Hlavné menu UJS

PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.

PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.
Meno: PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: G320
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 648

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J.Selyeho, Fakulta Ekonómie a Informatiky
Podnikový manažment
2011 - 2013
Univerzita J.Selyeho, Fakulta Ekonómie a Informatiky
Podnikvé hospodárstvo a manažment
2008 - 2011
Rigorózne konanie
Univerzita J.Selyeho, Fakulta Ekonómie a Informatiky
Manažment
2013 - 2015
Doktorandské štúdium
Univerzita J. Selyeho
Podnikové hospodárstvo a manažment
2017 - 2020

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho, Fakulta Ekonómie a Informatiky
Odborný asistent
2020 -
Univerzita J. Selyeho, Fakulta Ekonómie a Informatiky
Asistent
2017 - 2020
Súkromná podnikateľka
2013 - 2017
Sideo Slovakia sro.
Finančný controller
2014 - 2015
Rieker Slovakia sro.
Controller predaja
2013 - 2013
Raffenday sro
HR asistent
2011 - 2013
Frangos world cuisine
Koordinátor personálu
2003 - 2005


Oblasť výskumu Kontext trhu práce v oblasti HRM Globálne, regionálne a domáce trendy manažérskeho poradenstva a ich vplyv na podnikový sektor, resp. na národné hospodárstvo Sociálno-ekonomické aspekty globálneho prenosu technológií v ére štvrtej priemyselnej revolúcie

Výskumné projekty Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4
1/0688/21
VEGA
2021 - 2023Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 1
BCI Skriptá a učebné texty (1)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 32
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (3)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 2
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 2
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1)

Počet záznamov spolu: 37

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (4)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (2)
Spolu: 6

Menný zoznam publikácií:

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 6


ADE 001 SZEINER, Zsuzsanna. A szomszéd kertje. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 4 (2014), p. 85-89. ISSN 0541-3559.

ADE 002 KARÁCSONY, Péter, Veronika FERENCZOVÁ, Zsuzsanna SZEINER a Tomáš STIRBER. Szlovákiai kis- és középvállalkozások menedzsment tanácsadásának elemzése = Analysis of Management Consultancy at Slovakian Small and Medium-sized Enterprises. Gradus. Roč. 5, č. 2 (2018), s. 101-109 [online]. ISSN 2064-8014 (online).

ADE 003 KAROLINY, Mártonné, József POÓR, Ildikó Éva KOVÁCS, Gábor BALOGH, Istvánné BORGULYA, Ildikó CSAPÓ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, B. Csaba ILLÉS, Zsolt NEMESKÉRI, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER, Katalin TÓTH, György UGRÓSDY a Szergej VINOGRADOV. A közép-kelet-európai HR alakulásának empirikus bizonyítékai nemzetközi összehasonlításban (2004-2016) - 1. rész = Empirical evidences of the HRM evolution in Central and Eastern Europe in international comparison (2004-2016) - Part 1. Tér - gazdaság - ember : a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata : Academic journal of Széchenyi Isván University Kautz Gyula Faculty of Economics. Évf. 8, sz. 1 (2020), p. 9-32. ISSN 2064-1176.

ADE 004 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zsolt HORBULÁK a József POÓR. Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában = Trends and Tendencies in Management Consulting in Neighboring Slovakia - in Light of Global and Regional Trends: Globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 51, sz. 1 (2020), p. 71-82. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2021  [3] BENCSIK, A - GÓDÁNY, Zs. - MÁTHÉ, M. Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, vol. 52, no. 2, p. 49.

2020  [3] VARGA-TOLDI, K. - VERES, Z. A vezetési tanácsadói szerepek változása – szakirodalmi kitekintés és empirikus eredmények. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, vol. 51, no. 7-8, p. 14, 19, 20.ADE 005 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám KOVÁCS, Tibor ZSIGMOND a József POÓR. Consulting during the coronavirus in the light of an empirical survey in Hungary. DOI 10.5937/StraMan2104004S Strategic Management : the International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 26, no. 4 (2021), p. 4-14. ISSN 1821-3448.

ADE 006 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Endre HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2


ADM 001 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám SZOBI a Dávid SKLENÁR. Employee benefits practice in Slovakia. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 246-253. ISSN 1804-7890. WoS.

Ohlasy:
2020  [1] SEDLIACIKOVA, M. STROKOVA, Z. - HITKA, M. -et al. Employees versus implementing controlling to the business practice. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 7, no. 3, p. 1527-1540. WoS ; SCOPUS

2019  [1] REISSOVA, A. - SIMSOVA, J. - FRICKOVA, K. Influence of employee engagement and employee benefit schemes on job satisfaction. In Ad Alta-Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 2, p. 288-292. WoSADM 002 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zsolt HORBULÁK, Mike ROBERSON a József POÓR. Management consulting trends in slovakia in the light of global and regional tendencies. DOI 10.15549/jeecar.v7i2.390 Journal of Eastern European and Central Asian Research. = JEECAR Vol. 7, no. 2 (2020), p. 191-204. ISSN 2328-8272. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [1] MARIS, M. Propulsive forces of economic growth in Slovakia: the inference from the input-output table data. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 9, no. 1, p. 255-267. WoS

2021  [1] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BARTEK, J. - et al. The impact of the industry 4.0 concept on slovak business sustainability within the issue of the pandemic outbreak. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 9. SCOPUS
AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 6


AEC 001 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. A menedzsment tanácsadó piac = Global Consulting Market in Progess. In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Gyula László, Julianna Németh, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. 369-379. ISBN 978-963-429-441-2.

AEC 002 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztásának és a HR szakemberek fejlesztési módjainak vizsgálata. In: A közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztása és a HR szakemberek fejlesztése nemzetközi gyakorlatának viszgálata. Szakács Gábor, Csóka Gabriella. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-49. ISBN 978-963-498-005-6.

AEC 003 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok tehetségmenedzsment-rendszerének vizsgálata a közigazgatásban. In: A tehetségmenedzsment-rendszerek nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. Csóka Gabriella, Krepelka Ágnes. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-53. ISBN 978-963-498-006-3.

AEC 004 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok vezető-kiválasztási gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. In: A vezető-kiválasztás nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. Bokodi Márta Etelka, Csóka Gabriella. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-55. ISBN 978-963-498-007-0.

AEC 005 POÓR, József, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó Éva KOVÁCS. Ösztönzés és juttatások - javadalmazás. In: A HR gyakorlata : Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. Poór József, Karoliny Mártonné, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba. Budapest: Wolters Kluwer, 2018, P. 289-320. ISBN 978-963-295-766-1.

AEC 006 POÓR, József, Ágnes BORGULYA, Zsuzsa KAROLINY, Erika VARGA, Ildikó Éva KOVÁCS, Gábor BALOGH, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Györgyi GÁBRIEL-TŐZSÉR, B. Csaba ILLÉS, Zsolt NEMESKÉRI, Norbert SIPOS, Katalin TÓTH, György UGRÓSDY a Szergej VINOGRADOV. Empirical Evidence of Evolution of HRM and Employee Communication in Central and Eastern Europe in International Comparison (2004-2016). In: Kommunikáció - Gazdagság - Kultúra - Nyelv : 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Konczosné Szombathelyi, Balogh Gábor, Jarjabka Ákos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2021, P. 146-183. ISBN 978-963-429-836-6.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3


AED 001 SZEINER, Zsuzsanna. Menedzsment tanácsadás a KKV szektorban = Management Counselling in SME Sector. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 237-270 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 002 SZEINER, Zsuzsanna. Csehország. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 57-67. ISBN 978-80-8122-346-4.

AED 003 BUČIÜNIENÉ, Ilona, József POÓR, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó KOVÁCS. Compensation and Benefit. In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Poór József, Morley Michael J., Karoliny Zsuzsa, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba, Jepsen Denise. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 167-184. ISBN 978-80-8122-379-2.


AFA  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFA 001 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám KOVÁCS, Tibor ZSIGMOND a József POÓR. Consulting During the Coronavirus - in the Light of an Empirical Survey. DOI 10.46541/978-86-7233-397-8_168 In: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. [bez zostavovateľa], Nemanja Berber, Aleksandar Grubor. Subotica: Ekonomiski fakultet u Subotici, 2021, P. 12-20. ISBN 978-86-7233-397-8. DOI 10.46541/978-86-7233-397-8.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8


AFC 001 SZEINER, Zsuzsanna. Personnel management development in the US public sector. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 745-757. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 002 CSAPÓ, Ildikó, Ibrahim Halil ERGÜN a Zsuzsanna SZEINER. The role of external service providers in HR processes: comparative analysis Hungary - Slovakia. In: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business. Krzysztof Wach, M. Maciejewski. Krakow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, P. 87-100. ISBN 978-83-65262-19-6.

AFC 003 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Endre HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 004 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó CSAPÓ. Projektorientáció a tanácsadás oktatásában. In: Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Pásztor Ildikó. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, P. 423-441. ISBN 978-963-449-133-0.

AFC 005 SZEINER, Zsuzsanna. Value Analysis for Social Purposes: A case study by Zsuzsanna Szeiner. VMA. In: SAVE Value Summit 2019. Renee Hoekstra. Portland: SAVE International, 2019, P. 253-260. ISBN 978-1-5108-8927-9.

AFC 006 SZEINER, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY, Norbert GYURIÁN, Ádám KOVÁCS, Dávid SZABÓ a József POÓR. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 682-691. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 007 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Employee Benefits a Slovak-Hungarian Comparison. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century II.. Budapest: Óbuda University, 2015, P. 215-226. ISBN 978-615-5460-47-0.

AFC 008 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Rozdiely v zamestnaneckých výhodách medzi Maďarskom a Slovenskom. In: Znalosti po tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 458-470. ISBN 978-80-87533-07-9.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5


AFD 001 SZEINER, Zsuzsanna. Projektalapú értékmenedzsment a helyi önkormányzatoknál. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 61-71 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 002 MEZEIOVÁ, Adriana, Zsuzsanna SZEINER a Ádám SZOBI. Rugalmas munkavégzés - rugalmas juttatások. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 51-60 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 003 SZEINER, Zsuzsanna. 10 éve a Schengeni övezetben - várakozások és eredmények. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 52-59 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 004 SZEINER, Zsuzsanna, Eric J. SANDERS, Ladislav MURA a József POÓR. A menedzsment tanácsadási piac változásai globális, regionális, magyarországi és szlovákiai trendek tükrében. DOI 10.36007/3754.2020.365 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 365-381. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 005 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zoltán ŠEBEN, Lukáš SMEREK a József POÓR. Slovak Businesses in times of coronavirus pandemic in light of an empirical research. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 324-337. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 3


AFG 001 SZEINER, Zsuzsanna. Civil szféra szerepe a helyi önkormányzatok hatékonyságnövelésének előmozdításában. In: A globalizáció és a változás hatása az emberi erőforrás menedzsment funkcióira. Krisztina Dajnoki. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, S. 59-59. ISBN 978-963-473-037-8.

AFG 002 SZEINER, Zsuzsanna. Menedzsmenttanácsadás - trendek és tendenciák - fókuszban a közigazgatás = Trends and Tendencies in Management Consulting - Focusing on Public Administration. In: Lokális, regionális és globális kihívások = Local, Regional and Global Challenges. Anikó Novák. = Local, Regional and Global Challenges Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, P. 38-39. ISBN 978-86-89635-13-3.

AFG 003 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER, Ádám KOVÁCS a Tibor ZSIGMOND. Tanácsadás a koronavírus idején - egy hazai empirikus felmérés tükrében. In: CRANET Online Konferencia 2021. [bez zostavovateľa], Krisztina Dajnoki, Szilvia Szabó. Budapest: Budapest Metropolitan University, 2021, online, p. [6]. ISBN 978-615-5459-07-8.


AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Počet záznamov: 1


AGI 001 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA a József POÓR. Poradenstvo v oblasti manažmentu, Slovensko - 2019: Výskumná správa. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 14 s.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1


BCI 001 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Juttatások - Szlovákia 2013 [elektronický zdroj] = Benefity - Slovensko 2013: Zmeny vo firemných benefitoch v roku 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 101 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-8122-155-2.


GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1


GII 001 Juttatások - Magyarország 2018: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2018-ban. 1. vyd. Gödöllő: Menedzsment és HR Kutató Központ, 2018. 43 s. ISBN 978-963-269-712-3.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem