus universitetas. Kauno fakultetas, 2021, Roč. 20, č. 3, 168-182 [tlačená forma] [online]. ISSN 1648-4460. [angličtina]


2021 [01/20] Remeikiene, Rita, Gaspareniene, Ligita. The nexus between unemployment and the shadow economy in lithuanian regions during the covid-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2021/14-3/4 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2021, Roč. 14, č. 3, s. 59-72 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. [angličtina]


ADM_010 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő. The ethics and factors influencing employees working in the Slovak SME sector [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 11, s. 171-190 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. http://acta.uni-obuda.hu/Zsigmond_Machova_Korcsmaros_118.pdf. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126037551&origin=resultslist. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kőműves, Zsolt, Caha, Zdeněk, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Szabó, Dávid, Karácsony, Péter, Poór, József. Munkaerő megtartás csehországi és magyarországi jellemzői - szervezeti válaszok tükrében. DOI 10.36007/4492.2023.95 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 95-108 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/KOMUVES.pdf. [maďarčina]


2023 [01/20] Zvaríková, Katarína, Jurkowska-Gomulka, Agata, Dvorský, Ján, Belas, Jaroslav. Business ethics in the SME sector – do firm size and the gender and education level of entrepreneurs play a role? [elektronický dokument]. DOI 10.13165/IE-23-17-1-03 In: Intelektiné ekonomika. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2023, Roč. 17, č. 1, s. 57-72 [tlačená forma]. ISSN 1822-8011. ISSN (online) 1822-8038. https://ojs.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/7561. [angličtina]


2023 [01/20] Zvaríková, Katarína, Bařinová, Dagmar, Belas, Jaroslav, Palčák, Ľubomir. Empirical research on business ethics of SMEs in the V4 countries [elektronický dokument]. DOI 10.2478/ebce-2023-0007 In: Ethics & Bioethics: (in Central Europe). Varšava: De Gruyter, 2023, Roč. 13, č. 1-2, s. 51-63 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-5615. ISSN (online) 2453-7829. https://sciendo.com/es/article/10.2478/ebce-2023-0007. https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85161585547&origin=inward. [angličtina]


2022 [01/20] Kuo, Kuo-Cheng, Yu, Hsiao-Yun, Lu, Wen-Min, Le, Thu-Thao. Sustainability and corporate performance: Moderating role of environmental, social, and governance investments in the transportation sector [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14074095 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 7, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050


2022 [01/20] Garai-Fodor, Monika, Varga, Janos, Csiszárik-Kocsir, Ágnes. Generation-specific perceptions of financial literacy and digital solutions. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780717 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 193-200 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]


2022 [01/20] Csiszárik-Kocsir, Ágnes, Garai-Fodor, Monika, Varga, Janos. Generation-specific analysis of the pandemic's impact on financial culture. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780744 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 201-206 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]


2022 [01/20] Garai-Fodor, Monika, Csercsa, Klaudia. Perceptions of the digital generation and the millennials on online education during the pandemic. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780720 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 187-192 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]


2022 [01/20] Novotná, Katarína, Lušňáková, Zuzana, Hanová, Martina. Aspects affecting growth of family businesses. DOI 10.3390/economies10100256 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 10, art. no. 256 , s. [1-11]. ISSN 2227-7099. https://doi.org/10.3390/economies10100256 . [angličtina]


2022 [02/20] Poór, József, Caha, Zdeněk, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Kőműves, Zsolt, Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Employee Retention in Light of Organizational Responses of Czech and Hungarian Companies In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 625-635 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


ADM_011 Korcsmáros, Enikő, Mura, Ladislav, Hevesi, Endre. Selected aspects of business networks In: Actual Problems of Economics. Kyjev: National Academy of Management, 2016, Roč. 186, č. 12, s. 147-156 [tlačená forma] [online]. ISSN 1993-6788. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01/20] Peráček, Tomáš. E-commerce and its limits in the context of the consumer protection [elektronický dokument]: the case of the Slovak Republic. DOI 10.24818/TBJ/2022/12/1.03 In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica. Bukurešť: The Bucharest University of Economic Studies, 2022, Roč. 12, č. 1, March, s. 35-50 [tlačená forma] [online]. ISSN 2247-7195. ISSN (online) 2248-0382. https://doi.org/10.24818/TBJ/2022/12/1.03. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000783207000003. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85128777237&origin=resultslist. [angličtina]


2019 [01/12] OLÁH, J. - KOVÁCS, S. - VIRGLEROVA, Z. -et al. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/20] Oláh, Judit, Kovács, Sándor, Virglerová, Zuzana, Lakner, Zoltán, Kováčová, Mária, Popp, József. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11071853 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 7, s. [1-19] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2018 [01/20] Ključnikov, Aleksandr, Vincúrová, Zuzana, Sobeková Majková, Monika. Credit standards and factors affecting their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-1/12. PEVŠ 2018ADM0001 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2018, Roč. 11, č. 1, s. 163-176 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. http://www.jois.eu/?407,en_credit-standards-and-factors-affecting-their-strictness-in-the-segment-of-smes-in-the-slovakia. [angličtina]


2018 [01/20] Bačík, Radovan, Fedorko, Richard, Nastišin, Ľudovít, Gavurová, Beáta. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image [elektronický dokument]. SIGN-TUKE 198574. SIGN-PU FM 374/18 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2018, Roč. 13, č. 3, s. 1108-1118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887. [angličtina]


2018 [01/12] BACIK, R. - FEDORKO, R. NASTISIN, L. -et al. Factors of communication mix on social media and their role in forming customer experience and brand image. In Management & marketing-challenges for the knowledge society. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 3, p. 1108-1118.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [01/12] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/20] Majková, Monika Sobeková, Ključnikov, Aleksandr, Solík, Ján. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia [elektronický dokument] In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, Roč. 24, č. 40, s. 199-209 [tlačená forma] [online]. ISSN 1211-555X. ISSN (online) 1804-8048. [angličtina]


ADM_012 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. The expansion strategy of multinational chains [elektronický dokument] In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, Roč. 22, č. 30, s. 84-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 1211-555X. ISSN (online) 1804-8048. [angličtina]


ADM_013 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Innovative activities of small and medium-sized enterprises in Komarno District (Slovak Republic) In: Actual Problems of Economics. Kyjev: National Academy of Management, 2016, Roč. 178, č. 4, s. 111-119 [tlačená forma] [online]. ISSN 1993-6788. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [04/12] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.. [s.l.] : [s.n.], 2019


ADM_014 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Selected representatives of regional institutions to support small and medium enterprises in Slovakia [elektronický dokument] In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2016, Roč. 11, č. 3, s. 435-440 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [01/12] SOBEKOVA MAJKOVA, M. - KLJUČNIKOV, A. Insolvency risk and problems with receivables payments in the environment of the Slovak small and medium-sized enterprises and young entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 18436110, 2017, vol. 12, no. 7, p. 2028-2037.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADM_015 Korcsmáros, Enikő, Mura, Ladislav, Šimonová, Monika. Identification of small and medium-sized enterprises development in Slovakia [elektronický dokument]. PEVŠ 2017ADM In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2017, Roč. 12, č. 6, s. 1702-1712 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


Ohlasy:

9999 [01/12] SNIEŠKA, V. - NAVICKAS, V. - HAVIERNIKOVÁ, K. - et al. Technical, information and innovation risks of industry 4.0 in small and medium-sized enterprises – Case of Slovakia and Poland. In Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699, 2020, vol. 21, no. 5, p. 1269-1284.. [s.l.] : [s.n.], 9999. Poznámka: Rok vydania bol zmenený na 9999. Pôvodná hodnota: 9999


2021 [01/12] NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, M. - KHOURI, S. - ČVIRIK, M. - et al. The business environment of family enterprises in Slovakia - Perception of external barriers. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2021, vol. 24, no. 2, p. 321-335.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [01/12] Naďová Krošláková, Monika, Khouri, Samer, Čvirik, Marián, Tomášková, Andrea, Drábik, Peter, Derkawi, H. The business environment of family enterprises in Slovakia - Perception of external barriers. DOI 10.17512/pjms.2021.24.2.20. SIGN-TUKE 302912 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2021, Roč. 24, č. 2, s. 321-335 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=227012. [angličtina]


2019 [01/12] MUSTAFIN, A. N. - SHLYAKHTIN, A. E. - KOTULIČ, R. Role of public management in elimination regional disparities [Rola zarządzania publicznego w eliminacji nierówności regionalnych]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 19, no. 1, p. 260-270.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [04/12] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] NOVOTNÁ, M. - VOLEK, T. Efficiency of production factors in the EU. In Deturope. ISSN 1821-2506, 2018, vol. 10, no. 2, p. 147-168.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADM_016 Korcsmáros, Enikő, Mura, Ladislav, Šimonová, Monika. Identification of small and medium-sized enterprises development in Slovakia [elektronický dokument]. PEVŠ 2017ADM In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2017, Roč. 12, č. 6, s. 1702-1712 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 4


AEC_001 Korcsmáros, Enikő. Formy zamestnania v sektore malých a stredných podnikov na Slovensku = Forms of employment in Slovakian SME sector In: Effects of small and medium-sized enterprises in rural areas: proceedings of scientific papers. Białostok: Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018, s. 40-46 [tlačená forma]. ISBN 978-83-950152-8-1. [slovenčina]


AEC_002 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. A közösségi média szerepének felértékelődése a kis- és középvállalkozások életében In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században 2020/1. kötet: A szervezetek reakciója és válaszai a jelen kor üzleti kihívásaira. Budapest: Óbudai Egyetem, 2020, s. 182-198. ISBN 978-963-449-211-5. [maďarčina]


AEC_003 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov In: Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete: monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, 2013, s. 40-48 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-088-3. [slovenčina]


Ohlasy:

2016 [01/12] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [03/12] MURA, L. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Evaluation of innovation performance of the business networks. In International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Kráolvé, 3 - 4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, p. 42.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [04/12] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Výchova k podnikateľstvu pre farmy a firmy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, p. 115.. [s.l.] : [s.n.], 2014


AEC_004 Marca, Roland, Korcsmáros, Enikő. Munkavállalási célú migrációs hajlam vizsgálata az Érsekújvári járásban a COVID-19 második hulláma alatt In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században - 2. kötet: Gazdasági kihívások és a megoldások keresése napjaink kritikus változásaira. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, s. 125-141 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-280-1. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 5


AED_001 Csiba, Zsuzsanna, Korcsmáros, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov: Na základe výskumu v spoločnosti Madnet a. s. In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 236-242 [tlačená forma]. ISBN 978-80-225-3200-6. [slovenčina]


AED_002 Korcsmáros, Enikő. Kis- és középvállalatok a Komáromi és Érsekújvári járásban In: "Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti": Zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 821-842. ISBN 978-80-8122-017-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2012 [04/12] Kosár, Silvia. Kis- és Középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. Szabó, Ingrid - Antalík, Imrich (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben - tanulmánykötet. Komárom, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar; EDUTUS Főiskola Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2. [s.l.] : [s.n.], 2012


AED_003 Korcsmáros, Enikő. Význam malých a stredných podnikov z pohľadu rozvoja Nitrianskeho kraja In: Aktuálne problémy podnikovej sféry: zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2012, s. 59-62 [tlačená forma]. ISBN 978-80-225-3427-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [01/12] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [04/12] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family Businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 202.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2012 [04/12] MURA, L. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR. In Manažment a ekonomika 2012. 01, ISSN 1337-9488.. [s.l.] : [s.n.], 2012


AED_004 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku In: Manažment podnikania a vecí verejných: zborník vedeckých prác. Bratislava: ALDO, 2012, s. 127-131 [tlačená forma]. ISBN 978-80-970759-2-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2016 [01/12] BENCSIK, A. - MACHÓ, R. - TÓTH, T. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 85-93.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [04/12] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.. [s.l.] : [s.n.], 2015


AED_005 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers In: Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 83-89. ISBN 978-80-8122-065-4. [maďarčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


AEE_001 Korcsmáros, Enikő. A Komáromi járás helyzetének ismertetése a kis- és középvállalatok példáján In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Csíkszereda: Status Kiadó, 2011, s. 329-339 [tlačená forma]. ISBN 978-606-8052-51-9. [maďarčina]


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFA_001 Korcsmáros, Enikő. Költséghatékony foglalkoztatási formák?! In: Annales Tomus XI: A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények. Budapest: Budapesti Metropoliten Egyetem, 2019, s. 115-124. ISSN 1789-879X. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 24


AFC_001 Korcsmáros, Enikő. Employment Patterns of Small and Medium-sized Enterprises - Primary Research in Nitra Region [elektronický dokument] In: Hradec Economic Days: Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference: January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 436-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. [angličtina]


AFC_002 Korcsmáros, Enikő. Forms of employment in SME sector - example from Slovakia In: Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2018, s. 553-562 [online]. ISBN 978-80-245-2274-6. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01/12] Gódány, Zsuzsanna, Székely, Melinda. Atypical Forms of Employment in Slovakia based on the Survey of Slovak Respondents of Generations X, Y and Z In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 88-96 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/333-Godany-Zsuzsanna-paper.pdf. [angličtina]


2019 [01/12] Hitka, Miloš, Kucharčíková, Alžbeta, Štarchoň, Peter, Balážová, Žaneta, Lukáč, Michal, Stacho, Zdenko. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su11184985 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 18, art. no. 4985, s. [1-18] [online]. ISSN (online) 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/18/4985. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000489104700171. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072610222&origin=resultslist. [angličtina]


AFC_003 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011) [elektronický dokument] In: Hradec Economic Days: Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference: January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 439-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. [angličtina]


AFC_004 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background [elektronický dokument] In: KNOWCON 2019: Knowledge on economics and management: profit or purpose: conference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 77-83 [online]. ISBN (online) 978-80-244-5543-3. [angličtina]


AFC_005 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification In: ICERI2019 Proceedings: 12th International conference of education, research and innovation. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Csókás, Lilla. Szolgáló vezetés - vezess szívvel. DOI 10.36007/3754.2020.133 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 133-143 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Csokas.html. [maďarčina]


AFC_006 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Teoretické skúmanie sociálnych aspektov sociálnych médií so zreteľom na marketingovú činnosť MSP = Theoretical Examination of Social Aspects of Social Media with Regard to Marketing of SMEs In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 174-187 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [slovenčina]


AFC_007 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 313-324 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [slovenčina]


AFC_008 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods [elektronický dokument]. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, s. 496-503 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-776-3. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/257/Machov%c3%a1%2c%20Korcsmaros.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Castro-Crespo, Glenda Catalina, Garcia-Herrera, Darwin Gabriel, Castro-Salazar, Ana Zulema, Erazo-Álvarez, Juan Carlos. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. DOI 10.35381/r.k.v5i1.713 In: Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía. Santa Ana de Coro: Fundación Koinonía, 2020, Roč. 5, č. 1. ISSN 2542-3088. [španielčina]


2020 [02/20] Kálmán, Botond, Tóth, Arnold. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. DOI 10.36007/3754.2020.209 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. [maďarčina]


AFC_009 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna. Gaming in Human Resources for Generations Y and Z. DOI 10.21125/inted.2020.0229 In: INTED2020 Proceedings: 14th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2020, s. 577-581 [online]. ISBN 978-84-09-17939-8. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/MACHOVA2020GAM. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Cziborová, Henrieta. A mesterséges intelligencia menedzsmentre gyakorolt hatásai. DOI 10.36007/3754.2020.145 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 145-155 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Czibor.pdf. [maďarčina]


2020 [02/20] Csókás, Lilla. Szolgáló vezetés - vezess szívvel. DOI 10.36007/3754.2020.133 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 133-143 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Csokas.html. [maďarčina]


AFC_010 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Insight into the Theoretical Background of the Role of Social Media in SME Sector In: FIKUSZ: Symposium for Young Researchers. Budapest: Óbudai Egyetem, 2020, s. 149-156. ISBN 978-963-449-175-0. [angličtina]


AFC_011 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. The Role of Social Media as on online Strategic Tool in Relation to the two Regions of Hungary - a Challenge for Business Leaders In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 259-272 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/362-Csinger-Bence-paper.pdf. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Dudás, Tamás, Tóbiás Kosár, Silvia. E-kereskedelem és online marketing változásmenedzsmentje. DOI 10.36007/4119.2022.99 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 99-113 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


AFC_012 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Corporate Social Media Strategy in Central and Western Hungary In: FIKUSZ 2020: Symposium for Young Researchers. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, s. 130-154 [online]. ISBN 978-963-449-235-1. https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2020/Proceedings_FIKUSZ_2020.pdf. [angličtina]


AFC_013 Baša, Patrik, Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Students Further Learning Preferences in Higher Education. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-002 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 22-29 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/480/BASA_Patrik_Eniko_KORCSMAROS_Bence_CSINGER.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_014 Korcsmáros, Enikő, Tóbiás Kosár, Silvia, Csinger, Bence. Higher Education Institution in the 21st Century – Key Factors for Prospective Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-038 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 378-386 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/516/KORCSMAROS_Eniko_KOSAR_Bence_CSINGER.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_015 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Tóth, Zsuzsanna. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 386-394 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/517/KORCSMAROS_Eniko_Renata_MACHOVA_Lilla_FEHER_Zsuzsanna_TOTH.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_016 Korcsmáros, Enikő, Marca, Roland. The Role of Tertiary Education in the Case of Job Satisfaction in the Nové Zámky Districtit In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 363-372 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFC_017 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. Consumers ́ Environmental Awareness in the Light of their Demographic Characteristics In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 599-611 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Machová, Renáta. Ecological Conscious Consumer Behaviour from the Viewpoint of Different Generations and Genders In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 901-911 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


AFC_018 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. The Online Presence of Small and Medium-sized Enterprises in Social Media in the 21st century In: Liberec economic forum 2021: Proceedings of the 15th international conference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, s. 161-170 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7494-578-6. [angličtina]


AFC_019 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2. [slovenčina]


AFC_020 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Šimonová, Monika. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, s. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Mohácsi, Márta, Fényes, Hajnalka. A fizetett munka motivációi és befolyásoló tényezői a felsőoktatási hallgatók körében. DOI 10.36007/4119.2022.227 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 227-240 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


AFC_021 Korcsmáros, Enikő. DOPAD SVETOVEJ KRÍZY NA PODNIKY SLOVENSKO-MAĎARSKEJ POHRANIČNEJ OBLASTI: Analýza dopadov krízy v Komárňanskom a Novozámockom okrese In: Sborník příspěvků: III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků: 3rd international scientific conference for Ph.D. students nad young scientists. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010, s. 897-904. ISBN 978-80-7248-620-5. [slovenčina]


AFC_022 Korcsmáros, Enikő, Hevesi, Endre. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia In: Znalosti pro tržní praxi 2014 : Médiá a komunikace v 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2014, s. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9. [angličtina]


AFC_023 Korcsmáros, Enikő. Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás In: A felsöoktatás tudományos, módszertani és munkaeröpiaci kihívásai a XXI. században. Györ: Széchenyi István Egyetem, 2014, s. 209-224. ISBN 978-615-5391-32-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


AFC_024 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. SMEs as the Key of Economic Development In: Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models: international scientific cinference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 401-408 [tlačená forma]. ISBN 978-80-244-5233-3. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 30


AFD_001 Horváth, Daniella Dominika, Korcsmáros, Enikő, Mitev, Ariel Zoltán. Az innováció értelmezése és dimenziói az értékesítők nézőpontjából In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 816-826 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8. [maďarčina]


AFD_002 Korcsmáros, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti [elektronický dokument] = Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 561-570 [online]. ISBN (online) 978-80-225-4536-5. [angličtina]


AFD_003 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Factors Affecting the Development os SMEs [elektronický dokument]: Primary research in Nitra Region In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 573-580 [online]. ISBN (online) 978-80-225-4536-5. [angličtina]


AFD_004 Korcsmáros, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti - výsledky primárneho výskum = Small and Medium Sized Enterprises in Nitra Region from the Point of Forms of Employment - Results of Primary Research In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019: zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, s. 216-224 [CD-ROM] [tlačená forma]. ISBN 978-80-225-4618-8. [slovenčina]


AFD_005 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 225-232 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/19Machova.html. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Kéri, Anita, Prónay, Szabolcs. Milyen a jó "komoly játék"? - játékfejlesztés, tesztelés és hallgatói visszajelzések In: Vezetéstudomány: Budapest Management Review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2022, Roč. 53, č. 12, s. 30-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


AFD_006 Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: The 19th International scientific conference Globalization and its socio-economic consequences 2019 – Sustainability in the global-knowledge economy. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020, s. 1-8 [online]. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Zsigmond, Tibor. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása = Social globalization and the identity of the slovak nation In: Mladí vedci 2021: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. Fakulta ekonómie a podnikania, 2021, s. 163-172 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89453-94-8. [maďarčina]


AFD_007 Baša, Patrik, Korcsmáros, Enikő. Álláskeresési szokások Délnyugat-Szlovákia három járásában In: "Térerő - erőtér": Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 25-30 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-336-5. [maďarčina]


AFD_008 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Betekintés a közösségi média KKV marketingstratégiájában betöltött szerepének elméleti hátterébe In: "Térerő - erőtér": Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 106-112 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-336-5. [maďarčina]


AFD_009 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-41 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6. [maďarčina]


AFD_010 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. On the eve of tomorrow [elektronický dokument]. DOI 10.1051/shsconf/20208301033 In: Current problems of the corporate sector 2020. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2020, s. 1-12 [online]. ISSN (online) 2261-2424. [angličtina]


AFD_011 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. A szociális média meghatározó szerepe a kis- és középvállalkozások életében. DOI 10.36007/3754.2020.247 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 247-258 [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Korcsmaros.html. [maďarčina]


AFD_012 Korcsmáros, Enikő. SmartSim tapasztalatok = SmartSim Experiences In: Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 63-73 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-367-9. [angličtina]


AFD_013 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseová, Monika, Marca, Roland. Current Innovative Trends in Business Management in Slovakia cand Hungary In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021, s. 279-286 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-561-0888-8. [angličtina]


AFD_014 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Esseova, Monika, Marca, Roland. International insights into the consequences of COVID-19 on consumption and attitudes towards savings. DOI 10.1051/shsconf/202112901018 In: The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, s. 10-18 [online]. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/40/shsconf_glob2021_01018.pdf. [angličtina]


AFD_015 Korcsmáros, Enikő. Vybrané faktory podnikateľského prostredia so zreteľom na malé a stredné podniky In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 191-198 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-186-6. [slovenčina]


AFD_016 Korcsmáros, Enikő. Malé a stredné podniky - Európska únia, Slovenská republika, okres Komárno In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 59-75 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-074-6. [slovenčina]


Ohlasy:

2016 [01/12] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232.. [s.l.] : [s.n.], 2016


AFD_017 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő, Simon, Mónika. The Constantly Innovative Tesco In: 5th Central European Conference in Regional Science. Conference proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [03/12] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The economic impacts of social media´s implementation. In Conference Proceedings RELIK 2019, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [03/12] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFD_018 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 66-77 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-143-9. [maďarčina]


AFD_019 Korcsmáros, Enikő. DOPAD SVETOVEJ KRÍZY NA MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SLOVENSKO-MAĎARSKEJ POHRANIČNEJ OBLASTI: Analýza dopadov krízy v Komárňanskom a Novozámockom okrese In: Ekonomika, financie a manažment podniku IV.: medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. Katedra podnikovohospodárska, 2010, s. 9-9 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-3097-2. [slovenčina]


AFD_020 Korcsmáros, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v podunajskom regióne In: Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességében. Budapest: LifeLong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, s. 85-96. ISBN 978-963-216-270-6. [slovenčina]


Ohlasy:

2015 [04/12] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2012 [04/12] Mura, L. Aspekty manažerskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí - zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. [s.l.] : [s.n.], 2012


AFD_021 Korcsmáros, Enikő. Význam europského sociálneho fondu v regionálnom rozvoji ľudského potenciálu In: Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Podhájska, 1. - 2. december 2009. Podhájska: Východoslovenská agentúra pre rozvoj, 2009, s. 136-142. ISBN 978-80-970277-0-4. [slovenčina]


AFD_022 Korcsmáros, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na organizačnú štruktúru malých a stredných podnikov In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 97-103. ISBN 978-80-8122-027-2. [slovenčina]


AFD_023 Korcsmáros, Enikő. Transformačný proces podniku - od vstupov po výstupy In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 45-54. ISBN 978-80-8122-025-8. [slovenčina]


AFD_024 Korcsmáros, Enikő, Maitz, Virág. Hallgatók - Erasmus - Oktatás In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 294-302. ISBN 978-80-8122-044-9. [maďarčina]


AFD_025 Korcsmáros, Enikő, Albert, Zsolt. Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 119-130 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-105-7. [maďarčina]


AFD_026 Korcsmáros, Enikő. Situácia malých a stredných podnikov - primárny výskum v Nitrianskom kraji In: Ekonomika, financie a manažment podniku IX.: zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, s. 1-10 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4145-9. [slovenčina]


AFD_027 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Small and Medium-sized Enterprises in Nitra Region In: EDAMBA 2015: conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, s. 470-481. ISBN 978-80-225-4200-5. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [04/12] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFD_028 Korcsmáros, Enikő. Teoretické vymedzenie primárnych súvislostí podnikateľského prostredia In: Ekonomika, financie a manažment podniku VIII.: zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 1-7 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-3941-8. [slovenčina]


Ohlasy:

2015 [04/12] ŠÚBERTOVÁ, E. Kvalitné vzdelávanie ako základný predpoklad pozitívneho vzťahu študentov k podnikaniu a k úspešnému uplatneniu v živote. In Ekonomika, finance a manažment podniku IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, s. 721-728.. [s.l.] : [s.n.], 2015


AFD_029 Korcsmáros, Enikő. Foglalkoztatási formák a nyitrai kerület kis- és középvállalatainak körében In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 188-195 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-225-2. [maďarčina]


AFD_030 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. The Main Barriers to the Development of SMEs In: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era: International Scientific Conference. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s. 145-151 [online]. ISBN 978-80-552-1739-0. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [04/12] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 6


AFG_001 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research In: Economics, management, finance and social attributes of economic system (EMFSA 2019): proceedings of abstract[s]: international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. Považská Bystrica: BCSS, 2019, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8154-269-5. [angličtina]


AFG_002 Korcsmáros, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában a foglalkoztatási formák tükrében In: MEB - 17th International Conference on Management, Enterprises and Benchmarking. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, s. 61-61 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-126-2. [angličtina]


AFG_003 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor. Slovakia with regard to convergence criteria In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems: Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS, 2020, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973642-0-5. [angličtina]


AFG_004 Zsigmond, Tibor, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems: Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS, 2020, s. 75-75 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973642-0-5. [angličtina]


AFG_005 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. A közösségi média, mint a kis- és középvállalkozások online stratégiai eszköze In: 1. Vállalkozáskutatási konferencia absztraktkötete: Vállalkozások helyzete és a jövő kihívásai - a járványhelyzetre adható válaszok. Budapest: Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 2020, s. [1-1] [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-9727-5. [maďarčina]


AFG_006 Korcsmáros, Enikő, Šimonová, Monika. Factors Affecting the Business Environment of SMEs in Nitra Region, Slovakia In: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System: Proceedings of abstracts. Považská Bystrica: BCSS, 2017, s. 47-47. ISBN 978-80-8154-208-4. [angličtina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFH_001 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 98-98. ISBN 978-80-8122-045-6. [slovenčina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Tóth, Zsuzsanna, Mezeiová, Adriana, Zsigmond, Tibor, Bencsik, Andrea. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov [textový dokument (print)] : Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-263-1575-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Hrušovská, Dana, Kmety Barteková, Mária, Trúchliková, Mária, Raková, Monika, Šlahor, Ľudomír, Rybárová, Daniela. The current issues of business [textový dokument (print)] : Proceedings of scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Rózsa, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Machová, Renáta. Obchodné podnikanie. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-8122-041-8. [slovenčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 7


BCI_001 Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika. Válogatott feladatok közgazdaságtanból [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-247-4. [maďarčina]


BCI_002 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Gódány, Zsuzsanna. Közgazdaságtan praktikum [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-297-9. [maďarčina]


BCI_003 Véghová, Katarína, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Ingrid. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-030-2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [04/12] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [02/20] Mura, Ladislav. Všeobecná ekonomická teória - základný kurz [textový dokument (print)] : praktikum. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-569-0. PEVŠ 2014BCI R001. [slovenčina]


BCI_004 Korcsmáros, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-034-0. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI_005 Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-094-4. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [06/12] GYURIÁN, N. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Közgazdaságtan alapjai - Feldatgyűjtemény". In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2014, 5. roč., 3. č, s. 42.. [s.l.] : [s.n.], 2014


BCI_006 Korcsmáros, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok. 2. preprac. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-076-0. [maďarčina]


BCI_007 Antalík, Imrich, Korcsmáros, Enikő. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-161-3. [maďarčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


BED_001 Korcsmáros, Enikő. Globalizácia a kríza In: Ekonomika, financie a manažment podniku V.: zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. Katedra podnikovohospodárska, 2011, [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-3299-0. [slovenčina]


BED_002 Korcsmáros, Enikő. A kis- és középvállalatok támogatási formái Szlovákiában a Komáromi járás példáján In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 107-123. ISBN 978-80-89234-89-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2012 [04/12] Véghová, K. Nyitott innováció In Szabó, I.-Antalík, I. (ed-): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Komárom: EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2. [s.l.] : [s.n.], 2012


2012 [04/12] Seres Huszárik, E. A hagyományos kiskereskedelem helyzete Észak-Komáromban, In Szabó, I.-Antalík, I. (ed.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2. [s.l.] : [s.n.], 2012


2012 [04/12] Kosár, S. Kis- és középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek, In Szabó, I.-Antalík, I. (ed.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben. Komárom: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2. [s.l.] : [s.n.], 2012


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Korcsmáros, Enikő. Kis- és középvállalatok Szlovákiában a foglalkoztatási formák tükrében In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században 9./2. kötet: Kihívások a marketing és a menedzsment területén a 21. században. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, s. 81-89 [online]. ISBN 978-963-449-167-5. https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/VF2019/86_vallalkozasfejlesztes-2019_2.pdf. [maďarčina]


BEE_002 Korcsmáros, Enikő, Marca, Roland. Analysing the Tendency of International Labour Mobility in Nové Zámky District In: Challenges in the Carpathian Basin: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, s. 901-916 [online]. ISBN 978-973-53-2752-1. [angličtina]


BEE_003 Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. The Potential of Social Media from a Business Perspective In: Challenges in the Carpathian Basin: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, s. 517-533 [online]. ISBN 978-973-53-2752-1. [angličtina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 9


FAI_001 Korcsmáros, Enikő, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6. [angličtina]


FAI_002 Józsa, László, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-236-8. http://emok.hu/emok2018/konferenciakotet. [maďarčina]


FAI_003 Korcsmáros, Enikő, Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Huszárik, Erika, Antalík, Imrich, Kosár, Silvia, Šeben, Zoltán. 12th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Economic Section. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4. http://uk.ujs.sk/dl/3754/3754.html. http://uk.ujs.sk/dl/3754/Zbornik_UJS_2020_ekonomia.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_004 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Šeben, Zoltán. Gamifikáció az oktatás kontextusában - workshop tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-367-9. [maďarčina]


FAI_005 Véghová, Katarína, Korcsmáros, Enikő. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-030-2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_006 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_007 Juhász, György, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_008 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-069-2. [maďarčina]


FAI_009 Bukor, József, Korcsmáros, Enikő. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]
2018. októberétől a Szlovák Agrártudományi Akadémia Közgazdasági és Menedzsment Tagozatának (OEM SAPV) tagja

2018. júniusától a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztesületének tagja

2017. novemberétől a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagja

2016. májusától a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Akadémiai Szenátusának tagja

2015. júniusától a Szlovákiai Felsőoktatási Intézmény Tanácsonak tagja

2012. októberétől a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Fegyelmi Bizottságának tagja

2010-től a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem