SJE főmenü

Tanárképző Kar - Tanulmányi kínálat

 Tanárképzés (Bc.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: bakalár (Bc.)
Standard időtartam: 3 tanév / 6 szemeszter
A képzés nyelve: Magyar és / vagy szlovák, angol, német
Tanári szakok szabad szakpárosításban: (tervezett létszám)

• Kémia (25)
• Biológia (50)
• Matematika (30)
• Informatika (40)
• Történelem (90)
• Német nyelv és irodalom (25)
• Angol nyelv és irodalom (80)
• Magyar nyelv és irodalom (70)
• Szlovák nyelv és irodalom (30)
• Hitoktatás (20)
 
Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

Az alapképzést elvégző hallgató:

- alapvető ismereteket szerez a szakpárosításának megfelelő tudományterületek tényeiről, elméleti kérdéseiről, gyakorlati módszereiről

- rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel

- megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, a hozzáférhető források legszélesebb körének felhasználásával

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó mesterképzésbe való belépéshez

- az alapképzést elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek az oktatásügyben mint az általános- és középiskolákban működő segédtanítók, azaz pedagógiai asszisztensek, továbbá mint a gyermekek szakköri tevékenységéért felelős pedagógiai munkatársak, ill. mint a kultúra, a nyelvi és az irodalmi kommunikáció, azaz a mediális területen tevékenykedő munkatársak

Követelmények

- Teljes középfokú végzettség (sikeres érettségi vizsga). Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2024/2025-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Ajánlott a szakpárosításnak megfelelő vagy rokon tárgyakból érettségizni.

- Tanulmányi versenyeken való részvétel, ill. szakkörökben való tevékenység előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Tanárképzés (Mgr.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali
Akadémiai cím: Mgr.
Standard időtartam: 2 tanév/4 szemeszter
A képzés nyelve: Magyar és/vagy szlovák, angol, német
Tanári szakok szabad szakpárosításban (tervezett létszám):
• Kémia (20)
• Biológia (30)
• Matematika (30)
• Informatika (30)
• Történelem (30)
• Német nyelv és irodalom (20)
• Angol nyelv és irodalom (40)
• Magyar nyelv és irodalom (50)
• Szlovák nyelv és irodalom (20)
• Hitoktatás (10)

Tandíj: A tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kell fizetni. További információk itt.

Miért

A mesterképzést elvégző hallgató:

- részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit

- ismeri szakterületének sajátos kutatási módszereit

- jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó doktori (PhD.) képzésbe való belépéshez

- képesítést nyer a szakpárosításának megfelelő alap-, ill. középiskolai tantárgyak oktatására

Követelmények

- A választott szakiránynak megfelelő alapszintű felsőfokú végzettség (Bc.). Az alapszintű felsőfokú végzettség megszerzését igazoló okirat közjegyzővel hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett alapszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Tudományos Diákköri Konferencián, prózamondó vagy szavalóversenyen, ill. egyéb tanulmányi versenyen való részvétel előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Óvodapedagógia és köznevelés (Bc.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező
Akadémiai cím: bakalár (Bc.)
Standard időtartam: 3 év (nappali tagozat) vagy 3 év (levelező tagozat)
A képzés nyelve: Magyar és szlovák
Tervezett létszám: 150 nappali, 90 levelező
Óvodapedagógia szakirány - nappali (120) / levelező (60)
Köznevelés szakriány - nappali (30) / levelező (30)

Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén kötelesek évente tandíjat fizetni. Adatok itt.

Miért

Az alapképzést elvégző hallgató:

- alapvető ismereteket szerez a szakjának megfelelő tudományterületek tényeiről, elméleti kérdéseiről, gyakorlati módszereiről

- rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel

- megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, a hozzáférhető források legszélesebb körének felhasználásával

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó mesterképzésbe való belépéshez

- szakképesítést nyer óvodapedagógusi, ill. az iskolai klubokban tevékenykedő nevelői állás betöltésére

Követelmények

- Teljes középfokú végzettség (sikeres érettségi vizsga). Az érettségi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett középfokú végzettséget igazoló okiratot (érettségi bizonyítványt) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.

Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2024/2025-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Ajánlott az adott szaknak megfelelő vagy rokon tárgyakból érettségizni.

- Tanulmányi versenyeken való részvétel, ill. szakkörökben való tevékenység előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

 Tanítóképzés (Mgr.)

Alapinfók

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező
Akadémiai cím: Mgr.
Standard időtartam: 2 év (nappali tagozat) vagy 3 év (levelező tagozat)
A képzés nyelve: magyar, szlovák
Tervezett létszám: 60 nappali, 60 levelező

Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén évente tandíjat kötelesek fizetni. Adatok itt.

Miért

A mesterképzést elvégző hallgató:

- részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit

- ismeri szakterületének sajátos kutatási módszereit

- jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait

- felkészült az azonos vagy hasonló területen folyó doktori (PhD.) képzésbe való belépéshez

- képesítést szerez az óvodai és az alsó tagozatos oktatásban pedagógusként, oktatási intézményekben és pedagógiai intézetekben pedagógiai munkatársként való elhelyezkedést

Követelmények

- A választott szakiránynak megfelelő alapszintű felsőfokú végzettség (Bc.). Az alapszintű felsőfokú végzettség megszerzését igazoló okirat közjegyzővel hitelesített fénymásolatát legkésőbb a beiratkozás napján le kell adni.

- A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése. Kötelező mellékletek itt. Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza.

- A külföldön megszerzett alapszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.

Felvételi eljárás

Jelentkezési határidő itt. (A kitöltött jelentkezési ív, ill. mellékleteinek beküldése.)

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről a jelentkezés beérkezésétől, ill. regisztrációjától számított 30 napon belül írásbeli határozat készül.

- Elektronikus visszajelzés: az egyetemi információs rendszerben (https://ais2.ujs.sk) a felvételt nyert személy elektronikus bizonylat formájában a felvételi határozatban megjelölt határidőben jelzi a 2018/2019-as akadémiai évre vonatkozó beiratkozási szándékát.

Ajánlások

- Tudományos Diákköri Konferencián, prózamondó vagy szavalóversenyen, ill. egyéb tanulmányi versenyen való részvétel előnyt jelenthet.

- Idegen nyelv ismerete, a Microsoft Office eszközök felhasználói szintű ismerete, szervezőkészség előnyt jelenthet.

Kedvcsináló

c

 Neveléstudomány (PhD.)

Alapinformációk

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező

Akadémiai cím: PhD.
Standard időtartam: 3 év (nappali tagozat) vagy 4 év (levelező tagozat)
A képzés nyelve:  magyar
Tervezett létszám: 3 nappali, 6 levelező
Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén kötelesek évente tandíjat fizetni.

Feltvételi Követelmények

- A második szintű (magiszteri) tanulmányi program sikeres elvégzése az alábbi szakok valamelyikén: 

    - Tanítóképzés,

·         - Óvodapedagógia,
·         - Neveléstudomány,
·         - Kombinált tanári szakok,
·         - Egyszakos tanári szakok.

- Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza a Selye János Egyetem címére (Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno) a következő mellékletekkel együtt: 

• szakmai önéletrajz, beleértve a jelentkező saját eddig megjelent publikációs jegyzékét;

• a 2. szintű (magiszteri) képzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai: egyetemi oklevél, államvizsga-bizonyítvány (csak más felsőoktatási intézmény abszolvensei esetén), valamint fénymásolat a diploma mellékleteiről; 

• a disszertáció kutatási terve (3 példányban) (a kutatási terv szerkezete: itt);

A jelentkező a tanszék által meghirdetett diszertációs témák valamelyikére jelentkezik. A disszertációs témák az alábbi linken érhetők el: 

- A külföldön megszerzett mesterszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.

- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára.

  

Felvételi eljárás: 

- Jelentkezési határidő: 2022. június 13..

- A felvételi vizsgabizottsági előtt történik.
- A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2022. július 1.,
- Jelentkezési határidő (levelező tagozat) - 2. forduló: 2022. augusztus 3.
- A felvételi vizsgabizottsági előtt történik.
- A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2022. augusztus 23.

A felvételi eljárás díja:

- Elektronikus jelentkezés esetén: 25,- eur
- Írásbeli jelentkezés esetén: 50,- eur

- A felvételi vizsga alkalmával felmérik a jelölt tájékozottságát a választott tanulmányi program tudományterületén, valamint értékelik a kutatási terv bemutatását. Javasolt, hogy a jelentkező a tervezett kutatási tervét előzetesen egyeztesse a témavezetővel. 

- A felvételi sorrend megállapításakor a bizottság figyelembe veszi a benyújtott kutatási terv igényességét, a publikációs jegyzéket, a jelentkező eddigi tudományos tevékenységét (pl. a tudományos diákköri konferencián elért eredményeket) stb.

- A jelentkezők felvételéről a bizottság javaslata alapján a dékán dönt.

- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről, ill. a felvételi vizsga eredményéről a jelentkező írásbeli határozat formájában kap értesítést

 Történelemdidaktika (PhD.)

Alapinformációk

Képzési forma/Tagozat: nappali és levelező
Akadémiai cím: PhD.
Standard időtartam: 3 év (nappali tagozat) vagy 4 év (levelező tagozat)
A képzés nyelve:  magyar
Tervezett létszám: 2 nappali, 3 levelező
Tandíj: A levelező tagozatos hallgatók évente tandíjat kötelesek fizetni. A nappali tagozatos hallgatók a tanulmányok standard időtartamának túllépése vagy párhuzamos tanulmányok folytatása esetén kötelesek évente tandíjat fizetni. 

Feltvételi Követelmények

- A második szintű (magiszteri) tanulmányi program sikeres elvégzése az alábbi szakok valamelyikén: 

• történelem szakpárosításban (7813 Učiteľstvo histórie v kombinácii) 
• történelem (2.1.7 História)
• egyetemes történelem (2.1.8 Všeobecné dejiny) 
• szlovák történelem (2.1.9 Slovenské dejiny) 
• a történettudomány rokon szakterületei (príbuzné odbory historických vied) 
• pedagógia (pedagogika)
 
- Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza a Selye János Egyetem címére (Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno) a következő mellékletekkel együtt: 
szakmai önéletrajz, beleértve a jelentkező saját eddig megjelent publikációs jegyzékét;
a 2. szintű (magiszteri) képzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai: egyetemi oklevél, államvizsga-bizonyítvány (csak más felsőoktatási intézmény abszolvensei esetén), valamint fénymásolat a diploma mellékleteiről; 
a disszertáció kutatási terve (3 példányban) (a kutatási terv szerkezete: itt);
 
A jelentkező a tanszék által meghirdetett diszertációs témák valamelyikére jelentkezik. A disszertációs témák az alábbi linken érhetők el: 
- A külföldön megszerzett mesterszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.
- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára.
 
- Elektronikus jelentkezés esetén (https://e-prihlaska.ujs.sk) az adatok jóváhagyása után a jelentkező a rendszerből kinyomtatja a jelentkezési ívet, s ezt postázza a Selye János Egyetem címére (Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno) a következő mellékletekkel együtt:
 
szakmai önéletrajz, beleértve a jelentkező saját, eddig megjelent publikációs jegyzékét;
a 2. szintű (magiszteri) képzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai: egyetemi oklevél, államvizsga-bizonyítvány (csak más felsőoktatási intézmény abszolvensei esetén), valamint fénymásolat a diploma mellékleteiről; 
a disszertáció kutatási terve (3 példányban);
- A külföldön megszerzett mesterszintű felsőfokú végzettséget igazoló okiratot (diploma) honosítani kell. Bővebb információ itt.
- Az EU többi tagállamából jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgáraira.

Felvételi eljárás

- Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 6.
- A felvételi vizsgabizottsági előtt történik.
- A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2019. augusztus 27., 13:00 óra

A felvételi eljárás díja:

- Elektronikus jelentkezés esetén: 25,- eur
- Írásbeli jelentkezés esetén: 50,- eur
 
- A felvételi vizsga alkalmával felmérik a jelölt tájékozottságát a választott tanulmányi program tudományterületén, valamint értékelik a kutatási terv bemutatását. Javasolt, hogy a jelentkező a tervezett kutatási tervét előzetesen egyeztesse a témavezetővel. 
 
- A felvételi sorrend megállapításakor a bizottság figyelembe veszi a benyújtott kutatási terv igényességét, a publikációs jegyzéket, a jelentkező eddigi tudományos tevékenységét (pl. a tudományos diákköri konferencián elért eredményeket) stb.
 
- A jelentkezők felvételéről a bizottság javaslata alapján a dékán dönt.
 
- Felvételi határozat: a felvételi követelmények teljesítéséről, ill. a felvételi vizsga eredményéről a jelentkező írásbeli határozat formájában kap értesítést
 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem