Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: ŠVOČ-Študentská vedecká konferencia/Univerzitné kolo
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: študentská vedecká konferencia
Termín konania: 12. apríla 2023
Termín prihlasovania: 8. marca 2023
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:  
Web: http://tdk.ujs.sk


  

Názov podujatia: XV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho_2023
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: septembra 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Adrienn Hernády, e-mail: , tel.:  +421 35 32 60 659
Web: http://selyetudkonf.ujs.sk/sk

Fakulta ekonómie a informatiky

Názov podujatia: 11th International Workshop on Surface Engineering
7th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering
2st International Workshop on Trends in Electronics and Informatics
Organizátor: KMI FEI UJS - CEEPUS network
Forma podujatia: worshop
Termín konania: 26.-30. júna 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Kontakt:
Web: fei.ujs.sk


  

Názov podujatia: Is there any Chaos in Economics? (Small Complexity Economics tour through the theories we use)
Organizátor: prof. Vladimír Gazda / Department of Management, Faculty of Economics and Informatics
Forma podujatia: Lecture + small economic experiment
Termín konania: no time limitation 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Any Lecture Room, Faculty of Economics and Informatics
Odborný gestor podujatia: prof. Vladimír Gazda / Department of Management, Faculty of Economics and Informatics
Kontakt:
Web: fei.ujs.sk


  

Názov podujatia: Freedom in human society (definition, past-present-future)
Organizátor: prof. Vladimír Gazda / Department of Management, Faculty of Economics and Informatics
Forma podujatia: Lecture + Student competition for the best short answer to the “What gives You Freedom?” question. 
Termín konania: no time limitation 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Any Lecture Room, Faculty of Economics and Informatics
Odborný gestor podujatia: prof. Vladimír Gazda / Department of Management, Faculty of Economics and Informatics
Kontakt:
Web: fei.ujs.sk


  

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Fakulta ekonómie a informatiky, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: séria podujatí
Termín konania: v novembri 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: fei.ujs.sk

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: XXXIV. Hevessy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 
Organizátor: Katedra chémie,  Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: 19. apríla 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 23. decembra 2022
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk


  

Názov podujatia: Nové pedagogické koncepcie vo vyučovaní prírodovedných predmetov
Organizátor: Katedra chémie,  Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: webinár
Termín konania: 5. mája 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: online
Odborný gestor podujatia: Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Deň didaktiky chémie
Organizátor: Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: 4. júla 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 16. júna 2023
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: Upresní sa neskôr
Termín konania: v  novembri 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   


  

Názov podujatia: Otvorené laboratórne cvičenia pre ZŠ a SŠ
Organizátor: Katedra chémie,  Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: informálne, praktické vyučovanie chémie
Termín konania: podľa záujmu ZŠ a SŠ
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Alexandra Hengerics Szabó, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Odovzdávanie certifikát Ovisport - Odborná prezentácia
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: Odovzdávanie certifikát Ovisport - Odborná prezentácia
Termín konania: v júni 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Aula, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka: Pozvaná Prednáška - Ovisport -tenis, Sebestyén Kata, PhD.


  

Názov podujatia: Význam pohybového rozvoja v materskej škole
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: István Farmosi pamätný deň - Význam pohybového rozvoja v materskej škole.
Termín konania: v októbri 2023
Sekcie: Význam pohybového rozvoja v materskej škole
Termín prihlasovania: 10. októbra 2023
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Aula, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
Kontakt:
Web:  
Poznámka: Pamätný deň István Farmosi, pozvané prednášky Gaál Sándorné, odborné prednášky, dôležitosť pohybovôho rozvoja detí predškolského veku, budú pozvané učiteľky materských školách a študenti predškolskej elementárnej výchovy.


  

Názov podujatia: Jazykové situácie – jazykové zákony. 
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho
Forma podujatia: Rozhovor s maďarským lingvistom Ottó Vörösom.
Termín konania: v marci 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD., dekan Pedagogickej fakulty  Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: XV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho_2023 Sekcia Jazyk, literatúra, kultúra, vzdelávanie: perspektívy 21. storočia
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, organizačný výbor konferencie
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v septembri 2023
Sekcie: Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk


  

Názov podujatia: Aktuálne otázky vyučovania pravopisu
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: kontaktná
Termín konania: 31. marca 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 31. januára 2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt: ,
Web: http://pf.ujs.sk/sk
Poznámka: Cieľom podujatia je prezentovanie a prediskutovanie najnovších vedeckých výsledkov z oblasti vyučovania maďarského pravopisu.


  

Názov podujatia: Environmentálna pamätná súťaž Curie 
Organizátor: Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: súťaž 
Termín konania: 17. februára 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 2. novembra 2022
Miesto podujatia: Katedra biológie, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: RNDr. Tóth Tar Éva, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
Poznámka: občerstvenie pre pozvaných hostí financované z rozpočtu UJS


  

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: Upresní sa neskôr
Termín konania: v novembri 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra biológie, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching 2.
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho,
Forma podujatia: sekcia v rámci XV. Medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2023
Termín konania: v septembri 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: online priestor, Zoom
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD., Dr. habil. Rita Brdar-Szabó, PhD. (ELTE)
Kontakt:
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/


  

Názov podujatia: International Symposium
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: v novembri 2023 (Týždeň vedy a výskumu)
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Kontakt:
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf/


  

Názov podujatia: Odborno-vedecký workshop pre doktorandov
Organizátor: Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: workshop
Termín konania: v apríli 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania: v marci 2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Tóth Péter, Kopp Erika, Pukánszky Béla
Kontakt: Alexandra Nagyová -vedúca katedry Pedagogiky
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Moderná pedagogika
Organizátor: Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: workshop
Termín konania: v máji 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania: v marci 2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Pozvaný prednášajúci Robert Čapek
Kontakt: Alexandra Nagyová -vedúca katedry Pedagogiky
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Teoreticko-metodologický seminár 1.
Organizátor: Katedra slovanského jazyka a literúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: seminár
Termín konania: 15. septembra 2023
Sekcie: slovenský jazyk, slovenská literatúra
Termín prihlasovania: 2.1.2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, T107, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. Juraj Vaňko
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Teoreticko-metodologický seminár 2.
Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: seminár
Termín konania: 18. októbra 2023
Sekcie: slovenský jazyk, slovenská literatúra
Termín prihlasovania: 2. januára 2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, T107, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. Juraj Vaňko
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia: Teoreticko-metodologický seminár 3.
Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: seminár
Termín konania: 8. novembra 2023
Sekcie: slovenský jazyk, slovenská literatúra
Termín prihlasovania: 5. januára 2023
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, T107, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. Juraj Vaňko
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia:  
Organizátor: KPP, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho,
Forma podujatia: Rorprávkové predpoludnie na pamiatku Andersena
Termín konania: 5. apríla 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzitná knižnica, Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia:  
Organizátor: KPP, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho,
Forma podujatia: Kurz pre užívateľov programu RENDERFOREST 
Termín konania: 18. januára 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, T309, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Mészáros Timea, PaedDr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
Kontakt: ,  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia:  
Organizátor: KPP, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho,
Forma podujatia: Slávnostny koncert ZSZ Cantus Iuventus
Termín konania: 10. mája 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Dôstojnícky pavilón, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia:  
Organizátor: KPP, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: Deň Origo
Termín konania: začiatkom septembra 2023
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia:  
Organizátor: Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: XV. Medzinárodná vedecká konferenia UJS - 2023
Termín konania: v septembri 2023
Sekcie: 3 szekcie zapezpečené s KPP Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho,
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk


  

Názov podujatia:  
Organizátor: KPP, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: Tyzden vedy a techniky
Termín konania: v novembri 2023 
Sekcie: podujatia zabezpečené s KPP PF UJS
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: http://pf.ujs.sk/sk

Reformovaná teologická fakulta

Názov podujatia: Konferencia Katedry historických vied
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, KHV
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v apríli 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, 945 01 Komárno, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: prof. Ábrahám Kovács, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia cirkevnej hudby
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, KPST
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 5. mája 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, 945 01 Komárno, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: Mgr. Kinga Süll, PhD.
Kontakt:
Web:  


  

Názov podujatia: Konferencia na pamiatku profesora Lajosa Csémyho
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, RKC na Slov., TIJC
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 27. júna 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Praha, Česká republika
Odborný gestor podujatia: doc. Mgr. Attila Lévai, PhD.
Kontakt:
Web:  


  

Názov podujatia: Nabožensko-teologická konferencia
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, KHV
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: jún alebo júl 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, 945 01 Komárno, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: Prof. Ábrahám Kovács, PhD.
Kontakt:
Web:  


  

Názov podujatia: SOMEF
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, TIJC
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 3.-5. júla 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: UJS RTF, 945 01 Komárno, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: Mgr. Katalin Pólya, PhD.
Kontakt:
Web:  


  

Názov podujatia: Coetus Teologorum
Organizátor: GK MRC
Forma podujatia: stretnutie maďarských reformovaných teológických inštitútov
Termín konania: 10.-12. júla 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Ilyefalva, Rumunsko
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
Kontakt:  
Web:  


  

Názov podujatia: Prenasledovaná cirkev II.
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, KHV
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v októbri 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Attila Petheő, PhD.; Mgr. Ferenc Tömösközi, PhD.
Kontakt: ;
Web:  


  

Názov podujatia: KEGA workshop
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, KAV
Forma podujatia: workshop
Termín konania: v októbri 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Kontakt:
Web:  


  

Názov podujatia: Vieruhodná reč - VEGA konferencia 
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, KSNZ
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v októbri 2023
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Pálóczi Czinke István
Odborný gestor podujatia: Ing. Jolán Kis, PhD.; Prof. István Karasszon, PhD.
Kontakt: ;
Web: http://frt.ujs.sk

Vedecké podujatia 2022
Vedecké podujatia 2021
Vedecké podujatia 2020
Vedecké podujatia 2019
Vedecké podujatia 2018
Vedecké podujatia 2017
Vedecké podujatia 2016

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem