Hlavné menu UJS

Klub absolventov

Jedným z cieľov Klubu absolventov Univerzity J. Selyeho je umožniť absolventom, aby zostali v kontakte aj po ukončení štúdia aj po tom, čo opustili svoju alma mater. S odstupom rokov majú členovia klubu možnosť vyhľadať si bývalých spolužiakov, rovesníkov a nadviazať si vzájomný kontakt. Portál je užitočný aj pre univerzitu, ktorá môže údaje využiť na sledovanie uplatnenia svojich absolventov. V neposlednom rade možno portál využiť aj na informovanie absolventov a študentov univerzity o podujatiach a aktivitách.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem