SJE főmenü
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
Név: doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 762

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
matematika és fizika szakos tanár
1992 - 1997
Rigorózus eljárás
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
matematika
1999 - 1999
Doktori képzés (PhD.)
Osztravai Egyetem, Osztrava, Természettudományi Kar
Alkalmazott algebra
2001 - 2004
Habilitáció
Osztravai Egyetem, Osztrava, Természettudományi Kar
Alkalmazott matematika
2016

Munkaviszonyok
Nagytárkányi Alapiskola
matematika - fizika szakos tanár
1997 - 1997
Nagykaposi Alapiskola
matematika - fizika szakos tanár
1998 - 2000
Selye János Egyetem
adjunktus
2004 -


Kutatási terület Statisztikus számelméletA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 2
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 15
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 24

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (8)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (7)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (7)
Összesen 25

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 4


ACB 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Ferdinánd FILIP a Ladislav JARUSKA. Függvények nemcsak felvételizőknek. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 162 s. ISBN 978-80-8122-035-7.

ACB 002 CSIBA, Peter. Analitikus geometria. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 173 s. ISBN 978-80-8122-195-8.

ACB 003 FILIP, Ferdinánd a Sándor KELEMEN. Függvények és sorozatok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 126 s. ISBN 978-80-8122-194-1.

ACB 004 ÁRKI, Zuzana. Lineáris algebra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 118 s. [4,24 AH]. ISBN 978-80-8122-217-7.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADC 001 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. DOI 10.4064/aa131-2-5 Acta Arithmetica. Vol. 131, no. 2 (2008), p. 183-191. ISSN 0065-1036. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,421. SNIP (2013): 0,914.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADC 002 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences. DOI 10.1007/s10998-010-2115-2 Periodica Mathematica Hungarica. Vol. 60, no.2 (2010), p. 115-126. ISSN 0031-5303. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,379. SNIP (2013): 0,987.

Hivatkozások:
2016  [3] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADE 001 HANČL, Jaroslav a Ferdinánd FILIP. Irrationality measure of sequences. Hiroshima Mathematical Journal. Vol. 35, no. 2 (2005), p. 183-195. ISSN 0018-2079. IF (2013): 0,342.

ADE 002 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI, Ferenc MÁTYÁS a János TÓTH. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 85-93. ISSN 1787-5021. SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoSADE 003 MÁTYÁS, Ferenc, Kálmán LIPTAI, János TÓTH a Ferdinánd FILIP. Polynomials with special coefficients. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 101-106. SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2017  [1] SITTHASET, A. - LAOHAKOSOL, V. - MAVECHA, S. Polynomials with generalized Fibonacci number coefficients. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1905, no. 030034. WoS ; SCOPUS

2013  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are generalized Tribonacci numbers. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2013, vol. 219, no. 15, p. 8366-8374. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are k-fibonacci numbers. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2012, vol. 40., p. 57-76. WoS ; SCOPUSADE 004 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Sets with prescribed lower and upper weighted densities. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 2, no. 1 (2010), p. 92-98. ISSN 1844-6094.

ADE 005 FILIP, Ferdinánd a Jan ŠUSTEK. Normal Numbers and Cantor Expansions. Uniform Distribution Theory. Vol. 9, no. 2 (2014), p. 93-101. ISSN 1336-913X.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 TÓTH, János, Ladislav MIŠÍK a Ferdinánd FILIP. On some properties of dispersion of block sequences of positive integers. Mathematica Slovaca. Vol. 54, no. 5 (2004), p. 453-464. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.ADF 002 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On distribution functions of certain block sequences. Uniform Distribution Theory. Vol. 2, no. 1 (2007), p. 115-126.

Hivatkozások:
2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADF 003 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On ratio block sequences with extreme distribution function. DOI 10.2478/s12175-009-0123-6 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3. (2009), p. 275-282. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,394. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. A criterion for comparability of weighted densities. DOI 10.12988/ams.2014.43162 Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 56 (2014), p. 2793-2799. ISSN 1312-885X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,781.

ADM 002 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP, Attila KOMZSÍK a János TÓTH. On the existence of the generalized gauss composition of means. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 43 (2014), p. 55-65. ISSN 1787-6117. SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI a János TÓTH. On prime divisors of remarkable sequences. In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: Institute of Mathematics, 2006, Vol. 33 (2006), p. 45-56. SCOPUS. SNIP (2016): 0,342.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. On estimations of dispersions of certain dense block sequences. In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Tatra Mountains Mathematical Publications, 2005, Vol. 31 (2005), p. 65-74. WoS. SNIP (2013): 0,239.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.AFD 002 CSIBA, Peter. Ťažkosti a výzvy vyučovania geometrie pomocou softvéru Geogebra. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, CD-ROM, s. 421-424. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.

2018  [3] JARUSKA, L. Možnosti geogebry ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 63-77.AFD 003 FEHÉR, Zoltán. Véletlen események szimulálása GeoGebrával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 467-472. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 004 JARUSKA, Ladislav. Gyakorlati feladatok megoldásának szemléltetése számítógép segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávani" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 52-57. ISBN 978-80-8122-190-3.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Convergence of sequences defined by means. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [21]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 002 FILIP, Ferdinánd, József BUKOR a János TÓTH. On weighted densities. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [22]. ISBN 978-80-8122-003-6.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno, 2010. 66 s. ISBN 978-80-8122-003-6.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.