SJE főmenü

Református Teológiai Kar - Tanulmányi kínálat

 Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás (Bc.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: bakalár (Bc.)
Standard időtartam: 3 tanév/6 szemeszter
A képzés nyelve: magyar, szlovák
Tervezett létszám: 40

Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

A Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás tanulmányi program alapképzésének végzőse ismeri szakmájának teológiai, filozófiai, pedagógiai, pszichológiai és szociológiai alapjait és azokat a gyakorlatban is tudja foganatosítani. Ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy egyházi, állami és önkormányzati intézményekben töltsön be állást, illetve képes egyéb szociális segítségnyújtásra, mint pl. krízisintervencióra, terepmunkára, reszocializációs segítség nyújtására, a kliensek érdekében történő tárgyalások lebonyolítására.

A tanulmányi program szerkezete megegyezik a környező országok és Európa hasonló tanulmányi programjaival, így kellő átjárhatóságot biztosít.

Követelmények

- Sikeres érettségi vizsga/Teljes középfokú végzettség. Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára.

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás része:

- a határidőn belül elküldött jelentkezési lap ellenőrzése, tartalmi vizsgálata,

- írásbeli felvételi vizsga, amely a jelentkező általános ismeretanyagát, bibliaismeretét  méri,

- szóbeli felvételi vizsga, amely a jelentkező motivációit vizsgálja az adott tanulmányi programban való részvételt illetően.


Jelentkezési határidő: 2024.05.31.
A felvételi időpontja: 2024. 07. 04.

A kiértesítés 30 napon belül történik meg postai úton.

A felvételi feltételekről bővebben itt.

Ajánlások

- Ajánlott, de nem elvárt érettségi vizsgát tenni humán tudományokból: nyelvi társadalomtudományi, történelmi tárgyakból,
- hasznosak a zenei, egyházzenei: ének illetve hangszeres kompetenciák,

Kedvcsináló

 Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás (Mgr.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: Mgr.
Standard időtartam: 2 tanév/4 szemeszter
A képzés nyelve: magyar, szlovák
Tervezett létszám: 25

Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

A Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás tanulmányi program mesterképzésének végzőse rendelkezik mindazzal az elméleti és gyakorlati képességgel, ami egy team vagy intézmény vezetéséhez, menedzseléséhez elengedhetetlen. Képes célirányosan, a jogi előírásokkal összhangban eljárni. A szociális tudomány szintjén önálló kutatásra, problémamegoldásra képes.A tanulmányi program szerkezete megegyezik a környező országok és Európa hasonló tanulmányi programjaival, így kellő átjárhatóságot biztosít.

Követelmények

- A választott szakiránynak megfelelő alapszintű felsőfokú végzettség (Bc.). Az alapszintű felsőfokú végzettség megszerzését igazoló okirat közjegyzővel hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett alapszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára.

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás része:

- a határidőn belül elküldött jelentkezési lap ellenőrzése, tartalmi vizsgálata,


- írásbeli teszt bibliaismeretből és általános műveltségből, a tanulmányi program alapképzésben megszerezhető ismereteinek és készségeinek felmérése,


- szóbeli felvételi vizsga, amely a jelentkező motivációit vizsgálja az adott tanulmányi 


Jelentkezési határidő: 2024.05.31.
A felvételi időpontja: 2024. 07. 04.
A kiértesítés 30 napon belül történik meg postai úton.

A felvételi feltételekről bővebben itt:

Ajánlások

- Hasznosak, de nem elvártak az idegen nyelvi, számítástechnikai és zenei kompetenciák

Kedvcsináló

 Református teológia (Mgr.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: Mgr.
Standard időtartam: 5 tanév/10 szemeszter
A képzés nyelve: magyar, szlovák
Tervezett létszám: 20

Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

A református teológia tanulmányi program végzőse református teológiai illetve lelkipásztori állás betöltésére jogosult. Elméleti tudással rendelkezik a biblika teológiai, írásmagyarázati, lelkigondozói, kateketikai, etikai, dogmatikai, filozófiai, egyháztörténeti és más teológiai tárgyak kérdésköreiben.

Széles látóköre képessé teszi gyülekezetek, lelki közösségek vezetésére, gyermekkel, felnőttekkel és idős emberekkel való szakavatott foglalkozásra. A tanulmányi program szerkezete megegyezik a környező országok és Európa hasonló tanulmányi programjaival, így kellő átjárhatóságot biztosít.

Követelmények

- Sikeres érettségi vizsga/Teljes középfokú végzettség. Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek: itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára.

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás része:

- a határidőn belül elküldött jelentkezési lap ellenőrzése, tartalmi vizsgálata,

- írásbeli felvételi vizsga általános műveltségből, középiskolai tananyagból, a Szentírás ismeretéből, egyházismeretből, református hitvallásismeretből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,

- szóbeli motivációs beszélgetés és beszélgetés az alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

Jelentkezési határidő: 2024.05.31.
A felvételi időpontja: 2024. 07. 04.
A kiértesítés 30 napon belül történik meg postai úton.

A felvételi feltételekről bővebben itt:


Ajánlások

- Ajánlott, de nem elvárt érettségi vizsgát tenni humán tudományokból: nyelvi társadalomtudományi, történelmi tárgyakból,
- hasznosak a zenei, egyházzenei: ének illetve hangszeres kompetenciák,


Kedvcsináló

 Teológia (PhD.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező
Akadémiai cím: PhD.
Standard időtartam: 3 tanév/6 szemeszter (nappali) vagy 4 tanév/8 szemeszter (levelező)
A képzés nyelve: magyar, szlovák
Tervezett létszám: 1 nappali, 5 levelező

Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén kötelesek évente tandíjat fizetni. Adatok itt.

Miért

A Teológia tanulmányi program doktoranduszképzésének végzőse ismeri a kutatás módszertanát, saját kutatási területén belül (Ószövetség, Újszövetség, gyakorlati teológia, rendszeres teológia, egyháztörténet, vallástörténet és filozófia) széleskörű ismeretekkel rendelkezik. Képes önálló teológiai kutatásra és problémamegoldásra. Képes figyelemmel követni, elemezni és kiértékelni kutatási területe legújabb hazai és külföldi eredményeit.

Követelmények

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése mellett a jelentkezőnek felvételi vizsgán kell részt vennie.

- A felvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell, ill. ahhoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat: önéletrajz, alapszintű (Mgr., MA.) teológiai végzettséget igazoló okmány hitelesített másolata, publikációs tevékenység.

- Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára.

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás része:

- a határidőn belül elküldött jelentkezési lap ellenőrzése, tartalmi vizsgálata,

- szóbeli felvételi vizsga, amely a jelentkező teológiai ismereteit és az adott tanulmányi programban való részvételt illető motivációit vizsgálja.

Jelentkezési határidő: 2024.05.31.
A felvételi időpontja: 2024. 07. 04.
A kiértesítés 30 napon belül történik meg postai úton.

Ajánlások

- Ajánlott előzetes kutatási tervet kidolgozni a választott témát illetően

Kedvcsináló

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem