SJE főmenü
PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Név: PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G304b | G306
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 685

Egyetemi tanulmányok
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Vállalati pénzügy
2002 - 2007
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, GTK
Menedzsment
2009 - 2010
Doktori képzés (PhD.)
Szent István Egyetem
Regionális tudomány
2011 - 2015

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
adjunktus
2007 -


Kutatási projektek HELYZETFELTÁRÓ KUTATÁS AZ ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK, A NEM PIACI JELLEGŰ FOGLALKOZTATÁS ÉS A H
KJM 33022
KÖZÖSEN A JÖVŐ MUNKAHELYEIÉRT ALAPÍTVÁNY
2012 - 2013

A MAGYAR KISEBBSÉG HELYZETE ÉS KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEI SZLOVÁKIÁBAN GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL, KUTATÁS ÉS E
KNM-584/2013/1.1.10
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYHIVATALA
2013 - 2013

EMPLOYMENT – ATYPICAL EMPLOYMENT IN CROSS-BORDER AREAS OF HUNGARY AND SLOVAKIA
x
International Visegrad Fund
2014 - 2014

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A HATÁR MENTI TÉRSÉGEKB
x
Magyar Tudományos Akadémia
2013 - 2014A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 22
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (3)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (13)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 49
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (14)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (3)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 11
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (3)

Bejegyzések száma összesen: 86

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (6)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (13)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (16)
Összesen 38

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom-Komárno térségében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8122-079-1.

Hivatkozások:
2014  [3] OLÁH, J. - TERJÉK, L. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában. In A területi fejlődés dilemmái. Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014. ISBN 978-963-306-344-6, p. 145, 151.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


ACB 001 ANTALÍK, Imrich, Anna SIROTKOVÁ, Helena STRÁŽOVSKÁ a Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ. Malý a stredný podnikateľ: A kis- és középvállalkozó. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. 205 s. ISBN 978-80-89234-56-1.

ACB 002 ANTALÍK, Imrich. Pénzügyi piacok és befektetések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 112 s. [5 AH]. ISBN 978-80-8122-181-1.

ACB 003 ANTALÍK, Imrich a Zsolt HORBULÁK. A Kis-és középvállalkozások szektora Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 184 s. [8,8AH]. ISBN 978-80-8122-378-5.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADE 001 ANTALÍK, Imrich a Annamária DÓCS. A szociális vállalkozások és az inkluzív piac szerepe a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásában. Munkaügyi Szemle. Évf. 57., sz. 3 (2013), p. 63-71. ISSN 0541-3559.

ADE 002 POÓR, József, Agnes SLAVIĆ, Anna SLOCINSKA, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Imrich ANTALÍK, Nemanja BERBER a Péter KOLLÁR. International research results on business ethics position - idealism and relativism in seven European countries. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 6 (2013), p. 29-34. ISSN 2069-4229.

ADE 003 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and Atypical Employment in Light of Empirical Data. Journal of Engineering Management and Competitiveness. Vol. 3, no. 2 (2013), pp. 50-55 [0,25 AH]. ISSN 2217-8147.

ADE 004 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Peter PINNEL. Traditional and atypical employment in light of empirical data atypical employment - focus Hungary. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 5 (2013), pp. 1-5. ISSN 2069-4229.

ADE 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁS. Az atipikus foglalkoztatás gyakorlata szlovákiai és magyarországi munkavállalók körében végzett empirikus vizsgálat alapján. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 1, (2014), online, p. 34-44. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 88.

2015  [3] DABIS, E. - FELEKY, G. - LŐRINCZI J. et al. Elemző tanulmány az új Munka Törvénykönyvének hatásvizsgálata. ,,A munkáért!" [online]. [cit. 03.02.2016]. Dostupné z: http://www.liganet.hu/news/8791/Az_uj_Mt._kutatas_osszefoglalo_tanulmany.pdf

2014  [3] SERES, A. Gazdasági szektorok, tevékenységek és a részmunkaidő alkalmazása közötti kapcsolat. In Munkaügyi Szemle. ISSN 0541-3559, 2014, 4. sz., LVIII. évf., 58-67. old.ADE 006 ANTALÍK, Imrich, Ildikó CSAPÓ, Péter KARÁCSONY, Ádám KOVÁCS a József POÓR. A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében. DOI 10.3311/ope.407 Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 7, no. 4 (2020), p. [1-12]. ISSN 2064-9908.

Hivatkozások:
2021  [3] BALOGH, R. - KARDOS, M. V. - BÁCSNÉ BÁBA, É. Az y és z generáció munkahelyválaztásának szempontjai. In Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. ISSN 1788-7593, 2021, vol. 16, no. 1–2, p. 59.ADE 007 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Andrej HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADF 001 FEKETE, Pavol a Imrich ANTALÍK. A "KAP" támogatási rendszerének reformja. Acta Oeconomica Universitatis Selye. (2012), s. 71-80. ISSN 1338-6581.

ADF 002 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magán és az állami szervezetek hozzáállása az atipikus foglalkoztatáshoz válság idején [elektronický zdroj] = Attitudes of privately and publicly owned organizations towards atypical employment in crisis time., 2014.

ADF 003 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES a Agnes SLAVIĆ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. Selye e-studies [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 51-61. ISSN 1338-1598.

ADF 004 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Helena STRÁŽOVSKÁ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Tímea JUHÁSZ, Csaba KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Ingrid SZABÓ, Katalin SZABÓ a Szergej VINOGRADOV. Atypické zamestnávanie na maďarsko-slovenskom pohraničí. Perspektívy - časopis o ekonomickom dianí. Roč. 1, č. 1 (2015), p. 22-37. ISSN 1339-8245.

ADF 005 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ, Ingrid SZABÓ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében = Employment - atypical employment by Hungarian and Slovak companies in the light of longitudinal analysis. Selye e-studies. online, č. 7 (2016), s. 37-53. ISSN 1338-1598.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADM 001 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Hivatkozások:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 118-134. SCOPUS

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.

2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoS

2019  [4] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] REMEIKIENE, R. - GASPARENIENE, L. - GINEVICIUS, R. - et al. The Links between Unemployment and Self-Employment: Evidence from the EU Countries. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2019, vol. 16, no. 5, p. 235-246. WoS

2018  [1] BENCSIK, A. - HORVAT-CSIKOS, G. The role of knowledge management in developing quality culture. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 209-226. WoS

2017  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSADM 002 HITKA, Miloš, Silvia LŐRINCOVÁ, Milota VETRÁKOVÁ, Iveta HAJDÚCHOVÁ a Imrich ANTALÍK. Factors Related to Gender and Education Affecting the Employee Motivation. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(43) Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vol. 7, no. 4 (2020), p. 3226-3241. ISSN 2345-0282 (online). WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [2] STAREČEK, A. - GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - MAKYŠOVÁ, H. - et al. Sustainable human resource management and generations of employees in industrial enterprises. In Acta Logistica. ISSN 1339-5629, 2021, vol. 8, no. 1, p. 45-53. SCOPUS

2020  [1] URBANCOVÁ, H. - VRABCOVÁ, P. Factors influencing the setting of educational processes in the context of age management and CSR. In Economics and Sociology. ISSN 2071-789X, 2020, vol. 13, no. 3, p. 218-229. WoS ; SCOPUS

2020  [2] SZOSTEK, D. - BALCERZAK, A. P. - ROGALSKA, E. The relationship between personality, organizational and interpersonal counterproductive work challenges in industry 4.0. In Acta Montanistica Slovaca. ISSN 1335-1788, 2020, vol. 25, no. 4, p. 576-592. WoS

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.ADM 003 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Imrich ANTALÍK, Lóránt Dénes DÁVID a László VASA. Analysis of cross-border commuters’ spatial mobility between western regions of Hungary and Slovakia. DOI 10.21163/GT_2021.161.11 Geographia Technica. Vol. 16, no. 1 (2021), p.128-140. ISSN 1842-5135. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q2


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 ANTALÍK, Imrich. "A KKV-szektor finanszírozásának jellemzői - eszközök, trendek, szlovákiai sajátosságok. VIII. KHEOPS Tudományos Konferencia, 2013.ápr. 26. P. 4-14.

AEC 002 ANTALÍK, Imrich. Versenyképesség és vállalkozói környezet - trendek és folyamatok Szlovákiában. In: A falutipológiától a marketingföldrajzig: tanulmányok Sikos T. Tamás tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, P. 9-24. ISBN 978-963-269-364-4.

AEC 003 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Possible employment solutions in the economic crisis in hungarian organisations in the light of empirical research. In: New Trends in Management in the 21st Century. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2014, P. 52-60. ISBN 978-83-63500-78-8.

AEC 004 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Csaba KOLLÁR. Trends and tendencies of atypical employment among hungarian and slovak unemployed people in light of empirical researches. In: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. Riga: ISMA University, 2016, online, p. 174-187.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások trendjei és folyamatai Szlovákiában. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 773-781.

AED 002 ANTALÍK, Imrich. A versenyképesség fogalmának értelmezése a szakirodalomban. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 14-25.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások helyzete, trendjei, támogatási rendszere Szlovákiában. Gazdasági válság - regionális kitekintés. (2011), s. 319-327.

Hivatkozások:
2012  [4] SZABÓ, I. Humán tényező, mint erőforrás a Dél-szlovákiai régióban. In ANTALÍK, I. - SZABÓ, I. (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben, Komárno: SJE GTK - EDUTUS Főiskola, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2. pp. 41-49.
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEF 001 SZABÓ, Ingrid a Imrich ANTALÍK. A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának fejlődési folyamata és fejlesztési lehetőségei. Fórum Társadalomtudományi Szemle. roč. 10., č. 4. (2008), s. 147-157. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2011  [3] JAKAB, A. Vergődésben : Magyar kisebbségek történelmi egyházai az átalakuló Európában. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2009. ISBN 978-963-87999-5-1. pp. 189.

2011  [3] SIKOS, T. T. Selye János Egyetem : egy dinamikusan fejlődő felsőoktatási központ a Felvidéken. In Eirópai Tükör, ISSN 1416-6151, 2011, XVI. évf., I. sz., pp. 97-73.

2009  [3] MORVAI, T. Szlovákiai magyar közgazdasági diplomával a szlovák és magyar munkaerőpiacon. In SZARKA, L. - KOTÉL, E. Határhelyzetek II. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2009. ISBN 978-963-87866-6-1, pp. 110-127.
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFA 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások szektorának trendjei Szlovákiában a rendszerváltástól napjainkig. VI. KHEOPS Tudományos Konferencia. (2011), s. 400-409.

Hivatkozások:
2012  [4] SZABÓ, I. Humán tényező, mint erőforrás a Dél-szlovákiai régióban. In ANTALÍK, I. - SZABÓ, I. (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben, Komárno: SJE GTK - EDUTUS Főiskola, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2. pp. 46.AFA 002 ANTALÍK, Imrich a Zoltán ŠEBEN. A versenyképesség és a vállakozói környezet kérdései Szlovákiában. In: 5. Báthory - Brassai Konferencia: "Kárpát-medencei (magyar) versenyképesség". Budapest: Óbudai Egyetem, 2014, P. 15-24. ISBN 978-615-5460-38-8.

Hivatkozások:
2020  [4] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFC 001 ANTALÍK, Imrich. Formy a črty využívania podpory sektora MSP v okresoch Komárno a Rimavská Sobota. Sborník příspěvku. (2010), s. 27-35.

AFC 002 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. A munkaerőpiaci folyamatok és a gazdasági szerkezet változásai Dél-Szlovákia járásaiban 2001-2010 között. "Aktuális gazdasági és társadalmi attitűdök Magyarországon" - fiatal kutatók tudományos fóruma - Mór, 2012. május 16.. S. 54-62.

Hivatkozások:
2020  [4] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.AFC 003 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Magyarországi szervezetek véleménye az atipikus foglalkoztatásról válság idején: empirikus kutatás alapján. In: Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, S. 491-495. ISBN 978-615-5192-20-3.

AFC 004 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and atypical employment in light of empirical data. In: 3. International Symposium Engineering Management and Competitiveness: EMC2013. Zrenjanin: University of Novi Sad, 2013, P. 23-28. ISBN 978-86-7672-202-0.

AFC 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. Attitudes of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical Employment in Crisis Time. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, 2014, P. 185-194. ISBN 978-615-5460-06-7.

Hivatkozások:
2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-355-6, p. 169.

2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.

2014  [4] BOTT DOMONKOS, L. Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ a ich vplyv na podnikateľské prostredie a región na južnom Slovensku. In Horizonty podnikateľského prostredia III. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu. ISBN 978-80-223-3767-0, s. 11.

2014  [4] DOMONKOS, L. - FÖLDES, Z. - BARA, Z. Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala - Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku - Občianske združenie Phoenix - Centrum rodových štúdií UK Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 32-33.AFC 006 ANTALÍK, Imrich. Dél - Szlovákia járásainak demográfiai helyzete és trendjei. In: IX. KHEOPS előadáskötet: Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2014, P. 5-16. ISBN 978-963-89779-2-2.

AFC 007 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatási formák a magyar-szlovák határ mentén. In: 6. Báthory - Brassai nemzetközi konferencia: Kárpát - medencei versenyképesség. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. 526-542. ISBN 978-615-5460-38-5.

AFC 008 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Mohmed Fawzi MUATAZ a Csaba KOLLÁR. Examination of the attitudes towards atypical employment from the perspective of Slovak and Hungarian unemployed. DOI 10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p040 In: 5th International Conference on Management (ICoM). Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 214-219. ISBN 978-963-269-492-4.

Hivatkozások:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.AFC 009 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Andrej HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 010 KÚTNA, Angelika, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic: Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic. Petr Hájek, Ondřej Vít. Praha: CBU Research Institute, 2019, S. 193-199. ISBN 978-80-907722-0-5.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFD 001 ANTALÍK, Imrich a Antal KISS. A kis- és középvállalkozások támogatási formái és kihasználtságuk jellemzői a Komáromi és Rimaszombati járásokban. Szellemi tőke, mint versenyelőny. (2010), s. 54-67.

AFD 002 ANTALÍK, Imrich. Innovációs kultúra a kis- és középvállalkozásoknál egy Zselíz és Isaszeg kisvállalkozóinak körében elvégzett felmérés tükrében. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 68-73.

AFD 003 POÓR, József, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Agnes SLAVIĆ, Imrich ANTALÍK, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE a Péter KOLLÁR. "Business Ethics - Focus on North and South and Central-Eastern European Comparisons". In: "Management Challenges in the 21st Century". Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013, S. 26-34. ISBN 978-80-89306-20-6.

Hivatkozások:
2014  [3] TASPINAR, Y. - SAHIN, A. The Relationship Between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions: A Field Stury. In WEI International Academic Conference. Budapest : West East Institute, 2014. ISSN 2167-3179, p. 198-210.AFD 004 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magyar és a szlovák szervezetek véleménye a válságról és annak hatásairól a foglalkoztatásban empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 12-21 [0,45 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-79. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 006 ANTALÍK, Imrich a Gábor LELKES. Határmenti térségekben működő kis- és középvállalkozások versenyképességét befolyásoló tényezők az idegenforgalomban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 52-60. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 008 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Ingrid SZABÓ, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Employment and Atypical Employment in Slovakia and Hungary in 2013 and 2014. In: Central and Eastern Europe in the Changing Business environment: 15th International Scientific Conference. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 218-236. ISBN 978-80-225-4085-8. WoS.

Hivatkozások:
2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.AFD 009 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások támogatási formái Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 19-26. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 010 ANTALÍK, Imrich. A vállalkozói versenyképességet alakító, szlovák-magyar határ menti térségben mutatkozó jelenségek. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 11-19. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 011 ANTALÍK, Imrich. Rövidtávú pénzügyi döntések meghozatala az egyén életében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 35-42 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 012 POÓR, József, Imrich ANTALÍK a Krisztina NÉMETHY. A mesterséges intelligencia és a robotizáció hatása a munkaerőpiacra. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" [elektronický zdroj]: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". József Poór, Peter Karácsony, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 116-122 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

AFD 013 ANTALÍK, Imrich. Az EUR/HUF árfolyam alakulásának hatásai a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági folyamataira - üzemanyag-turizmus. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 6-15 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 014 ANTALÍK, Imrich. Párhuzamos munkavégzés két EU-tagállamban. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció : Sekcia "Daňové a odvodové systémy": Sekcia "Daňové a odvodové systémy". Norbert Gyurián, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 6-12 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9.


AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások
Bejegyzések száma: 1


AGI 001 ANTALÍK, Imrich, József POÓR a Erik VOZÁK. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia. In:. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, (2013), s. [77]. ISBN 978-80-8122-081-4.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 2


BAB 001 ANDRÁSSY, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Károly BÖDŐK, Attila CZÍRIA, Iván FARKAS, Miklós DURAY, Csaba HORVÁTH, Gábor LELKES, Gábor MIHÓK, Zsolt HORBULÁK, Zuzana PALENČÍKOVÁ, Péter RAJKOVICS, Péter VARGA, Gyula SLOVÁK, Lajos VITÁRIUS, Péter ŐRY a Erzsébet POGÁNY. Baross Gábor Terv: Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve. 1. vyd. Győr: Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2014. [8 AH]. ISBN 978–80–971604–7-0.

BAB 002 ORMOS, Mihály, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN, Nikoleta NAGYOVÁ a Dániel HALASI. Gazdasági kultúra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-284-9.


BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 3


BBB 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalati (KKV) szektor helyzete Komárom-Komárno térségében. Cégek célkeresztben. (2010), s. 81-107.

BBB 002 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Munkanélküliek vizsgálata. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 44-89. ISBN 978-80-8122-116-3.

BBB 003 KOVÁCS, Ildikó Éva, Imrich ANTALÍK a József POÓR. Vállalati kutatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 142-179. ISBN 978-80-8122-116-3.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 ANTALÍK, Imrich. Bevezetés a kis- és középvállalkozások gazdaságtanába. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 81 s. ISBN 978-80-8122-038-8.

Hivatkozások:
2018  [4] MEZEIOVÁ, A. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 147-168.

2017  [2] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184. WoSBCI 002 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások menedzsmentjének alapjai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 91 s. ISBN 978-80-8122-037-1.

Hivatkozások:
2018  [4] MEZEIOVÁ, A. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 147-168.BCI 003 ANTALÍK, Imrich a Enikő KORCSMÁROS. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 86 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-8122-161-3.

BCI 004 KARÁCSONY, Péter. Menedzsment ismeretek az új évezredben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 165 s. [7,3AH]. ISBN 978-80-8122-299-3.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozói szféra fejlődése és jellemzőinek alakulása Szlovákiában. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására. roč. III., č. 1-2. (2011), s. 333-341. ISSN 2062-1396.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS a Katalin SZABÓ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. In: Bizalom és etika a társadalmi és gazdasági életben: Szimpózium, 2013. május 15.., P. 27-40. ISBN 978-963-08-5685-0.

BEE 002 ANTALÍK, Imrich, Miklós DÚS a József POÓR. A kutatás célja, kérdései és hipotézisei. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 40-43. ISBN 978-80-8122-116-3.

BEE 003 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában empirikus vizsgálatok tükrében. In: Életutak - generációk - ünnepek. Budapest, P. [8]. ISBN 978-963-9559-54-7.


BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFB 001 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. Applying information and communication Tools in teaching economics-related subjects. Modern education in the renewable energies for the Visegrad region, February, 9 - February, 11, 2012, Podkylava, Slovakia. P. [0,45 AH].


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata a délnyugat-szlovákiai határrégióban. Gödöllő, 2015. 192 s.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 13


FAI 001 SIKOS T., Tamás, Imrich ANTALÍK a Piroska SZALAI. Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben.

FAI 002 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. Társadalmi - gazdasági kihívások a határ menti térségekben -Tanulmánykötet: szakmai nap és üzletember találkozó.

FAI 003 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben - Absztraktkötet: szakmai nap és üzletember találkozó.

FAI 004 ANTALÍK, Imrich. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia.

FAI 005 Kárpát-medence, mint gazdasági tér: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 207 s. ISBN 978-80-8122-277-1.

FAI 006 József BUKOR a Imrich ANTALÍK. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció: Sekcia: "Project Life Management". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 73 s. [4,5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

FAI 007 ANTALÍK, Imrich. Gazdasági kultúra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-284-9.

FAI 008 "Térerő - erőtér": Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 212 s. ISBN 978-80-8122-336-5.

FAI 009 HORVÁTH, Bálint, Péter FÖLDI, Zsombor KÁPOLNAI a Imrich ANTALÍK. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. CD-ROM, 213 s. ISBN 978-80-8122-348-8.

FAI 010 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY a D. Allen ENGLE. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 144 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-346-4.

FAI 011 ORMOS, Mihály a Imrich ANTALÍK. Tőkepiaci befektetések a V4 országokban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 106 s. [5,6AH]. ISBN 978-80-8122-344-0.

FAI 012 GYURIÁN, Norbert a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció: Sekcia "Daňové a odvodové systémy". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 62 s. [3,5AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9.

FAI 013 POÓR, József, Péter KARÁCSONY a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 173 s. [12,9AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 1


GHG 001 ANTALÍK, Imrich. Energetika. Energetika. (2008), s. 24s.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 3


GII 001 ANTALÍK, Imrich. Éjjeli nappal. Szőrös kő. roč. 13, č. 4 (2008), s. 23-27s.

GII 002 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások támogatási rendszere Szlovákiában - különös tekintettel az intézményi támogatásra. VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK. 2013, s. 12.

Hivatkozások:
2018  [4] SZEINER, ZS. Menedzsment tanácsadás a KKV szektorban. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 237-269.GII 003 Bálint HORVÁTH, Péter FÖLDI, Zsombor KÁPOLNAI a Imrich ANTALÍK. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 32 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-334-1.További végzettség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara GSZT, TANÁCSADÓ AKADÉMIA, 2013-2014.   Intézményi és szervezeti tagság:   Magyar Regionális Tudományi Társaság Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, Gazdasági Bizottság  

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.