SJE főmenü

Tudományos rendezvények 2021

Selye János Egyetem

A rendezvény neve: Selye János Egyetem XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája_2021
Szervező: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, Tanárképző Kar, Református Teológiai Kar
A rendezvény típusa: nemezetközi tudományos konferencia
Időpont: 2021. szeptember 8-9.
Jelentkezés határideje: 2021. június 30.
Helyszín:  
A rendezvény gesztora: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: Bc. Hernády Adrienn, e-mail: , telefon:  +421 35 32 60 659
Web: http://selyetudkonf.sk
   
A rendezvény neve: TDK - Tudományos Diákköri Konferencia/Egyetemi forduló
Szervező: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, Tanárképző Kar, Református Teológiai Kar, Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata
A rendezvény típusa: tudományos diákköri konferencia
Időpont: 2021. április 21.
Jelentkezés határideje: 2021. március 17.
Helyszín:  
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat:  
Web: http://tdk.ujs.sk
   
A rendezvény neve:  
Szervező:  
A rendezvény típusa:  
Időpont:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín:  
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat:  
Web:  
   
A rendezvény neve:  
Szervező:  
A rendezvény típusa:  
Időpont:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín:  
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat:  
Web:  

Gazdaságtudományi Kar

A rendezvény neve: Családi vállalkozás a gyakorlatban
Szervező: GIK SJE
A rendezvény típusa: szakmai eszmecsere vállalkozóval
Időpont: febr.21
Szekciók:  
Jelentkezés határideje: 2021.1.15.
Helyszín: GIK SJE
A rendezvény gesztora: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény neve: Gamifikáció és menedzserek képzése
Szervező: Dr.habil Ing. Machová Renáta, PhD.; PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
A rendezvény típusa: tudományos monográfia bemutatása
Időpont: 2021.03.02.
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE konf.központ
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat:  
Web:  
   
A rendezvény neve: Fodor Mónika: Trendek, tendenciák a marketingkommunikációban: kihívások, megoldások a fogyasztói hatalomátvétel idején
Szervező: PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
A rendezvény típusa: előadás
Időpont: 2021. április - KEN 2021
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE konf.központ
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat:  
Web:  
   
A rendezvény neve: Varga János: Az Európai Parlament és ami mögötte van
Szervező: PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
A rendezvény típusa: interaktív előadás
Időpont: 2021. április - KEN 2021
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE Konf.központ
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat:  
Web:  
   
A rendezvény neve: cca. English and German Business Communication Day
Szervező: GIK Idegen nyelvi és Kommunikáció Tanszék 
A rendezvény típusa: előadás, interaktív workshop
Időpont: 2021/2022 téli szemeszter - fél nap 
Szekciók: 2- angol nyelvi szekció, német nyelvi szekció 
Jelentkezés határideje: n/a
Helyszín: SJE GIK épülete 
A rendezvény gesztora: Ez még nincs meghatározva. 
Kapcsolat:
Web: n/a

Tanárképző Kar

A rendezvény neve: Irodalom és tudomány
Szervező: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, MA Populáris Kultúra Kutatócsoport
A rendezvény típusa: szimpózium
Időpont: 2021. február
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE TKK
A rendezvény gesztora: Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény neve: könyvbemutató
Szervező: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, MA Populáris Kultúra Kutatócsoport
A rendezvény típusa: könyvbemutató
Időpont: 2021. április
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE TKK
A rendezvény gesztora: Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény neve: könyvbemutató
Szervező: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, MA Populáris Kultúra Kutatócsoport
A rendezvény típusa: könyvbemutató
Időpont: 2021. október
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE TKK
A rendezvény gesztora: Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD., H. Nagy Péter, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény neve: a Selye János Egyetem XIII. nemzetközi tudományos konferenciája – 2021 Nyelv-és irodalomtudományi szekció
Szervező: Selye János Egyetem - a konferencia szervezőbizottsága 
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: cca. 2021. szeptember 13–14. 
Szekciók: munkacím: Kultúra – Identitás 
Jelentkezés határideje: 2021.07.31
Helyszín: Selye  János Egyetem TKK, Bratislavská 3322, 945 01 Komárom, Szlovák Köztársaság
A rendezvény gesztora:  a Selye  János Egyetem rektora
Kapcsolat:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk
Megjegyzés: egyetemi szintű rendezvény
   
A rendezvény neve: a Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének Variológiai Kutatócsoportja XI. nemzetközi tudományos szimpóziuma
Szervező: Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Variológiai Kutatócsoport
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos szimpózium
Időpont: cca. 2021. 11.8-12. között
Szekciók: nincsenek
Jelentkezés határideje: 30.6.21
Helyszín: Selye  János Egyetem TKK, Bratislavská 3322, 945 01 Komárom, Szlovák Köztársaság
A rendezvény gesztora: a Selye János Egyetem dékánja
Kapcsolat:  ; ;
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: A Variológiai Kutatócsoport munkaértekezlete
Szervező: Selye  János Egyetem TKK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Variológiai Kutatócsoportja
A rendezvény típusa: könyvbemutató - a Variológiai Kutatócsoport tudományos konferenciájának tanulmánykötete
Időpont: 2021 májusában 
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: SJE TKK, Bratislavská 3322, 945 01 Komárom
A rendezvény gesztora: SJE TKK dékán asszonya 
Kapcsolat:  ,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Precíziós mezőgazdaság Magyarországon
Szervező: Biolóogia tanszék
A rendezvény típusa: Előadás
Időpont: Technika és tudományok hete
Szekciók: Biológia és mezőgazdaság
Jelentkezés határideje: -
Helyszín: SJE 
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat: Szenczi Iveta,
Web:  
Megjegyzés: előadó - Lajos Mihály
   
A rendezvény neve: Interaktív laboratóriumi gyakorlat 
Szervező: Kémia Tanszék
A rendezvény típusa: informális kémiaoktatás
Időpont: az iskolák jelentkezése alapján
Szekciók:  
Jelentkezés határideje: -
Helyszín: GIK SJE, Hradná 21
A rendezvény gesztora: Mgr. Varga Andrea, PhD.
Kapcsolat:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
A rendezvény neve: Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 2021
Szervező: Kémia Tanszék
A rendezvény típusa: verseny
Időpont: 2021. áprilisa
Szekciók:  
Jelentkezés határideje: 2021. 02. 28.
Helyszín: GIK SJE, Hradná 21
A rendezvény gesztora: Mgr. Varga Andrea, PhD., Ing. Hugyivár Magdolna, Dibó Gábor, PhD.
Kapcsolat:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
A rendezvény neve: Kémiai Módszertani Nap
Szervező: Kémia Tanszék
A rendezvény típusa: szakmai szeminárium
Időpont: 2021. júliusa
Szekciók:  
Jelentkezés határideje: 2021. 05. 31. 
Helyszín: GIK SJE, Hradná 21
A rendezvény gesztora: Mgr. Szarka Katalin, PhD., Mgr. Varga Andrea, PhD.
Kapcsolat:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
A rendezvény neve: Technika és Tudomány Hete
Szervező: Kémia Tanszék
A rendezvény típusa: előadás
Időpont: 2021. novembere
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: GIK SJE, Hradná 21
A rendezvény gesztora: Ing. Hugyivár Magdolna, Mgr. Szarka Katalin, PhD., Mgr. Varga Andrea, PhD.
Kapcsolat:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
A rendezvény neve: Kultúra - Művészet - Edukáció. Interkulturális örökségek 
Szervező: SJE TKK Neveléstudományi Tanszék
A rendezvény típusa: Prezentáció, zenés-irodalmi műsor
Időpont: 2021. november - Technika és Tudomány Hete
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Dunamenti Múzeum, Komárom
A rendezvény gesztora: doc. Dr. Csehi Ágota, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény neve: Szimpózium a Szlovak nyelv es szlovak irodalom tanításáról az általános iskolák alsó tagozatán - aktuális problémák, feladatok, megoldások.
Szervező: SJE TKK Neveléstudományi Tanszék
A rendezvény típusa: szimpózium
Időpont: 2021. május
Szekciók:  
Jelentkezés határideje: április
Helyszín: SJE TKK, Bratislavská cesta 3322
A rendezvény gesztora: Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény neve: Workshop II. Improving Creativity and Creative Thinking in the English a s Foreign Language Classroom – Rozvoj kreativity a kreatívneho myslenia vo výučbe angličtiny ako cudzí jazyk - A kreativitás és kreatív gondolkodás fejlesztése az angol mint idegennyelv tanításában
Szervező: Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
A rendezvény típusa: Workshop - továbbképzés az alap- és középiskolák angol szakos tanárai számára
Időpont: 2021. június
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: TKK SJE
A rendezvény gesztora: PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
Kapcsolat:
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/
Megjegyzés: A rendezvény a KEGA 006UJS-4/2019 – Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách c. projekt keretén belül valósul meg.
   
A rendezvény neve: Workshop III. Improving Creativity – Rozvoj kreativity - Kreativitás fejlesztése
Szervező: Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
A rendezvény típusa: Workshop - továbbképzés az alap- és középiskolák angol szakos tanárai számára
Időpont: 2021. október
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: TKK SJE
A rendezvény gesztora: PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
Kapcsolat:
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/
Megjegyzés: A rendezvény a KEGA 006UJS-4/2019 – Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách c. projekt keretén belül valósul meg.
   
A rendezvény neve: International Symposium
Szervező: Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
A rendezvény típusa: nemzetközi szimpózium
Időpont: 2021. november (Tudomány és Technika Hete)
Szekciók:  
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: TKK SJE
A rendezvény gesztora: pontosítjuk
Kapcsolat:  
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/

Református Teológiai Kar

A rendezvény neve: Trianon 100+1
Szervező: SJE RTK, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanítóképző Kara, Szegedi Egyetem
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: 2021. október
Szekciók: Iskolatörténeti, Egyháztörténeti, Kisebbségpolitikai, 
Jelentkezés határideje: 2021. június 30.
Helyszín: Komárom SJE RTK
A rendezvény gesztora: Mgr. Lévai Attila, PhD.; Dr. Zakar Péter, Dr. Lukács Olga
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Doktorok Kollégiuma
Szervező: SJE RTK
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2021. augusztus 23-25.
Jelentkezés határideje: 2021. június 30.
Helyszín: Komárom SJE RTK
A rendezvény gesztora: Mgr. Lévai Attila, PhD. Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv
Kapcsolat:
Web: dc.reformatus.hu
   
A rendezvény megnevezése: PhD. hallgatók konferenciája
Szervező: SJE RTK
A rendezvény típusa: konferencia
A rendezvény időpontja: 2021. június
Jelentkezés határideje: 2021. május 31.
Helyszín: Komárom SJE RTK
A rendezvény gesztora: Ing. Kis Jolán PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Az ugariti nyelv, kultúra és vallás
Szervező: SJE RTK
A rendezvény típusa: KEGA projekten belüli online zárókonferencia
A rendezvény időpontja: 2021. február vége
Jelentkezés határideje: 2021. január 31.
Helyszín: Komárom, SJE RTK
A rendezvény gesztora: prof. ThDr. Karasszon István, PhD., Mgr. Lévai Attila, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Josephus Flavius- konferencia
Szervező: SJE RTK, EHE - Budapest, ELTE-Budapest, KRE - Budapest, DRHE - Debrecen
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2021. november
Jelentkezés határideje: 2021. szeptember 30.
Helyszín: Budapest, ELTE
A rendezvény gesztora: Dr.habil. Kókai-Nagy Viktor, PhD., Mgr. Lévai Attila, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Revival, Spiritual Awakening and Social Reform in Central and Eastern Europe
Szervező: Prof. Dr. Kovács Ábrahám
A rendezvény típusa: Nemzetközi angol nyelvű konferencia
A rendezvény időpontja: 2021. november 18-19.
Jelentkezés határideje: 2021. július 1.
Helyszín: Komárom, SJE RTK
A rendezvény gesztora: Prof. Dr. Kovács Ábrahám
Kapcsolat:
Web: www.ujs.sk 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem