SJE főmenü
PaedDr. Ladislav Végh, PhD.
Név: PaedDr. Ladislav Végh, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 760

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra
matematika - informatika tanár
1994 - 1999
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Komárno
informatika módszertan
2007 - 2008
Doktori képzés (PhD.)
ELTE, Budapest
Az informatika alapjai és módszertana
2009 -

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárno
egyetemi adjunktus
2005 -


Kutatási terület programozás módszertan, animációkkal támogatott programozás oktatás, virtuális világok

Kutatási projektek Programozás oktatásának elektronikus támogatása
3/6365/08
KEGA
2008 - 2010

Az elektronikus oktatás szakterminológiája
3/7519/09
KEGA
2009 - 2011

Modellezés és animáció-szimulációs modellek az e-learningben
004UJS-4/2011
KEGA
2011 -

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 59
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (34)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)

Bejegyzések száma összesen: 68

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (30)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (15)
Összesen 48

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 STOFFOVÁ, Veronika, Krisztina CZAKÓOVÁ a Ladislav VÉGH. Programozás a gyakorlatban: Algoritmizáció és programozás II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 124 s. ISBN 978-80-8122-146-0.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADE 001 KRISTÓF, Zsolt, Ladislav VÉGH a Károly BODNÁR. Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati tapasztalatai: Egy saját eszköz bemutatása. Oktatás-Informatika. Roč. 2, č. 3-4. (2011), s. 68-76. ISSN 2061-179X.

Hivatkozások:
2012  [3] OLLÉ, J. Virtuális, környezet, virtuális oktatás. Budapest : ELTE Eötvös, 2012. p. 65, 106. ISBN 978-963-284-283-7.ADE 002 TURCSÁNYI-SZABÓ, Márta, Ladislav CSÍZI a Ladislav VÉGH. Virtual Worlds in Education - best practice, design and research consideration. Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 10, no. 2 (2012), pp. 309 - 323. ISSN 1589-7389.

Hivatkozások:
2013  [3] Szabó, M. Interactive learning in OpenSim In: V. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. s. 45. (abstrakt), s. 262-270. (článok). ISBN 978-963-284-316-2ADE 003 VÉGH, Ladislav a Veronika STOFFOVÁ. An interactive animation for learning sorting algorithms: How students reduced the number of comparisons in a sorting algorithm by playing a didactic game. DOI 10.5485/TMCS.2016.0415 Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. 45-62. ISSN 1589-7389.

ADE 004 VÉGH, Ladislav. Javascript library for developing interactive micro-level animations for teaching and learning algorithms on one-dimensional arrays. Acta Didactica Napocensia. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 23-32. ISSN 2065-1430.

Hivatkozások:
2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. A programozás tanításának és tanulásának elektronikus támogatása. Eruditio - Educatio. Roč. 1, č. 3 (2006), s. 105-113. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2016  [3] UDVAROS, J. Visualization of OOP elements. In New methods and technologies in education and practice : XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, p. 101-104.

2013  [3] UDVAROS, J. Základné znalosti a metódy na výučbu objektovo-orientovaných programovacích jazykov. In: XXXI. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. 34. s (abstrakt) Článok na CD nosiči, 6 strán. ISBN 978-80-7231-923-7

2012  [4] USVAROS, J. Využívanie informačných technológií na distančné vzdelávanie nadaných žiakov ZŠ a SS. In: Kalaš, I. (ed.): DidInfo 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. 264-268. s. ISBN 978-80-557-0342-8
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 VÉGH, Ladislav a Veronika STOFFOVÁ. Algorithm Animations for Teaching and Learning the Main Ideas of Basic Sortings. DOI 10.15388/infedu.2017.07 Informatics in Education. Vol. 16, no. 1 (2017), p. 121-140. ISSN 1648-5831. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,882.

Hivatkozások:
2018  [3] SAIAN, P. O. N. Parallel counting sort: A modified of counting sort algorithm. In International journal of information technology and business. ISSN 2655-9293, 2018, vol. 1, no. 1, p. 10-15.

2018  [1] RESNYANSKY, D. - IBILI, E. - BILLINGHURTST, M. The potential of augmented reality for computer science education. In IEEE TALE 2018 : Engineering Next-Generation Learning. Wollongong : Curran Associates, Inc., 2018. ISBN 978-1-5386-6522-0, p. 350-356. SCOPUS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku. Dva dny s didaktikou matematiky 2009. (2009), pp. 35-37.

AED 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Folyamatábrák készítése on-line rajztáblák használatával. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 132-204. ISBN 978-80-8122-063-0.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Elektronické učebnice a elektronické vzdelávanie. E-text books and e-learning. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 32-34. ISBN 978-80-8122-086-9.AED 003 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 34


AFC 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Guided animation of dynamic data structures. In: Third Central European Multimedia and Virtual Reality Conference. Veszprém: Pannonian University Press, (2006), s. 175-179. ISBN 963-9495-89-1.

Hivatkozások:
2016  [3] UDVAROS, J. Visualization of OOP elements. In New methods and technologies in education and practice : XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, p. 101-104.

2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - BAGANJ, I. Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzelávaní. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 212-218.

2007  [4] Gabaľová, Veronika: Názor študentov učiteľstva na zaradenie počítačov do predškolského vzdelávania. In XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2007, 278-280. p. ISBN 978-80-89234-23-3AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Počítačové hry a projektové vyučovanie programovania. In: International Colloquium on the Acquisition Process Management: aimed at current issues in science, education and creative thinking development. Brno: University of Defence - Faculty of Economics and Management, (2006), s. 4 s. ISBN 80-7231-139-5.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 149.

2015  [4] KOŘENOVÁ, L. Digitálne technológie v školskej matematike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-8147-026-4, s. 17, 109.

2013  [3] UDVAROS, J. Základné znalosti a metódy na výučbu objektovo-orientovaných programovacích jazykov. In XXXI. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-923-7, s. 6.

2007  [4] GABAĽOVÁ, V. Názor študentov učiteľstva na zaradenie počítačov do predškolského vzdelávania. In XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007, ISBN 978-80-89234-23-3, p. 278-280.AFC 003 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Anaglyfy a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese. In: INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 122–125. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 004 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Tretí rozmer digitálnej fotografie. In: XXV International colloquium on the acquisition process management: proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007, s. 51-52. ISBN 978-80-7231-228-3.

AFC 005 CSÍZI, Ladislav a Ladislav VÉGH. Význam počítačovej grafiky v tvorbe databázových aplikácií. In: DIDMATTECH 2007. Olomouc, 2007, s. 281-284.

Hivatkozások:
2009  [3] Stoffová, V. Interaktivitás az elektronikus tankönyvekben In Stoffová, V. (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008, 2nd part. Eger, Hungary: Eszterházy Károly Főiskola, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-1AFC 006 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu (Cognitive processes of the mathematical problem solving). XXVI. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2008), s. 4.

AFC 007 VÉGH, Ladislav a László CSÍZI. A programozás e-learninggel támogatott oktatása. XXI. DIDMATTECH 2008. (2009), s. 5.

Hivatkozások:
2013  [3] Stoffová, Veronika - Udvaros, József: Grafické modely štandardných údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania. Trendy ve vzdělávaní 2013. Olomouc: agentura GEVAK s.r.o., 2013. 323-328. s. ISBN 978-80-86768-52-6

2010  [4] Stoffová, V. Testovanie vedomostí v LMS MOODLE In Stoffová, V. (ed.): XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava - Komárno: Trnava University - Trnava & J. Selye University - Komárno, 2010. 171-181. s. ISBN 978-80-8122-006-7AFC 008 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Elektrosmog, znečistťovateľ životného prostredia: Electrosmog, the Environmental Pollution. XXVII. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2009), pp. 44-45.

AFC 009 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Výskum flexibilného myslenia žiakov ZŠ a SŠ. Dva dny s didaktikou matematiky 2008. (2008), s. 147-149.

AFC 010 CSÍZI, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Vyučovanie informatiky na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho v Komárne. Informatika XXII/2009. (2009), s. 22-23.

AFC 011 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. GPS a možnosti jeho využitia. Informat. Vol. XXIII. (2010), pp. 35.

AFC 012 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Szemléltető animációk a programozásban. INFODIDACT 2010, 3. Informatika Szakmódszertani Konferencia CD. (2010), s. 6.

Hivatkozások:
2017  [3] UDVAROS, J. Analysing the effects of OOP helper application. In Teaching Mathematics and Computer Science. vol. 15, no.1-2, p. 65-75.

2016  [3] UDVAROS, J. Visualization of OOP elements. In New methods and technologies in education and practice : XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, p. 101-104.

2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - HORVÁTH, R. - SZABÓ, T. Interaktívna tabuľa vo vzelávaní budúcich pedagógov. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 224-229.

2012  [4] Udvaros, J. Využívanie informačných technológií na distančné vzdelávanie nadaných žiakov ZŠ. In Kalaš I. (ed.): DidInfo 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. 264-268 s. ISBN 978-80-557-0342-8.AFC 013 VÉGH, Ladislav. Vyučovanie algoritmizácie a programovania hravou formou. In: XXVIII. International Coloquium on the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, (2010), s. 7. ISBN 978-80-7231-722-6.

AFC 014 VÉGH, Ladislav a Ladislav CSÍZI. Využitie virtuálnych svetov vo vzdelávaní. Education and technology.. (2010), pp. 238-243.

Hivatkozások:
2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146.AFC 015 VÉGH, Ladislav. Animácie vo vyučovaní algoritmov a programovania. In: Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, P. [5]. ISBN 978-80-244-2720-1.

Hivatkozások:
2016  [1] STOFFOVÁ, V. The Importance of Didactic Computer Games in the Acquisition of New Knowledge. In ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference. ISSN 2357-1330, 2016, vol. 16, p. 676-688. WoS

2016  [3] STOFFOVÁ, V. Equipment of Schools and Readiness of Teachers to Use Digital Technologies. In XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-800-6, p. 101-115.

2013  [3] STOFFOVÁ, V. - TAKÁČ, O. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. In Trendy ve vzdělávání 2013. Olomouc: Agentura GEVAK s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86768-52-6, s. 315-322.AFC 016 VÉGH, Ladislav. From Bubblesort to Quicksort with Playing a Game. In: 29. International Colloquium on the Management of Educational Processes: Proceedings, Part 2. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2011, S. 539-549. ISBN 978-80-7231-812-4.

AFC 017 VÉGH, Ladislav. Hravou formou od bublinkového triedenia po rýchle triedenie. In: XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2011, P. 72. ISBN 978-80-7231-779-0.

Hivatkozások:
2016  [1] STOFFOVÁ, V. The Importance of Didactic Computer Games in the Acquisition of New Knowledge. In ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference. ISSN 2357-1330, 2016, vol. 16, p. 676-688. WoS

2013  [3] STOFFOVÁ, V. - TAKÁČ, O. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. In Trendy ve vzdělávání 2013. Olomouc: Agentura GEVAK s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86768-52-6, s. 315-322.AFC 018 JARUSKA, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH XXIV. Krakow: UPIT, (2011), s. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 019 GUBO, Štefan a Ladislav VÉGH. Princíp fungovania GPS a možnosti jeho využitia. DIDMATTECH XXIV. (2011), pp. 224-232.

AFC 020 CSÍZI, Ladislav a Ladislav VÉGH. Virtuális világok az oktatásban. III. Oktatás – Informatikai Konferencia. (2011), s. 7.

Hivatkozások:
2012  [3] Matuszka, T. - Jámbori, A. - Kocsis Á Virtuális és kiterjesztett valóság az ELTE Informatikai Karán. In Ollé, J. (ed.): IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. s. 47. (abstrakt), 152-156 s. (článok). ISBN 978-963-312-086-6AFC 021 VÉGH, Ladislav. Informatikai tantárgyak oktatásának lehetőségei a virtuális világokban. In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, (2012), s. 234-238. ISBN 978-963-312-086-6.

Hivatkozások:
2014  [3] ABONYI-TÓTH, A. Virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések áttekintése. In OLLÉ, J. (ed.) VI. Oktatás-informatikai Konferencia Tanulmánykötet. Budapest : ELTE PPK, 2014. p. 113-130. ISBN 978-963-284-493-0.AFC 022 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. (2012), s. 29 (abstrakt), 1-9 (článok).

AFC 023 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Grafické modely dynamických údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania. Trendy ve vzdělávání. S. 309-314.

Hivatkozások:
2016  [3] RÓŻOWICZ, M. - MOLGA, A. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych. In XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-800-6, p. 57-66.AFC 024 VÉGH, Ladislav. Methods of creating educational 3D animation models in virtual worlds. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 61-65. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 025 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 026 TAKÁČ, Ondrej, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 027 TAKÁČ, Ondrej a Ladislav VÉGH. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes. In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest, Romania: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, Vol. 4 (2014), p. 485-490. WoS.

AFC 028 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Prieskum vhodnosti používania animačno-simulačných modelov algoritmov vo vzdelávaní. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 36-44. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 029 GUBO, Štefan, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 030 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer. In: Agri Media 2014: 11. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet, 2015, P. 563-572. ISBN 978-615-5621-15-4.

AFC 031 VÉGH, Ladislav. Interaktív algoritmus animációk az oktatásban = Interactive algorithm animations in education. In: New methods and technologies in education and practice: 29. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest, 2016, P. 95-100. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 032 VÉGH, Ladislav. Interaktívne animácie vo vyučovaní algoritmov = Interactive animation in teaching and learning algorithms. DOI 10.15584/eti.2016.1.29 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 207-211.

Hivatkozások:
2017  [4] STOFFOVÁ, V. - KOŽLEJ, J. Didactic Computer Games. In New Methods and Technologies in Education and Prectice : XXX. DIDMATTECH 2017. Trnava : Trnava University in Trnava, 2017. ISBN 978-80-568-0029-4, p. 90, 96.AFC 033 VÉGH, Ladislav. Using Interactive Game-based Animations for Teaching and Learning Sorting Algorithms. DOI 10.12753/2066-026X-16-083 eLearning and Software for Education. P. 565-570. ISSN 2066-026X. WoS.

AFC 034 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav VÉGH a Kerstin SIAKAS. Using Animations for Improving Learning. In: INSPIRE 23 : Technology in Education: Technology in Education. P. Marchbank, G. Staples, J. Uhomoibhi. Southampton: Southampton Solent University, 2018, S. 93-107. ISBN 978-1-9996549-0-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFD 001 VÉGH, Ladislav. Vizualizácia algoritmov vo vyučovaní programovania. In: Informatika v škole a v praxi: zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Katolícka univerzita, P. 65-69. ISBN 80-8084-112-8.

Hivatkozások:
2014  [4] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146.AFD 002 VÉGH, Ladislav. Elektronická podpora vyučovania dynamických údajových štruktúr. In: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, S. 289-292.

Hivatkozások:
2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146.

2013  [4] STOFFA, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object.oriented programming for learning. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 47-48. ISBN 978-80-8122-086-9.

2013  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Grafické modely štandardných údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania. Trendy ve vzdělávaní 2013. Olomouc: agentura GEVAK s. r.o., 2013. 323-328. s. ISBN 978-80-86768-52-6

2010  [4] STOFFOVÁ, V. Testovanie vedomostí v LMS MOODLE In Stoffová, V. (ed.): XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava-Komárno: Trnava University - Trnava & J. Selye University - Komárno, 2010. 171-181. s. ISBN 978-80-8122-006-7

2009  [3] STOFFOVÁ, V. Számítógépes programozás tudástesztelés (Programming knowledge testing by computer). In Nagy, M. (ed.): Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Vzdelanie - Veda - Spoločnosť" (A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009. s. 85-89. ISBN 978-80-89234-83-7.

2009  [3] STOFFOVÁ, V. Interaktivitás az elektronikus tankönyvekben In Stoffová, V. (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008, 2nd part. Eger, Hungary: Eszterházy Károly Főiskola, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-4

2008  [3] STOFFOVÁ, V. Az animáció szerepe az elektronikus tankönyvekben In Hálózat az információs társadalom tanításáért, VIII. évf., 3. szám, Budapest, INFONIA Kiadó, 113-125. ISSN 1587-8694

2007  [4] STOFFOVÁ, V. Dynamické údajové štruktúry a ich význam vo vyučovaní programovania In Stoffa, J.-Stoffová, V. (editori) XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: UJS 2007, 281-288.p. ISBN 978-80-89234-23-3

2007  [3] STOFFOVÁ, V. O potrebe zavedenia predmetu tvorba elektronických učebných pomôcok od učiteľskej prípravy, In INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, Czech Republic 2007, 37-37. s. ISBN 978-80-7220-301-7AFD 003 VÉGH, Ladislav. A programozás elektronikusan támogatott oktatása a Selye János Egyetemen. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". (2009), s. 95-98.

AFD 004 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Animácie v elektronických prezentáciách učebného materiálu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie DNEŠNÉ TRENDY INOVÁCIÍ, Trenčín. (2010), s. 5.

AFD 005 VÉGH, Ladislav. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 497-511. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 006 VÉGH, Ladislav. Second Life virtuális világban kialakított oktatási környezet felhasználási lehetőségei. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 107-114. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 007 VÉGH, Ladislav. Creating Interactive JavaScript Animations for Demonstrating Algorithms on One-Dimensional Arrays. In: New Methods and Technologies in Education and Practice: 30. DIDMATTECH 2017. Trnava: Trnava University in Trnava, 2017, P. 75-80. ISBN 978-80-568-0029-4.

AFD 008 VÉGH, Ladislav. Python és R adatelemző nyelvek összehasonlítása. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 127-145. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 009 VÉGH, Ladislav a Ondrej TAKÁČ. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. [s.n.]: Springer, 2017, P. 336-347. ISBN 978-331946534-0. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

AFD 010 VÉGH, Ladislav. Informatikai algoritmusok tanítása és tanulása interaktív animációs modellek segítségével. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 93-99 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 VÉGH, Ladislav. Využitie animácií vo vyučovaní algoritmov. Informatika. roč. XXIII. (2010), s. 135.

AFG 002 KRISTÓF, Zsolt, Ladislav VÉGH a Károly BODNÁR. Felsőoktatásban alkalmazott SLOODLE eszközrendszer használati tapasztalatai - egy saját eszköz bemutatása. IV. Oktatás-Informatika Konferencia. S. [37].

AFG 003 VÉGH, Ladislav. Methods of Animating 3D Models in Virtual Worlds. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [22]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 GUBO, Štefan, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 48.

AFH 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Using Online Whiteboards in Teaching Algorithms. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. [36]. ISBN 978-80-8122-045-6.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.AFH 003 VÉGH, Ladislav. Interactive animations in teaching and learning computer science algorithms. Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. 129-130. ISSN 1589-7389.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, István SZŐKÖL, Krisztina TÓTH a Ladislav VÉGH. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 269 s. ISBN 80-89234-29-5.

BCI 002 VÉGH, Ladislav. Programozás Delphiben I.. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 277. ISBN 978-80-8122-050-0.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.BCI 003 VÉGH, Ladislav. Programozás Delphiben II.. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 191 s. ISBN 978-80-8122-051-7.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 VÉGH, Ladislav. Tvorba animácií pre e-learning. XXII.Didmattech 2009. (2010), s. 195-199.

Hivatkozások:
2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146. 0
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Štefan GUBO, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 VÉGH, Ladislav. A programozás tanulásának és tanításának támogatása elektronikus tananyagba beépíthető interaktív animációs modellekkel. 1. vyd. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017. 207 s.

Hivatkozások:
2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 VÉGH, Ladislav. Programovanie v Macromedia Flash. In: DIDMATTECH 2006. Komárno, 2006, s. 439-440.

EDI 002 VÉGH, Ladislav. Informačné a komunikačné technológie v praxi II. XXI. DIDMATTECH 2008. (2009), s. 2.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.