Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: ŠVOČ-Študentská vedecká konferencia/Univerzitné kolo
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: študentská vedecká konferencia
Termín konania: 24. apríla 2024
Termín prihlasovania: 20. marca 2024
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:  
Web: http://tdk.ujs.sk
   
Názov podujatia: XVI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho_2024
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: septembra 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Adrienn Hernády, e-mail: , tel.:  +421 35 32 60 659
Web: http://selyetudkonf.sk/sk

Fakulta ekonómie a informatiky

Názov podujatia: Konferencia ETDTFA - finálny názov sa ešte upresní
Organizátor: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Dr. habil Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: 08/11/2024
Termín prihlasovania: október 2024
Sekcie: plenárne prednášky + min. 2 sekcie
Miesto podujatia: Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Kontakt:
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: XXXVII. DIDMATTECH 2024
Organizátor: KINF FEI UJS
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: v októbri 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.; vedecký garant konferencie
Kontakt: ; 035 3260 751
Web:  
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Fakulta ekonómie a informatiky, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: séria podujatí
Termín konania: v novembri 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Budova FEI UJS, Hradná 21, a Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: PhDr. Imrich Antalík, PhD., prodekan pre vedu a výskum
Kontakt:
Web: fei.ujs.sk

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: School Reunion 
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: stretnutie absolventov študijného programu
Termín konania: 27. januára 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, T213
Odborný gestor podujatia: doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk/kmf
   
Názov podujatia: Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Organizátor: Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: súťaž 
Termín konania: 19. februára 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra biológie, Univerzita J. Selyeho, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: RNDr. Eva Tóthová Tarová, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Jazyková diskriminácia v jazykovej krajine
Organizátor: Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry PF UJS, Výskumná skupina jazykovej krajiny pri Katedre slovenského jazyka a literatúry PF UJS. Cieľom podujatia je prezentovanie a prediskutovanie najnovších vedeckých výsledkov z oblasti jazykovej krajiny s veľkým dôrazom na jazykovú diskrimináciu.
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Termín konania: 13. marca 2024
Sekcie: 1. sekcia špecializovanej (diskriminatívnej) JK; 2. sekcia nešpecializovanej (všeobecnej) JK
Termín prihlasovania: 31. januára 2024
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Gábor Lőrincz, PhD., Mgr. Vojtech Istók, PhD., Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Textologicko-rétoricko-štylistická a lingvistická analýza diela Ómagyar Mária-siralom. Prednáška doc. Ottó Vörösa
Organizátor: Szabolcs Simon, PhD., Cieľová skupina: študenti odboru maďarského jazyka a literatúry a histórie
Forma podujatia: sympózium, vedecká prednáška a študentský koreferát
Termín konania: 28. marca 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Obdobie a jazyková situácia neskorého sťahovania národov v našom regióne (Avari, Slovania, Maďari). Prednáška profesora archeológie Lászlóa Madarasa
Organizátor: Szabolcs Simon, PhD., Cieľová skupina: študenti odboru maďarského jazyka a literatúry; histórie
Forma podujatia: vedecká prednáška spojená s diskusiou
Termín konania: v apríli 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Teoreticko-metodologický seminár
Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: seminár
Termín konania: v apríli 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Remeslá, kreativita, sebavyjadrenie
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: workshop
Termín konania: apríl 2024 KEN
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Tímea Mészáros, Csilla Nagy, ArtD.
Kontakt: ,
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: XXXV. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: 24.04.2024
Termín prihlasovania: 31/01/2024
Miesto podujatia: Katedra chémie, Univerzita J. Selyeho, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Pedagogická diagnostika v teórii a praxi
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: workshop
Termín konania: v apríli 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Erika Kopp, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Súčasné výzvy pedagogiky
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: workshop
Termín konania: v máji 2024
Termín prihlasovania: vo februári 2024
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. dr. Péter Tóth, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Deň didaktiky chémie
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: 4. júla 2024
Termín prihlasovania: 16. júna 2024
Miesto podujatia: Katedra chémie, Univerzita J. Selyeho, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: XVI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2024., Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 12.-13. septembra 2024
Sekcie: téma sekcie bude objasnená neskôr
Termín prihlasovania: 30. jún 2024
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: ,
Web: pf.ujs.sk, www.ujs.sk
   
Názov podujatia: Prezentácia kníh z publikačnej činnosti Katedry slovenského jazyka a literatúry
Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: prezentácia kníh
Termín konania: v októbri 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Medzinárodná doktorandská konferencia
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: v októbri 2024
Termín prihlasovania: v júli 2024
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: XIII. Medzinárodné vedecké sympózium výskumnej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Organizátor: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Výskumná skupina Variológia pri Katedre maď. jaz. a lit.
Forma podujatia: medzinárodné vedecké sympózium
Termín konania: 11.-15. novembra 2024
Termín prihlasovania: 31. augusta 2024
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho PF, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., dekan Pedagogickej fakulty 
Kontakt: ; ;
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Inovácie v pedagogike a vo výchovno-vyučovacom procese
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: v novembri 2024
Termín prihlasovania: v októbri 2024
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Pohľad do života a práce ženského zboru SJE Cantus Iuventus
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: workshop
Termín konania: v novembri 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno, T404
Odborný gestor podujatia: Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Úlohy žien vo vzdelávaní a umení
Organizátor: Katedra predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: v novembri 2024
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: prof. dr. Katalin Kéri, DSc.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra biológie, Univerzita J. Selyeho, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Forma podujatia: Vedecká prednáška, Prednášajúci: Dr. Zoltán Szakál, docent (Veda – kultúra vína – zdravie: výskum v oblasti marketingu vína a vínnej turistiky)
Termín konania: v novembri 2024 (Týždeň vedy a výskumu)
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra biológie, Univerzita J. Selyeho, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: International Symposium
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: v novembri 2024 (Týždeň vedy a výskumu)
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk/kmf
   
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizátor: Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: upresní sa neskôr
Termín konania: v novembri 2024 (Týždeň vedy a výskumu)
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra chémie, Univerzita J. Selyeho, budova FEI, Hradná 21, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Otvorené laboratórne cvičenia pre ZŠ a SŠ
Organizátor: Katedra chémie Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: informálne, praktické vyučovanie chémie
Termín konania: podľa záujmu ZŠ a SŠ
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Alexandra Hengerics Szabó, PhD.
Kontakt:
Web: pf.ujs.sk

Reformovaná teologická fakulta

Názov podujatia: Vernisáž monografie: "Németh Géza szolgálata - misszió kereten kívül"
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: sympózium so zahranicnou úcastou 
Termín konania: v 2. polovici marca 2024
Sekcie:  
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Protestantská spiritualita
Organizátor: Katedra aplikovaných vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 19. marca 2024
Termín prihlasovania: 12. marca 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: ThDr. Lilla Szénási, PhD
Kontakt:  
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Science and Religion (Oxford Templeton projekt)
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: 2. medzinárodná vedecká konferencia v anglickom jazyku
Termín konania: 4.-5. apríla 2024
Termín prihlasovania: pozvané prednášky
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: prof. Ábrahám Kovács, PhD. 
Kontakt:  
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Josephus and the Maccabees / Josephus und die Makkabäer
Organizátor: Katedra starej a novej zmluvy, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: megzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 10.-12. apríla 2024
Termín prihlasovania: 29. februára 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Konferencia "Szenczi Molnár Albert"
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 25. apríla 2024
Termín prihlasovania: 15. apríla 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Inklúzia. Integrácia. Budúcnosť - Elfogadás. Befogadás. Jövőkép. (Interreg)
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodný vedecký workshop
Termín konania: 15. mája 2024
Termín prihlasovania: 1. apríla 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Petheő Attila, PhD., PaedDr. Strédl Terézia, PhD., Mgr. György Csík, PhD. 
Kontakt:
Web: rtf
   
Názov podujatia: "Németh Géza" - medzinárodná vedecká konferencia
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho a Erdélyi Gyülekezet, Budapest
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 31. máj -2. jún.2024
Termín prihlasovania: 15. mája 2024
Miesto podujatia: Budapest - Erdélyi Gyülekezet - Reménység Szigete
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. a Dr. István Fazekas
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: The Unfinished Past: The non-existence of the democratic change, failure or success? CWM sponsorált alkalom
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia v anglickom jazyku
Termín konania: 23.-24. alebo 30.-31. mája 2024
Termín prihlasovania: pozvané prednásky
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: prof. Ábrahám Kovács, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: III. vedecká konferencia pre bývalych PhD.- poslucháčov Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho
Organizátor: Katedra starej a novej zmluvy, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v júni 2024
Termín prihlasovania: 31. mája 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: Ing.  Jolán Kis, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Coetus Teologorum
Organizátor: stretnutie reformovaných  teologických fakúlt a inštitúcii Karpatskej kotliny
Forma podujatia: pracovné stretnutie
Termín konania: 9.-11. júla 2024
Termín prihlasovania: 1. júla 2024
Miesto podujatia: Ilieni (RO)
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: XVI. Medzinárodná vedecká mkonferencia Univerzity J Selyeho 2024 - teologická sekcia
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v septembri 2024
Termín prihlasovania: v auguste 2024
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr.  Alfréd Somogyi, PhD. szekcióvezető
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Pamätná konferencia TIJC - 30. vyrocie
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho,  a TIJC
Forma podujatia: pametná konferencia
Termín konania: 21. septembra 2024
Termín prihlasovania: 15. septembra 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Pinke a Knižnica CJTA 
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr. Attila Lévai, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Vernisáž pamätného zborníku "Böszörményi István"
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho a Csemadok Lučenec
Forma podujatia: sympózium
Termín konania: v septembri 2024
Termín prihlasovania: 15. septembra 2024
Miesto podujatia: ZS Jozefa Kármána s vyuč. Jaz. maď. v Lučenci
Odborný gestor podujatia: doc. ThDr.  Alfréd Somogyi, PhD. 
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: "Élet zsoltárhangra" (zivot na hlas žalmov) - hudobno-literárna zostava pri príležitosti 450. výročia narodenia Alberta Szenczi Molnára
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho a oddelenie cirkevnej hudby RKC na Slov.
Forma podujatia: hudobno-literárne predstavenie
Termín konania: v októbri 2024
Termín prihlasovania: 30. septemra 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, miestnosť Palóczi Czinke
Odborný gestor podujatia: Mgr. Kinga Süll, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Dialóg s buddhizmom
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: v októbri 2024
Termín prihlasovania: pozvané prednášky
Miesto podujatia: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta
Odborný gestor podujatia: prof. Ábrahám Kovács, PhD.
Kontakt:
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Inklúzia Rómov a sociálna starostlivosť - Roma felzárkóztatás és a szociális gondoskodás (Interreg, KLUTMINOR)
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 6. novembra 2024
Termín prihlasovania: 1. septembra 2024
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 94501 Komárno
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Attila Petheő, PhD., PaedDr. Terézia Strédl, PhD., Mgr. Csík György, PhD. 
Kontakt: ,
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Senzibilizácia a konferencia v oblasti inklúzie
Organizátor: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká, konferencia
Termín konania: 29. novembra 2024
Termín prihlasovania: do septembra 2024
Miesto podujatia: Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: PaedDr. Attila Petheő, PhD., Mgr. Katarína Pólya, PhD.
Kontakt: ,
Web: rtf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Maďarský mučeníci vyznávajúcej cirkvi III. (KULTMINOR)
Organizátor: Katedra historických vied, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 5. októbra 2024
Termín prihlasovania: 5. septembra 2024
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 94501 Komárno
Odborný gestor podujatia: PaedDr.  Attila Petheő, PhD., Mgr. Ferenc Tömösközi, PhD.
Kontakt: ,
Web: rtf.ujs.sk

  


Vedecké podujatia 2023
Vedecké podujatia 2022
Vedecké podujatia 2021
Vedecké podujatia 2020
Vedecké podujatia 2019
Vedecké podujatia 2018
Vedecké podujatia 2017
Vedecké podujatia 2016

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem