Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: XII. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho - 2020
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky fakulta, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: september 2020
Termín prihlasovania: 30. júna 2020
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Bc. Adrienn Hernády, e-mail: , telefon:  +421 35 32 60 659
Web: selyetudkonf.ujs.sk
   
Názov podujatia: ŠVOČ - Študentská vedecká odborná konferencia/Univerzitné kolo
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta, Študentská samosrpáva Univerzity J. Selyeho
Forma podujatia: študentská vedecká odborná konferencia
Termín konania: 22. apríla 2020
Termín prihlasovania: 18. marca 2020
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web: tdk.ujs.sk
   
Názov podujatia:  
Organizátor:  
Forma podujatia:  
Termín konania:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia:  
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  

Fakulta ekonómie a informatiky

Názov podujatia: Konkurenciaschopnosť regiónov a samospráv
Organizátor: Spoločnosť Maďarských Ekonómov na Slovensku - FEI UJS 
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: 03-04. apríl 2020
Sekcie: Plenárne sekcie, samospráva, konkurenciaschopnosť
Termín prihlasovania: 27. marca 2020
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS 
Odborný gestor podujatia: Mgr. Rozália Hervay (Spoločnosť Maďarských Ekonómov na Slovensku) - PhDr. Imre Antalík, PhD. (FEI UJS)
Kontakt: ,  
Web: ef.ujs.sk és www.szmkt.sk 
   
Názov podujatia: VII. Súťaž Podnikateľský plán
Organizátor: FEI UJS, Študentská samospráva FEI UJS
Forma podujatia: vedná oblasť manažmentu, súťaž
Termín konania: marec alebo apríl 2020
Termín prihlasovania: 17.01.2020
Miesto podujatia: UJS. Konf. Centrum
Odborný gestor podujatia: RNDr. Peter Csiba, PhD., PhDr. Antalík Imre, PhD.
Kontakt:
Web: http://utv.ujs.sk/
   
Názov podujatia: János Varga: Európsky parlament a čo je za tým 
Organizátor: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. - Študentská samospráva  
Forma podujatia: interaktívna prednáška 
Termín konania: KEN 2020 - 20-24. apríl 2020
Miesto podujatia: UJS Konf. Centrum 
Odborný gestor podujatia: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Kontakt:
Web: ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Makroregionálne stratégie v EU - možnosti a výzvy
Organizátor: Ďurdík Ladislav, PhD.
Forma podujatia: hosť: Dr. Gyurcsík Iván, PhD. Prednáška/beseda
Termín konania: KEN 2020 - 20-24. apríl 2020
Miesto podujatia: Konferenčná budova UJS
Odborný gestor podujatia: Ďurdík Ladislav, PhD.
Kontakt:
Web: ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: FEI UJS
Forma podujatia: séria podujatí
Termín konania: 2-8. november 2020
Helyszín: Budovy UJS
Web: ef.ujs.sk
   
Názov podujatia: Worskhop - KEGA projekt
Organizátor: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Forma podujatia: workshop
Termín konania: november budúceho roka
Miesto podujatia: UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Kontakt:
Web: ef.ujs.sk

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: Prednáška
Organizátor: PF UJS Katedra Biológie
Forma podujatia: prednáška - týždeň vedy a techniky - November
Termín konania: november 2020
Sekcie: Poľnohospodárstvo
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt: Iveta Szencziová
Web:  
Poznámka: Prednášajúci: Ing. Lajos Mihály - riaditeľ spoločnosti Agrofil SZMI kft. 
   
Názov podujatia: Hevessy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 2020
Organizátor: PF UJS Katedra chémie
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: 2020.04.15.
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 2020.02.22.
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Vargová Andrea, PhD., Ing. Magdolna Hugyivár, Gábor Dibó, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Deň didaktiky chémie
Organizátor: PF UJS Katedra chémie
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: 03.07.2020
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 25.05.2020
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Katarína Szarka, PhD., Mgr. Andrea Vargová, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: PF UJS Katedra chémie
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: November 2020
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Ing. Magdolna Hugyivár, Mgr. Tímea Baranyai, PhD., MA. Attila Kardos
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Otvorené laboratórne cvičenia pre ZŠ a SŠ
Organizátor: PF UJS Katedra chémie
Forma podujatia: informálne, praktické vyučovanie chémie
Termín konania: podľa záujmu ZŠ a SŠ
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: FEI UJS, Hradná 21
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Ing. Magdolna Hugyivár
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Prezentácia knihy
Organizátor: PF UJS Katedra maďarského jazyka a literatúry
Forma podujatia: Prezentácia knihy (L. Varga Péter: Más tartományok)
Termín konania: Február 2020
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt: Péter H. Nagy, PhD., Dr. habil PaedDr. József Keserű, PhD. - ,
Web:  
   
Názov podujatia: Sympózium
Organizátor: PF UJS Katedra maďarského jazyka a literatúry
Forma podujatia: sympózium (Literatúra a veda)
Termín konania: November 2020
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt: Péter H. Nagy, PhD., Dr. habil PaedDr. József Keserű, PhD. - ,
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia
Organizátor: PF UJS Katedra maďarského jazyka a literatúry
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: 2020.11.17-18.
Sekcie: 1 sekcia: Otázky lyrickej interpretácie
Termín prihlasovania: 2020.09.01.
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia
Organizátor: PF UJS Katedra maďarského jazyka a literatúry
Forma podujatia: vedecká konferencia
Termín konania: 2020 .11.10.-25.
Sekcie: plánovaná 1 sekcia: Obraznosť, didaktická vybavenosť učebníc najmä vzhľadom na menšinové školstvo na Slovensku a v zahraničí 
Termín prihlasovania: 2020.07.31.
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Dekan PF UJS
Kontakt: , ,
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia
Organizátor: PF UJS Katedra pedagogiky ako spoluorganizátor, Partiumi Keresztény Egyetem Oradea; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest
Forma podujatia: vedecká konferencia
Termín konania: 2020.06.01.
Sekcie: Vývojové tendencie vo vzdelávaní; Pedagogické výskumi; Partnerstvá; Innovácie vo vzdelávaní; Vzdelávanie bez hraníc
Termín prihlasovania: 2020.05.01.
Miesto podujatia: Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea, Rumunsko
Odborný gestor podujatia: Dr. Enikő Maior; Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.; Prof. Dr. Péter Tóth
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia
Organizátor: PF UJS Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia pre mladých germanistov
Termín konania: 2020.03.04-05.
Sekcie: jazykoveda, literárna veda, didaktika a metodika, translatológia
Termín prihlasovania: 2020.02.02.
Miesto podujatia: PF UJS - Konf. Centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia
Organizátor: PF UJS Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 2020.11.09.
Sekcie: jazykoveda, literárna veda, didaktika a metodika
Termín prihlasovania: 2020.09.30.
Miesto podujatia: PF UJS
Odborný gestor podujatia: Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Kontakt:
Web:  
   
   
Názov podujatia: Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna
Organizátor: PF UJS Katedra histórie, Mesto Komárno, Maďarská historická spoločnosť
Forma podujatia: vedecká konferencia
Termín konania: 2020.04.17.
Sekcie:  
Termín prihlasovania: 2020.03.25.
Miesto podujatia: Komárňanská Pevnosť - tzv. Lőporos
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Workshop o vyskumu vidieka
Organizátor: PF UJS Katedra histórie
Forma podujatia: workshop
Termín konania: 2020.03.11.
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: PF UJS Katedra histórie
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. László Szarka, CSc.
Kontakt:
Web:  

Fakulta Reformovanej Teológie

A rendezvény neve: Trianon 100
Szervező: SJE RTK, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanítóképző Kara; Szegedi Egyetem
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: 2020. április 28
Szekciók: Iskolatörténeti, Egyháztörténeti, Kisebbségpolitikai, 
Jelentkezés határideje: 2020. február 28.
Helyszín: Komárom SJE RTK
A rendezvény gesztora: Mgr. Lévai Attila, PhD.; Dr. Zakar Péter, Dr. Lukács Olga
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Doktorok Kollégiuma
Szervező: SJE RTK
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2020. augusztus 23-26
Jelentkezés határideje: 2020. június 30
Helyszín: Komárom SJE RTK
A rendezvény gesztora: Mgr. Lévai Attila, PhD. Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv
Kapcsolat:
Web: dc.reformatus.hu
   
   
A rendezvény megnevezése: PhD. hallgatók konferenciája
Szervező: SJE RTK
A rendezvény típusa: konferencia
A rendezvény időpontja: 2020. június
Jelentkezés határideje: 2020. május 31.
Helyszín: Komárom SJE RTK
A rendezvény gesztora: Ing. Kis Jolán PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Az ugariti nyelv, kultúra és vallás
Szervező: SJE RTK
A rendezvény típusa: KEGA projekten belüli konferencia
A rendezvény időpontja: 2020.október
Jelentkezés határideje: 2020. június 30.
Helyszín: Komárom, SJE RTK
A rendezvény gesztora: prof. ThDr. Karasszon István, PhD., Mgr. Lévai Attila, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Josephus Flavius- konferencia
Szervező: SJE RTK, EHE - Budapest, ELTE-Budapest, KRE - Budapest, DRHE - Debrecen
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2020. november
Jelentkezés határideje: 2020. szeptember 30.
Helyszín: Budapest, ELTE
A rendezvény gesztora: Dr.Habil. Kókai-Nagy Viktor, PhD., Mgr. Lévai Attila, PhD.
Kapcsolat:
Web:  
   
A rendezvény megnevezése: Revival, Spiritual Awakening and Social Reform in Central and Eastern Europe
Szervező: Prof. Dr. Kovács Ábrahám
A rendezvény típusa: Nemzetközi angol nyelvű konferencia
A rendezvény időpontja: 2020. november 19-20
Jelentkezés határideje: 2020. május 1
Helyszín: Komárom, SJE RTK
A rendezvény gesztora: Prof. Dr. Kovács Ábrahám
Kapcsolat:
Web: www.ujs.sk 


Vedecké podujatia 2020
Vedecké podujatia 2019
Vedecké podujatia 2018
Vedecké podujatia 2017
Vedecké podujatia 2016

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.