Selye János Egyetem

SJE főmenü

Tudományos rendezvények 2016

Selye János Egyetem

A rendezvény neve: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2016: "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" 
Szervező: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia      
A rendezvény típusa: nemzetközi konferencia
Időpont: 2016.09.13.-14.
Jelentkezés határideje: 2016. június 30.
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferencia-központ, Hradná 2, 945 01 Komárno, Szlovákia                                                                                  
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: PaedDr. Juhász György, PhD., Tel.sz.: +421 35 3260 852, Hernády Adrienn, Tel.sz.: +421 35 3260 659, E-mail:
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia
Szervező: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia      
A rendezvény típusa: tudományos diákköri rendezvény
Időpont: 2016 november
Jelentkezés határideje: 2016. július 30.
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont, Hradná 2, 945 01 Komárno, Szlovákia                                                                                  
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora, Dr. Weiszburg Tamás, OTDT alelnök
Kapcsolat: Mgr. Bugár Gergely,
Web: www.ujs.sk , http://www.ftdk.sk
   
A rendezvény neve: XII. Komáromi Egyetemi Napok (KEN)
Szervező: Selye János Egyetem - Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, Komárno, Szlovákia      
A rendezvény típusa: előadás sorozat és kulturális rendezvények
Időpont: 2016.04.04.-08.
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Selye János Egyetem: Konferenciaközpont, Gazdaságtudományi Kar, Tanárképző Kar, Református Teológiai Kar, Danubiusz Kollégium, Sirály Kollégium, Testnevelés tanszék, Sportcsarnok, Komárno, Szlovákia                                                                                 
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: Mgr. Szabó Dávid, elnök, Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, Tel.sz.: +421 915 438 443                                                 
Web: www.ujs.sk , www.egyeteminapok.sk, www.facebook.com/sjehok

Gazdaságtudományi Kar

A rendezvény neve: A Selye János Egyetem VIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája - 2016: "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban"  Gazdaságtudományi- és IKT szekció
Szervező: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: 2016.09.16-17.
Szekciók: A ma kihívása a jövő sikerének záloga – gazdaságtudomány a 21. században                                                                                                         Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban
Jelentkezés határideje: 2016.06.30.
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont, Hradná 2, 945 01 Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: PhDr. SERES HUSZÁRIK Erika,                                          RNDr.  ÁRKI Zuzana, PhD.,
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.ujs.sk

Tanárképző Kar

A rendezvény neve: A Selye János Egyetem VIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája - 2016: "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Pedagógiai szekciók
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: 2016.09.16-17.
Szekciók: A magyar nyelv és irodalom és a szlovák nyelv és irodalom hagyományai és kilátásai                                                                                                  Kanonizáció – dekanonizáció – rekanonizáció                                              Innováció a neveléstudományban                                                                          A nevelés és az oktatás módszertana
Jelentkezés határideje: 2016.06.30.
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont, Hradná 2, 945 01 Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: TÓTH Sándor János, PhD.,                                                       SIMON Szabolcs, PhD.,                                                               PaedDr. STRÉDL Terézia, PhD.,, PaedDr. NAGY Melinda, PhD.,                                                                                                     Mgr. ORSOVICS Yvette, PhD.,
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Szlovákia és irodalmi régiói 
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék, Komárno, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Szlovákia
A rendezvény típusa: konferencia
Szekciók: 2016. május-június
Jelentkezés határideje: 2016. április
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno vagy Ústav slovenskej literatúry SAV Pozsony, Szlovákia
A rendezvény gesztora: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék, Komárno, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Szlovákia
Kapcsolat: doc. Dr. HALÁSZ Ivan, PhD.,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény 1946
Szervező: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Budapest, Magyarország, Selye János Egyetem, Történelem Tanszék, Komárno, Magyar és szlovák történészek komissziója, Bratislava, Szlovákia
A rendezvény típusa: tudományos szimpózium
Szekciók: 2016.02.26.
Jelentkezés határideje: 2016.01.31.
Helyszín: HÚ SVC MAV, Uri u. 53., Budapest, Magyarország
A rendezvény gesztora: Dr. habil. Szarka László, CSc.
Kapcsolat:  
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Összebeszélünk - Ifjúságügyi kongresszus
Egymásra utalva 
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Neveléstudományi Tanszék, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: kongresszus
Szekciók: 2016.08.26-27.
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat: Dr. habil. Nagy Ádám István, PhD.
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései 6.
Szervező: Variológiai kutatócsoport, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: nemzetközi szakmai szimpózium
Szekciók: 2016.04.22.
Jelentkezés határideje: 2016.03.20.
Helyszín: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat: doc. Dr. Lőrincz Julianna, PhD.,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Kortárs Hangon - irodalmi díj
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv-és Irodalom Tanszék, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: ünnepélyes díjátadás
Szekciók: 2016.04.06-08.
Jelentkezés határideje: 2016.02.09.
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora: prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.
Kapcsolat: Mgr. Hanusz Szilvia,   
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Nemzetközi Doktorandusz Konferencia
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv-és Irodalom Tanszék, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: konferencia
Szekciók: 2016.04.09.
Jelentkezés határideje: 2015.12.31.
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat: Mgr. Gergely Bugár,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Kiállítás „Táj“
Szervező: PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
A rendezvény típusa: kiállítás
Szekciók: 2016. november
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora: Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Kapcsolat: PaedDr. Nagy Melinda, PhD.,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Erkölcs az edukációban
Szervező: PaedDr. Terézia Strédl, PhD, PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos szimpózium
Szekciók: 2016. november
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Kapcsolat: ,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény neve: Trendek és eredmények a biológiai kutatás és edukáció terén
Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Biológia Tanszék, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferncia
Szekciók: 2016.4.18.
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat: PaedDr. Nagy Melinda, PhD.,  
Web: www.ujs.sk

Református Teológiai Kar

A rendezvény neve: A Selye János Egyetem VIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciája - 2016: "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Teológiai szekció
Szervező: Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárno, Szlovákia
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: 2016.09.16-17.
Szekciók: Peregrináció és migráció a vallásokban és az egyház történetében
Jelentkezés határideje: 2016.06.30.
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferenciaközpont, Hradná 2, 945 01 Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: ThDr. SOMOGYI Alfréd, PhD.,
Web: www.ujs.sk, http://selyetudkonf.ujs.sk
   
A rendezvény megnevezése: Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája - Teológiai szekció
Szervező: Selye János Egyetem, a Tanárképző Kar és a Református Teológiai Kar doktoranduszai
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos doktorandusz konferencia
A rendezvény időpontja: 2016.04.09.
Jelentkezés határideje:  
Helyszín: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia
A rendezvény gesztora:  
Kapcsolat: Mgr. Bugár Gergely,
Web: www.ujs.sk
   
A rendezvény megnevezése: The Tenth Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands – „Roads to Reconciliation between Groups in Conflict” 
Szervező: Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia, Comenius Committee - Netherland
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2016.04.20-24.
Jelentkezés határideje: 2016.01.31.
Helyszín: Komárno
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora
Kapcsolat: Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.
Web: http://www.refo500.nl/en/news/view/1458/call-for-papers-roads-to-reconciliation-between-groups-in-conflict.html
   
A rendezvény megnevezése: „A vallás szerepe a jelen társadalomban”.
Szervező: Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárno, Szlovákia, Calvin J. Teológiai Akadémia, Budapest, Szlovákia
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2016.05.12.
Jelentkezés határideje: 2016.04.15.
Helyszín: Komárno
A rendezvény gesztora: Mgr. Lévai Attila, PhD., a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja
Kapcsolat: Mgr. Lévai Attila, PhD.
Web: www.ujs.sk
   
   
A rendezvény megnevezése: Társadalmi kérdések - teológiai reflexiók
Szervező: fő szervező: Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárno, Szlovákia,                                                                                                            társ-szervező:Calvin J. Teológiai Akadémia,  Szlovákiai Református Kersztyén Egyház, Eperjesi Egyetem, Görögkatolikus Teológiai Kar, SRTA
A rendezvény típusa: nemzetközi tudományos konferencia
A rendezvény időpontja: 2016.11.24-25.
Jelentkezés határideje: 2016.10.31.
Helyszín: Kassa
A rendezvény gesztora: doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora és Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke
Kapcsolat: Mgr. Lévai Attila, PhD.
Web: www.ujs.sk

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem