SJE főmenü

2020. március 26. – Újabb intézkedések az SJE-en a koronavírussal kapcsolatban

Az SJE rektora a koronavírus terjedésével és a szlovák kormány által 2020. március 15-én kihirdetett szükségállapottal kapcsolatban az 5/2020 sz. rektori rendelkezésben az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

I.

1.    A szlovák oktatásügyi miniszter által 2020. március 24-én kibocsátott iránymutatás alapján továbbra is szünetel a jelenléti formában történő oktatás az SJE-en. Jelen intézkedés a visszavonásig marad érvényben. Az oktatási folyamat, melynek részleteit a dékánok határozzák meg, távoktatás vagy egyéb formában valósul meg.

Felelős személyek: az SJE dékánjai

2.    Az SJE rektora hatályon kívül helyezi a 4/2020 számú rektori rendelkezés 1. számú pontját.

3.    Az SJE rektora elrendeli a karokon és az egységeken a munkaviszonyt érintő kérdések szükséges rendezését a 4/2020 sz. rektori rendelkezés 7. pontjával összhangban.
 
Felelős személyek: az SJE dékánjai, egységvezetői és kvesztora  

4.    Az SJE önkormányzati akadémiai testületei szüneteltetik üléseiket, ill. ajánlott az egyetem területén megrendezendő tanácskozások és tömegrendezvények elhalasztása. Ez a rendelkezés, ill. ajánlás nem érinti a telekommunikációs eszközök segítségével, telekonferencia útján, valamint az írásban megvalósuló tanácskozásokat. 

Felelős vagy érintett személyek: az SJE dékánjai, egységvezetői, kvesztora, az akadémiai szenátus elnöke, az igazgatótanács elnöke, a kari szenátusok elnökei.

5.    Az SJE 2020. március 28-át követően a visszavonásig továbbra is szükségállapotban üzemel -  az egyetem létesítményei a későbbiekben is zárva tartanak. Kivételt képeznek azok a létesítmények, amelyek működése elengedhetetlen ezen állapot biztosításához.

6.    A végzős évfolyamok számára az alábbiak alapján módosul az akadémiai év időbeosztása:

Mesterképzés:

Oktatás: 2020. 04. 18-ig (eredetileg 2020. 03. 28-ig)
Vizsgaidőszak: 2020. 04. 20. – 2020. 05. 30. (eredetileg 2020. 03. 30. – 2020. 05. 09.)
A diplomamunkák leadási határideje (mesterképzés): 2020. 05. 04-ig (eredetileg 2020. 04. 13-ig)

Alapképzés:

Oktatás: 2020. 05. 16-ig (eredetileg 2020. 04. 25-ig)
Vizsgaidőszak: 2020. 05. 18. – 2020. 06. 27. (eredetileg 2020. 04. 27. – 2020. 06. 06.)
Szakdolgozatok leadási határideje (alapképzés): 2020. 06. 01-ig (eredetileg 2020. 05. 11-ig)

Doktori PhD. képzés:

A dékánok kitűzik és a kari weboldalakon nyilvánosságra hozzák a disszertációs munkák leadásának határidejét.

7.    A szükségállapot alatt a záródolgozatok leadása kizárólag elektronikus úton, az Akadémiai Információs Rendszeren (AIR) keresztül történik. A szükségállapot megszűnését követően könyvtári archiválás céljából szükséges a záródolgozat 1 kinyomtatott példányát leadni az illetékes tanulmányi osztályon. A hallgató az AIR-ben kigenerálja a saját záródolgozata feladatkiírását, majd azt elektronikusan beilleszti a záródolgozatába. 

8.    A záródolgozathoz tartozó licencszerződések elkészítése és archiválása elektronikus úton történik.

9.    Az államvizsgák időpontját és módját a későbbiekben közöljük.

10.  A dékánok kijelölik a vizsgák és az értékelés formáját és módját a végzős évfolyamok számára, amelyek a későbbiekben alkalmazhatóak a további évfolyamok számára is.

11.  A Sirály Kollégiumban elszállásolt hallgatók számára elengedésre kerül a 2020 áprilisára és márciusára (részarányosan a kollégium bezárásától kezdődően) befizetett kollégiumi díj, mivel jelenleg nem áll módjukban annak szolgáltatásait igénybe venni. Amennyiben a 2020 márciusára és áprilisára vonatkozó kollégiumi havidíj már befizetésre került, ez az összeg beszámítódik a következő hónapok kollégiumi díjába. A szállásból adódó esetleges túlfizetések a szerződéses viszony megszűnését követően az elszállásolt személy számlaszámára kerülnek visszatérítésre.  

II.

A rendelkezést az egyetem válságstábja és vezetése per rollam megerősítéssel fogadta el 2020. március 26-án. Jelen intézkedések kapcsolódnak a korábbi rektori rendelkezésekben közzétett intézkedésekhez, kiegészítik vagy helyettesítik azokat. A rendelkezésbe foglalt intézkedések 2020. március 28-án lépnek hatályba és a visszavonásig érvényesek.

Komárom, 2020. március 26.
Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
rektor

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem