Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: ŠVOČ-Študentská vedecká konferencia/Univerzitné kolo
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: študentská vedecká konferencia
Termín konania: 4. mája 2022
Termín prihlasovania: 30. marca 2022
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:  
Web: http://tdk.ujs.sk
   
Názov podujatia: XIV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho_2022
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: septembra 2022
Termín prihlasovania: 1.7.2022
Miesto podujatia: 30. júna 2022
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Adrienn Hernády, e-mail: , tel.:  +421 35 32 60 659
Web: http://selyetudkonf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: FTDK - ŠVOUČ
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: študentské vedecké podujatie
Termín konania: 24-25. novembra 2022
Termín prihlasovania: 17. júna 2022
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Doc. RNDr. József Bukor, PhD., Mgr. Adrienn Hernády, e-mail: , tel.:  +421 35 32 60 659
Web: http://ftdk.ujs.sk
   

Ekonomická Fakulty

 

Názov podujatia: "Digitálné dni" 
Organizátor: Széchenyi István Egyetem, Selye János Egyetem, CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Forma podujatia: konferencia 
Termín konania: 18. marca 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: Mónika Fodor: Trendy, tendencie v marktingovej komunikácií
Organizátor: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: apríl. 2022
Termín prihlasovania: Konf.centrum UJS
Miesto podujatia:  
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: EF UJS
Forma podujatia: séria podujatí
Termín konania: 2022 november
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Budovy UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: fei.ujs.sk

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: Kurz pre mentorov
Organizátor: PF UJS
Forma podujatia: Diseminačné podujatie pre mentorov/Kurz sa uskutoční v rámci projektu  Erasmus+ KA 201 Mentor Training 2020-1-SK01-KA201-078250
Termín konania: 22.-24. marca 2022
Termín prihlasovania: 01. marca 2022
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. 
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Zodpovedná jazykoveda
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Forma podujatia: Predstavenie knihy spojené s rozhovorom s profesorom jazykovedy Miklósom Kontrom 
Termín konania: apríl 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho PF, Bratislavská 3322, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD., dekan PF Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: www.ujs.sk
   
Názov podujatia: Deň Andersena
Organizátor: PEP PF
Forma podujatia: vzdelávacia činnosť
Termín konania: apríl 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: miestnosť 404 (PF) (možnosť online realizácie)
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: XXXIII. Hevessy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: 06. 04. 2022
Termín prihlasovania: 17. 12. 2021
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Deň didaktiky chémie
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: 06. 07. 2022
Termín prihlasovania: 17. 06. 2022
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: XIV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2022, Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, organizačný výbor konferencie
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: september 2022
Termín prihlasovania: 30.6.2022
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk
   
Názov podujatia: Pohybom  ku zdraviu
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: cvičenie - pre detí materskej školy
Termín konania: 2022 október 
Termín prihlasovania: 2022 október
Miesto podujatia: Športové centrum UJS, Hradná 2, veľká a malá telocvičňa
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: Dr. habil. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Web: http://pf.ujs.sk/hu/
   
Názov podujatia: SELYE CUP
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: Medzinárodný turnaj - SELYE CUP - futsal
Termín konania: 2022 október
Termín prihlasovania: 2022 október
Miesto podujatia: Športové centrum UJS, Hradná 2/ veľká telocvičňa, Športová hala mesta Komárna
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. /  Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: PaedDr. Židek Péter
Web:  
   
Názov podujatia: XII. Medzinárodné vedecké sympózium výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Termín konania: v časovom rozpätí 7–25. november 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho PF, Bratislavská 3322, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD., dekan PF Univerzity J. Selyeho
Kontakt: ; ,
Web: www.ujs.sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: Jednoduché efektné pokusy
Termín konania: 2022. november
Termín prihlasovania: 31.10.2022
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a kultúry
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: Prednáška - Dobay Beáta - Rozvoj pohybových zručností hravou formou u detí predškolského veku, teoretická a praktická ukážka
Termín konania: 2022 november
Termín prihlasovania: 2022 november
Miesto podujatia: Športové centrum UJS, Hradná 2
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: Dr. habil. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Web: http://pf.ujs.sk/hu/
   
Názov podujatia: Športový deň pre študentov UJS
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: šport: futbal, basketbal, volejbal, stolný tenis
Termín konania: 2022 november
Termín prihlasovania: 2022 november
Miesto podujatia: Športové centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: Dr. habil. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Web: http://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Názov: Hudobnopedagogický odkaz Zoltána Kodálya a jeho aktualita v 21. storočí
Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS
Forma podujatia: Workshop, seminár, hudobno-literárny program
Termín konania: november 2022 (Týždeň vedy a techniky)
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: 22.10.2022
Odborný gestor podujatia: Aula UJS v Komárne
Kontakt: doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Web:
   
Názov podujatia: Sympózium
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry
Forma podujatia: sympozium
Termín konania: 2022 november
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS prezenčne alebo on-line
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Pedagogická diagnostika v praxi
Organizátor: PEP PF
Forma podujatia: workshop
Termín konania: jeseň 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: miestnosť 404 (PF) (možnosť online realizácie)
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: Nové cesty a výzvy v pedagogickej diagnostike/online, KULTMINOR projekt
Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF
Forma podujatia: prezentácia monografie spojená s vedecko-odbornou diskusiou
Termín konania: 18. 01. 2022, 15:00 hod.
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Big Blue Button   https://bigbluebutton.ujs.sk/b/pae-ohq-dv3-86p
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web:  

Fakulta Reformovanej Teológie

Názov podujatia: Konferencia "Josephus"
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 5.5.2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Kókai Nagy Viktor
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia Katedry praktickej a systematickej teológie
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 13.5.2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno, UJS
Odborný gestor podujatia: Mgr. Görözdi Zsolt, ThD.
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: II. PhD. konferencia - "Mint a folyóvíz mellé ültetett fa" 
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: vedecká domáca konferencia
Termín konania: 17.6.2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: ing. Kis Jolán, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Collegium Doctorum
Organizátor: RTF UJS; TIJC; DC-MRE
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: v auguste 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: Mgr. Lévai Attila, PhD.; doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
Kontakt: ;
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia HUNHAN - (teológovia z SK, RO, H a z Korei)
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 1 týždňová konferencia v októbri 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: Prof. Kovács Ábrahám, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Vyzvy v 21. storocí v oblasti diakonie, misiologie a v sociálnej starostlivosti  
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia (KEGA)
Termín konania: 24. júna 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: ThDr. Szénási Lilla, PhD.
Kontakt:
Web:  


Vedecké podujatia 2021
Vedecké podujatia 2020
Vedecké podujatia 2019
Vedecké podujatia 2018
Vedecké podujatia 2017
Vedecké podujatia 2016

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem