Hlavné menu UJS

Vedecké podujatia

Univerzita J. Selyeho

Názov podujatia: ŠVOČ-Študentská vedecká konferencia/Univerzitné kolo
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: študentská vedecká konferencia
Termín konania: 4. mája 2022
Termín prihlasovania: 30. marca 2022
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:  
Web: http://tdk.ujs.sk
   
Názov podujatia: XIV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho_2022
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: septembra 2022
Termín prihlasovania: 1.7.2022
Miesto podujatia: 30. júna 2022
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Mgr. Adrienn Hernády, e-mail: , tel.:  +421 35 32 60 659
Web: http://selyetudkonf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: FTDK - ŠVOUČ
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Forma podujatia: študentské vedecké podujatie
Termín konania: 24-25. novembra 2022
Termín prihlasovania: 17. júna 2022
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Komárno
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt: Doc. RNDr. József Bukor, PhD., Mgr. Adrienn Hernády, e-mail: , tel.:  +421 35 32 60 659
Web: http://ftdk.ujs.sk
   

Fakulta ekonómie a informatiky

Názov podujatia: "Digitálné dni" 
Organizátor: Széchenyi István Egyetem, Selye János Egyetem, CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Forma podujatia: konferencia 
Termín konania: 18. marca 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Konferenčné centrum, prednášková miestnosť K1, Hradná ul. 2., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: Mónika Fodor: Trendy, tendencie v marketingovej komunikácií
Organizátor: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: apríl. 2022
Termín prihlasovania: Konferenčné centrum, prednášková miestnosť K1, Hradná ul. 2., Komárno
Miesto konania:  
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: 3D modely bežným fotoaparátom nielen v technických vedách
Organizátor: Katedra informatiky
Forma podujatia: Prednáška
Termín konania: 8. novembra (utorok) 2022 10:00 - 11:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Dôstojnícky pavilón, 1. poschodie, vchod z Dunajského nábrežia, Inteligentné robotické centrum
Popis: V dnešnom svete sa  už ťažko nájde človek, ktorý by nevlastnil mobilný telefón alebo tablet. Aj tieto prostriedky disponujú dostatočnou presnosťou, aby z fotografií  ktoré pomocou nich získame  sme mohli vytvoriť hodnoverný 3D model. Prednáška si kladie za cieľ poukázať na túto možnosť a formou  ukážky rôznych modelov aj vizuálne  poukázať na  ich reálnu využiteľnosť.  
Odborný gestor podujatia:  
Cieľová skupina: GIK, TKK, Bc., Mgr.
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: Výzvy vo vývoji automobilových IT systémov v Audi Hungaria
Organizátor: AUDI HUNGARIA Zrt.
Forma podujatia: Prednáška
Termín konania: 9. novembra (streda) 10:00 - 11:30
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Konferenčné centrum, K1, Hradná ul. 2., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Popis: Audi Hungaria pôsobí v Győri už takmer 30 rokov a vyniká medzi východoeurópskymi automobilkami aj tým, že má významné oddelenie technického vývoja, v ktorom stovky inžinierov prispievajú k dizajnu a vývoju najnovších vozidiel. Systémy súvisiace s IT zohrávajú v dnešných vozidlách čoraz dôležitejšiu úlohu, ktorých vývoj predstavuje nové výzvy pre automobilových inžinierov v počiatočných fázach konštrukcie vozidiel. Účelom prezentácie je oboznámiť študentov s hlavnými úlohami a činnosťami oddelenia technického vývoja Audi Hungaria, ako aj s najnovšími výzvami a trendmi, ktoré vznikajú vo vývoji ovplyvňujúcom IT systémy vozidla.
Cieľová skupina: GIK, TKK, Bc. Mgr.
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: ZMENY V SPOTREBE A PRÍJME OBYVATEĽSTVA
Organizátor: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Dr.habil Ing. Renáta Machová, PhD.
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Forma podujatia: hosť: Dr. Pál Belyó - prednáška
Termín konania: 09. novemra (streda) 2022 13:15
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Konferenčné centrum, prednášková miestnosť K1, Hradná ul. 2., Komárno 
Odborný gestor podujatia:  
Popis:  
Cieľová skupina pre študentov, kolegov a externých záujemcov o danú tému.
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: About the Critical Thinking of Karl Popper and its Impacts on the Formal Research Methods in Economics.
Organizátor: FEI UJS, prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 
Forma podujatia: Lecture, Prednáška cca. 60 minút
Termín konania: 10. novembra (štvrtok) 2022 08:40 - 09:40
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Fakulta ekonómie a informatiky UJS, G309, Hradná ul. 21., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Popis: Lecture shows the formal interconnections between neopositivist theory of knoledge and deductive and statistical methods applied in economic research.
Cieľová skupina: Students, scientific staff, teachers. Študenti, vedeckí pracovníci, učitelia.
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: Akciový trh. Čo sa skrýva pod povrchom? Skúmanie hlbokých kníh pomocou strojového učenia.
Organizátor: Katedra informatiky
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: 10. novemra (štvrtok) 2022 10:00 - 11:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, K1, Hradná ul. 2., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Popis: V modernej elektronickej burze cenných papierov máme k dispozícii obrovské množstvo údajov na podporu investičných rozhodnutí. Vzhľadom na veľké množstvo a dynamickú povahu údajov nie je možné ich jednoducho spracovať. Analýza hlbokých kníh si vyžaduje spoluprácu viacerých disciplín (big data, strojové učenie a ekonómia). Ako vyzerá hĺbková kniha? Aké údaje obsahuje? Ako sa môžeme z takýchto údajov učiť? Tieto a podobné otázky budú predmetom tejto prednášky. 
Cieľová skupina: GIK, TKK, Bc. Mgr.
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: Meranie dopadu spoločensko prospešných projektov: Prečo?
Organizátor: Katedra ekonomiky FEI UJS
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: 10. novemra (štvrtok) 2022 11:20 - 12:20
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Konferenčná centrum UJS, K1, Hradná ul. 2., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Popis: Prednáša: Ing. Andrea Lelovics, Fórum Inštitút
Cieľová skupina: študenti UJS
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: Prezentácia knihy (autor: László Éhn)
Organizátor: István Jobbágy, PhD. 
Forma podujatia: prezentácia knihy
Termín konania: 11. novembra (piatok) 2022 8:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, K2, Hradná ul. 2., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Popis: László Éhn, bývalý študent našej univerzity, predstaví svoju knihu "Počiatky slovenskej národnej politiky". Autor si získal priazeň čitateľov vďaka svojmu novému prístupu k téme.
Cieľová skupina: študenti Bc. + Mgr.
Web: https://www.aposztrof.hu/component/virtuemart/t%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1ny,-t%C3%B6rt%C3%A9nelem/%C3%A9hn-laci-a-szlov%C3%A1k-nemzeti-l%C3%A9t-kezdete-detail
   
Názov podujatia: Workshop pre učiteľov matematiky základných škôl
Organizátor: Katedra matematiky FEI UJS
Forma podujatia: workshop
Termín konania: 11. novembra (piatok) 2022 08:00 - 16:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Fakulta ekonómie a informatiky UJS, G110, Hradná ul. 21., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Cieľová skupina: učitelia matematiky
Popis:  Prezentácia využitia a možností stránky matek.ujs.sk
Web: fei.ujs.sk
   
Názov podujatia: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.: Perspektívy  sociálno-ekonomického vývoja členských štátov Európskej únie, Perspective of the EU members development
Organizátor: FEI UJS, prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 
Forma podujatia: Prednáška (jazyk: SK)
Termín konania: 11. novembra piatok) 2022 11:00 
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Fakulta ekonómie a informatiky UJS, G210, Hradná ul. 21., Komárno
Odborný gestor podujatia:  
Cieľová skupina: študenti, učitelia, odborná verejnosť
Popis: videokonferencia
Web stránka: fei.ujs.sk

 

 

Pedagogická Fakulta

Názov podujatia: Nové cesty a výzvy v pedagogickej diagnostike/online, KULTMINOR projekt
Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF
Forma podujatia: prezentácia monografie spojená s vedecko-odbornou diskusiou
Termín konania: 18. 01. 2022, 15:00
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Big Blue Button   https://bigbluebutton.ujs.sk/b/pae-ohq-dv3-86p
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Pedagogická diagnostika v praxi
Organizátor: PEP PF
Forma podujatia: workshop
Termín konania: jeseň 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: miestnosť 404 (PF) (možnosť online realizácie)
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: Kurz pre mentorov
Organizátor: PF UJS
Forma podujatia: Diseminačné podujatie pre mentorov/Kurz sa uskutoční v rámci projektu  Erasmus+ KA 201 Mentor Training 2020-1-SK01-KA201-078250
Termín konania: 22.-24. marca 2022
Termín prihlasovania: 01. marca 2022
Miesto podujatia: Konferenčné centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. 
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Zodpovedná jazykoveda
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Forma podujatia: Predstavenie knihy spojené s rozhovorom s profesorom jazykovedy Miklósom Kontrom 
Termín konania: apríl 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho PF, Bratislavská 3322, 945 01 Konárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD., dekan PF Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: www.ujs.sk
   
Názov podujatia: Deň Andersena
Organizátor: PEP PF
Forma podujatia: vzdelávacia činnosť
Termín konania: apríl 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: miestnosť 404 (PF) (možnosť online realizácie)
Odborný gestor podujatia:  
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: XXXIII. Hevessy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: súťaž pre žiakov ZŠ
Termín konania: 06. 04. 2022
Termín prihlasovania: 17. 12. 2021
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: Deň didaktiky chémie
Organizátor: Katedra chémie PF UJS
Forma podujatia: odborný seminár
Termín konania: 06. 07. 2022
Termín prihlasovania: 17. 06. 2022
Miesto podujatia: Katedra chémie, budova FEI, Hradná 21, Komárno
Odborný gestor podujatia: Mgr. Andrea Vargová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/sk
   
Názov podujatia: XIV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2022, Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Organizátor: Univerzita J. Selyeho, organizačný výbor konferencie
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 12-13. septembra 2022
Termín prihlasovania: 30.6.2022
Miesto podujatia: Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum, Hradná 2, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Kontakt:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.selyeuni.sk
   
Názov podujatia: Pohybom  ku zdraviu
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: cvičenie - pre detí materskej školy
Termín konania: 2022 október
Termín prihlasovania: 2022 október
Miesto podujatia: Športové centrum UJS, Hradná 2, veľká a malá telocvičňa
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: Dr. habil. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Web: http://pf.ujs.sk/hu/
   
Názov podujatia: SELYE CUP
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: Medzinárodný turnaj - SELYE CUP - futsal
Termín konania: 2022 október
Termín prihlasovania: 2022 október
Miesto podujatia: Športové centrum UJS, Hradná 2/ veľká telocvičňa, Športová hala mesta Komárna
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. /  Dr. habil, PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: PaedDr. Židek Péter
Web:  
   
Názov podujatia: Hudobnopedagogický odkaz Zoltána Kodálya a jeho aktualita v 21. storočí
Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS
Forma podujatia: Workshop, seminár, hudobno-literárny program
Termín konania: november 2022 (Týždeň vedy a techniky)
Termín prihlasovania: 22.10.2022
Miesto konania: Aula UJS v Komárne
Odborný gestor podujatia: doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk
   
Názov podujatia: Športový deň pre študentov UJS
Organizátor: Katedra telesnej va športu UJS/ PF
Forma podujatia: šport: futbal, basketbal, volejbal, stolný tenis
Termín konania: 2022 november
Termín prihlasovania: 2022 november
Miesto konania: Športové centrum UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kontakt: Dr. habil. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
Web: http://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Doktorandsky seminár a workshop
Organizátor: katedra Historie PF, Karlova Univerzita, Praha
Forma podujatia: seminár a workshop
Termín konania: 28.10.2022, 10:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: budova UJS PF (Bratislavská cesta 3322, Komárno) -T201
Cieľová skupina: doktorandi 
Popis: Na seminári sa zúčastnia doktorandi z troch pracovísk, z Karlovej Univerzity, Historického ústavu SAV a Univerzity J. Selyeho. Diskusia prezentovaných tém sa uskutoční v rámci workshopu. 
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Univerzitný totem – workshop
Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS – Nagy Csilla, Mészáros Tímea
Forma podujatia: workshop
Termín konania: 7-8-9-10. 11. 2022 10:00-12:00 , 12:30-13:30, 14:00-16:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania:  budova PF UJS, Bratislavská cesta, Komárno, T103
Cieľová skupina: študenti, vyučujúci, zamestnanci univerzity
Popis: Pri príležitosti 4 dňového workshopu pripravíme „Univerzitný totem“,  stĺp, sochu z hliny. Počas 2-hodinových intervalov za zdobí prvok o veľkosti cca 20 cm. Každá časť, ktorá sa vyrobí, bude súčasťou sochy. Max. počet zamestnancov 15 osôb/2 hod
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Current Trends and Challenges in Teaching English as a Foreign Language - Aktuálne trendy a výzvy vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka
Organizátor: doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry
Forma podujatia: medzinárodné sympózium
Termín konania: 8. 11. 2022, 09:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: budova PF UJS (Bratislavská cesta 3322, Komárno) - T109Zoom, https://us02web.zoom.us/j/3220027286?pwd=MXhpYkMrbnNuV2Nac01GM29EeGhudz09
Meeting ID: 322 002 7286
Passcode: 03UhdZ
Cieľová skupina študenti, učitelia angličtiny, vysokoškolskí učitelia vyučujúci v programoch anglického jazyka a literatúry, výskumní pracovníci
Popis: The symposium focuses on the latest trends and changes the field of teaching English as a foreign language has faced recently. The main topics will investigate the difficulties and challenges that EFL teachers had to deal with and several possible solutions will be proposed and innovative ideas will be presented. Speakers from Slovakia and Hungary will be invited to give presentations on the methodology of teaching English language, literature and culture. / Sympózium sa zameriava na najnovšie trendy a zmeny v oblasti výučby angličtiny ako cudzieho jazyka. Hlavnými témami budú ťažkosti a výzvy vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka v posledných rokoch a nové, inovatívne nápady, ktoré poskytnú praktické riešenia pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka. Pozvaní budú odborníci zo Slovenska a Maďarska, ktorí prednesú prezentácie o metodike výučby anglického jazyka, literatúry a kultúry.
Web: http://www.ujs.sk/pf/kmf
   
Názov podujatia: Možnosti využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní
Organizátor: RNDr. Zoltán Fehér, PhD., Mgr. Ladislav Jaruska, PhD. , Mgr. Tünde Berta
vyučujúci z Katedry matematiky FEI UJS
Forma podujatia: workshop
Termín konania: 08. 11. 2022, 8:50 - 10:20
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: budova PF UJS, Bratislavská cesta, Komárno, T109
Cieľová skupina: učitelia a študenti matematiky a I. stupňa ZŠ
Popis: Prezentovanie možností využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní matematiky a posilnení interdisciplinárnych vzťahov.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Vystúpme z komfortnej zóny
Organizátor: UJS PF KTVŠ
Forma podujatia: prednáška
Termín konania: 08.11.2022, 9:40
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: PF UJS Čajka II., Bratislavská cesta 3322, Komárno, B111
Cieľová skupina: študenti
Popis: Pohľad do vysokohorskej turistiky. Prednášajúci Mgr. Attila Bognár.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Vizualizácia jazykovej krajiny
Organizátor: Katedra maďarského jazyka a literatúry a Katedra slovenského jazyka
a literatúry PF UJS a spolupartner Filozofická Fakulta UMB Katedra germanistiky
Forma podujatia: výsatava a prezentácia
Termín konania: 09. 11.2022, 10:30
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: budova PF UJS, Bratislavská cesta 3322, Komárno, T107
Cieľová skupina: študenti, pedagógovia
Popis: Prezentácia čiastkových výsledkov projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“  Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., Dr. Habil Sándor János Tóth, PhD., Mgr. Vojtech Istók, PhD., Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/struktura/katedra-slovenskeho-jazyka-a-literatury.html#aktuality
   
Názov podujatia: Interaktívne laboratórne cvičenie 
Organizátor: Katedra chémie PF UJS - Mgr. Boglárka Borovicza, Mgr. Andrea Vargová, PhD.
Forma podujatia: informálne vyučovanie chémie
Termín konania: 09. 11. 2022, 09:30
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Katedra chémie PF UJS, budova FEI UJS, Hradná 21, Komárno, G107
Cieľová skupina: studenti SŠ
Popis: Záujemcovia môžu vidieť a vyskúšať si pestré, farebné experimenty na Katedre chémie Univerzity J. Selyeho, čím posilnia svoje zážitkové učenie, hravé osvojenie si znalostí a v neposlednom rade záujem o prírodovedné predmety.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Precízne poľnohospodárstvo a jeho súčasný stav v Maďarsku
Organizátor: Katedra biológie PF UJS
Forma podujatia: prednáška a diskusia
Termín konania: 09. 11. 2022, 11:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Katedra biológie PF UJS, budova FEI UJS, Hradná 21, Komárno, G210
Cieľová skupina: akademici, študenti
Popis: Prednášajúci: Mihály Lajos, generálny riaditeľ - Agrofil-SZMI Kft. 
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Maďarské vzdelávanie v materinskom jazyku = ničenie duše
a lingvicizmus. Prednáška profesora lingvistiky Miklósa Kontru a diskusia o výskume živého maďarského jazyka v Karpatskej kotline s osobitným dôrazom na vyučovanie maďarského jazyka
Organizátor: Výskumná skupina Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry UJS PF
Forma podujatia: prednáška spojená s diskusiou
Termín konania: 10.11.2022 13:15–14:45
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: UJS PF, Bratislavská cesta 3322, Komárno - T404 prednášková sála
Cieľová skupina: študenti UJS s aprobáciou maďarský jazyk v kombinácii,
učitelia maďarčiny z praxe
Popis: Významná časť výskumov lingvistu Miklósa Kontru ja zameraná na vzdelávacie problémy menšinových Maďarov. Profesor Kontra vo svojich prácach hľadá riešenia najmä na problémy výučby maďarského materinského jazyka v dvojjazyčnom prostredí. Autor vo svojich knihách a štúdiách často ničí mýty, rozptyľuje mylné predstavy o dvojjazyčnom vzdelávaní a snaží sa zmierniť vplyv škodlivých ideí. Cieľom podujatia Týždňa vedy na UJS je vypočuť si prednášku Miklósa Kontru na vyššie uvedenú tému, po ktorej nasleduje rozhovor s autorom.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Komorner Germanistentag 2022
Organizátor: Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UJS
Forma podujatia: sympozium
Termín konania: 10.11.2022, 10.00
Miesto konania: PF UJS Čajka II. (Bratislavská cesta 3322, Komárno)  - B111
Cieľová skupina: široká verejnosť
Popis: Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky NJ ako cudzieho jazyka
Web: germanistik-komorn.sk
   
Názov podujatia: Výskum Árpádovských kráľov a ich pohrebísk. Najnovšie archeologické a genetické výsledky.
Organizátor: Katedra biológie PF UJS, Katedra histórie PF UJS,  Akademická rada Maďarov na Slovensku
Forma podujatia: vedecká prednáška a diskusia
Termín konania: 10.11.2022, 10:30:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: Budova FEI UJS, Hradná 21, Komárno, G405
Cieľová skupina: pre záujemcov o našu históriu, ako aj študentom histórie a biológie
Popis: Prednášajúci: Balázs Gusztáv Mende - vedúci výskumný pracovník Archeogenomického ústavu Výskumného centra humanitných vied Výskumnej siete Loránda Eötvösa. Diskutujúcimi sú Melinda Nagy, József Liszka a László Szarka.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/
   
Názov podujatia: Improvizačný workshop – Vekker Műhely
Organizátor: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS – Nagy Csilla, Mészáros Tímea
Forma podujatia: workshop
Termín konania: 11.11.2022, 10:00 – 12:00, 13:00-15:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: PF UJS Čajka II., Bratislavská cesta 3322, Komárno, B111
Cieľová skupina: študenti KPP PF UJS
Popis: Tréning je založený na dramatických a improvizačných hrách, ktoré zahŕňajú tému byť dospelý a stať sa dospelým, s veľkým dôrazom na zábavu popri hĺbkovom a spoločnom myslení. Max. 25 osôb/2 hodiny
Web: https://vekkermuhely.com/
   
Názov podujatia: Sympózium
Organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry
Forma podujatia: sympózium
Termín konania:  
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: PF UJS/on-line
Cieľová skupina:  
Gestor podujatia: PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
Kontakt:
Web: http://pf.ujs.sk/hu/
   
Názov podujatia: Dobrovoľníctvo v 21. storočí
Organizátor: RTF UJS, Katedra biológie PF UJS, Akademická rada Maďarov na Slovensku
Forma podujatia: vedecké sympózium
Termín konania: 15. 11. 2022, 10:00
Termín prihlasovania:  
Miesto konania: UJS RTK, Pevnostný rad, Komárno - 14, sála Pálóczi Czinke István
Cieľová skupina: akademici, študenti, občianska spoločnosť
Popis: Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a vydanie zborníka Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Web: https://pf.ujs.sk/sk/

 

 

Fakulta Reformovanej Teológie

Názov podujatia: Konferencia "Josephus"
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 5.5.2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: Dr. habil. Kókai Nagy Viktor
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia Katedry praktickej a systematickej teológie
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 13.5.2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno, UJS
Odborný gestor podujatia: Mgr. Görözdi Zsolt, ThD.
Kontakt:  
Web:  
   
Názov podujatia: II. PhD. konferencia - "Mint a folyóvíz mellé ültetett fa" 
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: vedecká domáca konferencia
Termín konania: 17.6.2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: ing. Kis Jolán, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Collegium Doctorum
Organizátor: RTF UJS; TIJC; DC-MRE
Forma podujatia: konferencia
Termín konania: v auguste 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: Mgr. Lévai Attila, PhD.; doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
Kontakt: ;
Web:  
   
Názov podujatia: Konferencia HUNHAN - (teológovia z SK, RO, H a z Korei)
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Termín konania: 1 týždňová konferencia v októbri 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: Prof. Kovács Ábrahám, PhD.
Kontakt:
Web:  
   
Názov podujatia: Vyzvy v 21. storocí v oblasti diakonie, misiologie a v sociálnej starostlivosti  
Organizátor: RTF UJS
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia (KEGA)
Termín konania: 24. júna 2022
Termín prihlasovania:  
Miesto podujatia: Komárno UJS
Odborný gestor podujatia: ThDr. Szénási Lilla, PhD.
Kontakt:
Web:  


Vedecké podujatia 2021
Vedecké podujatia 2020
Vedecké podujatia 2019
Vedecké podujatia 2018
Vedecké podujatia 2017
Vedecké podujatia 2016

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem