SJE főmenü
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Név: Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 629

Egyetemi tanulmányok
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering,
Mezőgazdasági technika
2008 - 2012
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economic,
Kiegészítő pedagógiai tanulmány
2010 - 2012
Doktori képzés (PhD.)
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering,
Dopravné stroje a zariadenia
2008 - 2012

Munkaviszonyok
SELYE JÁNOS EGYTEM
Egyetemi adjunktus
2012 -


Kutatási terület Mobilrobotok navigációja, Képfeldolgozás, Informatika módszertan.

Kutatási projektek Modelezés és animációs-szimulációs modelek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 21
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (9)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 26

Hivatkozások:

[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 1

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAB 001 MAKOVICKÝ, Pavol. Morfologické a funkčné vlastnosti vemena vo vzťahu k produkcii a kvalite mlieka bahníc. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 178 s. ISBN 978-80-8122-243-6.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


ACB 001 GUBO, Štefan. Formális nyelvek és automaták. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 131 s. ISBN 978-80-8122-148-4.

ACB 002 TAKÁČ, Ondrej. A számítógépes grafika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 370 s. [14,8 AH]. ISBN 978-80-8122-182-8.

ACB 003 TAKÁČ, Ondrej. Modellezés és szimuláció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 235 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-8122-203-0.


ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ACD 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Kreativitást és az aktív tanulást támogató programkörnyezetek. In: Mikrovilág alkalmazások. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 12-34. ISBN 978-80-8122-191-0.

ACD 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Saját alkalmazás fejlesztése Imagine programkörnyezetben. In: Mikrovilág alkalmazások. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 35-106. ISBN 978-80-8122-191-0.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 TAKÁČ, Ondrej. Automatické riadenie mobilných zariadení geometrickým navigačným systémom. In: New technologies in science, research and education. = Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 50-54. ISBN 978-80-8122-063-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 9


AFC 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ondrej TAKÁČ. Identifikácia prostredia na rozpoznanie prekážok v teréne. In: XXXI International Clloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, Roč. 31 (2013), s. 1-7. ISBN 978-80-7231-923-7.

AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika a Ondrej TAKÁČ. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. Trendy ve vzdělávání. P. 315-322.

AFC 003 TAKÁČ, Ondrej. Návrh navigácie autonómnych robotov využitím triangulačného princípu. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 51-55. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 004 VÉGH, Ladislav, Štefan GUBO a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 005 TAKÁČ, Ondrej, Štefan GUBO a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 006 TAKÁČ, Ondrej a Ladislav VÉGH. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes. In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest, Romania: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, Vol. 4 (2014), p. 485-490. WoS.

AFC 007 GUBO, Štefan, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 008 TAKÁČ, Ondrej. Vplyv informačných technológií na zdravie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 85-91. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 009 TAKÁČ, Ondrej. Výučba robotiky pomocou lego MINDSTORMS NXT = Teaching robotics through Lego MINDSTORMS NXT. DOI 10.15584/eti.2016.1.31 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowkiego, 2016, No. 1 (2015), p. 219-223.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFD 001 TAKÁČ, Ondrej. Riešenie logických funkcií vybranou grafickou metódou. DidInfo 2013. S. 244-249.

AFD 002 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Riadenie Roomba robotov a určenie presnej pozície pomocou multikamerového systému. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 91-97. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 003 KISS, Attila Elemér, Zuzana ÁRKI, Sándor LAKI, Gergő GOMBOS a Zoltán VINCELLÉR. Training data science in academic education. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 62-76. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [4] FEHÉR, Z. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztálozás esetén. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 43, 48.AFD 004 VÉGH, Ladislav. Creating Interactive JavaScript Animations for Demonstrating Algorithms on One-Dimensional Arrays. In: New Methods and Technologies in Education and Practice: 30. DIDMATTECH 2017. Trnava: Trnava University in Trnava, 2017, P. 75-80. ISBN 978-80-568-0029-4.

AFD 005 TAKÁČ, Ondrej. Laserová navigácia mobilných robotov v kombinácii s odometriou. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 98-104. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 006 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Márk CSÓKA. Raspberry Pi az oktatásban. In: New Methods and Technologies in Education and Practice: 30. DIDMATTECH 2017. Trnava: Tranava University in Trnava, 2017, P. 120-125. ISBN 978-80-568-0029-4.

AFD 007 VÉGH, Ladislav a Ondrej TAKÁČ. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. [s.n.]: Springer, 2017, P. 336-347. ISBN 978-331946534-0. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

AFD 008 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Digitalizáció az oktatásban és hatása a társadalomra. In: Kárpát-medence, mint gazdasági tér : Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. Antalík Imrich, Horbulák Zsolt. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 155-164. ISBN 978-80-8122-277-1.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 TAKÁČ, Ondrej. Navigácia mobilných robotov triangulačným robotom. In: XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. [19]. ISBN 978-80-8122-086-9.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Štefan GUBO, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.CEEPUS lokál koordinátor - Engineering as Communication language in Europe

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.