SJE főmenü
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Név: PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G315
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 654

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Menedzsment - Vállalatirányítás
2007 - 2009
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2004 - 2007
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Menedzsment
2009 - 2012
Doktori képzés (PhD.)
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Társadalomtudomány
2010 -

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Egyetemi adjunktus
2013 -
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Tanérsegég
2009 - 2013


Kutatási terület Menedzsment, TudásmenedzsmentA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 5
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 38
ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (1)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 4
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)

Bejegyzések száma összesen: 53

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
Összesen 13

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAB 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Monika BÁLINTOVÁ. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

Hivatkozások:
2016  [3] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.AAB 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Účtovníctvo 3: Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa účtových tried 3 až 9. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 100 s. [6,29 AH]. ISBN 978-80-8122-142-2.

AAB 003 BENCSIK, Andrea a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 169 s. [10,26 AH]. ISBN 978-80-8122-179-8.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.


ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADE 001 KOSÁR, Silvia. A vállalati sikeresség múltja és jelene a szlovák-magyar határtérségben. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Évf. 2, sz. 1 (2010), p. 97-104. ISSN 20621396.

ADE 002 KOSÁR, Silvia a Zsuzsanna CSIBA. Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgálata szlovákiai vállalatok körében. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. Roč. 2, č. 5-6 (2011), s. 342-351. ISSN 2062-1396.

ADE 003 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Hivatkozások:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.ADE 004 KOSÁR, Silvia. Szlovákia geopolitikai elemzése, kiemelt tekintettel az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatokra. Geopolitika a 21. században. Roč. 3, č. 4 (2013), s. 163-169. ISSN 2062-0142.

ADE 005 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 006 MACHOVÁ, Renáta, Mónika BÁLINT a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján. Tér - gazdaság - ember. Évf. 1, sz. 4 (2013), p. 46-60. ISSN 2064-1176.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADF 001 KOSÁR, Silvia, József POÓR, Ingrid SZABÓ, Viktória TÓTH, Péter FODOR a Zoltán MAJÓ. Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban: Egy empirikus felmérés tükrében. E-studies. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 1-29. ISSN 1338-1598.

ADF 002 KOSÁR, Silvia. Znalostný manažment a znalostné projekty v praxi. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 99-106. ISSN 1338-6581.

ADF 003 KOSÁR, Silvia. PPP Projekt ismertetése és társadalmi játszmaként való jellemzése. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 24-33. ISSN 1338-1598.

ADF 004 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Slovensko v srdci geopolitických síl: Slovakia in the heart of geopolitical forces. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. ISSN 1338-6581.

ADF 005 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Lucia ANDOVÁ. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 22-31 [online]. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADM 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Andrej HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Renáta MACHOVÁ a Monika ŠIMONOVÁ. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 Marketing and Management of Innovations. No. 2 (2017), p. 182-195. ISSN 2227-6718. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 003 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

ADM 004 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Andrej HEVESI. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 Marketing and Management of Innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. = Маркетинг і менеджмент інновацій č. 3 (2018), s. 174-185 [print]. ISSN 2218-4511. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Tudásmenedzsment jellemzők a szlovák-magyar határtérségben. In: A falutipológiától a marketingföldrajzig. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, S. 205-216. ISBN 978-963-269-364-4.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 KOSÁR, Silvia. Tudásnövelés a rurális térben = Zveľaďovanie znalostí vo vydieckom regióne. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 171-177. ISBN 978-80-8122-065-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFC 001 KOSÁR, Silvia. A vállalati sikeresség titka. In: Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Győr: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, P. 28-31. ISBN 978-963-06-9109-3.

Hivatkozások:
2012  [4] Mura, L. Aspekty manažérskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí, 2012, Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012, ISBN 978-80-8122-025-8AFC 002 KOSÁR, Silvia. Skúmanie úspešnosti podnikov v slovensko-maďarskom pohraničí. In: Sborník příspěvků: III.Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava-Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010, P. 334-340. ISBN 978-80-7248-620-5.

AFC 003 KOSÁR, Silvia. A tudás jelentősége a vállalatokban. In: VI. KHEOPS Tudományos Konferencia: "Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS, 2011, P. 128-133. ISBN 9789638755384.

AFC 004 KOSÁR, Silvia. A tudás szerepe a vállalatok versenyelőnyében. In: Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben: Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr: SZE, 2011, P. 1-6. ISBN 9789637175657.

AFC 005 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 006 KOSÁR, Silvia. Tudásprojektek jelenléte a vállalati környezetben. In: "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság": Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr: SJE Kautz Gyula GTK, 2012, P. 1-7. ISBN 978-963-7175-78-7.

AFC 007 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Projektek a tudásmenedzsment világában.

AFC 008 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Znalosť, ako konkurenčný faktor. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 675-682. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 009 VLACSEKOVÁ, Dominika a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 607-619. ISBN 978-80-245-2166-4.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. Human Resources in Public and Private Sector: A Comparative Study of Slovakia. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2016  [4] MURA, L. Determinants of quality of the Slovak business environment. In FERNSTAT 2016 : Conference Proceeding. Banská Bystrica : Slovak Statistical and Demografic Society, 2016. ISBN 978-80-88946-74-8, s. 125.AFC 010 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Generácia Z versus trh práce. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFD 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika a Silvia KOSÁR. Fogyasztói szokások kutatása a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny - Intelektuálny kapitál, ako konkurenčná výhoda: A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben - Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. [1-13]. ISBN 9789632162706.

AFD 002 KOSÁR, Silvia. Kis- és középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. In: Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben: Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 50-57. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 003 KOSÁR, Silvia a Tünde SZABÓ. Magyar identitástudat Szlovákiában. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 124-136. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 004 KOSÁR, Silvia. Térszerkezet és a tudás térbeni áramlása. In: Podnikanie v konkurečnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 247-254. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Józsefné NÉMETH. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 350-361. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Zsuzsanna GÓDÁNY a Tünde SZABÓ. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 1063-1073. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

AFD 008 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Dominika BAKOVÁ. Városok versenyképességének vizsgálata Párkány (Štúrovo) és Esztergom példáján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 127-150. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 009 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 010 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Andrej HEVESI. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 532-547. ISBN 978-80-8122-225-2.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Andrej HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 KOSÁR, Silvia. A vidéki tér tudásnövelése. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. [75]. ISBN 978-80-8122-045-6.


BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBB 001 KOSÁR, Silvia. A sikeresség titka: Vállalkozások a szlovák-magyar határ menti térség városaiban. In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, S. 123-155. ISBN 978-80-89234-89-9.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Norbert GYURIÁN. Účtovníctvo 3. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 101 s. ISBN 978-80-8122-108-8.

BCI 002 GYURIÁN, Norbert a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8122-121-7.

BCI 003 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 POÓR, József, Péter FODOR, Silvia KOSÁR, Zoltán SAJÓ, Ingrid SZABÓ a Viktória TÓTH. Emberi erőforrás-menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban - egy empirikus felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle. Sz. május (2010) s. 9-16. ISSN 0865-7009.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 KOSÁR, Silvia. Tudásprojektek a tudástranszfer szemszögéből: Rigorózna práca. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 100.

Hivatkozások:
2013  [3] BENCSIK, A. Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében. Harlow: Pearson, 2013. 128 p. ISBN 978-1-78236-167-1.

2013  [3] BENCSIK, A. - MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. Znalostný manažment v praxi : Metódy a postupy na príkladoch z praxe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 2


FAI 001 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

FAI 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 211 s. ISBN 978-80-8122-111-8.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.