SJE főmenü

Jelentkezési visszaszámláló

Tanárképző Kar - Tanulmányi kínálat

 Tanárképzés (Bc.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: bakalár (Bc.)
Standard időtartam: 3 tanév / 6 szemeszter
A képzés nyelve: Magyar és / vagy szlovák, angol, német
Tanári szakok szabad szakpárosításban: (tervezett létszám)

• Kémia (30)
• Biológia (50)
• Matematika (30)
• Informatika (40)
• Történelem (60)
• Német nyelv és irodalom (30)
• Angol nyelv és irodalom (100)
• Magyar nyelv és irodalom (80)
• Szlovák nyelv és irodalom (30)
• Hitoktatás (20)
 
Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

Az alapképzést elvégző hallgató:

- alapvető ismereteket szerez a szakpárosításának megfelelő tudományterületek tényeiről, elméleti kérdéseiről, gyakorlati módszereiről

- rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel

- megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, a hozzáférhető források legszélesebb körének felhasználásával

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó mesterképzésbe való belépéshez

- az alapképzést elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek az oktatásügyben mint az általános- és középiskolákban működő segédtanítók, azaz pedagógiai asszisztensek, továbbá mint a gyermekek szakköri tevékenységéért felelős pedagógiai munkatársak, ill. mint a kultúra, a nyelvi és az irodalmi kommunikáció, azaz a mediális területen tevékenykedő munkatársak

Követelmények

- Teljes középfokú végzettség (sikeres érettségi vizsga). Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Ajánlott a szakpárosításnak megfelelő vagy rokon tárgyakból érettségizni.

- Tanulmányi versenyeken való részvétel, ill. szakkörökben való tevékenység előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Tanárképzés (Mgr.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: Mgr.
Standard időtartam: 2 tanév/4 szemeszter
A képzés nyelve: Magyar és/vagy szlovák, angol, német
Tanári szakok szabad szakpárosításban:
• Kémia
• Biológia
• Matematika
• Informatika
• Történelem
• Német nyelv és irodalom
• Angol nyelv és irodalom
• Magyar nyelv és irodalom
• Szlovák nyelv és irodalom
Hitoktatás

Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

A mesterképzést elvégző hallgató:

- részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit

- ismeri szakterületének sajátos kutatási módszereit

- jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó doktori (PhD.) képzésbe való belépéshez

- képesítést nyer a szakpárosításának megfelelő alap-, ill. középiskolai tantárgyak oktatására

Követelmények

- A választott szakiránynak megfelelő alapszintű felsőfokú végzettség (Bc.). Az alapszintű felsőfokú végzettség megszerzését igazoló okirat közjegyzővel hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett alapszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Tudományos Diákköri Konferencián, prózamondó vagy szavalóversenyen, ill. egyéb tanulmányi versenyen való részvétel előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Óvodai és elemi pedagógia (Bc.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező
Akadémiai cím: bakalár (Bc.)
Standard időtartam: 3 év (nappali tagozat) vagy 4 év (levelező tagozat)
A képzés nyelve: Magyar és szlovák
Tervezett létszám: 180 nappali, 80 levelező

Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén kötelesek évente tandíjat fizetni. Adatok itt.

Miért

Az alapképzést elvégző hallgató:

- alapvető ismereteket szerez a szakjának megfelelő tudományterületek tényeiről, elméleti kérdéseiről, gyakorlati módszereiről

- rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel

- megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, a hozzáférhető források legszélesebb körének felhasználásával

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó mesterképzésbe való belépéshez

- szakképesítést nyer óvodapedagógusi, ill. az iskolai klubokban tevékenykedő nevelői állás betöltésére

Követelmények

- Teljes középfokú végzettség (sikeres érettségi vizsga). Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.

Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Ajánlott az adott szaknak megfelelő vagy rokon tárgyakból érettségizni.

- Tanulmányi versenyeken való részvétel, ill. szakkörökben való tevékenység előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Óvodai és elemi pedagógia (Mgr.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező
Akadémiai cím: Mgr.
Standard időtartam: 2 év (nappali tagozat) vagy 3 év (levelező tagozat)
A képzés nyelve: magyar, szlovák

Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kötelesek fizetni. Adatok itt.

Miért

A mesterképzést elvégző hallgató:

- részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit

- ismeri szakterületének sajátos kutatási módszereit

- jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó doktori (PhD.) képzésbe való belépéshez

- képesítést szerez az óvodai és az alsó tagozatos oktatásban pedagógusként, oktatási intézményekben és pedagógiai intézetekben pedagógiai munkatársként való elhelyezkedést

Követelmények

- A választott szakiránynak megfelelő alapszintű felsőfokú végzettség (Bc.). Az alapszintű felsőfokú végzettség megszerzését igazoló okirat közjegyzővel hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett alapszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.

Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Tudományos Diákköri Konferencián, prózamondó vagy szavalóversenyen, ill. egyéb tanulmányi versenyen való részvétel előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Pedagógia és köznevelés (Bc.)

Alapinformációk

Képzési forma: Nappali
Akadémiai cím: bakalár (Bc.)
A tanulmányok standard hossza: 3 tanév / 6 szemeszter
A képzés nyelve: Magyar és szlovák
Tervezett létszám: 30
Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért?

Az alapképzést elvégző hallgató:

- alapvető ismereteket szerez a  megfelelő tudományterületek tényeiről, elméleti kérdéseiről, gyakorlati módszereiről
- rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel
- megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, a hozzáférhető források legszélesebb körének felhasználásával
- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó mesterképzésbe való belépéshez
- az alapképzést elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek az oktatásügyben mint az általános- és középiskolákban működő segédtanítók, azaz pedagógiai asszisztensek, továbbá mint a gyermekek szakköri tevékenységéért felelős pedagógiai munkatársak, ill. mint a kultúra, a nyelvi és az irodalmi kommunikáció, azaz a mediális területen tevékenykedő munkatársak
- a szak azok számára ideális, akik nevelőként, szabadidős tevékenységek szervezőjeként vagy szociális nevelőként kívánnak dolgozni. Képesítést adunk azok kezébe, akik az oktatási intézményekben vagy olyan közintézményekben, illetve civil szervezetekben kívánnak hivatást vállalni, melyek gyermek- és ifjúságsegítéssel, felzárkóztatással foglalkoznak.

Követelmények

Sikeres érettségi vizsga/Teljes középfokú végzettség. Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.
A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.
A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.
Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.

Felvételi eljárásról

- jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)
- felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül
- elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-es akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát

Ajánlott képességek és jártasságok

Tanulmányi versenyeken való részvétel, ill. szakkörökben való tevékenység előnyt jelenthet.
Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.


Alapinformációk

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.