Hlavné menu UJS

Rada pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho

Členstvo v Rade pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho (okrem prorektorov) prerokúva a schvaľuje Akademický senát Univerzity J. Selyeho na základe návrhu rektora. Členov Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho vymenoval rektor univerzity s účinnosťou od 13. júla 2021. Funkčné obdobie členov Rady pre zabezpečovanie kvality UJS je štvorročné, v prípade študentov dvojročné.

Predseda:
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
 

Členovia:
Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD. - zástupca vedenia univerzity
doc. RNDr. József Bukor, PhD. - zástupca vedenia univerzity
prof. RNDr. János Tóth, PhD. - zástupca vedenia univerzity
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. - externý posudzovateľ
prof. ThDr. Juraj Bándy - externý posudzovateľ
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. - externý posudzovateľ
Ing. Zoltán Šeben, PhD. - zástupca FEI UJS
Dr. habil. Mgr. Árpád Popély, PhD. - zástupca PF UJS
Mgr. Zsolt Görözdi, PhD. - zástupca RTF UJS
Mgr. Stela Járosiová - zástupca študentskej časti univerzity
Mgr. Tilla Izsák - zástupca študentskej časti univerzity
Mgr. Judit Károlyi Szikonya - zástupca zamestnávateľov

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem