SJE főmenü
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Név: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Rektor
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Kémia Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: 9
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 715

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Természettudományi Kar
Matematika-kémia tanári szak
1987 - 1992
Rigorózus eljárás
Konstantin Egyetem, Nyitra
Kémiaoktatás módszertana
1999 - 2000
Doktori képzés (PhD.)
Konstantin Egyetem, Nyitra
Fizikai kémia
1998 - 2004
Habilitáció
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Neveléstudományok
2016

Munkaviszonyok
Konstantin Egyetem, Nyitra
Adjunktus
1992 - 2013
Selye János Egyetem, Komárom
Adjunktus
2012 -


Kutatási terület Elméleti kémia, Kémia tanítás módszertanaA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 17
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (16)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 11
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
AEG Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák absztraktjai (4)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 47
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (12)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (16)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)
BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)

Bejegyzések száma összesen: 80

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (13)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (22)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (17)
Összesen 52

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 JUHÁSZ, György. A számítógépes molekulamodellezés és a kémiai kötés elméletének oktatása. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2016. 116 s. [5,62 AH]. ISBN 978-963-7692-78-9.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADC 001 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ a Pavel MACH. Theoretical study of solvent effect on .PI.-EDA complexation I. SCF and DFT calculations within polarized continuum model on TCNE-benzene complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Vol. 68, no. 12 (2003), p. 2355-2376. ISSN 0010-0765. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,137.

IF=1,137

Hivatkozások:
2017  [1] TSUZUKI, S. - UCHIMARU, T. - ONO, T. Origin of attraction in: P -benzoquinone complexes with benzene and p -hydroquinone. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2017, vol. 19, no. 34, p. 23260-23267. WoS ; SCOPUS

2012  [1] KUCHENBECKER, D. - JANSEN, G. Intermolecular interactions in weak donor-acceptor complexes from symmetry-adapted pertubation and coupled-cluster theory : Tetracyanoethylene-benzene and tetracyanoethylene-p-xylene. In ChemPhysChem. ISSN 1439-7641, 2012, vol. 13, no. 11, p. 2769-2776. WoS ; SCOPUS

2008  [1] WANG, Q. - NEWTON, M. D. Structure, energetics, and electronic coupling in the (TCNE2)(-)circle encounter complex in solution : A polarizable continuum study. In Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106, 2008, vol. 112, no. 2, p. 568-576. WoS ; SCOPUSADC 002 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ, Pavel MACH a Gabriel KOŠÍK. Theoretical study of solvent effect on .PI.-EDA complexation II. Complex between TCNE and two benzene molecules. Chemical papers - Chemické zvesti. Vol. 61, no. 1 (2007), p. 66-72. ISSN 0366-6352. WoS. IF (2013): 1,193.

IF=1,193

Hivatkozások:
2012  [1] KUCHENBECKER, D. - JANSEN, G. Intermolecular interactions in weak donor-acceptor complexes from symmetry-adapted pertubation and coupled-cluster theory : Tetracyanoethylene-benzene and tetracyanoethylene-p-xylene. In ChemPhysChem. ISSN 1439-7641, 2012, vol. 13, no. 11, p. 2769-2776. WoS ; SCOPUS

2008  [1] WANG, Q. - NEWTON, M. D. Structure, energetics, and electronic coupling in the (TCNE2)(-)circle encounter complex in solution : A polarizable continuum study. In Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106, 2008, vol. 112, no. 2, p. 568-576. WoS ; SCOPUS

2007  [4] JOMOVÁ, K. - JENISOVÁ, Z. - MUSILOVÁ, J. et al. Biochémia v otázkach. In ChemZi. ISSN 1336-7242, 2007, vol. 61, no. 1, s. 153.ADC 003 MACH, Pavel, György JUHÁSZ a Ondrej KYSEĽ. Theoretical study of electronic absorptions in aminopyridines - TCNE CT complexes by quantum chemical methods, including solvent. DOI 10.1007/s00894-012-1437-9 Journal of Molecular Modeling. Vol. 19, no. 11 (2013), p. 4639-4650. ISSN 1610-2940. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,867. SNIP (2013): 0,739.

IF=1,867

Hivatkozások:
2015  [1] BUDZAK, S. - MACH, P. - MEDVED, M. et al. Critical analysis of spectral solvent shifts calculated by the contemporary PCM approaches of a representative series of charge-transfer complexes between tetracyanoethylene and methylated benzenes. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2015, vol. 17, no. 27, p. 17618-17627. WoS ; SCOPUS

2014  [1] AQUINO, A. A. J. - BORGES, I. - NIEMAN, R. et al. Intermolecular interactions and charge transfer transitions in aromatic hydrocarbon-tetracyanoethylene complexes. In Physical Chemistry Chemical Physics. ISSN 1463-9076, 2014, vol. 16, no. 38, p. 20586-20597. WoS ; SCOPUSADC 004 MACH, Pavel, Šimon BUDZÁK, György JUHÁSZ, Miroslav MEDVEĎ a Ondrej KYSEĽ. Theoretical study (CC2, DFT and PCM) of charge transfer complexes between antithyroid thioamides and TCNE: electronic CT transitions. DOI 10.1007/s0894-014-2312-7 Journal of Molecular Modeling. Vol. 20, no. 6 (2014), p. 1-16. ISSN 1610-2940. WoS. IF (2013): 1,867.

IF=1,867

Hivatkozások:
2017  [1] KOLESNIKOVA, T.S. - CHERMOV'YANTS, M.S. - KLETSKII, M.E. et al. Charge Transfer Complexes Formed by Heterocyclic Thioamides and Tetracyanoethylene: Experimental and Theoretical Study. In Journal of Physical Chemistry A. ISSN 1089-5639, 2017, vol. 121, no. 37, p. 7000-7008. WoS ; SCOPUS

2016  [1] DU, L. - GENG, C. - ZHANG, D. et al. Atomic Resolution Insights into the Structural Aggregations and Optical Properties of Neat Imidazolium-Based Ionic Liquids. In Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106, 2016, vol. 120, no. 27, p. 6721-6729. WoS ; SCOPUSADC 005 BUDZÁK, Šimon, Pavel MACH, György JUHÁSZ, Miroslav MEDVEĎ a Ondrej KYSEĽ. Theoretical study of charge transfer complexes between antithyroid thioamides and TCNE: Thermodynamics of the complex formation. DOI 10.1016/j.comptc.2014.10.035 Computational and Theoretical Chemistry. Vol. 1051, Jan (2015), p. 129-136. ISSN 2210-271X. WoS, SCOPUS. IF (2013/2014): 1,368. SNIP (2013): 0,671.

IF=1,368

Hivatkozások:
2018  [1] MAJID, A. - AHMAD, N. - AWAN, T. I. -et al. A Computational Study of Ferromagnetic Exchange Interactions and Charge Transfer in Codoped Gallium Nitride. In Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. ISSN 1557-1939, 2018, vol. 31, no. 2, p. 475-481. WoS ; SCOPUS

2017  [1] WANG, H. Theoretical study on the molecular structure, intermolecular interaction and spectral features of 2-aminopyridine/ 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone complex. In Journal of Chemical Sciences. ISSN 0974-3626, 2017, vol. 129, no. 6, p. 775-782. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ELAZAZY, M. S. - GANESH, K. - SIVAKUMAR, V. et al. Interaction of p-synephrine with p-chloranil: experimental design and multiple response optimization. In RSC Advances. ISSN 2046-2069, 2016, vol. 6, no. 69, p. 64967-64976. WoS ; SCOPUSADC 006 SZABÓ, Sándor, Yoshida MASASHI, János FILAKOVSZKY a György JUHÁSZ. "Stress" is 80 Years Old: From Hans Selye Original Paper in 1936 to Recent Advances in GI Ulceration. DOI 10.2174/1381612823666170622110046 Current Pharmaceutical Design. Vol. 23, no. 27 (2017), p. 4029-4041. ISSN 1381-6128. WoS, SCOPUS. IF (2016): 2,611. SNIP (2016): 0,816.

IF=2,611

Hivatkozások:
2017  [3] CHUDZIK, R. - JAROSZ, K. - GOŁĘBIOWSKA, M. -et al. Stres choroba XXI. wieku ? = Stress disease of the 21st century?. In Journal of Education, Health and Sport. ISSN 2391-8306, 2017, vol. 7, no. 8, p. 20-26.ADC 007 KARANCSINÉ MENYHÁRD, Dóra, Ilona HUDÁKY, Imre JÁKLI, György JUHÁSZ a András PERCZEL. Predictable Conformational Diversity in Foldamers of Sugar Amino Acids. DOI 10.1021/acs.jcim.6b00488 Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 57, no. 4 (2017), p. 757-768. ISSN 1549-960X. WoS, SCOPUS. IF (2015): 3,213. SNIP (2015): 1,261.

IF=3,213

Hivatkozások:
2018  [1] ZARÁNDI, M. - SZOLOMÁJER, J. Amino acids: Chemistry, diversity and physical properties. In Amino Acids, Peptides and Proteins. ISSN 1361-5904, 2018, vol. 42, no. 2018, p. 1-84. SCOPUS
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 SZARKA, Katarína a György JUHÁSZ. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov. Edukácia. Roč. 2, č. 2 (2017), s. 233-238. ISSN 1339-8725.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA L. - TÓTH-BAKOS, A. Možnosti využitia webovej aplikácie vo vyučovaní matematiky. In Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice : Katedra matematiky Pedagogické fakulty - Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2017. ISBN 978-807394-677-7, p. 26-37.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 MATULÍK, Daniel a György JUHÁSZ. Internet - nenahraditeľný zdroj informácií pre učiteľov chémie?. In: Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, S. 90-93. ISBN 80-7041-651-3.

Hivatkozások:
2006  [4] KOŠÍK, G. - VARGA, G. IKT vo výučbe chémie : Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní [CD-ROM]. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2006. [6 s.]. ISBN 978-80-8094-032-4.

2002  [4] KYSEĽ, O. Efektívne metódy súčasného vyučovania prírodovedných disciplín (chémia). In Acta Didacta 5. Nitra : UKF, 2002. s. 28. ISBN 80-8050-524-1.AEC 002 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Visualisation in teaching of mechanisms of organic reactions. In: Book of Abstracts - 16th International Conference on Chemical Education (16th ICCE). Budapest: ELTE, 2000, S. 277. ISBN 963-9319-02-3.

AEC 003 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Nové trendy vo vyučovaní chémie pomocou internetu. In: Aktuální otázky výuky chemie X. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, S. 154-155. ISBN 80-7041-304-2.

Hivatkozások:
2005  [3] BÍLEK, M. - KRIČFALUŠI, D. - SLABÝ, A. Elements of project method by using the web as teachware in chemistry education. In Didactics of Science and Technical Subjects, Vol. 3 : Internet in Science and Technical Education. Hradec Králové : Pedagogical fakulty of University of Hradec Králové, 2005. p. 26. ISBN 80-7041-763-3.

2001  [3] BÍLEK, M. - KRIČFALUŠI, D. - SLABÝ, A. Elements of project method by using the web as teachware in chemistry education. In Science and Technology Education : Preparing Future Citizens, Volume II. Paralimni : University of Cyprus, 2001. p. 283-291. ISBN-9963-8519-1-6.AEC 004 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Ondrej HEGEDŰS. Molekulové modelovanie v príprave budúcich učiteľov. In: Mezinárodní seminář - Soudobé trendy v chemickém vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, S. 85-89. ISBN 80-7041-560-6.

Hivatkozások:
2016  [3] SZARKA, K. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In XXIX. DidMatTech 2016 Conference. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.AEC 005 JUHÁSZ, György. A számítógépes molekulamodellezés és a környezetpedagógia közös aspektusai. In: A környezetpedagógia elmélete és gyakorlata. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2015, P. 185-200. ISBN 978-963-7692-64-2.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 12


AED 001 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Didaktický výklad súčasného poňatia periodickej sústavy prvkov (PSP). In: Zborník príspevkov: Celoplenárne prednášky, sekcie D, K. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, S. [1]. ISBN 80-227-1250-7.

AED 002 JUHÁSZ, György. Štúdium EDA komplexov TCNE s pí-elektronovými donormi a polymérnymi zlúčeninami. In: 1. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV. Nitra: UKF v Nitre, 2000, S. 39-42. ISBN 80-8050-289-7.

AED 003 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Termodynamický opis priebehu chemických reakcií; adekvátna pregraduálna výučba. In: 53. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 1, Celoplenárne prednášky, sekcie E, L, N. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2001, S. 106-107. ISBN 80-89029-22-1.

AED 004 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ, Pavol MACH a Ladislav TURI-NAGY. Výpočet interakčnej (väzbovej) energie EDA - komplexov TCNE s derivátmi benzénu pomocou "ab initio" metód. In: 2. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2001, S. 238-241. ISBN 80-8050-386-9.

AED 005 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Pavol MACH. Výpočet interakčnej energie EDA - komplexov pomocou "ab initio" metód. In: 53. zjazd chemických spoločností: Zborník príspevkov 2, Sekcia A, B, C, D. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2001, S. 296-297. ISBN 80-89029-23-X.

AED 006 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Andrea MICHALKOVÁ. Presný výpočet interakčnej energie EDA-komplexov derivátov benzénu s TCNE. In: 3. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2002, S. 303-306. ISBN 80-8050-501-2.

AED 007 JUHÁSZ, György a Ondrej KYSEĽ. Teoretické štúdium slabých medzimolekulových interakcií v molekulových systémoch. In: 4. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2003, S. 197-202. ISBN 978-80-8050-582-9.

AED 008 JUHÁSZ, György a Ondrej KYSEĽ. Teoretické štúdium tvorby komplexu TCNE-(benzén)_2. In: 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2004, S. 133-135. ISBN 80-8050-670-1.

AED 009 KOŠÍK, Gabriel, Ondrej KYSEĽ a György JUHÁSZ. "Supercomplex" between TCNE and two benzene molecules theoretical MP2/PCM/6-31G*study. In: 7. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Konaná pod zásštitov dekana FPV a medzinárodnou účasťou. Nitra: UKF v Nitre, 2006, S. 194-203. ISBN 80-8050-960-3.

AED 010 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Počítačová vizualizácia a modelovanie molekúl pri vyučovaní chémie na KCH FPV UKF v Nitre. In: Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní (CD ROM). Nitra: UKF v Nitre, 2006, nestr. [3 s.]. ISBN 80-8094-032-0.

AED 011 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ, Pavel MACH, Šimon BUDZÁK a Miroslav MEDVEĎ. MP2 a DFT-D štúdium .PI.-EDA komplexov a experiment. In: 3. Nitrianska konferencia z kvantovej chémie. Nitra: UKF v Nitre, 2007, CD-ROM, s. [1]. ISBN 978-80-8094-112-3.

AED 012 JUHÁSZ, György. Nové technológie a výučba chemickej väzby. In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 204-209. ISBN 978-80-8122-064-7.

Hivatkozások:
2013  [4] JENISOVÁ, Z. - BRANIŠA, J. 2013. Kinetika chemického deja s podporou digitálnych technológií. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0546-0, s. 88.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEE 001 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Internet a kémiaoktatásban - szlovákiai tapasztalatok. In: Magyar nyelvü elöadások összefoglalói. Győr: Kenguru, 2000, S. [2]. ISBN 963 00 3933 8.

Hivatkozások:
2014  [3] FESZTEROVÁ, M. E-learning in chemistry education for students of environmentalistics. In Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-415-1, p. 227.

2013  [4] FESZTEROVÁ, M. Výchova a vzdelávanie k dodržiavaniu BOZO : Prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 121. ISBN 978-80-8122-073-9.AEE 002 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Entrópia v energetike chemických reakcií. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostrově, 2001, S. 144-146. ISBN 80-7042-817-1.

AEE 003 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Tvorba výučbových programov na báze www-stránok v pregraduálnej príprave učiteľov chémie na UKF v Nitre. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávaní učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2001, S. 170-172. ISBN 80-7042-817-1.

AEE 004 JUHÁSZ, György. Az elektron donor-akceptor komplexeken belüli kölcsönhatások kvantumkémiai vizsgálata. In: RODOSZ - Tanulmányok 2002, Vol. 2: Természet- és müszaki tudományok. Kolozsvár: Kriterion, 2002, S. 53-69. ISBN 973-26-0728-9.


AEG Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák absztraktjai
Bejegyzések száma: 4


AEG 001 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Andrea MICHALKOVÁ. Kvantovochemické štúdium EDA komplexov derivátov benzénu s TCNE. Chemické listy. Vol. 96, no. 6 (2002), s. 528. ISSN 0009-2770.

AEG 002 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ a Pavel MACH. Dôležitosť a adekvátnosť teoretického PCM-DFT opisu vplyvu polárneho prostredia na vlastnosti molekulových sústav. Chemické listy. Vol. 97, No. 8 (2003), s. 681-682. ISSN 0009-2770.

AEG 003 JUHÁSZ, György a Ondrej KYSEĽ. Geometria a stabilita .PI.-EDA komplexov TCNE s alkylbenzénmi: Teoretické MP2 a DFT štúdium. Chemické listy. Vol. 97, no. 8 (2003), s. 683. ISSN 0009-2770.

AEG 004 KYSEĽ, Ondrej, György JUHÁSZ a Monika JOZEKOVÁ. Theoretical study of TCNE-(benzene)2 complex formation by DFT and PCM models. In: Chemické listy. Praha: Česká společnosť chemická, 2004, Roč. 98, č. 8 (2004), s. 722.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFC 001 JUHÁSZ, György. A számítógépes molekulamodellezés helye a kémiatanár-képzésben. In: Természettudományok tanítása - korszerűen és vonzóan. Budapest: ELTE, 2011, S. 573-576. ISBN 978-963-284-224-0.

Hivatkozások:
2016  [3] SZARKA, K. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In XXIX. DidMatTech 2016 Conference. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.AFC 002 SZARKA, Katarína a György JUHÁSZ. Model učenia interaktívnym molekulovým modelovaním na ZŠ. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie / přírodovedné a technologické vzdělávaní pro XXI. století: Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014, P. 362-373. ISBN 978-80-7435-417-5.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.AFC 003 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. A számítógépes molekulamodellezés alkalmazása a π - delokalizált rendszerek MO elméletének oktatásánál. In: 21. Multimédia az oktatásban konferencia: 2. IKT az oktatásban konferencia. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na maďarskom nastavnom jeziku, 2015, P. 98-101. ISBN 978-86-87095-54-0.

AFC 004 SZARKA, Katarína, Beáta BRESTENSKÁ a György JUHÁSZ. Analýza aspektov hodnotenia autentických výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác v chémii. In: Didaktika chemie a její kontexty: 24. Mezinárodní konference o výuce chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2015, CD-ROM, p. 200-208. ISBN 978-80-210-7954-0.

Hivatkozások:
2017  [3] SZŐKÖL, I. New methods of testing and evaluatuion. In Open Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2017, vol. 2017, SI, 131-134.

2017  [3] SZŐKÖL, I. The Concepts of Evaluation in Relation to the Concepts of Education. In Proceedings of ICERI2017 Conference. Seville : IATED, 2017. ISBN 978-84-697-6957-7, p. 7522.

2016  [3] SZŐKÖL, I. - HORVÁTH, K. The dimensions of educational evaluation. In Képzés és Gyakorlat - Training & Practice. ISSN 1589-519X, 2016, vol. 14, no. 3-4, p. 247-257.

2016  [3] BARÁTH, O. - FESZTEROVÁ, M. Chemické vedomosti dôležité pre laboratórne cvičenia zamerané na zložky životného prostredia. In XXIX. DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Lóránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.

2016  [3] SZŐKÖL, I. Educational evaluation in contemporary schools. Szeged : Belvedere Meridionale, 2016. ISBN 978-615-5372-60-5, p. 157.AFC 005 JARUSKA, Ladislav a György JUHÁSZ. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 926-933. ISBN 978-86-87095-76-2.

AFC 006 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Webes alkalmazások, molekulamodellezés és a kémiai kötés oktatása. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 934-940. ISBN 978-86-87095-76-2.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 16


AFD 001 JOMOVÁ, Klaudia, György JUHÁSZ a Daniel MATULÍK. Výučba DNA na strednej škole - historický pohľad. In: Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra: UKF v Nitre, 1997, S. 578-580. ISBN 80-967339-9-0.

AFD 002 JUHÁSZ, György, Daniel MATULÍK a Tomáš SZAKÁLL. Využitie mutimediálneho softvéru vo vyučovaní chémie. In: Vzdelávanie v meniacom sa svete, Zv. 2. Nitra: Slovdidac, 1997, S. 1083-1086. ISBN 978-80-967339-9-0.

AFD 003 MATULÍK, Daniel a György JUHÁSZ. Computer aided experiments in science. In: Science Teacher Training 2000 : Conference. Banská Bystrica: Project Tempus, 1998, S. 209-213. ISBN 80-8055-149-9.

Hivatkozások:
2002  [4] SKORŠEPA, M. Priame konduktometrické merania v monitoringu vody a pôdy realizované školským počítačovým meracím systémom. In III. vedecká konferencia doktorandov : konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 295-302. ISBN 80-8050-501-2.

2000  [4] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Využitie výpočtovej techniky v praktických úlohách z chémie. In DidInfo 2000. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 49-51. ISBN 80-8055-363-7.

1999  [3] MELICHERČÍK, M. - SKORŠEPA, M. Použitie SM systému v školskom chemickom experimente. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-129. ISBN 80-7041-651-3.

1999  [4] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Potenciometrická titrácia s SM systémom. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Séria Chémia, No. 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-718-1.AFD 004 KYSEĽ, Ondrej a György JUHÁSZ. Didaktický výklad súčasného poňatia periodickej sústavy prvkov - PSP. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 299-303. ISBN 80-967746-2-X.

AFD 005 ZÁHORÁKOVÁ, Dáša, Daniel MATULÍK a György JUHÁSZ. Integrovaný prístup pri uplatňovaní medzipredmetových vzťahov chémie a geografie. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 323-327. ISBN 80-967746-2-X.

Hivatkozások:
2011  [4] RAMPAŠEKOVÁ, Z. - KRAMÁREKOVÁ, H. - FESZTEROVÁ, M. - KOPERNICKÁ, M. INDOOR Experimenty : Geografia. Nitra : FPV, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8094-901-3.

2010  [4] KOPERNICKÁ, M. - RAMPAŠEKOVÁ, Z. - FESZTEROVÁ, M. Experimentálne vyučovanie medzipredmetové vzťahy geografie a chémie. In GEO Information. ISSN 1336-7234, 2010, č. 6, s. 73-100.AFD 006 MATULÍK, Daniel, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Klaudia JOMOVÁ a György JUHÁSZ. Internet - nový zdroj informácií pre učiteľov chémie. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 82-85. ISBN 80-967746-2-X.

Hivatkozások:
1999  [3] BÍLEK, M. - KOPŘIVA, J. Prvky projektové metody výuky při využití webu jako autorského prostředí pro prezentaci učiva chemie. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 82-86. ISBN 80-7041-651-3.

1999  [3] BÍLEK, M. - VALENTA, Z. Chemie a její výuka na webu. In Aktualne problemy edukacji chemicznej. Opole : Universytet Opolski, 1999. p. 137-141. ISBN83-87635-61-8.AFD 007 BARÁTH, Ondrej a György JUHÁSZ. Možnosti modelovania situácií pomocou experimentálnych úloh vo vyučovaní chémie. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. Nitra: UKF v Nitre, 1999, S. 307-310. ISBN 80-967746-2-X.

AFD 008 JUHÁSZ, György, Daniel MATULÍK a Milan OBRCIAN. Pericyklické reakcie - počítačom podporovaná výučba. In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 1. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, Art. No. K-P15 [2 s.]. ISBN 80-227-1250-7.

Hivatkozások:
2002  [4] KYSEĽ, O. Efektívne metódy súčasného vyučovania prírodovedných disciplín (chémia). In Acta Didacta 5. Nitra : UKF, 2002. s. 28. ISBN 80-8050-524-1.AFD 009 JUHÁSZ, György a Daniel MATULÍK. Školské pokusy s počítačom. In: Aktuálne problémy vyučovania chémie na ZŠ a SŠ: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 1999, S. 224-230. ISBN 80-85756-40-4.

Hivatkozások:
2008  [4] VLADIMÍROVÁ, M. - GANAJOVÁ, M. - KALAFUTOVÁ, J. Informačné a komunikačné technológie v práci učiteľa chémie. Košice : Equlibria, 2008. s. 55. ISBN 978-80-8928-418-4.

2001  [3] MELICHOVÁ, Z. - HARVANOVÁ, L. Využitie SM systému na sledovanie katalytického rozkladu peroxidu vodíka. In Aktuální otázky výuky chemie X. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 162-167. ISBN 80-7041-304-2.

2000  [3] MELICHERČÍK, M. - SKORŠEPA, M. Použitie SM systému v školskom chemickom experimente. In Aktuální otázky výuky chemie IX. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-129. ISBN 80-7041-651-3.

1999  [4] SKORŠEPA, M. - MELICHERČÍK, M. Potenciometrická titrácia s SM systémom. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Séria Chémia, No. 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 101-109. ISBN 978-80-8083-718-1.AFD 010 JUHÁSZ, György a Gabriel VARGA. Molecular modeling in chemistry curriculum. In: Modelling in Science Education. Nitra: UKF v Nitre, 2005, S. 21-26. ISBN 80-8050-897-6.

AFD 011 JUHÁSZ, György. Implementácia poznatkov z chemickej fyziky do prípravy budúcich učiteľov chémie. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: PFTU v Trnave, 2012, S. 285-288. ISBN 978-80-8082-541-6.

Hivatkozások:
2015  [3] FESZTEROVÁ, M. Education for Future Teachers to OHS Principles - Safety in Chemical Laboratory. In Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 191, p. 890-895. WoS

2014  [3] FESZTEROVÁ, M. Vzdelávanie budúcich učiteľov k dodržiavaniu zásad BOZP - prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In Infrastruktura krytyczna w procesie zarzadzania w sytuacjach kryzysowych. Poznan : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezoeczenstwa, 2014. ISBN 978-83-61304-87-6, p. 285.

2013  [4] FESZTEROVÁ, M. Chemistry Education Focused on Safety Work. In QUAESTI - Virtual Multidisciplinary Conference. Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISBN 978-80-554-0826-2, s. 114-118.

2013  [4] FESZTEROVÁ, M. Výchova a vzdelávanie k dodržiavaniu BOZP : Prevencia pred úrazmi v laboratóriu. In "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 121. ISBN 978-80-8122-073-9.AFD 012 JUHÁSZ, György. Foldaméry - Prienik medzi biológiou, fyzikou a chémiou. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.: zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013, P. 134-139. ISBN 978-80-557-0546-0.

AFD 013 JUHÁSZ, György. Vyučovanie prírodovedných disciplín a IKT. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. 436-442 [0,30 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 014 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Pericyklické reakcie a ich výučba pomocou IKT. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 491-496. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 015 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Spektroskopické vlastnosti molekúl - výučba pomocou IKT. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 212-217. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 016 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Aplikácie podporujúce výučbu štruktúry molekúl. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-61. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Pavol MACH. Study of CT interaction between 2-aminopyridine and TCNE. In: 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences. Budapest: Hungarian Chemical Society, 2011, S. 160. ISBN 978-963-9970-14-4.

AFG 002 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Pavol MACH. Theoretical study of energetic and spectral properties of EDA complexes of TCNE with aminopyridines. In: Modeling Interactions in Biomolecules V. Praha: Matfyzpress, 2011, S. 38. ISBN 978-80-7378-180-4.

AFG 003 HUDAKY, Ilona, Gábor NÁRAY-SZABÓ, György JUHÁSZ, Rosa M. ORTUNO a András PERCZEL. Structure and stability of ß-peptide foldamer; toward a rational design. In: Book of Abstracts: 9th European Conference on Computational Chemistry. Sopron, 2013, P.[2]. ISBN 978-963-9970-37-3.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 JUHÁSZ, György. Výučba teórie chemickej väzby pomocou nových technológií. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. [54]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 SZARKA, Katarína a György JUHÁSZ. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov. In: Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe: Zborník abstraktov v medzinárodnej vedeckej konferencie 12-13. September, 2016. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, CD-ROM, s. [112]. ISBN 978-80-8152-434-9.

Hivatkozások:
2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 106, 119.
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 FESZTEROVÁ, Melánia, Gabriel KOŠÍK a György JUHÁSZ. Laboratórna technika pre chemikov. 1. vyd. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2007. 61 s. ISBN 9788080941666.

Hivatkozások:
2014  [3] SZARKA, K. - HUGYIVÁROVÁ, M. Manažovanie školského chemického laboratória v príprave budúcich učiteľov chémie. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-88-5, p. 84, 86, 88.

2010  [4] VILIKOVSKÝ, I. Identifikácia drahých kameňov. In Gemologický spravodajca. ISSN 1337-6136, 2010, roč. 5, č. 1-2, s. 54.
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFA 001 JÁKLI, Imre, Attila MÓRICZ, Dóra PAPP, Ilona HUDÁKY, György JUHÁSZ a András PERCZEL. NBO analysis of non-covalent interactions in proteins. In: 4th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology: Program & Abstracts. [s.1.]: [s.n.], 2014, P. [1].


BFB Hazai rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 1


BFB 001 MACH, Karel, Šimon BUDZÁK, Ondrej KYSEĽ a György JUHÁSZ. Correlations and discrepancies in theoretical description of stability and elektronic spectra of EDA complexes of cyclic thioamides with TCNE. In: 3rd Visegrad Symposium on Structural: Book of Abstracts & Programme. Smolenice, 2013, P. [40]. ISBN 978-80-8147-012-7.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 16


FAI 001 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 002 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Terézia STRÉDL a Zuzana ÁRKI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [41 AH]. ISBN 978-80-8122-103-3.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN, Enikő DOBAI KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Patrik ŠENKÁR, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK a Attila LÉVAI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [34 AH]. ISBN 978-80-8122-104-0.

FAI 007 TÓTH, János, György JUHÁSZ, Peter CSIBA a Piroska ZAKAR. A Selye János Egyetem Évkönyve 2014/2015. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 128 s. ISBN 978-80-8122-141-5.

FAI 008 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN a Zuzana ÁRKI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 444 s. [15 AH]. ISBN 978-80-8122-143-9.

FAI 009 JUHÁSZ, György, Ádám István NAGY, Terézia STRÉDL a Anita TÓTH-BAKOS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 551 s. [27 AH]. ISBN 978-80-8122-144-6.

FAI 010 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 011 JUHÁSZ, György, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj]: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 278 s. [19,60 AH]. ISBN 978-80-8122-186-6.

FAI 012 JUHÁSZ, György, Zuzana ÁRKI a Peter CSIBA. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj]: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 114 s. [6,40 AH]. ISBN 978-80-8122-190-3.

FAI 013 JUHÁSZ, György, Yvette ORSOVICS a Melinda NAGY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj]: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 455 s. [35,20 AH]. ISBN 973-80-8122-187-3.

FAI 014 JUHÁSZ, György, József KESERŰ, Sándor János TÓTH, Szabolcs SIMON a Alfréd SOMOGYI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj]: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 221 s. [17 AH]. ISBN 978-80-8122-188-0.

FAI 015 TÓTH, János, György JUHÁSZ, Peter CSIBA a Piroska ZAKAR. A Selye János Egyetem Évkönyve 2015/2016: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2015/2016. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 151 s. ISBN 978-80-8122-173-6.

FAI 016 ZAKAR, Piroska, György JUHÁSZ, János TÓTH, József BUKOR a József LISZKA. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 168 s. ISBN 978-80-8122-210-8.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.