SJE főmenü
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Név: Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 629

Egyetemi tanulmányok
Szlovák mezőgazdasági Egyetem, Műszaki kar
Mezőgazdasági technika
2008 - 2012
Szlovák mezőgazdasági Egyetem, Gazdaságtudományi kar
Kiegészítő pedagógiai tanulmány
2010 - 2012
Doktori képzés (PhD.)
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering,
Közlekedési gépek és berendezések
2008 - 2012

Munkaviszonyok
SELYE JÁNOS EGYTEM
Egyetemi adjunktus
2012 -


Kutatási terület Mobilrobotok navigációja, Képfeldolgozás, Informatika módszertan.

Kutatási projektek Modelezés és animációs-szimulációs modelek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -

Interaktív animációs-szimulációs modellek az oktatásban
012TTU-4/2018
KEGA
2018 - 2020

Interaktív animációs-szimulációs modellek a mély tanuláshoz
013TTU-4/2021
KEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 28
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 31

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (5)
Összesen 7

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 TAKÁČ, Ondrej. A számítógépes grafika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 370 s. [14,8 AH]. ISBN 978-80-8122-182-8.

ACB 002 TAKÁČ, Ondrej. Modellezés és szimuláció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 235 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-8122-203-0.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 TAKÁČ, Ondrej. Automatické riadenie mobilných zariadení geometrickým navigačným systémom. In: New technologies in science, research and education. = Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 50-54. ISBN 978-80-8122-063-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFC 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ondrej TAKÁČ. Identifikácia prostredia na rozpoznanie prekážok v teréne. In: XXXI International Clloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, Roč. 31 (2013), s. 1-7. ISBN 978-80-7231-923-7.

AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika a Ondrej TAKÁČ. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. Trendy ve vzdělávání. P. 315-322.

AFC 003 TAKÁČ, Ondrej. Návrh navigácie autonómnych robotov využitím triangulačného princípu. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 51-55. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 004 VÉGH, Ladislav, Gubo ŠTEFAN a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 005 TAKÁČ, Ondrej, Gubo ŠTEFAN a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 006 TAKÁČ, Ondrej a Ladislav VÉGH. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes. In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest, Romania: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, Vol. 4 (2014), p. 485-490. WoS.

AFC 007 ŠTEFAN, Gubo, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 008 TAKÁČ, Ondrej. Vplyv informačných technológií na zdravie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 85-91. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 009 TAKÁČ, Ondrej. Výučba robotiky pomocou lego MINDSTORMS NXT = Teaching robotics through Lego MINDSTORMS NXT. DOI 10.15584/eti.2016.1.31 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowkiego, 2016, No. 1 (2015), p. 219-223.

AFC 010 TUSOR, Balázs, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 011 TAKÁČ, Ondrej. Možnosť implementácie ochrany kultúrneho dedičstva do vyučovania informatiky = The Possibility of Implementing the Protection of Cultural Heritage in the Teaching of Informatics. In: Didinfo 2020 : medzinárodní konference o vyučování informatiky: medzinárodní konference o vyučování informatiky. [bez zostavovateľa]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, online, s. 97-102. ISBN 978-80-7494-532-8.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.AFC 012 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ondrej TAKÁČ. Tvorba realistického modelu v rámci obsahu predmetu stredoškolskej informatiky. In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference : New methods and technologies in education, research and practice: New methods and technologies in education, research and practice. Andor Abonyi-Tóth, Veronika Stoffová, László Zsakó. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, online, p. 14-21. ISBN 978-963-489-244-1.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.AFC 013 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Protection of Cultural Heritage Implemented in Computer Science Classes. DOI 10.21125/iceri.2020.1500 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 10076-10080 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 014 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ondrej TAKÁČ. The Application of Modern Technologies for Image Processing and Creating Real Model in Teaching Computer Science at Secondary School. DOI 10.21125/iceri.2020.1330 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 6180-6187 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFD 001 TAKÁČ, Ondrej. Riešenie logických funkcií vybranou grafickou metódou. DidInfo 2013. S. 244-249.

AFD 002 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Riadenie Roomba robotov a určenie presnej pozície pomocou multikamerového systému. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 91-97. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 003 TAKÁČ, Ondrej. Laserová navigácia mobilných robotov v kombinácii s odometriou. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 98-104. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 004 VÉGH, Ladislav a Ondrej TAKÁČ. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. [s.n.]: Springer, 2017, P. 336-347. ISBN 978-331946534-0. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

Hivatkozások:
2019  [1] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. Social worked-examples technique to enhance student engagement in program visualization. In Baghdad science journal. ISSN 2078-8665, 2019, vol. 16, no. 2, p. 453-461. WoS ; SCOPUS

2019  [1] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. A systematic literature review of student engagement in software visualization: a theoretical perspective. In Computer science education. ISSN 0899-3408, 2019, vol. 29, no. 2-3, p. 283-309. WoS ; SCOPUSAFD 005 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Modelovanie problému navigácie mobilných robotov s pomocou argos3D - P100 = Modelling of mobile robots navigation problem with argos3D - P100. In: 32. DIDMATTECH 2019 : New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings: New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings. Veronika Stoffová, Roman Horváth. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, online, s. 1-7. ISBN 978-80-568-0398-1.

AFD 006 ŠTEFAN, Gubo, Tibor KMEŤ, András MOLNÁR a Ondrej TAKÁČ. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 117-122. ISBN 978-1-7281-3149-8. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 5-17.AFD 007 VÉGH, Ladislav, Gubo ŠTEFAN a Ondrej TAKÁČ. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika": Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 63-76. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 008 TUSOR, Balázs, Gubo ŠTEFAN, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 009 TAKÁČ, Ondrej. Možnosti využitia ARGOS3D - P100 v navigácii mobilných prostriedkov. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 38-43 [ CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 010 TUSOR, Balázs, Ondrej TAKÁČ, András MOLNÁR, Gubo ŠTEFAN a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 129-134. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 TAKÁČ, Ondrej. Navigácia mobilných robotov triangulačným robotom. In: XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. [19]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 TAKÁČ, Ondrej, Gubo ŠTEFAN a Balázs TUSOR. Intelligent Space environment of J. Selye University. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [21]. ISBN 978-80-8122-287-0.

AFH 002 TAKÁČ, Ondrej. Solution for mobile robot navigation based on the laser and other optical data. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [14]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Gubo ŠTEFAN, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.Počet výstupov spolu: 81


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 144

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 129

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 15


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 4

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 2

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 148Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 21


V2_001 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Design of an Optical Navigation Model and ITS Real Implementation in Computer Science Lessons. DOI 10.21125/iceri.2021.1572 In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 6951-6955 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/TAKAC2021DES. [angličtina]


V2_002 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Návrh implementácie databázových systémov do vyučovacích hodín pre farmaceutické odbory. DOI 10.36007/4133.2022.235 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 235-245 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


V2_003 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Riešenie snímania neelektrických veličín mobilných robotov a detekcie prekážok pomocou Argos3D - P100. DOI 10.36007/4133.2022.217 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 217-223 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


V2_004 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Implementation of Laser Navigation within Computer Science Lessons In: EDULEARN22 Proceedings: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, SPAIN. Palma: IATED, 2022, s. 5760-5764 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Udvaros, József, Forman, Norbert. A QR-kódok felismerése és dekódolása In: L-I-M: Logisztika-informatika-menedzsment nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2023, s. 72-78. ISBN 9786156342775. [maďarčina]


V2_005 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. Interactive Programming Tools for Beginners in Elementary School Informatics In: EDULEARN22 Proceedings: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, SPAIN. Palma: IATED, 2022, s. 5588-5595 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. https://library.iated.org/publications/EDULEARN22. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Annuš, Norbert. Questions and Suggestions: What Kind of Informatics Education is Needed and How Can we Deliver it? [elektronický dokument] In: EDULEARN23: 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies: Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023. Palma: IATED, 2023, s. 5039-5044 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN (online) 2340-1117. [angličtina]


V2_006 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Mobile coding games to learn the basics of computer programming In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021. - CPCI-SSH, s. 7791-7799 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Annuš, Norbert. Education in the Age of Artificial Intelligence [elektronický dokument]. DOI 10.18421/TEM131-42 In: TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics. Novi Pazar: Association for Information Communication Technology Education and Science, 2024, Roč. 13, č. 1, s. 404-413 [tlačená forma] [online]. ISSN 2217-8309. ISSN (online) 2217-8333. [angličtina]. - WOS CC


2023 [02/20] Katyetova, Aliya, Stoffová, Veronika. Analysis of ICT competencies and skills of primary schools informatics teachers In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 4040-4048 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2023 [02/20] Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika. Interactive simulation models for teaching and learning of computer science. DOI 10.21125/inted.2023.1050. TUTPFKMI signatúra E095381 In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 3945-3953 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2023 [02/20] Gabaľová, Veronika, Karpielová, Mária, Stoffová, Veronika. Beginners Online Programming Course for Making Games in Construct 2 [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-19-9876-8_41. TUTPFKMI signatúra E095914 In: Proceedings of International Conference on Recent Innovations in Computing: ICRIC 2022. Singapure: Springer Nature, 2023, s. 547-558 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-19-9875-1. ISBN (online) 978-981-19-9876-8. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161523866&origin=resultslist. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Stoffová, Veronika, Zboran, Martin. Educational Robotics in Teaching Programming in Primary School [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-19-9876-8_51. TUTPFKMI signatúra E095916. SIGN-UKO MF23-0159 In: Proceedings of International Conference on Recent Innovations in Computing: ICRIC 2022. Singapure: Springer Nature, 2023, s. 669-682 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-19-9875-1. ISBN (online) 978-981-19-9876-8. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-9876-8_51. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161523887&origin=resultslist. [angličtina]. - SCO


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Dancsa, Daniel. The practical possibilities of zoopedagogy and environmental education in education In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 166-173. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Should an already Virtual Model be modelled? In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 161-165. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Questions and Suggestions: What Kind of Informatics Education is Needed and How Can we Deliver it? [elektronický dokument] In: EDULEARN23: 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies: Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023. Palma: IATED, 2023, s. 5039-5044 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN (online) 2340-1117. [angličtina]


2023 [02/20] Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika, Katyetova, Aliya. How to Teach Programming to Beginners in a Playful Way? [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-37963-5_55. TUTPFKMI signatúra E096936 In: Intelligent Computing: Proceedings of the 2023 Computing Conference. Cham: Springer Nature. Springer, 2023, s. 801-811 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-031-37962-8. ISBN (online) 978-3-031-37963-5. ISSN 2367-3370. ISSN (online) 2367-3389. [angličtina]


V2_007 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Possibilities of using photogrammetry in the teaching process In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021. - CPCI-SSH, s. 9237-9242 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


V2_008 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Creation of 3D Models of Real Objects in the Teaching of Computer Science In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 5723-5727 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihai, Szabó, László. Unlocking success in IT: A systematic exploration of soft and hard skills and their collaborative dynamics across information technology roles In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 246-252. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Szabó, László, Forman, Norbert, Avornicului, Mihai. Blockchain in practice?. DOI 10.59287/ijanser.714 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 265-268. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes, Udvaros, József, Gubán, Miklós. Necessity of Enterprise Resource Planning Systems for Small and Medium-sized Enterprises. DOI 10.59287/ijanser.706 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 235-240. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Fekete, Dávid, Bárkányi, Pál. Examination of technologies that can be used for the development of an identity verification application In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 25-32. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V2_009 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Online games to introducing computer programming to children In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021. - CPCI-SSH, s. 10007-10016 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Annuš, Norbert. Education in the Age of Artificial Intelligence [elektronický dokument]. DOI 10.18421/TEM131-42 In: TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics. Novi Pazar: Association for Information Communication Technology Education and Science, 2024, Roč. 13, č. 1, s. 404-413 [tlačená forma] [online]. ISSN 2217-8309. ISSN (online) 2217-8333. [angličtina]. - WOS CC


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Gabaľová, Veronika, Karpielová, Mária, Stoffová, Veronika. Beginners Online Programming Course for Making Games in Construct 2 [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-19-9876-8_41. TUTPFKMI signatúra E095914 In: Proceedings of International Conference on Recent Innovations in Computing: ICRIC 2022. Singapure: Springer Nature, 2023, s. 547-558 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-19-9875-1. ISBN (online) 978-981-19-9876-8. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161523866&origin=resultslist. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Stoffová, Veronika, Zboran, Martin. Educational Robotics in Teaching Programming in Primary School [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-19-9876-8_51. TUTPFKMI signatúra E095916. SIGN-UKO MF23-0159 In: Proceedings of International Conference on Recent Innovations in Computing: ICRIC 2022. Singapure: Springer Nature, 2023, s. 669-682 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-19-9875-1. ISBN (online) 978-981-19-9876-8. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-9876-8_51. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161523887&origin=resultslist. [angličtina]. - SCO


2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihai, Szabó, László. Unlocking success in IT: A systematic exploration of soft and hard skills and their collaborative dynamics across information technology roles In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 246-252. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Dancsa, Daniel. The practical possibilities of zoopedagogy and environmental education in education In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 166-173. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Should an already Virtual Model be modelled? In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 161-165. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Questions and Suggestions: What Kind of Informatics Education is Needed and How Can we Deliver it? [elektronický dokument] In: EDULEARN23: 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies: Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023. Palma: IATED, 2023, s. 5039-5044 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN (online) 2340-1117. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika, Katyetova, Aliya. How to Teach Programming to Beginners in a Playful Way? [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-37963-5_55. TUTPFKMI signatúra E096936 In: Intelligent Computing: Proceedings of the 2023 Computing Conference. Cham: Springer Nature. Springer, 2023, s. 801-811 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-031-37962-8. ISBN (online) 978-3-031-37963-5. ISSN 2367-3370. ISSN (online) 2367-3389. [angličtina]


2022 [02/20] Stoffová, Veronika, Zboran, Martin. My virtual school - I attend school virtually. DOI 10.21125/inted.2022.1434. TUTPFKMI signatúra E091191. SIGN-UKO MF22-0082 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 5563-5569 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/STOFFOVA2022MYV. [angličtina]


2022 [02/20] Stoffová, Veronika. From face-to-face to remote learning at Slovak universities. DOI 10.21125/inted.2022.2007. TUTPFKMI signatúra E091190 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7966-7972 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_010 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Usage of UAVs in the protection of cultural heritage in the teaching of computer science In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021. - CPCI-SSH, s. 9987-9992 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Dancsa, Daniel. The practical possibilities of zoopedagogy and environmental education in education In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 166-173. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Should an already Virtual Model be modelled? In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 161-165. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina, Horváth, Roman, Stoffová, Veronika. Modelovanie, simulácia a animácia v edukácii [elektronický dokument] . 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2023. ISBN (online) 978-80-568-0624-1. DOI 10.31262/978-80-568-0624-1/2023. [slovenčina]


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


V2_011 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Teaching and Learning Computer Programming by Creating 2D Games in Unity In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 5696-5700 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Nurhasan, Usman, Rahmanto, Anugrah, Mubarok, Faiz Ushbah, Sabita, Almira. The implementation of automated assessment platform in asynchronous learning for independent learning of game programming user interface for students at Telkom Malang vocational high school [elektronický dokument]. DOI 10.32832/abdidos.v8i1.2165 In: Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Bogor: Ibn Khaldun University, 2024, Roč. 8, č. 1, s. 167-177. ISSN 2614-6509. ISSN (online) 2620-5165. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Questions and Suggestions: What Kind of Informatics Education is Needed and How Can we Deliver it? [elektronický dokument] In: EDULEARN23: 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies: Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023. Palma: IATED, 2023, s. 5039-5044 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN (online) 2340-1117. [angličtina]


2022 [02/20] Nurhasan, Usman, Rahmantyo, Anugrah, Ririd, Ariadi, Abdullah, Alwy, Syaifudin, Yan, Saputra, Pramana, Binusa, Satrio. Test code generation tool for self learning programming unity. DOI 10.4108/eai.1-11-2022.2326182 In: Proceedings of the 4th International Conference on Science and Technology Applications. Ghent: EAI Publishing, 2022, s. [1-10]. ISBN 978-1-63190-381-6. [angličtina]


V2_012 Annuš, Norbert, Takáč, Ondrej. Algorithmic and Simulation-Based Teaching of Computer Science and Mathematics in Higher Education [elektronický dokument] In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 4904-4911 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes, Udvaros, József, Gubán, Miklós. Necessity of Enterprise Resource Planning Systems for Small and Medium-sized Enterprises. DOI 10.59287/ijanser.706 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 235-240. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Végh, Ladislav. Models of Data Structures in Educational Visualizations for Supporting Teaching and Learning Algorithms and Computer Programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 147-154. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Analyzing Game Strategies of the Don`t Get Angry Board Game Using Computer Simulations. DOI 10.59287/as-ijanser.200 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 10, s. 184-191. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V2_013 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Implementation of Elements of Intelligent Agriculture in Informatics Lessons with Regards to the Support of Intersubject Relationships. DOI 10.21125/inted.2023 In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 5968-5973 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/STEMPELOVA2023IMP. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes, Udvaros, József, Gubán, Miklós. Necessity of Enterprise Resource Planning Systems for Small and Medium-sized Enterprises. DOI 10.59287/ijanser.706 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 235-240. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V2_014 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Návrh systému riadenia klímy skleníkov a fóliovníkov pre malopestovateľov farmaceuticky významných rastlín. DOI 10.36007/4492.2023.217 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 217-223 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/STEMPELOVA.pdf. [slovenčina]


V2_015 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej, Hirjáková, Dáša, Fedorová, Monika. Electronic health care in Slovakia from the perspective of pharmacists. DOI 10.21125/inted.2023.1511 In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 5758-5767 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/STEMPELOVA2023ELE. [angličtina]


V2_016 Udvaros, József, Takáč, Ondrej. Developing Computational Thinking by Microcontrollers. DOI 10.21125/iceri.2020.1474 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020. - CPCI-SSH, s. 6877-6882 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Dancsa, Daniel. The practical possibilities of zoopedagogy and environmental education in education In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 166-173. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2021 [02/20] Stoffová, Veronika, Zboran, Martin, Hyksová, Hana. Application of simulation tools in educational robotics. DOI 10.21125/edulearn.2021.1856. TUTPFKMI signatúra E087142. SIGN-UKO MF21-0349 In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021. - CPCI-SSH, s. 9214-9221 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. https://library.iated.org/view/STOFFOVA2021APP. [angličtina]


V2_017 Udvaros, József, Takáč, Ondrej. Technical it Solutions in Teaching. DOI 10.21125/inted.2022.1107 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 4047-4052 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Fekete, Dávid, Bárkányi, Pál. Examination of technologies that can be used for the development of an identity verification application In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 25-32. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Végh, Ladislav. Models of Data Structures in Educational Visualizations for Supporting Teaching and Learning Algorithms and Computer Programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 147-154. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V2_018 Takáč, Ondrej, Udvaros, József. Implementation of the Principles of Obstacle Detection with the Help of Irobot Roomba in the Teaching of Computer Science. DOI 10.21125/iceri.2021.1509 In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 6682-6687 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Végh, Ladislav. Models of Data Structures in Educational Visualizations for Supporting Teaching and Learning Algorithms and Computer Programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 147-154. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V2_019 Tusor, Balázs, Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Fuzzy Inference with Sequential Fuzzy Indexed Search Trees [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-54450-7_33 In: Recent Advances in Technology Research and Education: 20th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia. Cham: Springer Nature, 2024, s. 294-310 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-031-54449-1. ISBN (online) 978-3-031-54450-7. ISSN 2367-3370. ISSN (online) 2367-3389. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-54450-7_33. [angličtina]. - SCO


V2_020 Takáč, Ondrej. Infravörös kamera lehetőségei = Possibilities of Infrared Camera In: 29th DIDMATTECH 2016: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, Budapest 25th - 26th August 2016]. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016, s. 19-23 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-800-6. [maďarčina]


V2_021 Dancsa, Daniel, Nagy, Melinda, Takáč, Ondrej. 3D models in education [elektronický dokument] In: 29th International Sustainable Development Research Society Conference. Bangi, Selangor: Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2023, s. 134-140 [online]. ISBN (online) 978-967-26554-1-1. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 18


V3_001 Takáč, Ondrej, Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Use of Tinkercad as part of programming in elementary school computer science classes In: Asian Journal of Education and e-Learning. [s.l]: Asian Online Journals, 2023, Roč. 11, č. 1, s. 1-4. ISSN 2321-2454. [angličtina]


V3_002 Annuš, Norbert, Takáč, Ondrej, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Z and alpha generation teaching methods: digitalization of learning material. DOI 10.59287/ijanser.704 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 224-229. ISSN 2980-0811. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Thaariq, Zahid, Kuswandi, Dedi, Degeng, Made. Measuring the quality of adaptive environments in instruction based on student perceptions [elektronický dokument]. DOI 10.17509/jik.v21i1.62255 In: Inovasi Kurikulum. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2024, Roč. 21, č. 1, s. 1-14. ISSN 1829-6750. ISSN (online) 2798-1363. [angličtina]


2023 [02/20] Selialia, Mampota, Kurata, Lehlohonolo. Practical challenges of integrating technology within Lesotho's secondary geography education: A conceptual analysis [elektronický dokument]. DOI 10.30574/ijsra.2023.10.2.1079 In: International Journal of Science and Research Archive. Maharashtra: International Journal of Science and Research Archive, 2023, Roč. 10, č. 2, s. 1016-1022 [online]. ISSN (online) 2582-8185. [angličtina]


V3_003 Takáč, Ondrej, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Building partial 3D models of cultural monuments. DOI 10.59287/ijanser.718 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 295-299. ISSN 2980-0811. https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/718/680. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Pepe, Massimiliano, Alfio, Vincenzo Saverio, Costantino, Domenica. Assessment of 3D model for photogrammetric purposes using AI tools based on NeRF algorithm. DOI 10.3390/heritage6080301 In: Heritage. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 6, č. 8, s. 5719-5731 [online]. ISSN 2571-9408. [angličtina]. - SCO


V3_004 Dancsa, Daniel, Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej, Annuš, Norbert. Digital tools in education. DOI 10.59287/ijanser.717 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 289-294. ISSN 2980-0811. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Kasse, John, Nansamba, Christine. Towards Sustainable Educational Management: A Best Practice Model for Digital Assessments in Higher Institutions of Learning in Uganda [elektronický dokument]. DOI 10.58653/nche.v11i1.12 In: The Uganda Higher Education Review. [s.l.]: National Council for Higher Education, 2024, Roč. 11, č. 1, s. 143-166 [tlačená forma] [online]. ISSN 1813-2243. ISSN (online) 2958-5473. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Analyzing Game Strategies of the Don`t Get Angry Board Game Using Computer Simulations. DOI 10.59287/as-ijanser.200 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 10, s. 184-191. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V3_005 Takáč, Ondrej, Annuš, Norbert, Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Štempeľová, Iveta. Creating a partial 3D model in selected biological areas using a small number of photographs. DOI 10.59287/ijanser.917 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 155-160. ISSN 2980-0811. https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/917/867. [angličtina]


V3_006 Udvaros, József, Takáč, Ondrej. An Example of the Use of Photogrammetry for Archiving the Shapes of Natural Materials and Creations. DOI 10.4028/p-81wb7g In: Engineering Innovations. Cham: Trans Tech Publications, 2023, Roč. 6, s. 37-42. ISSN 2813-1002. [angličtina]


V3_007 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Simulations of Solving a Single-Player Memory Card Game with Several Implementations of a Human-Like Thinking Computer Algorithm. DOI 10.59287/ijanser.1158 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 229-238. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V3_008 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej, Hudáková, Helena. Obesity as a 21st century pandemic. DOI 10.59287/ijanser.1187 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 449-454. ISSN 2980-0811. https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1187/1122. [angličtina]


V3_009 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Proposal for the possibility of promoting cross-curricular relationships of vocational subjects in the field of agriculture in relation to the subject of computer science. DOI 10.59287/ijanser.1419 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 7, s. 226-231. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V3_010 Végh, Ladislav, Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. Comparing Machine Learning Classification Models on a Loan Approval Prediction Dataset. DOI 10.59287/ijanser.1516 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 9, s. 98-103. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V3_011 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Program Code Simulation by Using Ozobot In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 10, s. 441-444. ISSN 2980-0811. [angličtina]


V3_012 Annuš, Norbert, Takáč, Ondrej. Teaching of Interpolation and Approximation Curves through Computer Simulation [elektronický dokument]. DOI 10.33407/itlt.v97i5.5368 In: Information technologies and learning tools: theory, methods and practice of using ICT in education. Kyjev: Institute of Information Technologies and Learning Tools, 2023, Roč. 97, č. 5, s. 55-72 [online]. ISSN (online) 2076-8184. [angličtina]. - WOS CC


V3_013 Gombkötő, Nóra, Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Evaluating Sustainable Online Education: A Cross-Disciplinary Analysis of IT Device Utilization among Slovakian and Hungarian University Students [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su16020699 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024, Roč. 16, č. 2, art. no. 699, s. 1-28 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Pašák, Matej, Palcut, Marián. Comparing University Students’ Performance in the Statistical Processing and Visualization of Laboratory Data before, during and after the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/educsci14030241 In: Education sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024, Roč. 14, č. 3, art. no. 241, s. 1-14 [online]. ISSN (online) 2227-7102. https://www.mdpi.com/2227-7102/14/3/241/review_report. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_014 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Creation of 3D Models of Real Objects Using Close-Range Photogrammetry in Education [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2023, Roč. 13, č. 2, s. 346-351 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]. - WOS CC


V3_015 Takáč, Ondrej, Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposal for the Possibility of Teaching Programming in the Subject of Computer Science using Autodesk Tinkercad. DOI 10.24203/ajeel.v11/2.7187 In: Asian Journal of Education and e-Learning. [s.l]: Asian Online Journals, 2023, Roč. 11, č. 2, s. [1-6]. ISSN 2321-2454. [angličtina]


V3_016 Takáč, Ondrej, Štempeľová, Iveta. Proposal for the implementation of database systems teaching in pharmacy courses in terms of e-health support. DOI 10.242023/ajpnms.v11i2.7190 In: Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences. [s.l.]: [s.n.], 2023, Roč. 11, č. 2, s. 4-11. ISSN 2321-3639. https://www.ajouronline.com/index.php/AJPNMS. [angličtina]


V3_017 Štempeľová, Iveta, Hudáková, Helena, Takáč, Ondrej. Polish and Slovak electronic health care (eHealth) In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 9, s. 261-266. ISSN 2980-0811. https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/issue/view/36. [angličtina]


V3_018 Stoffová, Veronika, Takáč, Ondrej. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy In: Trendy ve vzdělávání: Informační technologie a technické vzdělávání: Information Technologies and Technical Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy, 2013, Roč. 6, č. 1, s. 315-322 [tlačená forma] [online]. ISSN 1805-8949. [slovenčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 4


O2_001 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Information and communications technology in the context of the COVID-19 pandemic In: 10th International Workshop on Surface Engineering and 6th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering and 1st International Workshop on Trends in Electronics and Informatics. Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2022, s. 1-1 [tlačená forma]. [angličtina]


O2_002 Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej, Fedorová, Monika. The role of information and communication technologies in modern pharmacy healthcare In: 10th International Workshop on Surface Engineering and 6th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering and 1st International Workshop on Trends in Electronics and Informatics. Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2022, s. 1-1 [tlačená forma]. [angličtina]


O2_003 Dancsa, Daniel, Nagy, Melinda, Takáč, Ondrej. 3D modellek készítése biológia oktatásához In: Regionális Természettudományi Konferencia. Szombathely: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2023, s. 13-13. [maďarčina]


O2_004 Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Takáč, Ondrej. Projekt biológiai 3D modellek készítésére leendő tanárok bevonásával In: A tudomány és az oktatás felelőssége: Absztrakt kötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2023, s. 71-71. ISBN 978-963-449-319-8. [maďarčina]


O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


O3_001 Štempeľová, Iveta, Fedorová, Monika, Takáč, Ondrej. Bezpečnosť a dostupnosť liekov v kontexte farmaceutickej stratégie pre Európu počas pandémie COVID-19 In: Lekárnické listy: odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. Bratislava: Slovenská lekárnická komora, 2022, Roč. 24, č. 6, s. 22-23 [tlačená forma]. ISSN 1335-5821. [slovenčina]


O3_002 Udvaros, József, Takáč, Ondrej. A fotogrammetria használata - Természetes anyagok és alkotások formáinak archiválása In: Valóság: társadalomtudományi közlöny: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. Budapešť: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2023, Roč. 66, č. 5, s. 66-74 [tlačená forma]. ISSN 0324-7228. [maďarčina]


O3_003 Hudáková, Helena, Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej, Holécyová, Monika. Zubný kaz v ranom detstve In: Lekárnické listy: odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. Bratislava: Slovenská lekárnická komora, 2023, Roč. 25, č. 10, s. 24-26 [tlačená forma]. ISSN 1335-5821. [slovenčina]


I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


I2_001 Dancsa, Daniel, Nagy, Melinda, Takáč, Ondrej. 3D models in education In: 29th International Sustainable Development Research Society Conference. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2023, s. [33-33] [online]. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Takáč, Ondrej. A számítógépes grafika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-182-8. [maďarčina]


ACB_002 Takáč, Ondrej. Modellezés és szimuláció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-203-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2021 [04/12] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AED_001 Takáč, Ondrej. Automatické riadenie mobilných zariadení geometrickým navigačným systémom In: New Technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 50-54. ISBN 978-80-8122-063-0. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 14


AFC_001 Tusor, Balázs, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 179-190 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Guban, Miklos, Udvaros, Jozsef. A Path planning model with a genetic algorithm for stock inventory using a swarm of drones [elektronický dokument]. DOI 10.3390/drones6110364 In: Drones. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 6, č. 11, s. [online]. ISSN (online) 2504-446X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_002 Takáč, Ondrej. Možnosť implementácie ochrany kultúrneho dedičstva do vyučovania informatiky = The Possibility of Implementing the Protection of Cultural Heritage in the Teaching of Informatics In: Didinfo 2020: medzinárodní konference o vyučování informatiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 97-102 [online]. ISBN 978-80-7494-532-8. ISSN 2454-051X. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


AFC_003 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. Tvorba realistického modelu v rámci obsahu predmetu stredoškolskej informatiky In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference: New methods and technologies in education, research and practice. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, s. 14-21 [online]. ISBN 978-963-489-244-1. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


AFC_004 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. The application of modern technologies for image processing and creating real model in teaching computer science at secondary school. DOI 10.21125/iceri.2020.1330 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020. - CPCI-SSH, s. 6180-6187 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/CZAKOOVA2020APP. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Takáč, Ondrej, Annuš, Norbert, Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Štempeľová, Iveta. Creating a partial 3D model in selected biological areas using a small number of photographs. DOI 10.59287/ijanser.917 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 155-160. ISSN 2980-0811. https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/917/867. [angličtina]


2023 [01/20] Klopp, Bálint, Szénási, Sándor. Simulation of Fluvial Erosion [elektronický dokument] In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 281-283 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Polónyi, Richard William, Szénási, Sándor. Bacteria Colony Simulation [elektronický dokument] In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 249-253 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


2023 [02/20] Kelemen, Dávid, Szénási, Sándor. Optimization and representation of a network of food delivery drones in simulation [elektronický dokument] In: IEEE 21st International Symposium on Intelligent Systems and Informatics: proceedings. Budapest: IEEE Hungary Section, 2023, s. 1-5. ISBN 979-83-50343-36-6. ISBN (online) 979-8-3503-4335-9. [angličtina]. - SCO


2023 [02/20] Udvaros, József, Forman, Norbert. A QR-kódok felismerése és dekódolása In: L-I-M: Logisztika-informatika-menedzsment nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2023, s. 72-78. ISBN 9786156342775. [maďarčina]


2022 [02/20] Stoffová, Veronika, Zboran, Martin. My virtual school - I attend school virtually. DOI 10.21125/inted.2022.1434. TUTPFKMI signatúra E091191. SIGN-UKO MF22-0082 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 5563-5569 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/STOFFOVA2022MYV. [angličtina]


2022 [02/20] Hyksová, Hana, Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika. Teaching robotics and online programming using a virtual robot. DOI 10.21125/inted.2022.1812. TUTPFKMI signatúra E091193 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7140-7147 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2022 [02/20] Hyksová, Hana, Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika. Use of digital technologies, school mobile and student devices (byod) in full-time and distance education. DOI 10.21125/inted.2022.1823. TUTPFKMI signatúra E091192 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7189-7198 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2022 [02/20] Stoffová, Veronika. From face-to-face to remote learning at Slovak universities. DOI 10.21125/inted.2022.2007. TUTPFKMI signatúra E091190 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7966-7972 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AFC_005 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Protection of cultural heritage implemented in computer science classes. DOI 10.21125/iceri.2020.1500 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020. - CPCI-SSH, s. 10076-10080 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/TAKAC2020PRO. [angličtina]


AFC_006 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch In: XXXIII international colloquium on the management of educational process: proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015, s. 1-8 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7231-995-4. [slovenčina]


AFC_007 Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora In: XXXIII international colloquium on the management of educational process: proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015, s. 1-9 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7231-995-4. [slovenčina]


AFC_008 Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot In: XXXIII international colloquium on the management of educational process: proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015, s. 1-8 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7231-995-4. [slovenčina]


AFC_009 Stoffová, Veronika, Takáč, Ondrej. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy In: Trendy ve vzdělávání 2013: sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference: Olomouc 19.-20. června 2013. Olomouc: Agentura Gevak, 2013, s. 315-322 [CD-ROM]. ISBN 978-80-86768-52-6. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


AFC_010 Stoffová, Veronika, Takáč, Ondrej. Identifikácia prostredia na rozpoznanie prekážok v teréne In: XXXI. International colloquium on the management of educational process: aimed at current issues in science, education and creative thinking development = XXXI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu: zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení [elektronický zdroj]: proceedings : sborník. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2013, s. 1-7. ISBN 978-80-7231-923-7. [slovenčina]


AFC_011 Takáč, Ondrej. Návrh navigácie autonómnych robotov využitím triangulačného princípu In: XXVI. DIDMATTECH 2013. New technologies in science and education. Sopron: University of West Hungary press, 2014, s. 51-55. ISBN 978-963-334-184-1. [slovenčina]


AFC_012 Takáč, Ondrej. Vplyv IKT na zdravie študentov [elektronický dokument] = The Influence of IKT on the Student`s Health In: 27. DIDMATTECH 2014: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, 19th - 20th June 2014 Pedagogical Faculty of Palacky university in Olomouc]. Olomouc: Gevak, 2014, s. 85-91 [tlačená forma]. ISBN 978-80-86768-96-0. ISBN (online) 978-80-86768-88-5. [slovenčina]


AFC_013 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, s. 485-490. ISSN 2066-026X. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Annuš, Norbert, Csóka, Márk, Paksi, Dávid. Learning Management Systems and Their Possibilities in Education - Case of Slovakia In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 6981-6986 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2022 [01/20] Csóka, Márk, Paksi, Dávid, Czakóová, Krisztina. Bolstering Deep Learning with Methods and Platforms for Teaching Programming [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 308-313 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000921624200051. [angličtina]. - WOS CC


AFC_014 Takáč, Ondrej. Výučba robotiky pomocou lego MINDSTORMS NXT = Teaching robotics through Lego MINDSTORMS NXT. DOI 10.15584/eti.2016.1.31 In: Edukacja - technika - informatyka. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 219-223 [tlačená forma]. ISSN 2080-9069. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Questions and Suggestions: What Kind of Informatics Education is Needed and How Can we Deliver it? [elektronický dokument] In: EDULEARN23: 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies: Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023. Palma: IATED, 2023, s. 5039-5044 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN (online) 2340-1117. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 12


AFD_001 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Modelovanie problému navigácie mobilných robotov s pomocou argos3D - P100 [elektronický dokument] = Modelling of mobile robots navigation problem with argos3D - P100 In: 32 DIDMATTECH 2019: New methods and technologies in education, Research and practice: International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019: proceedings. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 1-7 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-568-0357-8. ISBN (online) 978-80-568-0398-1. [slovenčina]


AFD_002 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_003 Takáč, Ondrej. Možnosti využitia ARGOS3D - P100 v navigácii mobilných prostriedkov In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 38-43 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [slovenčina]


AFD_004 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 63-76 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Annuš, Norbert. Questions and Suggestions: What Kind of Informatics Education is Needed and How Can we Deliver it? [elektronický dokument] In: EDULEARN23: 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies: Palma de Mallorca (Spain). 3rd - 5th of July, 2023. Palma: IATED, 2023, s. 5039-5044 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN (online) 2340-1117. [angličtina]


2021 [02/20] Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. Investigation of the students’ solutions in tasks focused on selected elements of propositional logic in a scientific and mathematical context in teacher education. DOI 10.21125/iceri.2021.0256 In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 822-831 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/SZARKA2021INV. [angličtina]


AFD_005 Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Molnár, András, Takáč, Ondrej. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 117-122 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Avornicului, Mihai, Forman, Norbert, Szabó, László. Internet strategy as an opportunity and challenge for small and medium-sized enterprises. DOI 10.59287/ijanser.709 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 253-258. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Dancsa, Daniel. The practical possibilities of zoopedagogy and environmental education in education In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 166-173. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Róbert, Takáčová, Andrea. Proposed use of TinkerCad in primary school computer science classes to support Arduino programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 78-82. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Annuš, Norbert. Should an already Virtual Model be modelled? In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 161-165. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2022 [01/20] Guban, Miklos, Udvaros, Jozsef. A Path planning model with a genetic algorithm for stock inventory using a swarm of drones [elektronický dokument]. DOI 10.3390/drones6110364 In: Drones. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 6, č. 11, s. [online]. ISSN (online) 2504-446X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Zhang, Xiao, Ma, Rongqing, Gao, Ruoyi. Detection of changes of ancient buildings from terrestrial laser scanning and hyperspectral imaging [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3760592 In: Scanning, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma]. ISSN 0161-0457. ISSN (online) 1932-8745. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


AFD_006 Tusor, Balázs, Takáč, Ondrej, Molnár, András, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 129-134 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Avornicului, Mihai, Forman, Norbert, Szabó, László. Internet strategy as an opportunity and challenge for small and medium-sized enterprises. DOI 10.59287/ijanser.709 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 253-258. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Udvaros, József, Forman, Norbert. A QR-kódok felismerése és dekódolása In: L-I-M: Logisztika-informatika-menedzsment nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2023, s. 72-78. ISBN 9786156342775. [maďarčina]


2022 [01/20] García‐Pulido, J. A., Pajares, G., Dormido, S. UAV landing platform recognition using cognitive computation combining geometric analysis and computer vision techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12559-021-09962-2 In: Cognitive Computation. New York: Springer Nature. Springer Verlag, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1866-9956. ISSN (online) 1866-9964. - WOS CC


2022 [01/20] Guban, Miklos, Udvaros, Jozsef. A Path planning model with a genetic algorithm for stock inventory using a swarm of drones [elektronický dokument]. DOI 10.3390/drones6110364 In: Drones. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 6, č. 11, s. [online]. ISSN (online) 2504-446X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFD_007 Takáč, Ondrej. Riešenie logických funkcií vybranou grafickou metódou In: DidInfo 2013: 19. ročník národnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 10. - 12. 4. 2013: Proceedings of conference DidInfo 2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied, 2013, s. 244-249. ISBN 978-80-557-0527-9. [slovenčina]


AFD_008 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Riadenie Roomba robotov a určenie presnej pozície pomocou multikamerového systému In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 91-97 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-190-3. [slovenčina]


AFD_009 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer Nature. Springer, 2017, s. 336-347 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46534-0. ISBN (online) 978-3-319-46535-7. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. Virtual programming environments and simulations in favor of active learning of programming In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 5, s. 105-109. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2022 [01/20] Csóka, Márk, Paksi, Dávid, Czakóová, Krisztina. Bolstering Deep Learning with Methods and Platforms for Teaching Programming [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 308-313 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000921624200051. [angličtina]. - WOS CC


2019 [01/12] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. A systematic literature review of student engagement in software visualization: a theoretical perspective. In Computer science education. ISSN 0899-3408, 2019, vol. 29, no. 2-3, p. 283-309.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/12] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. Social worked-examples technique to enhance student engagement in program visualization. In Baghdad science journal. ISSN 2078-8665, 2019, vol. 16, no. 2, p. 453-461.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [01/20] Al-Sakkaf, Abdullah, Omar, Mazni, Ahmad, Mazida. Social Worked-Examples Technique to Enhance Student Engagement in Program Visualization [elektronický dokument]. DOI 10.21123/bsj.2019.16.2(SI).0453 In: Baghdad Science Journal. Baghad: University of Baghdad, 2019, Roč. 16, č. 2, s. 453-461 [tlačená forma] [online]. ISSN 2078-8665. ISSN (online) 2411-7986. [angličtina]. - WOS CC


2019 [01/20] Al-Sakkaf, Abdullah, Omar, Mazni, Ahmad, Mazida. A systematic literature review of student engagement in software visualization: a theoretical perspective [elektronický dokument]. DOI 10.1080/08993408.2018.1564611 In: Computer science education. [s.l.]: Taylor & Francis Group. Routledge, 2019, Roč. 29, č. 2-3, s. 283-309 [tlačená forma] [online]. ISSN 0899-3408. ISSN (online) 1744-5175. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_010 Takáč, Ondrej. Laserová navigácia mobilných robotov v kombinácii s odometriou In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 98-104 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [slovenčina]


AFD_011 Takáč, Ondrej, Cviklovič, Vladimír, Hrubý, Dušan. Modul snímania prekážok = Module for scanning obstacles In: Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov: medzinárodná vedecká konferencia, Nitra 29. september - 1. október 2009. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Slovenská poľnohospodárska knižnica, 2009, s. 134-140. ISBN 978-80-552-0306-5. Poznámka: Bibliogr. odkazy. Res. angl. [slovenčina]


AFD_012 Cviklovič, Vladimír, Hrubý, Dušan, Olejár, Martin, Takáč, Ondrej. Riadiaci systém bezkefových DC motorov = Controll system of brushless DC motors In: Informačné a automatizačné technológie v riadení procesov: medzinárodná vedecká konferencia, Nitra 29. september - 1. október 2009. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Slovenská poľnohospodárska knižnica, 2009, s. 17-21. ISBN 978-80-552-0306-5. Poznámka: Bibliogr. odkazy. Res. angl. [slovenčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFG_001 Takáč, Ondrej. Navigácia mobilných robotov triangulačným robotom In: 26. DIDMATTECH 2013: medzinárodná vedecko-odborná konferencia : abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 19-19. ISBN 978-80-8122-086-9. [slovenčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFH_001 Takáč, Ondrej. Solution for mobile robot navigation based on the laser and other optical data In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 14-14 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]


AFH_002 Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Tusor, Balázs. Intelligent Space environment of J. Selye University In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 21-21 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BEC_001 Cviklovič, Vladimír, Hrubý, Dušan, Olejár, Martin, Takáč, Ondrej. Riadenie BLDC motora pomocou jednocipového mikroprocesora In: Sekel 2009: mezinárodní konference učitelů elektrotechniky 15. – 17. září 2009, Brno – Lednice, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 81-82 [tlačená forma]. ISBN 978-80-214-3934-4. [slovenčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Fröhlich, Róbert, Kató, József Zoltán, Gubo, Štefan, Tamás, Levente, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, s. 188-193. ISSN 1842-4546. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


2021 [04/12] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.. [s.l.] : [s.n.], 2021Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 7

Hlavná databáza WOS CC: 7

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 6

Hlavná databáza SCO: 6

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 1

Hlavná databáza CCC: 1


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 47

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 21

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 18

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 4

O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu: 3

I2 - Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka: 1


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 33

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 2

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 14

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 12

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 1

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 2

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 30

Počet jedinečných ohlasov: 148

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 4

Z toho bez autocitácií: 4

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 2

Z toho bez autocitácií: : 2

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 2

Z toho bez autocitácií: : 2

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 144

Z toho bez autocitácií: 144

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 15

Z toho bez autocitácií: : 15

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 129

Z toho bez autocitácií: : 129

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 20

Počet zahraničných vydaní: 60

Počet bez krajiny vydania: 1


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 16

130 Vedy o živej prírode: 1

150 Elektrotechnika a elektroenergetika: 1

160 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie: 61

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy: 8

200 Veterinárske vedy: 1

240 Matematika a štatistika: 2


Podľa študijného odboru

2508 informatika: 33

4318 veterinárske lekárstvo: 1

5166 zubné lekárstvo: 1

5214 farmácia: 7

7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 12


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 55

Z toho na domácich podujatiach: 12

Z toho na zahraničných podujatiach: 43

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 12


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 1

CCC Current Content Connect: 1

SCO SCOPUS: 6

SCO SCOPUS: 6

WOS CC Web of Science Core Collection: 7

WOS CC Web of Science Core Collection: 7


Podľa metrík

CiteScore: 2

Nordic List: 1

SJR: 1

SNIP: 2


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 1

Z toho Q4: 1

Computer networks and communications: 1

Control and systems engineering: 1

Signal processing: 1  • CEEPUS lokál koordinátor - Engineering as Communication language in Europe
  • Informatika tanszék Tanszékvezetője (01.04.2020 - 31.03.2024)
  • Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Szenátusának tagja (március 2021 - tart)
  • A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Minőségbiztosítási Tanácsának tagja (november 2021 - tart)

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem