Hlavné menu UJS

Rada pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho

Členstvo v Rade pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho (okrem prorektorov) prerokúva a schvaľuje Vedecká rada Univerzity J. Selyeho na základe návrhu rektora. Členov Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho vymenoval rektor univerzity s účinnosťou od 13. júla 2021. Funkčné obdobie členov Rady pre zabezpečovanie kvality UJS je štvorročné, v prípade študentov dvojročné.

Predseda:

 • Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 

Členovia:

 • Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
 • doc. RNDr. József Bukor, PhD.
 • prof. RNDr. János Tóth, PhD.
 • prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
 • prof. ThDr. Juraj Bándy
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
 • Ing. Zoltán Šeben, PhD.
 • Dr. habil. PaedDr. Árpád Popély, PhD.
 • Mgr. Zsolt Görözdi, PhD.
 • Mgr. Szilárd Sziget
 • ThDr. Zoltán Erdélyi
 • Mgr. Judit Károlyi Szikonya

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.