Hlavné menu UJS

Harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2024/25

Akademický rok 2024/2025 sa začína 01.09.2024 a končí 31.08.2025.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 02.09.2024 – 06.09.2024
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 08.09.2024

Predzápis na zimný semester: do 13.09.2024

Slávnostné otvorenie akademického roka: 13.09.2024 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 14.09.2024 – 14.12.2024

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 22.09.2024 – 31.10.2024

Deň otvorených dverí fakúlt: november 2024 (v rámci Týždňa vedy a techniky 2024)

Termíny odovzdávania bakalárskych prác v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3,5 roka: do 22.11.2024

Predzápis na letný semester: 01.12.2024 – 09.02.2025

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 16.12.2024 – 08.02.2025

Vianočné prázdniny: 23.12.2024 – 04.01.2025

Výučba v letnom semestri:
10.02.2025 – 10.05.2025
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
10.02.2025 – 26.04.2025
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
10.02.2025 – 29.03.2025
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Deň otvorených dverí (RTF): 10.03.2025 – 15.03.2025

Predzápis na zimný semester akademického roka 2025/2026: od 01.05.2025

Skúškové obdobie v letnom semestri:
12.05.2025 – 30.06.2025
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
28.04.2025 – 07.06.2025
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
31.03.2025 – 09.05.2025
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 14.04.2025
Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 12.05.2025
Termíny odovzdávania záverečných prác (pre DPŠ): 02.05.2025

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 12.05.2025 – 30.05.2025
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 09.06.2025 – 27.06.2025
Záverečné skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu: 02.06.2025 – 27.06.2025
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3,5 roka: 13.01.2025 – 31.01.2025

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 30.06.2025 – 11.07.2025

Letná univerzita: 30.06.2025 – 04.07.2025

Letné prázdniny: 01.07.2025 – 31.08.2025

Opravný termín štátnej skúšky: 18.08.2025 – 22.08.2025

Termíny podania prihlášok:
1. stupeň (denná a externá forma)
FEI a PF: 31.03.2025
RTF: 31.05.2025
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2025
2. stupeň (denná a externá forma)
FEI a PF: 30.06.2025
RTF: 31.05.2025
3. stupeň (denná a externá forma)
FE a PF: 15.06.2025
RTF: 31.05.2025

Termín prijímacích skúšok:
doktorandské študijné programy (denná a externá forma): do 04.07.2025

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2025

 

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2023/24

Akademický rok 2023/2024 sa začína 01.09.2023 a končí 31.08.2024.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 21.08.2023 – 25.08.2023
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 27.08.2023

Predzápis na zimný semester: do 01.09.2023

Slávnostné otvorenie akademického roka: 08.09.2023 v aule UJS

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 24.09.2023 – 31.10.2023

Výučba v zimnom semestri: 11.09.2023 – 09.12.2023

Termíny odovzdávania bakalárskych prác v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3,5 roka: do 16.11.2023

Predzápis na letný semester: 01.12.2023 – 18.02.2024

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 11.12.2023 – 03.02.2024

Vianočné prázdniny: 23.12.2023 – 05.01.2024

Zimné prázdniny: 05.02.2024 – 17.02.2024 - nekorešponduje s povinným čerpaním dovolenky

Výučba v letnom semestri:
19.02.2024 – 18.05.2024
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
19.02.2024 – 04.05.2024
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
19.02.2024 – 06.04.2024
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Predzápis na zimný semester akademického roka 2024/2025: od 01.05.2024

Skúškové obdobie v letnom semestri:
20.05.2024 – 29.06.2024
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
06.05.2024 – 08.06.2024
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
08.04.2024 – 11.05.2024
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 15.04.2024
Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 13.05.2024
Termíny odovzdávania záverečných prác (pre DPŠ): 17.05.2024

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 13.05.2024 – 31.05.2024
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 10.06.2024 – 28.06.2024
Záverečné skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu: 24.06.2024 – 04.07.2024
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3,5 roka: 15.01.2024 – 26.01.2024

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.07.2024 – 12.07.2024

Letné prázdniny: 01.07.2024 – 31.08.2024 - nekorešponduje s povinným čerpaním dovolenky

Opravný termín štátnej skúšky: 19.08.2024 – 23.08.2024

Termíny podania prihlášok:
1. stupeň (denná a externá forma)
FEI a PF: 31.03.2024
RTF: 31.05.2024
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2024
2. stupeň (denná a externá forma)
FEI a PF: 30.06.2024
RTF: 31.05.2024
3. stupeň (denná a externá forma)
FE a PF: 15.06.2024
RTF: 31.05.2024

Termín prijímacích skúšok:
doktorandské študijné programy (denná a externá forma): do 04.07.2024

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2024

 

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2022/23

Akademický rok 2022/2023 sa začína 01.09.2022 a končí 31.08.2023.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 05.09.2022 – 09.09.2022   
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 09.09.2022

Slávnostné otvorenie akademického roka: 16.09.2022 v aule UJS

Termíny odovzdávania bakalárskych prác v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou 3,5 roka: do 30. 11. 2022

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.10.2022 – 31.10.2022

Výučba v zimnom semestri: 17.09.2022 – 17.12.2022

Zimné prázdniny: 23.12.2022 – 03.01.2023

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 19.12.2022 – 11.02.2023

Výučba v letnom semestri:
13.02.2023 – 13.05.2023
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
13.02.2023 – 29.04.2023
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
13.02.2023 – 01.04.2023
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Organizovanie Ekonomickej sekcie XXXVI. ročníka medzinárodnej súťaže študentov ŠVOČ (OTDK): 20.04.2023 – 22.04.2023

Skúškové obdobie v letnom semestri:
15.05.2023 – 30.06.2023
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
02.05.2023 – 10.06.2023
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
03.04.2023 – 13.05.2023
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 17.04.2023
Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 15.05.2023
Termíny odovzdávania záverečných prác (pre DPŠ): 28.04.2023

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 15.05.2023 – 03.06.2023
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 12.06.2023 – 30.06.2023
Záverečné skúšky v Doplňujúcom pedagogickom štúdiu: 05.06.2023 – 16.06.2023
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou 3,5 roka: 16.01.2023 – 03.02.2023

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 12.06.2023 – 14.07.2023

Letné prázdniny: 01.07.2023 – 31.08. 2023

Opravný termín štátnej skúšky: 14.08.2023 – 25.08.2023

Termíny podania prihlášok:
1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2023
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2023
2. stupeň (denná a externá forma): 30.06.2023
3. stupeň (denná a externá forma): 15.06.2023
Doplňujúce pedagogické štúdium: 31.07.2023

Termín prijímacích skúšok:
doktorandské študijné programy (denná a externá forma)
FEI a PF: do 07.07.2023
RTF: do 31.07.2023

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2023

Zápisy na akademický rok 2023/2024 (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 21.08.2023 – 25.08.2023   
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 27.08.2023

 

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2021/22

Akademický rok 2021/2022 sa začína 01.09.2021 a končí 31.08.2022.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 06.09.2021 – 10.09.2021   
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 10.09.2021

Slávnostné otvorenie akademického roka: 17.09.2021 v aule UJS

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.10.2021 – 31.10.2021

Výučba v zimnom semestri: 18.09.2021 – 18.12.2021

Zimné prázdniny: 23.12.2021 – 31.12.2021

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 20.12.2021 – 12.02.2022

Výučba v letnom semestri:
14.02.2022 – 14.05.2022
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
14.02.2022 – 30.04.2022
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
14.02.2022 – 02.04.2022
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Skúškové obdobie v letnom semestri:
16.05.2022 – 30.06.2022
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy
02.05.2022 – 11.06.2022
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy
04.04.2022 – 14.05.2022
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 19.04.2022
Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 16.05.2022

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe spoločných študijných programov so štandardnou dĺžkou 3,5 roka: 17.01.2022 – 31.01.2022
Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 16.05.2022 – 04.06.2022
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 13.06.2022 – 30.06.2022

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 13.06.2022 – 15.07.2022

Letné prázdniny: 01.07.2022 – 31.08. 2022

Opravný termín štátnej skúšky: 15.08.2022 – 23.08.2022

Termíny podania prihlášok:
1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2022
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2022
2. stupeň (denná a externá forma): 30.06.2022
3. stupeň (denná a externá forma): 15.06.2022

Termín prijímacích skúšok:
doktorandské študijné programy (denná a externá forma): do 08.07.2022

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2022

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2020/21

Akademický rok 2020/2021 sa začína 01.09.2020 a končí 31.08.2021.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 07.09.2020 – 11.09.2020
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 11.09.2020

Slávnostné otvorenie akademického roka: 18.09.2020 v aule UJS

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.10.2020 – 31.10.2020

Výučba v zimnom semestri: 19.09.2020 – 19.12.2020

Zimné prázdniny: 23.12.2020 – 02.01.2021

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 21.12.2020 – 13.02.2021

Výučba v letnom semestri:

15.02.2021 – 15.05.2021
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy

15.02.2021 – 01.05.2021
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy

15.02.2021 – 03.04.2021
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Skúškové obdobie v letnom semestri:

17.05.2021 – 30.06.2021
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy

03.05.2021 – 12.06.2021
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy

05.04.2021 – 15.05.2021
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 19.04.2021

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 17.05.2021

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 17.05.2021 – 05.06.2021

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 14.06.2021 – 30.06.2021

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 14.06.2021 – 16.07.2021

Letné prázdniny: 01.07.2021 – 31.08. 2021

Opravný termín štátnej skúšky: 16.08.2021 – 24.08.2021

Termíny podania prihlášok:

1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2021
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2021
magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2021

Deň otvorených dverí UJS: 16.02.2021

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2019/20

Akademický rok 2019/20 sa začína 01.09.2019 a končí 31.08.2020.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 02.09.2019 – 06.09.2019
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 06.09.2019

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.10.2019 – 31.10.2019

Slávnostné otvorenie akademického roka: 13.09.2019 o 13:00 hod. v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 16.09.2019 – 14.12.2019

Zimné prázdniny: 23.12.2019 – 04.01.2020

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 16.12.2019 – 08.02.2020

Výučba v letnom semestri:
pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 10.02.2020 – 09.05.2020
pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 10.02.2020 – 25.04.2020
pre II. ročník magisterského štúdia: 10.02.2020 – 28.03.2020

Skúškové obdobie v letnom semestri:
pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 11.05.2020 – 30.06.2020
pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 27.04.2020 – 06.06.2020
pre II. ročník magisterského štúdia: 30.03.2020 – 09.05.2020

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 13.04.2020

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 11.05.2020

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 11.05.2020 – 30.05.2020

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 08.06.2020 – 27.06.2020

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 08.06.2020 – 17.07.2020

Letné prázdniny: 01.07.2020 – 31.08. 2020

Opravný termín štátnej skúšky: 17.08.2020 – 25.08.2020

Termíny podania prihlášok:
1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2020
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2020
magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2020

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2020

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2018/19

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/19

Akademický rok 2018/19 sa začína 01.09.2018 a končí 31.08.2019.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 03.09.2018 – 07.09.2018   

elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 07.09.2018

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 1.10.2018 – 31.10.2018

Slávnostné otvorenie akademického roka: 14.09.2018 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 17.09.2018 – 15.12.2018

Zimné prázdniny: 22.12.2018 – 05.01.2019

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 17.12.2018 – 09.02.2019

Výučba v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 11.02.2019 – 11.05.2019

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 11.02.2019 – 27.04.2019

pre II. ročník magisterského štúdia: 11.02.2019 – 30.03.2019


Skúškové obdobie v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 13.05.2019 – 29.06.2019

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 29.04.2019 – 08.06.2019

pre II. ročník magisterského štúdia: 01.04.2019 – 11.05.2019

 
Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 15.04.2019

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 13.05.2019

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 13.05.2019 – 01.06.2019
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 10.06.2019 – 29.06.2019

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 10.06.2019 – 16.07.2019

Letné prázdniny: 01.07.2019 – 31.08. 2019

Opravný termín štátnej skúšky: 19.08.2019 – 24.08.2019

Termíny podania prihlášok:

1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2019

spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2019

magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2019

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2019

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2017/18

Akademický rok 2017/18 sa začína 1.09.2017 a končí 31.08.2018.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

- pre študentov I. ročníka I. stupňa: 04.09.2017-08.09.2017

- elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 08.09.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka: 14.09.2017 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 16.09.2017 – 16.12.2017
Zimné prázdniny: 23.12.2017-03.01.2018
Skúškové obdobie v zimnom semestri: 18.12.2017 – 10.02.2018

Výučba v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 12.02.2018 -12.05.2018

- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 12.02.2018 -28.04.2018

- pre II. ročník magisterského štúdia: 12.02.2018 – 31.03.2018

Skúškové obdobie v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 14.05.2018 – 30.06.2018

- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 30.04.2018 – 09.06.2018

- pre II. ročník magisterského štúdia: 02.04.2018 – 12.05.2018

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 14.04. 2018 Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 12.05.2018

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 14.05.2018 – 02.06.2018
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 11.06. 2018 – 30.06.2018

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 11.06. 2018– 17.07.2018

Letné prázdniny: 01.07. 2018 –31.08. 2018

Opravný termín štátnej skúšky: 20.08.2018 – 25.08.2018

Termíny podania prihlášok:

- bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 31.03.2018

- magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2018

Deň otvorených dverí UJS: 14.02. 2018

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2016/17 

Akademický rok 2016/2017 sa začína 1.09.2016 a končí 31.08.2017.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

- pre študentov I. ročníka I. stupňa: 05.09.2016-09.09.2016
- elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 09.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka: 16.09.2016 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 17.09.2016 – 17.12.2016
Zimné prázdniny: 23.12.2016-03.01.2017
Skúškové obdobie v zimnom semestri: 19.12.2016 – 11.02.2017

Výučba v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 13.02.2017 -13.05.2017
- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 13.02.2017 -29.04.2017
- pre II. ročník magisterského štúdia: 13.02.2017 – 01.04.2017

Skúškové obdobie v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 15.05.2017 – 30.06.2017
- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 02.05.2017 – 10.06.2017
- pre II. ročník magisterského štúdia: 03.04.2017 – 13.05.2017

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 22.04. 2017
Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 13.05.2017

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 15.05.2017 – 03.06.2017
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 12.06. 2017 – 01.07.2017

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 12.06. 2017– 14.07.2017

Letné prázdniny: 01.07. 2017 –31.08. 2017

Opravný termín štátnej skúšky: 21.08.2017 – 26.08.2017

Termíny podania prihlášok:

- bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 31.03.2017
- magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2017

Deň otvorených dverí UJS: 14.02. 2017

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2015/16 

Akademický rok 2015/16 začína 1.9.2015 a končí 31.8.2016

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka 07.09.2015 – 11.09.2015

elektronický zápis pre vyšších ročníkov do 11.09.2015

Slávnostné otvorenie ak. roku: 18. 09. 2015 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 21.09.2015 – 19.12.2015

Zimné prázdniny: 23.12.2015 – 03.01.2016

Skúškové obdobie v ZS: 21.12.2015 – 13.02.2016

Výučba v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 15.02.2016 – 15.05.2016

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 15.02.2016 – 01.05.2016

pre II. ročník magisterského štúdia: 15.02.2016 – 03.04.2016

Skúškové obdobie v LS:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 16.05.2016 – 30.06.2016

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 02.05.2016 – 12.06.2016

pre II. ročník magisterského štúdia: 04.04.2016 – 15.05.2016

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 15.04.2016

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 15.05.2016

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 16.05.2016 – 04.06.2016

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 13.06.2016 – 02.07.2016

Promócie: 13.06.2016 – 15.07.2016

Prázdniny: 1.07.2016 – 31.08.2016

Opravný termín štátnej skúšky: 21.08.2016 – 26.08.2016

Termíny podania prihlášok:

bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 31.03.2016

magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2016


 

 

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem