SJE főmenü
PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.
Név: PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G***
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 ***

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 20
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (1)

Bejegyzések száma összesen: 23

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
Összesen 2

Publikációk listája

ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADE 001 SZEINER, Zsuzsanna. A szomszéd kertje. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 4 (2014), p. 85-89. ISSN 0541-3559.

ADE 002 KARÁCSONY, Péter, Veronika FERENCZOVÁ, Zsuzsanna SZEINER a Tomáš STIRBER. Szlovákiai kis- és középvállalkozások menedzsment tanácsadásának elemzése = Analysis of Management Consultancy at Slovakian Small and Medium-sized Enterprises. Gradus. Roč. 5, č. 2 (2018), s. 101-109 [online]. ISSN 2064-8014 (online).

ADE 003 KAROLINY, Mártonné, József POÓR, Ildikó Éva KOVÁCS, Gábor BALOGH, Istvánné BORGULYA, Ildikó CSAPÓ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, B. Csaba ILLÉS, Zsolt NEMESKÉRI, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER, Katalin TÓTH, György UGRÓSDY a Szergej VINOGRADOV. A közép-kelet-európai HR alakulásának empirikus bizonyítékai nemzetközi összehasonlításban (2004-2016) - 1. rész = Empirical evidences of the HRM evolution in Central and Eastern Europe in international comparison (2004-2016) - Part 1. Tér - gazdaság - ember : a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata : Academic journal of Széchenyi Isván University Kautz Gyula Faculty of Economics. Évf. 8, sz. 1 (2020), p. 9-32. ISSN 2064-1176.

ADE 004 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zsolt HORBULÁK a József POÓR. Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában = Trends and Tendencies in Management Consulting in Neighboring Slovakia - in Light of Global and Regional Trends: Globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 51, sz. 1 (2020), p. 71-82. ISSN 0133-0179.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám SZOBI a Dávid SKLENÁR. Employee benefits practice in Slovakia. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 246-253. ISSN 1804-7890. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] SEDLIACIKOVA, M. STROKOVA, Z. - HITKA, M. -et al. Employees versus implementing controlling to the business practice. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 7, no. 3, p. 1527-1540. WoS ; SCOPUS

2019  [1] REISSOVA, A. - SIMSOVA, J. - FRICKOVA, K. Influence of employee engagement and employee benefit schemes on job satisfaction. In Ad Alta-Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 2, p. 288-292. WoS
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. A menedzsment tanácsadó piac = Global Consulting Market in Progess. In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Gyula László, Julianna Németh, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. 369-379. ISBN 978-963-429-441-2.

AEC 002 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztásának és a HR szakemberek fejlesztési módjainak vizsgálata. In: A közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztása és a HR szakemberek fejlesztése nemzetközi gyakorlatának viszgálata. Szakács Gábor, Csóka Gabriella. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-49. ISBN 978-963-498-005-6.

AEC 003 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok tehetségmenedzsment-rendszerének vizsgálata a közigazgatásban. In: A tehetségmenedzsment-rendszerek nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. Csóka Gabriella, Krepelka Ágnes. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-53. ISBN 978-963-498-006-3.

AEC 004 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok vezető-kiválasztási gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. In: A vezető-kiválasztás nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. Bokodi Márta Etelka, Csóka Gabriella. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-55. ISBN 978-963-498-007-0.

AEC 005 POÓR, József, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó Éva KOVÁCS. Ösztönzés és juttatások - javadalmazás. In: A HR gyakorlata : Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. Poór József, Karoliny Mártonné, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba. Budapest: Wolters Kluwer, 2018, P. 289-320. ISBN 978-963-295-766-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 SZEINER, Zsuzsanna. Menedzsment tanácsadás a KKV szektorban = Management Counselling in SME Sector. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 237-270 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 002 SZEINER, Zsuzsanna. Csehország. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 57-67. ISBN 978-80-8122-346-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFC 001 SZEINER, Zsuzsanna. Personnel management development in the US public sector. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 745-757. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 002 CSAPÓ, Ildikó, Ibrahim Halil ERGÜN a Zsuzsanna SZEINER. The role of external service providers in HR processes: comparative analysis Hungary - Slovakia. In: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business. Krzysztof Wach, M. Maciejewski. Krakow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, P. 87-100. ISBN 978-83-65262-19-6.

AFC 003 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó CSAPÓ. Projektorientáció a tanácsadás oktatásában. In: Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Pásztor Ildikó. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, P. 423-441. ISBN 978-963-449-133-0.

AFC 004 SZEINER, Zsuzsanna. Value Analysis for Social Purposes: A case study by Zsuzsanna Szeiner. VMA. In: SAVE Value Summit 2019. Renee Hoekstra. Portland: SAVE International, 2019, P. 253-260. ISBN 978-1-5108-8927-9.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFD 001 SZEINER, Zsuzsanna. Projektalapú értékmenedzsment a helyi önkormányzatoknál. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 61-71 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 002 MEZEIOVÁ, Adriana, Zsuzsanna SZEINER a Ádám SZOBI. Rugalmas munkavégzés - rugalmas juttatások. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 51-60 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 003 SZEINER, Zsuzsanna. 10 éve a Schengeni övezetben - várakozások és eredmények. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 52-59 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 SZEINER, Zsuzsanna. Civil szféra szerepe a helyi önkormányzatok hatékonyságnövelésének előmozdításában. In: A globalizáció és a változás hatása az emberi erőforrás menedzsment funkcióira. Krisztina Dajnoki. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, S. 59-59. ISBN 978-963-473-037-8.

AFG 002 SZEINER, Zsuzsanna. Menedzsmenttanácsadás - trendek és tendenciák - fókuszban a közigazgatás = Trends and Tendencies in Management Consulting - Focusing on Public Administration. In: Lokális, regionális és globális kihívások = Local, Regional and Global Challenges. Anikó Novák. = Local, Regional and Global Challenges Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, P. 38-39. ISBN 978-86-89635-13-3.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Juttatások - Szlovákia 2013 [elektronický zdroj] = Benefity - Slovensko 2013: Zmeny vo firemných benefitoch v roku 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 101 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-8122-155-2.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 1


GII 001 Juttatások - Magyarország 2018: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2018-ban. 1. vyd. Gödöllő: Menedzsment és HR Kutató Központ, 2018. 43 s. ISBN 978-963-269-712-3.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.