SJE főmenü
PaedDr. Tamás Török, PhD.
Név: PaedDr. Tamás Török, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: T314
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 626

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyitra
magyar-történelem
1995 - 2000
Rigorózus eljárás
Konstantín Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyitra
magyar-történelem
2001 - 2001
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
2000 - 2007

Munkaviszonyok
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Naszvad
tanár
2000 - 2004
Magyar Tanítási Nyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta
tanár
2004 - 2005
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
a Fórum Társadalomtudományi Szemle felelős szerkesztője
2004 - 2009
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar és Tanárképző Kar, Komárom
óraadó tanár
2006 - 2008
Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Komárom
egyetemi adjunktus
2008 -


Kutatási terület Tudományos tevékenységem elsősorban a helynevek gyűjtésére és elemzésére irányul. Fordításelméleti szempontok alapján elsőként foglalkoztam az ún. „kataszteri névszlovakizációval”, azaz a magyarlakta települések határában található dűlőnevek szlovák térképeken történő megjelenésével, fordításával.

Kutatási projektek Alsó-Ipoly mente víznevei
18-170-00431
KNM - Fond na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
2018 - 2018

A Dunaszerdahelyi járás víznevei
19-170-00603
KNM - Fond na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
2019 - 2019

Komárom nyelvi tájképe
19-170-00615
KNM - Fond na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
2019 - 2019

Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával
2020-1-HU01-KA226-SCH-094146
Erasmus+
2021 - 2023A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 11
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (9)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 21
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 8
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (3)

Bejegyzések száma összesen: 43

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (12)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 18

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 TÖRÖK, Tamás. Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. 1. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 110 s. ISBN 963-05-7958-8.

Hivatkozások:
2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.

2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 472, 483. ISBN 978-80-89249-54-1.
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 CINDLEROVÁ, Ivona, Agáta CSEHIOVÁ, Smiljana DUKIČIN VUČKOVIĆ, Gabriela ENTLOVÁ, Zdenka GADUŠOVÁ, Gyöngyi GÁL, Tereza GUZIUROVÁ, Alena HAŠKOVÁ, Lenka HOLEČKOVÁ, Kinga HORVÁTHOVÁ, Ljubica IVANOVIĆ VIBIĆ, Tamara JOVANOVIC, Slavomíra KLIMSZOVÁ, Ljiljana KNEZEVIĆ, László KOVÁCS, Katarína KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, Igor LOMNICKÝ, Eva MALÁ, Zsolt MOGYORÓSI, Stannislava OLIČ NIKOLIČ, Libor PAVERA, Ľubica PREDANOCYOVÁ, Branka RADULOVIČ, Maja STOJANOVIĆ, Eva STRANOVSKÁ, Katarína SZARKA, Ivana ŠIMONOVÁ, Anita TÓTH-BAKOS, Tamás TÖRÖK, Michaela TRNOVÁ, Tereza VACINOVÁ a Irén VIRÁG. Mentor Training: Materials and Tasks. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. online, 268 s. ISBN 978-80-7599-294-9.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADE 001 TÖRÖK, Tamás. Karva kutyanevei. Magyar névtani dolgozatok. Sz. 174 (2002), s. 3-33. ISSN 0133-6169.

Hivatkozások:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 483. ISBN 978-80-89249-54-1.ADE 002 TÖRÖK, Tamás. Helynevek és fordítástudomány: A mikrotoponimák fordíthatóságáról felvidéki példák alapján. Helynévtörténeti Tanulmányok. P. 117-132. ISSN 1789-0128.

Hivatkozások:
2020  [1] LŐRINCZ, G. - LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2020, vol. 144, no. 2, p. 229-253. SCOPUS

2017  [3] LŐRINCZ, G. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar-szlovák településnevekben. In Tanulm8nyok a bölcsészettudományok köréből. Eger : Líceum Kiadó, 2017. ISBN 978-615-5621-40-6, p. 83-92.ADE 003 PRESINSZKY, Károly a Tamás TÖRÖK. Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji frazémák. Hungarológiai Közlemények. Roč. 14, č. 4 (2013), s. 110-121. ISSN 0350-2430.

ADE 004 TÖRÖK, Tamás. Magyar dűlőnevek szlovák térképen: A külterületi helynevek fordíthatóságáról. Hungarológiai Közlemények. Évf. 45, sz. 15 (2014), p. 57-69. ISSN 0350-2430.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 TÖRÖK, Tamás. The Place Names of Ipoly mente. Eruditio-Educatio. Évf. 5., sz. 3-4. (2010), p. 61-70. ISSN 1336-8893.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ a Tamás TÖRÖK. A lexikai variánsok és az alakpárok kapcsolatrendszere = The system of relationships across lexical variants and pairs of word forms. DOI 10.38143/NYR.2021.3.330 Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Vol. 145, no. 3 (2021), p. 330-356. ISSN 0025-0236. SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 002 LŐRINCZ, Gábor, Julianna LŐRINCZ a Tamás TÖRÖK. Language variativity and contact variants in the Hungarian and international literature = Языковая вариативность и контактные варианты в венгерской и международной литературе. DOI 10.30624/2220-4156-2021-11-2-292-300 Vestnik Ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. = Bulletin of Ugric Studies Vol. 11, no. 2 (2021), p. 292-300. ISSN 2220-4156. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q2


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 TÖRÖK, Tamás. Alsó-Ipoly mente vízneveinek lexikális-morfológiai jellemzői. In: Kétnyelvűség - hátrány vagy esély? : Tanulmányok: Tanulmányok. Pásztor-Kicsi Mária. Újvidék: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, P. 111-119. ISBN 978-86-6065-499-3.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 TÖRÖK, Tamás. Helységnevek az Ipoly völgyéből. A tudomány vonzásában. P. 57-69.

AED 002 TÖRÖK, Tamás. Állatnevek a zoboralji frazémákban. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 221-231. ISBN 978-80-8122-120-0.

AED 003 SIMON, Szabolcs. Kultúrák találkozása - határesetek. In: Stílus - variativitás - műfordítás : Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Lőrincz Gábor, Domonkosi Ágnes. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 251-261. ISBN 978-80-8122-350-1.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 TÖRÖK, Tamás. Külterületi helynevek fordíthatósága: Alsó-Ipoly mente és Zoboralja magyar dűlőneveinek szlovák változatairól. In: TRANSLATOLOGIA PANNONICA III.: Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. konferencia tanulmánykötete. Pécs: PTE BTK Fordítástudományi Kutató Központ, 2012, (2012), s. 65-74.

Hivatkozások:
2020  [1] LŐRINCZ, G. - LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2020, vol. 144, no. 2, p. 229-253. SCOPUS

2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.AFC 002 TÖRÖK, Tamás. A pedagógiai gyakorlat a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 447-455. ISBN 978-617-7692-33-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 TÖRÖK, Tamás. Magyar helynevek - szlovák térképek: Zoboralja és az Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken. In: Bilingvizmus és fordítás: Nyelvészeti tanulmányok Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére. Nitra: UKF Nitra, 2010, P. 111-125.

Hivatkozások:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 483.AFD 002 TÖRÖK, Tamás. Településnevek az Alsó-Ipoly mentén. In: Zborník II. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Spoločenské javy a zmeny" - A Selye Jénos Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 729-736. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 003 TÖRÖK, Tamás. Alsó-Ipoly mente helyneveinek lexikális-morfológiai jellemzői. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 344-353. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 004 TÖRÖK, Tamás. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén: Lexikális-morfológiai jellemzők. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 183-189 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.


AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFE 001 PRESINSZKY, Károly a Tamás TÖRÖK. Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji frazémák. In: Frazeológia és fordítástudomány. Újvidék: Újvidéki Egyetem, 2013, S. 22-23. ISBN 978-86-6065-175-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 TÖRÖK, Tamás. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén. In: 26. Egyetemi nyelvészeti napok. Nyelvek mezsgyéjén - A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése : nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018: nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018. Pásztor-Kicsi Mária. Nový Sad: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, P. [53]. ISBN 978-86-6065-482-5.

AFG 002 GÁL, Gyöngyi, Tamás TÖRÖK, Agáta CSEHIOVÁ, Katarína SZARKA, Anita TÓTH-BAKOS a Kinga HORVÁTHOVÁ. Mentorképzés. In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa : A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, online, p. [21]. ISBN 978-963-429-805-2.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 TÖRÖK, Tamás. Ipoly mente helynevei: Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente., 2011. 143 s. ISBN 978-80-89249-55-8.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDF 001 TÖRÖK, Tamás. Zoboralja magyar helyneveinek szlovák változatairól. Szőrös Kő. Roč. 7, č. 6 (2002), s. 58-60. ISSN 1335-6321.

Hivatkozások:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 483. ISBN 978-80-89249-54-1.BDF 002 TÖRÖK, Tamás. O slovenských variantoch toponým ipeľského regiónu. Fórum. P. 157-175. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 472-473.BDF 003 TÖRÖK, Tamás. Hungarian Place Names - Slovak Maps.: Hungarian Place Names on Slovak Maps of the Areas Around Zobor and the Lower Areas of the River Ipoly. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 3 (2013), s. 71-89. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2020  [1] LŐRINCZ, G. - LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2020, vol. 144, no. 2, p. 229-253. SCOPUS
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 TÖRÖK, Tamás. Zoboralja magyar helynevei szlovák térképeken. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. S. 190-194.

Hivatkozások:
2011  [4] BAUKO, J. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 483. ISBN 978-80-89249-54-1.BEE 002 TÖRÖK, Tamás. Pedagógusképzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében: 2. határon túli magyar nyelvű pedagógusképzés történetéből. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem, 2017, P. 90-95. ISBN 978-963-429--135-0.

BEE 003 TÖRÖK, Tamás. Pedagógusképzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Kurucz Rózsa. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017, P. 90-95. ISBN 978-963-429-135-0.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEF 001 TÖRÖK, Tamás. Magyar helynevek - szlovák térképek: Zoboralja és az Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken. In: Nyelv: Magyarok Szlovákiában. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, P. 451-462. ISBN 978-80-89249-54-1.

BEF 002 TÖRÖK, Tamás. Tipológiai vizsgálatok Ipoly mente helynevei körében. In: Nyelv: Magyarok Szlovákiában. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011, P. 463-468. ISBN 978-80-89249-54-1.

Hivatkozások:
2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.

2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 472-473.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 3


EDI 001 TÖRÖK, Tamás. A magyar-finn-észt kulturális és tudományos kapcsolatokról. Eruditio - Educatio. Évf. 4., sz. 2. (2009), p. 90-99. ISSN 1336-8893.

EDI 002 TÖRÖK, Tamás. Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 12, sz. 3 (2010), p. 164-165. ISSN 1335-4361.

EDI 003 TÖRÖK, Tamás. Bauko János: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2019, (228 p.). DOI 10.30790/mnyj/2020/17 Magyar Nyelvjárások. Évf. 58, sz. 1 (2020), p. 271-274. ISSN 0541-9298.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 9


FAI 001 SIMON, Szabolcs a Tamás TÖRÖK. A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére.

FAI 002 LŐRINCZ, Julianna, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. 1. vyd. Bratislava: Terra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8098-136-5.

Hivatkozások:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.

2014  [3] KURTÁN, ZS. Párhuzamos szakszövegek rétegződésének interkulturális vetületei. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2014, IX. évf., 2. sz., p. 220, 226.FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 006 LŐRINCZ, Julianna, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 243 s. ISBN 978-80-8122-107-1.

Hivatkozások:
2017  [5] VRÁBEL, T. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2017, XI. évf., 1. sz., p. 107-110.FAI 007 LŐRINCZ, Julianna a Szabolcs SIMON. Odbornosť a metodické otázky učebníc [elektronický zdroj]: zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 243 s. ISBN 978-80-8122-107-1.

Hivatkozások:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.FAI 008 JUHÁSZ, György, Patrik ŠENKÁR, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK a Attila LÉVAI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [34 AH]. ISBN 978-80-8122-104-0.

FAI 009 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 410 s. ISBN 978-80-8122-302-0.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem